Nástroje pro kalkulaci mýtného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje pro kalkulaci mýtného"

Transkript

1 Nástroje pro kalkulaci mýtného Patricia Kaus Od neděle 31. srpna 2003 se na základě požadavku spolkové vlády musí platit mýtné za používání německých dálnic těžkými užitkovými vozidly. Právním základem pro to je Zákon o mýtném na dálnicích pro těžká užitková vozidla (německá zkratka ABMG), který vstoupil v platnost již 12. dubna Zatímco zákon platí již více než rok, daly na sebe příslušné právní vyhlášky, podle nichž měly být stanoveny podrobnosti systému - včetně termínu zahájení a rovněž jednotlivé sazby mýtného, čekat. Po třech různých návrzích určování výše mýtného od ledna 2003 a po nejrůznějších formulacích za účelem prosazení přislíbené harmonizace pro německé podniky nákladní automobilové dopravy, sjednotily se nyní Spolkový sněm a Spolková rada dne 21. května 2003 ve svém smírčím výboru na kompromisu. Podle toho se má snížit průměrná sazba mýtného z dosavadních 15 centů na dálniční kilometr předběžně o 2,6 centů na 12,4 centů. Toto "předběžné" snížení má trvat tak dlouho, dokud nebude možno přijmout jiná, Evropskou komisí odsouhlasená opatření k harmonizaci podmínek hospodářské soutěže. Jako harmonizační opatření je předkládáno: zúčtování mýtného s částmi daně z minerálních olejů, které dosud sloužily k financování cest, snížení daně z motorového vozidla a příspěvky na pořízení vozidel se sníženým obsahem výfukových plynů v rámci odpovídajících inovačních programů. "Kompromisní řešení" bylo schváleno Německou spolkovou radou již dva dny po zprávě smírčího výboru. Od 23. května bylo zřejmé, že zavedení mýtného pro nákladní automobily v evropské hospodářské soutěži nastane, a to i bez "maximálních harmonizačních kroků", přislíbených šéfem kanceláře kancléře a požadovaných spolkovými zeměmi. Snížením průměrného mýtného o 2,6 centu na kilometr dálnice se nesrovnají stávající konkurenční nevýhody německých podniků. Daleko více je třeba vycházet z toho, že nezměněného pokřivení hospodářské soutěže bude využito k tomu, aby se dále zatlačoval podíl německých podniků na trhu uvnitř EU. Výhledově připravovaná harmonizační opatření by mohla přijít pro mnoho německých podniků příliš pozdě. Jednak jejich prosazení závisí na souhlasu Evropské komise a kompromisní řešení předpokládá znovu zvýšit mýtné pro jeho vzájemné financování. Důsledky mýtného pro nákladní automobily na přepravní náklady Výnosem o ustanovení výše mýtného z 23. května 2003 byly určeny výše a ve vztahu k emisím odstupňování poplatku mýtného za dálniční kilometr. Konkrétní sazby mýtného se odvodily z jeho průměrné sazby 12,4 centů. Dosavadní odstupňování sazeb mýtného podle emisních tříd a počtu os se naproti tomu zachovalo. Z toho důvodu existuje u sazeb mýtného nyní rozpětí od 9 do 14 centů za dálniční kilometr. Při ročním výkonu např kilometrů jízd po dálnici to vede ke zvýšení nákladů podniku o eur za rok a vozidlo. K získání představy o rozměru dodatečného zatížení lze propočet opakovat pro , nebo více kilometrů dálnice. V tom se odráží dodatečné zatížení nákladů, které je nutno, na pozadí pěti stupňů ekologické daně, agresivních dumpingových praktik na dopravním trhu a chybějící fiskální harmonizaci na úrovni EU, hodnotit z hlediska podniků německého dopravního průmyslu

2 jako ohrožující jejich existenci. Statistika nesolventnosti prokazuje, že tento rozměr dalšího zatížení nemůže být žádným podnikem utlumen - ani interní racionalizací, ani dosud docíleným ziskem. Podniky už nemají žádný prostor k jednání. Mýtné za nákladní automobily musí přeúčtovávat svým zákazníkům, případně dále přepočítat sazby dopravného a zajistit si tak vlastní existenci. Přitom je nutno vzít v úvahu, že podniky musí zaplatit mýtné i tehdy, když v průběhu přepravy provádí nutné jízdy po dálnici bez nákladu. Podle zákona o mýtném na dálnicích podléhají povinnosti zaplatit mýtné jak naložená, tak nenaložená užitková vozidla. Podle 3 tohoto zákona lze rozlišovat výši mýtného výlučné podle počtu os, emisní třídy, podle určitých úseků spolkových dálnic a podle času využívání. Rozlišení podle jízd s nákladem a bez něho je vyloučeno. Mýto se musí platit za každý kilometr po dálnici. Základnu pro kalkulaci vícenákladů z titulu mýtného tvoří proto sumář kilometrů s povinností platit mýto. Kalkulace mýtného připadajícího na jeden kilometr s nákladem Pokud chceme vypočítat celkové mýtné pro určitý průběh přepravy, musí se nejdříve stanovit potřebný celkový jízdní výkon. Ten se skládá z jednotlivé jízdy s nákladem a s ní spojených jízd bez nákladu, jako je příjezd k místu nakládání nebo jízda bez nákladu k následnému rozhodnutí o užití. Pokud je celkový jízdní výkon znám, je nutno zjistit rozsah využívání dálnice v rámci tohoto výkonu. Znásobením dálničních kilometrů sazbou mýtného, kterou je třeba zaplatit za příslušné vozidlo a kilometr po dálnici, se zjistí hledaná suma mýtného. V rámci podniku nákladní přepravy se provádí propočet přepravního výkonu se zákazníkem zpravidla na základě projetých kilometrů s nákladem. Chceme-li zachovat tuto formu výpočtu, musí se celková suma mýtného rozpočítat na počet kilometrů s nákladem. Výsledkem je částka připadající na jeden kilometr s nákladem neboli částka, kterou je nutno vzít v úvahu pro pokrytí nákladů za každý kilometr jízdy s nákladem. Tento postup, pokud se má provádět pro každou přepravu, je velmi náročný na čas. Problém je možno zredukovat, když celkový objem mýtného za rok rozvrhneme na celkový počet kilometrů s nákladem. V tomto případě by ovšem byl každý takový kilometr zatížen stejnou částkou mýtného, nezávisle na obsluhované relaci nebo jakémkoliv druhu dopravy. Zpravidla ovšem vznikají pro jednotlivé relace a druhy dopravy rozdílné podíly jízd bez nákladu. Tak např. Spolkový úřad pro nákladní dopravu vykazuje ve svých hlášeních podíl jízd bez nákladu u místní dopravy (do 50 km) v průměru 48,4 procenta, u regionální dopravy ( km) 40,2 procenta a pro dálkovou dopravu (od 151 km) 12,8 procenta. Kalkulace vícenákladů z titulu mýtného na kilometr s nákladem by se měla proto provádět diferencovaně podle obsluhované relace, druhu dopravy a zadavatele přepravy. Kalkulace vícenákladů z titulu mýtného na základě tabulek Spolkového svazu pro nákladní dopravu, logistiku a likvidaci odpadů (BGL) Pro diferencovaný propočet vícenákladů, vzniklých placením mýtného, je možno použít tabulek uveřejněných BGL. Tabulky jsou postaveny na jednom činiteli, který BGL označuje jako "faktor mýtného". Prostřednictvím tohoto činitele je zohledněn jak proti určitému přepravnímu výkonu stojící celkový jízdní výkon a tím i daný podíl jízd bez nákladu, tak též příslušný podíl jízdy po dálnici. Faktor mýtného sám o sobě je možno zjistit dvěma způsoby. Dá se stanovit jednak přímo, jak ukazuje obrázek 1, z poměru podílu jízdy po dálnici k vytížení, vztaženému k trase (jízdě s nákladem).

3 Obr. 1: Faktor mýtného = podíl jízdy po dálnici/vytížení vztažené k trase = 75/60 = 1,25 Jako alternativa k tomu lze faktor mýtného vypočítat, jak ukazuje tab. BGL č. 1, vynásobením daného faktoru jízd bez nákladu průměrným podílem jízd po dálnici na celkovém jízdním výkonu. Tab. 1: Faktor mýtného k výpočtu vícenákladů prostřednictvím mýt na započtený kilometr Autobahnanteil podíl dálnice Anteil Leerfahrten podíl jízd bez nákladu Leerfahrtenfaktor faktor jízd bez nákladu V tabulce se pro podíly jízd bez nákladu, zapsané v horním řádku tabulky, nejdříve zjistí odpovídající faktor těchto jízd bez nákladu. Ten přitom udává skutečnou trasu jízdy, tedy celkový jízdní výkon, vztaženou na jeden účtovaný kilometr (tj. kilometr s nákladem). Tak např. stojí při faktoru jízd bez nákladu "2" proti každému kilometru s nákladem 2 kilometry trasy jízdy. To znamená: při jízdě s nákladem na vzdálenost 100 kilometrů a faktoru jízd bez nákladu "2" (50 procentní podíl jízd bez nákladu) je celkový jízdní výkon 200 kilometrů. V prvním sloupci tabulky jsou uvedeny různé podíly jízd po dálnici. Znásobením těchto podílů faktory jízd bez nákladu z druhé řádky v záhlaví tabulky získáme hledané faktory mýtného. Jednotlivý faktor mýtného vykazuje podíl na kilometr dálnice s povinností placení mýtného nebo na jízdní trase se stejnou povinností na kilometr s nákladem a to v závislosti na daném podílu jízd bez nákladu a jízd po dálnici. Tak při faktoru mýtného např. "1,25" (podíl jízd bez nákladu 40 procent, podíl jízd po dálnici 75 procent) připadá 1,25 kilometru dálnice na jeden účtovaný kilometr. Při jízdě s nákladem na vzdálenost 100 kilometrů by bylo tedy třeba přihlédnout k poplatkům mýtného za 125 kilometrů po dálnici (proti jízdě s nákladem 100 kilometrů je při podílu jízdy bez nákladu ve výši 40 procent celkový jízdní výkon 167 kilometrů. Podíl jízd po dálnici na těchto 167 kilometrů je 75 procent, tedy 125 kilometrů). Ke zjištění vícenákladů vlivem placení mýtného na kilometr s nákladem je nutno faktor mýtného násobit sazbou mýtného, určenou pro nasazený typ vozidla. V tab. BGL č. 2 jsou užity faktory mýtného z tabulky 1 pro průměrné mýtné ve výši 0,124 eur na 1 kilometr dálnice (faktor mýtného krát průměrné mýtné 0,124 eur). Výsledkem jsou vícenáklady z titulu mýtného na kilometr s nákladem s přihlédnutím k uvedenému podílu jízd bez nákladu a

4 podílu jízd po dálnici. Tak vícenáklady vlivem mýtného činí při podílu jízd bez nákladu 12,8 procenta a podílu jízd po dálnici na celkovém jízdním výkonu 85 procent 0,12 eur na každý účtovaný kilometr (faktor mýtného 0,975 krát průměrné mýtné 0,124 eur). Pro tento příklad by bylo nutno každý účtovaný kilometr, tedy každý kilometr s nákladem, zatížit 0,12 eur vícenákladů. Tab. 2: Vícenáklady prostřednictvím mýta na započtený kilometr pro průměrné mýtné ve výši 0,124 eur Zusatzkosten - vícenáklady Jak je ukázáno, lze provést, za užití faktoru mýtného, početně jednoduché rozlišení zatížení z titulu mýtného na kilometr s nákladem podle relace, druhu dopravy, třídy vzdálenosti, zadavatele úkolu a dalších faktorů. Není přitom důležité, zda se vícenáklady z důvodu placení mýtného na kilometr s nákladem převezmou přímo z tabulky nebo stanoví teprve při zúčtování s výkazem faktoru mýtného (faktor mýtného krát sazba mýtného pro nasazené vozidlo). Připočítávané vícenáklady z titulu mýtného pro určitý průběh přepravy se pak získají vynásobením celkových kilometrů s nákladem vícenáklady na jeden kilometr s nákladem. Jestliže se má naproti tomu dosud dohodnutá náhrada za kilometr s nákladem přizpůsobit vícenákladům za mýtné, lze se vrátit zpět k tab. 3. Z této tabulky je možno odečíst požadované zvýšení tržeb v procentech. K tomu se v prvním kroku vyhledá řádek s vypočítanými vícenáklady z titulu mýtného na kilometr s nákladem z tabulky 2 a v tomto řádku potom sloupec s dosavadní tržbou, tj. dosud dohodnutou náhradou za kilometr. Příslušná kolonka v tabulce ukazuje požadované přizpůsobení v procentech. Pokud např. je dosavadní tržba ve výši 0,12 eur za kilometr s nákladem, potom pokrytí vícenákladů vyžaduje přizpůsobení (zvýšení) náhrady o 15 procent. Analogicky k tomu bude odpovídat dosavadní tržbě 0,70 eur a vícenákladům ve výši 0,14 eur nutné zvýšení dosavadních tržeb o 20 procent.

5 Tab. 3: Požadované zvýšení tržeb v procentech na úhradu vícenákladů z titulu mýtného při současném výnosu v eurech na započítaný kilometr Bisheriger Erlős současný výnos Erforderliche Erlőssteigerung požadované zvýšení tržeb Zusatzkosten je abgerechneten Kilometer vícenáklady na započítaný kilometr Zohlednění snižujících účinků odpadnutím tzv. euroviněty Při dříve uvedeném propočtu vícenákladů z titulu mýtného nebyly dosud zohledněny snižující účinky odpadnutím mýtného stanoveného na určitou dobu. Vzniknou-li takové efekty v jednotlivém podniku, je možno zatížení z mýtného na kilometr s nákladem o příslušnou částku na tento kilometr snížit. K tomu je nejdříve třeba zjistit snižující částku za rok a v druhém kroku rozvrhnout ji na kilometr s nákladem, propočtený za celý rok. Přitom je třeba zvážit, že při zavedení mýtného z nákladních automobilů odpadá euroviněta u těchto vozidel pouze v Německu. Zbývající státy svazku - Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko a Švédsko - trvají na eurovinětě, takže nákladní automobily, které jsou nasazeny v přeshraniční dopravě s těmito zeměmi, musí být eurovinětami opatřeny. Vedle toho je nutno přezkoušet, pro jaké časové období byla dosud euroviněta pořízena. Jestliže byla pořízena pro jednotlivé dny nebo měsíce, je nutno jednotlivé částky pro rok nasčítat. Zpravidla se potom získá menší částka pro snížení nákladů než při pořízení roční viněty. Přihlížeje k účinkům snížení nákladů kromě toho by se mělo ovšem zohlednit, že provozy budou při zavedení mýtného zatíženy nejen samotným mýtným pro nákladní automobily. K tomu přijdou ještě tzv. systémem podmíněné náklady dodatečné náklady likvidity v souvislosti s předfinancováním mýtného a náklady spojené s nutnými organizačními změnami. Tak se předpokládá účast na automatickém systému vybírání poplatků zabudováním odpovídajícího přístroje (On-Board-Unit) na daném vozidle. Zatímco přístroj dá k dispozici společnost provozovatelů Toll Collect po zaplacení mýtného ve výši

6 300 eur předem, jde zabudování jakož i poruchy při používání vozidla k tíži podniku. Pokud se má provést registrace na terminálu výběru mýtného manuálně, potom vedou s tím zpravidla spojené jízdy navíc a s vlastní registrací spojená časová ztráta k dodatečným nákladům. Obě metody manuálního systému, registrace na terminálu výběru mýtného a registrace přes internet, zatěžují navíc podnik náklady komplikovaným postupem při stornování a vracení, pokud je nutno jednou zaregistrované trasy změnit nebo dobu platnosti dané registrace překročit (zácpy na silnici!). Systém mýtného předpokládá jak různé varianty vybírání mýtného, tak i různé způsoby placení, odvislé od dané alternativy vybírání, jako je zúčtování příkazu, pohledávkové konto, tankovací karta, placení v hotovosti apod. Nezávisle na tom, jaký způsob placení bude zvolen nebo bude možno pro jednotlivý případ použít, neprovádí se placení mýtného a doručení peněz se strany příkazce zároveň. Mýtné se musí předfinancovat až k okamžiku doručení účtu nebo peněz, což je spojeno s dodatečnými likvidačními nebo kontokorentními náklady. Zavedení mýtného pro nákladní automobily povede i v oblasti správy k vícenákladům. Většina podniků bude muset zajistit organizační změny v oblasti účetnictví, kontroly a dispozic. Zde obzvláště bije do očí vynakládání času a personálu k obchodnímu průběhu mýtného včetně kontroly propočtu jeho výše, jakož i uzpůsobení dosud užívaných formulářů a uplatněného softwaru.

7 Tab. 4: Dodatečné daňové náklady na předfinancování dalších započítaných mýt na jeden rok na jedno vozidlo ve výši eur Zinssatz daňový tarif Geldeingansdauer in Tagen trvání příjmu peněz ve dnech KALIF a map&guide jako další pomoc při kalkulaci S dříve představenými BGL tabulkami lze výpočtem jednoduše zjišťovat vícenáklady z titulu mýtného na kilometr s nákladem a pro pokrytí nákladů potřebné přizpůsobení (zvýšení) cen. Tyto vícenáklady je přitom možno, rovněž jednoduše, rozlišovat podle relace, způsobu dopravy a jiných ukazatelů. Pokud se propočítávají dohromady poplatky mýtného, spojené s určitou jízdní trasou a, případně nebo, náklady přepravy, je možno využít kalkulačního programu KALIF, který je nabízen jako tzv. "funkční balíček" pro program plánování tras map&guide. KALIF rozšiřuje map&guide o specificky pro nákladní dopravu určenou mechanickou zručnost při kalkulacích, která umožňuje jak výpočet vlastních nákladů za výdaje, spojené s nabídkou, jakož i reprodukování výsledků k přezkoušení cenové nabídky. Pro výpočet musí uživatel zadat pouze pro vozidlo platnou výši mýtného za kilometr jízdy po dálnici. Poplatky mýtného jsou

8 vypočítány na základě zvoleného vedení trasy a jsou vykázány ve výsledné kalkulaci odděleně. Haustarifrechner (počítač firemních tarifů) - Další pomoc při výpočtech je tzv. Haustarifrechner, který byl vyvinut BGL ve spolupráci s Botzenhart management consulting. U tohoto systému se jedná - na rozdíl od KALIFu - o systém s podporou internetu, který lze vyvolat pomocí webové adresy Zatímco KALIF je zaměřen na úplné náklady, lze pomocí systému Haustarifrechner pokrýt oblasti "Přeprava dílčích partií" a "Doprava kusových zásilek". Haustarifrechner umožňuje uživateli rychle a pohodlně odvodit firemní tarify, odpovídající nákladům pro jmenované oblasti nebo i individuální dohody o cenách se zákazníkem. Mýtné pro nákladní automobily se považuje za samostatný nákladový faktor, takže se pro celou působnost tabulky firemních a zákaznických cen dají stanovit a zobrazit důsledky zavedení mýtného. Název originálu: Instrumente der Mautkalkulation Zdroj: Internationales Verkehrswesen (55), 2003, 7+8, s Překlad: Jiří Mencl Korektura: ODIS

Metodika stanovení sazeb v silniční nákladní dopravě na území České republiky po zavedení elektronického mýta

Metodika stanovení sazeb v silniční nákladní dopravě na území České republiky po zavedení elektronického mýta Metodika stanovení sazeb v silniční nákladní dopravě na území České republiky po zavedení elektronického mýta Řešitelé: Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc. Ing. Jiří Čáp Ing.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ ANOTACE 1. Elektronický mýtný systém 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby říjen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Prvních pět českých mýtných let v kostce #1: Mýto a financování infrastruktury #2: Mýto jako platební

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Jak je strukturován seznam průjezdů DKV pro TIS PL?

Jak je strukturován seznam průjezdů DKV pro TIS PL? Jak je strukturován seznam průjezdů DKV pro TIS PL? Seznam průjezdů TIS PL Francie Seznam průjezdů č. 00000 k faktuře č. 14/000000000/001 poskytovatele služby DKV Euro Service GmbH + Co.KG Zákaznické číslo:

Více

Výsledky simulací. Hana Foltýnová. E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 080 246

Výsledky simulací. Hana Foltýnová. E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 080 246 Výsledky simulací Hana Foltýnová E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 080 246 Ekonomické nástroje v dopravě v ČR Existující: - spotřební daň z paliv - silniční daň - dálniční nálepky Připravované

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Dispatcher 3 Kniha jízd

Dispatcher 3 Kniha jízd Dispatcher 3 Kniha jízd 1 Obsah: Základní popis programu.. 3 Vložení vozidla.. 4 Vložení záznamu o jízdě.. 6 Import dat z GPS off-line jednotky LUPUS.. 8 Import tankovacích karet.. 10 Sloučení jízd v jednom

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. SILNIČNÍ DAŇ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem daně ( 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikatelské činnosti. Vozidla nad 3,5 t,

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Seznam: Časté výrazy:

Seznam: Časté výrazy: Seznam: 1. Vydání OBU (dobíjecí PRE-PAY) 2. Vrácení OBU (dobíjecí PRE-PAY) 3. Výměna OBU (nefunkční za funkční) 4. Vydání předregistrované OBU (ke sjednané smlouvě POST-PAY) 5. Doplacení mýtného 6. Výpis

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Ing. Eckart Fricke, Dipl.-Kfm. Götz Müller, Ing. Michael Pohl Konkurenční situace železnice je rozhodujícím způsobem vytvářena výkonnou

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Změny legislativy od 1. 1. 2012

Změny legislativy od 1. 1. 2012 Změny legislativy od 1. 1. 2012 1) Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. Vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Factoring manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 6 STRATEGIE ZASÍLATELSKÉ FIRMY A CENOVÁ POLITIKA. KALKULACE NÁKLADŮ A TVORBA CEN. KALKULAČNÍ PODKLADY, FAKTURACE, TVORBA CENY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte.

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Jméno firmy, právní forma dle obchodního rejstříku Zástupce (příjmení,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1982 Vyhlásené: 25.06.1982 Časová verzia predpisu účinná od: 25.06.1982 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 67 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České socialistické

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

3. případová studie Na zub, s.r.o.

3. případová studie Na zub, s.r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská 3. případová studie Na zub, s.r.o. 1FU201 Účetnictví I. Semestr: 3. Cvičící: ing. Marie Zelenková, Ph.D. Číslo cvičení: 003 Název skupiny: XXXX

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více