Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo A. Základní údaje o škole Hlavní účel a předmět činnosti Vzdělávací program školy Klima školy Zařízení školy Krátkodobé a dlouhodobé cíle Krátkodobé cíle Dlouhodobé cíle Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů Stupně řízení Přehled oborů vzdělání v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení pro rok 2013/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle stupně vzdělání Zpráva o činnosti dětského domova a internátu B. Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Výnosy-rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci 24 poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých 26 účelových znaků. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých 27 účelových znaků.. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Doplňková činnost.. 31 Výsledek hospodaření 32 C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce Investiční fond Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Fond odměn. 36 Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

2 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace D. Závodní stravování zaměstnanců organizace.. 1. Způsob zajištění stravování, kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů, způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin E. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok Investiční činnost Opravy a údržba majetku Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Informace o inventarizaci majetku Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku F. Pohledávky a závazky organizace Pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníku u pohledávek starších 1 rok 2. Závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek G. Výsledky kontrol, informace o dalších kontrolách H. Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou 73 I. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2044 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J. Tabulková část k rozborům hospodaření školského zařízení Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

3 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení v roce 2013 Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva o hospodaření, provoz environmentální příspěvkové organizace a ekologie v praxi. Témata zdánlivě nesouvisející, ale opravdu jen zdánlivě. Zřizovatelem schválená Pravidla provozu environmentální příspěvkové organizace nás nezaskočila, neboť většinu těchto požadavků realizujeme již několik let. Ať se jedná o třídění odpadu do sběrných nádob, dílčí zateplování objektu, postupná výměna svítidel a žárovek za zářivky či úsporné žárovky, hlídání spotřeby všech energií až po nákupy nové, úspornější techniky. Do této filozofie spadá i realizace nové kotelny v zahradnictví v minulém roce, kterou jsme pořídili z vlastních zdrojů. Také již několik let provádíme opětovnou recyklaci a plnění tiskových tonerů. Jsme zapojeni do mezinárodního programu EKOŠKOLA a LES VE ŠKOLE s cílem nejen se chovat ekologicky, ale zapojit do jednotlivých činností i naše děti. Při splnění všech těchto cílů i jednotlivých činností chráníme naše životní prostředí nejen pro nás, ale i pro příští generace. Hmatatelným výstupem je pak úspora finančních prostředků, která není nezanedbatelná. A to je náš dlouhodobý cíl. Mgr. Tomáš Široký ředitel Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

4 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace A) Základní údaje o škole 1. Hlavní účel a předmět činnosti Na základě rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podle 13 odst. 2 a 13b odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od název školy Speciální školy a Dětský domov, Velké Heraltice, Opavská 1, se mění: Název zařízení: Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Právní forma : Příspěvková organizace IČO: Adresa: Opavská Velké Heraltice Číslo datové schránky: p3mfsmf Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Právní forma: kraj, IČO: Ředitel zařízení, jméno, příjmení: Mgr. Tomáš Široký Datum zařazení do sítě škol: 13. prosinec Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok 2013

5 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Škola sdružuje: 1. Základní školu IZO: praktickou - speciální 2. Střední školu IZO: a) Zednické práce b) Květinářské práce květinářské a aranžérské práce c) Zahradnické práce d) Praktickou školu dvouletou 3. Internát IZO: Dětský domov IZO: Školní jídelnu IZO: Údaje o vedení školy Mgr. Tomáš Široký ředitel Ing. Miroslav Koudela statutární zástupce ředitele Ing. Gabriela Sglundová zástupce ředitele pro odborný výcvik Mgr. Jana Bartková vedoucí vychovatelka Radomíra Koňaříková účetní školy Jana Blažejová hospodářka školy Koncepce školy Základní cíl naší organizace - výchova a vzdělávání žáků s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole nebo v základní škole praktické, rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami - připravit naše žáky a studenty na co nejméně bolestný vstup do života při ukončení ústavní výchovy a odchodu z našeho zařízení Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

6 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace 1. 1 Vzdělávací program školy Základním prostředkem k dosažení cílů je: poskytování základního vzdělání, plnění vzdělávacího programu základní školy praktické nebo základní školy speciální výchova a vzdělávání a zájmová činnost žáků v době mimo vyučování a v době školních prázdnin poskytování celodenní výchovy a ubytování žákům v DD a internátě poskytování středního odborného vzdělání ukončeného úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky v odborném učilišti poskytování odborné přípravy v učebních oborech s upravenými učebními plány žákům, kteří úspěšně ukončili devátý ročník základní školy speciální připravování pro výkon povolání odpovídajících příslušnému učebnímu oboru poskytování přípravy pro výkon jednoduchých činností žáků, kteří jsou schopni samostatně pracovat, ale jejichž pracovní a společenské uplatnění musí být řízeno jinými osobami příprava žáků, kteří úspěšně ukončili základní školu praktickou a dále žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku základní školy praktické, případně základní školy speciální, v odůvodněných případech žáky, kteří ukončili neúspěšně devátý ročník základní školy, na studium v praktické škole příprava žáků, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole praktické nebo speciální, zabezpečování stravování žáků a pracovníků školy ve školní jídelně 1.2 Klima školy zaměřit se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů, ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí vytvářet na škole atmosféru, kdy veškeré iniciativní návrhy učitelů jsou projednávány, zvažovány, popřípadě finančně, materiálně a organizačně zabezpečovány 1.3 Zařízení školy Vybavení školy: 2 třídy na základní škole praktické, 5 tříd na střední škole a 1 třída na praktické škole, počítačová učebna, učebna cvičné kuchyně, 2 místnosti posilovny, tělocvična, dřevodílna, kovodílna, keramická dílna, školní knihovna, počítačová knihovna, žákovská knihovna. Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

7 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Velké plány máme i se zámeckým parkem, který je také využíván pro doplňkové činnosti při výuce. Začali jsme s budováním naučné stezky a chceme zde zřídit přírodní učebnu, kterou bychom využívali nejen pro výuku EVVO, ale i pro další činnosti v dopoledních i odpoledních hodinách. 1.4 Krátkodobých a dlouhodobých cílů Krátkodobé cíle Zahájení školního roku V minulém školním roce jsme si stanovili tyto krátkodobé cíle: - pokračovat ve filozofii komunitní škola, udržovat vazby s blízkým i širokým okolím, - nadále pokračovat v obnově zámeckého parku a přilehlých prostor, - realizace akce oprava izolace a okapového chodníku u příjezdu k terase, oprava botárny na DD, dokončení rekonstrukce cvičné kuchyně, realizace nátěrů obložení v přízemí, - realizovat II. etapu projektu EU peníze školám pro SŠ, - vybavení DD počítači jednotlivé rodinné skupiny, - nadále zkvalitňovat plán EVVO, znova se přihlásit do soutěže EKOškola Moravskoslezského kraje. Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

8 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Pro tento školní rok jsme si stanovili tyto dílčí priority: - nadále pokračovat ve filozofii komunitní škola, udržovat vazby s blízkým i širokým okolím, propagovat naše zařízení, - na základě vypracovaného dendrologického posudku pokračovat v obnově zámeckého parku a přilehlých prostor - realizace akce modernizace technického prostoru v zahradnictví, výměna skel skleníků za polykarbonát s cílem uspoření finančních prostředků za vytápění, - zakoupení nového konvektomatu do kuchyně, - realizovat II. etapu projektu EU peníze školám pro SŠ, - dovybavení DD - kuchyňky jednotlivých RS, pokračovat v nátěrech či výměně obložení, RS pro matky s dětmi, - pokračovat v zapojení do soutěže EKOškola Moravskoslezského kraje, ekologizace školy i DD Dlouhodobé cíle Jedná se zejména o tyto cíle: - pokračovat v trendu zapojení našich dětí do projektů, jak krajských tak i dalších, s cílem nejen získání a prohloubení dílčích kompetencí, ale i co nejlepší přípravy na budoucí povolání a přechod do samostatného života, - nadále prohlubovat spolupráci s partnery za účelem realizace odborného výcviku, pobytů dětí v přírodě a zimního pobytu školy v přírodě na základě uzavření smluv o partnerství a vzájemné spolupráci - zapojit se do grantů s cílem získání prostředků či jiných benefitů z fondů EU či jiných fondů, navazovat spolupráci s nadacemi a dalšími potenciálními partnery, období bylo zajištěno nejen vzdělávání a výchova a to jak ve škole tak i na DD, ale i různorodé kulturní a sportovní aktivity a činnosti, pobyty a v neposlední řadě i opravy a rekonstrukce majetku, který máme ve správě, - dále rozvíjet spolupráci s PdF Olomouc a ústavem speciálněpedagogických studií, dále s organizací TRIGON a.s. Ostrava - např. Evropské dny handicapu Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů Stanovené krátkodobé a dlouhodobé cíle se nám podařilo splnit a dále plníme. Jedině na požadované velké rekonstrukce ( hlavní kotelna, příjezdová komunikace..) se nám ze strany zřizovatele nedostává finančních prostředků. Jinak byl rok 2012 i celý školní rok 2012/2013 po stránce ekonomické nejlepší za celou dobu naší existence. Výsledek hospodaření za rok 2012 skončil ,04 Kč. Z ušetřených prostředků budeme letos realizovat akci - modernizace technického prostoru v zahradnictví. Kromě kladného hospodářského výsledku jsme dále získali od sponzorů 55021,- Kč v nepeněžním plnění a 50000,- Kč v peněžním plnění (finanční dary účelové). Ale hlavně - jedna firma ním poskytla finanční dar ve výši ,- Kč na zakoupení osobního automobilu Renault 8+1 míst, který slouží k zajištění naší činnosti. Dlouhodobě se nám osvědčuje filozofie komunitní školy, kde se mimo jiné i učíme soužití většiny s menšinami. Chceme i nadále pokračovat ve spolupráci s ostatními subjekty a organizacemi či jednotlivci, velký důraz klademe na zapojení do projektů. Prostě snažit se o ještě větší propagaci našeho zařízení. 8 Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok 2013

9 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace 2. Stupně řízení Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

10 3. Přehled oborů vzdělání v souladu se zápisem ve školském rejstříku V aktuálním školním roce škola zajišťovala služby v resortu vzdělávání a výchovy mládeže v tříletých oborech středního vzdělání s výučním listem a v dvouleté praktické škole střední vzdělání. Základní škola: - ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, č.j. 393/2007, s platností od 31.srpna 2007 Škola pro radost Základní škola speciální: - učební osnovy MŠMT ČR schváleny pod č.j /97-22, s platností od 1. září 1997 (dobíhající) - ŠVP pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením v základní škole speciální, č.j. 542/2010, s platností od 31.srpna 2010 Škola hrou Střední škola: Zednické práce - ŠVP pro obor vzdělávání Zednické práce, č.j.: 424/2011, s platností od 31. srpna Práce je mým hobby Zahradnické práce - ŠVP pro obor vzdělávání Zahradnické práce, č.j.:550/2010, s platností od 31.srpna 2010 Estetikou k budoucnosti Praktická škola dvouletá : - učební osnovy MŠMT ČR schváleny 9. prosince 2004, č.j.32090/ , s platností od počínaje 1.ročníkem dodatek: - učební osnovy MŠMT ČR, schváleny 23.května 2005, č.j / , s platností od 1.září 2005, počínaje 1. ročníkem pro Speciální školy a Dětský domov, Velké Heraltice, Opavská 1 - ŠVP pro obor vzdělávání Praktická škola dvouletá, č.j.: DD/573/2012, s platností od 31. srpna 2012 Škola pro život 10

11 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy počty pracovníků-osob Školní rok 2011/ /2013 Pedagogů + vychovatelů (celkem) Učitelů + asistent pedagoga 9 8 Učitelů OV 6 5 Vychovatelů Nepedagogů (celkem) Ostatní (správní + THP) Pracovníci školních jídelen 4 4 Zaměstnanců Přijetí Zákonů č. 561 a 563/2004 Sb. nám přineslo nemalé problémy. Přesto se snažíme a každý rok začínají někteří pracovníci studovat, hlavně speciální pedagogiku, a to jak pro učitele, tak pro učitele OV a vychovatele. odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole vyjádřena v %: rok 2011/ /2013 % 81 90,5 odborná a pedagogická způsobilost v teoretické výuce vyjádřena v %: rok 2011/ /2013 % odborná a pedagogická způsobilost v praktické výuce vyjádřena v %: rok 2011/ /2013 % odborná a pedagogická způsobilost vychovatelů vyjádřena v %: rok 2011/ /2013 % aprobovanost výuky cizích jazyků - cizí jazyk je vyučován pouze na ZŠ, učitel je bez aprobace absolventi, kteří nastoupili na školu - ZŠ 0 - SŠ 0 11

12 pohyb zaměstnanců Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, subjekt nastoupili odešli na jinou školu mimo školství do důchodu 2011/ / / / / / / /2013 ZŠ SŠ DD Správní počet pracovníků v důchodovém věku 2011/ / další studium : VŠ typ studia, zaměření počet ped. pracovníků 1. rozšiřující studium speciální pedagogiky pro absolventy VŠ 0 SŠ rozšiřující typ studia, zaměření počet ped. pracovníků 1. speciální pedagogika pro učitele a vychovatele 4 2. DPS pro mistry 0 3. DPS pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 0 4. DPS pro učitele odborných předmětů 0 5. ostatní studia 0 5. Údaje o přijímacím řízení pro rok 2013/2014 Přijímací zkoušky se na našem zařízení nekonaly. Všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí dané zákonem, byli přijati. Střední škola obor, zaměření počet přihlášek počet přijatých žáků 1. Zahradnické práce Zednické práce PrŠ dvouletá 4 4 celkem K zápisu k povinné školní docházce nebyl přijat v tomto školním roce žádný žák. 12

13 Výkon státní správy Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, počet 1. o výši příspěvku na úhradu nákladů ústavní výchovy o přijetí ke vzdělávání ve střední škole o přestupu žáka ZŠ do jiné ZŠ 3 4. o zamítnutí dovolenky 5 5. o přestupu žáka SŠ do jiné SŠ 4 6. o podmínečném vyloučení ze studia - 7. o podmínečném propuštění 1 8. o změně vzdělávacího programu 1 9. o úhradě nákladů na přepravu individuální vzdělávací program rozhodnutí o předškolním vzdělávání 2 počet odvolání celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle stupně vzdělání Úvod Kvalitní výchovně-vzdělávací práce, inovace ve výuce i výchově, promýšlený systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a s ním neustále zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti našich pedagogů a vychovatelů, to je dnes již samozřejmost školy, která chce být úspěšnou a rozvíjející se. Ale co je nové a dnes velmi důležité, to jsou rámcové vzdělávací programy a na ně navazující školní vzdělávací programy jednotlivých škol. Máme zpracovaný ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Škola pro radost, ŠVP pro obor vzdělávání-základní škola speciální-díl I. Škola hrou, ŠVP pro obor vzdělávání Zahradnické práce (41-52-E/01) Estetikou k budoucnosti, ŠVP pro obor vzdělání Zednické práce (36-67-E/01) Práce je mým hobby a ŠVP pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) Škola pro život. Základní škola k Počet tříd Počet tříd Celkový počet žáků Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 třídu Školní rok 2011/ / / / / / ,0 5,5 13

14 počet žáků se sníženým ročník počty žáků prospělo prospělo neprospělo neklasifik stupněm z chování neomluvených k s vyznamen. 2. stupeň 3. stupeň hodin za rok na žáka , celkem ,64 Střední škola k (závěrečné zkoušky) Počet tříd Počet tříd Celkový počet žáků Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 třídu Školní rok 2011/ / / / / /2013 Zednické a Zahradnické práce ,25 7,75 Praktická škola ,0 9,0 Celkem ,8 8,0 Střední škola k Počet tříd Počet tříd Celkový počet žáků Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 třídu Školní rok 2011/ / / / / /2013 Zednické a Zahradnické práce ,25 6,25 Praktická škola ,0 6,0 Celkem ,0 6,2 počet Počty žáků prospělo počet žáků se sníženým počet ročník k s prospělo neprospělo stupněm z chování neomluvených hodin vyznamen. 2. stupeň 3. stupeň hodin / rok na žáka 1.Zd ,4 2.Zd ,8 3.Zd ,3 1.Zh ,5 2.Zh ,7 3.Zh PrŠ PrŠ celkem ,7 Vysoký počet neomluvených hodin je dán dlouhodobými útěky některých žáků. 14

15 7. Zpráva o činnosti dětského domova a internátu I. Charakteristika dětského domova Dětský domov je součástí rozsáhlého areálu zámku a zámeckého parku. Je zde zároveň situována základní škola, střední škola se dvěma učebními obory a praktickou školou a internátem. Některé děti docházejí do základní a mateřské školy v obci a mají také možnost navštěvovat střední školy mimo obec a naše zařízení. Zařízení je vybaveno moderní kuchyní a jídelnou, která slouží kromě dětí a vychovatelů dětského domova, také žákům a učitelům škol a ostatním zaměstnancům. K dispozici je prádelna, dílna na opravu prádla a údržba prostor. Děti mají široké možnosti vyžití ve volném čase. K tělovýchovným aktivitám slouží tělocvična, samostatný sál na stolní tenis a stůl přímo v prostorách domova, víceúčelové hřiště, vybavená posilovna, cyklistický sklad s koly a vybavením na kola. Dále prostory zámeckého parku s trampolínou a bazénkem pro letní měsíce. Pro zimní období jsou připraveny sklady bruslí, lyží a další sportovní vybavení. K výtvarným činnostem slouží keramická a výtvarná dílna s keramickou pecí a kruhem. K odpočinkovým aktivitám jsou uzpůsobeny společenské klubovny v každém pavilonu jednotlivých rodinných skupin. Děti mohou využívat knihovnu, stolní hry, televize a počítače ve vymezeném čase. Děti se do života učí základům vaření v kuchyňkách a stolování v jídelních koutech kluboven. Ke studijním účelům zde máme samostatné pracovní místa na pokojích a další v klubovnách. Rodinné skupiny jsou vybaveny ložnicemi pro maximálně tři děti. To mimo jiné přispívá k jejich psychické pohodě a pocitu sounáležitosti s těmito prostorami. Tři z pěti skupin mají samostatná sociální zařízení, skupina mladších dětí a starších děvčat mají tyto prostory společné. Prostory internátu a oddělení pro zletilé, kteří pokračují ve studiu, jsou situovány zvlášť. Pro návštěvy rodičů jsme připravili návštěvní místnost. 15

16 Děti s ÚV a př.opatřen ím Děti do na 15 dohodu let. Počet dětí v DD celkem Počet dětí umístěnýc h na Internátě Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, II. Hodnocení výchovné činnosti 1. Údaje o dětech V průběhu školního roku jsme se museli přizpůsobovat mnoha změnám. Podstatným způsobem se nám proměnila věková a početní skladba dětí. Významná skupina dětí po dosažení plnoletosti odcházela již během prvního pololetí bez ukončení studia. Děti se zásadními výchovnými problémy, narušujícími klima domova, byly přemísťovány do jiných zařízení. V druhém pololetí, kromě skupiny absolventů odešla zpět do rodiny celá rodinná skupinka nejmladších dětí, včetně dvou děvčátek v předškolním věku. Příchody nových dětí se z větší části soustředily do období třetího čtvrtletí až konce školního roku. Rodinné skupiny se podstatným způsobem obměnily změnilo se nejen složení, ale i charakter práce s nimi. Vyrovnávali jsme se s naplněností rodinek, nesourodostí věkových skupin dětí a další perspektivou prostorového umístění chlapců a dívek. Těmto požadavkům jsme citlivě přizpůsobili i vedení rodinných skupin. Mezitím se k dokončily prostory nově zřízené skupiny pro nezletilé matky s dětmi, které se zde poté umístily. Kromě kompletace kuchyněk se dobudovaly další sociální zařízení skupin, které umožnily uzavření pavilónů v jednotlivých křídlech budovy. K tomu se přijala režimová opatření, odpovídající odděleným rodinným skupinám. Struktura dětí s průměrnými počty v jednotlivých měsících: 1/ / / / / / / / / / / / Výchovně-vzdělávací činnost Práce s dětmi probíhala podle ŠVP Most do budoucnosti platného od a doplněného dodatkem ( dodatek pro práci s těhotnými matkami a matkami s dětmi ) od , další organizace a specifikace výchovné práce byla upravena Ročním plánem, jednotlivé dílčí činnosti byly rozpracovány v týdenních plánech. 16

17 Projekty, ve kterých byl náš dětský domov ve školním roce 2012/2013 zapojen, a které budou probíhat i v příštím roce: 1. Vím, co chci Vím, jak na to: záměrem tohoto projektu je zejména podpora adaptace, resocializace a osamostatňování dětí s nařízenou ústavní výchovou, které jsou zřizovány Moravskoslezským krajem, pro vytvoření optimálních podmínek pro osobnostní rozvoj dítěte dle jeho individuálních potřeb umožňujících jeho plnohodnotné zapojení do života společnosti při současném zvýšení profesionality pracovníků dětských domovů. 2. Na druhém břehu: hlavním cílem projektu je posílení pracovní integrace mladých lidí z dětských domovů a odstranění bariér znesnadňujících jejich vstup a udržení na trhu práce. Specifické cíle jsou zaměřeny na zmírnění důsledků ústavní výchovy a zvýšení připravenosti na život ve společnosti, předávání praktických informací a zkušeností orientovaných na trh práce, aktivizaci schopností a motivace k získání a udržení zaměstnání a na rozšíření kvalifikace a nalezení pracovního poměru. 3. Prolomit vlny: záměrem projektu je umožnit cílové skupině mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech prevenci sociálního vyloučení a poskytnout jim tak pomoc při jejich sociální a pracovní integraci. Specifickými cíly je zvýšení sociálních a profesních dovedností s důrazem na důležitost vlastní zodpovědnosti, která je potřebná ke zdárnému začlenění do společnosti na trhu práce, předání praktických informací orientovaných na trh práce a finanční gramotnost (prevence dluhových pastí), vytváření zdravých přístupů k rodičovství a partnerství ve smyslu prevence CAN a prevence soc. patologických jevů a kriminality. 4. Inspirace v oblasti rozvije a zaměstnanosti ohrožených dětí: Projekt usiluje o vytvoření platformy pro přenos inovativních nástrojů používaných v Německu k řešení problémů ohrožených mladých lidí na trhu práce. Chce hledat cesty, sdružovat lidi, kteří chtějí ovlivnit budoucí život ohrožených dětí a mladých lidí pozitivním způsobem, inspirovat je a inspirovat se od nich. Projekt chce inspirovat klíčové aktéry péče o ohrožené mladé lidi vyrůstající bez rodin a pomoci především jim, ohroženým dětem a mladým lidem k tomu, aby si v budoucnu uměli pomoci sami. Projekt je zapojen do mezinárodní spolupráce a partnerem je ALL Pütter ggmbh, Produktionsschule Westmecklenburg. 3. Zájmová činnost Nástin činností jednotlivých kroužků v dětském domově Součástí zařízení je plně vybavená keramická dílna (včetně keramické pece), kterou naše děti v rámci keramického a výtvarného kroužku mají k dispozici. Naše děti se pravidelně účastní soutěží, kde se jejich díla rozhodně neztratí. Pořádáme, nebo se účastníme výstav, z těch prodejních mohou děti získat i finanční odměnu. Ve sportovním kroužku mají děti opravdu z čeho vybírat. Pro ty, kteří se zajímají o estetiku těla a chtějí zároveň zvýšit svalovou sílu a odolnost organismu je tu posilovna s posilovacími stroji a profi sadou činek. 17

18 Cvičení respektují vývojovou fázi, ve které se děti právě nachází. Kdo se zajímá o další pohybové aktivity, je zde například možnost míčových her jako florbal, fotbal, basketbal, aj. Dále zvláště děvčaty oblíbené jsou aerobní a kondiční cvičení na hudební doprovod s tanečními prvky. K tomuto účelu slouží naše tělocvična a víceúčelové hřiště v areálu zámku. V prostorách domova je k dispozici dále například boxovací pytel, či stůl na stolní tenis. Skladem je připraveno vybavení na cyklistické výlety, hry v parku včetně velké trampolíny a bazénku, bruslení, lední hokej, lyžování, možností je mnoho. Dále mají děti možnost připojit se k aktivitám v rámci sportovních kroužků v obci, včetně hasičského oddílu při Hasičském sboru obce, či ZŠ a zařízení, kde docházejí. Mezi dětmi je i mimořádně talentovaná dívka, která chodí na baletní školu v Opavě. Děti ve vydavatelském kroužku tvoří vlastní časopis, který odráží dění a aktivity domova, vytváří aktivní a kreativní prostor pro vyjádření jejich myšlenek a názorů, učí se zde práci s grafikou a redakční činnosti. Ochranou přírody, poznávacími výlety, astronomickým pozorováním a dalšími aktivitami se děti baví v přírodovědném kroužku. 4. Ukončení ústavní výchovy ve školním roce 2012/2013 V průběhu školního roku a prázdnin ukončilo pobyt v dětském domově celkem 27 dětí a 24 dětí nastoupilo. 13 dětí ukončilo ústavní výchovu na vlastní žádost po dovršení 18 let bez dokončení přípravy na budoucí povolání, 5 děti se vrátilo zpět k rodině, 3 dětí odešly do jiných zařízení, 6 dětí ukončilo ústavní výchovu úspěšným dokončením přípravy na budoucí povolání vykonáním závěrečných zkoušek. 5. Náhradní rodinná péče Do náhradní rodinné péče se nám v tomto roce nepodařilo umístit žádné dítě.. III. Údaje o pracovnících Provoz dětského domova zajišťovalo 13 vychovatelů včetně vedoucí vychovatelky, noční provoz pak 1 asistent vychovatele a 2 pracovníci sociální péče a nočního provozu. Kolektiv 16 pracovníků tvořilo 8 mužů a 8 žen. V průběhu školního roku splnili požadované vzdělání všichni vychovatelé. V zařízení pracuje zdravotní sestra a sociální pracovnice. Péči odborníků, jako je psycholog nebo psychiatr, využíváme ambulantně nebo v rámci projektů. IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V zařízení pracovali v dětském domově ve školním roce 2012/ vychovatel s bakalářským vzděláním speciální pedagogiky, 1 vychovatel s bakalářským vzděláním vychovatelství, 1 vychovatel s magisterským vzděláním v oblasti sociální pedagogiky, 1 vychovatel s magisterským 18

19 vzděláním učitelství ZŠ a vedoucí vychovatelka s magisterským vzděláním speciální pedagogiky a managementu. Ostatní vychovatelé již doplnili pedagogické vzdělání studiem v Celoživotním vzdělávání. V průběhu školního roku doplnil vzdělání studiem speciální pedagogiky k odborné kvalifikaci v Celoživotním vzdělávání 1 vychovatel s magisterským vzděláním učitelství pro ZŠ a 1 vychovatel s magisterským vzděláním v oblasti sociální pedagogiky. Studiem k prohloubení odborné kvalifikace v bakalářském oboru Speciální pedagogika (2. ročník) pokračoval 1 vychovatel. V současné době všichni vychovatelé splňují kvalifikační předpoklady pro práci vychovatele ústavní a ochranné výchovy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno v akreditovaných oborech VŠ studia, samostudiem, dále absolvováním akreditovaných kurzů a školení a zvláště vzdělávacími kurzy v rámci projektů. Přehled vzdělávacích aktivit a účasti vychovatelů: Název akce Téma Projekt Leonardo informační schůzka - 1 vychovatelka a vedoucí vychovatelka Projekt Leonardo studijní stáž (Slovensko) 2 vychovatelky Výstupy pro DVPP Evix školení vedoucí vychovatelka, ředitel Projekt Mapa Právní vědomí ve školství vedoucí vychovatelka Projekt Mapa Právní vědomí vedoucího vychovatele vedoucí vychovatelka Právní předpisy ve školství (Resk education, s.r.o. Ostrava) vedoucí vychovatelka Konference federace DD Novela zák. 109/2002 vedoucí vychovatelka Kurz první pomoci ČČK Základní kurz 15 vychovatelů, vedoucí vychovatelka Workshop pro VV vedoucí vychovatelka Projekt Leonardo studijní stáž (Slovensko) hlavní vychovatelka Projekt Vím co chci Typologie M.B.T.I. 3 vychovatelé Projekt Vím co chci Sebezkušenostní výcvik soc. dovedností 1 vychovatel Projekt Vím co chci Metodické setkání vychovatelů DD 1 vychovatel Projekt Vím co chci Tandem efektivní řízení týmů hlavní vychovatelka Projekt Vím co chci Vyprávění příběhů hlavní vychovatelka, 1 pracovník Projekt Vím co chci Inspirace tancem 1 vychovatel Projekt Vím co chci Supervizí výcvik 1 vychovatel Projekt Vím co chci Metodické setkání řed. DD ředitel Projekt Vím co chci Po stopách příběhů 2 vychovatelé Projekt Vím co chci Videotrénink interakcí 2 vychovatelé Projekt Vím co chci Výchova ke zdraví s důrazem na prevenci hlavní vychovatelka Projekt Vím co chci Krizová intervence 2 vychovatelé Projekt Vím co chci Poznávací, relax. a imaginační techniky ved. vych., 1 vychovatel Projekt Inspirace Vývojová psychologie dětství a socializace 2 vychovatelé Projekt Inspirace Psychická deprivace v dětství 2 vychovatelé Projekt Inspirace Vývojová psychologie mládí, proces dospívání 2 vychovatelé 19

20 V. Aktivity dětského domova Přehled nejvýznamnějších akcí v jednotlivých měsících: Září: * soutěž Policejní akademie * návštěva výstavy veteránů * turnaj ve vybíjené Říjen: * nohejbalový turnaj dětských domovů v Lichnově * tábornické dovednosti s přípravou jídla * v zámeckém parku * Listopad: * návštěva divadelního představení souboru hendikepovaných herců a setkání s V. Harapesem * Prosinec: * besídky * prodejní zámku * Mikuláš na zámku * Vánoční Vánoční výstava * Vánoce na 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více