INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST"

Transkript

1 INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: 2.2 VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL VÝZVY: MŠMT Pořadí Registrační číslo projektu Název projektu Název žadatele Požadovaná výše finanční podpory žadatelem Krácení finanční podpory Grémiem zpravodajů Doporučení výše finanční podpory po krácení Grémiem zpravodajů Doporučená výše finanční podpory po krácení Grémiem zpravodajů KUMULATIVNĚ Počet bodů včetně IPRM 1. CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky ,96 Kč 0,00 Kč ,96 Kč ,96 Kč 106,7 2. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku ţivotního prostředí na PřF MU ,85 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,81 Kč 105,6 3. CZ.1.07/2.2.00/ Moderní trendy studia Imunologie ,29 Kč 0,00 Kč ,29 Kč ,10 Kč 105,6 1

2 4. CZ.1.07/2.2.00/ Podpora odborných praxí a stáţí studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů ,23 Kč ,00 Kč ,23 Kč ,33 Kč 105,6 5. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi ,98 Kč 0,00 Kč ,98 Kč ,31 Kč 105,6 6. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií ,34 Kč ,00 Kč ,34 Kč ,65 Kč 104,5 7. CZ.1.07/2.2.00/ První pomoc - intenzivní medicína ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,45 Kč 104,5 8. CZ.1.07/2.2.00/ Tvorba a ověření e- learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických věd Univerzity ,44 Kč 0,00 Kč ,44 Kč ,89 Kč 103,4 9. CZ.1.07/2.2.00/ Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně Karlova v Praze ,92 Kč ,00 Kč ,92 Kč ,81 Kč 102,3 10. CZ.1.07/2.2.00/ Pedagogika v praxi a umění učit: Zvyšování atraktivity povolání učitele ,55 Kč ,08 Kč ,47 Kč ,28 Kč 102,3 11. CZ.1.07/2.2.00/ Komplexní inovace odborného jazykového vzdělávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí pro praxi ,38 Kč ,52 Kč ,86 Kč ,14 Kč 101,2 2

3 12. CZ.1.07/2.2.00/ Příprava pro tělesnou výchovu osob s postiţením ,19 Kč ,92 Kč ,27 Kč ,41 Kč 101,2 13. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Fakulty informatiky a managementu UHK pro znalostní ekonomiku Hradec Králové ,04 Kč ,10 Kč ,94 Kč ,35 Kč 100,1 14. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity ,84 Kč ,77 Kč ,07 Kč ,42 Kč 100,1 15. CZ.1.07/2.2.00/ Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva ,10 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,52 Kč 100,1 16. CZ.1.07/2.2.00/ Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie ,00 Kč ,60 Kč ,40 Kč ,92 Kč 100,1 17. CZ.1.07/2.2.00/ Reforma a rozvoj výuky Biofyziky pro potřeby 21. století ,72 Kč ,59 Kč ,13 Kč ,05 Kč 100,1 18. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia Pardubice ,67 Kč ,88 Kč ,79 Kč ,84 Kč 100,1 19. CZ.1.07/2.2.00/ Další rozvoj e- learningové výuky studijního programu Chemie a technologie potravin a rozšíření stávajících distančních textů o audiovizuální sekci Tomáše Bati ve Zlíně ,18 Kč ,00 Kč ,18 Kč ,02 Kč 100,1 20. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV Ostrava ,36 Kč ,31 Kč ,05 Kč ,07 Kč 99 3

4 21. CZ.1.07/2.2.00/ Příprava specialistů pro ICT - bakalářské studium teleinformatiky ,39 Kč 0,00 Kč ,39 Kč ,46 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě ,00 Kč ,31 Kč ,69 Kč ,15 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Studium moderních dějin jako kvalifikace k implementaci multikulturní výchovy ,64 Kč ,02 Kč ,62 Kč ,77 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP ,49 Kč ,42 Kč ,07 Kč ,84 Kč CZ.1.07/2.2.00/ ROZVOJ - Rozvojová studia Západočeská v Plzni ,40 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,24 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů na Fakultě výrobních technologií a managementu Jana Evangelisty Purkyně ,40 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,24 Kč 97,9 27. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně ,78 Kč ,02 Kč ,76 Kč ,00 Kč 97,9 28. CZ.1.07/2.2.00/ Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů ,12 Kč ,68 Kč ,44 Kč ,44 Kč 97,9 29. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace magisterského studijního oboru Service Science, Management, and Engineering ,80 Kč ,92 Kč ,88 Kč ,32 Kč 97,9 4

5 30. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti ,24 Kč ,45 Kč ,79 Kč ,11 Kč 97,9 31. CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ Právní vzdělání pro celý ţivot ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání Pardubice ,80 Kč ,96 Kč ,84 Kč ,95 Kč 97, ,68 Kč ,74 Kč ,94 Kč ,89 Kč 97,9 33. CZ.1.07/2.2.00/ Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příleţitostí na trhu práce Ostravská v Ostravě ,24 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,13 Kč 97,9 34. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v ,40 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,53 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě Ostravská v Ostravě ,24 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,77 Kč 96,8 36. CZ.1.07/2.2.00/ Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelova zemědělská a lesnická v Brně ,57 Kč ,97 Kč ,60 Kč ,37 Kč 96 5

6 37. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT) Slezská v Opavě ,27 Kč ,00 Kč ,27 Kč ,64 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Univerzitě Hradec Králové Hradec Králové ,52 Kč ,37 Kč ,15 Kč ,79 Kč 95,7 39. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých ,80 Kč ,60 Kč ,20 Kč ,99 Kč 95,7 40. CZ.1.07/2.2.00/ Zvýšení kompetencí studentů a akademických pracovníků v řízení výzkumných a vzdělávacích projektů ,25 Kč ,41 Kč ,84 Kč ,83 Kč 95,7 41. CZ.1.07/2.2.00/ Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity ,14 Kč ,80 Kč ,34 Kč ,17 Kč 95,7 42. CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů Ostrava ,45 Kč ,20 Kč ,25 Kč ,42 Kč 95,7 43. CZ.1.07/2.2.00/ Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní výuka e-learningem Karlova v Praze ,40 Kč ,03 Kč ,37 Kč ,79 Kč 94,6 44. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku ,88 Kč ,69 Kč ,19 Kč ,98 Kč 94,6 6

7 45. CZ.1.07/2.2.00/ Universal learning design - inovace dokumentových formátů ,10 Kč ,42 Kč ,68 Kč ,66 Kč 94,6 46. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,86 Kč 94,6 47. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie ,34 Kč ,00 Kč ,34 Kč ,20 Kč 94,6 48. CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výukových materiálů a didaktických metod Ostrava ,80 Kč ,20 Kč ,60 Kč ,80 Kč 94,6 49. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace magisterského a bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus Fakulty architektury VUT v Brně - implementace principů trvale udrţitelného rozvoje do výuky ,36 Kč ,96 Kč ,40 Kč ,20 Kč 94,6 50. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie ,46 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,65 Kč CZ.1.07/2.2.00/ ZKVALITNĚNÍ VÝUKY - INOVACE A MODERNIZACE VÝUKY NA NOVĚ VZNIKLÉ FLKŘ Tomáše Bati ve Zlíně ,04 Kč ,28 Kč ,76 Kč ,41 Kč 93,5 52. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou ,41 Kč ,80 Kč ,61 Kč ,02 Kč 93,5 7

8 53. CZ.1.07/2.2.00/ Podpora atraktivnosti nového studijního oboru Aplikované pohybové aktivity ,53 Kč ,00 Kč ,53 Kč ,55 Kč 93,5 54. CZ.1.07/2.2.00/ E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie ,38 Kč ,66 Kč ,38 Kč ,93 Kč 93,5 55. CZ.1.07/2.2.00/ BOTASKA - botanika s kamerou ,16 Kč ,38 Kč ,78 Kč ,71 Kč 93,5 56. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního oboru Environmentální geologie ,08 Kč ,00 Kč ,08 Kč ,79 Kč 93,5 57. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie ,26 Kč ,00 Kč ,26 Kč ,05 Kč 93,5 58. CZ.1.07/2.2.00/ LEARN (Zvyšování kvality studia bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do výuky) Pardubice ,45 Kč ,10 Kč ,35 Kč ,40 Kč 93,5 59. CZ.1.07/2.2.00/ Inţenýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe Pardubice ,38 Kč ,68 Kč ,70 Kč ,10 Kč 93,5 60. CZ.1.07/2.2.00/ SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení Západočeská v Plzni ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,30 Kč 93,5 61. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu polytechnická Jihlava ,00 Kč ,92 Kč ,08 Kč ,38 Kč 93,5 8

9 62. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a rozvoj studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové pomocí uplatnění informačních technologií Karlova v Praze ,50 Kč ,26 Kč ,24 Kč ,62 Kč 92,4 63. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů ,80 Kč 0,00 Kč ,80 Kč ,42 Kč 92,4 64. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky na FSS MU - Katedra psychologie ,52 Kč ,56 Kč ,96 Kč ,38 Kč 92,4 65. CZ.1.07/2.2.00/ SMART výuka cizích jazyků na Přírodovědecké fakultě ,00 Kč ,34 Kč ,66 Kč ,04 Kč 92,4 66. CZ.1.07/2.2.00/ Zlepšení kvality výuky ekologických oborů na PřF UP v ,54 Kč ,15 Kč ,39 Kč ,43 Kč 92,4 67. CZ.1.07/2.2.00/ Praktické aspekty ve výuce analytické chemie ,73 Kč ,00 Kč ,73 Kč ,16 Kč 92,4 68. CZ.1.07/2.2.00/ Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe ,04 Kč ,00 Kč ,04 Kč ,20 Kč 92,4 69. CZ.1.07/2.2.00/ Zdravotnické studijní programy v inovaci Pardubice ,07 Kč ,47 Kč ,60 Kč ,80 Kč 92,4 70. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality studia bakalářského studijního programu Stavební inţenýrství ,59 Kč ,86 Kč ,73 Kč ,53 Kč 92,4 71. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové obchodní a hotelová s.r.o ,86 Kč 0,00 Kč ,86 Kč ,39 Kč 92 9

10 72. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace profesních zdravotnických programů na OU Ostravská v Ostravě ,22 Kč ,26 Kč ,96 Kč ,35 Kč 91,3 73. CZ.1.07/2.2.00/ Inkubátor specialistů regionálního rozvoje aneb inovace univerzitních regionálních studií Ostrava ,96 Kč ,29 Kč ,67 Kč ,02 Kč 91,3 74. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a zvýšení atraktivity studia biofyziky ,60 Kč 0,00 Kč ,60 Kč ,62 Kč 91,3 75. CZ.1.07/2.2.00/ Aplikace moderních přístupů výuky s ohledem na konkurenceschopnost cílových skupin Západočeská v Plzni ,17 Kč ,63 Kč ,54 Kč ,16 Kč 91,3 76. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj a modernizace doktorského studijního programu Stavební inţenýrství ,59 Kč ,68 Kč ,91 Kč ,07 Kč 91,3 77. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice Ostravská v Ostravě ,84 Kč ,98 Kč ,86 Kč ,93 Kč 91,3 78. CZ.1.07/2.2.00/ Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inţenýrství ,53 Kč 0,00 Kč ,53 Kč ,46 Kč CZ.1.07/2.2.00/ ChemLearning - zvýšení úspěšnosti studentů kombinovaného studia ,04 Kč ,16 Kč ,88 Kč ,34 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování kvality praktické výuky v ošetřovatelství ,24 Kč ,72 Kč ,52 Kč ,86 Kč 91 10

11 81. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů Hradec Králové ,26 Kč ,18 Kč ,08 Kč ,94 Kč 90,2 82. CZ.1.07/2.2.00/ INOVACE VÝUKY MATEMATIKY V TECHNICKÉM A EKONOMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ S CÍLEM SNÍŢENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI Hradec Králové ,92 Kč ,57 Kč ,35 Kč ,29 Kč 90,2 83. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky studijního programu Stavební inţenýrství ve studijních oborech Městské stavitelství a inţenýrství a Správa majetku a provoz budov Ostrava ,40 Kč ,80 Kč ,60 Kč ,89 Kč 90,2 84. CZ.1.07/2.2.00/ Absolvent-energetik připraven pro trh práce ,30 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,19 Kč 90,2 85. CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU ,92 Kč ,00 Kč ,92 Kč ,11 Kč 90,2 86. CZ.1.07/2.2.00/ Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky ,40 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,51 Kč 90,2 87. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami trhu práce ,84 Kč ,36 Kč ,48 Kč ,99 Kč 90,2 88. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na Pedagogické fakultě UP v ,63 Kč ,04 Kč ,59 Kč ,58 Kč 90,2 11

12 89. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj oboru Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inţenýrství v Kladně České vysoké učení technické v Praze ,90 Kč 0,00 Kč ,90 Kč ,48 Kč 90,2 90. CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výuky nově zřízeného Ateliéru designu skla Studijní opory pro studenty bakalářského stupně studia 92. CZ.1.07/2.2.00/ P - Praxe pro praxi Tomáše Bati ve Zlíně Mendelova zemědělská a lesnická v Brně Technická v Liberci ,96 Kč ,48 Kč ,48 Kč ,96 Kč 90, ,88 Kč ,00 Kč ,88 Kč ,84 Kč ,76 Kč ,04 Kč ,72 Kč ,56 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti Ostrava ,72 Kč ,38 Kč ,34 Kč ,90 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava Ostrava ,31 Kč ,19 Kč ,12 Kč ,02 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace PhD. studia pro biotechnologické aplikace ,12 Kč ,55 Kč ,57 Kč ,59 Kč 89,1 96. CZ.1.07/2.2.00/ Molekularizace biologických oborů Přírodovědecké fakulty JU Jihočeská v Českých Budějovicích ,35 Kč ,00 Kč ,35 Kč ,94 Kč 89,1 97. CZ.1.07/2.2.00/ Integrace a transfer zkušeností v oblastech energetiky a ekologie Západočeská v Plzni ,62 Kč ,52 Kč ,10 Kč ,04 Kč 89,1 12

13 98. CZ.1.07/2.2.00/ Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni Západočeská v Plzni ,47 Kč ,20 Kč ,27 Kč ,31 Kč 89,1 99. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny Slezská v Opavě ,12 Kč 0,00 Kč ,12 Kč ,43 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky bakalářského studia v regionech České vysoké učení technické v Praze ,46 Kč ,97 Kč ,49 Kč ,92 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin Veterinární a farmaceutická Brno ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,42 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín Mendelova zemědělská a lesnická v Brně ,00 Kč ,04 Kč ,96 Kč ,38 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice Technická v Liberci ,87 Kč ,00 Kč ,87 Kč ,25 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace klíčových předmětů bakalářských a magisterských studijních programů na FaME UTB ve Zlíně Tomáše Bati ve Zlíně ,44 Kč ,92 Kč ,52 Kč ,77 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů ,67 Kč ,13 Kč ,54 Kč ,31 Kč 88 13

14 106. CZ.1.07/2.2.00/ E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě ,45 Kč ,31 Kč ,14 Kč ,45 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky chemického a procesního inţenýrství a ochrany ţivotního prostředí na FCHT Univerzity Pardubice Pardubice ,70 Kč ,32 Kč ,38 Kč ,83 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik České vysoké učení technické v Praze ,40 Kč ,49 Kč ,91 Kč ,74 Kč CZ.1.07/2.2.00/ EduCom - Inovace studijních programů s ohledem na poţadavky a potřeby průmyslové praxe zavedením inovativního vzdělávacího systému "Výukový podnik" Technická v Liberci ,60 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,34 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Efektivní hospodaření s energiemi - úspory, účinnost, dostupnost Technická v Liberci ,40 Kč ,98 Kč ,42 Kč ,76 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity ,60 Kč ,81 Kč ,79 Kč ,55 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Jazykové kurzy s podporou ICT pro akademické pracovníky a ostatní pracovníky Univerzity Palackého ,06 Kč ,11 Kč ,95 Kč ,50 Kč 86,9 14

15 113. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace oborů Kulturální studia a Mediální studia s ohledem na zvýšení flexibility absolventů a jejich zaměstnatelnosti v době nových ICT a rozvoj multikulturní vzdělanostní společnosti ,27 Kč ,10 Kč ,17 Kč ,67 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace předmětů biochemie a klinické biochemie v rámci spektra oborů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd směrem k lepšímu uplatnění absolventů v oblasti vědy, výzkumu i praxe ,10 Kč ,82 Kč ,28 Kč ,95 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující moţnosti mezioborových studií ,90 Kč ,00 Kč ,90 Kč ,85 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku ,29 Kč ,78 Kč ,51 Kč ,36 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování manaţerských kompetencí v oblasti řízení vysokých škol u vedoucích akademických pracovníků Univerzity ,52 Kč ,06 Kč ,46 Kč ,82 Kč 86,9 15

16 118. CZ.1.07/2.2.00/ Mezioborová škola zaměřená na leadership a inovace ,25 Kč ,00 Kč ,25 Kč ,07 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ IHISTUD - Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog. Západočeská v Plzni ,00 Kč ,82 Kč ,18 Kč ,25 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Ţivotní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku Západočeská v Plzni ,02 Kč ,24 Kč ,78 Kč ,03 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování dovednostní úrovně studentů VFU při pouţívání specializovaného přístrojového vybavení Veterinární a farmaceutická Brno ,00 Kč ,64 Kč ,36 Kč ,39 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra Technická v Liberci ,16 Kč ,00 Kč ,16 Kč ,55 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Nanovědy pro elektroinţenýry - inovace studijních programů ,77 Kč 0,00 Kč ,77 Kč ,32 Kč CZ.1.07/2.2.00/ epower - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky ,72 Kč ,60 Kč ,12 Kč ,44 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Klinická a komparativní morfologie - výukové moduly konsolidující preklinické a klinické obory Veterinární a farmaceutická Brno ,42 Kč ,00 Kč ,42 Kč ,86 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy Ostrava ,46 Kč ,17 Kč ,29 Kč ,15 Kč 86 16

17 127. CZ.1.07/2.2.00/ Nový model zintenzivnění přenosu informací, poznatků a metodik z výzkumu do vzdělávání Veterinární a farmaceutická Brno ,20 Kč ,50 Kč ,70 Kč ,85 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU Jihočeská v Českých Budějovicích ,16 Kč ,12 Kč ,04 Kč ,89 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce ,10 Kč ,64 Kč ,46 Kč ,35 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ KAŢDÝ MŮŢE BÝT ŠAMPIÓNEM (Inovace výuky sportu ve studijních programech Univerzity Pardubice) Pardubice ,32 Kč ,20 Kč ,65 Kč ,00 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace akreditovaného studijního programu Vysoké školy podnikání, a.s.do modulárního členění podnikání, a.s ,08 Kč ,20 Kč ,88 Kč ,88 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelova zemědělská a lesnická v Brně ,58 Kč ,60 Kč ,98 Kč ,86 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání v IT pro praxi ,18 Kč ,00 Kč ,18 Kč ,04 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Nové pojetí výuky imunoanalytických metod Karlova v Praze ,98 Kč ,08 Kč ,90 Kč ,94 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování profesních, osobnostních a manaţerských kompetencí studentů VFU Brno Veterinární a farmaceutická Brno ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,14 Kč 84,7 17

18 136. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního oboru Management v Tělesné Kultuře ,39 Kč ,18 Kč ,21 Kč ,35 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní ekonomiku, případové studie, vyuţití moderních ekonomických softwarů, inovaci didaktiky a regionální aspekty Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s ,41 Kč ,91 Kč ,50 Kč ,85 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů ,97 Kč ,09 Kč ,88 Kč ,73 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace praktické a experimentální výuky studentů lékařských a nelékařských zdravotnických oborů zajišťované Ústavem fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc ,34 Kč ,60 Kč ,74 Kč ,47 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Zkvalitnění praxe studentů farmacie Veterinární a farmaceutická Brno ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,67 Kč 83,6 18

19 141. CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inţenýrství na VŠB-TU Ostrava Ostrava ,82 Kč ,95 Kč ,87 Kč ,54 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava. Ostrava ,80 Kč ,12 Kč ,68 Kč ,22 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a modernizace studijního oboru Prostředí staveb Ostrava ,10 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,32 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování ,38 Kč ,17 Kč ,21 Kč ,53 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky geografických studijních oborů ,10 Kč ,35 Kč ,75 Kč ,28 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Kreativní přístupy ve výuce fyziologie - integrované (motivační) vzdělávací moduly ,26 Kč ,77 Kč ,49 Kč ,77 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" ,02 Kč ,88 Kč ,14 Kč ,91 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů Tomáše Bati ve Zlíně ,74 Kč ,87 Kč ,87 Kč ,78 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace jazykového vzdělávání na ZČU Západočeská v Plzni ,56 Kč ,11 Kč ,45 Kč ,23 Kč 83,6 19

20 150. CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ Virtuální vzdělávání v dopravě Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu Areálová orientace (USA, Kanada, Mexiko) filologického studia angličtiny, francouzštiny a španělštiny Ostrava ,80 Kč ,51 Kč ,29 Kč ,52 Kč 83,6 Ministerstvo obrany ,04 Kč ,90 Kč ,90 Kč ,42 Kč ,24 Kč ,17 Kč ,07 Kč ,49 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních sloţek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních sloţek ,40 Kč ,50 Kč ,90 Kč ,39 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory ,43 Kč ,56 Kč ,87 Kč ,26 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie ,97 Kč ,00 Kč ,97 Kč ,23 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Výuka podnikatelství na UTB ve Zlíně Tomáše Bati ve Zlíně ,72 Kč 0,00 Kč ,72 Kč ,95 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí Slezská v Opavě ,66 Kč ,08 Kč ,58 Kč ,53 Kč 82 20

21 158. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě Slezská v Opavě ,80 Kč 0,00 Kč ,80 Kč ,33 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace průřezových předmětů bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava zahrnující zpracování anglických verzí Ostrava ,72 Kč ,88 Kč ,84 Kč ,17 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,97 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU ,69 Kč ,16 Kč ,53 Kč ,50 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ Inovace doktorského studia na FI MU Speciální výtvarná výchova ,00 Kč ,73 Kč ,27 Kč ,77 Kč 81, ,00 Kč ,80 Kč ,20 Kč ,97 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU ,62 Kč ,63 Kč ,99 Kč ,96 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s vyuţitím geoinformačních technologií ,24 Kč ,19 Kč ,05 Kč ,01 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie Jihočeská v Českých Budějovicích ,81 Kč ,57 Kč ,24 Kč ,25 Kč 81,4 21

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání První výzva v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání s pořadovým číslem 7 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) byla vyhlášena v

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Vysoké školy v České republice

Vysoké školy v České republice istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru OPRAVY A DOPLŇKY K PŘEHLEDU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 (UN 39-40/2007)

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. O nakladatelství Nakladatelství Institutu vzdělávání SOKRATES patří mezi největší a nejprogresivnější v oblasti vydavatelské činnosti týkající se přípravy studentů pro přijímací řízení na vysoké a střední

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více