Nástroje pro kalkulaci mýtného

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje pro kalkulaci mýtného"

Transkript

1 Nástroje pro kalkulaci mýtného Patricia Kaus Od neděle 31. srpna 2003 se na základě požadavku spolkové vlády musí platit mýtné za používání německých dálnic těžkými užitkovými vozidly. Právním základem pro to je Zákon o mýtném na dálnicích pro těžká užitková vozidla (německá zkratka ABMG), který vstoupil v platnost již 12. dubna Zatímco zákon platí již více než rok, daly na sebe příslušné právní vyhlášky, podle nichž měly být stanoveny podrobnosti systému - včetně termínu zahájení a rovněž jednotlivé sazby mýtného, čekat. Po třech různých návrzích určování výše mýtného od ledna 2003 a po nejrůznějších formulacích za účelem prosazení přislíbené harmonizace pro německé podniky nákladní automobilové dopravy, sjednotily se nyní Spolkový sněm a Spolková rada dne 21. května 2003 ve svém smírčím výboru na kompromisu. Podle toho se má snížit průměrná sazba mýtného z dosavadních 15 centů na dálniční kilometr předběžně o 2,6 centů na 12,4 centů. Toto "předběžné" snížení má trvat tak dlouho, dokud nebude možno přijmout jiná, Evropskou komisí odsouhlasená opatření k harmonizaci podmínek hospodářské soutěže. Jako harmonizační opatření je předkládáno: zúčtování mýtného s částmi daně z minerálních olejů, které dosud sloužily k financování cest, snížení daně z motorového vozidla a příspěvky na pořízení vozidel se sníženým obsahem výfukových plynů v rámci odpovídajících inovačních programů. "Kompromisní řešení" bylo schváleno Německou spolkovou radou již dva dny po zprávě smírčího výboru. Od 23. května bylo zřejmé, že zavedení mýtného pro nákladní automobily v evropské hospodářské soutěži nastane, a to i bez "maximálních harmonizačních kroků", přislíbených šéfem kanceláře kancléře a požadovaných spolkovými zeměmi. Snížením průměrného mýtného o 2,6 centu na kilometr dálnice se nesrovnají stávající konkurenční nevýhody německých podniků. Daleko více je třeba vycházet z toho, že nezměněného pokřivení hospodářské soutěže bude využito k tomu, aby se dále zatlačoval podíl německých podniků na trhu uvnitř EU. Výhledově připravovaná harmonizační opatření by mohla přijít pro mnoho německých podniků příliš pozdě. Jednak jejich prosazení závisí na souhlasu Evropské komise a kompromisní řešení předpokládá znovu zvýšit mýtné pro jeho vzájemné financování. Důsledky mýtného pro nákladní automobily na přepravní náklady Výnosem o ustanovení výše mýtného z 23. května 2003 byly určeny výše a ve vztahu k emisím odstupňování poplatku mýtného za dálniční kilometr. Konkrétní sazby mýtného se odvodily z jeho průměrné sazby 12,4 centů. Dosavadní odstupňování sazeb mýtného podle emisních tříd a počtu os se naproti tomu zachovalo. Z toho důvodu existuje u sazeb mýtného nyní rozpětí od 9 do 14 centů za dálniční kilometr. Při ročním výkonu např kilometrů jízd po dálnici to vede ke zvýšení nákladů podniku o eur za rok a vozidlo. K získání představy o rozměru dodatečného zatížení lze propočet opakovat pro , nebo více kilometrů dálnice. V tom se odráží dodatečné zatížení nákladů, které je nutno, na pozadí pěti stupňů ekologické daně, agresivních dumpingových praktik na dopravním trhu a chybějící fiskální harmonizaci na úrovni EU, hodnotit z hlediska podniků německého dopravního průmyslu

2 jako ohrožující jejich existenci. Statistika nesolventnosti prokazuje, že tento rozměr dalšího zatížení nemůže být žádným podnikem utlumen - ani interní racionalizací, ani dosud docíleným ziskem. Podniky už nemají žádný prostor k jednání. Mýtné za nákladní automobily musí přeúčtovávat svým zákazníkům, případně dále přepočítat sazby dopravného a zajistit si tak vlastní existenci. Přitom je nutno vzít v úvahu, že podniky musí zaplatit mýtné i tehdy, když v průběhu přepravy provádí nutné jízdy po dálnici bez nákladu. Podle zákona o mýtném na dálnicích podléhají povinnosti zaplatit mýtné jak naložená, tak nenaložená užitková vozidla. Podle 3 tohoto zákona lze rozlišovat výši mýtného výlučné podle počtu os, emisní třídy, podle určitých úseků spolkových dálnic a podle času využívání. Rozlišení podle jízd s nákladem a bez něho je vyloučeno. Mýto se musí platit za každý kilometr po dálnici. Základnu pro kalkulaci vícenákladů z titulu mýtného tvoří proto sumář kilometrů s povinností platit mýto. Kalkulace mýtného připadajícího na jeden kilometr s nákladem Pokud chceme vypočítat celkové mýtné pro určitý průběh přepravy, musí se nejdříve stanovit potřebný celkový jízdní výkon. Ten se skládá z jednotlivé jízdy s nákladem a s ní spojených jízd bez nákladu, jako je příjezd k místu nakládání nebo jízda bez nákladu k následnému rozhodnutí o užití. Pokud je celkový jízdní výkon znám, je nutno zjistit rozsah využívání dálnice v rámci tohoto výkonu. Znásobením dálničních kilometrů sazbou mýtného, kterou je třeba zaplatit za příslušné vozidlo a kilometr po dálnici, se zjistí hledaná suma mýtného. V rámci podniku nákladní přepravy se provádí propočet přepravního výkonu se zákazníkem zpravidla na základě projetých kilometrů s nákladem. Chceme-li zachovat tuto formu výpočtu, musí se celková suma mýtného rozpočítat na počet kilometrů s nákladem. Výsledkem je částka připadající na jeden kilometr s nákladem neboli částka, kterou je nutno vzít v úvahu pro pokrytí nákladů za každý kilometr jízdy s nákladem. Tento postup, pokud se má provádět pro každou přepravu, je velmi náročný na čas. Problém je možno zredukovat, když celkový objem mýtného za rok rozvrhneme na celkový počet kilometrů s nákladem. V tomto případě by ovšem byl každý takový kilometr zatížen stejnou částkou mýtného, nezávisle na obsluhované relaci nebo jakémkoliv druhu dopravy. Zpravidla ovšem vznikají pro jednotlivé relace a druhy dopravy rozdílné podíly jízd bez nákladu. Tak např. Spolkový úřad pro nákladní dopravu vykazuje ve svých hlášeních podíl jízd bez nákladu u místní dopravy (do 50 km) v průměru 48,4 procenta, u regionální dopravy ( km) 40,2 procenta a pro dálkovou dopravu (od 151 km) 12,8 procenta. Kalkulace vícenákladů z titulu mýtného na kilometr s nákladem by se měla proto provádět diferencovaně podle obsluhované relace, druhu dopravy a zadavatele přepravy. Kalkulace vícenákladů z titulu mýtného na základě tabulek Spolkového svazu pro nákladní dopravu, logistiku a likvidaci odpadů (BGL) Pro diferencovaný propočet vícenákladů, vzniklých placením mýtného, je možno použít tabulek uveřejněných BGL. Tabulky jsou postaveny na jednom činiteli, který BGL označuje jako "faktor mýtného". Prostřednictvím tohoto činitele je zohledněn jak proti určitému přepravnímu výkonu stojící celkový jízdní výkon a tím i daný podíl jízd bez nákladu, tak též příslušný podíl jízdy po dálnici. Faktor mýtného sám o sobě je možno zjistit dvěma způsoby. Dá se stanovit jednak přímo, jak ukazuje obrázek 1, z poměru podílu jízdy po dálnici k vytížení, vztaženému k trase (jízdě s nákladem).

3 Obr. 1: Faktor mýtného = podíl jízdy po dálnici/vytížení vztažené k trase = 75/60 = 1,25 Jako alternativa k tomu lze faktor mýtného vypočítat, jak ukazuje tab. BGL č. 1, vynásobením daného faktoru jízd bez nákladu průměrným podílem jízd po dálnici na celkovém jízdním výkonu. Tab. 1: Faktor mýtného k výpočtu vícenákladů prostřednictvím mýt na započtený kilometr Autobahnanteil podíl dálnice Anteil Leerfahrten podíl jízd bez nákladu Leerfahrtenfaktor faktor jízd bez nákladu V tabulce se pro podíly jízd bez nákladu, zapsané v horním řádku tabulky, nejdříve zjistí odpovídající faktor těchto jízd bez nákladu. Ten přitom udává skutečnou trasu jízdy, tedy celkový jízdní výkon, vztaženou na jeden účtovaný kilometr (tj. kilometr s nákladem). Tak např. stojí při faktoru jízd bez nákladu "2" proti každému kilometru s nákladem 2 kilometry trasy jízdy. To znamená: při jízdě s nákladem na vzdálenost 100 kilometrů a faktoru jízd bez nákladu "2" (50 procentní podíl jízd bez nákladu) je celkový jízdní výkon 200 kilometrů. V prvním sloupci tabulky jsou uvedeny různé podíly jízd po dálnici. Znásobením těchto podílů faktory jízd bez nákladu z druhé řádky v záhlaví tabulky získáme hledané faktory mýtného. Jednotlivý faktor mýtného vykazuje podíl na kilometr dálnice s povinností placení mýtného nebo na jízdní trase se stejnou povinností na kilometr s nákladem a to v závislosti na daném podílu jízd bez nákladu a jízd po dálnici. Tak při faktoru mýtného např. "1,25" (podíl jízd bez nákladu 40 procent, podíl jízd po dálnici 75 procent) připadá 1,25 kilometru dálnice na jeden účtovaný kilometr. Při jízdě s nákladem na vzdálenost 100 kilometrů by bylo tedy třeba přihlédnout k poplatkům mýtného za 125 kilometrů po dálnici (proti jízdě s nákladem 100 kilometrů je při podílu jízdy bez nákladu ve výši 40 procent celkový jízdní výkon 167 kilometrů. Podíl jízd po dálnici na těchto 167 kilometrů je 75 procent, tedy 125 kilometrů). Ke zjištění vícenákladů vlivem placení mýtného na kilometr s nákladem je nutno faktor mýtného násobit sazbou mýtného, určenou pro nasazený typ vozidla. V tab. BGL č. 2 jsou užity faktory mýtného z tabulky 1 pro průměrné mýtné ve výši 0,124 eur na 1 kilometr dálnice (faktor mýtného krát průměrné mýtné 0,124 eur). Výsledkem jsou vícenáklady z titulu mýtného na kilometr s nákladem s přihlédnutím k uvedenému podílu jízd bez nákladu a

4 podílu jízd po dálnici. Tak vícenáklady vlivem mýtného činí při podílu jízd bez nákladu 12,8 procenta a podílu jízd po dálnici na celkovém jízdním výkonu 85 procent 0,12 eur na každý účtovaný kilometr (faktor mýtného 0,975 krát průměrné mýtné 0,124 eur). Pro tento příklad by bylo nutno každý účtovaný kilometr, tedy každý kilometr s nákladem, zatížit 0,12 eur vícenákladů. Tab. 2: Vícenáklady prostřednictvím mýta na započtený kilometr pro průměrné mýtné ve výši 0,124 eur Zusatzkosten - vícenáklady Jak je ukázáno, lze provést, za užití faktoru mýtného, početně jednoduché rozlišení zatížení z titulu mýtného na kilometr s nákladem podle relace, druhu dopravy, třídy vzdálenosti, zadavatele úkolu a dalších faktorů. Není přitom důležité, zda se vícenáklady z důvodu placení mýtného na kilometr s nákladem převezmou přímo z tabulky nebo stanoví teprve při zúčtování s výkazem faktoru mýtného (faktor mýtného krát sazba mýtného pro nasazené vozidlo). Připočítávané vícenáklady z titulu mýtného pro určitý průběh přepravy se pak získají vynásobením celkových kilometrů s nákladem vícenáklady na jeden kilometr s nákladem. Jestliže se má naproti tomu dosud dohodnutá náhrada za kilometr s nákladem přizpůsobit vícenákladům za mýtné, lze se vrátit zpět k tab. 3. Z této tabulky je možno odečíst požadované zvýšení tržeb v procentech. K tomu se v prvním kroku vyhledá řádek s vypočítanými vícenáklady z titulu mýtného na kilometr s nákladem z tabulky 2 a v tomto řádku potom sloupec s dosavadní tržbou, tj. dosud dohodnutou náhradou za kilometr. Příslušná kolonka v tabulce ukazuje požadované přizpůsobení v procentech. Pokud např. je dosavadní tržba ve výši 0,12 eur za kilometr s nákladem, potom pokrytí vícenákladů vyžaduje přizpůsobení (zvýšení) náhrady o 15 procent. Analogicky k tomu bude odpovídat dosavadní tržbě 0,70 eur a vícenákladům ve výši 0,14 eur nutné zvýšení dosavadních tržeb o 20 procent.

5 Tab. 3: Požadované zvýšení tržeb v procentech na úhradu vícenákladů z titulu mýtného při současném výnosu v eurech na započítaný kilometr Bisheriger Erlős současný výnos Erforderliche Erlőssteigerung požadované zvýšení tržeb Zusatzkosten je abgerechneten Kilometer vícenáklady na započítaný kilometr Zohlednění snižujících účinků odpadnutím tzv. euroviněty Při dříve uvedeném propočtu vícenákladů z titulu mýtného nebyly dosud zohledněny snižující účinky odpadnutím mýtného stanoveného na určitou dobu. Vzniknou-li takové efekty v jednotlivém podniku, je možno zatížení z mýtného na kilometr s nákladem o příslušnou částku na tento kilometr snížit. K tomu je nejdříve třeba zjistit snižující částku za rok a v druhém kroku rozvrhnout ji na kilometr s nákladem, propočtený za celý rok. Přitom je třeba zvážit, že při zavedení mýtného z nákladních automobilů odpadá euroviněta u těchto vozidel pouze v Německu. Zbývající státy svazku - Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko a Švédsko - trvají na eurovinětě, takže nákladní automobily, které jsou nasazeny v přeshraniční dopravě s těmito zeměmi, musí být eurovinětami opatřeny. Vedle toho je nutno přezkoušet, pro jaké časové období byla dosud euroviněta pořízena. Jestliže byla pořízena pro jednotlivé dny nebo měsíce, je nutno jednotlivé částky pro rok nasčítat. Zpravidla se potom získá menší částka pro snížení nákladů než při pořízení roční viněty. Přihlížeje k účinkům snížení nákladů kromě toho by se mělo ovšem zohlednit, že provozy budou při zavedení mýtného zatíženy nejen samotným mýtným pro nákladní automobily. K tomu přijdou ještě tzv. systémem podmíněné náklady dodatečné náklady likvidity v souvislosti s předfinancováním mýtného a náklady spojené s nutnými organizačními změnami. Tak se předpokládá účast na automatickém systému vybírání poplatků zabudováním odpovídajícího přístroje (On-Board-Unit) na daném vozidle. Zatímco přístroj dá k dispozici společnost provozovatelů Toll Collect po zaplacení mýtného ve výši

6 300 eur předem, jde zabudování jakož i poruchy při používání vozidla k tíži podniku. Pokud se má provést registrace na terminálu výběru mýtného manuálně, potom vedou s tím zpravidla spojené jízdy navíc a s vlastní registrací spojená časová ztráta k dodatečným nákladům. Obě metody manuálního systému, registrace na terminálu výběru mýtného a registrace přes internet, zatěžují navíc podnik náklady komplikovaným postupem při stornování a vracení, pokud je nutno jednou zaregistrované trasy změnit nebo dobu platnosti dané registrace překročit (zácpy na silnici!). Systém mýtného předpokládá jak různé varianty vybírání mýtného, tak i různé způsoby placení, odvislé od dané alternativy vybírání, jako je zúčtování příkazu, pohledávkové konto, tankovací karta, placení v hotovosti apod. Nezávisle na tom, jaký způsob placení bude zvolen nebo bude možno pro jednotlivý případ použít, neprovádí se placení mýtného a doručení peněz se strany příkazce zároveň. Mýtné se musí předfinancovat až k okamžiku doručení účtu nebo peněz, což je spojeno s dodatečnými likvidačními nebo kontokorentními náklady. Zavedení mýtného pro nákladní automobily povede i v oblasti správy k vícenákladům. Většina podniků bude muset zajistit organizační změny v oblasti účetnictví, kontroly a dispozic. Zde obzvláště bije do očí vynakládání času a personálu k obchodnímu průběhu mýtného včetně kontroly propočtu jeho výše, jakož i uzpůsobení dosud užívaných formulářů a uplatněného softwaru.

7 Tab. 4: Dodatečné daňové náklady na předfinancování dalších započítaných mýt na jeden rok na jedno vozidlo ve výši eur Zinssatz daňový tarif Geldeingansdauer in Tagen trvání příjmu peněz ve dnech KALIF a map&guide jako další pomoc při kalkulaci S dříve představenými BGL tabulkami lze výpočtem jednoduše zjišťovat vícenáklady z titulu mýtného na kilometr s nákladem a pro pokrytí nákladů potřebné přizpůsobení (zvýšení) cen. Tyto vícenáklady je přitom možno, rovněž jednoduše, rozlišovat podle relace, způsobu dopravy a jiných ukazatelů. Pokud se propočítávají dohromady poplatky mýtného, spojené s určitou jízdní trasou a, případně nebo, náklady přepravy, je možno využít kalkulačního programu KALIF, který je nabízen jako tzv. "funkční balíček" pro program plánování tras map&guide. KALIF rozšiřuje map&guide o specificky pro nákladní dopravu určenou mechanickou zručnost při kalkulacích, která umožňuje jak výpočet vlastních nákladů za výdaje, spojené s nabídkou, jakož i reprodukování výsledků k přezkoušení cenové nabídky. Pro výpočet musí uživatel zadat pouze pro vozidlo platnou výši mýtného za kilometr jízdy po dálnici. Poplatky mýtného jsou

8 vypočítány na základě zvoleného vedení trasy a jsou vykázány ve výsledné kalkulaci odděleně. Haustarifrechner (počítač firemních tarifů) - Další pomoc při výpočtech je tzv. Haustarifrechner, který byl vyvinut BGL ve spolupráci s Botzenhart management consulting. U tohoto systému se jedná - na rozdíl od KALIFu - o systém s podporou internetu, který lze vyvolat pomocí webové adresy Zatímco KALIF je zaměřen na úplné náklady, lze pomocí systému Haustarifrechner pokrýt oblasti "Přeprava dílčích partií" a "Doprava kusových zásilek". Haustarifrechner umožňuje uživateli rychle a pohodlně odvodit firemní tarify, odpovídající nákladům pro jmenované oblasti nebo i individuální dohody o cenách se zákazníkem. Mýtné pro nákladní automobily se považuje za samostatný nákladový faktor, takže se pro celou působnost tabulky firemních a zákaznických cen dají stanovit a zobrazit důsledky zavedení mýtného. Název originálu: Instrumente der Mautkalkulation Zdroj: Internationales Verkehrswesen (55), 2003, 7+8, s Překlad: Jiří Mencl Korektura: ODIS

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Prvních pět českých mýtných let v kostce #1: Mýto a financování infrastruktury #2: Mýto jako platební

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Dispatcher 3 Kniha jízd

Dispatcher 3 Kniha jízd Dispatcher 3 Kniha jízd 1 Obsah: Základní popis programu.. 3 Vložení vozidla.. 4 Vložení záznamu o jízdě.. 6 Import dat z GPS off-line jednotky LUPUS.. 8 Import tankovacích karet.. 10 Sloučení jízd v jednom

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte.

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Jméno firmy, právní forma dle obchodního rejstříku Zástupce (příjmení,

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE

KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav logistiky a managementu dopravy KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE Ing. Jan Tichý, Ph.D. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Mýto pro nákladní. Vyúčtování mýta. Aktualizované. www.toll-collect.de

Mýto pro nákladní. Vyúčtování mýta. Aktualizované. www.toll-collect.de CZ Mýto pro nákladní automobily v Německu Vyúčtování mýta Aktualizované vydání 2010 www.toll-collect.de Tři cesty, různé možnosti vhodné pro každou příležitost >>> 1 Pro plnou flexibilitu Vyúčtování s

Více

Seznam: Časté výrazy:

Seznam: Časté výrazy: Seznam: 1. Vydání OBU (dobíjecí PRE-PAY) 2. Vrácení OBU (dobíjecí PRE-PAY) 3. Výměna OBU (nefunkční za funkční) 4. Vydání předregistrované OBU (ke sjednané smlouvě POST-PAY) 5. Doplacení mýtného 6. Výpis

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

Mít přehled o nákladech

Mít přehled o nákladech Přednosti: Mít přehled o nákladech srovnání předměžné a konečné kalkulace výpočet ukazatelů, např. reprodukční náklady na 1 okno, čistá tržba atd. Cesta ke zvyšování rentability Abychom mohli účinně kontrolovat

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU Zahraniční cestovní výkaz je rozdělen do pěti listů: První list - "Povolení cesty" - obsahuje veškeré základní údaje o pracovní cestě, které jsou potřebné

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE

INFORMACE PRO UŽIVATELE CZ MÝTO PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY V NĚMECKU INFORMACE PRO UŽIVATELE Aktualizované vydání 2014 Z příkazu www.toll-collect.de OBSAH Předmluva... 1 1 Přehled... 2 2 Mýtná povinnost... 4 2.1 Předpisy o mýtné

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Dopady zavedení celoročních pátečních zákazů jízdy pro nákladní vozidla na dopravní společnosti

Dopady zavedení celoročních pátečních zákazů jízdy pro nákladní vozidla na dopravní společnosti Dopady zavedení celoročních pátečních zákazů jízdy pro nákladní vozidla na dopravní společnosti 1. Legislativní vymezení, zadání V současné době platí zákazy jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy pro

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem,

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem, 4.2 Podnikání na silniční infrastruktuře Pre-Pay (před uskutečněním zpoplatněné jízdy) uživatel si formou kreditu předplatí u operátora mýtné ve výši od 50,- do 500,- EUR (v hotovosti nebo tankovací či

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014 legislativa» NÁVoDY» ŠKolENí» TIPY, TRIKY» SoUTĚŽE» NÁVoDY» akce 1 VYDÁNÍ LEDEN 2014 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SoFTWaRE STEREo 22 Návody a postupy legislativa

Více

EBC*L zkušební formulář stupeň B

EBC*L zkušební formulář stupeň B EBC*L zkušební formulář stupeň B DÍLČÍ ZKOUŠKA 2: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, finanční plánování, financování Vážená uchazečko, vážený uchazeči! Vyplňte prosím všechna následující pole.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE

INFORMACE PRO UŽIVATELE MÝTNÉ PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY V NĚMECKU INFORMACE PRO UŽIVATELE Aktualizované vydání 2015 Z příkazu www.toll-collect.de Milí čtenáři, díky své poloze v srdci Evropy se Německo stalo frekventovaným centrem

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele MÝTO PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY V NĚMECKU Informace pro uživatele Z příkazu Jsme na cestě. Obsah 1. Přehled 6 2. Registrace 8 3. Možnosti zaúčtování 9 3.1 Automatické zaúčtování přes palubní přístroj 10 3.1.1

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele. Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212

Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele. Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212 Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212 CHARAKTERISTIKA POPLATKU ZA TNV 1. Co je silniční poplatek pro uživatele

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

Aktualizace podle dodatků MV ČR k 31.8.2008. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Aktualizace podle dodatků MV ČR k 31.8.2008. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hodnocení dopadů regulace po zpoplatnění všech silnic spravovaných státem tj. dálnic, rychlostních komunikací (D+R) a vybraných silnic I.třídy (VS

Více

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika Školení řidiču Scania Ceská ˇ republika Kateřina Hanzlíková, jednatelka společnosti EUROFRIGO Trucking, s.r.o. Systém Ecolution jsme si poprvé vyzkoušeli při testování nových tahačů EURO 6. Na základě

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 3 Faktor času Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Čas- ve

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci

Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Odborný seminář pro vedoucí kateder, tajemnice, administrátory projektů, pracovníky

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C Příloha C Část A Ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty regionální dráhy provozované Adwanced World Transport, a.s., pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění Cena za použití železniční

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity.

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity. Příklad na řízení pohledávek Podnik má roční objem realizace 18 mil. Kč, náklady na prodané zboží činí celkem 16 mil. Kč, z toho - fixní náklady...6 mil. Kč, - variabilní náklady...10 mil. Kč. Podnik poskytuje

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více