Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor / Tvorba otázky / Osobní zájmena / Oslovování Oni nebydlí v Petrohradu? Bydlí ve Francii nebo v Nmecku? Kde pracuje maminka? Viktore Pavlovii, mluvte rusky! Anna bydlí v Moskv nebo v Petrohradu? Vra bydlí v Moskv? Kde pracují? V Petrohradu pracuje Viktor a bydlí Pavel. Anna je z USA. Bydlíte v Moskv nebo v Petrohradu? Viktore, kde bydlíš? Tatínku a maminko, nepracujte! Kde je? To není Anna Aleksejevna. Pracuje v Praze. Káa bydlí v Moskv? Oni nemluví anglicky? V Petrohradu bydlí Viktor? Pracujeme v Nmecku. Mluvíš anglicky? Anno Pavlovno, nemluvte francouzsky! Ne, nebydlíme v Petrohradu, ale v Moskv. Káa je z Moskvy. Pracují v Petrohradu? Bydlíme v Moskv. Ona nemluví francouzsky? Anna je z Francie, ale pracuje v esku. Kdo žije v USA? Nebydlíme v Moskv, ale v Petrohradu. Bydlíte v Petrohradu? Bydlí a pracují v Petrohradu. Ne, Káa je v Petrohradu. Anna mluví rusky a anglicky. Viktor pracuje v Moskv nebo v Petrohradu? Ne, nepracuji. Není v Moskv, ale v Petrohradu. Ne, nemluví esky. Je Káa v Moskv? Stránka 1 z 44

2 Bydlíš v Moskv? Ne, bydlí v esku. Vy nemluvíte nmecky? Ne, nepracujeme v Moskv, ale v Praze. Tatínek pracuje v Nmecku nebo v USA? Maminko, nepracuj v Nmecku! Káa a Anna bydlí v Petrohradu. Kde pracujete? V Moskv? Ne, nepracujeme. To je Káa. Odkud je Káa a Vasilij Petrovi? Anno Ivanovno, kde bydlíte? Vy nepracujete v Moskv? Nebydlí v USA, ale v Anglii. Káa bydlí v Moskv. Kde bydlíš? Bydlí v Rusku, v Moskv. Kdo pracuje v Moskv? Tatínku, mluv esky! Nebydlím v Moskv. V Moskv bydlí Vra nebo Anna? To je Vasilij Pavlovi. Ona nepracuje v Moskv? Pracuji v Moskv. Kde pracuje? Mluvím rusky. To je otec? Viktore Aleksejevii, pracujete v Nmecku? Mluvíš anglicky nebo francouzsky? Rusky mluví Káa nebo Péa? Bydlí v Rusku? Kde bydlíte? Kdo je to? Vasilij Petrovi je z Petrohradu. Mluvíme francouzsky. On nebydlí v USA? On nemluví esky? V Moskv bydlí Káa? Pracujete? Bydlí v Petrohradu? Ty nepracuješ v Rusku? Vro, mluv rusky! Kde je Pavel a Viktor? Anna a Viktor mluví anglicky. Viktor je z Anglie. Nemluví rusky. V Moskv není Káa, ale Viktor. Kde bydlí Pavel a Viktor? Kde žije otec? Ve Francii nebo v Rusku? Stránka 2 z 44

3 Anna Viktorovna je z Moskvy? Ne, nepracuje v Petrohradu. Kde pracuješ? Pavel není v Moskvy, ale z Prahy. Mluví esky. Kde bydlí? Pracujeme v Petrohradu. Nebydlím v Moskv, ale v Praze. Odkud je Pavel Pavlovi? Bydlí v Petrohradu. Pavel pracuje v Rusku. Vy nebydlíte v Anglii? Z Moskvy není Anna, ale Vra. Pracuješ v Praze nebo v Moskv? Mluvíte esky. Vra v Praze bydlí nebo pracuje? Kde žije matka? V Praze nebo v Petrohradu? Ona nebydlí v Anglii? Ne, nebydlíme v Petrohradu. Je v Petrohradu a ne v Moskv? Nemluví nmecky. Kdo mluví rusky? Ty nemluvíš esky? Oni nepracují v Praze? Vro a Pavle, žijte v Rusku! Kde jsou? Nemluvím anglicky, ale mluvím nmecky. Pracuje v Petrohradu? To není Viktor. Vra je z Petrohradu, ale bydlí v Moskv. Kde je Káa? Skloování podstatných jmen mužského a ženského rodu Vidíš auto? V kuchyni pracuje dda s babikou? Chcete jít ke kamarádce s bratrem? Pracuj v kuchyni! Bratr chce vidt Moskvu. Mluvíme o divadle. tu o obchodu. Mluvím o seste. Táta žije v Moskv bez mámy. Mluvíte o divadle s bratrem? Chceme žít v Petrohradu. idi mluví o tátovi. Kam jde podnikatel? Chci pracovat ve škole. Jde k seste. Nechcete pracovat v obchod? Stránka 3 z 44

4 Dda nepracuje jako idi. V obchod vidíš bratra nebo sestru? Dda nechce žít v Praze. Chceme pracovat v nemocnici. Jdete k sekretáce nebo k programátorovi? Bratr nemluví se sestrou. Mluví o bratrovi. V divadle pracuje bratr bez sestry. Chceme íst rusky. Nejdeme k prodavace. Chce íst o obchod. Nechceš mluvit s mámou? Nejdou do obchodu, ale do divadla. V divadle pracuje bratr se sestrou? Chtjí žít v Rusku. Jdu k ddekovi. V nemocnici pracuje dda? Vidíš idie? Je podnikatel. Nechceš pracovat v divadle bez kamaráda? Dda te o aut. Sestra nepracuje jako prodavaka, ale jako sekretáka. Vidíš idie, ale ne podnikatele. Babika mluví o ddekovi. Babika te o divadle. Máma mluví s tátou anglicky. Nepracuj v obchod! Nechceme pracovat v divadle s mámou. Babika mluví s ddou nmecky. Mluví s babikou nebo s ddekem? Sestra jde do nemocnice s tátou. Jdete k podnikateli? Chtjí pracovat v obchod. Jdu do divadla s bratrem. Nechce pracovat v divadle. Chceš žít v esku bez Anny? Chtjí mluvit s babikou. Jdu bez táty a mámy.. Máma te rusky nebo nemcky? V obchod pracuje sestra? Sekretáka nechce mluvit s idiem. tou o mám. tu o tátovi. Sestra mluví s kamarádem o Moskv. Podnikatel chce mluvit se sekretákou. Nemluvíš o kamarádce? Nemluví o bratrovi. Nechceš pracovat v obchod. Máma je prodavaka. Stránka 4 z 44

5 Máma chce žít v Rusku. Chcete pracovat v kuchyni? Chce mluvit s prodavakou. Jdeme do divadla. Jdeš k bratrovi nebo kamarádce? Nechtjí pracovat v kuchyni. Bratr pracuje se sestrou v nemocnici. Co tete? Pítel pracuje jako programátor. Chceme pracovat v obchod bez mámy. Jdete do nemocnice? V obchod pracuje Anna s pítelem? Chci mluvit s idiem. Bratr mluví s pítelkyni rusky. Jdu se sestrou do obchodu. Mluv o babice! Je idi? teš o divadle? Vy nechcete žít v Moskv. Máma pracuje v nemocnici. V nemocnici nepracuje dda, ale babika. Nechceme mluvit s prodavakou. Nejdou k idii, ale k sekretáce. Jde k mám? Chci íst o divadle. teme o automobilu. Nevidíme programátora. Táta pracuje jako idi. Máma nechce pracovat v obchod bez bratra. Vidím mámu s tátou. Sestra mluví s pítelem francouzky. Nechci pracovat v divadle. Máma chce pracovat v nemocnici s tátou. Chceme íst o nemocnici. Chce pracovat v bance. Jdeme k idii. Chce íst o aut. Vidí Moskvu. Jdu k babice. Bratr pracuje v divadle. Táta pracuje v obchod. Nechci pracovat v obchod bez sestry. Skloování osobních zájmen Pítel má dceru. My o ní asto slyšíme. Nemá ani mámu, ani tátu. My k ní nejdeme. Koku nemají. Stránka 5 z 44

6 Pijde se psem nebo bez psa? Nemají ani psa, ani koku. V tašce není pero. Nezapomeneš? Psovi íkáme "Filja". Nemluví o tob, ale o Borisovi. Vro Pavlovno, slyšíte m? Vidíš Nau se psem? S ní já všechno zapomenu. On neslyší. Máš tašku? Nemáme ani babiku, ani ddeka. Voláš mámu nebo tátu? Pijdeš s ní? O tob neslyším asto. Oni se mnou nemluví. Pavel asto o nm mluví. Pjdeš bez nj? On zapomene, jak se jmenuješ. Pijdu bez nich. Nezapomenete pijít ke Katce? Nemáš tašku? Jak se jmenujete? Pijdeme s nimi. Nemá ani syna, ani dceru. Podnikatel má auto. Holika volá babiku. Vidíš ji s Pavlem? Juriji, slyšíš nás? Nemáme syna. Oni s tebou nechtjí jít. Je v mst nemocnice? Nemám bratra. Nevidím ho. Ona zapomene, kde bydlíš. Ona s nimi nechce jít. Slyšíte mne? Nemáte pero? Má bratra nebo sestru? Vidíš ji? Nadnko, já nezapomenu. My vás nevidíme. Nemám tašku. Jmenuje se Viktor. Bez nho do nemocnice nejdu! Ty jdeš ke mn? My s tebou nechceme mluvit. Mají koku? Je ve vesnici obchod? Stránka 6 z 44

7 Nejmenuje se Naa, ale Káa. Pan Ševuk nás neslyší. Pijdete s nim? Jde s námi. Beze mne nepijdou. Ona s vámi nepijde? On ji nevolá. Nepijdeme s ní. Oni nás nevidí. O ní on ješt uslyší! Ji vidím, ale psa nevidím. Má táta auto? Tašku nemám. Máš sestru? Vy o nm ješt uslyšíte! Máš bratra? Já ji nevidím. Chcete ji vidt? Oni k vám nepijdou. On nás nevidí. Jeho vidím, ale koku nevidím. Jak se jmenuješ? Má pan Mozgunov bratra? Mámo, slyšíš m? Jdu k tob. Máš knihu? Jak se jmenuje dcerka paní Michalkové? Mám syna! On ke mn nepijde. Máma má koku nebo psa? O nich máma nemluví. Jak se jmenuje? Nemám propisku. Jde bez vás. Mám auto. Ona ke mn nechce pijít. Jmenuji se Viktor. Já k ní nejdu. Ty o mn ješt uslyšíš! Oni k vám nechtjí pijít. Chceš ho vidt? Vy nás vidíte? Je v tašce pero? Pijdeš s paní Kirilenko? Koce íkám "Dima". Oni nás slyší? Ve vesnici nemocnice není. Kamarádka má syna. Je ve vesnici nemocnice? Stránka 7 z 44

8 Nemá auto. Vy k nmu jdete? Chlapeek volá mámu. Já jsem Nikita. Neslyším ani vás, ani jeho. Pijdu s nimi. Vy jste Vra? Já o vás asto slyším. Ona nás nechce vidt. O nás nemluví. Já k nim nejdu. Pijdeš s ním? Bez vás nejde. Pan Novikov nemá auto. Jmenuje se Naa. Slyšíš ho? Pavel pijde bez ní. S ním všechno zapomeneš. Naa má babiku i ddeka. V aut taška není. Máte psa? Skloování pivlastovacích zájmen v mužském a ženském rod Mj táta mluví se svým bratrem. Jdu k jeho dcei. Seznámíš se s naší vnukou? Mluvíme o jeho vnuce. Anna jde se svým synem nebo se svým manželem? Pan Pavlov jde k mému manželovi. Chtjí zatelefonovat svému editeli? Nyní se seznámí s naším tátou. Nyní se seznámíme s vašim mstem. Vidíš mou mámu? Zatelefonujete Ann Petrovn? Vidíš naše msto? Chce zatelefonovat své manželce. Seznámí se s naším hercem. Noviná nechce mluvit o našem editeli. Te zatelefonuji. Vidíme tvou ženu. Seznámím se s vašim editelem. Chceme zatelefonovat našemu ddekovi. Chceme zatelefonovat naší mám. Jdu k babice bez našeho syna. Jde bez své pítelkyn. Zatelefonuješ mu? Ddeek telefonuje svému synovi. Seznámíme pana Blajeva s našim ekonomem. Chce zatelefonovat svému vnukovi. Stránka 8 z 44

9 On uí ruštinu? Uíte se na univerzit? editel mluví o vašem mst. Vidíš své msto? Jdu na univerzitu s jeho tátou. Seznámí se s naší sestrou. Jde bez své sestry. Chci uit ruštinu. Uím se ve škole. Seznámíte se naším strýcem. Kde je vaše babika? Chceš vidt jeho manželku? Jdu k jeho synovi. Moje máma mluví se svou sestrou. Vidíš svojí manželku? Ute anglitinu! Telefonuje do školy. Chci se seznámit s tvojí mámou. Kde je náš editel? Vidíme tvého manžela. Jdeš do msta bez tvého vnuka? Vidím jeho auto. Kde je tvá sestra? Telefonujete na univerzitu? Herec se seznámí s naším editelem. Ona uí eštinu ve škole. U ruštinu! Herec mluví o svém vnukovi. Zatelefonuj své tet! Vidím jeho msto. Oni uí ruštinu. Jeho otec nepracuje jako herec. Ddeek jde se svou vnukou. Jeho máma neslyší. Hned zatelefonuje svému píteli. Jdeme do vesnice bez jeho vnuka. Chci vidt jejího manžela. Noviná te o svém synovi. Chci zatelefonovat tvé mám. Zatelefonujeme naši babice. Telefonuješ Kát? Zatelefonuj svému manželovi! Anna mluví o své kamarádce. Herec mluví o své vesnici. editel mluví o své škole. Co íká váš právník? Pan Pavlov mluví o své nemocnici. Jdu do msta bez mého syna. Herec se nechce seznámit s vaším editelem. Stránka 9 z 44

10 Seznamte se s naším synem! Seznámí Annu se svou manželkou. Noviná se seznamuje s naším mstem. Vidím jeho mámu. Kde se uíte? asto telefonuji mé kamarádce. S kým mluví váš ekonom? Jdu do msta s jeho sestrou. Herec mluví o našem mst. Právník mluví o naši vesnici. Jdu s Annou k našemu strýci. Oni se uí na univerzit v Moskv. Uíme ruštinu. Vidíš svého manžela? Jdeme do msta bez jejího syna. Zatelefonujte své vnuce! Chceš zatelefonovat svému manželovi? Seznámí Annu se svou dcerou. Zatelefonují našemu ekonomovi. Ona se vbec neuí. Vidíš mou vnuku? Jdeme do vesnice bez její mámy. Náš editel telefonuje na univerzitu. Vidím její auto. Její máma nebydlí ve mst. Mluvím o jeho vnukovi. Noviná hovoí o našem strýci. Chcete zatelefonovat našemu právníkovi? Co vidí vaše vnuka? Uíš se ruštinu? Táta mluví o mém aut. Náš vnuk uí ruštinu. Seznámíš se s naším strýcem? Vidíš mého vnuka? Babika jde k seste bez své vnuky. Nyní telefonujeme našemu strýci. Vidíš svou knihu? Seznámíš Annu s naší tetou. Noviná mluví s naším editelem. Seznámím Pavla s mým manželem. On jde bez svého kamaráda. Uíte se ve škole? Petr jde se svou sestrou nebo se svou mámou? Skloování podstatných jmen stedního rodu. / Skloování pivlastovacích Vy nejíte rybu? asto chodíme do kina. Jeho syn je v naší budov. Nepijeme mléko. Stránka 10 z 44

11 Nechci jíst jablko. Co pijete? Je to vaše budova? Nemám ráda to kino. Pavel tam jde s mým dopisem. Jde tam bez tvého dopisu. Bez chleba Pavel maso nejí. Pavel mluví o své budov. Nezapome ten dopis! V kin Viktor nepije. Anna nechce jíst maso. Chodím do kina. Máma tam jde s mlékem pro svého syna. Chodíš asto do lesa? Táta chodí asto do lesa. Pavel mluví o tvém dopisu. Chléb bez másla nechci. Máma jde s jejich dopisem pro tetu. Ten dopis je pro tebe. Jíme rybu. Anna mluví o jeho dopisu. Žiji ve vaší budov. Vy na schzi pijete aj? Je to naše budova. Táta nechce mluvit o vaší schzi. Oni v naší budov pijí vodku? Mluvíš o jejím okn? Anna nechodí ráda do kina. Budu na jejich schzi. Mámo, nejez maso. Nechcete pít aj? Nemluvíme o naší budov. Te nepijte! Te pijeme aj. Máma je ve vaší budov. Viktor mluví o mém dopisu. Chodíš do kina? Chléb s máslem nechceme. Bez mléka chléb nechci. Chceš jíst? Kde je mj dopis? Pavel chodí do kina? Jdu do jejich budovy. Nino, jez jablko! Pavle Ivanovii, nepijte vodku! asto chodím do lesa. Kde je jeho dopis? Anna chodí do lesa? Na schzi vodku nepijeme. Stránka 11 z 44

12 Nadnko, pij mléko! Nechote tam! Bez chleba rybu nejím. Chcete pít nebo jíst? Rád chodím do kina. Anna tam jde s tvým dopisem. Pij aj! Necho tam! Viktore, nejez rybu! Oni nepijí mléko, ale aj. Táta mluví o jejím dopisu. Máš rád vaši vesnici? Viktor nejí naše maso. Bez másla chléb nechce. Kde je jejich dopis? Mluvíme o jeho dopisu. Táta tam jde s jeho dopisem. Nao, nejez máslo bez chleba! Co piješ? Vidíš naše okno? Anna bude na vaší schzi? Budeš na naší schzi? Pavel jde k našemu oknu. Pavel nejí maso? Ten dopis je pro mne? Chcete jíst? asto jíte maso s chlebem. Pavle Ivanovii, nejezte rybu! Rádi chodíme do divadla. Táta mluví o našem okn. Jdete do naší budovy? Její syn chce pít mléko. Je to v jejich okn? Ty nejíš rybu? Chceš pít vodku? Nezapome dopis své mám! Nezapome te dopis svému synovi! Pavel chodí rád do kina. Chodíte rádi do kina? Máma mluví o svém dopisu. Viktore, nepij vodku! Anno Petrovno, pijte aj! Pracuješ v naší budov? editel mluví o vaší schzi. Pijete aj nebo mléko? Kde je jejich okno? Te nejezte! Oni chodí rádi do lesa. Pavel asto pije aj. Stránka 12 z 44

13 Chodí tam bez svého syna. Pavel te nejí. Nemluvíš o naší budov? Anna mluví o naší schzi. Nezapome dopis svému muži! Nechceš jíst polévku? Pavel tam jde bez svého dopisu. Kde je její okno? Oni nechtjí pít mléko. Vidíte jeho dopis? Vidíš tu budovu? Pijete mléko? Ty nejíš naši rybu? On žije v naší budov. Chcete chléb s mlékem? Chodíte asto do kina? Jeho syn nejí chleba s máslem. Anna tam jde s dopisem pro tátu. Pro mého syna chci jablko. Nemám rád naše msto. Skloování podstatných jmen v množném ísle To je msto bez park? Studenti tou knížky. Vidíte lidi u moe? Máte pirohy? Má dm bez polí? Studenti nemohou pracovat v nemocnici. Je to msto bez budov. Pavel jede do vesnice. Mají oechy? Jedeme k babice. Kde jsou brýle? Viktor nemá rád veery bez dvat. Máš knížky? Máma te knížky bez brýlí. Chlapci mluví o knížkách. Chlapci tam jdou bez dvat. Mžete jet k moi. Je to vesnice s domy? Dvata jedou ke chlapcm. Je to vesnice bez dom a bez lidí. Ivan asto mluví o dvatech. Pavel má rád veery s dvaty a vodkou. Mžeme zatelefonovat studentm. Jedeš s námi k moi? Anna jede k moi s dtmi? Studenti mluví o veerech ve mst. Vidím studenty u moe. Stránka 13 z 44

14 Kde jsou knížky? Chlapci jedí pirohy s jablky. Kde jsou v mst parky? Dvata vidí lovka v moi. Ddeek mluví o moích v Rusku. Bratr pracuje na moi. Jedu k jezerm. Pavel jde k ddekovi s knížkami. Viktor jede do msta bez knížek. Ddeek mluví o lovku na moi. Vra asto mluví o studentech. Pavel jde k mám bez piroh. Mžeš ke mn pijít? Ne, mám rád pirohy. Jíš rád oechy? Vro Pavlovno, jete s námi k moi. Ddeek mluví o brýlích. Jsou zem bez moe? Babika mluví o polích na vesnici. Dvata tam jdou bez chlapc. Ach, rána na jezee... editel nechce mluvit s dtmi. Viktor asto mluví o domech ve své vesnici. Vidíš pirohy? Nino Ivanovno, jete s námi do divadla! Vidíte kuchyn v naší budov? Anna nemže pijít. Jedu do msta. Vidíš parky? Lena a Káa mluví o dtech. Máš rád veery na jezee bez lidí? Kde jsou dvata? Chlapec jí piroh s jablky. Vidíš domy ve vesnici? To jsou pirohy s oechy? Chlapci jedou k babice s jablky. Je v echách moe? Studenti mohou zatelefonovat editeli. Dvata mluví o ránech na jezeru. Chlapci jedou k dvatm. Vidíte dti u moe? Mohu jít do kina. Jana mluví o jablkách. Péo, je s Káou do vesnice. Dvata tou knížky. Bez brýlí nevidím. Ddeek pracuje na poli. Nina mluví o parcích ve mst. Chlapci jedou do Moskvy. Stránka 14 z 44

15 Vidíte psy v moi? Máme dm a pole. Dvata vidí lidi na poli. Jedete k ddekovi? Vidíte oechy? Dívky mohou íst tyto knížky. Jdeme do kina s dvaty. Vidíš jablka? S Pavlem jedeme k dvatm. Chlapci jdou ke lovku se psy. Máte pole? Máma má jablka. Chlapci mluví o lidech ve vesnici. Mají domy a pole. Pavel mže zatelefonovat Kát? Jedeš do msta? Jedeš ke studentm autem? Je to zem bez jezer. Káa jede do kina. Pavel jede k moi. Skloování pídavných jmen v jednotném ísle Mladík jede do msta. Dáš mi bílou kvtinu? Teta mluví o svém tichém mst. Ddeek dá vnukovi erného psa. Vidíte v budov nové okno? Nasa zná tvou mámu. Pavel se zajímá o jarní pírodu. Dáte mi svou krásnou koku? Naše škola je v tiché budov. Dej mi bílou kvtinu! Anna dostane auto od svého mladého pítele. Nina má ráda zimní pírodu. Sestra te o podzimním veeru v tichém lese. Petr jde do lesa se svým velkým psem. Žijete v tichém mst? Anna mluví o svém tichém píteli. Vladimír zná mou sestru. Znáš mladíka se psem? Táta mluví o nové budov. Dve jde do kina s mladíkem. Pavel dá Kát modrou kvtinu. Jde tam bez své krásné pítelkyn. Jdu k naší modré budov. Žiji v nové budov. Zajímají se o psy. Bratr te o jarním veeru v krásném mst. Dti jdou do nové školy. Stránka 15 z 44

16 Zajímáme se o zimní pírodu. Je to taška s ervenou kvtinou. Máma dá svému synovi erného psa. Zajímám se o letní pírodu. Anna jede do msta se svým dobrým idiem. Noviná mluví o svém žlutém aut. Kdo vidí tmav modré jezero? Jde do parku s velkým psem. Pavel mi dá krásnou tašku. Anna jde k jezeru se svou dobrou pítelkyní. Káa dá mám zelené auto. Zimní píroda je tichá. Máma mluví o zimním veeru v cizím mst. Moje máma je mladá. editel jde ke svému dobrému idii. Pavel dostane krásné auto. Znám jeho nové auto. Žiješ ve velké budov? Žijeme ve vysoké budov. Znáš to tiché msto? Kdo je ten cizí lovk? editel dostane žluté auto. Pavel mluví o našem zelenem jezee. Mluví s naším tichým kamarádem. Anna mluví o svém dobrém idii. Zajímáš se o auta? Dostaneš horký aj. Sestra mluví s cizí dívkou. V našem dom je zelené okno. Dáš mi svj dobrý vz? Ivan dá Nin jarní kvtinu. Znáte našeho mladého idie? Vidíte mé nové auto? Dáte nám žlutou knížku? Znám mladé ženy ve vesnici. editel mluví o nové škole. Dostanu krásnou novou tašku. Vidíte lidi u modrého jezera? Táta te o zimním ránu v tiché vesnici. Vidíte ervené auto? Kde je nové auto? Pavel má rád letní pírodu. Rád chodím k tichému jezeru. Podnikatel dostane tmav modré auto. Pavel mluví o svém velkém aut. Péa mluví o své hodné babice. Znáte mého tátu? Dám ti ervenou kvtinu. Táta mi dá svou zelenou knížku. Stránka 16 z 44

17 Jdu do kina s naším tichým kamarádem. Vidíte tu velkou budovu? Dáme dtem pirohy. Máte rádi pirohy s horkým mlékem? Anna mluví s naší tichou pítelkyní. Zajímáte se o divadlo? Žije v tiché vesnici. Lena se zajímá o podzimní pírodu. Nechci chléb bez horkého mléka. Vidíte ten zelený vz? Vidíte jeho nový vz. Máma te o letním veeru u tichého jezera. Ddeek mluví o hezké dívce. Vra tam jde bez svého tichého pítele. Vidíte budovu s modrým oknem? Nechci horké mléko. Káa mluví o své tiché pítelkyni. Kdo žije ve vysoké budov? Znáte mého dobrého ddeka? Dáte mi vodku s horkým ajem? Teta má hezký vz. Viktor mluví o našem tichém kamarádovi. Znám tvého bratra. Vidíte mj nový vz? Viktor jde do kina se svým vysokým bratrem. Ddeek žije v tiché vesnici. Máma mluví s cizím chlapcem. Žijeme v krásné budov. Dá mi svoji dobrou knížku. Skloování pídavných jmen v množném ísle / Skloování podstatných jm Teta a Vra Pavlovna pijdou bez svých manžel. Pijdu se svými psy. Pive do nemocnice nové doktory! Cizinec asto mluví o tichých veerech u moe. Lena pivede jeho studenty. Vidíte naše tiché dti? Máma volá jeho studentm. Chodíme po vašich obchodech. Oteveš dvee. Pivedeš její pátele? To je polévka bez okurek. Pavel pijde s našimi lékai. Kde jsou zelené okurky? Vidíš jejich nové knížky? Pavel pivede tvé studenty. Píši o tvých dtech. Zavu naše dvee. Pivedu naše cizince. Stránka 17 z 44

18 Viktor pijde s vašimi studenty. Kde jsou mé nové nože? Po ulici jde dívka s mladíkem. Ivan oteve dvee bez nových klí. Otec jde k jejím studentm. Jdeme k tvým kamarádm. Vidíte naše ovce? Vezmi si chléb s okurkou. To jsou vaše dti? Pivedeš své lékae? Kde jsou Nmci? Vidíte naše vysoká okna? Pivedu nové studenty. Vidíš jeho nové stroje? Jdeme do parku bez našich manžel. Kde jsou její cizinci? Zaveš dvee jejich klíem? Petr zane psát dopis. Kam vedeš svého psa? Zanete už íst? Nezavou ten zámek. Vaše dvee oteve Petr. Pavel vidí mé nové tužky. Zaneš už pracovat? Otec asto mluví o svých nových studentech. Zani, prosím t, pracovat! Kam vedete vašeho syna? Kde jsou jejich otcové? Vidíme vaše nové stroje. Máma asto chodí po nových obchodech. Anna pijde s mými dtmi. Zavi, prosím t, okno! Otevu zámek klíem. Dti pijdou bez otc. Pavel tam jde bez tvých dtí. Pavel pracuje s nožem. Zítra pijdu s jejich studenty. Vedeme naše dti do školy. Zaneme pracovat v parku. Jdete k mým bratrm? Vidíte její nové tašky? idi tam jede bez Nmc. Zavi dvee! Zavete knihu! Zavete své dvee, prosím? Lena tam jde bez klí? Pivedeš vaše Nmce? Vra pijde bez svých cizinc. Nina Pavlovna tam jde se svým mužem? Stránka 18 z 44

19 Chodí po našich parcích. Pijdu s tvými dtmi. Otevi naše dvee! Lena pijde s cizincem? Pavel mluví o svých knihách. Píši už o jejich psech. Máma píše o letních veerech na vesnici. Kde jsou naše svíky? Pivete do divadla nové studenty! Otec volá mým studentm. editel pijde s lékaem. Kde jsou tvoje okurky? Kde jsou jeho lékai? Babika jde do msta bez jeho dtí. Babika pivede mé syny. Pivedu její studenty. Píšeme o vašich vesnicích. Neoteveme jejich dvee. Mluvíš o mých synech? Mluvíme o svých dtech. Lena pijde se svým otcem. Lena tam jde bez našich dtí. Ten zámek zaveme. Už otevete naše dvee? Píšeš o našich ulicích? Máma vede svého syna k babice. Zítra zanu pracovat. Kdo je ten mladík? Kde jsou vaši cizinci? Vidím nové obchody. Pijdete s jejími dtmi? Chodím po naších lesích. Vidíte naše vysoké budovy? Jedeme do msta bez vašich cizinc. Už vidím své klíe! Jdu do vesnice bez jejich dtí. Vyjádení možnosti, poteby, povinnosti a zákazu Zde se nesmí íst noviny. Jezdíš na kole ve mst? Ve vlaku se mže íst kniha. Babika potebuje zimní kabát. Potebujeme naše klíe. Ty si mžeš vzít jejich peníze? Anna potebuje nové lyže. Potebujeme programátora. Vezmi m s sebou. Pavel už mže jezdit na kole. Musím jít k editeli. Stránka 19 z 44

20 asto lyžuji. Tady se mže ekat na mámu. Anna nemusí ekat. Pavel vezme svou sestru dom. Tady se nesmí ekat. Tady se mže mluvit rusky. Máma musí ekat. Nespí, ale pijí. ekáme na našeho editele. Lenoko, spi, prosím t. Studenti nelyžují. Viktor musí zavolat dom. Jezdi s námi na kole! Oni si mžou vzít tvé noviny? Musím pracovat. V parku se nesmí jezdit na kole. Vaše peníze nepotebuji. Musíte jít k editeli. Studenti ekají na svého kamaráda. Pavel nespí, ale pracuje. Lyžujete asto? Mžu si vzít váš asopis? Vezmete sebou našeho psa? Mže se tam jet autobusem. Zde se mohou íst asopisy. Babika potebuje nového psa. V parku se nesmí lyžovat. Nelyžujte s námi ale s nimi! Anna potebuje moje noviny. V autobuse se nesmí pít vodka. Mžete si vzít naše lyže. Pavel eká na studenty. Zde se nesmí íst asopisy. Aleksandr nepotebuje vaše knihy. Mžu tady pokat? V divadle se nesmí spát. V divadle se nesmí pít vodka. Máma potebuje peníze. Mžeme si vzít vaše lyže? Už spíte? Musíte jet dom? Nesmíš jít dom. Potebuji novou tašku. ekám na mámu. Musíš ekat. Musíme jet do msta. Máma potebuje nový kabát. Nemusíš lyžovat. Nemusíme jít dom. Stránka 20 z 44

21 Spíš? Svou koku do msta nevezmu. Musím zavolat Kát. Nespíme v Moskv, ale v Petrohrad. Viktor nemusí ekat tady. Káa se musí seznámit s Viktorem. Studenti musí zavolat do školy. Musíte zavolat mám. Už mžu lyžovat. Nemusím jezdit na kole. Nesmí jít dom. Viktor jezdí na kole v parku. Potebuji vaše asopisy. Mže se tam jet vlakem. V parku se smí lyžovat. Je teba zavolat Kát. Vezmu Ninu dom. Potebujeme idie. Musím ekat. Je teba jít k editeli. Už mžeš pít pivo? Táta potebuje nový automobil. Studenti si mohou vzít naše lyže. Už mžete jet dom. Zde se mohou psát dopisy. Tady se nemusí spát. Zde se nesmí spát. ekáte na naše dti. Lyžuješ rád? Potebujete ten dopis? Ve vlaku se mže spát. V parku se mohou íst noviny. Mžu tady spát? Dti, musíte jít dom. Nespím. V autobuse se mže spát. Máma potebuje novou tužku. Juriji, musíš jít dom! ekáš na svého bratra? Pavel nepotebuje nové kolo. V parku se nesmí jezdit na kole. Musíme zavolat otci. Musíš jet do msta. Potebujeme nového lékae. Vezmte dti k moi. asto jezdíme na kole. Vezmeme naše dti do parku. Už mžeme jet k moi. Nepotebuje mluvit s otcem. Stránka 21 z 44

22 Leno, musíš jít dom. idii si vezmou sebou svá auta. Pavel nemusí žít ve mst. Potebujeme peníze. Mže se tu spát? Tady se nemusí spát. Skloování podstatných jmen pokraování / Nepravidelné skloování podst Máma jde do msta bez svých syn. Pijdu s naším hrdinou. To jsou naši synové. Pošli mi dopis, prosím. Kde jsou tví brati? Anna jde do školy bez svých propisek? ím budeš? Jsou to brati. Máme velké lesy. Ve škole eká jeden Anglian. V našem mst jsou nové tramvaje. Viktor pracuje na naší stanici. Pošlu ti dopis. Pavel jde do školy bez svých sešit. Je to msto bez tramvají. Nina Aleksejevna jde do kina se svou dcerou. Vidíš obany na námstí? Anna te volá svým strýcm. Petr pošle dopis bez známek. Sta se idiem! Kde jsou naše domy? To je pohádka pro naše dti. Kde jsou naši dva noví pátelé? Studenti pijdou bez svých pátel. V noci nepracuji. Pavel jde do školy bez svých knížek? Pošleme mám naší knihu. Babika mluví o fotografiích svých vnuk. Anna Pavlovna jde do kina bez své dcery. Kde jsou Angliané? Pavel je te v armád. To je tída bez mladík. Kde jsou vaši profesoi? Pavel mi pošle dopis. Jsou to mí pátelé. Tady nejsou naše okna. Vra mluví o svých dcerách. Sta te se našimi studenty! Naše vlaky jsou nové. Pošlete nám svj sešit? Tady hrdinové nejsou. Stránka 22 z 44

23 Vidíš naši stanici? Pracuji pes den. A kde jsou naše armády? Babika jde na námstí. Vidíš naše dít? editel mluví o naší stanici. Pavel pijde se svým konm. Vidíš své dcery? Jsou tu ti Angliané. Vra Pavlovna volá svým dcerám. Viktor jde do msta bez svých bratr. Pošleš mi svou knihu? Kde je jejich dít? Pavel volá své matce. Budeme studenty. Kde jsou naši noví pátelé? Budu programátorem. Vra jde do kina se svou matkou. Pijdeš se svým sešitem? Ve škole ekají ti Angliani. Profesorové pošlou studentovi své knihy. Vra Ivanovna volá své dcei. Pavel jede do msta s dtmi. Pošli mi mé knížky. Vidíte obany? Pavel volá Anglianovi. ím budete? Jsou to dva brati naší sekretáky. Vidíte Angliana? Kde jsou naši obané? Pošlete dopis babice. editel mluví o Anglianovi. Tady jsou tyi vysoké budovy. To jsou synové mé tety. Tady nejsou vaši noví pátelé. Jurij jde do školy se svou knížkou? Budeš lékaem? Máme dva nové profesory. Kde jsou naše vysoké budovy? Vidíte naši stanici? Naše msta jsou velká. Vidíš armádu Anglian? Pavel pošle dopis bez známky. Jsou tu Angliané. Anna pijde s fotografií svého syna. Petr mluví o své dcei. Kde jsou vaši hrdinové? Studenti pošlou svému profesorovi knihu. Tady jsou naše ti vysoké budovy. Stránka 23 z 44

24 Dej mi svou propisku! Pavel pijde se svými fotografiemi. Ivan má rád letní veery. Kde jsou vaše knížky? ím budou naši studenti? Tady nejsou vysoké budovy. Anna bude sekretákou. editel mluví s obany. To jsou dv naše nová okna. Kde je mj sešit? Irina Pavlovna jde do divadla bez svých dcer. Pehled pravidelného asování sloves v pítomném ase V zim se nekoupáme. Vra asto nosí modré kalhoty. Berete mí s sebou? Ty mn prosíš? Vozíte své dti do školy? Nerad kreslím. Hodíš mi mí? Co dláte v lét? Nebereme mí s sebou. Student asto kreslí. Studenti se dívají do okna. Studenti nosí knihy. Koupíte sukni? Hodím mí Len. Pavel se v lét koupe. Co neseš? Vra se dívá do okna. eknete to mám? asto nosíš ervenou sukni? Díváš se do okna? Vodím svou dceru do školy. Co kreslíš? Seznámíš m s ním? asto tancuješ? Kreslím sukni. Studenti prosí svého kamaráda. Vra vede dceru do školy. Vra se v lét koupe. Hodíme mí dtem. Pavel jí seznámí se studenty. Pedstavím t studentm. Dti kreslí mí. Co myslíš? Máma nosí modré kalhoty. Rádi chystáte pirohy? Studenti vozí dti do školy. Stránka 24 z 44

25 Vy nás prosíte? Nosíme do školy sešity. Lena hodí mí Nataše. Co dláš na podzim? asto tancuji. Peu pirohy. Studenti neberou knihy s sebou. Prosím t. Prosíme vás. Co kreslíte? Vedu dceru do školy. Co pipravuješ? Pavel t prosí. Lenoka schová svou sukni. Chystáte pirohy? Studenti nás pedstaví editeli. Co myslíte? Co si myslí editel? Studenti hodí mí dtem. asto nosím bílou sukni. Co si myslí studenti? Studenti to eknou profesorovi. Peeš pirohy? Studenti schovají vaše knihy. Co nesete? Dti peou pirohy. Pedstavíme vás studentm. Schovám svou knihu. Chystám pirohy. Nekreslíme mí. Studenti netaní. Pedstavíte nás studentm? Seznámíš nás s Lenou? Na jae se koupáte. ekneme to mám. Studenti nesou knihy. Pavel nevozí svou dceru do školy. Pavel m pedstaví studentm. Díváme se do okna. Vra bere mí s sebou? Schováš svj mí? Pedstavíš m studentm? Na jae se nekoupu. Peeme pirohy. Peete pirohy? Rád taníš? Hodíte mí dtem. Co koupíš? Máma koupí sukni. Stránka 25 z 44

26 Seznámíš m se studenty? Vodíš svou dceru do školy? Dívám se do okna. Rád se v lét procházíš? Bereš Vru do školy. Studenti t pedstaví editeli. asto tancujeme. ekneš to mám? Rád taním. Natašu do školy neberu. Nesu synovi mí. Co dlají studenti na jae? Schováme naše knihy. Bereš mí s sebou? Nosíš ervenou sukni? Vozíme naše dti do školy. asto tancujete? Vedeš dceru do školy? Koupíme kalhoty. Seznámíte nás? Nosíte do školy sešity? Seznámíme studenty s editelem. Nenosím ernou sukni. Pavel to ekne mám. Máma pee pirohy. eknu to mám. Studenti vedou dti do školy. Dti rády kreslí. Táta chystá pirohy. Co dlá Jurij v zim? Minulý as sloves Už jste to ekli? Vera jsem netancoval. Vera jsem pomohla mám. Okno spadlo. Vera jsem hodila mí do skín. Co jsme jedli vera? Tancoval jsi vera? Kdo schoval mí? V sobotu se dti nekoupaly. Vedli jste dti do školy. Vedl jsi dti do školy? V pondlí babika spadla. Nezamknuli jste dvee! Sedla jsem si do auta. Vera jsme se nekoupali. Vera jsem hodil mí do skín. Kam jste si sedli? Stránka 26 z 44

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 V minulém ísle jste se dozvdli o reakci p. uilek na množství lístk v igelitové tašce. No, podle m to tak dobré nebylo. Ale to je jedno. Dostal jsem za úkol vysvtlit, o co vlastn

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková Čeština pro cizince a azylanty Marie Hádková 2006 Obsah: Lekce 31 Telefonujeme... 5 Lekce 32 Blahopřejeme Vám... 10 Lekce 33 Zvířata kolem nás... 14 Lekce 34 Máme (v bytě) problém 10 krizových situací

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty ČEŠTINA Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty Úroveň A2 Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině Podporováno programem Celoživotního vzdělávání Evropské unie Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole !" #$"% &'()") )") *+,- *. Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole Prázdniny se již nezadržiteln blíží a druhé íslo Realisty máme na stole. Mockrát všem dkujeme za ohlasy i kritiku - jak tu dobrou,tak

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

LflittHtMI" ^VíYfííí>'MÍÍÍ'^''íO'íííWffif^^^^ iií]iíiiuia*l^'^'í''ii'n' liiliiilltiilijiiilimiillhililtlliliiljiiillllliilli^ IW liiilllliiliilj

LflittHtMI ^VíYfííí>'MÍÍÍ'^''íO'íííWffif^^^^ iií]iíiiuia*l^'^'í''ii'n' liiliiilltiilijiiilimiillhililtlliliiljiiillllliilli^ IW liiilllliiliilj liiliiilltiilijiiilimiillhililtlliliiljiiillllliilli^ IW liiilllliiliilj LflittHtMI" ^VíYfííí>'MÍÍÍ'^''íO'íííWffif^^^^ iií]iíiiuia*l^'^'í''ii'n' trn Presented lo ihe LlBRARYí///ie UNIVERSITY OF TORONTO

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více