INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST"

Transkript

1 INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: 2.2 VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL VÝZVY: MŠMT Pořadí Registrační číslo projektu Název projektu Název žadatele Požadovaná výše finanční podpory žadatelem Krácení finanční podpory Grémiem zpravodajů Doporučení výše finanční podpory po krácení Grémiem zpravodajů Doporučená výše finanční podpory po krácení Grémiem zpravodajů KUMULATIVNĚ Počet bodů včetně IPRM 1. CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky ,96 Kč 0,00 Kč ,96 Kč ,96 Kč 106,7 2. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku ţivotního prostředí na PřF MU ,85 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,81 Kč 105,6 3. CZ.1.07/2.2.00/ Moderní trendy studia Imunologie ,29 Kč 0,00 Kč ,29 Kč ,10 Kč 105,6 1

2 4. CZ.1.07/2.2.00/ Podpora odborných praxí a stáţí studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů ,23 Kč ,00 Kč ,23 Kč ,33 Kč 105,6 5. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi ,98 Kč 0,00 Kč ,98 Kč ,31 Kč 105,6 6. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií ,34 Kč ,00 Kč ,34 Kč ,65 Kč 104,5 7. CZ.1.07/2.2.00/ První pomoc - intenzivní medicína ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,45 Kč 104,5 8. CZ.1.07/2.2.00/ Tvorba a ověření e- learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických věd Univerzity ,44 Kč 0,00 Kč ,44 Kč ,89 Kč 103,4 9. CZ.1.07/2.2.00/ Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně Karlova v Praze ,92 Kč ,00 Kč ,92 Kč ,81 Kč 102,3 10. CZ.1.07/2.2.00/ Pedagogika v praxi a umění učit: Zvyšování atraktivity povolání učitele ,55 Kč ,08 Kč ,47 Kč ,28 Kč 102,3 11. CZ.1.07/2.2.00/ Komplexní inovace odborného jazykového vzdělávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí pro praxi ,38 Kč ,52 Kč ,86 Kč ,14 Kč 101,2 2

3 12. CZ.1.07/2.2.00/ Příprava pro tělesnou výchovu osob s postiţením ,19 Kč ,92 Kč ,27 Kč ,41 Kč 101,2 13. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Fakulty informatiky a managementu UHK pro znalostní ekonomiku Hradec Králové ,04 Kč ,10 Kč ,94 Kč ,35 Kč 100,1 14. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity ,84 Kč ,77 Kč ,07 Kč ,42 Kč 100,1 15. CZ.1.07/2.2.00/ Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva ,10 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,52 Kč 100,1 16. CZ.1.07/2.2.00/ Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie ,00 Kč ,60 Kč ,40 Kč ,92 Kč 100,1 17. CZ.1.07/2.2.00/ Reforma a rozvoj výuky Biofyziky pro potřeby 21. století ,72 Kč ,59 Kč ,13 Kč ,05 Kč 100,1 18. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia Pardubice ,67 Kč ,88 Kč ,79 Kč ,84 Kč 100,1 19. CZ.1.07/2.2.00/ Další rozvoj e- learningové výuky studijního programu Chemie a technologie potravin a rozšíření stávajících distančních textů o audiovizuální sekci Tomáše Bati ve Zlíně ,18 Kč ,00 Kč ,18 Kč ,02 Kč 100,1 20. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV Ostrava ,36 Kč ,31 Kč ,05 Kč ,07 Kč 99 3

4 21. CZ.1.07/2.2.00/ Příprava specialistů pro ICT - bakalářské studium teleinformatiky ,39 Kč 0,00 Kč ,39 Kč ,46 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě ,00 Kč ,31 Kč ,69 Kč ,15 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Studium moderních dějin jako kvalifikace k implementaci multikulturní výchovy ,64 Kč ,02 Kč ,62 Kč ,77 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP ,49 Kč ,42 Kč ,07 Kč ,84 Kč CZ.1.07/2.2.00/ ROZVOJ - Rozvojová studia Západočeská v Plzni ,40 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,24 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů na Fakultě výrobních technologií a managementu Jana Evangelisty Purkyně ,40 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,24 Kč 97,9 27. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně ,78 Kč ,02 Kč ,76 Kč ,00 Kč 97,9 28. CZ.1.07/2.2.00/ Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů ,12 Kč ,68 Kč ,44 Kč ,44 Kč 97,9 29. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace magisterského studijního oboru Service Science, Management, and Engineering ,80 Kč ,92 Kč ,88 Kč ,32 Kč 97,9 4

5 30. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti ,24 Kč ,45 Kč ,79 Kč ,11 Kč 97,9 31. CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ Právní vzdělání pro celý ţivot ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání Pardubice ,80 Kč ,96 Kč ,84 Kč ,95 Kč 97, ,68 Kč ,74 Kč ,94 Kč ,89 Kč 97,9 33. CZ.1.07/2.2.00/ Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příleţitostí na trhu práce Ostravská v Ostravě ,24 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,13 Kč 97,9 34. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v ,40 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,53 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě Ostravská v Ostravě ,24 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,77 Kč 96,8 36. CZ.1.07/2.2.00/ Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelova zemědělská a lesnická v Brně ,57 Kč ,97 Kč ,60 Kč ,37 Kč 96 5

6 37. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT) Slezská v Opavě ,27 Kč ,00 Kč ,27 Kč ,64 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Univerzitě Hradec Králové Hradec Králové ,52 Kč ,37 Kč ,15 Kč ,79 Kč 95,7 39. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých ,80 Kč ,60 Kč ,20 Kč ,99 Kč 95,7 40. CZ.1.07/2.2.00/ Zvýšení kompetencí studentů a akademických pracovníků v řízení výzkumných a vzdělávacích projektů ,25 Kč ,41 Kč ,84 Kč ,83 Kč 95,7 41. CZ.1.07/2.2.00/ Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity ,14 Kč ,80 Kč ,34 Kč ,17 Kč 95,7 42. CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů Ostrava ,45 Kč ,20 Kč ,25 Kč ,42 Kč 95,7 43. CZ.1.07/2.2.00/ Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní výuka e-learningem Karlova v Praze ,40 Kč ,03 Kč ,37 Kč ,79 Kč 94,6 44. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku ,88 Kč ,69 Kč ,19 Kč ,98 Kč 94,6 6

7 45. CZ.1.07/2.2.00/ Universal learning design - inovace dokumentových formátů ,10 Kč ,42 Kč ,68 Kč ,66 Kč 94,6 46. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,86 Kč 94,6 47. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie ,34 Kč ,00 Kč ,34 Kč ,20 Kč 94,6 48. CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výukových materiálů a didaktických metod Ostrava ,80 Kč ,20 Kč ,60 Kč ,80 Kč 94,6 49. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace magisterského a bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus Fakulty architektury VUT v Brně - implementace principů trvale udrţitelného rozvoje do výuky ,36 Kč ,96 Kč ,40 Kč ,20 Kč 94,6 50. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie ,46 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,65 Kč CZ.1.07/2.2.00/ ZKVALITNĚNÍ VÝUKY - INOVACE A MODERNIZACE VÝUKY NA NOVĚ VZNIKLÉ FLKŘ Tomáše Bati ve Zlíně ,04 Kč ,28 Kč ,76 Kč ,41 Kč 93,5 52. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou ,41 Kč ,80 Kč ,61 Kč ,02 Kč 93,5 7

8 53. CZ.1.07/2.2.00/ Podpora atraktivnosti nového studijního oboru Aplikované pohybové aktivity ,53 Kč ,00 Kč ,53 Kč ,55 Kč 93,5 54. CZ.1.07/2.2.00/ E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie ,38 Kč ,66 Kč ,38 Kč ,93 Kč 93,5 55. CZ.1.07/2.2.00/ BOTASKA - botanika s kamerou ,16 Kč ,38 Kč ,78 Kč ,71 Kč 93,5 56. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního oboru Environmentální geologie ,08 Kč ,00 Kč ,08 Kč ,79 Kč 93,5 57. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie ,26 Kč ,00 Kč ,26 Kč ,05 Kč 93,5 58. CZ.1.07/2.2.00/ LEARN (Zvyšování kvality studia bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do výuky) Pardubice ,45 Kč ,10 Kč ,35 Kč ,40 Kč 93,5 59. CZ.1.07/2.2.00/ Inţenýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe Pardubice ,38 Kč ,68 Kč ,70 Kč ,10 Kč 93,5 60. CZ.1.07/2.2.00/ SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení Západočeská v Plzni ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,30 Kč 93,5 61. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu polytechnická Jihlava ,00 Kč ,92 Kč ,08 Kč ,38 Kč 93,5 8

9 62. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a rozvoj studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové pomocí uplatnění informačních technologií Karlova v Praze ,50 Kč ,26 Kč ,24 Kč ,62 Kč 92,4 63. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů ,80 Kč 0,00 Kč ,80 Kč ,42 Kč 92,4 64. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky na FSS MU - Katedra psychologie ,52 Kč ,56 Kč ,96 Kč ,38 Kč 92,4 65. CZ.1.07/2.2.00/ SMART výuka cizích jazyků na Přírodovědecké fakultě ,00 Kč ,34 Kč ,66 Kč ,04 Kč 92,4 66. CZ.1.07/2.2.00/ Zlepšení kvality výuky ekologických oborů na PřF UP v ,54 Kč ,15 Kč ,39 Kč ,43 Kč 92,4 67. CZ.1.07/2.2.00/ Praktické aspekty ve výuce analytické chemie ,73 Kč ,00 Kč ,73 Kč ,16 Kč 92,4 68. CZ.1.07/2.2.00/ Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe ,04 Kč ,00 Kč ,04 Kč ,20 Kč 92,4 69. CZ.1.07/2.2.00/ Zdravotnické studijní programy v inovaci Pardubice ,07 Kč ,47 Kč ,60 Kč ,80 Kč 92,4 70. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality studia bakalářského studijního programu Stavební inţenýrství ,59 Kč ,86 Kč ,73 Kč ,53 Kč 92,4 71. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové obchodní a hotelová s.r.o ,86 Kč 0,00 Kč ,86 Kč ,39 Kč 92 9

10 72. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace profesních zdravotnických programů na OU Ostravská v Ostravě ,22 Kč ,26 Kč ,96 Kč ,35 Kč 91,3 73. CZ.1.07/2.2.00/ Inkubátor specialistů regionálního rozvoje aneb inovace univerzitních regionálních studií Ostrava ,96 Kč ,29 Kč ,67 Kč ,02 Kč 91,3 74. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a zvýšení atraktivity studia biofyziky ,60 Kč 0,00 Kč ,60 Kč ,62 Kč 91,3 75. CZ.1.07/2.2.00/ Aplikace moderních přístupů výuky s ohledem na konkurenceschopnost cílových skupin Západočeská v Plzni ,17 Kč ,63 Kč ,54 Kč ,16 Kč 91,3 76. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj a modernizace doktorského studijního programu Stavební inţenýrství ,59 Kč ,68 Kč ,91 Kč ,07 Kč 91,3 77. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice Ostravská v Ostravě ,84 Kč ,98 Kč ,86 Kč ,93 Kč 91,3 78. CZ.1.07/2.2.00/ Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inţenýrství ,53 Kč 0,00 Kč ,53 Kč ,46 Kč CZ.1.07/2.2.00/ ChemLearning - zvýšení úspěšnosti studentů kombinovaného studia ,04 Kč ,16 Kč ,88 Kč ,34 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování kvality praktické výuky v ošetřovatelství ,24 Kč ,72 Kč ,52 Kč ,86 Kč 91 10

11 81. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů Hradec Králové ,26 Kč ,18 Kč ,08 Kč ,94 Kč 90,2 82. CZ.1.07/2.2.00/ INOVACE VÝUKY MATEMATIKY V TECHNICKÉM A EKONOMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ S CÍLEM SNÍŢENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI Hradec Králové ,92 Kč ,57 Kč ,35 Kč ,29 Kč 90,2 83. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky studijního programu Stavební inţenýrství ve studijních oborech Městské stavitelství a inţenýrství a Správa majetku a provoz budov Ostrava ,40 Kč ,80 Kč ,60 Kč ,89 Kč 90,2 84. CZ.1.07/2.2.00/ Absolvent-energetik připraven pro trh práce ,30 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,19 Kč 90,2 85. CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU ,92 Kč ,00 Kč ,92 Kč ,11 Kč 90,2 86. CZ.1.07/2.2.00/ Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky ,40 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,51 Kč 90,2 87. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami trhu práce ,84 Kč ,36 Kč ,48 Kč ,99 Kč 90,2 88. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na Pedagogické fakultě UP v ,63 Kč ,04 Kč ,59 Kč ,58 Kč 90,2 11

12 89. CZ.1.07/2.2.00/ Rozvoj oboru Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inţenýrství v Kladně České vysoké učení technické v Praze ,90 Kč 0,00 Kč ,90 Kč ,48 Kč 90,2 90. CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výuky nově zřízeného Ateliéru designu skla Studijní opory pro studenty bakalářského stupně studia 92. CZ.1.07/2.2.00/ P - Praxe pro praxi Tomáše Bati ve Zlíně Mendelova zemědělská a lesnická v Brně Technická v Liberci ,96 Kč ,48 Kč ,48 Kč ,96 Kč 90, ,88 Kč ,00 Kč ,88 Kč ,84 Kč ,76 Kč ,04 Kč ,72 Kč ,56 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti Ostrava ,72 Kč ,38 Kč ,34 Kč ,90 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava Ostrava ,31 Kč ,19 Kč ,12 Kč ,02 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace PhD. studia pro biotechnologické aplikace ,12 Kč ,55 Kč ,57 Kč ,59 Kč 89,1 96. CZ.1.07/2.2.00/ Molekularizace biologických oborů Přírodovědecké fakulty JU Jihočeská v Českých Budějovicích ,35 Kč ,00 Kč ,35 Kč ,94 Kč 89,1 97. CZ.1.07/2.2.00/ Integrace a transfer zkušeností v oblastech energetiky a ekologie Západočeská v Plzni ,62 Kč ,52 Kč ,10 Kč ,04 Kč 89,1 12

13 98. CZ.1.07/2.2.00/ Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni Západočeská v Plzni ,47 Kč ,20 Kč ,27 Kč ,31 Kč 89,1 99. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny Slezská v Opavě ,12 Kč 0,00 Kč ,12 Kč ,43 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky bakalářského studia v regionech České vysoké učení technické v Praze ,46 Kč ,97 Kč ,49 Kč ,92 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin Veterinární a farmaceutická Brno ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,42 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín Mendelova zemědělská a lesnická v Brně ,00 Kč ,04 Kč ,96 Kč ,38 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice Technická v Liberci ,87 Kč ,00 Kč ,87 Kč ,25 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace klíčových předmětů bakalářských a magisterských studijních programů na FaME UTB ve Zlíně Tomáše Bati ve Zlíně ,44 Kč ,92 Kč ,52 Kč ,77 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů ,67 Kč ,13 Kč ,54 Kč ,31 Kč 88 13

14 106. CZ.1.07/2.2.00/ E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě ,45 Kč ,31 Kč ,14 Kč ,45 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky chemického a procesního inţenýrství a ochrany ţivotního prostředí na FCHT Univerzity Pardubice Pardubice ,70 Kč ,32 Kč ,38 Kč ,83 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik České vysoké učení technické v Praze ,40 Kč ,49 Kč ,91 Kč ,74 Kč CZ.1.07/2.2.00/ EduCom - Inovace studijních programů s ohledem na poţadavky a potřeby průmyslové praxe zavedením inovativního vzdělávacího systému "Výukový podnik" Technická v Liberci ,60 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,34 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Efektivní hospodaření s energiemi - úspory, účinnost, dostupnost Technická v Liberci ,40 Kč ,98 Kč ,42 Kč ,76 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity ,60 Kč ,81 Kč ,79 Kč ,55 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Jazykové kurzy s podporou ICT pro akademické pracovníky a ostatní pracovníky Univerzity Palackého ,06 Kč ,11 Kč ,95 Kč ,50 Kč 86,9 14

15 113. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace oborů Kulturální studia a Mediální studia s ohledem na zvýšení flexibility absolventů a jejich zaměstnatelnosti v době nových ICT a rozvoj multikulturní vzdělanostní společnosti ,27 Kč ,10 Kč ,17 Kč ,67 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace předmětů biochemie a klinické biochemie v rámci spektra oborů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd směrem k lepšímu uplatnění absolventů v oblasti vědy, výzkumu i praxe ,10 Kč ,82 Kč ,28 Kč ,95 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující moţnosti mezioborových studií ,90 Kč ,00 Kč ,90 Kč ,85 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku ,29 Kč ,78 Kč ,51 Kč ,36 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování manaţerských kompetencí v oblasti řízení vysokých škol u vedoucích akademických pracovníků Univerzity ,52 Kč ,06 Kč ,46 Kč ,82 Kč 86,9 15

16 118. CZ.1.07/2.2.00/ Mezioborová škola zaměřená na leadership a inovace ,25 Kč ,00 Kč ,25 Kč ,07 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ IHISTUD - Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog. Západočeská v Plzni ,00 Kč ,82 Kč ,18 Kč ,25 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Ţivotní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku Západočeská v Plzni ,02 Kč ,24 Kč ,78 Kč ,03 Kč 86, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování dovednostní úrovně studentů VFU při pouţívání specializovaného přístrojového vybavení Veterinární a farmaceutická Brno ,00 Kč ,64 Kč ,36 Kč ,39 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra Technická v Liberci ,16 Kč ,00 Kč ,16 Kč ,55 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Nanovědy pro elektroinţenýry - inovace studijních programů ,77 Kč 0,00 Kč ,77 Kč ,32 Kč CZ.1.07/2.2.00/ epower - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky ,72 Kč ,60 Kč ,12 Kč ,44 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Klinická a komparativní morfologie - výukové moduly konsolidující preklinické a klinické obory Veterinární a farmaceutická Brno ,42 Kč ,00 Kč ,42 Kč ,86 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy Ostrava ,46 Kč ,17 Kč ,29 Kč ,15 Kč 86 16

17 127. CZ.1.07/2.2.00/ Nový model zintenzivnění přenosu informací, poznatků a metodik z výzkumu do vzdělávání Veterinární a farmaceutická Brno ,20 Kč ,50 Kč ,70 Kč ,85 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU Jihočeská v Českých Budějovicích ,16 Kč ,12 Kč ,04 Kč ,89 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce ,10 Kč ,64 Kč ,46 Kč ,35 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ KAŢDÝ MŮŢE BÝT ŠAMPIÓNEM (Inovace výuky sportu ve studijních programech Univerzity Pardubice) Pardubice ,32 Kč ,20 Kč ,65 Kč ,00 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace akreditovaného studijního programu Vysoké školy podnikání, a.s.do modulárního členění podnikání, a.s ,08 Kč ,20 Kč ,88 Kč ,88 Kč 85, CZ.1.07/2.2.00/ Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelova zemědělská a lesnická v Brně ,58 Kč ,60 Kč ,98 Kč ,86 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávání v IT pro praxi ,18 Kč ,00 Kč ,18 Kč ,04 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Nové pojetí výuky imunoanalytických metod Karlova v Praze ,98 Kč ,08 Kč ,90 Kč ,94 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování profesních, osobnostních a manaţerských kompetencí studentů VFU Brno Veterinární a farmaceutická Brno ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,14 Kč 84,7 17

18 136. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního oboru Management v Tělesné Kultuře ,39 Kč ,18 Kč ,21 Kč ,35 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní ekonomiku, případové studie, vyuţití moderních ekonomických softwarů, inovaci didaktiky a regionální aspekty Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s ,41 Kč ,91 Kč ,50 Kč ,85 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů ,97 Kč ,09 Kč ,88 Kč ,73 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace praktické a experimentální výuky studentů lékařských a nelékařských zdravotnických oborů zajišťované Ústavem fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc ,34 Kč ,60 Kč ,74 Kč ,47 Kč 84, CZ.1.07/2.2.00/ Zkvalitnění praxe studentů farmacie Veterinární a farmaceutická Brno ,20 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,67 Kč 83,6 18

19 141. CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inţenýrství na VŠB-TU Ostrava Ostrava ,82 Kč ,95 Kč ,87 Kč ,54 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava. Ostrava ,80 Kč ,12 Kč ,68 Kč ,22 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a modernizace studijního oboru Prostředí staveb Ostrava ,10 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,32 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování ,38 Kč ,17 Kč ,21 Kč ,53 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky geografických studijních oborů ,10 Kč ,35 Kč ,75 Kč ,28 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Kreativní přístupy ve výuce fyziologie - integrované (motivační) vzdělávací moduly ,26 Kč ,77 Kč ,49 Kč ,77 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" ,02 Kč ,88 Kč ,14 Kč ,91 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů Tomáše Bati ve Zlíně ,74 Kč ,87 Kč ,87 Kč ,78 Kč 83, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace jazykového vzdělávání na ZČU Západočeská v Plzni ,56 Kč ,11 Kč ,45 Kč ,23 Kč 83,6 19

20 150. CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ Virtuální vzdělávání v dopravě Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu Areálová orientace (USA, Kanada, Mexiko) filologického studia angličtiny, francouzštiny a španělštiny Ostrava ,80 Kč ,51 Kč ,29 Kč ,52 Kč 83,6 Ministerstvo obrany ,04 Kč ,90 Kč ,90 Kč ,42 Kč ,24 Kč ,17 Kč ,07 Kč ,49 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních sloţek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních sloţek ,40 Kč ,50 Kč ,90 Kč ,39 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory ,43 Kč ,56 Kč ,87 Kč ,26 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie ,97 Kč ,00 Kč ,97 Kč ,23 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Výuka podnikatelství na UTB ve Zlíně Tomáše Bati ve Zlíně ,72 Kč 0,00 Kč ,72 Kč ,95 Kč 82, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí Slezská v Opavě ,66 Kč ,08 Kč ,58 Kč ,53 Kč 82 20

21 158. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě Slezská v Opavě ,80 Kč 0,00 Kč ,80 Kč ,33 Kč CZ.1.07/2.2.00/ Inovace průřezových předmětů bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava zahrnující zpracování anglických verzí Ostrava ,72 Kč ,88 Kč ,84 Kč ,17 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,97 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU ,69 Kč ,16 Kč ,53 Kč ,50 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ CZ.1.07/2.2.00/ Inovace doktorského studia na FI MU Speciální výtvarná výchova ,00 Kč ,73 Kč ,27 Kč ,77 Kč 81, ,00 Kč ,80 Kč ,20 Kč ,97 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU ,62 Kč ,63 Kč ,99 Kč ,96 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s vyuţitím geoinformačních technologií ,24 Kč ,19 Kč ,05 Kč ,01 Kč 81, CZ.1.07/2.2.00/ Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie Jihočeská v Českých Budějovicích ,81 Kč ,57 Kč ,24 Kč ,25 Kč 81,4 21

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

1 Inovace studijních programů/oborů

1 Inovace studijních programů/oborů Výzva č. 15, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 15 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 8. června

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 Public funding paid to beneficiary under name of the fund cofinancing (CZK) Registration number Operation Name of beneficiary

Více

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské Zápis z 10. zasedání Akreditační komise Herbertov, 26. a 27. října 1999 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer, Petr Kratochvíl, Petr

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter Stav a perspektivy e-learningu Martin Weiter osnova e-elearning??? e-learning na českých VŠ: zkušenosti a pohledy LMS systémy implementace LMS systémů LMS systém MOODLE co to je? e-learning: co to je?

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský,

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Asociace knihoven vysokých škol ČR Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie,

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ

REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (PTPO) REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ Pro MŠMT vypracovali: Ing. Vladimír Kuchař Ing. Zdeňka Mindlová UPLATNĚNÍ

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více