Programy Investování. investičního životního pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programy Investování. investičního životního pojištění"

Transkript

1 Programy Investování investičního životního pojištění

2 Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí klientům rozmanitou nabídku programů investování. Prostřednictvím těchto programů si každý klient může určovat individuální rizikový profil investiční složky svého investičního životního pojištění výběrem podkladových referenčních investičních nástrojů, lišících se svým výnosovým potenciálem a mírou rizika. Nabídka programů investování je koncipována tak, aby pokryla široké investiční spektrum a umožnila atraktivní výběr jak klientům preferujícím tradiční konzervativní hodnoty, tak i klientům, kteří jsou pro zvýšení výnosového potenciálu připraveni podstoupit vyšší riziko. Klienti mají možnost volby základních programů investování, které jsou zaměřené vždy jen na jeden typ investičních aktiv nebo mohou vybírat ze čtyř tzv. profilových programů investování, jejichž složení odpovídá obecným kategoriím investorů (dle ochoty akceptovat riziko), přičemž kompozice podkladových aktiv se za účelem optimálního využití investičního potenciálu mohou měnit dle aktuální situace na finančních trzích. Programy investování lze libovolně vzájemně kombinovat a v průběhu pojistné doby kdykoli měnit. Základní programy investování Každý z deseti základních programů investování je zaměřen na jeden typ podkladových aktiv (nástroje peněžního trhu, dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem, akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem nebo nemovitosti). Jak jednotlivé programy kombinovat záleží jen na vás. Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu jsou považovány za jednu z nejbezpečnějších forem investování. Jedná se o investiční nástroje se splatností zpravidla do jednoho roku, u nichž je již při jejich nákupu možné s velkou určitostí predikovat výnos. Jejich nevýhodou je nižší výnosový potenciál. Do této skupiny lze zařadit např. bankovní depozita, směnky apod. Peněžní trh Riziko Prostředky jsou uloženy v termínovaných vkladech, případně v dalších instrumentech peněžního trhu. MetLife klade při výběru partnerských bank zvláštní důraz na jejich stabilitu a vysoký stupeň nezávislého ratingového ohodnocení. Cílem programu je dosahování stabilního růstu bez cenových výkyvů a lze jej považovat za velmi konzervativní. Do byl nabízen pod názvem Peněžní program investování. Prostředky jsou umístěny do vybraných bankovních depozit denominovaných v Kč. Chcete-li získat podrobnější informace nebo odpovědi na otázky, budeme rádi, když se obrátíte na svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo zavoláte naši Zelenou linku

3 Dluhopisy Dluhopisy jsou cenné papíry, které vyjadřují závazek emitenta a zpravidla poskytují určitý úrokový výnos. Emitent je povinen vyplácet investorovi stanovený úrok a ve stanovenou dobu uhradit závazek představovaný dluhopisem. Tržní cena dluhopisu může v čase kolísat. Investice do dluhopisů s sebou přináší určité investiční riziko odrážející bonitu emitenta a jeho schopnost dostát závazkům, dobu splatnosti dluhopisu, tržní situaci apod. Dluhopisy Riziko Program investování Dluhopisy představuje investici do státních dluhopisů a dluhopisů emitovaných významnými společnostmi finanční, průmyslové a obchodní sféry. Program je určen pro klienty očekávající dlouhodobě stabilní výnos, kteří jsou však připraveni podstoupit poněkud vyšší riziko než u programu Peněžní trh. Do byl nabízen pod názvem Výnosový program investování. Podkladová aktiva tohoto programu investování představují samostatné portfolio sestavené z dluhopisů denominovaných v Kč, které je exkluzivně pro MetLife spravováno společností ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. Státní dluhopisy Riziko Program investování Státní dluhopisy je představován z více než 50% investicemi do státních dluhopisů regionu střední a východní Evropy s dominancí českých státních dluhopisů. Část prostředků může být však zainvestována i do korporátních dluhopisů v rámci uvedeného regionu. Po přechodnou dobu mohou být prostředky umístěny i do nástrojů peněžního trhu. Program je určen pro klienty očekávající dlouhodobě stabilní výnos, kteří jsou však připraveni podstoupit určité riziko, které s sebou přináší investice do dluhopisů, jejichž tržní cena může v čase kolísat. Prostředky jsou investovány do dluhopisů denominovaných v Kč v rámci fondu WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, spravovaného WOOD & Company investiční společností, a.s. Dluhopisy rozvíjejících se trhů Riziko Program investování Dluhopisy rozvíjejících se trhů představuje investici do dluhopisů emitovaných v zemích patřících do kategorie tzv. rozvíjejících se trhů (tzv. emerging markets). Do této kategorie jsou dnes řazeny např. země Latinské Ameriky, východní Evropy, Asie, Afriky a Rusko. Výnosovým potenciálem a rizikovým profilem se investice do dluhopisů rozvíjejících se trhů podobají více investicím do akcií než investicím do běžných dluhopisů. Podkladová aktiva tohoto programu investování představují podílové jednotky fondu BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Local Classic.

4 Nemovitosti Nemovitosti jsou jednou z nejtradičnějších a nejoblíbenějších investic. Ačkoliv jsou investice do nemovitostí zpravidla spojeny s vyšším investičním rizikem, jsou považovány za vhodný nástroj diverzifikace portfolia, neboť jejich výnos se obvykle pohybuje nezávisle na akciích a dluhopisech. Program je zaměřen na investice do nemovitostí v rámci celého světa. Nemovitosti Riziko Program investování Nemovitosti se zaměřuje zejména na investice do nemovitostí, nemovitostních fondů a dalších investičních nástrojů, jejichž výnos je odvozen od vývoje realitních trhů. Geografické ani sektorové omezení investic v rámci realitních trhů není stanoveno. Investiční riziko tohoto programu investování lze obecně charakterizovat jako vyšší střední až vysoké. Podkladová aktiva tohoto programů investování jsou představována otevřenými podílovými fondy European Property Fund a Asia Pacific Property Fund, jejichž správcem je společnost Aviva Investors. Akcie Akcie je cenný papír, který zakládá svému majiteli podíl na majetku akciové společnosti. Při zvolení některého z akciových programů investování je třeba vzít na vědomí značné riziko zejména krátkodobého kolísání cen akcií, a tím i kapitálové hodnoty pojištění. V dlouhodobém horizontu však nabízejí potenciál vyššího výnosu než ostatní investiční nástroje. Akcie středoevropské Riziko Program se zaměřuje zejména na investice do akcií obchodovaných na burzách střední a východní Evropy (s převládajícím zaměřením na Českou republiku) nebo akciových indexů a fondů, jejichž vývoj je od těchto akcií odvislý. Podkladová aktiva tohoto programu investování představují samostatné akciové portfolio, které je exkluzivně pro MetLife spravováno společností ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. Akcie evropské Riziko Tento program investuje do akcií evropských společností či do dalších instrumentů (např. akciových indexů, akciových fondů apod.), jejichž vývoj je od vývoje těchto akcií odvislý. Podkladová aktiva tohoto programu investování představují podílové jednotky fondu Pan European Equity Fund, jehož správcem je společnost Aviva Investors.

5 Akcie světové Riziko Tento program investuje do světových akcií včetně akciových indexů a fondů. Geografické ani sektorové omezení není stanoveno. Program byl do nabízen pod názvem Akcie globální. Podkladová aktiva tohoto programu investování představují podílové jednotky fondu Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value, který je zaměřen na investice do světových akcií bez geografického a sektorového omezení. Akcie nerostné bohatství Riziko Tento program investuje do akcií nebo akciových indexů a fondů společností, které se zabývají distribucí, těžbou, financováním a obchodem s kovy, nerostným bohatstvím, energetickými zdroji, papírenskými a lesnickými produkty, chemikáliemi apod. Podkladová aktiva pro daný program představují podílové jednotky fondu Aberdeen Global World Resources Fund, který se celosvětově zaměřuje na firmy odpovídající charakteristice programu. Akcie světové World Index Riziko Tento program investuje do finančních instrumentů zaměřených na dosažení výnosu odpovídajícímu výkonnosti indexu světových akciových trhů (MSCI World nebo příbuzného). Část prostředků fondu může být umístěna i prostřednictvím nástrojů peněžního trhu. Geografické ani sektorové omezení není stanoveno. Cílem programu je dosažení výraznějšího výnosu v dlouhodobém časovém horizontu, je však třeba vzít na vědomí značné riziko zejména krátkodobého kolísání cen akcií, a tím i ceny podílových jednotek tohoto programu investování. Podkladová aktiva tohoto programu jsou investována do burzovně obchodovaného fondu (ETF Exchange Traded Fund) ishares MSCI World, jehož měnou je EUR. Informace o programech investování naleznete také na Tento reklamní materiál má za cíl upozornit na služby či produkty v něm uvedené a vzhledem ke své formě a omezenému rozsahu nemůže obsáhnout veškeré aspekty dané problematiky. Uživatelé by se před konáním nebo zdržením se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu měli nejprve detailně seznámit i s kompletní smluvní dokumentací vztahující se k danému pojistnému produktu investičního životního pojištění. Minulé výnosy nejsou zárukou ani indikací budoucích výnosů a hodnoty investic mohou v čase kolísat. MetLife pojišťovna a.s. neakceptuje ani jakékoliv nároky na odškodnění za kroky a úkony související s tímto materiálem. MetLife pojišťovna a.s., Londýnská 41, Praha 2, Zelená linka: ,

6 Profilové programy investování Nevíte si rady s výběrem nejvhodnějšího programu investování nebo nemáte čas pravidelně sledovat vývoj na finančních trzích? Právě pro vás jsme připravili čtyři profilové programy investování vzájemně se lišící svým rizikem, a tím i výnosovým potenciálem. Na rozdíl od základních programů investování, které jsou tvořeny převážně jedním druhem podkladových aktiv, profilové programy představují takovou kombinaci různých typů aktiv, která odpovídá riziku daného programu, resp. hlavním rizikovým kategoriím investorů. Struktura aktiv daného profilového programu se může měnit v závislosti na vývoji finančních trhů. Konzervativní + Riziko Program investování Konzervativní+ je určen klientům preferujícím jistotu výnosů. Program je tvořen zejména investičními nástroji s nízkou nebo střední mírou rizika, jako jsou depozita a další nástroje peněžního trhu, státní i podnikové dluhopisy apod. Do rizikových finančních instrumentů (např. akcie) může být investováno max. 10 % prostředků. Prostředky jsou umístěny do vybraných podkladových aktiv, jejichž zastoupení odpovídá zvolenému rizikovému profilu při splnění stanovených limitů pro zastoupení rizikových aktiv. Kombinovaný + Riziko Program investování Kombinovaný+ se vyznačuje vyšším rizikem než program Konzervativní+, ovšem odměnou za vyšší podstoupené riziko je vyšší potenciální výnos. Program je tvořen z větší části méně nebo středně rizikovými finančními instrumenty (např. bankovní vklady, dluhopisy apod.), maximálně 40 % prostředků programu investování představují rizikovější aktiva (např. akcie). Prostředky jsou umístěny do vybraných pokladových aktiv, jejichž zastoupení odpovídá zvolenému rizikovému profilu při splnění stanovených limitů pro zastoupení rizikových aktiv. Dynamický + Riziko Program investování Dynamický+ nabízí potenciál vysokého zhodnocení při vysokém riziku. Až 70 % prostředků tohoto programu je investováno do finančních instrumentů rizikové povahy (např. akcie). Zbývající část je investována do méně rizikových instrumentů (např. bankovní vklady, dluhopisy apod.). Podkladová aktiva tohoto programu investování představují podílové jednotky fondu Partners Universe 10, otevřený podílový fond, spravovaného společností Partners investiční společnost, a. s. Agresivní multibrand Riziko Program investování nabízí agresivní investiční strategii zaměřenou na maximalizaci výnosového potenciálu při současné ochotě podstoupit vysoké riziko. Až 100 % prostředků tohoto programu je investováno do finančních instrumentů rizikové povahy (např. akcie, akciové fondy, komodity apod.). Podkladová aktiva tohoto programu investování představují podílové jednotky fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, spravovaného společností Partners investiční společnost, a. s. Měnové riziko a jeho zajištění Upozornění pro klienta: pokud investujete do programu investování, jehož podkladová aktiva jsou v cizí měně, jsou výnosy ovlivněny nejen výkonností podkladových aktiv, ale i kolísáním kurzů měn. Pojistitel si vyhrazuje právo případného zajištění podkladových aktiv proti tomuto riziku. Máte-li zájem o Vyvážený, Strategický nebo Mezinárodní program, máte samozřejmě i nadále možnost si tyto programy zvolit. Informace o nich naleznete na našich internetových stránkách nebo je můžete získat od svého pojišťovacího zprostředkovatele. 12/07 M BR_PI 1.0

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ KAMARÁD

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ KAMARÁD INFORMACE K POJIŠTĚNÍ KAMARÁD Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím, které mohou být podstatné pro Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu. Níže naleznete základní obecné informace o pojišťovně

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Představení společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s., (dále IKS ) se

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST

Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Praha, 6. února 2013 Společnosti Fincentrum, PwC Česká republika a odborný

Více

Asset Management správa peněz nebo nemovitostí?

Asset Management správa peněz nebo nemovitostí? Asset Management správa peněz nebo nemovitostí? Odborný seminář vázaného zástupce pro službu přijímání a předávání pokynů Conseq Investment Management, a.s. Burzovní palác Rybná 682/14 110 05 Praha 1 1

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ FORBES INVESTIČNÍ PRŮVODCE 42 PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ Zapomeňte na důchodovou reformu i na všechny její pilíře. Zkušení investoři se umějí porozhlédnout po světě a postavit si svůj penzijní plán

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Příležitosti a úskalí akciového trhu

Příležitosti a úskalí akciového trhu Investování Akciový trh Příležitosti a úskalí akciového trhu Roman Ptáček Dlouhý investiční horizont, vysoké výnosy a s tím související vysoké riziko. To jsou charakteristiky akciového trhu. Jaké jsou

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UM2C... 8 Zvláštní pojistné podmínky připojištění... 11 ZPP

Více