INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST"

Transkript

1 INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: 2.2 VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL VÝZVY: MŠMT Pořadí Registrační číslo projektu Název projektu Název žadatele Požadovaná výše finanční podpory žadatelem Krácení finanční podpory Grémiem zpravodajů Doporučení výše finanční podpory po krácení Grémiem zpravodajů Doporučená výše finanční podpory po krácení Grémiem zpravodajů KUMULATIVNĚ Počet bodů včetně IPRM 1. CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky ,96 Kč 0,00 Kč ,96 Kč ,96 Kč 106,7 2. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku ţivotního prostředí na PřF MU ,85 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,81 Kč 105,6 3. CZ.1.07/2.2.00/ Moderní trendy studia Imunologie ,29 Kč 0,00 Kč ,29 Kč ,10 Kč 105,6 1

2 4. CZ.1.07/2.2.00/ Podpora odborných praxí a stáţí studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů ,23 Kč ,00 Kč ,23 Kč ,33 Kč 105,6 5. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi ,98 Kč 0,00 Kč ,98 Kč ,31 Kč 105,6 6. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií ,34 Kč ,00 Kč ,34 Kč ,65 Kč 104,5 7. CZ.1.07/2.2.00/ První pomoc - intenzivní medicína ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,45 Kč 104,5 8. CZ.1.07/2.2.00/ Tvorba a ověření e- learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických věd Univerzity ,44 Kč 0,00 Kč ,44 Kč ,89 Kč 103,4 9. CZ.1.07/2.2.00/ Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně Karlova v Praze ,92 Kč ,00 Kč ,92 Kč ,81 Kč 102,3 10. CZ.1.07/2.2.00/ Pedagogika v praxi a umění učit: Zvyšování atraktivity povolání učitele ,55 Kč ,08 Kč ,47 Kč ,28 Kč 102,3 11. CZ.1.07/2.2.00/ Komplexní inovace odborného jazykového vzdělávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí pro praxi ,38 Kč ,52 Kč ,86 Kč ,14 Kč 101,2 2

3 12. CZ.1.07/2.2.00/ Příprava pro tělesnou výchovu osob s postiţením ,19 Kč ,92 Kč ,27 Kč ,41 Kč 101,2 13. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Fakulty informatiky a managementu UHK pro znalostní ekonomiku Hradec Králové ,04 Kč ,10 Kč ,94 Kč ,35 Kč 100,1 14. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity ,84 Kč ,77 Kč ,07 Kč ,42 Kč 100,1 15. CZ.1.07/2.2.00/ Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva ,10 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,52 Kč 100,1 16. CZ.1.07/2.2.00/ Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie ,00 Kč ,60 Kč ,40 Kč ,92 Kč 100,1 17. CZ.1.07/2.2.00/ Reforma a rozvoj výuky Biofyziky pro potřeby 21. století ,72 Kč ,59 Kč ,13 Kč ,05 Kč 100,1 18. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia Pardubice ,67 Kč ,88 Kč ,79 Kč ,84 Kč 100,1 19. CZ.1.07/2.2.00/ Další rozvoj e- learningové výuky studijního programu Chemie a technologie potravin a rozšíření stávajících distančních textů o audiovizuální sekci Tomáše Bati ve Zlíně ,18 Kč ,00 Kč ,18 Kč ,02 Kč 100,1 20. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV Ostrava ,36 Kč ,31 Kč ,05 Kč ,07 Kč 99 3

4 21. CZ.1.07/2.2.00/ Příprava specialistů pro ICT - bakalářské studium teleinformatiky ,39 Kč 0,00 Kč ,39 Kč ,46 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě ,00 Kč ,31 Kč ,69 Kč ,15 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Studium moderních dějin jako kvalifikace k implementaci multikulturní výchovy ,64 Kč ,02 Kč ,62 Kč ,77 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP ,49 Kč ,42 Kč ,07 Kč ,84 Kč CZ.1.07/2.2.00/ ROZVOJ - Rozvojová studia Západočeská v Plzni ,40 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,24 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů na Fakultě výrobních technologií a managementu Jana Evangelisty Purkyně ,40 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,24 Kč 97,9 27. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně ,78 Kč ,02 Kč ,76 Kč ,00 Kč 97,9 28. CZ.1.07/2.2.00/ Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů ,12 Kč ,68 Kč ,44 Kč ,44 Kč 97,9 29. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace magisterského studijního oboru Service Science, Management, and Engineering ,80 Kč ,92 Kč ,88 Kč ,32 Kč 97,9 4

5 30. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti ,24 Kč ,45 Kč ,79 Kč ,11 Kč 97,9 31. CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ Právní vzdělání pro celý ţivot ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání Pardubice ,80 Kč ,96 Kč ,84 Kč ,95 Kč 97, ,68 Kč ,74 Kč ,94 Kč ,89 Kč 97,9 33. CZ.1.07/2.2.00/ Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příleţitostí na trhu práce Ostravská v Ostravě ,24 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,13 Kč 97,9 34. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v ,40 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,53 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě Ostravská v Ostravě ,24 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,77 Kč 96,8 36. CZ.1.07/2.2.00/ Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelova zemědělská a lesnická v Brně ,57 Kč ,97 Kč ,60 Kč ,37 Kč 96 5

6 37. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT) Slezská v Opavě ,27 Kč ,00 Kč ,27 Kč ,64 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Univerzitě Hradec Králové Hradec Králové ,52 Kč ,37 Kč ,15 Kč ,79 Kč 95,7 39. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých ,80 Kč ,60 Kč ,20 Kč ,99 Kč 95,7 40. CZ.1.07/2.2.00/ Zvýšení kompetencí studentů a akademických pracovníků v řízení výzkumných a vzdělávacích projektů ,25 Kč ,41 Kč ,84 Kč ,83 Kč 95,7 41. CZ.1.07/2.2.00/ Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity ,14 Kč ,80 Kč ,34 Kč ,17 Kč 95,7 42. CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů Ostrava ,45 Kč ,20 Kč ,25 Kč ,42 Kč 95,7 43. CZ.1.07/2.2.00/ Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní výuka e-learningem Karlova v Praze ,40 Kč ,03 Kč ,37 Kč ,79 Kč 94,6 44. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku ,88 Kč ,69 Kč ,19 Kč ,98 Kč 94,6 6

7 45. CZ.1.07/2.2.00/ Universal learning design - inovace dokumentových formátů ,10 Kč ,42 Kč ,68 Kč ,66 Kč 94,6 46. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,86 Kč 94,6 47. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie ,34 Kč ,00 Kč ,34 Kč ,20 Kč 94,6 48. CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výukových materiálů a didaktických metod Ostrava ,80 Kč ,20 Kč ,60 Kč ,80 Kč 94,6 49. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace magisterského a bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus Fakulty architektury VUT v Brně - implementace principů trvale udrţitelného rozvoje do výuky ,36 Kč ,96 Kč ,40 Kč ,20 Kč 94,6 50. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie ,46 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,65 Kč CZ.1.07/2.2.00/ ZKVALITNĚNÍ VÝUKY - INOVACE A MODERNIZACE VÝUKY NA NOVĚ VZNIKLÉ FLKŘ Tomáše Bati ve Zlíně ,04 Kč ,28 Kč ,76 Kč ,41 Kč 93,5 52. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou ,41 Kč ,80 Kč ,61 Kč ,02 Kč 93,5 7

8 53. CZ.1.07/2.2.00/ Podpora atraktivnosti nového studijního oboru Aplikované pohybové aktivity ,53 Kč ,00 Kč ,53 Kč ,55 Kč 93,5 54. CZ.1.07/2.2.00/ E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie ,38 Kč ,66 Kč ,38 Kč ,93 Kč 93,5 55. CZ.1.07/2.2.00/ BOTASKA - botanika s kamerou ,16 Kč ,38 Kč ,78 Kč ,71 Kč 93,5 56. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního oboru Environmentální geologie ,08 Kč ,00 Kč ,08 Kč ,79 Kč 93,5 57. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie ,26 Kč ,00 Kč ,26 Kč ,05 Kč 93,5 58. CZ.1.07/2.2.00/ LEARN (Zvyšování kvality studia bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do výuky) Pardubice ,45 Kč ,10 Kč ,35 Kč ,40 Kč 93,5 59. CZ.1.07/2.2.00/ Inţenýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe Pardubice ,38 Kč ,68 Kč ,70 Kč ,10 Kč 93,5 60. CZ.1.07/2.2.00/ SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení Západočeská v Plzni ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,30 Kč 93,5 61. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu polytechnická Jihlava ,00 Kč ,92 Kč ,08 Kč ,38 Kč 93,5 8

9 62. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a rozvoj studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové pomocí uplatnění informačních technologií Karlova v Praze ,50 Kč ,26 Kč ,24 Kč ,62 Kč 92,4 63. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů ,80 Kč 0,00 Kč ,80 Kč ,42 Kč 92,4 64. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky na FSS MU - Katedra psychologie ,52 Kč ,56 Kč ,96 Kč ,38 Kč 92,4 65. CZ.1.07/2.2.00/ SMART výuka cizích jazyků na Přírodovědecké fakultě ,00 Kč ,34 Kč ,66 Kč ,04 Kč 92,4 66. CZ.1.07/2.2.00/ Zlepšení kvality výuky ekologických oborů na PřF UP v ,54 Kč ,15 Kč ,39 Kč ,43 Kč 92,4 67. CZ.1.07/2.2.00/ Praktické aspekty ve výuce analytické chemie ,73 Kč ,00 Kč ,73 Kč ,16 Kč 92,4 68. CZ.1.07/2.2.00/ Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe ,04 Kč ,00 Kč ,04 Kč ,20 Kč 92,4 69. CZ.1.07/2.2.00/ Zdravotnické studijní programy v inovaci Pardubice ,07 Kč ,47 Kč ,60 Kč ,80 Kč 92,4 70. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality studia bakalářského studijního programu Stavební inţenýrství ,59 Kč ,86 Kč ,73 Kč ,53 Kč 92,4 71. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové obchodní a hotelová s.r.o ,86 Kč 0,00 Kč ,86 Kč ,39 Kč 92 9

10 72. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace profesních zdravotnických programů na OU Ostravská v Ostravě ,22 Kč ,26 Kč ,96 Kč ,35 Kč 91,3 73. CZ.1.07/2.2.00/ Inkubátor specialistů regionálního rozvoje aneb inovace univerzitních regionálních studií Ostrava ,96 Kč ,29 Kč ,67 Kč ,02 Kč 91,3 74. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a zvýšení atraktivity studia biofyziky ,60 Kč 0,00 Kč ,60 Kč ,62 Kč 91,3 75. CZ.1.07/2.2.00/ Aplikace moderních přístupů výuky s ohledem na konkurenceschopnost cílových skupin Západočeská v Plzni ,17 Kč ,63 Kč ,54 Kč ,16 Kč 91,3 76. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj a modernizace doktorského studijního programu Stavební inţenýrství ,59 Kč ,68 Kč ,91 Kč ,07 Kč 91,3 77. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice Ostravská v Ostravě ,84 Kč ,98 Kč ,86 Kč ,93 Kč 91,3 78. CZ.1.07/2.2.00/ Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inţenýrství ,53 Kč 0,00 Kč ,53 Kč ,46 Kč CZ.1.07/2.2.00/ ChemLearning - zvýšení úspěšnosti studentů kombinovaného studia ,04 Kč ,16 Kč ,88 Kč ,34 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování kvality praktické výuky v ošetřovatelství ,24 Kč ,72 Kč ,52 Kč ,86 Kč 91 10

11 81. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů Hradec Králové ,26 Kč ,18 Kč ,08 Kč ,94 Kč 90,2 82. CZ.1.07/2.2.00/ INOVACE VÝUKY MATEMATIKY V TECHNICKÉM A EKONOMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ S CÍLEM SNÍŢENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI Hradec Králové ,92 Kč ,57 Kč ,35 Kč ,29 Kč 90,2 83. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky studijního programu Stavební inţenýrství ve studijních oborech Městské stavitelství a inţenýrství a Správa majetku a provoz budov Ostrava ,40 Kč ,80 Kč ,60 Kč ,89 Kč 90,2 84. CZ.1.07/2.2.00/ Absolvent-energetik připraven pro trh práce ,30 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,19 Kč 90,2 85. CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU ,92 Kč ,00 Kč ,92 Kč ,11 Kč 90,2 86. CZ.1.07/2.2.00/ Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky ,40 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,51 Kč 90,2 87. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami trhu práce ,84 Kč ,36 Kč ,48 Kč ,99 Kč 90,2 88. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na Pedagogické fakultě UP v ,63 Kč ,04 Kč ,59 Kč ,58 Kč 90,2 11

12 89. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj oboru Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inţenýrství v Kladně České vysoké učení technické v Praze ,90 Kč 0,00 Kč ,90 Kč ,48 Kč 90,2 90. CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výuky nově zřízeného Ateliéru designu skla Studijní opory pro studenty bakalářského stupně studia 92. CZ.1.07/2.2.00/ P - Praxe pro praxi Tomáše Bati ve Zlíně Mendelova zemědělská a lesnická v Brně Technická v Liberci ,96 Kč ,48 Kč ,48 Kč ,96 Kč 90, ,88 Kč ,00 Kč ,88 Kč ,84 Kč ,76 Kč ,04 Kč ,72 Kč ,56 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti Ostrava ,72 Kč ,38 Kč ,34 Kč ,90 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava Ostrava ,31 Kč ,19 Kč ,12 Kč ,02 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace PhD. studia pro biotechnologické aplikace ,12 Kč ,55 Kč ,57 Kč ,59 Kč 89,1 96. CZ.1.07/2.2.00/ Molekularizace biologických oborů Přírodovědecké fakulty JU Jihočeská v Českých Budějovicích ,35 Kč ,00 Kč ,35 Kč ,94 Kč 89,1 97. CZ.1.07/2.2.00/ Integrace a transfer zkušeností v oblastech energetiky a ekologie Západočeská v Plzni ,62 Kč ,52 Kč ,10 Kč ,04 Kč 89,1 12

13 98. CZ.1.07/2.2.00/ Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni Západočeská v Plzni ,47 Kč ,20 Kč ,27 Kč ,31 Kč 89,1 99. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny Slezská v Opavě ,12 Kč 0,00 Kč ,12 Kč ,43 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky bakalářského studia v regionech České vysoké učení technické v Praze ,46 Kč ,97 Kč ,49 Kč ,92 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin Veterinární a farmaceutická Brno ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,42 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín Mendelova zemědělská a lesnická v Brně ,00 Kč ,04 Kč ,96 Kč ,38 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice Technická v Liberci ,87 Kč ,00 Kč ,87 Kč ,25 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace klíčových předmětů bakalářských a magisterských studijních programů na FaME UTB ve Zlíně Tomáše Bati ve Zlíně ,44 Kč ,92 Kč ,52 Kč ,77 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů ,67 Kč ,13 Kč ,54 Kč ,31 Kč 88 13

14 106. CZ.1.07/2.2.00/ E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě ,45 Kč ,31 Kč ,14 Kč ,45 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky chemického a procesního inţenýrství a ochrany ţivotního prostředí na FCHT Univerzity Pardubice Pardubice ,70 Kč ,32 Kč ,38 Kč ,83 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik České vysoké učení technické v Praze ,40 Kč ,49 Kč ,91 Kč ,74 Kč CZ.1.07/2.2.00/ EduCom - Inovace studijních programů s ohledem na poţadavky a potřeby průmyslové praxe zavedením inovativního vzdělávacího systému "Výukový podnik" Technická v Liberci ,60 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,34 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Efektivní hospodaření s energiemi - úspory, účinnost, dostupnost Technická v Liberci ,40 Kč ,98 Kč ,42 Kč ,76 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity ,60 Kč ,81 Kč ,79 Kč ,55 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Jazykové kurzy s podporou ICT pro akademické pracovníky a ostatní pracovníky Univerzity Palackého ,06 Kč ,11 Kč ,95 Kč ,50 Kč 86,9 14

15 113. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace oborů Kulturální studia a Mediální studia s ohledem na zvýšení flexibility absolventů a jejich zaměstnatelnosti v době nových ICT a rozvoj multikulturní vzdělanostní společnosti ,27 Kč ,10 Kč ,17 Kč ,67 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace předmětů biochemie a klinické biochemie v rámci spektra oborů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd směrem k lepšímu uplatnění absolventů v oblasti vědy, výzkumu i praxe ,10 Kč ,82 Kč ,28 Kč ,95 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující moţnosti mezioborových studií ,90 Kč ,00 Kč ,90 Kč ,85 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku ,29 Kč ,78 Kč ,51 Kč ,36 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování manaţerských kompetencí v oblasti řízení vysokých škol u vedoucích akademických pracovníků Univerzity ,52 Kč ,06 Kč ,46 Kč ,82 Kč 86,9 15

16 118. CZ.1.07/2.2.00/ Mezioborová škola zaměřená na leadership a inovace ,25 Kč ,00 Kč ,25 Kč ,07 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ IHISTUD - Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog. Západočeská v Plzni ,00 Kč ,82 Kč ,18 Kč ,25 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Ţivotní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku Západočeská v Plzni ,02 Kč ,24 Kč ,78 Kč ,03 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování dovednostní úrovně studentů VFU při pouţívání specializovaného přístrojového vybavení Veterinární a farmaceutická Brno ,00 Kč ,64 Kč ,36 Kč ,39 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra Technická v Liberci ,16 Kč ,00 Kč ,16 Kč ,55 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Nanovědy pro elektroinţenýry - inovace studijních programů ,77 Kč 0,00 Kč ,77 Kč ,32 Kč CZ.1.07/2.2.00/ epower - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky ,72 Kč ,60 Kč ,12 Kč ,44 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Klinická a komparativní morfologie - výukové moduly konsolidující preklinické a klinické obory Veterinární a farmaceutická Brno ,42 Kč ,00 Kč ,42 Kč ,86 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy Ostrava ,46 Kč ,17 Kč ,29 Kč ,15 Kč 86 16

17 127. CZ.1.07/2.2.00/ Nový model zintenzivnění přenosu informací, poznatků a metodik z výzkumu do vzdělávání Veterinární a farmaceutická Brno ,20 Kč ,50 Kč ,70 Kč ,85 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU Jihočeská v Českých Budějovicích ,16 Kč ,12 Kč ,04 Kč ,89 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce ,10 Kč ,64 Kč ,46 Kč ,35 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ KAŢDÝ MŮŢE BÝT ŠAMPIÓNEM (Inovace výuky sportu ve studijních programech Univerzity Pardubice) Pardubice ,32 Kč ,20 Kč ,65 Kč ,00 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace akreditovaného studijního programu Vysoké školy podnikání, a.s.do modulárního členění podnikání, a.s ,08 Kč ,20 Kč ,88 Kč ,88 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelova zemědělská a lesnická v Brně ,58 Kč ,60 Kč ,98 Kč ,86 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání v IT pro praxi ,18 Kč ,00 Kč ,18 Kč ,04 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Nové pojetí výuky imunoanalytických metod Karlova v Praze ,98 Kč ,08 Kč ,90 Kč ,94 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování profesních, osobnostních a manaţerských kompetencí studentů VFU Brno Veterinární a farmaceutická Brno ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,14 Kč 84,7 17

18 136. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního oboru Management v Tělesné Kultuře ,39 Kč ,18 Kč ,21 Kč ,35 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní ekonomiku, případové studie, vyuţití moderních ekonomických softwarů, inovaci didaktiky a regionální aspekty Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s ,41 Kč ,91 Kč ,50 Kč ,85 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů ,97 Kč ,09 Kč ,88 Kč ,73 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace praktické a experimentální výuky studentů lékařských a nelékařských zdravotnických oborů zajišťované Ústavem fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc ,34 Kč ,60 Kč ,74 Kč ,47 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Zkvalitnění praxe studentů farmacie Veterinární a farmaceutická Brno ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,67 Kč 83,6 18

19 141. CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inţenýrství na VŠB-TU Ostrava Ostrava ,82 Kč ,95 Kč ,87 Kč ,54 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava. Ostrava ,80 Kč ,12 Kč ,68 Kč ,22 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a modernizace studijního oboru Prostředí staveb Ostrava ,10 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,32 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování ,38 Kč ,17 Kč ,21 Kč ,53 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky geografických studijních oborů ,10 Kč ,35 Kč ,75 Kč ,28 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Kreativní přístupy ve výuce fyziologie - integrované (motivační) vzdělávací moduly ,26 Kč ,77 Kč ,49 Kč ,77 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" ,02 Kč ,88 Kč ,14 Kč ,91 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů Tomáše Bati ve Zlíně ,74 Kč ,87 Kč ,87 Kč ,78 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace jazykového vzdělávání na ZČU Západočeská v Plzni ,56 Kč ,11 Kč ,45 Kč ,23 Kč 83,6 19

20 150. CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ Virtuální vzdělávání v dopravě Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu Areálová orientace (USA, Kanada, Mexiko) filologického studia angličtiny, francouzštiny a španělštiny Ostrava ,80 Kč ,51 Kč ,29 Kč ,52 Kč 83,6 Ministerstvo obrany ,04 Kč ,90 Kč ,90 Kč ,42 Kč ,24 Kč ,17 Kč ,07 Kč ,49 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních sloţek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních sloţek ,40 Kč ,50 Kč ,90 Kč ,39 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory ,43 Kč ,56 Kč ,87 Kč ,26 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie ,97 Kč ,00 Kč ,97 Kč ,23 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Výuka podnikatelství na UTB ve Zlíně Tomáše Bati ve Zlíně ,72 Kč 0,00 Kč ,72 Kč ,95 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí Slezská v Opavě ,66 Kč ,08 Kč ,58 Kč ,53 Kč 82 20

21 158. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě Slezská v Opavě ,80 Kč 0,00 Kč ,80 Kč ,33 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace průřezových předmětů bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava zahrnující zpracování anglických verzí Ostrava ,72 Kč ,88 Kč ,84 Kč ,17 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,97 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU ,69 Kč ,16 Kč ,53 Kč ,50 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ Inovace doktorského studia na FI MU Speciální výtvarná výchova ,00 Kč ,73 Kč ,27 Kč ,77 Kč 81, ,00 Kč ,80 Kč ,20 Kč ,97 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU ,62 Kč ,63 Kč ,99 Kč ,96 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s vyuţitím geoinformačních technologií ,24 Kč ,19 Kč ,05 Kč ,01 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie Jihočeská v Českých Budějovicích ,81 Kč ,57 Kč ,24 Kč ,25 Kč 81,4 21

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice FORMULÁŘ č. 2 - Seznam schválených dílčích projektů 1a Seznam schválených DP Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje v Kč Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích Skautské centrum

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Číslo výzvy: Číslo a název Prioritní osy: Číslo a název oblasti podpory:

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 35 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA:

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity:

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Univerzita Palackého v Olomouci Přehled projektů podaných za Univerzitu Palackého v Olomouci do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,

Více

Seznam schválených DP

Seznam schválených DP Název projektu: Příloha č. 3 Seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM Integrovaný plán rozvoje města Pardubic PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Název žadatele: Statutární město Pardubice Prioritní

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Rozvoj celoživotního učení CZ / Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Operační program Rozvoj lidských zdrojů -

Rozvoj celoživotního učení CZ / Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Zpráva o výsledcích zasedání výběrové komise pro výběr projektů předložených v rámci 2. výzvy v Opatření 3.2 Podpora terciárního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Zpráva o výsledcích zasedání výběrové komise pro výběr projektů předložených v rámci 2. výzvy v Opatření 3.2 Podpora terciárního

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Výzva č. 29, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 29 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 15. března

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ. V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ. V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 12 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 14 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Výsledky zasedání výběrové komise pro výběr projektů předložených v rámci 1. výzvy v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání,

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne:

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 5.1.2012 Registration number Operation Name of beneficiary Funding decision issued Public funding paid to beneficiary under name

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): 1 CZ.1.07/1.1.07,

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 62 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Zdrojem dat pro tuto

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu:

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Přehled projektů podaných za Univerzitu Palackého v Olomouci do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2015 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 23.2.2016 Nadpis Obsah Doktorské studium

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU Barbara Baarová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10 710 00 Ostrava barbara.baarova@osu.cz

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2006 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 13. 3. 2007 Hlavní body Oblast vzdělávací činnosti Oblast tvůrčích činností Základní přehled o hospodaření Významnéinvestiční

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

1 Inovace studijních programů/oborů

1 Inovace studijních programů/oborů Výzva č. 15, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 15 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 8. června

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více