Zápis č ze zasedání Akreditační komise prosinec 2014, Zámek Štiřín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 05 14 ze zasedání Akreditační komise 1. 3. prosinec 2014, Zámek Štiřín"

Transkript

1 Zápis č ze zasedání Akreditační komise prosinec 2014, Zámek Štiřín Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr, Jindřich Petruška, Ctirad V. Pospíšil, Svatava Raková, Jan Roda, František Sehnal, Lubomír Slavíček, Iva Stuchlíková, Bohuslav Svoboda, Jiří Tůma, Ivan Uhlíř Omluvení: Françoise Mayer, Július Horváth Jiří Smrčka, Jan Dvořák, Dita Tarbajová, Martina Vidláková sekretariát AK Hosté: Jiří Blažek, Alexandr Hrabálek, Tomáš Janík, Jiří Mareš, Jan Uhlíř, Yvetta Vrublová PS AK; Vladimír Čechák, Jakub Fischer RVŠ; Tomáš Zima ČKR; Jaromír Veber, Karolína Gondková MŠMT Při projednávání zprávy o hodnocení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byli přítomni Libor Grubhoffer, Michal Vančura. Při projednávání zprávy o hodnocení International ART CAMPUS Prague, s.r.o., byli přítomni Miroslav Doležal, Petr Kaňka, Václava Kofránková. Program: 1. schválení programu jednání 2. akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 3. projednání žádosti o udělení státního souhlasu pro Vysokou školu obchodní v Praze, s.r.o. 4. projednání zprávy o hodnocení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 5. projednání zprávy o hodnocení International ART CAMPUS Prague, s.r.o. 6. projednání vyjádření žadatele o státní souhlas Paneurópske vysoké školy, n.o. 7. diskuse o revizi Standardů a směrnic pro zajištění kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání 8. projednání zpráv o uskutečňování akreditovaných činností 9. zahájení nových hodnocení 10. změny ve složení pracovních skupin 11. různé 1

2 ad 1) schválení programu jednání AK schválila navržený program jednání. ad 2) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů legenda: akred. udělení akreditace, rozšíř. rozšíření akreditace, reakr. prodloužení platnosti akreditace, omez. omezení akreditace, zrušom. žádost o zrušení omezení akreditace; P forma studia prezenční, K forma studia kombinovaná, D forma studia distanční; ANO žádost o oprávnění konat rigorózní zkoušky; A 4 AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti 4 let; N AK nesouhlasí s akreditací Státní a veřejné vysoké školy Název SP Žádost Typ Forma St. d. Název SO Jazyk Rig. Stanovisko Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta tropického zemědělství Tropical Agriculture akred. Bc. P 3 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Technika a technologie v dopravě a spojích Technika a technologie v dopravě a spojích Technika a technologie v dopravě a spojích České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební International Cooperation in Agriculture and Rural Development Anglicky Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje posílit personální zabezpečení jednotlivých profilujících studijních předmětů docenty či profesory tak, aby byly naplněny standardy AK. V současné době habilitovaní vyučující zajišťují pouze 7 z 26 povinných předmětů. reakr. Bc. P 4 Dopravní systémy a technika A do Pouze na dostudování stávajících reakr. Bc. P 4 Letecká doprava A do Pouze na dostudování stávajících reakr. Bc. K, P 4 Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Architektura a stavitelství reakr. NMgr. P 2 Architektura a stavitelství A 4 A do Pouze na dostudování stávajících 2

3 Architektura a stavitelství reakr. Bc. P 4 Architektura a stavitelství A 4 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta Učitelství pro střední školy reakr. NMgr. P 2 Učitelství dějepisu pro střední školy Ano Učitelství pro střední školy reakr. NMgr. P 2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy Ano A 8 dtto Aplikovaná matematika reakr. Bc. P 3 Aplikovaná matematika A 8 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta A 8 AK požaduje předložit v listopadu 2016 kontrolní zprávu o úpravách modelu oborově učitelské a obecně učitelské přípravy. AK doporučuje posílit výuku oborové didaktiky, včetně jejího personálního zabezpečení. AK dále doporučuje zaměřit témata diplomových prací na didaktiku oboru. Specializace ve zdravotnictví reakr. Dr. K, P 3 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů A do Pro společné uskutečňování s Fakultou zdravotnických studií U Pardubice. Pouze na dostudování stávajících Politologie reakr. NMgr. K, P 2 Politologie Ano A 8 Politologie reakr. Bc. K, P 3 Politologie A 8 Psychologie reakr. NMgr. K, P 2 Psychologie Ano 3 A 8 AK doporučuje věnovat pozornost personálním růstu vyučujících (doktorské studium, habilitace) odborně činných v klinické psychologii a pedagogické psychologii. AK doporučuje u studijní literatury rozlišit základní a

4 rozšiřující prameny. Sociologie reakr. Bc. P 3 Sociologie A 8 Sociologie reakr. NMgr. P 2 Sociologie Ano A 8 Sociology reakr. NMgr. P 2 Sociology Anglicky A 8 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. P 2 Dějiny umění (jednooborové) Ano A 8 Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. P 2 Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. P 2 Estetika a kulturní studia (dvouoborové) Estetika a kulturní studia (jednooborové) Ano Ano A 8 dtto A 8 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního oboru v listopadu Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. P 2 Hudební věda (dvouoborové) Ano A 8 Obecná teorie a dějiny umění a kultury rozšíř. NMgr. K 2 Hudební věda (dvouoborové) Ano A 8 Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. K, P 2 Hudební věda (jednooborové) Ano A 8 Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. K, P 2 Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (dvouoborové) Ano A 8 Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakr. NMgr. K, P 2 Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (jednooborové) Psychologie akred. Bc. P 3 Psychologie (jednooborové) 4 Ano A 8 A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního oboru v prosinci AK upozorňuje na nezbytné posílení personálního zabezpečení studijního oboru kmenovými vyučujícími z Psychologického ústavu FF MU mladšího a středního věku s odpovídající publikační

5 činností. Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. P 2 Učitelství pro střední školy rigor. NMgr. K, P 2 Filologie rigor. NMgr. P 2 Filologie rigor. NMgr. P 2 Filologie rigor. NMgr. P 2 Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové) Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové) Filologicko-areálová studia (dvouoborové) Filologicko-areálová studia (jednooborové) Český jazyk a literatura (dvouoborové) Ano A do Ano A do Ano A do Ano A do Ano A do Filologie rigor. NMgr. P 2 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Český jazyk a literatura (jednooborové) Porodní asistence reakr. Bc. K 3 Porodní asistentka Specializace ve zdravotnictví reakr. NMgr. K 2 Ošetřovatelská péče v gerontologii Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta Ano A do Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje rozpracovat studijní opory tak, aby mohly nahradit kontaktní část výuky, a rozpracovat sylaby studijních předmětů. AK požaduje doplnit údaje o personálním zabezpečení odborných praxí a klinických cvičení a vyjasnit personální zabezpečení jednotlivých studijních předmětů vyučujícími, kteří jsou publikačně činní v předmětech, které vyučují. A do Pouze na dostudování stávajících Zemědělská specializace rozšíř. NMgr. P 2 Provoz techniky A do Mendelova univerzita v Brně - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 5

6 Regional Development reakr. NMgr. P 2 Socioeconomic and Environmental Development of Regions Anglicky Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje posílit zastoupení cvičení na úkor přednášek v jednotlivých předmětech. Provedenými změnami v akreditovaném studijním programu došlo k zařazení nových předmětů, ale zejména k nahrazení cvičení přednáškami, což není v magisterském studium vhodné. Celkem u 12 povinných předmětů nejsou uváděna cvičení, zejména u předmětů jako Ekonomie veřejného sektoru nebo Krajinné a územní plánování v regionálním rozvoji absence cvičení neumožní studentům odpovídajícím způsobem zvládnout danou problematiku. AK dále požaduje vyjasnit systém volby specializací, když všechny studijní předměty jsou vedeny jako povinné. AK upozorňuje, že publikační činnost vyučujících, včetně garanta studijního programu, je slabá a navíc v některých případech dochází k nesouladu mezi tematickým zaměřením publikací a vyučovanými předměty. Regionální rozvoj reakr. NMgr. P 2 Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu dtto Regionální rozvoj rozšíř. NMgr. K 2 Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje posílit zastoupení cvičení na úkor přednášek v jednotlivých předmětech. Provedenými změnami v akreditovaném studijním programu došlo k zařazení nových předmětů, ale zejména k nahrazení cvičení přednáškami, což není zejména v magisterském studium vhodné. Celkem u 12 povinných předmětů nejsou uváděna cvičení, zejména u předmětů jako Ekonomie veřejného sektoru nebo Krajinné a územní plánování v regionálním rozvoji absence cvičení neumožní studentům odpovídajícím způsobem zvládnout danou problematiku. AK dále požaduje vyjasnit systém volby specializací, když všechny studijní předměty jsou vedeny jako povinné. AK dále požaduje doplnit studijní opory pro kombinovanou formu u některých profilujících předmětů, které jsou vyučovány v prvním ročníku (např. Globální produkční sítě, Management lidských zdrojů, Manažerská ekonomika, Projektový management). AK upozorňuje, že publikační činnost vyučujících, včetně garanta studijního programu, je slabá a navíc v některých případech dochází k 6

7 nesouladu mezi tematickým zaměřením publikací a vyučovanými předměty. Ostravská univerzita v Ostravě - Fakulta umění Hudební umění reakr. Dr. K, P 3 Interpretace a teorie interpretace A 8 Výtvarná umění rozšíř. Bc. P 3 Vizuální komunikace Ostravská univerzita v Ostravě - Filozofická fakulta Sociální politika a sociální práce reakr. Bc. K, P 3 Poradenství v sociální práci N Zdůvodnění: Skladba studijních předmětů neodpovídá zařazení studijního oboru pod studijní program Výtvarná umění. Výtvarné předměty včetně ateliérů jsou významově a hodinově podhodnoceny. Celkový počet studijní předmětů je příliš vysoký, a představuje tak neúměrnou zátěž pro studenty. A do Pouze na dostudování stávajících Humanitní vědy reakr. NMgr. P 2 Historie (dvouoborové) A 8 Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta Informatika reakr. Dr. K, P 3 Informační systémy Geografie rozšíř. Bc. K, P 3 Mezinárodní cestovní ruch A do Pouze na dostudování stávajících N Zdůvodnění: I přes vyjádření vysoké školy přetrvávají nedostatky zejména v publikační činnosti vyučujících v oblasti cestovního ruchu. Absenci relevantní publikační činnosti nelze nahradit odkazem na skutečnost, že vyučující dotčené regiony několikrát navštívili a znají místní reálie. Studijní obor je orientován převáženě geograficky, což sice odpovídá zařazení do studijního programu Geografie, ale již nikoliv názvu studijního oboru. 7

8 Geography akred. Bc. K, P 3 International Tourism Anglicky N Zdůvodnění: dtto Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Učitelství pro střední školy reakr. NMgr. P 2 Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy A 4 AK upozorňuje podle 85 odst. 1 na nedostatky v pedagogicko-psychologické části studijního oboru a požaduje jejich odstranění. 1. Nevhodná koncepce pedagogických praxí, odborné praxe nejsou odpovídajícím způsobem řízeny a reflektovány. 2. Personální problémy pracoviště (rýsují se věkové problémy, chybí kvalifikační růst). 3. Kapacitní problémy Ústavu pedagogických a psychologických věd (velká výuková zátěž v několika studijních oborech a malý počet vyučujících; je ohrožena kvalita výuky). Je nezbytné posílit personální zabezpečení minimálně o jednoho vyučujícího s odpovídající publikační činností. 4. Nedostatečná vědecká a publikační činnost pracoviště. 5. Nedostatečné zastoupení metodologie ve studijním plánu a chybí diplomové práce orientované také oborově didakticky. 6. Oborové didaktiky jsou orientovány jen ke specifičnosti osmiletých gymnázií, nikoli ke středním odborným školám nebo základním školám. AK požaduje kontrolní zprávu o odstranění uvedených nedostatků v listopadu Učitelství pro střední školy reakr. NMgr. P 2 Učitelství dějepisu pro střední školy Ano A 4 dtto Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Aplikované vědy v inženýrství reakr. Dr. K, P 3 Přírodovědné inženýrství A do Pouze na dostudování stávajících Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní Textil reakr. Bc. P 3 Management obchodu s oděvy A do Pouze na dostudování stávajících 8

9 Technická univerzita v Liberci - Fakulta umění a architektury Výtvarná umění akred. Dr. K, P 4 Výtvarná umění Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje zpřesnit údaje o zaměření a náplni doktorského studia, které je nutno propojit s náplní předmětů, stejně tak profil absolventa. AK dále požaduje předložit jak plán kariérního růstu současných akademických pracovníků, tak plán zajištění personálního zabezpečení do budoucnosti. Univerzita Hradec Králové Sociální politika a sociální práce reakr. NMgr. K, P 2 Sociální práce Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta Filologie reakr. Bc. K, P 3 Jazyková a literární kultura Specializace v pedagogice reakr. Bc. P 3 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání A 6 A 6 AK požaduje předložit v listopadu 2016 kontrolní zprávu o uskutečněných habilitačních řízeních vyučujících. A 6 AK požaduje předložit v prosinci 2015 ucelenou sadu studijních opor pro povinné studijní předměty. Specializace v pedagogice reakr. Bc. K, P 2 Transkulturní komunikace Učitelství pro základní školy reakr. NMgr. P 2 Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta Fyzika rozšíř. Dr. K, P 4 Učitelství pro 2. stupeň základních škol český jazyk a literatura Matematické a počítačové modelování 9 A do Pouze na dostudování stávajících A 6 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o publikační a výzkumné činnosti vyučujících pedagogických a didaktických předmětů v prosinci AK upozorňuje, že vyučující nově zavedených předmětů Film a literatura a Multimédia ve školní praxi nemají k těmto předmětům odpovídající publikační činnost. N Zdůvodnění: Personální zabezpečení studijního oboru je nedostatečné. Publikační činnost vyučujících neodpovídá zaměření oboru na matematické a počítačové modelování. Na pracovišti není řešen žádný externí vědeckovýzkumný grant z oblasti matematického a počítačového modelování. Zařazení studijního oboru pod studijní program Fyzika neodpovídá obsahu studijního oboru.

10 Chemie rozšíř. Bc. P 3 Toxikologie a analýza škodlivin Informatika akred. NMgr. P 2 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta výrobních technologií a managementu Materiálové vědy akred. NMgr. P 2 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové) Materiálové vědy a analýza materiálů Specializace v pedagogice reakr. Bc. K, P 3 Sociálně pedagogická asistence Univerzita Karlova v Praze - Fakulta humanitních studií Ekologie a ochrana prostředí reakr. NMgr. P 2 Sociální a kulturní ekologie A 4 AK doporučuje posílit profilaci studijního oboru směrem k analýze škodlivin. AK požaduje předložit v kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního oboru a úpravách studijního plánu v prosinci Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje doplnit informace k pedagogickopsychologickému modulu, předložený materiál je neúplný a nelze jej odpovídajícím způsobem posoudit. Garant pedagogicko-psychologické části podle předložených informací v oboru neučí, pedagogicko-psychologická část studijního oboru zahrnuje pouze 3 povinné předměty, zbytek je jen volitelný (tedy studenti si je nemusí zvolit), AK dále požaduje změnit název studijního programu, současné zařazení studijního oboru pod program Informatika neodpovídá obsahu studia (oborová informatická část není dostatečně náročná, aby obor mohl být v programu Informatika). A do AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení v září A do Pouze na dostudování stávajících A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního programu, publikační činnosti vyučujících a související výzkumné činnosti pracoviště v prosinci Humanities reakr. NMgr. K, P 2 Gender Studies Anglicky A 6 Humanitní vědy reakr. NMgr. K, P 2 Genderová studia A 6 10

11 Social Policy and Social Work akred. NMgr. K, P 2 Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Anglicky A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu v prosinci 2015 o personálním zabezpečení studijního oboru a plán dalšího rozvoje pracoviště. Sociální politika a sociální práce reakr. NMgr. K, P 2 Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích A 4 dtto Historické vědy akred. Dr. K, P 3 Soudobé evropské dějiny A 4 History akred. Dr. K, P 3 Contemporary European History Anglicky A 4 Geschichte akred. Dr. K, P 3 Moderne europäische Geschichte Německy A 4 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Mediální a komunikační studia reakr. Bc. P 3 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta Pedagogika rozšíř. NMgr. P 2 Pedagogika reakr. NMgr. P 2 Marketingová komunikace a public relations Andragogika a personální řízení (dvouoborové) Andragogika a personální řízení (jednooborové) A 6 Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje předložit samostatné žádosti pro jednooborové a dvouoborové studium. AK dále požaduje provázat cíle studia, profil absolventa a místa jeho profesního uplatnění, studijní plán, obsah státní závěrečné zkoušky a témata závěrečných prací. AK dále požaduje jednoznačně vymezit změny oproti předchozí akreditaci a doplnit informaci o oborech, jejichž absolventi mohou být přijati ke studiu. AK rovněž požaduje vyjasnit dobu, na kterou má mít navrhovaný garant studijního oboru uzavřen na Filozofické fakultě UK v Praze pracovní poměr. dtto Pedagogika reakr. Dr. K, P 3 Andragogika A Pouze na dostudování stávajících Historické vědy reakr. Bc. P 3 Etnologie se specializací vietnamistika (jednooborové) 11 Ano A do

12 Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta Obecná teorie a dějiny umění a kultury zrušom. Dr. K, P 3 Dějiny křesťanského umění Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové N Zdůvodnění: Dosavadní obhájené práce jsou zaměřeny převážně encyklopedicky, kdy míra koncentrace na jednotlivosti a množinu fakt neumožní kriticky promýšlet dané téma. Disertační práce tak neodpovídají požadavkům uvedeným 47 odst. 4 zákona o vysokých školách. Neurologie akred. Dr. K, P 4 A 4 Neurology akred. Dr. K, P 4 Anglicky A 4 Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni Pathological Anatomy akred. Dr. K, P 4 Anglicky A do Univerzita obrany v Brně - Fakulta vojenských technologií Vojenský pilot reakr. Bc. P 4 Vojenský pilot Univerzita Palackého v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta A Pouze na dostudování stávajících Humanitní studia akred. Dr. K, P 4 Sociální a spirituální determinanty zdraví A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení v prosinci Sociální politika a sociální práce reakr. NMgr. P 2 Mezinárodní humanitární a sociální práce A Pouze na dostudování stávajících Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta 12

13 Humanities rozšíř. Bc. P 3 Humanities and Social Studies (jednooborové) Anglicky Psychology akred. Dr. K, P 3 Educational Psychology Anglicky Psychology akred. Dr. K, P 3 Clinical Psychology Anglicky Philosophy akred. Dr. K, P 3 Philosophy Anglicky Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje zvýšit zapojení garanta oboru do výuky. AK požaduje upravit studijní literaturu tak, aby u studijního oboru zajišťovaného v anglickém jazyce, neobsahovala tituly v českém jazyce. AK požaduje doložit údaje o tvůrčí (a příp. vědecké) činnosti výhradně ve vztahu ke studijnímu oboru, nikoliv za celou fakultu. AK dále požaduje upravit profil absolventa tak, aby odpovídal studijnímu plánu. A na dobu platnosti akreditace studijního oboru v českém jazyce (tj. do ). A na dobu platnosti akreditace studijního oboru v českém jazyce (tj. do ). A na dobu platnosti akreditace studijního oboru v českém jazyce (tj. do ). Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta Učitelství pro základní školy reakr. Mgr. K 5 Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera Technika a technologie v dopravě a spojích Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická reakr. Dr. K, P 3 Učitelství pro 1. stupeň základních škol Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Ano A do A Pouze na dostudování stávajících Speciální chemicko-biologické obory reakr. Bc. P 3 Zdravotní laborant A do Pouze na dostudování stávajících Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií Specializace ve zdravotnictví reakr. Dr. K, P 3 Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů A do Pro společné uskutečňování se Zdravotně sociální fakultou JU v Českých Budějovicích. Pouze na dostudování stávajících 13

14 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta humanitních studií Specializace v pedagogice rozšíř. NMgr. K 2 Pedagogika předškolního věku Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární hygiena a ekologie reakr. NMgr. P 2 Bezpečnost a kvalita potravin A na dobu platnosti akreditace studijního oboru v prezenční formě studia (tj ). Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje vyjasnit obsah a rozsah SZZk, včetně profilujících studijních předmětů, které do předmětů SZZk vstupují. Veterinary Hygiene and Ecology reakr. NMgr. P 2 Food Safety and Quality Anglicky dtto Veterinární hygiena a ekologie reakr. Bc. K, P 3 Bezpečnost a kvalita potravin A 8 Veterinary Hygiene and Ecology reakr. Bc. K, P 3 Food Safety and Quality Anglicky A 8 Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta financí a účetnictví Finance a účetnictví reakr. Dr. K, P 3 Vysoká škola ekonomická v Praze - Národohospodářská fakulta Teorie vyučování ekonomických předmětů Hospodářská politika a správa reakr. Mgr. P 5 Národní hospodářství N Zdůvodnění: Personální zabezpečení studijního oboru je nedostatečné. Nově přijatý školitel, který měl posílit personální zabezpečení, nemá v dané problematice odpovídající publikační činnost. Vědeckovýzkumná činnost pracoviště v pedagogickopsychologické oblasti, ale i v didaktice, je pro doktorské studium nedostatečná. Současná akreditace je platná až do A Pouze na dostudování stávajících Ekonomie a hospodářská správa reakr. NMgr. P 2 Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky A Pouze na dostudování stávajících 14

15 Hospodářská politika a správa reakr. Mgr. K, P 5 Regionalistika a veřejná správa A Pouze na dostudování stávajících Vysoká škola chemickotechnologická v Praze Chemie a chemické technologie rozšíř. NMgr. P 2 Aplikovaná chemie a materiály reakr. Bc. P 3 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vodíkové a membránové technologie Vodíkové a membránové technologie A 6 A 6 Výtvarná umění reakr. Dr. K, P 3 Architektura a design A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Dr. K, P 3 Grafika a vizuální komunikace A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Dr. K, P 3 Volné a užité umění A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Architektura A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Architektura a design A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Design obuvi a oděvních doplňků A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Design výrobků A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Filmová a televizní grafika A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Fotografie A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Grafický design a vizuální komunikace A Pouze na dostudování stávajících 15

16 Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Ilustrace a grafika A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Keramika a porcelán A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Kov a šperk A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Malba A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Oděvní výtvarnictví A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Písmo a typografie A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Sklo A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Sklo v architektuře A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Sochařství A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Textilní tvorba A Pouze na dostudování stávajících Výtvarná umění reakr. Mgr. P 6 Tvorba konceptuální a intermediální A Pouze na dostudování stávajících Visual Arts reakr. NMgr. P 2 Visual Arts Anglicky A Pouze na dostudování stávajících Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury Architektura a urbanismus reakr. Dr. K, P 4 Architektura Architektura a urbanismus reakr. Dr. K, P 4 Urbanismus A 4 dtto A 4 AK doporučuje i nadále věnovat pozornost rozvoji personálního zabezpečení studijního oboru. 16

17 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Electrical, Electronic, Communication and Control Technology reakr. NMgr. P 2 Electrical Manufacturing and Materials Engineering Anglicky A 8 Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika reakr. NMgr. K, P 2 Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství A 8 Informační bezpečnost akred. Bc. K, P 3 Informační bezpečnost A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o zapojení garanta do výuky v prosinci Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Informační technologie reakr. NMgr. P 2 Management a informační technologie A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení a publikační činnosti vyučujících v oblasti aplikovaného managementu v prosinci Information Technology rozšíř. NMgr. P 2 Management and Information Technologies Anglicky A 4 dtto. Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská Economics and Management reakr. NMgr. P 2 European Business and Finance Anglicky A 4 Ekonomika a management rozšíř. NMgr. P 2 Ekonomika obchodních korporací N Zdůvodnění: Navrhovaný studijní obor Ekonomika obchodních korporací se do značné míry překrývá s již akreditovaným studijním oborem Řízení a ekonomika podniku. Obor má jen 4 nové povinné předměty, které by ho měly profilovat, a to: Investiční projektování, Corporate Economics, Competitive Intelligence a Strategie technického rozvoje obchodní korporace. AK doporučuje realizovat zaměření na Ekonomiku obchodních korporací nabídkou povinně volitelných studijních předmětů v rámci akreditovaného studijního programu Řízení a ekonomika podniku, a předejít tak tříštění struktury studijních oborů. Navrhovaný garant studijního oboru zároveň garantuje doktorský studijní program jiného zaměření Podnikové finance. 17

18 Ekonomika a management reakr. NMgr. K, P 2 Řízení a ekonomika podniku Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd Aplikované vědy a informatika reakr. NMgr. K, P 2 Finanční informatika a statistika Applied Sciences and Computer Engineering Computer Science and Engineering rozšíř. NMgr. P 2 reakr. NMgr. K, P 2 Financial Informatics and Statistics Anglicky dtto Computer Engineering and Networks Anglicky Inženýrská informatika rozšíř. NMgr. P 2 Počítačové systémy a sítě dtto Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje vyjasnit garanta studijního oboru tak, aby měl na pracovišti uzavřen plný úvazek. Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje vyjasnit studijní plán, včetně volby jednotlivých specializací, odlišit studijní předměty od obsahu a rozsahu SZZk (v žádosti jsou jako jednotlivé studijní předměty uváděny též předměty SZZk). AK dále požaduje posílit výuku ekonomických témat tak, aby mohl být naplněn deklarovaný profil absolventa. AK dále požaduje uvést způsob realizace a informace o rozsahu konzultací u kombinované formy u všech studijních předmětů. Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje vyjasnit studijní plán včetně volby jednotlivých specializací, odlišit studijní předměty od obsahu a rozsahu SZZk (v žádosti jsou jako jednotlivé studijní předměty uváděny též předměty SZZk). Computer Science and Engineering rozšíř. NMgr. P 2 Computer Graphics Anglicky dtto Inženýrská informatika rozšíř. NMgr. P 2 Počítačová grafika dtto Computer Science and Engineering rozšíř. NMgr. P 2 Medical Informatics Anglicky dtto Inženýrská informatika rozšíř. NMgr. P 2 Medicínská informatika dtto Computer Science and Engineering reakr. NMgr. K, P 2 Software Engineering Anglicky dtto Inženýrská informatika reakr. NMgr. K, P 2 Softwarové inženýrství dtto 18

19 Inženýrská informatika reakr. NMgr. K, P 2 Číslicové systémy A Pouze na dostudování stávajících Inženýrská informatika reakr. NMgr. K, P 2 Distribuované systémy a počítačové sítě A Pouze na dostudování stávajících Inženýrská informatika reakr. NMgr. K, P 2 Inteligentní počítačové systémy A Pouze na dostudování stávajících Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Design reakr. NMgr. P 3 Design kovu a šperku Design reakr. NMgr. P 3 Fashion design A do dtto A do AK doporučuje věnovat pozornost obsahu povinně volitelného studijního předmětu Malba, vzhledem k umělecké profilaci vyučujícího. Design reakr. NMgr. P 3 Sochařství Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta pedagogická Specializace v pedagogice rozšíř. Bc. P 3 Historie se zaměřením na vzdělávání Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje doplnit informace o plánu rozvoje personálního zabezpečení studijního oboru, včetně plánu kariérního růstu vyučujících mladšího a středního věku v obou dvou specializacích. AK dále požaduje doplnit informace o technickém a prostorovém zabezpečení výuky a informace o koordinaci a spolupráci specializací v rámci oboru. AK doporučuje věnovat pozornost obsahu povinně volitelného studijního předmětu Malba, vzhledem k umělecké profilaci vyučujícího a vyjasnit systém volby povinně volitelných předmětů. N Zdůvodnění: Personální zabezpečení pedagogicko-psychologických předmětů je nedostatečné (hlavní povinný předmět z pedagogiky nepřednáší habilitovaný pracovník a i u ostatních povinných pedagogických předmětů není uveden ani jeden habilitovaný pracovník, dokonce ani vyučující s vědeckou hodností). Studijní literatura u předmětu Sociální psychologie je nedostatečná. Vyučující, který má zajišťovat předmět Dějiny starověku, nemá v tomto oboru publikační činnost. Navrhovaný 19

20 garant studijního oboru má poslední uváděné publikace v roce Učitelství pro střední školy rozšíř. NMgr. P 2 Učitelství dějepisu pro střední školy Specializace v pedagogice reakr. Dr. K, P 3 Teorie vzdělávání v bohemistice Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta právnická Teoretické právní vědy akred. Dr. K, P 4 Trestní právo Teoretické právní vědy akred. Dr. K, P 4 Občanské právo Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta zdravotnických studií Specializace ve zdravotnictví rozšíř. Bc. P 3 Ortotik - protetik N Zdůvodnění: Povinné pedagogickopsychologické předměty jsou ve studijním plánu zastoupeny nedostatečně (jedná se pouze o čtyři jednosemestrové předměty). U dvou předmětů nebyla uvedena kreditová zátěž a předmětové listy byly vyplněny nedostatečně, předmětové listy k pedagogické praxi jsou spíše formální, chybí i literatura, která by poukazovala na uchopení modelu pedagogických praxí s ohledem na současnou diskusi učitele experta. A do AK upozorňuje na povinnost předkládat žádosti o prodloužení platnosti akreditace s dostatečným časovým předstihem. N Zdůvodnění: Personální zabezpečení studijního oboru je nedostatečné. Navrhovaný garant studijního obor byl habilitován v oboru Právní a sociální aspekty extremismu, který nelze považovat za obor blízký Trestnímu právu. Složení oborové rady neodpovídá standardům AK, v oborové radě působí pouze dva členové z Fakulty právnické ZU v Plzni. Z 6 školitelů ve studijním oboru má pracovní poměr v rozsahu plného úvazku pouze jediný školitel, ze 12 přenášejících mají pouze 3 plný či převažující úvazek na Fakultě právnické. V pracovním poměru s plným úvazkem je pouze jeden vyučující, ostatní jsou s dílčími úvazky. Projednání žádosti je přerušeno. AK požaduje vyjasnit související vědecko-výzkumnou činnost pracoviště a doložit výzkumné projekty zaměřené na oblast občanského práva řešené z externích zdrojů, jejichž příjemcem je Fakulta právnická ZU v Plzni. A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního oboru v prosinci

21 Soukromé vysoké školy Název SP Žádost Typ Forma St. d. Název SO Jazyk Rig. Stanovisko Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. Business and Law in International Markets Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. reakr. NMgr. P 2 Business and Law in International Markets Anglicky Ekonomika a management akred. NMgr. K, P 2 Účetnictví a finanční řízení podniku Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, s.r.o. Nemovitý majetek reakr. Bc. K, P 3 Realitní makléř Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje aktualizovat studijní literaturu u řady studijních předmětů tak, aby odpovídala současným problémům a trendům na mezinárodních trzích (zastaralá literatura je např. u předmětů Political Economy of European Integration and Trade in the EU, Business Strategies and Global Competition, Europe in Global Politics a EU Future atd.) N Zdůvodnění: Profilu absolventa neodpovídá skladba navržených povinných předmětů chybí zastoupení oblasti práva (jediným předmětem je Pracovní právo), managementu a marketingu, IS/ICT. Ty jsou částečně zastoupeny v povinně volitelných předmětech, nicméně měly by být též součástí povinných předmětů. Personální zabezpečení studijního oboru je nedostatečné, vyučující nepublikují v oblasti předmětů, které mají zajišťovat (např. u předmětů Ekonomie II., Dějiny ekonomických teorií, Účetnictví cenných papírů a finančních derivátů, Finanční instituce a finanční trhy). Pracoviště není řešitelem žádného externího výzkumného projektu. Nebyly předloženy studijní opory pro povinné předměty minimálně pro první ročník studia, jak je požadováno standardy AK (bylo doloženo 6 opor, přičemž pouze 2 pro povinné předměty). A do Pouze na dostudování stávajících 21

22 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Hospodářská politika a správa reakr. NMgr. K, P 2 Evropská hospodářskosprávní studia 22 Mediální a komunikační studia reakr. Bc. K, P 3 Sociální a mediální komunikace Mediální a komunikační studia reakr. NMgr. K, P 2 Sociální a mediální komunikace A 4 AK upozorňuje na nedostatky v realizaci související vědecko-výzkumné činnosti podle 85 odst. 1 a požaduje jejich odstranění. Uskutečňované externí výzkumné projekty souvisí se studijním oborem jen okrajově. AK požaduje zaměřit výzkumnou činnost pracoviště směrem k problematice studijního oboru. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o realizaci externích výzkumných projektů souvisejících se studijním oborem v prosinci A 4 AK upozorňuje na nedostatky při uskutečňování studijního oboru podle 85 odst. 1 a požaduje jejich odstranění. Personální zabezpečení studijního oboru nevykazuje dlouhodobou perspektivu rozvoje studijního oboru, na pracovišti chybí vyučující mladšího a středního věku s odpovídající publikační činností. Slabé je zajištění profilujících předmětů docenty a profesory s odpovídající publikační činností. Skladba studijních předmětů neodpovídá zaměření studijního oboru, mezi povinné jsou zařazeny předměty, které nemají se studijním oborem žádný vztah např. sociální pedagogika, pedagogika a andragogika. U nově definovaných předmětů SZZk došlo sice k posunu směrem k problematice oboru, nicméně předměty SZZk se do značné míry překrývají. AK upozorňuje, že studijní obor není personálně vystaven na větší kapacitu nežli uváděných 180 přijímaných AK požaduje předložení kontrolní zprávy o odstranění nedostatků v prosinci A 4 AK upozorňuje na nedostatky při uskutečňování studijního oboru podle 85 odst. 1 a požaduje jejich odstranění. Personální zabezpečení studijního oboru nevykazuje dlouhodobou perspektivu rozvoje studijního oboru, na pracovišti chybí vyučující mladšího a středního věku s odpovídající publikační činností. Slabé je zajištění profilujících předmětů docenty a profesory s odpovídající publikační činností (navíc docenti a profesoři zabezpečují pouhou 1/3 z povinných předmětů). Skladba studijních předmětů neodpovídá zaměření studijního oboru, mezi povinné jsou zařazeny

23 Pedagogika reakr. NMgr. K, P 2 Andragogika Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Informatika reakr. Bc. K, P 3 Aplikovaná informatika Informatika reakr. NMgr. K, P 2 Aplikovaná informatika předměty, které nemají se studijním oborem žádný vztah např. Dějiny české a světové literatury). Profil absolventa je definován příliš široce a nemá oporu ve skladbě a obsahu studijních předmětů. Se studijním plánem a profilem absolventa nekorespondují ani předměty SZZk. Na vysoké škole není řešen žádný související externí výzkumný projekt. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění uvedených nedostatků v prosinci Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje konkretizovat podmínky přijímacího řízení, včetně přijímací zkoušky, zařadit předmět věnovaný metodologii výzkumu na začátek studia tak, aby studenti mohli být lépe připraveni pro zpracovávání svých diplomových projektů, vypisovat výzkumně orientovaná témata diplomových prací nejen teoretické a aplikační práce. AK dále požaduje doložit informace o aktuálních úvazcích garanta programu. A do Název studijního programu a oboru neodpovídá skladbě studijního plánu a profilu absolventa. AK doporučuje upravit název studijního programu na Aplikovaná informatika a název oboru na Manažerská informatika. A do Název studijního programu a oboru neodpovídá skladbě studijního plánu a profilu absolventa. AK doporučuje upravit název studijního programu na Aplikovaná informatika a název oboru na Manažerská informatika. AK požaduje posílit personální zabezpečení studijního oboru a vyjasnit související výzkumnou činnost. Vyjádření AK ke stanoviskům vysokých škol Název SP Žádost Typ Forma Bankovní institut vysoká škola, a.s. St. d. Název SO Jazyk Rig. Stanovisko 23

24 Ekonomika a management zrušom. NMgr. K, P 2 Informační technologie a management Ekonomika a management rozšíř. Bc. K, P 3 Právní asistent korporace International ART CAMPUS Prague, s.r.o. Ekonomika a management akred. Bc. K, P 3 Ekonomika a řízení zdravotních a sociálních služeb AK trvá na svém stanovisku nezrušit omezení akreditace. Zdůvodnění: Personální zabezpečení je nedostatečné, 2 ze 4 profilujících předmětů (tak, jak je uvádí vysoká škola) jsou zajišťovány vyučujícími, kteří nepůsobí na vysoké škole v rozsahu plného úvazku (předmět Databáze II je zajištován vyučující na dpp, předmět Řízení projektů a podnikových procesů vyučující na poloviční úvazek s plným úvazkem na jiné instituci). Informatické předměty zajišťuje pouze jeden habilitovaný vyučující působící na vysoké škole v rozsahu plného úvazku, další vyučující jsou pouze na částečný pracovní poměr či na dohodu. Některé předměty jsou zajišťovány vyučujícími, kteří k nim nevykazují odpovídající publikační činnost (např. Právo pro informatiku, Modelování a návrh datových skladů ad.) AK trvá na svém stanovisku neudělení akreditace. Zdůvodnění: Personální zabezpečení předmětů Občanské právo hmotné a Procesní právo I a II není dostatečné. Jde o předměty státnicové, u nichž zajištění výuky docentem či profesorem, který splňuje požadavky Standardů AK, je nezbytné. Státnicové předměty nejsou adekvátně garantovány. Další stěžejní předměty nejsou zabezpečeny vyučujícími, kteří mají převažující úvazek na vysoké škole. AK trvá na svém stanovisku neudělení akreditace. Zdůvodnění: AK konstatuje pozitivní změnu v osobě garanta studijního oboru, který nyní odpovídá Standardům AK pro garanci studijního programu (byť jeho publikace neodpovídají vyučovaným předmětům Krizový management a Řízení kvality v SZZk). Nicméně přetrvává zásadní nedostatek v personálním zabezpečení profilujících předmětů. Povinné předměty, které jsou součástí ekonomické části SZZ, jsou zajišťovány výhradně vyučujícími, kteří působí na vysoké škole na částečný úvazek či na dohodu. Rovněž právní předměty vstupující do SZZk (Pracovní právo, Právní úprava zdravotní péče a veřejné zdravotnictví) 24

25 Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Ošetřovatelství akred. Dr. K, P 4 Ošetřovatelství Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Speciální pedagogika reakr. NMgr. K, P 2 Speciální pedagogika učitelství jsou zajištěny vyučujícími na částečný úvazek či na dohodu. U profilujícího předmětu Finanční řízení zdravotnických a sociálních zařízení, který rovněž vstupuje do SZZk, působí vyučující pouze na částečný úvazek, a zároveň působí v rozsahu plného úvazku na jiné vysoké škole, a nevykazuje k předmětu odpovídající publikační činnost. U ekonomických předmětů i nadále chybí vyučující mladšího a středního věku s odpovídající publikační činností, kteří by vytvářeli perspektivu dalšího rozvoje oboru. AK trvá na svém stanovisku neudělení akreditace. Zdůvodnění: I přes vyjádření vysoké školy zůstává nedostatečné personální zabezpečení sestávající pouze ze dvou habilitovaných vyučujících, přičemž navrhovaný garant studijního oboru nyní působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity pouze v rozsahu polovičního úvazku. Pracoviště není řešitelem žádného významného souvisejícího externího výzkumného projektu, přičemž tento nedostatek nelze nahrazovat odkazem na orientaci pracoviště na problematiku klinické praxe. AK trvá na svém stanovisku neprodloužení platnosti akreditace. Zdůvodnění: Přes malé posílení speciálně pedagogických disciplín přetrvává hlavní problém, tj. neúměrně vysoký počet studentů vzhledem k personálnímu zabezpečení oboru. Více než 900 studentů tohoto oboru, a spolu s oborem Speciální pedagogika celkem 1418 studentů navazujícího magisterského studia, je vyučováno celkem 36 vyučujícími, z nichž 21 má pracovní smlouvu v přepočteném rozsahu 17,1 úvazku. I při započtení vyučujících na DPP to znamená v průměru kolem 65 diplomových prací na jednoho vyučujícího. Takový počet diplomových prací není možné kvalitně vést. Stejně tak nemožné je při tomto počtu zajistit kvalitní řízenou praxi. Vyučující navazujícího magisterského studijního programu Speciální 25

26 Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Porodní asistence akred. Bc. P 3 Porodní asistentka pedagogika se významnou měrou podílejí ještě na výuce dalších 1052 studentů bakalářského oboru Speciální pedagogika vychovatelství. To neumožňuje vytvořit standardní vysokoškolské prostředí, zajistit studentům kvalitní vedení výuky, zejména praxí a diplomových prací. Cíle a profil absolventa studijního oboru zůstávají nadsazené a neodpovídají zcela současné legislativě. Absolventi tohoto oboru nenabývají ani kompetence ani oprávnění samostatně zpracovávat diagnostické závěry nejsou kvalifikování pro pozice speciálního pedagoga, ale učitele; studijní plán neobsahuje přípravu na diagnostické činnosti. Absolventi nemohou pracovat na pozici speciálního pedagoga ani jinde, např. v zařízeních náhradní rodinné výchovy jsou dle zákona o pedagogických pracovnících kvalifikováni pro práci v pozici učitele. Byly vytvořeny specializace, jak AK požadovala, nicméně jejich zajištění pro vysoké počty studentů zůstává nedořešeno. Popsaná procedura přijímání uchazečů z příbuzných oborů neodpovídá standardům AK pro speciální pedagogiku (není uvedena přijímací zkouška). A 6 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení odborníky z řad porodních asistentek v prosinci Specializace ve zdravotnictví rozšíř. NMgr. K, P 2 Nutriční specialista A 6 Vysoká škola ekonomická v Praze - Národohospodářská fakulta Ekonomie a hospodářská správa omez. NMgr. P 2 Ekonomická analýza 26 Projednávání vyjádření vysoké školy k návrhu AK je přerušeno. AK konstatuje pozitivní změny, které škola v daném oboru učinila, některé podstatné nedostatky však přetrvávají (například kurz Finanční trhy a měnová politika zabezpečuje profesor, jehož úvazky na všech pracovištích přesahují 2 plné úvazky), ale především AK nemůže žádost komplexně posoudit, protože škola neposkytla dostatečné informace. AK požaduje předložit informace v rozsahu formuláře G o novém vyučujícím,

27 Ekonomie a hospodářská správa omez. NMgr. P 2 Hospodářská politika 27 který přednáší předmět Mikroekonomie III. Dále AK požaduje předložit sylaby nově zařazeného povinného předmětu Aplikované kvantitativní metody II v rozsahu formuláře D. AK požaduje vyjasnit, zda předmět Makroekonomie III, který byl původně součástí studijního plánu, bude i nadále vyučován, ve vyjádření není tento předmět uveden. AK požaduje, aby škola předložila v současnosti platný studijní plán v rozsahu formuláře C žádosti o akreditaci. AK požaduje, aby škola v rámci přijímacího řízení nebo v podmínkách pro přijetí dala budoucím studentům jasně na vědomí, že některé předměty studijního programu v češtině budou vyučovány v anglickém jazyce. AK upozorňuje, že podklady i vyjádření školy jsou pro posuzování zpracované nepřehledně, jsou předkládány informace, které jsou irelevantní a naopak nejsou předkládány zásadní informace (životopisy s nejdůležitějšími publikacemi kompletní bibliografické reference, 5 nejdůležitějších publikací za posledních za 5 let, souhlas nových vyučujících, sylaby nově předkládaných předmětů). AK trvá na svém návrhu na omezení akreditace. Zdůvodnění: Personální zabezpečení profilujících předmětů je stále nedostatečné a neodpovídá standardům AK. Dílčí pozitivní změny lze vidět u předmětů Mikroekonomie II a Makroekonomie II, ze kterých vychází SZZk z ekonomie, kdy vyučujícímu byl navýšen úvazek o 0,3, tj. z 0,2 na 0,5 úvazku (aby splnil limit, tak si upravil úvazky na dalších dvou školách, přičemž ale na jedné je ve funkci prorektora a smlouvu na VŠE má uzavřenu pouze do ledna 2015). Přesto celkové personální zabezpečení oboru nelze považovat za kvalitní. Nedostatečné zůstává personální zabezpečení profilujících předmětů Finanční trhy a měnová politika, kdy vyučující působí i na dalších institucích v celkové výši úvazků přesahují 2 plné úvazky, a nemůže být v souladu se standardy AK započítán; dále zabezpečení studijního předmětu Makroekonomická analýza, kdy vyučující působí na VŠE pouze v rozsahu 0,2 úvazku a nemá k předmětu relevantní publikace. Přednášky povinného předmětu Ekonomie životního prostředí a ekologická

28 politika jsou zajišťovány vyučujícím, který působí na VŠE pouze na dohodu. Ve vyjádření vysoké školy není uvedeno personální zabezpečení dalšího povinného studijního předmětu Economic Theory of Politics (z důvodu, že jde o předmět bez přednášky, probíhají pouze cvičení), nicméně dle údajů uvedených v aktualizaci kontrolní zprávy je předmět zajišťován dvěma vyučujícími bez Ph.D., přičemž jeden působí na VŠE na dohodu (do prosince 2014) a druhý nemá relevantní publikace ke studijnímu předmětu. Předmět Ekonomie státních zásahů je zajišťován vyučujícím, který publikuje ke zcela jiné problematice. Přestože garant je publikujícím odborníkem v oblasti hospodářské politiky, je uváděn pouze u diplomového semináře a na výuce se jinak nepodílí. Pokud shrneme, z celkem 10 povinných předmětů je 5 zajišťováno vyučujícími, kteří mají na VŠE plný pracovní úvazek, z nichž pouze 3 mají relevantní publikační činnost, což je v rozporu se standardy AK, které vyžadují zabezpečení většiny profilujících předmětů vyučujícími s plným pracovním úvazkem a kvalitní publikační činností vztahující se k vyučovanému předmětu. Navíc u některých povinných předmětů vstupujících do SZZk je zabezpečení na výrazně nízké úrovni dohody, úvazek 0,2, celkový úvazek přesahující 2 celé úvazky, chybějící relevantní publikace. AK upozorňuje, že podklady i vyjádření školy jsou pro posuzování zpracované nepřehledně, jsou předkládány informace, které jsou irelevantní, a naopak nejsou předkládány zásadní informace (životopisy s nejdůležitějšími publikacemi - kompletní bibliografické reference, 5 nejdůležitějších publikací za posledních za 5 let, souhlas nových vyučujících, sylaby nově předkládaných předmětů). Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Bezpečnostně právní studia omez. Bc. K, P 3 Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě AK trvá na svém návrhu na omezení akreditace. Zdůvodnění: Z hlediska personálního zabezpečení jsou studijní programy velmi podobné, obory jednotlivých studijních programů 28

29 Bezpečnostně právní studia omez. Bc. K, P 3 Technologie ochrany osob a majetku 29 jsou personálně zabezpečeny prakticky stejně. Trvá značné obsahové sblížení oborů. Výuku nově zajišťuje 1 profesor (2 povinné předměty) na půl úvazku, který však nezlepšuje perspektivu rozvoje studijního programu, a 1 docent (2 povinné předměty) na dohodu. Naproti tomu z výuky odešel 1 docent (2 povinné předměty) a několik vyučujících s Ph.D. a bez Ph.D., kteří působili na dohodu a zpravidla zajišťovali po jednom předmětu. Jednomu vyučujícímu s Ph.D. byl navýšen úvazek na VŠKE a již nemá úvazek jinde. Došlo k přesunu stávajících přednášejících mezi jednotlivými předměty, v některých případech je výuka daného předmětu po předchozí změně zajišťována opět původním vyučujícím z doby, kdy AK navrhla omezení akreditace. Některé dříve uváděné předměty již nejsou součástí studijního plánu, který se tak po předchozích změnách výrazně přiblížil zpět k podobě, jíž měl v době návrhu AK na omezení akreditace. Jedná se celkově o dílčí personální změny, které nemohou vést k řešení zásadních problémů, na které AK poukázala ve Zprávě z hodnocení Vysoké školy Karla Engliše, a.s., z února 2014, na jejímž základě AK navrhla omezení akreditace. AK trvá na tom, že omezení akreditace je vzhledem k rozsahu a závažnosti zjištěných nedostatků přiměřeným opatřením, jehož cílem je ochrana potenciálních uchazečů před přijetím do studijních programů, při jejichž uskutečňování se vyskytují závažné nedostatky. AK trvá na svém návrhu na omezení akreditace. Zdůvodnění: Z hlediska personálního zabezpečení jsou studijní programy velmi podobné, obory jednotlivých studijních programů jsou personálně zabezpečeny prakticky stejně. Trvá značné obsahové sblížení oborů. Výuku nově zajišťuje 1 profesor (1 povinný předmět) na půl úvazku, který však nezlepšuje perspektivu rozvoje studijního programu, a 1 docent (1 povinný předmět) na dohodu. Naproti tomu z výuky odešel 1 docent (3 povinné předměty) a několik vyučujících s Ph.D. a bez Ph.D., kteří působili na dohodu a zpravidla zajišťovali po jednom předmětu. Jednomu vyučujícímu s Ph.D. byl navýšen úvazek na VŠKE a již nemá úvazek jinde. Došlo k přesunu stávajících

Zápis č. 02 14 ze zasedání Akreditační komise 8. 9. dubna 2014, Hejnice

Zápis č. 02 14 ze zasedání Akreditační komise 8. 9. dubna 2014, Hejnice Zápis č. 02 14 ze zasedání Akreditační komise 8. 9. dubna 2014, Hejnice Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav

Více

Zápis č. 01 13 ze zasedání Akreditační komise 4. 6. února 2013

Zápis č. 01 13 ze zasedání Akreditační komise 4. 6. února 2013 Zápis č. 01 13 ze zasedání Akreditační komise 4. 6. února 2013 Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Fusek, Jana Geršlová, Július Horváth, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Françoise

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 1. a 2. února 2005, Pelhřimov

Zápis ze zasedání Akreditační komise 1. a 2. února 2005, Pelhřimov Zápis ze zasedání Akreditační komise 1. a 2. února 2005, Pelhřimov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Alena

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

Zápis č. 05-06 ze zasedání Akreditační komise 24. - 25. října 2006, Pelhřimov

Zápis č. 05-06 ze zasedání Akreditační komise 24. - 25. října 2006, Pelhřimov Zápis č. 05-06 ze zasedání Akreditační komise 24. - 25. října 2006, Pelhřimov Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Milan Sojka, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Petr Hájek, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek,

Více

Zápis č. 03 08 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2008, Ţďár nad Sázavou

Zápis č. 03 08 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2008, Ţďár nad Sázavou Zápis č. 03 08 ze zasedání kreditační komise 16. 18. června 2008, Ţďár nad Sázavou Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Milan Sojka, Milan Bakeš, Tilman Berger, Jana Geršlová, Petr Hájek, Pavel Höschl, Karel

Více

Zápis č. 01 14 ze zasedání Akreditační komise 3. 5. února 2014, Litomyšl

Zápis č. 01 14 ze zasedání Akreditační komise 3. 5. února 2014, Litomyšl Zápis č. 01 14 ze zasedání Akreditační komise 3. 5. února 2014, Litomyšl Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Françoise

Více

Zápis č. 06-05 ze zasedání Akreditační komise 29.-30. listopadu 2005, Litomyšl

Zápis č. 06-05 ze zasedání Akreditační komise 29.-30. listopadu 2005, Litomyšl Zápis č. 06-05 ze zasedání Akreditační komise 29.-30. listopadu 2005, Litomyšl Přítomni: Miroslav Liška, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Macurová, Jiří Sobota,

Více

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice Zasedání Akreditační komise 04-02; 18 aţ 19 června 2002 Stráţnice řítomni: Miroslav Liška Milan Sojka etr ratochvíl Jiří Mareš ravoslav Stránský Oldřich ytela Jan Štěpán Jiří Sobota Antonín Stratil Boris

Více

Zápis č. 05 13 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. listopadu 2013, Litomyšl

Zápis č. 05 13 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. listopadu 2013, Litomyšl Zápis č. 05 13 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. listopadu 2013, Litomyšl Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková,

Více

Zápis č. 04 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 18. září 2013, Skalský Dvůr

Zápis č. 04 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 18. září 2013, Skalský Dvůr Zápis č. 04 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 18. září 2013, Skalský Dvůr Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková,

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia prezenční kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 1. docent doktor medicíny Petr Bachleda, kandidát věd pro obor chirurgie 2. docent doktor medicíny Jiří Beneš, kandidát

Více

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DFJP 224 242 273 232 269 240 269 303 365 FES 245 119 275 226 318 283 209 246 264 FF 43 32 71

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 20. LEDNA 2011 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Zápis č. 03-07 ze zasedání Akreditační komise 18. - 20. června 2007, Pavlov

Zápis č. 03-07 ze zasedání Akreditační komise 18. - 20. června 2007, Pavlov Zápis č. 03-07 ze zasedání Akreditační komise 18. - 20. června 2007, Pavlov Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Milan Sojka, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Petr Hájek, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek,

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut.

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut. 1 kam po maturitě ADRESÁř VYSoKÝCh škol A fakult V české REpUBLICE 0/01 Adresář vychází z internetového adresáře www.vysokeskoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. Podrobné prezentace jednotlivých

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Ústav ekonomie Institute of Economics Ústav ekonomiky a managementu Institute of Economy and Management

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. a 16. ledna 2016 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu Lítám v cloudu, houpu se v síti! Prakticky, dravě, fenomenálně. Využijte možnosti osobního kontaktu s pracovníky

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

Zápis č ze zasedání Akreditační komise listopadu 2015, Litomyšl

Zápis č ze zasedání Akreditační komise listopadu 2015, Litomyšl Zápis č. 05 15 ze zasedání Akreditační komise 23. 25. listopadu 2015, Litomyšl Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men 3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2013 Number of students of universities by faculty in academic year /2013 31 December in Vysoké školy celkem 214 384 166 888 41 014 31 540

Více

Řízení služeb veřejné správy a příprava specialistů na VS na vysokých školách. Rada ČSSI Zdeněk Zajíček David Melichar 15.12.2010

Řízení služeb veřejné správy a příprava specialistů na VS na vysokých školách. Rada ČSSI Zdeněk Zajíček David Melichar 15.12.2010 Řízení služeb veřejné správy a příprava specialistů na VS na vysokých školách Rada ČSSI Zdeněk Zajíček David Melichar 15.12.2010 Poptávka po absolventech Deleguje moc Společnost Uplatňuje moc Financuje

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd duben 2010 I. Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2011 Graduates in. v roce 2011 Enrollees for the first time in 2011 ženy Women. muži Men.

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2011 Graduates in. v roce 2011 Enrollees for the first time in 2011 ženy Women. muži Men. 3-10. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2012 Number of students of universities by faculty in academic year /2012 31 December v roce in v roce Vysoké školy celkem 219 627 172 802

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

Zápis č ze zasedání Akreditační komise září 2014, Skalský Dvůr

Zápis č ze zasedání Akreditační komise září 2014, Skalský Dvůr Zápis č. 04 14 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. září 2014, Skalský Dvůr Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Július Horváth, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek,

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2010 Graduates in. v roce 2010 Enrollees for the first time in 2010 ženy Women. muži Men.

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2010 Graduates in. v roce 2010 Enrollees for the first time in 2010 ženy Women. muži Men. 3-10. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2011 Number of students of universities by faculty in academic year /2011 31 December in Vysoké školy celkem 221 491 174 816 46 012 35 835

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Zápis č. 03 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 19. června 2013, Doksy

Zápis č. 03 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 19. června 2013, Doksy Zápis č. 03 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 19. června 2013, Doksy Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Fusek, Jana Geršlová, Július Horváth, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaroslav Petr,

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015 ve dnech 14. 16. září 2015, že bude v souladu

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012 Web of Knowledge Statistika za rok 2012 Statistické údaje za celé konsorcium: JCR dotazy 263770 JCR přihlášení 191893 webové služby - dotazy 557911 webové služby - přihlášení 490590 WoS dotazy 5907279

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konané dne 16. 9. 2003 Přítomní : podle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013 Kde a co studují? říjen 2014 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn České vysoké učení technické v Praze Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn Petr Olšák petr@olsaknet 1 Setkání senátorů AS ČVUT, Temešvár, 7 6 2015 http://petrolsaknet/novela/ Aktuální stav Dne

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

Zápis č. 02-06 ze zasedání Akreditační komise; 25. a 26. dubna 2006, Pelhřimov

Zápis č. 02-06 ze zasedání Akreditační komise; 25. a 26. dubna 2006, Pelhřimov Zápis č. 02-06 ze zasedání Akreditační komise; 25. a 26. dubna 2006, Pelhřimov Přítomni: Miroslav Liška, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Macurová, Jiří Sobota,

Více

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA:

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Zápis č. 02 15 ze zasedání Akreditační komise 13. 15. dubna 2015, Skalský Dvůr

Zápis č. 02 15 ze zasedání Akreditační komise 13. 15. dubna 2015, Skalský Dvůr Zápis č. 02 15 ze zasedání Akreditační komise 13. 15. dubna 2015, Skalský Dvůr Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková,

Více

3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce 2014/2015 Number of students of universities by faculty in academic year 2014/2015

3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce 2014/2015 Number of students of universities by faculty in academic year 2014/2015 3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2015 Number of students of universities by faculty in academic year /2015 31 December in Vysoké školy celkem 194 905 152 434 33 471 25 983

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Kód. studijního oboru (KKOV)

Kód. studijního oboru (KKOV) 2 Kvalita a vynikající výsledky akademických činností V následujícím textu se používají zkratky pro fakulty: FFÚ Fakulta financí a účetnictví FIS Fakulta informatiky a statistiky FMV Fakulta mezinárodních

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě 66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě Název předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura 2 2 2 6 Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 Základy společenských věd 1 1 1 3 Chemie

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015

Více

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojního Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR Předkládaná zpráva přináší výsledky výzkumu mapujícího psychologické poradenství poskytovaného na českých vysokých školách. Jeho cílem bylo zjistit, jaké

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 8 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Zápis č. 01 15 ze zasedání Akreditační komise 2. 4. února 2015, Litomyšl

Zápis č. 01 15 ze zasedání Akreditační komise 2. 4. února 2015, Litomyšl Zápis č. 01 15 ze zasedání Akreditační komise 2. 4. února 2015, Litomyšl Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Zápis č. 02 10 ze zasedání Akreditační komise 12. 14. dubna 2010, Hejnice

Zápis č. 02 10 ze zasedání Akreditační komise 12. 14. dubna 2010, Hejnice Zápis č. 02 10 ze zasedání Akreditační komise 12. 14. dubna 2010, Hejnice Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda, Svatava Raková,

Více

Zápis č ze zasedání Akreditační komise listopad 2012, Litomyšl

Zápis č ze zasedání Akreditační komise listopad 2012, Litomyšl Zápis č. 05 12 ze zasedání Akreditační komise 26. 28. listopad 2012, Litomyšl Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková,

Více

Zápis č. 04 15 ze zasedání Akreditační komise 14. 16. září 2015, Kouty

Zápis č. 04 15 ze zasedání Akreditační komise 14. 16. září 2015, Kouty Zápis č. 04 15 ze zasedání Akreditační komise 14. 16. září 2015, Kouty Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Jana Geršlová, Július Horváth, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková,

Více

Zápis č. 03 15 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. června 2015, Milovy

Zápis č. 03 15 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. června 2015, Milovy Zápis č. 03 15 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. června 2015, Milovy Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr, Jindřich Petruška,

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Teze vyhlášky připravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Teze vyhlášky připravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků AF-LX Institucionální akreditace I 12.3.2015 Teze vyhlášky připravované Ministerstvem školství, mládeže

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (dále

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 Průvodce studiem 2014/15 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2014 Vypracovaly: Mgr. Iveta Schwarzová,

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více