PŘÍLOHA 4. Informační dokument, verze platná od Příloha 4 1 z 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA 4. Informační dokument, verze platná od 1.5.2003 Příloha 4 1 z 18"

Transkript

1 PŘÍLOHA 4 ÚPLNÝ SOUPIS INFORMACÍ V TECHNICKÝCH POPISECH K ŽÁDOSTEM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU VOZIDEL KATEGORIE T A TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ VOZIDEL KATEGORIE T Všechny technické popisy k žádostem o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel musí být pouze výtahem z tohoto úplného seznamu a musí dodržovat systém číslování jeho bodů. Následující informace, přicházejí-li v úvahu, se spolu se soupisem obsahu dodávají trojmo. Předkládají-li se výkresy, musí být kresleny ve vhodném měřítku formátu A4 a musí být dostatečně podrobné nebo musí být na takový formát složeny. Předkládají-li fotografie, musí zobrazovat dostatečně podrobně. Mají-li systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky elektronické řízení, musí se uvést informace o jeho vlastnostech. 0. VŠEOBECNĚ 0.1 Značka (obchodní název registrovaný výrobcem): Typ vozidla (uveďte každou variantu a verzi): Obchodní označení (popřípadě): Způsob označení typu, je-li uvedeno na traktoru Štítek výrobce (umístění a způsob připevnění): Identifikační číslo podvozku (umístění): Kategorie traktoru 4 : Název a adresa výrobce: Umístění povinných štítků a údajů, a způsob jejich připevnění (fotografie nebo výkres): U systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky ES schválení typu: Adresa (adresy) montážního závodu (závodů): VŠEOBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA (připojte 3/4 fotografii nebo výkres zepředu a 3/4 fotografii nebo výkres zezadu představitele vozidla a kótovaný výkres celého traktoru) 1.1 Počet náprav a kol: Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol (popřípadě): Počet a umístění řízených náprav: Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): Brzděné nápravy (počet, umístění, propojení): Informační dokument, verze platná od Příloha 4 1 z 18

2 1.2 Umístění a uspořádání motoru: Řízení: levostranné/pravostranné/střední Otočná poloha řízení: ano/ne Podvozek: páteřový/šasi s podélníky/kloubový podvozek/jiný Traktor je vybaven pro pravostranný/levostranný provoz 1 2. HMOTNOSTI A ROZMĚRY 5 (údaje v kg a mm) (kde je to možné, uveďte odkaz na výkres) 2.1 Hmotnost (hmotnosti) v provozním stavu Hmotnost (hmotnosti) traktoru v provozním stavu 15 (slouží jako referenční bod pro různé jednotlivé směrnice) (včetně konstrukce ochrany při překlopení, mimo volitelného příslušenství, ale včetně chladicí kapaliny, olejů, paliva, nářadí a řidiče) 6 - maximum:... - Minimum: Rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy: Maximální hmotnost (hmotnosti) podle prohlášení výrobce: Maximální naložená hmotnost (hmotnosti) traktoru podle specifikace pneumatik: Rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy: Meze rozložení této hmotnosti (těchto hmotností) na nápravy (uveďte v procentech minimální meze na přední nápravu a na zadní nápravu): Hmotnost (hmotnosti) a pneumatika (pneumatiky): Náprava č Pneumatiky (rozměry) Únosnost Technicky přípustná maximální hmotnost na každou nápravu Maximální technicky přípustné statické vertikální zatížení/hmotnost* ve spojovacím bodě vozidla * Zatížení/hmotnost, soustředěné do referenčního bodu tažného zařízení za statických podmínek Užitečné zatížení 15 : Přídavná závaží (celková hmotnost, materiál, počet částí): Rozložení hmotnosti těchto závaží na nápravy: Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost (hmotnosti): nebrzděná přípojná hmotnost: nezávisle brzděná přípojná hmotnost:... Informační dokument, verze platná od Příloha 4 2 z 18

3 2.4.3 nájezdově brzděná přípojná hnotnost: přípojná hmotnost vybavená hydraulickou nebo pneumatickou brzdou: Maximální technicky přípustná hmotnost (hmotnosti) soupravy traktor/přípojné vozidlo pro každý systém brzdění přípojného vozidla: Umístění spojovacího bodu: výška nad vozovkou: maximální: minimální: Vzdálenost od vertikální roviny, procházející osou zadní nápravy: Rozvor náprav 7 : Maximální a minimální rozchod každé nápravy (měřeno mezi rovinami symetrie obvykle montovaných jednoduchých pneumatik nebo jejich dvojmontáže) (stanoví výrobce) 8 : Celkové rozměry traktoru, včetně spojovací jednotky Délka pro silniční užití 9 - maximální:... - minimální: Šířka pro silniční užití 10 - maximální:... - minimální: Výška pro silniční užití 11 - maximální:... - minimální: přední převis 12 - maximální:... - minimální: zadní převis 13 - maximální:... - minimální: světlá výška nad vozovkou MOTOR - maximální:... - minimální: Část 1 - Všeobecné 1, Základní motor/typ motoru Registrovaná obchodní značka (značky) výrobce:... Informační dokument, verze platná od Příloha 4 3 z 18

4 3.1.2 Typ a obchodní popis základního motoru a (popřípadě) rodina motorů 1 : Prostředky identifikace typu, pokud jsou na motoru (motorech) vyznačeny a způsob jejich upevnění: Umístění, prostředky identifikace a způsob upevnění znaků identifikace typu motoru: Umístění a způsob upevnění čísla ES schválení typu: Název a adresa výrobce: Adresy montážních závodů: Pracovní princip: Palivo: - zážehový/vznětový 1 - přímý vstřik/nepřímý vstřik 1 - čtyřtakt/dvoutakt l motorová nafta/benzin/lpg/jiné Část 2 Typ motoru Základní vlastnosti typu motoru Popis vznětového motoru Výrobce: Typ motoru vyznačený výrobcem: Pracovní princip: čtyřtakt/dvoutakt Vrtání: mm Zdvih: mm Počet a uspořádání válců: Zdvihový objem:... cm Jmenovité otáčky motoru:... min Maximální točivý moment při:... min Kompresní objemový poměr 2 : Systém spalování: Výkres (výkresy) spalovacího prostoru a hlavy pístu: Maximální průřez sacího a výfukového kanálu: Systém chlazení Kapalinou Druh kapaliny Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (popřípadě):... Informační dokument, verze platná od Příloha 4 4 z 18

5 Převodový poměr (poměry) pohonu (popřípadě): Vzduchem Ventilátor: ano/ne Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (popřípadě): Převodový poměr (poměry) pohonu (popřípadě): Teploty podle údaje výrobce: chladící kapalina: maximální výstupní teplota:... K chlazení vzduchem: referenční bod:... maximální teplota v referenčním bodu:... K Maximální teplota dodávaného vzduchu na výstupním bodu mezichladiče (pokud se hodí):... K Maximální teplota výfukových plynů ve výfukových potrubích v blízkosti výstupních přírub sběrného výfukového potrubí:... K Teplota mazacího oleje: min.:...k, max.:... K Dmychadlo přeplňování: ano/ne Značka (značky): Typ (typy): Popis systému (tj. maximální tlak, přepouštěcí ventil popřípadě): Mezichladič: ano/ne Systém sání: Maximální přípustný podtlak při jmenovitých otáčkách a při plném zatížení motoru:... kpa Výfukový systém: Maximální přípustný protitlak při jmenovitých otáčkách a při plném zatížení motoru:... kpa Přídavná zařízení k omezení emise škodlivin (pokud existují a pokud nejsou pokryta pod jinými nadpisy): Popis a/nebo schémata: Dodávka paliva: Palivové čerpadlo Tlak 2 a charakteristický diagram:... kpa Vstřikovací systém Čerpadlo Značka (značky): Typ (typy): Maximální dodávka paliva 2 :... mm 3 /zdvih nebo na cyklus při jmenovitých otáčkách čerpadla... min -1 (jmenovité) a při...min -1 (maximálního točivého momentu) nebo diagram: Uveďte postup seřízení: zkušební stav/motor 1 Informační dokument, verze platná od Příloha 4 5 z 18

6 Předvstřik křivka předvstřiku 2 : časování vstřiku 2 : Vstřikovací potrubí: délka (délky):... mm vnitřní průměr:... mm Vstřikovač (vstřikovače): Značka (značky): Typ (typy): Počáteční tlak 2 nebo diagram Regulátor otáček/výkonu Značka (značky): Typ (typy): Bod omezení otáček při plném zatížení 2 : min Bod omezení otáček bez zatížení 2 :... min Volnoběžné otáčky 2 : min Systém pro studený start Značka (značky): Typ (typy): Popis: Časování ventilů Maximální zdvih ventilů, úhly otevření a zavření ve vztahu k úvratím nebo odpovídající vlastnosti: Referenční ventilové vůle a/nebo seřizovací rozpětí 1 : Elektronické řídící funkce Pokud má motor elektronické řídící funkce, musí být uvedeny údaje odpovídajících vlastností, jmenovitě pak: Značka (značky): Typ (typy): Číslo konstrukční části: Umístění elektronické řídící jednotky: určené konstrukční části: řízené konstrukční části:... Informační dokument, verze platná od Příloha 4 6 z 18

7 3.3 Část 3 Rodina vznětových motorů Podstatné vlastnosti rodiny motorů Seznam typů motorů, které tvoří rodinu Název rodiny motorů: Specifikace typů motoru v rodině Typy motorů Počet válců Jmenovité otáčky (min -1 ) Dávka paliva na zdvih (mm 3 ) při jmenovitých otáčkách Jmenovitý netto výkon (kw) Otáčky maximálního točivého momentu (min -1 ) Dávka paliva na zdvih (mm 3 ) při maximálním točivém momentu Maximální točivý moment (N.m) Volnoběžné otáčky (min -1 ) Zdvihový objem válce v procentech zdvihového objemu válce představitele rodiny Představit el motorů Část 4 Typ motoru v rámci rodiny Podstatné vlastnosti typu motoru, který je představitel rodiny Popis vznětového motoru Výrobce: Typ motoru vyznačený výrobcem: Čtyřtakt/dvoutakt Vrtání r : mm Zdvih r : mm Počet a uspořádání válců: Zdvihový objem motoru:... cm Jmenovité otáčky motoru:... min Otáčky motoru při maximálním točivém momentu:... min Kompresní objemový poměr 2 : Systém spalování: Výkres (výkresy) spalovacího prostoru a hlavy pístu: Maximální průřez sacího a výfukového kanálu:... Informační dokument, verze platná od Příloha 4 7 z 18

8 Systém chlazení Kapalinou Druh kapaliny Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (popřípadě): Převodový poměr (poměry) pohonu (popřípadě): Vzduchem Ventilátor: ano/ne Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (popřípadě): Převodový poměr (poměry) pohonu (popřípadě): Teploty podle údaje výrobce: chladící kapalina: maximální výstupní teplota:... K chlazení vzduchem: referenční bod:... maximální teplota v referenčním bodu:... K Maximální teplota dodávaného vzduchu na výstupním bodu mezichladiče (pokud se hodí):... K Maximální teplota výfukových plynů ve výfukových potrubích v blízkosti výstupních přírub sběrného výfukového potrubí:... K Teplota mazacího oleje: min.:...k, max.:... K Dmychadlo přeplňování: ano/ne Značka (značky): Typ (typy): Popis systému (tj. maximální tlak, přepouštěcí ventil popřípadě): Mezichladič: ano/ne Systém sání: Maximální přípustný podtlak při jmenovitých otáčkách a při plném zatížení motoru:... kpa Výfukový systém: Maximální přípustný protitlak při jmenovitých otáčkách a při plném zatížení motoru:... kpa Přídavná zařízení k omezení emise škodlivin (pokud existují a pokud nejsou pokryta pod jinými nadpisy): Popis a/nebo schémata: Dodávka paliva: Palivové čerpadlo Tlak 2 a charakteristický diagram:... kpa Vstřikovací systém Čerpadlo Informační dokument, verze platná od Příloha 4 8 z 18

9 Značka (značky): Typ (typy): Maximální dodávka paliva 2 :... mm 3 /zdvih nebo na cyklus při jmenovitých otáčkách čerpadla... min -1 (jmenovité) a při...min -1 (maximálního točivého momentu) nebo diagram: Uveďte postup seřízení: zkušební stav/motor Předvstřik křivka předvstřiku 2 : časování vstřiku 2 : Vstřikovací potrubí: délka (délky):... mm vnitřní průměr:... mm Vstřikovač (vstřikovače): Značka (značky): Typ (typy): Počáteční tlak 2 nebo diagram Regulátor otáček/výkonu Značka (značky): Typ (typy): Bod omezení otáček při plném zatížení 2 : min Bod omezení otáček bez zatížení 2 :... min Volnoběžné otáčky 2 : min Systém pro studený start Značka (značky): Typ (typy): Popis: Časování ventilů Maximální zdvih ventilů, úhly otevření a zavření ve vztahu k úvratím nebo odpovídající vlastnosti: Referenční ventilové vůle a/nebo seřizovací rozpětí 1 : Elektronické řídící funkce Pokud má motor elektronické řídící funkce, musí být uvedeny údaje odpovídajících vlastností, jmenovitě pak: Značka (značky): Typ (typy): Číslo konstrukční části:... Informační dokument, verze platná od Příloha 4 9 z 18

10 Umístění elektronické řídící jednotky: určené konstrukční části: řízené konstrukční části: Palivová nádrž (nádrže) Počet, objem, materiál: Výkres, fotografie nebo popis, určující jednoznačně umístění nádrže (nádrží): Rezervní palivová nádrže (nádrže) Počet, objem, materiál: Výkres, fotografie nebo popis, určující jednoznačně umístění nádrže (nádrží): Jmenovitý výkon:...kw při...min -1 při standardní seřízení (podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES (Úř. věst. č. L 59, , s. 1)): Výkon při jmenovitých otáčkách na hřídeli pro odběr výkonu (PTO) (podle kódu 1 nebo 2 OECD nebo ISO ) (popřípadě) Jmenovité otáčky PTO (min -1 ) Odpovídající otáčky motoru (min -1 ) Výkon (kw) Maximální točivý moment:...n.m při...min -1 (podle směrnice 97/68/ES) 3.8 Jiné trakční motory nebo jiné motory (zážehové atd.) nebo jejich kombinace (vlastnosti nebo konstrukční části): Čistič vzduchu Značka (značky): Typ (typy): Střední hodnota podtlaku v sání při maximálním výkonu... kpa 3.10 Výfukový systém Popis a výkres: Značka (značky): Typ (typy): Elektrický systém Jmenovité napětí, kostřen kladný/záporný pól 1 :... V Generátor Typ: Jmenovitý výkon:... VA Informační dokument, verze platná od Příloha 4 10 z 18

11 4. PŘEVODY Výkres převodového ústrojí: Druh (mechanický, hydraulický, elektrický atd.): Stručný popis elektrických/elektronických částí (pokud jsou): Moment setrvačnosti setrvačníku motoru: Přídavné momenty setrvačnosti při nezařazeném převodu: Spojka (druh) (pokud je): Maximální změna momentu (pokud je): Převodovka (typ, manuální, způsob ovládání) (pokud je): Převodové poměry Stupeň Max. pro CVT Min. pro CVT 1 Zpětný chod 1... Převodový poměr převodovky Převodový poměr (poměry) přídavné převodovky 1 Continuous Variable Transmission = plynule měnitelný převod Koncový převod Celkové převody Maximální rozměry pneumatik na hnaných nápravách: Maximální vypočtená konstrukční rychlost traktoru při nejvyšším rychlostním stupni (uveďte činitele, užité při výpočtu) 16 :...km/h Naměřená maximální rychlost:...km/h 4.8 Skutečná dopředná vzdálenost, odpovídající jedné otáčce hnaných kol: Regulátor rychlosti: ano/ne Popis: Rychloměr, tachograf, měřič provozních hodin (pokud je montován): Rychloměr (pokud je montován) Způsob činnosti a popis mechanismu jeho pohonu: Konstanta přístroje: Přípustné odchylky měřícího mechanismu: Celkový převodový poměr: Konstrukce stupnice přístroje nebo jiného druhu displeje:... Informační dokument, verze platná od Příloha 4 11 z 18

12 Stručný popis elektrických/elektronických součástí: Tachograf, měřič provozních hodin (pokud je montován): ano/ne Uzávěrka diferenciálu (pokud je montována): ano/ne Vývodový hřídel (hřídele) (otáčky za minutu a poměr těchto otáček k otáčkám motoru) (počet, typ a umístění) Hlavní vývodový hřídel (hřídele): Ostatní: Ochranný kryt (kryty) vývodového hřídele (hřídelů) (popis, rozměry, fotografie): Ochrana částí motoru, výčnělků a kol (popis, rozměry, schémata, fotografie) ochrana jednou plochou: ochrana více plochami: ochrana celkovým zakrytím: Stručný popis elektrických/elektronických součástí (pokud jsou): NÁPRAVY 5.1 Popis každé nápravy: Značka (pokud je vhodné): Typ (pokud je vhodné): ZAVĚŠENÍ (pokud je vhodné) 6.1 Krajní kombinace (maximum-minimum) pneumatika/kolo (pokud se vyskytuje) (rozměry, vlastnosti, tlak huštění pro silniční provoz, maximální přípustná tíha, rozměry kol a přední/zadní kombinace): Způsob zavěšení (pokud je) každé nápravy nebo kola: Seřizování výšky: ano/ne/volitelné Stručný popis elektrických/elektronických částí (pokud jsou): Jiná zařízení (pokud jsou): ŘÍZENÍ 7.1 Druh řízení: manuální/posilované/servořízení Otočná poloha řízení (popis): Převod a ovládání Druh převodu řízení (uveďte popřípadě zvlášť pro přední a zadní kola): Spojení s koly (včetně jiného spojení než mechanického; uveďte popřípadě zvlášť pro přední a zadní kola): Stručný popis elektrických/ elektronických částí (pokud jsou):... Informační dokument, verze platná od Příloha 4 12 z 18

13 7.2.3 Způsob posílení (pokud je): Způsob a schéma činnosti, značka (značky) a typ (typy): Schematický nákres úplného řídicího mechanismu s udáním umístění různých zařízení na vozidle, která ovlivňují chování řízení: Schematický výkres ( výkresy) ovládacích prvků řízení: Rozsah a způsob případného seřízení ovládacího prvku řízení: Maximální úhel rejdu kol (pokud je) vpravo...stupňů; počet otáček volantu: vlevo...stupňů; počet otáček volantu: Minimální kruh otáčení (bez brzdění) 17 : vpravo:... mm vlevo:... mm 7.5 Postup seřízení ovladače řízení (popřípadě): Stručný popis elektrických/ elektronických částí (pokud jsou): BRZDY (celkový výkres a funkční schéma) Soustava pro provozní brzdění: Soustava pro nouzové brzdění: Soustava pro parkovací brzdění: Jakékoli přídavné brzdové zařízení (zvláště zpomalovací brzda retardér): U vozidel s protiblokovacími systémy popis činnosti soustavy (včetně všech elektronických částí), elektrické blokové schéma, schéma hydraulických nebo pneumatických obvodů: Seznam všech řádně označených částí systému brzd: Rozměry největších přípustných pneumatik na brzděných nápravách: Výpočty systému brzd (stanovení poměru celkových brzdných sil na obvodu kol k síle, působící na ovladač brzdění): Blokování ovladače brzdění na levé a na pravé straně: Vnější zdroj (zdroje) energie (pokud je): (vlastnosti, kapacita zásobníků energie, maximální a minimální tlak, tlakoměr a varovné zařízení minimálního tlaku na přístrojové desce, podtlakové zásobníky a plnící ventil, plnící kompresor, vyhovění ustanovením na tlaková zařízení): Traktory, vybavené zařízením pro brzdění přípojných vozidel: ovladač brzdění přípojného vozidla (popis, vlastnosti): mechanické/hydraulické/pneumatické propojení konektory, spojky, bezpečnostní zařízení (popis, výkres, schéma):... Informační dokument, verze platná od Příloha 4 13 z 18

14 propojení jednohadicové nebo dvouhadicové 1 : plnící tlak (jednohadicový systém):... kpa plnící přetlak (dvouhadicový systém):... kpa 9. POLE VÝHLEDU, ZASKLENÍ, STÍRAČE ČELNÍHO SKLA A ZPĚTNÁ ZRCÁTKA 9.1 Pole výhledu Výkres (výkresy) nebo fotografie, ukazující umístění částí dopředného pole výhledu: Zasklení Údaje pro rychlou identifikaci referenčního bodu: Čelní sklo (skla) Užitý materiál: Způsob montáže: Úhel sklonu:...stupňů Číslo (čísla) schválení typu konstrukční části: Příslušenství čelního skla, jeho umístění a výstižný popis jakýchkoliv elektrických/elektronických součástí: Ostatní okna Umístění: Užitý materiál (materiály): Číslo (čísla) schválení typu konstrukční části: Stručný popis elektrických/elektronických částí mechanismu spouštění oken (jsou-li užity): Stírače čelního skla: ano/ne 1 (popis, počet, frekvence stírání): Zpětné zrcátko (zrcátka) Třídy: Značka schválení typu konstrukční části: Umístění ve vztahu ke konstrukci traktoru (výkresy): Způsob (způsoby) připevnění: Volitelné vybavení, které může ovlivnit výhled dozadu: Stručný popis elektrických/elektronických částí seřizovacího mechanismu (jsou-li užity): Odmrazování a odmlžování Technický popis:... Informační dokument, verze platná od Příloha 4 14 z 18

15 10. OCHRANNÁ KONSTRUKCE PŘI PŘEVRÁCENÍ, OCHRANA PŘED POVĚTRNOSTÍ, SEDADLA, NÁKLADNÍ PLOŠINY 10.1 Ochranná konstrukce při převrácení Rám (rámy) Obchodní název (názvy): Značka (značky) schválení typu konstrukční části: Vnitřní a vnější rozměry: Materiál (materiály) a výrobní technologie: Kabina (kabiny) Obchodní název (názvy): Značka (značky) schválení typu konstrukční části: Dveře (počet, rozměry, směr otevírání, zámky a závěsy): Okna a únikový východ (východy) (počet, rozměry, umístění): Jiné způsoby ochrany před povětrností (popis): Vnitřní a vnější rozměry: Ochranný oblouk (oblouky) otevřeného vozidla, montován vpředu/vzadu 1, sklopný dolů nebo nesklopný 1 : Popis (umístění, upevnění atd.): Obchodní značka (značky) nebo název (názvy): Značka (značky) schválení typu konstrukční části: Rozměry: Materiál (materiály) a výrobní technologie: Pracovní prostor a přístup do kabiny řidiče (popis, vlastnosti nebo kótované výkresy) Sedadla a opěrky nohou Sedadlo (sedadla) řidiče (výkresy, fotografie, popis): Obchodní značka (značky) nebo název (názvy): Značka (značky) schválení typu konstrukční části: Kategorie typu sedadla: kategorie A třídy I/II/III, kategorie B Umístění a hlavní vlastnosti: Systém seřizování: Systém přesouvání a blokování: Sedadla spolujezdců (počet, rozměry, umístění a vlastnosti): Opěrky nohou (počet, rozměry a umístění): Nákladní plošina Rozměry:... Informační dokument, verze platná od Příloha 4 15 z 18

16 Umístění: Technicky přípustné naložení: Rozložení naložení na nápravy: Potlačení radiového rušení Popis a výkresy/ fotografie tvaru a materiálu částí karoserie, která tvoří motorový prostor a jemu nejbližší část prostoru pro cestující: Výkresy nebo fotografie polohy kovových částí v motorovém prostoru (např. topná zařízení, náhradní kolo, filtr sání, řídicí mechanismus atd.): Tabulka a výkres odrušovacích prostředků: Údaje o jmenovitých hodnotách stejnosměrného odporu a u odporových zapalovacích kabelů o jejich jmenovitém odporu na 1 m: ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A PRO SVĚTELNOU SIGNALIZACI (kótované výkresy vnějšku traktoru s údaji o umístění svítících ploch všech zařízení; počet svítilen, jejich přívody, značky schválení typu a barva jimi vyzařovaného světla) Povinná zařízení Potkávací světlomety: Přední obrysové svítilny: Zadní obrysové svítilny: Směrové svítilny: - přední:... - zadní:... - boční: Zadní odrazky: Svítilny k osvětlení zadní registrační tabulky: Brzdové svítilny: Výstražný signál: Volitelná zařízení Dálkové světlomety: Přední světlomet do mlhy: Zadní mlhová svítilna: Zpětný světlomet: Pracovní světlomet: Parkovací svítilny: Doplňkové obrysové svítilny: Varovná svítilna (svítilny) pro směrové svítilny přípojného vozidla:... Informační dokument, verze platná od Příloha 4 16 z 18

17 11.3 Stručný popis elektrických/elektronických součástí jiných, než jsou svítilny (pokud jsou): RŮZNÉ 12.1 Zvukové výstražné (zvuková výstražná) zařízení (umístění): Číslo (čísla) schválení typu konstrukční části: Mechanické spojovací zařízení mezi traktorem a taženým vozidlem: Typ (typy) spojovacího zařízení: Obchodní značka (značky): Číslo (čísla) schválení typu konstrukční části: Zařízení konstruováno pro maximální horizontální zatížení hmotností...kg a pro maximální vertikální zatížení hmotností..kg (pokud je) Hydraulické zdvihací zařízení: tříbodový závěs: ano/ne Spojení k napájení zařízení pro osvětlení a pro světelnou signalizaci 12.5 Montáž, umístění, funkce a označení ovladačů (popis. fotografie nebo náčrty): Umístění zadní registrační tabulky (tvar a rozměry): Přední spojovací zařízení (tvar a rozměry): Popis palubní elektroniky k provozu a řízení nářadí montovaného na vozidle nebo taženého nářadí:... Poznámky Nehodící se škrtněte Uveďte dovolenou odchylku. Jestliže byl schválen typ některé konstrukční části, nemusí být tato konstrukční část popisována, uvede-li se odkaz na toto schválení. Obdobně nemusí být konstrukční část popisována, je-li její konstrukce jasně patrná z přiložených schémat nebo výkresů. V každém bodě, kdy musí být přiloženy výkresy nebo fotografie, udejte čísla odpovídajících přiložených dokumentů. Klasifikace podle definic uvedených v příloze II. ISO norma a Hmotnost řidiče se uvažuje v hodnotě 75 kg.. Nářadí znamená Skříňku nářadí. ISO norma (bod 6.4). ISO norma ISO norma (bod 6.1). ISO norma (bod 6.2). ISO norma (bod 6.3). Informační dokument, verze platná od Příloha 4 17 z 18

18 ISO norma (bod 6.6). ISO norma (bod 6.7). ISO norma (bod 8.). Požadované informace je třeba dodat pro všechny možné varianty. Povolena je odchylka 5 %. Toto ustanovení musí být podloženo měřením při rychlosti nepřevyšující včetně povolené odchylky 3 km/h rychlost 43 km/h (viz směrnici Komise 98/89/ES (Úř. věst. č. L 322, , s. 40)). ISO norma 789/ Pro každé brzdové zařízení se uvedou následující podrobnosti: - typ a popis brzd (kótovaný výkres) )Bubny nebo kotouče atd, brzděná kola, převod na tato kola, třecí plochy, vlastnosti a účinné plochy, poloměr bubnů, čelistí nebo kotoučů, hmotnost bubnů a seřizovací zařízení), - převod a ovladače (připojte schéma) (konstrukce, seřízení, pákové převody, přístupnost ovladačů a jejich umístění, u mechanického převodu rohatkové ovladače, vlastnosti hlavních částí převodu, ovládací válce a písty, brzdové válce). Mechanické pevnostní hodnoty spojovacího zařízení. U žádostí, které zahrnují více než jeden základní motor, je třeba dodat pro každý motor samostatný dokument. Informační dokument, verze platná od Příloha 4 18 z 18

Vrázova 2626/16 350 02 Cheb IČ: 64356094 DIČ: CZ64356094

Vrázova 2626/16 350 02 Cheb IČ: 64356094 DIČ: CZ64356094 SKUPINA A PODSKUPINA KONTROLNÍCH ÚKONŮ Číslo Položka položky 0. IDENTIFIKACE VOZIDLA Vrázova 2626/16 Hodnocení závady Pracoviště 0.1 Tabulka registrační značky (je-li vyžadována) A B 1. 0.2 Identifikace

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395 ŠKODA Superb Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem,

Více

Předmět. ES 70/0221 Podjetí zezadu a nádrže na tekutá paliva 058230i0. Reg. tabulky motorových a přípojných vozidel

Předmět. ES 70/0221 Podjetí zezadu a nádrže na tekutá paliva 058230i0. Reg. tabulky motorových a přípojných vozidel ZRUŠENÉ SMĚRNICE Zrušená ES 70/0156 Schvalování čtyř a více-kolových 2007/0046 ES 70/0220 Emise plynů automobilů M1 a N1 715r2007; 692r2008 ES 70/0221 Podjetí zezadu a nádrže na tekutá paliva 058230i0

Více

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony Článek 281-2014 - KLASIFIKACE A DEFINICE TERÉNNÍCH VOZŮ 1. KLASIFIKACE 1.1 Kategorie a skupiny Automobily používané pro cross-country rallye jsou rozděleny do následujících kategorií a skupin: Kategorie

Více

Zážehové motory. 1,8 TSI/132 kw (A) Green tec Motor Motor. 1,2 TSI/63 kw Green tec. 1,2 TSI/77 kw (A) Green tec

Zážehové motory. 1,8 TSI/132 kw (A) Green tec Motor Motor. 1,2 TSI/63 kw Green tec. 1,2 TSI/77 kw (A) Green tec ŠKODA Octavia Zážehové motory 1,2 TSI/63 kw 1,2 TSI/77 kw 1,2 TSI/77 kw (A) 1,4 TSI/103 kw 1,4 TSI/103 kw (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou,

Více

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku SKUPINA A Témata k výkladu předpisů o provozu na pozemních komunikacích Vymezení základních pojmů ( 2), základní podmínky účasti provozu na pozemních komunikacích, povinnosti účastníka provozu na pozemních

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při

Více

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1) Svozové vozidlo Konfigurace vozidla Druh zatížení H - těžké Konfigurace náprav 6X2*4 (zadní náprava zvedací, zatáčecí) Konfigurace pérování

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Konsolidovaný legislativní dokument 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0349 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. května 2011 k přijetí směrnice Evropského

Více

motorových vozidel a jejich přípojných vozidel; (71/320/EHS) a) Kategorie M: Motorová vozidla pro dopravu osob, která mají

motorových vozidel a jejich přípojných vozidel; (71/320/EHS) a) Kategorie M: Motorová vozidla pro dopravu osob, která mají 13/sv. 1 CS Úřední věstník Evropské unie 163 31971L0320 26.7.1971 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 202/37 SMĚRNICE RADY ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících

Více

Obsah. Kapitola 2A Opravy prováděné ve vozidle benzínové motory..56. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 2A Opravy prováděné ve vozidle benzínové motory..56. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Všeobecná nebezpečí... 12 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla... 16 Týdenní kontroly... 17 Kontrolní místa v motorovém prostoru...

Více

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Obec Kořenov Adresa sídla:

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Obec Kořenov Adresa sídla: Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění Název veřejné zakázky: pozdějších předpisů Nákup podvozku, sněhového pluhu

Více

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY Obsah nabídky veřejné zakázky strana 1 A Krycí list nabídky strana 2 B Základní kvalifikační předpoklady strana 3 C Profesní kvalifikační předpoklady strana x D Ekonomické a finanční

Více

Brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů ***I

Brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů ***I P7_TA-PROV(2011)0213 Brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Kapitola 7A Mechanická převodovka. Kapitola 6 Systémy řízení motoru a emisí

Kapitola 7A Mechanická převodovka. Kapitola 6 Systémy řízení motoru a emisí Úvod k vozidlu Hyundai Lantra Identifikační čísla vozidla Nákup náhradních dílů Techniky údržby, nářadí a pracovní prostředí Nouzové startování : Zdvihání a odtahování Provozní kapaliny a maziva : Bezpečnostní

Více

P MODEL PX X92020 PC J5=å4å<C;õ DB1;D?B

P MODEL PX X92020 PC J5=å4å<C;õ DB1;D?B MODEL PX PX92020PC ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KIOTI MODEL PX EXTERIÉR Kompletní a odolná funkčnost, která stále myslí na Vaše pohodlí. Projekční světlomety Díky novým projekčním světlometům a pracovním lampám

Více

přímé vstřikování (např. Common Rail), min. EURO 5 + filtr pevných částic (DPF),

přímé vstřikování (např. Common Rail), min. EURO 5 + filtr pevných částic (DPF), Příloha č.1 k č.j. KRPP-136443-4/ČJ-2013-0300VZ-VZ Počet listů: 7 1.) TECHNICKÝ POPIS a.) Popis požadovaného vozidla: Motor: vznětový, objem: (cm 3 ) max. 2 000, výkon: (kw) min. 103, vstřikování paliva:

Více

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007 ECE/RCTE/CONF/4/Add.1/Rev.1 I N T E G R O V A N Ý PŘEKLAD TÜV SÜD AUTO CZ DOHODA O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK PRO PERIODICKOU TECHNICKOU PROHLÍDKU KOLOVÝCH VOZIDEL A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TAKOVÝCH PROHLÍDEK,

Více

I. Účel a použití. ZAHAS s.r.o.

I. Účel a použití. ZAHAS s.r.o. I. Účel a použití Využití tohoto speciálního vozidla se předpokládá zejména při: záchraně osob, transportu zraněných a materiálů z a do obtížně dostupných oblastí, pátracích akcí po pohřešovaných osobách,

Více

Popis mopedů. Moped Stadion S11

Popis mopedů. Moped Stadion S11 Popis mopedů Moped Stadion S11 Moped Stadion S11 je náš nejlehčí a nejlevnější motorový dopravní prostředek. Je lehké, avšak solidní konstrukce. Typ S11 je jen o 18 kg těžší než normální cestovní kolo.

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: «Návrh» Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku 1.1. Prodávající: Prodávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. VÝKON MOTORU: 37,3 kw MAX. HLOUBKA KOPÁNÍ: 2,55 m MAX. PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ NAKLADAČE: 610 kg A B F E C STATICKÉ ROZMĚRY Model stroje (Pneu 7x15) (Pneu 10x16,5) Model stroje (Pneu 7x15) (Pneu 10x16,5)

Více

Okruhy ke zkoušce k získání profesního osvědčení učitele autoškoly:

Okruhy ke zkoušce k získání profesního osvědčení učitele autoškoly: Okruhy ke zkoušce k získání profesního osvědčení učitele autoškoly: Okruhy ke zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (pro všechny skupiny a podskupiny) //dle ustanovení 7 odst. 3 písm.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 82/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 82/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 82/2012 Sb. Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) Ze dne

Více

Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t 1. část - Nákladní automobily do 3,5 t v provedení pick-up - 3 ks. Technické podmínky dodávky

Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t 1. část - Nákladní automobily do 3,5 t v provedení pick-up - 3 ks. Technické podmínky dodávky Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t 1. část - Nákladní automobily do 3,5 t v provedení pick-up - 3 ks Příloha č. 1A Technické podmínky dodávky 1 ks nákladní automobil pick - up s nástavbou

Více

ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL -zák 247/2000 Sb 39a -Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební

Více

Technická specifika automobilů

Technická specifika automobilů Příloha č. 1 výzvy Technická specifika automobilů 2 ks automobilů ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční; počet dveří: minimálně 4; počet míst k sezení: 5; brzdy: pohon: 4x2,

Více

Obsah 18 Vzduchový fi ltr 19 Zadní brzdové čelisti 20 Ruční brzda Orientace v knize... 12 21 Brzdová kapalina

Obsah 18 Vzduchový fi ltr 19 Zadní brzdové čelisti 20 Ruční brzda Orientace v knize... 12 21 Brzdová kapalina Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně funguje... 15 Nouzové startování... 16 Výměna

Více

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ

Více

ŠkodaFabia SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia SIMPLY CLEVER ŠKODA FABIA RS PRO ŽIVOT NA PLNÉ OTÁČKY Připravte se na sportovní jízdu. Zrychlený tep. Adrenalin v těle. Škoda Fabia RS Vás už po prvních kilometrech přesvědčí, že má nejen sportovní

Více

NISSAN NT400 CABSTAR EFEKTIVITA PŘI PRÁCI

NISSAN NT400 CABSTAR EFEKTIVITA PŘI PRÁCI EFEKTIVITA PŘI PRÁCI 23% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu od 437 521Kč bez DPH* BEZPEČÍ DÍKY SÍLE A OVLADATELNOSTI OCHRANA VÁS A VAŠEHO NÁKLADU je pro nás prioritou. Proto jsou všechny verze CABSTARU

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

27 Chladicí kapalina - výměna Každých 10 let bez ohledu na počet ujetých kilometrů 28Airbag(y) a napínače bezpečnostních pásů - výměna

27 Chladicí kapalina - výměna Každých 10 let bez ohledu na počet ujetých kilometrů 28Airbag(y) a napínače bezpečnostních pásů - výměna Orientace v knize Všeobecná nebezpečí Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí Nelze nastartovat motor, i když startér normálně funguje Nouzové startování Výměna kola Výměna kola Hledání netěsností

Více

LEXUS GS CENÍK STANDARDNÍ VÝBAVA GS AUTODUBA.CZ AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA AUDIO, KOMUNIKACE A INFORMACE PASIVNÍ BEZPEČNOST

LEXUS GS CENÍK STANDARDNÍ VÝBAVA GS AUTODUBA.CZ AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA AUDIO, KOMUNIKACE A INFORMACE PASIVNÍ BEZPEČNOST LEXUS GS CENÍK STANDARDNÍ VÝBAVA GS AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA Asistent rozjezdu do kopce (HAC) Čtyřstupňové integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM) Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPWS)

Více

PŘÍLOHY. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.../... ze dne XXX,

PŘÍLOHY. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.../... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 C(2014) 9198 final ANNEXES 17 to 34 PŘÍLOHY nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č..../... ze dne XXX, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a

Více

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY 1. Historie 2. Základní pojmy 3. Skupiny automobilů 4. Vlastnosti automobilů Elektrická soustava a elektronické řízení o Vztah k podvozku: Samonosná Podvozková Materiál (ocel,

Více

Technická specifikace - 1. tovární značka [DOPLNÍ UCHAZEČ] - naftový

Technická specifikace - 1. tovární značka [DOPLNÍ UCHAZEČ] - naftový Technická specifikace - 1. tovární značka [DOPLNÍ UCHAZEČ] - naftový Motor (zvláštní technické podmínky dle vyhlášky č. 162/2011 Sb.) Převodovka Rozměry Karoserie Barva vznětový obsah 1350-2000 cm 3 výkon

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/001/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický

Více

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhláška č. 18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

MATURITNÍ OKRUHY STROJNICTVÍ TŘÍDA: 4SB ŠKOL ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: EKONOMIKA STROJÍRENSTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY STROJNICTVÍ TŘÍDA: 4SB ŠKOL ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: EKONOMIKA STROJÍRENSTVÍ 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. STATICKÁ TAHOVÁ ZKOUŠKA a) zkušební zařízení a zkušební vzorky b) pracovní

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

Zadávací dokumentace otevřeného zadávacího řízení

Zadávací dokumentace otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace otevřeného zadávacího řízení k zakázce na dodávku autobusů pro společnost Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 02 Kolín IČ: 25095251 pro projekt předkládaný

Více

CENÍK Altea Freetrack

CENÍK Altea Freetrack CENÍK Altea Freetrack TECHNOLOGY TO ENJOY Ceník Altea Freetrack Ceny Motory Výkon kw/k Spotřeba paliva (l / 100km) Emise CO 2 (g / km) Altea Freetrack 2.0 TDI CR 4WD 103/140 5,9 155 653 900 Kč Uvedené

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

Nové motory Energy se systémem Stop&Start a nízkou spotřebou: 1,6 dci 130 a 1,2 TCe 115

Nové motory Energy se systémem Stop&Start a nízkou spotřebou: 1,6 dci 130 a 1,2 TCe 115 MEganE generation CollECtion 2012 již od 219 900 Kč včetně prodloužené záruky na 5 let a povinného ručení* AKTUÁLNÍ AKCE Nové motory Energy se systémem Stop&Start a nízkou spotřebou: 1,6 dci 130 a 1,2

Více

Čj: 292 62 /2010/DP ÚVN V Praze dne 5.8.2011

Čj: 292 62 /2010/DP ÚVN V Praze dne 5.8.2011 Čj: 292 62 /2010/DP ÚVN V Praze dne 5.8.2011 Víceúčelový sanitní vůz Ústřední vojenská nemocnice Praha, vyhlašuje marketing na nákup víceúčelového sanitního vozu dle 6 v rámci zákona 137/2006 Sb,, ve z

Více

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony 121 9 121 Návrh zákona, kterým o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o související zákony 717 z 6 uplyne 17. 2013 2013 ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se m ní zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU. Konsolidovaný legislativní dokument 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044

EVROPSKÝ PARLAMENT ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU. Konsolidovaný legislativní dokument 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Konsolidovaný legislativní dokument 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí směrnice Evropského

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

Modernizace podvozku PV3S

Modernizace podvozku PV3S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Modernizace podvozku PV3S Spole nost LOMAX PRAHA, spol. s r.o. ve spolupráci se spole

Více

Seriál okruhových závodů je vypsán pro vozidla Škoda Octavia RS třetí generace, upravená a dodaná promotérem seriálu.

Seriál okruhových závodů je vypsán pro vozidla Škoda Octavia RS třetí generace, upravená a dodaná promotérem seriálu. TECHNICKÝ PŘEDPIS OCTAVIA CUP 2016 Obsah 1. Základní ustanovení 2. Bezpečnostní předpisy 3. Základní specifikace vozidla 4. Pohonné hmoty a mazadla 5. Povolené změny, mezní hodnoty a specifikace 6. Různé

Více

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 1994 2001 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická

Více

Service Box - CZ0106T - D034517 - SALEK JAROSLAV. https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/caracteristique.do

Service Box - CZ0106T - D034517 - SALEK JAROSLAV. https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/caracteristique.do Page 1 of 5 VOZIDLO Nová modelová řada Filtrace Charakteristiky Všeobecné OPRAVA Mechanické části Karosérie Vybavení vozu Elektrické části Příslušenství DIAGNOSTIKA Funkce Projev závady Umístění zásuvek

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu OSOBNÍ DOPRAVA G. Technické normy a technická hlediska provozu 1. Druhy silničních vozidel stanovuje: a) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích b) zákon č. 361/2000

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 12 Aerodynamika, konstrukce a systémy vrtulníků

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 12 Aerodynamika, konstrukce a systémy vrtulníků Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 12.1 Teorie letu Aerodynamika rotoru 1 2 - Názvosloví; Vlivy gyroskopické precese; Reakce kroutícího momentu a směrové řízení; Asymetrie vztlaku, odtrhávání

Více

Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000

Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000 Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000 Rok výroby 2006 Najeto: 131 500 km Technická kontrola do: 2013 Vozidlo je nehavarované, ve velmi dobrém stavu,

Více

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série KARDOS byla vyvinuta zvláště pro uživatele, kteří mají vysoké nároky na přesnost, spolehlivost a flexibilitu možností využití. Druhy provedení Symetricky koncipovaná

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Zadavatel, Město Rokytnice nad Jizerou, si Vás dovoluje vyzvat k prokázání kvalifikace a k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 20150023 Dodávka

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

AKTUÁLNÍ AKCE. Úroveň výbavy Motor EURO 6 kw / k CEE Cena Sleva

AKTUÁLNÍ AKCE. Úroveň výbavy Motor EURO 6 kw / k CEE Cena Sleva CITROËN C-ELYSÉE AKTUÁLNÍ AKCE Exkluzivní financování s Citroën Financial Services s dodatečnou slevou 20 000 Kč na všechny verze z Akční ceny (1) nebo úvěr s 0% navýšením na 1, 2 nebo 3 roky. Detailní

Více

Service Box - CZ0106T - D034517 - SALEK JAROSLAV. https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/caracteristique.do

Service Box - CZ0106T - D034517 - SALEK JAROSLAV. https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/caracteristique.do Page 1 of 6 VOZIDLO Nové Filtrování Charakteristiky Obecné údaje ZÁSAH Mechanické části Karoserie Vybavení Elektrické zařízení Příslušenství DIAGNOSTIKA Funkce Příznak Umístění zásuvek Obecné údaje ÚDRŽBA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Obsah. Úvod... 9 Popis vozidla... 10. Ovládání automobilu... 28. Technický popis... 10

Obsah. Úvod... 9 Popis vozidla... 10. Ovládání automobilu... 28. Technický popis... 10 Obsah Úvod................................................................ 9 Popis vozidla...................................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

FORD TRANSIT CONNECT SPORT VAN CENÍK 3místný vůz s přepážkou

FORD TRANSIT CONNECT SPORT VAN CENÍK 3místný vůz s přepážkou FORD TRANSIT CONNECT SPORT VAN CENÍK 3místný vůz s přepážkou Mimořádná nabídka* Již za 436 900 Kč / 528 649 Kč 6 653 Kč měsíčně* * Zvýhodněná nabídka platí do 30. 6. 2016. Cena pro verzi Sport L1 1.5 TDCi

Více

Honda PCX150, modelový rok 2012

Honda PCX150, modelový rok 2012 Honda PCX150, modelový rok 2012 Datum vydání: 2. dubna 2012 Aktuality o modelu: Nový sourozenec stroje PCX125 (který je nejlépe prodávaným jednostopým vozidlem v Evropě) s vyšším výkonem díky verzi úsporného

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ MALKOL CZO,spol. s r.o,bušovice4,33824 Břasy 1 NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek firmy MALKOL CZO spol. s r.o. Pro vaší plnou spokojenost je provedena odborná

Více

NERO SUCHOBĚŽNÉ LAMELOVÉ KOMPRESORY VAKUUM BOHEMIA 97/23/EC

NERO SUCHOBĚŽNÉ LAMELOVÉ KOMPRESORY VAKUUM BOHEMIA 97/23/EC VAKUUM BOHEMIA vývěvy, dmychadla, kompresory, vakuové systémy, servis a opravy VAKUUM BOHEMIA s.r.o. Lidická kolonie 47 586 1 Jihlava Tel.: +42 567 322 487 Fax: +42 567 3 56 www.vakuum-bohemia.cz e-mail:

Více

Ceník. Reference Style ENJOYNEERING

Ceník. Reference Style ENJOYNEERING Ceník SEAT ALTEA Style ENJOYNEERING Ceník Altea Ceny Motory Výkon kw/k Spotřeba paliva (l / 100km) Emise CO 2 (g / km) Altea Altea XL Altea Freetrack 1.2 TSI 77/105 5,7 132 388 900Kč 396 900 Kč - 1.6 TDI

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 2. Specifikace technických podmínek předmětu

Více

Univerzální a výkonný jako žádný jiný...

Univerzální a výkonný jako žádný jiný... Systém pro údržbu velkých ploch SF 310 / SF 370 Univerzální a robustní jako traktor - nové a snadno ovladatelné stroje pro údržbu velkých ploch ISEKI SF Systémy ISEKI SF-300 se vždy p i náro ném profesionálním

Více

250. Štítek musí obsahovat alespoň tyto údaje:

250. Štítek musí obsahovat alespoň tyto údaje: 24.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 21/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení

Více

Porsche Classic. Zajímavé produkty 3/2014

Porsche Classic. Zajímavé produkty 3/2014 Porsche Classic Zajímavé produkty 3/2014 Více než 70 % všech vyrobených vozů Porsche stále jezdí. Staráme se o to, aby tomu tak bylo i nadále. Originální díly Porsche Classic. Cílem Porsche Classic je

Více

300.9D. Hydraulické minirypadlo. Motor Výkon 13,7 kw 18,6 k Hmotnost Přepravní hmotnost bez bezpečnostního rámu Přepravní hmotnost s bezpečnostním

300.9D. Hydraulické minirypadlo. Motor Výkon 13,7 kw 18,6 k Hmotnost Přepravní hmotnost bez bezpečnostního rámu Přepravní hmotnost s bezpečnostním 300.9D Hydraulické minirypadlo Motor Výkon 13,7 kw 18,6 k Hmotnost Přepravní hmotnost bez bezpečnostního rámu 935 kg Přepravní hmotnost s bezpečnostním rámem 985 kg Kompaktní rozměry Snadný přístup na

Více

NOVÝ X-TRAIL. NOVÝ X-Trail s dieselovým motorem již od 599 900 Kč BEZPEČNOSTNÍ SADA SAFETY PACK

NOVÝ X-TRAIL. NOVÝ X-Trail s dieselovým motorem již od 599 900 Kč BEZPEČNOSTNÍ SADA SAFETY PACK NOVÝ X-TRAIL Pokročilé technologie a jedinečné jízdní vlastnosti ve zcela novém designu. NOVÝ X-Trail s dieselovým motorem již od 599 900 Kč Zimní pneumatiky a na vybrané modely také pohon 4x4 zdarma Nabídka

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

DODÁVKA 2 KS MĚSTSKÝCH NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ NA ROK 2010 S OPČNÍM PRÁVEM NA ROK 2011

DODÁVKA 2 KS MĚSTSKÝCH NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ NA ROK 2010 S OPČNÍM PRÁVEM NA ROK 2011 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKA KS MĚSTSKÝCH NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ NA ROK 010 S OPČNÍM PRÁVEM NA ROK 011 Tato technická specifikace stanoví konkrétní požadavky zadavatele na technické,

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

Úprava výfukového systému. Omezení úprav výfukového systému. Obecná omezení pro všechny typy motorů a výfukových systémů DŮLEŽITÉ!

Úprava výfukového systému. Omezení úprav výfukového systému. Obecná omezení pro všechny typy motorů a výfukových systémů DŮLEŽITÉ! Omezení úprav výfukového systému Omezení úprav výfukového systému Obecná omezení pro všechny typy motorů a výfukových systémů DŮLEŽITÉ! Obecně se nepovoluje provádění úprav výfukového systému ve vozidlech

Více

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ FR 1 FR 1.1 FR 1.2 FR 1.3 PLAVECKÁ ZAŘÍZENÍ Normy FINA pro olympijské bazény Všechna mistrovství světa (kromě mistrovství světa v kategorii Masters) a olympijské hry se

Více

Díl VI L O G I S T I C K É S L U Ž B Y

Díl VI L O G I S T I C K É S L U Ž B Y Díl VI L O G I S T I C K É S L U Ž B Y změna č. 1 účinná od 01. 02. 2010 49 Díl VI LOGISTICKÉ SLUŽBY VÝKLAD POJMŮ Dodavatel ČD Cargo, akciová společnost (dále jen ČD Cargo); Objednatel zákazník, s nímž

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY. ze dne 6. února 1970

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY. ze dne 6. února 1970 SMĚRNICE RADY ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (70/156/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Veřejná podlimitní zakázka "Farma Menšina"

Veřejná podlimitní zakázka Farma Menšina Veřejná podlimitní zakázka "Farma Menšina" PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE (v souladu s 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Název zadavatele: Lukáš Dvořák Sídlo zadavatele: 544 77 Borovnice 201

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Město Semily Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (upravená verze dle dodatečné informace)

Město Semily Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (upravená verze dle dodatečné informace) Město Semily Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (upravená verze dle dodatečné informace) k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více