VÝROČNÍ ZPRÁVA organizační složky Waldviertler Sparkasse Bank AG OBCHODNÍ ROK /36

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA organizační složky Waldviertler Sparkasse Bank AG OBCHODNÍ ROK 2013 1/36"

Transkript

1 Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakousko Organizační složka v ČR zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích dne , oddíl A, vožka 2482: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126/II, J. Hradec IČO organizační složky DIČ CZ kód banky pro účely tuzemského platebního styku: 7940 BIC/SWIFT: SPWTCZ21 korespondent: Česká spořitelna, a.s. Praha - GIBACZPX ID datové schránky: ihyc2cw VÝROČNÍ ZPRÁVA organizační složky Waldviertler Sparkasse Bank AG OBCHODNÍ ROK /36

2 OBSAH 1. Představení Waldviertler Sparkasse Bank AG str Organizační struktura str Zpráva představenstva str Kulturní, společenská a charitativní činnost str Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje str Aktivity v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztahů str Výhled do roku 2014 str Zpráva nezávislého auditora str Účetní závěrka str. 12 2/36

3 1. PŘEDSTAVENÍ WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG Waldviertler Sparkasse Bank AG se sídlem v rakouském Zwettlu je součástí silné rakouské skupiny spořitelen Sparkassengruppe, členem Garančního sdružení Haftungsverbund a druhou největší Sparkasse v Dolním Rakousku. Provozuje 30 poboček na území Rakouska a 6 poboček na území České republiky, celkem 420 zaměstnanců pečuje o klientů na obou stranách hranice. Bilanční suma celé banky je k ,6 mil. EUR. Waldviertler Sparkasse Bank AG se sídlem v Jindřichově Hradci je její organizační složkou, působící na území České republiky od roku Zde se banka profiluje jako regionální se zaměřením na soukromou klientelu, malé a střední podnikatele, financování specifické oblasti zemědělství. Banka je řádným členem České bankovní asociace. Waldviertler Sparkasse Bank AG se řídí rakouským právem, ale její organizační složka v ČR je také povinna se řídit českými předpisy a pravidly a to zejména v oblasti účetnictví, výkaznictví, AML, ochrany spotřebitele. Vklady jejích klientů jsou v rámci jednotné licence pojištěny u Sparkassen Haftungs Aktiengesellschaft. 3/36

4 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA I. Zřizovatel: Waldviertler Sparkasse Bank AG 3910 Zwettl, Sparkassenplatz 3 Rakouská republika Registrační číslo: FN a Swift Code/BIC: SPZWAT21 Rakouský směrový kód banky: Řídí se rakouským právem - Je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau - Vznikl fúzí: Na základě smlouvy o fúzi sloučením uzavřené mezi Waldviertler Sparkasse von 1842 AG (FN w) jako zanikající společnosti a Sparkasse Waldviertel Mitte Bank AG (FN a) jako nástupnickou společností vstoupila nástupnická společnost do právního postavení zanikající společnosti. (Waldviertler Sparkasse von 1842 AG je ve smyslu ustanovení 92 odst. 4 rakouského zákona o bankách (BWG) univerzálním právním nástupcem (univerzální sukcese) Waldviertler Sparkasse von 1842). Statutární orgán zřizovatele: Dr. Franz Pruckner, MBA předseda představenstva Gerhard Hufnagl místopředseda představenstva Ewald Höbarth člen představenstva Mag. Michael Hag člen představenstva Ing. Radek Matějka prokura Martin Pany - prokura Dozorující orgány zřizovatele: - Österreichische Nationalbank (rakouská národní banka), Hauptanstalt, Otto-Wagner- Platz 3, 1090 Wien, Rakousko - Finanzmarktaufsicht (finanční dohled), Otto-Wagner-Platz 3,1090 Wien, Rakousko - Sparkassen-Prüfungsverband (kontrolní komise sektoru Sparkasse), Grimmelshausengasse 1, 1030 Wien, Rakousko Předmět činnosti zřizovatele: koncesovaný bankovní institut dle 1 rakouského zákona o bankách 4/36

5 Údaje o akcionářích nebo členech s kvalifikovaným podílem: Tab.10: Přehled akcionářů WSPK Bank AG a jejich podíl na základním kapitálu (v tis. EUR) Akcionář Počet akcií Hodnota akcií (v tis.) Podíl na základním kapitálu v % Sparkasse Zwettl Privatstiftung ,63 Anteilsverwaltungssparkasse der Waldviertler Sparkasse von ,01 Sparkasse Gföhl Privatstiftung ,88 Anteilsverwaltungssparkasse in Ottenschlag ,37 Sparkasse Gr. Gerungs Privatstiftung ,11 Celkem ,00 Výroční zpráva zřizovatele je k dispozici na 5/36

6 II. Organizační složka Předmět podnikání : - Přijímání vkladů od veřejnosti - Poskytování úvěrů - Finanční pronájem (finanční leasing) - Platební styk a zúčtování - Poskytování záruk - Výkon funkce depozitáře - Poskytování bankovních informací - Obchodování na vlastní účet nebo účet klienta 2. s peněžními prostředky v cizích měnách - Poradenství ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách a poradenství a služby v oblasti fúzí a koupí podniků - Úschova cenností - Vydávání a správa platebních prostředků Změny zapsané v roce 2013 do obchodního rejstříku: 1) vymazána další osoba jednající jménem zřizovatele: Prokura Mag. Michael Hag 2) zapsán člen představenstva: Mag. Michael Hag 3) zapsány další osoby jednající jménem zřizovatele: Prokura Ing. Radek Matějka, Prokura Martin Pany Česká národní banka a české regulatorní orgány kontrolují: - účetnictví, výkaznictví, AML Organizační struktura organizační složky: Gerhard Hufnagl - vedoucí organizační složky (organizační složku zastupuje a za ni podepisuje její vedoucí společně s jedním členem představenstva nebo s jedním prokuristou, kteříkoli dva členové představenstva, kterýkoli člen představenstva s kterýmkoli prokuristou nebo kteříkoli dva prokuristé) - Funkci vykonává od: Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady k výkonu funkce: zaměstnán v bankovnictví od roku 1980, praxe v rakouských bankách: Volksbank, NÖ Landesbank-Hypothekenbank AG (zde poslední vykonávaná pozice: odpovědný za oblast péče o komerční zákazníky a svobodná povolání). - Členství v orgánech jiných právnických osob: Waldviertler Leasing, s.r.o. - Suma úvěrů členům statutárního orgánu: 0,00 - Suma záruk členům statutárního orgánu: 0,00 6/36

7 Organizační složka je členěna na 6 poboček: o Jindřichův Hradec, Klášterská 126/II Vedoucí pobočky: Ludmila Kubánková o Dačice, Palackého nám. 31/1 Vedoucí pobočky: Karel Geist o Třeboň, Dukelská 134/I Vedoucí pobočky: Romana Maciková, DiS. o Pelhřimov, Růžová 84 Vedoucí pobočky: Ing. Eva Říšská o Moravské Budějovice, nám. ČSA 39 Vedoucí pobočky: Ing. Eva Šafránková o Třebíč, Karlovo nám. 53 Vedoucí pobočky: Ing. Antonín Sigmund, MBA Waldviertler Sparkasse Bank AG, organizační složka v České republice je organizační složkou rakouské banky, avšak žádné další vlastní organizační složky v zahraničí nemá. 7/36

8 3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Jsme rádi, že vám smíme představit výroční zprávu organizační složky naší banky v České republice za první rok, který uplynul od fúze Waldviertler Sparkasse von 1842 AG a Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank AG. Tento rok byl naplněn početnými interními a externími úkoly. Interní úkoly spočívaly ve sjednocení a optimalizaci organizačních procesů a v posílení podnikové kultury. Externí úkoly spočívaly v co nejúspěšnějším využití výzev a volných kapacit trhu. Rok 2013 byl v celé zemi též ve znamení příprav na aplikaci stěžejního nového občanského zákoníku. Našich 6 poboček v regionech jižní Čechy, jižní Morava a Vysočina vykázalo v roce 2013 potěšitelný hospodářský výsledek nových klientů se přesvědčilo o kvalitě poradenství a produktové nabídky. Vysoké kapitálové zázemí a dobrá likvidní situace umožňují Sparkasse být i v budoucnu spolehlivým partnerem pro klienty a obyvatele regionu. Chtěli bychom obzvlášť poděkovat našim klientům, obchodním partnerům a zaměstnancům za spolupráci a důvěru. Dr. Franz Pruckner, MBA předseda představenstva Gerhard Hufnagl Ewald Höbarth Mag. Michael Hag místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva 8/36

9 4. KULTURNÍ, SPOLEČENSKÁ A CHARITATIVNÍ ČINNOST Sponzoring patří k tradičním mimobankovním činnostem Waldviertler Sparkasse Bank AG. Snažíme se podporovat sociální zařízení (nemocnice, ústavy pro postižené a seniory), vzdělání (školství, mateřské školy), sport a kulturu. V roce 2013 jsme v našem regionu podpořili tyto například instituce: Nemocnice Jindřichův Hradec BK Lions Jindřichův Hradec Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. a mnozí další 5. AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Pro banku není relevantní. 6. AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Aktivity v oblasti životního prostředí se soustřeďují na obezřetné zacházení s energiemi a spotřebním materiálem s důrazem na snižování nákladů na ně. Waldviertler Sparkasse Bank AG investuje do odborného vzdělávání svých zaměstnanců pravidelně poměrnou část svého zisku. Vítáme též iniciativní zvyšování vzdělání našich zaměstnanců v jejich soukromém čase. Mezi naše hlavní pracovněprávní úkoly patří investice a zřizování nových pracovních míst v regionu, kde působíme, snažíme se o rovnoměrné zastoupení mužů a žen v portfoliu zaměstnanců. Ženám po rodičovské dovolené umožňujeme pozvolný návrat do pracovního procesu. Ceníme si jejich zkušeností a dosažené praxe. 7. VÝHLED DO ROKU 2014 V roce 2014 slaví Waldviertler Sparkasse Bank AG dvacetileté jubileum svého působení v České republice. Tuto událost budou doprovázet společenské akce a speciální bankovní produkty, jako poděkování našim klientům a obchodním partnerům. V rámci rozšíření naší produktové palety zahájíme projekt Smartbankingu, který nás posune dál v konkurenčním boji na českém bankovním trhu. I roce 2014 očekáváme stabilní růst našich obchodů a nárůst klientely. 9/36

10 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 10/36

11 11/36

12 9. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha banky k AKTIVA v tis. Kč Položka Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: Rozvaha Název banky: WSPK JH CZ Běžné účetní období Minulé účetní období a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: 10. Dlouhodobý hmotný majetek z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období AKTIVA CELKEM /36

13 PASIVA v tis. Kč Položka Běžné účetní období Minulé účetní období 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z 14. předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období PASIVA CELKEM PODROZVAHOVÉ POLOŽKY v tis. Kč Položka Běžné účetní období Minulé účetní období 1. Poskytnuté přísliby a záruky Odepsané pohledávky Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění /36

14 Výkaz zisku a ztráty k v tis. Kč Výkaz zisku a ztráty Název banky: WSPK JH CZ Položka Běžné účetní období Minulé účetní období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisky nebo ztráta za účetní období po zdanění /36

15 Obchodní firma: Waldviertler Sparkasse Bank AG, organizační složka Sídlo: Klášterská 126/II, Jindřichův Hradec IČO: Předmět podnikání: Banka Okamžik sestavení účetní závěrky: Kód banky: 7940 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2013 tis. Kč Zisk/ztráta Celkem Zůstatek k Čistý zisk/ztráta za účetní období Zůstatek k Zůstatek k Čistý zisk/ztráta za účetní období Zůstatek k /36

16 Příloha k účetní závěrce pro banky 2013 (dle 18 ods. 1 písm.c zák. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2002 Sb.) v tis. Kč 1. Informace o uplatněných účetních metodách 1.1. Informace o použitých nových účetních metodách Vedení účetnictví Waldviertler Sparkasse Bank AG se řídí interními směrnicemi vypracovanými v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2002 Sb., zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách a Českými účetními standardy č Informace o způsobech oceňování majetku a závazků Pro oceňování majetku a závazků používá účetní jednotka: pořizovací cenu, tj. cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související pro ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného nákupem, jmenovitou hodnotu pro ocenění peněžních prostředků a cenin, pohledávek a závazků při jejich vzniku. Pro přepočet cizích měn na Kč byly používány kurzy dle kurzovního lístku ČNB Informace o okamžiku uskutečnění účetního případu Pro potřeby oceňování cizoměnových pohledávek a závazků ke dni jejich vzniku považuje účetní jednotka za den uskutečnění účetního případu u dodavatelské faktury den obdržení faktury a u odběratelské den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu). Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu vždy denním kurzem ČNB ke dni uskutečnění účetního případu, v účetní závěrce ke dni jejímu sestavení Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Účetní odpisy Při stanovení účetních odpisů hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle odpisového plánu, který vychází z 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a předpisů navazujících na tento zákon. Účetní a daňové odpisy se nerovnají Daňové odpisy Při stanovení daňových odpisů se postupuje dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Uplatňuje se rovnoměrné odepisování s roční odpisovou sazbou při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %. 16/36

17 Způsob odpisování drobného dlouhodobého majetku U hmotného majetku s pořizovací cenou do Kč ,- a dobou použitelnosti delší než jeden rok účetní jednotka individuálně rozhodne o účtování na účet Drobného hmotného majetku nebo přímo do spotřeby. Doba odpisování drobného hmotného majetku je dle odpisového plánu stanovena na 2 roky od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl tento majetek uveden do užívání. Nehmotný majetek s pořizovací cenou do Kč ,- se účtuje rovnou do spotřeby Informace o postupech účtování obchodů s cennými papíry, deriváty Banka s cennými papíry neobchodovala Informace o postupech účtování úrokových výnosů a nákladů, způsobech vykazování příjmů z ohrožených pohledávek včetně úroků, prémií a diskontů vzniklých při pořízení pohledávek od třetích stran Úrokové výnosy klientské se účtují v bankovním systému automaticky denně do výnosů na jednotlivé analytiky účtu 711 proti pohledávkám na odpovídající účty třídy 2. Úroky jsou rozlišeny na úroky v náběhu a úroky po splatnosti a jsou evidovány na dvou zvláštních analytikách účtů třídy 2, výnosový účet 711 se používá pro obě skupiny těchto úroků společný. Úrokové výnosy z vkladů u jiných bank tuzemských se účtují měsíčně ručně na základě bankovních výpisů do výnosů na příslušný účet 711 proti účtům pro nostra 131. Předchází kontrola, zda vyúčtování úroků odpovídá smluvním podmínkám. Úrokové výnosy z vkladů u centrály ve Zwettlu se účtují čtvrtletně ručně na základě sestavy z Rakouska do výnosů na odpovídající účet 711 proti účtům 131. Účtování nákladových úroků probíhá analogicky s tím, že úroky se účtují na příslušné účty 611 proti závazkům na účty třídy 2 u úroků klientských a u úroků z přijatých úvěrů od jiných bank a loro účtů pak na účty 131, 134, 136 a 137. U úroků z přijatých refinančních úroků v CZK a EUR, které jsou evidovány na účtech 137, se denně účtuje náběh úroku na příslušný nákladový účet 611 proti odpovídající analytice účtu 137. Sankční úroky se účtují obdobně jako řádné do výnosů na zvláštní analytiky účtu 711 proti pohledávkám na účty třídy 2. K úrokům se tvoří opravné položky podle zásad a postupů zmíněných v kapitole Informace o metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, způsobech odpisování majetku, zejména pohledávek Při interním hodnocení bonity klienta je používán systém tzv. rizikových tříd, který je dále navázán na systém hodnocení pohledávek za klientem. Systém rizikových tříd má dvě stupnice s odlišným počtem stupňů a s odlišným označením stupňů pro privátní klienty a pro komerční klienty. Kritéria pro zařazení klientů do jednotlivých rizikových tříd vychází z kritérií České národní banky a jsou doplněna některými 17/36

18 kritérii platnými v Rakousku tak, aby nedocházelo k zásadním rozporům mezi jednotlivými národními požadavky (na zařazení klienta) Informace o zásadách a postupech výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití V roce 2013 se opravná položka vytvářela na úrovni jednotlivých pohledávek na základě hodnoty vzniklé po odečtení hodnoty zajištění od salda. Opravné položky byly tvořeny pro pohledávky určené dle daných právních a rámcových podmínek dle sídla Waldviertler Sparkasse Bank AG. Dále byl také brán zřetel na požadavky, případně kritéria Basel II. Tvorba opravných položek se řídila rizikovou třídou klienta, za nímž banka měla pohledávku. Zřetel na úředně dozorčí normy vedl k tomu, že tvorba opravných položek je povolena v zásadě již pouze v rizikové třídě R (ztrátové). V této rizikové kategorii jsou opravné položky (úvěrová opatření) možné do výše nezajištěné části pohledávky. Stávající opravné položky pro jednotlivé klienty, jejichž rating se zlepšil na 8 nebo 7 (sledované, nestandardní a pochybné pohledávky) mohou být zachovány. Opravné položky v lepší ratingové kategorii budou zásadně rozpuštěny. Opravné položky natvořené v minulých letech k pohledávkám v kategorii sledované, nestandardní a pochybné byly částečně zkorigovány, případně ponechány v plné výši (nepřesahující velikost jednotlivé pohledávky). Vývoj opravných položek k úvěrům v průběhu roku 2013 byl následující (v tis. Kč): Daňové v CZK Daňové v EUR Nedaňové v CZK Nedaňové v EUR Celkem Stav k Tvorba opravných položek Rozpuštění opravných položek Použití opravných položek Vliv změny kurzu Stav k Stavy opravných položek k jednotlivým pohledávkám na začátku účetního období, jejich zvýšení a snížení v průběhu účetního období a stav ke konci účetního období jsou uvedeny v tabulkových přehledech zpracovaných pro vnitřní potřebu banky. 18/36

19 2. Informace o použitých finančních nástrojích 2.1. Kvalitativní informace o úvěrovém riziku: Způsoby používání úvěrového hodnocení dlužníka včetně vysvětlení obsahu jednotlivých hodnotících stupňů, definice pohledávky po splatnosti, sledované a ohrožené pohledávky Pohledávky v roce 2013 dělila banka do těchto pěti kategorií: a) standardní pohledávky b) sledované pohledávky c) nestandardní pohledávky d) pochybné pohledávky e) ztrátové pohledávky Standardní pohledávkou se rozumí pohledávka, o jejímž úplném splacení není důvodu pochybovat, aniž by banka přistoupila k uspokojení ze zajištění. Splátky jistiny a příslušenství jsou řádně hrazeny, žádná z nich není po splatnosti déle než 30 dní, žádná z pohledávek za dlužníkem nebyla v posledních 2 letech z důvodu zhoršení jeho finanční situace restrukturalizována. Sledovanou pohledávkou se rozumí pohledávka, jejíž úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka pravděpodobné, aniž by banka přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s dílčími problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 90 dní, žádná z pohledávek za dlužníkem nebyla v posledních 6 měsících z důvodu zhoršení jeho finanční situace restrukturalizována. Nestandardní pohledávkou se rozumí pohledávka, jejíž úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nejisté, částečné splacení je však vysoce pravděpodobné, aniž by banka přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 180 dní. Pochybnou pohledávkou se rozumí pohledávka, jejíž úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka vysoce nepravděpodobné, částečné splacení je možné a pravděpodobné, aniž by banka přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 360 dní. Ztrátovou pohledávkou se rozumí pohledávka, jejíž úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nemožné. Předpokládá se, že tato pohledávka nebude uspokojena nebo bude uspokojena pouze částečně ve velmi malé částce, aniž by banka přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Splátky jistiny nebo příslušenství jsou po splatnosti déle než 360 dní. Za ztrátovou se také považuje: pohledávka za dlužníkem, na jehož majetek byl prohlášen konkurz, ledaže jde o pohledávku za podstatou vzniklou po prohlášení konkurzu, která se posuzuje podle jiných kritérií. 19/36

20 Pohledávky c) až e) označuje banka jako pohledávky ohrožené. Banka používá při zjišťování, zda došlo ke snížení rozvahové hodnoty jednotlivých pohledávek, tato kritéria: a) finanční a ekonomickou situaci dlužníka a její vývoj, a to na základě aktuálních informací, b) porušení smlouvy dlužníkem, např. prodlení s platbami příslušenství, jistiny či jejich nezaplacení a dále neplnění povinností vůči bance, c) provedení restrukturalizace pohledávky, d) vnější ekonomické, politické a právní faktory. Splňuje-li pohledávka současně kritéria pro zařazení do více kategorií, banka ji zařadí do nejhorší z těchto kategorií. Při interním hodnocení bonity klienta je používán systém tzv. rizikových tříd, který je dále navázán na systém hodnocení pohledávek za klientem. Systém rizikových tříd má dvě stupnice s odlišným počtem stupňů a s odlišným označením stupňů pro privátní klienty a pro komerční klienty. Kritéria pro zařazení klientů do jednotlivých rizikových tříd vychází z kritérií České národní banky a jsou doplněna některými kritérii platnými v Rakousku tak, aby nedocházelo k zásadním rozporům mezi jednotlivými národními požadavky (na zařazení klienta) Charakteristika pohledávek, u nichž se při hodnocení uplatňuje portfoliový přístup a způsob tvorby opravných položek k těmto pohledávkám Banka neuplatňuje Strategie a postupy zajištění uznávaného pro účely tvorby opravných položek; sledování hodnoty zajištění v průběhu času Aktualizace koeficientů probíhá při každé změně v centrálním Katalogu zajišťovacích instrumentů, v případě změny koeficientu se aktualizuje i hodnota zajištění Kvalita současného úvěrového portfolia včetně uvedení používaných typů zajištění Bližší informace ke kvalitě současného úvěrového portfolia lze nalézt v kapitolách ,2.2.3., a Používané typy zajištění: Zajišťovací převod práva vlastnického na investiční celky (zejména stroje, vozidla, strojní zařízení). Zástavní právo: nemovitosti, movité věci (rejstřík zástav) vklad na vkladní knížce, účtu termínovaném účtu, běžného účtu cenné papíry, finanční prostředky na účtu v bance, stavební spoření, obchodní podíly. Vinkulace: životní pojištění, ostatní pojištění (živel, kasko). 20/36

21 Cese/zástava pohledávek. Ručení fyzických osob (osobní ručení). Ručení právnických osob. Směnečné ručení fyzických a právnických osob. Záruky (záruky/ručitelská prohlášení): Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Finanční instituce: záruky, ručitelská prohlášení (Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., ost. banky). Zpětný odkup věci movité. Celková suma zajištění k činila tis. Kč z toho tis. Kč představovalo zajištění rozvahy a tis. Kč představovalo zajištění podrozvahy Použití hodnocení zveřejňované hodnotícími agenturami při posuzování pohledávek Banka nepoužívá hodnocení hodnotících agentur Interní hodnocení, pokud jej účetní jednotka používá a vztah mezi interním a externím hodnocením Při interním hodnocení bonity klienta je používán systém tzv. rizikových tříd, který je dále navázán na systém hodnocení pohledávek za klientem. Systém rizikových tříd má dvě stupnice s odlišným počtem stupňů a s odlišným označením stupňů pro privátní klienty a pro komerční klienty. Kritéria pro zařazení klientů do jednotlivých rizikových tříd vycházejí z kritérií České národní banky a jsou doplněna některými kritérii platnými v Rakousku tak, aby nedocházelo k zásadním rozporům mezi jednotlivými národními požadavky (na zařazení klienta). Externí hodnocení je využíváno pouze v ojedinělých případech, kdy to vyžaduje složitost obchodního případu nebo ekonomická situace klienta Modely měření úvěrového rizika portfolia, pokud je účetní jednotka používá Banka nepoužívá Zásady a postupy, jimiž se řídí vymáhání pohledávek za dlužníky Při vymáhání nepromlčených pohledávek ve Waldviertler Sparkasse Bank AG platí následující postupy: V případě, že klientem není řádně splácena pohledávka z úvěru, je klient o této skutečnosti písemně, příp. i telefonicky upomínán. V případě, že na písemné upomínky, které jsou mu zaslány, nereaguje, je tomuto klientovi a případným ručitelům na základě schválení členem představenstva banky, příp. nadřízeným vedoucího oddělení vymáhání pohledávek a v souladu s ustanoveními úvěrové smlouvy zasláno odstoupení od úvěrové smlouvy, resp. výpověď úvěrové smlouvy s termínem zaplacení zpravidla do 14 dnů. V případě zajištění úvěru zástavní smlouvou k peněžitému vkladu banka tento vklad převede ve prospěch úvěrového účtu. 21/36

22 V případě zajištění úvěru zajišťovacím převodem práva vlastnického k movité věci provádí banka kroky ke zpeněžení tohoto zajištění; výtěžek je převeden ve prospěch úvěrového účtu. V případě zajištění úvěru ručitelským prohlášením vyzývá banka ručitele k úhradě dluhu z titulu ručení. Slouží-li k zajištění úvěru nemovitost, banka poskytne klientovi čas, aby zastavenou nemovitost sám dobrovolně prodal; musí však dojít k oboustrannému konsenzu ohledně sjednané ceny (resp. výše splacení dlužných částek) a dalších podmínek. Výtěžek slouží k úhradě pohledávky/pohledávek klienta. V těchto případech dochází zpravidla k sepsání notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti, kde klient uzná dlužné částky a zaváže se je do určitého data uhradit. Je-li schválen postup vymáhání pohledávky soudní cestou (členem představenstva, příp. nadřízeným vedoucího oddělení vymáhání pohledávek), vyplní právní zástupce banky blankosměnku a podá k příslušnému soudu proti klientovi a ručitelům žalobu s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. U úvěrů, kde k zajištění úvěru slouží zástava nemovitosti, je v ojedinělých případech podána rovněž žaloba na soudní prodej zástavy. Po vydání pravomocného a vykonatelného soudního rozhodnutí (např. směnečného platebního rozkazu) je případ postoupen exekutorovi k zahájení exekučního řízení. Pokud byl s klientem v minulosti sepsán exekutorský zápis, příp. notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, podává právní zástupce banky návrh na zahájení exekučního řízení. V případě, že je bankou vymáhána pohledávka z titulu přečerpání účtu platební kartou, je postup vymáhání obdobný. Jelikož běžné účty nejsou žádným způsobem zajištěny, nedochází k realizaci žádného zajištění a místo směnečné žaloby je podávána žaloba na přečerpání běžného účtu. Pravidelně jsou sledována a vyhodnocována data z insolvenčního rejstříku. Dojde-li u klienta k zahájení insolvenčního řízení, je pohledávka banky do tohoto řízení přihlášena právním zástupcem banky. K uspokojení pohledávky dochází v rámci insolvenčního řízení, případně je dluh vymáhán také po ručitelích. O prodeji/postoupení pohledávek jednají za banku členové představenstva, právní zástupce banky, příp. pověřený pracovník oddělení vymáhání pohledávek. Dojde-li ke vzájemné dohodě, je uzavřena smlouva o postoupení pohledávky Závěry týkající se složení úvěrového portfolia, které učinila účetní jednotka na základě dosavadních zkušeností z neplnění závazků dlužníků. Banka ve snaze dodržet zásadu opatrnosti se řídí směrnicí, která upravuje rozhodovací pravomoci v oblasti poskytování úvěrů Charakteristika významných koncentrací úvěrového rizika s uvedením postupů a metod používaných pro zjištění koncentrace úvěrového rizika a vysvětlením pojmu významná koncentrace Provádí se centrálně v Rakousku. 22/36

23 Charakteristika použitých nových nebo inovovaných nástrojů realokace úvěrového rizika, jako jsou úvěrové deriváty, sekuritizace, důvod využívání těchto nástrojů účetní jednotkou, role účetní jednotky v těchto transakcích, zejména původce, obsluhovatel, úvěrový posilovatel Banka nepoužívá Charakteristika smluvních závazků z rekurzních dohod včetně uvedení případných očekávaných ztrát z těchto dohod Banka nepoužívá. 2.2 Kvantitativní informace o úvěrovém riziku: Členění majetku podle jednotlivých hlavních odvětví (partnerů) Tab.1: Přehled poskytnutých úvěrů klientům dle ekonomického sektoru (v tis. Kč) ESA ESA text Zůstatek - Opravná brutto položka Nefinanční podniky veřejné Nefinanční podniky soukromé národní Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou Investiční společnosti soukromé národní 0 Ostatní fin. zprostřed. soukr. národní bez inv spol. a fondů Finanční instituce Místní vládní instituce bez veřejných fondů Zaměstnavatelé Ostatní osoby samostatně výdělečně činné Zaměstnanci Příjemci dávek důchodového zabezpečení Příjemci ostatních transferových důchodů Ostatní domácnosti Neziskové instituce sloužící domácnostem Nefinanční podniky soukromé národní Ostatní osoby samostatně výdělečně činné Zaměstnanci Celkem /36

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní údaje 4 Majetková struktura 5 Organizační struktura 6 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura 213 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích 2 3 4 5

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 2014 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. Zlato 3 648 664 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz

Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz VOLKSBANK CZ Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: +420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 mail@volksbank.cz www.volksbank.cz 4 Dan Trantina (1965) Ranní probouzení 30 x 30 cm, olej na plátně, 2002 OBSAH VÝROČNÍ

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více