Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor / Tvorba otázky / Osobní zájmena / Oslovování Oni nebydlí v Petrohradu? Bydlí ve Francii nebo v Nmecku? Kde pracuje maminka? Viktore Pavlovii, mluvte rusky! Anna bydlí v Moskv nebo v Petrohradu? Vra bydlí v Moskv? Kde pracují? V Petrohradu pracuje Viktor a bydlí Pavel. Anna je z USA. Bydlíte v Moskv nebo v Petrohradu? Viktore, kde bydlíš? Tatínku a maminko, nepracujte! Kde je? To není Anna Aleksejevna. Pracuje v Praze. Káa bydlí v Moskv? Oni nemluví anglicky? V Petrohradu bydlí Viktor? Pracujeme v Nmecku. Mluvíš anglicky? Anno Pavlovno, nemluvte francouzsky! Ne, nebydlíme v Petrohradu, ale v Moskv. Káa je z Moskvy. Pracují v Petrohradu? Bydlíme v Moskv. Ona nemluví francouzsky? Anna je z Francie, ale pracuje v esku. Kdo žije v USA? Nebydlíme v Moskv, ale v Petrohradu. Bydlíte v Petrohradu? Bydlí a pracují v Petrohradu. Ne, Káa je v Petrohradu. Anna mluví rusky a anglicky. Viktor pracuje v Moskv nebo v Petrohradu? Ne, nepracuji. Není v Moskv, ale v Petrohradu. Ne, nemluví esky. Je Káa v Moskv? Stránka 1 z 44

2 Bydlíš v Moskv? Ne, bydlí v esku. Vy nemluvíte nmecky? Ne, nepracujeme v Moskv, ale v Praze. Tatínek pracuje v Nmecku nebo v USA? Maminko, nepracuj v Nmecku! Káa a Anna bydlí v Petrohradu. Kde pracujete? V Moskv? Ne, nepracujeme. To je Káa. Odkud je Káa a Vasilij Petrovi? Anno Ivanovno, kde bydlíte? Vy nepracujete v Moskv? Nebydlí v USA, ale v Anglii. Káa bydlí v Moskv. Kde bydlíš? Bydlí v Rusku, v Moskv. Kdo pracuje v Moskv? Tatínku, mluv esky! Nebydlím v Moskv. V Moskv bydlí Vra nebo Anna? To je Vasilij Pavlovi. Ona nepracuje v Moskv? Pracuji v Moskv. Kde pracuje? Mluvím rusky. To je otec? Viktore Aleksejevii, pracujete v Nmecku? Mluvíš anglicky nebo francouzsky? Rusky mluví Káa nebo Péa? Bydlí v Rusku? Kde bydlíte? Kdo je to? Vasilij Petrovi je z Petrohradu. Mluvíme francouzsky. On nebydlí v USA? On nemluví esky? V Moskv bydlí Káa? Pracujete? Bydlí v Petrohradu? Ty nepracuješ v Rusku? Vro, mluv rusky! Kde je Pavel a Viktor? Anna a Viktor mluví anglicky. Viktor je z Anglie. Nemluví rusky. V Moskv není Káa, ale Viktor. Kde bydlí Pavel a Viktor? Kde žije otec? Ve Francii nebo v Rusku? Stránka 2 z 44

3 Anna Viktorovna je z Moskvy? Ne, nepracuje v Petrohradu. Kde pracuješ? Pavel není v Moskvy, ale z Prahy. Mluví esky. Kde bydlí? Pracujeme v Petrohradu. Nebydlím v Moskv, ale v Praze. Odkud je Pavel Pavlovi? Bydlí v Petrohradu. Pavel pracuje v Rusku. Vy nebydlíte v Anglii? Z Moskvy není Anna, ale Vra. Pracuješ v Praze nebo v Moskv? Mluvíte esky. Vra v Praze bydlí nebo pracuje? Kde žije matka? V Praze nebo v Petrohradu? Ona nebydlí v Anglii? Ne, nebydlíme v Petrohradu. Je v Petrohradu a ne v Moskv? Nemluví nmecky. Kdo mluví rusky? Ty nemluvíš esky? Oni nepracují v Praze? Vro a Pavle, žijte v Rusku! Kde jsou? Nemluvím anglicky, ale mluvím nmecky. Pracuje v Petrohradu? To není Viktor. Vra je z Petrohradu, ale bydlí v Moskv. Kde je Káa? Skloování podstatných jmen mužského a ženského rodu Vidíš auto? V kuchyni pracuje dda s babikou? Chcete jít ke kamarádce s bratrem? Pracuj v kuchyni! Bratr chce vidt Moskvu. Mluvíme o divadle. tu o obchodu. Mluvím o seste. Táta žije v Moskv bez mámy. Mluvíte o divadle s bratrem? Chceme žít v Petrohradu. idi mluví o tátovi. Kam jde podnikatel? Chci pracovat ve škole. Jde k seste. Nechcete pracovat v obchod? Stránka 3 z 44

4 Dda nepracuje jako idi. V obchod vidíš bratra nebo sestru? Dda nechce žít v Praze. Chceme pracovat v nemocnici. Jdete k sekretáce nebo k programátorovi? Bratr nemluví se sestrou. Mluví o bratrovi. V divadle pracuje bratr bez sestry. Chceme íst rusky. Nejdeme k prodavace. Chce íst o obchod. Nechceš mluvit s mámou? Nejdou do obchodu, ale do divadla. V divadle pracuje bratr se sestrou? Chtjí žít v Rusku. Jdu k ddekovi. V nemocnici pracuje dda? Vidíš idie? Je podnikatel. Nechceš pracovat v divadle bez kamaráda? Dda te o aut. Sestra nepracuje jako prodavaka, ale jako sekretáka. Vidíš idie, ale ne podnikatele. Babika mluví o ddekovi. Babika te o divadle. Máma mluví s tátou anglicky. Nepracuj v obchod! Nechceme pracovat v divadle s mámou. Babika mluví s ddou nmecky. Mluví s babikou nebo s ddekem? Sestra jde do nemocnice s tátou. Jdete k podnikateli? Chtjí pracovat v obchod. Jdu do divadla s bratrem. Nechce pracovat v divadle. Chceš žít v esku bez Anny? Chtjí mluvit s babikou. Jdu bez táty a mámy.. Máma te rusky nebo nemcky? V obchod pracuje sestra? Sekretáka nechce mluvit s idiem. tou o mám. tu o tátovi. Sestra mluví s kamarádem o Moskv. Podnikatel chce mluvit se sekretákou. Nemluvíš o kamarádce? Nemluví o bratrovi. Nechceš pracovat v obchod. Máma je prodavaka. Stránka 4 z 44

5 Máma chce žít v Rusku. Chcete pracovat v kuchyni? Chce mluvit s prodavakou. Jdeme do divadla. Jdeš k bratrovi nebo kamarádce? Nechtjí pracovat v kuchyni. Bratr pracuje se sestrou v nemocnici. Co tete? Pítel pracuje jako programátor. Chceme pracovat v obchod bez mámy. Jdete do nemocnice? V obchod pracuje Anna s pítelem? Chci mluvit s idiem. Bratr mluví s pítelkyni rusky. Jdu se sestrou do obchodu. Mluv o babice! Je idi? teš o divadle? Vy nechcete žít v Moskv. Máma pracuje v nemocnici. V nemocnici nepracuje dda, ale babika. Nechceme mluvit s prodavakou. Nejdou k idii, ale k sekretáce. Jde k mám? Chci íst o divadle. teme o automobilu. Nevidíme programátora. Táta pracuje jako idi. Máma nechce pracovat v obchod bez bratra. Vidím mámu s tátou. Sestra mluví s pítelem francouzky. Nechci pracovat v divadle. Máma chce pracovat v nemocnici s tátou. Chceme íst o nemocnici. Chce pracovat v bance. Jdeme k idii. Chce íst o aut. Vidí Moskvu. Jdu k babice. Bratr pracuje v divadle. Táta pracuje v obchod. Nechci pracovat v obchod bez sestry. Skloování osobních zájmen Pítel má dceru. My o ní asto slyšíme. Nemá ani mámu, ani tátu. My k ní nejdeme. Koku nemají. Stránka 5 z 44

6 Pijde se psem nebo bez psa? Nemají ani psa, ani koku. V tašce není pero. Nezapomeneš? Psovi íkáme "Filja". Nemluví o tob, ale o Borisovi. Vro Pavlovno, slyšíte m? Vidíš Nau se psem? S ní já všechno zapomenu. On neslyší. Máš tašku? Nemáme ani babiku, ani ddeka. Voláš mámu nebo tátu? Pijdeš s ní? O tob neslyším asto. Oni se mnou nemluví. Pavel asto o nm mluví. Pjdeš bez nj? On zapomene, jak se jmenuješ. Pijdu bez nich. Nezapomenete pijít ke Katce? Nemáš tašku? Jak se jmenujete? Pijdeme s nimi. Nemá ani syna, ani dceru. Podnikatel má auto. Holika volá babiku. Vidíš ji s Pavlem? Juriji, slyšíš nás? Nemáme syna. Oni s tebou nechtjí jít. Je v mst nemocnice? Nemám bratra. Nevidím ho. Ona zapomene, kde bydlíš. Ona s nimi nechce jít. Slyšíte mne? Nemáte pero? Má bratra nebo sestru? Vidíš ji? Nadnko, já nezapomenu. My vás nevidíme. Nemám tašku. Jmenuje se Viktor. Bez nho do nemocnice nejdu! Ty jdeš ke mn? My s tebou nechceme mluvit. Mají koku? Je ve vesnici obchod? Stránka 6 z 44

7 Nejmenuje se Naa, ale Káa. Pan Ševuk nás neslyší. Pijdete s nim? Jde s námi. Beze mne nepijdou. Ona s vámi nepijde? On ji nevolá. Nepijdeme s ní. Oni nás nevidí. O ní on ješt uslyší! Ji vidím, ale psa nevidím. Má táta auto? Tašku nemám. Máš sestru? Vy o nm ješt uslyšíte! Máš bratra? Já ji nevidím. Chcete ji vidt? Oni k vám nepijdou. On nás nevidí. Jeho vidím, ale koku nevidím. Jak se jmenuješ? Má pan Mozgunov bratra? Mámo, slyšíš m? Jdu k tob. Máš knihu? Jak se jmenuje dcerka paní Michalkové? Mám syna! On ke mn nepijde. Máma má koku nebo psa? O nich máma nemluví. Jak se jmenuje? Nemám propisku. Jde bez vás. Mám auto. Ona ke mn nechce pijít. Jmenuji se Viktor. Já k ní nejdu. Ty o mn ješt uslyšíš! Oni k vám nechtjí pijít. Chceš ho vidt? Vy nás vidíte? Je v tašce pero? Pijdeš s paní Kirilenko? Koce íkám "Dima". Oni nás slyší? Ve vesnici nemocnice není. Kamarádka má syna. Je ve vesnici nemocnice? Stránka 7 z 44

8 Nemá auto. Vy k nmu jdete? Chlapeek volá mámu. Já jsem Nikita. Neslyším ani vás, ani jeho. Pijdu s nimi. Vy jste Vra? Já o vás asto slyším. Ona nás nechce vidt. O nás nemluví. Já k nim nejdu. Pijdeš s ním? Bez vás nejde. Pan Novikov nemá auto. Jmenuje se Naa. Slyšíš ho? Pavel pijde bez ní. S ním všechno zapomeneš. Naa má babiku i ddeka. V aut taška není. Máte psa? Skloování pivlastovacích zájmen v mužském a ženském rod Mj táta mluví se svým bratrem. Jdu k jeho dcei. Seznámíš se s naší vnukou? Mluvíme o jeho vnuce. Anna jde se svým synem nebo se svým manželem? Pan Pavlov jde k mému manželovi. Chtjí zatelefonovat svému editeli? Nyní se seznámí s naším tátou. Nyní se seznámíme s vašim mstem. Vidíš mou mámu? Zatelefonujete Ann Petrovn? Vidíš naše msto? Chce zatelefonovat své manželce. Seznámí se s naším hercem. Noviná nechce mluvit o našem editeli. Te zatelefonuji. Vidíme tvou ženu. Seznámím se s vašim editelem. Chceme zatelefonovat našemu ddekovi. Chceme zatelefonovat naší mám. Jdu k babice bez našeho syna. Jde bez své pítelkyn. Zatelefonuješ mu? Ddeek telefonuje svému synovi. Seznámíme pana Blajeva s našim ekonomem. Chce zatelefonovat svému vnukovi. Stránka 8 z 44

9 On uí ruštinu? Uíte se na univerzit? editel mluví o vašem mst. Vidíš své msto? Jdu na univerzitu s jeho tátou. Seznámí se s naší sestrou. Jde bez své sestry. Chci uit ruštinu. Uím se ve škole. Seznámíte se naším strýcem. Kde je vaše babika? Chceš vidt jeho manželku? Jdu k jeho synovi. Moje máma mluví se svou sestrou. Vidíš svojí manželku? Ute anglitinu! Telefonuje do školy. Chci se seznámit s tvojí mámou. Kde je náš editel? Vidíme tvého manžela. Jdeš do msta bez tvého vnuka? Vidím jeho auto. Kde je tvá sestra? Telefonujete na univerzitu? Herec se seznámí s naším editelem. Ona uí eštinu ve škole. U ruštinu! Herec mluví o svém vnukovi. Zatelefonuj své tet! Vidím jeho msto. Oni uí ruštinu. Jeho otec nepracuje jako herec. Ddeek jde se svou vnukou. Jeho máma neslyší. Hned zatelefonuje svému píteli. Jdeme do vesnice bez jeho vnuka. Chci vidt jejího manžela. Noviná te o svém synovi. Chci zatelefonovat tvé mám. Zatelefonujeme naši babice. Telefonuješ Kát? Zatelefonuj svému manželovi! Anna mluví o své kamarádce. Herec mluví o své vesnici. editel mluví o své škole. Co íká váš právník? Pan Pavlov mluví o své nemocnici. Jdu do msta bez mého syna. Herec se nechce seznámit s vaším editelem. Stránka 9 z 44

10 Seznamte se s naším synem! Seznámí Annu se svou manželkou. Noviná se seznamuje s naším mstem. Vidím jeho mámu. Kde se uíte? asto telefonuji mé kamarádce. S kým mluví váš ekonom? Jdu do msta s jeho sestrou. Herec mluví o našem mst. Právník mluví o naši vesnici. Jdu s Annou k našemu strýci. Oni se uí na univerzit v Moskv. Uíme ruštinu. Vidíš svého manžela? Jdeme do msta bez jejího syna. Zatelefonujte své vnuce! Chceš zatelefonovat svému manželovi? Seznámí Annu se svou dcerou. Zatelefonují našemu ekonomovi. Ona se vbec neuí. Vidíš mou vnuku? Jdeme do vesnice bez její mámy. Náš editel telefonuje na univerzitu. Vidím její auto. Její máma nebydlí ve mst. Mluvím o jeho vnukovi. Noviná hovoí o našem strýci. Chcete zatelefonovat našemu právníkovi? Co vidí vaše vnuka? Uíš se ruštinu? Táta mluví o mém aut. Náš vnuk uí ruštinu. Seznámíš se s naším strýcem? Vidíš mého vnuka? Babika jde k seste bez své vnuky. Nyní telefonujeme našemu strýci. Vidíš svou knihu? Seznámíš Annu s naší tetou. Noviná mluví s naším editelem. Seznámím Pavla s mým manželem. On jde bez svého kamaráda. Uíte se ve škole? Petr jde se svou sestrou nebo se svou mámou? Skloování podstatných jmen stedního rodu. / Skloování pivlastovacích Vy nejíte rybu? asto chodíme do kina. Jeho syn je v naší budov. Nepijeme mléko. Stránka 10 z 44

11 Nechci jíst jablko. Co pijete? Je to vaše budova? Nemám ráda to kino. Pavel tam jde s mým dopisem. Jde tam bez tvého dopisu. Bez chleba Pavel maso nejí. Pavel mluví o své budov. Nezapome ten dopis! V kin Viktor nepije. Anna nechce jíst maso. Chodím do kina. Máma tam jde s mlékem pro svého syna. Chodíš asto do lesa? Táta chodí asto do lesa. Pavel mluví o tvém dopisu. Chléb bez másla nechci. Máma jde s jejich dopisem pro tetu. Ten dopis je pro tebe. Jíme rybu. Anna mluví o jeho dopisu. Žiji ve vaší budov. Vy na schzi pijete aj? Je to naše budova. Táta nechce mluvit o vaší schzi. Oni v naší budov pijí vodku? Mluvíš o jejím okn? Anna nechodí ráda do kina. Budu na jejich schzi. Mámo, nejez maso. Nechcete pít aj? Nemluvíme o naší budov. Te nepijte! Te pijeme aj. Máma je ve vaší budov. Viktor mluví o mém dopisu. Chodíš do kina? Chléb s máslem nechceme. Bez mléka chléb nechci. Chceš jíst? Kde je mj dopis? Pavel chodí do kina? Jdu do jejich budovy. Nino, jez jablko! Pavle Ivanovii, nepijte vodku! asto chodím do lesa. Kde je jeho dopis? Anna chodí do lesa? Na schzi vodku nepijeme. Stránka 11 z 44

12 Nadnko, pij mléko! Nechote tam! Bez chleba rybu nejím. Chcete pít nebo jíst? Rád chodím do kina. Anna tam jde s tvým dopisem. Pij aj! Necho tam! Viktore, nejez rybu! Oni nepijí mléko, ale aj. Táta mluví o jejím dopisu. Máš rád vaši vesnici? Viktor nejí naše maso. Bez másla chléb nechce. Kde je jejich dopis? Mluvíme o jeho dopisu. Táta tam jde s jeho dopisem. Nao, nejez máslo bez chleba! Co piješ? Vidíš naše okno? Anna bude na vaší schzi? Budeš na naší schzi? Pavel jde k našemu oknu. Pavel nejí maso? Ten dopis je pro mne? Chcete jíst? asto jíte maso s chlebem. Pavle Ivanovii, nejezte rybu! Rádi chodíme do divadla. Táta mluví o našem okn. Jdete do naší budovy? Její syn chce pít mléko. Je to v jejich okn? Ty nejíš rybu? Chceš pít vodku? Nezapome dopis své mám! Nezapome te dopis svému synovi! Pavel chodí rád do kina. Chodíte rádi do kina? Máma mluví o svém dopisu. Viktore, nepij vodku! Anno Petrovno, pijte aj! Pracuješ v naší budov? editel mluví o vaší schzi. Pijete aj nebo mléko? Kde je jejich okno? Te nejezte! Oni chodí rádi do lesa. Pavel asto pije aj. Stránka 12 z 44

13 Chodí tam bez svého syna. Pavel te nejí. Nemluvíš o naší budov? Anna mluví o naší schzi. Nezapome dopis svému muži! Nechceš jíst polévku? Pavel tam jde bez svého dopisu. Kde je její okno? Oni nechtjí pít mléko. Vidíte jeho dopis? Vidíš tu budovu? Pijete mléko? Ty nejíš naši rybu? On žije v naší budov. Chcete chléb s mlékem? Chodíte asto do kina? Jeho syn nejí chleba s máslem. Anna tam jde s dopisem pro tátu. Pro mého syna chci jablko. Nemám rád naše msto. Skloování podstatných jmen v množném ísle To je msto bez park? Studenti tou knížky. Vidíte lidi u moe? Máte pirohy? Má dm bez polí? Studenti nemohou pracovat v nemocnici. Je to msto bez budov. Pavel jede do vesnice. Mají oechy? Jedeme k babice. Kde jsou brýle? Viktor nemá rád veery bez dvat. Máš knížky? Máma te knížky bez brýlí. Chlapci mluví o knížkách. Chlapci tam jdou bez dvat. Mžete jet k moi. Je to vesnice s domy? Dvata jedou ke chlapcm. Je to vesnice bez dom a bez lidí. Ivan asto mluví o dvatech. Pavel má rád veery s dvaty a vodkou. Mžeme zatelefonovat studentm. Jedeš s námi k moi? Anna jede k moi s dtmi? Studenti mluví o veerech ve mst. Vidím studenty u moe. Stránka 13 z 44

14 Kde jsou knížky? Chlapci jedí pirohy s jablky. Kde jsou v mst parky? Dvata vidí lovka v moi. Ddeek mluví o moích v Rusku. Bratr pracuje na moi. Jedu k jezerm. Pavel jde k ddekovi s knížkami. Viktor jede do msta bez knížek. Ddeek mluví o lovku na moi. Vra asto mluví o studentech. Pavel jde k mám bez piroh. Mžeš ke mn pijít? Ne, mám rád pirohy. Jíš rád oechy? Vro Pavlovno, jete s námi k moi. Ddeek mluví o brýlích. Jsou zem bez moe? Babika mluví o polích na vesnici. Dvata tam jdou bez chlapc. Ach, rána na jezee... editel nechce mluvit s dtmi. Viktor asto mluví o domech ve své vesnici. Vidíš pirohy? Nino Ivanovno, jete s námi do divadla! Vidíte kuchyn v naší budov? Anna nemže pijít. Jedu do msta. Vidíš parky? Lena a Káa mluví o dtech. Máš rád veery na jezee bez lidí? Kde jsou dvata? Chlapec jí piroh s jablky. Vidíš domy ve vesnici? To jsou pirohy s oechy? Chlapci jedou k babice s jablky. Je v echách moe? Studenti mohou zatelefonovat editeli. Dvata mluví o ránech na jezeru. Chlapci jedou k dvatm. Vidíte dti u moe? Mohu jít do kina. Jana mluví o jablkách. Péo, je s Káou do vesnice. Dvata tou knížky. Bez brýlí nevidím. Ddeek pracuje na poli. Nina mluví o parcích ve mst. Chlapci jedou do Moskvy. Stránka 14 z 44

15 Vidíte psy v moi? Máme dm a pole. Dvata vidí lidi na poli. Jedete k ddekovi? Vidíte oechy? Dívky mohou íst tyto knížky. Jdeme do kina s dvaty. Vidíš jablka? S Pavlem jedeme k dvatm. Chlapci jdou ke lovku se psy. Máte pole? Máma má jablka. Chlapci mluví o lidech ve vesnici. Mají domy a pole. Pavel mže zatelefonovat Kát? Jedeš do msta? Jedeš ke studentm autem? Je to zem bez jezer. Káa jede do kina. Pavel jede k moi. Skloování pídavných jmen v jednotném ísle Mladík jede do msta. Dáš mi bílou kvtinu? Teta mluví o svém tichém mst. Ddeek dá vnukovi erného psa. Vidíte v budov nové okno? Nasa zná tvou mámu. Pavel se zajímá o jarní pírodu. Dáte mi svou krásnou koku? Naše škola je v tiché budov. Dej mi bílou kvtinu! Anna dostane auto od svého mladého pítele. Nina má ráda zimní pírodu. Sestra te o podzimním veeru v tichém lese. Petr jde do lesa se svým velkým psem. Žijete v tichém mst? Anna mluví o svém tichém píteli. Vladimír zná mou sestru. Znáš mladíka se psem? Táta mluví o nové budov. Dve jde do kina s mladíkem. Pavel dá Kát modrou kvtinu. Jde tam bez své krásné pítelkyn. Jdu k naší modré budov. Žiji v nové budov. Zajímají se o psy. Bratr te o jarním veeru v krásném mst. Dti jdou do nové školy. Stránka 15 z 44

16 Zajímáme se o zimní pírodu. Je to taška s ervenou kvtinou. Máma dá svému synovi erného psa. Zajímám se o letní pírodu. Anna jede do msta se svým dobrým idiem. Noviná mluví o svém žlutém aut. Kdo vidí tmav modré jezero? Jde do parku s velkým psem. Pavel mi dá krásnou tašku. Anna jde k jezeru se svou dobrou pítelkyní. Káa dá mám zelené auto. Zimní píroda je tichá. Máma mluví o zimním veeru v cizím mst. Moje máma je mladá. editel jde ke svému dobrému idii. Pavel dostane krásné auto. Znám jeho nové auto. Žiješ ve velké budov? Žijeme ve vysoké budov. Znáš to tiché msto? Kdo je ten cizí lovk? editel dostane žluté auto. Pavel mluví o našem zelenem jezee. Mluví s naším tichým kamarádem. Anna mluví o svém dobrém idii. Zajímáš se o auta? Dostaneš horký aj. Sestra mluví s cizí dívkou. V našem dom je zelené okno. Dáš mi svj dobrý vz? Ivan dá Nin jarní kvtinu. Znáte našeho mladého idie? Vidíte mé nové auto? Dáte nám žlutou knížku? Znám mladé ženy ve vesnici. editel mluví o nové škole. Dostanu krásnou novou tašku. Vidíte lidi u modrého jezera? Táta te o zimním ránu v tiché vesnici. Vidíte ervené auto? Kde je nové auto? Pavel má rád letní pírodu. Rád chodím k tichému jezeru. Podnikatel dostane tmav modré auto. Pavel mluví o svém velkém aut. Péa mluví o své hodné babice. Znáte mého tátu? Dám ti ervenou kvtinu. Táta mi dá svou zelenou knížku. Stránka 16 z 44

17 Jdu do kina s naším tichým kamarádem. Vidíte tu velkou budovu? Dáme dtem pirohy. Máte rádi pirohy s horkým mlékem? Anna mluví s naší tichou pítelkyní. Zajímáte se o divadlo? Žije v tiché vesnici. Lena se zajímá o podzimní pírodu. Nechci chléb bez horkého mléka. Vidíte ten zelený vz? Vidíte jeho nový vz. Máma te o letním veeru u tichého jezera. Ddeek mluví o hezké dívce. Vra tam jde bez svého tichého pítele. Vidíte budovu s modrým oknem? Nechci horké mléko. Káa mluví o své tiché pítelkyni. Kdo žije ve vysoké budov? Znáte mého dobrého ddeka? Dáte mi vodku s horkým ajem? Teta má hezký vz. Viktor mluví o našem tichém kamarádovi. Znám tvého bratra. Vidíte mj nový vz? Viktor jde do kina se svým vysokým bratrem. Ddeek žije v tiché vesnici. Máma mluví s cizím chlapcem. Žijeme v krásné budov. Dá mi svoji dobrou knížku. Skloování pídavných jmen v množném ísle / Skloování podstatných jm Teta a Vra Pavlovna pijdou bez svých manžel. Pijdu se svými psy. Pive do nemocnice nové doktory! Cizinec asto mluví o tichých veerech u moe. Lena pivede jeho studenty. Vidíte naše tiché dti? Máma volá jeho studentm. Chodíme po vašich obchodech. Oteveš dvee. Pivedeš její pátele? To je polévka bez okurek. Pavel pijde s našimi lékai. Kde jsou zelené okurky? Vidíš jejich nové knížky? Pavel pivede tvé studenty. Píši o tvých dtech. Zavu naše dvee. Pivedu naše cizince. Stránka 17 z 44

18 Viktor pijde s vašimi studenty. Kde jsou mé nové nože? Po ulici jde dívka s mladíkem. Ivan oteve dvee bez nových klí. Otec jde k jejím studentm. Jdeme k tvým kamarádm. Vidíte naše ovce? Vezmi si chléb s okurkou. To jsou vaše dti? Pivedeš své lékae? Kde jsou Nmci? Vidíte naše vysoká okna? Pivedu nové studenty. Vidíš jeho nové stroje? Jdeme do parku bez našich manžel. Kde jsou její cizinci? Zaveš dvee jejich klíem? Petr zane psát dopis. Kam vedeš svého psa? Zanete už íst? Nezavou ten zámek. Vaše dvee oteve Petr. Pavel vidí mé nové tužky. Zaneš už pracovat? Otec asto mluví o svých nových studentech. Zani, prosím t, pracovat! Kam vedete vašeho syna? Kde jsou jejich otcové? Vidíme vaše nové stroje. Máma asto chodí po nových obchodech. Anna pijde s mými dtmi. Zavi, prosím t, okno! Otevu zámek klíem. Dti pijdou bez otc. Pavel tam jde bez tvých dtí. Pavel pracuje s nožem. Zítra pijdu s jejich studenty. Vedeme naše dti do školy. Zaneme pracovat v parku. Jdete k mým bratrm? Vidíte její nové tašky? idi tam jede bez Nmc. Zavi dvee! Zavete knihu! Zavete své dvee, prosím? Lena tam jde bez klí? Pivedeš vaše Nmce? Vra pijde bez svých cizinc. Nina Pavlovna tam jde se svým mužem? Stránka 18 z 44

19 Chodí po našich parcích. Pijdu s tvými dtmi. Otevi naše dvee! Lena pijde s cizincem? Pavel mluví o svých knihách. Píši už o jejich psech. Máma píše o letních veerech na vesnici. Kde jsou naše svíky? Pivete do divadla nové studenty! Otec volá mým studentm. editel pijde s lékaem. Kde jsou tvoje okurky? Kde jsou jeho lékai? Babika jde do msta bez jeho dtí. Babika pivede mé syny. Pivedu její studenty. Píšeme o vašich vesnicích. Neoteveme jejich dvee. Mluvíš o mých synech? Mluvíme o svých dtech. Lena pijde se svým otcem. Lena tam jde bez našich dtí. Ten zámek zaveme. Už otevete naše dvee? Píšeš o našich ulicích? Máma vede svého syna k babice. Zítra zanu pracovat. Kdo je ten mladík? Kde jsou vaši cizinci? Vidím nové obchody. Pijdete s jejími dtmi? Chodím po naších lesích. Vidíte naše vysoké budovy? Jedeme do msta bez vašich cizinc. Už vidím své klíe! Jdu do vesnice bez jejich dtí. Vyjádení možnosti, poteby, povinnosti a zákazu Zde se nesmí íst noviny. Jezdíš na kole ve mst? Ve vlaku se mže íst kniha. Babika potebuje zimní kabát. Potebujeme naše klíe. Ty si mžeš vzít jejich peníze? Anna potebuje nové lyže. Potebujeme programátora. Vezmi m s sebou. Pavel už mže jezdit na kole. Musím jít k editeli. Stránka 19 z 44

20 asto lyžuji. Tady se mže ekat na mámu. Anna nemusí ekat. Pavel vezme svou sestru dom. Tady se nesmí ekat. Tady se mže mluvit rusky. Máma musí ekat. Nespí, ale pijí. ekáme na našeho editele. Lenoko, spi, prosím t. Studenti nelyžují. Viktor musí zavolat dom. Jezdi s námi na kole! Oni si mžou vzít tvé noviny? Musím pracovat. V parku se nesmí jezdit na kole. Vaše peníze nepotebuji. Musíte jít k editeli. Studenti ekají na svého kamaráda. Pavel nespí, ale pracuje. Lyžujete asto? Mžu si vzít váš asopis? Vezmete sebou našeho psa? Mže se tam jet autobusem. Zde se mohou íst asopisy. Babika potebuje nového psa. V parku se nesmí lyžovat. Nelyžujte s námi ale s nimi! Anna potebuje moje noviny. V autobuse se nesmí pít vodka. Mžete si vzít naše lyže. Pavel eká na studenty. Zde se nesmí íst asopisy. Aleksandr nepotebuje vaše knihy. Mžu tady pokat? V divadle se nesmí spát. V divadle se nesmí pít vodka. Máma potebuje peníze. Mžeme si vzít vaše lyže? Už spíte? Musíte jet dom? Nesmíš jít dom. Potebuji novou tašku. ekám na mámu. Musíš ekat. Musíme jet do msta. Máma potebuje nový kabát. Nemusíš lyžovat. Nemusíme jít dom. Stránka 20 z 44

21 Spíš? Svou koku do msta nevezmu. Musím zavolat Kát. Nespíme v Moskv, ale v Petrohrad. Viktor nemusí ekat tady. Káa se musí seznámit s Viktorem. Studenti musí zavolat do školy. Musíte zavolat mám. Už mžu lyžovat. Nemusím jezdit na kole. Nesmí jít dom. Viktor jezdí na kole v parku. Potebuji vaše asopisy. Mže se tam jet vlakem. V parku se smí lyžovat. Je teba zavolat Kát. Vezmu Ninu dom. Potebujeme idie. Musím ekat. Je teba jít k editeli. Už mžeš pít pivo? Táta potebuje nový automobil. Studenti si mohou vzít naše lyže. Už mžete jet dom. Zde se mohou psát dopisy. Tady se nemusí spát. Zde se nesmí spát. ekáte na naše dti. Lyžuješ rád? Potebujete ten dopis? Ve vlaku se mže spát. V parku se mohou íst noviny. Mžu tady spát? Dti, musíte jít dom. Nespím. V autobuse se mže spát. Máma potebuje novou tužku. Juriji, musíš jít dom! ekáš na svého bratra? Pavel nepotebuje nové kolo. V parku se nesmí jezdit na kole. Musíme zavolat otci. Musíš jet do msta. Potebujeme nového lékae. Vezmte dti k moi. asto jezdíme na kole. Vezmeme naše dti do parku. Už mžeme jet k moi. Nepotebuje mluvit s otcem. Stránka 21 z 44

22 Leno, musíš jít dom. idii si vezmou sebou svá auta. Pavel nemusí žít ve mst. Potebujeme peníze. Mže se tu spát? Tady se nemusí spát. Skloování podstatných jmen pokraování / Nepravidelné skloování podst Máma jde do msta bez svých syn. Pijdu s naším hrdinou. To jsou naši synové. Pošli mi dopis, prosím. Kde jsou tví brati? Anna jde do školy bez svých propisek? ím budeš? Jsou to brati. Máme velké lesy. Ve škole eká jeden Anglian. V našem mst jsou nové tramvaje. Viktor pracuje na naší stanici. Pošlu ti dopis. Pavel jde do školy bez svých sešit. Je to msto bez tramvají. Nina Aleksejevna jde do kina se svou dcerou. Vidíš obany na námstí? Anna te volá svým strýcm. Petr pošle dopis bez známek. Sta se idiem! Kde jsou naše domy? To je pohádka pro naše dti. Kde jsou naši dva noví pátelé? Studenti pijdou bez svých pátel. V noci nepracuji. Pavel jde do školy bez svých knížek? Pošleme mám naší knihu. Babika mluví o fotografiích svých vnuk. Anna Pavlovna jde do kina bez své dcery. Kde jsou Angliané? Pavel je te v armád. To je tída bez mladík. Kde jsou vaši profesoi? Pavel mi pošle dopis. Jsou to mí pátelé. Tady nejsou naše okna. Vra mluví o svých dcerách. Sta te se našimi studenty! Naše vlaky jsou nové. Pošlete nám svj sešit? Tady hrdinové nejsou. Stránka 22 z 44

23 Vidíš naši stanici? Pracuji pes den. A kde jsou naše armády? Babika jde na námstí. Vidíš naše dít? editel mluví o naší stanici. Pavel pijde se svým konm. Vidíš své dcery? Jsou tu ti Angliané. Vra Pavlovna volá svým dcerám. Viktor jde do msta bez svých bratr. Pošleš mi svou knihu? Kde je jejich dít? Pavel volá své matce. Budeme studenty. Kde jsou naši noví pátelé? Budu programátorem. Vra jde do kina se svou matkou. Pijdeš se svým sešitem? Ve škole ekají ti Angliani. Profesorové pošlou studentovi své knihy. Vra Ivanovna volá své dcei. Pavel jede do msta s dtmi. Pošli mi mé knížky. Vidíte obany? Pavel volá Anglianovi. ím budete? Jsou to dva brati naší sekretáky. Vidíte Angliana? Kde jsou naši obané? Pošlete dopis babice. editel mluví o Anglianovi. Tady jsou tyi vysoké budovy. To jsou synové mé tety. Tady nejsou vaši noví pátelé. Jurij jde do školy se svou knížkou? Budeš lékaem? Máme dva nové profesory. Kde jsou naše vysoké budovy? Vidíte naši stanici? Naše msta jsou velká. Vidíš armádu Anglian? Pavel pošle dopis bez známky. Jsou tu Angliané. Anna pijde s fotografií svého syna. Petr mluví o své dcei. Kde jsou vaši hrdinové? Studenti pošlou svému profesorovi knihu. Tady jsou naše ti vysoké budovy. Stránka 23 z 44

24 Dej mi svou propisku! Pavel pijde se svými fotografiemi. Ivan má rád letní veery. Kde jsou vaše knížky? ím budou naši studenti? Tady nejsou vysoké budovy. Anna bude sekretákou. editel mluví s obany. To jsou dv naše nová okna. Kde je mj sešit? Irina Pavlovna jde do divadla bez svých dcer. Pehled pravidelného asování sloves v pítomném ase V zim se nekoupáme. Vra asto nosí modré kalhoty. Berete mí s sebou? Ty mn prosíš? Vozíte své dti do školy? Nerad kreslím. Hodíš mi mí? Co dláte v lét? Nebereme mí s sebou. Student asto kreslí. Studenti se dívají do okna. Studenti nosí knihy. Koupíte sukni? Hodím mí Len. Pavel se v lét koupe. Co neseš? Vra se dívá do okna. eknete to mám? asto nosíš ervenou sukni? Díváš se do okna? Vodím svou dceru do školy. Co kreslíš? Seznámíš m s ním? asto tancuješ? Kreslím sukni. Studenti prosí svého kamaráda. Vra vede dceru do školy. Vra se v lét koupe. Hodíme mí dtem. Pavel jí seznámí se studenty. Pedstavím t studentm. Dti kreslí mí. Co myslíš? Máma nosí modré kalhoty. Rádi chystáte pirohy? Studenti vozí dti do školy. Stránka 24 z 44

25 Vy nás prosíte? Nosíme do školy sešity. Lena hodí mí Nataše. Co dláš na podzim? asto tancuji. Peu pirohy. Studenti neberou knihy s sebou. Prosím t. Prosíme vás. Co kreslíte? Vedu dceru do školy. Co pipravuješ? Pavel t prosí. Lenoka schová svou sukni. Chystáte pirohy? Studenti nás pedstaví editeli. Co myslíte? Co si myslí editel? Studenti hodí mí dtem. asto nosím bílou sukni. Co si myslí studenti? Studenti to eknou profesorovi. Peeš pirohy? Studenti schovají vaše knihy. Co nesete? Dti peou pirohy. Pedstavíme vás studentm. Schovám svou knihu. Chystám pirohy. Nekreslíme mí. Studenti netaní. Pedstavíte nás studentm? Seznámíš nás s Lenou? Na jae se koupáte. ekneme to mám. Studenti nesou knihy. Pavel nevozí svou dceru do školy. Pavel m pedstaví studentm. Díváme se do okna. Vra bere mí s sebou? Schováš svj mí? Pedstavíš m studentm? Na jae se nekoupu. Peeme pirohy. Peete pirohy? Rád taníš? Hodíte mí dtem. Co koupíš? Máma koupí sukni. Stránka 25 z 44

26 Seznámíš m se studenty? Vodíš svou dceru do školy? Dívám se do okna. Rád se v lét procházíš? Bereš Vru do školy. Studenti t pedstaví editeli. asto tancujeme. ekneš to mám? Rád taním. Natašu do školy neberu. Nesu synovi mí. Co dlají studenti na jae? Schováme naše knihy. Bereš mí s sebou? Nosíš ervenou sukni? Vozíme naše dti do školy. asto tancujete? Vedeš dceru do školy? Koupíme kalhoty. Seznámíte nás? Nosíte do školy sešity? Seznámíme studenty s editelem. Nenosím ernou sukni. Pavel to ekne mám. Máma pee pirohy. eknu to mám. Studenti vedou dti do školy. Dti rády kreslí. Táta chystá pirohy. Co dlá Jurij v zim? Minulý as sloves Už jste to ekli? Vera jsem netancoval. Vera jsem pomohla mám. Okno spadlo. Vera jsem hodila mí do skín. Co jsme jedli vera? Tancoval jsi vera? Kdo schoval mí? V sobotu se dti nekoupaly. Vedli jste dti do školy. Vedl jsi dti do školy? V pondlí babika spadla. Nezamknuli jste dvee! Sedla jsem si do auta. Vera jsme se nekoupali. Vera jsem hodil mí do skín. Kam jste si sedli? Stránka 26 z 44

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Lekce 7 Rodina. 7.1 Struktury. 7.2 Text. Mám bratra. Mám sestru. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice.

Lekce 7 Rodina. 7.1 Struktury. 7.2 Text. Mám bratra. Mám sestru. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice. Lekce 7 Rodina 7.1 Struktury Mám bratra. Mám sestru. Můj bratr je ženatý. Moje sestra je vdaná. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice. Chybí mi rodina. Stýská se mi. Na co myslíš? Na koho myslíš?

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

Lekce 14 Co budete dělat?

Lekce 14 Co budete dělat? Lekce 14 Co budete dělat? 14.1 Struktury Jedu vlakem. Sejdeme se v sobotu. Budeme mluvit česky. Přijdu za chvíli. Dívám se na televizi. Čekám na kamarádku. Čekám na tebe. Jak často máte češtinu? Dvakrát

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. íslovky

Více

Lekce 8 Středisko. 8.1 Struktury. Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku.

Lekce 8 Středisko. 8.1 Struktury. Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku. Lekce 8 Středisko 8.1 Struktury Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kde bydlíš? Bydlím ve středisku. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku. Vidím českého doktora. Vidím

Více

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might).

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might). Modàlnf slovesa Modalni slovesa Tato kapitola poskytuje zacâtecnfkùm intenzivni procviceni modâlnich sloves a je také urcena jako opakovaci kapitola pro pokrocilé studenty. Infinitivni tvary (have to,

Více

Lekce 15 Co jsi dělal včera?

Lekce 15 Co jsi dělal včera? Lekce 15 Co jsi dělal včera? 15.1 Struktury Byl/byla jsem ve škole. Dopoledne jsem četl/četla. Šel/šla jsem spát pozdě večer. Tady je patnáctá lekce. Je jaro. Dnes je 21. března. Čtu dopis od maminky.

Více

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři 7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři Popište obrázek a zazpívejte si písničku. / Beschreibt das Bild und singt das Lied. 12 13 Name: Klasse: Datum: Moje rodina text č.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Lekce 9 Město, obchody

Lekce 9 Město, obchody Lekce 9 Město, obchody 9.1 Struktury Rozumím. Rozumím česky. Rozumím trochu česky. Nerozumím česky. Mluvte pomalu, prosím. Není zač. Jsem cizinec/cizinka. Umím trochu česky. Neumím česky. Rozumíte/umíte

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Lekce 19 Na poště. Na policii.

Lekce 19 Na poště. Na policii. Lekce 19 Na poště. Na policii. 19.1 Struktury Zásilku si vyzvedněte u mě. Tady se podepište. Tady napište vaši adresu. Chci si vyzvednout zásilku do vlastních rukou. Za jak dlouho pošta dopis doručí? Můj

Více

Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Moje rodina VY_12_INOVACE_PRV.123.04

Moje rodina VY_12_INOVACE_PRV.123.04 Moje rodina VY_12_INOVACE_PRV.123.04 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma:Moje rodina Podtéma:rodina, členové rodiny, život v rodině, svátky, narozeniny, bydlení udržování

Více

Ќ кгapple o гя eькappleт

Ќ кгapple o гя eькappleт 4 Co komu koupit? Kolik co stojэ? Co komu slu э (neslu э)? Co si kdo koupэ (koupil)? Co kdo kupuje? Co kdo vidl v obchod a ve mst? Kdo koho potkal? 68/4 ѓ ѓ ѓ fl дгэa ЬТ СЬa, кг ЭлдiкИ ЪТЬe Эг Ь appleгъ

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_01 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka Wenig. F. Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín Všechny články uveřejněné v tomto časopise napsaly děti z internátního pobytu SVP Domažlice. Výlet na Hrádek Ve středu jsme jeli na výlet na kola. Nejdříve jsme měli ještě 3 hodiny školu. Pak jsme si šli

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Lekce 21 Řídíme auto. 21.1 Struktury. Metodika M1. Můžete mi ukázat váš řidičský průkaz? Jel jste rychle. Budete platit pokutu.

Lekce 21 Řídíme auto. 21.1 Struktury. Metodika M1. Můžete mi ukázat váš řidičský průkaz? Jel jste rychle. Budete platit pokutu. Lekce 21 Řídíme auto 21.1 Struktury Můžete mi ukázat váš řidičský průkaz? Jel jste rychle. Budete platit pokutu. Zapomněl jsem se připoutat. Čím pojedeš? S kým pojedeš do Prahy? 9 5 10 2 4 8 13 6 7 3 11

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit GET READY strana 3 Slovní zásoba: zem/národnosti 1)Doplte jména zemí, použijte a, e, i, o nebo u. 2) Doplte tabulku s použitím pídavných jmen vytvoených

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně?

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně? Lekce 10 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobě a komunikaci při cestování: koupit si lístek na vlak nebo autobus, zorientovat se na nádraží nebo letišti a jednat s policistou při dopravním

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Základní škola Gutha Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí 517 41 http://www.zskostelec.cz/ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Moderní výuka českého jazyka

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

SLOVNÍ ÚLOHY 3. ROČNÍK JEDNODUCHÉ SLOVNÍ ÚLOHY NA NÁSOBENÍ A DĚLENÍ A NÁSOBENÍ A DĚLENÍ S POROVNÁVÁNÍM

SLOVNÍ ÚLOHY 3. ROČNÍK JEDNODUCHÉ SLOVNÍ ÚLOHY NA NÁSOBENÍ A DĚLENÍ A NÁSOBENÍ A DĚLENÍ S POROVNÁVÁNÍM VY_32_INOVACE_M_207 SLOVNÍ ÚLOHY 3. ROČNÍK JEDNODUCHÉ SLOVNÍ ÚLOHY NA NÁSOBENÍ A DĚLENÍ A NÁSOBENÍ A DĚLENÍ S POROVNÁVÁNÍM Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. ročník Datum vypracování: 12. 8. 2012

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská Bára Obrdová : Óda na čokoládu Čokoláda - to je věc, mám ji ráda, žádný kec. Hořká, sladká s medem a už do ráje jedem. Čokoládu miluju, dám ji k večeři i obědu a potom

Více

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3 ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 tam L3 rybník L3, Z18 maminka (zdvořilý výraz) L3, Z11 dospělý člověk L3, Z5 starší bratr Z11, starší bratr (skromný

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Zájmena MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+ Substantivum, nebo adjektivum? Rozdělte výrazy do tabulky. Přečtěte je nahlas a pečlivě vyslovujte koncovky -ný nebo -ní. Pak použijte tyto výrazy ve větách. 139/9 zastřelený znásilněný přepadení zatčení

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček L Kamila En, ten, týny, kde jsou líny? Já líny neviděl, já viděl raka, on do potoka, já za ním házel, on bobky sázel, en, ten, tyč, madla, fidla, pryč! z Čech Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Zájmena

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

Benjamínek váš mateřský klub

Benjamínek váš mateřský klub Benjamínek váš mateřský klub Seznam našich básniček Pozdrav Dobrý den, dobrý den, to je ale krásný den, nohy máme na běhání, a ručičky na tleskání, dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem, ne ne ne.

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва

Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва Četba s porozuměním Přečtěte si text. Když zemřela kněžna Libuše, zakladatelka české dynastie Přemyslovců a zakladatelka města Prahy, chtěla

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Michal Viewegh, 2007 Illustrations Radka Folprechtová, 2007 Druhé město,

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více