Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006"

Transkript

1 1/ září Přehled akcí na měsíc srpen - září Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor OU Cvrčovice Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠRosice Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor SOŠa SOU Kutná Hora 29. srpna 2006 Studium Koordinátor ŠVP 30. srpna 2006 Projekty ve škole a cesta k nim - pro učitelský sbor ZŠVnorovy Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠDubňany P2 Zpřístupnění DVPP základním školám s ročníky 1. stupně Tvorba ŠVP krok za krokem 31. srpna 2006 Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním, 1. část - pro učitelský sbor ZŠStrážnice, Školní 31. srpna 2006 Obtížné rozhovory - pro učitelský sbor ZŠVeselí nad Moravou, Hutník Minigalerie a Galerie na schodech Z tvorby malířky Cecilie Markové 1. září 2006 Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠVeselí nad Moravou, Hutník 1. září 2006 Projekty ve škole a cesta k nim - pro učitelský sbor ZŠVeselí nad Moravou, Hutník Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠa Reálné gymnázium Prostějov Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠJavorník 8. září 2006 ŠVP krok za krokem, modul č. 6 a 16 pro učitelský sbor MŠ, ZŠ a Praktická škola Břeclav Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠSkuteč 13. září 2006 Spisová služba a archivace ve školství 14. září 2006 P2 Zpřístupnění DVPP základním školám s ročníky 1. stupně Pravidla hodnocení 16. září 2006 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 19. září 2006 Začínáme učit, poraďte! 20. září 2006 Logopedická intervence u předškolákůa školních začátečníků 21. září 2006 Studium Koordinátor ŠVP Studium pro ředitele škol a školských zařízení Pokračování na následující straně.

2 1/ září Pokračování z předchozí strany. 25. září 2006 Nuda při češtině 1. stupeňzš 26. září 2006 Nuda při češtině 2. stupeňzša víceletá gymnázia 27. září 2006 Aktivity pro rozvoj koncentrace pozornosti 27. září 2006 Radíme si navzájem aneb cizí jazyky v MŠ Hodnocení a sebehodnocení - pro učitelský sbor ZŠSenice na Hané Projekty a cesta k nim - pro učitelský sbor ZŠSenice na Hané Vážení kolegové, po poněkud divném létě se opět setkáváme nad stránkami Informačního zpravodaje Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde budete mít k dispozici informace nejen z oblasti DVPP tak, jak jste po léta zvyklí. V nadcházejícím školním roce 2006/2007 klademe důraz na pomoc školám při tvorběšvp. Proto v naší vzdělávací nabídce najdete kromějiného semináře a dílny, zaměřené na dílčí oblasti tvorby ŠVP, na problematiku aktivizujících metod a forem práce. I nadále budeme podle Vašich potřeb a požadavkůzajišťovat vzdělávání celých pedagogických sborů(viz str. 5 7). Na Vaše přání jsme domluvili také exkurze do pilotních škol. Jižv tomto zpravodaji otiskujeme bližší informace k exkurzi do ZŠChrudim, Dr. Malíka a do ZŠPraha, Chlupova (základní škola pouze s 1. stupněm). Sledujte vzdělávací nabídku také na našich webových stránkách, kde jsou a budou uvedeny kroměpřehledu vzdělávacích akcí a on-line přihlášky i všechny aktuální změny, úpravy a přesuny. V letošním školním roce bude také realizátorem těchto větších projektů: Projekt P2 Zpřístupnění DVPP základním školám s ročníky 1. stupně týká se pouze základních škol, které o projekt požádaly (více než40 škol nejen z našeho regionu). Studium k výkonu specializovaných činností tvorba a následná koordinace ŠVP Koordinátor ŠVP v rozsahu 250 hodin (4 semestry). Studium pro asistenty pedagoga v rozsahu 120 hodin (viz IZ č. 1/2006 str. 9-10) Vážení kolegové, přejeme Vám co nejklidnější zahájení nového školního roku, hodněsil, trpělivosti i elánu a těšíme se na další spolupráci. Hana Krojzlová

3 1/ září Přehled akcí ve školním roce 2005/2006: 172 jednodenních i vícedenních seminářů, přednášek, besed, praktických dílen, ročních kurzů a exkurzí (celkem hodin, z toho pro pedagogické sbory 420 hodin) 31 ostatních akcí (metodické, informační a organizační schůzky, pedagogické rady aj.) 17 okresních kol olympiád a soutěží kategorie A (42 kategorií) 6 okresních kol ostatních soutěží (10 kategorií) 1 regionální kolo soutěže (4 kategorie) 12 výstav a přehlídek IX. veletrh vzdělávání Jazykový jarmark Další akce, konané ve spolupráci: Studium výchovného poradenství (UP Olomouc) PAU - regionální setkání pedagogůzákladních škol 193 účastníků(zškyjov Újezd) Hudební mládí (Dům kultury, Město ) Účast dospělých na akcích ve škol. roce 2005/2006: vzdělávací akce ostatní akce Celkem: osob 211 osob osob Účast žákůna akcích ve školním roce 2005/2006: okresní kola soutěží a olympiád kategorie A Klokan okresní kola ostatních soutěží Jazykový jarmark IX. veletrh vzdělávání výstavy a přehlídky 735 žáků žák 327 žáků 220 žáků osob nespočítáno Kroměakreditovaných programůmá i nabídku neakreditovaných programů, které si hradí účastníci z vlastních zdrojů(např. poznávací exkurze do zahraničí, některé besedy, praktické semináře), z provozních prostředkůškoly (např. BOZP, PO aj.) nebo jsou pořádány zdarma (semináře jednotlivých nakladatelství učebnic, semináře organizací, které na pořádání akce obdržely grant).

4 1/ září Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, stejnějako každý rok připravujeme ve spolupráci s autorizovanými osobami řadu školení a kurzůse speciálním osvědčením. Vycházíme Vám vstříc a zveřejňujeme přehled s přibližnými termíny jejich konání. Protože nebudou v příslušném školním roce opakovány znovu, prosíme Vás, abyste si včas zkontrolovali konec platnosti stávajících osvědčení. Bude naší snahou, aby tyto termíny byly dodrženy i v příštích letech. PŘEHLED ŠKOLENÍ, PLÁNOVANÝCH NA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Termín konání: Název Určeno Platnost osvědčení: 9. října 2006 Školení ved. pracovníkůo požární ochraně vedení školy 3 roky 16. října 2006 Odborná příprava preventistůpožární ochrany požární 1 rok preventista listopad 2006 Školení vedoucích pracovníkův oblasti BOZP vedení školy 3 roky ledna 2007 Základní a doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování a snowboardu instruktoři školního lyžování a snowboardu 5 let O chemických látkách a chemických příprav - chemici - odborně únor 2007 duben 2006 cích změny v zákonech Školení řidičů nová vyhláška v praxi pro řidiče, kteří používají své auto ke služebním cestám způsobilí vedoucí pracovníci, školníci, učitelé květen 2007 Instruktor vodní turistiky učitelé Tv červen 2007 Školení o přezkoušení odborné způsobilosti v elektronice 2 roky 3 roky Nepřehlédněte a zablokujte si datum - nabídka pro ředitele ZŠa jejich zástupce Kabinet ředitelůpřipravuje na dvoudenní výjezdní setkání ředitelůzšv Koryčanech pod názvem Manažerské dovednosti ředitele školy. Probíraná témata se budou zabývat problematikou tvorby ŠVP, evaluací, právní oblastí apod. Sledujte proto příští Informační zpravodaj a naše webové stránky, kde budou veškeré informace i s přihláškou.

5 1/ září Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, ve školním roce 2005/2006 se velmi rozšířil Vášzájem o semináře pro celé učitelské sbory. Více než420 hodin vzdělávacích akcí bylo uskutečněno právěpro sborovny. Největší zájem byl o semináře s tématikou ŠVP. Mnohé školy si zorganizovaly několikadenní nebo víkendové společné pobyty, jejichžnáplní byly právěžádané semináře. Ve školním roce 2006/2007 budeme opět tento druh vzdělávání realizovat. Jen Vás žádáme, abyste si akce zajistili v předstihu. Jiždnes zajišťujeme lektory na pololetní a jarní prázdniny. Největší zájem byl a bude o akce Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním a cyklus interaktivních seminářůtvorba ŠVP - krok za krokem - 25 modulů. 1. Kontext školské reformy. 2. Koncepční a legislativní dokumenty, nový systém kurikulárních dokumentů(rvp a ŠVP). 3. Motivace pro změny. 4. Co vyplývá z mezinárodních srovnávacích výzkumů. 5. Práce s cíli. 6. Práce s klíčovými kompetencemi I. 7. Práce s klíčovými kompetencemi II. 8. Analytické činnosti - SWOT analýza, klima školy apod. 9. Týmová spolupráce, role v týmu. 10. Struktura ŠVP, kroky tvorby ŠVP, tvorba týmů, metodické materiály a portály. 11. Charakteristika školy. 12. Charakteristika ŠVP zaměření školy. 13. Výchovné a vzdělávací strategie školy. 14. Zabezpečení výuky žákůse speciálními vzdělávacími potřebami. 15. Zabezpečení výuky žákůmimořádněnadaných. 16. Práce s průřezovými tématy. 17. Učební plán. 18. Učební osnovy charakteristika vyučovacího předmětu, výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vzdělávacích předmětů. 19. Práce s očekávanými výstupy I. 20. Práce s očekávanými výstupy II. 21. Bloomova taxonomie. 22. Pravidla pro hodnocení žákůi. 23. Pravidla pro hodnocení žákůii. 24. Autoevaluace školy I. 25. Autoevaluace školy II.

6 1/ září B. Průřezová témata Obsah tohoto cyklu tvoří následující čtyřhodinové moduly: 1. Průřezová témata charakteristika, přínosy, tématické okruhy, způsoby začlenění pro realizaci ve výuce. 2. Osobnostní a sociální výchova I. - charakteristika průřezového tématu, přínos OSV, příklady metod a forem práce. 3. Osobnostní a sociální výchova II. - vztah ke vzdělávacím oblastem a využití v jednotlivých vzdělávacích oblastech, mezipředmětové využití, zdokonalování dovedností týkajících se komunikace v týmu a spolupráce v různých pracovních situacích, příklady metod a forem práce. 4. Výchova demokratického občana I. - charakteristika průřezového tématu, přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka, příklady metod a forem práce. 5. Výchova demokratického občana II. - přínos průřezového tématu k rozvoji žáka v oblasti postojůa hodnot, tématické okruhy, příklady metod a forem práce. 6. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech I. - charakteristika průřezového tématu, využití prolínání tématu ve všech vzdělávacích okruzích, vhodné pojetí realizace tématu na 1. a 2. stupni, příklady metod a forem práce. 7. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech II. - přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka, tématické okruhy, příklady metod a forem práce. 8. Multikulturní výchova I. - charakteristika průřezového tématu, prolínání tématu všemi vzdělávacími oblastmi, přínos průřezového tématu k rozvoji žáka v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, příklady metod a forem práce. 9. Multikulturní výchova II. - přínos průřezového tématu k rozvoji žáka v oblasti postojůa hodnot, tématické okruhy, které vycházejí z aktuální situace ve škole, v místěškoly, příklady metod a forem práce. 10. Environmentální výchova I. - charakteristika průřezového tématu, využití souvislostí mezi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy, přínos průřezového tématu k rozvoji osobnost žáka, příklady metod a forem práce. 11. Environmentální výchova II. - přínos průřezového tématu ke správnému vytváření hodnot života, postojůk životnímu prostředí, kulturnímu dědictví, tématické okruhy, příklady metod a forem práce. 12. Mediální výchova I. - charakteristika průřezového tématu, správné vyhodnocení sdělení (informovanost, manipulace, věcná správnost, přesvědčení, apod.), přínos průřezového tématu pro žáky a mediální gramotnost jako základní vybavení žáka pro komunikaci, příklady metod a forem práce. 13. Mediální výchova II. - přínos průřezového tématu v oblasti rozvoje osobnosti žáka, tématické okruhy průřezového tématu v receptivní činnosti a v produktivní činnosti, příklady metod a forem práce. Názvy dalších akreditovaných seminářůvhodných pro celý učitelský sbor Název Lektoři Počet hodin Osobnostní a sociální výchova Surá a další 20 Chci tým! Značka: Lidi mám. Černá, Kovářová 4

7 1/ září Jak vytvořit vlastní projekt a jak ho realizovat Černá 8 Chyba jako pozitivní jev v procesu učení Černá 6 Jak a pročučit žáky sebehodnocení Černá 4 Čtením a psaním ke kritickému myšlení Kynclovi 40 Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním Kynclovi 16 Sebehodnocení a hodnocení ve škole Kratochvílová, Tomášek 5 Pedagogická komunikace, komunikativní Kratochvílová 12 dovednosti a komunikace ve škole Sociální dovednosti Ježková 5 Výchova ke zdravému životnímu stylu Janíkovi 22 Konflikt a komunikace Janíkovi 22 Třídní učitel jako spolutvůrce sociálního klimatu školní třídy Mikulková 6 Obtížné rozhovory Opravil 10 Plánování práce s časem Opravil 10 Vedení třídních schůzek Opravil 10 Práce s vlastní nejistotou Opravil 10 ŠVP a vzdělávací oblast aneb jiný pohled na lektoři pro jednotlivé předměty 5 Jak učit na 1. stupni ZŠaneb efektivní metody výuky jako prostředek pro vytváření příslušných kompetencí Mülhauserová 4 Potřebujeme se poradit v oblasti 7 modulů Opravil 35 Kriminalita na půděškoly Psychologie krádeže Obrana dětí před násilím Třída je můj tým Práce se sympatickými a nesympatickými žáky Komunikační rizika ve škole Psychohygiena učitele aneb jak nepadnout na hubu v prvním pololetí Škola jako místo setkávání 7 modulů Kašová 42 Plánování v souvislostech aneb jak se neutopit v ŠVP Klíčové kompetence jak na ně, kam s nimi? Možnosti a výzvy průřezových témat Hodnocení v souvislostech ŠVP Moderní metody vzdělávání Projektové vyučování Životní dovednosti Všechny akce lze po dohoděse realizovat pro učitelské sbory jedné nebo více škol najednou. Některé delší semináře je možné rozdělit do několika částí.

8 1/ září INFORMACE X. veletrh vzdělávání Letošní X. veletrh vzdělávání je pouze dvoudenní. Upozorňujeme ředitele škol, aby s touto skutečností počítali a své žáky posílali jižve středu od do hodin. Bližší informace najdete na webových stránkách (http://pshodonin.solution.cz ) i na plakátech a letácích pro žáky 9. tříd, které školám zašleme spolu s říjnovým Informačním zpravodajem. V doběkonání akce bude i včetněknihovny uzavřeno. Kurzy anglického jazyka Od října 2006 organizuje kurzy anglického jazyka. Kurz pro úplné začátečníky i pokročilé v délce trvání 50 hodin nebo 75 hodin. Pro uskutečnění kurzu je nutný určitý počet zájemců. Proto dodržte termín přihlášení do 20. září Podrobnosti a přihlášky najdete na konci tohoto IZ. DVPP ve školním roce 2006/2007 na svých webových stránkách (http://pshodonin.solution.cz) opět zveřejňuje nabídku vzdělávacích akcí pro školní rok 2006/2007. Stejnějako v loňském školním roce se můžete přihlásit v předstihu, pokud je u nabídky jižpřiřazeno datum konání. Na webových stránkách budou také vyznačeny změny v datu nebo místu konání akce. Změna na přihláškách Při vyplňování přihlášek na naše vzdělávací akce si pozorněvšimněte drobných, ale pro nás velmi důležitých změn. Budeme vyžadovat kontaktní spojení na účastníka telefon, případně (to pro akutní případ zrušení nebo změny data konání akce). Děkujeme za respektování našich požadavků. Studium asistenta pedagoga Od ledna 2007 připravujeme na Studium pro asistenty pedagoga. Zájemci najdou v zářijovém IZ podrobnosti a přihlášku, kterou je nutno do 15. října 2006 odeslat zpět. Studium Koordinátor ŠVP zahajuje 29. srpna 2006 dvouleté Studium k výkonu specializovaných činností tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programůvoš- Koordinátor ŠVP. Upozorňujeme ředitele škol, že bezplatné vyškolení učitelův rámci projektu ESF Koordinátor, které se konalo v minulém školním roce nenahrazuje tento typ studia, a tím nevzniká nárok na specializační příplatek.

9 1/ září Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm.e) zákona 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Pracovištěgarantující studium odborně Odborný garant Studium určeno Požadavky k přijetí Délka studia/ frekvence konzultací Studijní den Obsah studia Cíl studia a kvalifikační efekt Formy práce při studiu PaedDr. Hana Krojzlová, ředitelka Pracovníkům, kteří budou vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšněukončené základní vzdělání Správněvyplněná a řádněv termínu dodaná přihláška ke studiu 120 hodin - 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe pondělí Studijní moduly: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga - 20 hodin Podpora žáka - 10 hodin Systém péče o žáka - 10 hodin Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga - 40 hodin Pedagogická praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích - 40 hodin Cílem studia je vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní: Orientovat se v systému a organizaci školy. Orientovat se v základních školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy. Seznámit se s právy a povinnostmi asistenta pedagoga. Orientovat se v systému podpůrných institucí (poradenství, policie, významné nestátní neziskové organizace, sociální a zdravotní péče) Osvojit si základní principy pedag. práce zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte. Získat základní způsobilosti organizovat výchovněvzdělávací proces, reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy a spolupráce zejména s třídním učitelem. Osvojit si základy přístupu k práci dětí se speciálními potřebami, která vede ke zdárné integraci. Kombinace seminářůa dílen

10 1/ září Způsob ukončení studia Doklad o absolvování studia Testové zkoušky po absolvování teoretické části vzdělávání. Závěrečná práce. Po absolvování praxe bude následovat obhájení závěrečné práce. Osvědčení o Studiu pro asistenty pedagoga podle 20 písm.e) zákona 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cena studia Studium je akreditováno, lze platit z DVPP 6 800,- Kč Zahájení studia leden 2007 Závaznou a řádněvyplněnou přihlášku je nutné zaslat do 15. října 2006 na SSŠa Zařízení pro DVPP,, O přijetí ke studiu a bližších informacích budete včas písemněinformováni. Náklady na studium uhraďte do 15. ledna 2007 O Studium pro asistenty pedagoga je velký zájem a počet účastníkůje omezen. Zařazování do studia bude probíhat podle data došlých přihlášek. Každý účastník obdrží průkaz o studiu, kde bude vedena účast a aktivita. Závazná přihláška na Studium pro asistenty pedagoga Titul, jméno a příjmení:..... Datum a místo narození:.... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Vzdělání: Kompletní adresa bydliště:. Telefon:. . * Nehodící se škrtněte.

11 1/ září akreditace č. j / zve ředitele, zástupce a archiváře ze všech typůškol na seminář z cyklu Právní poradna Spisová služba a archivace ve školství V letošním školním roce připravuje Státní archiv kontroly školních archivůve školských zařízeních. Nabízíme mateřským, základním, středním školám a učilištím seminářpřipravený speciálněk této problematice ve školství. Součástí semináře budou i příslušné materiály, které usnadní práci při archivaci. Seznámení s archivním zákonem č. 499/2004 Spisový a skartační řád pro školy a jeho aplikace ve školách Lektorka: Mgr. Galina Rucká Okresní archiv 13. září 2006 (středa) 1. skupina hodin 2. skupina hodin Mimořádná nabídka! (přezůvky s sebou) 150,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Spisová služba a archivace ve školství Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Mám zájem o seminář: 1. skupina* 2. skupina* * Nehodící se škrtněte.

12 1/ září akreditace č. j / Kabinet začínajících učitelů zve všechny zájemce z řad začínajících a nekvalifikovaných učitelů na seminářz cyklu Začínáme učit, poraďte! 1. část Školní dokumentace - TK, TV, katalogové listy, žákovská knížka - v souladu s požadavky ČŠI. Komunikace s rodiči, třídní schůzky. Relaxační prvky ve vyučování. Spolupráce a pomoc metodikůpři, konzultace, uvádějící učitelé. Lektorky: PaedDr. S. Dvořáková, Mgr. Z. Brennerová 19. září 2006 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 120,- Kč Vezměte s sebou kopii školní dokumentace, kterou používáte. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Začínáme učit, poraďte! 1. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola.. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

13 1/ září akreditace č. j / Kabinet 1. stupnězša kabinet MŠ zve učitelky 1. stupnězša učitelky MŠna seminář Logopedická intervence u předškoláků a školních začátečníků Cílem semináře je získat odpovědi na následující otázky: Kdy nejlépe začít s logopedickou péčí? Jak spolupracovat s rodiči při logopedické péči? Jaká má být organizace preventivní logopedické péče v režimu dne? Co je nového v oblasti logopedické intervence. Jaké jsou vaše osobní zkušenosti, máte zajímavé pomůcky, pracovní listy a nápady? Vše si přineste s sebou. Lektorky: Mgr. Alena Horáková, Mgr. Dagmar Krýsová 20. září 2006 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 550,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Logopedická intervence u předškoláků Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola.. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Otázky pro lektorky:.. (Pokud nestačí místo, přidejte přílohu) * Nehodící se škrtněte.

14 1/ září akreditace č. j / Kabinet 1. stupnězve učitele 1. stupně na praktický seminář Nuda při češtině Cílem semináře je inspirovat učitele ke správné motivaci, navodit ve tříděkladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žákůpři získávání poznatků, jak učit neformálněa hravě. Semináře jsou doplněny praktickými ukázkami her od drobných, časověnenáročných, ažpo větší bloky. Probíraná témata: Mluvnice hravě, hry s hláskami Příprava slohové práce vypravování, popis, charakteristika Poradíme si s poezií Co nejraději čteme Jak získat děti pro četbu Hry s obrázky Učíme se z novin a časopisů Lektorka: Mgr. Květoslava Ječná 25. září 2006 (pondělí) Pokračování úspěšného semináře hodin (přezůvky s sebou) 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Nuda při češtině - pro 1. stupeňzš Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

15 1/ září neakreditováno Kabinet výchovy mimo vyučování zve všechny zájemce na tradiční akci BURZA NÁPADŮ pro vychovatelky ŠD a ŠK Vstupenkou na Burzu nápadůpro každou vychovatelku je alespoňjeden nejzdařilejší výrobek za školní rok 2005/ září 2006 (úterý) hodin ZŠDr. Joklíka Kyjov Program: Informace o vzdělávání vychovatelek ve školním roce 2006/ 2007 Burza nápadů předání zkušeností Prohlídka školy a školní družiny 50,- Kč(bude vybíráno u prezence) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2006 na adresu: Závazná přihláška: Burza nápadů Titul, jméno a příjmení: Škola:. telefon/ ..

16 1/ září akreditace č. j / Kabinet českého jazyka zve učitele jazyka českého 2. stupnězša odpovídajících ročníkůgymnázia na praktický seminář Nuda při češtině Cílem semináře je inspirovat učitele ke správné motivaci, navodit ve tříděkladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žákůpři získávání poznatků, jak učit neformálněa hravě. Semináře jsou doplněny praktickými ukázkami her od drobných, časověnenáročných, ažpo větší bloky. Probíraná témata: Mluvnice hravě, hry s hláskami Příprava slohové práce vypravování, popis, charakteristika Poradíme si s poezií Co nejraději čteme Jak získat děti pro četbu Hry s obrázky Učíme se z novin a časopisů Lektorka: Mgr. Květoslava Ječná 26. září 2006 (úterý) Pokračování úspěšného semináře hodin (přezůvky s sebou) 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Nuda při češtině - pro učitele JČ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

17 1/ září akreditace č. j. 3891/ Kabinet 1. stupnězša kabinet výchovy mimo vyučování zvou učitele 1. stupně, začínající učitele a vychovatelky ŠD na seminář Aktivity pro rozvoj koncentrace pozornosti Cílem semináře je naučit účastníky, jak pracovat s dětmi s poruchami koncentrace pozornosti ve třídě, ve ŠD a jak využívat relaxační techniky ke zlepšení pozornosti žáků. Probíraná témata: Teoretické podklady pro fungování relaxačních technik. Obecné zásady a postup při nácviku relaxačních cvičení. Nácvik relaxačních technik a jejich použití. Metodický materiál a práce s ním. Lektorky: Mgr. Kristýna Jánsková, PaedDr. Jaroslava Rosová 27. září 2006 (středa) hodin PPP Bažantnice, Jilemnického 2 S sebou: pohodlné oblečení 340,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Aktivity pro rozvoj koncentrace pozornosti Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

18 1/ září akreditace č. j / Kabinet MŠ zve ředitelky a učitelky MŠna neformální besedu z cyklu Radíme si navzájem! aneb Cizí jazyky v mateřských školách Cílem semináře je získat odpovědi na následující otázky: Má být výuka prováděna lektorkou, učitelkou MŠnebo jinou osobou a za jakých podmínek? Kdy vyučovat cizí jazyk? Jak provádět finanční úhradu? Může MŠpronajímat prostory pro výuku? Jaké jsou vaše osobní zkušenosti, máte zajímavé pomůcky, pracovní listy a nápady? Vše si přineste s sebou. Lektorka: Zvonimíra Kubíčková 27. září 2006 (středa) hodin MŠ, Družstevní 130,- Kč Otázky pro lektorku zasílejte obratem na ovou adresu: Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Radíme si navzájem aneb cizí jazyky v MŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

19 1/ září neakreditováno zve vedoucí pracovníky ze všech typůškol na Školení vedoucích zaměstnancůo požární ochraně Informace o změnách nových právních předpisůa doplnění povinností fyzických a právnických osob na úseku PO. Lektor : PaedDr. Ivo Kurz, akreditovaný lektor PO 9. října 2006 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 300,- Kč Cena zahrnuje i zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení PO požadovaná dokumentace PO, metodický materiál k zajištění PO ve školských objektech. Účastníci školení obdrží osvědčení, které má platnost 3 roky. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2006 na adresu: Závazná přihláška: Školení vedoucích pracovníkůo požární ochraně Titul, jméno a příjmení: Datum narození:. Škola:. telefon/ ... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

20 1/ září akreditace č. j / Kabinet MŠ zve všechny učitelky z MŠa vychovatelky ŠD na 1. část kurzu ŠVP MŠ kurz pro pokročilé Téma: Klíčové kompetence dětí a cesty k nim Role klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání. Jak zahrnout klíčové kompetence do ŠVP. Místo klíčových kompetencí v plánování tematických celků. Jak vyhodnocovat klíčové kompetence dětí. Jaké klíčové kompetence potřebuje mít pedagog. Lektorka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. 11. října 2006 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2006 na adresu: Závazná přihláška: ŠVP MŠ kurz pro pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:...telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

21 1/ září akreditace č. j / Kabinet tělesné výchovy zve všechny učitele Tv ze ZŠ, SŠa ostatní zájemce na praktický seminář z cyklu Rady a zkušenosti z výuky Tělesná výchova pro začínající a neaprobované učitele, případněučitele s krátkou praxí Program: ukázka hodiny tělesné výchovy s využitím netradičních metod a forem práce bezpečnost v hodinách Tv Lektor: Mgr. Milan Kovář, učitel ZŠMutěnice 12. října 2006 (čtvrtek) hodin ZŠMutěnice 210,- Kč Vezměte s sebou pohodlné sportovní oblečení a vhodnou sálovou obuv. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. září 2006 na adresu: Závazná přihláška: Tělesná výchova Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

22 1/ září neakreditováno Víte, že: mezi základní povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob (bez ohledu na míru požárního nebezpečí) patří m.j. pravidelněkontrolovat prostřednictvím odbornězpůsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisůo PO a neprodleněodstraňovat zjištěné závady? preventista PO vykonává činnost pouze na základěabsolvování odborné přípravy? preventista PO je oprávněn provádět školení zaměstnancůo PO i u činností se zvýšeným požárním nebezpečím? preventista PO je oprávněn označovat pracovištěpříslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO? Pokud ne, tak právěpro Vás pořádáme Odbornou přípravu preventistůpožární ochrany Lektor: PaedDr. Ivo Kurz, osoba odbornězpůsobilá v PO 16. října 2006 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 300,- Kč (cena zahrnuje i zpracování tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy požárních preventistů požadovaná dokumentace PO, metodické pokyny k práci požárního preventisty) Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2006 na adresu: Závazná přihláška: Odborná příprava preventistůpo Titul, jméno a příjmení: Datum narození:. Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Přehled akcí na měsíc únor 2006

Přehled akcí na měsíc únor 2006 6/2006-1 - únor 2006 Přehled akcí na měsíc únor 2006 1. 1. - 28. 2. 2006 Minigalerie a Galerie na schodech Výstava fotografií z cyklu Stromy Mgr. Antonína Salajky 1. února 2006 Netradiční materiály ve

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více