1 80g Hovìzí tataráèek s topinkami 109 Kè. 2 80g Tataráèek z èerstvého lososa norského s kapary, koprem a 99 Kè noèkem créme fraiche, peèený toast

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 80g Hovìzí tataráèek s topinkami 109 Kè. 2 80g Tataráèek z èerstvého lososa norského s kapary, koprem a 99 Kè noèkem créme fraiche, peèený toast"

Transkript

1 SStudené predkrmy Teplé pøedkrmy s rozpeèenými toasty s bylinkovým máslem 1 80g Hovìzí tataráèek s topinkami 109 Kè 2 80g Tataráèek z èerstvého lososa norského s kapary, koprem a 99 Kè noèkem créme fraiche, peèený toast 3 80g Carppaccio z pravé hovìzí svíèkové sypané parmezánem 109 Kè Carppaccio - na jemno nakrájené plátky pravé hovìzí svíèkové 4 100g Tygøí krevety BLACK TIGER v tempuøe se sweet chilli 109 Kè omáèkou a listovým salátkem 5 100g Kachní jatýrka grilovaná na másle s kapary a omáèkou z 85 Kè portského vína, peèivo 6 100g Opeèené plátky baklažánu gratinované kozím sýrem a pancettou 79 Kè 7 100g Grilovaný hermelín s medem a èernými olivami s toastem 69 Kè Polévky 8 0,25l Polévka dle denní nabídky 35 Kè 9 0,25l Èesneková s šunkou, sýrem a opeèeným chlebem 35 Kè 10 0,25l Tomatová s mozzarellou 35 Kè 11 0,25l Hovìzí vývar s fridátovými nudlemi 35 Kè Nejblahodárnìjší dietou je polévka cibulo-èesneèná. Bìhem týdne pøijdete o pìt kilogramù a bezpoèet pøátel. Adams John

2 SVeprové maso g Prírodní veprový kotlet se šunkou a vejcem 115 Kè g Pøírodní vepøový kotlet s ragù z lišek 115 Kè g Nudlièky z vepøové kotlety s èerstvou zeleninou, feferony a cibulí 115 Kè g Metodou SOUS-VIDE upravovaná vepøová krkovièka 179 Kè s tmavým pivem, cibulí a èesnekem s bramborem peèeným na sádle g Grilovaný steak z vepøové krkovièky s anglickou slaninou a 199 Kè kukuøièným klasem, brambor peèený ve slupce s èesnekovým tvarohem a palièkou peèeného èesneku g Piliard vepøové panenky s bramborovými gnocchi, restovanými 199 Kè rajèátky a houbami g Medajlonky vepøové panenky v bylinkové krustì s domácím 199 Kè americkým bramborem a citrónovou majonésou g Vepøová panenka na rozmarýnu s grilovanými kachními 199 Kè jatýrky s omáèkou z portského vína, domácí bramborové plátky g Špalíèky vepøové panenky v kabátku s anglické slaniny 199 Kè gratinované hermelínem položené na bramboráèkách zalité høíbkovou omáèkou g Medajlonky vepøové panenky zabalené v pancette s 199 Kè karamelizovanou cibulí a omáèkou demi - glase, bramborové pureé g Vepøová játra s køupavou anglickou slaninou 99 Kè Hovìzí maso g US hovìzí Flank steak s grilovaným špalíèkem 299 Kè cukety, domácí hranolky g US hovìzí Ball Tip položený na høíbkovém ragù, bramborové pureé 299 Kè g Steak hovìzí svíèková na portském vínì s restovaným 299 Kè baby špenátem, peèená bagetka s bylinkovým máslem g Tatarský biftek + 4ks topinky 199 Kè

3 HAMBURGERY Používáme jen argentinské maso té nejvyšší kvality, které si sami meleme. Peèeme si i domácí housky a veškeré dresinky jsou též domácí výroby. Mottem naší kuchynì je poctivost a domácí produkty, jen tak se dá docílit nejvyšší požadované úrovnì! g Hamburger a`la SOKOLOVNA s domácími steakovými hranolkami 189 Kè 100% hovìzí maso, slanina, cibule, chedar, vejce, ledový salát, rajèe, BBQ, majonésa g Hamburger a`la Zdenìk Pohlreich s domácím americkým bramborem 189 Kè S 100% hovìzí maso, cibulová marmeláda, øímský salát, salátová okurka, rajèe, keèup sladký g Mexický hamburger s nachos 199 Kè 100% hovìzí maso, chedar, tomatová salsa, cibulové kroužky v tìstíèku ledový salát, èervená cibule, majonésa, nachos g Italský hamburger s domácími bramborovými plátkami 189 Kè 100% hovìzí maso, parmazán, mozarella plátková, èerstvá rajèata, sušená rajèata, bazalkové pesto, rukola, bylinkový dresink g Kuøecí hamburger s domácími steakovými hranolkami 149 Kè kuøecí maso, sušené rajèe, pancetta, estragon, èervená cibule, loro roso, rajèe, sladký keèup obrázek burger viz. Pøíloha Argentinské maso je právem považováno za nejkvalitnìjší na svìtì. K jeho kvalitì pøispívá mnoho faktorù. Mezi nejdùležitìjší patøí rasa hovìzího dobytka, zpùsob chovu, porážka a následné zpracování. Dalším faktorem je to, že zvíøe je poráženo v mladém vìku, max 1,5 až 2 roky života. Velmi dùležité je, že stáda se po celý život volnì pasou v oblastech Pampy, kde jsou ideální podmínky pro jejich vývoj a zdravý rùst. mapa argentiny

4 SÈESKÉ SPECIALITY Drùbež Èeská kuchynì je spøíznìná s nìmeckou a rakouskou kuchyní. Je velmi výraznì ovlivnìna polohou Èeské republiky, dle toho je také pestrý èeský jídelníèek. Dominující je maso hovìzí, vepøové a drùbež. Nezastupitelnou úlohu v èeské gastronomii hrají omáèky, èasto velmi hutné a výživné s použitím smetany. Èeskou specialitou jsou knedlíky, které se pøipravují nejèastìji z obilné mouky s pøidáním nakrájené housky, nebo bramborové knedlíky z uvaøených brambor, mouky a krupice. 32 3ks (400g) Domácí bramborové knedlíky plnìné uzeným masem s cibulkou a kysané zelí 109 Kè g Hovìzí svíèková na smetanì s karlovarským knedlíkem, terèík 159 Kè g Zvìøinový gulášek se špekovým knedlíkem 159 Kè 35 1ks (300g) Pomalu peèené kachní stehno s bramborovým knedlíkem a èerveným sladkým zelím 169 Kè g Peèená vepøová žebra s medovým pøelivem a èerstvým peèivem 179 Kè g Plátek z kuøecích prsou se smetanovo-sýrovou omáèkou 115 Kè g Nudlièky z kuøecích prsou se žampiony a kukuøicí 115 Kè v pikantní tomatové omáèce sypané eidamem g Smažená kuøecí prsa plnìná šunkou a sýrem 115 Kè g Kuøe TANDORRI se zeleninovým kus-kusem 169 Kè (kuøecí prso marinované v jogurtu s koøením tandorri) g Kuøecí prso plnìné gorgonzolou a sušenými rajèátky 179 Kè podávané na zapeèených bramborech g Kuøecí prso se smetanovou omáèkou s kapkou koòaku 179 Kè a grilovanou zeleninou s bramborovým pureé g Kuøeci prso s cherry rajèátky, øapíkatým celerem, 169 Kè èernými olivami a peèeným bramborem ve slupce provonìné èerstvou bazalkou Jednou z výsad lidského rodu je, že mùže pít bez žíznì, a za dnešního stupnì svého umìní dovedou nás kuchaøi pøimìt, abychom jedli i když nemáme hlad Anthelme Brillat-Savarin

5 SSteaky obrázek propeèenosti Souèástí steaku mùže být buï rajèatové nebo èesnekové pesto, dále pak drcený zelený pepø nebo bylinkové máslo, v neposlední øadì pak medová marináda s kapkou bourbonu, nebo si mùžete svùj steak vychutnat jen s èerstvì nadrceným pepøem a solí. Teï už záleží jen na vaši chutí 200g 300g 44 US hovìzí Flank steak 269 Kè 399 Kè 45 US hovìzí Ball Tip 169 Kè 229 Kè 46 Biftek z pravé hovìzí svíèkové 269 Kè 399 Kè 47 Steak z vepøové panenky 149 Kè 199 Kè 48 Steak z vepøové krkovièky bez kosti 129 Kè 169 Kè 49 Steak z kuøecích prsou 129 Kè 169 Kè 50 Steak filet losos norský 169 Kè Doporuèené teplé omáèky, cena za 1pc 25 Kè : smetanová høíbková smetanová pepøová z portského vína Nezáleží na tom co se vaøí, ale s jakou láskou se to dává do hromady. Hašek Jaroslav

6 SKombinovaná masa Ryby g Mix steakù US hovìzí Flank steak, vepøová panenská svíèková 329 Kè kuøecí prsa a papriková klobása, servírované na rozpálené pánvi s bramboráèkem, hranolkami, krokety a kukuøièným klasem g Špíz "SOKOLOVNA" z kouskù pravé hovìzí svíèkové, 189 Kè panenské svíèkové a kuøecích prsou, prokládané anglickou slaninou, baklažánem, kapií a cibuli g Trampùv kotlík naplnìný smìsí pravé hovìzí svíèkové, 159 Kè panenské svíèkové a kuøecích prsou v pikantní omáèce uzavøený volským okem g Grilované filátko candáta podávané s jarním 249 Kè bramborovým salátkem g Grilovaný filet lososa norského na másle a citrusech, 209 Kè s koprovým dipem, peèenými brambùrkami ve slupce, cherry rajèátky baklažánem a jarní cibulkou g Filet lososa norského uložený na lùžku z baby špenátu 189 Kè g Tygøí krevety Black Tiger na grilu s èesnekem, petrželí, 229 Kè øapíkatým celerem a èernými olivami obrázek krevety viz. Pøíloha Trénink je všechno. Ani kvìták není nic jiného než poøádnì vycepované zelí. Mark Twain

7 SPasta a gnocchi Saláty jako hlavní jídla g Italské krémové risotto s šumivým vínem a hoblinkami paramzánu 129 Kè g Tagliatelle s kuøecím masem a høíbkovým ragù s 149 Kè èesnekem a èerstvou petrželkou g Špagety aglio olio e peperoncino 119 Kè g Bramborové gnocchi s rlanýžovým krémem, tygøími krevetami 159 Kè cuketou a cherry rajèátky 62 Ledový salát s grilovanými kousky kuøecích prsou, rajèátky, paprikou 99 Kè broskví a majonésou, toustový chléb 63 CAESAR salát s kuøecím masem 149 Kè 64 Filírovaná vepøová panenka s listovým salátkem s balsamico dresinkem 159 Kè a èervenou èoèkou 65 Rozpeèený kozí sýr na listovým salátku s medovým dresinkem a 159 Kè lískovými oøíšky 66 Variace listových salátù s grilovanými kousky lososa norského z 179 Kè dresinkem z citrusù a kousky grepfruitu 67 Variace listových salátù s grilovaným US hovìzím masem, sušenými rajèátky a 179 Kè karamelizovanou cibulí Malé salátky - vhodné místo pøílohy 68 Capresse salát plátky mozzarella, rajèátka, bazalokové pesto, balsamico redukce, olivový olej 69 Kè 69 Mix listových salátù s jablky, èervenou øepou a balsamico redukcí 59 Kè 70 Šopský salát 65 Kè kousky rajèat, okurky, papriky, balkánský sýr, zálivka

8 SBezmasé pokrmy Nìco dobrého pro naše nejmenší návštìvníky Desert g Variace smažených sýrù (eidam, niva, hermelín) 119 Kè g Smažené žampiony 79 Kè 73 70g Smažený plátek z kuøecích prsou, vaøené brambory, keèup 69 Kè 74 70g Smažený sýr eidam, hranolky, tatarka 69 Kè 75 70g Pøírodní plátek z kuøecích prsou, rýže 79 Kè g Pøírodní rybí filet na másle, vaøený brambor 69 Kè g Krupicová kaše s èerstvým ovovcem 49 Kè 78 Domácí zmrzlina dle nabídky se smetanou créme fraische 45 Kè 79 Domácí medový dort 65 Kè 80 Domácí italské tiramisu 65 Kè 81 Domácí èokoládový dortík 65 Kè 82 Domácí jableèný závin s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehaèkou 45 Kè 83 Zmrzlinový pohár s èerstvým sezónim ovocem a domácí šlehaèkou 69 Kè 84 2ks palaèinky se skoøicovým tvarohem a horkým lesním ovocem 79 Kè 85 Palaèinka s èerstvým sezónim ovocem, vanilkovou zmrzlinou a šlehaèkou 59 Kè 86 Palaèinka s nutelou a banánem, zdobená èokoládovými hoblinkami 49 Kè 87 Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehaèkou 69 Kè Èisté svìdomí èiní èlovìka š astným a spokojeným, ale plný žaludek to dokáže stejnì tak dobøe a to levnìji a snadnìji.

9 SPIZZA 88 Margherita - rajèatové sugo, mozzarella, èerstvá bazalka 105 Kè 89 Vesuvio - rajèatové sugo, mozzarella, šunka, žampiony 125 Kè 90 Calzone - rajèatové sugo, mozzarella, šunka 125 Kè 91 Ambrosina - rajèatové sugo, mozzarella, šunka, hermelín, vejce 135 Kè 92 Salame - rajèatové sugo, mozzarella, pikantní salám 125 Kè 93 Piccante - rajèatové sugo, mozzarella, slanina, feferonky 130 Kè 94 Hawai - rajèatové sugo, mozzarella, šunka, ananas 125 Kè 95 Calabria - rajèatové sugo, mozzarella, pancetta, kápie, parmezán 145 Kè 96 Salmone - smetana, mozzarella, losos norský, cibule 155 Kè 97 Quattro formaggi - gorgonzola, mozzarella, parmezán, ricotta, smetana 145 Kè 98 Messicana - rajèatové sugo, mozzarella, pikantní salám, chilli, cibule, vejce 145 Kè 99 San Daniele - rajèatové sugo, mozzarella, šunka, kukuøice, olivy, rajèata 135 Kè 100 Perfekta - rajèatové sugo, mozzarella, salám, šunka, žampiony, kápie 135 Kè 101 Funghi Misti - smetana, mozzarella, kuøecí prsa, žampiony 145 Kè 102 Di Pancette - rajèatové sugo, mozzarella, pancetta 145 Kè 103 Vegetariana - rajèatové sugo, mozzarella, lilek, cuketa, kápie, rajèata 135 Kè 104 Giovanni-rajèatové sugo,mozzarella,kuøecí prsa,gorgonzola,olivy,parmezán 155 Kè 105 Parmigiana - smetana, mozzarella, kuøecí prsa, listový špenát, parmezán 145 Kè ingredience/extra mozzarella, hermelín, pikantní salám, šunka, slanina (50g) 25 Kè kuøecí maso (80g) 35 Kè parmská šunka, parmezán (50g) 35 Kè olivy (50g), špenát (100g) 25 Kè

10 SPrílohy Dresinky g Varené brambory 29 Kè g Lyonské brambory 39 Kè g Hranolky 35 Kè g Krokety 39 Kè g Americké brambory 39 Kè g Domácí bramborové plátky s èesnekem a bazalkou 39 Kè g Š ouchaný brambor 39 Kè 113 3ks Bramboráèky 39 Kè g Opékané brambory 35 Kè g Opékané brambory s èesnekem, slaninou a cibulí 39 Kè g Rýže 29 Kè 117 1ks Brambor peèený ve slupce s èesnekovým tvarohem 35 Kè 118 1ks Peèená bagetka s bylinkovým máslem 39 Kè g Kus-kus 39 Kè g Bramborové gnocchi 49 Kè g Fazolové lusky s kousky anglické slaniny 59 Kè g Grilovaná zelenina 59 Kè g Zelenina dušená na másle 59 Kè 124 1ks Kukuøièný klas 45 Kè 125 1ks Volské oko s šunkou 10 Kè 126 1ks Topinka 8 Kè 127 1ks Peèivo 5 Kè 128 Domácí bylinkový dresink 20 Kè 129 Èesnekový dresink ze zakysané smetany 20 Kè 130 Domácí tatarská omáèka 20 Kè 131 Keèup sladký 15 Kè 132 Hoøèice 15 Kè Na stravenky vracíme maximálnì 10 Kè Za krabièku na pizzu s sebou úètujeme 10 Kè Za krabièku na jídlo s sebou úètujeme 5 Kè Vážení hosté, doba pøípravy minutkových pokrmù se mùže ve špièce pohybovat až mezi minutami, dìkujeme za vaše pochopení! Pøi objednání polovièní porce jídla úètujeme 75% z celkové pùvodní ceny!!! Personál naší restaurace Vám pøeje pøíjemné posezení plné gurmánský zážitkù.

Pivnice BRUSKA Jídelní a nápojový lístek

Pivnice BRUSKA Jídelní a nápojový lístek Pivnice BRUSKA Jídelní a nápojový lístek Pivnice BRUSKA, Dejvická 20 160 00 Praha 6 tel 222 361 171 mail: bruska@restaurace-bruskacz wwwrestaurace-bruskacz Pøedkrmy a nìco lehkého pod pivko 5ks Smažené

Více

Vítáme Vás v zábavním centru Nová Venuše

Vítáme Vás v zábavním centru Nová Venuše Vítáme Vás v zábavním centru Nová Venuše DENNÍ MENU POLÉVKA Čeká na doplnění xx,- HLAVNÍ CHOD 1. Čeká na doplnění xxx,- 2. Čeká na doplnění xxx,- 3. Čeká na doplnění xxx,- DEZERT Čeká na doplnění xx,-

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

studené předkrmy polévky teplé předkrmy něco k pivu bagetka bagetka pečivo

studené předkrmy polévky teplé předkrmy něco k pivu bagetka bagetka pečivo studené předkrmy 01 sekaný tatarák z hovězí svíčkové nemíchaný, topinky 02 sekaný tatarák z hovězí svíčkové míchaný, topinky 03 carpaccio s rukolou, parmezánem, bazalkovým pestem, bagetka 04 caprese s

Více

POLEDNÍ MENU NA 10. 8. 2015

POLEDNÍ MENU NA 10. 8. 2015 POLEDNÍ MENU NA 10. 8. 2015 Hovězí vývar s masem a nudlemi 20,- 150 g Moravský vrabec,zelí bílé, variace knedlíků 95,- 150g Krůtí steak na bylinkách, opečený brambor 95,- 150g Vepřový steak, fazolky se

Více

Jídla k pivu a vínu. Nakládaný hermelín /120g 68,- Grilovaný hermelín /120g 69,- Domácí utopenec /120g 51,- Pečené vuřty na černém pivu /150g 64,-

Jídla k pivu a vínu. Nakládaný hermelín /120g 68,- Grilovaný hermelín /120g 69,- Domácí utopenec /120g 51,- Pečené vuřty na černém pivu /150g 64,- Jídla k pivu a vínu Nakládaný hermelín /120g 68,- sedlčanský smetanový hermelín s cibulkou a feferonkou v česnekovém oleji s tymiánem (10,1,7) Grilovaný hermelín /120g 69,- s brusinkami, na bylinkovém

Více

Srdečně Vás vítáme v restaurantu BIRDIE.

Srdečně Vás vítáme v restaurantu BIRDIE. Srdečně Vás vítáme v restaurantu BIRDIE. Jsme potěšeni, že jste si vybrali právě naši restauraci. Připravíme pro Vás to nejlepší ze steakové kuchyně, ale i ze staročeské a zahraniční. Dovolujeme si Vám

Více

001. Caprese. 105,- tomaty prokládané mozzarellou, dochucené olivovým olejem a bazalkou

001. Caprese. 105,- tomaty prokládané mozzarellou, dochucené olivovým olejem a bazalkou PŘEDKRMY 001. Caprese. 105,- tomaty prokládané mozzarellou, dochucené olivovým olejem a bazalkou 002. Bruscheta al pomodoro..75,- opečený domácí chléb s nasekanými dochucenými rajčaty 004. Carpaccio con

Více

Jídelní lístek. Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu. George Bernard Shaw

Jídelní lístek. Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu. George Bernard Shaw Jídelní lístek Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu. George Bernard Shaw STUDENÉ PŘEDKRMY 001 50 g CARPACCIO CON PARMAGGIANO - tenké plátky marinované hovězí svíčkové 86,- Kč s hoblinkami parmasanu,

Více

1 Prosciuto crudo na grissině se salátkem z rajčat a rukoly 109,- Kč

1 Prosciuto crudo na grissině se salátkem z rajčat a rukoly 109,- Kč P ř e d k r m y 1 Prosciuto crudo na grissině se salátkem z rajčat a rukoly 109,- Kč 2 Antipasto misto Italiano /parmská šunka, pancetta, tyrolský špek, parmazán, mozzarella, sušené tomaty, cibulky, olivy/

Více

Restaurace Atlanta NABÍDKA SALÁTŮ Z ČERSTVÉ ZELENINY: - s drůbežím masem

Restaurace Atlanta NABÍDKA SALÁTŮ Z ČERSTVÉ ZELENINY: - s drůbežím masem Restaurace Atlanta NABÍDKA SALÁTŮ Z ČERSTVÉ ZELENINY: - s mořskými produkty 886 Nikosia salát s grilovanou aljašskou treskou 118.00 / čerstvá zelenina, fazolové lusky, olivy, kapary, vejce, pór, jogurt.zálivka

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Vaříme pro vás francouzskou metodou sous vide

Vaříme pro vás francouzskou metodou sous vide Vaříme pro vás francouzskou metodou sous vide RK Scéna jde cestou moderní gastronomie za využití znalostí a zkušeností doby dávno minulé. Tento styl vaření se používá od začátku 50. let hlavně ve Francii

Více

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,-

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- Apetizéry 150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- 150g Grilovaný balkánský sýr balený v parmské šunce, toast 95,- 100g Tatarský biftek, 3ks

Více

Hotel Opat - Restaurant

Hotel Opat - Restaurant 70g Předkrmy Grilované kuřecí prsíčko s cibulovou marmeládou na havířském chlebíčku 69,- (kuřecí prso, červená cibule, pomeranč, balsamico, rukola, chléb) 70g Hovězí carpaccio s pestem, parmazánem a toastem

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ROZVOZ

JÍDELNÍ LÍSTEK ROZVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK ROZVOZ Předkrmy (100 g) Tygří krevety v rajčatové omáčce..........................130, Carpaccio z marinované hovězí svíčkové s olivovým olejem, bazalkou, parmezánovými lupínky a křupavým

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč Studené předkrmy 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč 100g nakládaný hermelín, obloha 100g tlačenka s cibulí, obloha 54,- Kč 26,- Kč Teplé předkrmy 3ks bramboráčky

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy 100g Formanské vepřové výpečky zalité v sádle k mazání na chléb 52,-

Jídelní lístek. Studené předkrmy 100g Formanské vepřové výpečky zalité v sádle k mazání na chléb 52,- Jídelní lístek Studené předkrmy 100g Formanské vepřové výpečky zalité v sádle k mazání na chléb 52,- 80g Rostbífová rolka plněná zelným salátem s křenem a majonézou, pečivo 69,- Polévky Polévka dle denního

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

Zamìstnanci hotelu Victoria jsou potìšeni Vaší návštìvou a pøejí Vám pøijemné posezení v naší restauraci. Dobrou chuť!

Zamìstnanci hotelu Victoria jsou potìšeni Vaší návštìvou a pøejí Vám pøijemné posezení v naší restauraci. Dobrou chuť! Zamìstnanci hotelu Victoria jsou potìšeni Vaší návštìvou a pøejí Vám pøijemné posezení v naší restauraci. Dobrou chuť! Lístek platný od 1. 9. 2013 Souèástí všech jídel s masem je zeleninová obloha. Uvedené

Více

2. INSALATA CAPRESE CON PESTO 100 g 79,00 Sýr mozzarella s čerstvými rajčaty, čerstvou bazalkou a bazalkovou pesto omáčkou

2. INSALATA CAPRESE CON PESTO 100 g 79,00 Sýr mozzarella s čerstvými rajčaty, čerstvou bazalkou a bazalkovou pesto omáčkou STUDENÉ PŘEDKRMY 1. CARPACCIO ALLA CIPRIANI 60 g 99,00 Hovězí svíčková nařezaná na tenké plátky, ochucená čerstvou bazalkou, zeleným pepřem, nakládanými houbami a posypaná parmezánem 2. INSALATA CAPRESE

Více

Minutky z kuřecího masa

Minutky z kuřecího masa Předkrmy 80 g Tyrolská šunka s cherry rajčátkem, rukolou a toastem 89,- 80 g Paleta evropských sýrů podávaná s ořechy 89,- Polévky 0,33 l Polévka dle denní nabídky 26,- 0,33 l Silný hovězí vývar s kousky

Více

Jídelní lístek. Restaurace U hejtmana Šarovce

Jídelní lístek. Restaurace U hejtmana Šarovce Jídelní lístek Předkrmy 100g Marinované plátky červené řepy s jemným kozím sýrem a medovou zálivkou 99,- 80g Hovězí carpaccio z pravé svíčkové s parmazánem a kapary, rozpečená bagetka 135,- 80g Jemně zauzený

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

PŘEDKRMY POLÉVKY VEGETARIÁNSKÁ TĚSTOVINY A TORTILLY

PŘEDKRMY POLÉVKY VEGETARIÁNSKÁ TĚSTOVINY A TORTILLY PŘEDKRMY Kozí sýr na lehkém listovém salátu s jogurtovým dresingem 59, - 50 g (Al: 3,7) Hemenex 59, - 100 g Plátky pečené šunky s vejci (3ks), malá zeleninová obloha, pečivo (Al: 1,3,6,10,11) Caprese salát

Více

Jídelní lístek. Předkrmy. Polévky. Hlavní nabídka

Jídelní lístek. Předkrmy. Polévky. Hlavní nabídka Jídelní lístek Předkrmy Marinovaný norský losos - se salátem z rukoly, cherry rajčátek a artyčoku, toast Rolované Carpaccio - z argentinské svíčkové s parmazánem, bazalkou a toastem Zapečený kozí sýr -

Více

Jídelní lístek. Něco před jídlem a k pivu. 100g Škvarková pomazánka dochucená hořčicí a cibulkou s rozpečeným chlebem, kyselá okurka, kozí roh 49,-

Jídelní lístek. Něco před jídlem a k pivu. 100g Škvarková pomazánka dochucená hořčicí a cibulkou s rozpečeným chlebem, kyselá okurka, kozí roh 49,- Jídelní lístek Něco před jídlem a k pivu 100g Škvarková pomazánka dochucená hořčicí a cibulkou s rozpečeným chlebem, kyselá okurka, kozí roh 49,- 100g Sýrová pomazánka ze tří druhů sýrů, rozpečený chléb

Více