Tuning pro vaši výrobu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tuning pro vaši výrobu"

Transkript

1 Tuning pro vaši výrobu MES Leitstand (dispečink) BDE MDE PZE Zvýšit transparentnost Zvýšit produktivitu Zlepšit kvalitu výrobků Redukovat prostoje Dosáhnout optimální vytížení Zvýšit spolehlivost dodávek Lepší využití kapacit Zvýšit konkurenceschopnost

2 PROXIA. Firma PROXIA Software AG Charakteristiky firmy 20 let zkušeností s MES Vše z jedné ruky vývoj, poradenství, prodej a podpora Mezinárodní činnost Člen skupiny COSCOM Group Naše motivace Pracovníci společnosti PROXIA Software AG se vyznačují tím, že v popředí jejich činnosti stojí vždy užitek pro zákazníka. Nejmodernější vývojová řešení softwaru spolu s příjemným ovládáním jsou ručiteli téměř lineárního nárůstu ve tvorbě hodnot a zabezpečení již dosažené úrovně produktivity! Michael Platzner, člen představenstva Automatizační pyramida PROXIA pro optimalizaci vaší výroby 2

3 MES. Ekonomické Přínosy MES otevírá potenciály Použití systému MES prokazatelně zvyšuje produktivitu zpracovatelského nebo výrobního podniku. Identifikují se slabiny procesů, jež pak lze cíleně eliminovat. Systém MES pracuje na nadpodnikové úrovni a zapojuje do komunikace všechny podnikové útvary. Teprve MES umožňuje nekompromisní odhalování nedostatků a podněcuje moderní podniky k hospodárnému používání dostupných zdrojů. Výhody jako na dlani Řešení MES, jako např. PROXIA MES, jsou schopna odkrýt potenciály ve zpracování a výrobě v rozsahu mezi 20 a 70% a to při průměrné návratnosti investice (ROI) za 14 měsíců. Potenciály úspor použitím systému MES* Průběžné doby výroby -55% Administrativní práce -67% Doby zavádění dat -36% Přípravné časy -22% Rozpracovaná výroba (WIP) -32% Zmetkovost výroby -22% * Zdroj: Manufacturing Execution Systems Association 3

4 MES. Cílové skupiny Co je MES? Ovládání procesů, vizualizace a správné posouzení informací stejně jako zabránění plýtvání, toto jsou základy vysoké hospodárnosti výrobního podniku. Systém MES spojuje převážně technicky orientované procesy (stroje a zařízení) a komerčně zaměřené procesy řízení podniku. Představuje tedy spojovací článek mezi úrovní managementu a dílenskou (shopfloor) úrovní. MES jako řídicí nástroj zajišťuje efektivitu, účinnost a kvalitu ve výrobě. Užitek pro vedoucí podniku/ podnikové ekonomy Dohled nad efektivitou Optimalizace využití kapitálu pomocí aktivování nevyužitých kapacit Porovnání výkonnosti (benchmarks) a Analýza ukazatelů (OEE) Užitek pro dispečery/vedoucí výroby Díky standardizaci dílčích procesů ve zpracování a výrobě, vytváří PROXIA MES ve výrobě dynamickou (on-line) zpětnou vazbu, jež je pro moderní výrobu zapotřebí a ERP systém ji není schopen zajistit. Redukce prostojů strojů a zařízení Časné zjištění chybného vývoje v oblasti zpracování a výroby Optimalizace efektivnosti strojů a zařízení Užitek pro vedoucí řízení jakosti Monitorování a dokumentace jakosti výrobků Kontrola zlepšovacích opatření Redukce zmetkovitosti Užitek pro operátory strojů/zařízení Dodržování plánovaných termínů dohotovení Optimální přesnost při opakujících se zakázkách Dokumentace průběhu procesů 4

5 PROXIA MES. Oborová řešení Průmysl umělých hmot: Automatizovaný sběr dat Integrace statistických systémů řízení jakosti Zajištění materiálových toků Chemický průmysl: Řízení opatření Monitorování procesních ukazatelů Automatizovaný sběr procesních dat PROXIA MES - kompetence k řešení v jednotlivých oborech Společnost PROXIA Software AG jako nezávislá MES softwarová firma poskytuje široké spektrum integrovaných kompletních a detailních řešení pro optimalizaci průběhu procesů ve výrobních a zpracovatelských podnicích. Vlastní softwarové produkty jsou základem specifických oborových řešení. Hospodářské výsledky zákazníka a optimalizace technických postupů jsou v popředí našeho zájmu. Zakázková výroba: Softwarová struktura odpovídající potřebám Vysoká standardizace procesů Šetření zdrojů Výroba strojů a strojních zařízení: Srovnávací analýza ukazatelů Obousměrná komunikace s dílenskou úrovní (shop floor) Plánování zaměstnanců Automobilový průmysl: Kompletní dokumentace procesu Úplně přesné funkce drill-down Plánování přesahující rámec oddělení Výroba nástrojů/konstrukce forem: Detailní dokumentace součástí Detailní plánování zdrojů Zajištění opakujících se procesů 5

6 ERP/PPS. Komunikace/partneři SAP Velký počet projektovaných rozhraní umožňuje výměnu informací mezi PROXIA MES a předními systémy ERP/PPS. ERP a MES využtí synergií pro větší efektivnost Perfektní souhra s SAP PROXIA MES nastupuje tam, kde SAP končí Integrací PROXIA MES do mysap ERP vzniká systémová architektura, v níž obchodní a výrobní úroveň ideálně spolupracují. Systém PROXIA MES byl společností SAP certifikován a obdržel vyznamenání Powered by SAP NetWeaver. Software PROXIA MES lze napojit jak na otevřenou integrační technologii SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (označovanou též jako SAP XI 3.0), tak i na SAP NetWeaver Portal. Napojení přes SAP XI 3.0 umožňuje integrovat obchodní procesy tím, že se mezi oběma systémy vyměňují data a informace. Jste takto aktuálně a detailně informováni a můžete se vyhnout datové redundanci. Pro flexibilní výrobu je optimální systémový landscape softwaru dosažen, když obchodní a výrobní úroveň využívají synergie a když si obě softwarové systémové struktury vyměňují informace. Systémy ERP a MES proto musejí být synchronizovány v definovaných procesních jednotkách. Inteligentní softwarová propojení zabezpečují dokonalý a obousměrný tok informací. Práce bez přerušení přenosových médií Konektory pracující v reálném čase zajišťují v PROXIA MES datovou komunikaci přesahující rámec systému. Pro úkoly vyhodnocení, rozborů nebo visualizace můžete na všech podnikových úrovních přistupovat ke stejným informacím. Datové redundance takto patří minulosti. PROXIA je certifikovaný SAP partner. 6

7 MES. Manager Solidní IT základna, spousta flexibility PROXIA Manager aplikační prostředí pro MES moduly PROXIA MES pracuje na bázi jednotné systémové platformy, kterou představuje PROXIA Manager. Tato aplikační platforma sdružuje všechny PROXIA moduly a vytváří základnu pro jednotné ukládání dat. PROXIA Manager představuje aplikační prostředí, do něhož se v souladu s potřebami integrují moduly systému PROXIA MES. Aplikační platforma nabízí široké portfolio standardních funkcí, jež se uplatňují ve všech PROXIA modulech. Profitujete takto z konzistentní a jednotné koncepce obsluhy. PROXIA Manager využívá všechny informace, jež získává z centrální databázové struktury. Veškerá přiřazení, konfigurace a nastavení lze organizovat pomocí PROXIA Manageru. Změny a přídavné informace jsou realizovatelné během životnosti MES softwaru. PROXIA Manager je koncipován tak, že lze softwarové řešení přesně přizpůsobit potřebám v oblasti vaší výroby a nedojde k opuštění standardu. Váš systém PROXIA MES je takto vždy aktualizovatelný a datová konzistence je zachována i při změnách podnikových požadavků. Přídavné informační zdroje lze kdykoliv přidávat a jsou integrovaným PROXIA modulům okamžitě k dispozici. PROXIA Manager byl vyvinut nejmodernějšími nástroji vývoje programů a podléhá permanentnímu zdokonalování. Tvoří takto základ pro dlouholeté, výkonné podnikové řešení. Fakta & standardy PROXIA Manager: Standardizovaná softwarová platforma Softwarová platforma pro individuální aplikace Moderní, aktualizovatelná základní struktura pro dlouhodobé podnikové koncepce Jednotné ovládání a vyvolávání funkcí 7

8 Dispečink. Detailní plánování Intuitivní ovládání softwaru se odráží v uživatelském rozhraní. Specifická přizpůsobení rozhraní uživatelem jsou přitom samozřejmostí. PROXIA dispečink - jednat, než pouze reagovat PROXIA dispečink je nástroj pro optimální využití strojů. Zároveň budete mít přehled o dodacích termínech vašich výrobních zakázek a budete včas varováni před možným promeškáním termínů. PROXIA dispečink přitom přihlíží k efektivní kapacitě stroje, vyplývající ze směnového modelu a faktoru využití. Plánovač ve výrobě může simulovat různé přístupy k řešení a výsledky simulace vzájemně hodnotit. Přitom se zahrnují také informace o příslušných pracovních zásobách pro zpracování, výrobu nebo montáž. Užitek & výhody PROXIA dispečink pomáhá: Zvýšit transparentnost ve výrobě Redukovat doby průběhu Zvýšit produktivitu Minimalizovat zásoby Rychle reagovat na aktuální vlivy Zabránit prostojům strojů Minimalizovat obratové zásoby PROXIA dispečink nástroj k jednání dřív, než začne "hořet" Pomocí PROXIA dispečink jste perfektně informováni o zakázkové, zdrojové a materiálové situaci. Simulujte na přehledném uživatelském rozhraní různé záchranné scénáře. Rozhodněte se ve prospěch nejlepší varianty a realizujte ji. Podstatou PROXIA dispečink je interaktivní Ganttův graf. Toto animované znázornění je jedinečné a umožňuje interaktivní simulování a plánování použitím funkce drag and drop (táhni a pusť). PROXIA dispečink byl vyvinut pomocí technologie Microsoft.NET a kompletně upouští od přikupování komponentů. Dokonce i náročné, interaktivvní Ganttovo znázornění je patentovaný vývoj společnosti PROXIA. Jádrem PROXIA dispečink je optimalizační algoritmus, který slouží k výpočtu různých hodnotových množství. Přitom jsou výrobní příkazy systémem ERP/PPS jako původce potřeby srovnávány se stávajícími zdroji s příslušnými kapacitami. Do hodnocení pořadí se přitom zahrnují také závislosti. Stanoveným cílem je výpočet optimálního využití strojů v co nejkratší době. Kromě toho optimalizuje PROXIA dispečink doby průběhu výrobních příkazů. 8

9 PEP. Personální plánování V personálním kalendáři se definují přítomnosti. Možné důvody pro nepřítomnost lze definovat v PROXIA PEP PROXIA PEP optimální plánování a řízení personálu Trend směřující ke stále rozmanitějším a individuálnějším modelům pracovní doby je nepřerušen. Pružný směnový režim a situačně závislé strategie při personálním plánování jsou dnes ve výrobních závodech spíš pravidlem než výjimkou. Jsou to výzvy, se kterými se musí vypořádat stále více zpracovatelských a výrobních podniků. Přitom záleží na tom, aby byli pracovníci k dispozici ve správném okamžiku co nejdříve v dostatečném počtu a sice tak, aby byly potřeby optimálně kryty a aby pracovní oblast odpovídala kvalifikaci pracovníka. A přesně u těchto výzev nastupuje PROXIA PEP. Jako součást systému PROXIA MES je tento software ideálním nástrojem k plánování nasazení personálu ve zpracovatelské a výrobní oblasti. Plánování s návazností na zakázky pro rozhodnutí založená na bezpečných faktech Pro detailní plánování výrobních zakázek zásobuje tento software PROXIA dispečink směnovými modely a kvalifikačními atributy pracovníků. Účinek obměňování směnových modelů, např. zavedením další směny na lokalizovaném úzkém profilu ve výrobě, lze takto okamžitě kontrolovat simulací pomocí PROXIA dispečink. Personální plánování se takto uskutečňuje na solidním základě. Důležitá rozhodnutí týkající se využití personálu takto přijímáte na bázi skutečné situace. Fakta & standardy PROXIA PEP: Plánování potřeb s přihlížením ke kvalifikaci pracovníků Plánování směn Flexibilita při utváření modelů pracovní doby 9

10 BDE. Sběr provozních dat Příkladná evidence s účetní logikou "Zpracování" PROXIA BDE Sběr provozních dat snadno a rychle PROXIA BDE eviduje skutečný stav ve vašem zpracovatelském útvaru přímo na místě vzniku manuálně nebo automaticky, úplně podle potřeby. Vaše MES řešení a tím pádem také vy jste kdykoliv informováni o aktuálním stavu ve výrobě. Prvořadým cílem při vývoji PROXIA BDE bylo umožnit také pracovníkům bez zkušeností s počítači jednoduchou obsluhu se samovysvětlujícím rozhraním. Pomocí PROXIA BDE lze evidovat jak manuální zadání, tak i stavy strojů. Automatizovaný sběr dat a snadno konfigurovatelná terminálová řešení pro manuální evidenci zajišťují průkaznost zakázkových stavů. Provozní data evidovaná pomocí PROXIA BDE jsou rozborovým, vyhodnocovacím a vizualizačním modulům softwaru PROXIA MES okamžitě k dispozici. BDE systém zpětného hlášení pro dispečink PROXIA BDE eviduje provozní data přímo na místě vzniku a vrací tyto informace dispečinku s návazností na zakázky. Terminál PROXIA BDE Existují rozmanité hardwarové možnosti počínaje standardním počítačem přes průmyslový počítač a evidenčním terminálem konče. Terminálový software je konfigurovatelný jako aplikace s dotykovým displejem a podporuje čítačky čárových kódů. Pro účely identifikace personálu jsou podporována obvyklá řešení jako čárový kód nebo chip. Fakta & standardy PROXIA BDE: Intuitivní ovládání pro bezchybnou evidenci Snadná konfigurace hlášení, také během doby platnosti software Přímá komunikace s dispečinkovými systémy Mnohotvárná hardwarová podpora Identifikace personálu pomocí systému rolí BDE terminál rozšíření na obsáhlý informační systém Terminál PROXIA BDE je vybaven systémem rolí. Tímto způsobem může několik pracovníků použít evidenční pracoviště pro různé úkoly. Evidenční rozhraní pro jednotlivé pracovníky resp. role lze úplně odlišně konfigurovat a slouží takto ve vašem podniku jako informační systém překračující rámec oddělení/sektorů. 10

11 MDE. Sběr strojních dat & hardware Perfektní monitorování strojů a zařízení Poruchy strojů nebo zařízení je nutno zjistit včas, aby bylo možné reagovat rychle a se správnou strategií. Právě zde nastupuje sběr strojních dat (MDE), který vás neustále informuje o aktuálním stavu jednotlivého stroje a o stupni využití vaší výrobní kapacity. Vyskytne-li se nějaká porucha, lze rychle zjistit, ve kterém stádiu zpracování je právě zakázka na tomto stroji. Takto můžete vaše výrobní data v systému MES resp. PPS/ERP udržovat vždy na nejnovější úrovni. strojních dat. Použít lze tyto technologie a protokoly, např. : OPC server Moduly PLC a I/O EUROMAP 63 Alarmování při výskytu poruch Pomocí PROXIA MDE lze realizovat různé alarmovací scénáře. Počínaje využitím podnikové IT struktury až po alarmování pomocí mobilu. Ukládání procesních dat automaticky Výrobní procesy stále častěji podléhají řízení jakosti. Přitom je třeba přesně dokumentovat definované procesní kroky. Mají-li být procesní data k dispozici automaticky, je použití MDE systému nevyhnutelné. PROXIA MDE pro různé typy a roky výroby strojů PROXIA MDE se vyznačuje komplexním posuzováním podniku. Jelikož se ve většině podniků používají stroje a zařízení nejrůznějších typů, výrobců a úplně odlišných roků výroby, je zapotřebí heterogenní systémové technologie pro evidování MDE pro zajištěné analýzy procesů PROXIA MDE je podstatnou součástí průkazného systému pro analýzu procesů. Automatizované evidování stavů strojů a zařízení má za následek harmonizaci cyklů sběru dat. Pomocí on-line monitoringu mají poskytované informace z jednotlivých procesů vysokou průkaznost. Fakta & standardy PROXIA MDE: Podpora mezinárodních standardů Automatizovaný sběr dat pro velká množství dat Včasné identifikování a hlášení poruch 11

12 PZE a CAQ. Evidence pracovní doby & sběr naměřených dat PROXIA PZE stálý přehled o disponibilitě pracovníků Fakta & standardy PROXIA PZE a CAQ: PROXIA PZE registruje příchody / odchody pracovníků pomocí datových terminálů a kontroluje okamžitě oprávnění a správné pořadí zápisů. Tato účtovací data se zaúčtují a sečtou v příslušných časových účtech. Absence z důvodu dovolené, nemoci nebo návštěvy odborné školy se zapisují do přehledného kalendáře. Pracovníci si mohou kdykoliv vyvolávat informace o odpracované pracovní době, saldech odpracované doby, zbytkové dovolené nebo další informace na evidenčních terminálech. Veškeré údaje lze použít pro evidenci hrubých mezd. Systém lze přesně přizpůsobit požadavkům vašeho podniku. Příslušná vyhodnocení poskytují detailní přehled o stavu přítomnosti/absence, odpracovaných hodinách, Kontrola přístupu Výpočet mzdy, prémiový systém Rozhraní exportu do systémů mzdového účetnictví Plánování kontrol, evidence kontrolních dat, analýza a vyhodnocení Průběžná kontrola během procesu, kontrola příjmu zboží nebo závěrečná kontrola Analýza a dokumentace Evidence měřených dat pro statistické softwarové postupy pro zajištění jakosti disponibilitě pracovníků v podniku. PROXIA PZE lze plně integrovat do modulu sběru provozních dat PROXIA BDE. Bezpečný evidenční proces pro řízení jakosti Analýza, dokumentace a archivování relevantních kvalitativních dat má pro podnik v zájmu zvýšení tvorby hodnot v produkci velmi vysoký význam. Jen kvalitní a bezchybné výrobky totiž zajišťují ekonomický úspěch výrobního závodu. PROXIA CAQ poskytuje systémovou strukturu, umožňující sběr jakostních a měřených dat, a postupuje tyto informace ke statistickému vyhodnocení a k analýze integrovaným následným systémům (např. Q-DAS). Kontrola provázející proces (samokontrola pracovníkem) a kontrola příjmu zboží nebo závěrečná kontrola jsou integrativní složky modulu PROXIA CAQ. Nikoliv jednotlivé softwarové moduly, nýbrž průběžný procesní řetězec na jednotné systémové platformě zaručuje optimální ovladatelnost a nepřetržitý tok dat. PROXIA partneři v oblasti CAQ 12

13 MES. Monitoring Modul monitor představuje "online okno" pro náhledy do zpraování a výroby. Vše v pořádku? PROXIA online monitor podává informace Modul PROXIA Online-Monitor vám umožňuje okamžitý náhled na aktuální situaci ve zpracování a výrobě. V reálném čase se zobrazují např. časy chodu a vedlejší časy, počty kusů nebo hodnoty zmetkovitosti. PROXIA Online-Monitor je takto stejně ideální nástroj pro mistra v jeho svěřené oblasti, jako pro plánovače nebo pro vedoucího výroby, kde se klade důraz spíš na globální pohled. A budete-li si přát, budete o událostech informováni formou SMS nebo u. Časová osa moderní forma MES monitoringu Pomocí PROXIA Online-Monitor můžete produktivitu vašich strojů zobrazit velmi přesně a znázornit ji graficky v grafu s časovou osou. Veškeré informace týkající se strojů jsou viditelné na první pohled. Mistr tedy např. má okamžitý přehled o produktivitě poslední směny. Mobile-Monitoring perfektní informovanost kdekoli Funkcí Mobile-Monitoring vám PROXIA Online- Monitor poskytuje možnost, abyste se informovali také mimo podnik o produktivitě, poruchách a zakázkovém pokroku. Včasné zjištění negativních vlivů na produktivitu zabraňuje nákladým časovým ztrátám ve výrobním a montážním procesu. Mobile- Monitoring je webová aplikace vyvinutá podle nejmodernějších standardů a funguje na každém smartphonu. Fakta & standardy PROXIA Monitoring: Zavčas zjistit negativní vlivy na produktivitu Vícestupňový deeskalační management Znázornění aktuální situace v reálném čase Webově orientovaný monitoring správná informovanost kdykoliv a kdekoliv Maximální bezpečnost pomocí webových aplikací Silverlight 13

14 KPI a OEE. Zjištění ukazatelů Pomocí ukazatelů dosáhnout zlepšení výkonu a hospodárnosti Key Performance Indicators (klíčové ukazatele výkonnosti), stručně KPI, slouží jako provozní parametry k zobrazení podnikového úspěchu či neúspěchu. Aktualita ukazatelů přitom sehrává významnou roli: Ukazují-li vám KPI, že v zadaném časovém období již nebudou realizovatelná plánovaná data, můžete do procesu příslušně zasáhnout. Srovnání realizovaných procesů s ukazateli aktuálních průběhů je kromě toho významnou součástí kontinuálního zlepšovacího procesu (KVP). PROXIA KPI analýza v reálném čase PROXIA KPI poskytuje detailní vyhodnocení týkající se všech relevantních veličin ovlivňujících procesy. Software přijímá automatizovaná potvrzení ze zařízení a strojů (MDE) a manuální potvrzení (BDE) a postupuje je konfigurovatelným výpočtovým vzorcům. Vazby, předpisy nebo závislosti jsou stejně volně konfigurovatelné jako rozvrh (layout) vyhodnocovacího zobrazení. Pomocí funkcí drilldown mimo to okamžitě zjistíte, kde se skrývá "původce problémů" ve vašem výrobním procesu resp. v podniku. OEE-Monitor zjištění produktivity Fakta & standardy PROXIA KPI a OEE: Vyhodnocování procesu jako základ pro kontinuální zlepšovací proces (KVP) Standardizovaná výpočetní matematika a definice podle standardního listu VDMA-Einheitsblatt DIN Výkonná funkce drill-down na lokalizaci rušivých ovlivňujících veličin Online ukazatele (OEE) Přesná znalost o disponibilitě strojů a efektivitě výroby je základem úspěšného (kontinuálního) optimalizačního procesu. Hodnota OEE je jeden z nejprůkaznějších ukazatelů pro výkon stroje, výrobní linky nebo celé výroby. Pomocí hodnoty OEE jsou bezprostředně zobrazovány ztráty efektivity, což umožňuje srovnání strojů nezávisle na právě produkovaném výrobku. PROXIA OEE-Monitor je vyhodnocovací modul pokrývající celou výrobu, který zobrazuje aktuální hodnotu OEE. Všechny relevantní osoby a oddělení jsou aktuálně informovány a mohou okamžitě reagovat. 14

15 MES v praxi. Reference Ferdinand Bilstein GmbH & Co. KG Použitím systému PROXIA MES jsme vždy včas informování o tom, kde se vyskytnou problémy a můžeme příslušně jednat, bez termínové tísně se všemi svými nevýhodami. Řešení MDE/BDE nám poskytuje větší transparentnost ve výrobě a umožňuje nám tak, lépe využívat stávající kapacity. Steeltec AG Schweiz Pomocí řešení PROXIA MES zjišťujeme velmi rychle a účinně všechny relevantní ukazatele z výroby. Toto nám zajišťuje optimální plánování produkce, což se koneckonců projevuje ve zřetelně měřitelném zkrácení dodacích lhůt. Pomocí PROXIA MES jsme připraveni na budoucnost! Reis Robotics GmbH & Co. KG Použitím dispečinkového software se nám daří rychleji a bezpečněji řídit úplný průběh naší výroby. V kombinaci MDE a BDE se nám podařilo celou záležitost objasnit a zvýšit naši výkonnost o 40%. Přídavné synergické efekty s významně zlepšeným materiálovým tokem a logistickými procesy nám pomohly dosáhnout velmi rychlou návratnost investic. Salzgitter Service und Technik GmbH Minimalizovat zásoby, efektivněji vyrábět a redukovat doby průběhu - tyto cíle jsme si stanovili při zavádění systému MES. Díky konzistentnímu řešení PROXIA MES jsme dnes připraveni čelit konjunkturním výkyvům a jsme konkurenceschopnější. A navíc: potřebovali jsme 6 měsíců od rozhodnutí až po produktivní systém, to je skvělý výkon! 15

16 PROXIA. Po celém světě PROXIA Software AG Německo Anzinger Str. 5 D Ebersberg Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Braunschweig Kaulenbusch 1a D Braunschweig Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Francie 8, rue des Lilas - BP F Mundolsheim CEDEX Telefon: +33 (0) Telefax: +33 (0) Polsko ul. Budowlanych 59 PL Tychy Telefon: Telefax: Německo - Jihozápad Mollenbachstr. 37 D Leonberg Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Rakousko Europaring F15, Campus 21 A-2345 Brunn am Gebirge Telefon: +43 (0) Telefax: +43 (0) Severní Amerika Kincey Avenue, Suite 142, Huntersville, NC Telefax: Německo - Západ Gottlieb-Daimler-Straße 2 D Holzwickede/Dortmund Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Švýcarsko Industriepark Logistikcenter 1 CH-6246 Altishofen Telefon: +41 (0) Telefax: +41 (0) Česká Republika Chlumecká 1539/7 CZ Praha-Kyje Telefon: Telefax:

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Implementace MES systému HYDRA Případová studie

Implementace MES systému HYDRA Případová studie Implementace MES systému HYDRA Případová studie TE Connectivity, TRUTNOV 07. 06. 2012 Vojtěch Pivoňka Společnost TE Connectivity TE Connectivity Ltd. vznikla po reorganizaci z původního koncernu TYCO /

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Pr P eze e n ze t n ace a ce fir i my Verze 08/2009

Pr P eze e n ze t n ace a ce fir i my Verze 08/2009 Prezentace firmy Verze 08/2009 Základní údaje Založení firmy: 2008 Počet poboček: 1 Profil firmy: Rize česká inženýrská firma Poradenství, automatizace, zpracování dat Chemický, farmaceutický a potravinářský

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV Business Logic Provider for Firemní řešení ELO pro Microsoft Dynamics NAV Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV ELO Business Logic Provider (BLP) umožňuje

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata 1. Úvod Řídit bez informací nelze. To ví všichni. Přesto v praxi tuto samozřejmost často buď zcela ignorujeme nebo silně podceňujeme. Přitom na dosah ruky

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu.

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. A Daimler company Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. 2014 Driver and logistics management Daimler FleetBoard 1 To se vyplatí. Ekonomicky, efektivně a transparentně

Více

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 TOMÁŠ BONHARD, ONDREJ TROJÁK Škoda Auto AGENDA Výchozí fakta Cíle projektu Základní principy procesu Kontextové schéma Docházkové terminály Schvalovací

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Úspory elektrické energie v osvětlení

Úspory elektrické energie v osvětlení Úspory elektrické energie v osvětlení Ochrana přírody a uvážená spotřeba energie Klíčovým úkolem dneška je najít řešení pro efektivní a zároveň úsporné využití elektrické energie. V tomto chceme být Vaši

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

PDM Managment výrobních dat

PDM Managment výrobních dat Vše na první pohled Management produkčních dat slouží jako báze pro další technické plánování. Všechny informace jsou ve správném čase na správném místě k dispozici, to znamená: Maximalizace času výkonu!

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesy Procesy Procesní analýza Procesní mapa Modely procesů Optimalizace procesů Přínosy procesní analýzy Procesy a modely Procesy Abychom mohli úspěšně

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl My o nás SMB Schwede Maschinenbau GmbH je jeden z vedoucích výrobců vysoko výkonných páskovacích strojů a

Více

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 SIMATIC PCS 7 Archivace a prezentace dat Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Možnosti archivace výrobních dat v SIMATIC PCS 7 I. Přímo na OS (krátkodobě) StoragePlus server (menší

Více

Integrace systémů na letišti

Integrace systémů na letišti Integrace systémů na letišti V současné době se stále více dostává do popředí otázka bezpečnosti letecké dopravy. Je důležité si uvědomit, že nestačí jen zdokonalovat vybavení letadel. Ta potřebují také

Více

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015 Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává o evidenci dat ve výrobě. Je zde popsána metodika

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

PROCE55 Manufacturing. Přehled

PROCE55 Manufacturing. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Manufacturing... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Quality... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Manufacturing... 5 Správa zakázek...

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Hlavní sídlo COSCOM GmbH telefon: 0049 80 92 / 20 98-0 telefax: 0049 80 92 / 20 98-44 www.coscom.de info@coscom.de

Hlavní sídlo COSCOM GmbH telefon: 0049 80 92 / 20 98-0 telefax: 0049 80 92 / 20 98-44 www.coscom.de info@coscom.de Hlavní sídlo COSCOM GmbH telefon: 0049 80 92 / 20 98-0 telefax: 0049 80 92 / 20 98-44 www.coscom.de info@coscom.de ČR COSCOM Computer s.r.o. Orlí 3 CZ - 60200 Brno Telefon: +420 542 516 410 Telefax: +420

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Tlak na efektivitu výroby se trvale zvyšuje - řešením je ERP Tuning

Tlak na efektivitu výroby se trvale zvyšuje - řešením je ERP Tuning IS BERGHOF s.r.o. Tlak na efektivitu výroby se trvale zvyšuje - řešením je ERP Tuning Výroba a produktivita, 21.11.2013, Brno Ing. Milan Hruška, tel.: +420 734 464 986, milan.hruska@berghof.cz 2013 IS

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

Energetický management nástroj k dosažení úspor. Vápno, cement, ekologie 20. 5. 22. 5. 2013

Energetický management nástroj k dosažení úspor. Vápno, cement, ekologie 20. 5. 22. 5. 2013 Energetický management nástroj k dosažení úspor Vápno, cement, ekologie 20. 5. 22. 5. 2013 Schneider Electric světový expert v energetickém managementu 24 Miliard obrat (v r. 2012) 41 % Diversified end

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Nejvyšší výkony podmíněné provozem

Nejvyšší výkony podmíněné provozem 12345 Zajistit provoz Nejvyšší výkony podmíněné provozem Je to tak jednoduché. 12 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních

Více

Kompletním IT. Počítačové sítě. Servery. Počítačové stanice. Tiskárny. Zabezpečovací systémy. Kamerové systémy. Docházkové systémy

Kompletním IT. Počítačové sítě. Servery. Počítačové stanice. Tiskárny. Zabezpečovací systémy. Kamerové systémy. Docházkové systémy Kompletním IT Počítačové sítě Servery Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Docházkové systémy 2. obsah 3. o nás 4. služby 5.-6. reference 7. technologie 8. benefity 9. systémy

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro zpracování potravin

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro zpracování potravin Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro zpracování potravin My o nás SMB Schwede Maschinenbau GmbH je jeden z vedoucích výrobců vysoko výkonných páskovacích strojů

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

The Independent Solution Provider for Industrial and Process Automation, Quality & IT

The Independent Solution Provider for Industrial and Process Automation, Quality & IT Razantně snižuje zmetkovitost a náklady na opravy Kontrola prostřednictvím vizualizace Analýzy a reporting přes webové rozhraní Omezuje papírování Sběr dat v reálném čase Snadná obsluha Snadná konfigurace

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více