VÝROČNÍ ZPRÁVA organizační složky Waldviertler Sparkasse Bank AG OBCHODNÍ ROK /36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA organizační složky Waldviertler Sparkasse Bank AG OBCHODNÍ ROK 2013 1/36"

Transkript

1 Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakousko Organizační složka v ČR zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích dne , oddíl A, vožka 2482: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126/II, J. Hradec IČO organizační složky DIČ CZ kód banky pro účely tuzemského platebního styku: 7940 BIC/SWIFT: SPWTCZ21 korespondent: Česká spořitelna, a.s. Praha - GIBACZPX ID datové schránky: ihyc2cw VÝROČNÍ ZPRÁVA organizační složky Waldviertler Sparkasse Bank AG OBCHODNÍ ROK /36

2 OBSAH 1. Představení Waldviertler Sparkasse Bank AG str Organizační struktura str Zpráva představenstva str Kulturní, společenská a charitativní činnost str Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje str Aktivity v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztahů str Výhled do roku 2014 str Zpráva nezávislého auditora str Účetní závěrka str. 12 2/36

3 1. PŘEDSTAVENÍ WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG Waldviertler Sparkasse Bank AG se sídlem v rakouském Zwettlu je součástí silné rakouské skupiny spořitelen Sparkassengruppe, členem Garančního sdružení Haftungsverbund a druhou největší Sparkasse v Dolním Rakousku. Provozuje 30 poboček na území Rakouska a 6 poboček na území České republiky, celkem 420 zaměstnanců pečuje o klientů na obou stranách hranice. Bilanční suma celé banky je k ,6 mil. EUR. Waldviertler Sparkasse Bank AG se sídlem v Jindřichově Hradci je její organizační složkou, působící na území České republiky od roku Zde se banka profiluje jako regionální se zaměřením na soukromou klientelu, malé a střední podnikatele, financování specifické oblasti zemědělství. Banka je řádným členem České bankovní asociace. Waldviertler Sparkasse Bank AG se řídí rakouským právem, ale její organizační složka v ČR je také povinna se řídit českými předpisy a pravidly a to zejména v oblasti účetnictví, výkaznictví, AML, ochrany spotřebitele. Vklady jejích klientů jsou v rámci jednotné licence pojištěny u Sparkassen Haftungs Aktiengesellschaft. 3/36

4 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA I. Zřizovatel: Waldviertler Sparkasse Bank AG 3910 Zwettl, Sparkassenplatz 3 Rakouská republika Registrační číslo: FN a Swift Code/BIC: SPZWAT21 Rakouský směrový kód banky: Řídí se rakouským právem - Je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau - Vznikl fúzí: Na základě smlouvy o fúzi sloučením uzavřené mezi Waldviertler Sparkasse von 1842 AG (FN w) jako zanikající společnosti a Sparkasse Waldviertel Mitte Bank AG (FN a) jako nástupnickou společností vstoupila nástupnická společnost do právního postavení zanikající společnosti. (Waldviertler Sparkasse von 1842 AG je ve smyslu ustanovení 92 odst. 4 rakouského zákona o bankách (BWG) univerzálním právním nástupcem (univerzální sukcese) Waldviertler Sparkasse von 1842). Statutární orgán zřizovatele: Dr. Franz Pruckner, MBA předseda představenstva Gerhard Hufnagl místopředseda představenstva Ewald Höbarth člen představenstva Mag. Michael Hag člen představenstva Ing. Radek Matějka prokura Martin Pany - prokura Dozorující orgány zřizovatele: - Österreichische Nationalbank (rakouská národní banka), Hauptanstalt, Otto-Wagner- Platz 3, 1090 Wien, Rakousko - Finanzmarktaufsicht (finanční dohled), Otto-Wagner-Platz 3,1090 Wien, Rakousko - Sparkassen-Prüfungsverband (kontrolní komise sektoru Sparkasse), Grimmelshausengasse 1, 1030 Wien, Rakousko Předmět činnosti zřizovatele: koncesovaný bankovní institut dle 1 rakouského zákona o bankách 4/36

5 Údaje o akcionářích nebo členech s kvalifikovaným podílem: Tab.10: Přehled akcionářů WSPK Bank AG a jejich podíl na základním kapitálu (v tis. EUR) Akcionář Počet akcií Hodnota akcií (v tis.) Podíl na základním kapitálu v % Sparkasse Zwettl Privatstiftung ,63 Anteilsverwaltungssparkasse der Waldviertler Sparkasse von ,01 Sparkasse Gföhl Privatstiftung ,88 Anteilsverwaltungssparkasse in Ottenschlag ,37 Sparkasse Gr. Gerungs Privatstiftung ,11 Celkem ,00 Výroční zpráva zřizovatele je k dispozici na 5/36

6 II. Organizační složka Předmět podnikání : - Přijímání vkladů od veřejnosti - Poskytování úvěrů - Finanční pronájem (finanční leasing) - Platební styk a zúčtování - Poskytování záruk - Výkon funkce depozitáře - Poskytování bankovních informací - Obchodování na vlastní účet nebo účet klienta 2. s peněžními prostředky v cizích měnách - Poradenství ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách a poradenství a služby v oblasti fúzí a koupí podniků - Úschova cenností - Vydávání a správa platebních prostředků Změny zapsané v roce 2013 do obchodního rejstříku: 1) vymazána další osoba jednající jménem zřizovatele: Prokura Mag. Michael Hag 2) zapsán člen představenstva: Mag. Michael Hag 3) zapsány další osoby jednající jménem zřizovatele: Prokura Ing. Radek Matějka, Prokura Martin Pany Česká národní banka a české regulatorní orgány kontrolují: - účetnictví, výkaznictví, AML Organizační struktura organizační složky: Gerhard Hufnagl - vedoucí organizační složky (organizační složku zastupuje a za ni podepisuje její vedoucí společně s jedním členem představenstva nebo s jedním prokuristou, kteříkoli dva členové představenstva, kterýkoli člen představenstva s kterýmkoli prokuristou nebo kteříkoli dva prokuristé) - Funkci vykonává od: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady k výkonu funkce: zaměstnán v bankovnictví od roku 1980, praxe v rakouských bankách: Volksbank, NÖ Landesbank-Hypothekenbank AG (zde poslední vykonávaná pozice: odpovědný za oblast péče o komerční zákazníky a svobodná povolání). - Členství v orgánech jiných právnických osob: Waldviertler Leasing, s.r.o. - Suma úvěrů členům statutárního orgánu: 0,00 - Suma záruk členům statutárního orgánu: 0,00 6/36

7 Organizační složka je členěna na 6 poboček: o Jindřichův Hradec, Klášterská 126/II Vedoucí pobočky: Ludmila Kubánková o Dačice, Palackého nám. 31/1 Vedoucí pobočky: Karel Geist o Třeboň, Dukelská 134/I Vedoucí pobočky: Romana Maciková, DiS. o Pelhřimov, Růžová 84 Vedoucí pobočky: Ing. Eva Říšská o Moravské Budějovice, nám. ČSA 39 Vedoucí pobočky: Ing. Eva Šafránková o Třebíč, Karlovo nám. 53 Vedoucí pobočky: Ing. Antonín Sigmund, MBA Waldviertler Sparkasse Bank AG, organizační složka v České republice je organizační složkou rakouské banky, avšak žádné další vlastní organizační složky v zahraničí nemá. 7/36

8 3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Jsme rádi, že vám smíme představit výroční zprávu organizační složky naší banky v České republice za první rok, který uplynul od fúze Waldviertler Sparkasse von 1842 AG a Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank AG. Tento rok byl naplněn početnými interními a externími úkoly. Interní úkoly spočívaly ve sjednocení a optimalizaci organizačních procesů a v posílení podnikové kultury. Externí úkoly spočívaly v co nejúspěšnějším využití výzev a volných kapacit trhu. Rok 2013 byl v celé zemi též ve znamení příprav na aplikaci stěžejního nového občanského zákoníku. Našich 6 poboček v regionech jižní Čechy, jižní Morava a Vysočina vykázalo v roce 2013 potěšitelný hospodářský výsledek nových klientů se přesvědčilo o kvalitě poradenství a produktové nabídky. Vysoké kapitálové zázemí a dobrá likvidní situace umožňují Sparkasse být i v budoucnu spolehlivým partnerem pro klienty a obyvatele regionu. Chtěli bychom obzvlášť poděkovat našim klientům, obchodním partnerům a zaměstnancům za spolupráci a důvěru. Dr. Franz Pruckner, MBA předseda představenstva Gerhard Hufnagl Ewald Höbarth Mag. Michael Hag místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva 8/36

9 4. KULTURNÍ, SPOLEČENSKÁ A CHARITATIVNÍ ČINNOST Sponzoring patří k tradičním mimobankovním činnostem Waldviertler Sparkasse Bank AG. Snažíme se podporovat sociální zařízení (nemocnice, ústavy pro postižené a seniory), vzdělání (školství, mateřské školy), sport a kulturu. V roce 2013 jsme v našem regionu podpořili tyto například instituce: Nemocnice Jindřichův Hradec BK Lions Jindřichův Hradec Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. a mnozí další 5. AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Pro banku není relevantní. 6. AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Aktivity v oblasti životního prostředí se soustřeďují na obezřetné zacházení s energiemi a spotřebním materiálem s důrazem na snižování nákladů na ně. Waldviertler Sparkasse Bank AG investuje do odborného vzdělávání svých zaměstnanců pravidelně poměrnou část svého zisku. Vítáme též iniciativní zvyšování vzdělání našich zaměstnanců v jejich soukromém čase. Mezi naše hlavní pracovněprávní úkoly patří investice a zřizování nových pracovních míst v regionu, kde působíme, snažíme se o rovnoměrné zastoupení mužů a žen v portfoliu zaměstnanců. Ženám po rodičovské dovolené umožňujeme pozvolný návrat do pracovního procesu. Ceníme si jejich zkušeností a dosažené praxe. 7. VÝHLED DO ROKU 2014 V roce 2014 slaví Waldviertler Sparkasse Bank AG dvacetileté jubileum svého působení v České republice. Tuto událost budou doprovázet společenské akce a speciální bankovní produkty, jako poděkování našim klientům a obchodním partnerům. V rámci rozšíření naší produktové palety zahájíme projekt Smartbankingu, který nás posune dál v konkurenčním boji na českém bankovním trhu. I roce 2014 očekáváme stabilní růst našich obchodů a nárůst klientely. 9/36

10 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 10/36

11 11/36

12 9. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha banky k AKTIVA v tis. Kč Položka Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: Rozvaha Název banky: WSPK JH CZ Běžné účetní období Minulé účetní období a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: 10. Dlouhodobý hmotný majetek z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období AKTIVA CELKEM /36

13 PASIVA v tis. Kč Položka Běžné účetní období Minulé účetní období 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z 14. předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období PASIVA CELKEM PODROZVAHOVÉ POLOŽKY v tis. Kč Položka Běžné účetní období Minulé účetní období 1. Poskytnuté přísliby a záruky Odepsané pohledávky Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění /36

14 Výkaz zisku a ztráty k v tis. Kč Výkaz zisku a ztráty Název banky: WSPK JH CZ Položka Běžné účetní období Minulé účetní období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisky nebo ztráta za účetní období po zdanění /36

15 Obchodní firma: Waldviertler Sparkasse Bank AG, organizační složka Sídlo: Klášterská 126/II, Jindřichův Hradec IČO: Předmět podnikání: Banka Okamžik sestavení účetní závěrky: Kód banky: 7940 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2013 tis. Kč Zisk/ztráta Celkem Zůstatek k Čistý zisk/ztráta za účetní období Zůstatek k Zůstatek k Čistý zisk/ztráta za účetní období Zůstatek k /36

16 Příloha k účetní závěrce pro banky 2013 (dle 18 ods. 1 písm.c zák. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2002 Sb.) v tis. Kč 1. Informace o uplatněných účetních metodách 1.1. Informace o použitých nových účetních metodách Vedení účetnictví Waldviertler Sparkasse Bank AG se řídí interními směrnicemi vypracovanými v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2002 Sb., zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách a Českými účetními standardy č Informace o způsobech oceňování majetku a závazků Pro oceňování majetku a závazků používá účetní jednotka: pořizovací cenu, tj. cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související pro ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného nákupem, jmenovitou hodnotu pro ocenění peněžních prostředků a cenin, pohledávek a závazků při jejich vzniku. Pro přepočet cizích měn na Kč byly používány kurzy dle kurzovního lístku ČNB Informace o okamžiku uskutečnění účetního případu Pro potřeby oceňování cizoměnových pohledávek a závazků ke dni jejich vzniku považuje účetní jednotka za den uskutečnění účetního případu u dodavatelské faktury den obdržení faktury a u odběratelské den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu). Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu vždy denním kurzem ČNB ke dni uskutečnění účetního případu, v účetní závěrce ke dni jejímu sestavení Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Účetní odpisy Při stanovení účetních odpisů hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle odpisového plánu, který vychází z 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a předpisů navazujících na tento zákon. Účetní a daňové odpisy se nerovnají Daňové odpisy Při stanovení daňových odpisů se postupuje dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Uplatňuje se rovnoměrné odepisování s roční odpisovou sazbou při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %. 16/36

17 Způsob odpisování drobného dlouhodobého majetku U hmotného majetku s pořizovací cenou do Kč ,- a dobou použitelnosti delší než jeden rok účetní jednotka individuálně rozhodne o účtování na účet Drobného hmotného majetku nebo přímo do spotřeby. Doba odpisování drobného hmotného majetku je dle odpisového plánu stanovena na 2 roky od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl tento majetek uveden do užívání. Nehmotný majetek s pořizovací cenou do Kč ,- se účtuje rovnou do spotřeby Informace o postupech účtování obchodů s cennými papíry, deriváty Banka s cennými papíry neobchodovala Informace o postupech účtování úrokových výnosů a nákladů, způsobech vykazování příjmů z ohrožených pohledávek včetně úroků, prémií a diskontů vzniklých při pořízení pohledávek od třetích stran Úrokové výnosy klientské se účtují v bankovním systému automaticky denně do výnosů na jednotlivé analytiky účtu 711 proti pohledávkám na odpovídající účty třídy 2. Úroky jsou rozlišeny na úroky v náběhu a úroky po splatnosti a jsou evidovány na dvou zvláštních analytikách účtů třídy 2, výnosový účet 711 se používá pro obě skupiny těchto úroků společný. Úrokové výnosy z vkladů u jiných bank tuzemských se účtují měsíčně ručně na základě bankovních výpisů do výnosů na příslušný účet 711 proti účtům pro nostra 131. Předchází kontrola, zda vyúčtování úroků odpovídá smluvním podmínkám. Úrokové výnosy z vkladů u centrály ve Zwettlu se účtují čtvrtletně ručně na základě sestavy z Rakouska do výnosů na odpovídající účet 711 proti účtům 131. Účtování nákladových úroků probíhá analogicky s tím, že úroky se účtují na příslušné účty 611 proti závazkům na účty třídy 2 u úroků klientských a u úroků z přijatých úvěrů od jiných bank a loro účtů pak na účty 131, 134, 136 a 137. U úroků z přijatých refinančních úroků v CZK a EUR, které jsou evidovány na účtech 137, se denně účtuje náběh úroku na příslušný nákladový účet 611 proti odpovídající analytice účtu 137. Sankční úroky se účtují obdobně jako řádné do výnosů na zvláštní analytiky účtu 711 proti pohledávkám na účty třídy 2. K úrokům se tvoří opravné položky podle zásad a postupů zmíněných v kapitole Informace o metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, způsobech odpisování majetku, zejména pohledávek Při interním hodnocení bonity klienta je používán systém tzv. rizikových tříd, který je dále navázán na systém hodnocení pohledávek za klientem. Systém rizikových tříd má dvě stupnice s odlišným počtem stupňů a s odlišným označením stupňů pro privátní klienty a pro komerční klienty. Kritéria pro zařazení klientů do jednotlivých rizikových tříd vychází z kritérií České národní banky a jsou doplněna některými 17/36

18 kritérii platnými v Rakousku tak, aby nedocházelo k zásadním rozporům mezi jednotlivými národními požadavky (na zařazení klienta) Informace o zásadách a postupech výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití V roce 2013 se opravná položka vytvářela na úrovni jednotlivých pohledávek na základě hodnoty vzniklé po odečtení hodnoty zajištění od salda. Opravné položky byly tvořeny pro pohledávky určené dle daných právních a rámcových podmínek dle sídla Waldviertler Sparkasse Bank AG. Dále byl také brán zřetel na požadavky, případně kritéria Basel II. Tvorba opravných položek se řídila rizikovou třídou klienta, za nímž banka měla pohledávku. Zřetel na úředně dozorčí normy vedl k tomu, že tvorba opravných položek je povolena v zásadě již pouze v rizikové třídě R (ztrátové). V této rizikové kategorii jsou opravné položky (úvěrová opatření) možné do výše nezajištěné části pohledávky. Stávající opravné položky pro jednotlivé klienty, jejichž rating se zlepšil na 8 nebo 7 (sledované, nestandardní a pochybné pohledávky) mohou být zachovány. Opravné položky v lepší ratingové kategorii budou zásadně rozpuštěny. Opravné položky natvořené v minulých letech k pohledávkám v kategorii sledované, nestandardní a pochybné byly částečně zkorigovány, případně ponechány v plné výši (nepřesahující velikost jednotlivé pohledávky). Vývoj opravných položek k úvěrům v průběhu roku 2013 byl následující (v tis. Kč): Daňové v CZK Daňové v EUR Nedaňové v CZK Nedaňové v EUR Celkem Stav k Tvorba opravných položek Rozpuštění opravných položek Použití opravných položek Vliv změny kurzu Stav k Stavy opravných položek k jednotlivým pohledávkám na začátku účetního období, jejich zvýšení a snížení v průběhu účetního období a stav ke konci účetního období jsou uvedeny v tabulkových přehledech zpracovaných pro vnitřní potřebu banky. 18/36

19 2. Informace o použitých finančních nástrojích 2.1. Kvalitativní informace o úvěrovém riziku: Způsoby používání úvěrového hodnocení dlužníka včetně vysvětlení obsahu jednotlivých hodnotících stupňů, definice pohledávky po splatnosti, sledované a ohrožené pohledávky Pohledávky v roce 2013 dělila banka do těchto pěti kategorií: a) standardní pohledávky b) sledované pohledávky c) nestandardní pohledávky d) pochybné pohledávky e) ztrátové pohledávky Standardní pohledávkou se rozumí pohledávka, o jejímž úplném splacení není důvodu pochybovat, aniž by banka přistoupila k uspokojení ze zajištění. Splátky jistiny a příslušenství jsou řádně hrazeny, žádná z nich není po splatnosti déle než 30 dní, žádná z pohledávek za dlužníkem nebyla v posledních 2 letech z důvodu zhoršení jeho finanční situace restrukturalizována. Sledovanou pohledávkou se rozumí pohledávka, jejíž úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka pravděpodobné, aniž by banka přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s dílčími problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 90 dní, žádná z pohledávek za dlužníkem nebyla v posledních 6 měsících z důvodu zhoršení jeho finanční situace restrukturalizována. Nestandardní pohledávkou se rozumí pohledávka, jejíž úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nejisté, částečné splacení je však vysoce pravděpodobné, aniž by banka přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 180 dní. Pochybnou pohledávkou se rozumí pohledávka, jejíž úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka vysoce nepravděpodobné, částečné splacení je možné a pravděpodobné, aniž by banka přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 360 dní. Ztrátovou pohledávkou se rozumí pohledávka, jejíž úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nemožné. Předpokládá se, že tato pohledávka nebude uspokojena nebo bude uspokojena pouze částečně ve velmi malé částce, aniž by banka přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou po splatnosti déle než 360 dní. Za ztrátovou se také považuje: pohledávka za dlužníkem, na jehož majetek byl prohlášen konkurz, ledaže jde o pohledávku za podstatou vzniklou po prohlášení konkurzu, která se posuzuje podle jiných kritérií. 19/36

20 Pohledávky c) až e) označuje banka jako pohledávky ohrožené. Banka používá při zjišťování, zda došlo ke snížení rozvahové hodnoty jednotlivých pohledávek, tato kritéria: a) finanční a ekonomickou situaci dlužníka a její vývoj, a to na základě aktuálních informací, b) porušení smlouvy dlužníkem, např. prodlení s platbami příslušenství, jistiny či jejich nezaplacení a dále neplnění povinností vůči bance, c) provedení restrukturalizace pohledávky, d) vnější ekonomické, politické a právní faktory. Splňuje-li pohledávka současně kritéria pro zařazení do více kategorií, banka ji zařadí do nejhorší z těchto kategorií. Při interním hodnocení bonity klienta je používán systém tzv. rizikových tříd, který je dále navázán na systém hodnocení pohledávek za klientem. Systém rizikových tříd má dvě stupnice s odlišným počtem stupňů a s odlišným označením stupňů pro privátní klienty a pro komerční klienty. Kritéria pro zařazení klientů do jednotlivých rizikových tříd vychází z kritérií České národní banky a jsou doplněna některými kritérii platnými v Rakousku tak, aby nedocházelo k zásadním rozporům mezi jednotlivými národními požadavky (na zařazení klienta) Charakteristika pohledávek, u nichž se při hodnocení uplatňuje portfoliový přístup a způsob tvorby opravných položek k těmto pohledávkám Banka neuplatňuje Strategie a postupy zajištění uznávaného pro účely tvorby opravných položek; sledování hodnoty zajištění v průběhu času Aktualizace koeficientů probíhá při každé změně v centrálním Katalogu zajišťovacích instrumentů, v případě změny koeficientu se aktualizuje i hodnota zajištění Kvalita současného úvěrového portfolia včetně uvedení používaných typů zajištění Bližší informace ke kvalitě současného úvěrového portfolia lze nalézt v kapitolách ,2.2.3., a Používané typy zajištění: Zajišťovací převod práva vlastnického na investiční celky (zejména stroje, vozidla, strojní zařízení). Zástavní právo: nemovitosti, movité věci (rejstřík zástav) vklad na vkladní knížce, účtu termínovaném účtu, běžného účtu cenné papíry, finanční prostředky na účtu v bance, stavební spoření, obchodní podíly. Vinkulace: životní pojištění, ostatní pojištění (živel, kasko). 20/36

21 Cese/zástava pohledávek. Ručení fyzických osob (osobní ručení). Ručení právnických osob. Směnečné ručení fyzických a právnických osob. Záruky (záruky/ručitelská prohlášení): Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Finanční instituce: záruky, ručitelská prohlášení (Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., ost. banky). Zpětný odkup věci movité. Celková suma zajištění k činila tis. Kč z toho tis. Kč představovalo zajištění rozvahy a tis. Kč představovalo zajištění podrozvahy Použití hodnocení zveřejňované hodnotícími agenturami při posuzování pohledávek Banka nepoužívá hodnocení hodnotících agentur Interní hodnocení, pokud jej účetní jednotka používá a vztah mezi interním a externím hodnocením Při interním hodnocení bonity klienta je používán systém tzv. rizikových tříd, který je dále navázán na systém hodnocení pohledávek za klientem. Systém rizikových tříd má dvě stupnice s odlišným počtem stupňů a s odlišným označením stupňů pro privátní klienty a pro komerční klienty. Kritéria pro zařazení klientů do jednotlivých rizikových tříd vycházejí z kritérií České národní banky a jsou doplněna některými kritérii platnými v Rakousku tak, aby nedocházelo k zásadním rozporům mezi jednotlivými národními požadavky (na zařazení klienta). Externí hodnocení je využíváno pouze v ojedinělých případech, kdy to vyžaduje složitost obchodního případu nebo ekonomická situace klienta Modely měření úvěrového rizika portfolia, pokud je účetní jednotka používá Banka nepoužívá Zásady a postupy, jimiž se řídí vymáhání pohledávek za dlužníky Při vymáhání nepromlčených pohledávek ve Waldviertler Sparkasse Bank AG platí následující postupy: V případě, že klientem není řádně splácena pohledávka z úvěru, je klient o této skutečnosti písemně, příp. i telefonicky upomínán. V případě, že na písemné upomínky, které jsou mu zaslány, nereaguje, je tomuto klientovi a případným ručitelům na základě schválení členem představenstva banky, příp. nadřízeným vedoucího oddělení vymáhání pohledávek a v souladu s ustanoveními úvěrové smlouvy zasláno odstoupení od úvěrové smlouvy, resp. výpověď úvěrové smlouvy s termínem zaplacení zpravidla do 14 dnů. V případě zajištění úvěru zástavní smlouvou k peněžitému vkladu banka tento vklad převede ve prospěch úvěrového účtu. 21/36

22 V případě zajištění úvěru zajišťovacím převodem práva vlastnického k movité věci provádí banka kroky ke zpeněžení tohoto zajištění; výtěžek je převeden ve prospěch úvěrového účtu. V případě zajištění úvěru ručitelským prohlášením vyzývá banka ručitele k úhradě dluhu z titulu ručení. Slouží-li k zajištění úvěru nemovitost, banka poskytne klientovi čas, aby zastavenou nemovitost sám dobrovolně prodal; musí však dojít k oboustrannému konsenzu ohledně sjednané ceny (resp. výše splacení dlužných částek) a dalších podmínek. Výtěžek slouží k úhradě pohledávky/pohledávek klienta. V těchto případech dochází zpravidla k sepsání notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti, kde klient uzná dlužné částky a zaváže se je do určitého data uhradit. Je-li schválen postup vymáhání pohledávky soudní cestou (členem představenstva, příp. nadřízeným vedoucího oddělení vymáhání pohledávek), vyplní právní zástupce banky blankosměnku a podá k příslušnému soudu proti klientovi a ručitelům žalobu s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. U úvěrů, kde k zajištění úvěru slouží zástava nemovitosti, je v ojedinělých případech podána rovněž žaloba na soudní prodej zástavy. Po vydání pravomocného a vykonatelného soudního rozhodnutí (např. směnečného platebního rozkazu) je případ postoupen exekutorovi k zahájení exekučního řízení. Pokud byl s klientem v minulosti sepsán exekutorský zápis, příp. notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, podává právní zástupce banky návrh na zahájení exekučního řízení. V případě, že je bankou vymáhána pohledávka z titulu přečerpání účtu platební kartou, je postup vymáhání obdobný. Jelikož běžné účty nejsou žádným způsobem zajištěny, nedochází k realizaci žádného zajištění a místo směnečné žaloby je podávána žaloba na přečerpání běžného účtu. Pravidelně jsou sledována a vyhodnocována data z insolvenčního rejstříku. Dojde-li u klienta k zahájení insolvenčního řízení, je pohledávka banky do tohoto řízení přihlášena právním zástupcem banky. K uspokojení pohledávky dochází v rámci insolvenčního řízení, případně je dluh vymáhán také po ručitelích. O prodeji/postoupení pohledávek jednají za banku členové představenstva, právní zástupce banky, příp. pověřený pracovník oddělení vymáhání pohledávek. Dojde-li ke vzájemné dohodě, je uzavřena smlouva o postoupení pohledávky Závěry týkající se složení úvěrového portfolia, které učinila účetní jednotka na základě dosavadních zkušeností z neplnění závazků dlužníků. Banka ve snaze dodržet zásadu opatrnosti se řídí směrnicí, která upravuje rozhodovací pravomoci v oblasti poskytování úvěrů Charakteristika významných koncentrací úvěrového rizika s uvedením postupů a metod používaných pro zjištění koncentrace úvěrového rizika a vysvětlením pojmu významná koncentrace Provádí se centrálně v Rakousku. 22/36

23 Charakteristika použitých nových nebo inovovaných nástrojů realokace úvěrového rizika, jako jsou úvěrové deriváty, sekuritizace, důvod využívání těchto nástrojů účetní jednotkou, role účetní jednotky v těchto transakcích, zejména původce, obsluhovatel, úvěrový posilovatel Banka nepoužívá Charakteristika smluvních závazků z rekurzních dohod včetně uvedení případných očekávaných ztrát z těchto dohod Banka nepoužívá. 2.2 Kvantitativní informace o úvěrovém riziku: Členění majetku podle jednotlivých hlavních odvětví (partnerů) Tab.1: Přehled poskytnutých úvěrů klientům dle ekonomického sektoru (v tis. Kč) ESA ESA text Zůstatek - Opravná brutto položka Nefinanční podniky veřejné Nefinanční podniky soukromé národní Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou Investiční společnosti soukromé národní 0 Ostatní fin. zprostřed. soukr. národní bez inv spol. a fondů Finanční instituce Místní vládní instituce bez veřejných fondů Zaměstnavatelé Ostatní osoby samostatně výdělečně činné Zaměstnanci Příjemci dávek důchodového zabezpečení Příjemci ostatních transferových důchodů Ostatní domácnosti Neziskové instituce sloužící domácnostem Nefinanční podniky soukromé národní Ostatní osoby samostatně výdělečně činné Zaměstnanci Celkem /36

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA organizační složky Waldviertler Sparkasse Bank AG OBCHODNÍ ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA organizační složky Waldviertler Sparkasse Bank AG OBCHODNÍ ROK 2014 Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakousko Organizační složka v ČR zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích dne 25.10.1993, oddíl A, vložka

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více