Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, Lužná, IČ: IZO: , RED.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED."

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, Lužná, IČ: IZO: , RED. IZO VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2011/2012 V Lužné dne PaedDr.Miroslava Pechová

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník, je plně organizovaná škola s prvním a druhým stupněm s devíti ročníky v devíti třídách. Jejím zřizovatelem je Obec Lužná. Právním subjektem je škola od 1.ledna Do sítě škol je škola zařazena pod identifikačním číslem Ředitelkou školy je od PaedDr.Miroslava Pechová, zástupkyní Ing. Dita Havlíčková. ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník, tvoří tyto části : základní škola školní družina školní jídelna mateřská škola 02. Stav žactva Školní rok 2011/2012 byl zahájen ve čtvrtek 1.září Do školy nastoupilo 167 žáků (o šest více, než v předchozím roce). Z tohoto počtu bylo 124 žáků z Lužné, 25 z Lišan, 15 z Rakovníka, 2 z Krupé a 1 z Rudy. Dívek bylo 72, hochů 95. Průměrný počet žáků ve třídě byl 18,55 (v loňském školním roce 17,88). Pohyb žáků během školního roku: K klesl počet žáků na 166, k na 165, k na 164. Od se zvýšil na 165. S tímto počtem žáků jsme zakončili školní rok 2011/2012. Přehled stavu žactva k třída počet žáků třídní učitel (ka) Mgr. Ilona Prokšová Mgr. Radka Horská PaedDr. Eva Fastová Bc. Lucie Hlavsová Mgr. Kateřina Krobová Ing.Pavla Vydrová Mgr. Michal Bok Mgr. Jaroslava Adamírová Mgr. Linda Jesková 82 Celkem: 165 2

3 03. Učební program Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo v ročníku podle ŠVP, verze 03/2011 s platností od , č.j. 66/2011. Mateřská škola má vypracovaný samostatný ŠVP PV. 04. Údaje o pracovnících školy V průběhu školního roku se na výuce podílelo celkem 13 učitelů. Deset žen, tři muži. Ve školní družině působila jedna vychovatelka, která zastoupila vychovatelku t.č. na rodičovské dovolené. Provozní zaměstnanci byli čtyři. Ve školní jídelně bylo zaměstnáno pět pracovnic, čtyři na celý a jedna na poloviční úvazek. V mateřské škole pracovaly čtyři učitelky, o provoz se starala školnice, topení a údržba areálu byly zajišťovány na dohodu. 05. Změny v průběhu školního roku V období školního roku nedošlo k významným změnám v personálním obsazení školy. Jedinou výjimkou byl zástup za pana Jaroše, který byl dva měsíce (březen duben 2012) v pracovní neschopnosti. Topičské práce zastal pan Miloslav Rýgl a o školnické povinnosti se postaraly ostatní provozní zaměstnankyně paní Srbecká a Černá. 06. Údaje o kvalifikaci a praxi pedagogických pracovníků Mgr. Jaroslava Adamírová: aprobace ČJ NJ, délka praxe 38 roků, třídní učitelka VIII. třídy, redigovala školní stránku Luženského hlasatele, vedla Klub mladého diváka, školní knihovnu. Mgr. Michal Bok: aprobace výpočetní technika technické práce, třídní učitel VII. třídy, celková praxe včetně asistenta pedagoga pět let. Vyučoval angličtinu ve druhé třídě (nepovinný předmět), soustavně se vzdělával v angličtině, pracuje jako metodik informatik ve škole. PaedDr. Eva Fastová: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 27 let. Třídní učitelka III. třídy, garant projektu Školní mléko, aktivně vedla turistický oddíl Putík se zúčastnila konkurzního řízení na místo ředitelky v ZŠ a MŠ Olešná. V Olešné již druhým rokem žije se svou rodinou a do Lužné dojížděla. V konkurzu byla úspěšná a od odešla po dvaadvacetiletém působení v naší škole na výše uvedené místo. 3

4 Ing. Dita Havlíčková: zástupkyně ředitelky školy od , délka praxe 19 let, koordinátorka ekologické výchovy, aktivně se zapojuje do přírodovědných soutěží (národní kolo soutěže Zelená stezka Zlatý list) Bc. Lucie Hlavsová: absolventka pedagogického lycea v Berouně. V letošním roce úspěšně složila bakalářskou zkoušku na Univerzitě J.A.Komenského v Praze, kde studuje učitelství pro I.stupeň. Pokračuje v magisterském studiu, ve škole působí šest let. V letošním roce byla třídní učitelkou IV.třídy. Mgr. Radka Horská: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 18 roků. Třídní učitelka II.třídy, pracuje také jako výchovná poradkyně školy. Dále se vzdělávala v rámci DVPP v angličtině, vedla kroužek country tance. Mgr. Václav Charvát: aprobace OV TV, délka praxe 42 let. Vyučoval předměty své aprobace, organizačně zajistil 3. ročník silového čtyřboje, který škola pořádala. Mgr. Linda Jesková (Kadeřábková): aprobace AJ HV, praxe pět let. V letošním roce byla třídní učitelkou IX.třídy, dále se vzdělávala v anglickém jazyce v rámci DVPP. Mgr. Kateřina Krobová: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 18 let, třídní učitelka V.třídy, dále se vzdělávala v rámci DVPP v angličtině. V letošním roce učila také český jazyk v šesté třídě. PaedDr. Miroslava Pechová: aprobace ČJ D, délka praxe 33 roků, od zástupkyně ředitele školy, od ve funkci ředitelky školy, dále se vzdělávala v rámci DVPP v seminářích souvisejících s funkcí ředitelky školy 4

5 Mgr. Ilona Prokšová: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 28 let, třídní učitelka I.třídy, předsedkyně metodického sdružení I.stupně, zdravotnice školy, zapojena do projektu Ovoce do škol, vedla výtvarný kroužek Mgr. Václav Vildman aprobace RJ HV školský management, délka praxe 43 let. Vyučoval zeměpis v 6.-9.třídě. Ing. Pavla Vydrová třídní učitelka VI.třídy, ve školním roce 2011/2012 vyučovala matematiku, chemii a fyziku, délka praxe 6 let. 7. Mateřská škola Šárka Kuthanová : od ve funkci vedoucí učitelky v mateřské škole, délka praxe 27 let, zúčastnila se v rámci DVPP seminářů vyplývajících z funkce vedoucí učitelky MŠ Stanislava Melčová: učitelka v mateřské škole, délka praxe 34 let, zúčastnila se DVPP zaměřené na ekologické téma, do konce dubna vedla logopedickou prevenci a výuku angličtiny v mateřské škole Veronika Raisová: učitelka, od září 2012 si doplňuje kvalifikaci potřebnou pro výkon funkce učitelky v mateřské škole. Délka praxe v našem zařízení jsou dva roky. Od května vyučuje v mateřské škole angličtinu. Dana Zaibertová: učitelka v mateřské škole, délka praxe 36 let. Paní učitelka k odešla do důchodu. Po ní nastoupila od poloviny srpna paní učitelka Jana Trešlová, která dosud pracovala v MŠ Šamotka Rakovník. 5

6 Věkové složení pedagogů základní škola (celkový průměr) 46 let pedagogové na I.stupni : 41 let pedagogové na II. stupni: 48 let mateřská škola: 45 let 8. Školní družina Od působila ve funkci vychovatelky paní Ilona Rýglová. Zastupovala za paní Blanku Padivou, která je v současné době na rodičovské dovolené. Na výkon své práce má patřičnou kvalifikaci a dlouholetou praxi. K ukončila svoji práci v našem zařízení. Školní družina měla jedno oddělení, zapsáno bylo 25 žáků převážně z 1. a 2. třídy. 9. Další pracovníci školy provozní zaměstnanci: Černá Hana Srbecká Jana Jaroš Petr Eliášová Jitka školní jídelna : Pešková Dagmar Vildmanová Lenka Vitnerová Petra Zelenková Iveta Dobešová Gabriela uklízečka uklízečka školník/topič školnice/uklízečka v MŠ kuchařka účetní, vedoucí školní jídelny kuchařka pomocná kuchařka vedoucí kuchařka 10. Přijímací řízení Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2012/2013 se uskutečnil v pátek 27.ledna 2012 od 13 do 17 hodin. Vedoucí zápisu byla PaedDr.Eva Fastová, dále se na zápisu podílely paní učitelky R.Horská, L.Hlavsová, I.Prokšová, K.Krobová a S. Melčová. K zápisu se dostavilo 20 dětí. Zapsáno bylo 19 dětí z Lužné a jedno dítě z Lišan. Odklad povinné školní docházky byl povolen pěti žákům. K základnímu vzdělávání do vyšších ročníků byli v tomto školním roce přijati: Gerasymenko Lukáš od do 6.ročníku Hájek Michal od do 6.ročníku Jeřábek Jakub od do 6.ročníku Knoblochová Šárka od do 6.ročníku 6

7 Mauer Adam od do 6.ročníku Vlček Petr od do 9.ročníku Suchá Nikola od do 1.ročníku Ze školy odešli k žák Vladimír Brož (6.r.), k žákyně Veronika Šmídová (3.r.) a k žákyně Barbora Iblová (6.r.). Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se uskutečnil 1.března K zápisu se dostavilo 27 dětí se svými rodiči. Protože je kapacita v mateřské škole po celkové rekonstrukci (probíhala v měsících červenec srpen 2011) nastavena na 56 dětí, mohlo být k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013 přijato 15 dětí. Dvanáct dětí nebylo přijato. Zákonní zástupci dvou dětí se proti rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání odvolali ke KÚSK, odbor školství a sportu, Praha. V průběhu školního roku se uvolnilo v mateřské škole jedno místo. Na základě druhého odvolání zákonných zástupců dítěte (reg.číslo 18/11) ke KÚSK Praha, bylo rozhodnutím KÚSK, odbor školství a sportu Praha, č.j /2012/ KUSK, toto místo obsazeno. 11. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Na konci školního roku 2011/2012 měla škola 165 žáků. Všichni byli klasifikováni. S vyznamenáním prospělo 70 žáků, 89 prospělo, neprospělo 6 žáků (dva žáci postoupili dle vyhlášky do vyššího ročníku, dva žáci vykonali úspěšně opravné zkoušky, jeden žák splnil povinnou školní docházku a opustil školu s neukončeným základním vzděláním). Podrobné přehledy prospěchu a chování za 1. a 2. pololetí jsou součástí přílohy této zprávy. Povinnou školní docházku splnilo 19 žáků devátého ročníku. Dvanáct z nich bylo přijato na střední školy a sedm na učební obor (viz tabulka). Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník 2 Gymnázium J.A.Komenského, Nové Strašecí 1 Masarykova obchodní akademie, Rakovník 1 Střední zemědělská škola, Rakovník 1 Střední průmyslová škola, Rakovník 3 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno 1 Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., Praha 1 Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 2 Střední škola Kralovice (sociální činnost) 2 Střední škola služeb a řemesel, Stochov 1 Střední odborné učiliště Nové Strašecí 3 Integrovaná střední škola, Rakovník 1 7

8 12. Nepovinné předměty Ve škole se vyučovalo těmto nepovinným předmětům (jednohodinová dotace): anglický jazyk 1.ročník (Mgr.M.Bok) anglický jazyk 2.ročník (Bc.L.Hlavsová) náprava dysporuch ( 1.stupeň ) Mgr.I.Prokšová 13. Plavecký výcvik Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci ročníku. Absolvovali 10 lekcí v období měsíců únor duben Cena lekce byla stejná jako v loňském roce, tj. 55 Kč/lekce. Plavání se zúčastnily také předškolní děti z mateřské školy. 14. Logopedická péče V omezeném rozsahu prováděla do logopedickou péči paní učitelka S. Melčová v mateřské škole. Děti s těžšími vadami dojížděly do logopedické poradny v Rakovníku. Od června 2012 začala vykonávat logopedickou prevenci Mgr. Alena Rajnišová. Od září bychom chtěli tuto nadstandardní činnost provádět v budově základní školy a rozšířit ji i pro děti, které se již vzdělávají v základní škole. 15. Výchovné poradenství Výuka zrakově a sluchově postižených žáků Ve 3. ročníku pokračovala úspěšně výuka zrakově postiženého žáka, škola je v kontaktu se SPC pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2. Metodická návštěva se uskutečnila v červnu roku Sluchově postižený žák v 8.ročníku byl vyšetřen ve SPC pro sluchově postižené v Ječné 27, Praha 2. Na žádost rodičů byl žák na konci školního roku slovně hodnocen v německém a anglickém jazyce. Metodikem školní prevence se stala od ledna 2012 Ing. Pavla Vydrová. Společně s výchovnou poradkyní Mgr.Radkou Horskou a s dalšími pedagogy sestavily Minimální preventivní program. Cílem programu je eliminace projevů sociálně patologických jevů ve škole. Kromě tradiční spolupráce s PPP v Rakovníku jsme navázali kontakt se SVP ve Slaném. Po souhlasu zákonných zástupců budou pracovnice tohoto zařízení v příštím školním roce zjišťovat klima třídy a provádět další skupinovou terapii ve vybrané třídě. 8

9 Žákům jsme nabídli na využití volného času poměrně rozsáhlou nabídku zájmových kroužků. Jejich činnost zajišťovali učitelé i dobrovolníci (viz přehled na s.17). 16. Školní mléko Akce Školní mléko pokračovala i v tomto školním roce. Garantem projektu i v tomto školním roce zůstala paní učitelka Eva Fastová. S distribucí pomáhala školní jídelna. Mléčné výrobky se slevou odebíralo celkem 46 žáků. Protože paní učitelka odešla k 1.8. na nové působiště, převzala tuto funkci paní učitelka Mgr.Dana Hlaváčková. 17. Ovoce do škol Všichni žáci 1.stupně školy využili možnosti odebírat zdarma ovoce v projektu Ovoce do škol. Distribuci má ve škole na starosti paní učitelka I.Prokšová. O ovoce je mezi dětmi poměrně velký zájem. Je škoda, že dodávka ovoce není určena i dětem z druhého stupně. 18. Studentské praxe V letošním roce praktikovala v měsících září leden studentka Eva Navrátilová ze Střední školy Kralovice, obor sociální péče pečovatelská činnost pod odborným dohledem vedoucí učitelky paní Šárky Kuthanové. V průběhu listopadu praktikovala v naší škole studentka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích slečna Lada Štěrbová. Odborně dohlíželi na průběh pedagogické praxe Mgr.M.Bok (výpočetní technika) a Ing. Pavla Vydrová (fyzika). 19. Další vzdělávání pedagogických pracovníků I v tomto školním roce si pedagogičtí pracovníci zvyšovali svoje kvalifikace. Slečna Lucie Hlavsová pokračovala ve studiu učitelství 1.stupně na Univerzitě J.A.Komenského v Praze. V červnu úspěšně obhájila bakalářskou práci a získala titul Bc. Dále pokračuje v magisterském studiu. Učitelé pokračovali úspěšně v projektu Učitelská angličtina. Z pokročilých to byli Mgr. Linda Kadeřábková, Mgr. Kateřina Krobová, Mgr. Michal Bok. V nižší úrovni pokračovaly Mgr. Radka Horská a Bc. Lucie Hlavsová. Výuka probíhala celý školní rok jedenkrát za týden v odpoledních hodinách. V říjnu 2011 se zúčastnila ředitelka školy PaedDr.M.Pechová vzdělávacího programu Financování škol a v lednu 2012 Školská legislativa/novela zákoníku práce a Školská legislativa/novela školského zákona. 9

10 Vedoucí učitelka mateřské školy paní Š.Kuthanová se zúčastnila vzdělávacího programu Současná mateřská škola a její řízení. Bc. L.Hlavsová se zúčastnila vzdělávacího programu Podpora matematické gramotnosti ve výuce na I.stupni a PaedDr. E.Fastová programu Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu nejen při testování žáků. Využití prezentačních programů ve výuce chemie na ZŠ se zúčastnila Ing. Pavla Vydrová. Ing.Dita Havlíčková pokračovala v dalším ročníku tříletého Projektu 5P Program pro pedagogy přírodovědných předmětů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 20. Kontroly a metodické návštěvy Ve školním roce 2011/2012 proběhly ve škole a jejích zařízeních kontroly či metodické návštěvy: Metodická návštěva z PPP Rakovník se uskutečnila 9.února Sledovala dodržování postupů a opatření v IVP podle vyhlášky MŠMT č.73/2005 Sb. v platném znění vyhlášky č.147/2011 Sb. Kontrolní návštěva z KHS Středočeského kraje pracoviště Rakovník se uskutečnila 22.března Zaměřila se na to, zda jsou kontrolovanou osobou v zařízení plněny povinnosti stanovené v 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21 a 22 vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č.343/2009 Sb. V rozsahu kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Pouze v prostorách kuchyně nebyly zajištěny dostatečné mikroklimatické požadavky na výměnu vzduchu. Stav VTZ je nevyhovující. S touto skutečností byl seznámen zřizovatel školy Obec Lužná. V současné době zřizovatel Obec Lužná zažádal o poskytnutí dotace na výše uvedené rekonstrukce ve školní kuchyni. Inspekce týmu pracovníků ČŠI se uskutečnila dne 20.září Předmětem následné inspekční činnosti byla státní kontrola vybraných ustanovení školského zákona. Soulad ŠVP s příslušnými RVP a jejich zveřejnění na přístupném místě ve škole, soulad údajů zapisovaných do rejstříku škol a školských zařízení se skutečností, kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu základní školy a mateřské školy, kontrola přijímání ke vzdělávání a poskytování vzdělávání v mateřské škole a kontrola zajištění bezpečnosti dětí a žáků. Všechny sledované činnosti byly v pořádku. Nový ŠVP PV bude zpracován a vydán do Zpráva o splnění tohoto úkolu byla zaslána na Středočeský inspektorát v požadovaném termínu. Kontrolní návštěvy zřizovatele školy byly zaměřeny na vedení účetnictví a na účelnost čerpání finančních prostředků od zřizovatele Obce Lužná. Uskutečnily se ve dnech a , kdy byla provedena kontrola dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 10

11 21. Projekty Dlouhodobé projekty: Les ve škole škola v lese koordinátorem programu je sdružení Tereza, garantem ve škole je Ing. Havlíčková MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), do kterého je v síti škol zabývajících se ekologickou výchovou zařazena i naše škola. Koordinátorkou je Ing.Dita Havlíčková RECYKLOHRANÍ školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT. Smyslem je vzdělávání žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnění odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Polodenní projekty: Mikuláš - připravili žáci 9.ročníku pro 1.stupeň a pro ZŠ a MŠ Lišany ( ) Hasík - tři polodenní zaměstnání v rámci tématu OČMU pro 2. a 6.ročník (březen květen) Den Země I. i II. stupeň ( ), ekologické zaměření, OČMU Den s IZS - I. i II. stupeň ( ), OČMU 22. Testování žáků 5. a 9. ročníku Ve dnech proběhlo na naší škole celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku. Testování proběhlo v rámci předmětů matematika, český jazyk a cizí jazyk (angličtina). Testování proběhlo bez větších problémů po předchozí přípravě podle pokynů ČŠI. Žáci vypracovali testy v prvním týdnu z celkových tří. Dva žáci doplňovali testy kvůli absenci v týdnu druhém. V příloze uvádím výsledky tříd v jednotlivých předmětech. 23. Žádosti o dotace jsme požádali o dotaci ze Středočeského kraje (Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence) na vybudování víceúčelového hřiště v areálu školy, neboť škola nemá vlastní sportovní areál. Celkové předpokládané náklady byly vyčísleny na Kč. Žádost však byla zamítnuta. 11

12 jsme požádali o finanční podporu z OP VK IP 1.4. na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách za Kč. Ke schválení projektové žádosti došlo Dne 25.7.jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace č.6315/21/7.1.4/2012 vydané na tři roky realizace projektu od roku 2012 do roku Poskytnuta nám bude částka Kč. Dotace je poskytnuta na podporu kvalitního vzdělání žáků na základní škole. Cílovou skupinou jsou žáci základní školy, kteří budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů souvisejících se zvyšování kvality výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. 24. Akce školy (divadla, soutěže, výstavy, exkurze, vzdělávací akce, vzpomínkové akce, akce pořádané ve spolupráci s kulturní komisí při OÚ Lužná) září Divadlo Hradec (Africká pohádka pro I.stupeň, Osvobozené divadlo ) 7.9. Schillerova rozhledna (turistický oddíl Putík,10.9.) Vzpomínka u pomníku padlých v 1. a 2. světové válce (19.9.) Film Lidice ( kino Rakovník 26.9.) říjen Dopravní hřiště Rakovník ( ), žáci z I.stupně Pohádka O řepě (1.třída v mateřské škole) Talichovo údolí/beroun (Putík, ) ČT Praha, prohlídka historických částí Prahy (3.-5. třída) listopad Kulturní vložka na zahájení projektu revitalizace parku (1.11.) Burza škol pro žáky 9.ročníku (2.11.) Výroba keramiky na vánoční jarmark (3.11.) Drakiáda (5.11. ve spolupráci s kulturní komisí při OÚ Lužná) KMD Praha (10.11.) Barvení keramiky ( na vánoční jarmark) Lampionový průvod ( ve spolupráci s kulturní komisí při OÚ Lužná) Kulturní vložka při rozsvícení vánočního stromu v Lužné II ( ) Divadlo Most (1.-3.třída, ) 12

13 prosinec vánoční jarmark ve škole, vystoupení žáků při rozsvícení stromu před OÚ Lužná Mikuláš projektový den (5.12.) vypuštění balónků s přáním Ježíškovi (společně s kulturní komisí při OÚ Lužná) Vánoční kapr (soutěž s přírodovědným zaměřením), soutěž ve florbalu mladší žáci Kino Rakovník - Saxana (16.12.), celoškolní akce Vánoční koncert (OB Lužná, ), ve spolupráci s kulturní komisí leden Návštěva Úřadu práce v Rakovníku ( 11.1.), 9.ročník České muzeum hudby Praha ( 25.1., 3.-5.třída), nocování ve škole (7.třída) Výchovný koncert Rakovník (2.-5.třída), předškoláci na návštěvě v 1.třídě únor Okresní kolo Dějepisné olympiády Rakovník (1.2.) Zimní stadion Rakovník bruslení (4.-5.třída), muzeum Rakovník (6.třída) Muzeum Rakovník (7.třída, 14.2.) Okresní soutěž ve znalostech anglického jazyka ( 15.2., Rakovník) Masopustní průvod obcí březen Sportovní soutěž Preventan Cup ( 4.-5.třída) KMD Praha, soutěž v basketbalu Rakovník (6.-7.třída) Hasík pro 2.a 6.třídu (16.3.) Matematický klokan (soutěž pro žáky 2.-9.třídy) divadelní představení s ekolog.tematikou pro 4.-5.třídu ( 19.3.) sportovní soutěž basketbal (8.-9.ročník, Rakovník 21.3.) spolupráce s ČČK nácvik 1.pomoci ( p.pokorný) Hasík pro 2. a 6.třídu (2.kolo) ročník silového čtyřboje (27.3.) okresní soutěž pořádaná naší školou Biologická olympiáda Rakovník (29.3.) duben Mykologická přednáška (pan Malý) 3.4. Biologická olympiáda (starší žáci) Malá kopaná (Rakovník) Indiánská stezka Rakovník, Coca Cola Cup Rakovník ( 12.4.) ČT Praha, Vyšehrad (8. a 9.třída) Hudební pořad (pan Hrabě) ve škole (19.4.) 13

14 Zelená stezka Zlatý list (okresní kolo 19.4.) Ekologická soutěž (Rakovník) Canisterapie v 1.,3. a 4.třídě paní Šlágrová (20.4.) Planetárium Praha (3.-5. třída) Vesmír kolem nás Den Země (projektový den) Luženská nota (30.4.) květen Hlídka mladých zdravotníků Rakovník (10.5.) KMD Praha (17.4.) Botanická soutěž Rakovník (18.4.) okresní kolo Hasík (projektový den Rakovník, 2.a 6.třída) Krajské kolo soutěže Zelená stezka Zlatý list ( Hostivice 26.5.) červen Den dětí (soutěže, A-Z kvíz) 1.6. Den dětí v ČD muzeu Lužná ( pomoc žáků školy při organizaci akce) Celostátní kolo soutěže Zelená stezka Zlatý list ( ) Ivančice u Brna žáci : Hornof, Havlíček, Cholevová, Ryšlavá, Bínová, Horský (uč. Havlíčková), 9.místo Noc ve škole (5.třída) 7.6. Den s IZS projektový den (8.6.), spolupráce s PČR Rakovník, AMK Lužná, SDH Lužná Dopravní hřiště Rakovník (12.6.), žáci I.stupně Přenocování žáků 3. třídy ve škole Branovská vrata (exkurze s ekolog.zaměřením, 9.třída) Exkurze do čističky a úpravny vody v Rakovníku (exkurze - 7.třída, 19.6.) Školní výlety (21.6.) Spolupráce s rodiči žáci 2. a 5.třídy prožili dopoledne U Vojtků Školní akademie (27.6.), dopolední a odpolední představení 25. Další informace ze života školy Zakoupení keramické pece z prostředků SRPDŠ pro potřeby kroužku keramiky, žáků školy, pro zájemce z řad veřejnosti (duben) Nový systém automatického zvonění ( květen) Setkání absolventů školy po 50 letech (ročníky 1946, 1947) a po 20 letech ve škole Zahájení příprav ke 100.výročí založení školy (2014) Od školního roku 2011/2012 je opět vedena školní kronika Den učitelů se uskutečnil v tomto školním roce v restauraci Lebeda 14

15 Pro zaměstnance školy a jejich rodinné příslušníky se uskutečnil zájezd do pražského divadla Kalich (11.5.) FKSP Žádost o dotaci EU Peníze do škol ( schválena ) 26. Prezentace školy I ve školním roce 2011/2012 byl život školy po celý rok prezentován na školních stránkách obecního měsíčníku Luženský hlasatel pod názvem Zvoní. Redaktorkami školních stránek byly paní učitelky Adamírová, Havlíčková, Pechová. Pravidelně do něho přispívali třídní učitelé a také vedoucí různých zájmových útvarů. Významné dokumenty, žákovské akce, fotodokumentace, informace pro rodiče, atd. byly průběžně aktualizovány na webových stránkách školy. 27. Termíny pedagogických rad a třídních schůzek SRPDŠ V průběhu školního roku 2011/2012 se uskutečnilo pět pedagogických rad, a to dne: (přípravný týden) (1. čtvrtletí) (1. pololetí) (3. čtvrtletí) (2.pololetí) Třídní schůze SRPDŠ se uskutečnily ve dnech: ( plenární ) Dny ředitelského volna : (od hodin v rámci posvícení) ( den před státním svátkem) 28. Třídní samospráva III. třída IV. třída V.třída VI.třída VII. třída VIII. třída IX. třída Kešnerová Lucie Mayerová Nikola Staňková Kateřina Horský Jiří Vildmanová Veronika Knotová Tereza Rotbartová Eliška 15

16 29. Školská rada Školská rada při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník pracovala ve složení: za zřizovatele : Miloslav Haifler (předseda) Petra Roučová za pedagogy : za rodiče : Jaroslava Adamírová Radka Horská Jarmila Fabišková Jindřich Vydra 30. Školní výlety Školní výlety se uskutečnily v průběhu měsíců květen červen Žáci třídy jeli pod vedením svých třídních učitelek do vesničky Ostrá (Botanicus), třída si prohlédla Technické muzeum v Praze. Žáci šestého ročníku vyrazili do Koněpruských jeskyní (jednodenní výlety). Na více dnů jeli na školní výlet žáci 7.ročníku (tábor Soseň), 9.ročníku (autocamping Jesenice). Osmá třída jela dvakrát po jednom dni do okresního města. Navštívili pamětihodnosti Rakovníka a zahráli si např.minigolf, kuželky ve sportovním areálu. 31. Školní jídelna Školní jídelna zajišťovala stravování žáků a pracovníků školy. Vařily se obědy i pro cizí strávníky. Od října se začaly vyrábět podle počtu zájemců i svačiny v hodnotě 9,- Kč. Cena obědů byla od října navýšena o tři koruny a udržela se ve stejné výši po celý rok. Uvádím pro přehled ceny : mateřská škola a) přesnídávka. 5,- Kč b) oběd 18,- Kč (děti 3 6 let), 21,- Kč (děti 7 10 let) c) svačina. 5,- Kč základní škola cena obědů dle věku žáka: let. 21,- Kč let 23,- Kč více.. 25,- Kč Přibylo více ovoce a zeleniny, zlepšila se pestrost ve skladbě jídelníčku. Rozšířil se okruh dodavatelů surovin na výrobu obědů a svačin. Podařilo se udržet ceny, získat další zájemce i 16

17 z řad cizích strávníků. Jídelníček (dva chody) je prezentován na webových stránkách školy, žáci si mohou ve spolupráci s rodiči objednat jídlo předem na celý týden. Zřizovatel školy Obec Lužná zamýšlí celkovou rekonstrukci a modernizaci školní kuchyně, proto podniknul kroky k získání dotace na tyto významné změny. Měly by být realizovány v příštím roce. 32. Tělocvična Školní tělocvična byla celoročně využívána v hodinách tělesné výchovy, po vyučování i mimoškolními zájemci za úplatu. S jednotlivými složkami byly uzavřeny nájemní smlouvy. Ze získaných prostředků bylo nakoupeno vybavení do tělocvičny,odvětrávání ve dvou oknech, hokejky a dresy pro naše žáky. 33. Zájmové útvary Střelecký kroužek (Jaroslav Houda, Vlastimil Choleva, patronát AMK Lužná) Myslivecký kroužek (Lenka Vlčková) Výtvarný kroužek ( Ilona Prokšová) Putík (Eva Fastová) Klub mladého diváka (Jaroslava Adamírová) Country tance (Radka Horská) Zdravuška ( Vlasta Doubravová, Dita Havlíčková) Florbal ( Pavel Pešek) Školní sportovní klub vedl pan učitel Václav Charvát. Nejvíce členů měl oddíl florbalu. Pravidelné víkendové akce pořádala paní učitelka Eva Fastová, která vedla oddíl turistiky. Mezi dalšími druhy sportů byl stolní tenis, atletika, vybíjená. Hlavní sportovní akcí, kterou škola pořádala, byl 3.ročník v silovém čtyřboji. Soutěž na okresní úrovni jsme uspořádali za finanční spoluúčasti řady sponzorů (viz Sponzoři školy). Klub mladého diváka vedla paní učitelka Jaroslava Adamírová. Klub tvořilo 28 žáků a v průběhu školního roku navštívili v Praze celkem čtyři hodnotná představení. Z ekonomických důvodů se činnost vyvíjela ve spolupráci se skupinou žáků III.ZŠ Rakovník. 34. Sponzoři školy Mezi nejvýznamnější sponzory školy v letošním roce patřili manželé Hejdovi, kteří škole darovali do školní kuchyně brambory, firma STOPROBEK (úhrada autobusu za školní výlet dětí z mateřské školy, trička s potiskem pro žáky IX. ročníku), firma pánů Vostrý - Lagron, která pro děti z mateřské školy a pro školní družinu darovala stavebnice LEGO. Na hračky pro děti přispěli i manželé Sýkorovi, pan Pešek, na keramickou pec pan V.Kejla. Manželé Krabcovi, pan Varyš, firma pana Šťastného přispěli na realizaci 3.ročníku silového čtyřboje, který škola pořádala v rámci okresu. Pan Havlíček sponzoroval dopravu dětí, odvoz většího množství sběru. Všem patří naše velké poděkování 17

18 . Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Lužná v roce

19 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Lužná za rok 2011 PŘÍJMY: celkové příjmy: Kč poplatky od rodičů : Kč hospodářská činnost: Kč ostatní příjmy : Kč a) dotace z OÚ Lužná Kč b) dotace od KÚSK, odbor školství a sportu, Praha Kč VÝDAJE : a) investiční výdaje celkem : 0 Kč b) neinvestiční výdaje Kč platy zaměstnanců: Kč OPPP Kč zákonné odvody a platby Kč učebnice a učební pomůcky Kč hospodářská činnost Kč ostatní provozní náklady Kč Všechny položky jsou podrobně rozvedeny ve výkazu zisků a ztrát za kalendářní rok Tuto zprávu zpracovala účetní školy paní Lenka Vildmanová. V Lužné dne PaedDr. Miroslava Pechová 19

20 Finančně náročnější akce ve školním roce 2011/2012. mateřská škola - šatní bloky ,- Kč - prostěradla, lehátka ,- Kč - expanzní nádrž 7 800,- Kč - varhany Yamaha 5 180,- Kč základní škola - malování (firma Stibor č.12) 7 553,- Kč - malování (firma Bláha- č.17, chodba) ,- Kč - malování (firma Podpěra č.12) 6 866,- Kč - výměna radiátorů (firma Zaibert č. 6, 2) ,- Kč - výměna baterií, rozvody (firma Zaibert) ,- Kč - opravy v kotelně (firma Zaibert) ,- Kč - výměna osvětlení (firma Varyš č. 22,12) 5 758,- Kč - nábytek (Poprokan Louny č. 6) ,- Kč - nábytek (Poprokan Louny č.18) ,- Kč - oprava střechy (firma Poduška) ,- Kč - oprava kotlů (Slapnička Topmont) ,- Kč - oprava myčky (Gastroservis Stehlík) ,- Kč - smažící pánev (Gastroservis Stehlík) ,- Kč - automatické zvonění (Elektročas) ,- Kč Největšími položkami z příspěvku od zřizovatele, který činil na rok Kč, byly tyto: nákup uhlí (firma Malacká /Nové Strašecí) odběr elektrické energie (ČEZ, a.s.) vodné (Veolia, a.s.) svoz TKO (Becker Kralovice) spoje (telefony- O 2, T Mobil) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. IZO: 600 055 809 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění platných novel Název: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Identifikátor zařízení: 600 022 307 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Školní rok 2010-2011 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková

Více