PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI"

Transkript

1 PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Zápis setkání Termín konání: čtvrtek Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 zasedací místnost 111 PROGRAM: 1. Přivítání, program, prezence 2. Diskuze ohledně priorit a opatření 3. KPSS v rámci cílové skupiny senioři 3. Další ad 1. Přivítání, program, prezence Koordinátor komunitního plánování R. Janík přivítal přítomné a představil program. Postupně budou procházeny jednotlivé priority a opatření 2. Komunitního plánu cílové skupiny Senioři. Organizace se vyjádří, zda chtějí v daném opatření pokračovat, zda chystají nějakou inovaci a navrhnou formulaci názvu daného opatření. Možné je zformulovat maximálně pět priorit a v rámci nich pak maximálně pět opatření. Na této skupině bude vytvořen přehled a na příští budou zformulovány přesné a finální názvy priorit a opatření cílové skupiny Senioři, ke kterým se přihlásí realizátoři a která budou pracovní skupinou schváleny. Následně pak bude na základě odsouhlasených priorit a opatření sestaven akční plán pro rok R. Janík dodal, že ve 3. Komunitním plánu budou zmíněny i ty problémy, které není možné v současnosti nebo v blízké budoucnosti adekvátně řešit (nejsou zdroje, není realizátor, který by na problém reagoval poskytovanou službou, přesahy do dalších resortů, legislativní bariéry apod.). Takovéto specifické problémy nebudou v 3. KPSS zpracovány jako konkrétní opatření, ale budou zmíněny ve zvláštní kapitole (v rámci každé cílové skupiny) nazvané Neřešené oblasti a trendy do budoucna v rámci problematiky Senioři (zatím pouze pracovní název). Bude tomu tak proto, že fakt, že něco nelze nyní řešit neznamená, že daná potřeba či problém neexistuje. Poté R. Janík předal slovo vedoucí pracovní skupiny B. Milinkové. ad 2. Diskuze ohledně priorit a opatření 3. KPSS v rámci cílové skupiny senioři Priorita 2 Stávající název: Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí Pracovní název:? Opatření 2.1. Stávající název: Rozvoj pečovatelské služby prostřednictvím zvýšení personální kapacity a rozšířením služby do večerních hodin a dnů pracovního volna Pracovní název: Další rozvoj pečovatelské služby prostřednictvím zvýšení personální kapacity a rozšířením služby do večerních hodin a dnů pracovního volna

2 B. Bednaříková, Betánie křesťanská pomoc sdělila, že opatření bylo splněno. Pečovatelskou službu organizace poskytuje 24 hodin denně díky zvýšení počtu zaměstnanců o jednoho pracovníka. Zájem ze strany klientů trvá, rádi by přijali další pečovatelky T. Laušman, AGENTURA JAS uvedl, že opatření bylo splněno. Organizace navýšila úvazky, zvýšil se počet uživatelů, celkový počet hodin péče byl navýšen, služby jsou poskytovány také o víkendu B. Bolechová, Sanus Brno, uvedla, že díky navýšení úvazků poskytuje organizace péči 24 hodin denně včetně víkendů a státních svátků D. Čábelková, Brigancia uvedla, že opatření nebylo realizováno z finančních důvodů. Pečovatelskou službu organizace poskytuje i ve večerních hodinách, ale úvazky navýšeny být nemohli. Zájem klientů trvá. Organizace by ráda zůstala realizátorem opatření. J. Soběslavský, Diakonie ČCE středisko Brno, sdělil, že úvazky nebyly navýšeny z finančních důvodů, ovšem potřeba služby u klientů existuje. J. Soběslavský otevřel téma příspěvku na péči, který seniorům nechodí a oni tak nemají na zaplacení služby. Příspěvky jsou jim odebírány nebo snižovány a sociální služby se tak stávají pro seniory finančně nedostupné. Opatření 2.2 Stávající název: Rozvoj osobní asistence pro seniory prostřednictvím informační kampaně a navýšení personální kapacity služby Pracovní název: Další rozvoj osobní asistence pro seniory (prostřednictvím informační kampaně?) a navýšení personální kapacity služby L. Nováčková, Herwer. Opatření bylo naplněno, došlo však ke krácení mezd. Do budoucna organizace malé rozšíření plánuje (autodoprava). Senioři tvoří 65% klientů J. Tesařová informační kampaň by v názvu opatření být nemusela. Propagace je v systémových prioritách L. Plátová, Gabriela. V organizaci zaznamenali velkou poptávku po dlouhodobém dohledu u seniorů. J. Soběslavský reagoval, že to chápe spíše jako odlehčovací služby L. Nováčková odpověděla, že organizace vytvořila brožuru, která vysvětluje rozdíl mezi pečovatelskou službou, osobní asistencí a odlehčovací službou. Proto považuje za důležité, informační kampaň v názvu zachovat Opatření 2.3 Stávající název: Rozšíření terénní odlehčovací služby Pracovní název: Další rozšíření terénní odlehčovací služby B. Bolechová, Sanus Brno. Opatření bylo naplněno, zájem je větší, než je organizace schopna pokrýt L. Plátová, Gabriela. Opatření se povedlo realizovat. Počet klientů terénní odlehčovací služby je naplněn. Potřeba služby je, v organizace vyvstává potřeba přijmout zaměstnance na dohody. Zájem o služby projevují rodinní příslušníci seniorů s demencí. Tato poptávka však nemůže být organizací uspokojena.

3 J. Soběslavský, Diakonie ČCE středisko Brno. Opatření nebylo naplněno, a to z finančních důvodů. Nicméně zájem ze strany klientů existuje. Zájem je hlavně o celodenní hlídání, a to hlavně u lidí trpících demencí apod. R. Janík shrnul, že všeobecně převyšuje poptávka nad nabídkou terénních odlehčovacích služeb. Potřeba poskytování terénních odlehčovacích služeb trvá, je však otázkou, zda bude tato potřeba figurovat v komunitním plánu jako opatření nebo zda bude akcentována pouze v systémových prioritách. Problém nedostatečné kapacity odlehčovacích služeb totiž zazněl také na pracovní skupině osob se zdravotním postižením (toto tedy zůstává ještě otevřené). Opatření 2.4 Stávající název: Vznik podporovaného bydlení pro seniory Pracovní název: Rozvoj podporovaného bydlení pro seniory D. Cvanová, Diecézní charita Brno Oblastní charita Brno. Kapacita chráněného bydlení sv. Anežky v domě na ulici Žižkova 3 je naplněna, o službu je velký zájem. Lidé žijí samostatně v samostatných bytech. Organizace počítá s tím, že chráněné bydlení bude rozšířeno o pět bytů, a to ve stávajícím domě. Současní klienti Domu s pečovatelskou službou budou časem převedeni do režimu chráněného bydlení. J. Soběslavský upozornil, že na konceptu chráněného bydlení pro seniory by se mělo systémově pracovat. Zvyšující se věk občanů města Brna je otázkou sociodemografického vývoje. Výstavba stále nových Domovů pro seniory není řešením. M. Čermáková, Domov pro seniory Foltýnova. Vznesla dotaz, jaký je tedy vlastně rozdíl mezi chráněným bydlením, Domy s pečovatelskou službou a Domovy pro seniory. Hodně se v praxi setkává s žadateli, kteří sociální službu nepotřebují, ale řeší bydlení, protože se např. zhoršily vztahy v rodině. L. Nováčková podotkla, že bohužel není v moci sociální služby vyřešit rodinnou situaci klientů. Z. Choura, Rodinná pohoda, o.s. Domy s pečovatelskou službou by měly být transformovány na chráněné bydlení. Dům s pečovatelskou službou není sociální služba. Obyvatelé nemusí pečovatelskou službu využívat. Zkušenost Z. Choury je taková, že kromě odebírání obědů jinou sociální službu obyvatelé využívat nechtějí. Další část obyvatel očekává, že v rámci nájmu budou mít zaplacenou i pečovatelskou službu. Zajímá je, kdo má vytírat podlahu na chodbách čí opravit toaletu apod. J. Soběslavský potvrdil, že lidé bydlící v Domě s pečovatelskou službou nemají o využívání sociálních služeb zájem. J. Tesařová reagovala, že politická vůle je Domům s pečovatelskou službou nakloněna. Domy s pečovatelskou službou představují finančně výhodnější (levnější sazba na m 2) bydlení pro seniory. Ovšem pokud je na seniora uvalena exekuce, tak není schopen financovat ani tento snížený nájem. Z. Choura podotkl, že poskytují sociálně aktivizační služby v Domech s pečovatelskou službou v Sokolnicích, Újezdě a dalších. V Brně služby neposkytují, jsou mimobrněnskou organizací z Vyškova. E. Langerová, Nazaria. Organizace poskytuje terénní pečovatelskou službu. Obyvatele brněnských Domů s pečovatelskou službou doprovází v rámci služby odpoledne např. na hřbitov apod. Opatření 2.5 Stávající název: Postupná realizace projektu Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně

4 Pracovní název: Vznik tísňové péče J. Tesařová informovala, že postupná realizace trvá již čtyři roky. Došlo ke změnám v technické dokumentaci a v současné době je stav takový, že v horizontu poloviny roku 2013 by mohla být tísňová péče zahájena. 100 klientů za 1 rok, do 3 let 500 klientů. Klienti z pultu centrální ochrany budou v případě jejich zájmu převedeni do nového systému. Opatření 2.6 Stávající název: Podpora sociálně aktivizačních programů pro seniory a rozšíření center denních služeb Pracovní název: Rozvoj sociálně aktivizačních programů pro seniory terénní formou + vznik Centra denních služeb v Lelekovicích V. Faktorová, Centrum pro rodinu a sociální péči. Opatření bylo naplněno pouze částečně, a to z finančních důvodů. Zůstává však prioritou organizace. Organizace by chtěla více posílit terénní formu aktivizačních služeb pro seniory. J. Bednářová, Betánie. Jihomoravský Kraj v loňském roce zúžil projekty podporované z EU, a to pouze na dovybavení. Denní centrum v Lelekovicích je připraveno ke stavebním úpravám, nyní organizace hledá finanční prostředky. Vybavení je nakoupeno, finance na ně organizace získala ve spolupráci s Klubem Parkinsoniků, z adventního koncertu. J. Soběslavský, Diakonie ČCE středisko Brno. Centrum denních služeb bylo v rámci organizace rozšířeno, ale v současné době kapacita naplněna není, a to z důvodu úmrtí klientů. Požadavky klientů se v porovnání s předchozími lety hodně změnily. Další rozšiřování Centra denních služeb není v možnostech organizace. H. Hájková, Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí. Opatření bylo naplněno. Organizaci se podařilo zřídit Centrum denních služeb, které nabízí tři místa pro seniory a tři místa pro seniory trpící demencí. Centrum denních služeb je zcela vytíženo, zájem je velký, ale další rozšiřování není možné. Z. Choura, Rodinná pohoda, o.s., Vyškov. Sociálně aktivizační služby pro seniory organizace rozšiřovat nebude, práce bude zaměřena na udržení služby. Priorita 3 Stávající název: Zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro seniory Pracovní název:? Opatření 3.1 Stávající název: Zajištění kapacity domovů pro seniory a jejich další zkvalitňování Pracovní název: Zkvalitňování a humanizace v Domovech pro seniory M. Čermáková, Domov pro seniory Foltýnova. Rozšiřování má organizace je v plánu, ale nemá k tomu podrobnější informace. Na zkvalitňování péče se pracuje průběžně. Zástupce Domova pro seniory Kociánka nebyl přítomen, B. Milinková z formuláře přečetla, že k navýšení o sto lůžek nedošlo, ale je zpracován projekt na navýšení. B. Dvořáková, Domov pro seniory Okružní. Opatření bylo splněno částečně

5 Opatření 3.2 Stávající název: Rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem otevřením nového DZR v Hrušovanech u Brna Villa Martha (toto opatření již nebude) Pracovní název (nové opatření): Částečná transformace Domova pro seniory Foltýnova a Domova důstojného stáří v Maloměřicích na Domov se zvláštním režimem M. Čermáková, Domov pro seniory Foltýnova. V organizaci se uvažuje nad částečnou transformací na Domov se zvláštním režimem, ale zatím pro to nejsou technické podmínky. J. Bednářová, Betánie. Domov pro seniory v Maloměřicích je v plánu částečně transformovat na Domov se zvláštním režimem. Domov se zvláštním režimem v Hrušovanech u Brna (Villa Martha) otevřen byl a funguje. Opatření 3.3 Stávající název: Rozšíření kapacity domova pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí přístavba Domova pokojného stáří Kamenná (toto opatření již nebude) Pracovní název (nové opatření): Rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem Villa Martha M. Žižkovská, Diecézní charita Brno oblastní charita Brno, Domov pokojného stáří Kamenná. Přístavba proběhla, v dalším období půjde o rekonstrukci starého objektu. J. Bednářová, Betánie, Domov se zvláštním režimem - Villa Martha. Opatření bylo splněno, v Domově se zvláštním režimem je ubytováno 17 klientů, zaměstnán 15 pracovníků. Jedno lůžko je vyhrazeno na odlehčovací pobyt. V zahradě je v plánu výhledově postavit další pavilon Domova se zvláštním režimem. Opatření 3.4 Stávající název: Rozšíření kapacity pobytové odlehčovací služby Opatření ve 3. Komunitním plánu pravděpodobně nebude, jelikož se k němu dosud nenašel realizátor. L. Plátová, Gabriela. Pobytová odlehčovací služba už organizací poskytována nebude. J. Bednářová, Betánie. V Domově pokojného stáří v Maloměřicích je jedno lůžko vyčleněno na odlehčovací služby. M. Žižkovská. Diecézní charita Brno Oblastní charita Brno, denní a přechodný pobyt. Organizace počítala s navýšením kapacity, protože bylo v plánu stěhování do nového objektu (nebo rozšíření stávajícího objektu). Tento záměr nebyl realizován. Pokud se organizaci nepodaří získat prostory, tak navyšování kapacity nemůže proběhnout. J. Soběslavský, Diakonie ČCE středisko Brno. Podle něj by měly mít Domovy pro seniory povinnost mít jedno, dvě lůžka vyčleněna na odlehčovací pobyty. A to i přes problémy s obložností. To s sebou nese charakter služby. ad 3. Další Neřešené problémy a trendy do budoucna : - Sociální bydlení (Dům s pečovatelskou službou, chráněné bydlení, Domov pro seniory) systém bydlení pro seniory J. Tesařová. DPS jsou svým způsobem sociální byty. Na bytovém odboru není nikdo, kdo by řešil sociální stránku. O přidělení bytu v DPS rozhoduje Magistrát. Z. Choura se ptal, proč v Brně rozhoduje

6 o přidělení bytový odbor a jinde rozhodují sociální odbory. J. Tesařová konstatovala, že na to nedokáže odpovědět. J. Tesařová uvedla, že je to také trochu pojmový problém (správně vydefinovat sociální bydlení). Toto téma je řešeno na pracovní skupině bydlení s doprovodnou sociální službou. Dále se Z. Choura vznesl dotaz, proč mají různé městské části různý přístup k sociálním věcem. Např. Městská část Brno střed na pečovatelskou službu v Domě s pečovatelskou službou žádné finance nevyčlenila, městská část Brno Bosonohy finanční prostředky vyčlenila. R. Janík konstatoval, že na tuto otázku nemohou zástupci OSP MMB ze svých pozic odpovědět. Je zcela v kompetenci městských částí, jak se svými finančními prostředky naloží. Z. Choura odpověděl, že z MČ Brno střed byl v rámci řešení této problematiky poslán na Komunitní plánování. R. Janík odpověděl, že to je naprosto nerelevantní (MMB nemůže ze zákona nařizovat MČ zda má nebo nemá na svém území financovat pečovatelskou službu nebo jakoukoliv jinou službu). - Částečná transformace Domovů pro seniory na Domovy se zvláštním režimem - Odlehčovací lůžka v Domovech pro seniory (příspěvkové organizace). Problém s financemi, problém především u lidí s demencí a imobilních - Dostupnost služeb pro seniory (finance) + snižování a odebírání příspěvku na péči + neřešení žádostí o příspěvek na péči (všechny služby) J. Soběslavský otevřel téma příspěvku na péči, který seniorům nechodí a oni tak nemají na zaplacení služby. Příspěvky jsou jim odebírány nebo snižovány a sociální služby se tak stávají pro seniory finančně nedostupné. Na existenci tohoto problému se shodla celá pracovní skupina. - Poradenství pro celikaii, pro osoby se specifickými potřebami + databáze POZN.: Opatření 1.1. Vytvoření databáze služeb pro celiatiky, diabetiky včetně zdravotně postižených seniorů realizátorem byl Klub Celiakie Brno, V. Vinkárková sdělila, že opatření bylo naplněno. Zástupce druhého realizátora, Brigancia, o.s., nebyl přítomen. to je zápis z minulého setkání. Z uvedeného vyplývá, že databáze by měla existovat. - Informovanost, propagace služeb zpravodaje ÚMČ, Metropolitan, SIC, lékaři atd. Na pracovní skupině také padl názor, že lékaři jsou málo informováni o síti sociálních služeb pro seniory a že v dostatečné míře nepředávají kontakty na organizace a o možnosti využití služeb neinformují. P. Kocourková z kanceláře Brno zdravé město informovala o existenci Sdružení praktických lékařů ČR. L. Janků uvedla, že toto sdružení pořádá setkání, semináře. Je možné zažádat o zařazení do programu těchto seminářů a v rámci nich lékaře o tématech ze sociální oblasti informovat. Kontakt: MUDr. Renáta Novotná, Sdružení praktických lékařů ČR, Berkova 107, Brno, J. Tesařová konstatovala, že pro příští rok je nutné počítat s tím, že celková situace seniorů nebude lepší. Senioři nemají peníze - po zaplacení úhrad za bydlení jim v mnoha případech nezbudou finance na jídlo. Bohužel dokonce dochází např. i k situacím, kdy je do LDN převezen senior s podvýživou. M. Čermáková z Domova pro seniory Foltýnova sdělila, že klienti nemají finanční prostředky na zaplacení ubytování a stravy. Rodina musí cca Kč doplácet, ale stává se, že rodiny si tento výdaj navíc nemohou dovolit. V Domově pro seniory se proto všichni děsí dalšího zdražování a zvedání DPH. R. Janík k tomuto dodal, že na tyto problémy bude určitě dobré v chystaném 3. KPSS upozornit. Tímto se bude jednat o určitý podnět zevnitř, ovšem není vůbec od věci, když tyto podněty půjdou také od organizací k zastupitelům města Brna také přímo, aby tak bylo na problémy upozorňováno i zvenčí.

7 J. Tesařová dále informovala o tom, že zákon o dlouhodobé péči byl odložen. P. Kocourková z kanceláře Brno zdravé město upozornila na plán aktivního stárnutí, který byl zpracován, ale jehož aktivity se zatím nerozběhly. Více informací na Souhrnná zpráva Plánu aktivního stárnutí je k dispozici na: Opatření vhodná dle P. Kocourkové zmínit v rámci chystaného komunitního plánu sociálních služeb jsou zejména tato: B1, B5, B6, B7, D1 a D2 (uvedeno na straně včetně). Členům pracovní skupiny bylo doporučeno se s dokumentem seznámit (především zmíněná opatření) s tím, že na příští setkání pracovní skupiny ještě proběhne diskuze, zda některá z těchto témat rovněž nezařadit do KPSS (přičemž bude vhodné v 3. KPSS vůbec celý dokument zmínit). Poté R. Janík oznámil, že další setkání pracovní skupiny senioři se uskuteční dne v 9:00. Na závěr se vedoucí pracovní skupiny se všemi účastníky rozloučila a poděkovala jim za účast a spolupráci. Zapsali: J. Stárková, R. Janík Dne:

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 8. 10. 2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: středa 14.11.2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Zápis setkání Termín konání: čtvrtek 17. 10. 2013 Časové rozvržení: 9:30 11:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 zasedací

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3.12.2012 Časové rozvržení: 12:00 14:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 19. 11. 2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A AUTISMEM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A AUTISMEM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A AUTISMEM Zápis setkání Termín konání: pondělí 11. 11. 2013 Časové rozvržení: 9:30 11:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna,

Více

číslo zápisu: 1/2011 datum: 10. května 2011

číslo zápisu: 1/2011 datum: 10. května 2011 ZÁPIS SETKÁNÍ číslo zápisu: 1/2011 datum: 10. května 2011 PROGRAM 1. přivítání, program, prezence 2. co je nového od posledního setkání PS 3. výstupy analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v Brně 4.

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A AUTISMEM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A AUTISMEM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A AUTISMEM Zápis ze setkání Termín konání: úterý 14. 4. 2015 Časové rozvržení: 9:30 11:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna,

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 5. 6. 2015 Časové rozvržení: 9:30 11:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Zápis ze setkání Termín konání: středa 10. 6. 2015 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis ze setkání Termín konání: pondělí 13. 4. 2015 Časové rozvržení: 14:00 16:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Datum konání: 23. 9. 2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Jiřina Gürlichová, Point 50+ Eliška Fousková, Život

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi. -rodiny s dítětem/dětmi

ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi. -rodiny s dítětem/dětmi ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 03/2008 Datum: 10. prosince Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovského nám. 3 Program: 1. Uvítání, program, úkol z předchozího setkání 2. Analýza priorit

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: úterý 15. 10. 2013 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 24. 9. 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Emilie Holubová, STP v ČR,

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2013

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2013 SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ K DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA SOC. SLUŽBY PRO ROK 2013 Zápis setkání Termín konání: čtvrtek 7. 6. 2012 Časové rozvržení: 09:00 11:00 Místo konání:

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Veřejné projednání dopravy v MČ Praha 21 při stavbě kanalizace, objízdné trasy

Veřejné projednání dopravy v MČ Praha 21 při stavbě kanalizace, objízdné trasy Veřejné projednání dopravy v MČ Praha 21 při stavbě kanalizace, objízdné trasy Místo a datum konání: Zasedací sál v budově LEVEL dne 27. 03. 2013 od 17.00 do 19.00 hodin Pořádal: Odbor životního prostředí

Více

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7.

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. 2007 Přítomni: - dle prezenční listiny H. Křivohlavá, Mgr. P. Oriniaková, M. Horyna, Z.

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období -2014 1 Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok,

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis ze setkání Termín konání: úterý 2. 6. 2015 Časové rozvržení: 12:30 15:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise Program podpory sociálních a souvisejících služeb Číslo výzvy: Termín a místo jednání:.3.0, začátek v 9:00, konec ve 4:30, zasedací místnost Městského

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 1/2013 ze zasedání výboru dne 3. 6. 2013 Termín 3. 6. 2013, 17:00 zahájení 18:30 závěr Místo

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika

Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Koncepce sociálního bydlení vize, příležitost, inspirace, rizika Roman Matoušek Problémy dosavadních přístupů na co Koncepce reaguje? Podpora na straně poptávky (dávky) nepropojená s adekvátní nabídkou

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 16. května 2011

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 16. května 2011 Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 16. května 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 16. května 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Zápis č. 3 /2013 z jednání všech pracovních skupin plánování sociálních služeb v Kopřivnici Datum jednání: 7. 10. 2013 v 16:00

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Zápis ze setkání Pracovního týmu RHSD ČR pro sociální otázky, konaného dne 26. ledna 2015

Zápis ze setkání Pracovního týmu RHSD ČR pro sociální otázky, konaného dne 26. ledna 2015 Zápis ze setkání Pracovního týmu RHSD ČR pro sociální otázky, konaného dne 26. ledna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Místo konání: hlavní budova Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jenom MPSV),

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí

Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí Platnost 2008 2013 2 Obsah 1 Město Letohrad... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Administrativní členění... 4 1.2 Obyvatelstvo... 4 1.3 Město

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více