Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en)"

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0135 (NLE) 9084/16 ADD 1 COLAC 31 UD 101 WTO 133 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Č. dok. Komise: COM(2016) 261 final - ANNEX 1 Předmět: PŘÍLOHA Příloha návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení EU Střední Amerika, pokud jde o nahrazení dodatku 2 k příloze II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 261 final - ANNEX 1. Příloha: COM(2016) 261 final - ANNEX /16 ADD 1 mo DGC 1 CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2016) 261 final ANNEX 1 PŘÍLOHA Příloha návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení EU Střední Amerika, pokud jde o nahrazení dodatku 2 k příloze II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé CS CS

3 ROZHODNUTÍ Č. XX/2016 RADY PŘIDRUŽENÍ EU-STŘEDNÍ AMERIKA, kterým se mění dodatek 2 (Seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu) k příloze II (týkající se definice pojmu původní produkty a metod správní spolupráce) RADA PŘIDRUŽENÍ EU-STŘEDNÍ AMERIKA, s ohledem na Dohodu zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (dále jen dohoda ), a zejména s ohledem na článek 36 přílohy II a čl. 345 odst. 2 písm. a) bod iv) uvedené dohody, vzhledem k těmto důvodům: (1) Podle článku 36 přílohy II a a čl. 345 odst. 2 písm. a) bodu iv) dohody může Rada přidružení změnit dodatek 2 k příloze II dohody. (2) Dne 1. ledna 2012 byly zavedeny změny nomenklatury, která je upravena Mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží ( harmonizovaný systém ). (3) Za účelem zohlednění HS 2012 se strany dohody dohodly na aktualizaci pravidel vázaných na jednotlivé produkty. (4) Změny pravidel vázaných na jednotlivé produkty v číslech 2852 a 9619 vyplývající z HS 2012 by bylo obtížné uplatnit z důvodu velkého počtu produktů přesouvaných do těchto čísel, přičemž každý má odlišná pravidla pro určení původu. Stávající pravidla by měla být ponechána beze změny, protože dopady neprovedení změn by výrazně nezměnily určení původu výrobků. (5) U většiny produktů přesouvaných do čísla 9619 existuje alternativní pravidlo, že hodnota nepůvodních materiálů nepřesáhne určitý procentní podíl ceny produktu CS 2 CS

4 ze. Toto alternativní pravidlo by mělo být doplněno o hodnotu nepůvodních materiálů stanovenou na maximálně 50 %. (6) Je nutno provést změny seznamu pravidel v kapitole 84 a v čísle Měla by být využita příležitost provést tyto opravy zahrnutím změn do nového dodatku. (7) Aby se sjednotila španělská verze s ostatními verzemi, měla by se provést změna v poznámce pod čarou 88, pokud jde o pravidla původu v dodatku 2 pro produkty v čísle (8) Vzhledem k výše uvedenému je nutno změnit dodatek 2 k příloze II dohody. Tyto změny nemění podstatným způsobem sjednaná pravidla původu, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 Dodatek 2 přílohy II dohody, který obsahuje seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu, se tímto nahrazuje dodatkem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí. Článek 2 Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 60 dní po jeho přijetí. V dne Za Radu přidružení Za stranu Střední Ameriky CS 3 CS

5 Za stranu EU CS 4 CS

6 PŘÍLOHA DODATEK 2 SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU Dohoda se nemusí vztahovat na všechny produkty uvedené v seznamu. Je proto nutné přihlédnout k ostatním částem této dohody. Kód HS Kapitola 01 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 01 musí být zcela získána Kapitola 02 Maso a jedlé droby Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 01 a 02 musí být zcela získané Kapitola 03 Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí ex Kapitola 04 Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 03 musí být zcela získané Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 04 musí být zcela získané CS 5 CS

7 kromě: 0403 Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao Výroba, ve které: všechny použité materiály kapitoly 04 musí být zcela získané, všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009 musí být původní a hodnota materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze ex Kapitola 05 Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, kromě: ex 0502 Zpracované štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 05 musí být zcela získané Čištění, dezinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů CS 6 CS

8 Kapitola Kód HS Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt Kapitola Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy Výroba, v níž všechny produkty kapitoly 07 musí být zcela získané Kapitola Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů Výroba, ve které: všechno ovoce a ořechy musí být zcela získané a hodnota materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze ex Kapitola Káva, čaj, maté a koření; kromě: Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 09 musí být zcela získané Viz úvodní poznámka 8. Viz úvodní poznámka 8. Viz úvodní poznámka 8. Viz úvodní poznámka 8. CS 7 CS

9 0902 Čaj, též aromatizovaný Výroba z materiálů kteréhokoli čísla ex 0910 Směsi koření Výroba z materiálů kteréhokoli čísla Kapitola Obiloviny Výroba, v níž všechny produkty kapitoly 10 musí být zcela získané ex Kapitola Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; kromě: Výroba, v níž všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získané 1101 Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt ex 1102 a ex 1103 Kukuřičná mouka, krupice a krupička z kukuřice Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, v níž je alespoň 50 % hmotnostních kukuřice čísla 1005 původních Viz úvodní poznámka 8. Viz úvodní poznámka 8. CS 8 CS

10 ex 1106 Kapitola Kód HS Mouka, krupice a prášek ze sušených vyluštěných luštěnin čísla 0713 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny 1301 Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy) Sušení a mletí luštěnin čísla 0708 Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získané materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze 69 Viz úvodní poznámka 8. CS 9 CS

11 1302 Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené. Upravené slizy a zahušťovadla získané z rostlin Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel Ostatní materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze Kapitola Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté ex Kapitola 15 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; kromě: Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získané Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt, v níž všechny použité rostlinné materiály čísel 1511 a 1513 musí být zcela získané 70 Viz úvodní poznámka 8. CS 10 CS

12 1501 Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503: Tuky z kostí nebo odpadu Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506 Ostatní Výroba z vepřového masa nebo jedlých vepřových drobů čísel 0203 nebo 0206 nebo z drůbežího masa a jedlých drůbežích drobů čísla Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503 Tuky z kostí nebo odpadu Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506 Ostatní Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 02 musí být zcela získané CS 11 CS

13 1504 Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené: Pevné frakce Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1504 Ostatní Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 02 a 03 musí být zcela získané ex 1505 Rafinovaný lanolin Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505 CS 12 CS

14 1506 Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené: Pevné frakce Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1506 Ostatní Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 02 musí být zcela získané 1507 až 1510 Sójový olej, podzemnicový olej a oleje pro technické nebo průmyslové účely jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt Pevné frakce Výroba z ostatních materiálů čísel 1507 až 1510 Ostatní Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané CS 13 CS

15 1511 Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený 1512 Oleje pro technické nebo průmyslové účely jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt Pevné frakce Výroba z ostatních materiálů čísla 1512 Ostatní Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané 1513 Kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané CS 14 CS

16 1514 až 1515 Tungový (čínský dřevný) a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a olejů pro technické nebo průmyslové účely jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu Pevné frakce, kromě frakcí jojobového oleje Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt Výroba z ostatních materiálů čísel 1514 až 1515 Ostatní Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané 1516 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené Výroba, ve které: všechny použité materiály kapitoly 02 musí být zcela získány a všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané. Lze však použít materiály čísel 1507 a 1508 CS 15 CS

17 1517 Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 Kapitola Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých Výroba, ve které: všechny použité materiály kapitol 02 a 04 musí být zcela získané a všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané. Lze však použít materiály čísel 1507 a 1508 Výroba: z živočichů kapitoly 01 a/nebo v níž všechny použité materiály kapitoly 03 musí být zcela získané 1701 Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 17 musí být zcela získané 71 Viz poznámka 1 dodatku 2A pro číslo ex CS 16 CS

18 1702 Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: Chemicky čistá maltóza a fruktóza Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1702 Ostatní cukry v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barviv Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 17 musí být zcela získané Ostatní Výroba, v níž všechny použité materiály musí být původní CS 17 CS

19 1703 Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 17 musí být zcela získané 1704 Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao Výroba: Kapitola 18 Kakao a kakaové přípravky Výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a v níž hodnota materiálů kapitoly 17, kromě materiálů podpoložky , nepřesahuje 30 % ceny produktu ze z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a v níž hodnota materiálů kapitoly 17, kromě materiálů podpoložky , nepřesahuje 30 % ceny produktu ze CS 18 CS

20 1901 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté: Sladový výtažek Výroba z obilovin kapitoly 10 CS 19 CS

21 Ostatní Výroba: 1902 Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený: Neobsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a v níž hodnota materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze Výroba, v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě pšenice tvrdé a výrobků z ní) musí být zcela získané CS 20 CS

22 Obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů 1903 Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách Výroba, ve které: všechny použité obiloviny a výrobky z nich (kromě pšenice tvrdé a výrobků z ní) musí být zcela získané a všechny použité materiály kapitol 02 a 03 musí být zcela získané Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108 CS 21 CS

23 1904 Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté 1905 Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky Výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 1006 a 1806, v níž všechny použité materiály kapitoly 11 musí být zcela získané a v níž hodnota materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů kapitoly 11 CS 22 CS

24 ex Kapitola 20 ex 2001 ex 2004 a ex 2005 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; kromě: Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové Výroba, v níž veškerá použitá zelenina, ovoce nebo ořechy musí být zcela získané. Může se však použít půlená černá fazole čísla ex 0713 Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt CS 23 CS

25 2006 Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním) 2007 Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné nebo ořechové protlaky (pyré) a ovocné nebo ořechové pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel Výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a v níž hodnota materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze Výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a v níž hodnota materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze CS 24 CS

26 ex 2008 Ořechy, bez přídavku cukru nebo alkoholu Arašídové máslo; směsi z obilovin; palmová jádra; kukuřice Ostatní, kromě ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo vodě, bez přídavku cukru, zmrazené Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, v níž hodnota nepůvodních materiálů čísla 1202 nepřesahuje 40 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, v níž hodnota nepůvodních materiálů čísla 1202 nepřesahuje 40 % ceny produktu ze Výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a v níž hodnota materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze CS 25 CS

27 2009 Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel Výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a v níž hodnota materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze ex Kapitola 21 Různé jedlé přípravky; kromě: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt 2101 Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich Výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a v níž veškerá použitá káva čísla 0901 musí být zcela získaná CS 26 CS

28 2103 Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice: ex 2104 Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít hořčičnou mouku a moučku nebo hotovou hořčici Hořčičná mouka a připravená hořčice Výroba z materiálů kteréhokoli čísla Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě upravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005 CS 27 CS

29 2106 Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba: ex Kapitola 22 Nápoje, lihoviny a ocet; kromě: Výroba: 2202 Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009 z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a v níž hodnota materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány Výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, a v níž hodnota materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze CS 28 CS

30 2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu 2208 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje: Výroba: z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 1005, 1007, 1703, 2207 nebo 2208, a v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 1703 nebo 2207 CS 29 CS

31 Ostatní Výroba: ex Kapitola 23 Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo; kromě: ex 2301 ex 2303 Velrybí moučka; moučky, šroty a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 2207 nebo 2208 a v níž všechny použité hrozny nebo materiály z nich vyrobené musí být zcela získány Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt Výroba, v níž všechny použité materiály kapitol 02 a 03 musí být zcela získané Výroba, v níž veškerá použitá kukuřice musí být zcela získána CS 30 CS

32 ex 2306 Kód HS Pokrutiny z oliv a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje, s obsahem převyšujícím 3 % olivového oleje Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané ex 2308 Ostatní Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získané 2309 Přípravky používané k výživě zvířat: Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej Výroba, ve které hodnota obilovin kapitoly 10 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze a použitý cukr, melasa, maso nebo mléko musí být původní a všechny použité materiály kapitoly 03 musí být zcela získány CS 31 CS

33 ex Kapitola 24 Ostatní Výroba, ve které: Tabák a vyrobené tabákové náhražky; kromě: 2402 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko musí být původní a všechny použité materiály kapitoly 03 musí být zcela získány Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány Výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 musí být původních ex 2403 Tabák ke kouření Výroba, v níž nejméně 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 musí být původních CS 32 CS

34 ex Kapitola 25 ex 2504 ex 2515 ex 2516 Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály; vápno a cement; kromě: Přírodní krystalický grafit s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý Mramor, rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cm Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cm Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt Obohacení obsahu uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu Řezání mramoru (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak Řezání kamene (též rozřezaného) o tloušťce přesahující 25 cm, pilou nebo jinak CS 33 CS

35 ex 2518 Kalcinovaný dolomit Kalcinace nekalcinovaného dolomitu ex 2519 Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených kontejnerech, a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie ex 2520 Sádry speciálně připravené pro zubní lékařství Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze ex 2524 Přírodní osinková (azbestová) vlákna Výroba z azbestového koncentrátu ex 2525 Slídový prach Mletí slídy nebo slídového odpadu ex 2530 Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě prášku Kalcinace nebo mletí barevných hlinek Kapitola 26 Rudy kovů, strusky a popely Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt ex Kapitola 27 Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky; kromě: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt CS 34 CS

36 ex 2707 Kód HS Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, z nichž více než 65 % objemu předestiluje při teplotě do 250 C (včetně směsí lakového benzinu a benzolu), k použití jako energetická nebo topná paliva Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů ( 72 ) nebo ostatní úkony, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze 72 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, v nichž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se specifických procesů. CS 35 CS

37 ex 2709 Surové oleje ze živičných nerostů Destruktivní destilace živičných materiálů 2710 Minerální oleje a oleje ze živičných materiálů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných materiálů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů ( 73 ) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze 73 Viz úvodní poznámka 7.2, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se specifických procesů. CS 36 CS

38 2711 Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů ( 74 ) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze 74 Viz úvodní poznámka 7.2, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se specifických procesů. CS 37 CS

39 2712 Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů ( 75 ) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze 75 Viz úvodní poznámka 7.2, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se specifických procesů. CS 38 CS

40 2713 Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů ( 76 ) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze 76 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, v nichž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se specifických procesů. CS 39 CS

41 2714 Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltové horniny Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů ( 77 ) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze 77 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, v nichž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se specifických procesů. CS 40 CS

42 2715 Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty) ex Kapitola 28 Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů kromě: Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů ( 78 ) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze 78 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, v nichž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se specifických procesů. CS 41 CS

43 ex 2805 Smíšený kov Mischmetall Výroba elektrolytickou nebo termální cestou, při které hodnota materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze ex 2811 Oxid sírový Výroba z oxidu siřičitého materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze ex 2833 Síran hlinitý materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze ex 2840 Perboritan sodíku Výroba z pentahydrátu tetraboritanu disodného materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 42 CS

44 ex 2852 Sloučeniny rtuti vnitřních etherů a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty Sloučeniny rtuti nukleových kyselin a jejich soli, též chemicky definované; ostatní heterocyklické sloučeniny rtuti Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota materiálů čísla 2909 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota materiálů čísel 2852, 2932, 2933 a 2934 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 43 CS

45 ex Kapitola 29 Organické chemikálie; kromě: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze ex 2901 Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů ( 79 ) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze 79 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, v nichž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se specifických procesů. CS 44 CS

46 ex 2902 Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva ex 2905 Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a ethanolu Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů ( 80 ) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze 80 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, v nichž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se specifických procesů. CS 45 CS

47 2915 Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty ex 2932 Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota materiálů čísel 2915 a 2916 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota materiálů čísla 2909 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 46 CS

48 2933 Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy) 2934 Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny ex 2939 Koncentráty makové slámy obsahující nejméně 50 % hmotnostních alkaloidů Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota materiálů čísel 2932 a 2933 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 47 CS

49 ex Kapitola 30 Farmaceutické výrobky; kromě: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze 3001 Žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelům, sušené, též v prášku; výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků k organoterapeutickým účelům; heparin a jeho soli; jiné lidské nebo živočišné látky připravené k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba z materiálů kteréhokoli čísla CS 48 CS

50 3002 Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky: Ostatní sloučeniny s karboxyimidovou funkcí (včetně sacharinu a jeho solí) a sloučeniny s iminovou funkcí, ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů Ostatní hormony, prostaglandiny, tromboxany a leukotrieny, přírodní nebo reprodukované syntézou, ve formě peptidů a proteinů (jiné než zboží čísla 2937), které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů; jejich deriváty a strukturní analoga, včetně polypeptidů s modifikovaným řetězcem, používané zejména jako hormony, ve formě peptidů a proteinů (jiné než zboží čísla 2937), které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů Výroba z materiálů kteréhokoli čísla Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 49 CS

51 Ostatní heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný imidazolový kruh (též hydrogenovaný), ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota materiálů čísel 2932 a 2933 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze Ostatní nukleové kyseliny a jejich soli, též chemicky definované, ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů; ostatní heterocyklické sloučeniny ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů Ostatní polyethery v primárních formách, ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze Výroba, při níž hodnota materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze 3003 a 3004 Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006): Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 3003 CS 50 CS

52 ex 3006 Farmaceutický odpad specifikovaný v poznámce 4 písm. k) k této kapitole Původ produktu v jeho původním zařazení se ponechává Sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství, též absorbovatelné: z plastu Výroba, při níž hodnota materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze z tkaniny Výroba z 81 : přírodních vláken chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo chemických materiálů nebo textilní vlákniny materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze 81 Viz úvodní poznámka 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsí textilních materiálů. CS 51 CS

53 Zařízení rozpoznatelná pro stomické použití materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze ex Kapitola 31 Hnojiva; kromě: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze CS 52 CS

54 ex 3105 Kód HS Minerální nebo chemická hnojiva obsahující Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor materiálů stejného čísla jako produkt. Lze a draslík; ostatní hnojiva; výrobky této však použít materiály stejného čísla jako materiálů nepřesahuje kapitoly ve formě tablet nebo v podobných produkt za předpokladu, že jejich celková 50 % ceny produktu ze formách nebo v balení o celkové hmotnosti hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze nepřesahující 10 kg, kromě: dusičnanu sodného kyanamidu vápenného síranu draselného síranu hořečnatodraselnatého CS 53 CS

55 ex Kapitola 32 ex 3201 Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty; kromě: Taniny a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty 3205 Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole ( 82 ) ex Kapitola 33 Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky; kromě: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze Výroba z taninových výtažků rostlinného původu Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3203, 3204 a Lze však použít materiály čísla 3205 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze 82 Podle poznámky 3 ke kapitole 32 se jedná o přípravky, které jsou používány pro barvení jakýchkoli materiálů nebo jako přísady při výrobě barvicích přípravků, za předpokladu, že tyto přípravky nejsou zařazeny do jiného čísla kapitoly 32. CS 54 CS

56 3301 Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně materiálů jiné skupiny tohoto čísla ( 83 ). Lze však použít materiály stejné skupiny jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze 83 Za skupinu se považuje jakákoli část čísla oddělená od zbytku středníkem. CS 55 CS

57 ex Kapitola 34 Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, dentální vosky a dentální přípravky na bázi sádry, kromě: ex 3403 Mazací prostředky obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů ( 84 ) nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla, než je číslo produktu. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze 84 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, v nichž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se specifických procesů. CS 56 CS

58 3404 Umělé vosky a připravené vosky: Na bázi parafinu, minerálních vosků, vosků ze živičných nerostů, parafínového gáče nebo volného vosku Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze Ostatní Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě: hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516, mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů, které mají charakter vosků čísla 3823, a materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 57 CS

59 ex Kapitola 35 Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě: materiálů čísla 3404 Tyto materiály však lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 58 CS

60 3505 Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů: Etherifikované a esterifikované škroby Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3505 Ostatní Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 1108 materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 59 CS

61 ex 3507 Kapitola 36 Kód HS ex Kapitola 37 Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky Fotografické nebo kinematografické zboží; kromě: materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 60 CS

62 3701 Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách: Film pro okamžitou barevnou fotografii, v kazetách Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 3701 a Lze však použít materiály čísla 3702 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze Ostatní Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 3701 a Lze však použít materiály čísla 3701 nebo 3702 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 61 CS

63 3702 Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponované 3704 Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, avšak nevyvolané Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 3701 a 3702 Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 3701 až 3704 ex Kapitola 38 Různé chemické výrobky; kromě: Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 62 CS

64 ex 3801 Koloidní grafit v olejové suspenzi a polokoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30 % hmotnostních grafitu materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze ex 3803 Tallový olej, rafinovaný Rafinace surového tallového oleje materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze ex 3805 Sulfátové terpentýnové silice, čištěné Čištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinací materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 63 CS

65 ex 3806 Estery pryskyřic Výroba z pryskyřičných kyselin materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze ex 3807 Dřevná smola (smola z dřevného dehtu) Destilace dřevného dehtu materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze 3808 Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky) materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze CS 64 CS

66 3809 Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté 3810 Přípravky na moření kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze CS 65 CS

67 3811 Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva, pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje: Připravená aditiva pro mazací oleje, obsahující minerální oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze Ostatní materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze CS 66 CS

68 3812 Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty 3813 Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby 3814 Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze CS 67 CS

69 3818 Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice 3819 Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů 3820 Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování ex 3821 Připravené živné půdy pro vyživování mikroorganismů (včetně virů apod.) nebo rostlinných, lidských nebo živočišných buněk materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze CS 68 CS

70 3822 Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály 3823 Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy: Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt Technické mastné alkoholy Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3823 CS 69 CS

71 3824 Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté Následující výrobky tohoto čísla: -- Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných výrobků -- Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery -- Sorbitol, jiný než čísla 2905 Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze CS 70 CS

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána L 344/34 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.2.2010 KOM(2010)35 v konečném znění 2010/0020 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení

Více

PŘÍLOHA. Příloha. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. Příloha. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 332 final ANNEX 1 PŘÍLOHA Příloha návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení EU- Chile ve vztahu

Více

L 286/98 CS Úřední věstník Evropské unie 29.10.2008

L 286/98 CS Úřední věstník Evropské unie 29.10.2008 L 286/98 CS Úřední věstník Evropské unie 29.10.2008 PŘÍLOHA II Seznam opracování zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu Dohoda

Více

14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 127/1359

14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 127/1359 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 127/1359 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY VYROBENÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU Tato

Více

DODATEK II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

DODATEK II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné Toto rozhodnutí se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem tohoto rozhodnutí.

Více

PŘÍLOHA. doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY,

PŘÍLOHA. doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 PŘÍLOHA doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se schvaluje uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a

Více

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana 30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911 PŘÍLOHA XII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky vyloučené z kumulace podle článku 4 (*) ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY Jogurt

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.1.2009 KOM(2009) 19 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství v Radě přidružení EU-Tunisko za účelem změny rozhodnutí Rady přidružení

Více

18.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 278/365

18.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 278/365 18.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 278/365 PŘÍLOHA II K PROTOKOLU 3 SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 374/2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží

Více

DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné Chile / str. 23 kapitola 01 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána kapitola 02 Maso a poživatelné droby Výroba,

Více

PŘÍLOHA II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

PŘÍLOHA II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu PŘÍLOHA II, Číslo HS kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána kapitola 2 Maso a poživatelné droby Výroba, v níž musí být všechny použité materiály kapitol 1 a 2 zcela kapitola

Více

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty si téměř po celé období 2005 až udržoval (až na nevýznamné

Více

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002,

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Ministerstvo zemědělství

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 3/10 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky,

Více

NACE 13.10 : Těžba železných rud. NACE 13.20 : Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud PRODCOM. Popis. Seznam výrobků PRODCOM 2006

NACE 13.10 : Těžba železných rud. NACE 13.20 : Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud PRODCOM. Popis. Seznam výrobků PRODCOM 2006 NACE 13.10 : Těžba železných rud eznam výrobků 2006 obchodu za rok 2006 (H/CN) NACE 13.10 : Těžba železných rud CA 13.10.10 : Železné rudy 13.10.10.30 Neaglomerované železné rudy a koncentráty, kromě kyzových

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY A NÁPOJE, TABÁKOVÉ VÝROBKY

VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY A NÁPOJE, TABÁKOVÉ VÝROBKY D DA VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY A NÁPOJE, TABÁKOVÉ VÝROBKY 15 POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY A NÁPOJE; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 15.1 Maso a masné výrobky 15.11 Čerstvé nebo konzervované maso

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279. Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování nebo opracování, která udělují nepreferenční původ

29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279. Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování nebo opracování, která udělují nepreferenční původ 29.12.2015 Úřední věstník Evropské unie L 343/279 PŘÍLOHA 22-01 Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování opracování, která udělují nepreferenční původ ÚVODNÍ POZNÁMKY 1. Definice 1.1. Výrazy výroba,

Více

PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2014 COM(2014) 157 final ANNEX 4 PART 2/2 PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jeijich členskými

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Prozatímní dohoda mezi EU a Srbskem PŘÍLOHA IV. Koncese Společenství na produkty rybolovu pocházející ze Srbska. uvedené v článku 14 prozatímní dohody

Prozatímní dohoda mezi EU a Srbskem PŘÍLOHA IV. Koncese Společenství na produkty rybolovu pocházející ze Srbska. uvedené v článku 14 prozatímní dohody Prozatímní dohoda mezi EU a Srbskem PŘÍLOHA IV Koncese Společenství na produkty rybolovu pocházející ze Srbska uvedené v článku 14 prozatímní dohody Na dovoz následujících produktů pocházejících ze Srbska

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 23. dubna 2008 (OR. en) 2006/0218 (COD) LEX 823 PE-CONS 3639/6/07 REV 6 STATIS 95 CODEC 852 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTERÝM SE STANOVÍ NOVÁ

Více

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE. (Příloha č. 3)

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE. (Příloha č. 3) NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (Příloha č. 3) CZ-NACE předmětu projektu nepodporované sektory u aktivity a) ELEKTROMOBILITA Oddíl Název SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.5.2004 KOM(2004) 371 v konečném znění 2004/0120(ACC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření protokolu k Prozatímní dohodě o obchodu a obchodních záležitostech

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS PŘÍLOHA

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

Nařízení/ rozhodnutí. Číslo kvóty. Platnost do Poznámky, platné období. Skupina zemí 32/2000 9999-99-99 16.6.15 14.2.16, 16.6.16 14.2.

Nařízení/ rozhodnutí. Číslo kvóty. Platnost do Poznámky, platné období. Skupina zemí 32/2000 9999-99-99 16.6.15 14.2.16, 16.6.16 14.2. Typ Kódy zboží (KN, 09.0006 Sledi 1011 Nepreferenční 0302 41 00, 0303 51 00, 0304 59 50, 0304 59 90 10, 0304 99 23 09.0007 Treska, solená, sušená nebo ve slaném 1011 Nepreferenční 0305 51 10 10, nálevu

Více

2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1

2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1 2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.213 COM(213) 78 final 213/386 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1.

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1. Rada Evropské unie Brusel 15. července 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. července 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

PŘÍLOHA. Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

PŘÍLOHA. Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.5.2013 COM(2013) 290 final Příloha II - Část 9/22 PŘÍLOHA Příloha I-A hlavy IV Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 27. září 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. září 2013 PUBLIC 7076/13 ADD 10 LIMITE COEST 47 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné

Více

Složení lahůdkářských výrobků

Složení lahůdkářských výrobků Jihlavská 1143, Žďár nad Sázavou Lahůdkářské výrobky mohou obsahovat:pšenici,sezam,sóju,vejce, hořčici,ryby,mléko a mléčné výrobky Podtržené suroviny jsou alergeny Rozvoz pro vlastní prodejny společnosti

Více

Složení pekařských výrobků

Složení pekařských výrobků pekařských výrobků IČO: 26233517 Pekařství Křižák s.r.o DIČ: CZ26233517 691 12 Boleradice 235 Tel.: 519 441 311 www.pekarstvikrizak.cz 1 Vážení obchodní přátelé, připravili jsme pro vás katalog složení

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

Příloha č. 1. k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb.

Příloha č. 1. k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. Příloha č. 1 k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 10322/2003 Sb. Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě Číselný kód Název zboží Harmonizovaného sazebníku 01 - Živá zvířata 02 - Maso a poživatelné

Více

VYMEZENÉ ODVĚTVÍ PRO VEŘEJNOU PODPORU

VYMEZENÉ ODVĚTVÍ PRO VEŘEJNOU PODPORU VYMEZENÉ ODVĚTVÍ PRO VEŘEJNOU PODPORU Dokument: PŘÍLOHA J POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu MSP podopatření 4.1.2 MSP SROP Vyhlašovatel:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

Více

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č.

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. Kód výr.: Chléb 1001 chléb pšenično Výroba ve dnech: Druh: Skupina: Celý název: Gramáž: Trvanlivost: Čárový kód: Složení: Alergenní složky: Může obsahovat stopy: Chléb kmínový půlky 600 po-so 3 8 594 004

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která

Více

METODICKÝ ÚVOD... 7. 05 ČERNÉ A HNĚDÉ UHLÍ A LIGNIT... 11 05.10 Černé uhlí... 11 05.20 Hnědé uhlí a lignit... 11

METODICKÝ ÚVOD... 7. 05 ČERNÉ A HNĚDÉ UHLÍ A LIGNIT... 11 05.10 Černé uhlí... 11 05.20 Hnědé uhlí a lignit... 11 Obsah OBSAH METODICKÝ ÚVOD... 7 05 ČERNÉ A HNĚDÉ UHLÍ A LIGNIT... 11 05.10 Černé uhlí... 11 05.20 Hnědé uhlí a lignit... 11 06 ROPA A ZEMNÍ PLYN... 12 06.10 Ropa... 12 06.20 Zemní plyn, zkapalněný nebo

Více

CZ-PRODCOM 2009. + Kombinovaná nomenklatura 2009. Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2009 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury.

CZ-PRODCOM 2009. + Kombinovaná nomenklatura 2009. Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2009 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 ODBOR STATISTIKY PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ A ENERGETIKY CZ-PRODCOM 2009 + Kombinovaná nomenklatura 2009 Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2009 spolu s odpovídajícími

Více

Přesnídávka: chléb, rama, plátkový sýr, ovoce, mléko (A:01,07)

Přesnídávka: chléb, rama, plátkový sýr, ovoce, mléko (A:01,07) Pondělí 20.6. Přesnídávka: chléb, rama, plátkový sýr, ovoce, mléko (A:01,07) polévka masový vývar s kapáním (A:01,03,09) zeleninové lečo s vejcem, brambor, čaj (A:03) chléb, pomazánkové máslo, kladenská

Více

CZ-PRODCOM 2008. + Kombinovaná nomenklatura 2008. Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2008 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury.

CZ-PRODCOM 2008. + Kombinovaná nomenklatura 2008. Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2008 spolu s odpovídajícími kódy z Kombinované nomenklatury. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 ODBOR STATISTIKY PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ A ENERGETIKY CZ-PRODCOM 2008 + Kombinovaná nomenklatura 2008 Seznam výrobků CZ-PRODCOM 2008 spolu s odpovídajícími

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 130/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 130/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 130/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin Ze dne

Více

Nebalené pekařské výrobky

Nebalené pekařské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb.o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné údaje o nebalených pekařských

Více

kapitola 23 - tabulková část

kapitola 23 - tabulková část 2300 00 00 00/80 ZBYTKY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO 2301 00 00 00/80 Moučky, šroty a pelety, z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní ustanovení...

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Označování potravin Kamila Míková Označování potravin Upravuje Zákon o potravinách č.110/97 Sb.a Vyhláška č. 113/2005 Sb. - Potraviny balené výrobcem - Potraviny balené

Více

Nová. kvalita života. Získali jsme nejvyšší možné ocenění v polské soutěži o NEJLEPŠÍ BEZLEPKOVÝ VÝROBEK ROKU 2008, 2009 i 2010.

Nová. kvalita života. Získali jsme nejvyšší možné ocenění v polské soutěži o NEJLEPŠÍ BEZLEPKOVÝ VÝROBEK ROKU 2008, 2009 i 2010. Bezlepkové a nízkobílkovinové výrobky Naše poslání Díky našim nejlepším znalostem, zkušenostem a také vášni pro to, co děláme, chceme vytvářet výrobky v nejvyšší možné kvalitě, výborné chuti a v širokém

Více

Září 2015. týden 1.9. až 6.9.

Září 2015. týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2015 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, čaj 1, 7 Polévka: polévka masová s těstovinami 1, 3, 9 rýžový nákyp, mléko 1, 3, 7 Svačina: chléb, játrová pomazánka, rajče,

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

Stránka 1. Složení. Minimální. trvanlivost. Hmotnost CHLÉB

Stránka 1. Složení. Minimální. trvanlivost. Hmotnost CHLÉB CHLÉB Hmotnost g Chléb konzumní s kmínem 1 200 1 den Pšeničná mouka a žitná mouka,voda, sůl jodidovaná, droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka bobtnavá, zahušťovadlo (E 412),pšeničná mouka,

Více

Složení nebalených výrobků Cukrárny Srnín

Složení nebalených výrobků Cukrárny Srnín nebalených výrobků Cukrárny Srnín KIII spol.s r.o. Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně dle přílohy č.1, vyhlášky č.113/2005 Sb. Výrobky obsahují alergeny lepek, mléko, vejce, podzemnice, suché skořápkové

Více

Prováděcí předpis č. 2 k zákonu

Prováděcí předpis č. 2 k zákonu Prováděcí předpis č. 2 k zákonu Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne.., o stanovení finančních limitů pro účely koncesního zákona Vláda nařizuje podle 114 odst. 3 zákona č.. Sb., o veřejných koncesních

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

PEKÁRNA Lično BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika Složení nebalených výrobků Aktualizováno 25.

PEKÁRNA Lično BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika Složení nebalených výrobků Aktualizováno 25. I. CHLÉB a) pšenično žitný: 1001 Ličenský chléb Voda, mouka pšeničná, mouka žitná, kvas žitný (žitná mouka, voda), 1,150 3 D 1019 Ličenský chléb sůl s jódem, kmín 1,150 3 D 1007 Ličenský chléb řemeslný

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,

Více

Nebalené pekařské výrobky

Nebalené pekařské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb.o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné údaje o nebalených pekařských

Více

kapitola 16 poznámky ke kapitole

kapitola 16 poznámky ke kapitole K A P I T O L A 16 PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH Poznámky 1. Do této kapitoly nepatří maso, droby, ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, připravení

Více

Složení nebalených výrobků Cukrárny U Kláštera

Složení nebalených výrobků Cukrárny U Kláštera nebalených výrobků Cukrárny U Kláštera Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně dle přílohy č.1, vyhlášky č.113/2005 Sb. Výrobky obsahují alergeny lepek, mléko, vejce, podzemnice, suché skořápkové plody,

Více

Příloha č. 2 Podporované kategorie CZ-NACE

Příloha č. 2 Podporované kategorie CZ-NACE Příloha č. 2 Podporované kategorie CZ-NACE SEKCE C Zpracovatelský průmysl 10 Výroba potravinářských výrobků 11 Výroba nápojů 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16

Více

Složení mražených výrobků Pekárny Srnín

Složení mražených výrobků Pekárny Srnín Složení mražených výrobků Pekárny Srnín KIII spol.s r.o. Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně dle vyhlášky č.127/2008 Sb. Výrobky obsahují alergeny lepek, mléko, vejce, podzemnice, suché skořápkové

Více

Leden 2015. týden 5.1. až 11.1. pečené kuře, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirup rohlík, jogurt, sirup

Leden 2015. týden 5.1. až 11.1. pečené kuře, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirup rohlík, jogurt, sirup týden 5.1. až 11.1. pondělí 5.1.2015 čočka na kyselo, vejce, pečené vdolky, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, sirup úterý 6.1.2015 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, čaj polévka franfurtská

Více

JEMNÉ PEČIVO - složení

JEMNÉ PEČIVO - složení Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz JEMNÉ PEČIVO - složení platnost od 01.01.2015 Albín s meruňkami Bochánek z kynutého těsta plněný meruňkovou náplní,

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 4 PART 2/3 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími

Více

Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz. ZÁKUSKY - složení

Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz. ZÁKUSKY - složení Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz ZÁKUSKY - složení platnost od 01.03.2016 Banánek s ovocem a šlehačkou Banánek z odpalovaného těsta plněný šlehačkou

Více

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky 4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky Zastoupení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 na celkovém vývozu České republiky Postavení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 ve vývozu jednotlivých

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

1. FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ ROZBORY

1. FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ ROZBORY Seznam platných metod zkoušení používaných v laboratořích Státní zemědělské a potravinářské inspekce v souladu s požadavky 9 vyhlášky č. 211/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1. FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ

Více

Specifikace nebalených výrobků

Specifikace nebalených výrobků Specifikace nebalených výrobků Číslo výrobku : 1164 Název výrobku : Chléb konzumní Skupina : Pšenično ţitný Hmotnost : 1200g Sloţení : Pšeničná mouka, pitná voda, žitná mouka, jedlá sůl s jódem, kmín.

Více

Složení výrobků cukrárenského provozu

Složení výrobků cukrárenského provozu Název výrobku Hmotnost Minimální trvanlivost do 4008 Koláč listový s tvarohovou 40g 1 den 4107 2ks balený 80g 3 dny cca 40% tvarohové náplně Jemné pečivo z listového těsta 4010 Koláč listový s povidlovou

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady,

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné

Více

7998/08 JF/vm,pf DG E VI

7998/08 JF/vm,pf DG E VI RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. září 2008 (OR. en) 7998/08 Interinstitucionální spis: 2008/0057 (AVC) COWEB 88 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci

Více

1 Bílé pečivo. Objednací číslo. Bližší specifikace artiklu. Množství hlavní složky v hm% Výživové a energetické hodnoty Složení Výrobce Fotografie

1 Bílé pečivo. Objednací číslo. Bližší specifikace artiklu. Množství hlavní složky v hm% Výživové a energetické hodnoty Složení Výrobce Fotografie Rohlík 43 g 1 Bílé pečivo 101 běžné pečivo, pšeničná mouka 66 % pšeničné Výživové údaje ve 100 g: Energetická hodnota 1356 kj/ pšeničná mouka, pitná voda, řepkový olej, pekařské droždí, 324 kcal; tuky

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) CS L 138/18 Úřední věstník Evropské unie 26.5.2011 NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 514/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu

Více

PRAGUE CENTRE HOTELS

PRAGUE CENTRE HOTELS Předkrmy 100 120g Obložený talířek 65 Kč (3druhy uzeniny, 3 druhy sýra, máslo, okurka) 7,10,12 101 120g Caprese 115 Kč (rajče, mozzarella, bazalka, olivový olej) 102 100g Bagetka plněná kuřecím masem 85

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 13. 5.

Více

Září 2012. týden 3.9. až 9.9. pátek 7.9.2012 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, zelenina, bílá káva

Září 2012. týden 3.9. až 9.9. pátek 7.9.2012 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, zelenina, bílá káva týden 3.9. až 9.9. pondělí 3.9.2012 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, mléko polévka bramborová čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, sirup chléb, medové máslo, ovoce, čaj úterý 4.9.2012 Přesnídávka:

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en) 13706/15 AGRILEG 208 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 30. října 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D041471/02 Předmět: Generální

Více

DODATEK K PROGRAMOVÉMU PRŮVODCI TR90

DODATEK K PROGRAMOVÉMU PRŮVODCI TR90 DODATEK K PROGRAMOVÉMU PRŮVODCI TR90 Následující stránky Vás vybaví informacemi, které Vám pomohou úspěšně si zvolit správnou stravu za účelem získání kontroly nad svým životem i vzhledem. Tento dodatek

Více