PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI"

Transkript

1 PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Zápis setkání Termín konání: čtvrtek Časové rozvržení: 9:30 11:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 zasedací místnost 111 PROGRAM: 1. Přivítání, program, prezence 2. Aktualizace jednacího řádu pracovní skupiny Senioři 3. Shrnutí dosavadní realizace aktivit v rámci AP Brno Diskuze nad prioritami pro rok 2014 v souvislosti s chystaným AP Brno Další ad 1. Přivítání, program, prezence Koordinátor komunitního plánování R. Janík přivítal přítomné a seznámil je s programem. Na podzim jsou v plánu dvě setkání, nyní v říjnu a druhé v listopadu. První blok setkání bude věnován průběžnému shrnutí Akčního plánu roku 2013, jaká opatření se zatím podařilo či nepodařilo naplnit. Úplné zhodnocení Akčního plánu roku 2013 proběhne v lednu/únoru Zároveň budou mít možnost o dění ve svých organizacích informovat pracovní skupinu i ti, kteří v Akčním plánu 2013 nefigurují. Druhý blok je vyhrazen diskuzi nad prioritami pro Akční plán roku V listopadu pak musí být diskuze uzavřena a na základě výsledků jednání v pracovních skupinách bude zpracován Akční plán pro rok ad 2. Aktualizace jednacího řádu pracovní skupiny Senioři R. Janík seznámil přítomné s novým jednacím řádem pracovní skupiny Senioři. Jednací řád je k dispozici na Portále sociální péče ve městě Brně (www.socialnipece.brno.cz) pod odkazem Senioři a dále pod odkazem KPSS pracovní skupina Senioři. Pod tímto odkazem jsou k dispozici také zápisy z pracovních skupin. Jednací řád schválila každá pracovní skupina na počátku svého působení v rámci procesu komunitního plánování, dlouho tedy nebyl aktualizován. První změna se týká článku 4, bodu jedna. Původní znění, že pracovní skupina se schází 1x měsíčně, bylo nahrazeno pro současnou dobu lépe vyhovujícím Pracovní skupina se schází dle potřeby, minimálně však dvakrát do roka. Dle potřeby znamená, že pokud by došlo k nějaké zásadní změně, o které by měly být organizace informovány, nebo by bylo třeba něco v pracovní skupině prodiskutovat, byla by pracovní skupina flexibilně svolána. Pokud by ze strany organizací, poskytovatelů sociálních služeb (či dalších členů pracovních skupin) vyvstala potřeba k vyvolání jednání, je rovněž možné pracovní skupinu svolat (stačí takové jednání iniciovat a relevantně zdůvodnit). Druhá změna se týká také článku 4, bodu 8, kde bylo uvedeno, že zápisy z pracovních skupin jsou zveřejňovány na webových stránkách města Brna. Zápisy jsou však zveřejňovány na Portále sociální péče ve městě Brně, jak již bylo uvedeno výše. Důvodem je větší přehlednost Portálu oproti stránkám města Brna, kde je zveřejňováno mnoho informací, včetně zákonem stanovených.

2 ad 3. Shrnutí dosavadní realizace aktivit v rámci AP Brno 2013 Vedoucí pracovní skupiny B. Milinková přivítala přítomné a vyzvala je, aby v kolečku velmi stručně zhodnotili, co se zatím v organizacích podařilo či nepodařilo realizovat, co je nového apod. O toto požádala také zástupce organizací, které nejsou v AP 2013 zahrnuty. Poté omluvila nepřítomnost zástupce Hospice sv. Alžběty, o.p.s. (dříve Gabriela o.s.) a připomněla priority a opatření Akčního plánu města Brna na rok 2013: Priorita 1 Rozvoj odborného sociálního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1 Navýšení personální kapacity pro poskytování odborného sociálního poradenství v rámci hospicové péče Realizátor: Hospic sv. Alžběty, o.p.s. Opatření 1.2 Vznik odborného sociálního poradenství pro celiatiky Realizátoři: Brigancia, o.s., Klub celiakie Priorita 2 Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí Opatření 2.1 Zvýšení personální kapacity pečovatelské služby vedoucí k pokrytí poptávky po službě poskytované po celých 24 hodin Realizátoři: Brigancia, o.s., DCH OCHB, Charitní pečovatelská služba, Sanus Brno Opatření 2.3 Další rozšíření terénní odlehčovací služby Realizátoři: Hospic sv. Alžběty, o.p.s., Diakonie ČCE, Sanus Brno Opatření 2.4 Realizace služby tísňové péče Realizátor: Domov pro seniory vychodilos, p.o. Opatření 2.5 Rozvoj sociálně aktivizačních programů pro seniory a rozšíření center denních služeb Realizátoři: Centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. LOGO Priorita 3 Zkvalitňování, humanizace a rozvoj pobytových zařízení pro seniory Opatření 3.1 Rozšíření kapacity domovů pro seniory Realizátor: BETANIE křesťanská pomoc, o.s. Opatření 3.4 Rozšíření chráněného bydlení a jeho další zkvalitňování Realizátor: DCHB OCHB, Chráněné bydlení sv. Anežky Poté předala B. Milinková slovo prvnímu z přítomných. J. Polák, vedoucí Oddělení ekonomiky a péče o seniory a osoby se zdravotním postižením OSP MMB, pozdravil přítomné a sdělil, že je připraven zodpovědět případné dotazy. Představil také kolegyni L. Sobotkovou z Referátu péče o seniory.

3 J. Šula, DS Kosmonautů, p.o., se přítomným představil jako ředitel Domova pro seniory, ve funkci je teprve čtyři měsíce. M. Šoltysová, DS Vychodilova, p.o., sdělila, že na přípravě projektu tísňové péče se pracuje. Investiční odbor MMB zpracovává zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na dodavatele technologie. Předchozí výběrové řízení bylo RMB zastaveno a projekt se tak ocitl na začátku. Městská policie se na projektu podílet nebude. Je naděje, že by realizace projektu mohla začít v druhé polovině příštího roku. D. Navrátilová, Pretium o.s., uvedla, že organizace poskytuje od registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, a to jak ambulantní, tak terénní formou. L. Marousková a I. Tesaříková, ÚMČ Brno Královo Pole, přišly načerpat nové informace. L. Marousková bude mít na starost agendu seniorů a osob se zdravotním postižením, na ÚMČ nastoupila teprve nedávno. E. Rossi, OZ MMB, také přišla načerpat informace o aktuálním dění. T. Ostrý, o.s. LOGO, sdělil, že rozšířit denní centrum o 0,5 úvazku ergoterapeuta se zatím nepodařilo realizovat. Podařilo se vytvořit krátký manuál pro trénink komunikačních dovedností a pohybových cvičení. L. Horký, Hewer občanské sdružení, uvedl, že organizace eviduje zvýšenou poptávku po službě osobní asistence z řad lidí v seniorském věku. Z. Choura, Rodinná pohoda o.s., sdělil, že organizace poskytuje čtyři registrované sociální služby, a to terénní odlehčovací služby, centrum denních služeb Pohoda, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Působí v oblasti Vyškova a Slavkova u Brna. J. Bednářová, BETANIE křesťanská pomoc o.s., informovala o navýšené kapacitě ze 17 na 20 klientů ve Ville Marthě v Hrušovanech u Brna. Domov pro seniory v Maloměřicích má kapacitu 75 klientů. Co se týká denního centra v Lelekovicích, od července je vydáno stavební povolení, nyní organizace hledá finanční prostředky na rekonstrukci. Vybavení je již nakoupeno, finance na ně získala organizace ve spolupráci s Klubem Parkinsoniků v rámci adventního koncertu. M. Vrbecká, Sanus Brno, zhodnotila, že plány zatím nejsou úplně naplněny, částečně se opatření naplňovat daří, ale ne v plném rozsahu. N. Kučerová, Oblastní spolek ČČK Brno město, organizace poskytuje odlehčovací služby pro seniory v 6 jednolůžkových a 4 dvoulůžkových pokojích. I. Záhorová, DS Koniklecova, p.o., informovala také o kapacitě zařízení, která činí 70 lůžek umístěných v 54 obytných jednotkách, z toho je 39 jednopokojových a 15 dvoupokojových. Součástí všech obytných jednotek je předsíň, lodžie, kuchyňská linka a dále WC a koupelna. M. Zouharová, DS Okružní, p.o., uvedla, že organizace poskytuje kromě služby Domov pro seniory také službu Centrum denních služeb. L. Šujanová, ÚMČ Brno Sever, sdělila, že na Brně Severu je poskytána terénní pečovatelská služba a odlehčovací služby.

4 M. Šilerová, ÚMČ Brno Střed, uvedla, že Brno Střed zajišťuje pečovatelskou službu mimo jiné v Domech s pečovatelskou službou na Hybešové 65a, Křenové 39, Zderadové 5, Kosmonautů 23 a Libušině tř. 8. S. Zimmermannová, ÚMČ Brno Bystrc, sdělila, že pro příští rok je v plánu rozšíření pečovatelé služby i na soboty a neděle. Je také technicky nachystané rozšíření odlehčovací služby pro samostatnější seniory o čtyři až pět lůžek. Nyní záleží na finančních prostředcích. H. Prchalová, Diakonie ČCE středisko v Brně, uvedla, že organizace v AP 2013 zařazena nebyla, momentálně se organizace snaží řešit služby tak, aby přežila. P. Kocourková, KBZM MMB, sdělila, že procesu komunitního plánování za pracovní skupinu senioři se KBZM zúčastňuje pravidelně. KBZM se dlouhodobě věnuje činnostem na podporu aktivního a zdravého stárnutí - vznikl např. dokument Plán aktivního stárnutí ve městě Brně. D. Čábelková, Brigancia, o.s., uvedla, že organizace poskytuje terénní pečovatelskou službu. Plán navýšit o dvě pečovatelky na 0,5 úvazku nebo přijmout jednu pečovatelku na celý úvazek se zatím zcela naplnit nepodařilo, úvazky byly navýšeny o třičtvrtě úvazku. Celých 24 hodin zatím nejsou schopni pokrýt, večerní hodiny a víkendy pokryté jsou. Co se týká vzniku odborného sociálního poradenství pro celiatiky, služba zatím registrována nebyla. Poradenství probíhá formou nutričního poradenství. Z. Michálková, Klub celiakie, sdělila, že v organizaci není nic nového. Jak uvedla D. Čábelková, odborné sociální poradenství pro celiatiky zatím jako sociální služba zaregistrováno nebylo, nicméně stále je to v plánu. Klub celiakie na tomto s Brigancií spolupracuje. J. Gajdošová, Nazaria, o.p.s., uvedla, že ani v jejich organizaci není nic nového. I. Klubalová, DS Mikuláškovo nám, p.o., sdělila, že organizace poskytuje tři registrované sociální služby, a to Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Centrum denních služeb. V. Plačková, Centrum pro rodinu a sociální péči, uvedla, že v rámci sociálně aktivizačních programů pro seniory organizace dle plánu navýšila o 3 DPP. M. Žižkovská, DCHB OCHB Denní a přechodný pobyt, sdělila, že jejich odlehčovací služby v AP 2013 nefigurují. Služba je velmi vytížená. Dlouhodobě je v plánu rozšíření služby, zatím se ale nepodařilo najít vhodné prostory. I. Petrášková, DCHB OCHB Pečovatelská služba, informovala o přijetí nové pečovatelky, jak bylo uvedeno v AP. M. Mana, DS Foltýnova, p.o., uvedl, že z dlouhodobého hlediska se v organizaci nic nemění. Stále je v plánu zateplit budovu a rekonstruovat výtahy. Organizace poskytuje služby 213 klientům, v plánu je vytvořit oddělení pro zvláštní režim pro 10 klientů. T. Laušman, Židovská obec Brno, sdělil, že organizace nenavyšuje ani kapacity ani personál. ad 4. Diskuze nad prioritami pro rok 2014 v souvislosti s chystaným AP Brno 2014 Vedoucí pracovní skupiny B. Milinková poděkovala účastníkům za stručné shrnutí a informovala, že dalším krokem je diskuze nad tím, jaká oblast je důležitá pro příští rok. Úkolem je navrhnout, které priority, opatření a konkrétní činnosti budou zapracovány do AP Brno Na tomto setkání

5 proběhne diskuze a na příštím listopadovém setkání musí být podklady pro Akční plán 2014 finalizovány. Poté předala slovo koordinátorovi komunitního plánování, R. Janíkovi, který přítomné seznámil s některými podstatnými skutečnostmi. R. Janík uvedl, že brněnský Akční plán pro rok 2014 bude obsahovat záměry, které byly schváleny do Akčního plánu Jihomoravského kraje pro rok Stran zaslání těchto záměrů byli poskytovatelé sociálních služeb osloveni v květnu letošního roku. Jihomoravský kraj stanovil podmínky a vymezil služby, jejichž rozvoj nebude v roce 2014 podporovat. Jedná se např. o velkokapacitní domovy pro seniory nad padesát lůžek, vyloučeny byly také služby sociální prevence, které jsou podporovány z IP JMK. Toto rozhodnutí JMK bylo tedy nutné při hodnocení záměrů pro Akční plán Jihomoravského kraje na rok 2014 respektovat a záměry organizací dle těchto kritérií a požadavků tedy filtrovat. Zároveň musely být záměry pro JMK v souladu s 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna, čímž město garantovalo, že vybrané služby podporuje. Dále R. Janík sdělil, že je důležité za každou pracovní skupinu vygenerovat do brněnského Akčního plánu pro rok 2014 jednu prioritní oblast, jasný reálný záměr, tzn. vybrat z daných priorit uvedených ve 3. Komunitním plánu tu nejdůležitější pro příští rok, ale zároveň také reálně uskutečnitelnou, na které se ovšem každá pracovní skupina shodne. A to proto, že pokud by došlo k navýšení celkové finanční částky do dotačního titulu jedna, musí být Odbor sociální péče MMB ve spolupráci s Koordinační skupinou připraven předložit orgánům města Brna jasné priority, na které by mohlo být případné navýšení použito. OSP MMB požaduje navýšení o Kč, nicméně v současné chvíli není jasné, zda finanční prostředky na dotace pro sociální oblast navýšeny budou či nikoli, popřípadě o kolik. Více jasno v tomto ohledu bude až v prosinci, neboť rozpočet města je tvořen celý podzim a k jeho schvalování dochází až v závěru roku. OSP MMB podkládá svůj požadavek o navýšení celkové částky určené na dotace pro nestátní neziskové organizace skutečností, že v posledních třech letech k žádnému navýšení nedošlo tak, jak bylo před třemi lety avizováno, když byl vyhlášen tzv. stop stav, který by měl tedy letošním rokem skončit. Přesto je ovšem možné, že částka navýšena nebude, neboť má dojít k dalšímu propadu v příjmech města. Na druhou stranu by dle informací nemělo dojít ke krácení finanční částky na dotace pro nestátní neziskové organizace. OSP MMB tedy musí být na případné navýšení finanční částky připraven a měl by tak mít v rámci návrhu rozdělení dotací na sociální služby za každou pracovní skupinu připravenu (ideálně) jednu prioritní oblast pro rok Pokud nebude v rozpočtu města Brna dostatek finančních prostředků na pokrytí všech (cca) osmi vybraných priorit z každé pracovní skupiny, bude muset OSP MMB ve spolupráci s Koordinační skupinou z těchto priorit zvolit jen některé, které do návrhu rozdělení dotací zahrne. OSP MMB ve spolupráci s Koordinační skupinou tedy připraví pro Zastupitelstvo města Brna podklady a návrhy, ovšem konečné rozhodnutí, jaká oblast bude případně podpořena, činí Zastupitelstvo města Brna. R. Janík dále informoval o tom, že v případě předložení rozvojových záměrů v rámci města Brna do Akčního plánu JMK (které schválila Rada města Brna v srpnu) požaduje JMK u nových služeb jejich spolufinancování ze strany města Brna. Město Brno tedy v rámci zvažování rozvojových záměrů (především co se týče vzniku nových služeb) musí velice zvažovat nejen jejich potřebnost, ale také finanční stánku věci, neboť schválením případné nové služby a jejím zařazením do AP JMK město přistupuje na podmínku jejího spolufinancování. U terénních služeb se jedná o kofinancování ve výši 10%, u ambulantních služeb ve výši 15% a u pobytových služeb ve výši 20%. Město Brno některé nové služby do AP JMK zařadilo, z čehož městu plyne finanční závazek ve výši cca Kč. Tyto finanční prostředky vynaložené městem daným službám přinesou cca dalších Kč z jiných zdrojů (JMK a MPSV). V případě, že město Brno nebude moci toto spolufinancování nových služeb

6 zajistit, nebudou tyto nové služby podpořeny ani z JMK a ani z MPSV. Pokud by tedy bylo schváleno navýšení v hodnotě Kč, Kč je již z této částky předem rezervován a určen pro tyto nové služby. Na každou pracovní skupinu a její zvolenou prioritu pro rok 2014 by tak mohlo být k dispozici cca Kč (ovšem v takovém případě by se ještě zohledňovaly další faktory jako např. velikost či početnost cílové skupiny, již podpořené projekty v rámci AP JMK 2014 apod.). U rozšíření stávajících služeb JMK spolufinancování nepožaduje. Dále R. Janík uvedl, že brněnský Akční plán pro rok 2014 samozřejmě může obsahovat také záměry, které nevyžadují finanční zabezpečení či navýšení finančních prostředků. Mohou tam být uvedeny také aktivity, které má organizace finančně pokryté z jiných zdrojů apod. R. Janík se zeptal přítomných, zda zaznamenali nárůst poptávky po něčem specifickém, na co by bylo potřeba v příštím roce reagovat. Zmínil, že Koordinační skupina diskutovala o možných prioritách pro tuto skupinu. V úvahu by mohly např. přicházet pobytové služby, odlehčovací služby, zvláštní režim nebo terénní služby. J. Bednářová se přítomných zeptala, jak by bylo možné vyřešit následující situaci. Paní ve vyšším seniorském věku se stará např. o šedesátileté dítě s mentálním postižením a ubývají jí síly, má zdravotní problémy. Maminka s dcerou by spolu chtěly dožít. Další rodinné příslušníky nemají. Existuje organizace, která by jim dokázala poskytnout službu? J. Polák odpověděl, že s těmito případy se Odbor sociální péče již také setkal. V rámci Domovů pro seniory jsou dva podobné případy umístěny. Řešením by mohlo být chráněné bydlení, kde by byla šířeji pojatá cílová skupina. Kritéria přijetí do Domovů pro seniory nesplňují také manželské páry, kde jeden je relativně soběstačný, druhý nikoli. Z důvodu nemoci nebo tělesného postižení je nesoběstačný také člověk např. již v padesáti letech, který ale také nesplňuje kritéria pro přijetí. Pokud by takoví klienti byli do Domova pro seniory přijati a došlo by k inspekci poskytování sociálních služeb krajskou pobočkou Úřadu práce, Domov pro seniory by nesplnil standardy kvality. Město čekají do budoucna velké problémy. Mnoho lidí v seniorském věku by mohlo přijít o bydlení z důvodu zadlužení, exekucí apod. Dalším velkým problémem jsou sociálně vyloučení lidé bez finančních prostředků, kteří nesplňují kritérium věku přijetí do Domova pro seniory, jsou na ulici, zdravotně postižení. Tyto případy narůstají. Město se tuto situaci snaží řešit částečnou transformací Domova pro seniory na Štefánikové, kapacita ale nestačí. Sociální pracovníci obce při terénní sociální práci nacházejí v bytech osamělé seniory, kteří téměř umírají hlady. Následně např. zjistí, že senior/ka má čtyři děti, které nemají zájem se o svého rodiče postarat a v případě, že jsou k tomu úřadem vyzváni, reagují ve smyslu: jste sociálka, tak se postarejte. Měla by existovat alimentační povinnost dětí vůči rodičům. Tento návrh padl, ale nebyla politická vůle prosadit jej do zákona. Dalším problémem je, že senioři nemají na úhradu služeb v Domovech pro seniory. Případný majetek dali dětem, nemají na úhradu a jejich děti jim s financováním nepomohou. Domov pak na tyto klienty doplácí, což mu snižuje příjmy. Ekonomicky výhodný je Domov v počtu 120 až 130 lůžek. 50 lůžek není z ekonomického hlediska dobré. Na druhou stranu se (v rámci probíhající transformace soc. služeb) volá po nízkokapacitních zařízení, která si ale klienti nemohou dovolit. I. Záhorová potvrdila, že DS Koniklecová má 70 lůžek a je tím pádem dražší než DS o více lůžkách. Doplnila také, že bohužel ekonomika a sociální cítění nejdou vždy úplně dohromady a Domov pro seniory musí uvažovat ekonomicky. R. Janík k tomu dodal, že toto je velké a palčivé téma, které bylo diskutováno jak na pracovní skupině Osoby ohrožené sociálním vyloučením, tak na pracovní skupině Osoby se zdravotním postižením.

7 Z. Choura dodal, že Liberecký kraj vyvolal diskuzi v sociálním výboru Parlamentu na téma lidí v mladším seniorském věku, ohrožených bezdomovectvím a chudobou. Pokud je mu známo, jednání vedlo do ztracena. M. Mana upozornil na bludný kruh u lidí, kteří jsou hospitalizováni v LDN. V průběhu hospitalizace si podají žádost do Domova pro seniory. Tito lidé nemají vyřízený příspěvek na péči, a protože sociální šetření nemůže proběhnout ve zdravotnickém zařízení, jejich žádost o příspěvek na péči není vyřízena. Domov pro seniory nemůže odmítnout přijmout žádost člověka, který nemá přiznaný příspěvek na péči, ale při rozhodování o přijetí klientů vítězí ekonomické hledisko a je přijat klient, který má příspěvek na péči přiznaný. J. Polák reagoval, že ačkoli byl vydán metodický pokyn, aby byli přijímáni klienti, kteří příspěvek na péči sice přiznaný nemají, ale existuje u nich velká pravděpodobnost, že jim přiznán bude, chovají se Domovy pro seniory raději tržně a člověka bez přiznaného příspěvku na péči nepřijmou. M. Mana podal vysvětlení této skutečnosti. Mnohokrát se stalo, že byl takovýto klient přijat, ale než krajská pobočka Úřadu práce příspěvek na péči vyřídila, klient zemřel. A zemřel ještě před provedením sociálního šetření. Domovům pro seniory pak tyto příjmy citelně chybí. D. Čábelková podotkla, že se setkali s tím, že klientka čekala na vyřízení příspěvku na péči rok a půl. Rok je naprosto běžná doba. Problém vidí také v posuzování zdravotního stavu. Jedna klientka velmi obtížně chodila (pouze s dvěma francouzskými holemi) a získala 3. stupeň PnP. Druhá klientka, která chodila velmi podobně, ne-li hůře a ještě k tomu špatně viděla, získala 1. stupeň PnP. Další klientka žádala o zvýšení z 2. na 3. stupeň a PnP jí byl snížen na 1. stupeň. Po odvolání dostala přiznaný 3. stupeň PnP. J. Polák vysvětlil, že příspěvek na péči na OSP MMB vyřizovalo v roce 2011 třiadvacet sociálních pracovnic. Krajská pobočka Úřadu práce začínala se sedmi pracovnicemi. Po třech měsících byly přijaty další tři pracovnice a v současné době se počet pracovnic vyřizujících příspěvek na péči bude blížit původnímu počtu třiadvaceti pracovnic. Změnil se také způsob posuzování. Místo 36 úkonů se posuzuje 10 oblastí. Sociální pracovnice se při vydání rozhodnutí o příspěvku na péči musí řídit výrokem posudkového lékaře. Dodal také, že dlouho očekávaný zákon o dlouhodobé péči byl nakonec smeten ze stolu. T. Laušman by uvítal metodické vedení a podporu vzdělávání organizací. Protože na rozvoj nebudou finanční prostředky, bylo by dobré zaměřit se na stávající služby. Prioritou by dle jeho názoru měla být podpora stávajících služeb a podpora organizací. Dále zmínil, že opomíjenou skupinou jsou váleční veteráni, kteří nejsou pobírateli příspěvku na péči, ač jejich zdravotní stav není dobrý. Tito lidé, držitelé osvědčení podle zákona 255/1946, mají nárok na pečovatelskou službu zdarma. Organizace zaznamenala případy, kdy tyto klienty jiné pečovatelské služby nechtěly přijmout. I. Petrášková odpověděla, že se spíše setkala s tím, že držitelé osvědčení příspěvek na péči přiznaný měli, ale nechtěli ho na platbu služby použít. J. Bednářová v reakci na vzdělávání informovala o regionálním individuálním projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II, jehož je BETÁNIE křesťanská pomoc realizátorem. Termín realizace projektu je od do Témata seminářů vychází z potřeb organizací. Semináře se musí zúčastnit deset až patnáct lidí. Pro bližší informace prosím kontaktujte Ing. Jitku Bednářovou na u:

8 R. Janík konstatoval, že zachování stávající komplexní sítě sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a jejího udržitelného financování je jednou ze systémových priorit 3. Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně. B. Milinková poznamenala, že by se také nemělo zapomínat na prevenci toho, aby se senior nestal závislým na terénních nebo pobytových sociálních službách. D. Navrátilová podotkla, že by měly být podporované sociálně aktivizační činnosti pro seniory, díky kterým se zabrání tomu, aby senior začal mentálně a fyzicky upadat. Jakmile začne využívat pečovatelskou službu, už přijímá nějaký servis, který mu brání v samostatnosti. V. Plačková dodala, že je důležité, aby senioři zůstávali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, k čemuž mohou sociálně aktivizační služby dopomoci. D. Čábelková zmínila, že organizace eviduje zvýšenou poptávku po delších službách, např. 4 až 6 hodin denně v kuse. Organizace tyto požadavky nemůže uspokojit, nemá takovou kapacitu. Pečovatelka může jít ke klientovi na kratší časový úsek třeba třikrát denně, ale nemůže tam zůstat několik hodin. J. Gajdošová podotkla, že organizace eviduje zvýšený počet žadatelů s demencí. Tito klienti následně potřebují využít služeb Domova se zvláštním režimem. Dle jejího názoru je zvýšený výskyt demencí časovanou bombou. J. Bednářová uvedla, že BETÁNIE křesťanská pomoc provozuje domov se zvláštním režimem ve Ville Marthě v Hrušovanech u Brna. Kapacita je dvacet klientů a nikdo z nich nemá nižší než třetí stupeň příspěvku na péči. R. Janík konstatoval, že se potvrzuje potřeba zvýšit kapacity domovů se zvláštním režimem a terénních služeb plus k řešení zůstává ožehavé téma seniorů bez domova, na ulici (nebo jim ztráta domova hrozí). I. Petrášková navrhla, aby bylo toto téma nabídnuto studentům vysokých škol ke zpracování v závěrečných pracích. K zákonodárcům se touto cestou informace zřejmě nedostanou, ale třeba jednou budou zákonodárci z těchto studentů. B. Milinková doporučila přítomným, aby se seznámili se odbornou studií zpracovanou FSS na téma Problematika lidí pečujících o blízkou osobu v městě Brně. Studie bude rozeslána na kontakty pracovních skupin. Z. Choura sdělil, že dle jeho názoru se mnoho lidí bojí kombinovat různé sociální služby. Vychází z informací, které získal od klientů z okrajových částí Brna, kam jezdí nabízet sociálně aktivizační služby. J. Bednářová se zeptala na o.p.s. Místní sociální služby. Od Krajské pobočky Úřadu práce ČR obdržely dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti v řádech milionů korun. R. Janík odpověděl, že OSP projekt MSS sleduje. Pan ředitel Zeman byl na OSP MMB projekt představit s tím, že pro město Brno plánuje 200 až 300 nových pečovatelů. Panu Zemanovi bylo jasně řečeno, že projekt není v souladu s 3. Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně a potřeba takového masivního navýšení pečovatelů v Brně rozhodně neexistuje. V případě, že chce kdokoliv v JMK registrovat novu sociální službu KÚ JMK požaduje vyjádření města či obce, kde má být služba poskytována. Chce tímto od dané obce či města vědět, zda je plánovaná služba v dané lokalitě potřeba a město její vznik podporuje. Žádné takové vyjádření o.p.s. Místní sociální služby vydáno

9 nebylo, protože taková potřeba ve městě Brně rozhodně neexistuje (kapacity ve městě chybí v rámci úplně jiných služeb). Nicméně vyjádření potřebnosti tato organizace získala z jedné menší obce v JMK, organizace splnila i další podmínky pro získání registrace, takže KÚ JMK službu zaregistroval. O MSS proběhlo několik článků v médiích - např. server Britské listy zveřejnil dne článek s názvem Jak ministr Koníček rozkopal Místní sociální služby. Na tento článek reagovalo MPSV a GŘ ÚP ČR vyjádřením, oficiální stanovisko zaujala také Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Další článek vyšel např. dne na idnes.cz s názvem Úřad dal 20 milionů na nové pečovatele. Firma teď končí a dluží výplaty vyšel na serveru Britské listy další článek jako reakce na článek z s názvem Místní sociální služby: Problematický podnikatelský záměr. I. Petrášková sdělila, že pečovatelky zaměstnané u MSS si sami musí shánět klienty. Dle jejích informací MSS operují v malých obcích, někteří starostové s o.p.s. MSS uzavřeli smlouvu o poskytování služeb v obci. M. Vrbecká uvedla, že naopak někteří starostové přirovnali jednání MSS k nátlaku a nechtěli s nimi "mít nic společného". J. Polák informoval o skutečnosti, že projekt MSS je nyní (ze strany MPSV a tedy GŘ ÚP ČR) pozastaven. M. Šoltysová uvedla, že obdobná situace je i u tísňové péče. Různé subjekty se ji pokoušejí nabízet. Lidé, kteří tuto službu potřebují, se chytají jakékoli nabídky. Rodinní příslušníci řeší momentální situaci, neřeší, že tato podoba tísňové péče nemá návaznost na sociální služby. R. Janík diskuzi uzavřel s výzvou k přemýšlení o tom, jaká témata by měl Akční plán pro rok 2014 obsahovat. Na příštím listopadovém setkání musí být podklady pro Akční plán 2014 finalizovány. ad 3. Další Na závěr vedoucí pracovní skupiny B. Milinková účastníkům oznámila, že Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje pořádala seminář na téma přechodu občanských sdružení na jinou právní formu. Občanská sdružení se budou od účinnosti nového občanského zákoníku, která by měla nastat , označovat jako "spolky". Zápis ze semináře je dostupný zde: Sdělila také, že od byla otevřena bezplatná Právní poradna pro neziskové organizace, která bude k dispozici každou středu od 16:30 do 17:30 na Kounicové 3. V případě zájmu mají NNO možnost objednat se na e- mailu Dále zmínila, že na odkaze je k dispozici Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO 2014, kde je k nalezení stručný přehled legislativních změn, které se dotýkají (nebo v nejbližší době zřejmě dotknou) neziskového sektoru a které souvisejí s blížící se dobou účinnosti nového občanského zákoníku. Sdělila také, že dne vstoupil v platnost zákon č. 68/2013 Sb., který upravuje změnu právní formy občanského sdružení vzniklého podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, na obecně prospěšnou společnost ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Tento zákon je určen především pro ta občanská sdružení, která ve smyslu zák. 108/2006 Sb. poskytují veřejnosti sociální služby. O změně občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost lze rozhodnout nejpozději do Dne má totiž nabýt účinnosti nový občanský zákoník, který změnu právní formy upravuje samostatně. Ustanovení 3045 nového občanského zákoníku výslovně stanoví, že občanská sdružení mají právo

10 změnit svoji právní formu na ústavy, které svých charakterem odpovídají úpravě obecně prospěšných společností. Poté koordinátor komunitního plánování R. Janík oznámil, že další setkání pracovní skupiny Senioři se uskuteční dne v 9:30 v místnosti č. 111, s účastníky se rozloučil a poděkoval jim za aktivní spolupráci. Zapsali: J. Stárková, R. Janík Dne:

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Zápis setkání Termín konání: čtvrtek 11. 10. 2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 zasedací

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Zápis ze setkání Termín konání: pondělí 8. 6. 2015 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací místnost

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Zápis setkání Termín konání: středa 21. 11. 2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 zasedací místnost

Více

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 19. 11. 2012 Časové rozvržení: 13.00 15.00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 8. 10. 2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 22.10.2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A AUTISMEM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A AUTISMEM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A AUTISMEM Zápis setkání Termín konání: pondělí 11. 11. 2013 Časové rozvržení: 9:30 11:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna,

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Číslo zápisu: 7 Datum: 2. listopadu 2009

Číslo zápisu: 7 Datum: 2. listopadu 2009 ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 7 Datum: 2. listopadu 2009 PROGRAM 1. Přivítání, program, prezence 2. Distribuce 2. KPSS 3. Dotační řízení pro rok 2010 4. Socio-info centrum 5. Portál sociální

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Zápis setkání se zástupci nestátních neziskových organizací k dotačnímu řízení z rozpočtu města Brna na sociální služby pro rok 2012

Zápis setkání se zástupci nestátních neziskových organizací k dotačnímu řízení z rozpočtu města Brna na sociální služby pro rok 2012 Zápis setkání se zástupci nestátních neziskových organizací k dotačnímu řízení z rozpočtu města Brna na sociální služby pro rok 2012 datum: 23. června 2011 Program: 1. Úvodní slovo 2. Změny zákonů a sociální

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3. 10. 2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Zápis setkání Termín konání: čtvrtek 13. 2. 2014 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 zasedací místnost

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: úterý 15. 10. 2013 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: středa 14. 10. 2013 Časové rozvržení: 14:00 16:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3.12.2012 Časové rozvržení: 12:00 14:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Datum konání: 29.10.2007 Místo konání: konferenční místnost v 10. patře MěÚ v Kopřivnici Přítomni: 16 členů

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 5. 6. 2015 Časové rozvržení: 9:30 11:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ Komunitní plán sociálních služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 (dále jen Komunitní plán) byl zpracován v průběhu

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis setkání Termín konání: pondělí 12. 11. 2012 Časové rozvržení: 09:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám.

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Zápis ze setkání Termín konání: středa 10. 6. 2015 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

Osoby s mentálním postižením

Osoby s mentálním postižením Hodnocení činnosti pracovní za rok Osoby s mentálním postižením Zapojené organizace Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje o.s. Česká abilympijská asociace, Pardubice, o.s. Denní centrum SVÍTÁNÍ,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 13. 10. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Gabriela Olejníková,

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Návrh 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 2015. (určeno k připomínkování široké veřejnosti)

Návrh 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 2015. (určeno k připomínkování široké veřejnosti) Návrh 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 2015 (určeno k připomínkování široké veřejnosti) Magistrát města Brna Odbor sociální péče - Referát komunitního plánování sociálních

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Datum konání: 23. 9. 2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Jiřina Gürlichová, Point 50+ Eliška Fousková, Život

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153

Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153 ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153 PROGRAM: 1. Přivítání, představení programu, prezence 2. Dokončení

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: středa 14.11.2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 14.4.2015, 13.30-16.00 hod. Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, I. patro zasedací místnost

Více

Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2014 konaného dne 6. 3. 2014

Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2014 konaného dne 6. 3. 2014 Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2014 konaného dne 6. 3. 2014 Přítomni: 1. Ladislav Nechvátal 7. Vítězslav Schrek (předseda) 2. Jaromír Pospíchal

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

číslo zápisu: 1/2011 datum: 10. května 2011

číslo zápisu: 1/2011 datum: 10. května 2011 ZÁPIS SETKÁNÍ číslo zápisu: 1/2011 datum: 10. května 2011 PROGRAM 1. přivítání, program, prezence 2. co je nového od posledního setkání PS 3. výstupy analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v Brně 4.

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny senioři a ZTP

Zápis z jednání pracovní skupiny senioři a ZTP Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracoviště Vídeňská 66 Zápis z jednání pracovní skupiny senioři a ZTP Termín jednání: 15.9.2015 od 13.00 hod Místo jednání: Město Klatovy, zasedací místnost II. patro,

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

- zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních

- zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních - zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a

Více

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE FINANCOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE I N G. J I Ř Í H O R E C K Ý, M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R Financování všeobecná východiska

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více