datum záznamu a podpis zapracováno zapracováno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "datum záznamu a podpis 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006 4 1.3.2006"

Transkript

1 1. Změny a opravy číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti zapracováno zapracováno Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ZLP/ZK ZLP/PP datum záznamu a podpis 5 ks 2 ks 2. Seznam platných stran název strana platná od změna 1. Změny a opravy, 2. Seznam platných stran, 3. Použité zkratky Obecně, 4.1 Druhy teoretických zkoušek Požadavky před zahájením teoretické zkoušky Podklady ke zkoušce, 4.4 Plánování termínů zkoušek, Pravidla teoretických zkoušek, 4.6 Ukončení zkoušky Teoretické zkoušky, 5.1 Soukromý pilot Obchodní pilot, Dopravní pilot, Přístrojová kvalifikace Obchodní pilot, Dopravní pilot, Přístrojová kvalifikace Test ze znalostí JAR-FCL a JAR-OPS Technik údržby letadel AML Part Technik údržby letadel AML Part Technik údržby letadel AML Part Pozemní personál a ostatní členové posádek Pozemní personál a ostatní členové posádek Pozemní personál a ostatní členové posádek, 6. Přechodná ustanovení Příloha 1: Přihláška k teoretické zkoušce na ÚCL Příloha 2: Termíny zkoušek v roce Použité zkratky (A) AeČR AML ATPL CPL FTO (H) ICAO IFR IR JAR MTO Os OZP/ÚCL PPL Ř/ZLP ÚCL VFR ZLP letouny (aeroplanes) Aeroklub České republiky průkaz technika údržby letadel (Aircraft Maintenance Licence) průkaz dopravního pilota (Airline Transport Pilot Licence) průkaz obchodního pilota (Commercial Pilot Licence) organizace pro letový výcvik (Flight Training Organisation) vrtulníky (helicopters) Mezinárodní org. pro civilní letectví (International Civil Aviation Organisation) pravidla pro lety podle přístrojů (Instrument Flight Rules) přístrojová kvalifikace (Instrument Rating) Společné letecké předpisy (Joint Aviation Requirements) organizace pro výcvik údržby (Maintenance Training Organisation) osnovy teoretické výuky a zkoušek oddělení Zkoušek personálu ÚCL průkaz soukromého pilota (Private Pilot Licence) ředitel odboru Způsobilosti leteckého personálu ÚCL Úřad pro civilní letectví pravidla pro lety za vidu (Visual Flight Rules) odbor Způsobilosti leteckého personálu CAA-ZLP-060 strana 0

2 4. Obecně 4.1 Druhy teoretických zkoušek č. druh teoretické zkoušky předpis forma organizace (viz Poznámka 1) 1 soukromý pilot letounů PPL(A) 2 soukromý pilot vrtulníků PPL(H) JAR-FCL 1/2, hlava C písemné testy ÚCL 3 obchodní pilot letounů CPL(A) 4 obchodní pilot vrtulníků CPL(H) 5 dopravní pilot letounů ATPL(A) 6 dopravní pilot vrtulníků ATPL(H) JAR-FCL 1/2, hlava J PC testy ÚCL 7 příst. kvalifikace letouny IR(A) 8 příst. kvalifikace vrtulníky IR(H) 9 test ze znalostí JAR-FCL pro PPL(A) 10 test ze znalostí JAR-FCL pro PPL(H) 11 test ze znalostí JAR-FCL/OPS pro CPL(A) 12 test ze znalostí JAR-FCL/OPS pro CPL(H) JAR-FCL 1/2, hlava A písemný test ÚCL 13 test ze znalostí JAR-FCL/OPS pro CPL/IR/ATPL(A) 14 test ze znalostí JAR-FCL/OPS pro CPL/IR/ATPL(H) 15 technik údržby letounů AML Part technik údržby vrtulníků AML Part technik údržby letadlových celků AML Part odstranění omezení AML Part 66 Part 66.A25 písemné testy 19 pilot kluzáků L 1, ust pilot volných balónů L 1, ust AI a.s. ČVUT FD, VŠB, ÚCL-jen odstranění omezení AeČR, LŠ Vrchlabí a.s. 21 pilot (A/H) zkušební lety bez omezení 22 pilot (A/H) zkušební lety provozní 23 pilot kluzáků zkušební lety bez omezení 24 pilot kluzáků zkušební lety provozní 25 pilot balónů zkušební lety bez omezení 26 pilot balónů zkušební lety provozní L 1, ust písemné testy, písemné zkoušky, ústní zkoušky ÚCL 27 technik údržby kluzáků AML ICAO 28 technik údržby balónů AML ICAO 29 odstranění omezení AML ICAO 30 řídící letového provozu L 1, ust dispečer letecké dopravy L 1, ust operátor letecké stanice L 1, ust angličtina piloti 34 palubní průvodčí JAR-FCL 1/2, hlava E JAR-OPS 1, hlava O písemné testy, písemná zkouška, ústní zkoušky písemná a ústní zkouška ÚCL ÚCL provozovatelé obchodní letecké dopravy CAA-ZLP-060 strana 1

3 Poznámka 1: Výše uvedené teoretické zkoušky provádí tyto organizace: Technik údržby letounů/vrtulníků; letadlových celků; odstranění omezení; rozšíření o další základní kategorii - AML Part 66 (více na Aircraft Industries a.s., Kunovice 1177, Kunovice ČVUT FD, Horská 3, Praha 2 VŠB - TUO, ul. 17. listopadu 15, Ostrava Poruba Pilot kluzáků: AeČR, U mlýna 3, Praha 4 Spořilov Letecká škola Vrchlabí a.s., Lánov 172, P.O. BOX 49, Vrchlabí Palubní průvodčí Provozovatelé obchodní letecké dopravy Ostatní druhy teoretických zkoušek: ÚCL, Letiště Ruzyně, terminál Jih, Praha Požadavky před zahájením teoretické zkoušky PPL(A) PPL(H) CPL(A) CPL(H) ATPL(A) ATPL(H) IR(A) IR(H) druh zkoušky min.věk pro vydání průkazu osnova výuky teorie 17 let AMC FCL 1/ let 21 let AMC FCL 1/2.470 požadavky před zahájením zkoušky ukončena teoretická část schváleného kurzu výcviku (certifikát) test ze znalostí JAR-FCL/OPS AMC FCL 1.005/015 dokončena výuka technik údržby AML Part 66 letounů vrtulníků let. celků 18 let AMC 66.A25 Os 25 pilot kluzáků Os let pilot balónů Os 5 kvalifikace zkušební lety do průkazu pilota technik údržby AML ICAO Os 23 kluzáků Os let balónů Os 21 řídící letového provozu 21 let Os 12 dispečer letecké dopravy 21 let Os 13 operátor letecké stanice 18 let Os 14 dokončena výuka teorie a splněna většina požadovaných zkušeností dokončena výuka teorie a zahájen letový výcvik CPL pro (A) a (H), průkaz pilota pro kluzáky a balóny, příslušná letová zkušenost, dokončena výuka teorie dokončena výuka teorie a splněna většina požadovaných zkušeností ukončena teoretická část schváleného kurzu výcviku (certifikát) dokončena výuka teorie a splněna většina požadovaných zkušeností (DLD: 2 roky, OLS: 6 měsíců) angličtina piloti IFR dokončen kurz dle Dodatku 1 k JAR-FCL 1/2.200 palubní průvodčí 18 let ukončena teoretická část schváleného JAR-OPS 1, hlava O kurzu výcviku (potvrzení) CAA-ZLP-060 strana 2

4 Poznámka 2: ÚCL může rozhodnout o odkladu teoretické zkoušky, pokud uchazeč nesplnil odpovídající požadavky na teoretickou výuku nebo hodlá provést teoretickou zkoušku předčasně vzhledem k požadavkům na věk a praktické zkušenosti pro vydání příslušného průkazu způsobilosti nebo kvalifikace. 4.3 Podklady ke zkoušce Přihláška k teoretické zkoušce: Kromě zkoušek ATPL, CPL a IR doručí uchazeč na OZP/ÚCL nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením zkoušky vyplněnou přihlášku ke zkoušce (viz příloha 1: Přihláška k teoretické zkoušce na ÚCL) Žádost o vydání průkazu způsobilosti / o získání kvalifikace: Kromě zkoušek ATPL, CPL a IR doručí uchazeč na OZP/ÚCL nejpozději 14 dní před termínem zkoušky originál/kopii vyplněné žádosti o vydání průkazu způsobilosti / o získání kvalifikace. Originál žádosti předloží nejpozději v den zahájení zkoušky. Žádosti uchazečů, kteří nezahájili teoretickou zkoušku do 6 měsíců od doručení žádosti na ÚCL, se skartují. Certifikát: Ke zkoušce PPL(A/H), CPL(A/H), ATPL(A/H) a IR(A/H) a ke zkoušce řídícího letového provozu předloží uchazeč certifikát o úspěšném absolvování schváleného kurzu teoretické výuky. Pro ostatní druhy zkoušek se tento certifikát nepožaduje. Poplatek: Poplatky se hradí dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb. až do výše 200,- Kč včetně kolkem, který je možné zakoupit v podatelně budovy ÚCL a ve výši vyšší než 200 Kč poštovní poukázkou na číslo účtu /710, variabilní symbol 301. Doklad o úhradě poplatku dodá uchazeč před zahájením teoretické zkoušky. PPL (A) i (H) CPL (A) i (H) ATPL(A) ATPL(H) IR(A) i (H) odbornost / kvalifikace poplatek poznámka 300,- Kč 500,- Kč 1.000,- Kč 800,- Kč 250,- Kč test ze znalostí JAR-FCL/OPS pilot balónů kvalifikace zkušební lety bez omezení zkušební lety provozní technik údržby let. celků / kluzáků / balónů technik údržby letadel odstranění omezení řídící letového provozu dispečer letecké dopravy operátor letecké stanice angličtina - piloti (ostatní zkoušky z angličtiny jsou v poplatku za celou zkoušku) 200,- Kč 300,- Kč 100,- Kč 200,- Kč 50,- Kč 800,- Kč 300,- Kč 100,- Kč 100,- Kč V případě zápočtu některých předmětů může být poplatek snížen až na jednu třetinu, nejméně však na 50,- Kč. 4.4 Plánování termínů zkoušek Uchazeči si plánují teoretické zkoušky sami v termínech uvedených v příloze 2 Zkušebního řádu. Plánování je možné provádět osobně, em nebo faxem. Uchazeč přitom musí brát v úvahu dobu platnosti teoretické zkoušky a naplánovat ji tak, aby její platnost neprošla do doby splnění všech ostatních požadavků pro vydání příslušného průkazu nebo zápis kvalifikace. Pokud tak neučiní a platnost zkoušky uplyne, bude ji muset opakovat. S výjimkou zkoušek ATPL(A/H), CPL(A/H), IR(A/H) a Part 66 se první pokusy ze všech předmětů celé teoretické zkoušky provádějí v jednom zkušebním termínu. CAA-ZLP-060 strana 3

5 4.5 Pravidla teoretických zkoušek Totožnost: Před zahájením každého zkušebního termínu se musí uchazeč prokázat průkazem totožnosti Dochvilnost: Pozdní příchod na zkoušku o 15 minut a více po jejím plánovaném začátku může mít za důsledek obsazení PC stanice jiným uchazečem, popř. nespuštění testu z časových důvodů Povolené pomůcky během zkoušky: Uchazeč může použít vlastní psací potřeby, navigační trojúhelník, mechanické počítadlo a kružítko. ÚCL mu dle potřeby přidělí poznámkový papír, pravítko, mapy, grafy, tabulky a kalkulačku Postup nepovoleným způsobem: Za postup nepovoleným způsobem se považuje použití jiných pomůcek než povolených, poskytování, popř. využívání informací od jiných osob o odpovědích na zkušební otázky a užívání jakýchkoli elektronických zařízení během celé zkoušky. Postupuje-li uchazeč během zkoušky nepovoleným způsobem, obdrží výsledek NEUSPĚL ze všech předmětů absolvovaných v daném termínu/bloku. V takovém případě bude možné zahájit další zkoušku u zkoušek ATPL(A), CPL(A) a IR(A) nejdříve za 3 zkušební bloky, u zkoušek Part 66 nejdříve za 12 kalendářních měsíců a u ostatních zkoušek nejdříve za 3 zkušební termíny. Bude-li uchazeč postup nepovoleným způsobem opakovat, obdrží výsledek NEUSPĚL z celé zkoušky. 4.6 Ukončení zkoušky Výsledky zkoušky: Každý uchazeč má právo seznámit se s výsledkem zkoušky z daného předmětu. Pokud neuspěl z některého předmětu teoretické zkoušky, může se po dobu maximálně 30 minut seznámit s nesprávně zodpovězenými otázkami. V takovém případě není povoleno pořizovat si výpisy nebo záznamy, konzultovat chybné otázky s jinými uchazeči nebo nahlížet do studijních materiálů. Při nahlížení do seznamu nesprávných odpovědí lze použít pouze pomůcky uvedené v odstavci Zkušebního řádu. písemná zkouška a test: Neprodleně po skončení zkoušky / testu (s výjimkou esejí u zkoušek Part 66 a testů z angličtiny ŘLP) výsledek uspěl/neuspěl, počet získaných bodů i seznámení s nesprávně zodpovězenými otázkami. ústní zkouška: Neprodleně po skončení výsledek uspěl/neuspěl. V případě neúspěchu sděleny závažné nedostatky ve znalostech včetně doporučení, jakým způsobem je doplnit, a nejbližší možný termín opravné zkoušky, pokud ho zkušební komisař stanoví Odvolání: Každý uchazeč má právo odvolat se proti výsledku zkoušky, proti správnosti a jednoznačnosti zkušebních otázek a navržených odpovědí v písemných a počítačových testech a proti tomu, zda obsah zkušebních otázek a jejich obtížnost odpovídá osnově teoretické výuky a požadavkům příslušného předpisu pro způsobilost leteckého personálu. písemná zkouška a test: Odvolání lze podat písemně na stanoveném formuláři do rukou personálu OZP/ÚCL ihned po seznámení s výsledkem zkoušky. Po odvolání si může uchazeč naplánovat zkoušku z daného předmětu u zkoušek CPL(A/H), ATPL(A/H) a IR(A/H) nejdříve následující zkušební blok, u ostatních zkoušek nejdříve následující zkušební termín. O výsledku odvolání rozhoduje Ř/ZLP do 30 dnů od podání odvolání na základě již provedené zkoušky. CAA-ZLP-060 strana 4

6 ústní zkouška: Odvolání lze podat písemně do rukou personálu OZP/ÚCL ihned po seznámení s výsledkem zkoušky. Po odvolání se nová ústní zkouška koná v řádném termínu za účasti obvykle dvou zkušebních komisařů, které jmenuje vedoucí OZP/ÚCL Certifikát: Po úspěšném ukončení celé zkoušky vydá OZP/ÚCL uchazeči příslušný certifikát o absolvování teoretické zkoušky. 5 Teoretické zkoušky 5.1 Soukromý pilot PPL (A/H) PILOT LETOUNŮ / VRTULNÍKŮ ZKOUŠKA PPL(A / H) předmět / délka zkoušky PPL(A) PPL(H) (A) PPL(H) PPL(A) (H) 010 Letecký zákon a postupy ATC Všeobecné znalosti letadla Plánování a provedení letu Lidská výkonnost a omezení Meteorologie Navigace Provozní postupy Základy letu Spojení Celkem hodin Celkem předmětů Plánování termínů zkoušek Uchazeč doručí na OZP/ÚCL alespoň 14 kalendářních dnů před termínem zkoušky přihlášku k teoretické zkoušce s vyznačením jednoho ze zkušebních termínů v daném měsíci. Uchazeč si určí jazyk, ve kterém bude absolvovat celou zkoušku. V případě nutnosti je možné jazyk zkoušky změnit. Uchazeč si však nemůže libovolně volit jazyk pro jednotlivé předměty zkoušky Opravné zkoušky Plánování opravných zkoušek provádí uchazeč po oznámení výsledků zkoušky přímo na OZP/ÚCL. Pokud tak neučiní, postupuje podle odstavce 4.4 a Zkušebního řádu. Zkoušku lze opakovat až v následujícím zkušebním termínu, tj. jeden zkušební den v následujícím měsíci Neúčast na naplánované zkoušce Pokud se uchazeč nedostaví na zkoušku v naplánovaném termínu, jeho přihláška ke zkoušce bude vyřazena. Předměty, ze kterých již uspěl, se započítávají. Uchazeč, který se nedostavil na zkoušku v naplánovaném termínu a čase, se může přihlásit v dalším zkušebním termínu (viz ustanovení 4.4 Zkušebního řádu) Pravidla zkoušek Počet pokusů: Maximálně 6 pokusů z každého předmětu. Uspěl v testu: Minimální a větší počet bodů než je uvedeno v daném testu. Uspěl v celé zkoušce: Uspěl ze všech požadovaných písemných testů. CAA-ZLP-060 strana 5

7 Neuspěl v celé zkoušce: Neuspěl 6krát z jednoho předmětu anebo uplynulo 18 měsíců od konce měsíce, ve kterém učinil první pokus o zkoušku, aniž by uspěl ze všech požadovaných předmětů Platnost zkoušek Teoretická zkouška PPL(A/H) má platnost 24 měsíců od úspěšného ukončení zkoušky pro vydání příslušného průkazu nebo kvalifikace a 10 let od posledního datumu platnosti příslušného průkazu nebo kvalifikace. 5.2 Obchodní pilot CPL(A/H) Dopravní pilot ATPL (A/H) Přístrojová kvalifikace IR(A/H) PILOT LETOUNŮ / VRTULNÍKŮ ZKOUŠKA ATPL(A/H), CPL(A/H) a IR(A/H) předmět / délka zkoušky ATPL (A) CPL (A) IR (A) ATPL (H) (A) CPL (H) (A) ATPL (H) CPL (H) IR (H) ATPL (A) (H) 000 Kombinovaný předmět Letecký zákon Všeobecné znalosti letounu Drak/systémy/pohonná jednotka 2.00 (1.30) (0.15) (1.30) (0.15) Přístroje/elektronika 1.30 (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) Plánování a provedení letu Hmotnost a vyvážení 1.15 (0.45) (1.00) Výkonnost - letouny 1.00 (0.45) Plánování a provedení letu 3.00 (1.30) (2.00) (1.30) (2.00) Výkonnost - vrtulníky (1.00) Lidská výkonnost a omezení Meteorologie Navigace Obecná navigace 2.00 (1.00) (0.30) (1.00) (0.30) Radionavigace 1.30 (0.30) (1.30) (0.30) (1.30) Provozní postupy Základy letu - letouny Základy letu - vrtulníky Spojení Spojení VFR 0.30 (0.30) (0.30) Spojení IFR (0.30) (0.30) Celkem hodin Celkem předmětů CAA-ZLP-060 strana 6

8 5.2.1 Plánování termínů zkoušek Po ukončení teoretické části schváleného kurzu výcviku dodá uchazeč před zahájením zkoušek na OZP/ÚCL vyplněnou žádost o vydání průkazu způsobilosti / o získání kvalifikace spolu s certifikátem vydaným ve schválené FTO. Poté si může naplánovat dle svých časových možností termíny zkoušek. Pro každý předmět je možné naplánovat pouze jeden pokus. Uchazeč si určí jazyk, ve kterém bude absolvovat celou zkoušku. V případě nutnosti je možné jazyk zkoušky změnit. Uchazeč si však nemůže libovolně volit jazyk pro jednotlivé předměty teoretické zkoušky Opravné zkoušky Plánování opravných zkoušek provádí uchazeč po oznámení výsledků zkoušky přímo na OZP/ÚCL. Pokud tak nemůže učinit, postupuje podle odstavce 4.4 a Zkušebního řádu. Zkoušku lze opakovat v následujícím zkušebním termínu, tj. pro zkoušky ATPL(A/H), CPL(A/H) a IR(A/H) následující zkušební blok Neúčast na naplánované zkoušce Pokud se uchazeč písemně omluví z naplánovaného(ých) předmětu(ů) nejpozději do konce daného bloku, má to stejný důsledek, jako kdyby tuto zkoušku v daném bloku neplánoval. Pokud tak neučiní a nedostaví se, vyčerpá si tím blok. Uchazeč, který se nedostavil na zkoušku v naplánovaném termínu a čase, se může přihlásit v dalším zkušebním termínu (viz ustanovení 4.4 Zkušebního řádu) Pravidla zkoušek Počet pokusů a bloků: Maximálně 4 pokusy z každého předmětu libovolně rozdělené do maximálně 6 bloků. Blok tvoří všechny zkušební termíny v jednom kalendářním měsíci (viz. příloha 2: Termíny zkoušek). Uspěl z předmětu: 75% a více z možných bodů v daném testu. Uspěl v celé zkoušce: Uspěl ze všech požadovaných předmětů. Neuspěl v celé zkoušce: Neuspěl 4krát z jednoho předmětu, anebo vyčerpal 6 bloků, anebo uplynulo 18 měsíců od konce měsíce, ve kterém učinil první pokus o zkoušku, aniž by uspěl ze všech požadovaných předmětů. Pokud uchazeč neuspěje 1krát v celé zkoušce - může zkoušku opakovat nejdříve za 3 zkušební bloky, 2krát za sebou v celé zkoušce - musí opakovat celý kurz teoretických znalostí v předepsané FTO a poté dodat na OZP/ÚCL certifikát o úspěšném absolvování tohoto kurzu Platnost zkoušek Teoretická zkouška CPL(A/H) má platnost 36 měsíců od úspěšného ukončení zkoušky pro vydání CPL a 10 let od posledního datumu platnosti průkazu nebo kvalifikace. Teoretická zkouška ATPL(A/H) a IR(A/H) má platnost 36 měsíců od úspěšného ukončení zkoušky pro vydání CPL a/nebo IR a 7 let od posledního datumu platnosti IR v příslušném průkazu. ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO CAA-ZLP-060 strana 7

9 5.3 Test ze znalostí JAR-FCL a JAR-OPS PILOT LETOUNŮ / VRTULNÍKŮ TEST ZE ZNALOSTÍ JAR-FCL/OPS předmět / délka zkoušky ATPL(A/H) CPL/IR (A/H) CPL(A/H) PPL(A/H) Test ze znalostí JAR-FCL a JAR-OPS Test ze znalostí JAR-FCL Celkem hodin Celkem předmětů Plánování termínů zkoušek Uchazeč doručí na OZP/ÚCL alespoň 14 kalendářních dnů před termínem zkoušky přihlášku k teoretické zkoušce s vyznačením termínu v daném měsíci Opravné zkoušky Plánování opravných zkoušek provádí uchazeč po oznámení výsledků zkoušky přímo na OZP/ÚCL. Pokud tak neučiní, postupuje podle odstavce 4.4 a Zkušebního řádu. Zkoušku lze opakovat až v následujícím zkušebním termínu, tj. zkušební den v následujícím měsíci Neúčast na naplánované zkoušce Pokud se uchazeč nedostaví na zkoušku v naplánovaném termínu, jeho přihláška ke zkoušce bude vyřazena. Uchazeč, který se nedostavil na zkoušku v naplánovaném termínu a čase, se může přihlásit v dalším zkušebním termínu (viz ustanovení 4.4 Zkušebního řádu) Pravidla zkoušek Počet pokusů: Neomezen Uspěl v testu: Minimální a větší počet bodů než je uvedeno na daném testu. Uspěl v celé zkoušce: Uspěl ze všech požadovaných písemných testů Neuspěl v celé zkoušce: Od konce kalendářního měsíce, ve kterém učinil první pokus o zkoušku 12 měsíců, aniž by uspěl ze všech požadovaných předmětů. ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO CAA-ZLP-060 strana 8

10 5.4 Technik údržby letadel AML Part 66 TECHNIK ÚDRŽBY LETADEL ZKOUŠKA AML Part 66 Kat. A nebo B1 letouny Kat. A nebo B1 vrtulníky Kategorie modul - předmět / délka zkoušky Turb. motor Píst. motor Turb. motor Píst. motor A B1 A B1 A B1 A B1 B2 Avionika 1 Matematika Fyzika Základy elektrotechniky Základy elektroniky Elektronické přístojové systémy digitální techniky Materiály a základní strojnické součástky Postupy údržby esej Základy aerodynamiky Lidský činitel esej Letecká legislativa esej a Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů 11b Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů 12 Aerodynamika, konstrukce a systémy vrtulníků 13 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel Pohon Turbínový motor Pístový motor Vrtule Celkem hodin Celkem předmětů CAA-ZLP-060 strana 9

11 TECHNIK ÚDRŽBY LETADLOVÝCH CELKŮ AML Part 66 Letadlové celky Zkoušky z modulů (předmětů) B1 Motory turbínové B2 Motory pístové B3 Motory APU M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M15 pro kat. B1 + M13 pro kat. B2 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M16 pro kat. B1 + M13 pro kat. B2 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M15 pro kat. B1 + M13 pro kat. B2 C1 Klimatizace a přetlakování C2 Automatické řízení letu C3 Spojení a navigace C4 Dveře přístupové otvory C5 Elektrické zdroje C6 Vybavení C7 Motor APU C8 Řízení letadla C9 Palivo - drak C10 Vrtulníky - rotory C11 Vrtulníky - převody C12 Hydraulika C13 Přístroje C14 Přistávací zařízení C15 Kyslík C16 Vrtule C17 Pneumatický systém C18 Ochrana proti námraze C19 Okna C20 Konstrukce draku D1 Nedestruktivní zkoušení M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M13, M14 pro kat. B2 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M13, M14 pro kat. B2 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M13, M14 pro kat. B2 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M15 pro kat. B1 + M13 pro kat. B2 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12 pro kat. B1 + M14 pro kat. B2 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12 pro kat. B1 + M14 pro kat. B2 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M13, M14 pro kat. B2 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M17 pro kat. B1 + M13, M14 pro kat. B2 TECHNIK ÚDRŽBY LETADEL ODSTRANĚNÍ OMEZENÍ VZNIKLÁ PŘEVODEM PRŮKAZŮ AML ICAO NA AML JAR-66 Kategorie Part 66 B1.1 a C B1.1 B1.1 a C B1.1 Omezení na uvolňování draku a motoru draku B1.1 a B2 turbínových motorů (kat. B1.1) B1.1 turbínových motorů B2 elektrických systémů Zkoušky z modulů (předmětů) pro získaní kategorie bez omezení M3, M4, M5 kat. B1 bez omezení M3, M4, M5, M15, M17 kat. B1 bez omezení M5, M6, M7, M11 kat. B1 bez omezení M3, M4, M5, M7, M11 kat. B1 bez omezení M5, M6, M7, M8, M13, M14 kat. B2 bez omezení CAA-ZLP-060 strana 10

12 5.4.1 Plánování termínů zkoušek Uchazeč doručí na OZP/ÚCL alespoň 14 kalendářních dnů před termínem zkoušky přihlášku k teoretické zkoušce s vyznačením předmětu/ů (modulu/ů) a termínu/ů v daném měsíci. Pokud předmět (modul) zahrnuje kromě písemného testu i esej, je nutné naplánovat a zahájit obě části v jednom zkušebním termínu Opravné zkoušky Plánování opravných zkoušek provádí uchazeč po oznámení výsledků zkoušky přímo na OZP/ÚCL. Pokud tak neučiní, postupuje podle odstavce 4.4 a Zkušebního řádu. Zkoušku z daného předmětu (modulu) lze opakovat nejdříve za 3 měsíce od neúspěšného pokusu. Pokud uchazeč vykoná konzultaci v některé ze schválených MTO a předloží na OZP/ÚCL potvrzení o absolvování této konzultace, může zkoušku opakovat již v následujícím zkušebním termínu, tj. zkušebním dnu v následujícím měsíci Neúčast na naplánované zkoušce Pokud se uchazeč nedostaví na zkoušku v naplánovaném termínu, jeho přihláška ke zkoušce bude vyřazena. Předměty, ze kterých již uspěl, se započítávají. Uchazeč, který se nedostavil na zkoušku v naplánovaném termínu a čase, se může přihlásit v dalším zkušebním termínu (viz ustanovení 4.4 Zkušebního řádu) Pravidla zkoušek Počet pokusů a bloků: Neomezen. Uspěl z předmětu: 75% a více z možných bodů v daném testu. Uspěl v celé zkoušce: Uspěl ze všech požadovaných předmětů. Neuspěl v celé zkoušce: Od konce kalendářního měsíce, ve kterém vykonal první zkoušku uplynulo 5 let, aniž by uspěl ze všech požadovaných předmětů (modulů). Zápočty: M1 Matematika: uchazeč minimálně prospěl z předmětu matematika na střední škole, gymnáziu nebo středním odborném učilišti (doklad: vysvědčení). M2 Fyzika: uchazeč minimálně prospěl z předmětu fyzika na střední škole, gymnáziu nebo středním odborném učilišti (doklad: vysvědčení). M3 Základy elektrotechniky: uchazeč minimálně úspěšně složil maturitní zkoušku z elektrotechniky (doklad: maturitní vysvědčení); nebo uchazeč je absolventem vysoké školy fakulty elektrotechnické nebo strojní (doklad: diplom). M4 Základy elektroniky: uchazeč je absolventem vysoké školy fakulty elektrotechnické (doklad: diplom). M6 Materiály a základní strojnické součástky: uchazeč je absolventem vysoké školy strojní (doklad: diplom). M8 Základy aerodynamiky: uchazeč je absolventem vysoké školy leteckého oboru (doklad: vysvědčení ze státní závěrečné zkoušky či index se zkouškou z předmětu aerodynamika, případně základy aerodynamiky); nebo uchazeč má či měl pilotní průkaz létajícího personálu (uznávaný doklad: průkaz pilota kluzáku, pilota letounu nebo pilota vrtulníku, průkaz leteckého navigátora, palubního inženýra, palubního radiotelefonisty) Platnost zkoušek Teoretická zkouška AML Part 66 má platnost 24 měsíců od úspěšného ukončení zkoušky pro vydání příslušného průkazu nebo kvalifikace a 10 let od posledního datumu platnosti příslušného průkazu nebo kvalifikace. CAA-ZLP-060 strana 11

13 5.5 Pozemní personál a ostatní členové posádek POZEMNÍ PERSONÁL odbornost předmět písemně čas ústně drak/systémy test technik údržby elektro-radio-přístroje test kluzáků letecké předpisy test / technik údržby balónů odstranění omezení řídící letového provozu dispečer letecké dopravy operátor letecké stanice stavba-provoz-údržba balónů ano elektro-radio-přístroje ano letecké předpisy ano 0 / palubní přístroje (volitelné) test elektrotechnika (volitelné) test radiotechnika-elektronika (volitelné) test elektro-radio-přístroje (volitelné) test meteorologie test letecké předpisy test spojovací předpisy test navigace test radiotechnika-elektrotechnika-elektronika test angličtina zkouška 1.30 ano 5 / meteorologie test navigace test letecké předpisy test 1.20 ano radiotechnika-elektrotechnika-elektronika ano spojovací předpisy test angličtina zkouška 1.30 ano 4 / spojovací předpisy test radiotechnika-elektrotechnika-elektronika ano angličtina zkouška 1.30 ano 1 / ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO CAA-ZLP-060 strana 12

14 OSTATNÍ ČLENOVÉ POSÁDEK odbornost předmět písemně čas ústně pilot kluzáků pilot volných balónů let. předpisy, všeobecné znalosti letadel, meteorologie, navigace, základy letu letecké předpisy test stavba-provoz-údržba balónů ano meteorologie test navigace test základy letu aerostatika zkouška 2.00 ano spojovací předpisy test radiotechnika ano palubní přístroje ano 4 / zkušební lety technické předpisy (pilot A/H, kluzáků) zkouška 0.45 ano provozní technické předpisy (pilot balónů) zkouška 1.00 ano pilot letounů pilot motorových kluzáků zkušební lety bez omezení pilot vrtulníků zkušební lety bez omezení pilot kluzáků zkušební lety bez omezení pilot balónů zkušební lety bez omezení technické předpisy zkouška 0.45 ano aerodynamika test drak systémy test letadlové pohonné jednotky pístové (volitelné ) ano letadlové pohonné jednotky turbínové (volitelné ) ano palubní přístroje ano 2 / (4) technické předpisy zkouška 0.45 ano aerodynamika ano drak systémy test letadlové pohonné jednotky pístové ano letadlové pohonné jednotky turbínové ano palubní přístroje ano 1 / technické předpisy zkouška 0.45 ano aerodynamika test drak systémy test palubní přístroje ano 2 / technické předpisy zkouška 1.00 ano aerostatika ano stavba balónů ano palubní přístroje ano 0 / pilot angličtina IFR zkouška 1.30 ano pal. průvodčí dle Dodatku 1 k JAR-OPS Plánování termínů zkoušek Uchazeč doručí na OZP/ÚCL alespoň 14 kalendářních dnů před termínem zkoušky přihlášku k teoretické zkoušce s vyznačením termínu v daném měsíci. Pokud OZP/ÚCL vyžaduje certifikát o absolvování předepsané výuky, uchazeč je povinen ho dodat nejpozději v den zahájení první zkoušky Opravné zkoušky Plánování opravných zkoušek provádí uchazeč po oznámení výsledků zkoušky přímo na OZP/ÚCL. Pokud tak neučiní, postupuje podle odstavce 4.4 a Zkušebního CAA-ZLP-060 strana 13

15 řádu. Zkoušku lze opakovat až v následujícím zkušebním termínu, tj. zkušební den v následujícím měsíci Neúčast na naplánované zkoušce Pokud se uchazeč nedostaví na zkoušku v naplánovaném termínu, jeho přihláška ke zkoušce bude vyřazena. Předměty, ze kterých již uspěl, se započítávají. Uchazeč, který se nedostavil na zkoušku v naplánovaném termínu a čase, se může přihlásit v dalším zkušebním termínu (viz ustanovení 4.4 Zkušebního řádu) Pravidla zkoušek Písemné zkoušky a testy Počet pokusů: Neomezen Uspěl v testu: Minimální a větší počet bodů než je uvedeno v daném testu. Uspěl v celé zkoušce: Uspěl ze všech požadovaných písemných testů i ústních zkoušek. Neuspěl v celé zkoušce: Od konce kalendářního měsíce, ve kterém učinil první pokus o zkoušku 12 měsíců, aniž by uspěl ze všech požadovaných předmětů. Ústní zkoušky Zahájení: Ústní zkoušku lze zahájit pouze po úspěšném absolvování písemné zkoušky (testu, písemné práce) z daného předmětu, je-li požadován Počet pokusů: Neomezen. Úspěšnou písemnou zkoušku, je-li požadována, není nutno opakovat. Uspěl při ústní zkoušce: 80% a více úspěšných odpovědí. Zkušební komisaři přítomní u zkoušky potvrdili, že uspěl. Uspěl v celé zkoušce: Uspěl ze všech požadovaných písemných i ústních zkoušek. Neuspěl v celé zkoušce: Od konce kalendářního měsíce, ve kterém učinil první pokus o zkoušku (i písemný), uplynulo 12 měsíců, aniž by uspěl ze všech požadovaných předmětů. Počet zkušebních komisařů: Určuje vedoucí OZP/ÚCL. Obvykle jeden komisař pro každý předmět, při odvolání, zkouškách z angličtiny piloti a z angličtiny pro řídící letového provozu obvykle komisaři dva Platnost zkoušek Teoretické zkoušky pozemního personálu a ostatních členů posádek mají platnost 24 měsíců od úspěšného ukončení zkoušky pro vydání příslušného průkazu nebo kvalifikace a 10 let od posledního datumu platnosti příslušného průkazu nebo kvalifikace. 6 Přechodná ustanovení 6.1 Uchazečům, kteří zahájili teoretické zkoušky PPL(A/H) alespoň jedním pokusem před , se započítávají do maximálního počtu 6 pokusů z každého předmětu až pokusy provedené po Uchazeči, kteří zahájili teoretickou výuku schváleného kurzu pro ATPL(A/H) podle rozdělení předmětů platném před , dokončí teoretické zkoušky podle tohoto rozdělení. Ostatním uchazečům nebude toto rozdělení předmětů umožněno. 6.3 Od jsou prováděním teoretických zkoušek techniků údržby letadel dle Part 66 pověřeny organizace Aircraft Industries a.s., ČVUT FD a VŠB TUO. Uchazečům, kteří zahájili teoretické zkoušky dle Part 66 před tímto datem a uchazečům o zkoušku na odstranění omezení Part 66, bude umožněno dokončit teoretické zkoušky na OZP/ÚCL. CAA-ZLP-060 strana 14

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

CAA-ZLP-060 ZKUŠEBNÍ ŘÁD ÚCL PRO TEORETICKÉ ZKOUŠKY

CAA-ZLP-060 ZKUŠEBNÍ ŘÁD ÚCL PRO TEORETICKÉ ZKOUŠKY CAA-ZLP-060 ZKUŠEBNÍ ŘÁD ÚCL PRO TEORETICKÉ ZKOUŠKY 1. - Záměrně vynecháno 2. Záměrně vynecháno 3. POUŽITÉ ZKRATKY (A) letouny (aeroplanes) AeČR Aeroklub České republiky AML průkaz technika údržby letadel

Více

1. ZMĚNY A OPRAVY. datum záznamu a podpis

1. ZMĚNY A OPRAVY. datum záznamu a podpis 1. ZMĚNY A OPRAVY číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1/2 - zapracováno 15.5./19.5.2006 5 1.1.2007 6 1.1.2008 1/2

Více

Zkušební řád pro teoretické zkoušky

Zkušební řád pro teoretické zkoušky Zkušební řád pro teoretické zkoušky 1. Změny a opravy: Číslo změny / Číslo stránky Datum platnosti změny Datum záznamu Ćíslo opravy Datum platnosti Datum záznamu 2. Seznam platných stran: Název strana

Více

Zkušební řád teoretické zkoušky pilot volných balónů

Zkušební řád teoretické zkoušky pilot volných balónů Zkušební řád teoretické zkoušky pilot volných balónů 1. Změny a opravy číslo změny datum platnosti Změny datum záznamu a podpis číslo opravy datum platnosti Opravy datum záznamu a podpis 2. Seznam platných

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

CAA-ZLP-168 PŘEVOD A VALIDACE ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA

CAA-ZLP-168 PŘEVOD A VALIDACE ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA CAA-ZLP-168 1. OBECNĚ 1.1 Změny a opravy Změny 0 27.1.2015 zapracována Opravy 1.2 Seznam platných stran Název: Strana: Platná od: Změna: 1. Obecně 1 27.1.2015 0 1. Obecně 2 27.1.2015 0 2. Převod průkazů

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

číslo opravy Seznam použitých zkratek

číslo opravy Seznam použitých zkratek číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 3 12.2.2004 zařazena 4 16.3.2004 zařazena 5 18.10.2004 zařazena číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Výcvik dopravního pilota Analýza dosaţení jednotlivých licencí Martin Bíţa

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Výcvik dopravního pilota Analýza dosaţení jednotlivých licencí Martin Bíţa Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Výcvik dopravního pilota Analýza dosaţení jednotlivých licencí Martin Bíţa Bakalářská práce 2010 PROHLAŠUJI Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR - FCL 1. Způsobilost členů letových posádek (Letoun) Amendment 7

LETECKÝ PŘEDPIS JAR - FCL 1. Způsobilost členů letových posádek (Letoun) Amendment 7 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR - FCL 1 Způsobilost členů letových posádek (Letoun) Amendment 7 Uveřejněno pod číslem jednacím 152/2007-220-SP/2.

Více

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy: zapracována zapracována. 1.2 Seznam platných stran:

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy: zapracována zapracována. 1.2 Seznam platných stran: 1.1 Změny a opravy: 1. OBECNĚ změny 1 1.6.2016 zapracována 2 17.6.2016 zapracována opravy 1.2 Seznam platných stran: Název: Strana: Platná od: Změna: Obecně 1 17.6.2016 2 Obecně 2 17.6.2016 2 Pověřování

Více

JAR-FCL 1.155 (pokračování)

JAR-FCL 1.155 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 1 HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (LETOUN) CPL(A) JAR-FCL 1.155 (pokračování) JAR-FCL 1.140 Minimální věk Žadateli o CPL(A) musí být alespoň 18 let. JAR-FCL 1.145 Zdravotní

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno. 1.3 Seznam použitých zkratek:

1. OBECNĚ. 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno. 1.3 Seznam použitých zkratek: 1. OBECNĚ 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno 1.3 Seznam použitých zkratek: AMC AOC EK EIR FCL GM ICAO IFR IR ÚCL Přijatelné způsoby průkazu (Acceptable Means of Compliance) Osvědčení leteckého

Více

Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A).

Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). Cíl kurzu Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). S přihlédnutím k jakýmkoliv jiným podmínkám, specifikovaným v předpisech

Více

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví České republiky. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti 1 13.1.2003 2 15.11.2007 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum

Více

datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ZLP 5 ks Seznam platných stran

datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ZLP 5 ks Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti 0 21.12.2006 1/0,3 30.9.2010 2/0,14 24.10.2013 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy

Více

OSNOVY TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

OSNOVY TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ OSNOVY TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZ PPL(A) A PPL(H) OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZ PPL(AS) OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZ BPL A SPL OSNOVA TEORETICKÝCH

Více

Výcvikový program ATPL

Výcvikový program ATPL Výcvikový program ATPL (Air Transport Pilot Licence) 13.1.2017 1 ATPL obecně Výcvikový program typu Ab Initio (tedy pro uchazeče bez předchozích zkušeností s létáním); Pro individuální zákazníky nebo na

Více

- 2 - Obsluhu vysílacích rádiových zařízení mohou vykonávat pouze osoby, které mají platný průkaz odborné způsobilosti k obsluze těchto zařízení.

- 2 - Obsluhu vysílacích rádiových zařízení mohou vykonávat pouze osoby, které mají platný průkaz odborné způsobilosti k obsluze těchto zařízení. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2005 o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné

Více

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD BERANOVÝCH 130 199 01 PRAHA 99 Č.j. 584/2016 -ÚZPLN Výtisk č.: Schvaluji: Ing. Pavel Štrůblředitel METODICKÁ SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

datum záznamu a podpis

datum záznamu a podpis Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 0 15.6.2002 1 27.8.2007 1 12.10.2005 2 1.12.2008

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING VÝCVIK DOPRAVNÍCH PILOTŮ AIRLINE

Více

Výcviková dokumentace IR(A)/SE

Výcviková dokumentace IR(A)/SE Výcviková dokumentace IR(A)/SE Jméno a příjmení: Výcvik zahájen: Výcvik ukončen: Osobní údaje Jméno a příjmení: Adresa: Datum narození: Číslo průkazu totožnosti: Telefon: E-mail: Průkaz způsobilosti: číslo:

Více

CAA-ZLP-164 strana 1 změna 0 ZPŮSOBILOST PILOTŮ VRTULNÍKŮ

CAA-ZLP-164 strana 1 změna 0 ZPŮSOBILOST PILOTŮ VRTULNÍKŮ 1.1 Změny a opravy: 1. OBECNĚ Změny opravy 1.2 Seznam platných stran: Název strana platná od změna 1. Obecně 1 16.11.2016 0 1. Obecně 2 16.11.2016 0 1. Obecně 3 16.11.2016 0 1. Obecně 4 16.11.2016 0 1.

Více

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 ZkušEBNÍ řád Komory auditorů České republiky Praha, prosinec 2015 Komora auditorů ČR prosinec 2015 ZKUŠEBNÍ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Ing. Pavel Matoušek Technical Division Director

Ing. Pavel Matoušek Technical Division Director APPROVAL SCHEDULE ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: Aeroklub České republiky o. s., U mlýna 3, 141 00 Praha 4 Place of business/provozovna: Pracoviště technických služeb AeČR Hosín,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Technologie procesů v energetice pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské

Více

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování)

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 2 HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) JAR-FCL 2.420 Examinátoři Účely [ ] [(a) U examinátorů se rozeznává pět kategorií: (1) Letový examinátor (FE(H)) (2) Examinátor

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRODEJ CIMA A (certifikační schéma PCA 5/2015) funkce obchodník - prodejce

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRODEJ CIMA A (certifikační schéma PCA 5/2015) funkce obchodník - prodejce Český institut pro marketing, o.s. QP 75-01-07 ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRODEJ CIMA A (certifikační schéma PCA 5/2015) funkce obchodník - prodejce Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

CAA-ZLP-161 1. OBECNĚ

CAA-ZLP-161 1. OBECNĚ CAA-ZLP-161 1.2 Seznam platných stran: 1. OBECNĚ Název strana platná od změna 1. Obecně 1 17.3.2015 1 1. Obecně 2 17.3.2015 1 1. Obecně 3 17.3.2015 1 1. Obecně 4 17.3.2015 1 1. Obecně 5 17.3.2015 1 1.

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 1. OBECNĚ 1.1 Změny a opravy datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 0 15.6.2002 zapracována 1 27.8.2007 zapracována 1 12.10.2005

Více

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: Place of business / Provozovna: Reference / Číslo oprávnění: APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10 - Malešice Tiskařská

Více

CAA-ZLP-166 strana 1 změna 0 PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ

CAA-ZLP-166 strana 1 změna 0 PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ 1. OBECNĚ 1.1: Změny a opravy: Změny opravy 1.2: Seznam platných stran: Název strana platná od změna 1. Obecně 1 21.11.2016 0 1. Obecně 2 21.11.2016 0 2. Prodlužování platnosti kvalifikací 3 21.11.2016

Více

1. Seznam platných stran

1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 1 11.10.2000 zapracována 2 1.1.2002 zapracována 3 5.4.2002 zapracována

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BP pro PROVOZ 2016/2017

NÁVRH ZADÁNÍ BP pro PROVOZ 2016/2017 PČ Název Navrhuje Garant Zájemce 1 Mezinárodní úmluvy a dohody v oblasti mezinárodního civilního letectví 2 Požadavky pro vzdělávání dopravních pilotů v předmětu Letecký zákon a předpisy 3 Principy a pravidla

Více

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011 Místní propozice pro Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 10.7.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-080 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU CERTIFIKOVANÉHO KURZU

METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU CERTIFIKOVANÉHO KURZU METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU ZN.: MZDR 38934/2008 REF.: Mgr. Marcela Šuleková METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO

Více

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. změny datum číslo změny / datum záznamu a číslo opravy číslo stránky platnosti podpis opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 0 - - -

Více

CENÍK LÉTÁNÍ. Specializujeme se na výcvik pilotů, kteří chtějí samostatně létat na moderních letadlech po Evropě. Ceny platné od 1.

CENÍK LÉTÁNÍ. Specializujeme se na výcvik pilotů, kteří chtějí samostatně létat na moderních letadlech po Evropě. Ceny platné od 1. CENÍK LÉTÁNÍ Specializujeme se na výcvik pilotů, kteří chtějí samostatně létat na moderních letadlech po Evropě. 2017 Ceny platné od 1. listopadu 2017 PILOTNÍ LICENCE NA ULTRALEHKÁ LETADLA ULL(A) Naučíme

Více

CAA-ZLP-162 ZPŮSOBILOST PILOTŮ BALÓNŮ

CAA-ZLP-162 ZPŮSOBILOST PILOTŮ BALÓNŮ CAA-ZLP-162 1.2 Seznam platných stran: 1. OBECNĚ Název strana platná od změna 1. Obecně 1 1.3.2015 1 1. Obecně 2 1.3.2015 1 1. Obecně 3 1.3.2015 1 1. Obecně 4 1.3.2015 1 1. Obecně 5 1.3.2015 1 1. Obecně

Více

ZAVEDENÍ TYPOVÉHO VÝCVIKU POD FTO

ZAVEDENÍ TYPOVÉHO VÝCVIKU POD FTO VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING ZAVEDENÍ TYPOVÉHO VÝCVIKU POD

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcvik VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky IR(A) Telefony

Více

Směrnice děkana č. 5/2015

Směrnice děkana č. 5/2015 Směrnice děkana č. 5/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2016/2017 Článek I.

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2014 2015 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2014 2015 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2014 2015 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Propozice Plachtařský Pohár Vysočiny

Propozice Plachtařský Pohár Vysočiny Propozice Plachtařský Pohár Vysočiny Soutěž pořádá aeroklub Praha-Letňany ve spolupráci s aeroklubem Havlíčkův Brod v termínu 18. 7. - 25. 7. 2015 na letišti Havlíčkův Brod pro kluzáky ve třídách klub

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcviky VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky VFR a IR(A) Telefony

Více

ÚSTAV LETECKÉ DOPRAVY při Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava. 10. výročí založení ÚSTAVU LETECKÉ DOPRAVY

ÚSTAV LETECKÉ DOPRAVY při Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava. 10. výročí založení ÚSTAVU LETECKÉ DOPRAVY ÚSTAV LETECKÉ DOPRAVY při Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava 10. výročí založení ÚSTAVU LETECKÉ DOPRAVY Ostrava, květen 2012 1 OBSAH Úvodní slovo vedoucího ústavu Historie

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI HLAVA 1 PŘEDPIS L 1 HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI 1.1 Definice Když jsou v tomto předpisu použity následující termíny, znamenají toto: Autorizované lékařské rozhodnutí

Více

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: AEROTAXI s.r.o., Nad Vinným potokem 1149/2, 101 11 Praha 10 Vršovice Places of business / Provozovny: letiště Praha - Kbely, Mladoboleslavská

Více

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM VÝTISK: č. 1 Bezpečnostní program provozovatele letiště LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM NEVEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j.ÚCL: Datum: Schválil:... Úřad pro civilní letectví Zpracovatelé: Schválil VLP LKKM: Datum

Více

JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU. PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku. Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM

JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU. PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku. Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM Informační dokument společnosti HELITOM s.r.o. s názvem Jak se

Více

Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout. Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí)

Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout. Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí) Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí) Úvod Základní myšlenkou je, že vlastním stávající plachtařský průkaz (GPL,

Více

ABSOLUTORIUM vnitřní předpis

ABSOLUTORIUM vnitřní předpis Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15 ABSOLUTORIUM vnitřní předpis 1. Náležitosti upravující konání absolutoria na konzervatoři jsou upraveny v 90 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

CENÍK LÉTÁNÍ. Specializujeme se na výcvik pilotů, kteří chtějí samostatně létat na moderních letadlech po Evropě. Ceny platné od 1.

CENÍK LÉTÁNÍ. Specializujeme se na výcvik pilotů, kteří chtějí samostatně létat na moderních letadlech po Evropě. Ceny platné od 1. CENÍK LÉTÁNÍ Specializujeme se na výcvik pilotů, kteří chtějí samostatně létat na moderních letadlech po Evropě. 2017 Ceny platné od 1. ledna 2017 Pilotní průkaz na ultralehká letadla ULL(A) Položka Hodin

Více

277/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 13. srpna 2012. o zkouškách a odměně mediátora

277/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 13. srpna 2012. o zkouškách a odměně mediátora 277/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. srpna 2012 o zkouškách a odměně mediátora Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 24 odst. 2 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci),

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR,

Více

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy Počet stran 43 Strana 2 CAA-TI-011-7/97 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH A OPRAVÁCH Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis 1 2 3 4

Více

1. Seznam platných stran

1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 1. Seznam

Více

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI HLAVA 1 PŘEDPIS L1 HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI 1.1 Definice Když jsou v tomto předpisu použity následující termíny, znamenají toto: Autorizované lékařské rozhodnutí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

FÁZE 1 FNPT II - MEP

FÁZE 1 FNPT II - MEP 1.1 CÍL KURSU Cílem modulového kursu výcviku v létání k přístrojové kvalifikaci (letoun) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy. datum záznamu a podpis. číslo opravy

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy. datum záznamu a podpis. číslo opravy číslo změny změny datum platnosti 1. OBECNĚ 1.1 Změny a opravy datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 0 15.6.2002 zapracována 1 27.8.2007 zapracována 1 12.10.2005

Více

Aeroklub České republiky Aeroklub Mladá Boleslav LKMB 123,600 pořádá

Aeroklub České republiky Aeroklub Mladá Boleslav LKMB 123,600 pořádá Město Mladá Boleslav Aeroklub České republiky Aeroklub Mladá Boleslav LKMB 123,600 pořádá 2. ročník soutěže v akrobacii kluzáků 18.9. až 20.9. 2015 LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV 1. Cíl soutěže a soutěžní kategorie

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

a) průvodní dopis (žádost o osvědčení AME-SLZ) obsahující jméno, příjmení a akademický titul žadatele

a) průvodní dopis (žádost o osvědčení AME-SLZ) obsahující jméno, příjmení a akademický titul žadatele CAA-ZLP-153 POSTUPY PRO AME SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ ZMĚNA 3 PLATNÁ OD 1.2.2015 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno 1.3 Seznam použitých zkratek AME AME-SLZ AMS L LPoZZ OZZ ÚCL SLZ letecký lékař

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

rodní konference EUROTRAFFIC 8.3.2006

rodní konference EUROTRAFFIC 8.3.2006 Mezinárodn rodní konference EUROTRAFFIC Workshop Letiště Ruzyně 8.3.2006 Prezentace Katedry letecké dopravy FAKULTY DOPRAVNÍ, ČVUT Praha Mgr. Pavel Bíla Ing. Vladimír r NěmecN Adresa a kontakty ČVUT V

Více

VYHLÁŠKA 50 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 O odborné způsobilosti v elektrotechnice II.

VYHLÁŠKA 50 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 O odborné způsobilosti v elektrotechnice II. VYHLÁŠKA 50 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 O odborné způsobilosti v elektrotechnice II. oddíl Úvodní ustanovení 1 ( 1 ) Vyhláška stanoví stupně odborné

Více

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy:

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: ÚVODNÍ ČÁST L 8/A DEFINICE Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness) Jsou dodatečné informace

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Z 526, poznávací značky OK GIN dne 26.7.2009.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Z 526, poznávací značky OK GIN dne 26.7.2009. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ 09-287 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Z 526, poznávací značky OK GIN dne 26.7.2009

Více

LETECKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Metodický pokyn č. 1/2007

LETECKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Metodický pokyn č. 1/2007 Zápočet vojenskej služby podľa JAR-FCL 1.020 a 2.020 LETECKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Metodický pokyn č. 1/2007 požiadavky a postupy na zápočet vojenskej služby pri vydávaní civilných preukazov spôsobilosti

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

CERTIFIKACE A LICENCOVÁNÍ V CIVILNÍM LETECTVÍ DLE MEZINÁRODNÍCH DOPORUČENÍ

CERTIFIKACE A LICENCOVÁNÍ V CIVILNÍM LETECTVÍ DLE MEZINÁRODNÍCH DOPORUČENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV Ing. Stanislav Černý CERTIFIKACE A LICENCOVÁNÍ V CIVILNÍM LETECTVÍ DLE MEZINÁRODNÍCH DOPORUČENÍ CERTIFICATION AND LICENSING IN

Více

Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ZLP Letová a provozní sekce Technická sekce. Seznam platných stran

Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ZLP Letová a provozní sekce Technická sekce. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny platnosti záznamu a podpis 0 1.1.2002 zapracována 1 21.1.2002 zapracována 2 15.4.2002 zapracována číslo opravy

Více

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR MPL 3. Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR MPL 3. Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR MPL 3 Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR,

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ. ze dne 26.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ. ze dne 26. Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 26. srpna 2010 k nařízení Komise č. XXX/2010, kterým se stanoví prováděcí

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

PO/TI L8/A.2.7.9. Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla zapsaného v LR ČR. strana: 1 stran: 5

PO/TI L8/A.2.7.9. Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla zapsaného v LR ČR. strana: 1 stran: 5 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA strana: 1 160 08 PRAHA 6 letiště Ruzyně Vydáno dne: PORADNÍ OBĚŽNÍK PO/TI L8/A.2.7.9. Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla zapsaného

Více

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn. K čj :373-3/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 22.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, na podlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Std - 402 Číslo ev. kopie : STANDARD KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ V OBORU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

Std - 402 Číslo ev. kopie : STANDARD KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ V OBORU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ Číslo dokumentu: Číslo listu 1 / 12 STANDARD KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ V OBORU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ Účel Tento standard stanovuje systém kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru tepelného

Více

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ), v souladu s cílem umožnit

Více