STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013"

Transkript

1 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti Intervence Kontakty Nerea.kontakt Počet klientů, intervencí a kontaktů za rok klienti intervence kontakty nerea.kontakt čtvrt. 2. čtvrt. 3. čtvrt- 4. čtvrt. Počet klientů a intervencí za rok Klienti Intervence Kontakty Nerea.kontakt Během roku 2013 se v Sociálně právní poradně uskutečnilo celkem 1137 intervencí a 611 kontaktů s 621 novými klienty. Při srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu klientů o 246 klientů a intervencí o 221 u kontaktů došlo ke snížení počtu o 348. Od II. čtvrtletí 2012 jsme začali sledovat počet nerealizovaných kontaktů tj. kontakty, kdy se klienti nedostavili na objednaný termín k právníkovi. K poklesu oproti roku 2012 došlo pravděpodobně z důvodu stěhování Poradny v únoru roku 2013, zavedením elektronické evidence ARUM. 1

2 Poměr mužů a žen využívajících služby Sociálně právní poradny POMĚR MUŽI/ŽENY ŽENY 62% MUŽI 38% MUŽI ŽENY Z grafu vyplývá, že za rok 2013 Poradnu navštívilo 62% žen a 38% mužů. Tento poměr je naprosto shodný s předchozím rokem. Již delší dobu pozorujeme, že se na Sociálně právní poradnu většinou obracejí s žádostí o řešení problémů ženy, což může souviset s určitým zachováním matriarchálních znaků v romských rodinách. Rozdělení klientů dle věku: Věková I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. Celkem kategorie čtvrtletí let let Nad 60 let nad 60 let 1 ROZDĚLENÍ KLIENTŮ DLE VĚKU let let 89% let nad 60 let let Nejčastěji se v roce 2013 na Sociálně právní poradnu obraceli klienti ve věkové kategorii let 89% klientů v produktivním věku. Další věkovou kategorií jsou klienti starší 60 let 1 klientů. 2

3 Podíl lokalit dle počtu klientů Lokalita Počet klientů Moravská O. 335 Slezská O. 106 Vítkovice 19 Ostrava - Jih 44 Mariánské hory 17 Radvanice a Bartovice 13 Poruba 33 Michálkovice 7 Jiná ve správním obvodě Ostrava 3 Jiná 44 Radvanice 2% Poruba Lokality dle klientů Michálkov. Jiná v spr.obvodě Ostrava Jiné 7% Jih 7% Mar.Hory 3% Moravská 5 Vítkovice 3% Slezská o 17% Lokalita, ze které se nejčastěji obraceli klienti se svou zakázkou na Sociálně právní poradnu v roce 2013, je Moravská Ostrava a Přívoz 5, což koresponduje s tím, že v této ostravské městské části je Poradna situována. Další lokalitou je Slezská Ostrava 17% - v této lokalitě provozuje o.s. Vzájemné soužití komunitní centra (Hrušov, Liščina a Zárubek), při kterých působí terénní pracovníci HELPALE. Oba výše zmíněné obvody jsou obvody s vysokou koncentrací romské komunity. Dalšími lokalitami, ze kterých se nejčastěji klienti obraceli na pracovníky Poradny byly Jiné, mimoostravské lokality a Ostrava Jih 7%. 3

4 TYPOLOGIE PROBLÉMU Počet intervencí a kontaktů Bydlení poskytnutí přechodného bydlení 3 Bydlení dluhy 6 Bydlení hledání vhodného bydlení 118 Bydlení jiné 76 Bydlení pomoc při vyřizování služeb 73 Bydlení smlouvy 66 Bydlení technický stav 4 Doklady 18 Doučování 0 Důchodové pojištění 18 Finance lichva 0 Finance dluhy 286 Finance exekuce 198 Finance jiné 29 Materiální nouze ošacení 3 Materiální nouze potraviny 2 Materiální nouze základní potřeby 6 Nácvik praktických dovedností 0 Nácvik praktických dovedností hospodaření 0 Nácvik praktických dovedností vedení domácnosti 0 Občanství, přechodný pobyt 22 Péče o dítě 4 Pomoc při plánování volnočasových aktivit 0 Poradenství v oblasti práv a zákonů 88 Sociální dávky 295 Tresty, přestupky, delikty 95 Vzdělání škol.problematika ( 2 Vzdělání, volný čas a výchovné problémy 1 Vztahy domácí násilí 0 Vztahy úprava styku s dětmi 67 Vztahy partnerské neshody 12 Vztahy rozvod 36 Vztahy sousedské, mezilidské vztahy 58 Vztahy výživné 58 Zaměstnání pracovně-právní vztahy 20 Zaměstnání provázení při zaměstnání 0 Zaměstnání hledání vhodného zaměstnání 37 Zaměstnání jiné 10 Zaměstnání následné vzděl., rekvalifikační kurs 1 Zdravotní problematika, péče o zdraví 36 4

5 PROBLEMATIKA vzdělání zdravot. 2% občanství tresty MN bydlení 2 finance 3 dávky 17% důchod zaměst. 4% vztahy 13% doklady právo a zákony Z grafu vyplývá, že nejčastější problematikou řešenou formou intervence za rok 2013 je oblast financí 29%, často se na naši Poradnu obrací klienti se žádostí o pomoc s řešením dluhů.druhou nejčastější problematikou, se kterou se klienti na poradnu obraceli, byla problematika bydlení 2 a s tím související problémy z poznatků z terénu je nesporné, že bytová situace romské komunity je nekvalitní Romové jsou soustředěni do bytů horší kvality, často hygienicky ne zcela nezávadných, do okrajových částí Ostravy a problematika Sociálních dávek 17%, zde se jedná o problémy spojené s vyřizováním dávek státní sociální podpory, hmotné nouze a dávek pro ZP atd. TYP POSKYTOVANÝCH AKTIVIT V RÁMCI INTERVENCE: Počet intervencí Počet kontaktů Příprava na konzultaci, případ 2 0 Psaní podání, návrhů, žalob na soud a instituce Nerealizovaný kontakt/konzultace 0 0 Jiná 0 1 Plánování s klientem 2 0 Případová konference 0 0 Zprostředkování jiných služeb a odborníků 2 0 Krizová intervence 0 0 Volnočasové aktivity 0 0 Poskytnutí humanitární pomoci 0 3 Zprostředkování telefonického kontaktu 1 5 Poskytnutí informace, rady Urovnání konfliktu, mediace, případová konference 0 0 Doprovázení 14 0 Psaní dopisů, mailů, vysvětlení dokumentů Emoční podpora, motivační rozhovor Vyplňování formulářů Nácvik praktických dovedností 1 1 Jednání v přítomnosti klienta

6 Jednání v nepřítomnosti klienta 7 1 Zajištění vzdělání 0 0 Vyjednávání nácvik dovedností TYP AKTIVIT V RÁMCI INTERVENCE Psaní podání, návrhů, žalob 24% INFO 46% emoční podpora 2% zprost. Hovoru psaní dopisů, mailů 12% Vyplň. Formulářů 1 jiné služby plánování doprovod Z výše uvedených údajů vyplývá, že nejčastěji poskytovanou aktivitou v rámci intervence v roce 2013 byla informace 46%, čili poskytnutí nezávislé, nehodnotící informace napomáhající klientovi se zorientovat v jeho tíživé situaci a psaní podání, návrhů a žalob 24%, čili se jedná o různá písemná podání k soudu. Dále se jednalo o psaní dopisů, ů a vysvětlení dokumentů - 12%, kdy klient nerozumí dopisům ze soudu či jiných institucí anebo potřebuje napsat dopis či a sám neumí. Vyjednávání 6% Jiná TYP AKTIVIT V RÁMCI KONTA Psaní podání, TU návrhů, žalob 3% Vyplň. Formulářů 19% psaní dopisů, mailů 9% MN INFO 59% emoční podpora 3% zprostř. telef. 6

7 Z výše uvedených údajů vyplývá, že nejčastěji poskytovanou aktivitou v rámci kontaktu s klientem v roce 2013 byla informace 59%, čili poskytnutí nezávislé, nehodnotící informace napomáhající klientovi se zorientovat v jeho tíživé situaci a vyplňování formulářů 19% čili vyplňování formulářů na dávky, vypisování složenek a dalších předtištěných formulářů. Dále pak psaní dopisů, ů a vysvětlení dokumentů 9%, kdy klient nerozumí dopisům ze soudu či jiných institucí nebo potřebuje napsat dopis či a sám neumí. POČET INTERVENCÍ A KONTAKTŮ V JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTECH Typologie poskytovaných sociálních služeb a aktivit: Poradenství 1746 TOPP 2 TYP SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a AKTIVIT ZA ROK 2013 TOPP Poradenství 10 Ze statistiky za rok 2013 vyplývá, že z námi stanovené typologie sociálních služeb a aktivit se pracovníci Sociálně právní poradny nejčastěji věnují poradenství 10 tj. 3 sociální pracovnice a právník, dále ve dvou případech aktivitou umožněním výkonu TOPP (trestu obecně prospěšných prací). 7

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

Svět chceme zanechat lepším pro všechny naše děti, než ten, který jsme zdědili. S úctou Sri Kumar Vishwanathan

Svět chceme zanechat lepším pro všechny naše děti, než ten, který jsme zdědili. S úctou Sri Kumar Vishwanathan OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Milí přátelé, VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ vzniklo v roce 1997 projevem vůle malé skupiny občanů. Jednalo se o oběti záplav, univerzitní studenty a jednoho

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Tým HNÍZDO ČIRIKLANO KHER Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Tým HNÍZDO ČIRIKLANO KHER Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tým HNÍZDO ČIRIKLANO KHER Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Adresa: Vzájemné soužití o.p.s., Hnízdo Čiriklano Kher, Bieblova 6, 702 00 Ostrava Email: hnizdo.souziti@seznam.cz Kontakty: Ředitelka

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s.

Výroční zpráva. Občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s. Pobočky v Šumperku Pobočky v Ostravě OBSAH: Str. 06 Úvodní slovo Str. 07 O nás Str. 10 Poskytujeme sociální služby Str. 10 Nízkoprahové

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Obsah.. 1. Základní údaje... 2. Úvod... 3. Profil organizace... 4. Historie...

Obsah.. 1. Základní údaje... 2. Úvod... 3. Profil organizace... 4. Historie... Obsah Obsah.. 1. Základní údaje... 2. Úvod... 3. Profil organizace... 4. Historie... 5. Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi... Cíle... Sociální služba... Sociálně-právní ochrana dětí...

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 2012 Výroční zpráva OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ 1 Sdružení sociálních asistentů Občanské sdružení se zabývá možnostmi terénní sociální práce, jak na úrovni její realizace s cílovou skupinou znevýhodněných

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Obsah INFORMACE O ORGANIZACI 4 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 5 Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky

Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky Vězeňský program Pardubice Inovace metodiky OBSAH ÚVOD... 5 1 Vězeňský program Pardubice... 7 1.1 Základní informace o Vězeňském programu Pardubice... 7 1.1.1 Územní působnost programu... 7 1.1.2 Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ. S d r u ž e n í s o c i á l n í c h a s i s t e n t ů 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ. S d r u ž e n í s o c i á l n í c h a s i s t e n t ů 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ S d r u ž e n í s o c i á l n í c h a s i s t e n t ů 2014 1 1 SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ Sdružení sociálních asistentů poskytuje od r. 2003 v souladu

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Kapitola 3., aktualizovaná k 31.12. 2009. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

SÍŤ SLUŽEB PRO TĚHOTNÉ ŽENY V OBTÍŽNÉ

SÍŤ SLUŽEB PRO TĚHOTNÉ ŽENY V OBTÍŽNÉ SÍŤ SLUŽEB PRO TĚHOTNÉ ŽENY V OBTÍŽNÉ Síť sociálních služeb poskytující služby těhotným ženám v obtížné životní situaci vznikla v rámci projektu Na začátku II. Projekt realizovala Amalthea ve spolupráci

Více