Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš"

Transkript

1 Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice. 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a ve střední a východní Evropě 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice 1. místo mezi domácími právnickými firmami

2 Developer v úpadku aktuální pohled 19. dubna 2011

3 Shrnutí prezentace Developer v úpadku a hlavní zainteresované osoby Způsoby řešení úpadku Nedokončené / neprovozované developerské projekty Prodej realitního projektu v insolvenčním řízení Specifika činnosti insolvenčního správce v realitním projektu Postavení zajištěného věřitele Aktuální problémy realitních projektů Úpadek bytových družstev 3

4 Developer v úpadku základní popis situace developerský projekt výstavba nového objektu či rekonstrukce stávajícího rezidenční, kancelářské / nerezidenční či průmyslové projekty delší doba trvání výstavby (2 5 let) hlavní zainteresované osoby developer financující banka zhotovovitel stavby (generální dodavatel, stavební firma) zákazníci developera nájemci budoucích nebytových prostor (kancelářské / nerezidenční projekty) či zájemci o koupi bytových jednotek (rezidenční projekty) 4

5 Developer developerem je obvykle účelově vytvořená projektová společnost (SPV) pouze pro daný projekt obvykle nesplňuje kritéria pro vstup do reorganizace podle 316 /4 InsZ (méně než 100 zaměstnanců či roční obrat menší než 100 mil. Kč) tato skutečnost má vliv na další průběh insolvenčního řízení vztahy s akcionáři či dalšími propojenými osobami vnitroskupinové financování často nepřehledná struktura pohledávky osob ze skupiny 5

6 Financující banka značný počet developerských projektů je alespoň z části financován z bankovních úvěrů zástavní právo banky k nemovitostem náležejícím do projektu k dalšímu majetku developera (movité věci, pohledávky z nájemních vztahů / kupních smluv na bytové jednotky) k akciím / obchodnímu podílu v projektové společnosti právo banky na informace o pokračování projektu informační výhoda oproti ostatním věřitelům 6

7 Dodavatel stavby / stavební firma cena díla placena postupně podle průběhu výstavby splatnost části ceny díla odložena po uplynutí záruční doby (5 10%, tzv. zádržné) alternativně jsou potenciální nároky ze záruk zajištěny bankovní zárukou pohledávka na zaplacení ceny díla / zádržného obvykle není zajištěna reálná představa o stavu projektu a o výši potřebných investic 7

8 Zákazníci developera nájemci budoucích nebytových prostor (kancelářské projekty) či zájemci o koupi bytových jednotek (rezidenční projekty) často mají nezajištěnou pohledávku vůči developerovi z důvodu zálohových plateb (zejména u rezidenčních projektů) předem zaplacené nájemné nutno z opatrnosti přihlásit jako podmíněnou pohledávku pro případ ukončení nájemního vztahu ( 256/3 InsZ) vlastní investice do projektu (vybavení jednotek, dokončovací práce) tzv. technické zhodnocení, z právního pohledu pohledávka vůči developerovi u kancelářských projektů dále záloha na případné dlužné nájemné (často ve formě bankovní záruky) obvykle nejméně informací informační nevýhoda 8

9 Způsoby řešení úpadku konkurs je obvykle v zájmu financující banky silnější procesní postavení zajištěného věřitele prodej projektu mimostojícímu investorovi reorganizace pokud dlužník nesplňuje kritéria obratu či počtu zaměstnanců podle 316/4 InsZ, musí nejpozději do 15 po dnů rozhodnutí o úpadku předložit reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů a polovinou všech nezajištěných věřitelů věřitelé pak hlasují o způsobu řešení úpadku pokud dlužník kritéria obratu či počtu zaměstnanců splňuje, rozhoduje o způsobu řešení úpadku schůze věřitelů s tím, že: pokud není podán návrh na povolení reorganizace, vyžaduje se souhlas zajištěných i nezajištěných věřitelů (nebo 90% přítomných věřitelů) pokud je podán návrh na povolení reorganizace, postačuje k povolení reorganizace souhlas jen nezajištěných či jen zajištěných věřitelů věřitelský návrh na povolení reorganizace musí schválit schůze věřitelů reorganizaci obvykle podporuje dlužník a věřitelé z obchodního styku (generální dodavatel i nájemci nebytových prostor) 9

10 Nedokončené / neprovozované developerské projekty otázka nákladů na stabilizaci projektu (elektřina, ostraha, zakonzervování projektu) obvykle hradí zajištěný věřitel (financující banka) otázka výše investic nutných k dokončení projektu kdo investice poskytne jak budou poskytnuté investice zajištěny úvěrové financování (přednostní právo stávajících věřitelů, nutný souhlas věřitelského výboru, právo na zajištění na již zastaveném majetku při reorganizaci) nejasný přechod práv ze záruky poskytnuté dodavatelem na nabyvatele projektu při jeho prodeji 10

11 Specifika prodeje realitního projektu v insolvenčním řízení reorganizace prodej se řídí schváleným reorganizačním plánem prodej nelze realizovat před právní mocí usnesení o schválení reorganizačního plánu časově velmi náročné (nejméně 6 9 měsíců), může být značně prodlouženo v případě odvolání nesouhlasících věřitelů konkurs o způsobu prodeje rozhoduje zajištěný věřitel (financující banka) s využitím pokynu zajištěného věřitele, zřejmě se souhlasem soudu ( 286/2 ve spojení s 289/1 a 293 InsZ) prodej majetku po částech / prodej podniku přechod nájemních vztahů na nabyvatele projektu (v závislosti na povaze nájemních vztahů může být výhodou i nevýhodou) nevýhodné nájemní vztahy (s výjimkou nájmu bytů) může insolvenční správce ukončit 11

12 Činnost insolvenčního správce v konkursu specifika realitního projektu insolvenční správce je osobou s dispozičními oprávněními nutnost zajištění odborné realitní činnosti facility management obvykle prostřednictvím specializovaných osob ukončení nájemních smluv a leasingových smluv kdykoliv za trvání konkursu výpovědní lhůta 3 měsíce ukončení smluv o vzájemném plnění insolvenční správce se musí vyjádřit do 15 dnů od rozhodnutí o konkurzu, že smlouvu splní, jinak platí, že od ní odstupuje ( 253/2 InsZ) vztahuje se i na dosud neukončené smlouvy o výstavbě projektu nutná součinnost dlužníka k identifikaci smluv o vzájemném plnění 12

13 Postavení zajištěného věřitele pokyny ke správě a prodeji pokyny týkající se správy nemovitostí sloužících k zajištění určení osob zajišťujících facility management úhrada nákladů s tím spojených problematika ukončování stávajících nájemních smluv či uzavírání nových nejasné, zda lze zahrnout do rámce pokynu týkajícího se správy nemovitostí u nových nájemních smluv již nejsou pohledávky na nájemné zajištěny pokyny týkající se zpeněžení nemovitostí sloužících k zajištění pokyn může zahrnovat i určení znalce pro ocenění dle 219/4 IZ i např. určení osoby dražebníka (viz rozhodnutí VSPH čj. 1 VSPH 170/2011-B-16, KSHK 40 INS 10946/2010 ze dne , dlužník Zdeněk Hlaváček) k prodeji ve veřejné dražbě se již nevyžaduje souhlas věřitelského výboru (nicméně soudní praxe je dosud nejednotná) s prodejem mimo dražbu zřejmě musí vyjádřit souhlas soud (ve smyslu 289/1 InsZ) 13

14 Výplata výtěžku ze zpeněžení pro zajištěného věřitele z výtěžku zpeněžení se odčítají náklady spojené se zpeněžením (5%) náklady spojené se správou (4%) odměna insolvenčního správce (2%) Pokud však výtěžek zpeněžení postačuje na úhradu uvedených nákladů i na odměnu správce, vyplatí se zajištěnému věřiteli 100% jeho zajištěné pohledávky rozhodnutí VSPH, čj. 3 VSPH 142/2011-B-33, MSPH 77 INS 5255/2010 ze dne , dlužník I.C.L. Bohemia, spol. s r.o. 14

15 Aktuální problémy realitních projektů v úpadku navrhované sazby daně z přidané hodnoty zvýšení sazby daně u rezidenčních projektů ze stávajících 10% o cca 8,5 10% lze očekávat nárůst poptávky před zvýšením daně pokles poptávky po zvýšení daně 15

16 Úpadek bytových družstev bytové družstvo je družstvo zajišťující bytové potřeby svých členů pokud člen družstva, který je nájemcem bytu, nebo jeho předchůdce, vyzval družstvo k převodu bytu do vlastnictví, lze byt převést jen tomuto členu družstva v případě úpadku bytového družstva musí být takové byty bezúplatně převedeny do vlastnictví oprávněných osob (členů družstva) ( 285/4 InsZ) nelze je prodat třetím osobám, nemohou sloužit k uspokojení věřitelů družstva v případě exekuce jsou uvedené byty z exekuce vyloučeny (exekuci nepodléhají) 16

17 Zde můžete vložit obrázek vaši PG, který najdete ve složce na G: u musteru Děkujeme za pozornost! Dušan Sedláček Ivan Barabáš Autorská práva vyhrazena

18

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

Úvěrové financování developerských projektů

Úvěrové financování developerských projektů 006-074_TEXTY 30.6.2006 11:05 Stránka 22 Úvěrové financování developerských projektů Developerským projektem se zpravidla rozumí podnikatelský záměr, jehož předmětem je výstavba nemovitosti za účelem jejího

Více

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla Vymáhání pohledávek: obecná pravidla 1 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 2 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pevným výnosem 6,05 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1500000000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003510646 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2022

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2022 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2022 Celková jmenovitá hodnota 80.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013 METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1 Obsah Číslo Název Strana 1. Použité zkratky[^] 2 2. Úvod[^] 3 3. Co je hypoteční úvěr 3 4. Žadatel a jeho příjmy 4 4.1 Obecné podmínky pro všechny spolu/žadatele

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Mezinárodní odborná konference Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe Brno, 9. října 2012

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2019 Celková jmenovitá hodnota 40.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu efi Palace, s.r.o. Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč

Více

Z-2357. Materiál k projednání. k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s.

Z-2357. Materiál k projednání. k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. * materiál obsahuje osobní údaje zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 27.2.2014 Materiál k projednání Z-2357 k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více