Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo A. Základní údaje o škole Hlavní účel a předmět činnosti Vzdělávací program školy Klima školy Zařízení školy Krátkodobé a dlouhodobé cíle Krátkodobé cíle Dlouhodobé cíle Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů Stupně řízení Přehled oborů vzdělání v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení pro rok 2013/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle stupně vzdělání Zpráva o činnosti dětského domova a internátu B. Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Výnosy-rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci 24 poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých 26 účelových znaků. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých 27 účelových znaků.. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Doplňková činnost.. 31 Výsledek hospodaření 32 C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce Investiční fond Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Fond odměn. 36 Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

2 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace D. Závodní stravování zaměstnanců organizace.. 1. Způsob zajištění stravování, kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů, způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin E. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok Investiční činnost Opravy a údržba majetku Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Informace o inventarizaci majetku Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku F. Pohledávky a závazky organizace Pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníku u pohledávek starších 1 rok 2. Závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek G. Výsledky kontrol, informace o dalších kontrolách H. Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou 73 I. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2044 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J. Tabulková část k rozborům hospodaření školského zařízení Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

3 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení v roce 2013 Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva o hospodaření, provoz environmentální příspěvkové organizace a ekologie v praxi. Témata zdánlivě nesouvisející, ale opravdu jen zdánlivě. Zřizovatelem schválená Pravidla provozu environmentální příspěvkové organizace nás nezaskočila, neboť většinu těchto požadavků realizujeme již několik let. Ať se jedná o třídění odpadu do sběrných nádob, dílčí zateplování objektu, postupná výměna svítidel a žárovek za zářivky či úsporné žárovky, hlídání spotřeby všech energií až po nákupy nové, úspornější techniky. Do této filozofie spadá i realizace nové kotelny v zahradnictví v minulém roce, kterou jsme pořídili z vlastních zdrojů. Také již několik let provádíme opětovnou recyklaci a plnění tiskových tonerů. Jsme zapojeni do mezinárodního programu EKOŠKOLA a LES VE ŠKOLE s cílem nejen se chovat ekologicky, ale zapojit do jednotlivých činností i naše děti. Při splnění všech těchto cílů i jednotlivých činností chráníme naše životní prostředí nejen pro nás, ale i pro příští generace. Hmatatelným výstupem je pak úspora finančních prostředků, která není nezanedbatelná. A to je náš dlouhodobý cíl. Mgr. Tomáš Široký ředitel Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

4 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace A) Základní údaje o škole 1. Hlavní účel a předmět činnosti Na základě rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podle 13 odst. 2 a 13b odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od název školy Speciální školy a Dětský domov, Velké Heraltice, Opavská 1, se mění: Název zařízení: Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Právní forma : Příspěvková organizace IČO: Adresa: Opavská Velké Heraltice Číslo datové schránky: p3mfsmf Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Právní forma: kraj, IČO: Ředitel zařízení, jméno, příjmení: Mgr. Tomáš Široký Datum zařazení do sítě škol: 13. prosinec Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok 2013

5 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Škola sdružuje: 1. Základní školu IZO: praktickou - speciální 2. Střední školu IZO: a) Zednické práce b) Květinářské práce květinářské a aranžérské práce c) Zahradnické práce d) Praktickou školu dvouletou 3. Internát IZO: Dětský domov IZO: Školní jídelnu IZO: Údaje o vedení školy Mgr. Tomáš Široký ředitel Ing. Miroslav Koudela statutární zástupce ředitele Ing. Gabriela Sglundová zástupce ředitele pro odborný výcvik Mgr. Jana Bartková vedoucí vychovatelka Radomíra Koňaříková účetní školy Jana Blažejová hospodářka školy Koncepce školy Základní cíl naší organizace - výchova a vzdělávání žáků s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole nebo v základní škole praktické, rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami - připravit naše žáky a studenty na co nejméně bolestný vstup do života při ukončení ústavní výchovy a odchodu z našeho zařízení Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

6 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace 1. 1 Vzdělávací program školy Základním prostředkem k dosažení cílů je: poskytování základního vzdělání, plnění vzdělávacího programu základní školy praktické nebo základní školy speciální výchova a vzdělávání a zájmová činnost žáků v době mimo vyučování a v době školních prázdnin poskytování celodenní výchovy a ubytování žákům v DD a internátě poskytování středního odborného vzdělání ukončeného úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky v odborném učilišti poskytování odborné přípravy v učebních oborech s upravenými učebními plány žákům, kteří úspěšně ukončili devátý ročník základní školy speciální připravování pro výkon povolání odpovídajících příslušnému učebnímu oboru poskytování přípravy pro výkon jednoduchých činností žáků, kteří jsou schopni samostatně pracovat, ale jejichž pracovní a společenské uplatnění musí být řízeno jinými osobami příprava žáků, kteří úspěšně ukončili základní školu praktickou a dále žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku základní školy praktické, případně základní školy speciální, v odůvodněných případech žáky, kteří ukončili neúspěšně devátý ročník základní školy, na studium v praktické škole příprava žáků, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole praktické nebo speciální, zabezpečování stravování žáků a pracovníků školy ve školní jídelně 1.2 Klima školy zaměřit se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů, ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí vytvářet na škole atmosféru, kdy veškeré iniciativní návrhy učitelů jsou projednávány, zvažovány, popřípadě finančně, materiálně a organizačně zabezpečovány 1.3 Zařízení školy Vybavení školy: 2 třídy na základní škole praktické, 5 tříd na střední škole a 1 třída na praktické škole, počítačová učebna, učebna cvičné kuchyně, 2 místnosti posilovny, tělocvična, dřevodílna, kovodílna, keramická dílna, školní knihovna, počítačová knihovna, žákovská knihovna. Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

7 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Velké plány máme i se zámeckým parkem, který je také využíván pro doplňkové činnosti při výuce. Začali jsme s budováním naučné stezky a chceme zde zřídit přírodní učebnu, kterou bychom využívali nejen pro výuku EVVO, ale i pro další činnosti v dopoledních i odpoledních hodinách. 1.4 Krátkodobých a dlouhodobých cílů Krátkodobé cíle Zahájení školního roku V minulém školním roce jsme si stanovili tyto krátkodobé cíle: - pokračovat ve filozofii komunitní škola, udržovat vazby s blízkým i širokým okolím, - nadále pokračovat v obnově zámeckého parku a přilehlých prostor, - realizace akce oprava izolace a okapového chodníku u příjezdu k terase, oprava botárny na DD, dokončení rekonstrukce cvičné kuchyně, realizace nátěrů obložení v přízemí, - realizovat II. etapu projektu EU peníze školám pro SŠ, - vybavení DD počítači jednotlivé rodinné skupiny, - nadále zkvalitňovat plán EVVO, znova se přihlásit do soutěže EKOškola Moravskoslezského kraje. Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

8 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Pro tento školní rok jsme si stanovili tyto dílčí priority: - nadále pokračovat ve filozofii komunitní škola, udržovat vazby s blízkým i širokým okolím, propagovat naše zařízení, - na základě vypracovaného dendrologického posudku pokračovat v obnově zámeckého parku a přilehlých prostor - realizace akce modernizace technického prostoru v zahradnictví, výměna skel skleníků za polykarbonát s cílem uspoření finančních prostředků za vytápění, - zakoupení nového konvektomatu do kuchyně, - realizovat II. etapu projektu EU peníze školám pro SŠ, - dovybavení DD - kuchyňky jednotlivých RS, pokračovat v nátěrech či výměně obložení, RS pro matky s dětmi, - pokračovat v zapojení do soutěže EKOškola Moravskoslezského kraje, ekologizace školy i DD Dlouhodobé cíle Jedná se zejména o tyto cíle: - pokračovat v trendu zapojení našich dětí do projektů, jak krajských tak i dalších, s cílem nejen získání a prohloubení dílčích kompetencí, ale i co nejlepší přípravy na budoucí povolání a přechod do samostatného života, - nadále prohlubovat spolupráci s partnery za účelem realizace odborného výcviku, pobytů dětí v přírodě a zimního pobytu školy v přírodě na základě uzavření smluv o partnerství a vzájemné spolupráci - zapojit se do grantů s cílem získání prostředků či jiných benefitů z fondů EU či jiných fondů, navazovat spolupráci s nadacemi a dalšími potenciálními partnery, období bylo zajištěno nejen vzdělávání a výchova a to jak ve škole tak i na DD, ale i různorodé kulturní a sportovní aktivity a činnosti, pobyty a v neposlední řadě i opravy a rekonstrukce majetku, který máme ve správě, - dále rozvíjet spolupráci s PdF Olomouc a ústavem speciálněpedagogických studií, dále s organizací TRIGON a.s. Ostrava - např. Evropské dny handicapu Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů Stanovené krátkodobé a dlouhodobé cíle se nám podařilo splnit a dále plníme. Jedině na požadované velké rekonstrukce ( hlavní kotelna, příjezdová komunikace..) se nám ze strany zřizovatele nedostává finančních prostředků. Jinak byl rok 2012 i celý školní rok 2012/2013 po stránce ekonomické nejlepší za celou dobu naší existence. Výsledek hospodaření za rok 2012 skončil ,04 Kč. Z ušetřených prostředků budeme letos realizovat akci - modernizace technického prostoru v zahradnictví. Kromě kladného hospodářského výsledku jsme dále získali od sponzorů 55021,- Kč v nepeněžním plnění a 50000,- Kč v peněžním plnění (finanční dary účelové). Ale hlavně - jedna firma ním poskytla finanční dar ve výši ,- Kč na zakoupení osobního automobilu Renault 8+1 míst, který slouží k zajištění naší činnosti. Dlouhodobě se nám osvědčuje filozofie komunitní školy, kde se mimo jiné i učíme soužití většiny s menšinami. Chceme i nadále pokračovat ve spolupráci s ostatními subjekty a organizacemi či jednotlivci, velký důraz klademe na zapojení do projektů. Prostě snažit se o ještě větší propagaci našeho zařízení. 8 Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok 2013

9 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace 2. Stupně řízení Zpráva o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok

10 3. Přehled oborů vzdělání v souladu se zápisem ve školském rejstříku V aktuálním školním roce škola zajišťovala služby v resortu vzdělávání a výchovy mládeže v tříletých oborech středního vzdělání s výučním listem a v dvouleté praktické škole střední vzdělání. Základní škola: - ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, č.j. 393/2007, s platností od 31.srpna 2007 Škola pro radost Základní škola speciální: - učební osnovy MŠMT ČR schváleny pod č.j /97-22, s platností od 1. září 1997 (dobíhající) - ŠVP pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením v základní škole speciální, č.j. 542/2010, s platností od 31.srpna 2010 Škola hrou Střední škola: Zednické práce - ŠVP pro obor vzdělávání Zednické práce, č.j.: 424/2011, s platností od 31. srpna Práce je mým hobby Zahradnické práce - ŠVP pro obor vzdělávání Zahradnické práce, č.j.:550/2010, s platností od 31.srpna 2010 Estetikou k budoucnosti Praktická škola dvouletá : - učební osnovy MŠMT ČR schváleny 9. prosince 2004, č.j.32090/ , s platností od počínaje 1.ročníkem dodatek: - učební osnovy MŠMT ČR, schváleny 23.května 2005, č.j / , s platností od 1.září 2005, počínaje 1. ročníkem pro Speciální školy a Dětský domov, Velké Heraltice, Opavská 1 - ŠVP pro obor vzdělávání Praktická škola dvouletá, č.j.: DD/573/2012, s platností od 31. srpna 2012 Škola pro život 10

11 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy počty pracovníků-osob Školní rok 2011/ /2013 Pedagogů + vychovatelů (celkem) Učitelů + asistent pedagoga 9 8 Učitelů OV 6 5 Vychovatelů Nepedagogů (celkem) Ostatní (správní + THP) Pracovníci školních jídelen 4 4 Zaměstnanců Přijetí Zákonů č. 561 a 563/2004 Sb. nám přineslo nemalé problémy. Přesto se snažíme a každý rok začínají někteří pracovníci studovat, hlavně speciální pedagogiku, a to jak pro učitele, tak pro učitele OV a vychovatele. odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole vyjádřena v %: rok 2011/ /2013 % 81 90,5 odborná a pedagogická způsobilost v teoretické výuce vyjádřena v %: rok 2011/ /2013 % odborná a pedagogická způsobilost v praktické výuce vyjádřena v %: rok 2011/ /2013 % odborná a pedagogická způsobilost vychovatelů vyjádřena v %: rok 2011/ /2013 % aprobovanost výuky cizích jazyků - cizí jazyk je vyučován pouze na ZŠ, učitel je bez aprobace absolventi, kteří nastoupili na školu - ZŠ 0 - SŠ 0 11

12 pohyb zaměstnanců Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, subjekt nastoupili odešli na jinou školu mimo školství do důchodu 2011/ / / / / / / /2013 ZŠ SŠ DD Správní počet pracovníků v důchodovém věku 2011/ / další studium : VŠ typ studia, zaměření počet ped. pracovníků 1. rozšiřující studium speciální pedagogiky pro absolventy VŠ 0 SŠ rozšiřující typ studia, zaměření počet ped. pracovníků 1. speciální pedagogika pro učitele a vychovatele 4 2. DPS pro mistry 0 3. DPS pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 0 4. DPS pro učitele odborných předmětů 0 5. ostatní studia 0 5. Údaje o přijímacím řízení pro rok 2013/2014 Přijímací zkoušky se na našem zařízení nekonaly. Všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí dané zákonem, byli přijati. Střední škola obor, zaměření počet přihlášek počet přijatých žáků 1. Zahradnické práce Zednické práce PrŠ dvouletá 4 4 celkem K zápisu k povinné školní docházce nebyl přijat v tomto školním roce žádný žák. 12

13 Výkon státní správy Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, počet 1. o výši příspěvku na úhradu nákladů ústavní výchovy o přijetí ke vzdělávání ve střední škole o přestupu žáka ZŠ do jiné ZŠ 3 4. o zamítnutí dovolenky 5 5. o přestupu žáka SŠ do jiné SŠ 4 6. o podmínečném vyloučení ze studia - 7. o podmínečném propuštění 1 8. o změně vzdělávacího programu 1 9. o úhradě nákladů na přepravu individuální vzdělávací program rozhodnutí o předškolním vzdělávání 2 počet odvolání celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle stupně vzdělání Úvod Kvalitní výchovně-vzdělávací práce, inovace ve výuce i výchově, promýšlený systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a s ním neustále zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti našich pedagogů a vychovatelů, to je dnes již samozřejmost školy, která chce být úspěšnou a rozvíjející se. Ale co je nové a dnes velmi důležité, to jsou rámcové vzdělávací programy a na ně navazující školní vzdělávací programy jednotlivých škol. Máme zpracovaný ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Škola pro radost, ŠVP pro obor vzdělávání-základní škola speciální-díl I. Škola hrou, ŠVP pro obor vzdělávání Zahradnické práce (41-52-E/01) Estetikou k budoucnosti, ŠVP pro obor vzdělání Zednické práce (36-67-E/01) Práce je mým hobby a ŠVP pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) Škola pro život. Základní škola k Počet tříd Počet tříd Celkový počet žáků Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 třídu Školní rok 2011/ / / / / / ,0 5,5 13

14 počet žáků se sníženým ročník počty žáků prospělo prospělo neprospělo neklasifik stupněm z chování neomluvených k s vyznamen. 2. stupeň 3. stupeň hodin za rok na žáka , celkem ,64 Střední škola k (závěrečné zkoušky) Počet tříd Počet tříd Celkový počet žáků Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 třídu Školní rok 2011/ / / / / /2013 Zednické a Zahradnické práce ,25 7,75 Praktická škola ,0 9,0 Celkem ,8 8,0 Střední škola k Počet tříd Počet tříd Celkový počet žáků Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 třídu Školní rok 2011/ / / / / /2013 Zednické a Zahradnické práce ,25 6,25 Praktická škola ,0 6,0 Celkem ,0 6,2 počet Počty žáků prospělo počet žáků se sníženým počet ročník k s prospělo neprospělo stupněm z chování neomluvených hodin vyznamen. 2. stupeň 3. stupeň hodin / rok na žáka 1.Zd ,4 2.Zd ,8 3.Zd ,3 1.Zh ,5 2.Zh ,7 3.Zh PrŠ PrŠ celkem ,7 Vysoký počet neomluvených hodin je dán dlouhodobými útěky některých žáků. 14

15 7. Zpráva o činnosti dětského domova a internátu I. Charakteristika dětského domova Dětský domov je součástí rozsáhlého areálu zámku a zámeckého parku. Je zde zároveň situována základní škola, střední škola se dvěma učebními obory a praktickou školou a internátem. Některé děti docházejí do základní a mateřské školy v obci a mají také možnost navštěvovat střední školy mimo obec a naše zařízení. Zařízení je vybaveno moderní kuchyní a jídelnou, která slouží kromě dětí a vychovatelů dětského domova, také žákům a učitelům škol a ostatním zaměstnancům. K dispozici je prádelna, dílna na opravu prádla a údržba prostor. Děti mají široké možnosti vyžití ve volném čase. K tělovýchovným aktivitám slouží tělocvična, samostatný sál na stolní tenis a stůl přímo v prostorách domova, víceúčelové hřiště, vybavená posilovna, cyklistický sklad s koly a vybavením na kola. Dále prostory zámeckého parku s trampolínou a bazénkem pro letní měsíce. Pro zimní období jsou připraveny sklady bruslí, lyží a další sportovní vybavení. K výtvarným činnostem slouží keramická a výtvarná dílna s keramickou pecí a kruhem. K odpočinkovým aktivitám jsou uzpůsobeny společenské klubovny v každém pavilonu jednotlivých rodinných skupin. Děti mohou využívat knihovnu, stolní hry, televize a počítače ve vymezeném čase. Děti se do života učí základům vaření v kuchyňkách a stolování v jídelních koutech kluboven. Ke studijním účelům zde máme samostatné pracovní místa na pokojích a další v klubovnách. Rodinné skupiny jsou vybaveny ložnicemi pro maximálně tři děti. To mimo jiné přispívá k jejich psychické pohodě a pocitu sounáležitosti s těmito prostorami. Tři z pěti skupin mají samostatná sociální zařízení, skupina mladších dětí a starších děvčat mají tyto prostory společné. Prostory internátu a oddělení pro zletilé, kteří pokračují ve studiu, jsou situovány zvlášť. Pro návštěvy rodičů jsme připravili návštěvní místnost. 15

16 Děti s ÚV a př.opatřen ím Děti do na 15 dohodu let. Počet dětí v DD celkem Počet dětí umístěnýc h na Internátě Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, II. Hodnocení výchovné činnosti 1. Údaje o dětech V průběhu školního roku jsme se museli přizpůsobovat mnoha změnám. Podstatným způsobem se nám proměnila věková a početní skladba dětí. Významná skupina dětí po dosažení plnoletosti odcházela již během prvního pololetí bez ukončení studia. Děti se zásadními výchovnými problémy, narušujícími klima domova, byly přemísťovány do jiných zařízení. V druhém pololetí, kromě skupiny absolventů odešla zpět do rodiny celá rodinná skupinka nejmladších dětí, včetně dvou děvčátek v předškolním věku. Příchody nových dětí se z větší části soustředily do období třetího čtvrtletí až konce školního roku. Rodinné skupiny se podstatným způsobem obměnily změnilo se nejen složení, ale i charakter práce s nimi. Vyrovnávali jsme se s naplněností rodinek, nesourodostí věkových skupin dětí a další perspektivou prostorového umístění chlapců a dívek. Těmto požadavkům jsme citlivě přizpůsobili i vedení rodinných skupin. Mezitím se k dokončily prostory nově zřízené skupiny pro nezletilé matky s dětmi, které se zde poté umístily. Kromě kompletace kuchyněk se dobudovaly další sociální zařízení skupin, které umožnily uzavření pavilónů v jednotlivých křídlech budovy. K tomu se přijala režimová opatření, odpovídající odděleným rodinným skupinám. Struktura dětí s průměrnými počty v jednotlivých měsících: 1/ / / / / / / / / / / / Výchovně-vzdělávací činnost Práce s dětmi probíhala podle ŠVP Most do budoucnosti platného od a doplněného dodatkem ( dodatek pro práci s těhotnými matkami a matkami s dětmi ) od , další organizace a specifikace výchovné práce byla upravena Ročním plánem, jednotlivé dílčí činnosti byly rozpracovány v týdenních plánech. 16

17 Projekty, ve kterých byl náš dětský domov ve školním roce 2012/2013 zapojen, a které budou probíhat i v příštím roce: 1. Vím, co chci Vím, jak na to: záměrem tohoto projektu je zejména podpora adaptace, resocializace a osamostatňování dětí s nařízenou ústavní výchovou, které jsou zřizovány Moravskoslezským krajem, pro vytvoření optimálních podmínek pro osobnostní rozvoj dítěte dle jeho individuálních potřeb umožňujících jeho plnohodnotné zapojení do života společnosti při současném zvýšení profesionality pracovníků dětských domovů. 2. Na druhém břehu: hlavním cílem projektu je posílení pracovní integrace mladých lidí z dětských domovů a odstranění bariér znesnadňujících jejich vstup a udržení na trhu práce. Specifické cíle jsou zaměřeny na zmírnění důsledků ústavní výchovy a zvýšení připravenosti na život ve společnosti, předávání praktických informací a zkušeností orientovaných na trh práce, aktivizaci schopností a motivace k získání a udržení zaměstnání a na rozšíření kvalifikace a nalezení pracovního poměru. 3. Prolomit vlny: záměrem projektu je umožnit cílové skupině mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech prevenci sociálního vyloučení a poskytnout jim tak pomoc při jejich sociální a pracovní integraci. Specifickými cíly je zvýšení sociálních a profesních dovedností s důrazem na důležitost vlastní zodpovědnosti, která je potřebná ke zdárnému začlenění do společnosti na trhu práce, předání praktických informací orientovaných na trh práce a finanční gramotnost (prevence dluhových pastí), vytváření zdravých přístupů k rodičovství a partnerství ve smyslu prevence CAN a prevence soc. patologických jevů a kriminality. 4. Inspirace v oblasti rozvije a zaměstnanosti ohrožených dětí: Projekt usiluje o vytvoření platformy pro přenos inovativních nástrojů používaných v Německu k řešení problémů ohrožených mladých lidí na trhu práce. Chce hledat cesty, sdružovat lidi, kteří chtějí ovlivnit budoucí život ohrožených dětí a mladých lidí pozitivním způsobem, inspirovat je a inspirovat se od nich. Projekt chce inspirovat klíčové aktéry péče o ohrožené mladé lidi vyrůstající bez rodin a pomoci především jim, ohroženým dětem a mladým lidem k tomu, aby si v budoucnu uměli pomoci sami. Projekt je zapojen do mezinárodní spolupráce a partnerem je ALL Pütter ggmbh, Produktionsschule Westmecklenburg. 3. Zájmová činnost Nástin činností jednotlivých kroužků v dětském domově Součástí zařízení je plně vybavená keramická dílna (včetně keramické pece), kterou naše děti v rámci keramického a výtvarného kroužku mají k dispozici. Naše děti se pravidelně účastní soutěží, kde se jejich díla rozhodně neztratí. Pořádáme, nebo se účastníme výstav, z těch prodejních mohou děti získat i finanční odměnu. Ve sportovním kroužku mají děti opravdu z čeho vybírat. Pro ty, kteří se zajímají o estetiku těla a chtějí zároveň zvýšit svalovou sílu a odolnost organismu je tu posilovna s posilovacími stroji a profi sadou činek. 17

18 Cvičení respektují vývojovou fázi, ve které se děti právě nachází. Kdo se zajímá o další pohybové aktivity, je zde například možnost míčových her jako florbal, fotbal, basketbal, aj. Dále zvláště děvčaty oblíbené jsou aerobní a kondiční cvičení na hudební doprovod s tanečními prvky. K tomuto účelu slouží naše tělocvična a víceúčelové hřiště v areálu zámku. V prostorách domova je k dispozici dále například boxovací pytel, či stůl na stolní tenis. Skladem je připraveno vybavení na cyklistické výlety, hry v parku včetně velké trampolíny a bazénku, bruslení, lední hokej, lyžování, možností je mnoho. Dále mají děti možnost připojit se k aktivitám v rámci sportovních kroužků v obci, včetně hasičského oddílu při Hasičském sboru obce, či ZŠ a zařízení, kde docházejí. Mezi dětmi je i mimořádně talentovaná dívka, která chodí na baletní školu v Opavě. Děti ve vydavatelském kroužku tvoří vlastní časopis, který odráží dění a aktivity domova, vytváří aktivní a kreativní prostor pro vyjádření jejich myšlenek a názorů, učí se zde práci s grafikou a redakční činnosti. Ochranou přírody, poznávacími výlety, astronomickým pozorováním a dalšími aktivitami se děti baví v přírodovědném kroužku. 4. Ukončení ústavní výchovy ve školním roce 2012/2013 V průběhu školního roku a prázdnin ukončilo pobyt v dětském domově celkem 27 dětí a 24 dětí nastoupilo. 13 dětí ukončilo ústavní výchovu na vlastní žádost po dovršení 18 let bez dokončení přípravy na budoucí povolání, 5 děti se vrátilo zpět k rodině, 3 dětí odešly do jiných zařízení, 6 dětí ukončilo ústavní výchovu úspěšným dokončením přípravy na budoucí povolání vykonáním závěrečných zkoušek. 5. Náhradní rodinná péče Do náhradní rodinné péče se nám v tomto roce nepodařilo umístit žádné dítě.. III. Údaje o pracovnících Provoz dětského domova zajišťovalo 13 vychovatelů včetně vedoucí vychovatelky, noční provoz pak 1 asistent vychovatele a 2 pracovníci sociální péče a nočního provozu. Kolektiv 16 pracovníků tvořilo 8 mužů a 8 žen. V průběhu školního roku splnili požadované vzdělání všichni vychovatelé. V zařízení pracuje zdravotní sestra a sociální pracovnice. Péči odborníků, jako je psycholog nebo psychiatr, využíváme ambulantně nebo v rámci projektů. IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V zařízení pracovali v dětském domově ve školním roce 2012/ vychovatel s bakalářským vzděláním speciální pedagogiky, 1 vychovatel s bakalářským vzděláním vychovatelství, 1 vychovatel s magisterským vzděláním v oblasti sociální pedagogiky, 1 vychovatel s magisterským 18

19 vzděláním učitelství ZŠ a vedoucí vychovatelka s magisterským vzděláním speciální pedagogiky a managementu. Ostatní vychovatelé již doplnili pedagogické vzdělání studiem v Celoživotním vzdělávání. V průběhu školního roku doplnil vzdělání studiem speciální pedagogiky k odborné kvalifikaci v Celoživotním vzdělávání 1 vychovatel s magisterským vzděláním učitelství pro ZŠ a 1 vychovatel s magisterským vzděláním v oblasti sociální pedagogiky. Studiem k prohloubení odborné kvalifikace v bakalářském oboru Speciální pedagogika (2. ročník) pokračoval 1 vychovatel. V současné době všichni vychovatelé splňují kvalifikační předpoklady pro práci vychovatele ústavní a ochranné výchovy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno v akreditovaných oborech VŠ studia, samostudiem, dále absolvováním akreditovaných kurzů a školení a zvláště vzdělávacími kurzy v rámci projektů. Přehled vzdělávacích aktivit a účasti vychovatelů: Název akce Téma Projekt Leonardo informační schůzka - 1 vychovatelka a vedoucí vychovatelka Projekt Leonardo studijní stáž (Slovensko) 2 vychovatelky Výstupy pro DVPP Evix školení vedoucí vychovatelka, ředitel Projekt Mapa Právní vědomí ve školství vedoucí vychovatelka Projekt Mapa Právní vědomí vedoucího vychovatele vedoucí vychovatelka Právní předpisy ve školství (Resk education, s.r.o. Ostrava) vedoucí vychovatelka Konference federace DD Novela zák. 109/2002 vedoucí vychovatelka Kurz první pomoci ČČK Základní kurz 15 vychovatelů, vedoucí vychovatelka Workshop pro VV vedoucí vychovatelka Projekt Leonardo studijní stáž (Slovensko) hlavní vychovatelka Projekt Vím co chci Typologie M.B.T.I. 3 vychovatelé Projekt Vím co chci Sebezkušenostní výcvik soc. dovedností 1 vychovatel Projekt Vím co chci Metodické setkání vychovatelů DD 1 vychovatel Projekt Vím co chci Tandem efektivní řízení týmů hlavní vychovatelka Projekt Vím co chci Vyprávění příběhů hlavní vychovatelka, 1 pracovník Projekt Vím co chci Inspirace tancem 1 vychovatel Projekt Vím co chci Supervizí výcvik 1 vychovatel Projekt Vím co chci Metodické setkání řed. DD ředitel Projekt Vím co chci Po stopách příběhů 2 vychovatelé Projekt Vím co chci Videotrénink interakcí 2 vychovatelé Projekt Vím co chci Výchova ke zdraví s důrazem na prevenci hlavní vychovatelka Projekt Vím co chci Krizová intervence 2 vychovatelé Projekt Vím co chci Poznávací, relax. a imaginační techniky ved. vych., 1 vychovatel Projekt Inspirace Vývojová psychologie dětství a socializace 2 vychovatelé Projekt Inspirace Psychická deprivace v dětství 2 vychovatelé Projekt Inspirace Vývojová psychologie mládí, proces dospívání 2 vychovatelé 19

20 V. Aktivity dětského domova Přehled nejvýznamnějších akcí v jednotlivých měsících: Září: * soutěž Policejní akademie * návštěva výstavy veteránů * turnaj ve vybíjené Říjen: * nohejbalový turnaj dětských domovů v Lichnově * tábornické dovednosti s přípravou jídla * v zámeckém parku * Listopad: * návštěva divadelního představení souboru hendikepovaných herců a setkání s V. Harapesem * Prosinec: * besídky * prodejní zámku * Mikuláš na zámku * Vánoční Vánoční výstava * Vánoce na 20

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: Část 1 : - Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. - 1 - Rozbor hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Opava, Rybí trh 14, příspěvkové organizace

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více