LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014"

Transkript

1 LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: Public funding paid to beneficiary under name of the fund cofinancing (CZK) Registration number Operation Name of beneficiary Funding decision issued ERDF (85%) State budget (15%) Total amount of subsidy Total amounts paid at the end of the project Částka hrazená z veřejných zdrojů s uvedením daného fondu (Kč) Registrační číslo Název projektu Název příjemce Rozhodnutí o financování vydáno dne ERDF (85%) Státní rozpočet (15%) Celková výše dotace Celková částka proplacená při konci projektu Call/Výzva 1.2 CZ.1.05/2.1.00/ NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství) Vysoké učení technické v Brně , , CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a inovace Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií Technická Univerzita v Liberci , , Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i , , Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i , , CZ.1.05/2.1.00/ CETOCOEN Masarykova univerzita, Brno , , CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Regionální materiálově technologické výzkumné centrum Univerzita Palackého v Olomouci , , Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava , , CZ.1.05/2.1.00/ Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně , , CZ.1.05/2.1.00/ Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG) Univerzita Palackého v Olomouci , , / 7

2 CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Inovace pro efektivitu a životní prostředí Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava , , Vysoké učení technické v Brně , , Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , CZ.1.05/2.1.00/ HILASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i , , Call/Výzva 1.1 CZ.1.05/1.1.00/ Centrum excelence Telč Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ NTIS - Nové technologie pro informační společnost Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ CzechGlobe - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ CEITEC - středoevropský technologický institut Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ CZ.1.05/1.1.00/ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) Centrum excelence IT4Innovations Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně , , , , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ Call/Výzva 2.2 Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Univerzita Palackého v Olomouci , , CZ.1.05/2.1.00/ Dopravní VaV centrum Centrum dopravního výzkumu, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie , , CZ.1.05/2.1.00/ Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s , , CZ.1.05/2.1.00/ Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) Vysoké učení technické v Brně , , CZ.1.05/2.1.00/ Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC) COMTES FHT a.s , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA , , ,00 2 / 7

3 CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i , , , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Membránové inovační centrum MemBrain s.r.o , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Regionální VAV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Centrum nových technologií a materiálů Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Regionální technologický institut - RTI Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Západočeská univerzita v Plzni , , CZ.1.05/2.1.00/ Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec VÚTS, a.s , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie Institut environmentálních technologií Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) Vysoké učení technické v Brně , , , , , ,00 MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Centrum výzkumu Řež s.r.o , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech) MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Centrum polymerních systémů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Ovocnářský výzkumný institut VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ ExAM Experimental Animal Models Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné České vysoké učení technické v Praze mobility , , ,00 Call/Výzva 1.3 CZ.1.05/3.2.00/ Vesmírná brána - moderní centrum komunikace vědy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Pevnost poznání Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Digitální planetárium v Hradci Králové Královéhradecký kraj , , ,00 3 / 7

4 CZ.1.05/3.2.00/ Svět techniky - Science and Technology Centrum Dolní oblast VÍTKOVICE , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC LABYRINT BOHEMIA, o.p.s , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ TECHMANIA SCIENCE CENTER Techmania Science Center, o.p.s , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Přírodovědecké digitárium - návštěvnické centrum Statutární město Brno , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Moravian Science Centre Brno Jihomoravský kraj , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Mendelianum - atraktivní svět genetiky MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM , , ,00 Call/Výzva 2.3 CZ.1.05/3.2.00/ Rozš. nár. info. infr. pro VaV v regionech (eiger) CESNET - ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB , , CZ.1.05/3.2.00/ CERIT Scientific Cloud Masarykova univerzita , , CZ.1.05/3.2.00/ Call/Výzva 3.3 VAVINET Informační infrastruktura center výzkumu a vývoje Vysoké učení technické v Brně , , CZ.1.05/3.1.00/ Centrum transferu technologií a znalostí UPa Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ InovaNET České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Centrum pro inovace a transfer technologií Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Transfer technologií na Masarykově univerzitě Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Centrum Transferu Techologii MENDELU Mendelova univerzita v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Centrum transferu biomedicínských technologií HK Fakultní nemocnice Hradec Králové , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 Call/Výzva 4.3 CZ.1.05/3.2.00/ SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Informační infrastruktura výzkumu pro techniku Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad CZ.1.05/3.2.00/ VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj Labem , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Chemické elektronické informační zdroje pro VaV Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ MENDELU RESEARCH LIBRARY Mendelova univerzita v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 Oborová knihovna zemědělského aplikovaného CZ.1.05/3.2.00/ výzkumu Agrovýzkum Rapotín s.r.o , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ RELICEO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV , , ,00 Call/Výzva 6.3 CZ.1.05/3.1.00/ VUT Bezpečnost a obrana Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ VUT Materiálový výzkum Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ VUT Energetické zdroje Vysoké učení technické v Brně , , ,00 4 / 7

5 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO - Strojírenství Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO - Energetické zdroje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , CZ.1.05/3.1.00/ Nové technologie a speciální komponenty strojů Technická univerzita v Liberci , , CZ.1.05/3.1.00/ PRECEDENCE Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně , , CZ.1.05/3.1.00/ Inteligentní budovy České vysoké učení technické v Praze , , CZ.1.05/3.1.00/ Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu Univerzita Karlova v Praze , , ,00 Call/Výzva 7.3 CZ.1.05/3.1.00/ Pre Seed aktivity Fakultní nemocnice H. Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové biotechnologické produkty ÚEB AVČR Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Efektivní infrastruktura pro komercializaci VaV Centrum výzkumu Řež s.r.o , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství Technická univerzita v Liberci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Inovativní výrobky a environmentální technologie Technická univerzita v Liberci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií Technická univerzita v Liberci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Bezpečnost Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Rozvoj pre-seed aktivit v COMTES FHT COMTES FHT a.s , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové technologie UP v chemii a biologii Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové technologie UP v biomedicíně. Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ VUT Molekulární biotechnologie Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Materiálový výzkum pro InovaSEED České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Konkurenceschopné strojírenství pro InovaSEED České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Materiály Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Bezpečnost a obrana pro InovaSEED České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Strojírenství Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové biotechnologie pro medicínu Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Energetika Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 Call/Výzva 1.4 CZ.1.05/4.1.00/ Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně na ulici Technická 12 (T12) Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Nová FEI VŠB_TU Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum UNIT Univerzita Pardubice , , ,00 5 / 7

6 CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP Univerzita Palackého v Olomouci , , ,02 CZ.1.05/4.1.00/ Výukové a výzkumné centrum v dopravě Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně obory a rozšíření infrastruktury , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské Univerzita Obrany , , ,00 technologie CZ.1.05/4.1.00/ Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně , , ,00 Purkyně CZ.1.05/4.1.00/ Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ UniMeC LF UK v Plzni- I. Etapa Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj PřF JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,82 CZ.1.05/4.1.00/ Laboratorní centrum Fakulty technologické Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj ZF a FROV JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum Veterinární a farmaceutická univerzita Brno , , ,00 diagnostiky zoonóz CZ.1.05/4.1.00/ Rozšíření informační podpory Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ CTPVV Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ BIOKOS - Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum podpory humanitních věd - CARLA Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a Ostravská univerzita v Ostravě , , ,00 výzkumu Ostravské univerzity CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj DSP Farmacie Veterinární a farmaceutická univerzita Brno , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum výzkumných institutů a doktorských studií Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Celková rekonstrukce FBI - II. etapa Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie Technická univerzita v Liberci , , ,00 6 / 7

7 Call/Výzva 2.4 CZ.1.05/4.1.00/ Zateplení budov v areálu Technická 2 Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum doktorských studií na FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum biologických oborů PřF UP Olomouc- Holice Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ CEMNAT - Centrum materiálů a nanotechnologií Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ VAP Výukový areál Polabiny Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum technologie masa a masných výrobků Veterinární a farmaceutická univerzita Brno , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ MODERNIZACE ZF JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Rekonstrukce objektu VUT v Brně "Technická 8" Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Modernizace areálu VUT v Brně Purkyňova 118 Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ MODERNIZACE FROV JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ UO - Materiálové a technologické inženýrství MINISTERSTVO OBRANY , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II. České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad FVTM Labem , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ CVSMD- Centrum pro výzkum společnosti moderní doby Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Spojení výuky s výzkumem při stavbě prototypů Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum pro výuku a výzkum UP - Purkrabská. Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ MENDELU RESEARCH INFRASTRUCTURE Mendelova univerzita v Brně , , ,00 7 / 7