INFORMACE/REJSTŘÍK. Sortiment výrobků v programu Tailor Made. Výpočtové vztahy a definice. Přehledná tabulka závitů. Měření drsnosti povrchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE/REJSTŘÍK. Sortiment výrobků v programu Tailor Made. Výpočtové vztahy a definice. Přehledná tabulka závitů. Měření drsnosti povrchu"

Transkript

1 NORM/RJSTŘÍK Sortiment výrobků v programu Tailor Made 2 Výpočtové vztahy a definice 4 Přehledná tabulka závitů 11 Měření drsnosti povrchu 14 Tolerance děr 16 Nejčastěji kladené dotazy 18 1

2 nformace/rejstřík Tailor Made Rychlá nabídka Jednoduché objednání Konkurenceschopné dodací termíny rézování nformace/rejstřík alší nástrojové alternativy navržené tak, aby vyhovovaly vašim specifickým požadavkům Vedle uceleného sortimentu standardních výrobků, můžeme rovněž nabídnout nástroje podle vámi zadaných rozměrů, za podmínek obvyklých pro standardní nástroje. Naše nabídka Tailor Made vám umožňuje přímo stanovit požadované rozměry bez toho, že byste zaplatili cenu za speciální nástroj. Stažení návodu pro výběr nástrojů v provedení Tailor Made ve formátu P je možné na adrese: alší podrobnosti získáte od příslušného obchodního zastoupení firmy oromant. 2

3 nformace/rejstřík Tailor Made Skupiny nástrojů nabízené v provedení Tailor Made jsou: řitové destičky orout řitové destičky T-Max Q-ut Nástrojové držáky orout/t-max Q-ut Nástrojové držáky T-Max Q-ut MS řitové destičky orothread 266 řitové destičky U-Lock Čelní frézování rézy s kruhovými břitovými destičkami oromill 200 rézy pro ponorné frézování oromill 210 Čelní frézy oromill 245 Čelní válcové frézy oromill 290 rézy s kruhovými břitovými destičkami oromill 300 Čelní válcové frézy oromill 390 Čelní válcové frézy oromill 490 řitové destičky oromill entury rézování kotoučovými frézami řitové destičky pro kotoučové frézy oromill 331 Kotoučové frézy oromill 331 Kotoučové frézy oromill 331 s pevnými lůžky břitových destiček řitové destičky pro frézy T-Max Q-cutter rážkovací frézy T-Max Q-cutter Čelní frézování litiny - utomobilový průmysl Stavitené frézy Sandvik uto- rézovací břitové destičky T-Line rézy T-Line rézy Sandvik uto pro vrtání válců rézování čelními válcovými frézami Čelní válcové frézy oromill 390 Válcové frézy oromill 390 s dlouhými břity Čelní válcové frézy oromill 490 rézy oromill 790 l pro frézování hliníku krátkých děr - vrtáky elta Program Vrtáky ororill elta- 840 Vrtáky ororill elta- 850 l pro obrábění hliníku Vrtáky ororill elta Vrtáky oromant elta krátkých děr - vrtáky typu U Program Vrtáky ororill 880 Vrtáky ororill 880 s více průměry nebo srážečem hran Vrtáky oromant U Vrtáky oromant U s více průměry nebo srážečem hran Vrtáky T-MX U hlubokých děr Vrtací hlavy T-MX rézování 3 nformace/rejstřík

4 nformace/rejstřík výpočtvé vztahy a definice Výpočtové vztahy a vymezení pojmů rézování nformace/rejstřík Řezná rychlost v c ) m/min) m π n v c 1000 v c = n = 1000 π x m Rychlost úběru kovu Q) Užitečný výkon P c ) cm³/min) kw) Q = v c a p f n P c = v c a p f n k c 60 10³ Strojní čas T c ) min) m T c = f n n Průměrná tloušťka třísky h m ) Kruhové břitové destičky ) 360 f n a p h m = h m = f n sin k r h ex = f n sin k r 4 i π arccos 1 - Poznámka: arccos ve stupních Tvar břitové destičky:,, S, T, V, W ) Max. tloušťka třísky h ex ) Kruhové břitové destičky ) 4 a h ex = f n p 2 a ² p i i - Tvar břitové destičky:,, S, T, V, W ) loubka profilu R max ) μm) f 2 n 125 R max = r e Otáčky vřetena n) ot/min) Specifická řezná síla k c ) N/²) γ k c = k c1 h -m m c a p i Soustružení m1 + m2 m a p f n v c n P c Q T c m h m h ex k c k c1 m c k r γ 0 r ε m π l m 1000 f n 2 *) *) Vnější nebo vnitřní podélné) ) SL = Obrábění čelních ploch ) R max SL Spirálová řezná délka SL) SL = Označení π 1000 Veličina Obráběný průměr loubka řezu.o..) Posuv na otáčku Řezná rychlost Otáčky vřetena fektivní výkon Rychlost úběru kovu Strojní čas Řezná délka Průměrná tloušťka třísky Maximální tloušťka třísky Specifická řezná síla Specifická řezná síla platná pro h m = 1 Opravný součinitel pro danou h m Úhel nastavení Úhel čela Poloměr špičky loubka profilu výška profilu) Spirálová řezná délka l m1 f n Obrábění kuželových ploch ) SL = l m2 = m1 + m2 2 l m1 ² + π 1000 m1 m2 2 Metrické jednotky /ot m/min ot/min kw cm³/min min N/² N/² stupeň stupeň Pro upichování a se používá také f nx radiální posuv) a f nz axiální posuv). μm m l m2 f n ²

5 nformace/rejstřík výpočtové vztahy a definice Soustružení závitů Výpočtové vztahy pro určení přísuvu pro jednotlivé půchody v redukovaném sledu. Označení Veličina Metrické jednotky apx = a p nap - 1 j apx Radiální přísuv ktuální průchod pro sled od 1 do nap) a p elková hloubka profilu závitu Příklad: nap j Počet průchodů 1. průchod 2. průchod 3. průchod = 0.3 = 1 = x - 1 Podmínky Výpočet Výsledky Řezání vnějších závitů Rozteč: 1.5 a p : 0.94 nap: 6 průchodů apx 1 = apx 2 = = = průchod, přísuv = průchod, přísuv = 0.19 rézování apx 3 = = průchod, přísuv = 0.17 apx 4 = = průchod, přísuv = 0.14 apx 5 = = průchod, přísuv = 0.11 apx 6 = = průchod, přísuv = nformace/rejstřík

6 nformace/rejstřík výpočtové vztahy a definice rézování Řezná rychlost v c ) Otáčky vřetena n) m/min) ot/min) v c = cap π n v c 1000 n = 1000 π cap Označení cap f z Veličina Průměr v řezu pro příslušnou hloubku řezu, a p Posuv/zub Metrické jednotky Posuv na zub f z ) ) v f f z = n z c Rychlost úběru kovu Q) cm³/min) a p a e v f Q = 1000 z n z c v f elkový počet zubů frézy Počet efektivních zubů Posuv stolu ks ks /min Posuv stolu nebo rychlost posuvu v f ) /min) v f = f z n z c Kroutící moment M c ) Nm) M c = P c 30 10³ π n f n a p v c γ 0 Posuv/ot loubka řezu.o..) Řezná rychlost Úhel čela m/min stupeň rézování Požadovaný užitečný výkon P c ) kw) a p a e v f k c P c = a e n P c M c Q Šířka pracovního záběru Otáčky vřetena fektivní výkon Kroutící moment Rychlost úběru kovu ot/min kw Nm cm³/min Průměrná tloušťka třísky h m ). Pro přímé břity. h m Průměrná tloušťka třísky rézování obvodem frézy ) 360 sin k r a e f z h m = 2 a e π cap arccos 1 - cap h ex k r m w Maximální tloušťka třísky Úhel nastavení Obráběný průměr průměr obrobku) Neobrobený průměr průměr obrobku) stupeň Čelní frézování Pokud je obrobek středově umístěný vůči ose frézy. ) 180 sin k r a e f z h m = a e π cap arcsin cap Poznámka: arccos a arcsin ve stupních Specifická řezná síla k c ) N/²) k c = k c1 h -m m c 1 - γ v fm Posuv nástroje daný posuvem stolu v úrovni m průměr v řezu) /min Jestliže hodnota γ 0 není známa, použijte γ 0 = 0, takže platí: k c = k c1 h -m m c nformace/rejstřík 6

7 nformace/rejstřík výpočtové vztahy a definice Výpočtové vztahy pro konkrétní typy fréz rézy s přímými břity Max. průměr v řezu v příslušné hloubce. cap = c + 2 a p tan k r Čelní frézování a frézování obvodem fréza vystředěna vůči obrobku), přímé břity, a e > cap /2). f z = h ex sin k r Čelní frézování a frézování obvodem fréza nevystředěna vůči obrobku), přímé břitya e < cap /2). h ex cap f z = 2 sin k r cap a e a e ² rézy s kruhovými břitovými destičkami Max. průměr v řezu pro danou hloubku. cap = c + i² i 2 a p )² rézování Čelní frézování s využitím kruhových břitových destiček a e > cap /2). f z = h ex i 2 a p i a p ² Stopkové frézy s kulovým čelem Čelní frézování fréza nevystředěna vůči obrobku) - a e < cap /2), kruhové břitové destičky a e <i/2). f z = h ex i cap 4 a p i a p ² cap a e a e ² Max. průměr v řezu v příslušné hloubce. Posuv na zub /zub), fréza vystředěna vůči obrobku. cap = 3 ² 3 2 a p )² f z = 3 h ex cap Posuv na zub /zub), frézování obvodem frézy. f z = 3 h ex cap ² cap 2 a e )² 7 nformace/rejstřík

8 nformace/rejstřík výpočtové vztahy a definice rézování Matematické vyjádření v fm = n f z z c v f = v fm m cap ) m f z = h ex f z = a e eff = h ex 1 cos² b b = arccos 1 - m ² w ² 4 m cap ) V celistvém obrobku plný materiál), kde w = 0 a a e eff = m 2 Při zvětšování otvoru Vnitřní postupné zahlubování po šroubovici 3-osé) nebo frézování kruhovou interpolací 2-osé) h ex = sin b 2 * a e eff cap Posuv na obvodu nástroje /min) Posuv v ose nástroje /min) Radiální hloubka řezu ) Posuv na zub ) Posuv na zub ) Postupné zahlubování po šroubovici v celistvém obrobku Postupné zahlubování po šroubovici nebo frézování kruhovou interpolací při zvětšování otvoru vf = m - c eff vf1 = vf rézování kruhovou interpolací s odvalováním ve směru dráhy nástroje, vf1 2 Vnější postupné zahlubování po šroubovici 3-osé) nebo frézování kruhovou interpolací 2-osé) Matematické vyjádření v fm = n f z z c Posuv na obvodu nástroje /min) v f = v fm m + cap ) m f z = h ex sin b Posuv v ose nástroje /min) Posuv na zub ) a e eff = w ² m ² 4 m + cap ) b = arccos 1-2 * a e eff cap nformace/rejstřík 8

9 nformace/rejstřík výpočtové vztahy a definice Řezná rychlost v c ) m/min) c π n v c = 1000 Posuv na otáčku f n ) /ot) v f f n = n Rychlost úběru kovu Q) cm³/min) Q = c f n v c 4 Otáčky vřetena n) ot/min) v c 1000 n = π c Rychlost penetrace v f ) /min) v f = f n n Strojní čas T c ) min) l m T c = v f Označení c v c n Q f n f z v f T c m P c Veličina Průměr vrtáku Řezná rychlost Otáčky vřetena Rychlost úběru kovu Posuv na otáčku Posuv/břit Rychlost penetrace Strojní čas loubka vrtání fektivní výkon Metrické jednotky m/min ot/min cm³/min /ot /min min kw Požadovaný efektivní výkon P c ) Kroutící moment M c ) kw) Nm) P c = f n v c c k c P c 30 10³ M c = ³ π n Specifická řezná síla k c ) Nm/²) -m c k c = k c1 f z sin k r ) 1 - γ Pro monolitní karbidové vrtáky: ororill elta-, typ 840) f z = f n /2 k r = 70 γ 0 = 30 Síla posuvu f ) N) f 0.5 k c c 2 M c f f n sin k r Pro vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami: ororill 880) f z = f n k r = 88 γ 0 = 15 Kroutící moment Síla posuvu ororill 880 Nm N rézování a vrtání na jádro Rychlost penetrace Posuv na otáčku f n ) /min) /ot) v f = f n n f n = z c f z Označení z c a p Veličina Počet efektivních břitů *) loubka řezu.o..) Metrické jednotky ks fektivní výkon P c ) kw) a p f n k c v c P c = 60 10³ Síla posuvu f ) N) 1 - a p c f z Posuv na břit V) *) Poznámka: při stupňovitém vyvrtávání z c = 1 /ot f 0.5 a p f n k c sin k r alší výpočtové vztahy, viz kapitola 9 nformace/rejstřík

10 nformace/rejstřík výpočtové vztahy a definice Nový kalkulátor řezných podmínek Velmi snadné použití s automatickou nápovědou rézování nformace/rejstřík Kalkulátor řezných podmínek společnosti Sandvik oromant byl vytvořen tak, aby umožňoval vypočítat většinu početních úloh, se kterými je možné se setkat v oboru obrábění kovů. Použití kalkulátoru je velice snadné a kalkulátor nabízí automatickou nápovědu. Mezi uživatele se řadí programátoři, obsluha strojů, seřizovači, vedoucí dílen, mistři, konstruktéři a další. Každý uživatel může snadno stanovit, které parametry je třeba určit, na displeji si v menu zvolit odpovídající výpočtové vztahy a zadat vstupní hodnoty tak, jak je vyzván kalkulátorem. Proto není nutné, aby si uživatel pamatoval potřebné vztahy pro výpočet řezných podmínek. Kalkulátor řezných podmínek společnosti Sandvik oromant je také možné použít, jako běžnou matematickou kalkulačku. Výpočty je možné provádět v metrickém nebo palcovém režimu. Výpočetní software Modul pro výpočet řezných podmínek Soustružení, frézování, vrtání a vyvrtávání Příklad pro ororill 880 Modul pro výpočet řezných podmínek je zdarma k dispozici na internetových stránkách: nebo na: Příručka Plura guide Výběr nástrojů, stanovení řezných podmínek a programování dráhy fréz oromill Plura a oromill 316. K dispozici na -ROM, objednací číslo: -2948: Vstupní údaje Materiál Třída Kalkulátor s metrickým/palcovým režimem Velikost 80x125x15 Průměr loubka díry Výstupní údaje

11 nformace/rejstřík přehled programu pro řezání závitů Přehledné schéma programu pro řezání závitů celkový přehled Pravý/ Levý Řezání vnějších závitů Řezání vnitřních závitů Min. průměr díry ) Rozteč Rozteč orout XS 4 10 oroturn XS orout M t.p.i t.p.i. rézování t.p.i. T-Max U-Lock T-Max U-Lock t.p.i t.p.i. orothread 266 orothread t.p.i t.p.i. T-Max Twin-Lock 60 T-Max Twin-Lock 10 5 t.p.i t.p.i. oromill oromill Plura t.p.i. 12 oromill t.p.i. 40 oromill t.p.i. 11 nformace/rejstřík

12 nformace/rejstřík přehled programu pro řezání závitů oporučené rozměry díry pro řezání závitu Řadou tabulek doporučované rozměry předvrtaných děr pro řezání závitů neplatí pro moderní vrtáky, jako například ororill elta-, který běžně vytváří poněkud menší, zato však přesnější díry, než konvenční SS vrtáky. Použití hodnot průměrů doporučovaných pro konvenční vrtáky může vést k poškození závitníku. Pro větší průměry děr použijte vrták ororill 880. Pro zkosení hran použijte vrtáky se srážečem hran ororill elta- typ 841) nebo stopkové frézy pro srážení hran oromill Plura, oromill 327 nebo oromill 328. Podrobnější informace viz strana 126. ororill 880 rézování Metrické závity dle SO c děr pro řezání závitů Závit Rozteč Průměr vrtáku c oporučený vrták M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M nformace/rejstřík 12

13 nformace/rejstřík přehled programu pro řezání závitů Palcové a metrické závity dle SO děr pro řezání závitů Závit M4 0.7 M4 0.7 M5 0.8 M5 0.8 M6 1.0 M6 1.0 M M Palcové míry.201" 1/4-20 UN.260" 5/16-18 UN.272" 5/16-24 UN.315" 3/8-16 UN Rozteč c oporučený vrták R R R R R R R R R R M M M M " 1/2-20 UN R R R R R M M " 9/16-12 UN.532" 5/8-11 UN R R R M M M " 3/4-10 UN R R R R M " /4-16 UN R Jemné závity M M8 1.0 M M M M M M M M Tvářené závity M4 0.7 M5 0.8 M6 1.0 M M M M M " 1/2-13 UN.516" 9/16-18 UN rézování závitů M4 M5 M6 M7 M M " 3/8-24 UN M M M M20 M24 Jemné závity M6 0.5 M M " 1/4-28 UN ororill elta- R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R rézování 13 nformace/rejstřík

14 nformace/rejstřík měření jakosti povrchu Měření jakosti povrchu Strukturu povrchu vytvářeného na obrobku je možné popsat pomocí tří základních parametrů: P-profil Základní profil, celkový profil. W-profil Profil vlnitosti R-profil Profil drsnosti. Profil R je odvozen z profilu P potlačením dlouhovlnných složek s využitím filtru profilu. Profil R je tedy záměrnou modifikací profilu P. rézování Základní principy vyhodnocení Při měření jakosti povrchu se vyhodnocení obvykle provádí na jediné předepsané referenční délce. Jestliže referenční délka není určena na výkrese součásti, musí v takovém případě stanovit referenční délku osoba provádějící měření jakosti povrchu. r Měřené délky l t = celková délka skládá se z délky nájezdu, vyhodnocované délky a délky doběhu). l n = vyhodnocovaná délka standardně se skládá z pěti základních délek). l r = základní referenční) délka. n = 5 x r t Parametry určené R-profilem: Nejčastější parametry R-profilu jsou: R a Střední čára profilu Příklad označení na výkrese: 3.2 nformace/rejstřík Vyhodnocení střední aritmetické úchylky posuzovaného profilu. R a 14 Střední výška nerovnosti profilu Střední hodnota všech odchylek od střední čáry profilu na vyhodnocované délce, bez ohledu na jejich vertikální směr. To znamená, že pomocí hodnoty R a nelze určit, zda odchylky mají charakter výstupků nebo prohlubní. odnota R a není významně ovlivňována ojedinělými odchylkami, což znamená, že také existuje riziko zanedbání velkého výstupku nebo rýhy. Nejčastější hodnoty R a pro kovové povrchy se pohybují mezi 0.02 μm a 3.5 μm čím nižší hodnota, tím hladší povrch 0.02 μm = zrcadlově hladký). R a = 2 µm R a = 2 µm Struktura povrchu se může jevit velmi odlišně, ale přesto může vykazovat stále stejnou hodnotu R a.

15 nformace/rejstřík měření jakosti povrchu R z1 R z2 R z3 R z4 R z5 Příklad označení na výkrese: R z 8 R z = R z1 + R z2 + R z3 + R z4 + R z5 5 R z n1 n2 n3 n4 n5 Maximální výška profilu průměrná) Největší výška profilu je průměrná hodnota jednotlivých výšek profilu, R z, stanovených z největší výšky výstupku a největší hloubky prohlubně profilu na základních délkách, ze kterých se skládá vyhodnocovaná délka. Obvykle se jedná o pět základních délek, ale jejich počet se u moderních měřících přístrojů může lišit. odnota R z na základní délce, která udává největší úchylku, se označuje R zmax nebo také R max. R t Příklad označení na výkrese: R t 4 R t elková výška profilu elková výška profilu je součtem výšky nejvyššího výstupku profilu a hloubky nejnižší prohlubně profilu na vyhodnocované délce která se obvykle skládá z pěti základních délek). Nezávislá hodnota R t která nesouvisí s R z nebo R a ) představuje jeden z nejpřísnějších požadavků na R-profil. rézování R p1 R p2 R p3 R p4 R p5 Příklad označení na výkrese: R p 2 R p = R p1 + R p2 + R p3 + R p4 + R p5 5 R p Maximální výška výstupku profilu průměrná) Maximální výška výstupku profilu je střední hodnota jednotlivých největších výšek výstupků profilu, R p, stanovených pro jednotlivé základní délky. Parametr jakosti povrchu, R p, spolu s, R z, lze použít pro stanovení údajů o vlastnostech povrchu. loubka profilu n % c Vztažná referenční) úroveň Materiálový poměr profilu nosný podíl) Příklad označení na výkrese: R mr 70%/c =1 R mr Materiálový poměr profilu - nosná křivka bbot-irestoneova křivka) Nejvhodnější metodou pro určení " míry odolnosti proti opotřebení" u dané součásti je stanovení příslušného materiálového poměru profilu jejího povrchu. odnota R mr se udává v %. Vyhodnocení materiálového poměru profilu se provádí jednoduchou metodou, která umožňuje posoudit stupeň povrchových vad. 15 nformace/rejstřík

16 nformace/rejstřík - tolerance děr Toleranční pole děr Toleranční pole děr Rozměr díry je určen třemi parametry: Jmenovitý rozměr teoreticky přesná hodnota) Šířka tolerančního pole dle SO označovaná T) Poloha tolerančního pole dle SO označovaná velkými písmeny) Ø rézování max minus min je šířka tolerančního pole označovaná jako T. Stupeň přesnosti T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 Rozsah průměrů, ) >3 6 >6 10 >10 18 >18 30 >30 50 >50 80 > > > Čím je číselné označení stupně přesnosti nižší, tím užší je šířka tolerančního pole. Šířka tolerančního pole pro daný stupeň přesnosti se zvětšuje v závislosti na velikosti průměru Příklady Ložiska íry pro řezání závitů závitníky bez drážek ěžné díry pro řezání závitů Nulová čára Názorný příklad: Jmenovitý rozměr: Šířka tolerančního pole: Poloha: T 10 dle SO) 0 až plus dle SO) nformace/rejstřík 16

17 nformace/rejstřík - tolerance děr Tolerance hřídele a díry Tolerance díry velmi často souvisí s tolerancí hřídele, který musí rozměrově odpovídat příslušné velikosti díry. Příklad: řídel ø20 h7 Průměr díry větší než průměr hřídele Uložení s vůlí ložiska) íra ø20 h7 Poloha tolerančních polí hřídele je označována malými písmeny a jejich značení koresponduje s označováním tolerancí díry. Níže uvedený obrázek nabízí celkový přehled: Nejčastější případ S vůlí Kluzné Nástrčné S přesahem Pevná uložení =negativní vůle) nerozebíratelná spojení) Průměr hřídele větší než průměr díry 17 rézování nformace/rejstřík

18 nformace/rejstřík Nejčastěji kladené otázky Nejčastěji kladené otázky Kde lze nalézt informace o nejrůznějších tématech Kde je možné najít řezné podmínky? Upozorňujeme, že doporučené řezné rychlosti a rychlosti posuvu lze najít v lavním katalogu, jedinou výjimkou jsou doporučení pro rychlost posuvu frézovacích nástrojů, viz strana 192. oporučení pro volbu řezných podmínek, řešení problémů a jak se jim vyvarovat, jsou však součástí této příručky. Jakou metodu a nástroj je vhodné použít? První část každé kapitoly o produktech, nazvaná plikace, nabízí metodické pokyny pro volbu nástrojů a způsob jejich aplikace tak, aby bylo možné dosáhnout uspokojivých výsledků. Soustružení, rotační frézování, frézování závitů Kapitola rézování 3 rézování, postupné zahlubování po šroubovici a vystružování, frézování kruhovou/šroubovicovou interpolací Kde je možné získat více informací o zvoleném produktu? etailní informace o jednotlivých produktech je možné získat v další části každé kapitoly, nazvané Produkty: Kapitola včetně všech nástrojů oroplex) Soustružení závitů rézování a vystružování Řešení problémů Každá kapitola obsahuje část nazvanou Problémy a jejich řešení. Kapitola nformace/rejstřík Soustružení závitů 18 34

19 nformace/rejstřík Nejčastěji kladené otázky rézování a vystružování Obráběcí stroje Soustružnická centra Kapitola 22 Obráběcí centra /metody obrábění na víceúčelových obráběcích strojích /metody obrábění drobných součástí Nástrojové materiály Kapitola oporučení pro volbu třídy Tabulka s celkovým přehledem tříd typy povlaků atd.) Základní informace co je to PV, V, keramika atd rézování ruhy opotřebení břitové destičky obrobku Kapitola Jak obrábět různé materiály obrobku Nová klasifikace materiálů včetně: hodnoty k c charakteristik různých materiálů obrobku vlivu legujících prvků atd. 16 Srovnávací tabulka nové M vs M vs lokální normy 37 oplňkové informace Kapitola ospodárnost výroby Program Tailor made , 58, Výpočtové vztahy 4 íry pro řezání závitů Měření drsnosti povrchu Tolerance děr nformace/rejstřík

20 nformace/rejstřík Nejčastěji kladené otázky rézování Volba nástroje, břitové destičky a způsobu jeho upínání o je třeba uvážit při volbě nástrojů, pokud je cílem dosažení maximální produktivity? Kde lze nalézt stručný popis koncepcí soustružnických nástrojů. Jaké zvolit tvarové provedení břitové destičky? Čím je určena velikost poloměru špičky nástroje? Kdy a jak je možné použít hladící břitové destičky? Jak zvolit správnou: geometrii břitové destičky? třídu? geometrii a třídu? Místo broušení by mělo být využíváno tvrzených součástí. Jak jej správně provádět? Mají všechny vyvrtávací tyče oroturn 107 a oroturn 111 otvory pro přívod řezné kapaliny? no, všechny vyvrtávací tyče mají otvory pro přívod řezné kapaliny, s výjimkou menších velikostí tlumených vyvrtávacích tyčí. Způsob aplikace a používání nástrojů o je třeba uvážit při přípravě dané aplikace? Jak rychlost posuvu, řezná rychlost a hloubka řezu ovlivňuje životnost nástroje? Je třeba předejít nutnosti výměny břitové destičky v průběhu dokončovacího řezu. Jak je možné predikovat životnost nástroje? Jakým způsobem je možné minimalizovat průhyb nástroje při vnitřním? Jakým způsobem lze zlepšit kontrolu utváření třísky? Jakým způsobem je možné omezit potíže s vibracemi? , 48 52, , 63 18, , 100, , , 27, 29, 33, 36, 39, nformace/rejstřík Upínání nástrojů, jejich seřizování a údržba Jak je možné zkontrolovat správné nastavení výšky špičky břitové destičky do osy hrotů? V jakém rozsahu je možné zkrátit vyvrtávací tyč oroturn SL 570)? Jak se určí velikost korekce nástroje na víceúčelovém obráběcím stroji? Lze pro objímky asyix použít vyvrtávací tyče s ploškami? no, jejich použití je možné, ale nelze správně nastavit výšku špičky tyče do osy hrotů, protože tyč s ploškami není opatřena polohovací drážkou. Opotřebení nástroje a kvalita součásti Viz Řešení problémů

21 nformace/rejstřík Nejčastěji kladené otázky Volba nástroje, břitové destičky a způsobu jeho upínání Která geometrie je nejvhodnější pro upichování bez ostřin a výčnělků? Při výrobě radiální drážky je třeba dosáhnout rovného dna. Kterou geometrii je třeba použít? Který typ břitové destičky a geometrie je nejvhodnější pro obrábění tvrzených součástí? Způsob aplikace a používání nástrojů Lze při upichování použít řeznou kapalinu? Jak lze předcházet problémům se vznikem vibrací? o je třeba uvážit při upichování části obrobku s vyvrtanou dírou? Jak lze předcházet problémům s tvorbou otřepů? Jaká je nejvhodnější metoda pro hrubovací? Vícenásobné nebo ponorné? 15, , 20, , Jsou břitové destičky pro upichování a opatřeny hladící úpravou rohů a jaké to přináší výhody? no, u geometrií T a jsou rohy břitové destičky opatřeny hladící úpravou, což má pozitivní vliv na výslednou kvalitu povrchu při upichování a. rézování Je s využitím břitových destiček pro upichování a s hladící úpravou rohů možné zdvojnásobit rychlost posuvu? Ne. lavním důvodem, proč jsou břitové destičky s geometrií T a opatřeny hladící úpravou rohů, je dosažení mnohem lepší kvality obrobené plochy. Jestliže je rychlost posuvu zvýšena příliš, kontrola třísky se stává obtížnou, což má negativní vliv na životnost nástroje. Jaký je hladící účinek při podélném břitovými destičkami orout? Při provádění soustružnických operací s geometrií TM nebo T je třeba zvýšit rychlost posuvu v axiálním směru tak, aby došlo k průhybu/naklonění držáku/břitové destičky a vytvoření potřebné vůle. Tento jev je označován jako hladící efekt a má za následek skvělou kvalitu obrobené plochy a vysokou produktivitu. o je třeba udělat, aby bylo možné využít hladící technologii také při provádění čelních zapichů? Použít břitové destičky orout s geometrií T. eometrie T navíc stáčí třísky směrem od obrobku, což má za následek vysokou spolehlivost procesu s nejvyšší možnou kvalitou obrobené plochy. Upínání nástrojů, jejich seřizování a údržba Jak správně upevnit pružinou upínanou břitovou destičku? Opotřebení nástroje a kvalita součásti Viz Řešení problémů nformace/rejstřík

22 nformace/rejstřík Nejčastěji kladené otázky Volba nástroje, břitové destičky a způsobu jeho upínání Jak je definován závit? 6 Kdy upřednostnit frézování závitů před m závitů? Jaký je rozdíl mezi řezáním závitů břitovou destičkou s plným profilem, V-profilem a hřebínkovou břitovou destičkou? Jaké jsou rozdíly mezi geometrií, a? Kde lze najít stručný popis koncepcí nástrojů pro řezání závitů? Jaký je rozdíl mezi řezáním pravochodých a levochodých vnějších závitů? Jak zvolit podložku pro zajišťení správného úhlu sklonu ostří? Jaký zvolit průměr frézy pro dosažení správného profilu závitu? Kde je možné najít hodnotu RPR pro frézy oromill Plura? 8, 96 5, , 95, 11 27, 33, rézování Způsob aplikace a používání nástrojů Jaké jsou hlavní rozdíly mezi bočním, přírůstkovým a radiálním přísuvem? Jak správně používat řeznou kapalinu? Jak docílit nejlepší kontroly utváření třísek? Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující dosažení dobré kvality závitu? Jaký typ stroje je vhodný pro frézování závitů? , 26, Upínání nástrojů, jejich seřizování a údržba o je třeba zohlednit při seřizování soustružnického nástroje pro řezání závitů? 19 Opotřebení nástroje bnormální opotřebení hřbetu na jedné straně břitu? Kvalita součásti Proč profil závitu není správný? nformace/rejstřík 22

23 nformace/rejstřík Nejčastěji kladené otázky rézování Volba nástroje, břitové destičky a způsobu jeho upínání Jak maximalizovat produktivitu? Kde najít stručný popis frézovacích aplikací a použitelných nástrojů. Kde lze nalézt informace o geometriích břitových destiček? Kde lze nalézt informace pro volbu vhodné třídy? Jak zvolit správný držák pro danou frézu? , 134, , Způsob aplikace a používání nástrojů Jaký vliv má tloušťka třísky na doporučení pro rychlost posuvu? 20 o znamená pojem "odvalovací způsob nájezdu do záběru - tzv. narolování do záběru? Jak je možné předejít vibracím při frézování rohů? Jak lze snížit sklon k vibracím při frézování? Má použití řezné kapaliny vliv na životnost nástroje? o je třeba uvážit při frézování různorodých materiálů? Která metoda umožňuje snížení průhybu při frézování tenkostěnných součástí? Jaký je nejúčinnější způsob obrábění hlubokých dutin? Jak je možné obrábět díry pomocí frézovacích nástrojů? Jaké jsou výhody trochoidálního kotálnicového) frézování? Upínání nástrojů, jejich seřizování a údržba Jak správně seřídit frézu oromill entury? Kde lze získat informace o přeostřování stopkových fréz oromill Plura? Opotřebení nástroje Velikost opotřebení ve tvaru vrubu limituje životnost nástroje. o lze udělat? Kvalita součásti Při dané operaci nelze dosáhnout požadované kvality obrobené plochy. Proč? , , 52, , 94, , , 131 rézování 23 nformace/rejstřík

24 nformace/rejstřík Nejčastěji kladené otázky Volba nástroje, břitové destičky a způsobu jeho upínání Kdy zvolit monolitní karbidový vrták a kdy vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami? Jakou geometrii a třídu je vhodné použít při obrábění materiálů s odlišnými vlastnostmi pomocí vrtáku ororill 880? Jaký typ vrtáku je možné použít pro ponorné vrtání? Jak zvolit správný držák pro daný nástroj pro vrtání? Jaký význam má tolerance 8? rézování Způsob aplikace a používání nástrojů o je třeba zohlednit při seřizování vrtáku na stroji? o je třeba uvážit při vrtání materiálů obrobků s odlišnými vlastnostmi? Lze vyvrtat díru do skloněného povrchu? Jakým způsobem je možné zlepšit odvádění třísek? Je možné vyrobit díru, která má větší průměr než je nominální průměr vrtáku? Je možné použít vrták ororill 880 pro vyvrtávací operace? Jak zhotovit vodící díry před vrtáním pomocí vrtáku ororill 805? 6, , 15 32, 35, Upínání nástrojů, jejich seřizování a údržba Jak správně nastavit stavitelný adaptér pro vrtáky? Kde získat informace o přeostřování vrtáků ororill elta-? Opotřebení nástroje ochází k vylamování břitů. o je třeba udělat? Kvalita součásti o je důležité pro dosažení vysoké kvality díry? , 46 8 Průměr vyvrtaného otvoru je příliš velký. o je příčinou? 44 Volba nástroje, břitové destičky a způsobu upínání nástrojů Jak zvolit vhodný nástrojový držák pro daný vyvrtávací nástroj? Jakou geometrii a třídu zvolit pro jemné vyvrtávání? 52 25, 47, 52 Jakou geometrii a třídu zvolit pro hrubovací vyvrtávání? 18 nformace/rejstřík 24

25 nformace/rejstřík Nejčastěji kladené otázky Kdy je lepší použít vystružování namísto jemného vyvrtávání? Je vhodné použít vyvrtávání s více břity, stupňovité vyvrtávání nebo vyvrtávání jedním břitem? Je lepší použít nástroj oroore 820 nebo uobore? 5, , 16 Kdy je vhodné použít tlumené nástroje Silent Tools? Jaký průměr nástroje je třeba zvolit, aby bylo možné dosáhnout přesného profilu závitu? Jaká je přesnost nastavení nástroje oroore 825 a hlavy pro jemné vyvrtávání Způsob aplikace a používání nástrojů 46, 52 Jaké je doporučení pro použití řezné kapaliny při vyvrtávání? o je třeba uvážit při obrábění slepých děr? Jaká je nejlepší metoda pro dosažení úzkých tolerancí díry při použití nástroje pro jemné vyvrtávání? Lze pomocí vyvrtávacího nástroje provádět také vnější obráběcí operace? 12 19, Jak předcházet vibracím? viz Řešení problémů) 34 o je třeba uvážit při zpětném vyvrtávání? Jak dosáhnout maximální výkonnosti při práci s oroore 820? Viz Kontrolní postup Je třeba upravit řezné podmínky při vyvrtávání s velkým vyložením nástroje? Jaké řezné podmínky použít pro práci s vyvrtávacím nástrojem? , 42, rézování o je třeba uvážit při obrábění děr velkých průměrů? 18 Jaké je maximální přípustné házení pro výstružník? Upínání nástrojů, jejich seřízení a údržba Jak seřídit hrubovací vyvrtávací nástroj pro vyvrtávání s více břity, stupňovité vyvrtávání a vyvrtávání jedním břitem? 32 39, 43, 45 Jak správně nastavit průměr na stavitelném nástroji oroore 825 nebo hlavě pro jemné vyvrtávání /? Má hlava pro jemné vyvrtávání vyvyžovací protizávaží? Jak toto protizávaží nastavit? Jakou udržbu vyžadují nástroje pro vyvrtávání? Opotřebení nástrojů Jak posuzovat opotřebení břitové destičky? viz Řešení problémů) Kvalita součásti o je třeba uvážit, aby bylo možné dosáhnout dobré kvality obrobené díry? nformace/rejstřík

26 nformace/rejstřík Nejčastěji kladené otázky Výběr systému upínání nástrojů Jaké výhody nabízí rychlovýměnný systém? rézování Rychlejší seřízení a lepší využití stroje Představuje spojka oromant apto jak rychlovýměnný, tak modulární systém? no, modularita vám nabízí možnost sestavit si nástroje potřebné délky ze standardních prvků tak, aby vyhovovaly pro danou aplikaci a typ obtáběcího stroje, možnost rychlé výměny znamená rychlejší seřízení a lepší využití stroje. Jaký typ systému upínání nástrojů je vhodný pro daný typ stroje? Lze používat stejné nástroje se spojkou oromant apto také na jiných strojích? no, na všech typech nových i stávajících strojů. xistuje pouze jediné provedení spojky. Lze použít nástroje se spojkou oromant apto také na strojích s jiným typem rozhraní? no, pomocí základních držáků je možné adaptovat nejběžnější typy rozhraní stroje na systém oromant apto. Jak by měl být vybaven nový víceúčelový obráběcí stroj po jeho koupi? Pro takový typ stroje je velmi důležité použití systému, například oromant apto, který vyhovuje veškerým nárokům vyplývajícím z častých změn podmínek a požadavků, frézování a vrtání), a který je vysoce účinný jak ve stacionárních, tak i v rotačních aplikacích. Lze použít stávající speciální stopkové nástroje po zavedení systému oromant apto, jako standardu na stroji? no, s využitím široké nabídky adaptérů pro nástroje se čtyřhrannou stopkou. Je možné použít spojku oromant apto pro jiné účely? no, například pro upínání v přípravku nebo upnutí obrobku Jaké typy držáků jsou k dispozici pro zvolené soustružnické/frézovací/vrtací/vyvrtávací/závitořezné nástroje? 36 Jsou zapotřebí informace o: Sklíčidlech ydrorip Sklíčidlech ororip Tlumených adaptérech Silent tools oroturn SL Objímkách asyix Způsob aplikace a používání nástrojů Jak aplikovat upínací jednotky na soustružnických centrech? V závislosti na rozhraní obráběcího stroje existuje několik standardních nebo obráběcímu stroji přizpůsobených jednotek. Jaký může mít vliv házení nástrojového držáku na vznik vibrací a výslednou kvalitu obráběcího procesu? Snížení životnosti nástroje a špatná kvalita obrobené plochy jsou často důsledkem nadměrného házení. Použijte nástroje s přímo integrovaným upínacím systémem nebo sklíčidla ydro-rip pro nástroje s válcovou stopkou , , 124, 147, 58, Upínání nástrojů, jejich seřizování a udržba Jsou k dispozici informace o maximálních přípustných otáčkách a vyváženosti? Při použití starého typu kleštinového sklíčidla se spojkou oromant apto upínácí mechanismus nepracuje správně? Použití dorazového šroubu eliminuje nebezpečí, že nástroj bude částečně zasunut až do pracovní oblasti táhla. 16 nformace/rejstřík 26

27 nformace/rejstřík Nejčastěji kladené otázky Řezná jednotka zůstává zachycena v upínací jednotce/vřetenu. o je třeba udělat? Nástrojový držák ororip pravděpodobně neupíná frézu správnou upínací sílou. Jak je možné zkontrolovat správnou funkci? Jak je možné zkontrolovat správný chod táhla u smontované upínací jednotky? Pro modulární nástrojový systém je zapotřebí montážní přípravek rézování 27 nformace/rejstřík

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER ÚSPĚCH POKRAČUJE Seco navazuje na úspěch řady fréz Minimaster představením nové generace nástrojů. Ukazuje směr ve vývoji systému frézování s vyměnitelnými řeznými hlavičkami.

Více

PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK

PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK NOVINKY SECO 2014-1 2 PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK Ve společnosti Seco platí, že každý náš krok je vypočítaný tak, aby vám pomohl s překonáváním výzev, kterým čelíte dnes a kterým budete čelit v budoucnu. Náš

Více

Nové obráběcí nástroje a řešení 2015.1

Nové obráběcí nástroje a řešení 2015.1 Nové obráběcí nástroje a řešení 2015.1 Vítejte! V tomto vydání vám s hrdostí představujeme dvě zbrusu nové koncepce pro frézování: stopkové frézy CoroMill Plura pro těžké frézování, které nastavily nový

Více

NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH

NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Výjimečné nástroje řady T4-12 vyvinuté pro zvýšení produktivity jsou ještě dokonalejší. Díky větším břitovým destičkám umožňujícím

Více

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů Výroba závitů Druhy závitů Metrický - 60 [M] Whitworthův - 55 [W] Trubkový válcový - 55 [G] Lichoběžníkový - 30 [Tr] (trapézový) Oblý - 30 [Rd] Základním prvkem šroubu nebo matice je jeho šroubová plocha.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

Soustružnické nástroje

Soustružnické nástroje Obráběcí nástroje Sandvik oromant Soustružnické nástroje VŠEOENÉ SOUSTRUŽENÍ UPOVÁNÍ A ZAPOVÁNÍ ŘEZÁNÍ ZÁVTŮ NÁSTROOVÉ SYSTÉMY 2012 TURN - ZE Obsah Aplikace Úvod Produkty Přehled Výměnné řezné hlavy Vnější

Více

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209.

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce Katalog 201 E Katalog 205 Dílenské pilníky, ostřicí pilníky, rašple a precizní pilníky Diamantové a CBN nástroje na pilování, broušení a řezání Katalog Katalog 206

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

Nástrojová třída GC1130 pro frézování ocelí

Nástrojová třída GC1130 pro frézování ocelí Nástrojová třída GC1130 pro frézování ocelí Evoluce v oblasti frézování ocelí Nástrojová třída GC1130 vyráběná technologií Zertivo vám dodá klid K nejčastějším problémům při frézování patří odlupování

Více

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ. APLIKACE Jak postupovat PRODUKTY. Soustružení závitů. Řezání vnějších závitů Řezání vnitřních závitů Problémy a jejich řešení

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ. APLIKACE Jak postupovat PRODUKTY. Soustružení závitů. Řezání vnějších závitů Řezání vnitřních závitů Problémy a jejich řešení ŘZÁNÍ ZÁVTŮ Úvod 2 PLK Jak postupovat 3 m vs. řezání závitů frézováním Soustružení závitů všeobecné pokyny Řezání vnějších závitů Řezání vnitřních závitů Problémy a jejich řešení 8 10 22 28 34 PROUKTY

Více

Zvyšte hospodárnost vaší výroby

Zvyšte hospodárnost vaší výroby CoroDrill 880 Zvyšte hospodárnost vaší výroby Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami nabízejí skutečně cenově efektivní řešení a s vyztuženými vrtáky CoroDrilll 880 můžete dosáhnout opravdu výrazného

Více

Výrobní program. Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500

Výrobní program. Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Výrobní program Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Září 2007 Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Univerzální číslicová indikace polohy HEIDENHAIN je správným řešením pro obráběcí stroje,

Více

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Aktualizace B017CZ Čelní fréza Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení Mechanismus destičky AFI (Anti Fly Insert) ze slinutého karbidu. Výkonný řez pro lepší účinnost. Těleso

Více

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory Primární aplikace Řada karbidových vrtáků B271_HPG představuje optimální platformu pro vrtání otvorů s hloubkou až 30xD do oceli, litiny a nerezové oceli. Vrtá hluboké

Více

Frézování ozubených kol

Frézování ozubených kol Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Frézování ozubených kol Zuby čelních OK, které patří k nejčastěji používaným můžeme zhotovit těmito způsoby

Více

Threadmaster s válcovými stopkami...12 Držáky Seco Capto Snap Tap...13. CBN010...14 Utvařeč třísek PCBN...15

Threadmaster s válcovými stopkami...12 Držáky Seco Capto Snap Tap...13. CBN010...14 Utvařeč třísek PCBN...15 2013.1 1 Každý hledá způsoby vylepšení svých procesů, aby mohl dosahovat vyšších rychlostí, větší spolehlivosti a vyšší účinnosti. Tato brožura obsahuje souhrn nových produktů od společnosti Seco, které

Více

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách Bc. Lukáš Matula Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT V dané diplomové práci je teoreticky popsána problematika frézování, frézovacích

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top Příslušenství vrtaček a příklepových vrtaček Sklíčidla na vrtáky KVALITA BEZ OMEZENÍ Sklíčidla Metabo jsou k dispozici pro všechny běžné vrtačky, i stacionární, a příklepové vrtačky a pro každé pracovní

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy soustružení Podstata soustružení při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle

Více

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ Teorie obrábění, základní druhy třískového Teorie obrábění, základní druhy třískového obrábění Z historie obrábění 5000 př.n.l. obrábění nežel. kovů (měď a její slitiny). 2000 př.n.l.

Více

Horizontální obráběcí centra

Horizontální obráběcí centra Horizontální obráběcí centra MDH 65 MDH 80 MDH 65 MDH 80 MDH 100 Jde o přesná horizontální obráběcí centra ze společné dílny našeho čínského partnera společnosti DMTG a předního světového výrobce obráběcích

Více

Přehled výrobků. Řada GSX MILL GSX. Drážkovací frézy. Antivibrační typ Řada SSEH MILL pro exotické slitiny

Přehled výrobků. Řada GSX MILL GSX. Drážkovací frézy. Antivibrační typ Řada SSEH MILL pro exotické slitiny J Přehled výrobků Řada MI Drážkovací frézy Antivibrační typ Řada SSEH MI pro exotické slitiny Monolitní frézy J ~ J5 Podle obráběného materiálu... J - 3 Nová univerzální řada... J 4-6... J 7 -... J-3 ST...

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4.Frézování 4.3 TÉMA: FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, UPÍNÁNÍ, ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

menší brácha hngx 06 NOVÉ ROVINNÉ FRÉZY S DESTIČKAMI HNGX 06 / XNGX 06 K DISPOZICI rovněž V NOVÝCH MT-CVD MATERIÁlech www.pramet.

menší brácha hngx 06 NOVÉ ROVINNÉ FRÉZY S DESTIČKAMI HNGX 06 / XNGX 06 K DISPOZICI rovněž V NOVÝCH MT-CVD MATERIÁlech www.pramet. menší brácha www.pramet.com youtube.com/pramettv OVÉ ROVIÉ FRÉZY DETIČAI GX 06 / XGX 06 DIOZICI rovněž V OVÝC T-CVD ATERIÁlech hngx 06 GX 09 nové nástroje pro rovinné frézování s destičkai GX 06 a XGX

Více

Bílé stránky. Využití výhod přívodu řezné kapaliny při upichování a zapichování

Bílé stránky. Využití výhod přívodu řezné kapaliny při upichování a zapichování Bílé stránky Využití výhod přívodu řezné kapaliny při upichování a zapichování Obecně řečeno, upichování a zapichování nepatří mezi oblíbené obráběcí úlohy pracovníků strojních dílen. Kombinace tenkých

Více

TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné a silové obrábění - Tuhá konstrukce, kluzné vodící plochy - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém upínání BT50 nebo HSK- A100

Více

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm) ß Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče 441 Sada technických fréz z HSS (Ø stopky 6 mm) HSS Ozubení 3. 1 dílů: po 1 tech. fréze tvar válec 6 x 16 mm / 12 x 25 mm, zaoblený válec 12 x 25 mm, koule

Více

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER - MaraMeter. Ukazovací měřicí přístroje CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER Nejaktuálnější informace k produktům MARAMETER naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz,

Více

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce:

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce: Návod použití evidenční číslo: 2510507 RTH BJ závitořezné hlavy reverzační Výrobce: Moskevská 63 CZ-10100 Praha 10 Tel: +420 246 002 321 Fax: +420 246 002 335 E-mail: obchod@narexmte.cz www.narexmte.cz

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES Verze 1.6 (10.08.2005) ROZTEČ 8 1/19

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

BNC100/ BNC160/ BNC200/ BNC300 Nový

BNC100/ BNC160/ BNC200/ BNC300 Nový NOVINKY NÁSTROJŮ CZ-69 Nová generace destiček pro obrábění kalené oceli / / / Nový Nový Nová řada povlakovaných VBD Vícebřité VBD Řeže rychle Řeže náklady nástroje Řada SUMIBORON Druhá generace Sumiboron

Více

HS 22 CNC soustruh. Typ HS - 22 HS - 22M Max. oběžný průměr. Ø 200 mm (s robotickou rukou Ø 100 mm) 200 mm ( s robotem 60 mm) Max.

HS 22 CNC soustruh. Typ HS - 22 HS - 22M Max. oběžný průměr. Ø 200 mm (s robotickou rukou Ø 100 mm) 200 mm ( s robotem 60 mm) Max. HS 22 CNC soustruh - Kompaktní technologie, která radikálně zvyšuje produktivitu a snižuje náklady - Výměna obrobku robotickým zakladačem netrvá více jak 4,8 sec - Modulární systém pro různorodé obroky

Více

Y k tá r v ité v o b u o Šr é v o v o k

Y k tá r v ité v o b u o Šr é v o v o k VRTáKy Do KoVU kovové Šroubovité vrtáky znaky kvality Vrtáky HSS-Co z ušlechtilé oceli s příměsí kobaltu/vrtáky do oceli HSS-G Super Šířka Vedlejší břit Šířka fasety Čelo Špička Hlavní břit zadní průměr

Více

CoroMill QD. Vysoce bezpečné a spolehlivé frézování drážek

CoroMill QD. Vysoce bezpečné a spolehlivé frézování drážek CoroMill QD Vysoce bezpečné a spolehlivé frézování drážek Hlavní problém při frézování drážek, především při obrábění hlubokých a úzkých drážek, obvykle představuje odvádění třísek. CoroMill QD je první

Více

1 Vyhledejte rozmezí průměrů a hloubek vrtání pro vrtáky uvedené v tabulce.

1 Vyhledejte rozmezí průměrů a hloubek vrtání pro vrtáky uvedené v tabulce. pdrilling Content Výběr vrtáku Výběr vrtáku Určete průměr díry a hloubku vrtání 1 Vyhledejte rozmezí průměrů a hloubek vrtání pro vrtáky uvedené v tabulce. 2 Zvolte typ vrtáku Zvolte vrták pro hrubování

Více

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009 ABSTRAKT VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009 Pavel Motyčák, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavním

Více

UPICHOVÁNÍ A ZAPICHOVÁNÍ

UPICHOVÁNÍ A ZAPICHOVÁNÍ UPOVÁNÍ ZPOVÁNÍ Úvod 2 PLK Jak postupovat Vnější upichování a Vnitřní upichování a Problémy a jejich řešení 3 12 38 47 PROUKTY orout s 1 a 2 břity 50 orout se 3 břity 52 T-Max Q-ut 54 orout SL 58 T-Max

Více

VYVRTÁVÁNÍ. APLIKACE Jak postupovat. PRODUKTY Hrubovací vyvrtávání. Hrubování Dokončování Vystružování Problémy a jejich řešení.

VYVRTÁVÁNÍ. APLIKACE Jak postupovat. PRODUKTY Hrubovací vyvrtávání. Hrubování Dokončování Vystružování Problémy a jejich řešení. VYVRTÁVÁNÍ Úvod 2 PLK Jak postupovat 3 rubování okončování Vystružování Problémy a jejich řešení 14 22 31 34 PROUKTY rubovací vyvrtávání oroore 820 uobore Obtížné podmínky 38 41 44 Jemné vyvrtávání oroore

Více

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - -

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - - Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro frézu Face Hog Konkrétní hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následující údaje mohou sloužit jako vodítko. frézy

Více

Vrtání a jeho následné operace

Vrtání a jeho následné operace Vrtání a jeho následné operace Vrtání je třískové obrábění válcových děr nástrojem vrtákem, který koná všechny řezné pohyby najednou. Vrtáky jsou dvoubřité nástroje z oceli na vyrábění děr kruhového průřezu.

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Marek Holík Měření obráběcích sil a tuhosti konstrukce prototypu CNC stroje Bakalářská práce 2010 Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra výrobních

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ Obráběcí stroj = výrobní stroj, který umožňuje dát obrobku žádaný geometrický tvar a jakost povrchu oddělováním materiálu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 18

Více

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu:

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu: Frézování Použití a kinematika řezného pohybu Používá se pro obrábění především ploch rovinných, ale frézování obrábíme i tvarové plochy jako jsou ozubená kola, závity a různé tvarové plochy. Kinematika

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Strojírenská technologie v příkladech

Strojírenská technologie v příkladech Strojírenská technologie v příkladech pro studijní a učební strojírenské obory SOUBOR ZADÁNÍ PŘÍKLADŮ Ing. Jiří Šmejkal Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah

Více

POKOLM 2005 NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ V OBLASTI FRÉZOVÁNÍ MIRROWORX FRÉZOVÁNÍ MÍSTO BROUŠENÍ

POKOLM 2005 NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ V OBLASTI FRÉZOVÁNÍ MIRROWORX FRÉZOVÁNÍ MÍSTO BROUŠENÍ POKOLM 005 NÁSTROJOÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTÍ OBLASTI FRÉZOÁNÍ MIRROWORX FRÉZOÁNÍ MÍSTO BROUŠENÍ INFORMACE O PRODUKTU MIRROWORX INFORMACE O PRODUKTU MIRROWORX FRÉZOÁNÍ MÍSTO BROUŠENÍ BUDETE

Více

EDGE INTELLIGENCE: ZKUŠENOSTI A ODBORNÉ ZNALOSTI SPOLEČNOSTI SECO JSOU INTEGROVÁNY V KAŽDÉ ŘEZNÉ HRANĚ BŘITOVÉ DESTIČKY.

EDGE INTELLIGENCE: ZKUŠENOSTI A ODBORNÉ ZNALOSTI SPOLEČNOSTI SECO JSOU INTEGROVÁNY V KAŽDÉ ŘEZNÉ HRANĚ BŘITOVÉ DESTIČKY. HISTORIE DOKONALOSTI Technologie Duratomic, která byla představena v roce 2007 a v nedávné době zdokonalena, vymezila pro výkon při obrábění nový standard. Jde o unikátní metodu povlakování řízenou na

Více

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Název veřejné zakázky: Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c)zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

CoroMill 390 Stopkové frézy s velikostí břitových destiček 07 Třída GC1130 pro obrábění ocelí

CoroMill 390 Stopkové frézy s velikostí břitových destiček 07 Třída GC1130 pro obrábění ocelí CoroMill 390 Stopkové frézy s velikostí břitových destiček 07 Třída GC1130 pro obrábění ocelí S novými stopkovými frézami malých průměrů, opatřenými břitovými destičkami velikosti 07, lze nyní osvědčenou

Více

Vyměnitelný vrták 2014.01 B202CZ MVX. Vysoce tuhé vrtací těleso pro vyšší výkon a lepší kvalitu děr s průměrem až do 6 D.

Vyměnitelný vrták 2014.01 B202CZ MVX. Vysoce tuhé vrtací těleso pro vyšší výkon a lepší kvalitu děr s průměrem až do 6 D. Vyměnitelný vrták 2014.01 B202CZ Vysoce tuhé vrtací těleso pro vyšší výkon a lepší kvalitu děr s průměrem až do 6 D. Vyměnitelný vrták 4 ostří Ekonomické destičky se 4 rohy. Jedinečný zvlněný design Pro

Více

TMV 720A. CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 720A. CNC vertikální obráběcí centrum TMV-720 A CNC vertikální obráběcí centrum Typ Pracovní stůl (D x Š) TMV 720A 800 x 480 mm - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 29.4.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. BROUŠENÍ ČEL KOTOUČOVÝCH FRÉZ V PŘÍPRAVKU Obr.č.

Více

NOVÉ PCD břitové destičky Drill Fix DFR a DFT

NOVÉ PCD břitové destičky Drill Fix DFR a DFT OVÉ PCD břitové Drill Fix DFR a DFT Hlavní aplikace Vysoce výkonné PCD břitové KD1425 jsou speciálně určené pro obrábění neželezných materiálů jako jsou polymery se skelnými vlákny (GFRP) často používané

Více

HOFMANN & VRATNY. The highest quality from Germany

HOFMANN & VRATNY. The highest quality from Germany HOFMANN & VRATNY The highest quality from Germany HOFMANN & VRATNY Přední německý výrobce tvrdokovových fréz nejvyšší kvality Obsah strana speciální frézy 7 15 jednobřité frézy 1 19 dvoubřité frézy 0 tříbřité

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

Nové obráběcí nástroje - údaje pro objednání. Výroba děr Kvalitní nástroje pro flexibilní výrobu a multimateriálové použití

Nové obráběcí nástroje - údaje pro objednání. Výroba děr Kvalitní nástroje pro flexibilní výrobu a multimateriálové použití Nové obráběcí nástroje - údaje pro objednání Výroba děr Kvalitní nástroje pro flexibilní výrobu a multimateriálové použití 2014 Objednání nových nástrojů... Nové nástroje Komplexní nabídka Internet www.sandvik.coromant.com

Více

Stojánky pro úchylkoměry Strany 326 až 332. Magnetické stojánky Strany 333 až 338. Univerzální úhloměry Strany 340 až 342, 358

Stojánky pro úchylkoměry Strany 326 až 332. Magnetické stojánky Strany 333 až 338. Univerzální úhloměry Strany 340 až 342, 358 Stojánky pro úchylkoměry a úhloměry Stojánky pro úchylkoměry Strany 326 až 332 Magnetické stojánky Strany 333 až 338 Přístroje na kontrolu obvodového házení Strana 339 Univerzální úhloměry Strany 340 až

Více

Elektrické nářadí + obráběcí stroje Přehled kapitol

Elektrické nářadí + obráběcí stroje Přehled kapitol Přehled kapitol Soustruhy Stroje na odstraňování otřepů Konvenční soustruhy 4 Talířový odstředivý stroj 24 Soustruhy s cyklickým řízením 4 Hranové frézky Frézky Řezací nástroj na laminátové podlahy TruTool

Více

Technický popis stroje

Technický popis stroje Simple is the best Rovinné brusky Technický popis stroje Pro modely : PSGC 50100,50120,50150,60120,60150,60220,60250 CZ MOOS TRADING s.r.o. Svatopluka Čecha 519/28, Lipník nad Bečvou www.moostrading.cz

Více

» přenosné dílenské «drsnoměry. Surtronic

» přenosné dílenské «drsnoměry. Surtronic » přenosné dílenské «drsnoměry Surtronic Surtronic Duo Univerzální přenosný přístroj pro kontrolu drsnosti povrchu. Jednoduše a rychle, bez seřizování a programování provede měření parametrů drsnosti.

Více

Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli

Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli NÁSTROJE NOVINKY B215CZ Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli Technologie povlakování nové generace Vynikající odolnost proti opotřebení zajišťuje vyšší účinnost

Více

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Soustružení ostrých závitů Princip: Při soustružení musí

Více

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY SOLUTION DRILLING TECHNOLOGIES AND CLAMPING UNITS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR JAN ADAM VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. MILAN KALIVODA BRNO

Více

VRTáKy PRo VRTACí KlADiVA

VRTáKy PRo VRTACí KlADiVA MONIORED PRODUC VRáKy PRo VRACí KlADiVA AND-ARM VIBRAION AND-ARM VIBRAION Doporučení pro použití Při vrtání do zdiva a betonu se za účelem dosažení rychlých a spolehlivých výsledků doporučuje použití příklepových

Více

Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter. Parametry. Technická data. Příslušenství. Použití. 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje

Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter. Parametry. Technická data. Příslušenství. Použití. 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje 10-2 Multimar. Univerzální měřicí přístroje Digitální univerzální posuvné měřítko 25 RS Varimeter Obrázek s příslušenstvím Použití Na měření vnějších a vnitřních průměrů středicích okrajů úzkých osazení

Více

Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ. SStrana 83 81 87 91 92 90 93 93 102 99 101 110 97 109 114 113 117 118 STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO A DŘEVOTŘÍSKA

Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ. SStrana 83 81 87 91 92 90 93 93 102 99 101 110 97 109 114 113 117 118 STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO A DŘEVOTŘÍSKA 78 www.irwin.eu Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ Speedhammer Plus Speedhammer Power Speedhammer Max Masonry Granite Cordless MULTI Sklo a dlažba Diamantové vrtáky HSS Pro HSS Cobalt HSS TiN TCT Turbomax

Více

63814 ČSN EN ISO 10628 Schémata průmyslových procesů - Všeobecná pravidla 13010 3.02 1.9.2013 93050 ČSN EN ISO 10628-2 Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky 13010 8.13

Více

Technologie výroby ozubení II.

Technologie výroby ozubení II. Ústav Strojírenské technologie Speciální technologie Cvičení Technologie výroby ozubení II. č. zadání: Příklad č. 1 (výroba čelního ozubení s přímými zuby obrážením) Pro zadané čelní ozubené kolo se přímými

Více

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Obsah... 1 Vrtání... 2 1. Moderní vrtačky... 2 1.1 Moderní stolní vrtačky... 2 1.2 Moderní sloupové vrtačky... 2 1.3 Magnetická vrtačka...

Více

Odborníci na vrtání se slinutým karbidem

Odborníci na vrtání se slinutým karbidem Produktová příručka Vrtání _ ZISKOVÁ TECHNIKA Odborníci na vrtání se slinutým karbidem 2 Všeobecný úvod do tématu 6 Přehled sortimentu 16 Informace o výrobcích 16 Vrtáky VHM 16 X treme Step 90 18 X treme

Více

VRTÁNÍ. APLIKACE Jak postupovat. PRODUKTY Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami

VRTÁNÍ. APLIKACE Jak postupovat. PRODUKTY Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami VRTÁNÍ Úvod 2 PLK Jak postupovat 3 vrtání stupňovitých otvorů / vrtání otvorů se zkosenou hranou Ostatní metody Problémy a jejich řešení 10 24 30 44 PROUKTY Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami

Více

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva STROJE A NÁSTROJE PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA Bakalářská práce 2013/2014 David Ševčík Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU kapitola 3 Obsah 9 Úvod... 37 10 Metodika... 38 10.1 Úprava vstupních

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A T N Í Z P Ů S O B Y _ P W P Název školy: Číslo a název

Více

Minimaster Plus Minimaster Plus 398

Minimaster Plus Minimaster Plus 398 Minimaster Plus 398 Výběr řezné hlavičky, držáku a řezných podmínek. Výběr velikosti kužele Vhodná velikost kužele je určena tvarem obrobku a zamýšleným způsobem obrábění. Pro nejvyšší tuhost a stabilitu

Více

STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ

STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ Drážkovací frézy 89 Ořezávací frézy 91 Ůhlové frézy 92 Falcovací frézy 93 Radiusové frézy 93 Náhradní HM žiletky 95 88 Drážkovací žiletkové frézy Fréza

Více

Instalační a uživatelská příručka H-2000-5169-08-A. TS27R Sonda pro nastavení nástrojů

Instalační a uživatelská příručka H-2000-5169-08-A. TS27R Sonda pro nastavení nástrojů Instalační a uživatelská příručka H-2000-5169-08-A TS27R Sonda pro nastavení nástrojů 1995 2008 Renishaw plc. Všechna práva vyhrazena Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez předchozího písemného

Více

Montované kotouče na stopce Tyrolit jsou k dispozici v rozsahu průměrů 3 50 mm Různé tvary, průměry a délky dříků. 30 mm a speciální délky

Montované kotouče na stopce Tyrolit jsou k dispozici v rozsahu průměrů 3 50 mm Různé tvary, průměry a délky dříků. 30 mm a speciální délky 72 52KE MONTOVANÉ KOTOUČE NA STOPCE A TVAROVÉ MONTOVANÉ KOTOUČE NA STOPCE POUŽITÍ Odstraňování otřepů, hrubé broušení, jemné broušení, srážení hran a vyhlazování okrajů dutin, vrtaných otvorů, slepých

Více

TAC vnitřní soustružnické nože

TAC vnitřní soustružnické nože Otvor clazení Superslitiny S utvařečem TAC vnitřní soustružnické nože Produkty jsou řazeny dle produktovýc řad: Stream Jet Bars TAC nože pro vnitřní soustružení V rámci produktové řady jsou řazeny dle

Více

Základní konvenční technologie obrábění PROTAHOVÁNÍ a PROTLAČOVÁNÍ

Základní konvenční technologie obrábění PROTAHOVÁNÍ a PROTLAČOVÁNÍ Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění PROTAHOVÁNÍ a PROTLAČOVÁNÍ Technická univerzita

Více

Odkazy N1 ~ N24. Technický Průvodce. Základy Soustružení... N 2 Poškození Nástrojů a Životnost... N 3-4 Tvorba Třísky... N 5

Odkazy N1 ~ N24. Technický Průvodce. Základy Soustružení... N 2 Poškození Nástrojů a Životnost... N 3-4 Tvorba Třísky... N 5 N Odkazy N1 ~ N24 Základy Soustružení... N 2 Poškození Nástrojů a Životnost... N 3-4 Tvorba Třísky... N 5 Základy Frézování... N 6-8 Problémy a Řešení... N 9 Základy Frézování stopkovou frézou... N10-11

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti hydrostatiky, statiky a měření povrchu materiálů - Kompetenční centrum Kuřim dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

Optimization models Customized tools Tool management systems Training and education PCD NÁSTROJE UNIMERCO NÁSTROJOVÁ ŘEŠENÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Optimization models Customized tools Tool management systems Training and education PCD NÁSTROJE UNIMERCO NÁSTROJOVÁ ŘEŠENÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL Optimization models Customized tools Tool management systems Training and education PCD NÁSTROJE UNIMERCO NÁSTROJOVÁ ŘEŠENÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL Optimisation models Customised tools UNIMERCO, s.r.o.

Více

velký GURMÁN SNGX 13 LNET 16 S DESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI

velký GURMÁN SNGX 13 LNET 16 S DESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI velký GURMÁN www.pramet.com Nové HRUBOVACÍ VÁLCOVÉ FRÉZY S ESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI SNGX 13 LNET 16 Nové frézy s destičkami ve šroubovici Nová koncepce fréz estičky s 8 řeznými hranami okonalé upnutí Vnitřní

Více

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost Influence of Cutting Edge Modification on Durability of PVD Coated Monolithic Shank-Type Cutter Doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica,

Více

Přehled programu Skupina 2

Přehled programu Skupina 2 Přehled programu Skupina 2 2.1 Konstrukční princip Systém 2.1.0-2.1.3 2.2 Vrtací a lisovací stroje Blue Max i Přehled sortimentu 2.2.4 2.3 Montážní pomůcky, vrtací přípravky a označovací šablony i Přehled

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

CoroBore Hrubovací vyvrtávání

CoroBore Hrubovací vyvrtávání CoroBore Hrubovací vyvrtávání Vyvrtávání zpředu, stupňovité vyvrtávání a zpětné vyvrtávání Koncepce CoroBore nové generace, určená pro hrubovací vyvrtávání, řeší problémy se vznikem vibrací, dělením třísek

Více

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů Příslušenství řezání Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení. Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech. Obj. číslo

Více

TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO PROJEKT. Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a. strojírenský průmysl

TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO PROJEKT. Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a. strojírenský průmysl TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO PROJEKT Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a strojírenský průmysl reg. č. : CZ.1.13/4.2.00/36.01281 1.1 Základní informace o zadavateli Název

Více

VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI

VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI Ing. Josef Fajt, CSc. PILSEN TOOLS s.r.o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, tel.: +420 378 134 005, e-mail: fajt@pilsentools.cz ANNOTATION The paper is

Více

Vrták AQUA DRILL EX FLAT

Vrták AQUA DRILL EX FLAT Vrták AQUA DRILL EX FLAT Jak zkrátíte strojní čas operace o 94%? Jak ušetříte více než 50% nákladů na nástroje při vrtání otvorů do šikmé nebo zakulacené plochy? Jak docílíte až 10 x větší životnosti dělového

Více