KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PO TONUTÍ - hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče. Jana ŠEBLOVÁ. ÚSZS Středočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PO TONUTÍ - hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče. Jana ŠEBLOVÁ. ÚSZS Středočeského kraje"

Transkript

1 KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PO TONUTÍ - hypoxie, hypotermie a problematika poresuscitační péče Jana ŠEBLOVÁ ÚSZS Středočeského kraje

2 Historie resuscitace při tonutí (Bierens, J.J.: Handbook of Drowning, Springer, Berlin/NY.2006) Bible, starověk koncentrace na obnovu dýchání, pochopení důležitosti průchodnosti dýchacích cest Čína zavěšení utonulých na hřbet vola Evropa ve středověku metoda barrel-roll změny v intrathorakálním a intraabdominálním tlaku vliv na cirkulaci Hippokrates ( BC) užití trubičky do trachey Asklepiades ( BC) objevení tracheotomie 19. století Jean Jacques Leroy - odklon od dýchání z plic do plic obava z rizik ventilace pozitivním přetlakem (PNO) Royal Human Society vědecké posouzení více než 100 technik PUSH AND PULL (exspirace inspirace)

3 DATA WHO: tonutí a mortalita odhad WHO: úmrtí ročně 97 % v zemích s nízkým a středním HDP souvislost se socioekonomickým statusem

4 DATA Z ČESKÉ REPUBLIKY (zdroj: ÚZIS PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ) děti a dospívající do 19 let: přijetí k hospitalizaci po tonutí: 598 utonutí jako příčina smrti v této věkové kategorii: % řeky, jezera a rybníky, 46 % koupaliště a zahradní bazény děti: 25 % úrazů ze všech věkových kategorií, 62 % u tonutí 21 % hospitalizovaných dětí pro úrazové diagnózy, pro tonutí 45% nejvyšší riziko tonutí je v kategorii 1 4 roky nejvyšší počet utonulých v kategorii let!

5 ím lze upravit styly předlohy textu. úroveň oveň úroveň tá úroveň Náhodné tonutí: - věková distribuce hospitalizovaných (598 případů) - věková distribuce fatalit u tonutí do 19 let (209 případů)

6 The Houston Paeditric Drowning Data 11 let trvající prospektivní populační studie v Houstonu (1,8 mil. obyvatel, riziková populace dětí 0 14 let ) průměr 43 tonutí ročně, roční incidence 10,3/100 tisíc obyvatel roční incidence ve skupině 1 5 let: 18,3/100 tisíc obyvatel 2/3 vyžadovaly nějaký resuscitační pokus polovina byla resuscitována laiky z nich 79% přežilo do propuštění (z toho 97% bez neurologického deficitu) pokud v okamžiku příjezdu profesionální ZZS byla stále apnoe a asystolie, ROSC jen v 5% a všichni s neurologickým deficitem

7 Klepnutím lze upravit styly předlohy textu. Druhá úroveň Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Pátá úroveň

8 utím lze upravit styly předlohy textu. Náhodné á úroveň tonutí: úroveň rtá úroveň Pátá úroveň distribuce podle měsíců v roce / dní v týdnu

9 Sezónnost výskytu případů tonutí ÚSZS Středočeského kraje January March May July September Novemebr

10 GUIDELINES 2010 a tonutí Klepnutím lze upravit styly předlohy textu. Druhá úroveň Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Pátá úroveň

11 GUIDELINES 2010 a tonutí Přežití a neurologický stav závisí především na délce HYPOXIE Nejdůležitějším faktorem pro přežití: první pomoc nutno co nejdříve: zajistit oxygenaci zajistit ventilaci obnovit perfusi Definice: primárně respirační tíseň způsobené ponořením do tekutého média

12 Patofyziologie tonutí hlavními faktory patofyziologie tonutí hypoxie a hypoxémie! po ponoření do tekutiny zadržení dechu, polykání vody, laryngospasmus, posléze tyto reflexní mechanismy vymizí a dochází k aspiraci tekutiny hypoxie hyperkapnie aspirace vymytí surfaktantu z alveolů kolaps alveolů atelektáza plicní shunt - prohloubení hypoxémie bradykardie HYPOXICKÁ srdeční zástava již se nemají používat termíny: suché / mokré tonutí, aktivní / pasivní, sekundární tonutí. stejně tak předpokládané rozdíly mezi tonutím ve sladké nebo slané vodě bez klinického významu (tonicita, elektrolytové dysbalance) JAK DODRŽOVAT GUIDELINES 2010?

13 Fáze léčby u tonutí Klíčovým bodem terapie je zvládnutí hypoxie!!!! 1. Záchrana z vody 2. Základní Klepnutím lze upravit styly předlohy t neodkladná Druhá úroveň resuscitace Třetí úroveň 3. Rozšířená Čtvrtá úroveň neodkladná Pátá úroveň resuscitace 4. Poresuscitačn í péče

14 FÁZE LÉČBY: záchrana z vody multiprofesionální týmový přístup vytažení na břeh BEZPEČNOST! Klepnutím lze upravit styly předl Druhá úroveň Třetí úroveň svědkové tonutí laici cvičení plavčíci Čtvrtá úroveň Pátá úroveň terapie hypoxie versus co nejčasnější zahájení KPR dýchání ve vodě? 3 x vyšší naděje na přežití! s výcvikem! ČAS! imobilizace páteře? incidence poranění C páteře jen 0,5 %

15 FÁZE LÉČBY: základní neodkladná resuscitace dýchání! co nejdříve, 10 15/min., případně pozitivním přetlakem alternativou dýchání do nosu (ve vodě) Klepnutím lze upravit komprese ve vodě Druhá úroveň neúčinné, na tvrdé Třetí úroveň podložce Čtvrtá úroveň častá regurgitace Pátá úroveň žaludečního obsahu CCR ( top-less ) technika méně efektivní - nepoužívat AIM nebo dysrytmie ve vodě jako příčina NZO? styly předlo

16 FÁZE LÉČBY: základní neodkladná resuscitace polohování obětí pokusy o drenážní polohu hlavou dolů snaha o drenáž tekutiny z plic zvyšuje až 5 x riziko zvracení zvyšuje o 19% mortalitu Klepnutím lze upravit styly předloh aspirace = obstrukce Druhá úroveň dýchacích ces a zhoršení Třetí úroveň hypoxie Čtvrtá úroveň aspirace = snížená ochota laiků poskytovat dýchání z Pátá úroveň plic do plic

17 FÁZE LÉČBY: rozšířená neodkladná resuscitace O2 + CPAP, NIV (u dosud spontánně ventilujících pacientů) Klepnutím lze upravit intubace a řízená ventilace co Druhá úroveň nejdříve, PEEP 5 10 cm H2O technické problémy OTI Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Sellickův hmat Pátá úroveň odsávání monitorování saturace O %, kapnometr, ASTRUP supraglotické pomůcky rizika jejich užití (snížení plicní compliance = vyšší inspirační tlaky; regurgitace a zvracení) jaký je optimální objem dechu? konsensus 6 7 ml i s ohledem na riziko ARDS styly předlo

18 FÁZE LÉČBY: poresuscitační péče riziko rozvoje ARDS po tonutí ECMO (randomizované studie nejsou) profylaktické užití ATB? vdruhá úroveň širokospektrá po tonutí silně kontaminované vodě Třetí úroveň hypotermie primární, Čtvrtá úroveň sekundární, indukovaná = Pátá úroveň terapeutická aktivní ohřívání do st. C st. + vyhnout se hypertermii! Klepnutím lze upravit styly předlo

19 HYPOTERMIE pomáhá nebo škodí? - komplikace versus terapie pokud byla příčina kardiální, nikoliv respirační, dá se předpokládat benefit doložené kazuistické zprávy o užití řízené hypotermie u dětí u dětí však často kombinace s úrazovými diagnózami (dětská TC 30%, až ve 12% kraniotrauma) rozvoj šoku, MODS

20 Prognóza a ukončení KPR při tonutí prognóza multifaktoriální závisí na: času oběti pod vodou (USA doporučení zahájit KPR do 1 hodiny ponoření) věku teplotě vody (pod 21 st. C lepší prognóza) přidružených poraněních kvalitě poskytované KPR zejména časné laické čistotě vody (bakteriální/chemické) ukončení po individuálním posouzení všech faktorů kazuistiky dokládají přežití i ve velmi nepravděpodobných situacích

21 Kontroverzní otázky týkající se tonutí důležitost oxygenace a ventilace versus technické obtíže, nedoporučováno CCR NZO kardiální nebo hypoxická? problematika zajištění dýchacích cest otázka alternativních supraglotických pomůcek hypotermie pomáhá nebo škodí? KDY UKONČIT RESUSCITAČNÍ ÚSILÍ?

22 Preventabilní úraz / úmrtí Národní akční plán prevence dětských úrazů (Zdraví pro všechny v 21. století) mezirezortní aktivita předškolní děti Klepnutím lze upravit styly předloh systematická edukace Druhá úroveň rodičů, učitelů, vedoucích, Třetí úroveň ale i dětských lékařů znalost první pomoci Čtvrtá úroveň dospívající Pátá úroveň nejvyšší mortalita rizikové chování abúzus drog a alkoholu

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Markéta Jarušková

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Markéta Jarušková Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR Markéta Jarušková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty po KPR. Pro toto téma jsem se

Více

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ RESUSCITACI DLE PLATNÝCH GUIDELINES

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ RESUSCITACI DLE PLATNÝCH GUIDELINES FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství N5341 Bc. Ivana Krsová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech ÚROVEŇ ZNALOSTÍ SESTER O ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NEODKLADNÉ

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE DUBEN 2007 Pavel Burda Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51,

Více

Neodkladná resuscitace z hlediska Zdravotnické záchranné sluţby Jihočeského kraje

Neodkladná resuscitace z hlediska Zdravotnické záchranné sluţby Jihočeského kraje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Neodkladná resuscitace z hlediska Zdravotnické záchranné sluţby Jihočeského kraje bakalářská práce Autor práce: Studijní program:

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Zásady kardiopulmonální resuscitace, informovanost dětských sester. Zuzana Krejčová. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Zásady kardiopulmonální resuscitace, informovanost dětských sester. Zuzana Krejčová. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Zásady kardiopulmonální resuscitace, informovanost dětských sester Zuzana Krejčová Bakalářská práce 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 29.6.2009 Úvod Tento materiál

Více

III. RESUSCITAČNÍ PÉČE

III. RESUSCITAČNÍ PÉČE III. RESUSCITAČNÍ PÉČE III - 1 Naléhavé diagnostické a léčebné postupy 1.1. Kardiopulmonální resuscitace ( KPR) Současné rozdělení vychází z původního schématu kardiopulmonální resuscitace(safar 1968).

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Výběr z kapitol TONUTÍ. MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček. Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS.

Výběr z kapitol TONUTÍ. MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček. Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS. ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Výběr z kapitol TONUTÍ MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS. 2014 BALIC, s.r.o. BASIC LIFESAVING COMPETENCE AKREDITOVANÉ ZAŘÍZENÍ MŠMT

Více

Resuscitace novorozence

Resuscitace novorozence NEONATOLOGICKÉ LISTY, 19/2013, číslo 1 Resuscitace novorozence Liška K. ÚVOD V článku je podán celkový přehled resuscitace novorozence se zaměřením na změny, ke kterým došlo v období 2005 2010. Doporučení

Více

Kardiopulmonáln. lní resuscitace - KPR - Bc.Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

Kardiopulmonáln. lní resuscitace - KPR - Bc.Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc Kardiopulmonáln lní resuscitace - KPR - Bc.Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc Kardiopulmonáln lní resuscitace - KPR Zpracováno z materiálu ERC Guidelines 2005 a z přednášek

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 10.9.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI VYDANÁ V ŘÍJNU 2010. Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005

DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI VYDANÁ V ŘÍJNU 2010. Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005 DOPORUČENÍ PRO RESUSCITACI EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI VYDANÁ V ŘÍJNU 2010 Shrnutí hlavních změn oproti Doporučením 2005 Základní resuscitace (Basic Life Support) Změny v základní resuscitaci (BLS) oproti

Více

KPR v pohledu roku 2012

KPR v pohledu roku 2012 KPR v pohledu roku 2012 Patofyziologie náhlé srdeční zástavy, neodkladná resuscitace (dále KPR), navazující intenzivní léčba poresuscitačního syndromu, vliv na neuropsychické funkce i MODS, dlouhodobé

Více

Novinky v resuscitaci novorozence

Novinky v resuscitaci novorozence 265 Novinky v resuscitaci novorozence MUDr. Karel Liška Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze V článku je podán celkový přehled resuscitace

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Ratmanová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti a dovednosti osob zajišťujících zdravotnické dozory na

Více

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 21.4.2007

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 21.4.2007 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 21.4.2007

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

Skripta. Teorie první pomoci

Skripta. Teorie první pomoci Skripta Teorie první pomoci MUDr Jaroslav Gutvirth OBSAH: poslední úprava: srpen 2009 text cc MUDr Jaroslav Gutvirth: text může být šířen poze jako celek, ne pro komerční užití: pokud cítíte nutnost změny

Více

ČASOPIS LÉKAŘSKOU PÉČI. Z obsahu vybíráme: Resuscitace Zpravodaj České resuscitační rady. Urgentní medicína je partnerem České resuscitační rady

ČASOPIS LÉKAŘSKOU PÉČI. Z obsahu vybíráme: Resuscitace Zpravodaj České resuscitační rady. Urgentní medicína je partnerem České resuscitační rady 4 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je partnerem České resuscitační rady Z obsahu vybíráme: Resuscitace Zpravodaj České resuscitační rady Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.cz

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Tato brožura vychází ze Společného protokolu pro standard péče o pacienty se spinální svalovou atrofií (Consensus

Více