LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014"

Transkript

1 LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: Public funding paid to beneficiary under name of the fund cofinancing (CZK) Registration number Operation Name of beneficiary Funding decision issued ERDF (85%) State budget (15%) Total amount of subsidy Total amounts paid at the end of the project Částka hrazená z veřejných zdrojů s uvedením daného fondu (Kč) Registrační číslo Název projektu Název příjemce Rozhodnutí o financování vydáno dne ERDF (85%) Státní rozpočet (15%) Celková výše dotace Celková částka proplacená při konci projektu Call/Výzva 1.2 CZ.1.05/2.1.00/ NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství) Vysoké učení technické v Brně , , CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a inovace Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií Technická Univerzita v Liberci , , Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i , , Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i , , CZ.1.05/2.1.00/ CETOCOEN Masarykova univerzita, Brno , , CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Regionální materiálově technologické výzkumné centrum Univerzita Palackého v Olomouci , , Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava , , CZ.1.05/2.1.00/ Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně , , CZ.1.05/2.1.00/ Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG) Univerzita Palackého v Olomouci , , / 7

2 CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Inovace pro efektivitu a životní prostředí Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava , , Vysoké učení technické v Brně , , Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , CZ.1.05/2.1.00/ HILASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i , , Call/Výzva 1.1 CZ.1.05/1.1.00/ Centrum excelence Telč Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ NTIS - Nové technologie pro informační společnost Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ CzechGlobe - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ CEITEC - středoevropský technologický institut Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ CZ.1.05/1.1.00/ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) Centrum excelence IT4Innovations Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně , , , , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ Call/Výzva 2.2 Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Univerzita Palackého v Olomouci , , CZ.1.05/2.1.00/ Dopravní VaV centrum Centrum dopravního výzkumu, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie , , CZ.1.05/2.1.00/ Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s , , CZ.1.05/2.1.00/ Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) Vysoké učení technické v Brně , , CZ.1.05/2.1.00/ Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC) COMTES FHT a.s , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA , , ,00 2 / 7

3 CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i , , , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Membránové inovační centrum MemBrain s.r.o , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Regionální VAV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Centrum nových technologií a materiálů Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Regionální technologický institut - RTI Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Západočeská univerzita v Plzni , , CZ.1.05/2.1.00/ Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec VÚTS, a.s , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie Institut environmentálních technologií Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) Vysoké učení technické v Brně , , , , , ,00 MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Centrum výzkumu Řež s.r.o , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech) MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Centrum polymerních systémů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Ovocnářský výzkumný institut VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ ExAM Experimental Animal Models Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné České vysoké učení technické v Praze mobility , , ,00 Call/Výzva 1.3 CZ.1.05/3.2.00/ Vesmírná brána - moderní centrum komunikace vědy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Pevnost poznání Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Digitální planetárium v Hradci Králové Královéhradecký kraj , , ,00 3 / 7

4 CZ.1.05/3.2.00/ Svět techniky - Science and Technology Centrum Dolní oblast VÍTKOVICE , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC LABYRINT BOHEMIA, o.p.s , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ TECHMANIA SCIENCE CENTER Techmania Science Center, o.p.s , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Přírodovědecké digitárium - návštěvnické centrum Statutární město Brno , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Moravian Science Centre Brno Jihomoravský kraj , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Mendelianum - atraktivní svět genetiky MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM , , ,00 Call/Výzva 2.3 CZ.1.05/3.2.00/ Rozš. nár. info. infr. pro VaV v regionech (eiger) CESNET - ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB , , CZ.1.05/3.2.00/ CERIT Scientific Cloud Masarykova univerzita , , CZ.1.05/3.2.00/ Call/Výzva 3.3 VAVINET Informační infrastruktura center výzkumu a vývoje Vysoké učení technické v Brně , , CZ.1.05/3.1.00/ Centrum transferu technologií a znalostí UPa Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ InovaNET České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Centrum pro inovace a transfer technologií Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Transfer technologií na Masarykově univerzitě Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Centrum Transferu Techologii MENDELU Mendelova univerzita v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Centrum transferu biomedicínských technologií HK Fakultní nemocnice Hradec Králové , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 Call/Výzva 4.3 CZ.1.05/3.2.00/ SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Informační infrastruktura výzkumu pro techniku Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad CZ.1.05/3.2.00/ VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj Labem , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Chemické elektronické informační zdroje pro VaV Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ MENDELU RESEARCH LIBRARY Mendelova univerzita v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 Oborová knihovna zemědělského aplikovaného CZ.1.05/3.2.00/ výzkumu Agrovýzkum Rapotín s.r.o , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ RELICEO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV , , ,00 Call/Výzva 6.3 CZ.1.05/3.1.00/ VUT Bezpečnost a obrana Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ VUT Materiálový výzkum Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ VUT Energetické zdroje Vysoké učení technické v Brně , , ,00 4 / 7

5 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO - Strojírenství Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO - Energetické zdroje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , CZ.1.05/3.1.00/ Nové technologie a speciální komponenty strojů Technická univerzita v Liberci , , CZ.1.05/3.1.00/ PRECEDENCE Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně , , CZ.1.05/3.1.00/ Inteligentní budovy České vysoké učení technické v Praze , , CZ.1.05/3.1.00/ Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu Univerzita Karlova v Praze , , ,00 Call/Výzva 7.3 CZ.1.05/3.1.00/ Pre Seed aktivity Fakultní nemocnice H. Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové biotechnologické produkty ÚEB AVČR Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Efektivní infrastruktura pro komercializaci VaV Centrum výzkumu Řež s.r.o , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství Technická univerzita v Liberci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Inovativní výrobky a environmentální technologie Technická univerzita v Liberci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií Technická univerzita v Liberci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Bezpečnost Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Rozvoj pre-seed aktivit v COMTES FHT COMTES FHT a.s , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové technologie UP v chemii a biologii Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové technologie UP v biomedicíně. Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ VUT Molekulární biotechnologie Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Materiálový výzkum pro InovaSEED České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Konkurenceschopné strojírenství pro InovaSEED České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Materiály Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Bezpečnost a obrana pro InovaSEED České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Strojírenství Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové biotechnologie pro medicínu Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Energetika Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 Call/Výzva 1.4 CZ.1.05/4.1.00/ Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně na ulici Technická 12 (T12) Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Nová FEI VŠB_TU Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum UNIT Univerzita Pardubice , , ,00 5 / 7

6 CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP Univerzita Palackého v Olomouci , , ,02 CZ.1.05/4.1.00/ Výukové a výzkumné centrum v dopravě Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně obory a rozšíření infrastruktury , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské Univerzita Obrany , , ,00 technologie CZ.1.05/4.1.00/ Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně , , ,00 Purkyně CZ.1.05/4.1.00/ Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ UniMeC LF UK v Plzni- I. Etapa Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj PřF JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,82 CZ.1.05/4.1.00/ Laboratorní centrum Fakulty technologické Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj ZF a FROV JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum Veterinární a farmaceutická univerzita Brno , , ,00 diagnostiky zoonóz CZ.1.05/4.1.00/ Rozšíření informační podpory Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ CTPVV Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ BIOKOS - Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum podpory humanitních věd - CARLA Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a Ostravská univerzita v Ostravě , , ,00 výzkumu Ostravské univerzity CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj DSP Farmacie Veterinární a farmaceutická univerzita Brno , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum výzkumných institutů a doktorských studií Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Celková rekonstrukce FBI - II. etapa Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie Technická univerzita v Liberci , , ,00 6 / 7

7 Call/Výzva 2.4 CZ.1.05/4.1.00/ Zateplení budov v areálu Technická 2 Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum doktorských studií na FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum biologických oborů PřF UP Olomouc- Holice Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ CEMNAT - Centrum materiálů a nanotechnologií Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ VAP Výukový areál Polabiny Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum technologie masa a masných výrobků Veterinární a farmaceutická univerzita Brno , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ MODERNIZACE ZF JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Rekonstrukce objektu VUT v Brně "Technická 8" Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Modernizace areálu VUT v Brně Purkyňova 118 Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ MODERNIZACE FROV JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ UO - Materiálové a technologické inženýrství MINISTERSTVO OBRANY , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II. České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad FVTM Labem , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ CVSMD- Centrum pro výzkum společnosti moderní doby Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Spojení výuky s výzkumem při stavbě prototypů Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum pro výuku a výzkum UP - Purkrabská. Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ MENDELU RESEARCH INFRASTRUCTURE Mendelova univerzita v Brně , , ,00 7 / 7

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLUFINANCOVANÁ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLUFINANCOVANÁ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLUFINANCOVANÁ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Studie respektuje aktuální stav k 30.11.2010 Mgr.

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop Způsoby financování energetických a inovačních projektů Energetická agentura Trojzemí,

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

ROZSÁHLÉ INVESTICE DO VaV JAKO PŘÍLEŢITOST ROZVOJE REGIONU. Martin Duda. 9. prosince 2010, Ostrava

ROZSÁHLÉ INVESTICE DO VaV JAKO PŘÍLEŢITOST ROZVOJE REGIONU. Martin Duda. 9. prosince 2010, Ostrava 1 ROZSÁHLÉ INVESTICE DO VaV JAKO PŘÍLEŢITOST ROZVOJE REGIONU Martin Duda 9. prosince 2010, Ostrava 2 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 - OP VaVpI Cílem OP VaVpI je posilování výzkumného,

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, prorektor pro tvůrčí činnost

prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, prorektor pro tvůrčí činnost prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, prorektor pro tvůrčí činnost Představení hlavních směrů vývoje výzkumu Fakulty informatiky a managementu

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ Rychloseznamka4inovace pro obor: POTRAVINÁŘSTVÍ, NÁPOJÁŘSTVÍ, KRMIVA Olomouc, Jeremenkova 40a Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje 28. ledna 2015 SEZNAM PREZENTOVANÝCH

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Západočeská univerzita v Plzni Fakulty: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ( FAV ) FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ( FDU )

Více

Výsledek výběrového řízení

Výsledek výběrového řízení Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky: C/14/550 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název Praktický networking audiovizuální popularizace vědy - Academia film

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Seznam členů oborových panelů

Seznam členů oborových panelů Seznam členů oborových panelů Oborový panel 1 stavebnictví a doprava prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Vysoká škola báňská Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Ing. František Haburaj, Ph.D.

Více

Výzva č. 9, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Výzva č. 9, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Výzva č. 9, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji V oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji byla první výzva s pořadovým číslem 9 pro příjem projektových ţádostí ostatních

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2015 RIS 3 MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje OBSAH REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4 VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 7 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 8 HORIZONTÁLNÍ

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Žádost o spolupráci při zpracování SWOT-analýzy FST ZČU

Žádost o spolupráci při zpracování SWOT-analýzy FST ZČU Jednání Průmyslové rady FST ZČU Žádost o spolupráci při zpracování SWOT-analýzy FST ZČU * Plzeň, 22. června 2015 doc. Ing. Jan HOREJC, Ph.D. proděkan FST pro VaVaI Motto: Dva největší zdroje prosperity

Více

Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit

Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit předkládá: Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009

Více