Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, Lužná, IČ: IZO: , RED.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED."

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, Lužná, IČ: IZO: , RED. IZO VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2011/2012 V Lužné dne PaedDr.Miroslava Pechová

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník, je plně organizovaná škola s prvním a druhým stupněm s devíti ročníky v devíti třídách. Jejím zřizovatelem je Obec Lužná. Právním subjektem je škola od 1.ledna Do sítě škol je škola zařazena pod identifikačním číslem Ředitelkou školy je od PaedDr.Miroslava Pechová, zástupkyní Ing. Dita Havlíčková. ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník, tvoří tyto části : základní škola školní družina školní jídelna mateřská škola 02. Stav žactva Školní rok 2011/2012 byl zahájen ve čtvrtek 1.září Do školy nastoupilo 167 žáků (o šest více, než v předchozím roce). Z tohoto počtu bylo 124 žáků z Lužné, 25 z Lišan, 15 z Rakovníka, 2 z Krupé a 1 z Rudy. Dívek bylo 72, hochů 95. Průměrný počet žáků ve třídě byl 18,55 (v loňském školním roce 17,88). Pohyb žáků během školního roku: K klesl počet žáků na 166, k na 165, k na 164. Od se zvýšil na 165. S tímto počtem žáků jsme zakončili školní rok 2011/2012. Přehled stavu žactva k třída počet žáků třídní učitel (ka) Mgr. Ilona Prokšová Mgr. Radka Horská PaedDr. Eva Fastová Bc. Lucie Hlavsová Mgr. Kateřina Krobová Ing.Pavla Vydrová Mgr. Michal Bok Mgr. Jaroslava Adamírová Mgr. Linda Jesková 82 Celkem: 165 2

3 03. Učební program Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo v ročníku podle ŠVP, verze 03/2011 s platností od , č.j. 66/2011. Mateřská škola má vypracovaný samostatný ŠVP PV. 04. Údaje o pracovnících školy V průběhu školního roku se na výuce podílelo celkem 13 učitelů. Deset žen, tři muži. Ve školní družině působila jedna vychovatelka, která zastoupila vychovatelku t.č. na rodičovské dovolené. Provozní zaměstnanci byli čtyři. Ve školní jídelně bylo zaměstnáno pět pracovnic, čtyři na celý a jedna na poloviční úvazek. V mateřské škole pracovaly čtyři učitelky, o provoz se starala školnice, topení a údržba areálu byly zajišťovány na dohodu. 05. Změny v průběhu školního roku V období školního roku nedošlo k významným změnám v personálním obsazení školy. Jedinou výjimkou byl zástup za pana Jaroše, který byl dva měsíce (březen duben 2012) v pracovní neschopnosti. Topičské práce zastal pan Miloslav Rýgl a o školnické povinnosti se postaraly ostatní provozní zaměstnankyně paní Srbecká a Černá. 06. Údaje o kvalifikaci a praxi pedagogických pracovníků Mgr. Jaroslava Adamírová: aprobace ČJ NJ, délka praxe 38 roků, třídní učitelka VIII. třídy, redigovala školní stránku Luženského hlasatele, vedla Klub mladého diváka, školní knihovnu. Mgr. Michal Bok: aprobace výpočetní technika technické práce, třídní učitel VII. třídy, celková praxe včetně asistenta pedagoga pět let. Vyučoval angličtinu ve druhé třídě (nepovinný předmět), soustavně se vzdělával v angličtině, pracuje jako metodik informatik ve škole. PaedDr. Eva Fastová: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 27 let. Třídní učitelka III. třídy, garant projektu Školní mléko, aktivně vedla turistický oddíl Putík se zúčastnila konkurzního řízení na místo ředitelky v ZŠ a MŠ Olešná. V Olešné již druhým rokem žije se svou rodinou a do Lužné dojížděla. V konkurzu byla úspěšná a od odešla po dvaadvacetiletém působení v naší škole na výše uvedené místo. 3

4 Ing. Dita Havlíčková: zástupkyně ředitelky školy od , délka praxe 19 let, koordinátorka ekologické výchovy, aktivně se zapojuje do přírodovědných soutěží (národní kolo soutěže Zelená stezka Zlatý list) Bc. Lucie Hlavsová: absolventka pedagogického lycea v Berouně. V letošním roce úspěšně složila bakalářskou zkoušku na Univerzitě J.A.Komenského v Praze, kde studuje učitelství pro I.stupeň. Pokračuje v magisterském studiu, ve škole působí šest let. V letošním roce byla třídní učitelkou IV.třídy. Mgr. Radka Horská: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 18 roků. Třídní učitelka II.třídy, pracuje také jako výchovná poradkyně školy. Dále se vzdělávala v rámci DVPP v angličtině, vedla kroužek country tance. Mgr. Václav Charvát: aprobace OV TV, délka praxe 42 let. Vyučoval předměty své aprobace, organizačně zajistil 3. ročník silového čtyřboje, který škola pořádala. Mgr. Linda Jesková (Kadeřábková): aprobace AJ HV, praxe pět let. V letošním roce byla třídní učitelkou IX.třídy, dále se vzdělávala v anglickém jazyce v rámci DVPP. Mgr. Kateřina Krobová: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 18 let, třídní učitelka V.třídy, dále se vzdělávala v rámci DVPP v angličtině. V letošním roce učila také český jazyk v šesté třídě. PaedDr. Miroslava Pechová: aprobace ČJ D, délka praxe 33 roků, od zástupkyně ředitele školy, od ve funkci ředitelky školy, dále se vzdělávala v rámci DVPP v seminářích souvisejících s funkcí ředitelky školy 4

5 Mgr. Ilona Prokšová: aprobace pro I.stupeň, délka praxe 28 let, třídní učitelka I.třídy, předsedkyně metodického sdružení I.stupně, zdravotnice školy, zapojena do projektu Ovoce do škol, vedla výtvarný kroužek Mgr. Václav Vildman aprobace RJ HV školský management, délka praxe 43 let. Vyučoval zeměpis v 6.-9.třídě. Ing. Pavla Vydrová třídní učitelka VI.třídy, ve školním roce 2011/2012 vyučovala matematiku, chemii a fyziku, délka praxe 6 let. 7. Mateřská škola Šárka Kuthanová : od ve funkci vedoucí učitelky v mateřské škole, délka praxe 27 let, zúčastnila se v rámci DVPP seminářů vyplývajících z funkce vedoucí učitelky MŠ Stanislava Melčová: učitelka v mateřské škole, délka praxe 34 let, zúčastnila se DVPP zaměřené na ekologické téma, do konce dubna vedla logopedickou prevenci a výuku angličtiny v mateřské škole Veronika Raisová: učitelka, od září 2012 si doplňuje kvalifikaci potřebnou pro výkon funkce učitelky v mateřské škole. Délka praxe v našem zařízení jsou dva roky. Od května vyučuje v mateřské škole angličtinu. Dana Zaibertová: učitelka v mateřské škole, délka praxe 36 let. Paní učitelka k odešla do důchodu. Po ní nastoupila od poloviny srpna paní učitelka Jana Trešlová, která dosud pracovala v MŠ Šamotka Rakovník. 5

6 Věkové složení pedagogů základní škola (celkový průměr) 46 let pedagogové na I.stupni : 41 let pedagogové na II. stupni: 48 let mateřská škola: 45 let 8. Školní družina Od působila ve funkci vychovatelky paní Ilona Rýglová. Zastupovala za paní Blanku Padivou, která je v současné době na rodičovské dovolené. Na výkon své práce má patřičnou kvalifikaci a dlouholetou praxi. K ukončila svoji práci v našem zařízení. Školní družina měla jedno oddělení, zapsáno bylo 25 žáků převážně z 1. a 2. třídy. 9. Další pracovníci školy provozní zaměstnanci: Černá Hana Srbecká Jana Jaroš Petr Eliášová Jitka školní jídelna : Pešková Dagmar Vildmanová Lenka Vitnerová Petra Zelenková Iveta Dobešová Gabriela uklízečka uklízečka školník/topič školnice/uklízečka v MŠ kuchařka účetní, vedoucí školní jídelny kuchařka pomocná kuchařka vedoucí kuchařka 10. Přijímací řízení Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2012/2013 se uskutečnil v pátek 27.ledna 2012 od 13 do 17 hodin. Vedoucí zápisu byla PaedDr.Eva Fastová, dále se na zápisu podílely paní učitelky R.Horská, L.Hlavsová, I.Prokšová, K.Krobová a S. Melčová. K zápisu se dostavilo 20 dětí. Zapsáno bylo 19 dětí z Lužné a jedno dítě z Lišan. Odklad povinné školní docházky byl povolen pěti žákům. K základnímu vzdělávání do vyšších ročníků byli v tomto školním roce přijati: Gerasymenko Lukáš od do 6.ročníku Hájek Michal od do 6.ročníku Jeřábek Jakub od do 6.ročníku Knoblochová Šárka od do 6.ročníku 6

7 Mauer Adam od do 6.ročníku Vlček Petr od do 9.ročníku Suchá Nikola od do 1.ročníku Ze školy odešli k žák Vladimír Brož (6.r.), k žákyně Veronika Šmídová (3.r.) a k žákyně Barbora Iblová (6.r.). Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se uskutečnil 1.března K zápisu se dostavilo 27 dětí se svými rodiči. Protože je kapacita v mateřské škole po celkové rekonstrukci (probíhala v měsících červenec srpen 2011) nastavena na 56 dětí, mohlo být k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013 přijato 15 dětí. Dvanáct dětí nebylo přijato. Zákonní zástupci dvou dětí se proti rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání odvolali ke KÚSK, odbor školství a sportu, Praha. V průběhu školního roku se uvolnilo v mateřské škole jedno místo. Na základě druhého odvolání zákonných zástupců dítěte (reg.číslo 18/11) ke KÚSK Praha, bylo rozhodnutím KÚSK, odbor školství a sportu Praha, č.j /2012/ KUSK, toto místo obsazeno. 11. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Na konci školního roku 2011/2012 měla škola 165 žáků. Všichni byli klasifikováni. S vyznamenáním prospělo 70 žáků, 89 prospělo, neprospělo 6 žáků (dva žáci postoupili dle vyhlášky do vyššího ročníku, dva žáci vykonali úspěšně opravné zkoušky, jeden žák splnil povinnou školní docházku a opustil školu s neukončeným základním vzděláním). Podrobné přehledy prospěchu a chování za 1. a 2. pololetí jsou součástí přílohy této zprávy. Povinnou školní docházku splnilo 19 žáků devátého ročníku. Dvanáct z nich bylo přijato na střední školy a sedm na učební obor (viz tabulka). Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník 2 Gymnázium J.A.Komenského, Nové Strašecí 1 Masarykova obchodní akademie, Rakovník 1 Střední zemědělská škola, Rakovník 1 Střední průmyslová škola, Rakovník 3 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno 1 Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., Praha 1 Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 2 Střední škola Kralovice (sociální činnost) 2 Střední škola služeb a řemesel, Stochov 1 Střední odborné učiliště Nové Strašecí 3 Integrovaná střední škola, Rakovník 1 7

8 12. Nepovinné předměty Ve škole se vyučovalo těmto nepovinným předmětům (jednohodinová dotace): anglický jazyk 1.ročník (Mgr.M.Bok) anglický jazyk 2.ročník (Bc.L.Hlavsová) náprava dysporuch ( 1.stupeň ) Mgr.I.Prokšová 13. Plavecký výcvik Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci ročníku. Absolvovali 10 lekcí v období měsíců únor duben Cena lekce byla stejná jako v loňském roce, tj. 55 Kč/lekce. Plavání se zúčastnily také předškolní děti z mateřské školy. 14. Logopedická péče V omezeném rozsahu prováděla do logopedickou péči paní učitelka S. Melčová v mateřské škole. Děti s těžšími vadami dojížděly do logopedické poradny v Rakovníku. Od června 2012 začala vykonávat logopedickou prevenci Mgr. Alena Rajnišová. Od září bychom chtěli tuto nadstandardní činnost provádět v budově základní školy a rozšířit ji i pro děti, které se již vzdělávají v základní škole. 15. Výchovné poradenství Výuka zrakově a sluchově postižených žáků Ve 3. ročníku pokračovala úspěšně výuka zrakově postiženého žáka, škola je v kontaktu se SPC pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2. Metodická návštěva se uskutečnila v červnu roku Sluchově postižený žák v 8.ročníku byl vyšetřen ve SPC pro sluchově postižené v Ječné 27, Praha 2. Na žádost rodičů byl žák na konci školního roku slovně hodnocen v německém a anglickém jazyce. Metodikem školní prevence se stala od ledna 2012 Ing. Pavla Vydrová. Společně s výchovnou poradkyní Mgr.Radkou Horskou a s dalšími pedagogy sestavily Minimální preventivní program. Cílem programu je eliminace projevů sociálně patologických jevů ve škole. Kromě tradiční spolupráce s PPP v Rakovníku jsme navázali kontakt se SVP ve Slaném. Po souhlasu zákonných zástupců budou pracovnice tohoto zařízení v příštím školním roce zjišťovat klima třídy a provádět další skupinovou terapii ve vybrané třídě. 8

9 Žákům jsme nabídli na využití volného času poměrně rozsáhlou nabídku zájmových kroužků. Jejich činnost zajišťovali učitelé i dobrovolníci (viz přehled na s.17). 16. Školní mléko Akce Školní mléko pokračovala i v tomto školním roce. Garantem projektu i v tomto školním roce zůstala paní učitelka Eva Fastová. S distribucí pomáhala školní jídelna. Mléčné výrobky se slevou odebíralo celkem 46 žáků. Protože paní učitelka odešla k 1.8. na nové působiště, převzala tuto funkci paní učitelka Mgr.Dana Hlaváčková. 17. Ovoce do škol Všichni žáci 1.stupně školy využili možnosti odebírat zdarma ovoce v projektu Ovoce do škol. Distribuci má ve škole na starosti paní učitelka I.Prokšová. O ovoce je mezi dětmi poměrně velký zájem. Je škoda, že dodávka ovoce není určena i dětem z druhého stupně. 18. Studentské praxe V letošním roce praktikovala v měsících září leden studentka Eva Navrátilová ze Střední školy Kralovice, obor sociální péče pečovatelská činnost pod odborným dohledem vedoucí učitelky paní Šárky Kuthanové. V průběhu listopadu praktikovala v naší škole studentka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích slečna Lada Štěrbová. Odborně dohlíželi na průběh pedagogické praxe Mgr.M.Bok (výpočetní technika) a Ing. Pavla Vydrová (fyzika). 19. Další vzdělávání pedagogických pracovníků I v tomto školním roce si pedagogičtí pracovníci zvyšovali svoje kvalifikace. Slečna Lucie Hlavsová pokračovala ve studiu učitelství 1.stupně na Univerzitě J.A.Komenského v Praze. V červnu úspěšně obhájila bakalářskou práci a získala titul Bc. Dále pokračuje v magisterském studiu. Učitelé pokračovali úspěšně v projektu Učitelská angličtina. Z pokročilých to byli Mgr. Linda Kadeřábková, Mgr. Kateřina Krobová, Mgr. Michal Bok. V nižší úrovni pokračovaly Mgr. Radka Horská a Bc. Lucie Hlavsová. Výuka probíhala celý školní rok jedenkrát za týden v odpoledních hodinách. V říjnu 2011 se zúčastnila ředitelka školy PaedDr.M.Pechová vzdělávacího programu Financování škol a v lednu 2012 Školská legislativa/novela zákoníku práce a Školská legislativa/novela školského zákona. 9

10 Vedoucí učitelka mateřské školy paní Š.Kuthanová se zúčastnila vzdělávacího programu Současná mateřská škola a její řízení. Bc. L.Hlavsová se zúčastnila vzdělávacího programu Podpora matematické gramotnosti ve výuce na I.stupni a PaedDr. E.Fastová programu Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu nejen při testování žáků. Využití prezentačních programů ve výuce chemie na ZŠ se zúčastnila Ing. Pavla Vydrová. Ing.Dita Havlíčková pokračovala v dalším ročníku tříletého Projektu 5P Program pro pedagogy přírodovědných předmětů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 20. Kontroly a metodické návštěvy Ve školním roce 2011/2012 proběhly ve škole a jejích zařízeních kontroly či metodické návštěvy: Metodická návštěva z PPP Rakovník se uskutečnila 9.února Sledovala dodržování postupů a opatření v IVP podle vyhlášky MŠMT č.73/2005 Sb. v platném znění vyhlášky č.147/2011 Sb. Kontrolní návštěva z KHS Středočeského kraje pracoviště Rakovník se uskutečnila 22.března Zaměřila se na to, zda jsou kontrolovanou osobou v zařízení plněny povinnosti stanovené v 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21 a 22 vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č.343/2009 Sb. V rozsahu kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Pouze v prostorách kuchyně nebyly zajištěny dostatečné mikroklimatické požadavky na výměnu vzduchu. Stav VTZ je nevyhovující. S touto skutečností byl seznámen zřizovatel školy Obec Lužná. V současné době zřizovatel Obec Lužná zažádal o poskytnutí dotace na výše uvedené rekonstrukce ve školní kuchyni. Inspekce týmu pracovníků ČŠI se uskutečnila dne 20.září Předmětem následné inspekční činnosti byla státní kontrola vybraných ustanovení školského zákona. Soulad ŠVP s příslušnými RVP a jejich zveřejnění na přístupném místě ve škole, soulad údajů zapisovaných do rejstříku škol a školských zařízení se skutečností, kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu základní školy a mateřské školy, kontrola přijímání ke vzdělávání a poskytování vzdělávání v mateřské škole a kontrola zajištění bezpečnosti dětí a žáků. Všechny sledované činnosti byly v pořádku. Nový ŠVP PV bude zpracován a vydán do Zpráva o splnění tohoto úkolu byla zaslána na Středočeský inspektorát v požadovaném termínu. Kontrolní návštěvy zřizovatele školy byly zaměřeny na vedení účetnictví a na účelnost čerpání finančních prostředků od zřizovatele Obce Lužná. Uskutečnily se ve dnech a , kdy byla provedena kontrola dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 10

11 21. Projekty Dlouhodobé projekty: Les ve škole škola v lese koordinátorem programu je sdružení Tereza, garantem ve škole je Ing. Havlíčková MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), do kterého je v síti škol zabývajících se ekologickou výchovou zařazena i naše škola. Koordinátorkou je Ing.Dita Havlíčková RECYKLOHRANÍ školní recyklační program pořádaný pod záštitou MŠMT. Smyslem je vzdělávání žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnění odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Polodenní projekty: Mikuláš - připravili žáci 9.ročníku pro 1.stupeň a pro ZŠ a MŠ Lišany ( ) Hasík - tři polodenní zaměstnání v rámci tématu OČMU pro 2. a 6.ročník (březen květen) Den Země I. i II. stupeň ( ), ekologické zaměření, OČMU Den s IZS - I. i II. stupeň ( ), OČMU 22. Testování žáků 5. a 9. ročníku Ve dnech proběhlo na naší škole celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku. Testování proběhlo v rámci předmětů matematika, český jazyk a cizí jazyk (angličtina). Testování proběhlo bez větších problémů po předchozí přípravě podle pokynů ČŠI. Žáci vypracovali testy v prvním týdnu z celkových tří. Dva žáci doplňovali testy kvůli absenci v týdnu druhém. V příloze uvádím výsledky tříd v jednotlivých předmětech. 23. Žádosti o dotace jsme požádali o dotaci ze Středočeského kraje (Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence) na vybudování víceúčelového hřiště v areálu školy, neboť škola nemá vlastní sportovní areál. Celkové předpokládané náklady byly vyčísleny na Kč. Žádost však byla zamítnuta. 11

12 jsme požádali o finanční podporu z OP VK IP 1.4. na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách za Kč. Ke schválení projektové žádosti došlo Dne 25.7.jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace č.6315/21/7.1.4/2012 vydané na tři roky realizace projektu od roku 2012 do roku Poskytnuta nám bude částka Kč. Dotace je poskytnuta na podporu kvalitního vzdělání žáků na základní škole. Cílovou skupinou jsou žáci základní školy, kteří budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů souvisejících se zvyšování kvality výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. 24. Akce školy (divadla, soutěže, výstavy, exkurze, vzdělávací akce, vzpomínkové akce, akce pořádané ve spolupráci s kulturní komisí při OÚ Lužná) září Divadlo Hradec (Africká pohádka pro I.stupeň, Osvobozené divadlo ) 7.9. Schillerova rozhledna (turistický oddíl Putík,10.9.) Vzpomínka u pomníku padlých v 1. a 2. světové válce (19.9.) Film Lidice ( kino Rakovník 26.9.) říjen Dopravní hřiště Rakovník ( ), žáci z I.stupně Pohádka O řepě (1.třída v mateřské škole) Talichovo údolí/beroun (Putík, ) ČT Praha, prohlídka historických částí Prahy (3.-5. třída) listopad Kulturní vložka na zahájení projektu revitalizace parku (1.11.) Burza škol pro žáky 9.ročníku (2.11.) Výroba keramiky na vánoční jarmark (3.11.) Drakiáda (5.11. ve spolupráci s kulturní komisí při OÚ Lužná) KMD Praha (10.11.) Barvení keramiky ( na vánoční jarmark) Lampionový průvod ( ve spolupráci s kulturní komisí při OÚ Lužná) Kulturní vložka při rozsvícení vánočního stromu v Lužné II ( ) Divadlo Most (1.-3.třída, ) 12

13 prosinec vánoční jarmark ve škole, vystoupení žáků při rozsvícení stromu před OÚ Lužná Mikuláš projektový den (5.12.) vypuštění balónků s přáním Ježíškovi (společně s kulturní komisí při OÚ Lužná) Vánoční kapr (soutěž s přírodovědným zaměřením), soutěž ve florbalu mladší žáci Kino Rakovník - Saxana (16.12.), celoškolní akce Vánoční koncert (OB Lužná, ), ve spolupráci s kulturní komisí leden Návštěva Úřadu práce v Rakovníku ( 11.1.), 9.ročník České muzeum hudby Praha ( 25.1., 3.-5.třída), nocování ve škole (7.třída) Výchovný koncert Rakovník (2.-5.třída), předškoláci na návštěvě v 1.třídě únor Okresní kolo Dějepisné olympiády Rakovník (1.2.) Zimní stadion Rakovník bruslení (4.-5.třída), muzeum Rakovník (6.třída) Muzeum Rakovník (7.třída, 14.2.) Okresní soutěž ve znalostech anglického jazyka ( 15.2., Rakovník) Masopustní průvod obcí březen Sportovní soutěž Preventan Cup ( 4.-5.třída) KMD Praha, soutěž v basketbalu Rakovník (6.-7.třída) Hasík pro 2.a 6.třídu (16.3.) Matematický klokan (soutěž pro žáky 2.-9.třídy) divadelní představení s ekolog.tematikou pro 4.-5.třídu ( 19.3.) sportovní soutěž basketbal (8.-9.ročník, Rakovník 21.3.) spolupráce s ČČK nácvik 1.pomoci ( p.pokorný) Hasík pro 2. a 6.třídu (2.kolo) ročník silového čtyřboje (27.3.) okresní soutěž pořádaná naší školou Biologická olympiáda Rakovník (29.3.) duben Mykologická přednáška (pan Malý) 3.4. Biologická olympiáda (starší žáci) Malá kopaná (Rakovník) Indiánská stezka Rakovník, Coca Cola Cup Rakovník ( 12.4.) ČT Praha, Vyšehrad (8. a 9.třída) Hudební pořad (pan Hrabě) ve škole (19.4.) 13

14 Zelená stezka Zlatý list (okresní kolo 19.4.) Ekologická soutěž (Rakovník) Canisterapie v 1.,3. a 4.třídě paní Šlágrová (20.4.) Planetárium Praha (3.-5. třída) Vesmír kolem nás Den Země (projektový den) Luženská nota (30.4.) květen Hlídka mladých zdravotníků Rakovník (10.5.) KMD Praha (17.4.) Botanická soutěž Rakovník (18.4.) okresní kolo Hasík (projektový den Rakovník, 2.a 6.třída) Krajské kolo soutěže Zelená stezka Zlatý list ( Hostivice 26.5.) červen Den dětí (soutěže, A-Z kvíz) 1.6. Den dětí v ČD muzeu Lužná ( pomoc žáků školy při organizaci akce) Celostátní kolo soutěže Zelená stezka Zlatý list ( ) Ivančice u Brna žáci : Hornof, Havlíček, Cholevová, Ryšlavá, Bínová, Horský (uč. Havlíčková), 9.místo Noc ve škole (5.třída) 7.6. Den s IZS projektový den (8.6.), spolupráce s PČR Rakovník, AMK Lužná, SDH Lužná Dopravní hřiště Rakovník (12.6.), žáci I.stupně Přenocování žáků 3. třídy ve škole Branovská vrata (exkurze s ekolog.zaměřením, 9.třída) Exkurze do čističky a úpravny vody v Rakovníku (exkurze - 7.třída, 19.6.) Školní výlety (21.6.) Spolupráce s rodiči žáci 2. a 5.třídy prožili dopoledne U Vojtků Školní akademie (27.6.), dopolední a odpolední představení 25. Další informace ze života školy Zakoupení keramické pece z prostředků SRPDŠ pro potřeby kroužku keramiky, žáků školy, pro zájemce z řad veřejnosti (duben) Nový systém automatického zvonění ( květen) Setkání absolventů školy po 50 letech (ročníky 1946, 1947) a po 20 letech ve škole Zahájení příprav ke 100.výročí založení školy (2014) Od školního roku 2011/2012 je opět vedena školní kronika Den učitelů se uskutečnil v tomto školním roce v restauraci Lebeda 14

15 Pro zaměstnance školy a jejich rodinné příslušníky se uskutečnil zájezd do pražského divadla Kalich (11.5.) FKSP Žádost o dotaci EU Peníze do škol ( schválena ) 26. Prezentace školy I ve školním roce 2011/2012 byl život školy po celý rok prezentován na školních stránkách obecního měsíčníku Luženský hlasatel pod názvem Zvoní. Redaktorkami školních stránek byly paní učitelky Adamírová, Havlíčková, Pechová. Pravidelně do něho přispívali třídní učitelé a také vedoucí různých zájmových útvarů. Významné dokumenty, žákovské akce, fotodokumentace, informace pro rodiče, atd. byly průběžně aktualizovány na webových stránkách školy. 27. Termíny pedagogických rad a třídních schůzek SRPDŠ V průběhu školního roku 2011/2012 se uskutečnilo pět pedagogických rad, a to dne: (přípravný týden) (1. čtvrtletí) (1. pololetí) (3. čtvrtletí) (2.pololetí) Třídní schůze SRPDŠ se uskutečnily ve dnech: ( plenární ) Dny ředitelského volna : (od hodin v rámci posvícení) ( den před státním svátkem) 28. Třídní samospráva III. třída IV. třída V.třída VI.třída VII. třída VIII. třída IX. třída Kešnerová Lucie Mayerová Nikola Staňková Kateřina Horský Jiří Vildmanová Veronika Knotová Tereza Rotbartová Eliška 15

16 29. Školská rada Školská rada při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník pracovala ve složení: za zřizovatele : Miloslav Haifler (předseda) Petra Roučová za pedagogy : za rodiče : Jaroslava Adamírová Radka Horská Jarmila Fabišková Jindřich Vydra 30. Školní výlety Školní výlety se uskutečnily v průběhu měsíců květen červen Žáci třídy jeli pod vedením svých třídních učitelek do vesničky Ostrá (Botanicus), třída si prohlédla Technické muzeum v Praze. Žáci šestého ročníku vyrazili do Koněpruských jeskyní (jednodenní výlety). Na více dnů jeli na školní výlet žáci 7.ročníku (tábor Soseň), 9.ročníku (autocamping Jesenice). Osmá třída jela dvakrát po jednom dni do okresního města. Navštívili pamětihodnosti Rakovníka a zahráli si např.minigolf, kuželky ve sportovním areálu. 31. Školní jídelna Školní jídelna zajišťovala stravování žáků a pracovníků školy. Vařily se obědy i pro cizí strávníky. Od října se začaly vyrábět podle počtu zájemců i svačiny v hodnotě 9,- Kč. Cena obědů byla od října navýšena o tři koruny a udržela se ve stejné výši po celý rok. Uvádím pro přehled ceny : mateřská škola a) přesnídávka. 5,- Kč b) oběd 18,- Kč (děti 3 6 let), 21,- Kč (děti 7 10 let) c) svačina. 5,- Kč základní škola cena obědů dle věku žáka: let. 21,- Kč let 23,- Kč více.. 25,- Kč Přibylo více ovoce a zeleniny, zlepšila se pestrost ve skladbě jídelníčku. Rozšířil se okruh dodavatelů surovin na výrobu obědů a svačin. Podařilo se udržet ceny, získat další zájemce i 16

17 z řad cizích strávníků. Jídelníček (dva chody) je prezentován na webových stránkách školy, žáci si mohou ve spolupráci s rodiči objednat jídlo předem na celý týden. Zřizovatel školy Obec Lužná zamýšlí celkovou rekonstrukci a modernizaci školní kuchyně, proto podniknul kroky k získání dotace na tyto významné změny. Měly by být realizovány v příštím roce. 32. Tělocvična Školní tělocvična byla celoročně využívána v hodinách tělesné výchovy, po vyučování i mimoškolními zájemci za úplatu. S jednotlivými složkami byly uzavřeny nájemní smlouvy. Ze získaných prostředků bylo nakoupeno vybavení do tělocvičny,odvětrávání ve dvou oknech, hokejky a dresy pro naše žáky. 33. Zájmové útvary Střelecký kroužek (Jaroslav Houda, Vlastimil Choleva, patronát AMK Lužná) Myslivecký kroužek (Lenka Vlčková) Výtvarný kroužek ( Ilona Prokšová) Putík (Eva Fastová) Klub mladého diváka (Jaroslava Adamírová) Country tance (Radka Horská) Zdravuška ( Vlasta Doubravová, Dita Havlíčková) Florbal ( Pavel Pešek) Školní sportovní klub vedl pan učitel Václav Charvát. Nejvíce členů měl oddíl florbalu. Pravidelné víkendové akce pořádala paní učitelka Eva Fastová, která vedla oddíl turistiky. Mezi dalšími druhy sportů byl stolní tenis, atletika, vybíjená. Hlavní sportovní akcí, kterou škola pořádala, byl 3.ročník v silovém čtyřboji. Soutěž na okresní úrovni jsme uspořádali za finanční spoluúčasti řady sponzorů (viz Sponzoři školy). Klub mladého diváka vedla paní učitelka Jaroslava Adamírová. Klub tvořilo 28 žáků a v průběhu školního roku navštívili v Praze celkem čtyři hodnotná představení. Z ekonomických důvodů se činnost vyvíjela ve spolupráci se skupinou žáků III.ZŠ Rakovník. 34. Sponzoři školy Mezi nejvýznamnější sponzory školy v letošním roce patřili manželé Hejdovi, kteří škole darovali do školní kuchyně brambory, firma STOPROBEK (úhrada autobusu za školní výlet dětí z mateřské školy, trička s potiskem pro žáky IX. ročníku), firma pánů Vostrý - Lagron, která pro děti z mateřské školy a pro školní družinu darovala stavebnice LEGO. Na hračky pro děti přispěli i manželé Sýkorovi, pan Pešek, na keramickou pec pan V.Kejla. Manželé Krabcovi, pan Varyš, firma pana Šťastného přispěli na realizaci 3.ročníku silového čtyřboje, který škola pořádala v rámci okresu. Pan Havlíček sponzoroval dopravu dětí, odvoz většího množství sběru. Všem patří naše velké poděkování 17

18 . Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Lužná v roce

19 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Lužná za rok 2011 PŘÍJMY: celkové příjmy: Kč poplatky od rodičů : Kč hospodářská činnost: Kč ostatní příjmy : Kč a) dotace z OÚ Lužná Kč b) dotace od KÚSK, odbor školství a sportu, Praha Kč VÝDAJE : a) investiční výdaje celkem : 0 Kč b) neinvestiční výdaje Kč platy zaměstnanců: Kč OPPP Kč zákonné odvody a platby Kč učebnice a učební pomůcky Kč hospodářská činnost Kč ostatní provozní náklady Kč Všechny položky jsou podrobně rozvedeny ve výkazu zisků a ztrát za kalendářní rok Tuto zprávu zpracovala účetní školy paní Lenka Vildmanová. V Lužné dne PaedDr. Miroslava Pechová 19

20 Finančně náročnější akce ve školním roce 2011/2012. mateřská škola - šatní bloky ,- Kč - prostěradla, lehátka ,- Kč - expanzní nádrž 7 800,- Kč - varhany Yamaha 5 180,- Kč základní škola - malování (firma Stibor č.12) 7 553,- Kč - malování (firma Bláha- č.17, chodba) ,- Kč - malování (firma Podpěra č.12) 6 866,- Kč - výměna radiátorů (firma Zaibert č. 6, 2) ,- Kč - výměna baterií, rozvody (firma Zaibert) ,- Kč - opravy v kotelně (firma Zaibert) ,- Kč - výměna osvětlení (firma Varyš č. 22,12) 5 758,- Kč - nábytek (Poprokan Louny č. 6) ,- Kč - nábytek (Poprokan Louny č.18) ,- Kč - oprava střechy (firma Poduška) ,- Kč - oprava kotlů (Slapnička Topmont) ,- Kč - oprava myčky (Gastroservis Stehlík) ,- Kč - smažící pánev (Gastroservis Stehlík) ,- Kč - automatické zvonění (Elektročas) ,- Kč Největšími položkami z příspěvku od zřizovatele, který činil na rok Kč, byly tyto: nákup uhlí (firma Malacká /Nové Strašecí) odběr elektrické energie (ČEZ, a.s.) vodné (Veolia, a.s.) svoz TKO (Becker Kralovice) spoje (telefony- O 2, T Mobil) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 20

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. IZO 600 055 809 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 01. Charakteristika školy 02. Žactvo Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník, je plně organizovaná škola s prvním a druhým stupněm

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. IZO: 600 055 809 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více