Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015"

Transkript

1 08/2015-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/ Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných usneseních č. 5039/14, 5424/14, 5578/14, 5579/14, 5580/14, 5604/14, 5614/14, 5629/14, 44-51/14, /14, 176/14, /14, 101/14, /14, 29/14, 86/14, 88/14, 94/14, 160/14, 169/14, 222/15, 224/15, 227/15, 255/15, 256/15, 258/15, 261/15, 313/15, 316/15, 319/15, 320/15, 321/15, 322/15, 324/15, 20/14, 21/14, 25/14, 75-79/14, 82-84/14, 88-90/14, 133/14, 135/14, /14, /14, 152/14, 153/14, 155/14, 156/14, 208/14, 209/14, 215/15, 217/15, 220/15, 221/15, /15, 298/15, 299/15, 300/15, 302/15, 306/15, 307/15, 67/14, 97/14, 105/14, 122/14, 134/14, 174/14, /14, 269/15, 330/15, 264/15, 326/15, 171/14, 272/15, 325/15, 355/15, 356/15, 362/15, 64/14, 268/15, /15, 265/15, 267/15, 277/15, 278/15, /15, /15, 274/15, 283/15 městským úřadem 08/2015-RADA/ Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "rodinného domu" na pozemku parc.č. 886/8 v k.ú. Žamberk 08/2015-RADA/ Rada města - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks vrby bílá na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk" - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks bříza bělokorá na pozemku parc.č. 2593/44 v k.ú. Žamberk" - sdělení odboru ZPZE MěÚ Žamberk k znečišťování odpadních vod akumulovaných v bezodtokových jímkách v lokalitě Betlém a Polsko v Žamberku - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks olše lepkavá na pozemku parc.č a 1 ks jasan ztepilý na pozemku parc. č v k.ú. Žamberk" - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks bříza bělokorá na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk" - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks jasan ztepilý na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk" Strana 1/14

2 - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks smrk pichlavý na pozemku parc.č. 749/19 v k.ú. Žamberk" a uložení náhradní výsadby - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromů rostoucích mimo les "4 ks dub letní na pozemku parc.č. 1957, 1 ks jírovec maďal na pozemku parc.č. 1941/1, 2 ks jasan ztepilý na pozemku parc.č. 1939, 1 ks smrk ztepilý na pozemku parc.č. 1941/1 v k.ú. Žamberk" a uložení náhradní výsadby 08/2015-RADA/ Rada města - stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na silnici č. III/31014, silnici č. III/31214, silnici III/31017, silnici II/310, silnici č. II/312, místní komunikaci Dlouhoňovice ul.hlavní, Pod Vlekem, místní komunikaci Žamberk ul. Školská, Sokolovská, Fučíkova z důvodu uzavírky silnice III/31014 a III/31214 při provádění stavebních prací v rámci akce "Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice," - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení uzavírky silnice III/31014 a III/31214 z důvodu modernizace silnice v rámci akce "Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice," - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Nádražní, Zemědělská, Fučíkova pro umístění HDPE trubek pro datové vedení formou příčného křížení silnice - protlakem a podélným výkopem na pozemcích v k.ú. Žamberk - oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení stavebního řízení ve věci povolení stavby "rekonstrukce chodníku v ul. Nádražní" pozemcích parc.č. 3687/ /1, 3887/2 v k.ú. Žamberk 08/2015-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru REUP MěÚ Žamberk o vydání závazného stanoviska k výměně 3 ks malých oken do technických prostor, za dřevěná v provedení europrofilů v zadní části domu č.p. 166 z hlediska zájmů státní památkové péče 08/2015-RADA/ Rada města informace o LXIV. výzvě Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 08/2015-RADA/ Rada města informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedené v tab. č. 1) 08/2015-RADA/ Rada města Strana 2/14

3 rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2015 dle tab. č.1) 08/2015-RADA/ Rada města darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 6 tis. Kč Nadačnímu fondu S námi je tu lépe, Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí, IČ , na financování projektu: Endoskopická věž pro ORL "Plné rozlišení pro moderní vyšetření", realizovaného Nadačním fondem S námi je tu lépe! starostu podpisem darovací smlouvy 08/2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje poskytování příspěvku na penzijní připojištění z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk zaměstnancům škol a školských zařízení, zřízených městem Žamberk 08/2015-RADA/ Rada města Zápis č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne I 1. inventarizační zprávu Ústřední inventarizační komise o výsledcích řádné inventarizace veškerého majetku a závazků města Žamberk ke dni a o dodržení Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní směrnice číslo OS 2108 Směrnice o inventarizaci města Žamberk, v platném znění; 2. vyřazení majetku z účetní evidence a jeho fyzickou likvidaci z důvodu špatného stavu, fyzického nebo morálního opotřebení, dle bodu číslo Zbytný majetek, písm. a) Inventarizační zprávy o výsledcích řádné inventarizace ke dni , u majetku inventární číslo: 3312; 93035; ; ; v návaznosti na Zápis č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka; 3. vyřazení majetku z účetní evidence z důvodu morálního zastarání a jeho faktické neexistence, dle bodu číslo Zbytný majetek, písm. a) Inventarizační zprávy o výsledcích řádné inventarizace ke dni , u majetku inventární číslo: 3026; 3669; 3025; v návaznosti na Zápis č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka; 4. vyřazení majetku z účetní evidence a jeho odprodej z důvodu jeho nadbytečnosti a opotřebení, za ceny navržené komisí pro likvidaci majetku města Žamberka, v souladu s bodem číslo Zbytný majetek, písm. a) Inventarizační zprávy o výsledcích řádné inventarizace ke dni , u majetku inventární číslo: ; 91657; 172/002; ; ; 989; v návaznosti na Zápis č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka. III. ukládá Strana 3/14

4 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, oddělení informatiky 1. zajistit vyřazení a fyzickou likvidaci majetku dle bodu Zbytný majetek, písm. a) Inventarizační zprávy o výsledcích řádné inventarizace ke dni Termín: Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zajistit vyřazení a odprodej majetku dle bodu Zbytný majetek, písm. a) Inventarizační zprávy o výsledcích řádné inventarizace ke dni ; Termín: /2015-RADA/ Rada města 1. vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu fyzického a morálního zastarání a neopravitelnosti, majetek již byl ekologicky zlikvidován; 2. vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, náměstí Generála Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho použití na náhradní díly a likvidaci ve sběrném dvoře. Vyřazení majetku z důvodu fyzického, morálního zastarání a neopravitelnosti; 3. vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlítek, Tylova 1244, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci ve sběrném dvoře. Vyřazení majetku z důvodu fyzického, morálního zastarání a nerentabilnosti dalších oprav. 4. vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové organizace Středisko volného času Animo Žamberk, 28. října 713, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci prostřednictvím odborných firem nebo sběrného dvora v areálu TS ŽAMBERK s.r.o. Vyřazení majetku z důvodu nefunkčnosti a z důvodu fyzického a morálního zastarání a nerentabilnosti dalších oprav. 5. vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové organizace Městský kulturní podnik Fidiko Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho odprodej na náhradní díly. Vyřazení majetku z důvodu špatného technického stavu a nerentabilnosti dalších oprav. 6. vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové organizace Základní umělecká škola Petra Ebena, Masarykovo náměstí 145, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka. Vyřazení majetku z důvodu fyzického zastarání a neopravitelnosti, majetek již byl ekologicky zlikvidován firmou TS ŽAMBERK s.r.o. 7. vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové organizace Základní umělecká škola Petra Ebena, Masarykovo náměstí 145, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci Strana 4/14

5 odbornou firmou. Vyřazení majetku z důvodu fyzického, morálního zastarání a nerentabilnosti dalších oprav. 8. vyřazení majetku inventární číslo: 651, 731, 784 a 75 z účetní evidence příspěvkové organizace Základní umělecká škola Petra Ebena, Masarykovo náměstí 145, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho použití ve výtvarném oboru. Vyřazení majetku z důvodu fyzického, morálního zastarání a nerentabilnosti dalších oprav. II. neschvaluje 1. vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka 2. vyřazení majetku inventární číslo ; z účetní evidence příspěvkové organizace Středisko volného času Animo Žamberk, 28. října 713, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 2/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka II informaci o manku zjištěném při inventarizaci drobného majetku u příspěvkové organizace Středisko volného času Animo Žamberk, 28. října 713, Žamberk, IV. ukládá 1. Příspěvkové organizace zřizované městem Žamberk 1. Mateřské škole Čtyřlítek, Tylova 1244, Žamberk, zajistit ocejchování elektrické váhy, inventární číslo: 352, stanovit prodejní cenu a nabídnout váhu k odprodeji. Termín: Středisko volného času Animo Žamberk, 28. října 713, Žamberk, podat radě města informaci o způsobu vypořádání manka zjištěného na drobném dlouhodobém majetku; Termín: Středisko volného času Animo Žamberk, 28. října 713, Žamberk, stanovit prodejní cenu majetku inventární čísla ; a nabídnout majetek k odprodeji. Termín: /2015-RADA/ Rada města dodatek číslo 1 ke smlouvě o užívání tělocvičny U Žirafy v Žamberku, uzavřené s M.P. 1. starostu 1. podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o užívání Termín: /2015-RADA/ Rada města návrh Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo Strana 5/14

6 náměstí 166, Žamberk na realizaci akce Cykloturistické propojení Žamberk - Rokytnice v Orlických horách - dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a zhotovení stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve výši ,- Kč. II. ukládá 1. starostovi 1. zajistit od Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk žádost o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk, která bude splňovat všechny náležitosti dle ustanovení 10a odst. 3) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Termín: Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015 ve výši ,- Kč na poskytnutí investičního příspěvku SO Orlicko v roce 2015, z provozní rezervy rozpočtu. Termín: zapracovat do rozpočtového výhledu na období let poskytnutí investičního příspěvku SO Orlicko v roce 2016 ve výši ,- Kč Termín: III. doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí investičního příspěvku městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk na realizaci akce Cykloturistické propojení Žamberk - Rokytnice v Orlických horách - dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a zhotovení stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve výši ,- Kč. 08/2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení z jednání rady města Žamberka číslo 04/2015-RADA/ Rada města ze dne , usnesení po revokaci zní: Rada města zadání právního a ekonomického posouzení Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne , uzavřené se společností Podorlická poliklinika s.r.o., se sídlem Vítězná 576/1, Praha 6, jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na vybudování jednodenního chirurgického stacionáře v celkové výši ,- Kč II. ukládá 1. Odboru právnímu 1. zadat přezkoumání Smlouvy o poskytnutí příspěvku společnosti Česká znalecká, a.s., se sídlem Nezvalova 423, Hradec Králové, IČ: Termín: Odboru finančnímu 1. zařadit do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015 položku Právní služby - posouzení Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč Termín: Strana 6/14

7 08/2015-RADA/ Rada města zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2 a parc.č orná půda o výměře 1323 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk na akci "Žamberk, Zemědělská č.p. 846, SŠ OŘS-knn" dle geometrického plánu č /2014 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.210,-- včetně DPH. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v zastoupení společnosti Energomontáže Votroubek, s.r.o., Jiráskova 318, Rychnov nad Kněžnou 1. starostu 1. podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB/3 na pozemky parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2 a parc.č orná půda o výměře 1323 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk na akci "Žamberk, Zemědělská č.p. 846, SŠ OŘS-knn" dle geometrického plánu č /2014 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.210,-- včetně DPH. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v zastoupení společnosti Energomontáže Votroubek, s.r.o., Jiráskova 318, Rychnov nad Kněžnou Termín: /2015-RADA/ Rada města I. bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1329/12 umístěné ve 4. NP domu č.p. 1329, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: A. a J. P. 1. starostu 1. podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1329/12 umístěné ve 4. NP domu č.p. 1329, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: A. a J.P. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1327/6 umístěné ve 2. NP domu č.p. 1327, budovy č.p. 1324, 1325, 1326, 1327 na pozemcích parc.č. 4855, 4856, 4857, 4858 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: L.S. 1. starostu Strana 7/14

8 1. podpisem potvzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1327/6 umístěné ve 2. NP domu č.p. 1327, budovy č.p. 1324, 1325, 1326, 1327 na pozemcích parc.č. 4855, 4856, 4857, 4858 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: L.S. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 754/3 umístěné ve 2. NP budovy č.p. 754 na pozemku parc.č. 600 v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: I.F. 1. starostu 1. podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 754/3 umístěné ve 2. NP budovy č.p. 754 na pozemku parc.č. 600 v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: I.F. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr výpůjčky na část pozemku (54 m 2 ) parc.č. 3687/17 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 5020 m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví města na dobu určitou od do Žadatel: CASCO 21 s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3 Termín: /2015-RADA/ Rada města I. bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 825/5 umístěné ve 3.NP domu č.p. 825, budovy č.p. 824, 825 na pozemcích parc.č. 3919, 3918 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: J.L. 1. starostu 1. podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 825/5 umístěné ve 3.NP domu č.p. 825, budovy č.p. 824, 825 na pozemcích parc.č. 3919, 3918 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: J.L. Termín: Strana 8/14

9 08/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí se stavbou vodovodní přípojky z pozemku parc.č. 2593/54 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 637 m 2 ve vlastnictví soukromé osoby na pozemek parc.č. 3803/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1019 m 2 ve vlastnictví města vše v obci a k.ú. Žamberk dle předložené situace a s podmínkou uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: V.P. 08/2015-RADA/ Rada města nabídku prodeje pozemků parc.č zahrada o výměře m 2, parc.č zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 (součástí je stavba bez čp/če, jiná st.) vedené na listu vlastnictví č pro obec a k.ú. Žamberk za nabídkovou cenu Kč ,--. Žadatel: H.S. a D.V. II. předává zastupitelstvu města k projednání nabídku na odkup pozemků parc.č zahrada o výměře m 2, parc.č zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 (součástí je stavba bez čp/če, jiná st.) vedené na listu vlastnictví č pro obec a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč ,--. Žadatel: H.S. a D.V 08/2015-RADA/ Rada města I. ruší usnesení č. 01/2014-RADA/28, ve věci schválení uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3878/1 ve vlastnictví společnosti Ředitelství silnic a dálnic z důvodu stavby Žamberk - Rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice I/11 v ul. Čs. armády. II. doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 02/2014-ZAST/38 ve věci schválení uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3878/1 ve vlastnictví společnosti Ředitelství silnic a dálnic z důvodu stavby Žamberk - Rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice I/11 v ul. Čs. armády. 08/2015-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3878/1 ve správě společnosti ŘSD ČR z důvodu stavby Žamberk - Rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice I/11 v ul. Čs. armády v jejím novém znění. 08/2015-RADA/ Rada města Strana 9/14

10 žádost J.Š. ohledně vybudování nového vodovodního řadu v místní komunikaci na Špitálce místostarostu jednáním v této záležitosti 08/2015-RADA/ Rada města žádost paní Petry Hubálkové ve věci změny dopravního značení na pozemku parc. č. 494/19 v k.ú. Žamberk dopravní komisi projednáním požadavku 08/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s umístěním HDPE trubky 40/33 a datového vedení v chodníkové části v Nádražní ulici ve stavbě chodníku na pozemcích parc.č. 3687/1 - ost. plocha, silnice o výměře m 2 v obci a k.ú. Žamberk a parc.č. 727/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 6619 m 2 v obci a k.ú. Dlouhoňovice v trase od firmy NORGREN CZ s.r.o. po vjezd na parkoviště firmy Bühler CZ s.r.o. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, Letohrad 08/2015-RADA/ Rada města žádost J.S. a M. D. o opravu cesty v "Zádolí" v k.ú. Žamberk REUP objednáním havarijní opravy komunikace u TS Žamberk v ceně do ,- Kč vč. DPH 08/2015-RADA/ Rada města dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SMLZ s firmou AV MEDIA, a.s. Praha, ve věci prodloužené záruky na dodávku technologie digitalizace kina o dva roky starostu podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.smlz /2015-RADA/ Rada města I. souhlasí jako vlastník domu č.p. 39 v Žamberku s umístěním sídla Spolku divadelních ochotníků Diviš, z.s. v domě č.p. 39, ulice Nádražní, Žamberk. Žadatel: Spolek divadelních ochotníků Diviš, z.s., Nádražní 39, Žamberk Strana 10/14

11 08/2015-RADA/ Rada města informaci odboru PRAV k dodatku smlouvy o dílo č. 012/14 mezi spol. Vodovody a kanalizace, v.o.s., a VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o 08/2015-RADA/ Rada města poskytnutí finančního daru ve výši Kč dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data včetně, a to dle přílohy starostu podpisem smluv 08/2015-RADA/ Rada města informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací 08/2015-RADA/ Rada města smlouvu o poskytování služeb v oblasti přenosu dat mezi spol. Alberon Letohrad s.r.o., IČ , a městem Žamberk starostu podpisem smlouvy 08/2015-RADA/ Rada města smlouvu mezi městem Žamberk a spol. TYHAN s.r.o., IČ , Raisova 232, Žamberk starostu podpisem smlouvy 08/2015-RADA/ Rada města smlouvu mezi městem Žamberk a I.R. starostu podpisem smlouvy 08/2015-RADA/ Rada města obsah smlouvy o dílo na Svoz biologicky rozložitelných odpadů ze speciálních nádob-compostainerů od budovy radnice a pověřeného úřadu pro rok starostu Strana 11/14

12 1. podpisem smlouvy Termín: /2015-RADA/ Rada města kácení 1 ks břízy bělokoré (Betula pendula) na pozemku parc. č. 3839/1 v k.ú. Žamberk za podmínky, že subjekt, který provede kácení výše uvedené dřeviny, zajistí plnění povinností hospodářského subjektu podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, včetně jejich prováděcích předpisů (Systém náležité péče) Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření popř. jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 08/2015-RADA/ Rada města ošatné pro oddávající na rok 2015 dle přílohy 08/2015-RADA/ Rada města výroční zprávu Městského muzea Žamberk za rok /2015-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze dne /2015-RADA/ Rada města oznámení společnosti O2 Czech republic, a.s. o zrušení veřejných telefonních automatů v průběhu 1. pololetí roku 2015 v Žamberku v ul. Čs. armády u č.p (u čerpací stanice) II. neschvaluje spolufinancování nákladů na provoz a údržbu veřejných telefonních automatů pro zachování služby v místech navržených ke zrušení Žadatel: O2 Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 08/2015-RADA/ Rada města konání veřejné akce v rámci 7. ročníku Celonárodní čtení Bible dne od 16:00 hod do 18:00 hod na Pěší zóně Žadatel: Společenství křesťanů Kunvald, Albertova 298, Žamberk Strana 12/14

13 08/2015-RADA/ Rada města výběrovou komisi pro výběrové řízení na pozici ředitel/ka Městské muzeum ve složení: MUDr. Jiřina Jirešová - předseda, JUDr. Jitka Kubová, Mgr. Lucie Raliková, Vladislav Severin, Mgr. Jitka Rychlíková ( náhradník PaedDr.Marie Borkovcová, Lanškroun) 08/2015-RADA/ Rada města zápis z jednání Školské rady při Základní škole Žamberk 743 ze dne a /2015-RADA/ Rada města smlouvu č. OSV/15/20324 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách s Pardubickým krajem 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. jejím podpisem Termín: /2015-RADA/ Rada města informaci starosty o nemožnosti ustavení škodní komise města Žamberk z důvodu nezájmu oslovených osob a obavy z možných trestních oznámení podaných na jejich činnost II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. přepracovat směrnice Termín: /2015-RADA/ Rada města umístění odpadkového koše na psí exkrementy v prostoru pozemku parc.č. 1598/3 v lokalitě Pod Kapličkou dle přiložené situace Žadatel: Stavební bytové družstvo Žamberk, Pionýrů 1176, Žamberk 1. ředitele společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. 1. zajistit umístění koše a pravidelný odvoz odpadků Termín: III. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zajistit objednávku Strana 13/14

14 Termín: /2015-RADA/ Rada města I. souhlasí se záborem chodníku v ul. Masarykovo nám. před čp. 87 o velikosti cca 23 m 2 z důvodu provádění stavebních prací - výměny střešní krytiny a obnovy vnějších omítek ve dnech od dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: R. a P. B. 08/2015-RADA/ Rada města nákup vozidla pro potřeby Stavebního úřadu MěÚ Žamberk: Škoda fabia 1.2. TSi 63 kw Ambiente, rok výbory 2010 za částku ,- Kč 1. Romana Šťovíčka, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Jiřího Dytrta, starostu 1. zabezpečit veškeré záležitosti spojené s nákupem služebního vozidla Termín: /2015-RADA/ Rada města nabídku systému Public Stream LITE pro živý přenos ze zasedání zastupitelstva města II. ukládá 1. Bc. Zdenkovi Vanickému, vedoucímu oddělení informatiky 1. podat v této věci stanovisko do konce dubna Termín: Jiří Dytrt starosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička místostarosta Strana 14/14

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015 09/2015-RADA/461-9. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 09/2015-RADA/462-9. Rada města předložený program jednání RM 09/2015-RADA/463-9. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012 56/2012-RADA/2424-56. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 56/2012-RADA/2425-56. Rada města předložený program jednání Rady města 56/2012-RADA/2426-56. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015 24/2015-RADA/1251-24. Rada města ověřovatelem zápisu Zděnku Šebkovou 24/2015-RADA/1252-24. Rada města předložený program jednání RM 24/2015-RADA/1253-24. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013 90/2013-RADA/4165-90. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 90/2013-RADA/4166-90. Rada města předložený program jednání RM 90/2013-RADA/4167-90. Rada města informaci tajemníka MěÚ o

Více

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013 74/2013-RADA/3348-74. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 74/2013-RADA/3349-74. Rada města předloţený program jednání RM 74/2013-RADA/3350-74. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013 77/2013-RADA/3519-77. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 77/2013-RADA/3520-77. Rada města předložený program jednání RM 77/2013-RADA/3521-77. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015 19/2015-RADA/952-19. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 19/2015-RADA/953-19. Rada města předložený program jednání RM 19/2015-RADA/954-19. Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014 97/2014-RADA/4590-97. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 97/2014-RADA/4591-97. Rada města předložený programu jednání RM 97/2014-RADA/4592-97. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení RM č. 36/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 36/2016-RADA ze dne 36/2016-RADA/1809-36. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 36/2016-RADA/1810-36. Rada města předložený program jednání RM 36/2016-RADA/1811-36. Rada města - kolaudační souhlas Stavebního

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informaci pana RNDr. Zb. Navrátila, ředitele Městského muzea, o škodě

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení RM č. 49/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 49/2016-RADA ze dne 49/2016-RADA/2484-49. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 49/2016-RADA/2485-49. Rada města předložený program jednání RM 49/2016-RADA/2486-49. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení RM č. 83/2017-RADA ze dne

Usnesení RM č. 83/2017-RADA ze dne 83/2017-RADA/4089-83. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 83/2017-RADA/4090-83. Rada města předložený program jednání RM 83/2017-RADA/4091-83. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o schválených

Více

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015 Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop, PaedDr. Hana Štětinová pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 04/2015-ZAST/89-4. jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu

Více

Usnesení RM č. 57/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 57/2016-RADA ze dne 57/2016-RADA/2916-57. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 57/2016-RADA/2917-57. Rada města předložený program jednání RM 57/2016-RADA/2918-57. Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.12/2010

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.12/2010 PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.12/2010 Usnesení RM č. 109/2010-RADA ze dne 13.05.2010 Usnesení č. 4584/10 RM bere na vědomí informaci tajemníka o splněných usneseních číslo: 4283-4285/10, 4287/10, 4329/10,

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

1. Majetkové záležitosti

1. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 79. jednání Rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.8/2010

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.8/2010 PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.8/2010 1 Usnesení RM č. 105/2010-RADA ze dne 25.3.2010 Usnesení č. 4390/10 RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel OS 3302 pro dítě narozené

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 29. schůze Rady města Slavičín, konané dne 1.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 29. schůze Rady města Slavičín, konané dne 1.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 29. schůze Rady města, konané dne 1.11.2011 Usnesení č. 29/0490/11 Smlouva o provozování kina na rok 2012 uzavření smlouvy o provozování kina na rok 2012 mezi městem a Zdeňkem

Více

KONANÉ DNE 19. 10. 2015

KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Z Á P I S ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení RM č. 28/2015-RADA ze dne 05.11.2015

Usnesení RM č. 28/2015-RADA ze dne 05.11.2015 29/2015-RADA/1456-29. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 29/2015-RADA/1457-29. Rada města předložený program jednání RM 29/2015-RADA/1458-29. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 29 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 17. března 2009 ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice v Kajlovci. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.09.2015 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.09.2015 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.09.2015 od 14:10 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Petici občanů části města Stříbra Těchlovic ze dne 24.08.2015 02.

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne Omluveni: Petr Procházka, MUDr. Jaromír Prokop pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 03/2015-ZAST/52-3. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Pavla Dlabku a Mgr. Petra Andrleho

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 čís. 2470/RMOb-Vit/1014/86-2498/RMOb-Vit/1014/86 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 1/2010 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 15. listopadu 2010 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Usnesení RM č. 6/2015-RADA ze dne

Usnesení RM č. 6/2015-RADA ze dne 06/2015-RADA/291-6. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 06/2015-RADA/292-6. Rada města předložený program jednání RM 06/2015-RADA/293-6. Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 11 konané dne 21. a 28. 3. 2011 USN RM 069/2011 089/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 11 konané dne 21. a 28. 3. 2011 USN RM 069/2011 089/2011 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 11 konané dne 21. a 28. 3. 2011 069/2011 089/2011 Přítomni: starosta Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká, Bc.

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 27/2012 konaného dne 20. 8. 2012

Více

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015 26/2015-RADA/1329-26. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 26/2015-RADA/1330-26. Rada města předložený program jednání RM 26/2015-RADA/1331-26. Rada města - územní rozhodnutí Stavebního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 514/2011 011/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 1 18 a 33 37) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr.

Více

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko.

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko. Rada města Konice dne 25.5.2015: Usnesení č.11/2015 1. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu na vzájemný prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú, Čunín mezi městem Konice

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 9.05.200 místostarosta - Ing. Petr Štulc Kontrola plnění úkolů 2

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více