Tenký mapový klient HZS ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tenký mapový klient HZS ČR"

Transkript

1 MV GŘ HZS ČR Tenký mapový klient HZS ČR Návod plk. Ing. Jan Brothánek

2 Obsah Základní uživatelské rozhraní aplikace... 2 Volba podkladové mapy... 2 Pohyb s mapou... 2 Zobrazení vrstev... 5 Kontextové menu pravého tlačítka nad mapou... 6 Práce s volitelně zobrazovatelnými vrstvami... 8 Práce s widgety / rozšířeními... 9

3 Základní uživatelské rozhraní aplikace Volba podkladové mapy Volba podkladové mapy je realizována tlačítkem Podkladová mapa. Mapu lze vybrat prostým kliknutím na čtverec vyobrazující typ mapy nebo pomocí posuvníku. Posuvníkem lze oba typy podkladové mapy mezi sebou prolínat (výhodné u nepopsaných ortofoto snímků) a zobrazit informace z obou typů podkladových map. Pohyb s mapou Pro základní pohyb s mapou slouží ovládací prvky vyobrazeny níže (označeny červeným rámováním).

4 K pohybu s mapou lze přistupovat dvěma způsoby: 1. kliknu a chytím mapu a poté volně pohybuji

5 2. pomocí níže vyobrazených ovládacích prvků plný extend mapy pohyb mapou ve směru ukazatele předchozí / následující extend mapy přiblížení / oddálení mapy po měřítkové řadě volný posun Zvětšení / zmenšení výřezu mapy lupou výřezem Poznámka: Zvětšení zmenšení mapy výřezem po výběru nástroje se aktivuje možnost výběru obdélníkem mapu přiblížit / oddálit ve zvoleném rozsahu Stejnou funkcionalitu je možné obdržet po stisku klávesy shift (i když nebyl tento nástroj vybrán).

6 Zobrazení vrstev Zobrazení vrstev se děje pomocí tlačítka Více vrstev..., po rozkliknutí se zobrazí seznam dostupných vrstev pro zobrazení. Pro zobrazení vybrané vrstvy je potřeba jí aktivovat zaškrtnutím/kliknutím. Kliknutím na zvýrazněnou ikonu se zobrazí další možnosti rychlého nastavení zobrazení vrstvy.

7 Popis jednotlivých funkcí je patrný již z jejich názvu: Přibliž provede přiblížení na rozsah dané vrstvy Průhlednost definuje průhlednost vrstvy posuvníkem Posuň nahoru / dolů posune vrstvy v menu Více vrstev... Popis zobrazí popis vrstvy Kontextové menu pravého tlačítka nad mapou Po stisku pravého tlačítka nad mapou se zobrazí menu s nástroji (viz obr.). Jednotlivé funkce menu představují: Exportuj mapu do Nástroj exportuje mapu dle zvolených parametrů.

8 Zkopíruj souřadnice tohoto místa Po vybrání této volby se zkopírují souřadnice daného místa v souřadném systému S JTSK (např. X: Y: ). Transformuj a zkopíruj souřadnice tohoto místa Volba nabízí stejnou funkcionalitu, jako předchozí s rozšířením o možnost souřadnice transformovat do WGS84 v dekadickém (DD) a stupňovém tvaru (DMS). Tlačítkem zkopíruj a zavři je možné souřadnice zkopírovat do schránky počítače.

9 Přejdi na souřadnice Po zadání příslušných souřadnice se mapa přesune na zadanou souřadnici, opět je zde možné volit souřadnicové systémy (S-JTSK, WGS84 ve formátech DD a DMS). Práce s volitelně zobrazovatelnými vrstvami Po zobrazení vybrané vrstvy je možné prvek dané vrstvy identifikovat, to znamená zobrazit atributy zvoleného objektu. Postup je patrný z obrázku níže. Nejprve vyberu vrstvu a po té kliknu na vybraný zobrazený prvek mapy kliknutím. Po kliknutí je zobrazena tabulka s atributy/popisem objektu. Tabulka, kromě textu může dále obsahovat obrázek nebo hypertextový odkaz.

10 Práce s widgety / rozšířeními Routing / vyhledání optimální trasy dle zvolených paramatrů Tento widget je lokalizován v pravé postranní nabídce. Widget je defaultně schovaný proto je jej potřeba maximalizovat klikem na šedou ikonu (viz obrázek níže). Základní rozhraní widgetu

11 Princip fungování widgetu spočívá ve zvolení počátečního, průjezdních a koncového bodu a dále pak v definici parametrů vozidla. Pro zvolení počátečního bodu přetáhneme zelenou ikonu A nad požadované místo v mapě (např. MV GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha). Po té je možno tlačítkem přidat místo vložit další průjezdní body. V dalším kroku je možno nadefinovat parametry vozidla. Widget má defaultně přednastaveny 3 typy vozidel, pokud by dané předvolené typy nevyhovovali potřebám je možno je změnit, zaškrtnutím volby Upravit parametry (viz obrázek níže). Tato volba nám umožní změnit Váhu (v tunách), výšku a šířku (v metrech) automobilu pro, který bude počítaná optimální trasa.

12 Pro spuštění vlastního výpočtu optimální trasy slouží tlačítko Hledat. Pro smazaní bodů trasy slouží tlačítko Smazat. Po výpočtu se zobrazí itinerář jízdy. Itinerář je i zobrazen modrou linií nad mapou včetně počátečního bodů, průjezdních a koncového bodu trasy. Tlačítkem Přiblížit je možné trasu přiblížit. Tlačítkem Tisknout lze vytisknout itinerář trasy. Tlačítko Smazat vymaže trasu a itinerář. Jednotlivé části trasy nad mapou (modrá linie) jsou interaktivní stejně, tak jako položky itineráře (viz obrázek níže)

13 Fulltextové vyhledávání Widget je aktivován kliknutím na ikonu v nabídce nástrojů (ikona dalekohledu). Po kliknutí na ikonu je v pravé části zobrazeno okno widgetu, ve kterém probíhá samotné vyhledávání. Před samotným vyhledáváním je potřeba nejprve navolit množinu prohledávaných údajů, ikona ozubených kol. Množiny je možno mezi sebou libovolně kombinovat. Je však potřeba brát v úvahu, že čím větší množina prohledávaných údajů bude, tím bude provedení prohledání záznamů déle trvat.

14 Pro vlastní fulltextové vyhledávání se nejdříve přepneme zpět do zadávacího okna, ikona dalekohledu. Vyhledávaní probíhá, tak že se po zadání se v databázi vyhledávají textové řetězce, které obsahuji námi vložený text. Na příklad pro vyhledání ulice Kloknerova 26, Praha stačí zadat klok 26 pra (viz obrázek níže). Po provedení dotazu jsou vráceny všechny výsledky, ve kterých je obsažen námi zadaný řetězec. Ve výběru se lze pohybovat stisknutím klávesy šipka dolů. Může nastat situace, že námi zadaný řetězec je obsažen ve velkém množství záznamů, po té je pak potřeba vstupní řetězec konkretizovat (viz obrázky níže). Pro příklad může posloužit řetězec nám.

15 Po zadání řetězce je zobrazeno 1000 výsledů vyhledávání (aplikace je omezena právě na 1000 záznamů). Proto je potřeba vstupní řetězec dále konkretizovat, např. nám edv ben Výsledek vyhledávaní. Najdi nejbližší jednotku IZS Widget je aktivován kliknutím na ikonu v nabídce nástrojů (ikona červené vlajky). Po kliknutí na ikonu je v pravé části zobrazeno okno widgetu, ve kterém probíhá samotné vyhledávání nejbližší jednotky IZS.

16 Widget funguje obdobným způsobem jako routovací widget. Nejprve je potřeba vybrat vyhledávané jednotky IZS (PČR, HZS ČR, ZZS), dále je pak potřeba přetáhnout nad mapu ikonu vlajky pro označení místa ze kterého se budou hledat nejbližší jednotky. Tlačítkem Hledat se provede vlastní vyhledání. Pro lepší ilustraci je vhodné zobrazit vrstvy dislokací jednotek PO, služebny PČR a výjezdové místa ZZS krajů.

17 Po proběhlém výpočtu tras k nejbližší jednotce je nutno vybrat zobrazení dané trasy z rolovacího okna. JSDI Jednotný systém dopravních informací Widget je aktivován kliknutím na ikonu v nabídce nástrojů (ikona čer. výstražného trojuhelníku). Po kliknutí na ikonu je v pravé části zobrazeno okno widgetu, ve kterém probíhá samotné zobrazení informací JSDI. Dále se pak zobrazí přehled nad mapou ve formě ikon (ikony jsou opět interaktivní)

18 Informace je možné podle kraje filtrovat. Filtr lze vymazat ikonou odpadkového koše, v případě že daný filtr neobsahuje žádné informace je automaticky zrušen. Záložky Widget je aktivován kliknutím na ikonu v nabídce nástrojů (ikona otevřené knihy).

19 Po kliknutí na ikonu je v pravé části zobrazeno okno widgetu, ve kterém probíhá samotné zobrazení záložek. Záložky slouží k rychlému přesunu do předem vytipovaných lokalit. Je zde možnost přednastavit si záložky pro vybrané oblasti. Každý uživatel si může uložit své záložky, které vyhovují jeho potřebě. Záložku lze přidat ikonou otevřené knihy s plus, je nutno si záložku pojmenovat. Kliknutím na ikonu otevřené knihy se lze vrátit na seznam záložek. Záložka uživateli zůstává i při zavření aplikace. Zrušit záložku lze pomocí tlačítka odebrat, které je u dané záložky. Záložky se vymažou v případě výmazu historie webového prohlížeče. Kreslení Widget je aktivován kliknutím na ikonu v nabídce nástrojů (štětce a palety). Po kliknutí na ikonu je v pravé části zobrazeno okno widgetu, ve kterém probíhá samotné zobrazení nástrojů pro kreslení. Tato záložka umožňuje práci s grafikou, kterou si vytvoříte.

20 V základním menu je možnost zvolit si vhodný tvar, díky kterému vystihnete požadovanou grafiku, včetně písma. Po výběru tvaru se zobrazí nastavení parametrů, tímto lze jednotlivé grafice nastavit barvu, průhlednost, ohraničení a mnoho dalšího. Důležité je, že po zvolení tvaru je nutné zvolit baru a následně až kreslit do mapy. Pokud se to to neprovede, je grafika nakreslena s defaultně nastavenou barvou a nelze ji změnit. Nakreslenou grafiku lze vymazat tlačítkem Smaž kresbu. Je možné grafiku překreslit přímo v mapě, bez nutnosti mazání. A to pomocí "kliku" myší na objekt. Zobrazí se tam lomové body objektu, se kterými jde pracovat. V případě linie nebo polygonu lze určit měření (zaškrtnutím volby Ukaž měření ) dále je pak nutno nastavit jednotky vzdálenosti i plochy. Tisk Widget je aktivován kliknutím na ikonu v nabídce nástrojů (štětce a palety).

21 Po kliknutí na ikonu je v pravé části zobrazeno okno widgetu. Tato funkce umožňuje tisk daného aktuálního výřezu mapy. V případě nainstalované PDF tiskárny (PDF printer) je možné si ji uložit do PDF. V okně je nutno vyplnit titul mapy a podtitul. Stiskem tlačítka Tisk je spuštěn vlastní tisk. Nahrej shapefile Widget je aktivován kliknutím na ikonu v nabídce nástrojů (zelených čtverečků). Po kliknutí na ikonu je v pravé části zobrazeno okno widgetu, ve kterém probíhá samotné zobrazení nástrojů pro nahrání souboru shapefile.

22 Co je to shapefile? Shapefile nebo anglicky Esri Shapefile je datový formát pro ukládání vektorových prostorových dat pro geografické informační systémy. Je vyvinutý a řízený firmou Esri jako otevřený formát pro datovou interoperabilitu mezi Esri a ostatními softwarovými produkty. Shapefily prostorově popisují geometrické body, linie a plochy: v mapách mohou například reprezentovat výšky, vrstevnice a lesy. Každý prvek pak může obsahovat atributy, které daný prvek popisují. Shapefile ukládá netopologickou geometrii a atributovou informaci pro prostorové prvky v jedné datové sadě. Geometrie prvku je ukládána v podobě vektorových souřadnic. Jeho velkou výhodou oproti jiným datovým zdrojům je rychlé vykreslování a možnost editace [http://cs.wikipedia.org/wiki/shapefile]. Postup nahrání shpafile je obsažen v okně widgetu. Pro nahrání archivu slouží tlačítko Nahrej shapefile z lokálního uložiště. Po té je potřeba vybrat cestu k uloženému archivu. Google StreetView Widget je aktivován kliknutím na ikonu v nabídce nástrojů (žlutého panáčka). Po kliknutí na ikonu je v pravé části zobrazeno okno widgetu, ve kterém probíhá samotné zobrazení nástrojů pro Google Streetview.

23 Důležitým předpokladem pro spuštění okna se Streetview je možnost povolit vyskakovací okna. Princip fungování tohoto widgetu spočívá v přetažení žlutého panáčka nad komunikaci či požadované místo. Pro lepší manipulaci je vhodnější provádět přesunutí v měřítku 1:2000. Pokrytý Streetview ČR je stejné, jako na Google Maps. Nahrej data z Excelu Widget je aktivován kliknutím na ikonu v nabídce nástrojů (excel ikony). Po kliknutí na ikonu je v pravé části zobrazeno okno widgetu, ve kterém probíhá samotné zobrazení nástrojů pro nahrání dat z Excelu.

24 Widget slouží pro zobrazení dat uložených v Excelu. Princip fungování je následující, data v Excelu musí obsahovat sloupec se souřadnicemi X a Y a dále pak sloupce s atributy. Další důležitá náležitost je nastavit správně formát sloupců (číslo, text atd). Pro výběr souboru slouží tlačítko Nahrej soubor. Po načtení souborů je potřeba vybrat atributy, sloupce souřadnic a jejich systém. Dále pak pomocí ikony ozubeného kola je možné nastavit zobrazení tzn. značku, barvu atd. Klikem na tlačítko Přidej do mapy se data načtou.

25 Styl podkladové mapy Widget je aktivován kliknutím na ikonu v nabídce nástrojů (plechovka barvy se štětcem). Po kliknutí na ikonu je v pravé části zobrazeno okno widgetu, ve kterém probíhá samotné zobrazení volby stylů. Název stylu odpovídá barevnému stylu mapy. Pro změnu stačí pouze pomocí přepínacích tlačítek změnit volbu.

26 Měření Widget je aktivován kliknutím na ikonu v nabídce nástrojů (svíjející metr). Po kliknutí na ikonu je v pravé části zobrazeno okno widgetu, ve kterém probíhá samotné zobrazení nástrojů pro měření. Princip práce s widgetem je obdobný, jako u kreslení. Nejprve je potřeba zvolit obrazec pomocí něhož chceme měřit, nastavit jeho barvu a styl čáry, šířku a průhlednost a na konec nastavit jednotky měření. Po té můžeme vynášet nad mapou.

27 Práce s více spuštěnými widgety

28 Ve zvýrazněné oblasti se nachází tlačítka, které umožnují pohyb s okny widgetů. Při nasměrovaní, kurzoru myši nad tlačítko je zobrazena jeho funkce. Tlačítka umožňují widgety posouvat nahoru a dolů nebo je schovat. V případě že máme otevřeny widgety, které jsou, mimo rozsah monitoru můžeme se přesunout na první nebo poslední widget. -KONEC -

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Datum: 29. 5. 2015 Verze: 1.1 GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ:: CZ634 819 01 Zpracováno

Více

Geosense Geoportál návod k použití

Geosense Geoportál návod k použití Geosense Geoportál návod k použití 1 / 22 OBSAH ÚVOD - O GEOPORTÁLU... 3 SPUŠTĚNÍ GEOPORTÁLU... 4 POHYB V MAPĚ... 5 Ovládací kříž... 5 Použití myši... 5 Použití klávesnice... 6 OVLÁDACÍ PRVKY... 7 Základní

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o.

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o. Map Explorer I Manuál Map Explorer Obsah 0 4 Část I Úvod 1 Instalace software... 4 2 První spuštění... 4 3 Otevření mapy... 7 4 Ukončení programu... 8 Část II Práce s Map Explorerem 1 Přehled 10... 10

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Obsah Práce s mapou... 2 Zobrazení mapy... 2 Mapové okno... 3 Přehledka... 4 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 6 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Definiční

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT

UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT UNIVERZÁLNÍ TENKÝ KLIENT Mapového serveru Hasičského záchranného sboru ČR 1 Obsah Základní ovládací prvky... 4 Vyhledávání... 10 Adres... 10 JPO... 12 Kilometráž vodních toků... 13 Kilometráž železnic...

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

T-MOBILE AUTOPARK. Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel. 1 Jak začít... 2 1.1 Jak se přihlásit... 2

T-MOBILE AUTOPARK. Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel. 1 Jak začít... 2 1.1 Jak se přihlásit... 2 T-MOBILE AUTOPARK Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel Obsah 1 Jak začít... 2 1.1 Jak se přihlásit... 2 1.2 Změna hesla... 3 1.3 Jak pracovat s aplikací... 3 1.3.1 Okno Průzkumník... 4 1.3.2

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

PC-DRAW. Program na malování plánků dopravních nehod. Uživatelský návod Český jazyk Žilina, březen 2014

PC-DRAW. Program na malování plánků dopravních nehod. Uživatelský návod Český jazyk Žilina, březen 2014 PC-DRAW Program na malování plánků dopravních nehod Uživatelský návod Český jazyk Žilina, březen 2014 Verze 10.0 Qc Dr. Steffan Datentechnik Linz, Rakousko DSD Slovakia s.r.o., Lietava, Slovenská republika

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí verze 7.5 Miloš Liberko Jaroslav Polášek Emil Vlasák 2 Autoři programu Autoři programu RNDr. Miloš

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna... 602Album Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3 Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...5 Ovládání 602Album myší...6 Přetažení (přesun Drag&Drop)...6

Více

Nápověda k systému CCS Carnet 2014

Nápověda k systému CCS Carnet 2014 Nápověda k systému CCS Carnet 2014 Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k pořízení nejnovějšího telematického systému v České republice CCS Carnet. V následujících

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více