LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014"

Transkript

1 LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: Public funding paid to beneficiary under name of the fund cofinancing (CZK) Registration number Operation Name of beneficiary Funding decision issued ERDF (85%) State budget (15%) Total amount of subsidy Total amounts paid at the end of the project Částka hrazená z veřejných zdrojů s uvedením daného fondu (Kč) Registrační číslo Název projektu Název příjemce Rozhodnutí o financování vydáno dne ERDF (85%) Státní rozpočet (15%) Celková výše dotace Celková částka proplacená při konci projektu Call/Výzva 1.2 CZ.1.05/2.1.00/ NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství) Vysoké učení technické v Brně , , CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a inovace Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií Technická Univerzita v Liberci , , Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i , , Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i , , CZ.1.05/2.1.00/ CETOCOEN Masarykova univerzita, Brno , , CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Regionální materiálově technologické výzkumné centrum Univerzita Palackého v Olomouci , , Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava , , CZ.1.05/2.1.00/ Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně , , CZ.1.05/2.1.00/ Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG) Univerzita Palackého v Olomouci , , / 7

2 CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Inovace pro efektivitu a životní prostředí Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava , , Vysoké učení technické v Brně , , Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , CZ.1.05/2.1.00/ HILASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i , , Call/Výzva 1.1 CZ.1.05/1.1.00/ Centrum excelence Telč Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ NTIS - Nové technologie pro informační společnost Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ CzechGlobe - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ CEITEC - středoevropský technologický institut Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ CZ.1.05/1.1.00/ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) Centrum excelence IT4Innovations Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně , , , , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/1.1.00/ Call/Výzva 2.2 Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Univerzita Palackého v Olomouci , , CZ.1.05/2.1.00/ Dopravní VaV centrum Centrum dopravního výzkumu, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie , , CZ.1.05/2.1.00/ Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s , , CZ.1.05/2.1.00/ Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) Vysoké učení technické v Brně , , CZ.1.05/2.1.00/ Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC) COMTES FHT a.s , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA , , ,00 2 / 7

3 CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i , , , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Membránové inovační centrum MemBrain s.r.o , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Regionální VAV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Centrum nových technologií a materiálů Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Regionální technologický institut - RTI Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Západočeská univerzita v Plzni , , CZ.1.05/2.1.00/ Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec VÚTS, a.s , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ CZ.1.05/2.1.00/ AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie Institut environmentálních technologií Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) Vysoké učení technické v Brně , , , , , ,00 MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Centrum výzkumu Řež s.r.o , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech) MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Centrum polymerních systémů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Ovocnářský výzkumný institut VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ ExAM Experimental Animal Models Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/2.1.00/ Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné České vysoké učení technické v Praze mobility , , ,00 Call/Výzva 1.3 CZ.1.05/3.2.00/ Vesmírná brána - moderní centrum komunikace vědy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Pevnost poznání Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Digitální planetárium v Hradci Králové Královéhradecký kraj , , ,00 3 / 7

4 CZ.1.05/3.2.00/ Svět techniky - Science and Technology Centrum Dolní oblast VÍTKOVICE , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC LABYRINT BOHEMIA, o.p.s , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ TECHMANIA SCIENCE CENTER Techmania Science Center, o.p.s , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Přírodovědecké digitárium - návštěvnické centrum Statutární město Brno , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Moravian Science Centre Brno Jihomoravský kraj , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Mendelianum - atraktivní svět genetiky MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM , , ,00 Call/Výzva 2.3 CZ.1.05/3.2.00/ Rozš. nár. info. infr. pro VaV v regionech (eiger) CESNET - ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB , , CZ.1.05/3.2.00/ CERIT Scientific Cloud Masarykova univerzita , , CZ.1.05/3.2.00/ Call/Výzva 3.3 VAVINET Informační infrastruktura center výzkumu a vývoje Vysoké učení technické v Brně , , CZ.1.05/3.1.00/ Centrum transferu technologií a znalostí UPa Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ InovaNET České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Centrum pro inovace a transfer technologií Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Transfer technologií na Masarykově univerzitě Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Centrum Transferu Techologii MENDELU Mendelova univerzita v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Centrum transferu biomedicínských technologií HK Fakultní nemocnice Hradec Králové , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 Call/Výzva 4.3 CZ.1.05/3.2.00/ SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Informační infrastruktura výzkumu pro techniku Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad CZ.1.05/3.2.00/ VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj Labem , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Chemické elektronické informační zdroje pro VaV Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ MENDELU RESEARCH LIBRARY Mendelova univerzita v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 Oborová knihovna zemědělského aplikovaného CZ.1.05/3.2.00/ výzkumu Agrovýzkum Rapotín s.r.o , , ,00 CZ.1.05/3.2.00/ RELICEO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV , , ,00 Call/Výzva 6.3 CZ.1.05/3.1.00/ VUT Bezpečnost a obrana Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ VUT Materiálový výzkum Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ VUT Energetické zdroje Vysoké učení technické v Brně , , ,00 4 / 7

5 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO - Strojírenství Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO - Energetické zdroje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , CZ.1.05/3.1.00/ Nové technologie a speciální komponenty strojů Technická univerzita v Liberci , , CZ.1.05/3.1.00/ PRECEDENCE Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně , , CZ.1.05/3.1.00/ Inteligentní budovy České vysoké učení technické v Praze , , CZ.1.05/3.1.00/ Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu Univerzita Karlova v Praze , , ,00 Call/Výzva 7.3 CZ.1.05/3.1.00/ Pre Seed aktivity Fakultní nemocnice H. Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové biotechnologické produkty ÚEB AVČR Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Efektivní infrastruktura pro komercializaci VaV Centrum výzkumu Řež s.r.o , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství Technická univerzita v Liberci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Inovativní výrobky a environmentální technologie Technická univerzita v Liberci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií Technická univerzita v Liberci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Bezpečnost Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Rozvoj pre-seed aktivit v COMTES FHT COMTES FHT a.s , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové technologie UP v chemii a biologii Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové technologie UP v biomedicíně. Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ VUT Molekulární biotechnologie Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Materiálový výzkum pro InovaSEED České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Konkurenceschopné strojírenství pro InovaSEED České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Materiály Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Bezpečnost a obrana pro InovaSEED České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Strojírenství Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové biotechnologie pro medicínu Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i , , ,00 CZ.1.05/3.1.00/ Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Energetika Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 Call/Výzva 1.4 CZ.1.05/4.1.00/ Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně na ulici Technická 12 (T12) Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Nová FEI VŠB_TU Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum UNIT Univerzita Pardubice , , ,00 5 / 7

6 CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP Univerzita Palackého v Olomouci , , ,02 CZ.1.05/4.1.00/ Výukové a výzkumné centrum v dopravě Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně obory a rozšíření infrastruktury , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské Univerzita Obrany , , ,00 technologie CZ.1.05/4.1.00/ Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně , , ,00 Purkyně CZ.1.05/4.1.00/ Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ UniMeC LF UK v Plzni- I. Etapa Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj PřF JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,82 CZ.1.05/4.1.00/ Laboratorní centrum Fakulty technologické Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj ZF a FROV JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum Veterinární a farmaceutická univerzita Brno , , ,00 diagnostiky zoonóz CZ.1.05/4.1.00/ Rozšíření informační podpory Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ CTPVV Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ BIOKOS - Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum podpory humanitních věd - CARLA Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a Ostravská univerzita v Ostravě , , ,00 výzkumu Ostravské univerzity CZ.1.05/4.1.00/ Rozvoj DSP Farmacie Veterinární a farmaceutická univerzita Brno , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum výzkumných institutů a doktorských studií Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU Masarykova univerzita , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Celková rekonstrukce FBI - II. etapa Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie Technická univerzita v Liberci , , ,00 6 / 7

7 Call/Výzva 2.4 CZ.1.05/4.1.00/ Zateplení budov v areálu Technická 2 Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum doktorských studií na FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum biologických oborů PřF UP Olomouc- Holice Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ CEMNAT - Centrum materiálů a nanotechnologií Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ VAP Výukový areál Polabiny Univerzita Pardubice , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum technologie masa a masných výrobků Veterinární a farmaceutická univerzita Brno , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ MODERNIZACE ZF JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Rekonstrukce objektu VUT v Brně "Technická 8" Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Modernizace areálu VUT v Brně Purkyňova 118 Vysoké učení technické v Brně , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ MODERNIZACE FROV JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK Univerzita Karlova v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ UO - Materiálové a technologické inženýrství MINISTERSTVO OBRANY , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II. České vysoké učení technické v Praze , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad FVTM Labem , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ CVSMD- Centrum pro výzkum společnosti moderní doby Západočeská univerzita v Plzni , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Spojení výuky s výzkumem při stavbě prototypů Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ Centrum pro výuku a výzkum UP - Purkrabská. Univerzita Palackého v Olomouci , , ,00 CZ.1.05/4.1.00/ MENDELU RESEARCH INFRASTRUCTURE Mendelova univerzita v Brně , , ,00 7 / 7

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne:

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 5.1.2012 Registration number Operation Name of beneficiary Funding decision issued Public funding paid to beneficiary under name

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne:

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 23.6.2016 Registration number Operation Public funding paid to beneficiary under name of the fund cofinancing Total amounts paid

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 35 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence PŘÍLOHA Č. 2 Seznam podpořených projektů Center kompetence 1 1VS: Identifikační kód Název TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Fakulta strojní 2012 2017 TE01020022 TE01020028

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

Operační program VaVpI příležitost nebo hrozba?

Operační program VaVpI příležitost nebo hrozba? Operační program VaVpI příležitost nebo hrozba? Ing. M.Petrák, ředitel Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. 26. 9. 2013 Operační programy podpora EU Stav k 5.9.2013 Celkem : 40 200 projektů Počet programů:

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Číslo výzvy: Číslo a název Prioritní osy: Číslo a název oblasti podpory:

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLUFINANCOVANÁ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLUFINANCOVANÁ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLUFINANCOVANÁ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ. V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ. V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 12 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Studie respektuje aktuální stav k 30.11.2010 Mgr.

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich podle příjemců, seřazené podle skupin dle příjemce Řazeno podle skupin dle, indexu, názvu příjemce a názvu organizační. Hodnocené projekty a

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty:

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty: TACR/10059/2013 Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem CENTRA KOMPETENCE TA ČR předpokládá

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2015 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 23.2.2016 Nadpis Obsah Doktorské studium

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Středoevropský technologický institut

Středoevropský technologický institut CEITEC Středoevropský technologický institut CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 2 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J imp - článek v impaktovaném časopise

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 2 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J imp - článek v impaktovaném časopise Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky www.it4innovations.eu 1 Obsah 1. Projekty VaVpI

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Analýza nové infrastruktury pro VaV podpořené z operačních programů

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Analýza nové infrastruktury pro VaV podpořené z operačních programů MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Analýza nové infrastruktury pro VaV podpořené z operačních programů 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 Schváleno Radou pro výzkum, vývoj a inovace na základě Postupu při posuzování výzkumných organizací na jejím zasedání konaném dne 30. srpna 2013 Název

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH POŘADÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH POŘADÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU Výsledky hodnocení řešených projektů podpořených v rámci 1. veřejné soutěže programu Centra kompetence pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále. V seznamu jsou uvedeny

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Projekty pro Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Univerzita Palackého v Olomouci Projekty pro Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Univerzita Palackého v Olomouci Projekty pro Operační program Výzkum a vývoj pro inovace V Olomouci najdete mnoho krásných historických budov, ve kterých sídlí jednotlivé součásti Univerzity Palackého.

Více

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice Libor Grubhoffer České Budějovice, 2. 4. 2014 Technicky zaměřené obory na JU (I) Fakulta Přírodovědecká fakulta Pedagogická

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. CEITEC a jeho IT požadavky RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. Co je CEITEC? CEITEC je projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence v Brně Zaměření projektu: základní i aplikovaný

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012 Web of Knowledge Statistika za rok 2012 Statistické údaje za celé konsorcium: JCR dotazy 263770 JCR přihlášení 191893 webové služby - dotazy 557911 webové služby - přihlášení 490590 WoS dotazy 5907279

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice FORMULÁŘ č. 2 - Seznam schválených dílčích projektů 1a Seznam schválených DP Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje v Kč Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích Skautské centrum

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

Seznam schválených DP

Seznam schválených DP Název projektu: Příloha č. 3 Seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM Integrovaný plán rozvoje města Pardubic PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Název žadatele: Statutární město Pardubice Prioritní

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV BIOCEV ZÁKLADNÍ ÚDAJE 400 výzkumných pracovníků 200 studentů 5 výzkumných programů 54 výzkumných skupin 5 moderních

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 K průběhu regionálních workshopů Ing. Petr Konečný regionální projektový manažer Praha, 4. 12. 2013 Celostátní konference projektu

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Analýza nové infrastruktury pro VaV podpořené z operačních programů

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Analýza nové infrastruktury pro VaV podpořené z operačních programů MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Analýza nové infrastruktury pro VaV podpořené z operačních programů 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Rada Národního akreditačního úřadu návrh

Rada Národního akreditačního úřadu návrh Rada Národního akreditačního úřadu návrh 1. Předseda Rady NAÚ prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. výkon funkce předsedy NAÚ a předsedy Rady NAÚ podle zákona o vysokých školách o dlouhodobé působení na Vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Workshop k založení Moravskoslezského biotechnologického klastru. Ostrava,

Workshop k založení Moravskoslezského biotechnologického klastru. Ostrava, Workshop k založení Moravskoslezského biotechnologického klastru Ostrava, 12. 6. 2014 Východiska pro vznik Moravskoslezského biotechnologického klastru Ing. Petra Chovanioková, Ing. David Pawera, ARR Podstata

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 20 (2.

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

Seznam poskytovatelů služeb založených na znalostech pro Jihočeské podnikatelské vouchery 2016

Seznam poskytovatelů služeb založených na znalostech pro Jihočeské podnikatelské vouchery 2016 Seznam poskytovatelů služeb založených na znalostech pro Jihočeské podnikatelské vouchery 2016 Název instituce IČ instituce Adresa sídla instituce Agritec Plant Research s.r.o. 26784246 Zemědělská 2520,

Více