Odkazy N1 ~ N24. Technický Průvodce. Základy Soustružení... N 2 Poškození Nástrojů a Životnost... N 3-4 Tvorba Třísky... N 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odkazy N1 ~ N24. Technický Průvodce. Základy Soustružení... N 2 Poškození Nástrojů a Životnost... N 3-4 Tvorba Třísky... N 5"

Transkript

1 N Odkazy N1 ~ N24 Základy Soustružení... N 2 Poškození Nástrojů a Životnost... N 3-4 Tvorba Třísky... N 5 Základy Frézování... N 6-8 Problémy a Řešení... N 9 Základy Frézování stopkovou frézou... N10-11 Problémy a Řešení... N12 Základy Vrtání... N13-15 Problémy a Řešení... N16 SUMIBORON při Obrábění Kalené Oceli... N17 Obrábění Litiny... N18 Těžko Obrobitelné Materiály... N19 Problémy a Řešení... N20 Reference Systém značení oceli a neželezných kovů... N21 Srovnávací tabulka tvrdostí... N22 Drsnost dokončených povrchů... N23 N1

2 Základy Soustružení Výpočet Příkonu Řezná Síla Řezná Rychlost a Řezná Síla P c = P c H = 0,75 d oc. f. v c. K c η P c : Čistá spotřeba energie (KW) v c : Řezná rychlost (m/min) f : Posuv (mm/rev) ad p oc : Hloubka řezu (mm) η : Efektivita stroje (0,70 ~ 0,85) K c : : Specifická řezná síla (N/mm 2 ) H : Potřebný výkon (HP) l Přibližná hodnota specifické řezné síly(k c ) Běžná ocel : ~ N/mm 2 Litina : N/mm 2 Hliník : 800 N/mm 2 F 1 : Hlavní síla F 2 : Posuvová síla F 3 : Zpětná síla l Výpočet řezné síly P= K. c q k c x a p x f = 1000 P : Řezná síla (N) K c : Specifická řezná síla (N/mm 2 ) q : Povrch třísky (mm 2 ) a p : Hloubka řezu (mm) f : Posuv (mm/rev) Hlavní síla (N) Úhel Čela: -10 Úhel Čela: 0 Řezná rychlost (m/min) Úhel Čela a Řezná Síla Hlavní síla (N) Úhel Čela (stupňů) Výpočet Řezné Rychlosti Posuv and Měrná Řezná Síla (Pro uhlíkovou ocel) j Výpočet otáček z řezné rychlosti v c n = π. D n : v c : D : π (Př.) v c =150m/min, D=100mm 1000 x 150 n = 3,14 x 100 = 478 (min -1 ) Otáčky (min -1 ) Řezná rychlost (m/min) Průměr obrobku (mm) 3,14 k Výpočet řezné rychlosti z otáček π. D. n v c = Viz horní tabulka m n ap n : Otáčky (min -1 ) v c : Řezná rychlost (m/min) f : Posuv (mm/rev) a p : Hloubka řezu (mm) D m : Průměr obrobku (mm) Specifický řezný odpor (N/mm 2 ) Přímá lomová pevnost Posuv (mm/ot) Při snížení Posuvu roste specifická řezná síla. Drsnost Povrchu Rádius a Řezná Síla l Teoretická Drsnost Povrchu f 2 Rz = 8x rr Rz : Drsnost povrchu (mm) f : Posuv (mm/rev) r : Rádius (mm) l Skutečná Drsnost povrchu Ocel : Teoretická drsnost povrchu x 1,5 ~ 3 Litina : Teoretická drsnost povrchu x 3 ~ 5 l Způsob Zlepšení Povrchu j Použijte destičku s větším rádiusem. k Optimalizujte řeznou rychlost a posuv tak aby na břitu nevznikaly nárůstky. l Použijte vhodný druh VBD. m Použijte VBD s Wiper rádiusem. Řezná síla (N) Hlavní síla Posuvová síla Rádius (mm) Zpětná síla Velký rádius zvyšuje zpětnou sílu. Obrobek : 42CrMo4 (Hs38) VBD : TNGA2204 Držák : PTGNR : v c =100m/min a p =4mm f =0,45mm/rev N2

3 Poškození Nástrojů a Životnost Typy Poškození Nástroje Kategorie Č. Název Poškození Příčina Poškození Příčina je mechanická 1~5 6 7 Opotřebení hřbetu Vylamování břitu Částečný lom Poškrábání tvrdými zrny obsaženými v materiálu obrobku. Jemné lomy způsobené vysokým tlakem, chvěním, vibracemi a pod. při obrábění. V důsledku mechanických rázů při působení příliš velké síly na břit. Příčina je chemická Výmol na čele Plastická deformace Trhliny z tepelného pnutí Nárůstky na břitu Tok třísky po povrchu VBD za vysokých teplot odnáší materiál nástroje. Deformace břitu kvůli ztrátě tvrdosti při vyšších rychlostech. Tepelná únava z cyklického ohřívání a ochlazování při přerušovaném řezu. Usazení a přilnutí zakaleného materiálu obrobku k břitu. Opotřebení Nástroje Typy poškození nástroje Špatné dokončení povrchu Přední opotřebení hřbetu VN 2 Opotřebení břitu V C Špatná přesnost obrábění Vznik otřepů Špatná tvorba třísky Lom řezné hrany Výmol na čele K T Opotřebení hřbetu V B Vznik otřepů Boční opotřebení hřbetu VN 1 Vyšší řezná síla Šířka opotřebení hřbetu VB (mm) Opotřebení hřbetu Prvotní opotřebení Stabilní opotřebení Doba v Řezu T (min) Náhlý růst opotřebení Opotřebení z počátku postupuje rychle, pak pozvolna úměrně s dobou v řezu až do určitého limitu, po kterém znovu rychle narůstá. Hloubka výmolu na čele KT (mm) Výmol na čele Doba v Řezu T (min) Výmol na čele postupuje rychleji bez náhlého lomu. Životnost Nástroje (V-T) Změřte přibližné životnosti nástroje vybraného opotřebení, za různých řezných rychlostí, pak zakreslete životnost nástroje podél osy X a řeznou rychlost podél osy Y do loglog grafu. Opotřebení hřbetu Výmol na čele Opotřebení nástroje Šířka opotřebení hřbetu (mm) Doba v Řezu T (min) Šířka výmolu na čele (mm) Doba v Řezu T (min) Životnost nástroje Řezná rychlost (mm/min) Životnost nástroje (min) Řezná rychlost (mm/min) Životnost nástroje (min) N3

4 Problémy a Řešení Příručka pro Optimalizaci Soustružení Poškození Příčina Řešení Opotřebení hřbetu - Třída není dostatečně odolná proti otěru. - Příliš vysoká řezná rychlost. - Rychlost posuvu je příliš nízká. - Zvolte otěru odolnější druh. P30 => P20 => P10 K20 => K10 => K01 - Použijte VBD s větším úhlem čela. - Zvyšte rychlosti posuvu. Výmol na čele - Třída má nedostatečnou odolnost proti vymílání. - Úhel čela je příliš malý. - Zvolte třídu odolnou proti tvorbě výmolů. - Použijte VBD s větším úhlem čela. - Zvolte vhodný utvařeč třísky. Poškození Břitu Nástroje Vylamování Lom Nárůstek - Příliš vysoká řezná rychlost. - Rychlost posuvu a hloubka řezu jsou příliš velké. - Třída není dostatečně houževnatá - Dochází k nalepování třísky a následnému vylamování řezné hrany - Řezná hrana není dostatečně houževnatá - Rychlost posuvu a hloubka řezu jsou příliš velké. - Třída není dostatečně houževnatá - Řezná hrana není dostatečně houževnatá - Držák nemá dostatečnou houževnatost - Příliš vysoká rychlost posuvu. - Příliš velká hloubka řezu. - Nevhodná volba třídy. - Snižte hloubku řezu a posuv. - Změnte na houževnatější třídu. P10 a P20 a P30 K01 a K10 a K20 - Zvětšete šířku honování pro zpevnění břitu. - Snižte úhel čela. - Snižte rychlost posuvu a hloubku řezu. - Zvolte houževnatější třídu. P10 a P20 a P30 K01 a K10 a K20 - Zvolte utvařeč třísky se silnou řeznou hranou. - Zvolte držák s větším úhlem nastavení. - Zvolte držák s větší stopkou a průřezem - Snižte hloubku řezu a posuv. - Zvolte třídu zamezující reakci s obráběným materiálem, vhodnější povlakovaný karbid nebo cermet. - Tupý břit. - Příliš nízká řezná rychlost. - Rychlost posuvu je příliš nízká. - Zvolte třídu s hladkým povlakem. - Použijte břitovou destičku s větším úhlem čela. - Zmenšete šířku honování břitu. - Zvyšte řenou rychlost. - Zvyšte rychlost posuvu. Plastická deformace - Třída není dostatečně houževnatá. - Příliš vysoká řezná rychlost. - Příliš vysoká rychlost posuvu. - Příliš velká hloubka řezu. - Nedostatek řezné kapaliny. - Zvolte třídu s větší odolností proti vymílání. - Použijte břitovou destičku s větším úhlem čela. - Snižte rychlost posuvu a hloubku řezu. - Zajistěte přívod dostatečného množství chladicí kapaliny. Vrubové opotřebení - Třída není dostatečně odolná proti otěru. - Úhel čela je příliš malý. - Příliš vysoká řezná rychlost. - Zvolte otěru odolnější druh. P30 a P20 a P10 K20 a K10 a K01 - Použijte břitovou destičku s větším úhlem čela. - Změňte hloubku řezu. N4

5 Tvorba Třísky Typy Tvorby Třísky a b c d Typy Utváření Třísky Posuv A B C D E Tvar Vysoký posuv Použití Faktory vlivu Souvislá tříska s dobrou kvalitou povrchu. Ocel, Nerez. ocel Snadno Velký Malá Rychlá Tříska je střižena a oddělena v úhlu střihu. Ocel, Nerez. ocel (Pomalé rychlosti) Tříska se jeví jako odtržená od povrchu. Ocel, litina (Velmi pomalé rychlosti, velmi nízké posuvy) Deformace obrobku Úhel Čela Hloubka řezu Řezná rychlost Tříska praská před tím než dosáhne bodu řezu. Litina, Uhlík Těžko Malý Velká Pomalá Dobrá : typ C, typ D { Špatná Nízký posuv NC soustruh (Automatizace) Běžný soustruh (Bezpečnost) ~ 5 Typ A : Namotává se okolo nástroje či obrobku, poškozuje obrobenou plochu a ovlivňuje bezpečnost. Typ B : Masivní, způsobuje potíže v automatickém odváděči třísky a je příčinou snadného vzniku porušení řezné hrany. Typ E : Způsobuje rozprášení třísky, špatně obrobený povrch díky vibracím a vylamování řezné hrany, taktéž zvýšení řezné síly a vysoké teploty. Faktor pro zlepšení utváření třísky j Zvyšte posuv Hloubka řezu (mm) 4,0 2,0 Když se zvýší posuv, tříska se stává širší a její kontrola snazší. 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Posuv (mm/ot) k Snižte úhel hlavního břitu Přesto že je posuv stejný, menší úhel hlavního břitu mění šířku třísky a zlepšuje její kontrolu. Úhel hlavního břitu ,2 0,25 0,3 0,35 Posuv (mm/ot) l Snižte Rádius 1,6 I když zůstane hloubka řezu zachována, menším rádiusem dosáhneme širší třísky a její lepší kontroly. Rádius (mm) 0,8 * Řezný odpor nárůstá ve vzájemném poměru k délce kontakní plochy. S větším rádiusem roste řezný odpor a zpětná síla, může tak docházet i ke chvění. Za stejného posuvu s menším rádiusem dosáhneme horší kvality obrobeného povrchu. 0,4 0,2 0,25 0,3 0,35 Hloubka řezu (mm) N5

6 Základy Frézování Části Frézovací Hlavy Vnější průměr tělesa frézy Vnější průměr nálitku Průměr otvoru Šířka drážky Těleso frézy Back locating face Axialní Úhel Čela Hloubka drážky Nastavovací kroužek Úhel přiblížení Celková výška Vybrání Šroub Destička Průměr frézy Přední úhel podbroušení Pravý úhel čela A Úhel podbroušení Směrový úhel Upnutí Lokátor Sekce A Nastavovací kroužek Radialní Úhel Čela Plocha wipru úhel hřbetu Vnitřní plocha (pokud je úhel zpoždění) nebo plocha wipru (pokud 0 ) Hlavní řezná hrana Sražený roh Příkon l Výpočet řezné síly P c = l Koňská síla Pc H = 0,75 l Množství odebrané třísky Q = d oc. w oc. v f. K c η d oc 5 w oc 5 v f 1000 (kw) (cm 3 /min) P c : Čistá potřeba energie (kw) H : Požadovaná koňská síla (HP) Q : Množství odebrané třísky (cm 3 /min) w oc : Šířka řezu (mm) v f : Posuvová rychlost (mm/min) d oc : Hloubka řezu (mm) η : Efektivita stroje (0,70 ~ 0,85) K c : Specifická řezná síla (N/mm 2 ) Př. přibližná hodnota Ocel : ~ ( Litina : ) l Vztahy mezi posuvem, materiálem a specifickou řeznou silou Specifická řezná síla (N/mm 2 ) s 5 l Obrobek Legovaná Uhlíková Slitina Litina Č. ocel ocel hliníku j k l Hodnoty v tabulce ukazují následující vlastnosti: - Pevnost v tahu (N/mm 2 ) pro legovanou ocel a uhlíkovou ocel - Tvrdost (H B) pro litinu Posuv (mm/zub) l Výpočet řezné rychlosti π 5 D 5 n v c = l Výpočet posuvu v f = f t 5 z 5 n f t = v f z 5 n v c : π D : n : v f : f t : z : Řezná rychlost (m/min) 3,14 Průměr frézy (mm) Otáčky (rpm) Posuvová rychlost (mm/min) Posuv (mm/tooth) Počet zubů doc f t v f v f N6

7 Základy Frézování j k l Funkce Jednotlivých Řezných Úhlů Popis Axial Úhel Čela Radiální Úhel Čela Úhel Přiblížení Symbol γ y γ x κ Funkce Určuje směr odvodu třísky, ovlivňuje přilnavost třísky, náporovou sílu atd. Určuje tloušťku třísky a směr jejího odvodu Vlivy Úhel čela se mění od pozitivního po negativní (velký až malý) v typické konfiguraci kombinací: pozitivní a negativní, pozitivní a pozitivní nebo negativní a negativní. Účel malého úhlu přiblížení je ve snížení tloušťky třísky a řezné síly. m Skutečný Úhel Čela (Efektivní Úhel Čela) γ Určuje řeznou výkonnost a schopnost retain řeznou hranu - S pozitivním (velkým) úhlem, se zlepšují řezné schopnosti a odolnost proti otěru, ale síla řezné hrany je oslabena. - S negativním (malým) úhlem, je sice síla řezné hrany posílena, ale tříska bude mít tendenci snáze přilnávat. n Směrový Úhel λ Určuje směr odvodu třísky - S pozitivním (velkým) úhlem, je odvod třísky uspokojivý s nižší řeznou silou, ale síla špičky je nižší. o p Úhel Hřbetu Plochy Wiperu Úhel Hřbetu α f α Určuje kvalitu dokončeného povrchu Určuje sílu řezné hrany její životnost a vibrace, atd. Menší úhel hřbetu dá vzniknout lepšímu povrchu. Hotová tabulka pro skutečný úhel čela γ True Úhel Čela γ Hotová tabulka pro směrový úhel λ Směrový úhel λ γ x Radiální úhel čela γ x m γ y Axiální úhel čela γ y j γ y Axiální úhel čela γ y j n k γ x Radial Úhel Čela γ x k Příklad použití horní tabulky: j γ y : k γ x : l κ : Vzorec: Axiální úhel čela Radiální úhel čela Úhel přiblížení κ l Úhel přiblížení κ = +10 = -30 = 30 Výsledek: Pravý úhel čela Příklad použití horní tabulky: j γ y : Axiální úhel čela k γ x : Radiální úhel čela = -10 = +10 mγ = - 8 o l κ : Úhel přiblížení = 65 nλ = - 15 : tan γ = tan γ x. sin κ + tan γ y. cos κ Vzorec: : tan λ = tan γ y. sin κ - tan γ x. cos κ l κ Úhel přiblížení κ Výsledek: Směrový úhel Úhel Čela Kombinace Negativní - Pozitivní Typ Dvakrát Pozitivní Typ Dvakrát Negativní Typ Vlivy různých kombinací úhlů ve vztahu k tvoření a odvodu třísky. Radiální úhel čela (Negativní) Radiální úhel čela (Pozitivní) Radiální úhel čela (Negativní) Směr odvodu třísky Směr rotace frézy Axiální úhel čela (Pozitivní) Úhel přiblížení (45 ~ 60 ) Axiální úhel čela (Pozitivní) Úhel přiblížení (60 ~ 75 ) Axiální úhel čela (Negativní) Úhel přiblížení (60 ~ 75 ) Výhoda Nevýhoda Použití Klasický příklad frézy Vynikající odběr třísky a dobrá řezná akce Mohou být použity pouze jednostranné destičky Pro Ocel, Litinu, Nerez. ocel, Alloy ocel Dobrá řezná akce Použití pouze jednostranných destiček a nižší síla řezné hrany Pro běžné frézování oceli Pro méně tuhé obrobky Dají se použít dvoustranné destičky a je silnější řezná hrana Tupý řez Pro lehké frézování litiny a oceli WGX, WGC, UFO DPG DNX, DGC, DNF tříska (Např.) Obrobek: 37Cr4 v c = 130 m/min f t = 0.23 mm/zub d oc = 3 mm N7

8 Základy Frézování Vztahy Mezi Úhlem Záběru a Životností nástroje Směr posuvu obrobku B Úhel záběru E ød Destička Rotace Úhel záběru je úhel pod kterým se dotkne destička celou řeznou hranou obrobku, v souladu se směrem posuvu. Čím je úhel E větší tím nižší životnosti nástroje dosáhneme. Pro změnu hodnoty E je potřeba: 1) Zvýšit průměr nástroje 2) Posunout polohu frézy Vztah k průměru frézy Vztah k poloze frézy Vztah k životnosti nástroje Řezná plocha podle životnosti nástroje (m 3 ) Velký průměr (Malý) C50 Úhel záběru Řezná plocha podle životnosti nástroje (m 3 ) Malý průměr (Velký) GG25 Úhel záběru l Vztah mezi počtem současně pracujících řezných hran a řeznou silou: Řezná síla: Řezná síla: Řezná síla: Doba v Řezu Doba v Řezu Doba v Řezu Doba v Řezu Doba v Řezu Řezná síla: Řezná síla: 0 nebo 1 břit v kontaktu Pouze 1 břit v kontaktu po celou dobu. 1 nebo 2 břity v kontaktu 2 břity v kontaktu po celou dobu. 2 nebo 3 břity v kontaktu Pro Zlepšení Dokončeného Povrchu j Frézovací destičky Wiper l Drsnost povrchu bez hladících plošek Pokud mají všechny destičky hladící wiper plošku, několik destiček se úmyslně nadzvedne aby napodobily funkci hladících plošek. - Destička s rovnou hladící ploškou wiper (úhel čela: cca 15-1 ) - Destička se zaoblenou hladící ploškou wiper (Př. zaoblení R500) k Jednotný systém VBD wiper Systém vysunutí jedné nebo dvou destiček (wiper destiček) s jemnou zaoblenou hranou o trochu vpřed před ostatní zuby aby setřel obrobený povrch. - (Vhodné pro typy WGC, RF atd.) l Drsnost povrchu s hladícími ploškami h : Výšková hodnota hladící destičky Ocel : 0,05 mm Al : 0,03 mm f : Posuv na otáčku Hc : Drsnost povrchu pouze s destičkami Hw : Drsnost povrchu s destičkami wiper l Vliv různých úhlů čela na drsnost povrchu Posuv na jeden zub Posuv na jeden zub Posuv na jeden zub Posuv na jeden zub : 28 : 6 l Účinnek hladících wiper destiček (příklad) Drsnost povrchu pouze s normální destičkou Drsnost povrchu s jednou wiper destičkou Posuv na jednu otáčku - Obrobek: 34CrMo4 - Fréza: DPG 5160 R (Jeden zub) - v c = 154 m/min f t = 0,234 mm/zub d oc = 2 mm - Úhel čela - Obrobek: GG25 - Fréza: DPG 4100 R - Destička: SPKN Axiální házení: 0,015 mm - Radiální házení: 0,04 mm - v c = 105 m/min - f t = 0,29 mm/zub (1,45 mm/ot.) : Pouze normální VBD : s 1 wiper VBD N8

9 Problémy a Řešení Řešení Problémů Návod pro Frézování Problém Základní Opatření Příklady Náprav Veliké opotřebení hřbetu Materiál Nástroje Řezné - Zvolte více otěru odolný druh karbidu ( P30 a P20 ) a Povlakovaný K20 a K10 { Cermet - Snižte řezná rychlost. - Zvyšte posuv. - Doporučené druhy destiček Ocel Dokončení Hrubování T250A (Cermet) ACP100 (Povlak. karbid) Litina ACK200 (Povlak. karbid) BN700 (SUMIBORON) ACK200 (Povlak. karbid) Neželezné Slitiny DA1000 (SUMIDIA) DL1000 (Povlak. karbid) Veliký výmol na čele Materiál Nástroje Řezné - Zvolte druh odolný proti výmolu. - Snižte hloubku řezu a posuv. - Doporučené druhy destiček Ocel Dokončení T250A (Cermet) Hrubování ACP100 (Povlak. karbid) Litina ACK200 (Povlak. karbid) ACK200 (Povlak. karbid) Neželezné Slitiny DA1000 (SUMIDIA) DL1000 (Povlak. karbid) Poruchy břitu Vylamování řezné hrany Částečný lom řezné hrany Materiál Nástroje Řezné Konstrukce Nástroje Materiál Nástroje - Zvolte houževnatější druh. P10 a P20 a P30 K01 a K10 a K20 - Snižte Posuv. - Zvolte frézu v konfiguraci negativnípozitivní s velkým úhlem přiblížení. - Zpevněte řeznou hranu (Honování). - Zvolte destičku se silnou řeznou hranou (G g H). - Pokud je to kvůli velmi pomalým rychlostem nebo velmi nízkým posuvům, zvolte druh odolnější proti adhezi. - Pokud jde o tepelné zatížení, zvolte druh lépe odolávající tepelným rázům. - Doporučené druhy destiček Ocel Dokončení Hrubování ACP200 (Povlak. karbid) ACP300 (Povlak. karbid) - Doporučené druhy destiček Ocel ACP300 Hrubování (Povlak. karbid) Litina ACK200 (Povlak. karbid) ACK300 (Povlak. karbid) - Doporučená fréza: WaveMill WGX type - s: Vycházejte z doporučených řezných podmínek vypsaných v souhrnném katalogu Litina ACK300 (Povlak. karbid) Neuspokojivý povrch po obrábění Řezné Konstrukce Nástroje Materiál Nástroje Řezné Konstrukce Nástroje - Zvolte vhodné podmínky s ohledem na specifika aplikace. - Zvolte frézu v konfiguraci negativnípozitivní (nebo negativní) s větším úhlem přiblížení. - Zpevněte řeznou hranu (Honování). - Zvolte destičku se silnou řeznou hranou (G g H). - Zvětšete velikost destičky - (Přesněji tloušťku). - Zvolte druh odolný proti přilnutí. Karbid g Cermet - Zvyšte řeznou rychlost. - Zlepšete axiální házení řezných hran. (Zvolte frézu s nižším házením) (zvolte správné destičky) - Použijte hladící destičky wiper. - Použijte speciální frézy navržené pro dokončování. - Doporučená fréza: Typ WaveMill WGX - Tloušťka destičky: 3,18 g 4,76mm - Typ destičky: Standard g Typ se zpevněnou řeznou hranou - : Vycházejte z doporučených řezných podmínek vypsaných v souhrnném katalogu - Doporučené druhy destiček Ocel Litina Neželezné Slitiny Hrubování Dokončení Frézovací destička Frézovací destička Typ* WGX ACP200 (Povlak. karbid) Typ WGC T250A (Cermet) Typ* DGC ACK200 (Povlak. karbid) Typ FMU BN700 (SUMIBORON) Typ* FF H1 (Karbid) DL1000 (Povlak. karbid) Typ RF DA1000 (SUMIDIA) * takto označené frézy mohou být osazeny destičkami typu wiper. Ostatní Vibrace Řezné Konstrukce Nástroje Ostatní - Snižte posuv - Zvolte frézu s high rake cutter s ostrými řeznými hranami - Použijte frézu s nepravidelným rozestupem. - Zlepšete tuhost upnutí obrobku a frézy. - Doporučené frézy: Pro Ocel: Pro Litinu: Pro Neželezné slitiny: Typ WaveMill WGX Typ DNX Typ RF pro vysokorychlostní obrábění hliníku Neuspokojivá tvorba třísky Konstrukce Nástroje - Zvolte frézu s dobrým odvodem třísky. - Snižte počet zubů. - Zvětšete vybrání. - Doporučená fréza: Typ WaveMill WGX Vylámování hrany obrobku Otřepy na obrobku Konstrukce Nástroje - Zvolte velký úhel přiblížení. - Zvolte destičku s ostrou řeznou hranou (G g L). Řezné - Snižte posuv. Konstrukce Nástroje - Zvolte frézu s ostrou řeznou hranou. Řezné - Zvyšte posuv. - Doporučená fréza: Typ WaveMill WGX - Doporučená fréza: Typ WaveMill WGX + Lamač třísek FG DGC + Lamač třísek FG N9

10 Základy Frézování stopkovou frézou Části Stopkové Frézy Průměr Tělo Délka krčku Délka řezné části Krček Výběh Průměr krčku Délka stopky Stopka Průměr stopky Středový otvor Šířka vedení Šířka odlehčení Šířka fazetky Fazetka Radiální odlehčení Radiální primarní úhel odlehčení Radiální sekundární úhel odlehčení Celková délka Vedení Průřez Šířka vedení Oblý spodek drážky Středový otvor Čelo Drážka Hloubka drážky Úhel Čela Heel Kapsa Úhel šroubovice Roh Koncový břit Koncový řezák Tloušťka jádra Axiální primární úhel odlehčení Axiální sekundární úhel odlehčení konkávní úhel koncového břitu Radiální řezná hrana Kulový rádius Výpočet Řezných Podmínek l Řezná rychlost π. D. n v c = n = l Posuv v f = f 5 n v f = f t 5 z 5 n v c π. D f t = v f z 5 n Frézování bokem d oc W oc D v c : π : D : n : v f : f r : f t : z : Řezná rychlost (m/min) 3,14 Průměr frézy (mm) Otáčky (min -1 ) Posuvová rychlost (mm/min) Posuv na otáčku (mm/ot) Posuv na zub (mm/zub) Počet zubů l Hloubka řezu (D.O.C) d oc : Axiální D.O.C. (hloubka) w oc : Radiální D.O.C. (šířka) Drážkování R (Kopírovací Fréza) l Šířka řádku (D 1 ) doc d oc D1= R 5d oc d oc 2 P f D 1 D l Řezná rychlost a posuv se vypočítá pomocí stejného vzorečku uvedeného výše. d oc ød W oc R D 1 N10

11 Základy Frézování stopkovou frézou Nesousledné a Sousledné Frézování l Frézování bokem l Drážkování f t f t f t Nesousledné Obrobek Posuv (a) Nesousledné Obrobek Posuv (b) Sousledné Sousledné Posuv Obrobek Obrobek Obrobek Posuv (a) Nesousledné Posuv (b) Sousledné Šířka opotřebení hřbetu (mm) l Velikost opotřebení l Drsnost povrchu l Řezné podmínky 0, , , , Nesousledné Sousledné l l l l l Délka řezu (m) Rmax (µm) Nesousledné Směr posuvu Sousledné Směr svislý Nesousledné Sousledné Obrobek: 34CrMo4 (Hs36~37) Fréza: SSM 2100 (ø10mm, 2 zuby) Řezné podmínky: v c = 50 m/min f t = 0,05 mm/zub d oc = 15 mm w oc = 5 mm Frézování bokem Suché Vztah Mezi Řeznými Podmínkami a Vychýlením Nástroje Monolitní čelní stopková fréza Frézování bokem Materiál obrobku: Předkalená ocel (40HRC) Řezné podmínky: v c = 25m/min d oc = 12 mm W oc = 0,8 mm Materiál obrobku: Předkalená ocel (40HRC) Řezné podmínky: v c = 25m/min d oc = 8 mm W oc = 8 mm Drážkování Nesousledná strana Downcut side Posuv Posuv Posuv Posuv Č. kat. Počet zubů Úhel 0,16 mm/ot. šroubovice Styl Nesousledné Sousledné 0,11 mm/ot. Styl Nesousledné Sousledné 0,05 mm/ot. Styl Nesousledné Sousledné 0,03 mm/ot. Styl Nesousledné Sousledné SSM Obrobený povrch Referenční povrch SSM N11

12 Problémy a Řešení Návod k řešení problémů při frézování čelní stopkovou frézou Porucha Příčina Příklady nápravných opatření Nadměrné opotřebení Řezné podmínky Tvar nástroje Materiál nástroje - Příliš vysoká řezná rychlost. - Příliš vysoká rychlost posuvu. - Úhel hřbetu je příliš malý. - Nedostatečná odolnost proti opotřebení. - Snižte řeznou rychlost a rychlost posuvu. - Zvolte vhodný úhel hřbetu. - Zvolte substrát s větší odolností proti opotřebení. - Použijte povlakovaný nástroj. Jiné Poruchy břitu Vylamování Lom nástroje Odchylka osazení Nevyhovující Obrobený povrch Dokončení Chvění Řezné podmínky Stroj Oblast Řezné podmínky Řezné podmínky Tvar nástroje Řezné podmínky Řezné podmínky Tvar nástroje Oblast stroje - Příliš vysoká rychlost posuvu. - Příliš velká hloubka řezu. - Příliš velké vyložení nástroje. - Slabé upnutí obrobku. - Nástroj není pevně připevněn. - Příliš vysoká rychlost posuvu. - Příliš velká hloubka řezu. - Příliš velké vyložení nástroje. - Příliš dlouhý břit. - Příliš vysoká rychlost posuvu. - Příliš velká hloubka řezu. - Příliš velké vyložení nástroje. - Obrábění sousledným frézováním (frézování shora). - Velký úhel šroubovice. - Příliš vysoká rychlost posuvu. - Pěchování třísek. - Příliš vysoká řezná rychlost. - Obrábění nesousledným frézováním (proti směru posuvu) - Příliš velké vyložení nástroje. - Velký úhel čela. - Slabé upnutí obrobku. - Nástroj není pevně připevněn. - Snižte hloubku řezu. - Nastavte vhodné vyložení nástroje. - Pevně upněte obrobek. - Ujistěte se, že je nástroj řádně usazen ve sklíčidle. - Snižte hloubku řezu. - Zmenšete vyložení nástroje na minimum. - Vyberte nástroj s kratším břitem. - Snižte hloubku řezu. - Nastavte vhodné vyložení nástroje. - Zvolte nesousledné frézování. - Použijte nástroj s menším úhlem šroubovice. - Použijte vyfukování vzduchem. - Použijte frézu s větším prostorem odlehčení. - Zvolte sousledné frézování. - Seřiďte vyložení nástroje na správnou délku. - Použijte nástroj s vhodným úhlem čela. - Pevně upněte obrobek. - Ujistěte se, že je nástroj řádně usazen v upínači. Pěchování třísky Řezné podmínky Tvar nástroje - Příliš vysoká rychlost posuvu. - Příliš velká hloubka řezu. - Příliš mnoho zubů. - Pěchování třísek. - Snižte hloubku řezu. - Snižte počet zubů. - Použijte vyfukování vzduchem. N12

13 Základy Vrtání Části vrtáku Šířka fazetky Výška hrotu Vedoucí ostří Zúžení Úhel příčného ostří Fazetka Šířka vedewní Odlehčení Řezná hrana Vybrání Šířka Drážky Průměr vrtáku Řezná hrana Bok Vnější roh Úhel hrotu Vedení Zadní část Úhel šroubovice Odlehčení Čelní plocha Délka šroubovice Krček Délka krčku Zúžená stopka Délka stopky stopka Tloušťka stopky Roh příčného ostří Délka příčného ostří Příčné ostří Hloubka odlehčení Průměr odlehčení Úhel podbroušení Úhel Čela Celková délka vrtáku Rovná stopka Tloušťka stopky Délka stopky B Tloušťka jádra A Zúžení jádra Jádro Výběh A : B nebo A/B = Koeficient šířky vybrání Vrcholový Úhel a Síla Min. Potřebný Úhel Podbroušení Šířka Úpravy Břitu a Řezná Síla Vrcholový úhel (Malý) Vrcholový úhel (Velký) Zatížení (N) Když je vrcholový úhel velký, zatížení roste ale moment se snižuje. Výška otřepu (mm) Úhel Hrotu a Otřepy Posuv (mm/ot.) Obrobek : SS41 Řezná rychlost : 50m/min Když je Úhel hrotu velký, snižuje se výška otřepů. * Velký úhel podbroušení je potřebný ve středu vrtáku. Tloušťka Jádra a Zatížení účinnek zúžení Zatížení Zúžením jádra dosáhneme, snížení zatížení soustředěného na břit, ostřejší břitu vrtáku, lepší kontrolu třísek a delší životnost nástroje. Snížení Šířky Břitu díky Zúžení Běžné druhy zúžení Zatížení Zúžení Moment (N.m) Posuv (mm/rev) Posuv (mm/rev) Vrták: KDS 215 MAK Materiál obrobku: C50 (230HB) : v c = 50 m/min, Chlazení S typ N typ X typ S typ : Standardní běžně používaný druh. N typ : Vhodný pro vrtáky s úzkým jádrem. X typ : Pro těžkoobrobitelné materiály a hluboké vrtání. N13

14 Základy Vrtání Vztah Mezi Příkonem a Zatížením Příkon (kw) Zatížení (N) Průměr (mm) Průměr (mm) Materiál obrobku: C48 (220HB) Výběr Řezných Podmínek Dohlížejte na řeznou sílu pro méně tuhé stroje Následující tabulka ukazuje vztah mezi šířkou úpravy řezné hrany a řeznou silou. Pokud se objeví problém zapříčiněný řeznou silou, snižte buď posuv nebo šířku úpravy řezné hrany. Šířka Úpravy Řezné Hrany 0,15mm 0,05mm v c (m/min) 40 f (mm/rev) 0,38 Moment (N.m) 12,8 Zatížení (N) Moment (N.m) 12,0 Zatížení (N) ,30 10, , ,25 9, , ,15 6, , Vrták : ø10 Materiál obrobku: C50 (230HB) Doporučení pro vysokorychlostní obrábění Pokud je nadbytek kapacity s dostatečně výkonným a tuhým strojem při vrtání za normálních doporučených podmínek, doporučujeme zvýšit rychlost vrtání. Příklad opotřebení g Fazetka f Boční plocha Vc=60m/min f Čelní plocha Vc=120m/min Materiál obrobku: C50 (230HB) Řezné podmínky: f = 0,3 mm/ot. d oc = 50mm Životnost nástroje: 600 otvorů (řezná délka : 30m) Vysvětlení okrajů (rozdíl mezi jednoduchým a dvojitým okrajem) Jednoduchý okraj (2 kontaktní body: vyznačené části) Dvojitý okraj (4 kontaktní body: vyznačené části) Tvar používaný u většiny vrtáků 4 kontaktní body zamezují ohýbání a zvlnění otvorů a zvyšují tak stabilitu a přesnost při hlubokém vrtání N14

15 Základy Vrtání Přesnost Obvodového Házení Hazení mezi hranou B a zúžením A je velmi důležité. Zvětšení otvoru MDS 140 MK 50C vc = 50m/min f = 0,3mm/ot. : Přesnost obvodového házení bodu zúžení Hrana Obvodové Házení Přesnost s Rotujícím Nástrojem Házení vrtáku při osazení na vřeteni stroje musí být do 0,03mm. Pokud je házení větší, budou větší i vrtané otvory což způsobí zvýšení horizontální řezné síly. Toto zvýšení může vést k zlomení vrtáku pokud není stroj nebo upnutí obrobku dostatečně tuhé. Házení: do 0,03mm Vnější házení (mm) Zvětšení otvoru Horizontální řezná síla Vrták: MDS120MK Materiál obrobku: C50 (230HB) : v c=50 m/min, f=0,3 mm/ot., d oc =38mm vodou ředitelné chlazení Obvodové Házení Přesnost s Rotujícím Obrobkem Při použití na soustruhu, házení v bodě A musí být do 0,03mm, tato hodnota musí být podobná i při snímání v bodě B. Upnutí Házení: do 0,03mm Vliv Povrchu Obrobku Obrobek s šikmým nebo nerovným povrchem (Vstup) (Východ) Pokud je povrch vstupu otvoru šikmý nebo nerovný, snižte v těchto bodech posuv na 0,1~0,15mm/ot. Jak používat dlouhé vrtáky Problém Při použití vrtáků typu XHGS, XHT, DAK nebo SMDH-D za vysokých otáček, může házení špičky vrtáku způsobit posunutí pozice u vstupu, čímž vznikne ohyb a dojde k zlomení vrtáku. Ohnutý otvor Posunutí pozice Řešení Metoda 1. Krok 1 Krok 2 Bez otáček Krok 3 Krátký vrták Pilotní otvor (1D, Stejný průměr.) 2~3 mm Vrtání za doporučených podmínek Metoda 2. Nízké otáčky snižují odstředivé síly a zabraňují prohnutí vrtáku. Krok 1 2~3 mm (n = 100~300 rpm) (f = 0,15~0,2 mm/ot.) Krok 2 Vrtání za doporučených podmínek N15

16 Problémy a Řešení Řešení Problémů Při Vrtání Porucha Doporučení Příklady Nadměrné Opotřebení na Řezné Hraně - Použijte výšší řeznou rychlost. - Zvyšte posuv. - Vc=80~100m/min - Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu. Chlazení - Snižte tlak pokud používáte vnitřní chlazení. - Použijte více kluzkou chladící kapalinu. - Pod 1,5MPa. Vylamování Vrcholu Konstrukce Nástroje - Zvětšete velikost of chisel width. - Zvětšete velikost honování řezné hrany. Ostatní - Snižte hloubku řezu. - Snižte posuv u vchodu do otvoru. - Zlepšete tuhost upevnění obrobku. - f = 0,05~0,1 mm/ot. Selhání Vrtáku Vylamování hlavního ostří Konstrukce Nástroje Chlazení Ostatní - Zvětšete velikost honování řezné hrany. - Snižte velikost předního úhlu hrany. - Zvyšte posuv. - Použijte více kluzkou chladící kapalinu. - Zlepšete tuhost upevnění obrobku. - Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu. Opotřebení Fazetek Konstrukce Nástroje - Zvětšete hodnotu zúžení zpětného kuželu. - Sinžte šířku fazetky. - Zvyšte posuv. - Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu. Chlazení Ostatní - Použijte více kluzkou chladící kapalinu. - Schedule for earlier regrind. Zlomení Vrtáku Konstrukce Nástroje - Zvětšete hodnotu zúžení zpětného kuželu. - Sinžte šířku fazetky. - Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu. Chlazení Ostatní - Použijte více kluzkou chladící kapalinu. - Zlepšete tuhost upevnění obrobku. Nedostatečná Přesnost Otvorů Větší Otvory Nedokonale Dokončený Povrch Otvory Nejsou Rovné Konstrukce Nástroje - Zlepšete celkovou tuhost vrtáku. (větší jádro, menší vybrání). - Snižte vrcholový úhel vrtáku. - Snižte posuv u vchodu do otvoru. Ostatní - Zlepšete tuhost upnutí obrobku. - Zlepšete přesnost upevnění vrtáku. - Zlepšete tuhost upnutí vrtáku. Konstrukce Nástroje - Increase amount of back taper. - Zvyšte řeznou rychlost. Chlazení - Použijte více kluzkou chladící kapalinu. Konstrukce Nástroje - Snižte velikost honování řezné hrany. Ostatní - Snižte posuv. - Zlepšete tuhost upevnění obrobku. - Zlepšete přesnost upevnění vrtáku. - Zlepšete tuhost upnutí vrtáku ~120 - f = 0,05~0,1 mm/ot. - Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu. - Házení vrtáku pod 0,02mm - Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu. - Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu. - Házení vrtáku pod 0,02mm Nedostatečná Tvorba Třísky Pěchování Šponky Dlouhá Drátovitá Šponka Chlazení - Zvyšte řeznou rychlost. - Zvyšte posuv. - Snižte tlak pokud používáte vnitřní chlazení. Konstrukce Nástroje - Snižte velikost honování řezné hrany. Chlazení - Zvyšte posuv. - Snižte tlak pokud používáte vnitřní chlazení. - Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu. - Pod 1,5MPa. - Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu. - Pod 1,5MPa. N16

17 SUMIBORON Obrábění Kalené Oceli Aplikační Mapa Různých Nástrojových Materiálů Doporučené Řezné rychlosti pro Různé Typy Materiálů Přerušovaný řez Těžký Lehký Povlakovaný karbid Cermet SUMIBORON Řezná rychlost (m/min) Nepřerušovaný řez Keramika Tvrdost obrobku (HRC) Kalená ocel Snadno dochází k opotřebení notch Ložisková ocel Opotřebení je dost veliké Zápustková ocel Veliké opotřebení opotřebení hřbetu VB (mm) Vliv Chlazení na Životnost Nástroje Nepřerušovaný řez 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Suché Vodou neředitelné Emulze Vodou ředitelné 20 Při nepřerušovaném obrábění ložiskové oceli, není veliký rozdíl mezi suchým a mokrým obráběním Čas řezu (min) Přerušovaný řez Materiál: : Životnost nástroje X155CrVMo12-1 v c = 100 m/min d oc = 0,2 mm f = 0,1 mm/ot. Suché S chlazením Řezná síla (N) Vztah mezi Tvrdostí Obrobku a Řeznou Silou F 1 Hlavní síla F 2 Posuvová síla F 3 Zpětná síla Materiál: : C105W1 v c = 120 m/min d oc = 0,2 mm f = 0,1 mm/ot. Materiál obrobku: 100Cr6 (HRC58~62) VBD: TPGN : v c = 100 m/min d oc = 0,15 mm f = 0,1 mm/ot. Pro nepřerušovaný řez, je vliv chlazení na životnost nástroje minimální. Avšak pro přerušovaný řez, chlazení zkracuje životnost nástroje kvůli tepelnému pnutí. Tvrdost Obrobku (HRC) Zpětná složka síly se podstatně zvyšuje pro tvrdší materiály obrobků. Vztah Mezi Opotřebení Hřbetu a Řeznou Silou Zpětná síla (N) CrMo4 HRC65 C55 HRC24 : v c = 80 m/min d oc = 0,15 mm f = 0,1 mm/ot. Tvrdost Obrobku k Řezné Sílé a Přesnosti Tvrdá vrstva Tvrdost podle Shorea (HS) Měkká vrstva Tvrdá vrstva : v c = 120 m/min d oc = 0,5 mm f = 0,3 mm/ot. Suché 0 Hlavní síla (N) 0,05 0,10 Zpětná síla (N) Posuvová síla (N) Při obrábění kalené oceli, podstatně narůstá zpětná síla, je to způsobeno tím nárustem opotřebení hřbetu. Rozměry (mm) Vnější průměr obrobené měké vrstvy je menší, a to kvůli nižším řezným silám vznikajícím při obrábění. Šířka opotřebení hřbetu VB (mm) Drsnost povrchura (μm) Vztah mezi Řeznou Rychlostí a Drsností Povrchu Počet obrobků (kusů.) Při vysokých řezných rychlostech, je drsnost povrchu stabilnější. Materiál: 25CrMo4 (HRC58~62) Držák: MTXNR2525 VBD: TNMA160408NU : v c= 120, 150, 180 m/min d oc = 0,15 mm f = 0,045 mm/ot. S chlazením Vylepšení Drsnosti Povrchu Proměnlivým Posuvem Konstantní Posuv Proměnlivý posuv Předešlá pozice břitu Stejná pozice vrubu Proměnná pozice vrubu Při proměnlivém posuvu se mění pozice vrubu na větší ploše, tím dochází ke zlepšení drsnosti povrchu a snížení vrubového opotřebení nástroje. N17

18 Obrábění Litiny SUMIBORON Výhody Použití SUMIBORON pro Obrábění Litiny Vyšší Přesnost Delší Životnost Nástroje za Vyšších Řezných Rychlostí GG: Šedá litina GGG: Tvárná litina Dobrá f Rozměrová přesnost BNS800 BN7000 BNC500 Keramika Povlak. Karbid Cermet Řezná rychlost vc (m/min) Keramika Povlak. Karbid Cermet BNS800 BN7000 BNC500 Řezná rychlost vc (m/min) Keramika Povl. Karbid Cermet BNX10 BNC500 BN7000 Dobrá f Drsnost povrchu Ra (μm) Koeficient životnosti nástroje Koeficient životnosti nástroje Soustružení Struktura příklad tvaru opotřebení nástroje GG GGG Struktura Matrix Perlit Perlit + Ferit Opotřebení hřbetu VB (mm) Suché Řezná délka (km) Materiál: GG25 VBD: SNGN120408(BN500) : v c = 450 m/min d oc = 0,25 mm f = 0,15 mm/ot. Nepřerušovaný řez S chlazením Drsnost povrchu Rmax (mm) Řezná rychlost Vc (m/min) Tvar opotřebení nástroje S chlazením Suché výmol Crater na wear čele (v c 200 m/min) S chlazením ( Vodou ředitelné) Suché Pro obrábění litiny za použití SUMIBORON, by měla být řezná rychlost (Vc) 200m/min a více. Doporučuje se obrábět pod řeznou kapalinou. Stroj: N/C Soustruh Materiál: GG25 (HB200) Držák: MTJNP2525 VBD: TNMA160408(BN500) : v c = 110~280 m/min d oc = 0,1 mm f = 0,1 mm/ot. S chlazením Frézování SUMIBORON BN Finish Mill EASY - Vysokorychlostní obrábění Vc = 2000m/min - Drsnost povrchu Rz=3,2 (Ra= 1,0) - Provozní náklady jsou sníženy díky ekonomické VBD - Snadné nastavení VBD za pomoci nastavitelné kazety - Bezpečná konstrukce z hlediska odstředivé síly v podmínkách vysokorychlostního obrábění Keramika Vc=400m/min Vc=600m/min Řezné podmínky: d oc = 0,5 mm, f t = 0,15 mm/zub Šířka potřebení hřbetu (mm) Vc=600m/min Vc=1000m/min Vc=1500m/min Počet přechodů Suché Typical thermal crack S chlazením Počet přechodů Materiál Obrobku: GG25 Materiál Nástroje: BN700 Řezné : d oc = 0,5 mm, f t = 0,1 mm/zub, Suché Řezná rychlost (m/min) Pro vysokorychlostní frézování litiny za použití SUMIBORON se doporučuje suché obrábění. N18

19 SUMIBORON Těžko Obrobitelné Materiály Práškové Kovy Šířka opotřebení hřbetu VB (μm) 1. Opotřebení hřbetu 2. Drsnost povrchu 3. Výška otřepu BN700 H1 (Carbide) T110A(Cermet) Cutting length (km) Materiál: SMF4040 ekvivalent Data Procesu: ø100~300mm těžce přerušované obrábění čela s drážkami a vyvrtanými otvory. (po 40 přechodech) VBD: TNGA : f=0.1mm/ot., d=0.1mm, S chlazením Drsnost povrchu Rz (μm) Řezná rychlost (m/min) BN700 H1 (Carbide) T110A(Cermet) Maximální výška otřepu (μm) Řezná rychlost (m/min) BN700 H1 (Carbide) T110A(Cermet) Pro běžné komponenty z práškových kovů je možné použít druhy karbidů a cermetů do řezné rychlosti Vc=100m/min. Poněvadž okolo Vc=120m/min, začíná docházet k rychlému nárůstu opotřebení a zhoršení drsnosti povrchu se zvýšeným otřepem. Na druhé straně SUMIBORON, dokazuje stabilitu a větší odolnost proti opotřebení, předcházení otřepu a drsnost povrchu hlavně za vyšších rychlostí. Teplotně Odolné Slitiny Slitiny na Bázi Ni Typický příklad opotřebení CBN nástroje při obrábění Inconel 718 Vliv řezné rychlosti (Druh BNX20, f =0,06 mm/ot., L=0,72km) Vc = 300m/min Vrubové op. op. hřbetu BNX20 Vc = 500m/min Influence of feedrate (Grade BNX20, Vc=300m/min, L=0,18km) f = 0,12mm/rev f = 0,06mm/rev BN700 BNX20 Whisker posílená keramika Vrubové op. op. hřbetu Influence of druh (Vc=500m/min, f =0,12 mm/rev, L=0,36km) Vrubové op. op. hřbetu BN700 op. hřbetu : d oc = 0,3mm, S chlazením 0,5mm Řezná rychlost (m/min) : f = 0,06mm/ot., d oc = 0,3mm, S chlazením Řezná délka (m) Kritéria životnosti nástroje Vrubové opotřebení = 0,25mm Nebo opotřebení hřbetu = 0,25mm BNX20 se doporučuje pro vyšší rychlosti a nižší posuvy. BN700 se doporučuje pro řezné rychlosti pod 240m/min Řezná rychlost (m/min) : f = 0,12mm/ot., d oc = 0,3mm, S chlazením Povlakovaný karbis (K druh) Řezná délka (m) BN700 BNX20 Whisker posílená keramika Kritéria životnosti nástroje Vrubové opotřebení = 0,25mm Nebo opotřebení hřbetu = 0,25mm BN700 se doporučuje pro obrábění za vyšších posuvů. (Přes f=0,1mm/ot.) Slitiny na Bázi Ti Opotřebení hřbetu VB (mm) BN700 K10 BN700 K10 DA150 Zlomení Zlomení Zlomení DA150 Opotřebení hřbetu VB (mm) DA150 Opotřebení hřbetu VB (mm) BN700 Materiál: VBD: : Čas řezu (min) Ti-6Al-4V DNM120404NF v c = 100m/min, d oc = 0,1mm, f = 0,05mm/ot., S chlazením Pozitivní geometrie VBD SUMIDIA je velmi vhodná pro slitiny Ti, díky vysoké pevnosti břitu a vyšší odolnosti proti opotřebení. Materiál: VBD: : Čas řezu (min) Ti-6Al-4V DNM120404NF v c = 100m/min, d oc = 0,1mm, f = 0,05mm/ot., S chlazením Pozitivní geometrie VBD SUMIDIA je velmi vhodná pro slitiny Ti, díky vysoké pevnosti břitu a vyšší odolnosti proti opotřebení Materiál: VBD: : Čas řezu (min) Ti-6Al-4V DNMA Vc = 120m/min, d oc = 0,3mm, f =0,25mm/ot., S chlazením Negativní geometrie VBD BN700 je vynikající pro vysoce výkonné obrábění. (Velká hloubka řezu a vysoké posuvy) Hard facing alloys Materiál: Colmonoy Č.6 (Slitina z tavné rudy na bázi N) VBD: SNGN : v c = 50, 300 m/min f = 0,1 mm/ot. d oc = 0,2 mm S chlazením Opotřebení hřbetu VB (mm) BNS800 (Vc=300m/min) Whisker posílená keramika (Vc=50m/min) Cutting is difficult because of large wear at Vc=50m/min Malé opotřebení při V=300m/min Délka řezu (km) Materiál: Stelit SF-20 (Slitina z tavné rudy na bázi Co) VBD: SNGN : v c = 50 m/min f = 0,1 mm/ot. d oc = 0,2 mm Suché Opotřebení hřbetu VB (mm) BNS800 (Vc=300m/min) Konkurenční monolitní CBN Vyštípání Žádné vyštípání Délka řezu (km) BNS800 (Vc=300m/min, Po 2km v řezu) Whisker posílená keramika (Vc=50m/min, Po 10m v řezu) BNS800 (Po 2km v řezu) Vyštípání Konkurenšní monolitní CBN (Po 2km v řezu) N19

20 Problémy a Řešení SUMIBORON Poškození Doporučení Velké opotřebení hřbetu Materiál Nástroje Konstrukce Nástroje Řezné F Zvolte více otěru odolný druh. F Snižte řeznou sílu. F Snižte šířku a úhel NL. F Doporučují se pozitivní geometrie F Zkontrolujte řeznou rychlost. F Snižte řeznou rychlost na méně než 200m/min. F Vyšší posuv snižuje celkovou pracovní dobu nástroje. Velký výmol na čele Materiál Nástroje F Doporučuje se druh odolný proti tvorbě výmolů na čele. Nepřerušovaný řez ~ Lehce přerušovaný řez = BNC2010 Lehce ~ Středně přerušovaný řez = BNX20 Středně ~ Těžce přerušovaný řez = BNX25 Konstrukce Nástroje F Zvolte geometrii břitu pro detailním prozkoumání použité destičky. Lom dna výmolu F Zaostřete břit pro zamezení tvorby výmolů na čele. F Zpevněte břit pro zabránění lomu nástroje ve výmolu. Řezné F Zkontrolujte řeznou rychlost. F Snižte řeznou rychlost na méně než 200m/min. F Doporučují se vyšší posuvy. Poruchy Řezné Hrany Vyštípnutí Vylamování Materiál Nástroje Konstrukce Nástroje Řezné Řezné F Odloupnutí je způsobeno velikou zpětnou silou, která je závislá od opotřebení hřbetu. F Zvolte více otěru odolný druh. F Ostřejší břit přispívá k ochraně před odloupnutím. F Snižte úhel a šířku NL F Doporučují se pozitivní geometrie VBD F Snižte opotřebení hřbetu nižší rychlostí a posuvem. F Snížení pracovní doby nástroje efektivně snižuje opotřebení hřbetu. F F Pokud je ovlivněna drsnost povrchu, zvažte použití metody Proměnlivého Posuvu pro zlepšení dokončeného povrchu. V ostatních případech, použijte shodný postup jako v případě normálního opotřebení. Vylamování Materiál Nástroje Konstrukce Nástroje Řezné F Způsobeno nárazy na břit. Chvění může být také ovlivňujícím faktorem. F Zvolte houževnatější druh. F Zpevněte břit. F Velký úhel NL, Honování. F Doporučují se vyšší posuvy pro sníženípočtu nárazů. Vylamování Materiál Nástroje Konstrukce Nástroje Řezné F Způsobeno nárazy na břit. Chvění může být také ovlivňujícím faktorem. F Zvolte houževnatější druh. F Zpevněte břit. F Velký úhel NL, Honování. F Doporučují se vyšší posuvy pro sníženípočtu nárazů. Termální praskliny Řezné Konstrukce Nástroje Materiál Nástroje F Prudké změny teplot vyvolávají vertikální praskliny přes břit. Doporučují se maximálně suché podmínky. F Pokud se již používají suché podmínky, pak je potřeba snížit řeznou teplotu a řezné síly. F Snižte řeznou rychlost, posuv, hloubku řezu. F Zaostřete břit. F Zvolte více teplotně vodivý druh karbidu. N20

21 Odkazy Systémové Značení Ocelí a Neželezných Kovů l Uhlíková Ocel JIS AISI DIN S10C 1010 C10 S15C 1015 C15 S20C 1020 C22 S25C 1025 C25 S30C 1030 C30 S35C 1035 C35 S40C 1040 C40 S45C 1045 C45 S50C 1049 C50 S55C 1055 C55 l Ni-Cr-Mo Ocel SNCM NiCrMo2 SNCM SNCM415 SNCM SNCM NiCrMo6 SNCM447 34NiCrMo6 l Cr Ocel SCr415 15CrMo5 SCr Cr4 SCr Cr4 SCr Cr4 SCr Cr4 SCr l Cr-Mo Ocel SCM415 15CrMo5 SCM420 20CrMo5 SCM CrMo4 SCM CrMo4 SCM CrMo4 SCM l Mn Ocel a Mn-Cr Ocel pro Konstrukční Účely SMn SMn SMn SMn SMnC420 SMnC443 l Cr-Mo Ocel SK1 SK2 W /2 SK3 W1-10 C105W1 SK4 W1-9 SK5 W1-8 C80W1 SK6 C80W1 SK7 C70W2 l Rychlořezná Ocel JIS AISI DIN SKH2 T1 SKH3 T4 S SKH10 T15 S SKH51 M2 S6-5-2 SKH52 M3 1 SKH53 M3 2 S6-5-3 SKH54 M4 SKH56 M36 l Legovaná Nástrojová Ocel SKS11 F2 SKS51 L6 SKS43 W2-9 1 /2 SKD1 D3 X210Cr12 SKD11 D2 X155CrVMo12-1 SKD61 X40CrVMo5-1 l Šedá Litina FC100 No 20B GG-10 FC150 No 25B GG-15 FC200 No 30B GG-20 FC250 No 35B GG-25 FC300 No 45B GG-30 FC350 No 50B GG-35 l Tvárná Litina FCD GGG-40 FCD450 GGG-40.3 FCD GGG-50 FCD600 GGG-60 FCD GGG-70 l Feritická Nerezavějící Ocel SUS X10CrAl13 SUS SUS X6Cr17 SUS430F 430F X7CrMo18 SUS X6CrMo17 1 l Martenzitická Nerezavějící Ocel SUS SUS X10Cr13 SUS SUS420JI 420 X20Cr13 SUS420F 420F SUS X20CrNi17 2 SUS440A 440A SUS440B 440B SUS440C 440C l Austenitická Nerezavějící Ocel JIS AISI DIN SUS SUS SUS X12CrNi17 7 SUS SUS302B 302B SUS X10CrNiS18 9 SUS303Se 303Se SUS X5CrNiS18 10 SUS304L 304L X2CrNi19 11 SUS304NI 304N SUS X5CrNi18 12 SUS SUS309S 309S SUS310S 310S SUS X5CrMo SUS316L 316L X2CrNiMo SUS316N 316N SUS SUS317L 317L X2CrNiMo SUS X6CrNiTi18 10 SUS X6CrNiNb18 10 SUS l Žáruvzdorná Ocel SUH31 SUH35 SUH36 X53CrMnNi21 9 SUH37 SUH38 SUH SUH CrNi2520 SUH330 N08330 l Feritická Žáruvzdorná Ocel SUH21 CrAl1205 SUH X6CrTi12 SUH l Martenzitická Žáruvzdorná Ocel SUH1 X45CrSi9 3 SUH3 SUH4 SUH11 SUH600 N21

22 Odkazy Srovnávací Tabulka Tvrdostí Přibližné metrické hodnoty a tvrdost oceli podle Brinella Brinell 10mm Kulička 3.000kgf (HB) Stupnice A diamantový kužel 60kgf (HRA) Tvrdost podle Rockwella Stupnice B 100kgf 1/10 Ball (HRB) Stupnice C diamantový kužel 150kgf (HRC) Stupnice D diamantový kužel 100kgf (HRD) Tvrdost podle Vickerse 50kgf (HV) Tvrdost podle Shora 85,6 68,0 76, ,3 67,5 76, ,0 67,0 76, ,7 66,4 75, ,4 65,9 75, ,1 65,3 74, ,8 64,7 74, ,4 64,0 73, ,0 63,3 73, ,6 62,5 72, ,2 61,8 72, ,2 61,7 72, ,8 61,0 71, ,3 60,1 70, ,2 60,0 70, ,1 59,7 70, ,8 59,2 70, ,6 58,8 69, ,5 58,7 69, ,8 57,3 68, ,1 56,0 67, ,4 54,7 66, ,8 53,5 65, ,9 52,1 64, ,3 51,0 63, ,6 49,6 62, ,9 48,5 61, ,2 47,1 60, ,4 45,7 59, ,8 44,5 58, ,0 43,1 57, ,4 41,8 56, ,6 40,4 55, ,0 39,1 54, ,3 (110,0) 37,9 53, ,7 (109,0) 36,6 52, ,1 (108,5) 35,5 51, (HS) Příčná lomová pevnost (N/mm 2 ) Brinell 10mm Kulička 3.000kgf (HB) Stupnice A diamantový kužel 60kgf (HRA) Tvrdost podle Rockwella Stupnice B 100kgf 1/10 Ball (HRB) Stupnice C diamantový kužel 150kgf (HRC) Stupnice D diamantový kužel 100kgf (HRD) Tvrdost podle Vickerse 50kgf (HV) Tvrdost podle Shora ,5 (108,0) 34,3 50, ,9 (107,5) 33,1 50, ,3 (107,0) 32,1 49, ,7 (106,0) 30,9 48, ,3 (105,5) 29,9 47, ,6 (104,5) 28,8 46, ,1 (104,0) 27,6 45, ,6 (103,0) 26,6 45, ,0 (102,0) 25,4 44, ,6 (101,0) 24,2 43, ,8 100,0 22,8 42, ,4 99,0 21,7 41, ,8 98,2 20,5 40, ,3 (18,8) ,4 (17,5) ,5 (16,0) ,6 (15,2) ,8 (13,8) ,8 (12,7) ,9 (11,5) ,7 (10,0) ,0 (9,0) ,0 (8,0) ,8 (6,4) ,8 (5,4) ,0 (4,4) ,0 (3,3) ,9 (0,9) , , , , , , , , ) Hodnoty v závorkách ( ) nejsou běžně používany 2) Rockwellovy stupnice A, C a D Používají dimantový jehlan 3) 1 N/mm 2 = 1 MPa (HS) Příčná lomová pevnost (N/mm 2 ) N22

23 Odkazy Drsnost Dokončených Povrchů Způsoby Měření Drsnosti Povrchů Typ Symbol Způsob určení Způsob určení Největší výška Střední hodnota drsnosti průměrem z 10 bodů Vypočítaná drsnost h 1) Ry : h 2) Rz : h 1) Ry h 2) Rz Ra Tato hodnota (vyjádřena v µm) měřena od nejhlubšího údolí po nejvyšší vrchol profilu v rozsahu referenční křivky l. (Neobvykle vysoké vrcholy a hluboká údolí se obvykle nezahrnují do měření, protože jsou považovány za vady povrchu.) Od tohoto průběhu odečtete hodnotu, kterou považujete za referenční (úsek, l). Vyberte 5 nejvyšších vrchů a 5 nejhlubších údolí. Změřte vzdálenost mezi těmito dvěmi úrovněmi a vyjádřete ji v µm. (1 µm = 0,001mm) Touto metodou získáme střední hodnoty vrcholů a udolí na úseku o délce l. Překlopte údolí mezi vrcholy podle středové osy. (Viz šrafovaný úsek na obrázku v pravo). Celkovou šrafovanou plochu vydělte délkou l v µm. Podle nové normy JIS B 0601:2001 Podle nové normy JIS B 0601:2001 Křivka drsnosti f Měřící délka k určení střední hodnoty Předepsané hodnoty uvedených typů drsností povrchu, standardní referenční délky a trojúhelníčkové symboly jsou uvedeny v tabulce v pravo. (Starý symbol: Rz) (Starý symbol: Rz JIS) Předepsané hodnoty pro h 1) Ry (0,05S) 0,1S 0,2S 0,4S (0,05Z) 0,1Z 0,2Z 0,4Z (0,013a) 0,025a 0,05a 0,10a 0,8S 0,8Z 0,20a 0,25 1,6S 3,2S 6,3S 12,5S (18S) 25S (35S) 50S (70S) 100S (140S) 200S (280S) 400S (560S) Předepsané hodnoty pro h 2) Rz 1,6Z 3,2Z 6,3Z 12,5Z (18Z) 25Z (35Z) 50Z (70Z) 100Z (140Z) 200Z (280Z) 400Z (560Z) Předepsané hodnoty pro Ra 0,4a 0,8a 1,6a 0,8 3,2a 6,3a 2,5 12,5a 25a (50a) (100a) Hodnoty standardní referenční délky l (mm) Trojúhelníkové symboly Pozn.: Předepsané hodnoty uvedené v závorkách se nepoužívají, pokud není uvedeno jinak. N23

24 N24

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Aktualizace B017CZ Čelní fréza Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení Mechanismus destičky AFI (Anti Fly Insert) ze slinutého karbidu. Výkonný řez pro lepší účinnost. Těleso

Více

BNC100/ BNC160/ BNC200/ BNC300 Nový

BNC100/ BNC160/ BNC200/ BNC300 Nový NOVINKY NÁSTROJŮ CZ-69 Nová generace destiček pro obrábění kalené oceli / / / Nový Nový Nová řada povlakovaných VBD Vícebřité VBD Řeže rychle Řeže náklady nástroje Řada SUMIBORON Druhá generace Sumiboron

Více

Přehled výrobků. Řada GSX MILL GSX. Drážkovací frézy. Antivibrační typ Řada SSEH MILL pro exotické slitiny

Přehled výrobků. Řada GSX MILL GSX. Drážkovací frézy. Antivibrační typ Řada SSEH MILL pro exotické slitiny J Přehled výrobků Řada MI Drážkovací frézy Antivibrační typ Řada SSEH MI pro exotické slitiny Monolitní frézy J ~ J5 Podle obráběného materiálu... J - 3 Nová univerzální řada... J 4-6... J 7 -... J-3 ST...

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory Primární aplikace Řada karbidových vrtáků B271_HPG představuje optimální platformu pro vrtání otvorů s hloubkou až 30xD do oceli, litiny a nerezové oceli. Vrtá hluboké

Více

TOOLS NEWS B228CZ. Řada čelních stopkových fréz CERAMIC END MILL. Ultravysoká produktivita pro niklové žáruvzdorné slitiny

TOOLS NEWS B228CZ. Řada čelních stopkových fréz CERAMIC END MILL. Ultravysoká produktivita pro niklové žáruvzdorné slitiny TOOLS NEWS B228CZ Řada čelních stopkových fréz CERAMIC END MILL Ultravysoká produktivita pro niklové žáruvzdorné slitiny CERAMIC Řada čelních stopkových fréz Od obtížného obrábění ke snadnému! Generování

Více

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ Teorie obrábění, základní druhy třískového Teorie obrábění, základní druhy třískového obrábění Z historie obrábění 5000 př.n.l. obrábění nežel. kovů (měď a její slitiny). 2000 př.n.l.

Více

Vyměnitelný vrták 2014.01 B202CZ MVX. Vysoce tuhé vrtací těleso pro vyšší výkon a lepší kvalitu děr s průměrem až do 6 D.

Vyměnitelný vrták 2014.01 B202CZ MVX. Vysoce tuhé vrtací těleso pro vyšší výkon a lepší kvalitu děr s průměrem až do 6 D. Vyměnitelný vrták 2014.01 B202CZ Vysoce tuhé vrtací těleso pro vyšší výkon a lepší kvalitu děr s průměrem až do 6 D. Vyměnitelný vrták 4 ostří Ekonomické destičky se 4 rohy. Jedinečný zvlněný design Pro

Více

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - -

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - - Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro frézu Face Hog Konkrétní hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následující údaje mohou sloužit jako vodítko. frézy

Více

1 WDX Vysoc I e n v d ý e k x o a n b n l ý e v r D tá ri k ll s VBD 2009/10/01

1 WDX Vysoc I e n v d ý e k x o a n b n l ý e v r D tá ri k ll s VBD 2009/10/01 1 Sortiment Vrtáků Sumitomo Indexable Drill 2 Tolerance otvoru (+- mm) Vynikající Solid multi drill MDS SEC multi drill SMD MTL / MEL WDX : Typ s VBD 5 10 20 30 40 50 Průměr otvoru (mm) Technické vlastnosti

Více

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER ÚSPĚCH POKRAČUJE Seco navazuje na úspěch řady fréz Minimaster představením nové generace nástrojů. Ukazuje směr ve vývoji systému frézování s vyměnitelnými řeznými hlavičkami.

Více

Řada WaveMill WEX. Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje CZ-64 ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU

Řada WaveMill WEX. Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje CZ-64 ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU NOVINKY NÁSTROJŮ CZ-64 Jemný řez Vysoce výkonné frézovací nástroje Řada WaveMill WEX ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU Široký rozsah použití Nově navržené těleso frézy Přesné VBD pro správný rozměr Nové kvality pro zlepšení

Více

Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli

Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli NÁSTROJE NOVINKY B215CZ Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli Technologie povlakování nové generace Vynikající odolnost proti opotřebení zajišťuje vyšší účinnost

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení.

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Update B023CZ Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. Nyní v nabídce nové povlakované nástrojové materiály

Více

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm) ß Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče 441 Sada technických fréz z HSS (Ø stopky 6 mm) HSS Ozubení 3. 1 dílů: po 1 tech. fréze tvar válec 6 x 16 mm / 12 x 25 mm, zaoblený válec 12 x 25 mm, koule

Více

PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK

PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK NOVINKY SECO 2014-1 2 PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK Ve společnosti Seco platí, že každý náš krok je vypočítaný tak, aby vám pomohl s překonáváním výzev, kterým čelíte dnes a kterým budete čelit v budoucnu. Náš

Více

Odborníci na vrtání se slinutým karbidem

Odborníci na vrtání se slinutým karbidem Produktová příručka Vrtání _ ZISKOVÁ TECHNIKA Odborníci na vrtání se slinutým karbidem 2 Všeobecný úvod do tématu 6 Přehled sortimentu 16 Informace o výrobcích 16 Vrtáky VHM 16 X treme Step 90 18 X treme

Více

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů Výroba závitů Druhy závitů Metrický - 60 [M] Whitworthův - 55 [W] Trubkový válcový - 55 [G] Lichoběžníkový - 30 [Tr] (trapézový) Oblý - 30 [Rd] Základním prvkem šroubu nebo matice je jeho šroubová plocha.

Více

A1 ~ A14. Přehled VBD. Výběr VBD. Druhy Sumitomo... A2-3

A1 ~ A14. Přehled VBD. Výběr VBD. Druhy Sumitomo... A2-3 A A1 ~ A14 Výběr y Sumitomo... A2-3 Podle Obráběného Materiálu Ocel... A4-5 Nerezová Ocel... A6 Litina... A7 Neželezné Kovy... A8 Exotické Kovy... A8 Kalená Ocel... A9 Podle Typu Utvařeče... A10-11 Výběr

Více

TAC vnitřní soustružnické nože

TAC vnitřní soustružnické nože Otvor clazení Superslitiny S utvařečem TAC vnitřní soustružnické nože Produkty jsou řazeny dle produktovýc řad: Stream Jet Bars TAC nože pro vnitřní soustružení V rámci produktové řady jsou řazeny dle

Více

ezné nástroje LETECTVÍ A ZBRAN P ÍRODNÍ ZDROJE INFRASTRUKTURA DOPRAVA TRVANLIVÉ PRODUKTY SPECIÁLNÍ APLIKACE

ezné nástroje LETECTVÍ A ZBRAN P ÍRODNÍ ZDROJE INFRASTRUKTURA DOPRAVA TRVANLIVÉ PRODUKTY SPECIÁLNÍ APLIKACE ezné nástroje 2009 LETECTVÍ A ZBRAN P ÍRODNÍ ZDROJE INFRASTRUKTURA DOPRAVA TRVANLIVÉ PRODUKTY SPECIÁLNÍ APLIKACE Vážení zákazníci: Od svého vzniku v roce 1938 firma Kennametal pesn chápala, jak zlepšit

Více

GOmill ekonomické stopkové frézy

GOmill ekonomické stopkové frézy GOmill ekonomické stopkové frézy Hlavní aplikace Frézy GOmill jsou speciálně vyvinuty pro obrábění s krátkým vyložením nástroje a různých druhů materiálů od uhlíkových ocelí až po tvrzené oceli do 48 HRC,

Více

NÁSTROJE NOVINKY LSE445-E NSE300-E/400-E. Univerzální frézovací hlavy 45 a 90 stupňů MP103CZ. 20 pozitivní destičky pro vysoko efektivní obrábění.

NÁSTROJE NOVINKY LSE445-E NSE300-E/400-E. Univerzální frézovací hlavy 45 a 90 stupňů MP103CZ. 20 pozitivní destičky pro vysoko efektivní obrábění. NÁSTROJE NOVINKY MP103CZ LSE445-E NSE300-E/400-E 20 pozitivní destičky pro vysoko efektivní obrábění. Univerzální frézovací hlavy 45 a 90 stupňů ČELNÍ FRÉZOVÁNÍ LSE445-E Lehká slitina

Více

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost Influence of Cutting Edge Modification on Durability of PVD Coated Monolithic Shank-Type Cutter Doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica,

Více

AC820P CVD-Povlak. Vysoká spolehlivost v plynulém a lehce přerušovaném obrábění

AC820P CVD-Povlak. Vysoká spolehlivost v plynulém a lehce přerušovaném obrábění CVD-Povlak 1 Vysoká spolehlivost v plynulém a lehce přerušovaném obrábění Dosažení vysoké otěrové odolnosti, velmi vysoká spolehlivost v širokém spektru aplikací Rozsah použití 2 Řezná rychlost [m/min]

Více

Soustružení 5-10 x rychleji Nové keramické VBD pro ISO S. 1 by Walter AG

Soustružení 5-10 x rychleji Nové keramické VBD pro ISO S. 1 by Walter AG Soustružení 5-10 x rychleji Nové keramické VBD pro ISO S 1 Obsah 1. WIS10 a WWS20 Nové keramické VBD popis produktu a sortimentu výhody aplikace a rady při programování skladba opotřebení Konkurence Výsledky

Více

Série WRX 2000 & 3000 Nová Repeater Endmill 2009/10/01

Série WRX 2000 & 3000 Nová Repeater Endmill 2009/10/01 Série 2000 & 3000 1 Aplikační rozsah Aplikační rozsah frézovacích produktů SUMITOMO 2 50.0 max x. doc. (mm) 40.0 20.0 15.0 10.0 5.0 WEX (3000) (2000) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Posuv fz (mm/zub) Vlastnosti 3

Více

Nový typ CBN pro dílce ze spékaných kovů 2009/10/1

Nový typ CBN pro dílce ze spékaných kovů 2009/10/1 Nový typ CBN pro dílce ze spékaných kovů 1 Mapa kvalit a 2 Šedá litina Šedá litina Hrubování spékaných kovů Hrubování spékaných kovů Dokončení spékaných kovů Dokončení spékaných kovů new Aplikační oblast

Více

Tungaloy Report. No. 415-CZ. Čelní válcová fréza NEW. Novinka. Produktivní nástroj pro hrubovací operace!

Tungaloy Report. No. 415-CZ. Čelní válcová fréza NEW. Novinka. Produktivní nástroj pro hrubovací operace! ungaloy Report No. 415CZ Čelní válcová fréza NEW Novinka Produktivní nástroj pro hrubovací operace! Rozsah použití hrubovacích nástrojů Vysoká ø5 ~ ø63 uhost stroje a obrobku ø25 ~ ø5 ø2 ~ ø25 Nízká Lehké

Více

VOX stupňová vertikální frézovací hlava VOX400 pro extrémně vysoký výkon. Nový druh čelní frézy pro frézování litin B183E

VOX stupňová vertikální frézovací hlava VOX400 pro extrémně vysoký výkon. Nový druh čelní frézy pro frézování litin B183E Nástroj se stabilním ostřím pro litiny Aktualizace 2014.01 B183E Nový druh čelní frézy pro frézování litin 90-stupňová vertikální frézovací hlava pro extrémně vysoký výkon. Destičky s vertikálním uložením

Více

Obráběný materiál. Vrtání. Rozměry (mm) Prům. Náhradní díly. Rozsah použití dle průměrů těles. Výměnné vrtáky TDX. Kompatibilní.

Obráběný materiál. Vrtání. Rozměry (mm) Prům. Náhradní díly. Rozsah použití dle průměrů těles. Výměnné vrtáky TDX. Kompatibilní. Šroubovice B B B B Šroubovice Hloubka vrtání Vnější Hloubka vrtání Neželezné Superslitiny V této kapitole jsou produkty řazeny v následujícím pořadí: Vrtací nástroje TAC Vrtáky V jednotlivých produktových

Více

Problémy a řešení / Reference

Problémy a řešení / Reference D (mm) Fig. 1 d3 (mm) Fig. 2 Figure Spindle Spindle Insert clamp screw plug Arbor Slip Incorrect chuck Correct chuck rigidity Damage Incorrect Correct N Face Milling Guide Problémy a řešení / Reference

Více

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ 2015/08 NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM MIKROFRÉZY 70 HRC KULOVÉ 70 HRC KULOVÉ 55 HRC KUŽELOVÉ 5 FRÉZY VÁLCOVÉ UNIVERZÁLNÍ HRUBOVACÍ DOKONČOVACÍ 70 HRC

Více

Nové obráběcí nástroje a řešení 2015.1

Nové obráběcí nástroje a řešení 2015.1 Nové obráběcí nástroje a řešení 2015.1 Vítejte! V tomto vydání vám s hrdostí představujeme dvě zbrusu nové koncepce pro frézování: stopkové frézy CoroMill Plura pro těžké frézování, které nastavily nový

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209.

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce Katalog 201 E Katalog 205 Dílenské pilníky, ostřicí pilníky, rašple a precizní pilníky Diamantové a CBN nástroje na pilování, broušení a řezání Katalog Katalog 206

Více

Protahování, protlačování

Protahování, protlačování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Protahování, protlačování Ing. Kubíček Miroslav

Více

Threadmaster s válcovými stopkami...12 Držáky Seco Capto Snap Tap...13. CBN010...14 Utvařeč třísek PCBN...15

Threadmaster s válcovými stopkami...12 Držáky Seco Capto Snap Tap...13. CBN010...14 Utvařeč třísek PCBN...15 2013.1 1 Každý hledá způsoby vylepšení svých procesů, aby mohl dosahovat vyšších rychlostí, větší spolehlivosti a vyšší účinnosti. Tato brožura obsahuje souhrn nových produktů od společnosti Seco, které

Více

Zkušenost, znalosti, technologie: kompetence na Vaší straně

Zkušenost, znalosti, technologie: kompetence na Vaší straně Inovace výrobků Vydání 2013-2 Soustružení, vrtání, závitování, frézování _INOVACE Zkušenost, znalosti, technologie: kompetence na Vaší straně Inovace výrobků Vydání 2013-2 Soustružení, vrtání, závitování,

Více

TOOLS NEWS B200CZ. 2015.11 Aktualizace. Čelní stopkové frézy s vyměnitelnou hlavou. imx

TOOLS NEWS B200CZ. 2015.11 Aktualizace. Čelní stopkové frézy s vyměnitelnou hlavou. imx TOOLS NEWS 215.11 Aktualizace B2CZ Čelí stopkové frézy s vyměitelou hlavou imx Čelí stopkové frézy s vyměitelou hlavou imx Speciálí ocelový šroubový spoj K dispozici s vitřím přívodem řezé kaliy Typ s

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011.

Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011. _BEST OF WALTER PROMOTION Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011. 10 destiček + 1 zapichovací držák zdarma NÁSTROJ: G1011 Walter Cut G1011 monoblokový nástroj pro zapichování

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy soustružení Podstata soustružení při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle

Více

SKUPINA. KoTouče FíBRové. Strana... 184 Strana... 186 205 SKUPINA SKUPINA. FRéZy obrysové SKUPINA. RouNa BRuSNá. Strana.

SKUPINA. KoTouče FíBRové. Strana... 184 Strana... 186 205 SKUPINA SKUPINA. FRéZy obrysové SKUPINA. RouNa BRuSNá. Strana. SKuPINa 200 PláTNa SMIRKová / v RolícH 201 HouBIčKy BRuSNé 202 KoTouče FíBRové 203 KoTouče BRuSNé Na SucHÝ ZIP 204 PáSy BRuSNé Strana.. 182-183 Strana............... 183 Strana............... 184 Strana...............

Více

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu:

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu: Frézování Použití a kinematika řezného pohybu Používá se pro obrábění především ploch rovinných, ale frézování obrábíme i tvarové plochy jako jsou ozubená kola, závity a různé tvarové plochy. Kinematika

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH

NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Výjimečné nástroje řady T4-12 vyvinuté pro zvýšení produktivity jsou ještě dokonalejší. Díky větším břitovým destičkám umožňujícím

Více

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Obsah... 1 Vrtání... 2 1. Moderní vrtačky... 2 1.1 Moderní stolní vrtačky... 2 1.2 Moderní sloupové vrtačky... 2 1.3 Magnetická vrtačka...

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ FRÉZY VRTÁKY PKD NÁSTROJE VÝROBA RENOVACE OSTŘENÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VELEŠÍN 2013 / 2014 Strojní vybavení 7 WALTER TOOL-CHECK EDM elektroerozivní obrábění Bezdotykové měřící zařízení.

Více

Typ NSE Utvařeč pro vysoké posuvy. Vysoké posuvy, vysoké rychlosti Široký rozsah aplikací 2009/10/01

Typ NSE Utvařeč pro vysoké posuvy. Vysoké posuvy, vysoké rychlosti Široký rozsah aplikací 2009/10/01 1 Vysoké posuvy, vysoké rychlosti Široký rozsah aplikací 2 Vlastnosti tvaru utvařeče třísky Hlavní hřbet utvařeče -kontrola odvodu třísky Boční hřbet utvařeče -snižuje koncentraci napětí -snižuje poškození

Více

NOVINKY NÁSTROJŮ CZ- 75. Nová kvalita pro účinné a spolehlivé hrubování ACE-POVLAK AC830P. Nový. Pro přerušované a nepřerušované řezy

NOVINKY NÁSTROJŮ CZ- 75. Nová kvalita pro účinné a spolehlivé hrubování ACE-POVLAK AC830P. Nový. Pro přerušované a nepřerušované řezy NOVINKY NÁSTROJŮ CZ- 75 Nová kvalita pro účinné a spolehlivé hrubování Nový ACE-POVLAK Nový Super FF ultra tvrdý ultra hladký povlak Vynikající odolnost proti otěru a vylamování Pro přerušované a nepřerušované

Více

KATALOG INOVACE. UniDrill. Kopinaté vrtáky s břitovými destičkami. kennametal.com

KATALOG INOVACE. UniDrill. Kopinaté vrtáky s břitovými destičkami. kennametal.com KATALOG INOVACE UniDrill Kopinaté vrtáky s břitovými destičkami Kennametal UniDrill Kopinaté vrtáky s břitovými destičkami Systém UniDrill nabízí rozsáhlý, flexibilní a cenově výhodný systém kopinatých

Více

NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 B076CZ. Monolitní nástrojový materiál PKNB pro litiny a slinuté slitiny

NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 B076CZ. Monolitní nástrojový materiál PKNB pro litiny a slinuté slitiny NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 B076CZ Monolitní nástrojový materiál PKNB pro litiny a slinuté slitiny Dobře vyvážená odolnost proti opotřebení a lomu díky vysoce výkonné technologii slinování. Nový monolitní

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

EMCO Sinumerik 810 M - frézování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Určení

Více

PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016

PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016 PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016 Bc. Filip Hofmeister e-mail: Filip.hofmeister@gmail.com ABSTRAKT Práce se zabývá tvorbou prototypových utvařečů

Více

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 401-CZ Vrtáky s vyměnitelnými destičkami pro vrtání velkých průměrů NEW Novinka Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles Nová koncepce nabízí jedno

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

Y k tá r v ité v o b u o Šr é v o v o k

Y k tá r v ité v o b u o Šr é v o v o k VRTáKy Do KoVU kovové Šroubovité vrtáky znaky kvality Vrtáky HSS-Co z ušlechtilé oceli s příměsí kobaltu/vrtáky do oceli HSS-G Super Šířka Vedlejší břit Šířka fasety Čelo Špička Hlavní břit zadní průměr

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2303T004 Strojírenská technologie technologie obrábění DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv úpravy hlavního břitu

Více

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Řada břitových destiček WMT je ekonomickou a spolehlivou volbou pro všechny vaše zapichovací, upichovací, soustružnické a kopírovací

Více

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE 1 MOLDMAXXL 2 Charakteristika MOLDMAX XL je vysoce pevná slitina mědi s vysokou vodivostí, vyrobená firmou Brush Wellman Inc. MOLDMAX XL se používá pro výrobu různých tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími

Více

Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula

Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu Lukáš Matula Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zaměřuje na proces frézování a testování různých frézovacích nástrojů. Zkoumá různé typy nástrojů

Více

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Tento materiál vznikl jako součást rojektu, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci Technologie

Více

Ranger. Ranger. Nastavitelný systém pro čelní zapichování. Vlastnosti. Výhody WWW.WIDIA.COM

Ranger. Ranger. Nastavitelný systém pro čelní zapichování. Vlastnosti. Výhody WWW.WIDIA.COM Nastavitelný systém pro čelní zapichování Vlastnosti Možnost nastavení pomocné planžety od průměru 57 406mm pro počáteční zápich. Šířka břitových destiček 3,2mm; 4,9mm a 6,4mm. Ranger Výhody dispozici

Více

KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201 OR202

KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201 OR202 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201 OR202 < 55 HRc < 1600 N/mm 2 ocel nerez litina měď hliník OR201.020 2 2-38 7 - - 3 OR202.020 2 2-50 12 - - 3 OR201.030 2 3-38 7 - - 3 OR202.030 2 3-50 12 - -

Více

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Definice řezných

Více

Nový Takeoff! Kvalitní nástroje 1/2015. Super ceny Od profesionálů pro profesionály

Nový Takeoff! Kvalitní nástroje 1/2015. Super ceny Od profesionálů pro profesionály Nový Takeoff! 1/2015 Kvalitní nástroje Super ceny Od profesionálů pro profesionály platí do 31. říjen 2015 Středicí vrták tvar A úhel zahloubení 60 krátký pro středící otvory podle IN 333 0,5 a 0,8 jsou

Více

1 Vyhledejte rozmezí průměrů a hloubek vrtání pro vrtáky uvedené v tabulce.

1 Vyhledejte rozmezí průměrů a hloubek vrtání pro vrtáky uvedené v tabulce. pdrilling Content Výběr vrtáku Výběr vrtáku Určete průměr díry a hloubku vrtání 1 Vyhledejte rozmezí průměrů a hloubek vrtání pro vrtáky uvedené v tabulce. 2 Zvolte typ vrtáku Zvolte vrták pro hrubování

Více

Vrtání a jeho následné operace

Vrtání a jeho následné operace Vrtání a jeho následné operace Vrtání je třískové obrábění válcových děr nástrojem vrtákem, který koná všechny řezné pohyby najednou. Vrtáky jsou dvoubřité nástroje z oceli na vyrábění děr kruhového průřezu.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4.Frézování 4.3 TÉMA: FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, UPÍNÁNÍ, ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

NOVÉ PCD břitové destičky Drill Fix DFR a DFT

NOVÉ PCD břitové destičky Drill Fix DFR a DFT OVÉ PCD břitové Drill Fix DFR a DFT Hlavní aplikace Vysoce výkonné PCD břitové KD1425 jsou speciálně určené pro obrábění neželezných materiálů jako jsou polymery se skelnými vlákny (GFRP) často používané

Více

INFORMACE/REJSTŘÍK. Sortiment výrobků v programu Tailor Made. Výpočtové vztahy a definice. Přehledná tabulka závitů. Měření drsnosti povrchu

INFORMACE/REJSTŘÍK. Sortiment výrobků v programu Tailor Made. Výpočtové vztahy a definice. Přehledná tabulka závitů. Měření drsnosti povrchu NORM/RJSTŘÍK Sortiment výrobků v programu Tailor Made 2 Výpočtové vztahy a definice 4 Přehledná tabulka závitů 11 Měření drsnosti povrchu 14 Tolerance děr 16 Nejčastěji kladené dotazy 18 1 nformace/rejstřík

Více

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool KARBIDY A POVLAKY 3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool 3.1.1 Nepovlakované karbidy IN04S IN05S IN10K IN15K IN30M K10-K20 M10-M20 K10-K25 K20-K50 Jemnozrnný karbid pro obrábění Al slitin s vyšším

Více

WTX TK pro hluboké vrtání. TOTAL TOOLING=KVALITA x SERVIS 2

WTX TK pro hluboké vrtání. TOTAL TOOLING=KVALITA x SERVIS 2 Platnost do 1.0.201 Výběr Produkty vybrané Vašimi WNT technickými poradci WTX pro hluboké vrtání 1xD 0xD do ocelí a litin 1xD 0xD do Al slitin TOTAL TOOLING=KVALITA x SERVIS 2 WNT Česká republika s.r.o.

Více

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009 ABSTRAKT VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009 Pavel Motyčák, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavním

Více

Minimaster Plus Minimaster Plus 398

Minimaster Plus Minimaster Plus 398 Minimaster Plus 398 Výběr řezné hlavičky, držáku a řezných podmínek. Výběr velikosti kužele Vhodná velikost kužele je určena tvarem obrobku a zamýšleným způsobem obrábění. Pro nejvyšší tuhost a stabilitu

Více

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ KONSTUKCE PÍSTU Namáhání pístu mechanickým a tepelným zatížením závisí především na režimu motoru, velikosti vrtání válce a zvolených konstrukčních rozměrech. HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ Průměr Kompresní výška

Více

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Zpracoval: doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. Liberec

Více

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva STROJE A NÁSTROJE PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA Bakalářská práce 2013/2014 David Ševčík Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Revoluce v soustružení korozivzdorné oceli

Revoluce v soustružení korozivzdorné oceli 2014.01 voluce v soustružení Vynikající odolnost proti opotřebení rýhami a dobré omezení otřepu. Dlouhá životnost nástroje díky vysoké odolnosti proti plastické deformaci. B201CZ Řada destiček podle ISO

Více

KATALOG 2016 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 3 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 4

KATALOG 2016 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 3 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 4 KATALOG 2016 OBSAH KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 3 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 4 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 4 BŘITÉ OR401, OR402 5 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ

Více

Vliv geometrie ostří výstružníků na obrábění otvorů. Lukáš Obr

Vliv geometrie ostří výstružníků na obrábění otvorů. Lukáš Obr Vliv geometrie ostří výstružníků na obrábění otvorů Lukáš Obr Bakalářská práce 2010 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

Obrábění otvorů Seco Feedmax SD205A, -C1, -C2 geometrie... 136-142 Xfix... 143-178 Doplňkové držáky destiček pro hrubování, pro destičky CN.

Obrábění otvorů Seco Feedmax SD205A, -C1, -C2 geometrie... 136-142 Xfix... 143-178 Doplňkové držáky destiček pro hrubování, pro destičky CN. Obsah Soustružení Frézování ISO Soustružení Technické informace................................ 3-6 Břitové destičky.................................... 7-46 MDT Technické informace...............................

Více

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka Frézy VY_32_INOVACE_OVZ_1_05 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický celek

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Strojírenská technologie-technologie obrábění BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Přesné obrábění vnějších válcových

Více

Modulární vrtáky. Modulární vrtací systém KSEM. Hlavní použití. Funkce a výhody

Modulární vrtáky. Modulární vrtací systém KSEM. Hlavní použití. Funkce a výhody Modulární vrtací systém KSEM Hlavní použití Modulární vrtací systém KSEM nabízí větší hloubku a průměry vrtání než modulární vrtáky KenTIP. Hloubka otvorů 10xD až do průměru 40 mm (1,575") jsou standardem.

Více

Nejnovější technologie. Nejnovější technologie a ohlasy zákazníků jsou úspěšně kombinovány v každém pilovém pásu AMADA.

Nejnovější technologie. Nejnovější technologie a ohlasy zákazníků jsou úspěšně kombinovány v každém pilovém pásu AMADA. Nejnovější technologie Nejnovější technologie a ohlasy zákazníků jsou úspěšně kombinovány v každém pilovém pásu AMADA. Pilový pás z dvojkovu vyráběný pomocí svařování elektronovým paprskem Špičky zubů

Více

Vrtáky do plna vrtáky do plna s tříbřitou VBD

Vrtáky do plna vrtáky do plna s tříbřitou VBD vrtáky do plna s tříbřitou VBD Příslušenství typ šroub torx WC03 UD30.WC03.160.W25 16 25 32 52 56 129 UD30.WC03.170.W25 17 25 32 55 56 133 UD30.WC03.180.W25 18 25 32 58 56 137 UD30.WC03.190.W25 19 25 32

Více

Přehled výrobků ISO. Univerzální čelní frézy. Frézování s vysokým posuvem. Frézování do rohu Sumi Power Mill Frézování šedé litiny.

Přehled výrobků ISO. Univerzální čelní frézy. Frézování s vysokým posuvem. Frézování do rohu Sumi Power Mill Frézování šedé litiny. 1 Přehled výrobků ISO Řada čelních fréz... 2-3 Systém značení pro frézování... - 5 Univerzální čelní frézy WC(M/F) 3000/00... 6-7 UFO(F) 00/00... 8 Univerzální fréza Wave Radius Mill s polygonálními Frézování

Více

FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ

FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ FINWORX KOSOČTVERCOVÁ FRÉZA FRÉZA S VÝMĚNNÝMI DESTIČKAMI KOSOČTVEREC SE 4 BŘITY DVOJNÁSOBNĚ ÚSPORNÝ F INWORX - to je

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY S PÁJENÝM PCBN

VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY S PÁJENÝM PCBN VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY S PÁJENÝM PCBN OBCHODNÍ PARTNEŘI A ZÁKAZNÍCI Jsme potěšeni, že vám můžeme předložit katalog standartních normovaných řezných nástrojů ze supertvrdých materiálů. Zde naleznete

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC 1 ELMAX 2 Charakteristika ELMAX je Cr-Mo-V slitinová, práškovou metalurgií vyrobená ocel, s následujícími vlastnostmi: vysoká odolnost proti opotřebení vysoká pevnost v tlaku vysoká rozměrová stabilita

Více

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top Příslušenství vrtaček a příklepových vrtaček Sklíčidla na vrtáky KVALITA BEZ OMEZENÍ Sklíčidla Metabo jsou k dispozici pro všechny běžné vrtačky, i stacionární, a příklepové vrtačky a pro každé pracovní

Více