č.7 dnes v listech: změna územního plánu č t r n ác t i d e n í k m ě s ta Ž a m b e r k a r o č n í k X V I I I. Lidové zvyky a pranostiky v dubnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.7 dnes v listech: změna územního plánu č t r n ác t i d e n í k m ě s ta Ž a m b e r k a r o č n í k X V I I I. Lidové zvyky a pranostiky v dubnu"

Transkript

1 č t r n ác t i d e n í k m ě s ta Ž a m b e r k a r o č n í k X V I I I. Lidové zvyky a pranostiky v dubnu Co duben našetří, to květen spálí. Ať si duben sebelepší bývá, přec ovčákovi hůl zasněžívá. Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a senům přístup radný. Sníh dubnový jako mrva pohnojí. Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu. Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. Když dubnový vítr do stodoly fičí, po žních díru nenajde. pondělí 16. dubna 2007 č.7 foto: Hana Sklenková dnes v listech: změna územního plánu výběrové řízení na pobyt studentů v usa v žamberském muzeu začíná sezona jan kubíček běžel na polárním kruhu

2 2 Žamberské listy ZPRÁVY Z RADNICE Výstavba rodinných domů v lokalitě u Albertina v Žamberku Město Žamberk v současné době nabízí k odprodeji pozemky k výstavbě rodinných domů v lokalitě u Albertina. Prodejní cena jednotlivých pozemků je 450,- Kč/m 2. Po podání žádosti jsou přímo uzavírány kupní smlouvy, a to nejpozději do 3 měsíců od data podání žádosti, kdy podmínkou uzavření této smlouvy je úhrada celé kupní ceny za předmětný pozemek před podpisem smlouvy. Další podmínky prodeje pozemků: - kupující zaplatí smluvní pokutu ve výši ,- Kč v případě, že neprovede na kupovaném pozemku stavbu rodinného domu a nezkolauduje ji do nebo tento pozemek zcizí povinné ujednání kupní smlouvy pro pozemky prodané do scelování stavebních parcel max. dvě parcely dohromady - současně podaná žádost na sousední parcely max. na dvě parcely - podmínky prodeje pozemků jsou vázány na regulační prvky zástavby Informace je možno získat na tel , , nebo přímo v kanceláři majetkového oddělení Městského úřadu v Žamberku, Masarykovo náměstí 166. Ivana Hečková, majetkové oddělení komunální odpady Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. POZOR BLÍŽÍ SE KONEC PRVNÍ SPLATNOSTI!!! Poplatek můžete uhradit: v hotovosti na Městském úřadě ( radnice ), Masarykovo nám.166, v Žamberku, na finančním odboru - majetkoprávní oddělení, a to v úřední dny: Pracovní doba: Po hod. St hod. Čt hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel v případě, že jste si v tiskopise Prohlášení poplatníka zaškrtli složenku byly rozesílány během ledna. Splatnost poplatku: - 1/2 poplatku /2 poplatku Iveta Dytrtová, finanční odbor Město Žamberk oznamuje, že ve středu v hodin se bude konat ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk (budova MěÚ, Nádražní 833) veřejné losování uchazečů o byt pro příjmově vymezené osoby o přidělení bytu č. 15 určeného pro příjmově vymezené osoby v domě čp v Žamberku O výsledku losování budou vylosovaní uchazeči o byt písemně vyrozuměni. Uzavření dětského hřiště u polikliniky V souvislosti s údržbou a čištěním veřejných prostranství po skončeném zimním období je v dubnu uzavřeno dětské hřiště v sídlišti U Polikliniky. Cílem je rovněž provést jeho zatravnění. Žádáme rodiče a veřejnost využívající toto hřiště o spolupráci, a to zejména neporušováním zákazu vstupu pro dobré založení travního porostu. Děkujeme za pochopení! Za REÚP Ing. Fabián Vladimír OZNÁMENÍ DIAKONIE BROUMOV ve spolupráci s Městským úřadem v Žamberku, odborem sociálních věcí a zdravotnictví vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního oblečení (dámské, pánské i dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, vln, péřových a vatových přikrývek, polštářů, dek, domácích potřeb nádobí bílé i černé, skleničky vše jen funkční. Věci přijímáme každý všední den od 8 14 hod. na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Žamberku, Nádražní ul. 833 (2. poschodí). Děkujeme za Vaši pomoc. Více informací na tel. čísle Sbírka bude ukončena v pátek 4. května Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru nepřehlédněte Východočeská plynárenská, a.s. nabízí výhodu pro držitele průkazu ZTP/P Východočeská plynárenská, a.s. poskytuje slevu ve výši 20 Kč/MWh za odebraný zemní plyn pro držitele průkazu ZTP/P. Podmínky pro získání výhod: - určeno výhradně držitelům průkazu ZTP/P, - smlouva o odběru zemního plynu musí být uzavřena na jméno žadatele, - žadatel může být zákonným zástupcem nezletilého držitele průkazu ZTP/P, - typizovanou žádost předložte spolu s platným průkazem ZTP/P na Zákaznické kanceláři, - sleva je uplatnitelná ke dni přijetí žádosti a nelze ji získat zpětně. Více informací na zákaznické lince VČP nebo na Mgr. Dagmar Ducháčková,ved. odboru soc. věcí a zdrav. Územní plán města Žamberka změna č.1 Vážení občané, Zastupitelstvo města svým usnesením č. 64/07 schválilo dne záměr pořízení změny č.1 územního plánu města (dále jen ÚPM ). To dává možnost zájemcům o změnu ÚPM podat své návrhy a připojit se tak k procesu pořizování jeho změny. Návrh na změnu ÚPM může dle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) podat občan obce nebo fyzická osoba nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Návrh musí obsahovat - údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce - údaje o navrhované změně využití ploch dotčených návrhem navrhovatele - důvody pro pořízení změny územního plánu Své návrhy podávejte na adresu: Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk do O zařazení podaných návrhů do pořizované změny č.1 ÚPM rozhodne Zastupitelstvo města na svém zasedání dne Upozornění: Zastupitelstvo města může rozhodnout o tom, že po navrhovatelích změn bude požadovat finanční spoluúčast. Za oddělení územního plánování Martin Mimra Obec Helvíkovice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. prodej obecních pozemků. Jedná se o stavební pozemky v k.ú. Helvíkovice určené k zastavění rodinnými domky v lokalitě na Skále: Pozemek parcelní číslo 19/11 výměra m 2 Pozemek parcelní číslo 19/12 výměra m 2 Pozemek parcelní číslo 19/13 výměra m 2 Pozemek parcelní číslo 19/17 výměra m 2 Pozemek parcelní číslo 19/18 výměra m 2 Pozemek Situace parcelní prodej stavebních číslo pozemk 19/19 Helvíkovice výměra na Skále m 2 Prodejní cena 370,- Kč/1 m 2. NA SKÁLE sm r Hradec Králové stávající zástavba stavební pozemky sm r Kameni ná sm r Žamberk Na pozemky bude zaveden přívod elektrické energie a vodovodní řád. Se zahájením výstavby inženýrských sítí se počítá v roce Přístup ke stavebním pozemkům je ze stávající komunikace. Bližší informace na OÚ v Helvíkovicích, tel Věra Dittertová, Obecní úřad Helvíkovice OZNAMUJEME, že v Žamberku bude od 7.00 do hod. proveden SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. Sbor dobrovolných hasičů Žamberk

3 Žamberské listy Projekt Systém podpory plánování sociálních služeb na úrovni obcí v Pardubickém kraji (KPSS) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Proč bychom se všichni měli zajímat o sociální služby? Každý z nás se může ocitnout ve složité životní situaci, kdy bude potřebovat pro sebe nebo někoho blízkého pomoc v podobě některého typu sociální služby. Abychom si mohli být jisti, že ve chvíli potřeby nalezneme odbornou a efektivní pomoc, chceme vybudovat v našem kraji síť kvalitně fungujících a cenově dostupných sociálních služeb. Je důležité podporovat takové projekty a programy, které odpovídají skutečným potřebám obyvatel v naší oblasti. Proto je nutné, aby veřejnost dostala slovo a byla slyšena. Kvalitní síť sociálních služeb vytvoříme jedině spoluprací všech stran těch, co služby financují, těch, co služby poskytují, a těch, co služby využívají nebo v budoucnu budou.tato spolupráce je možná při KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ sociálních služeb v obcích a regionech. Záleží jen na Vás, zda se do tohoto procesu zapojíte. Možná je přímá účast na pracovních skupinách, nebo i jen vyplnění dotazníku či účast na veřejném setkání. Co vlastně jsou sociální služby? Sociální služby pomáhají řešit občanům různé obtížné životní situace. Podporují začleňování do společnosti, chrání před sociálním vyloučením, pomáhají hájit práva a zájmy uživatelů služby a umožňují zapojení uživatelů do běžného života. Tyto služby mají především umožnit svým uživatelům rozvíjet nebo zachovat soběstačnost a zůstat v domácím prostředí (pečovatelská služba, poradny, osobní asistence, služby zaměstnanosti...). Pokud péči nelze zajistit v domácím prostředí, nastupuje pomoc formou sociálních a případně i zdravotních služeb v různých zařízeních (např. v domovech pro zdravotně postižené - dříve ústavy sociální péče, domovech pro seniory atd.). Sociální služby jsou služby veřejné. Proto se zajímejte o sociální služby, sdělujte, co by Vám pomohlo, co by zkvalitnilo Váš život nebo život Vašich blízkých. Jistě se nám postupně, drobnými krůčky podaří vytvořit široký výběr dostupných a kvalitních služeb. Co děláš pro sebe, děláš pro druhé. Co děláš pro druhé, děláš pro sebe - Čínské přísloví Pardubickému kraji se podařilo získat finanční prostředky na projekt s názvem,,systém podpory plánování sociálních služeb na úrovni obcí v Pardubickém kraji. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.Cílem projektu je podpořit obce v procesu plánování sociálních služeb. Cíle bude dosaženo realizací vzdělávacích aktivit, které podpoří kompetence komunitních plánovačů a zájemců o komunitní plánování na úrovni obcí. Zájemci podrobnější informace o komunitním plánování získají na sociálních odborech městských úřadů, internetu nebo na Krajském úřadě Pardubického kraje (sociální odbor). Bc. Zuzana Horáčková, Krajský úřad Pardubického kraje Změna sídla operačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústí nad Orlicí Dne se v Ústí nad Orlicí zrušilo operační středisko Hasičského záchranného sboru s ohlašovnou mimořádných událostí. Tísňová linka se z celého okresu Ústí n.o. přesměrovala na krajské operační středisko do Pardubic. Pro občany se při ohlašování mimořádné události nic nemění, stále funguje jednotná telefonní síť s tísňovým voláním 150 a 112. Připomínám postup při oznámení mimořádné události: 1. adresa události (pokud možno co nejpodrobněji i s místními názvy) 2. druh události (požár, dopravní nehoda, živelná pohroma nebo jiná mimořádná událost) 3. bližší údaje o události potřebné pro jednotku (ohrožení a počet osob, charakter objektu atd.) 4. jméno osoby podávající zprávu, telefonní číslo a adresu odkud je voláno 5. obsluha provede zpětný dotaz na osobu podávající zprávu o události. Velitel HZS Žamberk Ing. Libor Dušek velikonoční pečení perníčků 3. dubna 2007 proběhlo v Domcích pod hradem Žampachem již tradiční velikonoční pečení perníčků. Tuto akci uspořádala pro obyvatele podporovaného bydlení Domova pod hradem Žampachem paní Tomanová Miroslava spolu s paní Lengwinátovou Dobroslavou. Jménem našich obyvatel a zaměstnanců podporovaného bydlení jim touto cestou děkuji za příjemně strávené dopoledne a těším se na další spolupráci. Mgr. Poláčková Miroslava, vedoucí chráněného bydlení Domova pod hradem Žampach Město Žamberk ve spolupráci s ŽIFA (ČR) a RLIFA (USA) vyhlašuje výběrové řízení pro roční pobyt 2 studentů na střední škole v Rice Lake USA Letos poprvé se mohou zúčastnit studenti ze všech středních škol s trvalým bydlištěm v Žamberku Vybráni budou 2 studenti: 1 student Gymnázia Žamberk 1 student jakékoli střední školy včetně Gymnázia Žamberk s trvalým bydlištěm v Žamberku PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: věk uchazeč musí být starší 15,5 let a mladší 18,5 let při zahájení školního roku v USA tj. 1. září stanoveno US stranou prospěch do průměru 2,0 chování klasifikováno jako velmi dobré v tomto a předešlém šk. roce souhlas s aktivní účastí na akcích ŽIFA a Města Žamberka (ubytování, stravování, doprava, překlady, tlumočení apod.) kriteria výběru: splnění jazykového testu vypracování eseje v anglickém jazyce rozhovor v anglickém jazyce osobnostní předpoklady komunikační dovednosti písemný souhlas rodičů s možností studia v USA a s absolvováním výběrového řízení (uchazeč předloží při výběrovém řízení) Finanční náklady spojené se studijním pobytem studenta v Rice Lake ve školním roce : 2 500,-USD manipulační poplatky SCI (Sister City International) 550,-USD povinné zdravotní a úrazové pojištění sjednané SCI 100,-USD SEVIS poplatek (Student Exchange Visitor Information System) Celkem: 3 160,-USD Tyto prostředky je vybraný student povinen poukázat na účet partnerské organizace RLIFA nejpozději do Město Žamberk se v letošním roce zavázalo podpořit studentskou výměnu 1/3 částky z poplatku 2500,- USD, která bude vybraným studentům vyplacena zpětně. Student si sám zajišťuje a hradí zpáteční letenku a veškeré další výdaje spojené se zajištěním víza, obědy ve škole (cca 3,-USD na den) a jiné drobné osobní výdaje v průběhu školního roku. Studentovi je zajištěno ubytování v hostitelských rodinách dobrovolníků partnerského města Rice Lake a studium na partnerské střední škole Rice Lake Warriors. Datum odevzdání přihlášek: Forma zasílání přihlášek: elektronickou poštou zájemci z gymnázia: zájemci z jiných škol: Přihláška musí obsahovat: jméno, datum narození, název školy, ročník, adresa, telefon popř. Místo výběrového řízení: Gymnázium Žamberk Datum výběrového řízení: test, rozhovory, pohovor s psychologem Výběrová komise: 1 člen ŽIFA, 1 člen Gy Žbk, 1 člen Město Žbk, poradní hlas psycholog. Režijní poplatek: 200,- Kč bude vybírán v hotovosti při výběrovém řízení. ŽAMBERSKÁ ASOCIACE MEZINÁRODNÍCH KONTAKTŮ Žamberk International Friendship Association Polská 1384, Žamberk, tel ,

4 Žamberské listy Usnesení RM č. 12/2007-RADA ze dne Usnesení č. 370/07 RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č /07, 339/07, 352/07, 354/07, 355/07, 359/07, 360/07, 363/07, 365/07, 367/07, 368/07, 369/07, 290/07, 236/07, 237/07, 240/07, 242/07 a souhlasí s jejich vyřazením. Usnesení č. 371/07 RM bere na vědomí: - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání o umístění stavby Kanalizace Žamberk část Betlém a Polsko na pozemcích parc.č. v k.ú.žamberk. - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o kolaudačním rozhodnutí na stavbu Žamberk ulice Divišova kabelové vedení NN na pozemcích parc.č. v k.ú. Žamberk. - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o kolaudačním rozhodnutí na povolení užívání kabelového vedení NN ke stavbě Regenerace a nástavba bytového domu č.p.1054, 1055 a 1056 na pozemcích parc.č. v k.ú. Žamberk - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přidělení čísla popisného pro stavbu bytového objektu na pozemku parc.č.4823 v k.ú. Žamberk - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o oznámení zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání o umístění stavby cyklostezka Žamberk Letohrad na pozemcích parc.č. v k.ú. Žamberk, Lukavice Usnesení č. 372/07 RM bere na vědomí: - oznámení odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2667/8 v k.ú. Žamberk - sdělení odboru ŽPZE MěÚ Žamberk, že není námitek ke kácení stromu rostoucího na pozemku parc. č. 3687/1 v k.ú. Žamberk Usnesení č. 373/07 RM bere na vědomí: - oznámení odboru REÚP MěÚ Žamberk o projednávání návrhu změny č.1a územního plánu obce Helvíkovice - oznámení odboru REÚP MěÚ Žamberk o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Kunvald Usnesení č. 374/07 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení Kontakt, Ústí nad Orlicí, na činnost v roce 2007 ve výši Kč 1 000,-. Finanční příspěvek bude hrazen prostřednictvím rozpočtového opatření z položky rozpočtu propagace města příspěvky na kulturní a sportovní akce. Usnesení č. 375/07 RM bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření dosaženém na hospodářské činnosti města ke dni správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města realizované Správou budov Žamberk s.r.o. a RM schvaluje hospodářský výsledek dosažený ke dni na hospodářské činnosti města Žamberka - zisk ve výši Kč ,10 a jeho následující vypořádání: 1. převod do Fondu hospodářské činnosti rozpočtových organizací ve výši ,10 Kč 2. vypořádání zálohového převodu ze zisku z hospodářské činnosti do rozpočtového hospodaření realizovaného v r ,-Kč 3. vypořádání investic realizovaných hospodářskou činností města v r.2006 z Fondu hospodářské činnosti rozpočtových organizací ,90 Kč Usnesení č. 376/07 RM schvaluje závěrečný zápis o výsledcích inventarizace majetku města Žamberka provedené ke dni a RM schvaluje dle návrhu HIK vyřazení nepotřebného a poškozeného majetku PC Goldstar, inventární číslo Usnesení č. 377/07 RM schvaluje likvidační protokol nálezů dle přílohy, která je součástí podkladů pro jednání Rady města. Usnesení č. 378/07 RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r číslo 1/2007 5/2007, uvedená v tabulce číslo 1. Usnesení č. 379/07 RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc. č. 2025/2 orná půda o výměře m 2 a parc.č. 2025/3 trvalý travní porost o výměře 386 m 2, vše v obci a k.ú. Žamberk za cenu dle Pravidel pro prodej pozemků ve vlastnictví města O.V. Usnesení č. 380/07 RM doporučuje ZM prodat pozemek parc.č.2336/57 orná půda o výměře 45 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ze cenu 50,- Kč/m 2 K. a V.V. Usnesení č. 381/07 RM schvaluje smlouvu o výkonu lesního hospodáře pro Obec Klášterec nad Orlicí a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 382/07 RM schvaluje investiční akci u Domova pro ženy a ukládá odboru REÚP zahrnout uvedenou akci do Plánu akcí malého rozsahu města Žamberka pro rok 2007 ve výši 16 tis. Kč z rezervy rozpočtu. Usnesení č. 383/07 RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 907/3 v obci a k.ú. Žamberk. Usnesení č. 384/07 RM schvaluje smlouvu ve věci zřízení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc.č. 3694/1, 668/33, 668/3, 668/32, 668/41 vše v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel:Telefónica O2 Czech Republic, a.s Praha 3, Olšanská 55/5 Usnesení č. 385/07 RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č.3160/72 orná půda o výměře 990 m 2 v obci a k.ú. Žamberk pro výstavbu RD v lokalitě Albertinum II za 450,- Kč/m 2 J. a Z. H. Usnesení č. 386/07 RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr převést pozemek parc.č. 2410/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 v obci a k.ú. Žamberk. Usnesení č. 387/07 RM neschvaluje dodatek č.4 k nájemní smlouvě ze dne ve věci pronájmu pozemků parc.číslo 1758/4 orná půda o výměře m 2 a parc.číslo 1758/3 orná půda o výměře m 2 na dobu určitou rok 2007 (březen-říjen). Žadatel: Líšnická, a.s., Líšnice 204, Usnesení č. 388/07 RM schvaluje na základě doporučení výběrové komise zhotovitelem akce Vybudování dětského dopravního hřiště ve sportovním areálu u Penny Marketu firmu Kombit spol. s r.o., Choceň a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Usnesení č. 389/07 RM schvaluje udělení výjimky dle 17 odst.5 vyhl. č. 137/1998 ve věci zásahu požárně nebezpečného prostoru na pozemku města na parc. č. 749/19 v k.ú. Žamberk k umístění dočasné stavby hobby marketu u prodejny Konzumu. Žadatel: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191 Usnesení č. 390/07 RM schvaluje zadání a soutěžní podmínky k vyhlášení nejlepší studie zpracování návrhu řešení stavby Společensko-kulturní centrum Žamberk. Soutěž je vyhlášena jako veřejná anonymní, jednokolová, ideová. Datum vyhlášení soutěže je RM schvaluje složení poroty pro hodnocení návrhů řešení stavby Společensko-kulturní centrum Žamberk ve složení Ing. Jiří Dvořák, MUDr. Jiřina Jirešová,Vilém Kout, Ing. Jiří Musil, PhDr. Marie Otavová, Ing. Jiří Slavík, Vladislav Severin, Petr Andrle, Ing. Pavel Zářecký. Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty je stanoveno na Usnesení č. 391/07 RM souhlasí s obsahem nových smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení skupin 3, 4, 7 a 8 zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřebitelská zařízení, hračky, vybavení pro volný čas a sporty a lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) uzavřených mezi městem Žamberkem a společností ASEKOL s. r. o., městem Žamberkem a TS ŽAMBERK s. r. o. a se zplnomocněním TS ŽAMBERK s. r. o. Usnesení č. 392/07 RM schvaluje cenové dodatky č. 1 ke smlouvě na mytí zvonů a ke smlouvě o rovnání materiálu ve velkoobjemových kontejnerech a cenové dodatky č.2 ke smlouvě o vývozu velkoobjemových kontejnerů na plasty, ke smlouvě o vývozu velkoobjemového kontejneru na komunální odpad a ke smlouvě o svozu a uložení kontejneru na komunální odpad od občanů města Žamberka. Usnesení č. 393/07 RM bere na vědomí zprávu odboru ŽPZE Městského úřadu Žamberk a souhlasí s kácením smrku na pozemku parc. č. 511/1 v k.ú. Žamberk. Usnesení č. 394/07 RM bere na vědomí zprávu odboru ŽPZE Městského úřadu Žamberk a souhlasí s kácením jírovce maďalu na pozemku parc. č. 1657/1 v k.ú. Žamberk. Usnesení č. 395/07 RM bere na vědomí zápisy z jednání komise pro sociální služby ze dne 21. února a 12. března Usnesení č. 396/07 RM schvaluje na základě doporučení komise pro sociální služby výměnu bytu v DPS paní Eleně Tamášové. RM schvaluje na základě doporučení komise pro sociální služby uzavření nájemních smluv na byty v DPS dle přiloženého seznamu. Usnesení č. 397/07 RM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku se Sdružením obcí ORLICKO na projekt Lyžařská běžecká oblast Buková hora Suchý vrch v sezoně a Usnesení č. 398/07 RM schvaluje žádost ČZS Žamberk o finanční příspěvek na elektroprojekt ve výši ,-Kč z rezervy rozpočtu. Usnesení č. 399/07 RM schvaluje umístění zákazu stání v ulici U Koupaliště (areál Pod Černým lesem) a ukládá TS Žamberk s. r.o. toto zajistit. Usnesení č. 400/07 RM schvaluje zakoupení 20 ks knih Na obzoru Orlické hory a 20 ks knih Pardubický kraj. Platba bude provedena z kapitoly propagace města. Usnesení č. 401/07 RM schvaluje na základě vyhlášeného záměru nájemní smlouvu na pronájem Divadelní kavárny se spol. ILLU-ZION s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 402/07 RM bere na vědomí návrh nové smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb-veřejné osvětlení a ukládá 2. místostarostovi oznámit jednateli firmy RELS elektro s.r.o., že konečný termín k písemnému sdělení ceny za údržbu 1 ks světelného bodu je stanoven na Usnesení č. 403/07 RM schvaluje členství v Regionální rozvojové agentuře Pardubice a příspěvek ve výši 5,- Kč na občana města Žamberka. Usnesení č. 404/07 RM schvaluje finanční příspěvek TJ oddílu stolního tenisu na Velikonoční turnaj ve výši 4 000,- Kč z rezervy rozpočtu. Usnesení č. 405/07 RM schvaluje organizační řád MěÚ a přepočtený počet zaměstnanců MěÚ na 86,5 s účinností dnem (viz příloha). Usnesení č. 406/07 RM schvaluje finanční příspěvek pro obec Kunvald na oslavy 550. výročí založení Jednoty bratrské ve výši ,- Kč z rezervy rozpočtu. Usnesení č. 407/07 RM schvaluje výdej 21 parkovacích karet pro zastupitele města. Usnesení č. 408/07 RM schvaluje dohodu o spolupráci v rámci projektu Brány Orlických hor a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 409/07 RM bere na vědomí výroční zprávu městské policie za rok Mgr. Tomáš Kalous, starosta města

5 Žamberské listy Policie ČR informuje Dne se začala Policie ČR v Žamberku zabývat šetřením neplnění vyživovací povinnosti, kdy povinný do současné doby dluží částku na výživném ve výši 6 000,-Kč. Dne bylo na Policii ČR v Žamberku oznámeno J.K., že její druh J.Č. ji opakovaně fyzicky dlouhodobě napadá. Šetřením bylo zjištěno, že k fyzickému napadaní docházelo delší dobu přibližně od dubna roku 1999, kdy se toto stupňovalo. Na základě provedeného šetření bylo zjištěno, že v tomto případě se jedná o domácí násilí, kdy útočníkovi J. Č. byl zakázán vstup na dobu 10 dnů de společného obydlí. Případ je šetřen pro podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě dle 215a/1 tr. zákona. Dne došlo k vloupání do sklepních kójí bytového domu v ulici 28. října v Žamberku, kde neznámý pachatel vešel do suterénu domu, u dveří dvou sklepů násilím rozlomil vložku fabkového zámku a z těchto sklepů odcizil jízdní kola v hodnotě ,-Kč a na zařízení způsobil škodu ve výši 2 000,-Kč. Dne neznámý pachatel vnikl do neuzamčeného suterénu panelového domu v ul.pionýrů v Žamberku, kde u sklepní kóje rozlomil oko visacího zámku a z této odcizil lyžařské vybavení v hodnotě ,- Kč. Dne oznámila J. S. na Policii ČR v Žamberku, že během nakupování v prodejně Plus Discount v Žamberku jí byla odcizena peněženka s doklady a platební kartou. Dne hlídka policie vyjížděla do Českých Petrovic k oznámenému vloupání do stavební maringotky, z které byly odcizeny věci v hodnotě 1 900,-Kč. Dne byl na lince 158 zaznamenám hovor, ve kterém bylo sděleno, že se dotyčný pokusí o sebevraždu podřezáním žil na ruce, kdy následně si vyžádal příjezd Policie ČR do místa svého bydliště v Žamberku. Jmenovaný byl na místě ošetřen RZS Žamberk. Celá věc je nadále v šetření. Dne bylo na Policii ČR v Žamberku oznámeno, že došlo ke vloupání do budovy sušárny bývalé žampionárny v Zámeckém parku v Žamberku, kde byly odcizeny elektrické měděné kabely v hodnotě ,-Kč. Dne na čerpací stanici Olbena v Helvíkovicích u odstaveného kamionu došlo k poškození zámku dveří kabiny kamionu, kdy se pachateli nepodařilo vniknout dovnitř. Poškozením zámku centrálního zamykání dveří kabiny kamionu byla způsobena škoda ve výši 8 000,-Kč. Dne vyjela hlídka policie k oznámení vloupání do odstaveného osobního motorového vozidla v ulici Tylova v Žamberku, u kterého byla rozbita skleněná výplň okna předních dveří a z vozidla byla odcizena kožená taška v hodnotě 700,-Kč, v které se nacházela finanční hotovost ve výši ,-Kč. Poškozením výplně okna vozidla vznikla škoda ve výši 5 000,-Kč. Dne byl hlídkou Policie ČR přistižen při řízení osobního motorového vozidla v Žamberku J. T., ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního zákona a dále i přes to, že mu byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu šesti měsíců. Věc byla prošetřována ve zkráceném přípravné řízení dle ust. 179a tr.řádu. Dne byly zahájeny úkony v trestním řízení proti J. P., který se dne dopustil v prodejně Plus Discount v Žamberku krádeže, když se pokusil přes pokladnu přenést odcizené kuřecí maso, které měl uschované v batohu. Dne bylo na Policii ČR v Žamberku oznámeno vloupání do budovy v areálu střediska Podchlumí a.s. v Záchlumí, kde bylo odcizeno 5 ks volně uložených pneumatik s disky, čímž byla způsobena škoda ve výši ,-Kč. Dne se policisté začali zabývat trestným činem zpronevěry, ke které došlo ve firmě Šmídl v Žamberku poté, co si jeden řidič během svých jízd s kamionem odebíral na různých místech benzinových čerpacích stanic v České a Slovenské republice prostřednictvím přidělené karty motorovou naftu, kterou dále používal pro svou potřebu, kdy této firmě způsobil škodu ve výši ,-Kč. prap. Ing. František Vychytil, inspektor RLP ŽAMBERK výjezdy v měsíci březnu 2007 somatická onem. 99, traumata 26, jiné 16, planý výjezd 1, celkem 142. ošetřeno, ponecháno na místě: 70 pacientů převezeno (předáno): INT./ JIP 24/5, CHIR. 18, ARO 2, LZS (letecká ZS) 2, neurologie 5, gynekologie 3, urologie 1, dětské 3, TRN Žamberk 3, Policii 5. Na LSPP ošetřeno 186 pacientů. PING PONG IZS pořádala naše ZS Žamberk 1.ročník turnaje Integrovaného záchranného systému Podorlicka ve stolním tenise. Zúčastnilo se celkem 14 družstev. Na 1. místě se umístilo družstvo ARO nemocnice Ústí nad O., 2. místo obsadil tým Policie ČR Žamberk II. a na 3.místě skončila ZS Lanškroun. Naše poděkování patří sponzorům, bez kterých bychom tuto akci nemohli uskutečnit. Jsou to: p. Daniel Janata (PS Žamberk ), p.luboš Maixner (Maixner a Hanuš, a.s.), Město Letohrad, Město Žamberk, p. Milan Mlíčko, p. Ferdinand Stejskal (Bocus Letohrad), p. Vladimír Šmídl (Šmídl s.r.o.), p. Pavel Tacl (restaurace Nový Dvůr Letohrad ), p. Jiří Vencl (Vencl - Servis vodoinstalace), Ing. Karel Vojta (Poliklinika Žamberk, spol. s.r.o ), p. Pavel Bečka, starosta TJ Líšnice. Na závěr poděkování i všem účastníkům za skvělou atmosféru. Doufáme, že se nám příští rok podaří uspořádat 2.ročník turnaje a že se opět sejdeme v tak hojném počtu. Za RLP Žamberk Malinová Mirka Jan Parish Správa Parishových lesů hledá EKONOM-ÚČETNÍ (zástup za mateřskou dovolenou) Požadujeme: SŠ/VŠ ekonomického směru, min. 3 roky praxe, znalost účetnictví a orientace v daňové oblasti zejména DPH a DPPO, znalost word,excel, samostatnost, zodpovědnost a svědomitost Nástup možný dle dohody Vaše písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte do na adresu: Jan Parish, Zámecká 422, Žamberk nebo telefonické dotazy:

6 6 Žamberské listy Z redakční pošty ZVEŘEJNĚNÉ PŘÍSPĚVKY V TÉTO RUBRICE nemusejí vyjadřovat STANOVISKO REDAKČNÍ RADY ŽL PODĚKOVÁNÍ Vyjádření zástupce FUERTES DEVELOPMENT s.r.o.... Naše firma po zadání práce (vydat povolení ke stavbě) firmou LIDL ihned požádala pana starostu o místnost na úřadě a svolala veřejné projednání. Jednání byla dvě, první představení projektu a vyslechnutí připomínek a druhé bylo , na které si již zástupci společenství vlastníků domu 1010 a 1011 přinesli návrh úprav projektu. Nejvíc je totiž trápilo, že výstavbou přijdou o část záhonků a o klid a soukromí. Závěrem je tato níže zveřejněná dohoda. Ing. Roman Baur Velký dík patří žákyním a žákům SOU a PŠ Tyršova ul. a jejich pí vychovatelkám, Mysliveckému sdružení Hůrka a Sdružení sousedů Betléma za nacvičení programu a organizaci již VIII. ročníku Vynášení Morany. Poděkování zaslouží i děti s řehtačkami a zpívající účastníci z řad veřejnosti, rodiče s kočárky, rodiny s pejsky a oslík s p. Hubeným. Ti všichni pomohli utopit Smrtku a přivolat jaro do našeho města. Stalo se na Smrtnou neděli 25. března. vlš- Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem s dobrou knížkou V pondělí 26. března se v čítárně městské knihovny uskutečnilo setkání se spisovatelem p. Milanem Duškem, který od r žije a tvoří v Žamberku (nar. 1938, je členem Obce spisovatelů, Unie spisovatelů, Východočeského střediska Obce spisovatelů v Pardubicích a AIEP české sekce světové asociace autorů detektivní literatury). Napsal několik set povídek, většinou s krimi zápletkou, které vycházely nejen v různých časopisech, ale i v knižní podobě. V posledních letech spolupracuje s regionálním vydavatelstvím OFTIS a s tiskárnou p. Davida Kerschbauma. Jak stačil prozradit, letos by měly vyjít Piruety na tenkém ledě. Vypravování p. Duška doplnily vybrané úryvky z jeho povídek v přednesu p. Miloslava Bělohlávka. Besedy se účastnil také p. František Vašátko z Dlouhé Třebové, předseda Klubu českého pohraničí, a dalším milým hostem byl p. Josef Lukášek, autor Pohádek z Orlických hor. Kdo si pod dobrou knížkou nedokáže představit oddechové krimi povídky, může sáhnout po novelách p. Duška nebo po zatím jeho poslední vydané knize Stopy na druhou stranu, líčící události v pohraničí. Můj osobní typ jsou Osudové okamžiky s ilustracemi p. Zdeňka Přívratského nebo Cesty naděje. V městské knihovně Vám ochotně zapůjčí některý z 19 titulů. Od dubna si můžete knížky spisovatele Milana Duška i pohádky Josefa Lukáška zakoupit v žamberském muzeu. A nezapomeňte číst se nemusí jen v březnu nebo v dubnu... Vlaď ka Šulcová z Městského muzea Čs. armády 472, Žamberk, tel , V ŽAMBERSKÉM MUZEU PRÁVĚ ZAČÍNÁ SEZONA Rádi bychom Vás opět pozvali do stálých expozic žamberského muzea a domku Prokopa Diviše. Pro milovníky historie, výtvarného umění, etnografie i hudby jsme připravili bohatou nabídku výstav a dalších doprovodných programů. Do naší nabídky jsou zařazeny výstavy, které reagují na kulturní výročí regionu i města Žamberka. Dne 28. dubna bude v muzeu slavnostně otevřena výstava Krajinomalby Vojtěcha Sedláčka. Je pořádána u příležitosti 115. výročí autorova narození. Výstava bude doplněna bohatou kolekcí fotografií, které zachycují ak. malíře Vojtěcha Sedláčka v jeho ateliéru, během jeho cest krajinou Orlických hor i ve společnosti

7 Žamberské listy 7 přátel. Bohatou kolekci jeho olejomaleb, akvarelů, kvašů i litografií pro výstavu zapůjčilo Regionální muzeum a galerie v Rychnově nad Kněžnou, Památník Vojtěcha Sedláčka v Javornici, Obecní úřad v Rybné nad Zdobnicí i řada soukromých zapůjčitelů. Pro Den muzeí 18. května vybralo muzeum přednášky PhDr. Milana Skřivánka a Ing. Jiřího Veselého na téma K dějinám Parishovy hvězdárny v Žamberku a přínos Theodora Brorsena astronomii 2. poloviny 19. století. Jedna z přednášek je určena pro studenty žamberského gymnázia, druhá bude prezentována týž den v prostorách muzea. Po celý den budou muzejní expozice přístupné bezplatně. Na sobotu 19. května je pro návštěvníky připravena Muzejní noc a s ní i možnost netradiční prohlídky stálých expozic muzea v pozdních večerních hodinách. Žamberské muzeum se v letošním roce poprvé účastní této celorepublikové akce muzeí. Nenechte si proto ujít naše pozvání!vstup bude volný a je připraven speciální program pro naše malé i velké návštěvníky. Další výstava, kterou bude muzeum slavnostně otevírat dne 26. května, čerpá ze současné tvorby výtvarnice PhDr. Marie Bartošové, výstavu uvede PhDr. Petr Kmošek, během vernisáže proběhne autogramiáda jeho knihy Obraz domova v malířství východních Čech 20. století. Dne 20. června bude ve výstavních prostorách muzea otevřena výstava k 550. výročí příchodu Jednoty českobratrské do Kunvaldu. Tato putovní výstava reaguje na významné výročí našeho regionu, na rok 1457, kdy stoupenci Petra Chelčického získali prostřednictvím Jana Rokycany královské povolení k pobytu a ochraně od krále Jiřího z Poděbrad. I když si jako původní místo usazení vybrali nedalekou obec Kunvald, přesto také v Žamberku, Rychnově nad Kněžnou i Brandýse nad Orlicí nacházíme řadu významných památek, které jsou s působením jejich stoupenců pevně spjaté. Ve dnech června se uskuteční v areálu žamberského zámku již VII. ročník Svátků dřeva, pro letošní rok bylo vybráno ústřední téma dřevěný dům a tradiční řemesla tesaři, šindeláři a podlaháři, během této třídenní akce, konané ve spolupráci se SOU obchodu, řemesel a služeb a Městem Žamberkem a dalšími partnery, proběhne prezentace mistrů řemesel spojená s živými ukázkami opracování a úprav dřeva. Svátky dřeva mají v nabídce muzea mimořádné postavení a každoročně je zařazen také bohatý doprovodný program. Během pátečního dopoledne dne budou moci žáci i studenti změřit své síly v rozmanitých soutěžích, v sobotu odpoledne proběhne vyhlášení výsledků soutěže. Od 27. července bude pro Vás připravena výstava Umělecká rodina Rousů. Klade si za cíl dokladovat umělecký potenciál jednotlivých zástupců rodiny Rousů, především však ak. sochaře Fr. Rouse ml., Josefa Rouse a Karla Rouse. Výstava je pořádána rovněž u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví. 8. září bude vstup do expozic muzea i domku P. Diviše zdarma. Pro základní školy bude připravena přednáška na téma Umělecká rodina Rousů s možností prohlídky části fotoarchivu muzea i kopií nově získaných archivních materiálů. Termín přednášky bude upřesněn podle potřeby škol. Od 15. září ožijí výstavní prostory žamberského muzea díly malířů a výtvarníků, kteří zachytili podobu Žamberka ve svých výtvarných dílech v průběhu několika století. Výstava s názvem Historické proměny Žamberka bude součástí oslav Města Žamberka věnovaných 675. výročí první historické zmínky o Žamberku. Budou prezentovány především práce Martina Tejčka, Jana Venuta, Karla Liebschera, G.F. Opolzera, Aloise Krčmáře, Oldřicha Fiedlera, Jana Trampoty, Otakara Sedloně, Júlie Krčmářové, Eduarda Landy, Josefa Nyklíčka a věřím, že i dalších autorů. Od 6. října si budou moci návštěvníci prohlédnout kolektivní výstavu současných regionálních výtvarníků s názvem Výtvarný Žamberk. Výstava bude přehlídkou nejnovější tvorby Luboše a Lenky Kosohorských, Mgr.Hany Taraškové, Ing.Ivy Vanžurové, Martiny Novotné, Marie Karenové, Zuzany Mitvalské, Jaroslava Kroše, Martiny Krátké a Jaroslava Kerschbauma.Na závěr roku, od 2. prosince, pro Vás připravujeme výstavu Vánoce s vůní perníku. Letošní rok bude tematicky zaměřen na vše, co souvisí s přípravou tradičních vánočních perníků a řemeslem pernikářským. Během vánoční výstavy si budete moci, tak jako každoročně, prohlédnout práce regionálních betlémářů a dětem připomeneme některé tradiční vánoční zvyky. Bude vyhlášena a vyhodnocena soutěž o nejzdařilejší perníkovou chaloupku. Součástí naší vánoční nabídky bude také možnost vyzkoušet si zdobení vyfukovaných vánočních ozdob a zhotovování vánočních ozdob ze slámy a prohlídka suchých vazeb. Dozvíte se také některé receptury pro přípravu perníku, budete si moci prohlédnout bohatou kolekci perníkových forem ze sbírky žamberského muzea a několika dalších muzeí.věříme, že Vás některé z výstav nebo přednášek přilákají nebo využijete možnost prohlédnout si expozice muzea s naším průvodcem. Pokud by učitelé chtěli využít stálou expozici pro výuku dílčích kapitol z regionálních dějin, budou v muzeu vítáni. Bližší informace k jednotlivým akcím budeme sdělovat prostřednictvím ŽL a najdete je případně také na webových stránkách Města Žamberka a PhDr.Marie Otavová, ředitelka MM VOJTĚCH SEDLÁČEK MALÍŘ ODDANÝ PODMANIVÉ KRÁSE KRAJINY ORLICKÝCH HOR Vojtěch Sedláček zaujímá významné místo mezi krajináři východních Čech. Více než po čtyři desetiletí žil a tvořil po většinu roku v nedaleké Javornici v Orlických horách, které ho svou malebností lákaly a staly se zdrojem inspirace. Během svých cest Orlickými horami rád zajížděl se svou bryčkou do Žamberka, aby se setkal a promluvil s přáteli ve vinárně u Mazurů. U příležitosti 115. výročí jeho narození připravilo žamberské muzeum výstavu s průřezem z jeho tvorby, doplněnou autentickými fotografiemi Jiřího Šulce, který ak. malíře Vojtěcha Sedláčka dobře osobně znal a na svých fotografiích věrně zachytil. V souvislosti s výročím narození i výstavou připomínáme životopisná data tohoto vpravdě regionálního malíře. Vojtěch Sedláček se narodil dne v Libčanech u Hradce Králové v rodině řídícího učitele Antonína Sedláčka ( ) jako nejmladší ze sedmi dětí. Pocházel z rodu, který byl po několik generací pevně srostlý s životem venkova. Během studia na reálném gymnáziu v Hradci Králové ( ) zaujalo jeho výtvarné nadání profesora Antonína Hudce, který ho doporučil ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1910 navštěvoval kurs dekorativního kreslení Elišky Mikanové Urbanové. V červnu r.1911 složil zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze, ale kvůli plicní nemoci přerušil studium a soustavně začal navštěvovat přednášky až od r Jeho malířské kroky řídil nejprve prof. Josef Loukota (1912) a později profesor Jan Preisler, od r.1916 si osvojoval znalost grafických technik na speciální škole Maxe Švabinského. Vystřídal ve své tvorbě postupně linoryt, dřevořez, lept i práci suchou jehlou a posléze litografii, která nejvíce vyhovovala jeho kreslířskému založení. Během studií na Akademii absolvoval cestu do Drážďan, aby se seznámil s francouzským malířským uměním a od r již začal pravidelně vystavovat. V r.1918 složil zkoušky na středoškolskou profesoru a působil pak na gymnáziích jako profesor kreslení, nejprve v Praze a později v Nymburku, Bubenči a v Pardubicích. Zdravotní stav mu to však dlouho nedovolil. V r.1919 se stal členem Svazu českých výtvarných umělců a umění se mu stalo celoživotní náplní. V období podnikl studijní cesty do Berlína, Mnichova, Norimberku i Vídně. Vojtěch Sedláček měl v Žamberku i v okolí mnoho přátel i obdivovatelů. Byl příjemným a vtipným společníkem a jeho žena pozornou hostitelkou. Na Vojtěcha Sedláčka jako svého učitele vzpomíná pan Oldřich Kotyza z Kameničné u Žamberka, vtiskl mu nejen lásku k malířství, ale byl pro něho vzorem. PhDr. Marie Otavová, ředitelka MM

8 Žamberské listy w w w. f i d i k o. c z 17. dubna úterý ve 20 hod. 18. dubna středa ve 20 hod. Dveře dokořán USA romantické drama Dva kamarádi, majitelé vzkvétající londýnské firmy, se potýkají se zájmem místního zlodějského gangu. Dostávají se do stále vážnější krize, jsou donuceni poznat divočejší stránky města i sebe samých. širokoúhlý 19 min. od 15 let 65,- Kč 21. dubna sobota ve 20 hod. 22. dubna neděle ve 20 hod. Hannibal Zrození FR, VB, USA thriller Chlapce připravila válka o rodinu. Děsy, které vytrpěl, potlačuje. Uvězněn v sovětském sirotčinci se vzpírá proti nelítostnému zacházení a bouří proti krutým pravidlům On však není obyčejný kluk, on je mladý Hanibal Lecter. širokoúhlý titulky 120 min. od 15 let 60,- Kč 24. dubna úterý ve 20 hod. 25. dubna středa ve 20 hod. My dva a Křen USA romantická komedie Byli by ideální pár. Kdyby nebyli tři. Molly (Kate Hudson) a Carl (Mattt Dillon) by si v novém domě mohli užívat své čerstvé manželství, kdyby u jejich dveří nezazvonil kamarád Dupree a z přespání na jednu noc se nestal nekonečný dočasný pobyt titulky 109 min. od 12 let 55,- Kč 28. dubna sobota ve 20 hod. 29. dubna neděle ve 20 hod. Apocalypto USA historický, akční thriller Velkou civilizaci nelze dobýt zvenčí, dokud se sama nezničí zevnitř. Velkolepý projekt Mela Gibsona o starobylé říši Mayů a jejím zániku. Původ této kultury, její moudrý život a náhlá destrukce je dosud opředena mnoha tajemstvími titulky 130 min. od 15 let 70,- Kč FILMOVÝ KLUB 27. dubna pátek!!! v hod. SNÍDANĚ NA PLUTU Irsko, Velká Británie komedie, drama Patrick Braden si je vědom toho, že je jiný než ostatní. Trpkým urážkám ze svého okolí čelí pomocí důvtipu a šarmu a nedovolí, aby jeho vlastní život kdokoliv nebo cokoliv změnilo. titulky 129 min. od 15 let 35,- Kč členové FK, ostatní 50,- Kč Výstava fotografií RNDr. Vlasty Kmentové Zbuzek z Prahy LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ bude probíhat do 30. dubna v předsálí Divišova divadla. Výstava je k vidění během provozní doby kanceláře Divišova divadla a vždy před každým představením. Žamberské jarní slavnosti v Divišově divadle dubna pátek v hod. Sbor divadelních ochotníků Diviš Žamberk Neil Simon: Bosé nohy v parku Americká konverzační komedie o novomanželském páru a jeho všedních i nevšedních peripetiích. Režie Ivana Šrámková. Vstupné: 70,- Kč 26. dubna čtvrtek v hod. Lenka Filipová s kapelou Koncert populární zpěvačky a kytaristky. Vstupné: 150,- Kč 28. dubna sobota v hod. Sbor divadelních ochotníků Diviš Žamberk Neil Simon: Bosé nohy v parku (repríza) Americká konverzační komedie o novomanželském páru a jeho všedních i nevšedních peripetiích. Režie Ivana Šrámková. Vstupné: 70,- Kč 21. května pondělí v hod. POLITICKÉ HARAŠENÍ Zuzana Bubílková se svým osobitým humorem komentuje naši politickou scénu. Hostem pořadu je zpěvák Petr Rezek. Vstupné: 240,- Kč 26. května sobota v hod. Koncert swingového orchestru Big Band Letohrad s hostem Josefem Zímou Vstupné: 120,- Kč POZOR! Při zakoupení vstupenek na čtyři a více pořadů v rámci festivalu Žamberské Jarní Slavnosti v Divišově divadle (20.4. Bosé nohy v parku, Lenka Filipová, 3.5. Čachtická paní, Politické harašení, Big Band Letohrad) získáváte celkem 25 % slevu. Tuto slevu nelze kombinovat s dalšími (ZTP, důchodci,...). PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ 30. dubna pondělí dopoledne DOKTORA SE NEBOJÍME Pavel Novák výchovný koncert. Informační středisko Žamberk Dámský klub V sobotu uskutečnil Dámský klub výlet do Hradce Králové na jarní výstavu a velikonoční jarmark. Krásné jarní počasí a skvělá nálada všech zúčastněných umocnily pohodovou atmosféru výletu. Aranžmá ze živých jarních květů a netradičních materiálů nás nadchla nejen svým originálním zpracováním ale i nezvyklým použitím. Každá si odnesla z výstavy spoustu inspirací nejen k výzdobě své domácnosti. Zveme Vás: Exkurze Vamberská krajka Vamberk návštěva výroby krajky, prodejny Vamberské krajky, případně i muzea krajky (odjezd autobusem 9.20 hod. z aut.nádraží ze Žamberka, vstupné 30,-Kč + 20,-Kč, jízdné 2 x 25,-Kč) Maarův mlýn v Písečné - pěší výlet, sraz na náměstí Gen. Knopa (před MŠ) v 9.00 hodin, program: prohlídka mlýna s výkladem, posezení a opékání, s sebou: sportovní oblečení, špekáčky na opékání, návrat domů individuálně dle situace Komunikace (rodinné, pracovní apod.) přednáší Bc.Táňa Brodská hod.v RC Pohoda, vstupné 50,-Kč Těšíme se na Vaši návštěvu. Zdenka Kroulíková, nabízí v prodeji: - jednolistový jmenný kalendář na rok turistické známky Žamberka a okolí - turistický suvenýr Žamberka sluneční hodiny - knihu České kuriozity - hrníčky s novými motivy Žamberka - novou knihu fotografií Na obzoru Orlické hory - knihy pohádek z Orlických hor a okolí - nové cyklomapy Žamberka a okolí - zpravodaje obcí Líšnice a Dlouhoňovice - upomínkové předměty nabízí v předprodeji: - vstupenky na IX. Velký country bál v České Třebové, , cena 123,-Kč, v programu vystoupí děti a mládež ze Žamberka Tyršova rozhledna Rozhledna bude v letošním roce otevřena o víkendech od do ,denně od do vždy od 10 do 17 hodin. V letošním roce vyhlašujeme na téma rozhledna literární soutěž. Můžete nám po celou sezonu (od do ) doručovat básničky alespoň s jednou slokou na téma rozhledna. Svá díla opatřená jménem, adresou a věkem zasílejte em na adresu orlicko.cz, písemně na adresu Informační středisko, Kostelní 446, Žamberk nebo osobně odevzdávejte v informačním středisku nebo obsluze rozhledny. Za Informační středisko Žamberk Zdenka Kroulíková, vedoucí

9 Žamberské listy MISS BELLY DANCE V neděli 1. dubna 2007 se v Jičíně konala soutěž v orientálních tancích MISS BELLY DANCE. Přihlášeno do ní bylo a své umění odborné porotě i divákům předvedlo 38 břišních tanečnic z různých koutů republiky. V hlavní soutěži v kategorii LADY nad 35 let se na pěkném 3. místě umístila paní Alena Němcová, ředitelka DDM ANIMO Žamberk. A v soutěži o nejsympatičtější tanečnici Novin Jičínska získala ve své kategorii dokonce 1. místo! Sama paní Alena Němcová k svému umístění řekla: Už od dětství jsem ráda tancovala a mým snem bylo závodně tančit, lákaly mě například latinskoamerické tance. Že se mi tento sen splní takřka na stará kolena, to jsem si opravdu nemyslela. Děkuji velice všem, kdo mě jakkoli ze srdce podporoval. To je totiž ohromně důležité ve chvílích, kdy člověk začne ztrácet sebedůvěru... Úspěch paní ředitelky je nejen známkou úrovně provozování orientálních tanců v Žamberku, ale je současně i příjemným zjištěním, že máme-li vůli, energii a nadšení, může se podařit splnit si dětský sen, i když jsme to už nečekali. Ing. Jana Hlaváčová, odbor školství a kultury MěÚ OZNÁMENÍ Římskokatolická farnost v Žamberku pořádá na sobotu 21. dubna 2007 od hod. HUMANITÁRNÍ SBÍRKU za účelem poskytnutí materiální pomoci potřebným občanům po celé republice prostřednictvím Diakonie Broumov. Darovat můžete šatstvo, lůžkoviny, přikrývky, závěsy, záclony, látky, vlnu, hračky, školní potřeby. Prosíme noste vše čisté a použitelné na faru v Žamberku, Kostelní 65 garáž. Děkujeme za ochotu pomáhat potřebným. Za římskokatolickou farnost P. Oldřich Kučera Trienále umělecké knižní vazby MALOU DOUŠKOU SE VRACÍME KE SLAV- NOSTNÍMU UDÍLENÍ CEN ŽAMBERSKÝM MISTRŮM KNIHAŘŮM Podařilo se nám získat ještě jednu fotografii, která dokladuje slavnostní atmosféru během udílení cen na XII. ročníku Trienále umělecké knižní vazby dne 8. února v reprezentačních prostorách Národního muzea v Praze. Knihařka PAVLÍNA RAMBOVÁ převzala Cenu Ladislava Hodného za esteticky nejlepší vazbu. Výstavu všech oceněných prací si můžete prohlédnout do 6. května v Hollareu Národního muzea. Z muzea PhDr.Marie Otavová, ředitelka Pozvání na společnou vycházku Územní organizace Svazu diabetiků v Žamberku zve členy a jejich rodinné příslušníky na vycházku, která se koná 19.dubna Sraz je ve hod. na Masarykově nám. Vycházka povede kolem Divoké Orlice do Betléma. Miroslav Vondřich, předseda organizace Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS zve širokou veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ úterý hodin Č. Třebová, Mlýnská 900 (100 m od Malé scény) Prohlídka učeben - výstavka kompenzačních pomůcek, jejich předvedení a prodej pro nevidomé a zrakově postižené. Účast přislíbily Tyflopomůcky Olomouc a Tyfloservis Hradec Králové. Bližší informace sekretariát SONS pí Hurtová Tel náš rozhovor PLUS DISCOUNT spol. s r.o v Žamberku Vzhledem k tomu, že se stále více rozšiřují zaručené informace o uzavření prodejny PLUS, zeptala jsem se pana Davida Koláře pracovníka marketinku společnosti PLUS DISCOUNT spol. s r.o. ŽL: Co na informace o uzavření marketu Plus v Žamberku říkáte jsou opodstatněné? DK: Fámy o zavření prodejny Plus jednoznačně odmítáme a popíráme. ŽL Jak si vysvětlujete, že podobná dezinformace mohla vzniknout? DK: Neumím si to vysvětlit. Naším zájmem je působit v Žamberku dlouhodobě a místním občanům dopřát plnohodnotný nákup za malé ceny. ŽL: Máte poznatek o tom, zda fámy měly negativní vliv na chod marketu? DK: S výsledky naší prodejny v Žamberku jsme spokojeni. Mnoho místních obyvatel si ji oblíbilo, a to jistě i díky odpovědnému pracovnímu týmu, který se o naši prodejnu stará dle našich představ. Ptala se Pavlousková Vlasta PARADOX Dnes máme větší domy a menší rodiny, víc vymožeností, ale míň času. Máme víc titulů, ale míň zdravého rozumu, víc vědomostí, ale míň soudnosti, máme víc odborníků, ale také víc problémů, víc zdravotníků, ale méně starostlivosti. Utrácíme příliš bezstarostně, smějeme se málo, jezdíme rychle, zlobíme se brzy, udobřujeme pozdě, čteme málo, televizi sledujeme hodně a modlíme se velmi zřídka. Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty, mluvíme mnoho, milujeme málo, a podvádíme příliš často. Učíme se, jak vydělat na živobytí, ale ne jak žít, přidali jsme roky životu, ale ne život rokům. Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery, širší dálnice, ale užší obzory, myslíme víc, ale máme míň, kupujeme víc, těšíme se z toho míň. Cestujeme na Měsíc a zpět, ale máme problém přejít přes ulici navštívit sousedy. Dobýváme venkovní vesmír, ale vnitřní ne. Rozbili jsme atom, ale ne naše předsudky. Píšeme víc, učíme se míň, plánujeme víc, dokončujeme míň. Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat. Máme vyšší platy, ale nižší morálku. Vytvořili jsme víc počítačů pro víc informací a abychom vytvořili víc kopií, ale méně komunikujeme. Máme vyšší kvantitu, ale nižší kvalitu. Tohle je čas rychlého stravování a pomalého trávení.vysokých mužů a nízkých charakterů. Víc volného času a méně zábavy, víc druhů jídla ale méně výživy, dva platy ale víc rozvodů, krásnější domy ale neúplné rodiny. Proto navrhuji, že tak jako dnes, nenechávej nic na zvláštní příležitost, protože každý den, který žiješ, je zvláštní příležitost, vyhledávej vědomosti, víc čti, seď na verandě a obdivuj výhled bez toho, abys věnoval pozornost svým potřebám, buď víc času se svou rodinou a přáteli, jez oblíbená jídla a navštěvuj místa, která máš rád. Život je řetěz radostných momentů, není jen o přežití. Používej svoje křišťálové poháry, nešetři nejlepším parfémem a použij ho, kdykoliv budeš chtít. Odstraň ze svého slovníku fráze jako někdy jindy a příště, napiš ten dopis, který jsi chtěl napsat někdy jindy. Řekni své rodině a přátelům, jak moc je máš rád, neodkládej nic, co přináší smích a radost do tvého života. Každý den, každá hodina, každá minuta je výjimečná. A ty nevíš, jestli není třeba tvoje poslední. Pokud jsi příliš zaměstnaný najít si čas poslat tuto zprávu někomu, koho máš rád, a říkáš si, že ji pošleš někdy jindy, věř mi někdy jindy už ji třeba poslat nestihneš. (převzato z el. pošty) Český červený kříž místní skupina Žamberk zahajuje od 3. května 2007 opět v Dukelské ulici v Žamberku SBĚR ŠATSTVA Každý čtvrtek od do hod. Šatstvo musí být čisté! Toto ošacení se odváží do Diakonie Broumov, oblastního střediska sociální pomoci. V roce 2006 naše členky odpracovaly pro tento sběr bezplatně 377 hodin. Zdenka Dvořáková, předsedkyně ČČK v Žamberku

10 10 Žamberské listy DDM informuje Nabízíme poslední volná místa na dovolenou u moře: ŠPANĚLSKO Přímořské středisko Oropesa del Mar písčité pláže, ubytování ve 4 lůžkových apartmánech, polopenze v restauraci, doprava klimatizovaným autobusem. Cena do 12 let 7 700,- Kč, ostatní 8 300,-Kč. Prohlídky Barcelony, Cannes a Nice v ceně. CHORVATSKO Podgora, Makarská riviéra oblázkové pláže, ubytování v apartmánech, doprava autobusem. Cena do 12 let 5 600,- Kč, ostatní 5 950,-Kč, s polopenzí 7 450,- Kč do 12 let a 7 800,- Kč ostatní. V případě zájmu OBRATEM kontaktujte paní Alenu Němcovou, telefon RC POHODA Za DDM ANIMO Lucie Kluková Informace pro rodiče! Letní prázdninová družina se koná od 9.7. do Družina je určena dětem ve věku 6 až 12 let, denně od 7.30 do hodin. Cena je 80,-Kč/den včetně oběda. Sdružení ve spolupráci s Městem Žamberkem nově rozšiřuje Prázdninovou družinu také na měsíc srpen. Termíny v srpnu budou upřesněny na začátku června dle počtu zájemců. Hlásit se můžete již nyní na tel Jarní burza - Prodej dětského oblečení, hraček, sportovních potřeb, těhotenského oblečení a kočárků. Prodej probíhá od 16. do od 8 18 hodin oslava svátku Den Země - od 15 hodin - výtvarné a soutěživé odpoledne s ekologickou tématikou pro rodiče s předškolními dětmi a děti školního věku. Vyrábět budeme ruční papír, poznávat budeme všemožné přírodniny a čekají na Vás i dovednostní soutěže. Vstup zdarma. Klub bez klíče Klub bez klíče je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (9-17 let), které poskytuje zajímavé volnočasové vyžití neorganizovaným dětem a mladým lidem. Nabízí prostor pro povídání, poslech hudby, hraní různých her - společenské hry, elektronické šipky, kulečník, fotbálek, PC, stolní tenis, výtvarné aktivity. Můžete zde při splnění pravidel strávit aktivně nebo pasivně svůj volný čas. Můžete kdykoli přijít a odejít a využívat zdarma vybavení klubu. Klub bez klíče je otevřen každý školní den od do hodin. Program Klubu bez klíče v dubnu 2007 Každé pondělí a každý čtvrtek pořádáme turnaje ve fotbálku, šipkách, kulečníku a ve stolním tenise. Do 20. dubna je Klub uzavřen - Jarní burza Od 23. dubna do 27. dubna - VÝROBA MAŇÁSKŮ. Za RC Pohoda Eva Chládková Z gymnázia První máj se nám kvapem blíží a studenti gymnázia se už začínají připravovat na majáles. Nejdřív je ale nutné zvolit nové vladaře majálesu. Letošní volba proběhla v gymnáziu 28. března. Opět se skládala ze tří disciplín. První byla módní přehlídka s tématem voda. Zhlédnout jsme mohli vodu v nejrůznějších podobách. Od sněhových vloček, přes Pobřežní hlídku až po Voda-fone. Další disciplína nesla název volná, a to protože si v ní každý nominovaný pár mohl dělat volně, co chtěl. Letos směřovala převážná část scének k tanci leckdy velmi exotickému. Porotcům, složeným z ředitele gymnázia, ředitele Fidika, tří profesorů a čtyř studentů, šla jistě hlava kolem z poloobnažených Hawaianek, chřestících pozadí orientálních tanečnic nebo sice zahaleného, ale dokonale synchronizovaného tance vítězné třídy. Následovalo finále, do něhož postupovaly dva páry princů a princezen a tři páry králů a královen. Soutěžící měli za úkol hlásit jako moderátoři televizních zpráv ty nejpikantnější drby z prostředí gymnázia. Z údivu, co se o sobě dozvídají, nevycházeli hlavně profesoři. Ještě je třeba dodat, že se v soutěži objevil i pár stejného pohlaví. Kluci ze 7.A nakonec nebyli připuštěni do finále, protože registrované partnerství zatím v Žamberku není úplně běžné. Útěchou jim ale byla cena poroty, která jim byla udělena za největší aplaus. Celé několikahodinové klání nakonec přineslo své ovoce a na královský trůn letos usedli Karel Janda a Kristýna Langerová z 5.A. Princem a princeznou se stali Petr Vencl a Pavla Jandová ze 4.A. Vivat!! A nyní již můžou vypuknout májové slavnosti, při kterých budou dne 1. května od hod. udělovat jejich královská Veličenstva poddaným své první audience. Všichni jste srdečně zváni. Zuzana Mimrová, studentka 3.B Gymnázium Žamberk Vás zve na Majáles května Masarykovo náměstí hod. - studentský průvod (od budovy gymnázia) hod. - májová estráda Program: dechovka ZUŠ, mažoretky ZŠ 28.října, taneční skupina Neon, vystoupení studentů gymnázia, PIDILIDI - pardubická folková skupina. Ze školní družiny Ve ŠD při ZŠ 28.října 581 se 8. března od 16 hodin konala zábavná akce SUPER HOLKA, SUPER KLUK. Po zahřívacím slalomu mezi kuželkami kluci soutěžili v přišívání knoflíků, přebalování miminka, poznávání luštěnin nebo určování kuchyňského nářadí. Holky s vervou zatloukaly hřebíky, skládaly baterku či třídily matice a šrouby. Děti s rodiči se snažili vytvořit pokus smícháním kyseliny a zásady zvaný Pěnící příšera. Rodiče bravurně zvládli technický test. Za velkou snahu děti dostaly diplom a sladkou odměnu. Na závěr si zazpívaly. Děkujeme rodičům, kteří přišli povzbudit šikovné děti. D. Malečková, R. Frimlová, vychovatelky ŠD SPORTOVNÍ GYMNASTIKA Naše závodnice na stupních vítězů! V sobotu se v tělocvičně gymnázia v České Třebové uskutečnil Okresní závod ASPV ve sport. gymnastice žen. Za oddíl gymnastiky při DDM ANIMO Žamberk se zúčastnilo 12 dívek. A vedly si výtečně - 9 si jich přivezlo medaili! Postup na krajský závod si po velmi dobrých výkonech zajistilo všech 12 našich závodnic! Zlato si po výborných výkonech na všech nářadích zaslouženě vybojovaly Verunka Jedličková, Žaneta Pospíšilová a dorostenka Veronika Pachlová! Letos proběhne i Republikové finále v Doubí u Třeboně a naše gymnastky mají po předvedeném výkonu reálnou šanci postoupit i tam. Musí ale uspět ve Svitavách na Krajském závodě ASPV a umístit se zde na bedně. První tři postupují totiž přímo na republiku! Výsledky (jen naše závodnice): Mladší I. (1998 a mladší) 2. Olšarová Verunka... 34,50 6. Blažková Sabinka... 33,10 7. Hubálková Katka... 32,85 Mladší II. ( ) 1. Jedličková Verunka... 37,15 2. Jansová Damiánka... 34,80 3. Šrolerová Terezka... 33,60 Starší I. ( ) 2. Krčmářová Anežka... 36,85 Starší II. ( ) 1. Pospíšilová Žaneta... 36,55 2. Pauková Eva... 36,20 3. Cábová Veronika... 34,55 4. Štěpanovičová Markéta... 34,35 Dorostenky (91 a starší) 1. Pachlová Veronika... 36,20 Všechny naše dívky postupují!!! Mgr. Jan Buňata ved.odd.sg

11 Žamberské listy 11 PARAGRAF 11/55 Paragraf 11/55 je postupová soutěž, která je realizována každoročně ve 2 oficiálních a dalších neoficiálních krajích. Celý projekt vrcholí nesoutěžním kolem v červnu 2007 v Senátu Parlamentu ČR. Téma projektu je Nezákonný prodej tabákových výrobků lidem pod hranici věku 18 let a neznalost zákona. Cílem projektu je zamezit přístupu nezletilým k cigaretám, zvýšit povědomí o existenci zákona, dodržování zákona a také poukázat na problematičnost dodržování zákona. Po výborných výsledcích žáků naší školy, kteří se v loňském roce probojovali do krajského kola a zúčastnili se i finále celé soutěže v Praze, jsme se do projektu zapojili i letos. Od počátku ledna byli žáci v rámci výuky seznamováni s danou problematikou, řešili zadané úkoly, diskutovali nad jednotlivými tématy a zároveň se zúčastnili předškolních kol soutěže. Jejich snažení vyvrcholilo ve středu 21.března ve školním kole soutěže, ve kterém se utkalo 6 pětičlenných družstev žáků tříd. Čekalo na ně pět nelehkých soutěžních kol, ve kterých museli prokázat své znalosti, vymýšlet pravidla, obhajovat své názory, ale také spolupracovat při stavbě věže, nebo třeba typovat věk mladých lidí. Po velmi napínavém boji zvítězilo družstvo oranžových, které bylo složeno ze žáků 9. tříd. Zároveň s vítězstvím si toto družstvo vybojovalo účast v oblastním kole, které se bude konat v Divišově divadle. Mgr.Yvona Franková, ZŠ Žamberk, Nádražní 743 TŘETÍ ŠKOLA NANEČISTO V úterý 20. března se na ZŠ Nádražní 743 sešli někteří budoucí prvňáčci se svými rodiči na třetí škole nanečisto, která měla stejně jako dvě předchozí přiblížit dětem skutečnou školu. Společné zahájení proběhlo ve zvířátkové třídě II. A, v další části si děti vyzkoušely práci na interaktivní kouzelné tabuli a na počítačích řešily úkoly, které se týkaly poznávání barev a geometrických tvarů. V době, kdy děti v počítačové učebně pracovaly na počítačích, pan ředitel a paní zástupkyně seznámili rodiče podrobněji s vybavením naší školy počítačovou technikou, s jejím využitím a možnostmi uplatnění ve výuce. Další školy nanečisto budou čekat v příštím školním roce na děti, které ještě u zápisu nebyly. S dětmi, které už jsou zapsané, se těšíme na shledání v září. Za učitelky I. stupně ZŠ Nádražní 743 Jindra Lipenská a Dana Svobodová PS Kunvald ve spolupráci se ZŠ a MŠ Kunvald pořádá 10. ročník pochodu pro malé i velké Z POHÁDKY DO POHÁDKY v sobotu 28. dubna 2007 Start mezi hodinou na Salaši v Kunvaldě V případě špatného počasí bude akce probíhat v sokolovně. Soutěže ZUŠ Letos se v základních uměleckých školách soutěžilo v komorní a orchestrální hře a v literárně-dramatickém oboru. V soutěži komorních souborů s převahou smyčcových nástrojů nás reprezentovalo houslové dueto, které vyhrálo jak okresní kolo v Letohradě, tak krajské v Pardubicích. Postup do ústředního kola už v této kategorii nebyl možný. Do soutěže komorních souborů s převahou dechových nástrojů jsme vyslali tři zástupce: - trio zobcových fléten, které obsadilo v okresním kole v Lanškrouně 2. místo - flétnové kvarteto, které získalo první místo a postoupilo do krajského kola - žesťové kvinteto, které rovněž vyhrálo a postoupilo a navíc přivezlo domů cenu starosty města Lanškrouna ze nejlepší výkon. V krajském kole ve Vysokém Mýtě získalo flétnové kvarteto 2. místo a žesťové kvinteto opět zvítězilo a získalo postup do ústředního kola, které se konalo opět ve Vysokém Mýtě. Dechový orchestr se soutěže nezúčastnil na protest proti pravidlu, které zakazuje účast kteréhokoli studenta profesionální školy nebo hráče staršího 26 let. Jestliže tito bývalí žáci naší školy celé roky s orchestrem zkoušejí a koncertují, považujeme za diskriminující jet na soutěž bez nich. O soutěžích literárně-dramatického oboru si povíme po jejich skončení a tak teď s radostí děkuji: - houslovému duetu Michaele Fulierové a Michalu Neugebauerovi s učitelkou Jaroslavou Doudovou - triu zobcových fléten Veronice Duškové, Kristýně Kohoutové a Anežce Krčmářové spolu s učitelkou Petrou Tyrnerovou - flétnovému kvartetu - Zuzaně Brůnové, Filipovi Frimlovi, Evě Honskusové a Tomášovi Kořínkovi s učitelkou Věrou Foglovou - žesťovému kvintetu Honzovi Adamcovi, Pavlovi Brůnovi, Honzovi Hlaváčovi, Honzovi Tomanovi a Ladislavu Tyrnerovi jr. spolu s učitelem Ladislavem Tyrnerem. Všem blahopřeji k získaným oceněním, děkuji za výbornou reprezentaci školy a držím palce žesťovému kvintetu do ústředního kola. PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka školy Adopce na dálku... Minulý rok přišli studenti našeho gymnázia s ušlechtilým nápadem zařadit se do programu Adopce na dálku. Studentky z loňské 4.B zjistily podmínky u různých organizací, které adopce toho typu zprostředkovávají, zástupci tříd na školním parlamentu zvolili program Diecézní katolické charity z Hradce Králové a začali jsme vybírat peníze na školné pro Samsona Bibina z Indie. Hradecká charita požaduje roční příspěvek v minimální výši 5 tisíc Kč, přičemž celá vybraná částka je převedena na účet rodiny dítěte. Tyto peníze jsou využity na školné a uniformu, boty, knihy a samozřejmě školní pomůcky. Na oplátku nám chodí několikrát za rok dopisy z Indie, které obsahují psaní, fotky či obrázky od Samsona a v době vysvědčení též přehled o jeho prospěchu. Ještě jedním přislíbeným závazkem je minimálně čtyřletá účast v programu. Poslanými penězi umožňujeme Samsonovi, aby navštěvoval školu s výukou anglického jazyka a dalších pro jeho budoucnost důležitých předmětů. Přerušit sponzorování by znamenalo ukončení jeho docházky, která je pro jeho rodinu v tamních podmínkách velmi nákladná. Letos jsme v dobrovolné sbírce vybrali 6 520,-Kč. Samsonovi přispělo 99 procent žáků našeho gymnázia domluvenou částkou 20,- Kč. DĚKUJEME. Ze zpráv, které o devítiletém Samsonovi máme, víme, že za pár dní oslaví deváté narozeniny (24.4.) a že se svou rodinou žije v indickém Tumkuru. Jeho tatínek pracuje s ledem, maminka je služebná. Chlapcovým snem je povolání lékaře. Gymnázium Žamberk připravilo pěknou řádku studentů ke studiu medicíny a je hezké, že i my studenti můžeme někomu ulehčit k onomu snu cestu. Za studentský parlament GŽ Veronika Faltová VI. ROČNÍK VĚDOMOSTNÍ OLYMPIÁDY INSTALATÉRŮ Dne 22.března 2007 se ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk uskutečnilo krajské kolo Vědomostní olympiády budoucích instalatérů. Tento, v pořadí již šestý ročník, je organizován Cechem topenářů a instalatérů Brno a je prověrkou teoretických znalostí z jejich budoucího řemesla. Mimo hostitelské školy se krajského kola zúčastnili studenti z Pardubického a Hradeckého kraje. Na regulérnost soutěže dohlížel člen CTI ČR Jan Hladík. Všichni soutěžící prokázali velice dobré znalosti a jejich bodové hodnocení bylo velmi vyrovnané. Do finále konaného dne 3.května ve firmě KORADO Česká Třebová však může postoupit jen nejlepší a tím byl Tomáš Plesl z SOŠ a SOU Hradec Králové. Výborné 4.místo obsadil Tomáš Chaloupka ze Střední školy obchodu, řemesel a služeb, Žamberk.Všem soutěžícím i ostatním studentům oboru instalatér pak přejeme, aby uspěli v důležité životní zkoušce, která je v brzké době čeká, a tou je závěrečná učňovská zkouška.o jejich budoucnost nemáme obavy, neboť řemeslo, kterému se vyučí, je stále velice žádané a potřebné. Ing.Eduard Dvořák, ředitel školy

12 12 Žamberské listy Hodnocení sezony oddílu LH SK Žamberk SDRUŽENÍ NERATOV - KOPEČEK Bartošovice v Orlických horách Chráněné dílny Kopeček v Bartošovicích v Orlických horách. Rekonstrukce části objektu byla zrealizována z programu SROP Evropského sociálního fondu. Dílny slouží k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Od je v provozu keramická, tkalcovská a rukodělná dílna. V současné době zaměstnáváme čtyři osoby se zdravotním postižením. Nabízíme volnou kapacitu v keramické dílně tři místa, v tkalcovské jedno místo, v rukodělné dvě místa. Výrobky dílen jsou určeny na prodej. Z prodeje hradíme část provozních nákladů. Orientační přehled činností v dílnách: Keramická dílna modelování z plátu, odlévání a čištění lité keramiky, glazování, točení na kruhu. Tkalcovská dílna praní, česání a spřádání vlny, stříhání látek na koberce, tkaní koberců, prostírání. Rukodělná dílna dekorování květináčů a svíček, výroba přáníček, malování svícnů, batikování oděvů, výroba obrázků. Provozní doba dílen: pracovní dny hod. Otevírací doba: možnost nákupu výrobků Po Pá : hod. So: hod. Keramické kroužky: Pro děti 5-8let, st od 16 do hod. Pro děti 8-15let, út od 16 do hod. Cena za pololetí : 600,-Kč Arteterapie: - výtvarnou cestou k sebepoznání a relaxaci, usměrňování agresivity. Individuální: 150,- Kč/hod. Skupinová: 100,- Kč/ 2 hod. V odpoledních a večerních hodinách, dle dohody. Na projekt přispěly: Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Adra, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Královéhradecký kraj, NROS globální grant, Nadace ČEZ, Nadace O2, Olivova nadace, Nadace po radost, Farma Orlice o.p.s., Sdružení lékárna Na Láni. Petra Masarovičová, chráněné dílny Kopeček Sezona na ledě trvala od (první trenink v Rychnově n.k.) do (poslední utkání OP). Další výsledky utkání v základní skupině: Žamberk Voděrady 5:4 (branky: Brožek T. 2, Nosál, Vítek, Maivald) Svitavy 5:1 (Šedaj, Kubíček, Brožek D., Morávek, Macháček) M.Třebová 6:4 (Šedaj 2, Maivald, Nosál, Brožek ZT.,Vencl J.) Č.Třebová 3:9 (Macháček, Brožek D., Nosál) Dlouhoňovice 12:1 (Brožek T. 4, Macháček 2,Vencl R. 2, Kubíček, Morávek, Nosál, Zářecký) Výsledky ve finálové skupině okresního přeboru : Žamberk Řetová 2:2 (Nosál, Kubíček) Králíky 2:2 (Lot, Macháček) Choceň B 5:5 přeborník okresu! (Macháček, Brožek T.,Vencl J., Zářecký, Šedaj) M.Třebová 3:4 (Zářecký, Brožek T., Maivald) Č.Třebová 3:4 (Vencl J.2, Šedaj Svitavy 4:1 (Nosál, Lot, Macháček,Vencl J.) Lanškroun 6:6 (Kubíček 2, Brožek D.,Macháček, Zářecký, Šedaj). Nejlepší střelci : Brožek Tomáš 17 branek, Kubíček David 15, Macháček Jaroslav 12. Nejlepší asistence : Zářecký Jaroslav 16 nahrávek, Brožek T. 13, Kubíček D. 10. Kanadské bodování: Brožek T. 30 bodů, Zářecký J. 25, Kubíček D. 25. Trestné minuty: nejvíce Brožek David 110 Muži sehráli celkem 20 mistrovských utkání, ze 14 mužstev vybojovali 4.místo a jsou nejlepší z oddílů, které nemají zimní stadion, což je velký úspěch!!! Tento výsledek je však podmíněn tréninkem na suchu (10x) a na ledě od (28x) a také velkou finanční zátěží pro hráče (61 050,-Kč za pronájem ZS a ,-Kč za dopravu na tréninky) a nemalými částkami na hráčskou výzbroj a výstroj. Děkujeme sponzorům, bez kterých bychom nemohli sehrát všechna utkání na zimních stadionech. Jsou to : VENCL SERVIS, ŠMÍDL TRANSPORT, VAKSTAV JABLONNÉ N.O., STAPS ŽAM- BERK, PAN PARISH, MĚSTO ŽAMBERK A SK ŽAMBERK. Děkujeme také věrným fanouškům, kteří nás na všechna utkání doprovázeli a vždy nám vytvořili domácí prostředí. Mgr. Jaroslav Hájek a Zdeněk Nun Orlická noc 2007 Je za námi další ročník automobilové soutěže Orlická noc. Letošního příjemného večera v pátek 30.března 2007 využilo celkem 11 posádek nejen z různých koutů podorlického kraje, ale i České republiky (Praha, Plzeň, Břeclav), které přijely zažít něco nevšedního. Za zmínku stojí i účast jednoho vozidla veteránské kategorie, které pomohlo rozpomenout na časy již dávno minulé a nyní téměř nevídané startování pomocí roztáčecí kliky. Než se jednotlivé posádky dostaly na trať, musely absolvovat náročnou jízdu zručnosti na parkovišti před zámkem, poté test z pravidel provozu na pozemních komunikacích. Při startu do první etapy zkontrolovali pořadatelé, zda jsou všichni řádně připoutáni pásy, a hned udělovali trestné body za porušení pravidel. Trať soutěže o dvou etapách v délce cca 72 km vedla po asfaltových cestičkách potemnělé krajiny Podorlicka přes obce Kunvald, Klášterec, Zakopanku a Žamberk. Po návratu čekalo soutěžící občerstvení, vědomostní test a ještě splnění praktické netradiční disciplíny odhad času přesýpání přesýpacích hodin. Všemi úskalími náročné soutěže nejlépe prošla posádka manželů Modálkových z Prahy (vítězové podzimní Penalta Rallye 2006), kteří obdrželi putovní pohár a zlaté medaile, rovněž tak i bublinkový nápoj na oslavu vítězství. Na druhém místě a zasloužené stříbrné medaile obdržela posádka ve složení Kacálek Richter z Králík, bronz se veze do Břeclavi, a to díky posádce Fišar Fojt. Neztratily se ani posádky složené jen z žen, které ač byly nováčky, se s nástrahami tratě vypořádaly velmi dobře. Souboj o nejlepší ženskou posádku vyhrála posádka ve složení Břízová Klášterecká. Děkujeme všem za odvahu a účast, těšíme se, že se opět shledáme. Bližší info o letošním ročníku najdete na Zájemci o tento druh sportu si mohou prohlédnout i info. Za pořadatele Ing. Fabián Vladimír Mořský koník 2007 Vážení rodiče, VZP ČR pořádá letos v Řecku a Republice Černá Hora již 14. ročník léčebně ozdravného programu MOŘSKÝ KONÍK pro některé skupiny chronicky nemocných dětí. Léčebné pobyty proběhnou od května do září Informace získáte na ÚP Ústí nad Orlicí přízemí, tel.:

13 Žamberské listy 13 JAN KUBÍČEK ZE ŽAMBERKA BĚŽEL NA POLÁRNÍM KRUHU Ve dnech března 2007 se konalo ve finském lyžařském středisku Rovaniemi, ležícím na polárním kruhu, 27. mistrovství světa veteránů v běhu na lyžích. Tak jako v loňském roce v italském Brussonu i letošního mistrovství světa se Honza Kubíček zúčastnil. Ve své kategorii, v běhu na 10 km klasickou technikou, se umístil z 58 startujících na 33. místě a v závodě na 15 km volnou technikou (bruslením) na 42. místě. Požádala jsem o rozhovor. ŽL: Jakým způsobem byla zajištěna účast na těchto závodech? JK: Účast zajistilo vedení Českého lyžařského svazu veteránů běžců, jehož jsem členem. Celkem se zúčastnilo 950 běžců a běžkyň z 24 zemí v různých věkových kategoriích. ŽL: Jak jste se dopravili? JK: Přeprava byla zajištěna letecky Praha-Helsinky- Rovaniemi. ŽL: Jak jste byli ubytováni? Ubytováni jsme byli ve sportovním areálu nedaleko startu. ŽL: Jaké jste měli počasí? JK: V první polovině týdne bylo v noci -23 o C, přes den pod -10 o C. V druhé polovině týdne nastalo oteplení na -6 o C. ŽL: Jaké byly tratě? JK: Byly velmi dobře upravené, mírně zvlněné, ale s několika prudkými stoupáními. ŽL: Startovali jste jednotlivě nebo hromadně? JK: Starty byly vždy hromadné. kanoistika KANOISTICKÝ ODDÍL V ROCE 2007 V letošní mírné zimě má naše nejúspěšnější závodnice, juniorská reprezentantka ČR, Zdislava Paďourová najeto cca 800 km na vodě. Vloni v tuto dobu na vodě teprve začínala jezdit. V březnu absolvovala soustředění reprezentace v Novim Gradu v Chorvatsku. Je též členkou Sportovního centra mládeže. V období velikonoc, spolu s oddílovým kolegou Liborem Exlerem, byla na dalším soustředění na Slapské přehradě. V letošním roce je čeká 6 závodů Českého poháru a mistrovství republiky na 200, 500, 1000, m a maratón. Zdislava navíc absolvuje nominaci na mistrovství světa juniorů, které se koná v červenci v České republice na kanoistickém kanále v Račicích (v blízkosti hory Říp). Kanoistický oddíl provádí nábor nových členů ve věku od 11 let. Podmínkou přijetí je dovoz dětí rodiči do Pastvin. Společné tréninky se konají každé úterý od hod. na loděnici v Pastvinách. -vkal- ŽL: Jak se ti běželo? JK: V prvém závodě na15 km bruslením, dva dny po příletu, jsem měl během závodu drobnou potíž s dýcháním mrazivého vzduchu. V poledních hodinách, kdy jsem startoval, bylo ještě -11 o C. Teplotní rozdíl, kdy při odletu z České republiky bylo +15 o C, byl přece jen znát. Ve druhém závodě na 10 km klasickou technikou se mi už běželo lépe. Bylo tepleji -6 o C a dobře jsem namazal (u klasiky obvzlášť důležité). ŽL: Podle výsledkové listiny jsi skončil v klasickém běhu téměř v polovině závodního pole pouze 4,36 min. za vítězem. Jak to hodnotíš? JK: Tento čas svědčí o vyrovnanosti účastníků a dokladuje, že mohu být i s 33.místem spokojen. Závod jsem běžel naplno a umístění kolem poloviny považuji současně za své maximum. Zvláště při letošních nepříznivých sněhových podmínkách, které mi umožnily trénovat na lyžích jen dva měsíce, a to jen na hřebenech OH. Proto se podzimní příprava hodila a byla znát. ŽL: Přestože ses umístil na pěkném místě, myslíš, že se můžeš ještě zlepšit? JK: Já, možná trochu, pouze zvýšením tréninku. Jinak pro podstatné zlepšení je třeba často trénovat nebo pobývat v podmínkách, jaké mají, na rozdíl od nás, severské nebo alpské státy včetně pobaltských republik Ruska, kde mají sníh 6 měsíců v roce. Navíc bych se musel specializovat pouze na jeden druh běhu, protože do jednotlivých závodů nastupují specialisté, kteří mají lépe natrénovanou koordinaci pohybu běhu. Univerzálů, kteří jsme běželi závod oběma způsoby, bylo jen pět. Přesto nebudu nic měnit, baví mě běhat oběma způsoby. ŽL: Jak jste trávili volný čas? JK: Během pobytu jsme využili tři dny volna k projížďkám na lyžích do okolí Rovaniemi. Bezvětří, upravené stopy i pro turisty, zajímavá polární krajina a jezera nás okouzlila. Navštívili jsme Arktikum muzeum Laponců, známou a atraktivní poštu Santa Clause v Napapiiri ležícím přesně 66 o na Polárním kruhu. Jeden den jsme se v zapůjčeném automobilu jeli podívat do vzdálenějšího okolí a v přímořském městě Kemi jsme si prohlédli známý ledový hotel. ŽL: Co bys rád řekl na závěr? JK: Jsem rád, že jsem svou účastí na MS alespoň trochu zúročil námahu a čas věnované tréninku. Poznal jsem méně atraktivní, ale zato zajímavou zimní polární krajinu, do které se pravděpodobně už nikdy nepodívám.hezké vzpomínky ty určitě zůstanou. ŽL: A co příští rok? Zúčastníš se příštího MS v r v USA? JK: Ještě nejsem rozhodnut. Děkuji za rozhovor. Ptala se Pavlousková V. Běh na Rozálku V pátek 4. května 2007 se koná již 9. ročník běhu na Rozálku. Prezentace od 16 hodin v rozhledně. Start prvního závodníka bude v hod. u muzea, cíl u rozhledny na Rozálce. Délka tratě 900 m, převýšení 40 m. Před hlavním závodem v hod. bude odstartován závod předškolních dětí na 90 m. Všichni závodníci obdrží sladkou odměnu. Hlavní závod se startuje po dvojicích. Kdo si chce zajistit startovního kolegu nebo startovat v určitý čas, je možno se přihlásit předem na nebo mobil U prezentace po zaplacení startovného si vyzvednete startovní číslo. Zveme širokou veřejnost. Přijďte shlédnout závod, který se letos poběží v nově upraveném parku na Rozálce. Občerstvení je zajištěno. Vladimír Kalous ředitel závodu 15 km po Divoké Orlici termín konání populárního vodáckého závodu po Divoké Orlici. PŘIHLÁŠKY DO na adresu: Marie Skalická, Tyršova ul. 215, Žamberk, Stačí pouze název posádky. Jmenný seznam až na prezentaci před závodem. PREZENTACE V PÁTEK v hod. v Autokempinku v Žamberku: POZOR, ZMĚNA HODINY STARTU!!!! start pramic poháru podniků na pravém břehu. Start.interval 1 min start kanoí a kajaků na pravém břehu. Start. interval 1 min start závodu pramic SVoČRu tamtéž, startovní interval 2 min předpokládané vyhlášení výsledků poháru podniků P5 a K1, C2 u myslivecké chaty. -vkal- BASKETBAL Starší dorost BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK - BSK JIČÍN 72 : 94 Andrle 50, Rubeš 15, Popelář 2, Podolský 5 BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK - BSK JIČÍN 101 : 98 Andrle 51, Píč 29, Rubeš 12, Vaško 7, Popelář 2 Muži BK GYM. ŽAMBERK - SPŠS NÁCHOD B 123 : 67 Andrle 51, Prokopec 19, Rubeš 13, Kacálek 13, Šeda Jar. 11, Šeda Vlad. 8, Šmirous 4, Beran 2, Popelář 2 Starší žáci BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK - TJ TURNOV 35 : 45 Mlynář 13, Roček 8, Junk 8, Žabka 6 BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK - TJ TURNOV 32 : 84 Beran 9, Mlynář 7, Roček 8, Junk 4, Peřina 4 Muži a BK GYM. ŽAMBERK - SKB Č. TŘEBOVÁ B 82:53 Diblík 14, Andrle 12,Rubeš 8, Šmirous 17, Kacálek 18, Štětina 4, Šeda 7, Prokopec 2 BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK - TJ SVITAVY 72 : 87 Rubeš 6, Šmirous 11, Andrle 25, Štětina 8, Kacálek 17, Diblík 3, Mlynář 2. vlšm- VIKA Kameničná a.s., Kameničná č.p. 100, Žamberk přijme pracovníky na pozice Ošetřovatel(ka) skotu dojnic Požadujeme: odpovídající fyzická vyspělost, zdravotní průkaz, flexibilitu. Místo pracoviště: Helvíkovice, Dlouhoňovice, Kněžství nástup možný ihned Nabízíme: průměrný měsíční plat 14 tis. Kč Mechanizátor Požadujeme: vzdělání VŠ nebo SŠ 5 let praxe zemědělského směru, organizační a řídící předpoklady, samostatnost, systematičnost, flexibilitu termín nástupu: Nabízíme: průměrný měsíční plat 20 tis. Kč, možnost podnikového bytu Agronom Požadujeme: vzdělání VŠ nebo SŠ 5 let praxe zemědělského směru, organizační a řídící předpoklady, samostatnost, systematičnost, flexibilitu termín nástupu: Nabízíme: průměrný měsíční plat 20 tis. Kč, možnost podnikového bytu Informace tel.: Kontaktní osoby: Jaromíra Veverková, Josef Růžička

14 14 Žamberské listy ŘÁDKOVÁ INZERCE Žena s dvěma většími dětmi HLEDÁ PRONÁJEM BYTU v Žamberku 1+1,1+2 nebo 2+kk. Kontakt PRODÁM POZEMEK v Žamberku vhodný pro výstavbu RD, ul. Na Skalách (u kasáren), výměra m 2. Mírný svah s orientací JV. Sítě u pozemku. CENA 450,- Kč/m 2. Kontakt na tel PRODÁM starší RD v ŽAMBERKU, ul. Na Skalách (u kasáren), pozemek 1 690m 2, CENA 1,6 mil. Kč. Kontakt na tel PRODÁM garsonku 1+1 na sídlišti v Žamberku (7 poschodí). Kontakt na tel PRODÁM stavební rozvaděč. Cena dohodou. Kontakt na tel PRODÁM i jednotlivě - 6 ks polštářů péřových (70 x 90), 3 ks péřové deky. Vše nové. Cena dohodou. Kontakt na tel PRODÁM pozemek 770 m 2 v Líšnici vhodný pro zahrádkáře. Inženýrské sítě zavedeny. Kontakt: PRODÁM PC Intel Pentium Celeron 850 MHZ, RAM 128 MB, HDD 20 GB, CDROM 52 x MAX,TV/FM karta s dálk. ovl., síť. karta, modem, za Kč + zdarma klávesnice a myš. Herní volant pro PC 500,- Kč, joystick 200,- Kč. Minimálně používané. Tel SBD Žamberk pronajme byt v Kameničné čp. 49, o velikosti 1+1, a to od Bližší informace na tel LETNÍ PNEUMATIKY OSOBNÍ I DODÁVKOVÉ PNEUSERVIS Líšnice (u hlavní silnice směr Šedivec) Pneu nové i použité Luboš Trýb - tel NEJRYCHLEJŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, NEJKVALITNĚJŠÍ AUTOŠKOLA V ŽAMBERKU AUTOŠKOLA TRANS Žamberk provádí výuku skupin A, B, B+E kondiční jízdy držitelů řidičského oprávnění a školení. Kontakt: , Pavel Václavík Kameničná č.p.100 (areál VIKA Kameničná) Žamberk Ploché sluneční kolektory Vakuové trubicové kolektory Čerpadlov erpadlové skupiny Solárn rní regulátory Příslu slušenstv enství slunečních kolektorů S l u n c e ú č t y n e p o s í l á Vzorková prodejna otevřena od kontakt: pronájem vinárny pronájem nebytových prostor pronájem bytu 2+1 PŘIJMEME POMOCNOU SÍLU MENU 50,- Kč Od možnost rozvoz obědů - výběr ze 3 jídel - cena 48,- Kč!!!

15 Žamberské listy 15 vestavěné skříně, kuchyně výroba a montáž vestavených skříní, kuchyní (i renovace), šaten, doplňkového nábytku Nekoř 294, mobil: Největší stavební společnost v regionu se 40-letou tradicí p ř i j m e : ZEDNÍKY, ZÁMEČNÍKY SVÁŘEČE, TESAŘE Nabízíme : zajímavé platové ohodnocení, prac. smlouvu na dobu neurčitou, 8-hod. pracovní dobu, zdarma dopravu na pracoviště firemními vozy, nástup možný ihned tel.: Stavby pro bydlení, průmyslové stavby, výroba O.K., tesařské konstrukce, truhlářská výroba EUROOKNA, elektromontáže, práce se stavební mechanizací, autodoprava...

16 16 Žamberské listy Žamberk, Masarykovo nám. 171 tel.: Tradiční cvičební zájezd CHORVATSKO RABAC APT Albona cena: 4 980,- Kč cena zahrnuje: BUS (odjezd ze Žamberka), ubytování, pobyt. taxu, 2x denně cvičení!!! POSLEDNÍ VOLNÁ 4 MÍSTA!!! TRHY NA MASARYKOVĚ NÁM. v žamberku 24. dubna 2007 Restaurace Na Kopečku v Žamberku PŘIJME - SERVÍRKU ČÍŠNÍKA praxe v oboru nutná Kontakt tel Uzávěrka ŽL č. 8/ do hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel.: Tiskárna Kerschbaum, tel

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více