Svět chceme zanechat lepším pro všechny naše děti, než ten, který jsme zdědili. S úctou Sri Kumar Vishwanathan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svět chceme zanechat lepším pro všechny naše děti, než ten, který jsme zdědili. S úctou Sri Kumar Vishwanathan"

Transkript

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Milí přátelé, VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ vzniklo v roce 1997 projevem vůle malé skupiny občanů. Jednalo se o oběti záplav, univerzitní studenty a jednoho učitele. Během dalších let následovala jejich obrovská vůle a odhodlání zlepšit soužití mezi majoritou a Romy a snaha posílit postavení Romů ve společnosti. Postupně otevírali smysluplné dialogy s různými institucemi do takové míry, že začali přitahovat schopné lidi z romské komunity i majority, aby vytvořili profesionální organizaci. Od registrace sdružení v roce 1998 pracují zaměstnanci naší organizace na silně profesionální úrovní s posláním ochotně a obětavě věnovat svůj čas a úsilí, aby získali uznání romské komunity, města, samosprávy, kraje, státu i mezinárodních institucí. Za řadu let svého působení muselo sdružení vyhledat svou vlastní cestu, která dala dohromady lidi z majority s menšinou. Snažili jsme se posílit a podpořit lidi, kteří se ocitli v různých nesnázích a připravit půdu pro vzájemnou důvěru otevřeným dialogem. Tímto způsobem Vzájemné soužití dokázalo přispět k jednomu z prvních projektů komunitního bydlení Vesničky soužití. Pokračovali jsme cestou přístupu ke vzdělávání. Skupina rodičů s dětmi usilovala o přeřazení svých dětí do běžných základních škol. Rád bych zmínil, že prvním dítětem, které přestoupilo ze zvláštní do běžné základní školy, byla v roce 1997 Světlanka Krošťanová. Další naše úsilí přispělo k tomu, abychom zabránili lichvě. Velkými bojovnicemi proti lichvě byly Soňa Holubová a Blanka Marcinová první policejní asistentky. V našem sdružení byla vytvořena první skupina žen, která se odvolávala proti nedobrovolné sterilizaci. Uskutečnili jsme první případovou konferenci v Ostravě v rámci návratu dítěte z ústavní péče zpět do rodiny. Jako první jsme otevřeli bezplatnou sociálně právní poradnu v Ostravě a tři nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. V našem kraji jsme realizovali první rozvojové komunitní projekty v oblasti bydlení (Liščina) atd. Občanské sdružení Vzájemné soužití sloužilo během tohoto období jako organizace, na kterou se lidé mohli obrátit v nouzi nebo s představami a touze po lepším životě. Bez přízně české společnosti a jejich institucí kraje, samospráv a občanů, by nebylo možné dosáhnout všech našich úspěchů. Za to jsme velice vděčni. Během těchto let jsme měli to štěstí být blízko lidem, kteří potřebovali pomoc a oporu ve svém životě. Věřím, že jsme těch několik tisíc lidí, kteří se na nás obrátili, nezklamali. Rok 2013 znamenal pro sdružení nejen pokračování sedmi sociálních služeb a realizaci všech svých činností, ale také uplatnění pověření sociálně právní ochrany dětí a udělení akreditace pro práci s oběťmi trestných činů. Tento rok byl ve znamení silného zastávání se romské komunity, která se cítila ohrožena netolerantním a nenávistným postojem určitých skupin obyvatel. Sdružení našlo nový smysl v posílení, emancipaci a sebeutvrzení Romů jako součásti české společnosti. Aktivně jsme podpořili rodiny, které byly vytlačeny ze svého domova kvůli nesplnění povinnosti o údržbě veřejné infrastruktury do neúnosných podmínek ubytoven případ Přednádraží. Sdružení posilovalo úsilí rodičů, aby jejich děti navštěvovaly kvalitní školy a ne ty segregované. Stále usilujeme o transformaci školství, jelikož společné vzdělávání je základem dalšího společného soužití. 2

3 Během celého roku 2013 jsme se snažili, aby se děti z romské komunity dověděly více o romské identitě prostřednictvím zpěvu a uvědomování vlastní historie. Naši zaměstnanci seznamovali děti a dospělé s jejich romskými sousedy na přednáškách ve školách. Věříme, že jsme přispěli k utváření Ostravy jako města s dobrým domovem pro všechny své občany. Rok 2013 je také rokem, kdy jsme velmi intenzivně usilovali o systémové řešení problémů a zachování života domu č. 8 na ul. Přednádraží. Případ Přednádraží zakotvil v prosazování zákona o sociálním bydlení. Sociální bydlení je pro nás jednou z priorit. Jsme vděčni za veškerou materiální podporu, protože cítíme obavy o 30 rodin žijících v bytech, které jsou součástí naší aktivity bydlení s doprovodným sociálním programem. Tyto rodiny nejsou dostatečně podpořeny státem, aby mohly zvládnout náklady spojené s bydlením. Dovolte mi zmínit, že tyto rodiny jsou ohroženy odebráním dětí do ústavní výchovy, což by zatížilo finanční rozpočet státu v těchto situacích: Při odebrání čtyř dětí do ústavní výchovy náklady státu ,- Kč na jednu rodinu. Při bydlení rodiny se čtyřmi dětmi na ubytovně náklady státu ,- Kč na jednu rodinu. Bydlení rodiny se čtyřmi dětmi v našich bytech s doprovodným sociálním programem náklady ,- Kč na jednu rodinu; a tyto náklady nese sdružení na svých bedrech. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, dobrovolníkům, donátorům, přátelům sdružení, lidem, kteří nám věří, a také rodinným příslušníkům zaměstnanců, jejich dětem, domácím mazlíčkům a skřítkům za jejich trpělivost a podporu v této angažované a náročné práci. Pevně věřím, že Vás v příštím roce nezklameme a budeme schopni zasloužit si Vaši důvěru, aby Ostrava byla dobré město pro život. Během roku 2014 budeme hledat další ostrůvky pozitivních proměn ve společnosti a usilovat o spokojené soužití majority a romské menšiny. Svět chceme zanechat lepším pro všechny naše děti, než ten, který jsme zdědili. S úctou Sri Kumar Vishwanathan V Ostravě, červen

4 Obsah Název organizace... 5 Organizační struktura o.s.vzájemné soužití... 6 Vize, poslání a cíle organizace... 7 Historie... 8 Administrativně-ekonomický a technický úsek Organizační jednotka Helpale Odborné sociální poradenství Terénní programy Realizované projekty 2013 v Helpale Tým HNÍZDO ČIRIKLANO KHER Projekty Týmu Hnízdo Čiriklano Kher realizované v roce Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež komunitní centrum Hrušov Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež komunitní centrum Liščina Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež komunitní centrum Zárubek Některé realizované aktivity Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce Co se povedlo v roce Realizované projekty Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce POMOCNÁ RUKA Projekty Pomocné ruky v roce Důlní - HORNÍ SUCHÁ Sociální bydlení v Horní Suché Štěstí pro nezaměstnané, rekvalifikace na kominíka Další realizované projekty o.s. Vzájemné soužití v roce PŘEHLED PROJEKTŮ V ROCE 2013 PODLE POSKYTOVATELŮ A ČERPÁNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE Spolupracující subjekty

5 Název organizace Občanské sdružení Vzájemné soužití * Sídlo organizace: 30. dubna Moravská Ostrava (od Bieblova 404/ Moravská Ostrava) Tel./fax: mobil: Kontaktní osoba: Simona Jirásková web: IČ: Bankovní spojení: ČSOB, a. s. číslo účtu: /0300 * od došlo na základě transformace ke změně právní formy na obecně prospěšnou společnost (dále také o.p.s.) Název organizace je tedy od Vzájemné soužití o.p.s. 5

6 Organizační struktura o.s.vzájemné soužití Valná hromada Revizní komise Statutární zástupci Výkonný ředitel Helpale NZDM KC Liščina Terénní programy Sociálně právní poradna NZDM KC Hrušov NZDM KC Zárubek Úsek sociálních služeb Pracovní branka Hnízdo Čiriklano kher Pomocná ruka Administrativně technický úsek 6

7 Vize, poslání a cíle organizace Vize Rovnoprávnost Romů Poslání Vzájemné soužití, působící v Ostravě, pomáhá Romům a neromům, zejména těm, kteří se ocitli v hmotné a sociální nouzi, vzít osud do svých rukou prostřednictvím nabízených aktivit. Cíle Podílet se svou činností na zlepšení vztahů mezi romskou a neromskou populací, přispět k eliminaci nepřátelských postojů a zažitých negativních předsudků mezi nimi. Všestranně pomoci Romům k jejich integraci do společnosti. Nalézat a podporovat vznik platforem, kde dochází k vzájemným aktivitám a setkáním obou populací. Pomoc lidem postiženým záplavami z lokality v Ostravě - Hrušově v roce Vytvářet tvůrčí a volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí s cílem rozvoje jejich osobnosti. Pomáhat potřebným občanům, kteří se z jakýchkoliv důvodů ocitli v obtížných životních situacích (hmotná a sociální nouze). Provádět sociální práci a sociologické průzkumy v romské komunitě. 7

8 Historie Naše občanské sdružení je nestátní neziskovou organizací, která vznikla v roce 1997 jako reakce na bezprostřední důsledky rozsáhlých povodní, které katastrofálně zasáhly mimo jiné ostravskou městskou část Hrušov (situace zasažených rodin vyžadovala humanitární a sociální pomoc). Postiženým obyvatelům bylo tenkrát poskytnuto náhradní bydlení v UNIMO buňkách Na Liščině. Situace mezi obyvateli Liščiny a novými nájemníky, převážně z řad Romů, byla značně napjatá. Počáteční aktivity sdružení proto směřovaly ke zmírňování tohoto napětí. V roce 1998 získalo naše sdružení právní subjektivitu a činnost jsme rozšířili o volnočasové aktivity pro romské děti a mládež, jejich vzdělávání, prevenci sociálně patologických jevů. Již v této době byly aktivity sdružení oceněny Cenou Františka Kriegela Charty 77, cenou Gratias Agit Ministerstva zahraničí ČR a Čestným uznáním Místo v srdci. Ze Vzájemného soužití, založeného hrstkou nadšených dobrovolníků v čele s Mgr. Sri Kumarem Vishwanathanem, kteří se společně snažili o zmírňování negativních postojů mezi romskými a neromskými občany, se během několika let stala profesionální organizace zaměstnávající 47 zaměstnanců (stav k ), na jejíž činnosti se podílí také dobrovolníci. Činnost a oblasti působení sdružení jsou nyní velmi rozsáhlé. Postupně byla založena 3 komunitní centra v odlišných lokalitách Ostrava Hrušov, Liščina a Zárubek. Významným krokem kupředu v naplňování cílů sdružení bylo získání kanceláří, z nichž v jedné byla zřízena specializovaná stacionární Sociálně - právní poradna a ve druhé posléze našla zázemí administrativně-technická sekce. Sdružení navázalo spolupráci s Úřadem práce Ostrava a dostalo možnost v rámci projektu veřejně prospěšných prací nabídnout práci několika romským i neromským obyvatelům. Účastnili jsme se různých projektů, např. akcí pořádaných na protest proti výstavbě zdi v Matiční ulici, seminářů směřujících k reformě školství, boje proti nepodloženému přeřazování romských dětí do zvláštních škol spolu s FSS Masarykovy univerzity v Brně, akcí v rámci projektu Pomozte dětem atd. V roce 2000 jsme spolu s Diecézní charitou Ostrava položili základní kámen Vesničky soužití. V průběhu roku 2001 probíhala výstavba za přispění samotných budoucích obyvatel Vesničky. V září 2003 jsme oslavili první výročí fungování Vesničky soužití, v listopadu 2003 jsme ukončili spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 8

9 opustili prostory komunitního centra ve Vesničce soužití, ve kterém jsme zajišťovali sociální program. V roce 2004 jsme se začali angažovat v problematice nucené sterilizace žen. Těmto ženám sdružení poskytlo zázemí a prostor pro společná setkávání a řešení tohoto problému. V roce 2005 jsme provedli změnu organizační struktury, a to z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců, který již dosáhl padesátky. Jednou z priorit roku 2005 byla pomoc rodinám, které byly vystěhovány z Hotelového domu v Bohumíně. Soustavně jsme se zaměřovali na otázku bydlení sociálně slabých lidí a na zmírňování etnických konfliktů. Ve spolupráci s Policií ČR jsme bojovali proti narůstající závislosti romské komunity na drogách, a to především prací v lokalitách, kde působíme. Pomáhali jsme rodinám, které usilují o spravedlnost ve věci přístupu ke vzdělání. Naše sdružení spolu s jinými organizacemi podporovalo a podporuje snahu těchto rodin, které se obrátily prostřednictvím žaloby na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Mezi první úspěchy sdružení v roce 2005 patří návrat Evičky Sivákové z Kojeneckého ústavu v Karviné ke své rodině. Tento případ byl podnětem ke vzniku samostatného týmu Hnízdo v roce 2006 týmu zaměřující svou činnost na podporu rodin ohrožených odebráním dítěte do ústavní výchovy a návratu dětí z ústavů do rodin. V roce 2007 jsme se intenzivně zapojili do podpory vzniku Agentury proti sociálnímu vyloučení. V polovině roku 2007 z finančních důvodů omezil svou činnost Lidskoprávní tým. Část jeho pracovníků se začala intenzivně zabývat podporou zaměstnávání, a tak vznikl tým Pracovní branka. Důležitou událostí roku 2007 bylo zaregistrování sedmi sociálních služeb na Moravskoslezském kraji. Tento rok také naše sdružení získalo pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V roce 2008 došlo k nárůstu etnických konfliktů. Snažili jsme se urovnat konflikty v Litvínově a uklidnit romskou komunitu, posílit důvěru Romů k policii a otevřít dialog více stranám. V roce 2008 tým Hnízdo usiloval o pozici poskytovatele veřejných zakázek při realizaci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. V tomto roce se výrazně zlepšila spolupráce s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Rozvíjíme dobrou spolupráci se soukromým sektorem i lokálními partnery. V roce 2008 jsme začali zkrášlovat lokality na Zárubku a na Liščině díky posílení komunitní práce. Téměř všichni zaměstnanci splnili kvalifikační předpoklady k vykonávání sociálních služeb. Úspěšně jsme zvládli evropské projekty. Máme radost z toho, že děti mají čím dál tím větší zájem o aktivity v našich NZDM-KC. V roce 2008 došlo k navýšení zájmu studentů z vysokých i středních škol o praxi v našem sdružení. V prosinci 2008 se k 10. výročí založení sdružení za hojné účasti nejen zaměstnanců a členů sdružení konal historicky 1. ples občanského sdružení Vzájemné soužití. 9

10 Další úspěchy jsme zaznamenali v oblasti podporovaného zaměstnávání, vzdělávání a zapojení našeho sdružení do Komunitního plánování sociálních služeb města Ostravy. Rok 2009 je tragicky poznamenám žhářským útokem na rodinu z Vítkova. Popálení malé holčičky nenechalo lhostejným dobré lidi, kteří prostřednictvím našeho sdružení zasílali rodině humanitární pomoc. Kumar Vishwanathan rodině ze všech sil pomáhá překonat tuto lidskou tragédii. V létě 2009 jsme za přítomnosti ministra pro lidská práva a menšiny pana Michala Kocába otevřeli dětský koutek Liščiňáček, který vybudovali obyvatelé Liščiny společně s našimi zaměstnanci za podpory společnosti RPG RE. Začali jsme rozvíjet komunitní práci v Orlové. Vše začalo úklidem obyvatel části Orlová- Poruba společně s našimi zaměstnanci a zaměstnanci RPG RE. Celá akce byla ukončena kulturním vystoupením a výsadbou tří pamětních lip. V roce 2010 naše spolupráce s RPG RE nabývala na intenzitě. Přijali jsme nabídku vzít do pronájmu 18 bytů v Horní Suché. Komunitní práce se zde teprve pomaloučku vyvíjí. Narůstající absence bydlení byla v loňském roce (a zřejmě i nějakou dobu zůstane) nejčastějším problém, se kterým se na nás lidé obracejí. V roce 2010 naše sdružení umožnilo vykonání dobrovolnické služby téměř čtyřiceti lidem, které k nám vyslala organizace S.T.O.P. V roce 2010 jsme prošli těžkou zkouškou. Naše sdružení bylo podrobeno velkému hloubkovému auditu Ministerstva práce a sociálních věcí. Audit byl zaměřen na hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu a finančními prostředky Evropské unie poskytnutými prostřednictvím MPSV v období Naše Občanské sdružení Vzájemné soužití prošlo tímto auditem na výbornou. Další kontrola projektů z programu Daphne (DG Justice) a projektu, který se týkal zlepšení podmínek ve Věznici Mírov a posílení vzájemné důvěry mezi policií a romskou komunitou z Evropské komise (DG Justice) byly také bez jakýchkoliv připomínek ze strany auditu. Rovněž kontrola z Moravskoslezského kraje v rámci sociálních služeb financovaných z IP v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v MSK proběhla úspěšně a bez výtek. Koncem roku se nám podařilo zahájit komunikaci a spolupráci s Evropskou komiscí (DG Regio a DG Employment) ohledně podpory úsilí zlepšit životní situace Romů a dalších ohrožených skupin obyvatel města. V roce 2005 byla naše činnost oceněna nejen rakouskou nadací Unruhe Privatstiftung (Sozial Maria) za inovativní sociální projekty ze střední Evropy, ale také poděkováním Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové a cenou Alice Garrigue Masaryk udělovanou velvyslancem USA panem W.J.Cabannissem. V roce 2006 navrhl Kumara senátor MUDr. Karel Tenor ke státnímu vyznamenání za zásluhy. V roce 2007 obdrželo sdružení několik ocenění od Policie České republiky MŘ PČR Brno, OŘ PČR Frýdek Místek. Předsedovi sdružení Kumaru Vishwanathanovi bylo v roce 2007 uděleno ocenění od primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara za utváření přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou a plaketa Police ČR Policejním prezídiem. V roce 2008 byl pan Kumar Vishwanathan jmenován ambasadorem Multikulturního dialogu České republik, jmenován členem Task force of Human Rights Defenders u komisaře pro Lidská práva při Radě Evropy a v témže roce byl také jmenován členem pracovní skupiny MPSV při transformaci systému ústavní výchovy dětí. 10

11 V roce 2009 byl Kumar Vishwanathan jmenován ministrem vlády pro lidská práva a menšiny panem Michaelem Kocábem do SOPRAN (Stálý odborný panel proti rasizmu a násilí). V roce 2010 se Kumar Vishwanathan stal českým ambasadorem v rámci Evropského roku proti chudobě. Počátek roku 2011 zahajujeme 1. společným setkáním zaměstnanců v Hrušově. Na základě výsledků jednotlivých SWOT analýz tvoříme jednu společnou, ve které definujeme seznam kritických úkolů, na které se bude třeba zaměřit. Rozvíjíme započatou spolupráci z loňského roku se S.T.O.P. v rámci organizace dobrovolnické služby. Jsme tedy nadále přijímací organizací pro více jak 40 lidí. Rovněž naše spolupráce se společností RPG pokračuje. Komunitní práce se v Horní Suché rozvíjí rychle. Lidé žijící v této lokalitě mají zájem zvelebovat nejen vnitřní části domu, ale také své okolí. Vyvrcholením bylo otevření Maminkovského a dětského klubu v Horní Suché. Klub si získal oblibu a stal se středem zájmu tamních obyvatel Důlní ulice, především jejich dětí. Zaznamenali jsme i dobrou spolupráci s místními úřady, policií a OSPOD v Havířově. V březnu 2011 jsme reagovali na nešťastné snížení sociálních dávek, které poznamenalo mnoho rodin. Zprostředkovali jsme pro tyto rodiny setkání se zástupci Ombudsmana, aby se dokázaly v nově nastavených pravidlech více orientovat. Velkou část naší práce jsme soustředili také na nepříznivou situaci Přednádraží. Organizovali jsme společné schůzky a společné úklidy s obyvateli této lokality a pokoušeli se vyjednávat ohledně nejpalčivějšího problému zadního Přívozu čímž je katastrofický stav kanalizace. V průběhu roku jsme se snažili navázat spolupráci s pracovními agenturami, abychom lidem pomohli uplatnit se na trhu práce. Bohužel, tato aktivita se poněkud minula účinkem. Z důvodu neustálého zvyšování nájmu jsme se rozhodli opustit prostory na ul. Divišova 18 v Hrušově, kde jsme působili řadu let. Podařilo se nám najít nově upravené prostory na ulici Pláničkova v Muglinově, kde jsme usilovali o obnovení služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež komunitního centra. Zmocněnkyně pro lidská práva přijala záštitu nad výstavou Proměny, která se uskutečnila v prostorách scény Národního divadla. Výstava fotografií reflektovala proměnu lokality Liščina. Naše sdružení bylo poctěno významnou návštěvou amerického velvyslance pana Normana L. Eisena, dále v rámci projektu Inkluze proběhlo setkání a rozvíjející se spolupráce se zástupci Evropské komise (DG Regio a DG Employment), OSN a Úřadu vlády. Navštívila nás také zástupkyně pro lidská práva a národnostní menšiny paní Mgr.Monika Šimůnková, zástupci z Open Society Found a mnoho dalších významných osobností. Naše sdružení bylo také cílem exkurzí studentů z vysokých škol působících v ČR, ale také z Rakouska, USA a Velké Británie. Zaměstnanci našeho sdružení byli zváni na besedy organizované ostravskými školami (základními, vyššími i vysokými), aby pohovořili o své práci a situaci etnických menšin v našem regionu. V rámci naší práce s dětmi se uskutečnil umělecký festival v Michálkovicích a jako každoročně jsme pro děti připravili dětský letní tábor, tentokrát v Těšínských Beskydech. 11

12 V lednu 2012 jsme slavnostně otevřeli prostory Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KC Hrušov na nové adrese Pláničkova 5, Ostrava-Hrušov. V roce 2012 jsme také otevřeli i druhou část Maminkovského a dětského klubu v Horní Suché. Fotografie z činností obyvatel z Důlní ulice v Horní Suché byly vystaveny na Obecním úřadě v Horní Suché, výstava nesla název Jsme z Důlní a bydlíme s Vámi. V květnu jsme zahájili pilotní projekt, jehož cílem je rekvalifikace a následné získání zaměstnání u kominických firem. Projektem se snažíme zvýšit uplatnitelnost nezaměstnaných na trhu práce. V květnu se v malebném prostředí beskydských vrchů zúčastnili všichni zaměstnanci výjezdního zasedání. Na dvoudenním setkání jsme pracovali na vytvoření SWOT analýzy a dlouhodobého plánu. Pracovní setkání bylo zpestřeno teambuildingovými aktivitami. V srpnu 2012 jsme prožili zklamání při obdržení výpovědi z nájmů prostor naší sociálně právní poradny a také sídla sdružení. Nebylo zbytí a museli jsme oslovit komerční společnost, neboť se nám jiné možnosti pronájmu od Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nepodařilo vyjednat. V srpnu také výrazně nabyla na intenzitě práce našich týmů s obyvateli Přednádraží. Lidem z Přednádraží byla zastavena dodávka pitné vody a my jsme se snažili pomoci. Ovšem bez podpory mnoha dobrých lidí bychom tuto situaci těžko zvládali. Je naší tradicí každoročně organizovat pro děti letní dětský tábor. Část prázdnin roku 2012 trávily děti v krásném prostředí Nové Vsi u Rýmařova. V Hrušově jsme zorganizovali již 10. ročník akce určené k prevenci zneužívání návykových látek Stop drogám. V říjnu se obyvatelé Liščiny setkali na slavnostním otevření prostranství pro společné setkávání na Horní Liščině. V listopadu 2012 se k výročí kauzy DH uspořádala ve Staré aréně za laskavé podpory OSF konference, na které se diskutovalo o přetrvávajících problémech segregace dětí ve školách. V rámci mezinárodního setkávání s dětmi a mládeží z Keni, jsme se zapojili do programu Fotbal pro rozvoj. Koncem roku se v Kulturním domě v Heřmanicích uskutečnil festival Barevný svět. Na festivale vystoupily děti z našich NZDM KC, děti z Horní Suché, ostravských škol a sdružení. Další účinkující přijeli až ze Slovenska a Maďarska. V roce 2012 tým Pomocná ruka rozšířila svou činnost i v Horní Suché. Na mimořádném zasedání rady města bylo rozhodnuto, že začátkem roku 2013 opustíme prostory na ulici 30.dubna 1, kde jsme téměř 15 let poskytovali sociálně právní služby občanům našeho města. V dubnu bylo nuceno změnit adresu i sídlo sdružení. V Horní Suché se v roce 2013 povedlo otevřít odpolední Klub pro děti a mládež, čímž vznikl prostor pro smysluplné trávení volného času zdejších dětí. Klub je zaměřen na vzdělávací a volnočasové aktivity a je dětmi velmi využíván. Vznik tohoto Klubu iniciovali 12

13 samotní dospělí obyvatelé lokality, kteří cítili potřebu smysluplného zajištění volného času svých dětí, a také se na jeho provozu aktivně podílejí. Situace v lokalitě se zklidnila, některé problémové rodiny se odstěhovaly, soužití začalo být lepší, což se také projevilo na vzhledu domů a jejich okolí - udržování pořádku, zajištění sklepů, možnost využívání Kutilské dílny apod. Odborné sociální poradenství - v prosinci 2013 dostala naše Sociálně právní poradna akreditaci pro práci s oběťmi trestných činů. Dále se v roce 2013 začala realizovat na přednáškovou činnost pro zájemce na témata, se kterými se nejčastěji setkávali při poskytování poradenství, a vydávání informačních letáčků k problémům, se kterými se nejčastěji obraceli klienti na tuto sociální službu. Terénní programy - rozvoj komunitní práce v lokalitě Zárubek - vybudování sportovního plácku, díky němuž vzniklo v této lokalitě místo, kde mají místní možnost smysluplně trávit svůj volný čas. V lokalitě Liščina se povedlo zvelebit i její horní část vybudováním zahrádek před některými domy, udržet v pořádku Místo pro společné setkávání, uspořádat několik komunitních akcí s aktivním zapojením místních. Na Hrušově se podařilo aktivizovat mladé muže, kteří by v roce 2014 měli budovat sportovní plácek v této lokalitě. V individuální práci se pracovníkům terénních programů podařilo v několika případech najít adekvátní bydlení, pracovat s klienty tak, že začaly řešit své dluhy, a tím snižovat svou zadluženost. Již jedenáct let, od roku 2003, tým Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež komunitního centra Hrušov pořádá na Pláničkově ulici akci Stop drogám, v rámci které bojujeme proti výskytu drog u dětí a mládeže nejen v této lokalitě. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež komunitní centrum Liščina úspěšně prošlo v roce 2013 hodnocením kvality sociální služby NZDM (plní registrační podmínky a povinnosti poskytovatele a splňuje standardy kvality sociálních služeb). Hodnocení probíhalo na základě inovované metodiky Rozvojového auditu (dostupná na v sekci Evropské projekty) a NZDM-KC Liščina tímto získalo akreditaci a členství v České asociaci streetwork (ČAS). V květnu 2013 prošlo Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Zárubek monitoringem v rámci projektu Koukej, společně to zvládneme, z Magistrátu města Ostravy. Zástupce z MMO zhodnotil, že i přes nesnáze se soukromým vlastníkem nemovitosti, kde se centrum nachází, a přes neexistenci občanské vybavenosti v lokalitě služba NZDM Zárubek nabízí pestrý program vzdělávacích, výchovných, volnočasových aktivit a praktických činností. V 2. polovině roku 2013 byl spolu s obyvateli naplánován, vybudován a slavnostně otevřen dětský plácek pro děti a mládež na Zárubku. Díky aktivitám NZDM se rozhodně zlepšila spolupráce s rodiči, navázala se spolupráce se spádovými školami a tím se eliminovalo záškoláctví, 3 děti začaly docházet na hodiny zpěvu do ZUŠ. Celkově se zlepšil prospěch dětí, sportovní a praktické dovednosti a především se podařilo 9 mladým lidem z romských vyloučených lokalit dostat se na střední školy/učiliště (mj. Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium obory mechanik / elektrotechnik a ekonomika a podnikání, Střední škola společného stravování, obory kuchař, číšník, pekař, SŠ Ostrava Zábřeh, obor zedník). 13

14 V roce 2013 mělo zájem o exkurze v našich nízkoprahových zařízeních mnoho skupin studentů z České republiky i zahraničí. V roce 2013 také úspěšně realizujeme projekt Štěstí pro nezaměstnané rekvalifikace na kominíka. Na tento projekt jsme náležitě pyšni, neboť se jedná o pilotní záležitost rekvalifikace v oboru kominictví a účastníci kurzu získávají plnou kvalifikaci tohoto řemesla. Tým Pomocná ruka ve spolupráci s týmem Hnízdo vypracoval perfektní zprávu o ubytovnách v našem městě Zpráva o ubytovnách na Ostravsku. Zaměstnanci týmu Pomocná ruka eliminovali napětí v průběhu extrémistických útoků, kterých bylo v průběhu roku 2013 hodně. Tým Hnízdo se zaměřil na pěstounskou péči. V loňském roce jsme uzavřeli 3 dohody o výkonu pěstounské péče. Nejpodstatnější událostí, která se zapíše do historie naší organizace, je transformace z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Usnesením Krajského soudu v Ostravě jsme ode dne zapsáni v rejstříku obecně prospěšných společností jako Vzájemné soužití o.p.s. 14

15 Administrativně-ekonomický a technický úsek Adresa: Občanské sdružení Vzájemné soužití (od Vzájemné soužití o.p.s.) 30. dubna 3 (od Bieblova 404/8) Moravská Ostrava Provozní doba: Po 8 16 Út zavřeno (organizační a administrativní záležitosti) St 8 12 odpoledne pro objednané Čt 8 16 Pá zavřeno (porady pracovníků, organizační a administrativní záležitosti) Kontakty: Tel./fax: sekretariát Tel.: ekonomický úsek mobil: kontaktní osoba Zaměstnanci: Mgr. Sri Kumar Vishwanathan - ředitel Ing. Justina Kamená - hlavní účetní (do 10/2013) Ing. Lucie Fukalová - byty s doprovodným sociálním programem, komunitní pracovník (od 11/2013) Ing. Kateřina Černíková - pracovnice pro fundraising, finanční manažer Jana Andréová - mzdová účetní a pokladní Bc.Simona Jirásková - asistentka ředitele, kontaktní osoba Mgr. Simona Reichlová - koordinátor NZDM-KC Zdeněk Židek - řidič, údržbář Tibor Žiga - údržbář 15

16 Organizační jednotka Helpale Složení týmu Helpale: Mgr. Lucie Mastná - ředitelka sociálních služeb, koordinátor projektů Vendula Kaločová - komunitní pracovník v Horní Suché od 07/2013 Tým Sociálně právní poradny Bc. Kateřina Gas Bajgerová - zástupkyně vedoucí Helpale pro poradenství/sociální pracovnice v Poradně, komunitní pracovník Horní Suchá Mgr. Tomáš Kocián - právník v Poradně Mgr. Lucie Olszowská - sociální pracovnice v Poradně Činnost Sociálně právní poradny byla v roce 2013 financována z prostředků Státního rozpočtu České republiky MPSV ČR podpora sociálních služeb, Magistrátu města Ostrava, Moravskoslezského kraje a z Blokového grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce Tým terénních programů Bc. Lenka Žembová - zástupkyně vedoucí Helpale pro terénní programy/sociální pracovnice v lokalitě Liščina Žaneta Kroščenová - terénní asistentka v lokalitě Liščina od 08/2012 Květuše Horváthová - terénní asistentka v lokalitě Hrušov, komunitní pracovník Horní Suchá Anna Geletičová, DiS. - sociální pracovnice v lokalitě Zárubek a Hrušov Marika Ištoková - terénní asistentka v lokalitě Zárubek Terénní programy byly v roce 2013 finančně podpořeny z prostředků Státního rozpočtu České republiky prostřednictvím MPSV - podpora sociálních služeb, Magistrátu města Ostrava a realizovali veřejnou zakázku v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK CZ.1.04/3.2.00/ a doplnit druhou veřejnou zakázku. Komunitní práce tohoto týmu byla podpořena z prostředků Úřadu vlády a Moravskoslezského kraje. 16

17 Odborné sociální poradenství Adresa: Sociálně právní poradna Bieblova Moravská Ostrava a Přívoz Provozní doba: Po Út pro objednané St Čt 8 12 (13 16 pro objednané) Pá zavřeno (porady pracovníků, organizační a administrativní záležitosti) Kontakty: Telefon: , , Mobil: Posláním Sociálně právní poradny organizační jednotky Helpale občanského sdružení Vzájemné soužití se sídlem na ulici Bieblova 8, Moravská Ostrava je poskytovat informace, rady a podporu těm, kteří mají problémy v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí, dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv, a neví, jak a kde je řešit nebo je nedokáží řešit sami. Jsme místem nezávislé, bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, pomáháme nalézat vhodná řešení problémových situací a provázíme občany při jejich řešení. Respektujeme každého člověka a jeho rozhodnutí. Sociálně právní poradnu mohl v roce 2013 kontaktovat kdokoli starší 16 let, kdo se ocitl v nepříznivé sociální situaci a vyhledal pracovníky Sociálně právní poradny se žádostí o pomoc s řešením problémů v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí, dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občanskoprávních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv a hovoří česky, slovensky nebo romsky, případně jiným cizím jazykem a dostaví se s tlumočníkem. Poradenství bylo poskytováno zejména obyvatelům sociálně vyloučených lokalit města Ostravy, převážně příslušníkům romského etnika, osobám závislým na dávkách, dlouhodobě nezaměstnaným a lidem v krizové situaci. Poradenství poskytovaly 3 sociální pracovnice na 2,15 úvazek (z toho jedna vedoucí týmu na 0,40 úvazek a jedna na 0,75 úvazek) a právník na 1,0 úvazek, a to na základě principů bezplatnosti, diskrétnosti, nezávislosti a nestrannosti s důrazem na individuální přístup ke každému uživateli a respektování uživatele a jeho rozhodnutí, jak chce svou situaci vyřešit. Klienti měli možnost vystupovat také anonymně, čehož někteří využili. Na koni ledna 2013 se Sociálně právní poradna přestěhovala do nových prostorů na ulici Bieblova 8, což pro klienty znamenalo najít si cestu do nových prostorů a přijmout je a pro pracovníky zvyknou si na tyto nové prostory. Pracovníci Poradny se v roce 2013 více soustředili i na přednáškovou činnost uspořádali pro zájemce 4 přednášky na témata problémů, s nimiž se v odborném poradenství nejčastěji setkávali. Za období leden až prosinec 2013 bylo odborné sociální poradenství poskytnuto 621 klientům, s nimiž se uskutečnilo 1137 intervencí a 611 kontaktů. 17

18 Statistické údaje Sociálně právní poradny za rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti Intervence Kontakty Nerea.kontakt Klienti Intervence Kontakty Nerea.kontakt 0 Počet klientů, intervencí a kontaktů za rok 2013 přehled v jednotlivých čtvrtletích čtvrt. 2. čtvrt. 3. čtvrt- 4. čtvrt. klienti intervence kontakty nerea.kontakt Během roku 2013 se v Sociálně právní poradně uskutečnilo celkem 1137 intervencí a 621 kontaktů s 621 novými klienty. 18

19 Podíl lokalit dle počtu klientů, kontaktů a intervencí 2013 Lokality dle klientů Radvanice 2% Poruba 5% Michálkov. Jiná v 1% spr.obvodě Ostrava 1% Jiné 7% Jih 7% Mar.Hory 3% Moravská 54% Vítkovice 3% Slezská o 17% Lokalita, ze které se nejčastěji obraceli klienti se svou zakázkou na Sociálně právní poradnu v roce 2013, je Moravská Ostrava a Přívoz 55%, což koresponduje s tím, že v této ostravské městské části je Poradna situována. Další lokalitou je Slezská Ostrava 17% - v této lokalitě provozuje o.s.vzájemné soužití komunitní centra (Hrušov, Liščina a Zárubek), při kterých působí terénní pracovníci HELPALE. Oba výše zmíněné obvody jsou obvody s vysokou koncentrací romské komunity. Dalšími lokalitami, ze kterých se nejčastěji klienti obraceli na pracovníky Poradny, byly Jiné, mimoostravské lokality a Ostrava Jih 7%. Řešená problematika PROBLEMATIKA občanství zdravot. 1% tresty MN bydlení 2% 5% 1% vzdělání 20% 0% finance 29% dávky 17% důchod 1% zaměst. 4% vztahy 14% doklady 1% právo a zákony 5% Z grafu vyplývá, že nejčastější problematikou řešenou formou intervence za rok 2013 je oblast financí 29%, často se na naši Poradnu obrací klienti se žádostí o pomoc s řešením dluhů. Druhou nejčastější problematikou, se kterou se klienti na poradnu obraceli, byla problematika bydlení 20% a s tím související problémy z poznatků z terénu je nesporné, že bytová situace romské komunity je nekvalitní Romové jsou soustředěni do bytů horší kvality, často hygienicky ne zcela nezávadných, do okrajových částí Ostravy a problematika Sociálních dávek 17%, zde se jedná o problémy spojené s vyřizováním dávek státní sociální podpory, hmotné nouze a dávek pro ZP atd. 19

20 Terénní programy Adresa: Vzájemné soužití o.p.s., organizační jednotka Helpale Terénní programy Bieblova Moravská Ostrava a Přívoz Provozní doba: Po Čt hod, dle potřeby i jindy Pá zavřeno (porady pracovníků, organizační a administrativní záležitosti) Kontakty Telefon: , , Mobil: Hrušov, Liščina, Zárubek Posláním terénních programů organizační jednotky Helpale o. s. Vzájemné soužití je pomoc lidem, kteří žijí nebo se zdržují v sociálně vyloučených lokalitách Slezské Ostravy, a to na Hrušově, na Liščině či na Zárubku. Pracovníci Terénních programů pracují s uživateli služby v jejich přirozeném prostředí, tzn. přímo v lokalitách. Pomáháme řešit problémy, které se týkají sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí, dluhů a exekucí, zaměstnání, vzdělání, vztahů mezi lidmi, zdravotního stavu, ztráty dokladů a jiných problémů, s nimiž se lidé potýkají, a tak přispíváme k rovnoprávnému postavení obyvatel těchto lokalit, převážně Romů, ve společnosti. Při své práci respektujeme každého člověka a jeho rozhodnutí. Pomoc je nabízena jednotlivcům ve věku 16 x let, kteří žijí nebo se zdržují v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy Slezská Ostrava, a to Hrušov, Liščina a Zárubek. V těchto lokalitách žijí a zdržují se převážně obyvatelé romského etnika. V roce 2013 pracovníci této sociální služby poskytli pomoc 381 klientovi prostřednictvím intervencí a kontakty V roce 2013 se pracovníci terénních programů zaměřili i na komunitní práci, prostřednictvím které zlepšovali kvalitu života v jednotlivých lokalitách, kde probíhala. 20

21 Statistické údaje Terénních programů za rok 2013 Počet klientů intervencí a kontaktů za jednotlivá čtvrtletí roku 2013 I. II. III. čtvrtletí IV. Celkem čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí Klienti Intervence Kontakty Počet klientů, intervencí a kontaktů za jednotlivá čtvrtletí roku I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí klienti intervence kontakty Počet klientů, intervencí a kontaktů za rok Klienti Intervence Kontakty V roce 2013 poskytli pracovníci Terénních programů sociální službu 381 klientům, s nimiž měli 2914 intervencí a 1806 kontaktů. Došlo k poklesu počtu klientů, kontaktů i intervencí oproti roku 2012, ale v roce 2013 bylo v týmu terénních programů po celý rok 2013 o jednoho sociálního pracovníka méně, od poloviny roku také o jednoho terénního asistenta méně (dlouhodobá nemocenská). Takže v konečném výsledku bylo kontaktů i intervencí více než v předešlém roce (při zprůměrování na počet pracovníků). 21

22 Typologie problémů řešených v Terénních programech v roce 2013 TYP PROBLÉMU - INTERVENCE, KONTAKTY DOKLADY 1% MAT.NOUZE 3% ZDRAVOTNICTVÍ 9% DŮCH.POJ. 1% PÉČE O DÍTĚ 0% TRESTY 4% NÁCVIK PRAKT.DOVED. 1% BYDLENÍ 41% FINANCE 13% VZDĚLÁVÁNÍ 2% SOC. DÁVKY 13% ZAMĚSTNÁNÍ 6% MEZIL.VZTAHY 6% Nejčastější problematikou se kterými se klienti v terénu na pracovníky obracejí, je dlouhodobě problematika bydlení ve 41% a s tím související problémy z poznatků z terénu je nesporné, že bytová situace romské komunity je nekvalitní. Romové jsou soustředěni do bytů horší kvality, často hygienicky ne zcela nezávadných, do okrajových částí Ostravy. Kromě problémů s kvalitou bydlení, se na nás velmi často obracejí klienti, kteří o bydlení přišli, nebo jim tato situace hrozí. Mezi další nejčastější problematiky jsou ve 13% oblasti finance (jedná se zejména o pomoc sjednat klientovi splátkový kalendář na dluzích) a sociální dávky (představuje poskytnutí informací o nároku na sociální dávky, pomoc s vyplněním žádosti o sociální dávky apod.. Práce s komunitou Komunitní prací usilujeme o aktivizaci místní komunity, o její zplnomocňování, organizování jejich členů pro společné hledání řešení identifikovaných problémů a práci na jejich odstranění. Mezi aktivity realizované v rámci komunitní práce patří zejména organizace a facilitace schůzek obyvatel, organizace komunity (tzv. místní rady obyvateli zvolení zástupci, kteří aktivizují ostatní, vyjednávají jménem komunity apod.), společné komunitní akce (např. úklidy lokality, svépomocné opravy domů apod.), pomoc pracovníků při vyjednávání s okolními subjekty, mediace mezi členy komunit. Komunitní práce je realizována v sociálně vyloučených lokalitách Slezské Ostravy Hrušov, Liščina a Zárubek a v lokalitě Důlní v Horní Suché. V lokalitě Hrušov se v roce 2013 se řešily problémy spojené s bydlením udržování pořádku, komunikace s majiteli domů v lokalitě, technické problémy v jednotlivých domech. S lidmi se také intenzivně komunikovalo o možnosti zvelebení prostřednictvím svépomocného vybudování laviček, což však ztroskotalo na neochotě majitelů vytipovaných pozemků, na nichž by lavičky byly umístěny, neboť ti nedali souhlas s jejich vybudováním. V lokalitě proběhly 3 velké úklidové akce, při kterých se spolupracovalo s místním obecním úřadem Slezská Ostrava, který zajišťoval velkoobjemové kontejnery se v lokalitě uskutečnila velká komunitní akce jako výraz poděkování lidem za 22

23 jejich zapojení se do společné práce a pro povzbuzení jejich motivace k dalším činnostem, které máme v úmyslu realizovat v roce V lokalitě Liščina se pokračovalo v navázané spolupráci s majitelem domů RPG RE, kdy se řešily společné problémy týkající se bydlení (hlášení špatných a havarijních stavů, postupná oprava kanalizace, drobné opravy apod.). I nadále se pokračovalo ve svépomocných úpravách a opravách domů, a to oklepáváním sklepů v domech ve spodní části lokality, aby se přišlo na příčinu vlhkosti a mohlo se začít s jejich opravami, svépomocným vybudováním oplocení mezi jednotlivými domy, budováním zahrádek v horní části lokality. I zde proběhly 2 velké úklidové akce, kdy velkoobjemové kontejnery poskytl majitel domů společnost RPG a místní úřad Úřad městského obvodu Slezská Ostrava. Vzhledem ke spolupráci a aktivnímu zapojování místních se i v této lokalitě uskutečnily společné komunitní akce jako oslava milníků společné práce, zhodnocení dosavadních úspěchů i neúspěchů, ale i jako poděkování místním. Do příprav i organizace těchto akcí byli aktivně zapojeni místní obyvatelé, kterým byla předávána odpovědnost za uskutečnění jednotlivých akcí uskutečnilo se 5 takovýchto akcí zábavné odpoledne u příležitosti Dne Romů, Společně vaříme, Sportovní zábavné odpoledne, Liščinácká vařečka a otevřený turnaj v nohejbale. V lokalitě Zárubek se byla omezena spolupráce se soukromým majitelem většiny domů, neboť v této společnosti docházelo k personálním změnám. Přestože se nepokračovalo ve svépomocných opravách a úpravách jednotlivých domů, našlo se společné téma, které semklo místní komunitu - a to vybudování sportovního plácku. Práce na tomto plácku započaly v červnu a místo jsme slavnostně otevřeli v říjnu. Veškeré práce včetně návrhů, jak by měl plácek vypadat, vzešlo od samotné komunity, kdy jsme zapojili děti, mládež i dospělé. Do jeho budování se nám kromě místních také podařilo zapojit romské podnikatele. Všichni tak svou prací přispěli k tomu, že takové místo v lokalitě vzniklo a děti si již mají kde hrát. Příklady komunitní práce v lokalitách Hrušov, Liščina a Zárubek 23

24 Umožnění výkonu trestu obecně prospěšných prací V rámci našich činností umožňujeme vykonat odsouzenému k trestu obecně prospěšných prací tento trest v naší organizaci. Zajištění této aktivity vyžaduje pravidelný kontakt s Probační a mediační službou, středisko Ostrava a s Okresním soudem Ostrava. V roce 2013 se do této aktivity zapojilo 8 odsouzených - 6 si svůj trest odpracovalo. Nižší počet zapojených do této aktivity souvisí s amnestií, která se ve valné většině týkala těchto alternativních trestů. Ve většině případů se jednalo o tresty OPP ve výměře hodin. Další činnosti Zástupci Helpale byli v roce 2013 pravidelně zapojeni do Komunitního plánování sociálních služeb a aktivit města Ostrava v pracovní skupině Romské etnikum, kde se aktivně podíleli na realizaci cílů a opatření III. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období (www.kpostrava.cz), jsou také členy pracovní skupiny pro implementaci strategie romské komunity na území MSK na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje a zapojili se do činnosti Platformy pro sociální bydlení. 24

25 Realizované projekty 2013 v Helpale Velice si vážíme finanční podpory, za kterou děkujeme. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S REGIONÁLNÍ/MÍSTNÍ PŮSOBNOSTÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Doba realizace projektu: leden prosinec 2013 Projekt realizovala: organizační jednotka Helpale Výše vyčerpaných prostředků: ,- Kč odborné sociální poradenství S finanční podporou neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2012 jsme poskytovali registrovanou sociální službu - odborné sociální poradenství PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S REGIONÁLNÍ/MÍSTNÍ PŮSOBNOSTÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Doba realizace projektu: leden prosinec 2013 Projekt realizovala: organizační jednotka Helpale Výše vyčerpaných prostředků: ,- Kč terénní programy S finanční podporou neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2012 jsme poskytovali registrovanou sociální službu - terénní programy BEZPLATNÉ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ Projekt byl finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy Doba realizace projektu: leden prosinec 2013 Projekt realizovala: organizační jednotka Helpale, Sociálně právní poradna Výše přidělených prostředků: ,- Kč Číslo projektu: 0411/2013/SVŠ Projekt Bezplatné sociálně právní poradenství byl realizován organizační jednotkou Helpale na území města Ostravy v období Finanční prostředky v celkové výši ,- Kč byly poskytnuty Statutárním městem Ostrava, Magistrátem města Ostravy. 25

26 Cílem projektu bylo poskytovat odborné sociální poradenství a související aktivity obyvatelům Ostravy a okolí převážně ze sociálně vyloučených romských lokalit, a tak zlepšovat kvalitu jejich života Na pracovníky Sociálně právní poradny se mohl obrátit každý, kdo se ocitl v těžké životní situaci, trpí sociální nouzí, je sociálně vyloučený nebo ohrožený sociálním vyloučením. Vzhledem k zaměření naší organizace se většinou jednalo o obyvatele sociálně vyloučených romských lokalit Projekt byl v souladu s III. komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období s cíli a opatřeními pracovní skupiny Romské etnikum cíl 1 Podpora stávajících sociálních služeb, opatření 1.1. Odborné sociální poradenství Odborné poradenství bylo poskytováno zejména osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené, a žijí na území města Ostravy. Naším úsilím bylo a je tímto způsobem vyrovnávat handicap v přístupu ke zdrojům společnosti lidem, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, ocitají se v tíživé sociální situaci. Projekt byl realizován 3 sociálními pracovnicemi na 2,15 pracovního úvazku a právníkem na 1,0 pracovního úvazku. TERÉNNÍ PROGRAMY HELPALE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MĚSTA OSTRAVY Projekt byl finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy Doba realizace projektu: leden prosinec 2013 Projekt realizovala: organizační jednotka Helpale, Terénní programy Výše přidělených prostředků: ,- Kč Číslo projektu: 0412/2013/SVŠ Projekt Terénní programy Helpale v sociálně vyloučených lokalitách Ostravy byl realizován organizační jednotkou Helpale občanského sdružení Vzájemné soužití na území města Ostravy v období Finanční prostředky ve výši ,- Kč byly poskytnuty Statutárním městem Ostrava, Magistrátem města Ostravy. Projekt byl v souladu s III. komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období s cíli a opatřeními pracovní skupiny Romské etnikum cíl 1 Podpora stávajících sociálních služeb, opatření 1.4. Terénní programy. Projektem jsme poskytovali sociální službu terénní programy a související aktivity (práci s komunitou, umožnění vykonání trestu obecně prospěšných prací) v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy Slezská Ostrava Hrušov, Liščina a Zárubek. Naším úsilím bylo a je minimalizovat rizika spojená s životem v těchto sociálně vyloučených lokalitách, vyrovnávat handicap v přístupu ke zdrojům společnosti lidem, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni životem v těchto lokalitách, ocitají se v tíživé sociální situaci. Projekt byl realizován 3 sociálními pracovníky a 3 terénními asistenty organizační jednotky Helpale v lokalitách městského obvodu Slezská Ostrava Hrušov a Muglinov, Liščina, Zárubek. 26

27 PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MSK Veřejná zakázka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na poskytovatele terénních programů v lokalitách Hrušov, Liščina a Zárubek Doba realizace projektu: červenec 2012 září 2013 Projekt realizovala: organizační jednotka Helpale Výše přidělených prostředků: ,- Kč Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/ Od července 2012 pracovníci terénních programů realizují veřejnou zakázku vyhlášenou Krajským úřadem Moravskoslezského kraje na poskytovatele sociálních služeb terénních programů v lokalitách Hrušov, Liščina a Zárubek na území městského obvodu Slezská Ostrava. Měsíčně jsme se zavázali poskytnout průměrně 100 kontaktů a 130 intervencí minimálně 208 novým klientům za období realizace projektu. Službu jsme povinni poskytovat minimálně 81 hodin měsíčně. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH MSK II. Veřejná zakázka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na poskytovatele terénních programů v lokalitách Hrušov, Liščina a Zárubek Doba realizace projektu: listopad 2013 květen 2015 Projekt realizovala: organizační jednotka Helpale Výše přidělených prostředků: ,- Kč Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/ Od listopadu 2013 pracovníci terénních programů realizují veřejnou zakázku vyhlášenou Krajským úřadem Moravskoslezského kraje na poskytovatele sociálních služeb terénních programů v lokalitách Hrušov, Liščina a Zárubek na území městského obvodu Slezská Ostrava. Měsíčně jsme se zavázali poskytnout průměrně 90 kontaktů a 117 intervencí minimálně 50 novým klientům za období realizace projektu. Službu jsme povinni poskytovat minimálně 64 hodin měsíčně. 27

28 PLÁCEK NA ZÁRUBKU Doba realizace projektu: duben prosinec 2013 Projekt realizovala: organizační jednotka Helpale Výše přidělených prostředků: ,- Kč Číslo projektu: 01659/2014/SOC Projekt byl realizován v sociálně vyloučené lokalitě Zárubek na území městského obvodu Slezská Ostrava. Prostřednictvím komunitní práce byl svépomocí místních vybudován sportovní plácek, čímž v této lokalitě vznikl prostor, kde je možnost sportovně se vyžít. UŽ SE NENACHYTÁM Doba realizace projektu: březen prosinec 2013 Projekt realizovala: organizační jednotka Helpale Výše přidělených prostředků: ,- Kč Číslo projektu: 01657/2014/SOC Projektem jsme usilovali o zvýšení právního povědomí a znalosti svých práv osob, které se dostali do problémů, které nevěděli, jak řešit, a to prostřednictvím individuální práce v rámci odborného sociálního poradenství, přednáškovou činností, informačními letáky a vytvořením a provozem webových stránek. PRO NÁS S NÁMI Doba realizace projektu: leden prosinec 2013 Projekt realizovala: organizační jednotka Helpale Výše přidělených prostředků: ,- Kč Číslo projektu: /2012 Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu života obyvatel vyloučených romských lokalit Hrušov, Liščina, Zárubek na území městského obvodu Slezská Ostrava a Důlní v obci Horní Suchá prostřednictvím komunitní práce komunitního rozvoje. Řešené problémy vycházely z toho, co obyvatelé jednotlivých lokalit sami identifikovali a co v danou chvíli chtěli řešit. 28

29 Za největší úspěch tohoto projektu považujeme vybudování sportovního plácku v lokalitě Zárubek a zprovoznění odpoledního Klubu pro děti a mládež v lokalitě Důlní v Horní Suché. HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET! II. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD. Doba realizace projektu: červenec 2012 červen 2013 Projekt realizovala: organizační jednotka Helpale Výše přidělených prostředků: ,- Kč, č. projektu Projekt Horní Suchá tady chceme bydlet! II. byl pokračováním projektu, v němž jsme usilovali o zkvalitňování života obyvatel lokality Důlní v Horní Suché. Prostřednictvím modelu komunitní práce komunitního rozvoje jsme společně s místními zkvalitňovali žití v lokalitě Důlní v obci Horní Suchá. Realizací projektu bylo vytvořeno zázemí pro Kutilskou dílnu aktivní využití volného času místních mladíků a mužů, kteří se učí nové schopnosti a dovednosti potřebné k běžné údržbě bytu, dovybudovány okrasné zahrádky, natřena podlaha ve společných prostorech jednoho z domů. KLUBY V DŮLNÍ Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD. Doba realizace projektu: červenec 2013 červen 2014 Projekt realizovala: organizační jednotka Helpale Výše přidělených prostředků: ,- Kč, č. projektu Projektem Kluby v Důlní realizujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež z lokality Důlní v Horní Suché. Projekt nabízí smysluplné naplňování volného času místních dětí a mládeže jako prevence rizikových jevů a devastace majetku domů, kde rodiny bydlí, neboť předtím jen bezcílně postávali na chodbách, byli hluční, ničili stěny apod. 29

30 Prostřednictvím komunitní práce zapojujeme do aktivit také rodiče. Samotná potřeba odpoledního klubu vzešla od dospělých obyvatel lokality. Klub funguje 3 x týdně v pravidelném čase a ještě se konají nepravidelné akce. JAK Z TOHO VEN? Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Doba realizace projektu: prosinec 2013 březen 2014 Projekt realizuje: organizační jednotka Helpale, odborné sociální poradenství Celkové náklady subprojektu: ,36 Kč Výše grantu: ,- Kč Číslo projektu: 73-BG-007 Subprojektem Jak z toho ven chceme cílové skupině poskytnout podporu v řešení obtížných životních situací. Cílem subprojektu Jak z toho ven je poskytnout podporu a posílit schopnosti cílové skupiny při řešení obtížných životních situací prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství v Sociálně právní poradně o.s.vzájemné soužití na ulici Bieblova 8 v Moravské Ostravě, vytvořením a distribucí informačních letáků a brožur a uspořádáním 5 tematických setkání. Záměrem subprojektu je také dovybavit prostory Sociálně právní poradny a obměnit dosluhující zastaralou kancelářskou techniku. Podpora cílové skupiny bude spočívat v individuálním jednání prostřednictvím poskytování odborného sociálního a právního poradenství v Sociálně právní poradně na ulici Bieblova 8 v Moravské Ostravě, dále ve vybavení informačními letáky a brožurami související s řešenou problematikou a uspořádáním 5 tématických skupinových setkání zaměřených na problémové oblasti v bydlení, financích zadlužení a sociálních dávek, s nimiž se lidé mohou potkat ve svém reálném životě. 30

31 Tým HNÍZDO ČIRIKLANO KHER Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Adresa: Vzájemné soužití o.p.s., Hnízdo Čiriklano Kher, Bieblova 6, Ostrava Kontakty: Ředitelka úseku sociálních služeb: , Sociální pracovníci, terénní asistenti: , , Kancelář: Zaměstnanci: Mgr. Bc. Helena Jedináková - ředitelka úseku soc. služeb, sociální pracovnice Bc. Radim Miklušák - sociální pracovník, zástupce ředitelky úseku Bc. Helena Brožová - sociální pracovnice /do / Mgr. Pavlína Staníková - sociální pracovnice Bc. Vladimíra Bednářová - sociální pracovnice Elena Gorolová - terénní asistentka Margita Lebicová - terénní asistentka Nikola Bardoňová - terénní asistentka Dobrovolníci: Mgr. Anna Krausová, Ph.D. /projektový konzultant/ Posláním Týmu Hnízdo Čiriklano Kher (dále jen Tým Hnízdo) v je pomáhat a podporovat rodiny s dětmi ve věku od 0-18 let z Ostravy a spádových oblastí MSK, které se ocitly v obtížné situaci především ze sociálních důvodů, (nejčastěji z důvodu nedostatku financí, ztráty nebo nevhodného bydlení, nezvládání péče o dítě, ústavní výchova dítěte aj.) a v dané chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami a v jejímž důsledku by mohlo dojít k umístění dítěte do ústavní výchovy, nebo již k takové události došlo a rodiče se snaží o návrat dětí do své péče nebo o posílení kontaktu s nimi. Pracovník společně s rodinou prostřednictvím nabízených činností individuálně plánují jednotlivé kroky k dosažení jejich cíle, což umožňuje rodinám rozhodovat o způsobu řešení své obtížné životní situace. Rodiny navštěvujeme v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se cítí bezpečně, mohou však za námi přijít i do naší kanceláře. 31

32 Cíle služby: preventivním působením na rodinu, posilováním schopnosti rodičů, podporujeme uživatele v naplňování následujících cílů: - navracíme děti z ústavní výchovy (nebo náhradní rodinné péče) do rodiny a tím zároveň snižujeme počet dětí umístěných v ústavní výchově - navazujeme a posilujeme kontakty rodičů s dětmi, které jsou umístěny v ústavní výchovně nebo v náhradní rodinné péči - uspokojujeme potřeby dítěte a rozvíjíme jeho/její samostatnost - předcházíme umístění dětí z rodin do ústavů nebo jiné formy náhradní rodinné výchovy - rodiče dokážou sami hájit svá práva a oprávněné zájmy a dosáhnou rovnoprávného místa ve společnosti Komu pomáháme: Rodinám s dětmi ve věku 0 18 let z Ostravy a spádových oblastí MSK, které se ocitly v obtížné životní situaci - v jejímž důsledku mohlo dojít k umístění dítěte do ústavní výchovy - rodiče a příbuzní dětí umístěných do ústavní výchovy nebo do náhradní rodinné péče usilují o navrácení dětí zpět do rodiny - rodiče a příbuzní dětí umístěných do ústavní výchovy nebo do náhradní rodinné péče, kteří usilují jen o posílení kontaktu se svými dětmi, nebo následně o jejich návrat zpět Služba Týmu Hnízda ve vztahu ke klientovi se řídí těmito zásadami: Zásadou: naplnění práva dítěte vyrůstat ve vlastní rodině, pomoci, motivaci uživatele, dobrovolnosti, individuálního přístupu, důvěry, respektování názoru klienta, nehodnocení uživatele, bezplatnosti. Čas a místo poskytované služby Ambulantní asistence Terénní asistence pondělí 8:00 12:00, 13:00 16:00 8:00 16:30 úterý 8:00 12:00, 13:00 16:00 8:00 16:30 středa 8:00 12:00, 13:00 16:00 8:00 16:30 čtvrtek jen pro pozvané klienty 8:00 16:30 pátek jen pro pozvané klienty 8:00 16:30 Důležité aktivity v roce 2013 Tým Hnízdo poskytoval během roku 2013 kvalitní cílenou podporu a sociální asistenci ohroženým rodinám s dětmi. Cíle jsme naplňovali poskytováním sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v souladu s 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v souladu s 48 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu roku jsme spolupracovali se 119 rodinami /389dětí/. 11 rodin se zcela osamostatnilo. 13 dětí jsme pravidelně doučovali. Díky spolupráce OSPOD bylo navráceno 10 dětí (5 rodin) zpět do péče rodičů. Uspořádali a zorganizovali jsme 5 případových konferencí za účasti multidisciplinárního týmu, další 2 případové konference zorganizoval příslušný OSPOD. V případě 10 rodin, které podporujeme, došlo k posílení kontaktů s 28 dětmi v ústavní výchově. Přes veškerou naši snahu bylo jedno dítě již po druhé umístěno z výchovných problémů do DÚ. V roce 2013 jsme pro rodiny s dětmi uspořádali 10 besed. 32

33 1/ Rozšíření pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí O.s. Vzájemné soužití v červnu 2007 KU MSK získalo pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. O.s. v květnu 2013 pověření k výkonu SPOD rozšířilo o: uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu PP vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. V roce 2013 o.s. Tým Hnízdo uzavřelo 3 dohody o výkonu pěstounské péče. Během roku jsme spolupracovali se 3 rodinami se 4 dětmi, rodinám jsme poskytovali pomoc na základě uzavřeného individuálního plánu na ochranu dítěte, vypracovaný pracovníkem OSPOD, pro rodiče jsme zprostředkovávali vzdělávací aktivity, poskytovali jsme rodinám výchovnou a poradenskou péči. 2/ Zapojení do kampaně Dejme dětem rodinu Tým Hnízdo se zapojilo v rámci Ostravy do kampaně Dejme dětem rodinu. Partneři kampaně tvořilo 7 NNO, 2 veřejné správy, 1 zdravotnické zařízení /Krajský úřad MSK, Statutární město Ostrava -MMO OSV, FOD CNRP, CSS Ostrava, o.p.s., Rodina a komunitní centrum Chaloupka, o.p.s., Rodinné centrum Kaštánek, Centrum psychologické pomoci, Poradna pro náhradní rodinnnou péči, Dětské centrum Domeček, p.o., CNRP sdružení pěstounů, o.s., Občanské sdružení Vzájemné soužití, Tým Hnízdo - Čiriklano Kher/. V rámci kampně proběhly akce pro širokou veřejnost, akce pro pěstouny a konference. Pracovníci Týmu Hnízdo se svou kampaní zaměřovali především na samotné romské rodiny, reagovali jsme tak na podněty KÚ MSK, kdy romské rodiny nejsou mnohdy informovány a v důsledku toho jen v malé míře žádají o svěření dětí do pěstounské péče. Pracovníci Týmu Hnízda vytvořili informační leták Dejme dětem šanci, leták obsahoval informace o možnostech a podmínkách stát se pěstounem. Pracovníci roznášeli letáky po rodinách v rámci své individuální práce, dále v rámci společných setkání. 3/Spolupráce s odděleními sociálně právní ochrany dětí případové konference V roce 2013 Tým Hnízdo pokračoval ve spolupráci se sociálními pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí zejména z Moravské Ostravy a Přívozu, Slezské Ostravy, Ostravy Vítkovic, Ostravy Jih, Ostravy Poruby, Ostravy - Vítkovic, Ostravy Mariánských Hor, Michálkovic, Radvanic, Ostravy Svinov, Horní Suché, Frýdku Místku. Jako příklad dobré praxe uvádíme navázanou úzkou spolupráci se sociálními pracovníky OSPOD města Havířov. Společně s nimi a rodinami jsme uzavírali individuální plány a podíleli se na jejich realizaci, setkávali jsme se společně v rodinách. Tyto praktiky velmi napomohly k efektivnějšímu řešení problémů rodin ale také k pozitivnějšímu vztahu rodin k sociálním pracovníkům. V průběhu roku jsme ve spolupráci s multidisciplinárním týmem /pracovník OSPOD, zástupce školy, rodič apod. organizovali případové konference, jejímž hlavním cílem byla ochrana a právo dítěte. U dětí s výchovnými problémy jsme se také účastnili výchovných komisí. 33

34 4/ Podpora rodinám v lokalitě Přednádraží Občanské sdružení Vzájemné soužití již od roku 2011 pomáhalo obyvatelům lokality Přednádraží. Vzájemné soužití vstoupilo do lokality Přednádraží již v roce 2011 na základě zjištěných skutečností a informací od konkrétních rodin, se kterými Tým Hnízdo spolupracoval v rámci poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V té době se na nás rodiny obracely s níže uvedenými problémy: /nevyhovující bydlení z hygienického hlediska, předražené bydlení, vytopené sklepy zaplavené splašky, vytopené byty v přízemí a prvním patře, plísně v bytech, popraskané rozvody, znečištěné okolí/. Z výše uvedených důvodů jsme nabídli lidem v lokalitě Přednádraží svou pomoc nejen v rámci individuální práce konkrétním rodinám ale v rámci terénního programu Pomocná ruka a komunitní práce. V té době bylo v lokalitě obýváno 8 domů, z toho jeden byl ve vlastnictví města a ostatní ve vlastnictví soukromého majitele Domy Přednádraží s.r.o.. V lokalitě žilo cca 70 rodin (cca 300 osob). Po celou dobu jsme se snažili, aby obyvatelé mohli zůstat bydlet v lokalitě, kde mnozí z nich zde jednak žili cca 40 let, jiní se zde narodili a prožili své dětství. Hlavním problémem v lokalitě byl fakt, že po celou dobu nebyl znám vlastník kanalizace. Nikdo neměl zájem kanalizaci řešit, domy v důsledku vadné kanalizace chátraly. Postupně obývané domy se stávaly zcela neobyvatelnými. Během období se v lokalitě prováděly různé úklidové akce, pro děti jsme pořádali aktivity. Postupem času byl jeden dům zbourán. V roce 2013 lidé již obývali pouze jeden dům č. 8, ostatní domy byly zcela nevhodné pro bydlení a životu nebezpečné. V lednu 2013 dokonce ČEZ vypnul přívod elektřiny a krátce na to zamrzla voda. V lokalitě bydlelo již jenom 26 lidí (11 rodin). Po celou dobu o.s. hledalo finančně schůdné řešení opravy odpadu, probíhaly konzultace s odborníky a firmami. Probíhalo jednání s firmou ČEZ o opětovném připojení budovy č. 8 k energetické síti. Proběhlo jednání ohledně rozhodnutí soudu, který uznal rozsudek o vystěhování lidí z Přednádraží jako nevykonatelné a zrušil tak platnost pokuty, která byla majiteli domu udělena. Dne obdrželi lidé z Přednádraží od majitele nové nájemní smlouvy, z 11 rodin smlouvy podepsalo 9 rodin. Přestože lidé měli v rukou podepsané nové nájemní smlouvy, hned následně dne majitel vyzval obyvatele posledního obydleného objektu č. 8, aby se téhož dne do 17 hodin vystěhovali. Pokud tak neučiní, je připraven obrátit se na policii a žádat ji o pomoc s jejich odchodem. Lidé se však nevystěhovali, policie proti nim nezasáhla. Lidé byli předvoláni na PČR k podání vysvětlení, protože majitel domu na ně podal trestní oznámení, že budovu obývají neoprávněně. Sebou měli na PČR donést nájemní smlouvy (jak nové, tak i staré). 34

35 Po celou dobu se vlekly spory o tom, kdo je vlastník kanalizace. Dne došlo k jednání mezi místostarostkou ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz a lidmi z Přednádraží. Na toto jednání bylo vpuštěno cca 8 reportérů s kamerami, ale pouze 2 lidé z Přednádraží, přestože se k jednání dostavilo celkem cca 10 lidí. Obyvatelům byly převážně nabízeny náhradní formy bydlení a to ubytovny, azylové domy, které nejsou vhodné pro rodiny s dětmi a dlouhodobé bydlení, nejsou adekvátní náhradou za byty, ve kterých léta lidé žili. Pouze několika rodinám byly nabídnuty byty, ale některé rodiny je odmítly, protože byty byly zchátralé. Během jara byla obyvatelům Přednádraží zastavena voda, město se o své občany nepostaralo a nezajistilo přísun pitné vody. Pitnou vodu zde muselo zajistit o. s. Vzájemné soužití v součinnosti s iniciativou Pro Alt, dárci a samotní obyvatelé lokality. Poslední obyvatelé zůstali i přes zcela nevyhovující podmínky do poslední chvíle na Přednádraží. Pořád doufali, že se situace změní k lepšímu a rodiny s dětmi zde budou moci zůstat a posléze se do lokality vrátí zpět i rodiny, které pod tlakem událostí lokalitu opustily. 10. srpna 2013 lokalitu opustili poslední manželé za přítomnosti medií. Tým Hnízdo a Pomocná ruka s rodinami i nadále spolupracuje. 35

36 Projekty Týmu Hnízdo Čiriklano Kher realizované v roce 2013 ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME Projekt byl finančně podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. Název služby: Hnízdo Čiriklano Kher Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Číslo registrace: Doba realizace projektu: Leden 2013 prosinec 2013 Realizátor projektu: Tým Hnízdo Čiriklano Kher Výše přidělených prostředků: ,- Kč,- (1.kolo), ,- Kč,- (2.kolo) Projekt byl zaměřen na poskytování pomoci rodinám s dětmi ve věku 0 18 let z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje, u kterých v důsledku obtížné životní sociální situace hrozí umístění dětí do ústavní výchovy, nebo u kterých již k umístění dětí do ústavů došlo. Cílem projektu bylo prostřednictvím individuální rodinné asistence preventivně působit na rodinu a tím předejít umístění dětí z rodin do ústavní výchovy, podporovat návrat dětí z ústavní výchovy do rodiny a zároveň tak snižovat počet dětí umístěných v ústavech. Realizací projektu Tým Hnízdo především posiluje schopnosti. V rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsme v roce 2013 spolupracovali s 81 rodinami s 272 dětmi. tabulka č. 1: Uzavřené smlouvy převod smluv z r počet nových smluv v r počet ukončených smluv 28 počet smluv převedených do r tabulka č. 3: Přijetí klienta Nový klient Počet rodin V procentech na žádost OSPOD 1 2 % na vlastní žádost % tabulka č. 2: Přehled počtu klientů v lokalitách Lokality Počet rodin Moravská Ostrava 31 Slezská Ostrava 8 Mariánské Hory 6 Kunčičky 2 OV Vítkovice 7 OV Poruba 2 OV Svinov 5 OV Michálkovice 3 OV Jih 2 OV Plesná 2 Horní Suchá 1 Havířov- Šumbark 3 Opava 2 Třinec 1 Bohumín 5 Frýdek Místek 1 36

37 graf č. 1: Prvotní důvody klientů k uzavření smlouvy v roce % 17% 33% žádost o svěření dítěte úprava styku výchovné problémy 14% 26% bytové problémy pomoc s běžnými záležitostmi Nejčastější typy problémů, které jsme klientům pomáhali řešit: Ústavní výchova dítěte (nařízená, navrhovaná, nebo dítě bylo umístěno v ústavu na základě předběžného opatření) zahrnovala zejména sepisování návrhů na zrušení ústavní výchovy nebo předběžného opatření, pomoc rodičům při přípravě na soudní jednání, shromažďování důkazů. V zájmu dítěte se souhlasem klienta jsme jednali se sociálními pracovníky OSPOD, pracovníky ústavních zařízeních s cílem podpořit návrat dítěte do péče rodičů či nejbližších příbuzných. V roce 2013 za spolupráce sociálních pracovníků příslušných OSPOD bylo navráceno 10 dětí /5 rodin/ z ústavní výchovy zpět do péče rodičů. Podporovali jsme co nejintenzivnější kontakt rodičů s dětmi umístěnými v ústavech jednalo se především o pomoc při vyřizování dovolenkového pobytu, doprovody rodičů za dítětem, materiální pomoc a finanční pomoc při návštěvách dětí u rodičů. S posílením kontaktů s dětmi v ústavní výchově jsme pomáhali 10 rodinám /28 dětí/. Společně s rodinami jsme se snažili předcházet umístění jejich dětí do ústavů. Rodinám jsme se snažili zajistit či zprostředkovat vhodné bydlení, vyřídit nárokové dávky. Nedostatečné finanční prostředky na zabezpečení rodiny a hospodaření s penězi V rámci řešení této problematiky jsme klientům pomáhali zejména s vyjednáváním splátkových kalendářů, sepisováním odvolání k exekucím, vyjednávání a doprovody na úřady a instituce s cílem zajistit pro rodinu nárokové sociální dávky. V neposlední řadě jsme jim zprostředkovávali odborné právní poradenství. Bytové problémy. Rodinám jsme pomáhali řešit situace, kdy se ocitly bez jakýchkoli prostředků a bydlení. Vyhledávali jsme azylové domy, ubytovny. V rámci řešení této problematiky jsme klientům poskytovali poradenství, komunikovali s majiteli bytů, doprovázeli klienty na úřady v případě, že jim hrozilo vystěhování, apod. Vzájemné soužití má k dispozici startovací byty, jejichž majitelem je RPG, tyto jsme pronajali rodinám, které spolupracují s Týmem Hnízdo. 11 rodin se během roku již zcela osamostatnilo. Výchova dítěte a péče o děti rodičům jsme pomáhali posilovat jejich rodičovské kompetence (pravidelná školní docházka dětí, péče o miminko, používání odměn a trestů ve výchově, apod.), doprovázeli jsme rodiče s dětmi k lékaři a podobně. V roce 2013 jsme v domácnosti rodičů doučovali 13 dětí. 37

38 Místo poskytování služby Celkem bylo poskytnuto 1560 intervencí: z toho v terénu 801 intervencí (včetně skupinové práce). Z tohoto počtu bylo celkem 359 intervencí v domácnostech klientů či na ubytovně, kde bydlí. Nejčastěji jsme doprovázeli klienty na různé úřady, OSPODY, k lékaři, do dětských domovů a kojeneckých ústavů, k soudu i do jiných organizací a institucí (škol, azylových domů, ubytoven, institucí spojených se službami na bydlení apod.) V kanceláři bylo poskytnuto celkem 759 intervencí. Graf č. 2: Místo setkání v intervencích 850 terén ambulance 700 Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD Projekt byl finančně podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí odboru rodiny a dávkových systémů. Doba realizace projektu: Leden 2013 prosinec 2013 Realizátor projektu: Tým Hnízdo Čiriklano Kher Výše přidělených prostředků: ,- Kč Záměrem projektu bylo poskytovat pomoc a podporu rodinám nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte ve věku 0 18 let z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje, které se ocitly nebo se mohly ocitnout v ohrožení. Aktivity byly směřovány na rodiny, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dítěte /rodina je v agendě SPOD/. Hlavní zásadou Týmu Hnízda je PRÁVO DÍTĚTE VYRŮSTAT VE VLASTNÍ RODINĚ, proto aktivity byly zaměřeny na ochranu práv dětí a na pomoc a podporu rodičům, aby ochranu práv svých dětí zvládali samostatně zabezpečit. Konkrétně se jednalo o rodiny, jejichž děti byly ohroženy ústavní výchovou /výchovné problémy, neplnění povinností rodičů, neschopnost umět pečovat o dítě a tyto rodiny nebyly motivovány ke spolupráci v rámci sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Rodině byl určen jeden kontaktní pracovník, který byl v úzkém kontaktu s pracovníkem OSPOD /klíčový pracovník/ a společně s rodinou se podílel na realizaci individuálního plánu na ochranu dítěte, který vypracoval pracovník OSPOD Rodině jako celku ale i jednotlivým členům rodiny jsme poskytovali individuální pomoc, odborné poradenství /doprovody, konzultace, písemné poradenství/. Činnosti byly zaměřeny na vzdělávací a výchovné aktivity, na pracovně výchovnou činnost s dětmi /doučování, jednání se školami, nácvik učení rodičů/ apod. Prostřednictvím besed, 38

39 modelových situací, hraní rolí, jsme podporovali rodiny ve schopnosti zabezpečit ochranu práv svých dětí a umět svá práva uplatňovat. V rámci realizace projektu jsme spolupracovali s 38 rodinami a 117 dětmi. tabulka č. 4: Přehled počtu klientů převod smluv z roku počet nových smluv v r počet ukončených smluv 7 počet smluv převedených do r tabulka č. 5: Přehled v lokalitách Lokality Počet rodin Moravská Ostrava 15 Slezská Ostrava 3 Mariánské Hory 2 OV Poruba 2 OV Svinov 1 OV Jih 2 Horní Suchá 5 Havířov- Šumbark 1 Bohumín 5 Karviná 1 Frýdek Místek 1 Střípky naděje Projekt byl finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostravy. Název projektu: Střípky naděje Doba realizace projektu: Leden 2013 prosinec 2013 Realizátor projektu: Tým Hnízdo Čiriklano Kher Výše přidělených prostředků: ,- Kč Záměrem projektu bylo poskytovat pomoc a podporu cca 100 ohroženým rodinám s dětmi ve věku 0-18 let z Ostravy, které se nacházely v obtížné situaci a nedokázaly ji vlastními silami řešit. V důsledku sociálních, ekonomických a materiálních problémů se rodiny dostávají do evidence OSPOD a hrozí jim odejmutí dětí, nebo již k takové události došlo. Prostřednictvím individuální sociální práce, společným individuálním plánováním s rodinou /pokud je rodina v evidenci OSPOD i s pracovníkem OSPOD/ a domlouvání kroků k řešení jejich obtíží, jsme rodiny podporovali, motivovali je k posilování rodičovských kompetencí, k výchově k pozitivnímu rodičovství a pomáhali jim tak posílit, obnovit a navrátit stabilitu v rodině. 39

40 Dejme dětem šanci Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem. Název projektu: Dejme dětem šanci Doba realizace projektu: duben 2012 březen 2013 Realizátor projektu: Tým Hnízdo Čiriklano Kher Výše přidělených prostředků: ,- Kč Projekt Dejme dětem šanci se opíral o dva pilíře: První pilíř byl postaven na terénní asistenci v konkrétních rodinách, kde jsme pokračovali v pomoci a podpoře rodin s dětmi ve věku od 0 18 let, z Ostravy a spádových oblastech MSK, které se ocitly v obtížné situaci a v dané chvíli jí nemohly zvládnout vlastními silami. Druhým pilířem jsme chtěli informovat veřejnost, usilovat o podporu stávajících i nových forem profesionální pěstounské péče, posilovat a zvyšovat podvědomí o pěstounské péči, napomoci zvýšit prestiž samotných pěstounů. Díky finanční podpoře jsme mohli také poskytnout Okamžitou pomoc rodinám v nouzi. Tato pomoc přispěla a hlavně napomohla rodině překonat krizovou situaci a tím jsme společně předešli i k oznámení na OSPOD a popřípadě umístění dětí do ÚV. Rodiny díky humanitární pomoci byly v menším psychickém napětí a děti tak nepociťovaly vzniklou krizovou situaci. Některé rodiny měly obavy, že jejich děti nebudou moci nastoupit do školy pro nedostatek školních pomůcek. Tím, že dětem byly pomůcky zajištěny, děti tak řádně nastoupily do škol. Neposlední řadě jsme napomohli cca 60 dětem a 25 rodinám v lokalitě Přednádraží od nedobrovolného odstěhování z lokality tím, že jsme díky Vaší finanční pomoci zajistili vodu a základní potraviny pro děti. Zakoupením výtvarného materiálu a her jsme odlehčili rodičům a dětem zpestřili už v současnosti tak těžký "šedivý" život. Dítě patří do rodiny Projekt byl finančně podpořen z prostředků Moravskoslezského kraje Název projektu: Dítě patří do rodiny Doba realizace projektu: leden 2013 prosinec 2013 Realizátor projektu: Tým Hnízdo Čiriklano Kher Výše přidělených prostředků: ,- Kč Záměrem realizace projektu jsme reagovali na legislativní změny v souvislosti s transformací ústavní výchovy a novelizací zákona č. 159/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a informovali veřejnost, usilovali o podporu stávajících i nových forem profesionální pěstounské péče, snažili se posilovat a zvyšovat podvědomí o pěstounské péči, napomáhali zvýšit prestiž samotných pěstounů. 40

41 Svými aktivitami jsme se zaměřovali na širokou veřejnost, studenty škol, ale především na romské rodiny, které nejsou mnohdy zcela informovány a v důsledku toho jen v malé míře žádají o svěření dětí do pěstounské péče. V součinnosti s partnery kampaně Dejme dětem rodinu jsme se účastnili pravidelných setkání s pěstouny a pracovní skupinou a akcí v rámci kampaně /Třebovický koláč, Tatafest, Čokoládová tretra/. Uskutečnili jsme 2 besedy na VOŠS a FSS. V rámci realizace projektu jsme zorganizovali 5 společných setkání s romskými rodinami za účasti přizvaných romských i neromských pěstounů. Na realizaci projektu se budou podílet 3 sociální pracovníci Týmu Hnízda. Realizací projektu bude veřejnost i studenti škol informováni o stávajících i nových formách profesionální pěstounské péče. Dojde k posílení a zvýšení povědomí o pěstounské péči, ke zvýšení prestiže samotných pěstounů, rodiny budou lépe motivovány ke změně svých postojů k novému pohledu na pěstounskou péči. Projekt napomohl ke zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech pěstounské péče. Zpět na správnou cestu Projekt byl finančně podpořen z prostředků Moravskoslezského kraje. Název projektu: Zpět na správnou cestu Doba realizace projektu: leden 2013 prosinec 2013 Realizátor projektu: Tým Hnízdo Čiriklano Kher Výše přidělených prostředků: ,- Kč Záměrem projektu Zpět na správnou cestu jsme chtěli poskytnout pomoc a podporu cca 20 ti rodinám s dětmi ve věku 0-18 let z Ostravy a Horní Suché. Formou individuální sociální práce v konkrétních rodinách jsme posilovali a podporovali rodičovské kompetence a jejich dovednosti, napomáhali jsme k výchově k pozitivnímu rodičovství a ke vzdělávání dětí rodičů. U dětí jsme se snažili prostřednictvím doučování a konzultacemi s vyučujícími dosáhnout lepších výsledků ve školní výuce a k omezení absencí ve škole. V rámci realizace projektu jsme zorganizovali 6 nabízených společných setkání/besed. Aktivity napomohly rodičům i dětem k lepšímu zapojení a předejití sociálnímu vyloučení. Skupinové aktivity pro rodiny s dětmi: Během roku jsme díky finanční podpory MPSV, MPSV odboru rodiny, Nadace Terezy Maxové dětem, KÚ MSK a Nadace OSF Praha mohli uspořádat pro rodiny s dětmi různá setkání, besedy, výlety po okolí. 41

42 Besedy: Mámo, táto nechci být rodičem pro své sourozence Mámo, táto, chci být Vámi milován Mámo, táto, dejte mi šanci na vzdělání Umím zvládat roli rodiče? Právo dítěte na lékařskou preventivní péči Komunikuji s úřady a OSPOD Matka a novorozenec Očkování dítěte, preventivní lékařské prohlídky Význam rodiny dítěte a jeho vzory Vzájemná komunikace učíme se společně Příklad dobré praxe V rámci besed se nám podařilo např. jednu maminku přimět k antikoncepci a to díky besedě na téma, kde jsme hovořili o plánovaném těhotenství, že je dobré, aby si maminka plánovala dítě. Maminka se rozhodla i proto, že má již více jak dvě děti. Na základě své zkušenosti s antikoncepcí, dalším maminkám doporučila ochranu před dalším neplánovaným otěhotněním. Na besedách jsme diskutovali s rodinami na různá témata. Př. vši, očkování, preventivní prohlídky, volný čas s dítětem, prostředí dítěte, výživa dítěte apod. Rodiny, které nepovažovaly za nutné např. očkovat děti, nebo nevěděly, že děti se mají očkovat, tuto činnost jsme přenesli s rodinou do individuálního plánu rodiny a snažili s rodinou spolupracovat v rámci homevisitingu. Z každé besedy jsme zhotovili letáčky k danému tématu, které jsme našim klientům rozdávali. Kromě výše uvedených jsme vypracovali další informační letáčky: Dávky hmotné nouze Rodičovský příspěvek Rizika půjček u nebankovních sektorů Dítě jde do první třídy Mámo, táto, pojďme se učit Dítě se vrací z ústavu domů Letáčky měly rodiny k dispozici a sloužily jim jako vodítko při řešení jejich problémů. Jednodenní výlety: Jak chutná v přírodě aneb vaříme z kotlíku výlet Hornické muzeum Landek Návštěva Ostravského hradu, aneb strašidel se nebojíme Legenda o hadím králi a princeznách v Ostravě Michálkovicích Lidé Lidem vystoupení dětí z Horní Suché Karviná - Romský festival Návštěva Svatého Kopečku Olomouc Návštěva Brna Romské muzeum Dvoudenní výlety: Vítkov podhradí 42

43 Vzdělávací akce Týmu Hnízdo Všichni pracovníci i dobrovolníci týmu měli v rámci povinného vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění vytvořen individuální vzdělávací plán. V rámci jeho naplňování se pracovníci účastnili odborných konferencí a akcí, studovali v rámci samostudia odborné materiály a sledovali aktuální informace v médiích. Aktivně spolupracovali s organizacemi, jejichž cílem byla podpora transformace ústavní péče v ČR a pomoc rodinám ohroženým odebráním dětí do ústavní výchovy. Náš Tým Hnízdo během roku pracoval cíleně na aktualizování, zkvalitňování a upevňování standardů kvality sociálních služeb Týmu. Tyto jsme konzultovali během roku na schůzkách s externím průvodcem kvalitou. V rámci vzdělávání zaměstnanců pracovníci absolvovali: 2 pracovníci se zúčastnili semináře sociálně právní ochrana dětí 6 pracovníků absolvovalo seminář Cesta k dítěti 2 pracovníci se zúčastnili seminář Případová konference I. 1 pracovník byl na semináři Sociálně-právní ochrana dětí a péče o ohrožené děti změny v právu a praxi od pracovníků absolvovalo Konzultaci standardů kvality 4, 5, 6 6 pracovníků absolvovalo Konzultaci standardů kvality 7, 8, 10, 11, 12 2 pracovnice byly na semináři Inspekce kvality sociálních služeb 2 pracovnice se zúčastnily semináře Správní řízení na úseku OSPOD 2 pracovnice absolvovaly seminář Nové metody sociální práce s ohroženou rodinou 2 pracovníci se zúčastnili semináře Komunikace v pomáhajících profesích 2 pracovníci absolvovali seminář Citová vazba 1 pracovník se zúčastnil semináře Státní sociální podpora a hmotná nouze 1 pracovník se zúčastnil semináře Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 pracovník absolvoval seminář Praktická zkušenost sociální práce v terénu Během roku 2013 na našem pracovišti vykonalo svou odbornou praxi 5 studentů a 19 stážistů /1 stážistka z VOŠ Sociální, 4 praktikanti z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, 18 studentů z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity na jednodenní stáži, 1 praktikant z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity/. Během roku 2013 jsme se jako členové Komunitního plánu scházeli ve skupině Rodina a děti, kde jsme prezentovali naši činnost, zúčastnili jsme se dne sociálních služeb Lidé lidem. 43

44 Prezentace výstupů Výstupy projektu byly v průběhu roku 2013 prezentovány na všech akcích, kterých se pracovníci zúčastnili a při realizaci všech aktivit. Pracovníci službu prezentovali na dni sociálních služeb prostřednictvím akce Lidé lidem, na pravidelných setkáních pracovních skupin Rodina a dítě v rámci komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě. Služba a realizace aktivit je dále prezentována prostřednictvím aktuálních informačních letáků, pravidelně aktualizovaných webových stránek ústní formou při různých osobních setkání apod. 44

45 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež komunitní centrum Hrušov Místo výkonu služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Komunitní centrum Hrušov, Pláničkova 5, Ostrava-Hrušov Kontakty: Vedoucí pracovník NZDM-KC Hrušov: , pevná linka: , Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Komunitní centrum Hrušov, Vzájemné soužití o.p.s. (dále jen NZDM-KC Hrušov) poskytuje služby na základě principu nízkoprahovosti (služba je klientům nabízena bezplatně). NZDM-KC se zaměřuje na nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit poskytovaných dětem a mládeži ve věku od 6-ti do 26-ti let. Personální zajištění: NZDM-KC Hrušov spadá přímo pod ředitele Vzájemné soužití o.p.s. Zařízení má svého vedoucího a zástupce. Funkci fundraisera a koordinátora aktivit vykonávala Mgr. Simona Reichlová. NZDM-KC zaštiťovala jako sociální pracovnice Mgr. Kateřina Szczygielová. NZDM-KC Hrušov: Renáta Gažiová Martin Petěra Zdeněk Tišer Alžběta Mačková - vedoucí pracovník - zástupce vedoucí, pracovník v sociálních službách - pracovník v sociálních službách - pomocný pracovník 45

46 Cílová skupina: Primárně jinde neorganizované děti a mladí lidé ve věku 6-26 let z Ostravy a jejího okolí, převážně však ze sociálně vyloučených lokalit Ostravy. Tyto děti a mládež se nacházejí v obtížné životní situaci, jsou ohroženy sociálně nežádoucími jevy, chtějí rozvíjet sebe sama, mají specifické nároky na trávení svého volného času. Sekundární cílovou skupinu tvoří rodinní příslušníci klientů, účastníci kulturních a jiných akcí z řad širší veřejnosti. Cíle služby: Podpora dětem a mládeži při zvládnutí obtížných životních událostí snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování zvýšení sociálních schopností snížení rizikového chování podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společností, včetně zapojení do dění místní komunity Zásady služby: Dobrovolnost do služby vstupují obě strany dobrovolně, uživatel ji může ukončit kdykoli bez udání důvodu, poskytovatel může službu ukončit pouze za podmínek stanovených vnitřním předpisem. Nezávislost poskytovatelem služby je nestátní nezisková organizace, apolitická. Základním principem poskytování naší služby je podpora samostatnosti, svobodného rozhodování a nezávislosti uživatele. Mlčenlivost, důvěrnost informací všichni pracovníci podílející se na realizaci služby jsou vázáni mlčenlivostí a povinni chránit informace o uživatelích dle zákona. Bezplatnost služba je uživateli poskytována bez úhrady. Otevřenost služba je transparentní vůči uživatelům, zájemcům o službu, veřejnosti i dalším organizacím. Individuální přístup ke každému uživateli přistupujeme dle jeho individuální životní situace a potřeb. Respektování důstojnosti uživatele s uživatelem jednáme jako s rovnocenným partnerem, respektujeme jeho hodnotu. Provozní doba NZDM KC Hrušov: Pondělí pátek: 12:30 17:00 17:30 19:00 (mládež od 13 do 18 let) 19:00 20:00 (individuální práce po dohodě) Služba byla realizována celoročně ve všední dny + příležitostné víkendové akce. Ve čtvrtky vždy 2 x měsíčně probíhala aktualizace práce na standardech, vzdělávání. Hodnocení a výstupy služby v roce 2013: V roce 2013 využilo služeb NZDM-KC Hrušov celkem 81 uživatelů, kterým bylo celkem poskytnuto 1048 intervencí a 6632 kontaktů. 46

47 Věkové složení uživatelů služby NZDM-KC Hrušov 33% 6-14 let 15-26let 67% Uživatele jsme rozdělili do dvou věkových kategorií. Do věkové kategorie 6-14 let spadá 54 uživatelů (67% z celkového počtu) a do věkové kategorie let spadá 27 uživatelů (33% z celkového počtu). Složení poskytnutých intervencí v NZDM-KC Hrušov za rok % 2% pomoc při plánování vol.akt. 67% nácvik dovedností vzdělávání Z celkového počtu 1048 intervencí bylo poskytnuto 21 intervencí (2%) jako pomoc při plánování volného času, 702 intervencí (31%) jako nácvik dovedností a 325 intervencí (67%) vzdělávání. Průměrná vytíženost služby: Počet intervencí: Počet kontaktů: Otevírací dny: Poskytování služby v hodinách: I.pololetí II.pololetí ,5 Celý rok: ,5 Průměr za měsíc:

48 V prvním pololetí roku 2013 bylo v NZDM-KC Hrušov poskytnuto uživatelům 546 intervencí a 3307 kontaktů. Služba byla v tomto období otevřena 114 dní a poskytována 670 hodin. Ve druhém pololetí pak bylo poskytnuto uživatelům 502 intervencí a 3325 kontaktů. Služba byla v tomto období otevřena 114 dní a poskytována 705 hodin. V průběhu celého roku tedy bylo uživatelům poskytnuto 1048 intervencí (což činí průměrně 87 intervencí měsíčně), dále pak 6632 kontaktů (což činí průměrně 553 kontaktů měsíčně). Služba byla v průběhu roku otevřena po 228 dnů (což činí v průměru 19 dní měsíčně) a poskytována byla 1375 hodin (což činí průměrně 115 hodin měsíčně). Nabídka aktivit v rámci NZDM-KC v roce 2013: Umělecké aktivity: Aranžování květin a výsadba zeleně, výtvarná činnost, keramika, taneční činnost, divadelní a dramatická, literární činnost Sportovní aktivity: Malá kopaná, stolní tenis, plavání, posilování, cyklistika, turistika Praktické aktivity: Šití, ruční práce, vaření, manikúra, aranžérství, kadeřnictví Vzdělávací aktivity: Práce na PC, doučování v NZDM- KC, doučování v rodinách, videoprojekce, společenské hry, přednášková činnost, výchova ke zdraví, výměnné přeshraniční pobyty dětí a mládeže Dále nabízíme: Jednodenní výlety, vícedenní výlety, tábory, diskotéky v NZDM- KC, kino, divadlo V roce 2013 jsme mohli realizovat naši službu NZDM-KC Hrušov díky finanční podpoře těchto subjektů: MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), MMO (Magistrát města Ostravy), MK (Ministerstvo kultury), MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), MSK (Moravskoslezský kraj), ESF (Evropský sociální fond), NFO (Nadační fond Albert), Visegrádský fond, Nadace Martina Romana projekt Čtení pomáhá. 48

49 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež komunitní centrum Liščina Místa výkonu služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Komunitní centrum Liščina, Sodná 25, Ostrava-Hrušov Kontakty: Vedoucí pracovník NZDM-KC Liščina: , pevná linka: , Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Komunitní centrum Liščina, Vzájemné soužití o.p.s. (dále jen NZDM-KC Liščina) poskytuje služby na základě principu nízkoprahovosti (služba je klientům nabízena bezplatně). NZDM-KC se zaměřuje na nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit poskytovaných dětem a mládeži ve věku od 6-ti do 26-ti let. Personální zajištění: NZDM-KC Liščina spadá přímo pod ředitele Vzájemné soužití o.p.s. Zařízení má svého vedoucího a zástupce. Funkci fundraisera a koordinátora aktivit vykonávala Mgr. Simona Reichlová. NZDM-KC zaštiťovala jako sociální pracovnice Mgr. Kateřina Szczygielová. NZDM-KC Liščina: Zdeněk Kroščen Veronika Kanalošová Elena Židková Naděžda Václavíková - vedoucí pracovník - zástupce vedoucí, pracovník v sociálních službách - pracovník v sociálních službách - pracovník v sociálních službách 49

50 Cílová skupina: Primárně jinde neorganizované děti a mladí lidé ve věku 6-26 let z Ostravy a jejího okolí, převážně však ze sociálně vyloučených lokalit Ostravy. Tyto děti a mládež se nacházejí v obtížné životní situaci, jsou ohroženy sociálně nežádoucími jevy, chtějí rozvíjet sebe sama, mají specifické nároky na trávení svého volného času. Sekundární cílovou skupinu tvoří rodinní příslušníci klientů, účastníci kulturních a jiných akcí z řad širší veřejnosti. Cíle služby: Podpora dětem a mládeži při zvládnutí obtížných životních událostí snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování zvýšení sociálních schopností snížení rizikového chování podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společností, včetně zapojení do dění místní komunity Zásady služby: Dobrovolnost do služby vstupují obě strany dobrovolně, uživatel ji může ukončit kdykoli bez udání důvodu, poskytovatel může službu ukončit pouze za podmínek stanovených vnitřním předpisem. Nezávislost poskytovatelem služby je nestátní nezisková organizace, apolitická. Základním principem poskytování naší služby je podpora samostatnosti, svobodného rozhodování a nezávislosti uživatele. Mlčenlivost, důvěrnost informací všichni pracovníci podílející se na realizaci služby jsou vázáni mlčenlivostí a povinni chránit informace o uživatelích dle zákona. Bezplatnost služba je uživateli poskytována bez úhrady. Otevřenost služba je transparentní vůči uživatelům, zájemcům o službu, veřejnosti i dalším organizacím. Individuální přístup ke každému uživateli přistupujeme dle jeho individuální životní situace a potřeb. Respektování důstojnosti uživatele s uživatelem jednáme jako s rovnocenným partnerem, respektujeme jeho hodnotu. Provozní doba NZDM KC Liščina: Pondělí pátek: 12:30 17:00 17:30 19:00 (mládež od 13 do 18 let) 19:00 20:00 (individuální práce po dohodě) Služba byla realizována celoročně ve všední dny + příležitostné víkendové akce. Ve čtvrtky vždy 2 x měsíčně probíhala aktualizace práce na standardech, vzdělávání. Hodnocení a výstupy služby v roce 2013: V roce 2013 využilo služeb NZDM-KC Liščina celkem 100 uživatelů, kterým bylo celkem poskytnuto 1118 intervencí a 7562 kontaktů. 50

51 Věkové složení uživatelů služby NZDM-KC Liščina 28% 6-14 let 15-26let 72% Uživatele jsme rozdělili do dvou věkových kategorií. Do věkové kategorie 6-14 let spadá 72 uživatelů (72% z celkového počtu) a do věkové kategorie let spadá 28 uživatelů (28% z celkového počtu). Složení poskytnutých intervencí v NZDM-KC Liščina za rok % pomoc při plánování vol.akt. 50% 48% nácvik dovedností vzdělávání Z celkového počtu 1118 intervencí bylo poskytnuto 22 intervencí (2%) jako pomoc při plánování volného času, 537 intervencí (48%) jako nácvik dovedností a 559 intervencí (50%) vzdělávání. Průměrná vytíženost služby: Počet intervencí: Počet kontaktů: Otevírací dny: Poskytování služby v hodinách: I.pololetí II.pololetí Celý rok: Průměr za měsíc:

52 V prvním pololetí roku 2013 bylo v NZDM-KC Liščina poskytnuto uživatelům 588 intervencí a 3766 kontaktů. Služba byla v tomto období otevřena 111 dní a poskytována 663 hodin. Ve druhém pololetí pak bylo poskytnuto uživatelům 530 intervencí a 3796 kontaktů. Služba byla v tomto období otevřena 110 dní a poskytována 660 hodin. V průběhu celého roku tedy bylo uživatelům poskytnuto 1118 intervencí (což činí průměrně 93 intervencí měsíčně), dále pak 7562 kontaktů (což činí průměrně 630 kontaktů měsíčně). Služba byla v průběhu roku otevřena po 221 dnů (což činí v průměru 18 dní měsíčně) a poskytována byla 1323 hodin (což činí průměrně 110 hodin měsíčně). Nabídka aktivit v rámci NZDM-KC v roce 2013: Umělecké aktivity: Aranžování květin a výsadba zeleně, výtvarná činnost, taneční činnost. Sportovní aktivity: Malá kopaná, stolní tenis, plavání, posilování, cyklistika, turistika Praktické aktivity: Šití, ruční práce, vaření, kutilská dílna, manikúra, aranžérství, kadeřnictví Vzdělávací aktivity: Práce na PC, doučování v NZDM- KC, doučování v rodinách, videoprojekce, společenské hry, přednášková činnost, výchova ke zdraví, výměnné přeshraniční pobyty dětí a mládeže Dále nabízíme: Jednodenní výlety, vícedenní výlety, tábory, diskotéky v NZDM- KC, kino, divadlo V roce 2013 jsme mohli realizovat naši službu NZDM-KC Liščina díky finanční podpoře těchto subjektů: MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), MMO (Magistrát města Ostravy), MK (Ministerstvo kultury), MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), MSK (Moravskoslezský kraj), ESF (Evropský sociální fond), NFO (Nadační fond Albert), Visegrádský fond, Nadace Martina Romana projekt Čtení pomáhá. 52

53 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež komunitní centrum Zárubek Místa výkonu služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Komunitní centrum Zárubek, Zárubecká 16, Slezská Ostrava Kontakty: Vedoucí pracovník NZDM-KC Zárubek: , pevná linka: , Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Komunitní centrum Zárubek, Vzájemné soužití o.p.s. poskytuje služby na základě principu nízkoprahovosti (služba je klientům nabízena bezplatně). NZDM-KC se zaměřuje na nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit poskytovaných dětem a mládeži ve věku od 6-ti do 26-ti let. Personální zajištění: NZDM-KC Zárubek spadá přímo pod ředitele Vzájemné soužití o.p.s. Zařízení má svého vedoucího a zástupce. Funkci fundraisera a koordinátora aktivit vykonávala Mgr. Simona Reichlová. NZDM-KC zaštiťovala jako sociální pracovnice Mgr. Kateřina Szczygielová. NZDM-KC Zárubek: Jolana Šmarhovyčová Marcela Ištaneková Jitka Blašková Michal Olah - vedoucí pracovník - zástupce vedoucí, pracovník v sociálních službách - pracovník v sociálních službách - pracovník v sociálních službách 53

54 Cílová skupina: Primárně jinde neorganizované děti a mladí lidé ve věku 6-26 let z Ostravy a jejího okolí, převážně však ze sociálně vyloučených lokalit Ostravy. Tyto děti a mládež se nacházejí v obtížné životní situaci, jsou ohroženy sociálně nežádoucími jevy, chtějí rozvíjet sebe sama, mají specifické nároky na trávení svého volného času. Sekundární cílovou skupinu tvoří rodinní příslušníci klientů, účastníci kulturních a jiných akcí z řad širší veřejnosti. Cíle služby: Podpora dětem a mládeži při zvládnutí obtížných životních událostí snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování zvýšení sociálních schopností snížení rizikového chování podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společností, včetně zapojení do dění místní komunity Zásady služby: Dobrovolnost do služby vstupují obě strany dobrovolně, uživatel ji může ukončit kdykoli bez udání důvodu, poskytovatel může službu ukončit pouze za podmínek stanovených vnitřním předpisem. Nezávislost poskytovatelem služby je nestátní nezisková organizace, apolitická. Základním principem poskytování naší služby je podpora samostatnosti, svobodného rozhodování a nezávislosti uživatele. Mlčenlivost, důvěrnost informací všichni pracovníci podílející se na realizaci služby jsou vázáni mlčenlivostí a povinni chránit informace o uživatelích dle zákona. Bezplatnost služba je uživateli poskytována bez úhrady. Otevřenost služba je transparentní vůči uživatelům, zájemcům o službu, veřejnosti i dalším organizacím. Individuální přístup ke každému uživateli přistupujeme dle jeho individuální životní situace a potřeb. Respektování důstojnosti uživatele s uživatelem jednáme jako s rovnocenným partnerem, respektujeme jeho hodnotu. Provozní doba NZDM KC Zárubek: Pondělí pátek: 12:30 17:00 17:30 19:00 (mládež od 13 do 18 let) 19:00 20:00 (individuální práce po dohodě) Služba byla realizována celoročně ve všední dny + příležitostné víkendové akce. Ve čtvrtky vždy 2 x měsíčně probíhala aktualizace práce na standardech, vzdělávání. Hodnocení a výstupy služby v roce 2013: V roce 2013 využilo služeb NZDM-KC Zárubek celkem 80 uživatelů, kterým bylo celkem poskytnuto 673 intervencí a 4875 kontaktů. 54

55 Věkové složení uživatelů služby NZDM-KC Zárubek 25% 6-14 let 75% let Uživatele jsme rozdělili do dvou věkových kategorií. Do věkové kategorie 6-14 let spadá 60 uživatelů (75% z celkového počtu) a do věkové kategorie let spadá 20 uživatelů (25% z celkového počtu). Složení poskytnutých intervencí v NZDM-KC Zárubek za rok % vzdělávání 76% nácvik dovedností Z celkového počtu 673 intervencí bylo poskytnuto 511 intervencí (76%) jako nácvik dovedností a 162 intervencí (24%) vzdělávání. Průměrná vytíženost služby: Počet intervencí: Počet kontaktů: Otevírací dny: Poskytování služby v hodinách: I.pololetí II.pololetí Celý rok: Průměr za měsíc:

56 V prvním pololetí roku 2013 bylo v NZDM-KC Zárubek poskytnuto uživatelům 320 intervencí a 2575 kontaktů. Služba byla v tomto období otevřena 113 dní a poskytována 663 hodin. Ve druhém pololetí pak bylo poskytnuto uživatelům 353 intervencí a 2300 kontaktů. Služba byla v tomto období otevřena 112 dní a poskytována 690 hodin. V průběhu celého roku tedy bylo uživatelům poskytnuto 673 intervencí (což činí průměrně 56 intervencí měsíčně), dále pak 4875 kontaktů (což činí průměrně 406 kontaktů měsíčně). Služba byla v průběhu roku otevřena po 225 dnů (což činí v průměru 19 dní měsíčně) a poskytována byla 1353 hodin (což činí průměrně 113 hodin měsíčně). Nabídka aktivit v rámci NZDM-KC v roce 2013: Umělecké aktivity: Aranžování květin a výsadba zeleně, výtvarná činnost, keramika, taneční činnost. Sportovní aktivity: Malá kopaná, stolní tenis, plavání, posilování, cyklistika, turistika Praktické aktivity: Šití, ruční práce, eucanistika, vaření, manikúra, aranžérství, kadeřnictví Vzdělávací aktivity: Práce na PC, doučování v NZDM- KC, doučování v rodinách, videoprojekce, společenské hry, přednášková činnost, výchova ke zdraví, výměnné přeshraniční pobyty dětí a mládeže Dále nabízíme: Jednodenní výlety, vícedenní výlety, tábory, diskotéky v NZDM- KC, kino, divadlo V roce 2013 jsme mohli realizovat naši službu NZDM-KC Zárubek díky finanční podpoře těchto subjektů: MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), MMO (Magistrát města Ostravy), MK (Ministerstvo kultury), MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), MSK (Moravskoslezský kraj), ESF (Evropský sociální fond), NFO (Nadační fond Albert), Visegrádský fond, Nadace Martina Romana projekt Čtení pomáhá. 56

57 Některé realizované aktivity Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2013 Knižní veletrh Dne se v areálu Černá louka konal knižní veletrh v rámci projektu Čtení pomáhá. Součástí tohoto projektu bylo povídání s donátorem projektu, spisovatelkou a ambasadorkou projektu Alenou Ježkovou. Za zařízení NZDM-KC Zárubek se zúčastnila Marcela Ištaneková, kde prezentovala zařízení a popovídala o činnosti centra, poděkovala za finanční dar Kč na vybavení do centra pro děti a mládež, poskytla informace, na co bude částka, která bude vybrána, použita. Tato částku byla využita na zakoupení učebních a didaktických pomůcek a potřebné vybavení. Veletrh byl velmi zajímavý s účastí mnoha zajímavých lidí. Návštěva koncentračního tábora v Osvětimi Dne 6. Dubna 2013 se mládež spolu se zaměstnanci center Hrušov, Liščina i Zárubek zúčastnili v rámci mezinárodního projektu financovaného Visegrádským fondem exkurze do Polska, do koncentračního tábora Osvětim, a to společně se zástupci organizací ze Slovenska, Maďarska a Polska, aby se společně na komentované prohlídce s průvodcem dozvěděli více z nedávné historie a dokázali si představit zvěrstva, která se zde děla. Návštěva zanechala v mládeži i dospělých mnoho dojmů. Oslavy Dne Romů 8. dubna V tento den slavily mezinárodní Den Romů všechna 3 centra. Pro děti byl mj. připravený program videoprojekce fotografií tradiční romské zvyky, historie Romů a fotky dětí, kvízy ze znalostí romských tradic a romštiny, hry puzzle, věštění z karet, překlad z romštiny do češtiny a Poskládej romský kroj, romská zábava živá hudba a vystoupení dětí z center. Navštívili nás také reportéři z ČT. Ukázky ze Dne Romů v NZDM-KC Liščina pak byly odvysílány v pořadu Události v regionech (Ostrava): Akce se dětem velmi líbila. Zapojily se do všech připravených her. 57

58 Vystoupení v minoritském klášteře v Opavě, prohlídka historického centra Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež komunitní centrum Liščina (soubor Bachtale Čhave pod vedením paní Veroniky Kanalošové) se zúčastnilo dne 23. května kulturní akce pořádané o.p.s. Eurotopia Opava. Předvedl nacvičené romské a latinské tance, prohlédl si vystoupení ostatních souborů a získával další zkušenosti. Po skončení akce si děti prohlédly město náměstí, Slezské divadlo, radnici a další památky. Dětem se akce velice líbila. Mezinárodní výměnný pobyt dětí a mládeže v Ostravě V květnu 2013 jsme hostili v rámci mezinárodního projektu organizace Romské srdcia ze slovenské Čaty, a Madaři z Budapešti Gipsy Idea Közhasznú Egyesület. Po seznamovacím večeru následoval společný výlet do města Příbor, návštěva výstavy Řemesla Romů a muzeum Sikmunda Freuda, pak skupina navštívila Štramberk. Další den týmy center Hrušov, Liščina, Zárubek představily svoji práci, přednášely o situaci Romů u nás, proběhla návštěva romských lokalit v Ostravě. Večer následovaly team-buildingové hry, společný fotbal/ping-pong, nácvik na společný festival na Slovensku. Další den pokračovaly nácviky na společná vystoupení, hry, sportovní a jiné aktivity (společné vaření, tradiční česká/romská jídla). Poslední večer proběhlo společné vaření a večeře, společný hudební večer, karaoke. Poslední den proběhlo hodnocení pobytu, plánování dalších aktivit, odjezd domů. Vystoupení na Akci Lidé lidem Dne 20. června se konal již šestý ročník tradiční akce Lidé lidem na Masarykově náměstí v Ostravě. Představily se zde organizace, které ve městě Ostrava poskytují sociální služby a aktivity s tím související. Nízkoprahová centra pro děti a mládež komunitní centra předvedla mj. španělské a romské tance v podání souboru z centra Hrušov, romský čardáš předvedl taneční soubor Cikne jilore ze Zárubku, moderní i romské tance předvedl soubor Bachtale čhave z Liščiny, zazpíval Dalibor Gregor s Markétou Gažiovou. Akci zahájil náměstek primátora statutárního města Ostrava Ing. Martin Štěpánek Ph.D. Jednotlivé sociální organizace zde měly své stánky, kde veřejnosti prezentovaly svoji práci a měly svá vystoupení (děti, senioři, hendikepovaní lidé apod.). 58

59 Probíhaly také interaktivní dílny a workshopy zaměřené na terapeutické činnosti jednotlivých poskytovatelů. Uskutečnil se Projektový den pro žáky a studenty ZŠ a SŠ. Soutěžící obcházeli jednotlivé stánky, řešili úkoly, za které byli odměněni drobnými dárky. Veškerý mluvený program a komentované ukázky Městské policie Ostrava byly překládány do znakové řeči. Akci pořádal Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, ve spolupráci s občanským sdružením Eko-Info centrum Ostrava. Akce Lidé lidem byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Talentová pěvecká soutěž Slavík 2013 Akce Slavík se konala v NZDM KC Hrušov dne , šlo o II. ročník této oblíbené soutěže. Děti měly za úkol zazpívat před porotou písničku, kterou si vybraly. Děti hodnotila nezávislá tříčlenná porota. Akci moderoval pan Miroslav Červeňák. Do soutěže se přihlásilo 13 dětí z lokalit Zárubek, Liščina, Hrušov a Přívoz. Děti byly odměněny drobnými pozornostmi. Soutěž se jim moc líbila a těší se na další, třetí ročník. Účast na fotbalovém turnaji Fair play v rámci projektu Fotbal pro rozvoj V rámci Akčního dne kampaně Fotbal pro rozvoj v Ostravě se děti z center Hrušov, Liščina a Zárubek spolu s dalšími dětmi z Ostravy i týmem z africké Keni zúčastnily ve sportovním areálu ve Středisku volného času v Ostravě Zábřehu sportovního klání i dalších aktivit pro děti a mládež bubenický workshop, africké tance, malování na zeď, eucanistika apod. Fotbalová utkání v rámci tohoto projektu se vymykají běžným pravidlům v podobě absence rozhodčího, smíšených týmů, většímu důrazu na fair-play než na výsledek. 59

60 Preventivní akce Stop drogám v centru Hrušov Akce Stop drogám proběhla dne na Pláničkově ulici v Ostravě Hrušově. Úvodní slovo měl ředitel o.s.vzájemné soužití, pan Kumar Vishwanathan a Martin Petěra, zástupce vedoucí Nízkoprahového centra pro děti a mládež Hrušov. Cílem akce bylo předat informace o drogách, nástěnky, povídání s lidmi, kteří se z drog vyléčili, cvičné testy, následoval dokument promítání filmu o drogové závislosti Katka v prostorách NZDM KC Hrušov. Jako doprovodný program po celou dobu akce byly zajištěny hry a soutěže pro děti, trampolína pro děti, občerstvení. Následovalo vystoupení dětí i zaměstnanců, hostů: pěvecký soubor Hrušov, RAP, HIP HOP (soubor z Olomouce), taneční Soubor Liščina, taneční soubor ze Základní školy Přemysla Pittra, divadelní scénka v podání zaměstnanců sdružení, pan František Kostlán s kytarou. Akce se zúčastnila i paní místostarostka Slezské Ostravy MUDr. Heráková, uvolněný člen rady pan Mandok, Romský koordinátor z Magistrátu města Ostravy Mgr. Jan Chytil. Účast na mezinárodním festivalu na Slovensku Děti a mládež z center Hrušov, Liščina a Zárubek vystoupily ve dnech srpna na festivalu ve slovenské Čatě, který byl závěrečnou akcí ve Visegrádském projektu. Akci přišlo zhlédnout mnoho lidí, vystoupení byla pestrá (hudebníci a umělci ze Slovenska, Maďarska, České Republiky). Pro děti a mládež byla vystoupení a výkony inspirující a odnesli si krásný kulturní zážitek. Preventivní přednášky na téma Drogy V říjnu se uskutečnily v centrech pro děti a mládež přednášky a doprovodné akce, které vedli lektoři z organizace Arka CZ, o.s (Hana Cronová, David Tobiasz, Jan Hroch). Témata: co jsou to drogy, co je to závislost, jak vzniká a jak se jí vyhnout. V listopadu následovaly akce s cílem zpětné vazby co si z přednášek účastníci odnesli. 60

61 Přednáška pro maminky s předškolními a školními dětmi Hlavním cílem projektu Mami, tati, já chci do školy, který realizovalo Občanské sdružení Slovo 21 v několika městech v ČR, je umožnit romským rodičům, aby si osvojili znalosti a získali dovednosti potřebné pro úspěšnou realizaci a ochranu práv týkajících se vzdělávání svých dětí, a stejně tak je motivovat k boji proti segregaci svých dětí v průběhu vzdělávání. Dílna pro děti, kterou vedl zkušený expert pro práci s dětmi, probíhala paralelně s workshopy pro rodiče. V rámci dílny děti nacvičovaly správný úchop a držení tužky, rozvoj slovní zásoby a sluchovou pozornost, jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka apod. Po dílnách byla distribuována rodičům příručka "Jak do školy / Sar vaš e škola", a zároveň dostali i podpůrné výukové materiály (písanky, trojhranné pastelky, tužky, plastelíny, vodovky, atd.) aby mohli cvičit s dětmi doma. Workshop pro rodiče zahrnoval úvod, představení projektu, informace o rozdílech v osnovách obou druhů škol (základní a praktická), důsledky ukončení praktických škol, jak chránit dítě, aby se nedostalo do praktické školy, představení rodičů a jejich osobní zkušenosti se školou, divadelní představení Fórum - herci ukázali modelové situace - příběhy (např. zápis do školy, výběr školy, diskuze mezi rodiči při rozhodovaní do jaké školy dítě zapsat atd.). Scénky jsou interaktivního charakteru a osloví rodiče, kteří mohou aktivně vstoupit do scének s vlastními příspěvky a ukázat ostatním, jak se chovají nebo jak by se v takové situaci zachovali. Diskuze situace v Ostravě - kolik praktických škol ve městě existuje, kontakty mezi romskou komunitou a školskými institucemi ve městě, diskuse. Akci vedl 6 členný tým romských lektorů, herců, lektor předškolní přípravy, koordinátor ve spolupráci se zaměstnanci center. Budování plácku na Zárubku Od června do prosince 2013 byl budován prostřednictvím zapojení místních obyvatel sportovní plácek v lokalitě Zárubek, který bude sloužit místním lidem k smysluplnému aktivnímu trávení volného času, neboť takové místo v lokalitě do této doby nebylo. Rodiče a mládež se rozhodli, že budou pomáhat s vybudováním tohoto hřiště. Obyvatelé se zapojili do plánování, byly uskutečněny schůzky s rodiči, děti malovaly návrhy plácku, jak by chtěly, aby vypadal, a co by tam chtěly mít. V této lokalitě nemají lidé absolutně žádné občanské kulturní ani sportovní vyžití. Do této akce se zapojily také naše děti, které navštěvují naše zařízení, převážně chlapci. Toto hřiště bylo slavnostně otevřeno Sportovním dnem v říjnu Na projekt získal finance z rozpočtu Moravskoslezského kraje tým Helpale, organizační jednotka o.s.vzájemné soužití. Vystoupení v Domově pro seniory a předání dárečků Na den 17. prosince jsme byli pozváni do Domova pro seniory v Muglinově. Vystoupila zde dvě centra s tancem i zpěvem (Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Liščina a Hrušov), která udělala místním starším lidem radost a zároveň reprezentovala naše sdružení tanečními soubory. Po skončení programu děti a mládež darovaly seniorům vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka a vánoční baňky, z nichž měli senioři v tento předvánoční čas radost. 61

62 Fotbalový turnaj Přátelství Dne 23. listopadu se konal fotbalový turnaj v tělocvičně na Základní škole Na Vizině na Slezské Ostravě. Celkem se turnaje účastnilo 5 fotbalových družstev (Zárubek A a B, Mariánské Hory, Liščina, Hrušov), jako hosté přijeli i kluci junioři hrající v týmu Baník Ostrava. Pro kluky byla tato návštěva inspirace a byli rádi, že si mohou společně zahrát. Mikulášská besídka Dne se děti a mládež z center Hrušov, Liščina a Zárubek zúčastnily předvánoční besídky na ZŠ Na Vizině. Pro diváky byl připraven pestrý program v podobě vystoupení mnoha souborů tanečních, pěveckých skupin i jednotlivců. Předvedly se i děti ze školy a z dalších organizací. Pozvání na akci přijali i zástupci Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje. Dětem byly ke konci rozdány Mikulášské balíčky. Akci moderoval pan Miroslav Červeňák, který zároveň sehnal sladké odměny pro děti a vystupující ve formě několika věcných darů. Další akce pořádané v roce 2013 pro děti a mládež: Halloween, Maškarní ples, Vítání jara a léta spojená s úklidem a zvelebováním lokalit, Loučení se s létem, Noční diskotéka, sportovní turnaje ve fotbale, nohejbale, stolním tenise, kulinářské akce Vařečka, Pálení čarodějnic a mnoho dalších. Hrušov Co se povedlo v roce 2013 Preventivní aktivity zaměřené na problematiku návykových látek Již jedenáct let, od roku 2003, tým Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež komunitního centra Hrušov pořádá na Pláničkově ulici akci Stop drogám, v rámci které bojujeme a chceme preventivně zabránit výskytu drog a dalších omamných látek u dětí a mládeže v této lokalitě a šířit osvětu o škodlivosti užívání drog ve spolupráci s komunitou. Při realizaci jsme v roce 2013 kromě spolupráce s organizací Renarkon začali spolupracovat i s další organizací, Arkou, která pro nás v roce 2013 připravila několik naučných a zároveň poutavých přednášek a besed a následných setkání ke zjištění zpětné vazby od dětí a mládeže, a dalšími jednotlivci i organizacemi. Pozitivní výsledky monitoringu MMO z nízkoprahového centra Hrušov Velmi kladně byl hodnocen fakt, že se na přípravě programu a aktivit v centru podílejí samotní uživatelé. Mladší děti začínají každou návštěvu vzdělávacími aktivitami doučováním, psaním úkolů, případně procvičováním látky, která jim činí obtíže. Čím jsou děti starší, tím více se uplatňuje individuální přístup. U starších žáků jsou vzdělávací aktivity přizpůsobeny individuálním potřebám - častěji ke studiu využívají výpočetní techniku a přístup k internetu. V průběhu doučování si např. vypracovávají referáty, tisknou materiály apod. Velice dobrá je spolupráce se spádovými školami (tato spolupráce se uskutečňuje buď prostřednictvím telefonních hovorů, nebo při osobních setkáních). 62

63 Komunikace probíhá prostřednictvím asistentů pedagoga, učitelů, případně ředitelů škol, mladší děti dochází do čtyř spádových škol. Doučování vedou u mladších žáků pracovníci střediska, u starších studenti VŠ nebo SŠ (dobrovolníci), kteří do střediska pravidelně docházejí. V individuálních případech spolupracuje středisko s neziskovou organizací S.T.O.P, o.s., která se výlučně zaměřuje na doučování (tato organizace např. připravuje studenty středních škol na maturity, případně na příjímací řízení na VŠ). Mimo vzdělávací aktivity středisko poskytuje dle předem stanoveného rozvrhu aktivity výchovné a volnočasové. Nabídka těchto aktivit je velice pestrá. Děti se mohou účastnit sportovních aktivit (na sportovišti NZDM Liščina, cvičení zumby, box, posilování atd.), hudebních aktivit, účastnit na výletech a mezinárodních výměnných pobytů. Organizace svou činnost prezentuje na různých akcích (např. Lidé Lidem). Drtivá většina rodičů se střediskem spolupracuje, účastní se akcí dětí, pomáhá při jejich přípravě a organizaci. Díky aktivitám NZDM se rozhodně zlepšila spolupráce s rodiči, navázala se spolupráce se spádovými školami a tím se eliminovalo záškoláctví, 3 děti začaly docházet na hodiny zpěvu do ZUŠ. Celkově se zlepšil prospěch dětí, sportovní a praktické dovednosti. Liščina Úspěch v hodnocení kvality služby NZDM cvičné inspekci Nízkoprahové centrum pro děti a mládež komunitní centrum Liščina úspěšně prošlo v roce 2013 hodnocením kvality sociální služby NZDM (plní registrační podmínky a povinnosti poskytovatele a splňuje standardy kvality sociálních služeb). Hodnocení probíhalo na základě inovované metodiky Rozvojového auditu (dostupná na v sekci Evropské projekty) a NZDM-KC Liščina tímto získalo akreditaci a členství v České asociaci streetwork (ČAS). Pozitivní výsledky monitoringu MMO z Nízkoprahového centra Liščina Aktivity v tomto středisku jsou naplánovány v dostatečném předstihu, plán aktivit je pro uživatele vyvěšen - uživatelé se na jeho přípravě také aktivně podílejí. Aktivity v tomto středisku jsou více zaměřeny na sport a rozvoj praktických dovednosti. Tato odlišnost je dána lepším zázemím a technickým vybavením. K dispozici je mj. sportoviště, dřevodílna, šicí dílna a čajovna. Prováděné aktivity jsou velmi pestré. Při některých akcích jsou do aktivit zapojování rodiče společně s dětmi. Celkově je spolupráce s obyvateli žijícími v lokalitě velmi dobrá, domy v okolí jsou opraveny, lidé si sami postavili a udržují dětský koutek, udržují okolí, sekají trávu, opravují prostory centra apod. Taktéž spolupráce se spádovými školami je velmi dobrá učitelé oceňují zlepšení prospěchu a snížení záškoláctví, které se dnes prakticky nevyskytuje (děti mají podmíněn přístup do NZDM účastí ve škole). Zárubek Pozitivní výsledky z monitorování projektu z MMO v centru Zárubek V květnu 2013 prošlo Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Zárubek monitoringem v rámci projektu Koukej, společně to zvládneme, z Magistrátu města Ostravy. Zástupce z MMO zhodnotil, že i přes nesnáze se soukromým vlastníkem nemovitosti, kde se centrum nachází, a přes neexistenci občanské vybavenosti v lokalitě služba NZDM Zárubek nabízí pestrý program vzdělávacích, výchovných, volnočasových aktivit a praktických činností, se kterými by se v rodině nesetkali (namátkou služba nabízí doučování, sportovní aktivity, vyšívaní, výrobu korálků, kreslení, apod.). Ve středisku jsou realizovány pravidelné přednášky témata přednášek jsou vybírána společně s uživateli. Centrum je taktéž v pravidelném kontaktu se školou, díky kterému se daří u některých dětí zlepšovat prospěch. 63

64 Vybudování dětského plácku na Zárubku Ve 2. polovině roku 2013 byl spolu s obyvateli naplánován, vybudován a slavnostně otevřen dětský plácek pro děti a mládež na Zárubku. Rodiče a mládež se rozhodli, že budou také pomáhat vybudovat toto hřiště. Obyvatelé se zapojili do plánování, byly uskutečněny schůzky s rodiči, děti malovaly návrhy plácku, jak by chtěly, aby vypadal a co by tam chtěly mít. V této lokalitě neměli lidé absolutně žádné občanské kulturní ani sportovní vyžití. Během slavnostního otevření měl proslov radní Slezské Ostravy pan Mandok. Poté začal fotbalový zápas mezi nízkoprahovými centry našeho sdružení. Společné úspěchy Navázání a prohlubování spolupráce se studenty středních a vysokých škol, podpora dobrovolnictví, exkurze V roce 2013 jsme úspěšně pokračovali ve spolupráci s mladými lidmi romskými studenty i studenty z majority, kteří docházeli do center pomáhat s realizací akcí, aktivit, doučováním. Zároveň jsme mnoho skupin studentů z České republiky i zahraniční provedlo nízkoprahovými centry i okolím v rámci mnoha exkurzí a přednášek. V říjnu 2013 absolvovalo 25 studentů střední školy Zdenka Matějčka a Ostravské univerzity (obory sociální práce, sociální práce pro etnické menšiny) školení v rámci projektu DARE, jehož jsme partnery. Studenti se dozvěděli mnohé o specificích romského etnika, situaci ve vzdělávání, překážkách, které stojí romským dětem v cestě ke kvalitnímu vzdělávání. Dle zpětné vazby bylo pro účastníky toto školení velmi přínosné, dozvěděli se spoustu informací a mnozí přehodnotili svůj postoj k dané problematice, projevili zájem s naším sdružením a dětmi v budoucnu spolupracovat. Úspěchy mládeže v pokračování ve studiu V roce 2013 se i díky realizaci praktických aktivit v centrech Hrušov, Liščina a Zárubek podařilo 9 mladým lidem z romských vyloučených lokalit dostat se na střední školy/učiliště (mj. Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium obory mechanik / elektrotechnik a ekonomika a podnikání, Střední škola společného stravování, obory kuchař, číšník, pekař, SŠ Ostrava Zábřeh, obor zedník). Celkový dojem z monitoringu MMO ze všech 3 NZDM Ze všech třech středisek, které jsem navštívil, jsem měl velice dobrý dojem, nabízené aktivity jsou velmi pestré, personál vystupuje profesionálně. Je zcela evidentní, že pracovníci lokalitu a problémy dětí znají. Děti, které NZDM navštěvují, si službu pochvalují. 64

65 Realizované projekty Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2013 Dotace MPSV na poskytování 3 registrovaných sociálních služeb: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež komunitní centrum Hrušov (NZDM-KC Hrušov) Reg.č.: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež komunitní centrum Zárubek (NZDM-KC Zárubek) Reg.č.: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - komunitní centrum Liščina (NZDM-KC Liščina) Reg.č.: Období realizace projektu: Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Odkaz na webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí: Poskytování sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v rámci projektu "Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK I.a II." Období realizace projektu: , Poskytovatel veřejné zakázky: Moravskoslezský kraj Hlavní dodavatel: Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Cíl projektu: Poskytování a realizace sociálních služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji, a to konkrétně: - v městské části města Ostrava, Slezská Ostrava Liščina - v městské části města Ostrava, Slezská Ostrava Hrušov - v městské části města Ostrava, Slezská Ostrava Zárubek Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky a je administrován Moravskoslezským krajem. Odkaz na webové stránky Evropského sociálního fondu v České republice: 65

66 Hudba je náš hlas Období realizace projektu: Poskytovatel dotace z programu Integrace příslušníků romské menšiny: Ministerstvo kultury Výše dotace: Kč Cíl projektu bylo podpořit romské děti a mládež od 6 do 18 let ze sociálně vyloučených lokalit Ostravy a okolí prostřednictvím jejich vlastní iniciativy a sebeprezentace na veřejnosti, dosáhnout odbourávání předsudků vůči romské kultuře mezi různými věkovými skupinami dětí a mládeže prostřednictvím klíčových aktivit účasti dětí na veřejných akcích a prezentace dovedností, souborů, navázání a prohlubování spolupráce s dalšími soubory z majority, vystoupení v domovech pro seniory, dětském domově a jiných zařízeních sociálních služeb. Koukej, společně to zvládneme Období realizace projektu: Poskytovatel neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče: Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Výše dotace: Kč Cílem projektu Koukej, společně to zvládneme, bylo zajištění terénních i ambulantních sociálních služeb (individuální, skupinová a komunitní práce, realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit apod.) v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež komunitních centrech v sociálně vyloučených ostravských lokalitách na Liščině, v Hrušově a na Zárubku (dále jen NZDM-KC Hrušov, NZDM-KC Liščina, NZDM-KC Zárubek). Služba byla určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let a zajišťována celoročně včetně realizace víkendových a prázdninových akcí. Součástí projektu byla organizace a podpora vzdělávacích, informačních a zájmových aktivit zaměřených na prevenci kriminality dětí a mládeže a protidrogovou prevenci (ovlivňování jejich hodnot, poskytování alternativ pro volný čas). Cílová skupina: primárně neorganizované, sociálním vyloučením ohrožené děti a mládež od 6 do 18 let, které mají sklony k delikvenci chování a k dalším sociálně patologickým jevům, chtějí rozvíjet sebe sama, mají specifické nároky na trávení volného času. 66

67 Místa realizace projektu: NZDM-KC Liščina, Sodná 25, Ostrava-Hrušov NZDM-KC Hrušov, Pláničkova 5, Ostrava-Hrušov NZDM-KC Zárubek, Zárubecká 16, Slezská Ostrava Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež o.s.vzájemné soužití poskytují službu ve 3 centrech Liščina, Zárubek a Hrušov. 3 NZDM-KC jsou registrovanou sociální službou dle 62. Provozní doba pro klienty: pondělí - pátek od 12: (přestávka ). Sobota a neděle nepravidelně, dle konaných akcí. Tábor snů Období realizace projektu: Příjemce dotace: Občanské sdružení Vzájemné soužití, Bieblova 404/8, , Ostrava Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj (Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2013) Výše dotace: Kč Tábor byl realizován v prázdninovém měsíci srpnu ( ) ve stanové základně ve Viganticích u Rožnova pod Radhoštěm. 2 týdenních turnusů se celkem zúčastnilo 71 dětí ze sociálně vyloučených lokalit (Slezská Ostrava, Moravská Ostrava, Horní Suchá) ve věku od 6 do 15 let. Po dohodě se zástupci sociálního odboru Slezské Ostravy jely na tábor i děti z evidence OSPOD. Na tábor byly brány děti a mládež za odměnu (dochází pravidelně do našich center, reprezentují sebe i sdružení na veřejných akcích a soutěžích, pomáhají s přípravami akcí, úklidem lokalit, apod.) Cíl projektu Tábor snů byl naplněn - děti a mládež absolvovaly preventivně-výchovný tábor a předcházeli jsme u nich tak výskytu kriminality, preventivně působili osvětou o závislosti na drogách, gamblerství a dalších častých negativních sociálně-patologických jevech, kterými jsou děti a mládež ohroženy. Prostřednictvím tábora a mnoha tvořivých a naučných her jsme podporovali jejich osobnostní rozvoj, posilovali vzájemnou spolupráci a toleranci, týmovou práci, pozitivně ovlivňovali postoje a hodnoty dětí, jejich fyzickou kondici a vztah k přírodě. Tábor měl pozitivní přínos i na zdraví dětí, které se tak dostaly z prašného a znečištěného prostředí na čistý vzduch do přírody. Na tábor jeli 4 zástupci PČR, kteří v roli pomocných programových vedoucích přispěli k lepší vzájemné komunikaci, překonávání vžitých předsudků a nedůvěry. Do programu byly zařazeny sportovní (turnaje v míčových hrách, plavání, turistika), umělecké (čtení pohádek, taneční, pěvecké, talentové večery), naučné (výlety za pamětihodnostmi a přírodou), dobrodružné (hledání pokladu, stezka odvahy), preventivní činnosti (přednášky, výuka první pomoci, představení práce policistů, práce se služebními psy atd.) z oblasti prevence zdraví, kriminality, sociálně-patologických jevů. 67

68 Aktivity byly zajišťovány pracovníky NZDM-KC Liščina, Hrušov a Zárubek a dalšími týmy v součinnosti se zástupci PČR, dobrovolníky (student z USA, dalších NNO, Charty 77, Romey, dobrovolníky apod.), pomocným externím personálem (DPP). Šance pro lepší budoucnost Období realizace projektu: Příjemce dotace: Občanské sdružení Vzájemné soužití, Bieblova 404/8, , Ostrava Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011 až 2015, Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením Výše dotace: Kč Cílem projektu Šance pro lepší budoucnost bylo zvýšit šance 60 dětí a mládeže se lépe v budoucnu uplatnit na trhu práce a také poskytnout jim pozitivní alternativu trávení jejich času a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení a trestné činnosti. Nově nabyté dovednosti a pracovní návyky pomohlo zejména mládeži při výběru dalšího studia střední školy nebo učiliště (kroužek vaření a stolování, kutilská dílna, kosmetický salonek). Prostřednictvím zájmových aktivit (eucanistika, ruční práce, taneční, pěvecké a sportovní aktivity, společné zvelebování center pro děti a mládež a úklidy okolí) děti a mládež rozvíjely svůj talent a pravidelně se věnovaly dané aktivitě, díky které se poté mohly předvést veřejnosti na mnoha akcích a předcházely tak sociálnímu vyloučení. Projekt měl prokazatelný pozitivní dopad na děti a mládež, které se pravidelně účastnily projektových aktivit (50 účastníků). 9 mladým lidem z romských vyloučených lokalit se podařilo dostat na střední školu/učiliště (Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium: Mechanik-elektrotechnik, Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium: Ekonomika a podnikání, Střední škola společného stravování: Kuchař, číšník, Střední škola společného stravování: Kuchař, Střední škola společného stravování: Kuchař, obor zedník, Ostrava - Zábřeh, obor pekař, obor pekař/kuchař, Hlučín, obor zedník, Ostrava - Zábřeh). U dalších mladých lidí pomohla účast v projektu ujasnit si, co chtějí v životě dělat, čemu se chtějí věnovat. Mnoho z nich nám velmi pomáhá při organizaci i realizaci aktivit pro děti a mládež, nadějným romským studentům jsme dali možnost uplatnit a zúročit své znalosti v centrech pro děti a mládež formou spolupráce na DPP (doučování, výpomoc na táborech apod. - inspirace dalším dětem a mládeži). Všichni zúčastnění rozvíjeli svůj talent a zdokonalovali se ve vybrané zájmové aktivitě. 32 dětí ve věku 6 a 7 let se po intenzivní předškolní přípravě spolu s rodiči dětí (na zápisy a úkony, které při něm probíhají) dostalo na běžné základní, nesegregované školy. 68

69 Together for each other Období realizace projektu: Poskytovatel grantu: Mezinárodní visegrádský fond (International Visegrad fund) Příjemce grantu: Kulturno spolocenske zdruzenie Romov Romske Srdcia, Cata, Slovensko Partneři projektu: 1. Občanské sdružení Vzájemné soužití, Ostrava, Česká republika 2. Gipsy Idea Közhasznú Egyesület (Family child youth association Gipsy Idea), Budapešť, Maďarsko V rámci projektu proběhla s účastí našich dětí v roce 2013 návštěva koncentračního tábora v polské Osvětimi v dubnu, výměnný pobyt dětí a mládeže z České republiky, Slovenska a Maďarska v Ostravě a Čatě (květen, červenec), závěrečný festival v srpnu 2013 na Slovensku. Cílem projektu bylo obohatit děti a mladé lidi ze znevýhodněného prostředí o možnost uvědomit si a cenit si své vlastní identity, dát jim perspektivu učit je novým dovednostem, zkušenostem, poznat nové přátele. Děti a mládež měly možnost lépe poznat svou i jiné kultury, lidi, způsob života, tradice, zvyky, hodnoty, poznaly nová místa a dozvěděly se něco o historii daných zemí. Získaly nové teoretické i praktické dovednosti z každodenního života. Dílčími cíli bylo sdílení zkušeností a dobré praxe každé z organizací. Děti a mládež pocítily atmosféru, kde vládl respekt, přátelství, dobrodružství a poznávání. Sportem a tancem k přátelství Období realizace projektu: Příjemce dotace: Občanské sdružení Vzájemné soužití, centra Hrušov, Liščina, Zárubek Projekt Sportem a tancem k přátelství byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ Výše příspěvku: Kč Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež komunitní centra Hrušov, Liščina, Zárubek získaly finanční podporu z Nadačního fondu Albert. Tato centra nabízí dětem každodenní aktivity, jako sport, výtvarnou činnost, hudební výuku, vzdělávání v praktických 69

70 dovednostech a také potřebné doučování. Snažíme se děti doučovat, aby dosáhly kvalitního vzdělání, ale také dodržet pravidlo "škola hrou". Cílem projektu byla podpora společenského začlenění a rozvoj přirozeného talentu, smysluplné využití času primárně neorganizovaných dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 18 let žijících ve třech sociálně vyloučených lokalitách na území Slezské Ostravy prostřednictvím zájmových kroužků (fotbal, zumba/tanec/zpěv, hudební kroužek, které probíhaly v jejich přirozeném prostředí. Účastí v kroužcích a na veřejných akcích získaly děti nové dovednosti ve sportovní, taneční i hudební činnosti, koníček, kterému se mohou stabilně věnovat a zdokonalovat. Snaha o vzájemnou toleranci byla podpořena prostřednictvím akcí, kde děti účinkovaly spolu s dětmi z majority (sportovní klání, společná vystoupení apod.). Projekt Do Alberta na praxi také umožňuje mladistvým klientům dětských domovů brigády v prodejných Albert. Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách Program S Bertíkem za dětským úsměvem, na nějž tento charitativní projekt navazuje, podpořil za uplynulých dvanáct let částkou více než 80 milionů korun stovky institucí, jako jsou dětské domovy, domovy na půl cesty a ústavy sociální péče. Centrum Hrušov Období realizace projektu: Příjemce dotace: Občanské sdružení Vzájemné soužití, NZDM-KC Hrušov Poskytovatel finančního daru: Nadace Martina Romana, projekt Čtení pomáhá Výše dotace: Kč Cíl projektu: díky projektu Čtení pomáhá - Centrum Hrušov a finanční podpoře pana Martina Romana jsme mohli pro děti a mládež koupit koberce do výukových místností a vybavit centrum základními učebními pomůckami. Také jsme dovybavili posilovnu a zakoupili nové sportovní náčiní. Posilovnu navštěvují hlavně chlapci a dokážou na sobě opravdu tvrdě pracovat, ale stávající vybavení a cvičební nářadí bylo opravdu hodně zastaralé. Mohli jsme také díky daru pořídit školní a didaktické pomůcky k doučování a pro následné volnočasové činnosti. Prostřednictvím praktických aktivit vedeme děti a mládež k nácviku pracovních dovedností, osvojení si pracovních návyků, zručnosti a šikovnosti při práci. V neposlední řadě tyto činnosti mladé lidi motivují a inspirují k dalšímu seberozvoji a hlásí se poté na příslušné střední školy a učiliště. Moc děkujeme dětem, že dalším dětem prostřednictvím projektu a čtením pomáhají, a panu Martinu Romanovi za finanční podporu. Tým NZDM-KC Hrušov. 70

71 Centrum Zárubek Období realizace projektu: Příjemce dotace: Občanské sdružení Vzájemné soužití, NZDM-KC Zárubek Poskytovatel finančního daru: Nadace Martina Romana, projekt Čtení pomáhá Výše dotace: Kč Dar Martina Romana byl v nízkoprahovém centru na Zárubku použit na zakoupení koberců do místností pro děti, drobné dekorace - opravy místnosti, vysavač, koberce, závěsy k udržení tepla, vybavení doučovací učebny (interaktivní tabule, pomůcky k doučování sešity, penály ), zřízení mini dětského koutku (pískoviště, formičky, lavička se stoly, hračky), sportovní potřeby a jiné potřeby k volnočasovým aktivitám. Jménem dětí ze Zárubku za poskytnutý dar velmi děkujeme panu Martinu Romanovi, který smysluplný projekt Čtení pomáhá na podporu čtení u dětí vymyslel a realizoval, a dále děkujeme i dětem, které nám díky přečteným knížkám přispěly. Tým NZDM-KC Zárubek. Fotbal pro rozvoj Fotbal pro rozvoj i v roce 2013 zapojil veřejnost do kampaně pomocí fotbalového tance s míčem, kterým mohl každý vyjádřit, že mu okolní svět není lhostejný. Tance se nahrávaly na video a uploadovaly na webové stránky kampaně. Autoři nejúspěšnějšího videa si pak zahráli ve fotbalovém týmu s hvězdami Tomášem Ujfalušim a Theodorem Sellasiem na jednom z akčních dnů kampaně. Kampaň se snažila prostřednictvím fotbalu namotivovat a inspirovat mladé lidi a širokou veřejnost, aby se zajímali o svět i dění ve svém blízkém okolí a zaujali k němu aktivní postoj. Veřejnost mohla myšlenky kampaně podpořit fotbalovým tancem i účastí na jednom z akčních dnů kampaně. Na akčních dnech se kromě fotbalových turnajů řízených pravidly streetfotbalu, tedy bez rozhodčích a v duchu fair-play, konaly workshopy, veřejné diskuze, výtvarné dílny, či promítání filmů. Fotbal se stává prostředkem pro setkávání těch, kteří by se za jiných okolností neměli příležitost potkat. Nabízí prostor pro diskuzi a vyjádření vlastního názoru,. 71

72 Kampaň již osmým rokem realizovalo sdružení INEX Sdružení dobrovolných aktivit ve spolupráci s organizací Mathare Youth Sport Association (MYSA, Kena) a s organizacemi z šesti regionů (Ostrava, Plzeň, Polička, Nepomyšl, hrad Hartenberg), které se věnují práci s mladými lidmi, včetně o.s. Vzájemné soužití. Nadále se nám dařilo propojovat sportovní aktivity s osvětou a neformálním vzděláváním. Naší snahou je ukázat fotbal jako férový sport, který nabízí prostor pro setkávání a vzájemnou toleranci. Během fotbalových turnajů si mohli návštěvníci užít koncerty, workshopy, filmové projekce a setkat se se známými osobnostmi. Celé fotbalové dění vrcholilo v rámci Akčního měsíce, kdy Českou republiku navštívila skupina mladých ambasadorů z keňské organizace MYSA. Společně pak v rámci osvětové kampaně šířili povědomí o současných globálních problémech jako je chudoba, znečištění životního prostředí či nemoci a válečné konflikty. Kampaň byla podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. KONTAKT Štěpán Kyncl, hlavní koordinátor kampaně Monika Kolomazníková, mediální koordinátorka kampaně Více o projektu: Těšíme se na další setkání a na společné zážitky s fotbalovým míčem, O.s. Vzájemné soužití partnerský tým Fotbalu pro rozvoj

73 POMOCNÁ RUKA Terénní programy - Práce s oběťmi trestné činnosti Adresa (kontaktní místo): Provozní doba: Pomocná ruka Po Pá: 8:00 16:30 Bieblova 404/8 konzultace v kanceláři pouze po předchozí Moravská Ostrava domluvě s klíčovým pracovníkem Kontakty: Ředitelka úseku sociálních služeb: , Telefon do kanceláře: Mobil , Zaměstnanci: Mgr. Bc. Helena Jedináková ředitelka úseku sociálních služeb Mgr. Jana Pischová sociální pracovnice do Lenka Sobarňová, DiS. sociální pracovnice do Mgr. Tereza Micáková sociální pracovník od Zuzana Doležalová terénní pracovnice do , dobrovolník od do terénní pracovnice od Sabina Andréová terénní pracovnice do Pavel Mišariko terénní pracovník do Jan Ferenčík terénní pracovník do Nikol Dandášová terénní pracovnice od Kristýna Tichá terénní pracovnice od Terénní program Práce s oběťmi trestné činnosti Pomocná ruka je registrovanou sociální službou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Posláním je poskytovat pomoc, podporu a zprostředkovávat odbornou pomoc a jiné služby osobám starším 16 ti let především ze sociálně vyloučených lokalit z Ostravy a okolí, které se z různých příčin staly oběťmi trestné činnosti, dále také osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a v jeho důsledku se oběťmi trestné činnosti mohou stát, nebo osobám, jejichž rodinní 73

74 příslušníci byli za svůj trestný čin již odsouzeni a tyto osoby nás žádají o pomoc při prosazování svých práv a oprávněných zájmů. Pracovníci Pomocné ruky ve spolupráci s PČR při společných pochůzkách usilují o posílení důvěry v práci policie, aby byla vnímána obyvateli sociálně vyloučených lokalit pozitivněji. Pracovníci klienty navštěvují v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se cítí bezpečně, klienti však mohou za pracovníky po předchozí domluvě přijít i do jejich kanceláře. Cíle naší služby: zprostředkováním kontaktu s policií ČR docílit spolupráce s policií ČR a posílit důvěru v její práci zprostředkováním jiných služeb, zprostředkováním spolupráce s jinými subjekty a poskytováním sociálního poradenství dosáhnout zlepšení nepříznivé situace uživatelů posilováním kompetencí pomoci osvojit schopnost uživatelů hájit svá práva a oprávněné zájmy Služba se ve vztahu k uživatelům (klientům) řídí zásadami: rovného přístupu, motivace uživatele, důvěrnosti, Individuálního přístupu při práci s klientem, respektování svobodného rozhodování a dobrovolnosti, nehodnocení uživatele a zásadou bezplatnosti. Nejvýznamnější aktivity v roce 2013 A/ Analýza a vypracování zprávy o ubytovnách na Ostravsku O.s.Vzájemné soužití v březnu 2013 provádělo analýzu ostravských ubytoven a výstupem byla zpracovaná Zpráva o ubytovnách na Ostravsku aneb Jsou ubytovny opravdu vhodným řešením pro bydlení rodin s dětmi a lidí bez domova? /zpráva uvedena viz Tato zpráva byla společným dílem pracovníků terénního programu Pomocná ruka a pracovníků Týmu Hnízdo a vznikla v rámci realizace projektu Společně k bezpečí, podpořeného z ESF z programu OP LZZ. Reagovali jsme na závěrečnou zprávu Úkol B.10/BP Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé, od MMR ČR a ÚÚR, jejichž cílem bylo provést šetření v několika vybraných ubytovnách, resp. ubytovnách, jejichž vlastníci byli ochotni se šetření zúčastnit. Získané informace měly být jedním z podkladů pro přípravu komplexního řešení sociálního bydlení. Šetření mělo přinést odpovědi na následující otázky, které jsme v naší Zprávě o ubytovnách citovali a zároveň jsme se k ní vyjadřovali. Důvodem naší analýzy byl fakt, že z jejich šetření vyplynulo závěrem zprávy uvedli, že.sociální ubytovny by se měly stát jednou složkou sociálního bydlení, a to jako jeden ze stupňů prostupného bydlení... Pracovníci společně navštěvovali ubytovny, společně řešili problémy související s životem rodin v ubytovnách a shromažďovali potřebná data. Při našem šetření jsme zjistili, že lidé na ubytovnách žijí ve velmi nevyhovujících a nedůstojných podmínkách. Dále jsme poukázali na rekordní vynakládání financí za doplatky na bydlení ze státního rozpočtu prostřednictvím ÚP do kapes majitelů ubytoven, a na byznys s chudobou. 74

75 B) Demonstrace V roce 2013 došlo k nárůstu extremistických akcí vlivem nespokojenosti občanů. Dne byla nahlášena extremistickým hnutím Čeští lvi, ve městě Vítkov, místní demonstrace, která měla pokračovat pochodem radikálů městem. Tato demonstrace se kryla s happeningem romské Strany rovných příležitostí (SRP), který se konal v místním parku. Pracovníci se této akce zúčastnili a monitorovali její průběh, který byl za doprovodu PČR klidný a bez násilí. Demonstrace Českých lvů se zúčastnilo cca 300 osob a akce Romů cca 200 účastníků. Dne od 14:00 21:00 hod., proběhla velká demonstrace extremistickým hnutím Čeští lvi a nadále se spojili s organizátorem STOP rasovým útokům v Komenských sadech, Ostrava, která následně pokračovala na Prokešovo náměstí Sokolská třída na ul. Nádražní, kde již PČR postavila zábrany. Pracovníci spolupracovali s PČR. Komunikovali prostřednictvím telefonů, předávali si informace, jak to v daných lokalitách vypadá a hlavně uklidňovali obyvatelé Přívozu (ul. Jílová, ul. Cihelní, ul. Sadová a v lokalitě Poruba i ul. Fr. a A. Rýšových). Proběhla perfektní spolupráce mezi pracovníky a PČR. Dne proběhl protest před ubytovnou na ul. Čujkovova, Ostrava Zábřeh, který byl předem avizován na internetových stránkách hnutí Svobodný odpor. Akce se zúčastnilo cca 1000 osob, poté se radikálové snažili zaútočit na ubytovnu, kde žijí převážně romské rodiny s dětmi (házení dlažebních kostek, sklenic, dýmovnic aj.). Demonstraci monitoroval vrtulník, byly přítomni těžkooděnci, jízdní policie. Situace byla velmi vyostřená, romští pracovníci byli posláni domů, přítomna zůstala koordinátorka. PČR situaci zvládla, demonstrace byla kolem 22. hodiny ukončena. Dne proběhlo shromáždění proti násilí, rasismu a neonacismu BAREVNÁ OSTRAVA, která se konala na nám.svatopluka Čecha v Ostravě Přívoze. Část demonstrantů se vydala před jednu z ubytoven (Dům na půl cesty), kde měli akci nahlášenou neonacisté. Na akci dohlíželi těžkooděnci, PČR, antikonfliktní tým a vrtulník. Ke střetu účastníků obou stran nedošlo. C) Výskyt bacilární úplavice V roce 2013 jsme zaznamenali výskyt bacilární úplavice v Porubě a Horní Suché. Výskyt štěnic a svrabu byl zaznamenáván v průběhu celého roku Pracovníci v rámci terénní činnosti vytvořili informační letáčky, které následně distribuovali do lokalit a podávali k nim informace. Pracovníci spolupracovali s KHS Ostrava a byli řádně proškoleni pro výkon osvětové činnosti při výskytu a zamezení šíření bacilární úplavicí a štěnic. 75

76 Projekty Pomocné ruky v roce 2013 ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME Projekt Společně k bezpečí byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Realizace projektu: od do Výše přidělených prostředků: ,40,- Kč Projekt vycházel z našich dlouholetých zkušeností s prací s oběťmi lichvy a jiných trestných činů páchaných na romské komunitě i v ní. Vedl ke zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených romských lokalitách, ke zlepšení života jejích obyvatel, jejich aktivizaci a motivaci směřované zejména ke vstupu a udržení se na trhu práce, k vybudování vztahu důvěry mezi těmito obyvateli a složkami státní správy, samosprávy i soukromých institucí. Snaha o vyvolání dialogu o diskriminačních přístupech a osvětu mezi žáky a studenty v této problematice. Terénní pracovníci se primárně zaměřili na vyhledávání osob žijících v sociálně vyloučených romských lokalitách města Ostravy, které se staly obětí lichvářů, úvěrových a leasingových podvodů a dalších trestných činů a zprostředkovali jim odbornou pomoc; aktivizovali je k participaci na řešení jejich situace a převzetí spoluzodpovědnosti za kvalitu svého života; motivovali k aktivní snaze začlenit se na trh práce; napomáhali k vybudování vzájemné důvěry mezi romskou komunitou a státní správou včetně policie, samosprávou i soukromými subjekty. Vytvářeli podmínky pro to, aby pozitivní změny v životě těchto obyvatel byly dlouhodobě udržitelné, zejména s pomocí individuální a skupinové práce směřující ke vzdělávání a zaměstnanosti. Projekt Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2. v rámci veřejné zakázky Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách MSK. Realizace projektu: od do Výše přidělených prostředků: ,- Kč Cílovou skupinou terénního programu jsou příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit žijících na území sociálně vyloučené lokality města Ostrava, městské části Moravská Ostrava a Přívoz. V rámci této veřejné zakázky poskytujeme: průměrně 40 intervencí za měsíc a průměrně 35 kontaktů za měsíc v daném zúčtovacím období 76

77 poskytování služby průměrně 12,5 hodin měsíčně do poskytnout službu min. 60 novým klientům. Terénní program Pomocná ruka Realizace projektu: od do Výše přidělených prostředků: ,- (1. kolo), ,- (2. kolo) Cílem projektu byly depistážní činnosti, individuální práce, motivace a posilování schopností našich uživatelů a podporovat uživatelé v naplňování cílů v souladu s registrovanou službou. Realizované aktivity v rámci projektů v roce Pravidelné společné pochůzky terénních pracovníků s příslušníky jednotlivých obvodních oddělení PČR (OO PČR) ve vytipovaných lokalitách města Ostravy. Pochůzky probíhaly za spolupráce OO PČR v daných lokalitách: Přívoz, Slezská Ostrava, Zábřeh, Hrabůvka, Poruba, Vítkovice, Mariánské Hory, Radvanice, Petřvald a Horní Suchá (do ). Pochůzky se plánovaly na měsíc dopředu. Vždy 2 pochůzky měsíčně v každé z ostravských lokalit s výjimkou letních prázdnin, kdy se společné pochůzky s PČR nekonaly. V roce 2013 se uskutečnilo celkem 141 pochůzek (z toho 44 pochůzek rámci projektu ESF do ). Graf č. 1 realizované pochůzky s policií ČR v jednotlivých obvodních odděleních Mor. Ostrava a Přívoz 19% 7% 3% 15% 12% Slezská Ostrava Mariánské Hory OV Vítkovice OV Poruba 17% 8% 7% 12% OV Hrabůvka OV Zábřeh Radvanice Horní Suchá 77

78 2. Samostatná depistážní a monitorovací činnost v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy. Depistážní činnosti probíhala v 10 lokalitách: Moravská O. a Přívoz, Slezská O., Mariánské Hory a Hulváky, O. Vítkovice, O. Poruba, O. Michálkovice, O. Hrabůvka, O. Zábřeh, Petřvald, Horní Suchá (do ), vždy alespoň jednou týdně v každé z přidělených lokalit (každý terénní pracovník měl přiděleny 2-3 lokality). Při depistážích pracovníci mapovali situaci a problémy v lokalitách, preventivně působili na obyvatele a informovali je o rizicích. Dále také vyhledávali a navazovali kontakt s potenciálními uživateli služby (zejména obětí či svědkem trestné činnosti) a poskytovali jim následnou pomoc a podporu. V terénním programu Pomocná ruka pracovníci navíc při depistážích zprostředkovávali komunikaci mezi romskými obyvateli a policií, pomáhali obyvatelům navazovat důvěru v práci policie a příslušníkům policie lépe poznávat romskou mentalitu. Při této práci se pracovníci zaměřovali také na výskyt diskriminačního jednání a chování. V rámci depistážní činnosti pracovníci v roce 2013 oslovili 909 osob (z toho celkem 523 depistáží v rámci projektu ESF do ). Nejvíce oslovených osob bylo z lokality Moravská Ostrava a Přívoz (155 oslovených osob) následně z lokalit Ostrava Zábřeh a Slezské Ostrava. Graf č. 2 osoby oslovené při pochůzkách a depistážích 0,00% 3,14% 0,00% 7,07% 9,16% 0,00% 0,00% 4,71% Mor. Ostrava a Přívoz 17,02% 40,58% Slezská Ostrava 5,24% 13,09% Mariánské Hory OV Vítkovice OV Poruba OV Hrabůvka OV Zábřeh OV Svinov 3. Individuální práce s klienty Pracovníci s jednotlivými uživateli pracovali na formulaci zakázky, motivovali uživatele při řešení problémů, poskytovali základní sociální poradenství, doprovázeli klienty (na jednání na PCŘ, soudech, úřadech a jiných institucích). V případě potřeby uživatele působili jako poradci a prostředníci při vyřizování úředních záležitostí a při jednání s institucemi. Dopomáhali uživatelům při získávání dokumentů k uplatňování jejich nároků. Dále poskytovali uživatelům pomoc při obstarávání osobních záležitostí, pomoc a podporu při řešení konfliktů. Udržovali s uživateli osobní nebo telefonický kontakt a podporovali je při řešení jejich problémů. V roce 2013 se na službu obrátilo celkem 389 osob (klienti, či zájemci o službu). Individuální spolupráce byla rozvinuta se 145 klienty, v rámci ní pracovníci vykonali 1010 intervencí a 239 kontaktů. Při depistážích a pochůzkách dále oslovili pracovníci celkem 616 osob. 78

79 Příklady individuální pomoci Pomoc obětem trestných činů v roce 2013: Klientka Slezská OV. domácí násilí - řešeno s PČR, kdy byla klientka vzata pod ochranu PČR, muž trestně stíhán. Klientka údajně napadena extrémisty událost šířila mezi obyvatele, řešeno ve spolupráci s PČR, klientka přiznala terénní pracovnici podání nepravdivé výpovědi PČR. Klientka z ubytovny Chopinova - oběť trestného činu podvodu spolupráce s Kriminální Policií ČR, pachatelka zjištěna a usvědčena. Tato pachatelka se pohybovala ve vyloučených lokalitách, kde vyhledávala potencionální oběti. Nabízela obyvatelům byty, vyžádala si od nich peníze na kauce a poté s nimi přerušila kontakt. V těchto lokalitách TP PR informovali obyvatele o trestné činnosti této ženy. Obětem byly poskytovány doprovody na PČR, soud a písemné poradenství. Klient AD ul. Palackého - oběť vydírání, následného zastrašování - pachatelé v současné době ve vazbě proběhne soudní líčení. Klientka HD Hlubina oběť dlouhodobého domácího násilí, zprostředkován kontakt s policistou, následné řešení problému. Klient Přívoz oběť trestné činnosti, hrozila mu ztráta bydlení, pomoc při komunikaci s PČR, s majitelem bytu klienta, následné řešení situace Řešení sousedských sporů např.: Klientka Moravská Ostrava sousedské spory mezi obyvateli majority a minority vyřešeno, obě strany dospěly k dohodě. Klientka ubytovna Fr. a A. Ryšových sousedské spory mezi obyvateli ubytovny, hrozilo vyhrocení vyřešeno, situace se uklidnila, došlo ke smíru. Klientka s druhem a synem ubytovna Cihelní sousedské spory, kdy došlo i k fyzickému napadení řešeno, situace se vyhrocovala, klientce se synem zařízen AD pro matky s dětmi, druhovi AD pro muže. Klienti na doporučení PČR Ostrava Hrabůvka dlouhodobé sousedské spory aktivní práce s rodinami, došlo ke značnému zlepšení vztahů mezi znesvářenými rodinami. Klienti Zábřeh dlouhodobé řešení sousedských sporů. Sousedské spory jsme řešili: vyslechnutím znesvářených stran, snaha o nalezení vhodného řešení situace, které by bylo akceptovatelné pro všechny zainteresované strany, mediace- jednání se starostou obce, jinými zástupci např. RPG. 4. Pracovní poradenství bylo poskytováno lidem z lokalit, u kterých byl reálný předpoklad, že chtěli svou současnou situaci (chudoba, nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání v rodině apod.) aktivně řešit. S těmito lidmi se vedla spolupráce zaměřená na jejich uplatnění na trhu práce. Byl vytvořen individuální plán v oblasti 79

80 vzdělávání, zaměstnávání, odborné přípravy a osobnostního rozvoje, podle kterého se následně pracovalo. Pracovníci s klienty společně vyhledávali pracovní nabídky, pomáhali klientům při sepisování životopisu, doprovázeli je procesem ucházení se o zaměstnání a v případě získání zaměstnání následně podporovali. V roce 2013 se v rámci pracovního poradenství pracovalo se 40 novými klienty (z toho 14 nových klientů v rámci projektu ESF do ). Celkem 15 klientům jsme pomohli najít vhodné zaměstnání. U ostatních se nám nepodařilo práci najít, nebo klienti spolupráci ukončili a nemáme od nich zpětnou vazbu. 5. Policejní Buňky koordinační schůzky. Cílem schůzek bylo sdílení důležitých informací o lokalitě a řešení jejich aktuálních problémů. Buňky byly organizovány 1 x měsíčně ve čtyřech městských obvodech Ostravy, za účasti zástupců Policie ČR, Městské policie Ostrava, příslušných ÚMOb., místně působících NNO (terénní pracovníci či pracovníci s mládeží), základních a středních škol a terénních pracovníků týmu Pomocná ruka a jiných NNO. Během roku 2013 proběhlo celkem 42 buněk (z toho 12 uskutečněných buněk v rámci projektu ESF do ). Lokalita Den v měsíci Čas Místo konání Vítkovice 1.čtvrtek 13:00 O.s. Centrom, ul. Sirotčí Přívoz 2.čtvrtek 14:00 ZŠ Gebauerova Mariánské Hory 3.středa 13:00 O.p.s. Bílý Nosorožec, ul. L.Ševčíka Slezská Ostrava 3.čtvrtek 13:00 OO PČR Slezská Ostrava Na buňkách se v průběhu roku řešily aktuální problémy v jednotlivých lokalitách, především trestná činnost a kriminalita, bezpečnost, problémy na školách, výskyt parazitů (štěnice) a hlodavců, sociálně patologické jevy, bytová problematika, podezření na diskriminaci či rasistické chování, předávaly se informace o změnách v organizacích a pozvání na akce jednotlivých subjektů. Díky součinnosti mnoha složek participujících na udržení bezpečnosti v lokalitě docházelo k zefektivnění a urychlení řešení problémů a navazování kontaktů mezi jednotlivými členy. Na základě podnětů z lokalit byla v místech akutní potřeby zvýšena hlídková činnost jak MP, tak PČR. Informace od policie (jak se zachovat nebo jak postupovat v konkrétních situacích), byly naopak prostřednictvím terénních pracovníků předávány obyvatelům lokalit. 6. Monitorování a pomoc při řešení mimořádných situací v sociálně vyloučených lokalitách. Terénní pracovníci z důvodu možného výskytu různých rasově motivovaných aktivit, které vedou k panice a obavám obyvatel lokalit o životy a zdraví své i jejich rodin, při své práci v terénu shromažďovali a vyhodnocovali informace o různých akcích (pochody, shromáždění, útoky slovní či fyzické) s rasistickým či extrémistickým podtextem. Zjišťovali výskyt obav a napětí mezi obyvateli lokalit. Hlavním cílem bylo poskytnout v takovýchto situacích obyvatelům morální podporu, uklidnit obyvatele, zachovat klid v sociálně vyloučených lokalitách, zabránit šíření paniky či poplašných zpráv a organizaci domobrany. V případě potvrzení informací o takovéto mimořádné situaci a reálné hrozby eskalace napětí pracovníci postupovali podle jednotného Plánu postupu při řešení mimořádné situace hrozící eskalace napětí ve vyloučených lokalitách z důvodu hrozby akce 80

81 s extrémistickým podtextem, zpracovaného pod záštitou Magistrátu města Ostravy (oblast prevence kriminality a protidrogové problematiky). 7. Monitorování diskriminačního chování Při terénní práci, individuální práci s klienty a také při různých jednáních, policejních buňkách apod. byly pracovníky sbírány informace o diskriminačních jevech, monitorovali lokality, uklidňovali obyvatelé, ověřovali získané informace a následné je předávali PČR. 8. Besedy se žáky a studenty na téma rasismus a extremismus Na vytipovaných ZŠ a SŠ navštěvovaných romskými i neromskými žáky/studenty byly uskutečněny besedy za přítomnosti terénních pracovníků a zástupce PČR s cílem vyvolat diskusi mezi žáky/studenty, zkoumání a ovlivňování jejich postojů k různým etnickým menšinám a přispět tak k tolerantnímu prostředí. Do v projektu ESF se uskutečnily celkem 2 besedy se žáky základních a středních škol (NZDM KC Liščina, SOŠ bezpečnostně právní akademie). Obou besed se zúčastnilo celkem 41 žáků základních a studentů středních škol. Témata uskutečněných besed: Rasismus mezi námi a Trestná činnost. Současně byla při besedách prezentována služba a její aktivity. Spolupráce terénního programu Pomocná ruka s dalšími subjekty Policií České republiky, MěPČR. Pracovníci jsou stálými členy pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb Ostrava Romské etnikum a Prevence kriminality. Pravidelně se účastní setkání jednotlivých pracovních skupin, spolupracují s dalšími zainteresovanými subjekty a podílejí se tím na komunitním plánování sociálních služeb v městě Ostrava a realizaci Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období Terénní program Pomocná ruka je zapojen do spolupráce různých subjektů v rámci Plánu postupu při řešení mimořádné situace hrozící eskalace napětí ve vyloučených lokalitách z důvodu hrozby akce s extrémistickým podtextem, zpracovaném pod záštitou Magistrátu města Ostravy (oblast prevence kriminality a protidrogové problematiky). Vedení a vzdělávání pracovníků terénního programu Pomocná ruka: Vzdělávání pracovníků probíhalo v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. V rámci povinného vzdělávání měli všichni pracovníci terénního programu vytvořen individuální vzdělávací plán, který v průběhu roku naplňovali. Pracovníci se individuálně vzdělávali formou dostupných odborných vzdělávacích seminářů, kurzů, či různých akcí, účastí na konferencích a sebevzdělávací činností (samostudium odborných materiálů, sledováním odborných informací v mediích atd.). Během roku 2013 v terénním programu Pomocná ruka vykonali odbornou praxi celkem 2 studenti (jednalo se o studenty Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální Ostrava - Mariánské Hory). 81

82 Prezentace výstupů Výstupy práce terénního programu Pomocná ruka byly v průběhu roku 2013 prezentovány na všech akcích, kterých se pracovníci zúčastnili a při realizaci všech aktivit. Pracovníci službu prezentovali na dni sociálních služeb prostřednictvím akce Lidé lidem, na pravidelných setkáních pracovních skupin Romské etnikum a Prevence Kriminality v rámci komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě. Byla zhodnocena celoroční práce terénního programu v roce Služba a realizace aktivit byla dále prezentována prostřednictvím aktuálních informačních letáků, pravidelně aktualizovaných webových stránek medií, ústní formou při různých jednáních a aktivitách, vydáváním brožur. Pochopením k respektu Realizace projektu: od do Výše přidělených prostředků: ,- Kč Záměrem realizace projektu bylo podporovat romské a neromské kulturní tradice, zvyky, obyčeje a sdílet hodnoty významu vzdělávání a výchovy mládeže ve věku od 16 do 26 let, nejen ze sociálně vyloučených lokalit města Ostravy (Zárubek, Liščina, Hrušov), ale i v ostatních lokalitách města Ostravy (např.: Mar. Hory, Mor. Ostrava, Zábřeh) ve kterých působíme v rámci práce terénního programu. Prostřednictvím pořádáním besed, za využití modelových situací a interaktivních her, jsme mládeži předávali informace o žebříčcích hodnot, priorit Romů a neromů a diskutovali s nimi na témata: tradice, zvyky, odlišnosti, romská a neromská kultura. Chtěli jsme tak přispět k účinnější primární prevenci ke zmírnění nebo odstranění vzájemných předsudků, posílit povědomí o hodnotě vzdělávání a vytvářet si tím nejen vztah ke své minulosti a své vlastní identitě, ale také k pozitivní výchově, která je velmi důležitým aspektem rozvoje romských i neromských rodin. Prostřednictvím besed bylo uspořádáno celkem 8 společných setkání, které probíhaly v měsících únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen a listopad za účasti 16 účastníků, z toho 8 romského a 8 neromského etnika. Na realizaci projektu se podíleli celkem 3 pracovníci, 1 koordinátor a 2 realizátoři projektu, kteří realizovali společenská setkání. 82

83 Důlní - HORNÍ SUCHÁ Vzájemné soužití, o.p.s. realizuje v lokalitě Důlní v obci Horní Suchá model komunitního bydlení. Od společnosti RPG Byty má k této činnosti pronajato 25 bytových jednotek v domech na ulici Důlní 890 a Důlní 891. Jedná se o 2 dvoupatrové domy lokalizované na okraji obce Horní Suchá v blízkosti bývalého dolu František v okrese Karviná. Kvalita bydlení je zde nízká jedná se o domy, které dříve sloužily jako ubytovna pro horníky. Sdružení do této lokality vstoupilo na konci roku 2010, kdy se do domů nastěhovali první podnájemníci. Sdružení má byty pronajaty od majitele a dále je podnajímá prostřednictvím podnájemních smluv potřebným rodinám. Společně s místními, kteří v této lokalitě bydlí, se snažíme o zkvalitnění života v této části obce Horní Suchá. Pro většinu obyvatel je bydlení v těchto bytech poslední možností bydlet v bytě, mnozí mají negativní zkušenost s bydlením na ubytovnách. K realizaci zkvalitňování života využíváme model komunitní práce aktivní zapojení do řešení problémů identifikovaných samotnou komunitou zde žijící. Mezi ostatními obyvateli obce Horní Suchá, je lokalita Důlní vnímaná jako špatná adresa, i když se nám daří tento názor otupovat, a to díky aktivitám, které zde probíhají. Rovněž se snažíme zkvalitňovat vlastní bydlení např. vybavením bytů bojlery na teplou vodu, renovací podlah apod. Kromě možnosti bydlení v bytech prostřednictvím podnájemní smlouvy na vymezenou dobu (model prostupného bydlení) se místní obyvatelé zapojují do zvelebování svých domů a okolí prostřednictvím komunitní práce jejich aktivní zapojení do řešení problémů, které sami navrhnou. Pravidelně se konají schůzky obyvatel, kde je prostor pro vyjádření potřeb, problémů a návrhy jejich řešení. Místní se zapojují do svépomocných oprav a úprav společných prostorů a okolí domů. V roce 2013 se podařilo zabezpečit sklepní kóje vstupními dveřmi vyrobenými z materiálu dřeva dodaného společností RPG Byty, natřít podlahy v domě na ulici Důlní 891, dovybudovat zahrádky u jednotlivých domů, natřít lavičky a stoly, které byly svépomocí vytvořeny v roce Místní muži v roce 2013 dostali příležitost smysluplně trávit svůj volný čas v Kutilské dílně, kde se mohou učit dovednostem a schopnostem potřebným pro běžnou údržbu svých bytů. Velmi dobrá zkušenost je s prací domovníků, kteří mají mezi ostatními obyvateli autoritu nejsou finančně honorováni, ale i přesto je o tuto pozici zájem, neboť znamená pro člověka v místní komunitě prestiž. Na jaře a na podzim se podařilo v lokalitě zorganizovat dvě velké úklidové akce s přistavením velkoobjemových kontejnerů. Úklidy společných prostor v domě a v okolí domů však probíhají průběžně. Jako důležitý prvek stmelování místní komunity se jeví uspořádávání komunitních akcí, kdy již od vymýšlení nápadu na takovou akci, přes její organizaci až po realizaci jsou do všech fází aktivně zapojováni místní obyvatelé. Mezi velmi úspěšné komunitní akce v roce 2013 jistě patří Poznejme se blíže kulturní vystoupení připravené místními maminkami a jejich dětmi, sportovní turnaj v nohejbale za účasti týmů i z Ostravy a slavnostní zahájení provozu odpoledního Klubu pro děti a mládež. Odpolední Klub pro děti a mládež začal být pravidelně provozován od října Potřeba vzniku takového klubu přišla od rodičů, ale i od dětí, které neměli jak smysluplně trávit svůj volný čas odpoledne a jen bezcílně postávali na chodbách, kde dělali hluk, ničili stěny apod. Klub začal fungovat 3 x týdně v odpoledních hodinách (pondělí, středa a čtvrtek od hodin). Návrhy na to, co v Klubu realizovat přicházejí od samotných dětí, ale i jejich rodičů. V roce 2013 byl klub postaven na těchto pravidelných aktivitách: pondělí sportovní a zábavné hry, středa taneční kroužek a šikulové (vaříme, kreslíme, vyrábíme) a čtvrtky doučování a redakční kroužek (vydáváme místní noviny Důlňáček). Kromě těchto pravidelných aktivit se uskutečňovaly také nepravidelné aktivity jako např. dvoudenní výlet do Vítkova Podhradí, návštěva ZOO Ostrava, Drakiáda, výlet do Romského muzea v Brně spojený se setkáním s panem Karlem Holomkem významnou romskou osobností, dvoudenní akce Vánoce na horách spojená 83

84 s pečením cukroví, návštěva kina v Havířově, krytého bazénu apod. Do aktivit Klubu se v roce 2013 zapojilo 25 dětí. V Klubu pomáhalo aktivně cca 15 rodičů při aktivitách a akcích. Komunitní práce v lokalitě Důlní se v roce 2013 uskutečňovala v rámci projektu Pro nás s námi podpořeného Úřadem vlády ČR RVZRM a projektu Kluby v Důlní podpořeného Nadací OKD. 84

85 85

86 Sociální bydlení v Horní Suché Projekt je finančně podpořen z prostředků Nadace OSF Praha První fáze realizace projektu probíhala od do Druhá fáze realizace projektu: duben 2013 březen 2014 Realizátor projektu: Tým Hnízdo Čiriklano Kher Výše přidělených prostředků: ,- Kč Záměrem realizace projektu bylo soustředit se včasnou a ranou péči především v kontextu role rodičů s dětmi ve věku 0 6 let v místní komunitě v Horní Suché, ul. Důlní. Své aktivity jsme ve větší míře zaměřili na rodiče s dětmi ve věku 0 3 let a budoucí rodiče, coby primární a nejdůležitější osoby v procesu socializace dítěte. Hlavním cílem realizace projektu bylo posilovat rodičovské kompetence, vést rodiče k pozitivní výchově svého rodičovství, aktivně rodiny zapojovat do dění v místní komunitě i mimo ni, posilovat rozvoj dětí a připravit je na vstup do 1. třídy. Hlavního cíle jsme dosahovali prostřednictvím 3 pilířů: První pilíř komunitně - aktivační úsilí. 1 x měsíčně jsme se pravidelně scházeli v samotné komunitě, společně diskutovali o problémech komunity a navrhovali vhodná řešení. Společně s rodinami jsme zrealizovali dětský plácek, rostlinnou školku. Druhý pilíř Přímá podpora a pomoc v domácnosti V průběhu realizace projektu 2 pracovníci organizace tzv. zkušená maminka s babičkou z komunity docházely každé pondělí a pátek do jednotlivých domácností rodičů. Během realizace projektu jsme vypracovali seznam kompetencí, které by rodič měl zvládat při péči a výchově svého dítěte. Zjistili jsme, že rodiny nemají dostatečné kompetence v některých činnostech. S rodinami na základě zjištění jsme zpracovali individuální plán rodiny a babička s maminkou navštěvovaly rodiny a plnily společně s rodičem jednotlivé cíle tak, aby dítěti bylo vytvořeno příjemné a bezpečné prostředí a mělo dostatek stimulujících podnětů pro svůj vývoj. Dle potřeby do rodin docházel externí psycholog. V průběhu realizace projektu se nám podařilo získat důvěru u rodin. Navázali jsme velmi úzkou spolupráci s pracovníky OSPOD Havířov, kdy za jejich asistence jsme společně s nimi a rodinou vytvářeli individuální plány rodiny, stanovovali si cíle a jednotlivé kroky k jejich plnění. Tato metoda se ukázala jako velmi efektivní. Také se nám podařilo, že většina rodičů již vnímají jako potřebné nechávat očkovat své děti, docházet s dětmi na preventivní prohlídky. Činnosti v domácnosti Počet maminek Hygiena dítěte 4 6 let 6 Hygiena dítěte 0-3 roky 5 Správné oblékání dítěte 0 6 let 12 Zdraví dítěte /léky, prohlídky, prevence proti inf. onemocnění/ 8 Správná životospráva dítěte 4 6 let 7 Výchova dětí 3-6 let 7 Kojenecká výživa 5 Docházka dítěte do školičky 3-6 let 2 86

87 Režim dne s dítětem 6 Příprava na mateřství 3 Pomoc při rozvoji prostředí dítěte 4 Kojení dítěte 1 Trávení volného času s dítětem 4 Tabulka č. 1: Příklady činností v domácnostech při posilování kompetencí rodičů Tabulka č. 2: Příklad monitorovacího listu na posilování rodičovských kompetencí rodičů Prenatální období /těhotná matka/ Ví matka, co obnáší mateřství, je na něj připravená? (jak dlouho trvá těhotenství?, co obnáší, nevolnosti, apod.). ANO ČASTEČNĚ NE Zná matka, jak probíhá porod, co obnáší a co potřebuje do porodnice? ANO ČASTEČNĚ NE Je matka schopna a připravena se o narozené dítě postarat? /zajištění bezpečného prostředí, oblečení, strava, hygiena/ ANO ČASTEČNĚ NE Ví matka, jak je důležité vytvářet mezi ní a plodem emoční pevné pouto? Ví matka, co má proto dělat? (Hovoří matka s nenarozeným dítětem? Zapojuje se do této aktivity i otec?) ANO ČASTEČNĚ NE Ví matka, jak má pečovat o zdraví nenarozeného dítěte? (Návštěvy lékaře, vyvarování se stresu apod. /pomoci vytvořit bezpečné prostředí ANO ČASTEČNĚ NE Třetí pilíř Maminkovský a dětský klub A/ Předškolní vzdělávání dětí školička / Program předškolního vzdělávání dětí probíhal 5 dní v týdnu v rozsahu 4 hodin od 8.00 do hodin se zaměřením především na děti ve věku 3 6 let a za účasti rodičů. Přítomnost rodičů při výuce jsme vnímali jako jeden ze stěžejních bodů. Předškolní vzdělávání vedla zkušená maminka a babička z komunity. Externí pedagog byl účasten cca 4-6 hodin týdně, metodicky vedl maminku a babičku, chystal výukové materiály, aktivně se zapojoval do výuky, sledoval realizátory při práci. Výuky se dle potřeby a zcela individuálně zúčastňoval i externí psycholog, který sledoval vývoj dětí /proces socializace, kolektivní hra, individuální hra, práce s vrstevníky, přijímání autorit /. Aktivity s dětmi denně probíhaly dle stanoveného harmonogramu, který byl průběžně obměňován a vytvářel jej externí pedagog, maminka, babička a rodiče z komunity. V průběhu vzdělávacího programu jsme u dětí rozvíjeli kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence/. Dětem spolu s rodiči jsme nabízeli formu: kooperativního učení /postaven na spolupráci dětí a rodičů při řešení 87

88 společných problémů a situací/, prožitkového učení /dítě se učí na základě svých prožitků a zkušeností, toto je dítěti vlastní, vystupuje spontánně/. Na prožitkové učení navazuje integrované učení hrou a činnostmi /např. vyhledávání témat, které jsou dětem blízké/. V rámci výuky jsme usilovali o to, aby dítě bylo schopno sebehodnocení. Před nástupem dítěte do školičky rodič vyplnil vstupní dotazník. Z výstupů dotazníků jsme se snažili zjistit rodinou a sociální anamnézu, dovednosti dítěte a co by si rodič přál, aby se dítě naučilo. Každý půl rok společně s rodiči jsme dotazník hodnotili. U každého dítěte jsme měli vypracovaný monitorovací list, který jsme v průběhu roku hodnotili. Pomocí monitorovacích listů jsme mapovali kognitivní, motorický, sociální vývoj dítěte. Hodnocením jednotlivého dítěte, jsme zjistili, zda dochází ke stagnaci nebo se děti posouvají v jednotlivých oblastech. Na základě zjištění informací o dovednostech a znalostech dítěte byla pedagogem u dítěte přizpůsobena výuka. V průběhu realizace projektu jsme zjistili, že monitorovací listy budeme muset přizpůsobit věku dítěte, proto jsme monitorovací listy upravili a rozdělili je do 3 věkových kategorií. Pro děti 3 let věku, pro děti od 4-5 let a od 5-6 let. Monitorovací listy jsou seřazeny do 15 oblastí s ohledem na rozumové myšlení dovednosti a schopnosti dítěte. Pro děti ve věku 5 6 let jsme se snažili také zjistit optimální připravenost dítěte na vstup do školy. Každé dítě mělo založený svůj pracovní sešit, ve kterém byl vložen dotazník, dohoda o spolupráci, monitorovací list dítěte a postupně byly do něj vkládány výtvory dítěte, Výkresy a výrobky byly do pracovního sešitu vkládány dle jednotlivých témat výuky (jaro, léto, podzim, zima, rozvoj myšlení, volná tématika). Každé ráno pracovník do knihy docházky zaznamenal přítomnost rodiče a dítěte. Docházku předkládal na konci každého měsíce koordinátorovi. Maminka, babička i pedagog si vedly denní záznamy o průběhu dne, které jsme na společných poradách spolu s koordinátorem projektu cca 1 x měsíčně vyhodnocovali. Během realizace projektu děti zaznamenaly velký pokrok a to díky práce externí pedagožky a zkušené maminky. Tento postup dětí máme i ze zpětných vazeb základních škol u dětí, které nastupovaly v září 2012 do prvního ročníku. V měsíci lednu 2013 (24.1. a ) proběhl zápis dětí do první třídy do základní školy v Horní Suché. Společně s pěti rodiči a sedmi dětmi jsme byli u zápisu přítomni. Do první třídy nastoupily celkem 4 děti, dvě děti dostaly odklad na žádost matky a jedno dítě mělo odklad na doporučení pedagogicko psychologické poradny. Do školičky pravidelně docházely 2 maminky. Maminky se zapojily do vzdělávacího programu STEP BY STEP a dalších vzdělávacích aktivit. Postupně tyto maminky v době nepřítomnosti pracovníků byly schopny vést školičku. Tabulka č. 3: Příklad monitorovacího listu: Hodnocení 10 dětí ve věku 5 6 let Oblast Umí částečně neumí Dítě zná základní barvy (červená, černá, žlutá, bílá, zelená, 6 4 modrá), Dítě rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník) Dítě zná své údaje /jméno, adresa, rok narození, povoláním 8 2 rodičů/ Dítě chápe pojmy, odlišnosti (větší-menší; dlouhý-široký; 3 7 lehčí-těžší; více, méně, stejné,tma, světlo./, Dítě umí spočítat pastelky např. do Dítě dokáže vyslovovat š,č,ř,s.., vyjadřuje se ve větách Dítě dokáže držet tužku, stříhá nůžkami 8 2 Dítě se orientuje v prostoru (pozná levou a pravou stranu, 3 7 popisuje nahoře, dole) Dítě zvládá sebeobsluhu /tkaniček, knoflík, zip../,hygienu 4 6 Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se, hraje si ve skupině, řídí se pokyny pedagoga

89 Dítě chápe význam konkrétních slov v pohádce 7 3 Dítě umí namalovat postavičku s ohledem na svůj věk 7 3 Dítě umí rozlišit rozdíly v čem jsou jiné, kytička, strom, dokáže popsat,co nakreslilo Dítě rozumí mluvené řeči, pokynům a sdělením Dítě je tělesně obratné, umí skákat, běhat, stát na jedné 8 2 noze, jezdí na tříkolce, na kole s kolečky Dítě se dokáže soustředit na práci dostatečně dlouho 7 3 V průběhu realizace projektu jsme svou působnost přenesli i do samostatných rodin. Zkušená maminka s babičkou /pracovníci organizace/ docházely každé úterý a čtvrtek do jednotlivých domácnosti rodičů, dle potřeby rodinu navštívil i pedagog, Maminka s babičkou se věnovaly jednak rodičům a dětem, které nebyly přítomny ve školičce, např. z důvodu nemoci, aby nezaostávaly za učivem, také dětem a rodičům, které školičku navštěvují jen sporadicky. Především návštěvy byly určeny pro rodiče, aby byli motivováni se s dětmi doma učit, a děti si procvičovaly látku, kterou se ve školičce naučily. Rodiče, jejichž děti docházely do školičky, dostávali taktéž domácí úkoly na procvičení toho, co se v daný den naučily. Dítě si lépe upevňovalo to, co se naučilo v ten den a zároveň si dítě s maminkou procvičovalo paměť. Podařilo se nám, že maminka z komunity pod vedením pedagoga zvládá výuku dětí, dokáže vést záznamy. Původně je zaznamenávala ručně, nyní je zvládá již na PC. Závěrem byla schopna zpracovávat jednodušší data ke zpracování. Zatím není schopna samostatně plánovat výuku dětí, toto činí pod metodickým vedením pedagoga. Zkušená maminka a ext. pedagog jsou motivovány účastnit se vzdělávacích seminářů pořádaným zástupci STEP BY STEP a dle jejího zájmu dalších vzdělávacích aktivit. Některé z nich již absolvovala. Do školičky pravidelně docházely 2 maminky, podařilo se nám zapojit aktivně další maminku a dvě babičky. 2 maminky se zapojily do vzdělávacího programu STEP BY STEP a dalších vzdělávacích aktivit. Maminkovský a dětský klub je otevřen i v nepřítomnosti maminky a babičky. B/ Vzdělávací program pro rodiče dětí ve věku 0 6 let a těhotné matky. Rodiče se jedenkrát týdně scházeli v odpoledních hodinách v Maminkovském a dětském klubu a střídavě se věnovali vaření: zdravé výživě a samotnému vzdělávání v oblasti /kognitivní, sociální, zdravotní apod./. Aktivity vedly k posilování rodičovských kompetencí, k získání nových znalostí a vědomostí, k výměně zkušeností a uschopňování až zmocňování samotných rodin, přebírání zodpovědnosti za vzdělávání svých dětí. Tabulka č. 4: Přehled realizovaných besed v roce 2013 Téma Datum rodiče dětí realizátoři Nástup dítěte do první třídy pedagog Pravidla, režim dne psycholog Doučování pedagog Hygiena kojící matky a zdr. sestra životospráva Hospodaření s. pracovník Matka a novorozenec zdr. sestra Dítě a životospráva zdra. sestra Dítě a jeho tělo péče o chrup realizátoři Očkování dítěte, preventivní s. pracovník prohlídky Celková hygiena dítěte s. pracovník Domov přístav bezpečí, dítě a psycholog 89

90 jeho vzory Hry dítěte a jeho vztahy s psycholog vrstevníky Celková hygiena dítěte realizátoři Očkování dítěte, preventivní s. pracovník prohlídky Význam rodiny pro dítě role psycholog otce Vzájemná komunikace psycholog Učíme se společně pedagog Antikoncepce z. sestra Úrazy v domácnostech s. pracovník Tresty a odměny ve výchově pedagog Vývoj dítěte do 3 let psycholog Vývoj dítěte do 6 let psycholog C/ Skupinové aktivity pro rodiče s dětmi se zapojením celé komunity V rámci projektu jsme pořádali výlety, kulturní a společenské akce. Tabulka č. 5: Přehled skupinových aktivit v roce 2013 určené pro rodiče s dětmi Téma Datum Místo Rodiče Děti 0 6 let Zimní radovánky Klub: Horní Suchá 5 8 S plesem do romské pohádky Klub: Horní Suchá Návštěva Ostravského hradu Ostrava - Výstaviště 2 10 Romský festival- Olomouc Olomouc 3 2 Maminko, tatínku, máme svátek 6.6. Klub: Horní Suchá 9 11 Legenda o hadím králi a Ostrava 3 6 princeznách Lidé lidem vystoupení dětí Ostrava 8 12 z Horní Suché Jak chutná v přírodě Landek 7 11 Dvoudenní výlet Vítkov v Podhradí Poznejme se blíže Horní Suchá Romské muzeum Brno Mikulášská nadílka Klub: Horní Suchá Maškarní ples Klub: Horní Suchá Možná přijde i Ježíšek Klub: Horní Suchá Dvoudenní výlet Morávka Morávka 11 90

91 Štěstí pro nezaměstnané, rekvalifikace na kominíka Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Doba realizace projektu: Výše přidělených prostředků: V roce 2013 čerpáno: Registrační číslo projektu: Projekt realizuje: Spolupracující subjekty: ,72 Kč Kč CZ.1.04/2.1.01/ Kominický tým při o.s.vzájemné soužití SŠTO Havířov Šumbark, Úřad práce Ostrava, Úřad práce Karviná Adresa: Občanské sdružení Vzájemné soužití, Kominický tým, Bieblova 8, Moravská Ostrava a Přívoz, Provozní doba: středa: nebo po předchozí domluvě 91

92 Kontakty: Mobil , Kominický tým: Mgr. Sri Kumar Vishwanathan manažer projektu Mgr. Lucie Foldynová koordinátor projektu Bc. Simona Jirásková projektový asistent Ing. Kateřina Černíková účetní projektu Jedná se o pilotní projekt o.s. Vzájemné soužití týkající se rekvalifikace a z hlediska oboru kominík také první svého druhu v republice. V rámci projektu probíhají čtyři běhy rekvalifikačních kurzů na kominíka, které úspěšní absolventi zakončili osvědčením o profesní zkoušce (dle národní soustavy kvalifikací). Projekt je určen pro cílovou skupinu z okresů Ostrava a Karviná, a to pro osoby z řad dlouhodobě nezaměstnaných a pro další skupiny ohrožené na trhu práce osoby do 25 let věku, nad padesát let věku a osoby pečující o dítě do patnácti let věku. Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci osob, které se z různých důvodů těžce uplatňují na trhu práce a poskytnout jim možnost znovuzapojení do pracovního procesu. Nedílnou součástí projektu je rovněž příslib zaměstnání. Úspěšní absolventi si mohou hledat zaměstnání dle vlastních představ, nebo využít naší pomoci. Uplatnit se mohou v kominictví (čištění komínů), stavebnictví (montáž, vložkování komínů), příp. příbuzných profesích. Příslib zaměstnání se odvíjí od výkonu účastníka v průběhu kurzu a také situace na trhu práce v době ukončení vzdělávacího programu. Absolventi kurzu rovněž mohou zvolit cestu vlastního živnostenského podnikání, kdy jim v rámci projektu poskytneme potřebné informace. Účastníci projektu z řad registrovaných na Úřadě práce si mohou na příslušném ÚP vyřídit podporu při rekvalifikaci. V rámci projektu dostávají všichni účastníci příspěvek na stravné a úhradu cestovného. Také získají pracovní oděv pro praktickou část výuky a veškeré výukové materiály pro studium. V rámci projektu byl vytvořen praktický tištěný manuál, ve kterém byly obsaženy všechny důležité informace z rekvalifikační i motivační části kurzu. Tento manuál zůstane účastníkům i po skončení kurzu a mohou do něj kdykoliv v případě potřeby nahlédnout. Přispěje tak výraznou měrou k udržitelnosti projektu i po skončení kurzu. Jak to probíhá? Jedná se o intenzivní každodenní kurz v délce tří měsíců. Kurzu předchází povinná třítýdenní motivační část, kde si účastníci vyzkouší spoustu praktických dovedností z oblasti vyhledávání zaměstnání, získají informace ohledně trhu práce a vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Celkem kurz trvá tedy necelé čtyři měsíce. Na motivační kurz realizovaný Vzájemným soužitím plynule navazuje rekvalifikační část. Rekvalifikační část kurzu je zajišťována spolupracujícím subjektem SŠTO Havířov Šumbark, který získal danou zakázku na základě řádného výběrového řízení. Zárukou 92

93 kvality kurzu je hlavní vyučující pan Zbigniew Adamus, uznávaný odborník, regionální zástupce Společenstva kominíků v Moravskoslezském kraji a soudní znalec v oboru. Samotná rekvalifikace trvá 60 pracovních dní, 37 dní teorie, 22 dnů praxe a jeden den závěrečná zkouška. Teorie a praxe jsou provázány dle výukových potřeb. K závěrečné zkoušce jsou připuštění ti účastníci, kteří každodenně navštěvují kurz a jejich absence (pouze omluvená) není větší než 20 procent. Účastníci jsou zkoušeni nezávislou osobou s příslušnou autorizací a po úspěšném absolvování získají osvědčení o dané profesní zkoušce. Průběh projektu v roce 2013 V roce 2013 proběhly dva ze čtyř rekvalifikačních kurzů a také doplňkové zkoušky účastníků prvního běhu. Nově od roku 2013 jsme totiž umožnili účastníkům projektu získat úplné vzdělání v oboru kominík. Naši absolventi, díky podstatným změnám schváleným v průběhu projektu, mají možnost absolvovat všechny tři základní zkoušky, na jejichž základě mohou jak pracovat ve firmě, tak si otevřít živnostenské oprávnění v oboru kominík a navíc absolvovat učňovské závěrečné zkoušky v daném oboru, čímž si někteří zvýší stupeň svého vzdělání. Pozn. Plná kvalifikace v oboru není u rekvalifikací běžná - obvykle je rekvalifikace zakončena pouze osvědčením o rekvalifikaci, či jednou profesní zkouškou, z nichž ani jedno nenahrazuje úplné vzdělání v oboru a absolventi pak mají problém s uznáním kurzu ze strany zaměstnavatelů a s vyhledáním pracovního místa. Závěrečnou zkouškou kurz úspěšně zakončilo v letech 2012 a 2013 celkem 19 osob (z celkového počtu 20), z toho 12 osob získalo plnohodnotné vzdělání v oboru. Z tohoto počtu se šesti podařilo za pomoci Vzájemného soužití nalézt pracovní uplatnění v oboru a nastoupit na nově vytvořené pracovní místo. Čtyři absolventi nastoupili na pracovní pozici kominík ve firmách v Ostravě, Karviné a Českém Těšíně. Dva úspěšní účastníci si otevřeli vlastní živnostenské podnikání. Jeden absolvent prvního kurzu (s původně vysokoškolským vzděláním z řad cílové skupiny ohrožené na trhu práce svým věkem nad 50 let) získal také místo lektora na 93

94 částečný úvazek při vyučování následujících tří běhů rekvalifikačních kurzů u SŠTO Havířov poskytovatele kurzu. Projekt bude ještě pokračovat v roce 2014, kdy dalších 20 osob dokončuje aktivity projektu, bude hledat pracovní uplatnění a mnozí ze 40 účastníků také přistoupí k závěrečným učňovským zkouškám. Ohlas projektu Pravidelnými tiskovými zprávami a aktivitami se nám podařilo dostat projekt, jeho cíle a aktivity, do povědomí médií a široké veřejnosti. Reportéři pravidelně docházejí zdokumentovat závěrečné zkoušky a lidé se sami obracejí na členy realizačního týmu s žádostí o poskytnutí bližších informací o projektu a kurzu. V červnu roku 2013 se závěrečných zkoušek zúčastnili Česká televize, deník Právo a deník Dnes. V České televizi proběhla reportáž v regionálních zprávách, oba deníky uveřejnily informace o projektu a jeho financování ve svých novinách. Česká televize se zúčastnila také zkoušek v měsíci prosinci loňského roku, kdy krátká reportáž s jedním z účastníků kurzu byla uvedena ve zprávách v České televizi v hlavním vysílacím čase. 94

95 Další realizované projekty o.s. Vzájemné soužití v roce 2013 DARE Net (Nadnárodní síť na pomoc romským dětem v přístupu ke vzdělání) Období realizace projektu: Realizátor projektu: Organizace Romani Criss (Rumunsko) Partneři projektu: Vzájemné soužití o.p.s., FXB Centrum pro zdraví a lidská práva na Harvardské univerzitě z USA, organizace Antigone z Řecka, Evropské středisko pro práva Romů (ERRC) z Budapešti, sdružení Integro z Bulharska. Cílem projektu je vytvořit nadnárodní síť Romské i neromské občanské společnosti, které budou společně poznávat, analyzovat a následně šířit úspěšné postupy, iniciativy a praxi týkající se vzdělávání a desegregace Romských dětí ve školách v Rumunsku, Chorvatsku, Řecku, Maďarsku, České Republice a v Bulharsku. Projekt usiluje o řešení problému segregace romských dětí. Segregace ve školách je vážná forma diskriminace vůči Romům, porušuje také právo na rovný přístup ke vzdělání. Diskriminace, sociální vyloučení a chudoba ovlivňují životy mnoha z odhadovaných milionů Romů žijících v Evropské unii, z nichž téměř polovina jsou děti a mladiství. Jednou z největších výzev u dětí je zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání, odstraňování školní segregace. V průměru dva ze tří romských žáků v Evropě nedokončí základní školu a převážná většina nedokončí střední školu. Problém segregace je společný všem partnerským zemím. Příčiny, důsledky i typy školní segregace jsou také ve většině případů stejné ve všech těchto zemích. Rumunsko, Maďarsko, Česká Republika, Bulharsko a Řecko byly vybrány jako šest zemí pro jejich demografický a strategický význam. Každá země má významné zastoupení romské populace. Navíc, všechny tyto země mají prostřednictvím zapojených organizací za sebou národní nebo mezinárodní boj v konkrétních případech segregace ve školství. Nadnárodní perspektiva bude zásadní pro uplatňování osvědčených postupů v boji proti segregaci ve školách v partnerských zemích. Ačkoli určité kroky byly v některých zemích učiněny, zejména v souvislosti s přijetím legislativy zakazující školní segregaci, bylo dosaženo jen malého pokroku v účinném 95

96 potírání tohoto jevu. S ohledem na evropský kontext 18 členských států přijalo v rámci EU své národní strategie pro integraci Romů. Občanská společnost je výkonný demokratický nástroj, který lze použít pro podávání zpráv o provádění veřejných politik pro Romy. Proto je nezbytné zmapovat vývoj integrace od přijetí tohoto závazného dokumentu a vytvořit metodiku stávajících kauz a případů, která bude moci být uplatněna ve všech členských státech, místně i v národním, nadnárodním měřítku. Dílčí cíle DARE projektu: - vyškolení 25 školních mediátorů a dalších zainteresovaných účastníků na místní úrovni s cílem šířit povědomí o důsledcích segregace a podporovat rovný přístup ke vzdělání - společně sdílet a šířit konkrétní osvědčené postupy a zkušenosti z jednotlivých zemí týkající se odstranění segregace škol a podpory kvalitativního a vzdělávání a rovného přístupu V rámci projektu DARE proběhlo v roce 2013 první společné mezinárodní setkání všech partnerů v Bukurešti. Toto setkání bylo pro všechny partnerské země příležitost k diskusi, úsilí k řešení problematiky, ke sdílení příkladů dobré praxe v oblasti vzdělávání a obeznámení se s podobami segregace v jednotlivých zemích. Dále proběhly výměnné návštěvy v Řecku, Bulharsku, Chorvatsku s cílem sdílet a šířit pozitivní praxe a poznatky z oblasti inkluzivního vzdělávání. Součástí projektu jsou diskuze o právních aspektech kauz a segregace, o stávající legislativě, zákonech a problematice segregace ve školství, jednotlivé země budou prezentovat svou angažovanost v této problematice, představí kroky, které vedly k úspěšným soudním rozhodnutím, jako např. rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, dokládajícím diskriminaci ve školství (Horváth and Kiss vs. Hungary, D.H. and other versus Czech Republic, Sampanis versus Greece, Orsus versus Croatia). Projekt DARE-Net finančně podporuje Evropská komise - Program celoživotního učení - LLP (angl. - The DARE-Net project (Desegregation and Action for Roma in Education- Network) is financially supported by European commision - Lifelong learning programme - LLP. Vice informací o projektu naleznete na: Kontaktní osoba projektu: Irina Croitoru, Romani CRISS 96

97 DH Court decision anniversary events November, 2012 (Výročí rozsudku DH vs Česká Republika "Světlo vzdělání svítí pro všechny děti stejně") Období realizace projektu: Datum konference k 5 výročí rozsudku: 12. listopadu 2012 Realizátor: Občanské sdružení Vzájemné soužití, romské uskupení Amaro Baripen Poskytovatel grantu: Nadace OSF (Open society fund, Roma Initiatives) Prostřednictvím projektu bylo na konferenci v Ostravě připomenuto výročí rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) kauza DH a ostatní versus Česká republika. Soud rozhodl, že segregace romských dětí a jejich začleňování do speciálních škol je nezákonné a porušuje práva dětí k přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Cílem konference bylo zvýšit povědomí o segregovaném školství a podpořit za účasti mnoha subjektů zavedení principů kauzy DH. Indikátorem bylo mj. založení neformální pracovní skupiny se společným dlouhodobým cílem prosazovat inkluzivní vzdělávání v Ostravě, která bude po vzájemné shodě tvořit soubor opatření jednotlivých subjektů do budoucna s časovým plánem. Výsledky konference byly prezentovány v médiích, zaslány hejtmanovi MSK, primátorovi města Ostravy, ministrovi školství, komisaři pro lidská práva (v ČR i EU), místním samosprávám (měst, kraj), a dalším subjektům. Potřebnost a účel projektu (popis současné situace): System vzdělávání v ČR dlouhodobě vyčlenuje romské děti a děti se speciálními potřebami z hlavního vzdělávacího proudu a umístuje je do tzv. "speciálních škol" a tříd. Učební plány v těchto školách a třídách jsou pod úrovní běžného standardu. Čím déle tyto děti zůstávají v těchto třídách, tím těžší je potom pro ně se začlenit do běžného kolektivu a získat obstojné vzdělání. Tyto třídy nepomáhají rozvíjet talent a schopnosti dětí, využít jejich potenciál, což platí pro romské děti i dětmi se SVP. Tento systém děti připravuje jen na podřadnější, nekvalifikované práce a tímto snižuje jejich dlouhodobé možnosti vymanit se z bludného kruhu chudoby a vyloučení. Rozhodnutí soudu: v roce 2000 došlo k průlomu ve věci segregace dětí ve školách. 18 romských dětí z Ostravy podalo stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva (ECtHR, česky ESLP). V roce 2007 vyhráli soud, který shledal, že vzdělávací system v ČR nepřímo diskriminoval romské děti a porušoval jejich právo v přístupu ke vzdělání. České republice bylo nařízeno ukončit toto porušování a odčinit následky této praxe. Pět let po vydání rozhodnutí se nic nezměnilo: v červnu 2012 ombudsman ČR zjistil, že 35% dětí v tzv. praktických školách (přejmenovány po rozsudky DH) byly Romské etnicity, ačkoli jejich počet je odhadován jen na 2-3% z celkové populace dětí v ČR. Děti 97

98 se SVP jsou take nadále segregovány v praktických školách a běžné školy často odmítají tyto děti přijmout s odkazem na omezené příjmy a kapacitu. Nadace OSF (Open society fund, Roma Initiatives, National Foundation, Early Childhood Program, Justice Initiative and HRGGP) spolu s partnery z řad neziskových organizací v ČR zorganizovaly několik událostí k tomuto výročí s cílem posílit mezinárodní, národní a místní prosazování rozhodnutí v kauze DH a popořit inkluzivní vzdělávání v České republice. Pilot project on implementation of the "D.H. and Others v. the Czech Republic" case in Ostrava (Pilotní projekt na implementaci rozsudku "DH a ostatní proti České republice" v Ostravě) Období projektu: září červen 2014 Donátor: FOSI (Foundation open society institute), švýcarská nadace a RIO (Roma initiative office) spadající pod Nadaci OSF (Open society fundations) Kampaň: Boj romských rodičů za vzdělání svých dětí (romské děti zapsané na kvalitní, nesegregované základní školy v Ostravě a okolí v roce 2014, posílení postavení romských rodičů vytvoření skupiny se společným cílem bojovat za inkluzivní vzdělávání pro své děti). Rodiče sami mají klíč pro změnu této stávající praxe, protože zákonný zástupce dítěte musí dát souhlas k umístění dítěte do jiného než hlavního vzdělávacího proudu. Účel kampaně: Evropský soud pro lidská práva (ESLP) odsoudil v roce 2007 ČR za nepřímou diskriminaci 18 romských dětí jejich nadměrným umístěním do bývalých zvláštních, dnes praktických škol, pro žáky s diagnózou LMP (lehké mentální postižení). Nic se po 6 letech od rozhodnutí nezměnilo. Velkou nevýhodou je nedostatečná informovanost romských rodičů, která mj. ovlivňuje rozhodování o vzdělávání svých dětí. Jen málo rodičů systematicky bojuje proti zakořeněné praxi, která segreguje jejich děti do praktických škol. Cíl kampaně: aktivní zapojení romských rodičů s předškolními a školními dětmi, jejich boj za kvalitní vzdělání pro své děti v běžných školách. Tyto pozitivní příklady a jejich znalosti v oblasti vzdělávání svých dětí bude motivovat i ostatní rodiče z komunit. Výsledky kampaně: cílem a hlavním úspěchem kampaně bylo vytvoření a sjednocení skupiny rodičů v Ostravě, kteří bojovali proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. V průběhu kampaně jsme také přišli s novými poznatky, které brání odstranění segregace na místní úrovni (nestandardní a diskriminační chování ředitele škol a učitelů před, během a po zápisech dětí do kvalitních škol). V rámci této kampaně jsme identifikovali segregované a praktické školy, které nabízejí nižší kvalitu vzdělání. 45 romských rodičů bylo zapojeno do kampaně, 43 z nich se zavázalo zapsat své děti do nesegregované běžné základní školy ve 2 případech se asistentům z praktických škol podařilo přesvědčit romské rodiče večer před zápisem zapsat své děti v praktických školách 98

99 5 rodičů dalo svým dětem odklad školní docházky, a byli přesvědčeni, že příští rok své děti zapíší na běžnou základní školu 38 rodičů nakonec zapsalo své děti do běžných základních škol 38 dětí uspělo ve školním testu 30 dětí bylo přijato do 7 nesegregovaných běžných základních škol v Ostravě 6 dětí nebylo přijato na základě jejich etnického původu. Rodiče těchto dětí je zapsali do jedné ze sedmi běžných základních škol a napsal odvolání řediteli školy 2 rodiče napsali odvolání zakladateli školy, který nepovažuje odvolání za oprávněné, pak tito rodiče napsali odvolání ke krajskému úřadu a úřad připustil, že škola udělala chybu a děti by měly být přijaty na této škole. Rodiče však již umístili tyto děti do jiné kvalitní základní školy. 2 děti ani nevyplnily testy, v den zápisu na školy bylo jejich rodičům řečeno, že si mají vybrat a zapsat děti do svých škol Informace o projektu a jeho vývoji, výsledky v médiích: Výsledkem byla i videonahrávka na serveru youtube a Romea.cz (romské matky a studenti, studenti z majority), kteří všichni společně apelují na význam vzdělání pro romské děti. Spot rovněž zmiňuje rozsudek D. H. Zpráva o kampani v České televizi (ČT 1) Rodiče založili organizovanou skupinu s názvem Romští rodiče proti segregaci ve vzdělávání na facebooku, kde se sdílejí fotky, události, zážitky, příběhy, rady. Skupina přátel již byla zapojena do kampaně ke zplnomocnění romských rodičů v boji proti segregaci ve vzdělávání. Skupina má již 82 členů a stále získává nové členy a fanoušky. https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts 99

100 PŘEHLED PROJEKTŮ V ROCE 2013 PODLE POSKYTOVATELŮ A ČERPÁNÍ název projektu, aktivity poskytovatel částka dotace, daru Liščina spolu nám tady bude dobře Nadace OKD Horní Suchá, tady chceme bydlet II. Nadace OKD Kluby v Důlní (od 1.7.) Nadace OKD Přednádraží OSI Hudba je můj sen NROS 0 Dare Romani Criss Jsem o krok dál (dodatek) OSF Praha Jsem o krok dál III.(od dubna 2013) OSF Praha humanitární pomoc - klient VDV činnost sdružení VDV Dejme dětem šanci Nadace TM dětem činnost sdružení Nadace pro rozvoj vzdělávání činnost sdružení Charta Sportem, tancem, hudbou k přátelství Nadační fond ALBERT DH - Jolana, Renáta OSI vzdělávací činnost Nadace pro rozvoj vzdělávání vzdělávací činnost Nadace pro rozvoj vzdělávání Jak z toho ven Nadace Partnerství CELKEM NADACE Bezpl.soc.práv.poradenství SMO Terénní programy Helpale SMO Střípky naděje SMO Koukej, společně to zvládneme SMO Mimořádné události-demonstrace MMO-PK CELKEM MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY Už se nenachytám MSK Plácek na Zárubku MSK Zpět na správnou cestu MSK Dítě patří do rodiny MSK Tábor snů MSK NZDM KC Hrušov - dofinancování služby MSK Pomocná ruka - dofinancování služby MSK NZDM KC Zárubek - dofinancování služby MSK CELKEM MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

101 NZDM-KC Zárubek VZ MSK-IP NZDM-KC Liščina VZ MSK-IP NZDM-KC Hrušov VZ MSK-IP Terénní programy Helpale VZ MSK-IP NZDM-KC Hrušov VZ MSK-IP II NZDM-KC Zárubek VZ MSK-IP II NZDM-KC Liščina VZ MSK-IP II Terénní programy Helpale VZ MSK-IP II Pomocná ruka VZ MSK-IP II CELKEM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Bezpl.soc.práv.poradenství MPSV NZDM-KC Zárubek MPSV NZDM-KC Liščina MPSV NZDM-KC Hrušov MPSV Terénní programy Helpale MPSV Hnízdo-Čiriklano Kher MPSV Pomocná ruka MPSV Adresná pomoc rodinám s dětmi MPSV Rodina CELKEM MPSV OPLZZ Společně k bezpečí MPSV-ESF-OPLZZ OPLZZ Štěstí pro nezaměstnané MPSV-ESF-OPLZZ CELKEM ESF - OPLZZ příspěvky na letní tábor ÚP dotace na mzdy z ÚP ÚP Pěstounská péče ÚP Pochopením k respektu MK Hudba je náš hlas MK Pro nás s námi Úřad vlády Šance pro lepší budoucnost MŠMT CELKEM OSTATNÍ DOTACE CELKEM

102 ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2013 Zdroje financování Kč MPSV ČR ,00 MŠMT, MK, ,00 Úřad vlády ,00 Úřad práce ,00 Dotace ESF ,00 IP-MSK (veřejná zakázka) ,00 Samospráva - kraj, SMO ,00 Ostatní nadace ,00 Dary ,00 Ostatní příjmy ,00 Doplňková činnost - SB ,00 CELKEM ,00 Státní správa ,00 Samospráva ,00 Dotace ESF ,00 Veřejné zakázky ,00 Nadace ,00 Ostatní příjmy ,00 Doplňková činnost , CELKEM 705,00 Nadace 12% Ostatní příjmy 2% Doplňková činnost 9% Státní správa 34% Veřejné zakázky 23% Samospráva 9% Dotace ESF 11% 102

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II.

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA REALIZACI KOMUNITNÍ PRÁCE V ROCE 2013 HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD (www.nadeceokd.cz) Doba realizace projektu: červenec

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Tým HNÍZDO ČIRIKLANO KHER Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Tým HNÍZDO ČIRIKLANO KHER Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tým HNÍZDO ČIRIKLANO KHER Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Adresa: Vzájemné soužití o.p.s., Hnízdo Čiriklano Kher, Bieblova 6, 702 00 Ostrava Email: hnizdo.souziti@seznam.cz Kontakty: Ředitelka

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Zápis z porady SWOT analýzy, vyhodnocení spokojenosti klientů a dotazníků studentů, ze dne 24. 1. 2014

Zápis z porady SWOT analýzy, vyhodnocení spokojenosti klientů a dotazníků studentů, ze dne 24. 1. 2014 Vzájemné soužití o.p.s., Tým Hnízdo Čiriklano Kher Bieblova ul. 6, 702 00 Ostrava Zápis z porady SWOT analýzy, vyhodnocení spokojenosti klientů a dotazníků studentů, ze dne 24. 1. 2014 Přítomní: Omluveni:

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov Komunitní listy duben - ČERVEN 2012 Hrušov Milí čtenáři, Držíte v rukou 10. vydání komunitních listů lokality Hrušov, které pro Vás připravili pracovníci o.s. Vzájemné soužití, a to pracovníci Terénních

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE je společenství romských a neromských lidí žijících v Ostravě.

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE je společenství romských a neromských lidí žijících v Ostravě. Kdo jsme Historie a současnost Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE je společenství romských a neromských lidí žijících v Ostravě. Sdružení bylo založeno v únoru 1998 pedagogickými pracovníky a rodiči

Více

Úvodem. Martin Klimakovský výkonný ředitel

Úvodem. Martin Klimakovský výkonný ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodem Naše poslání a cíle Naše služby Činnost v roce 2013 Orgány organizace Hospodaření v roce 2013 Poděkování Plány na příští rok Kontaktní údaje 3 4 5 7 12 13 22 22 23 2 Úvodem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Jejím hlavním

Více

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají.

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají. Vážení, jak nám ten čas rychle plyne, občas se zdá, že přímo letí. Ani jsme se nenadáli a naše OÁZA, zařízení zabývající se práci s dětmi a mládeží oslavila již své 11. výročí. Záměrně píši zařízení, protože

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Proces plánování ve Vsetíně

Proces plánování ve Vsetíně Proces plánování ve Vsetíně Graf hlavních institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dětí ve Vsetíně Oddělení sociálně právní ochrany dětí Organizačn í složka Terénní sociální práce Odbor školství

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Sociální inkluze Ostrava

Sociální inkluze Ostrava Statutární město Ostrava Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Sociální inkluze Ostrava www.ostrava.cz Sociální inkluze Ostrava základní informace Cíl programu: LEPŠÍ ŽIVOT S

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice 1 Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 ul.17. listopadu 237 /Dům služeb/ 530 02 Pardubice č.účtu: 1207027379/0800 tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2015

Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2015 Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2015 1. Název projektu: Tábor Devatero řemesel Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s. Poskytovatel

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb.

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Position paper Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Úvod IQ Roma servis, o. s. patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím a předním odborníkům na téma sociálního začleňování v

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více