NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34"

Transkript

1 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.:

2 OBSAH Strana: Úvod... 2 Charakteristické vlastnosti... 2 Základní nastavení... 3 Výměna baterií... 4 LC-displej... 4 RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU... 5 Používání meteostanice... 5 Symboly pro předpověď počasí a indikaci povětrnostní tendence:... 5 Pokojová teplota... 5 Indikace minimální a maximální pokojové teploty... 5 Indikace vnější teploty... 5 Indikace min. a max. vnější teploty... 6 Přenastavení uložených min. a max. hodnot teploty... 6 Vnější teplota 1, 2, a Symboly předpovědi počasí... 6 Indikace povětrnostní tendence MHz test příjmu... 7 Nové nastavení... 7 Umístění meteostanice... 8 Umístění vysílače vnější teploty... 8 Péče a údržba... 8 Technické údaje:... 9 Vyloučení záruky ÚVOD Tato moderní meteostanice je vybavena indikací předpovědi počasí, času, pokojové teploty a až třemi vnějšími teplotami. Aby jste dobře užívali všech předností tohoto inovačního produktu, přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze. Meteostanice: Závěsné oko Funkční tlačítka Snímatelná stolní stojan CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI Rádiově řízený DCF-77-časový signál LCD-hodiny s 24-hodinovou časovou indikací Indikace pokojové a vnější teploty ve stupních Celsia ( C) Ukládání maximálních a minimálních hodnot pokojové a vnější teploty

3 3 Symboly předpovědi počasí a povětrnostní tendence Možnosti příjmu až od tří vnějších vysílačů (senzorů) Stolní instalace nebo nástěnná montáž (snímatelný stolní stojan) Vnější vysílač teploty: Držák Rádiový přenos naměřených hodnot vnější teploty na meteostanici prostřednictvím 433 MHz signálů Kryt, chráněný proti stříkající vodě I k nástěnné montáži Umístění na místě, chráněném před sluncem ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Aby se zajistilo korektní spolupráce mezi meteostanicí a vysílačem(i) teploty, následujte prosím níže popsané kroky: Kryt bateriové přihrádky Kryt bateriové přihrádky Bateriová přihrádka Bateriová přihrádka 1. Nejdříve vložte do meteostanice dvě 1,5 V baterie typu AA, IEC LR6. Jakmile jsou baterie vloženy, rozsvítí se krátce všechny segmenty na indikaci. Potom bude zobrazena pokojová teplota, přesný čas znakem -:-- a meteorologický symbol slunce s mraky. Nebude-li pokojová teplota zobrazena během několika sekund, potom musí být vyjmuty baterie na min. 30 sekund a potom opět vloženy. Jakmile se zobrazí hodnoty pokojové teploty, může být přistoupeno ke kroku Po aktivaci meteostanice musí být během 1½ minuty vloženy dvě 1,5 V baterie typu AAA, IEC LR3 do vysílače teploty. 3. Po vložení baterií do vysílačů teploty přijme meteostanice během několika sekund údaje od tohoto vnějšího vysílače. Nyní bude na meteostanici zobrazena vnější teplota. Pokud během 2 minut nenastane žádná indikace, musí být vyjmuty baterie z obou jednotek a opět opakován proces od kroku S meteostanicí mohou být provozovány až tři vnější vysílače. Pokud jste zakoupili doplňkové vnější vysílače, následujte pro tyto vysílače pokyny od kroku 2. Dbejte ovšem na to, aby mezi příjmem dat naposled zprovozněného vnějšího vysílače uplynulo min. 10 sekund, než bude uveden do provozu další vnější vysílač. Meteostanice čísluje vnější vysílače v pořadí, ve kterém bylo provedeno základní nastavení, tzn. prvnímu vysílači teploty bude přiřazena indikace s číselným znakem 1, atd. Bude-li používán pouze jeden vnější vysílač, neobjeví se žádný číselný znak.

4 4 5. Jakmile jsou v provozu všechny vnější vysílače, bude prováděn testovací běh, během kterého LCdisplej zobrazí v náhodném režimu naměřené hodnoty různých vnějších vysílačů. Toto je závislé na pořadí, ve kterém budou vysílány naměřené hodnoty od senzorů. Stisknutím libovolného tlačítka může být tento proces přerušen a na LCD bude zobrazena teplota prvního vysílače. Proces se také automaticky zastaví, když nebude do jedné minuty stisknuto žádné tlačítko. 6. Příjem DCF-77-časového signálu začne automaticky bezprostředně po aktivaci meteostanice. To trvá za příznivých podmínek ca. 3-5 minut. Tento časový bod je znamenitou příležitostí pro umístění vnějšího vysílače(čů) na výhodném místě v exteriéru. Aby se zajistil dostatečný přenos 433 MHzsignálu, smějí být vnější vysílače i za příznivých podmínek vzdáleny pouze max m od onoho místa, na kterém bude později meteostanice instalována (pro tento krok zohledněte i upozornění pod titulem Umístění a 433 MHz - test příjmu ). 7. Nebude-li během 10 minut zobrazen DCF-77-čas, potom musí být manuálně nastaven pomocí tlačítka SET. Hodiny se budou automaticky každou hodinu pokoušet přijmout časovou informaci. Když bude DCF-77-čas úspěšně přijat, bude přepsán manuálně zadaný čas. Pokud bude trvat vložení baterií do vnějších vysílačů déle než 1½ minut po vložení baterií do meteostanice, mohou nastat problémy s příjmem vnějších naměřených hodnot. Nebude-li teplota korektně přijata, potom nejdříve zohledněte upozornění pod titulem 433 MHz test příjmu, než provedete nové nastavené (viz. níže Nové nastavení ). V případě výměny baterií u jedné z jednotek musíte nově nastavit všechny jednotky podle oddílu Základní nastavení. Toto je zapotřebí, jelikož vnější vysílače při uvedení do provozu vysílají náhodný bezpečnostní kód na meteostanici, který musí být meteostanicí během prvních 1½ minut po uvedení do provozu přijat a uložen. VÝMĚNA BATERIÍ Doporučuje se všechny baterie jednou za rok vyměnit, aby se zajistila optimální funkce a přesnost jednotek. Prosím podílejte se na aktivní ochraně životního prostředí a odstraňte staré baterie jen u autorizovaných sběrných míst. LC-DISPLEJ LC-displej je rozdělen do pěti funkčních skupin, které slouží výstupu informací pro čas, předpověď počasí, interiér a exteriér. Před indikací hodnot se za účelem testu jednou krátce rozsvítí všechny segmenty. 1. Indikace meteorologických symbolů a povětrnostní tendence 2. Indikace času --:-- 3. Indikace pokojové teploty ve stupních Celsia ( C) 4. Skrytý MIN/MAX-symbol pro pokojovou a vnější teplotu 5. Indikace vnější teploty ve stupních Celsia ( C) a číselný znak vnějšího vysílače

5 5 Indikace povětrnostní tendence Symboly předpovědí počasí Čas Pokojová teplota v C Indikace max./min. Číselný znak vnějšího vysílače Vnější teplota v C Indikace příjmu vnější teploty RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU Jakmile jsou vloženy baterie, může být manuálně následovně nastaven čas: 1. Na přední straně meteostanice stiskněte tlačítko SET a podržte jej stisknuté po dobu ca. 4 sekund, pro vstoupení do režimu nastavení. 2. Začnou blikat číslice hodin. Pomocí tlačítka + nastavte hodiny. 3. Stiskněte tlačítko SET pro dospění k nastavení minut. Začnou blikat číslice minut. 4. S tlačítkem + nastavte minuty. 5. Pro potvrzení nastavení času stiskněte tlačítko SET nebo po dobu ca. 8 sekund nestiskněte žádné jiné tlačítko. POUŽÍVÁNÍ METEOSTANICE Symboly pro předpověď počasí a indikaci povětrnostní tendence: Pro předpověď počasí budou zobrazeny tři meteorologické symboly a dvě indikace povětrnostní tendence ve formě šipek. Šipky mění svůj vzhled v závislosti na vývoji tlaku vzduchu. Pokojová teplota Pokojová teplota bude zobrazena v třetí sekci LC-displeje pod časem. Je automaticky měřena prostřednictvím senzoru, integrovaného v meteostanici, jakmile jsou vloženy baterie. Indikace minimální a maximální pokojové teploty Stisknutím tlačítka MIN/MAX bude přepínána indikace pokojové teploty mezi uloženými min. a max. naměřenými hodnotami, jakož i aktuální pokojovou teplotou (toto platí i pro vnější teplotu). Jakmile pokojová teplota dosáhne nejnovějšího nejvyššího nebo nejnižšího stavu, bude tato hodnota automaticky meteostanicí uložena. Při volbě aktuální indikace teploty nebudou zobrazeny MIN. nebo MAX. symboly v sekci LC-displeje - MIN/MAX. Indikace vnější teploty Indikace vnější teploty se nachází v nejnižší sekci LC-displeje pod indikací MIN/MAX. Meteostanice přijímá prostřednictvím 433 MHz kmitočtového signálu vnější teplotu, jakmile jsou během doby základního nastavení 1½ minut vloženy baterie do vnějšího vysílače (viz. Výše Základní nastavení ).

6 6 Pokud nebudou teplotní údaje správně přijaty během 2 minut po vložení baterií do vnějšího vysílače, potom si přečtěte prosím oddíl 433 MHz test příjmu (viz. níže). Indikace min. a max. vnější teploty Stisknutím tlačítka MIN/MAX bude přepínána indikace vnější teploty mezi uloženými min. a max. naměřenými hodnotami, jakož i aktuální vnější teplotou. Jakmile vnější teplota dosáhne nový nejvyšší nebo nejnižší stav, bude tato hodnota automaticky meteostanicí uložena. Při volbě aktuální indikace teploty nebudou zobrazeny symboly MIN. nebo MAX. v sekci LC-displeje MIN/MAX. Přenastavení uložených min. a max. hodnot teploty Stisknutím a podržením tlačítka MIN/MAX po dobu ca. 3 sekund budou přenastaveny uložené min. a max. hodnoty pokojové a vnější teploty na aktuální pokojové a vnější hodnoty teploty. Důležité upozornění: Všechny uložené min. a max. hodnoty vnější teploty budou současně přenastaveny. To platí i pro více vnějších vysílačů. Vnější teplota 1, 2, a 3 Bude-li použito více vnějších vysílačů, než jeden, potom je třeba pro přepnutí mezi indikacemi teploty vysílačů 1, 2 nebo 3 jednoduše stisknout tlačítko CH. Pochází-li indikace od vysílače 1, potom bude v sekci vnější teploty LC-displeje zobrazen číselný znak 1. To samé platí pro identifikaci další vysílačů. Bude-li použit pouze jeden vnější vysílač, potom nebude zobrazen žádný číselný znak. Symboly předpovědi počasí V první sekci LC-displeje budou zobrazeny tři povětrnostní symboly, které lze zobrazit v následující kombinaci: Slunečno Oblačno se slunečními úseky Deštivo Při náhlých nebo větších výkyvech tlaku vzduchu budou aktualizovány indikační symboly, pro zobrazení změn počasí. Pokud se indikační symboly nezmění, potom se tlak vzduch buď nezměnil nebo změna nastala tak pomalu, že nemohla být meteostanicí registrována. Když indikační symboly zobrazují slunce nebo deštivé mraky, nezmění se indikace ani tehdy, když se počasí zlepší (indikace slunečno) nebo zhorší (indikace deště), jelikož indikační symboly již zobrazují obě extrémní situace. Indikační symboly ukazují změny počasí jen ve formě zlepšení počasí nebo jeho zhoršení. To nemusí bezpodmínečně jak naznačují symboly - znamenat slunce nebo déšť. Je-li např. aktuální počasí oblačné a je indikován déšť, nepoukazuje to na chybnou funkci přístroje, nýbrž udává to, že klesl tlak vzduchu a lze očekávat zhoršení počasí. Ale nemusí se přitom bezpodmínečně jednat o déšť. Po uvedení meteostanice do provozu by měly být ignorovány indikace počasí během prvních hodin. Toto opatření umožňuje meteostanici sbírat údaje o tlaku vzduchu v konstantní výšce nad hladinou moře a tím dodávat přesnější předpověď. Jako u každé meteostanice, nemohou být ani zde učiněny absolutně přesné předpovědi. Vlivem různých možností používání, pro které byla meteostanice dimenzována, se nachází přesnost předpovědi počasí u hranice ca. 75 %. V oblastech s náhlými změnami počasí (např. ze slunečna na déšť) bude indikace přesnější než v oblastech, ve kterých je počasí relativně stabilní (např. většinou slunečno).

7 Bude-li meteostanice přemístěna z jednoho místa na druhé, které se nachází značně výše nebo hlouběji než původní stanoviště (např. z přízemí do horního patra domu), potom se doporučuje, vyjmout baterie a po 30 sekundách opět vložit. Tím se zaručí, že meteostanice nebude přemístění vnímat jako změnu tlaku vzduchu, když se ve skutečnosti jedná jen o změnu výšky stanoviště. I zde by měly být opět během prvních hodin ignorovány zobrazené hodnoty, aby se meteostanici poskytl dostatečný čas učinit přesnější předpovědi. Indikace povětrnostní tendence Indikace povětrnostní tendence ve tvaru šipky (ty se nacházejí vpravo a vlevo vedle symbolů předpovědi počasí) pracuje v úzké spojitosti se symboly předpovědi počasí. Ukazuje-li šipka nahoru, znamená to vzestup tlaku vzduchu a tím očekávané zlepšení počasí. Ukazuje-li šipka dolů, klesá tlak vzduchu a lze očekávat zhoršení počasí. Pokud se toto vezme v úvahu, lze vysledovat, jak se změnilo počasí a jaké změny lze očekávat. Ukazuje-li indikace tendence např. směrem dolů při současné indikaci symbolů slunce a mraků (oblačno se slunečními úseky), potom se poslední registrovaná změna počasí konala během sluneční periody (pouze symbol slunce). Jelikož indikace tendence ukazuje směrem dolů, vyplývá z toho pro další změnu počasí symbol deštivého mraku. Pokud indikace povětrnostní tendence registrovala první změnu tlaku vzduchu, potom zůstane stále viditelná na LC-displeji. 433MHz test příjmu U normálních okolních podmínek (v bezpečné vzdálenosti od rušivých zdrojů jak jsou např.. televizory) může být vnější teplota přijímána obvykle během 1½ minuty. Nebude-li vnější teplota během 2 minut zobrazena na LC-displeji, potom prosím přezkoušejte následující body: 1. Vzdálenost meteostanice a vnějších vysílačů od rušivých zdrojů jako jsou např. PC-monitory nebo televizory by měla činit min. 1,5 až 2 metry. 2. Zamezte umístění přístrojů přímo na/nebo v blízkosti kovových dveří, okenních rámů nebo jiných kovových konstrukcí. 3. Používání jiných, na stejné frekvenci (433 MHz) pracujících přístrojů jako jsou např. sluchátka nebo reproduktory, může bránit správnému přenosu signálu. 4. Poruchy příjmu mohou být také způsobeny sousedy, kteří provozují na stejné frekvenci (433 MHz) pracující přístroje. V extrémních případech se může příjem konat teprve tehdy, když jsou vypnuty všechny ostatní přístroje, pracující s 433 MHz - přenosem. 5. V železobetonových stavbách jako jsou sklepy nebo výškové budovy může být 433 MHz-signál extrémně zeslaben (také zde je třeba zamezit umístění na kovových rámech nebo jiných kovových konstrukcích). 6. Přenos signálu může být ovlivněn extrémními teplotními podmínkami. Jsou-li vysílače např. po delší dobu vystaveny extrémnímu chladnu (pod -25 C), může toto vést k oslabení 433 MHz-signálu. Prosím zohledněte toto při umístění vnějších vysílačů. Pokud i přes zohlednění výše popsaných bodů nebude možný žádný příjem vnější teploty, potom je třeba nově nastavit součásti zařízení (viz. níže Nové nastavení ). Nové nastavení 1. Vyjměte baterie z meteostanice a vnějšího(ch) senzoru(ů). 2. Počkejte min. 30 sekund a opakujte potom výše popsanou proceduru podle oddílu Základní nastavení. 7

8 8 Zohledněte to, že při novém nastavení musí být vždy všechny přístrojové díly nově nastaveny a přitom vloženy baterie nejdříve do meteostanice a teprve potom do vnějších vysílačů. UMÍSTĚNÍ METEOSTANICE Meteostanice je dodána kompletní s jedním snímatelným stolním stojanem. Tím je umožněna buď stolní instalace nebo nástěnná montáž. Pro nástěnnou montáž postupujte následovně: 1. Zašroubujte šroub do požadované stěny a ponechejte přitom hlavu šroubu ca. 5 mm vyčnívat ze stěny. 2. Zavěste pečlivě meteostanici závěsným okem na šroub. Prosím dbejte na to, aby byla meteostanice bezpečně zasunuta do hlavičky šroubu, než ji uvolníte z rukou. UMÍSTĚNÍ VYSÍLAČE VNĚJŠÍ TEPLOTY Vysílač je dodán s držákem jakož i s 3 šrouby k nástěnné montáži. Před umístěním vysílače prosím zkontrolujte, zda je 433MHz signál (vnější teplota) trvale správně přijímán. Místo instalace může ovlivňovat přenos. Je-li vysílač např. umístěn na kovovou plochu, může být přenos buď oslaben nebo zesílen. Proto doporučujeme neumístit přístroj na kovové povrchy popř. ani v blízkosti větších kovových ploch (garážová vrata, dvojité zasklení apod.). Ujistěte se prosím před montáží, že meteostanice může permanentně přijímat signál z požadované pozice vysílače. PÉČE A ÚDRŽBA Zamezte umístění přístrojů na místech ohrožených vibracemi nebo nárazy, jelikož toto může vést k poškození. Vyvarujte se montážním místům, na kterých jsou přístroje vystaveny náhlým extrémním změnám teploty (např. přímému slunečnímu záření), extrémnímu chladnu a vlhkým nebo zcela mokrým podmínkám okolí, jelikož toto může vést ke snížení přesnosti indikace a k poškození. K čištění krytů a LC-displej používejte pouze měkkou, lehce navlhčenou textilií. Nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo abrazivní látky. Neponořujte přístroje do vody. Nevýkonné baterie okamžitě vyjměte, aby se zamezilo výtoku a tím způsobeným následným škodám. Pro výměnu používejte jen baterie doporučeného typu. Nepodnikejte žádné vlastní pokusy o opravu. Přístroje, potřebující opravu, přineste k prodejci a tam je ponechejte otestovat kvalifikovanými pracovníky. Otevření krytu, jakož i nesprávná manipulace vedou k zániku nároku na záruku.

9 9 TECHNICKÉ ÚDAJE: Rozsah měření teploty: Interiér : 0ºC až +60ºC s 0,1ºC rozlišením (indikace OF.L mimo tuto oblast) Exteriér : -29,9ºC až +69,9ºC s 0,1ºC rozlišením (indikace OF.L mimo tuto oblast) Intervaly měření pokojové teploty : každých 10 sekund Příjem vnější teploty : každých 5 minut Vysílací frekvence : 433,92 MHz Proudové napájení: Meteostanice : 2 x 1,5 V baterie tužkového typu AA, IEC LR6 Vysílač teploty : 2 x 1,5 V baterie typu micro AAA, IEC LR3 Životnost baterií všech jednotek : ca. 12 měsíců (doporučeny alkalické baterie) Rozměry (D x Š x V): Meteostanice : 92 x 30.7 x 160 mm (bez stolního stojanu) Vysílač teploty (senzor) : 40 x 22 x 128 mm (bez nástěnného držáku) VYLOUČENÍ ZÁRUKY Výrobce a prodejce nepřebírají žádnou odpovědnost za nesprávné naměřené hodnoty nebo následky, které by z toho mohly vyplývat. Tento produkt je zamýšlen pouze pro domácí použití jako indikátor počasí a neposkytuje žádnou 100%-ní přesnost. Tento produkt nesmí být použit k lékařským účelům nebo pro informaci veřejnosti. Technické údaje tohoto přístroje mohou být změněny bez předchozí oznámení. Tento přístroj není žádnou hračkou, proto jej umístěte mimo dosah dětí. Tento návod, nebo z něj provedené výtahy, smějí být rozmnožovány pouze s předchozím písemným souhlasem výrobce. R&TTE Directive 1999/5/EC Resumé prohlášení o shodě: Tímto prohlašujeme, že tento přístroj pro rádiový přenos dat odpovídá hlavním požadavkům vyhlášky R&TTE Directive 1999/5/EC.

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

Ukazatel teploty, vlhkosti a předpovědi počasí. Obj.č. : 650235. Návod k použití

Ukazatel teploty, vlhkosti a předpovědi počasí. Obj.č. : 650235. Návod k použití Ukazatel teploty, vlhkosti a předpovědi počasí Obj.č. : 650235 Návod k použití Úvod Gratulujeme Vám k získání přístroje s ukazatelem teploty, vlhkosti a předpovědi počasí. Naše výrobky byly vyvinuty, aby

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Nastavení: 1. Nejprve do zařízení vložíme baterie. Všechny části LCD se na krátkou dobu rozsvítí. Následuje automatické nastavení vnitřních údajů na displeji

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Strana 1 z 12 1. Úvod Vaše nová profesionální bezdrátová meteorologická stanice se skládá ze základní stanice s vnitřními snímači pro teplotu v místnosti,

Více

Radiová stanice Focus

Radiová stanice Focus Radiová stanice Focus Funkce: hodiny 12ti/24ti hodinový ukazatel časové pásmo datum předpověď počasí s třemi různými symboly ukazatel tendence počasí C/ F pokojová teplota s uložením min/max hodnot pokojová

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice) NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 481 39 09 Nastavení (posunutí) časového pásma...9 Ruční nastavení času...9 Ruční nastavení kalendáře (data)...10 Zapnutí nebo vypnutí příjmu časového rádiového signálu DCF-77...10

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 03

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 03 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 60 03 OBSAH Strana: 1 Úvod... 2 2 Důležitá, obecně platná upozornění k obsluze dotykové obrazovky:... 3 3 Uvedení do provozu... 3 3.1 Propojení systému... 4 3.2 Proudové

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Symbol alarmu/budíku 5 Letní čas 6 Symbol baterie (základna) 7 Teplota v místnosti 8 Venkovní teplota 9 Indikace kanálů 10 Přepínání kanálů

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 Obj. č.: 617 243 Radiový stmívač FS20 DI22 odpovídá radiovému stmívači FS20 DI20 s objednávkovým číslem: 61 72 44-33, avšak je dimenzován výhradně

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE 2 Aby se zařízení zachovalo tomto v stavu a zajistil jeho bezpečný provoz, je třeba abyste dodržovali tento návod k obsluze! Před uvedením produktu do provozu si kompletně přečtěte návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 02 49 1. ÚVOD 2 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Proto na to dbejte, i když tento

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 01/02 Obj. č.: 13 01 04 OBSAH Strana: 1. Úvod...2 2. Účel použití...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Popis konstrukčních součástí...4 5. Popis funkcí...5 6. Připojení...5

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 21

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 21 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 26 00 21 OBSAH Strana: 1. Úvod... 2 2. Účel použití... 2 3. Rozsah dodávky... 3 4. Vysvětlivky symbolů... 3 5. Bezpečnostní upozornění... 3 a) Obecně... 3 b) Elektromagnetické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin s bezdrátovým Chronis RTS/RTS L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis RTS / RTS L jsou programovatelné

Více

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL SWS 105 User s manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi WEATHER STATION WITH 2-DAY WEATHER FORECAST METEOROLOGICKÁ STANICE S 2DENNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ METEOROLOGICKÁ

Více

Návod k použití a upozornění pro. Zásuvkový termostat TH-04-T s dálkovým ovládáním

Návod k použití a upozornění pro. Zásuvkový termostat TH-04-T s dálkovým ovládáním Návod k použití a upozornění pro Zásuvkový termostat TH-04-T s dálkovým ovládáním 1 OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU Se zásuvkovým termostatem TH-04-T s dálkovým ovládáním jste si zakoupili jednoduchý a účinný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné zobrazení, měření nebo předpověď počasí, ani za následky z nich vzniklé. Výrobek je určen jen pro soukromé použití a není vhodný pro lékařské účely ani

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny: Rozsah dodávky Bezdrátový zvonek Libra+ D912 S Zvonek Držák zvonku Modul tlačítka / dodatečného vysílače Baterie typu CR2032 pro modul tlačítka Drát k modulu tlačítka (pro případ drátového připojení) 2

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET WS9767 - NÁVOD K POUŽITÍ TEPLOTNÍ STANICE S RÁDIOVĚ ŘÍZENÝMI HODINAMI A BUDÍKEM ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY PŘIJMU Teplotní stanice přijímá přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

RC Mini E Model letadla

RC Mini E Model letadla NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 01/04 RC Mini E Model letadla "Zoom" - obj. č.: 23 04 47 "C-17E" - obj. č.: 23 04 49 "PA-12" - obj. č.: 23 04 50 "Cessna" - obj. č.: 23 04 51 ÚVOD 2 Přečtěte si prosím přesně

Více

Bezdrátový srážkoměr RGR122

Bezdrátový srážkoměr RGR122 Bezdrátový srážkoměr RGR122 Obj.č. : 640277 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za koupi bezdrátového srážkoměru RGR122. Tento přístroj disponuje následujícímu funkcemi: - měří denní množství a celkové množství

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V Obj. č.: 57 00 56 Na vyobrazení vlevo vidíte novější verzi servopohonu (funkčně se obě verze od sebe nijak neodlišují) Tento

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky Rozsah dodávky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách Senzory typu: TM-260/280 Baterie CR1632 Imbusové klíče Ochrana proti krádeži Zajišťovací šrouby Adaptér (3-cestný ventil) TireMoni Obj. č. 130 75

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE72 s barevným displejem, která patří

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

Stereofonní radiová sluchátka

Stereofonní radiová sluchátka Stereofonní radiová sluchátka Obj. č.: 35 01 15 Tento návod k obsluze náleží k produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k zacházení. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Návod k obsluze 1 Obsah Úvod... 3 Popis výrobku... 3 Pohled zepředu 3 Pohled zezadu 4 Dálkový senzor 5 Začínáme... 5 Napájení 5 Dálkový

Více

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green Návod k použití Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G FLG 500HV-G Green OBSAH DODÁVKY Laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G, přijímač FR 45 s upínací svěrou, dvojcestné rádiové

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Radiově řízená stanice Oracle

Radiově řízená stanice Oracle Radiově řízená stanice Oracle Funkce hodiny řízené signálem DCF-77 nastavení LCD kontrastu (8 úrovní) 12ti nebo 24ti hodinový ukazatel časové pásmo datum venkovní teplota pokojová teplota venkovní vlhkost

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 58

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 58 NÁVOD K OBSLUZE Použití výrobku... 2 Rozsah dodávky... 2 Funkce a charakteristické vlastnosti výrobku... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky zařízení... 4 Instalace baterií... 5 Instalace baterií

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 650 576

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 650 576 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 650 576 2 OBSAH: Str. Úvod... 2 1. Účel použití... 3 2. Rozsah dodávky... 3 3. Vysvětlivky symbolů... 3 4. Vlastnosti a funkce... 3 5. bezpečnostní upozornění... 5 6. Upoziornění

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

FT 70. z Multifunkční teploměr Návod k použití

FT 70. z Multifunkční teploměr Návod k použití FT 70 z Multifunkční teploměr Návod k použití CZ BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Honeywell Honeywell Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Návod k montáži a obsluze Obsah Honeywell 1. Přehled... 3 1.1. Použití... 3 1.2. Rozdíly

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou Návod k obsluze a reklamační řád Děkujeme vám za výběr váhy Tanita s tělesnou analýzou. Tato váha je jednou z celé řady výrobků péče o zdraví

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkový řídící termostat s frekvenčně řízenou přepínací zástrčkou - f = 433 MHz

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkový řídící termostat s frekvenčně řízenou přepínací zástrčkou - f = 433 MHz 1 NÁVOD K OBSLUZE Dálkový řídící termostat s frekvenčně řízenou přepínací zástrčkou - f = 433 MHz Obj.č.: 613 000 1. Úvod: Srdečně Vám blahopřejeme k získání tohoto dálkového řídícího termostatu, jež umožňuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Meteostanice T101 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah

Meteostanice T101 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah 6 Technické specifikace Senzor: Vzdálenost přenosu ve volném prostoru: 100m max. Frekvence: 433MHz Rozsah teplot: -40 C až +65 C Rozlišení: 0,1 C Interval měření: 48s Krytí: IPX3 Napájení: 2xAAA 1,5V alkalická

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

NABÍJEČKA RAYOVAC PS3 3 V 1

NABÍJEČKA RAYOVAC PS3 3 V 1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 NABÍJEČKA RAYOVAC PS3 3 V 1 Obj. č.: 61 39 67 OBSAH: 2 Strana: Baterie Rayovac, nabíjecí alkalické... 2 Novinka! rayovac Baterie niklo-hydrid kovu... 3 Snadné kroky k nabíjení

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ. Návod k použití

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ. Návod k použití WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ GF4010 Combat GYRO Návod k použití Abyste se vyhnuli potížím a užili si létání, přečtěte si pečlivě přiložený

Více

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Návod k obsluze 1 Obsah Přehled přístroje... 3 Pohled zepředu (Obr. 1)... 3 Displej... 4 Pohled zezadu (Obr. 3)... 5 Vnější senzor - THGN500 (Obr. 4)... 5 Dálkový

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 Funkce FrostGuard : Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití Zobrazení na displeji Meteorologická stanice TH 117 Obj. č.: 67 26 97 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup meteorologické stanice TH 117. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

Radiový hlásič PIR FAZ 3000-PIR. Obj. č.: 75 03 32

Radiový hlásič PIR FAZ 3000-PIR. Obj. č.: 75 03 32 NÁVOD K OBSLUZE Radiový hlásič PIR FAZ 3000-PIR Obj. č.: 75 03 32 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte.

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte. Bezpečnostní pokyny Dbejte na to, aby výrobek neupadl na zem nebo nenarazil, a nevystavujte ho silným otřesům. Vlhkost nebo tekutiny, které by se mohly dostat dovnitř pláště digitálního fotorámečku, by

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813917

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813917 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813917 Tento produkt slouží k zobrazování teploty v interiéru a exteriéru, jako je teplota bazénu, dětského brouzdaliště, zahrady, jezírka, atd. Dále ukládá maximální a minimální

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2

Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2 NÁVOD K OBSLUZE Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2 Obj. č.: 120 601 Tento výrobek slouží jako indikátor teploty, relativní vlhkosti nebo bodu tání. Vyrábí se ve dvou verzích. Typ Testo 608 H1 je základní

Více

www.somfy.com Easy Sun io Montážní příručka

www.somfy.com Easy Sun io Montážní příručka www.somfy.com Easy Sun io CZ Montážní příručka www.somfy.com ČESKY Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek odpovídá všem zásadním požadavkům a jiným relevantním ustanovením směrnice 1999/5/CE. Prohlášení

Více

Návod k obsluze Ruční vysílač pro sluneční a větrné ovládání

Návod k obsluze Ruční vysílač pro sluneční a větrné ovládání Ruční vysílač pro sluneční a větrné ovládání Tento návod uschovejte! Obsah Všeobecné informace... 3 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému účelu... 4 Popis tlačítek a ukazatelů... 5 Popis

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

SWS 2 TS PŘÍRUČKA UŽIVATELE BEZDRÁTOVÝ SENZOR

SWS 2 TS PŘÍRUČKA UŽIVATELE BEZDRÁTOVÝ SENZOR SWS 2 TS PŘÍRUČKA UŽIVATELE BEZDRÁTOVÝ SENZOR BEZDRÁTOVÝ SENZOR SWS 2 TS Před uvedením senzoru do provozu si pečlivě přečtěte tento návod. Bezdrátový venkovní senzor je určen k určování počasí co by meteorologická

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více