Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc srpen - září 2006"

Transkript

1 1/ září Přehled akcí na měsíc srpen - září Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor OU Cvrčovice Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠRosice Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor SOŠa SOU Kutná Hora 29. srpna 2006 Studium Koordinátor ŠVP 30. srpna 2006 Projekty ve škole a cesta k nim - pro učitelský sbor ZŠVnorovy Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠDubňany P2 Zpřístupnění DVPP základním školám s ročníky 1. stupně Tvorba ŠVP krok za krokem 31. srpna 2006 Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním, 1. část - pro učitelský sbor ZŠStrážnice, Školní 31. srpna 2006 Obtížné rozhovory - pro učitelský sbor ZŠVeselí nad Moravou, Hutník Minigalerie a Galerie na schodech Z tvorby malířky Cecilie Markové 1. září 2006 Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠVeselí nad Moravou, Hutník 1. září 2006 Projekty ve škole a cesta k nim - pro učitelský sbor ZŠVeselí nad Moravou, Hutník Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠa Reálné gymnázium Prostějov Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠJavorník 8. září 2006 ŠVP krok za krokem, modul č. 6 a 16 pro učitelský sbor MŠ, ZŠ a Praktická škola Břeclav Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním - pro učitelský sbor ZŠSkuteč 13. září 2006 Spisová služba a archivace ve školství 14. září 2006 P2 Zpřístupnění DVPP základním školám s ročníky 1. stupně Pravidla hodnocení 16. září 2006 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 19. září 2006 Začínáme učit, poraďte! 20. září 2006 Logopedická intervence u předškolákůa školních začátečníků 21. září 2006 Studium Koordinátor ŠVP Studium pro ředitele škol a školských zařízení Pokračování na následující straně.

2 1/ září Pokračování z předchozí strany. 25. září 2006 Nuda při češtině 1. stupeňzš 26. září 2006 Nuda při češtině 2. stupeňzša víceletá gymnázia 27. září 2006 Aktivity pro rozvoj koncentrace pozornosti 27. září 2006 Radíme si navzájem aneb cizí jazyky v MŠ Hodnocení a sebehodnocení - pro učitelský sbor ZŠSenice na Hané Projekty a cesta k nim - pro učitelský sbor ZŠSenice na Hané Vážení kolegové, po poněkud divném létě se opět setkáváme nad stránkami Informačního zpravodaje Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde budete mít k dispozici informace nejen z oblasti DVPP tak, jak jste po léta zvyklí. V nadcházejícím školním roce 2006/2007 klademe důraz na pomoc školám při tvorběšvp. Proto v naší vzdělávací nabídce najdete kromějiného semináře a dílny, zaměřené na dílčí oblasti tvorby ŠVP, na problematiku aktivizujících metod a forem práce. I nadále budeme podle Vašich potřeb a požadavkůzajišťovat vzdělávání celých pedagogických sborů(viz str. 5 7). Na Vaše přání jsme domluvili také exkurze do pilotních škol. Jižv tomto zpravodaji otiskujeme bližší informace k exkurzi do ZŠChrudim, Dr. Malíka a do ZŠPraha, Chlupova (základní škola pouze s 1. stupněm). Sledujte vzdělávací nabídku také na našich webových stránkách, kde jsou a budou uvedeny kroměpřehledu vzdělávacích akcí a on-line přihlášky i všechny aktuální změny, úpravy a přesuny. V letošním školním roce bude také realizátorem těchto větších projektů: Projekt P2 Zpřístupnění DVPP základním školám s ročníky 1. stupně týká se pouze základních škol, které o projekt požádaly (více než40 škol nejen z našeho regionu). Studium k výkonu specializovaných činností tvorba a následná koordinace ŠVP Koordinátor ŠVP v rozsahu 250 hodin (4 semestry). Studium pro asistenty pedagoga v rozsahu 120 hodin (viz IZ č. 1/2006 str. 9-10) Vážení kolegové, přejeme Vám co nejklidnější zahájení nového školního roku, hodněsil, trpělivosti i elánu a těšíme se na další spolupráci. Hana Krojzlová

3 1/ září Přehled akcí ve školním roce 2005/2006: 172 jednodenních i vícedenních seminářů, přednášek, besed, praktických dílen, ročních kurzů a exkurzí (celkem hodin, z toho pro pedagogické sbory 420 hodin) 31 ostatních akcí (metodické, informační a organizační schůzky, pedagogické rady aj.) 17 okresních kol olympiád a soutěží kategorie A (42 kategorií) 6 okresních kol ostatních soutěží (10 kategorií) 1 regionální kolo soutěže (4 kategorie) 12 výstav a přehlídek IX. veletrh vzdělávání Jazykový jarmark Další akce, konané ve spolupráci: Studium výchovného poradenství (UP Olomouc) PAU - regionální setkání pedagogůzákladních škol 193 účastníků(zškyjov Újezd) Hudební mládí (Dům kultury, Město ) Účast dospělých na akcích ve škol. roce 2005/2006: vzdělávací akce ostatní akce Celkem: osob 211 osob osob Účast žákůna akcích ve školním roce 2005/2006: okresní kola soutěží a olympiád kategorie A Klokan okresní kola ostatních soutěží Jazykový jarmark IX. veletrh vzdělávání výstavy a přehlídky 735 žáků žák 327 žáků 220 žáků osob nespočítáno Kroměakreditovaných programůmá i nabídku neakreditovaných programů, které si hradí účastníci z vlastních zdrojů(např. poznávací exkurze do zahraničí, některé besedy, praktické semináře), z provozních prostředkůškoly (např. BOZP, PO aj.) nebo jsou pořádány zdarma (semináře jednotlivých nakladatelství učebnic, semináře organizací, které na pořádání akce obdržely grant).

4 1/ září Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, stejnějako každý rok připravujeme ve spolupráci s autorizovanými osobami řadu školení a kurzůse speciálním osvědčením. Vycházíme Vám vstříc a zveřejňujeme přehled s přibližnými termíny jejich konání. Protože nebudou v příslušném školním roce opakovány znovu, prosíme Vás, abyste si včas zkontrolovali konec platnosti stávajících osvědčení. Bude naší snahou, aby tyto termíny byly dodrženy i v příštích letech. PŘEHLED ŠKOLENÍ, PLÁNOVANÝCH NA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Termín konání: Název Určeno Platnost osvědčení: 9. října 2006 Školení ved. pracovníkůo požární ochraně vedení školy 3 roky 16. října 2006 Odborná příprava preventistůpožární ochrany požární 1 rok preventista listopad 2006 Školení vedoucích pracovníkův oblasti BOZP vedení školy 3 roky ledna 2007 Základní a doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování a snowboardu instruktoři školního lyžování a snowboardu 5 let O chemických látkách a chemických příprav - chemici - odborně únor 2007 duben 2006 cích změny v zákonech Školení řidičů nová vyhláška v praxi pro řidiče, kteří používají své auto ke služebním cestám způsobilí vedoucí pracovníci, školníci, učitelé květen 2007 Instruktor vodní turistiky učitelé Tv červen 2007 Školení o přezkoušení odborné způsobilosti v elektronice 2 roky 3 roky Nepřehlédněte a zablokujte si datum - nabídka pro ředitele ZŠa jejich zástupce Kabinet ředitelůpřipravuje na dvoudenní výjezdní setkání ředitelůzšv Koryčanech pod názvem Manažerské dovednosti ředitele školy. Probíraná témata se budou zabývat problematikou tvorby ŠVP, evaluací, právní oblastí apod. Sledujte proto příští Informační zpravodaj a naše webové stránky, kde budou veškeré informace i s přihláškou.

5 1/ září Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, ve školním roce 2005/2006 se velmi rozšířil Vášzájem o semináře pro celé učitelské sbory. Více než420 hodin vzdělávacích akcí bylo uskutečněno právěpro sborovny. Největší zájem byl o semináře s tématikou ŠVP. Mnohé školy si zorganizovaly několikadenní nebo víkendové společné pobyty, jejichžnáplní byly právěžádané semináře. Ve školním roce 2006/2007 budeme opět tento druh vzdělávání realizovat. Jen Vás žádáme, abyste si akce zajistili v předstihu. Jiždnes zajišťujeme lektory na pololetní a jarní prázdniny. Největší zájem byl a bude o akce Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním a cyklus interaktivních seminářůtvorba ŠVP - krok za krokem - 25 modulů. 1. Kontext školské reformy. 2. Koncepční a legislativní dokumenty, nový systém kurikulárních dokumentů(rvp a ŠVP). 3. Motivace pro změny. 4. Co vyplývá z mezinárodních srovnávacích výzkumů. 5. Práce s cíli. 6. Práce s klíčovými kompetencemi I. 7. Práce s klíčovými kompetencemi II. 8. Analytické činnosti - SWOT analýza, klima školy apod. 9. Týmová spolupráce, role v týmu. 10. Struktura ŠVP, kroky tvorby ŠVP, tvorba týmů, metodické materiály a portály. 11. Charakteristika školy. 12. Charakteristika ŠVP zaměření školy. 13. Výchovné a vzdělávací strategie školy. 14. Zabezpečení výuky žákůse speciálními vzdělávacími potřebami. 15. Zabezpečení výuky žákůmimořádněnadaných. 16. Práce s průřezovými tématy. 17. Učební plán. 18. Učební osnovy charakteristika vyučovacího předmětu, výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vzdělávacích předmětů. 19. Práce s očekávanými výstupy I. 20. Práce s očekávanými výstupy II. 21. Bloomova taxonomie. 22. Pravidla pro hodnocení žákůi. 23. Pravidla pro hodnocení žákůii. 24. Autoevaluace školy I. 25. Autoevaluace školy II.

6 1/ září B. Průřezová témata Obsah tohoto cyklu tvoří následující čtyřhodinové moduly: 1. Průřezová témata charakteristika, přínosy, tématické okruhy, způsoby začlenění pro realizaci ve výuce. 2. Osobnostní a sociální výchova I. - charakteristika průřezového tématu, přínos OSV, příklady metod a forem práce. 3. Osobnostní a sociální výchova II. - vztah ke vzdělávacím oblastem a využití v jednotlivých vzdělávacích oblastech, mezipředmětové využití, zdokonalování dovedností týkajících se komunikace v týmu a spolupráce v různých pracovních situacích, příklady metod a forem práce. 4. Výchova demokratického občana I. - charakteristika průřezového tématu, přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka, příklady metod a forem práce. 5. Výchova demokratického občana II. - přínos průřezového tématu k rozvoji žáka v oblasti postojůa hodnot, tématické okruhy, příklady metod a forem práce. 6. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech I. - charakteristika průřezového tématu, využití prolínání tématu ve všech vzdělávacích okruzích, vhodné pojetí realizace tématu na 1. a 2. stupni, příklady metod a forem práce. 7. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech II. - přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka, tématické okruhy, příklady metod a forem práce. 8. Multikulturní výchova I. - charakteristika průřezového tématu, prolínání tématu všemi vzdělávacími oblastmi, přínos průřezového tématu k rozvoji žáka v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, příklady metod a forem práce. 9. Multikulturní výchova II. - přínos průřezového tématu k rozvoji žáka v oblasti postojůa hodnot, tématické okruhy, které vycházejí z aktuální situace ve škole, v místěškoly, příklady metod a forem práce. 10. Environmentální výchova I. - charakteristika průřezového tématu, využití souvislostí mezi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy, přínos průřezového tématu k rozvoji osobnost žáka, příklady metod a forem práce. 11. Environmentální výchova II. - přínos průřezového tématu ke správnému vytváření hodnot života, postojůk životnímu prostředí, kulturnímu dědictví, tématické okruhy, příklady metod a forem práce. 12. Mediální výchova I. - charakteristika průřezového tématu, správné vyhodnocení sdělení (informovanost, manipulace, věcná správnost, přesvědčení, apod.), přínos průřezového tématu pro žáky a mediální gramotnost jako základní vybavení žáka pro komunikaci, příklady metod a forem práce. 13. Mediální výchova II. - přínos průřezového tématu v oblasti rozvoje osobnosti žáka, tématické okruhy průřezového tématu v receptivní činnosti a v produktivní činnosti, příklady metod a forem práce. Názvy dalších akreditovaných seminářůvhodných pro celý učitelský sbor Název Lektoři Počet hodin Osobnostní a sociální výchova Surá a další 20 Chci tým! Značka: Lidi mám. Černá, Kovářová 4

7 1/ září Jak vytvořit vlastní projekt a jak ho realizovat Černá 8 Chyba jako pozitivní jev v procesu učení Černá 6 Jak a pročučit žáky sebehodnocení Černá 4 Čtením a psaním ke kritickému myšlení Kynclovi 40 Netradiční metody ve vyučování, kooperativní učení, čtení s porozuměním Kynclovi 16 Sebehodnocení a hodnocení ve škole Kratochvílová, Tomášek 5 Pedagogická komunikace, komunikativní Kratochvílová 12 dovednosti a komunikace ve škole Sociální dovednosti Ježková 5 Výchova ke zdravému životnímu stylu Janíkovi 22 Konflikt a komunikace Janíkovi 22 Třídní učitel jako spolutvůrce sociálního klimatu školní třídy Mikulková 6 Obtížné rozhovory Opravil 10 Plánování práce s časem Opravil 10 Vedení třídních schůzek Opravil 10 Práce s vlastní nejistotou Opravil 10 ŠVP a vzdělávací oblast aneb jiný pohled na lektoři pro jednotlivé předměty 5 Jak učit na 1. stupni ZŠaneb efektivní metody výuky jako prostředek pro vytváření příslušných kompetencí Mülhauserová 4 Potřebujeme se poradit v oblasti 7 modulů Opravil 35 Kriminalita na půděškoly Psychologie krádeže Obrana dětí před násilím Třída je můj tým Práce se sympatickými a nesympatickými žáky Komunikační rizika ve škole Psychohygiena učitele aneb jak nepadnout na hubu v prvním pololetí Škola jako místo setkávání 7 modulů Kašová 42 Plánování v souvislostech aneb jak se neutopit v ŠVP Klíčové kompetence jak na ně, kam s nimi? Možnosti a výzvy průřezových témat Hodnocení v souvislostech ŠVP Moderní metody vzdělávání Projektové vyučování Životní dovednosti Všechny akce lze po dohoděse realizovat pro učitelské sbory jedné nebo více škol najednou. Některé delší semináře je možné rozdělit do několika částí.

8 1/ září INFORMACE X. veletrh vzdělávání Letošní X. veletrh vzdělávání je pouze dvoudenní. Upozorňujeme ředitele škol, aby s touto skutečností počítali a své žáky posílali jižve středu od do hodin. Bližší informace najdete na webových stránkách (http://pshodonin.solution.cz ) i na plakátech a letácích pro žáky 9. tříd, které školám zašleme spolu s říjnovým Informačním zpravodajem. V doběkonání akce bude i včetněknihovny uzavřeno. Kurzy anglického jazyka Od října 2006 organizuje kurzy anglického jazyka. Kurz pro úplné začátečníky i pokročilé v délce trvání 50 hodin nebo 75 hodin. Pro uskutečnění kurzu je nutný určitý počet zájemců. Proto dodržte termín přihlášení do 20. září Podrobnosti a přihlášky najdete na konci tohoto IZ. DVPP ve školním roce 2006/2007 na svých webových stránkách (http://pshodonin.solution.cz) opět zveřejňuje nabídku vzdělávacích akcí pro školní rok 2006/2007. Stejnějako v loňském školním roce se můžete přihlásit v předstihu, pokud je u nabídky jižpřiřazeno datum konání. Na webových stránkách budou také vyznačeny změny v datu nebo místu konání akce. Změna na přihláškách Při vyplňování přihlášek na naše vzdělávací akce si pozorněvšimněte drobných, ale pro nás velmi důležitých změn. Budeme vyžadovat kontaktní spojení na účastníka telefon, případně (to pro akutní případ zrušení nebo změny data konání akce). Děkujeme za respektování našich požadavků. Studium asistenta pedagoga Od ledna 2007 připravujeme na Studium pro asistenty pedagoga. Zájemci najdou v zářijovém IZ podrobnosti a přihlášku, kterou je nutno do 15. října 2006 odeslat zpět. Studium Koordinátor ŠVP zahajuje 29. srpna 2006 dvouleté Studium k výkonu specializovaných činností tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programůvoš- Koordinátor ŠVP. Upozorňujeme ředitele škol, že bezplatné vyškolení učitelův rámci projektu ESF Koordinátor, které se konalo v minulém školním roce nenahrazuje tento typ studia, a tím nevzniká nárok na specializační příplatek.

9 1/ září Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm.e) zákona 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Pracovištěgarantující studium odborně Odborný garant Studium určeno Požadavky k přijetí Délka studia/ frekvence konzultací Studijní den Obsah studia Cíl studia a kvalifikační efekt Formy práce při studiu PaedDr. Hana Krojzlová, ředitelka Pracovníkům, kteří budou vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšněukončené základní vzdělání Správněvyplněná a řádněv termínu dodaná přihláška ke studiu 120 hodin - 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe pondělí Studijní moduly: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga - 20 hodin Podpora žáka - 10 hodin Systém péče o žáka - 10 hodin Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga - 40 hodin Pedagogická praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích - 40 hodin Cílem studia je vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní: Orientovat se v systému a organizaci školy. Orientovat se v základních školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy. Seznámit se s právy a povinnostmi asistenta pedagoga. Orientovat se v systému podpůrných institucí (poradenství, policie, významné nestátní neziskové organizace, sociální a zdravotní péče) Osvojit si základní principy pedag. práce zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte. Získat základní způsobilosti organizovat výchovněvzdělávací proces, reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy a spolupráce zejména s třídním učitelem. Osvojit si základy přístupu k práci dětí se speciálními potřebami, která vede ke zdárné integraci. Kombinace seminářůa dílen

10 1/ září Způsob ukončení studia Doklad o absolvování studia Testové zkoušky po absolvování teoretické části vzdělávání. Závěrečná práce. Po absolvování praxe bude následovat obhájení závěrečné práce. Osvědčení o Studiu pro asistenty pedagoga podle 20 písm.e) zákona 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cena studia Studium je akreditováno, lze platit z DVPP 6 800,- Kč Zahájení studia leden 2007 Závaznou a řádněvyplněnou přihlášku je nutné zaslat do 15. října 2006 na SSŠa Zařízení pro DVPP,, O přijetí ke studiu a bližších informacích budete včas písemněinformováni. Náklady na studium uhraďte do 15. ledna 2007 O Studium pro asistenty pedagoga je velký zájem a počet účastníkůje omezen. Zařazování do studia bude probíhat podle data došlých přihlášek. Každý účastník obdrží průkaz o studiu, kde bude vedena účast a aktivita. Závazná přihláška na Studium pro asistenty pedagoga Titul, jméno a příjmení:..... Datum a místo narození:.... Škola:... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Vzdělání: Kompletní adresa bydliště:. Telefon:. . * Nehodící se škrtněte.

11 1/ září akreditace č. j / zve ředitele, zástupce a archiváře ze všech typůškol na seminář z cyklu Právní poradna Spisová služba a archivace ve školství V letošním školním roce připravuje Státní archiv kontroly školních archivůve školských zařízeních. Nabízíme mateřským, základním, středním školám a učilištím seminářpřipravený speciálněk této problematice ve školství. Součástí semináře budou i příslušné materiály, které usnadní práci při archivaci. Seznámení s archivním zákonem č. 499/2004 Spisový a skartační řád pro školy a jeho aplikace ve školách Lektorka: Mgr. Galina Rucká Okresní archiv 13. září 2006 (středa) 1. skupina hodin 2. skupina hodin Mimořádná nabídka! (přezůvky s sebou) 150,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Spisová služba a archivace ve školství Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Mám zájem o seminář: 1. skupina* 2. skupina* * Nehodící se škrtněte.

12 1/ září akreditace č. j / Kabinet začínajících učitelů zve všechny zájemce z řad začínajících a nekvalifikovaných učitelů na seminářz cyklu Začínáme učit, poraďte! 1. část Školní dokumentace - TK, TV, katalogové listy, žákovská knížka - v souladu s požadavky ČŠI. Komunikace s rodiči, třídní schůzky. Relaxační prvky ve vyučování. Spolupráce a pomoc metodikůpři, konzultace, uvádějící učitelé. Lektorky: PaedDr. S. Dvořáková, Mgr. Z. Brennerová 19. září 2006 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 120,- Kč Vezměte s sebou kopii školní dokumentace, kterou používáte. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Začínáme učit, poraďte! 1. část Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola.. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

13 1/ září akreditace č. j / Kabinet 1. stupnězša kabinet MŠ zve učitelky 1. stupnězša učitelky MŠna seminář Logopedická intervence u předškoláků a školních začátečníků Cílem semináře je získat odpovědi na následující otázky: Kdy nejlépe začít s logopedickou péčí? Jak spolupracovat s rodiči při logopedické péči? Jaká má být organizace preventivní logopedické péče v režimu dne? Co je nového v oblasti logopedické intervence. Jaké jsou vaše osobní zkušenosti, máte zajímavé pomůcky, pracovní listy a nápady? Vše si přineste s sebou. Lektorky: Mgr. Alena Horáková, Mgr. Dagmar Krýsová 20. září 2006 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 550,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Logopedická intervence u předškoláků Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola.. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. Otázky pro lektorky:.. (Pokud nestačí místo, přidejte přílohu) * Nehodící se škrtněte.

14 1/ září akreditace č. j / Kabinet 1. stupnězve učitele 1. stupně na praktický seminář Nuda při češtině Cílem semináře je inspirovat učitele ke správné motivaci, navodit ve tříděkladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žákůpři získávání poznatků, jak učit neformálněa hravě. Semináře jsou doplněny praktickými ukázkami her od drobných, časověnenáročných, ažpo větší bloky. Probíraná témata: Mluvnice hravě, hry s hláskami Příprava slohové práce vypravování, popis, charakteristika Poradíme si s poezií Co nejraději čteme Jak získat děti pro četbu Hry s obrázky Učíme se z novin a časopisů Lektorka: Mgr. Květoslava Ječná 25. září 2006 (pondělí) Pokračování úspěšného semináře hodin (přezůvky s sebou) 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Nuda při češtině - pro 1. stupeňzš Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.. telefon/ .. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

15 1/ září neakreditováno Kabinet výchovy mimo vyučování zve všechny zájemce na tradiční akci BURZA NÁPADŮ pro vychovatelky ŠD a ŠK Vstupenkou na Burzu nápadůpro každou vychovatelku je alespoňjeden nejzdařilejší výrobek za školní rok 2005/ září 2006 (úterý) hodin ZŠDr. Joklíka Kyjov Program: Informace o vzdělávání vychovatelek ve školním roce 2006/ 2007 Burza nápadů předání zkušeností Prohlídka školy a školní družiny 50,- Kč(bude vybíráno u prezence) Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2006 na adresu: Závazná přihláška: Burza nápadů Titul, jméno a příjmení: Škola:. telefon/ ..

16 1/ září akreditace č. j / Kabinet českého jazyka zve učitele jazyka českého 2. stupnězša odpovídajících ročníkůgymnázia na praktický seminář Nuda při češtině Cílem semináře je inspirovat učitele ke správné motivaci, navodit ve tříděkladnou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žákůpři získávání poznatků, jak učit neformálněa hravě. Semináře jsou doplněny praktickými ukázkami her od drobných, časověnenáročných, ažpo větší bloky. Probíraná témata: Mluvnice hravě, hry s hláskami Příprava slohové práce vypravování, popis, charakteristika Poradíme si s poezií Co nejraději čteme Jak získat děti pro četbu Hry s obrázky Učíme se z novin a časopisů Lektorka: Mgr. Květoslava Ječná 26. září 2006 (úterý) Pokračování úspěšného semináře hodin (přezůvky s sebou) 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Nuda při češtině - pro učitele JČ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

17 1/ září akreditace č. j. 3891/ Kabinet 1. stupnězša kabinet výchovy mimo vyučování zvou učitele 1. stupně, začínající učitele a vychovatelky ŠD na seminář Aktivity pro rozvoj koncentrace pozornosti Cílem semináře je naučit účastníky, jak pracovat s dětmi s poruchami koncentrace pozornosti ve třídě, ve ŠD a jak využívat relaxační techniky ke zlepšení pozornosti žáků. Probíraná témata: Teoretické podklady pro fungování relaxačních technik. Obecné zásady a postup při nácviku relaxačních cvičení. Nácvik relaxačních technik a jejich použití. Metodický materiál a práce s ním. Lektorky: Mgr. Kristýna Jánsková, PaedDr. Jaroslava Rosová 27. září 2006 (středa) hodin PPP Bažantnice, Jilemnického 2 S sebou: pohodlné oblečení 340,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Aktivity pro rozvoj koncentrace pozornosti Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

18 1/ září akreditace č. j / Kabinet MŠ zve ředitelky a učitelky MŠna neformální besedu z cyklu Radíme si navzájem! aneb Cizí jazyky v mateřských školách Cílem semináře je získat odpovědi na následující otázky: Má být výuka prováděna lektorkou, učitelkou MŠnebo jinou osobou a za jakých podmínek? Kdy vyučovat cizí jazyk? Jak provádět finanční úhradu? Může MŠpronajímat prostory pro výuku? Jaké jsou vaše osobní zkušenosti, máte zajímavé pomůcky, pracovní listy a nápady? Vše si přineste s sebou. Lektorka: Zvonimíra Kubíčková 27. září 2006 (středa) hodin MŠ, Družstevní 130,- Kč Otázky pro lektorku zasílejte obratem na ovou adresu: Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Radíme si navzájem aneb cizí jazyky v MŠ Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

19 1/ září neakreditováno zve vedoucí pracovníky ze všech typůškol na Školení vedoucích zaměstnancůo požární ochraně Informace o změnách nových právních předpisůa doplnění povinností fyzických a právnických osob na úseku PO. Lektor : PaedDr. Ivo Kurz, akreditovaný lektor PO 9. října 2006 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 300,- Kč Cena zahrnuje i zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení PO požadovaná dokumentace PO, metodický materiál k zajištění PO ve školských objektech. Účastníci školení obdrží osvědčení, které má platnost 3 roky. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2006 na adresu: Závazná přihláška: Školení vedoucích pracovníkůo požární ochraně Titul, jméno a příjmení: Datum narození:. Škola:. telefon/ ... Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

20 1/ září akreditace č. j / Kabinet MŠ zve všechny učitelky z MŠa vychovatelky ŠD na 1. část kurzu ŠVP MŠ kurz pro pokročilé Téma: Klíčové kompetence dětí a cesty k nim Role klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání. Jak zahrnout klíčové kompetence do ŠVP. Místo klíčových kompetencí v plánování tematických celků. Jak vyhodnocovat klíčové kompetence dětí. Jaké klíčové kompetence potřebuje mít pedagog. Lektorka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. 11. října 2006 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2006 na adresu: Závazná přihláška: ŠVP MŠ kurz pro pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:...telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

21 1/ září akreditace č. j / Kabinet tělesné výchovy zve všechny učitele Tv ze ZŠ, SŠa ostatní zájemce na praktický seminář z cyklu Rady a zkušenosti z výuky Tělesná výchova pro začínající a neaprobované učitele, případněučitele s krátkou praxí Program: ukázka hodiny tělesné výchovy s využitím netradičních metod a forem práce bezpečnost v hodinách Tv Lektor: Mgr. Milan Kovář, učitel ZŠMutěnice 12. října 2006 (čtvrtek) hodin ZŠMutěnice 210,- Kč Vezměte s sebou pohodlné sportovní oblečení a vhodnou sálovou obuv. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. září 2006 na adresu: Závazná přihláška: Tělesná výchova Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované. *Nehodící se škrtněte.

22 1/ září neakreditováno Víte, že: mezi základní povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob (bez ohledu na míru požárního nebezpečí) patří m.j. pravidelněkontrolovat prostřednictvím odbornězpůsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisůo PO a neprodleněodstraňovat zjištěné závady? preventista PO vykonává činnost pouze na základěabsolvování odborné přípravy? preventista PO je oprávněn provádět školení zaměstnancůo PO i u činností se zvýšeným požárním nebezpečím? preventista PO je oprávněn označovat pracovištěpříslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO? Pokud ne, tak právěpro Vás pořádáme Odbornou přípravu preventistůpožární ochrany Lektor: PaedDr. Ivo Kurz, osoba odbornězpůsobilá v PO 16. října 2006 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 300,- Kč (cena zahrnuje i zpracování tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy požárních preventistů požadovaná dokumentace PO, metodické pokyny k práci požárního preventisty) Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. září 2006 na adresu: Závazná přihláška: Odborná příprava preventistůpo Titul, jméno a příjmení: Datum narození:. Škola:. telefon/ . Souhlasím, aby tyto údaje byly použity k evidenci mé účasti na akci organizované. * Nehodící se škrtněte.

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2010

Přehled akcí na měsíc květen 2010 Přehled akcí na měsíc květen 2010 1. 31. 5. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka 3. 5. 2010 Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více