Microsoft. Microsoft. PowerPoint nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia."

Transkript

1 Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví

2 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize... 8 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...8 JAK PRACOVAT S KNIHOU? JAK JE KNIHA ČLENĚNA?...9 Úvod CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE?...10 Novinky společné pro všechny aplikace balíku Offi ce CO JE SOUČÁSTÍ OFFICE 2010?...11 Aplikace, které se prodávají samostatně nebo jako součást vybraných edic...11 Aplikace, které se prodávají pouze samostatně, tudíž je nenajdete v žádné edici...11 A NEBYLO BY NĚCO ZDARMA?...12 VZHŮRU DO OBLAK...12 OFFICE 2010 A MŮJ POČÍTAČ...13 CO NOVÉHO V POWERPOINTU 2010?...13 Co je to PowerPoint POWERPOINT 2010 A JINÉ VERZE...14 OVLÁDÁNÍ POWERPOINTU...14 Panel nástrojů Rychlý přístup...15 Úvod do PowerPointu POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU POWERPOINT...17 Změna barevného schématu PowerPointu...18 PRVNÍ PREZENTACE...18 REŽIMY ZOBRAZENÍ SNÍMKŮ...19 Normální zobrazení...19 Zobrazení v režimu Řazení snímků...20 Zobrazení pro čtení...20 Zobrazení v režimu Prezentace...20 Snímky PŘIDÁNÍ NOVÉHO SNÍMKU...21 ROZLOŽENÍ SNÍMKU...21 ODEBRÁNÍ AKTUÁLNÍHO SNÍMKU...21 SKRYTÍ AKTUÁLNÍHO SNÍMKU...22 PROHAZOVÁNÍ POŘADÍ SNÍMKŮ...22 POZADÍ SNÍMKŮ...22 MOTIVY SNÍMKŮ...23 ŘAZENÍ SNÍMKŮ DO ODDÍLŮ...23 OBECNÝ POSTUP PŘI TVORBĚ PREZENTACE...24 Text v prezentaci TEXTOVÉ POLE...24 PŘESUNUTÍ TEXTOVÉHO POLE...25 OTOČENÍ TEXTOVÉHO POLE...25 ZKOPÍROVÁNÍ TEXTOVÉHO POLE...25 FORMÁT PÍSMA...26 NASTAVENÍ PÍSMA (TYP, VELIKOST, ŘEZ)...26 KOPÍROVÁNÍ FORMÁTU...27 FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE...27 MINIPANEL NÁSTROJŮ...28 ODRÁŽKY...28 ZAROVNÁNÍ TEXTU...29 ČÍSLOVÁNÍ...29 RYCHLÉ ZVĚTŠENÍ ČI ZMENŠENÍ PÍSMA...30 RYCHLÉ NASTAVENÍ ÚROVNĚ BODU, RESP. ODSAZENÍ ODSTAVCE...30 BARVA ČI VÝPLŇ POZADÍ TEXTOVÉHO POLE...31 DALŠÍ NASTAVENÍ OBJEKTŮ

3 PowerPoint 2010 nejen pro školy Grafika v PowerPointu Vkládání obrázků a grafických objektů VLOŽENÍ KLIPARTU...33 VLOŽENÍ OBRÁZKU...33 Obrazce ZMĚNA VZHLEDU...35 WordArt Operace s grafickým objektem ZMĚNA VELIKOSTI...37 PŘEMÍSTĚNÍ OBJEKTU...37 SMAZÁNÍ OBJEKTU...38 BARVY, ČÁRY A VÝPLŇ GRAFICKÝCH OBJEKTŮ DALŠÍ ÚPRAVY OBRÁZKŮ...38 Speciální externí prvky vložené do prezentace GRAF VYTVOŘENÝ V POWERPOINTU...40 Režim úprav grafu...41 Změna typu grafu...41 Úprava oblastí grafu...42 FOTOALBUM...43 TABULKA VYTVOŘENÁ V POWERPOINTU...44 Editace textu v tabulce...44 Změna šířky a výšky buněk v tabulce...44 Slučování a rozdělování buněk v tabulce...45 Ohraničení tabulky Barvy v tabulce Styly tabulky...46 Přidání a odebrání buněk v tabulce...47 OBRÁZKY SMARTART...47 Přidání (a odebrání) objektu do (z) obrázku SmartArt...49 Grafi cké úpravy obrázku SmartArt...49 Data vložená z Excelu do PowerPointu Vložení videa do prezentace VIDEO ZE SOUBORU...52 VIDEO Z WEBU...53 KLIPART VIDEO...53 Nastavení efektů v prezentaci Základní efekty Animace PŘIŘAZENÍ ZVUKU K ANIMACI OBJEKTU...58 CO PO NASTAVENÍ ANIMACE?...58 JAK ODSTRANIT ANIMACI?...58 PŘECHODY SNÍMKŮ...59 Spuštění prezentace SPUŠTĚNÍ KLÁVESOU F SPUŠTĚNÍ KLEPNUTÍM NA IKONU SE SYMBOLEM PLÁTNA...59 OVLÁDÁNÍ PREZENTACE MYŠÍ...60 KRESLENÍ DO PREZENTACE...60 OVLÁDÁNÍ PREZENTACE KLÁVESNICÍ...61 Automatický chod prezentace časování AUTOMATICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ V RÁMCI JEDNOHO SNÍMKU (ČASOVÁNÍ)...62 AUTOMATIZACE PŘECHODU Z JEDNOHO SNÍMKU NA DRUHÝ...62 AUTOMATICKÉ OPAKOVÁNÍ PREZENTACE (NEKONEČNÁ SMYČKA)...63 VYZKOUŠENÍ ČASOVÁNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁZNAMU ČASOVÝCH ÚSEKŮ

4 Obsah Další operace s prezentací NASTAVENÍ SNÍMKU...63 ZÁPATÍ SNÍMKŮ...64 TISK PREZENTACE...65 SESTAVENÍ TZV. VLASTNÍ PREZENTACE...65 Vysílání prezentace Obecné operace s PowerPointem PRÁCE SE SOUBOREM (PREZENTACÍ)...67 ULOŽENÍ SOUBORU PRVNÍ ULOŽENÍ...67 DRUHÉ A DALŠÍ ULOŽENÍ...68 ULOŽIT A ODESLAT...68 VYTVOŘIT VIDEO OTEVŘENÍ SOUBORU VYTVOŘENÍ NOVÉHO SOUBORU...70 ŠABLONY...70 OCHRANA PREZENTACE HESLEM...71 Schránka a operace se schránkou ZKOPÍROVÁNÍ DAT DO SCHRÁNKY (Ctrl+C) VYJMUTÍ DAT DO SCHRÁNKY (Ctrl+X) VLOŽENÍ DAT ZE SCHRÁNKY (CTRL+V) NĚKOLIK PRAVIDEL PRO PRÁCI SE SCHRÁNKOU...73 Tlačítka Zpět a Opakovat Měřítko zobrazení Nastavení PowerPointu Karta Obecné...74 Karta Kontrola pravopisu a mluvnice...74 Karta Uložit...75 Karta Jazyk...76 Karta Upřesnit...76 Karta Přizpůsobit pás karet...77 Karta Panel nástrojů Rychlý přístup...77 Jak správně prezentovat TIPY PRO VYTVÁŘENÍ PREZENTACÍ...78 TIPY PRO PŘEDNÁŠENÍ PREZENTACÍ...79 Příloha I Galerie animací objektů ZÁKLADNÍ EFEKTY ANIMACE...81 ROZŠÍŘENÉ EFEKTY ANIMACE...82 Příloha II Základní ovládání prezentace KLÁVESNICÍ MYŠÍ...86 PŘÍLOHA III PÁSY KARET...84 Příloha IV Příklad zobrazení nejčastěji používaných šablon PowerPointu Příloha V Příklady na procvičení PowerPointu PŘÍKLAD Č. 1 CESTOVNÍ KANCELÁŘ EXOTIC TOUR...86 PŘÍKLAD Č. 2 NABÍDKA POČÍTAČOVÉ FIRMY FUTURE COMPUTERS

5 PowerPoint 2010 nejen pro školy Co je to PowerPoint PowerPoint je program, jehož prostřednictvím je možné navrhnout, kvalitně grafi cky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Prezentací se rozumí většinou grafi cky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, přechody a multimediální prvky. Prezentace nebo grafi cké obrazovky vytvářené v takových typech programů mají většinou za úkol představit konkrétní fi rmu, produkt, služby nebo mohou napomoci při schůzkách a jednáních. Prezentace může mít mnoho podob. Oblíbené jsou ty, které slouží jako doplněk výkladu přednášejícího. Přednášející může prezentaci ovládat myší, takže třeba každé klepnutí myší posune prezentaci o krok vpřed (zobrazení grafu, textu, přechod na jiný snímek). POWERPOINT 2010 A JINÉ VERZE Prezentační manažer Microsoft PowerPoint je součástí všech verzí programového balíku Microsoft Offi ce. Jedná se o několik vzájemně propojených programů určených k nejběžnějšímu využití počítačů. V této knize bude popisována verze PowerPointu, která je součástí programového balíku Microsoft Offi ce Ovládání aplikací se od verze 2007 výrazně změnilo oproti předchozím verzím (2003 a starším) a ve verzi 2010 bylo ještě více vylepšeno. Pokud jste používali předchozí verze (2003 a starší), bude vám zřejmě nějaký čas trvat, než si na nový způsob ovládání zvyknete. Po čase ale zjistíte, že změna v ovládání byla krokem k lepší a efektivnější práci nemusíte již složitě v různých nabídkách a podnabídkách hledat příslušnou funkci. Proto se také ovládáním aplikace PowerPoint kniha zabývá hned na začátku. OVLÁDÁNÍ POWERPOINTU Celý program je možné ovládat několika způsoby myší, klávesovými zkratkami, klávesnicí. Téměř každou operaci v PowerPointu můžete provést minimálně dvěma způsoby. Z pochopitelných důvodů není možné v knize zaznamenat u každé operace všechny způsoby, jakými ji lze provést, vybrán proto bude vždy optimální způsob. PowerPoint 2010 se ovládá pomocí tzv. pásu karet, který naleznete v horní části obrazovky. Pás karet je rozdělen na logické skupiny, a tak uživatel nemusí přemýšlet, kde se jaká funkce nachází. Princip nového ovládání spočívá v tom, že pro základní práci se souborem prezentace se používá tlačítko Soubor, které najdete v levém horním rohu aplikace. Po klepnutí na něj se rozbalí dialogové okno Backstage, které je novinkou ve všech aplikacích sady Office 2010, najdete jej tak např. i v aplikacích Word a Excel. Backstage je oproti nabídce v předchozí verzi oknem aktivním, je v něm možné zobrazovat náhled prezentace, nastavovat parametry tiskárny apod. Toto zobrazení Backstage tak výrazně usnadňuje a urychluje práci s prezentací jako celkem. Nabídka tlačítka Soubor: Uložit - uloží právě otevřenou prezentaci pod stávajícím názvem na stejně místo, odkud byla otevřena. Při prvním ukládání má stejnou funkci jako Uložit jako. Uložit jako před uložením souboru dává uživateli možnost zvolit název prezentace a místo pro její uložení. 14 Otevřít slouží k otevření existující prezentace. Naposledy otevřené zobrazí seznam naposledy otevřených souborů. Nápověda zobrazí nápovědu k aplikaci PowerPoint Možnosti okno s možností podrobnější konfigurace aplikace. Konec ukončí aplikaci. Nový vytvoří novou prezentaci nebo zobrazí nabídku otevření šablon aplikace PowerPoint. Tisk umožňuje nastavit parametry tisku přímo z okna Backstage a soubor vytisknout. Uložit a odeslat umožňuje uživateli uložit rozpracovanou prezentaci a odeslat ji em, uložit na webové úložiště SkyDrive nebo na web služby SharePoint.

6 Prostředí programu PowerPoint 2010 Ovládací prvky pásů karet: Název karty Název skupiny nástrojů dané karty Ikona pro otevření podrobného dialogového okna dané skupiny Tlačítko pro přizpůsobení panelu Rychlý přístup Pás karet Ikony jednotlivých nástrojů dané skupiny K použití základních funkcí slouží tzv. pás karet. Je to seznam oblastí a jim přiřazených funkcí v horní části programu PowerPoint. Pás karet Pás karet je rozdělen na osm základních karet (Domů, Vložení, Návrh, Přechody, Animace, Prezentace, Revize a Zobrazení). Každá z nich má své skupiny, aby orientace v příkazech a jejich rozdělení byly ještě přehlednější. Pro přepnutí na libovolnou kartu klepněte na její název. V případě, že klepnete v PowerPointu 2010 na nějaký objekt (graf, obrázek, textové pole), většinou se zobrazí jedna nebo více kontextových karet za osmi standardními. Tyto kontextové karty slouží k zobrazení příkazů použitelných pro právě označený objekt. Panel nástrojů Rychlý přístup Panel nástrojů Rychlý přístup slouží k zobrazení nejčastěji používaných prvků, funkcí a nabídek a najdete ho standardně v levém horním okraji aplikace nad tlačítkem Soubor. Přizpůsobení panelu Rychlý přístup provedete takto: 1. Klepněte na šipku na konci panelu Rychlý přístup. 2. Z nabídky vyberte položku Další příkazy. 3. V otevřeném okně si z levého sloupce vyberte požadované příkazy a pomocí tlačítka Přidat je přidejte do pravého sloupce. 4. Vedle pravého sloupce můžete měnit pořadí příkazů. 5. Klepněte na tlačítko OK, panel Rychlý přístup se rozšíří o nové ikony příkazů. Tip: Pokud nechcete při přidávání nových příkazů požadovaný příkaz hledat v seznamu všech dostupných příkazů, je možné na něj klepnout pravým tlačítkem myši přímo v pásu karet a z nabídky zvolit položku Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. 15

7 Úvod do nadpis PowerPointu kapitoly 2010 Úvod do PowerPointu Přestože PowerPoint je poměrně snadný program, připravit jej k běžné práci není zase až tak jednoduché jako například u Wordu. V první řadě je nutné zvolit, zda budete prezentaci vytvářet podle existující šablony, nebo zda budete vytvářet zcela novou prezentaci. Dále je nutné nastavit rozvržení snímků. Po spuštění programu PowerPoint 2010 (prostřednictvím zástupné ikony z programové nabídky Microsoft Office v nabídce Start nebo příkazem powerpnt v položce Spustit v nabídce Start) se automaticky vytvoří nová prázdná prezentace s jedním snímkem. POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU POWERPOINT Záložky karet Panel nástrojů Rychlý přístup Titulní lišta programu Pás karet Přepínání mezi dvěma základními režimy zobrazení snímku Hlavní pracovní plocha, sloužící k úpravě snímku Miniatury snímků v prezentaci / osnově prezentace Stavový řádek Prostor pro psaní poznámek k snímku. Tyto poznámky se v prezentacích neobjeví. Režimy náhledu prezentace. Tato tři tlačítka společně se záložkami Osnova a Snímky tvoří pětici velmi důležitých ovládacích prvků. Tlačítko pro spuštění prezentace Lupa pro nastavení velikosti zobrazení snímku Největší a zároveň nejdůležitější částí na obrazovce je plocha pro tvorbu a úpravu snímků prezentace. Zde se bude odehrávat většina textových a grafi ckých úprav na snímku. Levý sloupec (se záložkami Snímky a Osnova) je určen k zobrazování osnovy nebo miniatur snímků prezentace. Tato část má smysl zejména u delších prezentací, které jsou složeny z mnoha snímků. Osnova pomáhá v lepší orientaci, neboť tvůrce prezentace přesně ví, na jakém snímku se nachází jaký text. I z osnovy se ale lze přepnout přímo na libovolný snímek. Miniatury zase dávají grafický přehled o celé prezentaci. Dolní část pod snímkem prezentace je určen pro poznámky vztahující se vždy k aktuálnímu snímku. Tyto informace jsou určeny především pro autora prezentace, v samotné prezentaci se nikdy nezobrazí. Velikost jednotlivých částí lze poměrně snadno nastavit. Stačí umístit kurzor myši na rozdělovací čáru, která odděluje jednotlivé oblasti tak, aby se tvar myši změnil na oboustrannou černou šipku, poté stisknout levé tlačítko myši a táhnout požadovaným směrem. Stejným způsobem je možné se některé z oblastí úplně zbavit. Stačí, když čáru této oblasti přesunete zcela k okraji, a oblast tak nebude vidět zmizí (její obsah však zůstane zachován). 17

8 nadpis Snímky v kapitoly prezentaci Tip: Aplikace PowerPoint při vyhledávání šablon zahrnuje i on-line umístění na serveru Office.com. Na výběr jsou zde desítky předpřipravených profesionálních šablon a jejich počet se neustále rozšiřuje. Můžete tak kromě klasických prezentací vytvářet i diplomy, ocenění nebo kalendáře. Šablony ke stažení na serveru Office.com tak výrazně rozšiřují použití aplikace PowerPoint. Pro jejich prohlížení a stažení je samozřejmě nutné být připojen k síti Internet. Vzrůstající důležitost Internetu je vidět i u šablon. V rámci standardní instalace se do počítače instaluje pouze několik základních šablon, desítky a stovky dalších jsou ale k dispozici na webu Office.com, na který umí aplikace přímo přistupovat pomocí okna Backstage. Pro výběr libovolné šablony stačí na ni poklepat, nebo na ni klepnout jednou a poté klepnout na tlačítko Stáhnout v pravé dolní části okna. REŽIMY ZOBRAZENÍ SNÍMKŮ V pravé dolní části aplikace si můžete všimnout malých tlačítek, kterými je možné přepnout do jiného způsobu zobrazení. V každém z uvedených způsobů zobrazení je některá část pracovní plochy PowerPointu zdůrazněna a jiná potlačena. Každý režim zobrazení je vhodný pro jiný typ operací v PowerPointu. Například pro práci se snímkem a při tvorbě prezentace je nejvhodnější Normální zobrazení. V tomto režimu jsou k dispozici všechny potřebné informace a snímek tvoří dominantu plochy. Naopak pro kontrolu kontinuálnosti a návaznosti snímků je vhodný režim Řazení snímků, v kterém je možné pohodlně prohlédnout všechny snímky a zjistit tak, zda na sebe tematicky navazují. Třetím režimem je Zobrazení pro čtení, v kterém je možné vidět aplikaci v co největší podobě, ale přesto v okně aplikace PowerPoint, a poslední režim Prezentace je určen pro samotné představování a spuštění prezentace. V následujících odstavcích bude jedna prezentace (resp. jeden konkrétní snímek) zobrazena všemi čtyřmi způsoby. Normální zobrazení Normální zobrazení zobrazí prezentaci včetně výřezu s osnovou a výřezu s poznámkami. Řazení snímků tento způsob ve zmenšeném náhledu zobrazí několik snímků tak, jak jdou za sebou. Prezentace aktivuje, resp. spustí prezentaci od toho snímku, na kterém právě stojíte. Plocha je rozdělena na tři části, přičemž dominantní část zabírá náhled na snímek. Vidět je ale i levá část pro Snímky a Osnovu a v dolní části Poznámky. PowerPoint v režimu zobrazení Normální 19

9 PowerPoint 2010 nejen pro školy V levé části prostředí PowerPointu je k dispozici dvojice záložek (Snímky a Osnova), kterými se můžete přepnout do jiného způsobu zobrazení. Z hlediska dobré orientace je výhodný režim Snímky, protože vidíte miniatury všech existujících snímků prezentace. Naopak zobrazení v režimu Osnova slouží k zobrazení textů z jednotlivých snímků prezentace. PowerPoint v režimu zobrazení snímků PowerPoint v režimu zobrazení osnovy Zobrazení v režimu Řazení snímků V tomto režimu jsou snímky zobrazeny v miniaturním náhledu tak, jak jdou za sebou, a prezentace se snadno upravuje jako celek. Například přesun snímku lze provést pouhým přetažením snímku levým tlačítkem myši. Na druhou stranu je režim řazení vzhledem ke své velikosti naprosto nevhodný pro jakoukoliv úpravu obsahu (grafi ckou i textovou) a většinu úprav v tomto režimu ani provést nelze. PowerPoint v režimu Řazení snímků 20 Zobrazení pro čtení Toto zobrazení se nepoužívá pro samotné prezentování. Ačkoliv je prezentace zobrazena ve své maximální velikosti, je toto zobrazení určeno např. pro předvedení prezentace další osobě na počítači. Toto zobrazení také disponuje několika ovládacími prvky, které umožňují snazší revizi prezentace. Zobrazení v režimu Prezentace Poslední tlačítko spustí celoobrazovkovou projekci prezentace od snímku, na kterém se právě nacházíte. Průběh prezentace záleží na tom, jak je prezentace nastavena zda poběží jako smyčka, či zda bude lektorem (přednášejícím) manuálně vedena (více v kapitole Spuštění prezentace na str. 59 a v kapitole Automatický chod prezentace časování, str. 61). PowerPoint v režimu Prezentace tlačítko pro spuštění prezentace.

10 nadpis Snímky v kapitoly prezentaci Snímky V prezentaci se pracuje s takzvanými snímky. Každý snímek je jedna obrazovka, která může být po grafi cké a obsahové stránce ztvárněna nezávisle na jiném snímku. Každá prezentace je složena minimálně z jednoho snímku, maximální počet snímků není nijak omezen. PowerPoint ve standardním nastavení pracuje tak, aby se v režimu prezentace po každém klepnutí myší zobrazil následující vytvořený snímek. Klepnutí myší může vyvolat i akci v rámci jednoho snímku. Veškeré akce na snímku se samozřejmě mohou odehrávat po nastavení časování i automaticky bez zásahu uživatele (viz kapitola Automatický chod prezentace časování, str. 61). PŘIDÁNÍ NOVÉHO SNÍMKU Kdykoliv při tvorbě prezentace můžete přidat nový snímek, a to i např. mezi dva již existující snímky. Tato operace je naprosto nezbytná, neboť každá prezentace začíná obvykle pouze s jedním snímkem a teprve podle potřeby si uživatel snímky přidává. Snímek je možné do prezentace přidat několika způsoby. A) Přidání snímku pomocí ikon v pásu karet: 1. Na pásu karet klepněte na kartu Domů. 2. Ve skupině příkazů Snímky klepněte na ikonu příkazu Nový snímek pro vložení nového snímku. B) Přidání snímku klepnutím pravým tlačítkem myši: 1. V Normálním režimu nebo v režimu Řazení snímků klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu snímku, za který chcete vložit nový snímek. 2. Ze zobrazené nabídky vyberte položku Nový snímek. Tip: Pokud si přejete přidat snímek mezi již existující snímky, musíte mít aktivní vždy ten snímek (tj. klepnout na něj pravým tlačítkem myši), za který má být nový snímek vložen. ROZLOŽENÍ SNÍMKU PowerPoint nabízí při vkládání nových snímků možnost vybrat si, jak bude nový snímek rozložen. Rozložením je myšleno přednastavené umístění a poloha objektů na snímku (jako jsou např. textová pole, grafy, obrázky apod.). Volba rozložení při vkládání nového snímku: 1. Na kartě Domů ve skupině Snímky klepněte u ikony Nový snímek na šipku směřující dolů. 2. V zobrazené nabídce vyberte jedno z požadovaných rozložení. ODEBRÁNÍ AKTUÁLNÍHO SNÍMKU Při vytváření prezentace může samozřejmě nastat i situace, kdy se vám daný snímek v prezentaci nehodí, je zbytečný a je potřeba jej odstranit. Pro provedení této operace postupujte následovně 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu snímku, který chcete odstranit a z nabídky vyberte příkaz Odstranit snímek nebo stisknout klávesu Delete. Tip: Můžete označit více snímků pro jejich odstranění najednou, a to držením klávesy Ctrl + postupným klepnutím levého tlačítka myši na příslušné snímky. 21

11 nadpis Snímky v kapitoly prezentaci MOTIVY SNÍMKŮ Tvůrci aplikace PowerPoint se vám snaží neustálými novinkami zvyšovat komfort práce s aplikací a šetřit váš čas. Jednu z největších úspor času přinášejí v PowerPointu Návrhy. Pomocí nich máte možnost okamžitě změnit u celé prezentace barevný motiv, včetně pozadí, nastavení formátování písma, odrážek, číslování nebo tabulek. Během několika sekund můžete kompletně změnit grafi cký vzhled vaší prezentace k nepoznání. Jak se návrhy snímků používají? 1. Otevřete si prezentaci, u které chcete změnit motiv. 2. Klepněte na kartu Návrh a ze zobrazené galerie si vyberte libovolný motiv. Volba barevného motivu 3. Motiv je okamžitě aplikován a vaše prezentace dostala zcela jiný vzhled. Barevný motiv aplikovaný na všechny snímky prezentace Tip: Využívejte šablon a motivů co nejvíce. Namísto drahocenného času stráveného s nastavováním pozadí, formátu objektů apod. si můžete podstatným způsobem ulehčit práci a vytvořit grafi cky povedenou a sladěnou prezentaci během pár sekund. Proto když vytváříte prezentaci, objekty na snímcích nijak zvlášť neformátujte a nechte se mile překvapit tím, co s vaší prezentací aplikace motivu provede. ŘAZENÍ SNÍMKŮ DO ODDÍLŮ Novinkou v PowerPointu 2010 je možnost rozdělit prezentaci do jednotlivých logických oddílů. Tato vlastnost se využívá zejména u delších prezentací a přispívá k větší přehlednosti prezentace. Vytvořené oddíly totiž můžete jednoduše skrýt, sdílet je se spolupracovníky nebo vytisknout pouze vybraný oddíl. Pro vytvoření oddílu stačí klepnout pravým tlačítkem na miniaturu snímku a v zobrazené nabídce vybrat položku Přidat oddíl. Nový oddíl začne právě tímto snímkem, začátek nového oddílu je nad miniaturou snímku vyznačen. 23

12 PowerPoint 2010 nejen pro školy Zatím je ale pojmenován jako Oddíl bez názvu. Pro změnu názvu stačí klepnout pravým tlačítkem na tento název. V zobrazené nabídce máte možnost nejenom oddíl přejmenovat, ale i další možnosti: Přejmenovat oddíl slouží k přejmenování oddílu Odebrat oddíl odebere vybraný oddíl, ale snímky patřící do oddílu zůstanou v prezentaci i nadále Odebrat oddíl a snímky odebere oddíl včetně snímků, které do něj patří Přesunout oddíl nahoru/dolů přesune oddíl o jednu pozici výše/níže Sbalit vše skryje všechny miniatury snímků a ponechá zobrazeny pouze oddíly Rozbalit vše zobrazí všechny miniatury snímků V případě, že potřebujete sbalit vybraný oddíl tak, aby se v přehledu snímků nezobrazovaly miniatury snímků, které patří do tohoto oddílu, stačí také poklepat na název oddílu. Oddíl se sbalí a za jeho názvem se zobrazí závorka s číslem reprezentujícím počet snímků ve sbaleném oddíle. OBECNÝ POSTUP PŘI TVORBĚ PREZENTACE Obecně lze postup při vytváření prezentace shrnout do několika základních bodů: 1. Promyslet si téma prezentace, zajistit si zdrojové texty, obrázky. 2. Vložit do prezentace snímky a do snímků vložit text a jiné objekty (grafy, obrázky, obrazce, WordArt, SmartArt). 3. Nastavit grafi cké pozadí snímků, popř. využít šablon či motivů. 4. Na jednotlivé snímky aplikovat přechody. 5. Na jednotlivé objekty na snímku aplikovat animace. 6. Upravit časování animací a přechodů tak, aby odpovídaly co nejlépe vašim potřebám. Budete-li ovšem pracovat s PowerPointem častěji, naučíte se jednotlivé kroky uvedeného postupu spojovat, tj. při vytváření textu mu budete rovnou přiřazovat efekt, snímek po dopsání textu obohatíte obrázkem apod. Text v prezentaci Pokud máte otevřenou prezentaci a navržené rozmístění snímku, můžete začít s tvorbou vlastní prezentace. Každá prezentace předpokládá vstup textových údajů, takže na snímcích jsou často zobrazeny čárkované oblasti s textem Kliknutím vložíte nadpis. Tyto oblasti mají předdefi novaný typ a velikost písma (podle zvolené šablony), aby pouhým klepnutím a napsáním byl nadpis nebo jiný řádek hotov. PowerPoint tak šetří váš čas a zároveň udržuje určitou grafi ckou úroveň. Jakmile klepnete do čárkovaného obdélníku a napíšete vlastní text, je nadpis hotov. Nyní můžete klepnout do dalšího obdélníku a postupně doplnit všechny ostatní texty na daném snímku. TEXTOVÉ POLE Uvedené čárkované obdélníky jsou ve skutečnosti pouhá textová pole. Jedná se o speciální objekt, který mohou používat všechny programy balíku Microsoft Offi ce. Pokud budete na snímku potřebovat více textových oblastí, než je v návrhu rozvržení snímku, nezbývá než si takovouto oblast ručně vytvořit. Postup vytvoření nového textového pole je velmi jednoduchý: 1. V pásu karet klepněte na kartu Vložení a ve skupině Text klepněte ikonu Textové pole. 2. Vzhled šipky myši se změní na tvar kurzoru (čárku). Nyní nastavte myš tam, kam si přejete umístit textové pole, a klepněte levým tlačítkem myši. Textové pole je vytvořeno. Jeho velikost je určena velikostí textu, který obsahuje. Textové pole se v tomto případě bude přizpůsobovat textu, který do něj budete psát. Pokud byste chtěli textové pole o větší šířce, stačí klepnout na některý z bílých čtverečků na bočních stranách a poté levým tlačítkem myši táhnout požadovaným směrem. Tím bude šířka pole zvětšena. V případě, že byste zúžili textové pole natolik, že by se do jeho nové šířky celý text nevešel, PowerPoint automaticky zvětší výšku pole tak, aby byl celý text opět k přečtení. 24

13 nadpis Text v kapitoly prezentaci PŘESUNUTÍ TEXTOVÉHO POLE Tak jako přednastavený počet, vám nemusí vyhovovat ani umístění textového pole na snímku. V případě, že budete chtít v rámci snímku přesunout textové pole na jiné místo, postupujte následovně: 1. Klepněte levým tlačítkem do textového pole. 2. Stiskněte levé tlačítko myši na okraj textového pole kamkoliv na čárkované ohraničení (nikoliv na kolečka a čtverce v rozích nebo středech stran) a levé tlačítko stále držte. Správné místo také poznáte podle toho, že při najetí myši na tento okraj se kurzor změní na černý kříž. 3. Přesuňte textové pole myší na nové umístění a pusťte levé tlačítko myši. 4. Textové pole je přesunuto. OTOČENÍ TEXTOVÉHO POLE Textovým polem (jakožto jedním z nejběžnějších objektů na snímcích) lze také pootáčet. Je možno tím docílit dalšího zpestření prezentace. Otočení textového pole se provádí takto: 1. Klepněte do existujícího textového pole. 2. Klepněte levým tlačítkem na zelené kolečko nad textovým polem a tlačítko stále držte. 3. Pohybujte myší ve směru požadovaného otočení. 4. Po otočení textového pole levé tlačítko myši pusťte. Otáčení textovým polem Výsledně natočené textové pole ZKOPÍROVÁNÍ TEXTOVÉHO POLE Vytvoření nového textového pole v prezentaci má jednu nevýhodu pole nepřebere stejné vlastnosti, tj. stejnou velikost, typ a styl písma, jako ostatní textová pole na snímku. To znamená, že po vytvoření nového textového pole musíte ještě dodatečně nastavit velikost písma, jeho barvu, styl a zarovnání podle ostatních textových polí na snímku. Pokud byste toto neprovedli, byl by snímek grafi cky velmi nepřehledný. Poznámka: Zmíněné kroky ovšem můžete zcela vypustit, pokud zkopírujete již existující pole a text pouze opravíte. Veškeré vlastnosti pole i textu zůstanou zachovány. Případně můžete využít funkci aplikace PowerPoint Kopírovat formát. Zkopírování textového pole můžete provést dvěma způsoby: Způsob č Klepněte do již existujícího textového pole tak, aby se zobrazil jeho okraj. 2. Nastavte se myší na tento okraj a stiskněte a držte klávesu Ctrl. 3. Stiskněte levé tlačítko myši a se stále stisknutou klávesou Ctrl táhněte směrem k pozici nové kopie textového pole. 4. Na požadované pozici nejprve uvolněte levé tlačítko myši a následně i klávesu Ctrl. Způsob č Klepněte do již existujícího textového pole tak, aby se zobrazil jeho okraj. 2. Poté klepněte pravým tlačítkem přesně na čáru okolo textového pole. 3. Ze zobrazené nabídky vyberte příkaz Kopírovat. 4. Klepněte pravým tlačítkem na místo ve snímku, kam chcete textové pole vložit, a v zobrazené nabídce v sekci Možnosti vložení máte na výběr ze dvou možností vložení zkopírovaného textového pole a) první ikonka Použít cílový motiv vloží zkopírované pole jako kopii původního pole, jedná se o standardní typ vložení, který znáte např. z předchozí verze PowerPointu. b) druhá ikonka Obrázek vloží textové pole jako obrázek, tj. výsledný objekt bude vypadat stejně, ale namísto textového pole se vloží jako obrázek, nepůjde již upravit napsaný text. 25

14 PowerPoint 2010 nejen pro školy MINIPANEL NÁSTROJŮ Novinkou v aplikacích sady Microsoft Offi ce již od verze 2007 je tzv. minipanel nástrojů. Slouží k urychlení používání nejčastějších úprav týkajících se formátování textu, tj. změny jeho vzhledu. Např. když budete chtít rychle změnit typ písma nebo jeho velikost, nemusíte se již přepínat do horní části obrazovky, kde jsou pásy karet, popřípadě ještě navíc na správnou kartu. Stačí poklepat levým tlačítkem myši (nebo jej označit) na slovo, které chcete upravit, a u slova se zobrazí plovoucí panel obsahující ikony nejčastěji používaných příkazů týkajících se formátování. Minipanel nástrojů zobrazený u vybraného textového pole Tip: Většinu změn formátu, a to nejen u textu, uvidíte rovnou bez klepnutí na vybranou možnost. Není již tedy nutné postupovat metodou pokus-omyl a pracně zkoušet, které písmo je pro daný text nejlepší, zda umí zobrazit české znaky nebo zda písmo určité velikosti se ještě do rámečku vejde, nebo už ne. Tato vlastnost je taktéž novinkou sady Microsoft Offi ce již od verze 2007 a jmenuje se dynamický náhled. Dynamický náhled - při označeném objektu (nyní textovém poli) stačí myší přejíždět po galerii možností daného nástroje (např. změna barvy textu) a ještě před aplikací volby můžete sledovat, jak se bude barva textu měnit. Obecně funguje dynamický náhled tak, že pokud označíte (vyberete) objekt či text, pak po klepnutí na příslušný příkaz v kartě nástrojů uvidíte galerii náhledu, která ukazuje různá písma, textové efekty, diagramy, grafy a spousty dalších dostupných funkcí. Při přejetí myší přes některou z možností v galerii vám dynamický náhled ukáže, jak se celý objekt změní, když danou možnost vyberete a aplikujete. ODRÁŽKY V mnoha případech budete v prezentacích nepochybně potřebovat nastavit odrážky nebo číslování jednotlivých bodů. Prezentace se totiž často skládá právě z bodů, ke kterým prezentující podává podrobnější komentář. Proto má PowerPoint nastavení odrážek propracováno podobně jako třeba textový editor Word. Nejjednodušší způsob vytvoření odrážek je pomocí tlačítka Odrážky, které se nachází na pásu karet na kartě Domů ve skupině Odstavec. Postup při vytváření odrážek: 1. Označte do bloku věty nebo odstavce v textovém poli, u kterých chcete vytvořit odrážky. Příklad textového pole s textem formátovaným pomocí odrážek 2. Klepněte na tlačítko Odrážky. U textu se vytvoří odrážky černé tučné tečky. Ty se vám ovšem nemusí zdát příliš pěkně grafi cky zpracované. Do grafi cky propracované prezentace by se lépe hodily barevné symboly, pokud možno několika typů (tečky, čtverečky, kosočtverečky apod.). 28

15 PowerPoint 2010 nejen pro školy Postup u číslování: 1. Označte v textovém poli do bloku text, který bude číslován. 2. Na pásu karet na kartě Domů ve skupině Odstavec klepněte na ikonu Číslování (nachází se vedle ikony odrážek). Text v textovém poli označený do bloku bude automaticky číslován. Číslování má několik vlastností, které uživateli značně usnadňují práci. Například: Pokud mezi dva číslované body vložíte nový bod, bude také automaticky zařazen do číslování a čísla pod ním se automaticky přečíslují o jedno nahoru. Totéž platí i pro vložení nového bodu pod již existující body. Při odstranění jednoho bodu (ať již uprostřed číslování, nebo na jeho začátku) se ostatní body přečíslují tak, aby posloupnost čísel zůstala zachována. Upozornění: PowerPoint bohužel neumí takzvané automatické víceúrovňové číslování. To znamená, že pokud jeden číslovaný bod obsahuje více číslovaných podbodů, musíte jejich číslování upravit ručně. Pokud by vám standardní číslování nevyhovovalo, je možné (stejně jako u odrážek) pomocí šipky u ikony Číslování zobrazit další nabídku variant číslování. Po klepnutí na tlačítko Odrážky a číslování je možné ve stejnojmenném okně (záložka Číslování) volit z dalších forem číslování, včetně změny barvy, změny velikosti a nastavení, od kterého čísla mají být jednotlivé řádky číslovány. RYCHLÉ ZVĚTŠENÍ ČI ZMENŠENÍ PÍSMA Pro usnadnění práce obsahuje PowerPoint řadu tlačítek, která nahrazují posloupnost funkcí jiných tlačítek. Dvě taková tlačítka slouží k rychlému zvětšení nebo zmenšení písma v textovém poli. Pokud označíte text do bloku a klepnete na kartě Domů ve skupině Písmo na ikonu s písmenem A s šipkou nahoru, písmo se zvětší o několik bodů. Naopak pokud klepnete na ikonu s písmenem A s šipkou dolů, písmo v textovém poli se zmenší. RYCHLÉ NASTAVENÍ ÚROVNĚ BODU, RESP. ODSAZENÍ ODSTAVCE Podobně snadno, jako lze zvětšit či zmenšit text, je možné odsadit jeden nebo více odražených nebo číslovaných bodů, a to doleva či doprava. Slouží k tomu ikony symbolu malé šipky s řádky. 1. Označte do bloku odstavce, odrážky nebo číslované řádky, které si přejete posunout doprava nebo doleva. 2. Klepněte na kartě Domů ve skupině Odstavec na ikonu jedné ze šipek. Text se okamžitě přeformátuje, tj. odrazí od okraje více či méně podle stisknutého tlačítka. 30

16 PowerPoint 2010 nejen pro školy Ke všem zbývajícím možnostem týkajícím se textového pole se dostanete následujícím způsobem: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši do textového pole. 2. Vyberte z nabídky příkaz Formát obrazce. Otevře se stejnojmenné dialogové okno umožňující konfi gurovat veškeré prvky, které lze u textového pole nastavit a pozměňovat. Jejich použití je velice snadné a intuitivní, a proto zde nebude podrobněji popisováno. Grafika v PowerPointu Kvalitní grafi cká úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě k tomu rozsáhlejší, je prakticky nemyslitelné, aby se obešla bez vložených grafi ckých objektů. Pokud by bylo (i velmi zajímavé) téma prezentace lektora vedeno pouze za pomoci mluveného slova, po určité době by pozornost publika zákonitě poklesla. Proto je užití skutečné grafi ky, která vhodně téma prezentace doplní, v PowerPointu velmi žádoucí. Teprve ona učiní z celého projektu poutavé vizuální dílo. Záleží pak pouze na času, který tvůrce svému projektu věnuje, jeho grafi ckém cítění a tvůrčím záměru. Grafický objekt je libovolný vložený grafický prvek, se kterým lze zacházet jako s grafi kou. Je to například čára, obdélník, importovaný obrázek, klipart, obrázek SmartArt nebo i video. Všechny tyto možnosti PowerPoint 2010 podporuje a jejich použití v projektu prezentace vám umožní. Po vložení grafi ky do snímku bude zapotřebí upravit její pozici, natočení a rozměr, někdy lze následně upravovat i vzhled (např. u obrázků, klipartů či obrázků SmartArt). Všechny úpravy se provádějí stejně jako u textového pole, o kterém bylo pojednáno v předchozí kapitole. Vkládání obrázků a grafických objektů Obrázek je typický grafi cký objekt. Do snímku je možné obrázky vložit ze dvou obecných zdrojů: a) Z Klipartu. Při instalaci balíku Microsoft Offi ce 2010 se současně nainstaluje i sada obrázků, které vytvořili jejich autoři. Každý takový obrázek se nazývá klipart a je možné jej kdykoliv vložit do prezentace. Většina klipartů (stovky a tisíce) je ale uložena na webu Offi ce.com, na který se umí samozřejmě aplikace PowerPoint připojit. Pro zobrazení všech dostupných klipartů je tedy nutné být připojen k síti Internet. b) Z externího (vlastního) zdroje. Do prezentace je možné vložit prakticky jakýkoliv grafický obrázek. Prezentace tak může obsahovat naskenovanou fotografii, snímek pořízený digitálním fotoaparátem, logo firmy či školy apod. Podmínkou je, aby byl uložen ve formátu, který PowerPoint podporuje. VEKTOR, NEBO RASTR? Snímek PowerPointu s vloženou grafikou v podobě rastrových obrázků Obrázky lze obecně rozdělit do dvou skupin podle toho, jakého typu obrázek je. Jedná se o obrázky vektorové, nebo rastrové. Vektorové obrázky jsou složeny z křivek. To znamená, že obrys každého objektu, každá čára a vůbec všechno, co se na obrázku nachází, je matematicky počítáno a složeno z čar a křivek. Výhodou vektorového obrázku je zachovaná kvalita a oblost hran při jakémkoliv zvětšení. Nevýhodou je omezená vypovídací schopnost vektorové grafi ky (např. vektorová fotografi e není možná). Příkladem vektorového obrázku je většina klipartů. 32

17 Grafika a data vložená nadpis do prezentace kapitoly Upozornění: Při tvorbě běžných prezentací doporučuji používat první variantu tedy vkládat obrázek levou (širší) částí tlačítka Vložit. Prezentace sice přibere na velikosti o velikost obrázku, ale bude zajištěno, že obrázek je její součástí, a tedy i při překopírování putuje prezentace jako celek se vším všudy. Obrazce PowerPoint 2010 umožňuje vložit do prezentace celou škálu tvarů, čar, křivek, bublin, obdélníků a jiných objektů. Všechny tyto prvky se nazývají Obrazce a jsou snadno přístupné v pásu karet ze skupiny Ilustrace na kartě Vložení. Malý příklad následující obrázek byl celý sestaven z těchto obrazců. Po klepnutí na tlačítko Obrazce se zobrazí nabídka se seznamem kategorií Čáry, Základní obrazce, Plné šipky atd. Každá kategorie pak obsahuje konkrétní grafi cké objekty, například v kategorii Základní obrazce jsou to různé obdélníky, n-úhelníky, čtverce, obličej atd. Kdopak zde asi bydlí? Jak přenést obrazec do snímku prezentace? Dejme tomu, že budete chtít mít v prezentaci tvar veselého obličeje, tzv. smajlíka. 1. Klepněte v pásu karet na kartu Vložení a ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce. 2. V seznamu kategorií vyberte položku Základní obrazce. 3. V třetím řádku, zhruba uprostřed, je malý symbol veselého obličeje. Klepněte na tuto ikonu. 4. Nabídka zmizí a kurzor myši se změní na kříž. 5. Nastavte se myší na pozici, která bude tvořit pomyslný levý horní roh budoucího tvaru, a stiskněte a držte levé tlačítko myši. 6. Se stále stisknutým tlačítkem táhněte myší směrem k budoucímu pravému dolnímu rohu budoucího tvaru. Při natahování si můžete všimnout, jak se vytváří a deformuje tvar, který jste vybrali. 7. Jakmile budete s velikostí a poměrem stran tvaru (veselého obličeje) spokojeni, uvolněte levé tlačítko myši. Zvolený tvar bude okamžitě vytvořen a umístěn do snímku prezentace. Tip: Jak nakreslit kružnici? V tvarech lze poměrně snadno vyrobit prakticky jakoukoliv elipsu. Jak ale vytvořit skutečnou kružnici? Je to jednoduché, použijte tvar pro elipsu, ale při tažení myší (předchozí postup, bod č. 6) držte stisknutou ještě klávesu Shift. V bodě 7 pak nejprve uvolněte tlačítko myši a teprve potom klávesu Shift. Tím bude vytvořena skutečná kružnice. Shift Kreslení kružnice ZMĚNA VZHLEDU U vybraných obrazců je možné měnit některé jejich části. Měnit lze jednak jejich tvar a také barvu jejich jednotlivých částí. A) Změna dalších vlastností obrazce: Děje se tak prostřednictvím speciálních žlutých úchopných bodů (mají je pouze některé tvary). Pokud například klepnete na již hotový tvar veselý obličej, který jste vytvořili v předchozím příkladu, 35

18 Grafika a data vložená nadpis do prezentace kapitoly Operace s grafickým objektem V následujících odstavcích bude popsána manipulace a důležité operace s grafi ckými objekty. Za grafi cký objekt lze považovat veškerou grafi ku obsaženou v prezentaci, například vložený rastrový obrázek, klipart, čáru, textové pole, obrazec, WordArt atd. Klipart Obrázek WordArt Obrazec Metody uvedené v následujících odstavcích jsou pro všechny grafi cké objekty stejné, resp. univerzální, proto nebyly v předchozích kapitolách popsány u každého objektu samostatně. ZMĚNA VELIKOSTI Změnu velikosti každého objektu můžete provést pomocí některého z úchopných bodů. Úchopný bod je malý kroužek v rozích objektu nebo čtvereček po stranách grafi ckého objektu. Pokud na grafi cký objekt klepnete jednou levým tlačítkem myši, zobrazí se všechny úchytné body daného objektu. Například obrázek bude mít v každém rohu jeden úchopný bod a uprostřed každé strany další. 1. Klepněte na obrázek jednou levým tlačítkem myši (aby se zobrazily úchopné body). 2. Nastavte se myší nad některý úchopný bod tak, aby se tvar myši změnil na tvar oboustranné šipky. Stiskněte a držte levé tlačítko myši. 3. Táhněte směrem dovnitř obrázku obrázek se bude zmenšovat (pokud byste táhli směrem ven z obrázku, obrázek by se zvětšoval). 4. Po dosažení požadované velikosti uvolněte levé tlačítko myši obrázek bude mít novou velikost. Upozornění: Při změně velikosti velmi záleží na tom, který úchopný bod použijete. Pokud například u obrázku použijete jeden z rohových úchopných bodů (doporučujeme), bude se obrázek zvětšovat nebo zmenšovat v měřítku poměr stran zůstane zachován. Pokud ale použijete jeden z bodů na některé ze stran obrázku, budete zvětšovat nebo zmenšovat právě jen tuto stranu dojde tak k deformaci obrázku a poměru jednotlivých stran. Poznámka: Zejména u vkládání klipartů a rastrových obrázků se bez změny velikosti neobejdete. PowerPoint totiž vkládá obrázky do prezentace většinou na střed a obvykle ve velikosti, která vám nebude vyhovovat. V těchto případech musí být obrázek téměř vždy velikostně upraven a přemístěn na jinou pozici. PŘEMÍSTĚNÍ OBJEKTU Ať již se jedná o jakýkoliv grafický objekt, téměř vždy po jeho vložení do prezentace je třeba přemístit jej na jinou pozici. PowerPoint dokáže pracovat s grafickými objekty poměrně pohodlně, a proto není problém přemístit jeden objekt o centimetr stejně snadno jako i o několik snímků. 1. Klepněte na objekt levým tlačítkem myši tak, aby se zobrazily úchytné body. 2. Nastavte se dovnitř grafi ckého objektu tak, aby se u myši zobrazil křížek na všechny strany (viz obr. vpravo). 37

19 Grafika a data vložená nadpis do prezentace kapitoly Kontextová karta Rozložení Kontextová karta Formát FOTOALBUM Další možností vkládání grafi ckých prvků je v PowerPointu možnost vytvoření tzv. Fotoalba. Představte si, že chcete pomocí PowerPointu ukázat přátelům třeba padesát fotek z dovolené. Jelikož chcete, aby na snímcích bylo něco vidět, bylo by vhodné dát každou fotku na samostatný snímek. Uvědomte si však, že postup, kdy musíte vytvořit nový snímek, na něj vložit fotku a upravit její velikost tak, aby zabírala celý snímek, byste museli provádět padesátkrát za sebou. PowerPoint vám to usnadní. Jednoduché Fotoalbum můžete vytvořit takto: 1. Vytvořte novou prázdnou prezentaci, např. prostřednictvím tlačítka Soubor nebo za pomoci klávesové kombinace Ctrl+N. 2. Na pásu karet na kartě Vložení ve skupině Obrázky klepněte na ikonu Fotoalbum. V případě klepnutí na dolní část ikony vyberte položku Nové fotoalbum. 3. V otevřeném dialogovém okně Fotoalbum klepněte na tlačítko Soubor či disk... Otevře se klasické dialogové okno pro vložení obrázků. 4. V horní nebo levé části okna Vložit nové obrázky se přepněte do složky, v níž máte fotografi e uloženy, a vyberte ty obrázky, které chcete mít ve fotoalbu. Poté klepněte na tlačítko Vložit. 5. PowerPoint se opět přepne do předchozího dialogového okna Fotoalbum, tentokrát již s vloženými obrázky a aktivovanými možnostmi úprav. Ve střední části okna Fotoalbum můžete měnit pořadí fotek, popř. nějakou odebrat. Zároveň pomocí tlačítek pod obrázkem můžete obrázky otáčet, měnit jim jas nebo kontrast. Také je možné nastavit celé prezentaci jeden z motivů, které jsou v aplikaci PowerPoint k dispozici, a to přes tlačítko Procházet u položky Motiv. Pokud jste s nastavením fotoalba spokojeni, klepněte na tlačítko Vytvořit. 6. Fotoalbum je vytvořeno, vytvoří se tolik snímků, kolik jste vložili fotek, plus jeden úvodní pro název a autora fotoalba. Fotoalbum pak může vypadat tak, jak vidíte na obrázku na následující straně. Změna pořadí obrázku ve fotoalbu, jeho otáčení, úprava jasu, kontrastu 43

20 PowerPoint 2010 nejen pro školy Hotové fotoalbum TABULKA VYTVOŘENÁ V POWERPOINTU PowerPoint disponuje rovněž nástrojem, který umí vytvořit jednoduchou tabulku, jež může být součástí snímku. Podobně jako v případě grafu se jedná pouze o jednoduchou tabulku bez větších možností. Na úvod nutno podotknout, že tabulka neumí žádné výpočty či matematické vzorce (jako například v Excelu), jedná se tedy o čistě grafi ckou podobu tabulky. 1. Nastavte se na snímek, do kterého si přejete tabulku vložit. 2. Na pásu karet Vložení vyberte ve skupině Tabulky odpovídající ikonu Tabulka. 3. PowerPoint zobrazí malé okno s mřížkou tabulky. Pomocí myši vyberte požadovaný počet řádků a sloupců a výběr potvrďte levým tlačítkem myši. Mřížka pro výběr velikosti tabulky. Bude vytvořena tabulka s takovým počtem řádků a sloupců, kolik jich bude v mřížce vybráno. Pomocí této volby navrhnete tabulku s individuálním počtem sloupců a řádků. Možnost nakreslení vlastní tabulky Příkaz pro vytvoření vlastní tabulky v prostředí Microsoft Excel Editace textu v tabulce Po buňkách (políčkách) v tabulce se pohybujete pomocí kurzorových šipek klávesnice nebo pomocí myši klepnutím do požadované buňky. Upozornění: Často se dělá chyba v přechodu o jednu buňku v tabulce dolů namísto šipky dolů uživatelé někdy stisknou klávesu Enter a políčko tabulky se rozšíří. Pro opravení této chyby je nutné stisknout klávesu Backspace, případně využít funkci Zpět. Každá buňka se chová jako samostatný prostor pro editaci textu. To znamená, že v každé buňce v rámci jedné tabulky může být nastavena jiná velikost písma, jiné zarovnání, odlišné stínování a každá buňka může mít dokonce i jinou tloušťku a styl čáry. Změna šířky a výšky buněk v tabulce Jen málokdy se stane, že vytvořená tabulka bude svou velikostí, počtem sloupců a řádků a hlavně šířkou buněk přesně odpovídat vašim představám. Je proto nezbytné naučit se s tabulkou pracovat upravovat ji, měnit její vzhled apod. 44

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí aplikace PowerPoint... 3 2. Vytvoření a

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Tato publikace

Více

v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word

v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word v rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o. Kurz 16 MS Word Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Access 2007 nejen pro školy Hana Šedová Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize...

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více