Tuning pro vaši výrobu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tuning pro vaši výrobu"

Transkript

1 Tuning pro vaši výrobu MES Leitstand (dispečink) BDE MDE PZE Zvýšit transparentnost Zvýšit produktivitu Zlepšit kvalitu výrobků Redukovat prostoje Dosáhnout optimální vytížení Zvýšit spolehlivost dodávek Lepší využití kapacit Zvýšit konkurenceschopnost

2 PROXIA. Firma PROXIA Software AG Charakteristiky firmy 20 let zkušeností s MES Vše z jedné ruky vývoj, poradenství, prodej a podpora Mezinárodní činnost Člen skupiny COSCOM Group Naše motivace Pracovníci společnosti PROXIA Software AG se vyznačují tím, že v popředí jejich činnosti stojí vždy užitek pro zákazníka. Nejmodernější vývojová řešení softwaru spolu s příjemným ovládáním jsou ručiteli téměř lineárního nárůstu ve tvorbě hodnot a zabezpečení již dosažené úrovně produktivity! Michael Platzner, člen představenstva Automatizační pyramida PROXIA pro optimalizaci vaší výroby 2

3 MES. Ekonomické Přínosy MES otevírá potenciály Použití systému MES prokazatelně zvyšuje produktivitu zpracovatelského nebo výrobního podniku. Identifikují se slabiny procesů, jež pak lze cíleně eliminovat. Systém MES pracuje na nadpodnikové úrovni a zapojuje do komunikace všechny podnikové útvary. Teprve MES umožňuje nekompromisní odhalování nedostatků a podněcuje moderní podniky k hospodárnému používání dostupných zdrojů. Výhody jako na dlani Řešení MES, jako např. PROXIA MES, jsou schopna odkrýt potenciály ve zpracování a výrobě v rozsahu mezi 20 a 70% a to při průměrné návratnosti investice (ROI) za 14 měsíců. Potenciály úspor použitím systému MES* Průběžné doby výroby -55% Administrativní práce -67% Doby zavádění dat -36% Přípravné časy -22% Rozpracovaná výroba (WIP) -32% Zmetkovost výroby -22% * Zdroj: Manufacturing Execution Systems Association 3

4 MES. Cílové skupiny Co je MES? Ovládání procesů, vizualizace a správné posouzení informací stejně jako zabránění plýtvání, toto jsou základy vysoké hospodárnosti výrobního podniku. Systém MES spojuje převážně technicky orientované procesy (stroje a zařízení) a komerčně zaměřené procesy řízení podniku. Představuje tedy spojovací článek mezi úrovní managementu a dílenskou (shopfloor) úrovní. MES jako řídicí nástroj zajišťuje efektivitu, účinnost a kvalitu ve výrobě. Užitek pro vedoucí podniku/ podnikové ekonomy Dohled nad efektivitou Optimalizace využití kapitálu pomocí aktivování nevyužitých kapacit Porovnání výkonnosti (benchmarks) a Analýza ukazatelů (OEE) Užitek pro dispečery/vedoucí výroby Díky standardizaci dílčích procesů ve zpracování a výrobě, vytváří PROXIA MES ve výrobě dynamickou (on-line) zpětnou vazbu, jež je pro moderní výrobu zapotřebí a ERP systém ji není schopen zajistit. Redukce prostojů strojů a zařízení Časné zjištění chybného vývoje v oblasti zpracování a výroby Optimalizace efektivnosti strojů a zařízení Užitek pro vedoucí řízení jakosti Monitorování a dokumentace jakosti výrobků Kontrola zlepšovacích opatření Redukce zmetkovitosti Užitek pro operátory strojů/zařízení Dodržování plánovaných termínů dohotovení Optimální přesnost při opakujících se zakázkách Dokumentace průběhu procesů 4

5 PROXIA MES. Oborová řešení Průmysl umělých hmot: Automatizovaný sběr dat Integrace statistických systémů řízení jakosti Zajištění materiálových toků Chemický průmysl: Řízení opatření Monitorování procesních ukazatelů Automatizovaný sběr procesních dat PROXIA MES - kompetence k řešení v jednotlivých oborech Společnost PROXIA Software AG jako nezávislá MES softwarová firma poskytuje široké spektrum integrovaných kompletních a detailních řešení pro optimalizaci průběhu procesů ve výrobních a zpracovatelských podnicích. Vlastní softwarové produkty jsou základem specifických oborových řešení. Hospodářské výsledky zákazníka a optimalizace technických postupů jsou v popředí našeho zájmu. Zakázková výroba: Softwarová struktura odpovídající potřebám Vysoká standardizace procesů Šetření zdrojů Výroba strojů a strojních zařízení: Srovnávací analýza ukazatelů Obousměrná komunikace s dílenskou úrovní (shop floor) Plánování zaměstnanců Automobilový průmysl: Kompletní dokumentace procesu Úplně přesné funkce drill-down Plánování přesahující rámec oddělení Výroba nástrojů/konstrukce forem: Detailní dokumentace součástí Detailní plánování zdrojů Zajištění opakujících se procesů 5

6 ERP/PPS. Komunikace/partneři SAP Velký počet projektovaných rozhraní umožňuje výměnu informací mezi PROXIA MES a předními systémy ERP/PPS. ERP a MES využtí synergií pro větší efektivnost Perfektní souhra s SAP PROXIA MES nastupuje tam, kde SAP končí Integrací PROXIA MES do mysap ERP vzniká systémová architektura, v níž obchodní a výrobní úroveň ideálně spolupracují. Systém PROXIA MES byl společností SAP certifikován a obdržel vyznamenání Powered by SAP NetWeaver. Software PROXIA MES lze napojit jak na otevřenou integrační technologii SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (označovanou též jako SAP XI 3.0), tak i na SAP NetWeaver Portal. Napojení přes SAP XI 3.0 umožňuje integrovat obchodní procesy tím, že se mezi oběma systémy vyměňují data a informace. Jste takto aktuálně a detailně informováni a můžete se vyhnout datové redundanci. Pro flexibilní výrobu je optimální systémový landscape softwaru dosažen, když obchodní a výrobní úroveň využívají synergie a když si obě softwarové systémové struktury vyměňují informace. Systémy ERP a MES proto musejí být synchronizovány v definovaných procesních jednotkách. Inteligentní softwarová propojení zabezpečují dokonalý a obousměrný tok informací. Práce bez přerušení přenosových médií Konektory pracující v reálném čase zajišťují v PROXIA MES datovou komunikaci přesahující rámec systému. Pro úkoly vyhodnocení, rozborů nebo visualizace můžete na všech podnikových úrovních přistupovat ke stejným informacím. Datové redundance takto patří minulosti. PROXIA je certifikovaný SAP partner. 6

7 MES. Manager Solidní IT základna, spousta flexibility PROXIA Manager aplikační prostředí pro MES moduly PROXIA MES pracuje na bázi jednotné systémové platformy, kterou představuje PROXIA Manager. Tato aplikační platforma sdružuje všechny PROXIA moduly a vytváří základnu pro jednotné ukládání dat. PROXIA Manager představuje aplikační prostředí, do něhož se v souladu s potřebami integrují moduly systému PROXIA MES. Aplikační platforma nabízí široké portfolio standardních funkcí, jež se uplatňují ve všech PROXIA modulech. Profitujete takto z konzistentní a jednotné koncepce obsluhy. PROXIA Manager využívá všechny informace, jež získává z centrální databázové struktury. Veškerá přiřazení, konfigurace a nastavení lze organizovat pomocí PROXIA Manageru. Změny a přídavné informace jsou realizovatelné během životnosti MES softwaru. PROXIA Manager je koncipován tak, že lze softwarové řešení přesně přizpůsobit potřebám v oblasti vaší výroby a nedojde k opuštění standardu. Váš systém PROXIA MES je takto vždy aktualizovatelný a datová konzistence je zachována i při změnách podnikových požadavků. Přídavné informační zdroje lze kdykoliv přidávat a jsou integrovaným PROXIA modulům okamžitě k dispozici. PROXIA Manager byl vyvinut nejmodernějšími nástroji vývoje programů a podléhá permanentnímu zdokonalování. Tvoří takto základ pro dlouholeté, výkonné podnikové řešení. Fakta & standardy PROXIA Manager: Standardizovaná softwarová platforma Softwarová platforma pro individuální aplikace Moderní, aktualizovatelná základní struktura pro dlouhodobé podnikové koncepce Jednotné ovládání a vyvolávání funkcí 7

8 Dispečink. Detailní plánování Intuitivní ovládání softwaru se odráží v uživatelském rozhraní. Specifická přizpůsobení rozhraní uživatelem jsou přitom samozřejmostí. PROXIA dispečink - jednat, než pouze reagovat PROXIA dispečink je nástroj pro optimální využití strojů. Zároveň budete mít přehled o dodacích termínech vašich výrobních zakázek a budete včas varováni před možným promeškáním termínů. PROXIA dispečink přitom přihlíží k efektivní kapacitě stroje, vyplývající ze směnového modelu a faktoru využití. Plánovač ve výrobě může simulovat různé přístupy k řešení a výsledky simulace vzájemně hodnotit. Přitom se zahrnují také informace o příslušných pracovních zásobách pro zpracování, výrobu nebo montáž. Užitek & výhody PROXIA dispečink pomáhá: Zvýšit transparentnost ve výrobě Redukovat doby průběhu Zvýšit produktivitu Minimalizovat zásoby Rychle reagovat na aktuální vlivy Zabránit prostojům strojů Minimalizovat obratové zásoby PROXIA dispečink nástroj k jednání dřív, než začne "hořet" Pomocí PROXIA dispečink jste perfektně informováni o zakázkové, zdrojové a materiálové situaci. Simulujte na přehledném uživatelském rozhraní různé záchranné scénáře. Rozhodněte se ve prospěch nejlepší varianty a realizujte ji. Podstatou PROXIA dispečink je interaktivní Ganttův graf. Toto animované znázornění je jedinečné a umožňuje interaktivní simulování a plánování použitím funkce drag and drop (táhni a pusť). PROXIA dispečink byl vyvinut pomocí technologie Microsoft.NET a kompletně upouští od přikupování komponentů. Dokonce i náročné, interaktivvní Ganttovo znázornění je patentovaný vývoj společnosti PROXIA. Jádrem PROXIA dispečink je optimalizační algoritmus, který slouží k výpočtu různých hodnotových množství. Přitom jsou výrobní příkazy systémem ERP/PPS jako původce potřeby srovnávány se stávajícími zdroji s příslušnými kapacitami. Do hodnocení pořadí se přitom zahrnují také závislosti. Stanoveným cílem je výpočet optimálního využití strojů v co nejkratší době. Kromě toho optimalizuje PROXIA dispečink doby průběhu výrobních příkazů. 8

9 PEP. Personální plánování V personálním kalendáři se definují přítomnosti. Možné důvody pro nepřítomnost lze definovat v PROXIA PEP PROXIA PEP optimální plánování a řízení personálu Trend směřující ke stále rozmanitějším a individuálnějším modelům pracovní doby je nepřerušen. Pružný směnový režim a situačně závislé strategie při personálním plánování jsou dnes ve výrobních závodech spíš pravidlem než výjimkou. Jsou to výzvy, se kterými se musí vypořádat stále více zpracovatelských a výrobních podniků. Přitom záleží na tom, aby byli pracovníci k dispozici ve správném okamžiku co nejdříve v dostatečném počtu a sice tak, aby byly potřeby optimálně kryty a aby pracovní oblast odpovídala kvalifikaci pracovníka. A přesně u těchto výzev nastupuje PROXIA PEP. Jako součást systému PROXIA MES je tento software ideálním nástrojem k plánování nasazení personálu ve zpracovatelské a výrobní oblasti. Plánování s návazností na zakázky pro rozhodnutí založená na bezpečných faktech Pro detailní plánování výrobních zakázek zásobuje tento software PROXIA dispečink směnovými modely a kvalifikačními atributy pracovníků. Účinek obměňování směnových modelů, např. zavedením další směny na lokalizovaném úzkém profilu ve výrobě, lze takto okamžitě kontrolovat simulací pomocí PROXIA dispečink. Personální plánování se takto uskutečňuje na solidním základě. Důležitá rozhodnutí týkající se využití personálu takto přijímáte na bázi skutečné situace. Fakta & standardy PROXIA PEP: Plánování potřeb s přihlížením ke kvalifikaci pracovníků Plánování směn Flexibilita při utváření modelů pracovní doby 9

10 BDE. Sběr provozních dat Příkladná evidence s účetní logikou "Zpracování" PROXIA BDE Sběr provozních dat snadno a rychle PROXIA BDE eviduje skutečný stav ve vašem zpracovatelském útvaru přímo na místě vzniku manuálně nebo automaticky, úplně podle potřeby. Vaše MES řešení a tím pádem také vy jste kdykoliv informováni o aktuálním stavu ve výrobě. Prvořadým cílem při vývoji PROXIA BDE bylo umožnit také pracovníkům bez zkušeností s počítači jednoduchou obsluhu se samovysvětlujícím rozhraním. Pomocí PROXIA BDE lze evidovat jak manuální zadání, tak i stavy strojů. Automatizovaný sběr dat a snadno konfigurovatelná terminálová řešení pro manuální evidenci zajišťují průkaznost zakázkových stavů. Provozní data evidovaná pomocí PROXIA BDE jsou rozborovým, vyhodnocovacím a vizualizačním modulům softwaru PROXIA MES okamžitě k dispozici. BDE systém zpětného hlášení pro dispečink PROXIA BDE eviduje provozní data přímo na místě vzniku a vrací tyto informace dispečinku s návazností na zakázky. Terminál PROXIA BDE Existují rozmanité hardwarové možnosti počínaje standardním počítačem přes průmyslový počítač a evidenčním terminálem konče. Terminálový software je konfigurovatelný jako aplikace s dotykovým displejem a podporuje čítačky čárových kódů. Pro účely identifikace personálu jsou podporována obvyklá řešení jako čárový kód nebo chip. Fakta & standardy PROXIA BDE: Intuitivní ovládání pro bezchybnou evidenci Snadná konfigurace hlášení, také během doby platnosti software Přímá komunikace s dispečinkovými systémy Mnohotvárná hardwarová podpora Identifikace personálu pomocí systému rolí BDE terminál rozšíření na obsáhlý informační systém Terminál PROXIA BDE je vybaven systémem rolí. Tímto způsobem může několik pracovníků použít evidenční pracoviště pro různé úkoly. Evidenční rozhraní pro jednotlivé pracovníky resp. role lze úplně odlišně konfigurovat a slouží takto ve vašem podniku jako informační systém překračující rámec oddělení/sektorů. 10

11 MDE. Sběr strojních dat & hardware Perfektní monitorování strojů a zařízení Poruchy strojů nebo zařízení je nutno zjistit včas, aby bylo možné reagovat rychle a se správnou strategií. Právě zde nastupuje sběr strojních dat (MDE), který vás neustále informuje o aktuálním stavu jednotlivého stroje a o stupni využití vaší výrobní kapacity. Vyskytne-li se nějaká porucha, lze rychle zjistit, ve kterém stádiu zpracování je právě zakázka na tomto stroji. Takto můžete vaše výrobní data v systému MES resp. PPS/ERP udržovat vždy na nejnovější úrovni. strojních dat. Použít lze tyto technologie a protokoly, např. : OPC server Moduly PLC a I/O EUROMAP 63 Alarmování při výskytu poruch Pomocí PROXIA MDE lze realizovat různé alarmovací scénáře. Počínaje využitím podnikové IT struktury až po alarmování pomocí mobilu. Ukládání procesních dat automaticky Výrobní procesy stále častěji podléhají řízení jakosti. Přitom je třeba přesně dokumentovat definované procesní kroky. Mají-li být procesní data k dispozici automaticky, je použití MDE systému nevyhnutelné. PROXIA MDE pro různé typy a roky výroby strojů PROXIA MDE se vyznačuje komplexním posuzováním podniku. Jelikož se ve většině podniků používají stroje a zařízení nejrůznějších typů, výrobců a úplně odlišných roků výroby, je zapotřebí heterogenní systémové technologie pro evidování MDE pro zajištěné analýzy procesů PROXIA MDE je podstatnou součástí průkazného systému pro analýzu procesů. Automatizované evidování stavů strojů a zařízení má za následek harmonizaci cyklů sběru dat. Pomocí on-line monitoringu mají poskytované informace z jednotlivých procesů vysokou průkaznost. Fakta & standardy PROXIA MDE: Podpora mezinárodních standardů Automatizovaný sběr dat pro velká množství dat Včasné identifikování a hlášení poruch 11

12 PZE a CAQ. Evidence pracovní doby & sběr naměřených dat PROXIA PZE stálý přehled o disponibilitě pracovníků Fakta & standardy PROXIA PZE a CAQ: PROXIA PZE registruje příchody / odchody pracovníků pomocí datových terminálů a kontroluje okamžitě oprávnění a správné pořadí zápisů. Tato účtovací data se zaúčtují a sečtou v příslušných časových účtech. Absence z důvodu dovolené, nemoci nebo návštěvy odborné školy se zapisují do přehledného kalendáře. Pracovníci si mohou kdykoliv vyvolávat informace o odpracované pracovní době, saldech odpracované doby, zbytkové dovolené nebo další informace na evidenčních terminálech. Veškeré údaje lze použít pro evidenci hrubých mezd. Systém lze přesně přizpůsobit požadavkům vašeho podniku. Příslušná vyhodnocení poskytují detailní přehled o stavu přítomnosti/absence, odpracovaných hodinách, Kontrola přístupu Výpočet mzdy, prémiový systém Rozhraní exportu do systémů mzdového účetnictví Plánování kontrol, evidence kontrolních dat, analýza a vyhodnocení Průběžná kontrola během procesu, kontrola příjmu zboží nebo závěrečná kontrola Analýza a dokumentace Evidence měřených dat pro statistické softwarové postupy pro zajištění jakosti disponibilitě pracovníků v podniku. PROXIA PZE lze plně integrovat do modulu sběru provozních dat PROXIA BDE. Bezpečný evidenční proces pro řízení jakosti Analýza, dokumentace a archivování relevantních kvalitativních dat má pro podnik v zájmu zvýšení tvorby hodnot v produkci velmi vysoký význam. Jen kvalitní a bezchybné výrobky totiž zajišťují ekonomický úspěch výrobního závodu. PROXIA CAQ poskytuje systémovou strukturu, umožňující sběr jakostních a měřených dat, a postupuje tyto informace ke statistickému vyhodnocení a k analýze integrovaným následným systémům (např. Q-DAS). Kontrola provázející proces (samokontrola pracovníkem) a kontrola příjmu zboží nebo závěrečná kontrola jsou integrativní složky modulu PROXIA CAQ. Nikoliv jednotlivé softwarové moduly, nýbrž průběžný procesní řetězec na jednotné systémové platformě zaručuje optimální ovladatelnost a nepřetržitý tok dat. PROXIA partneři v oblasti CAQ 12

13 MES. Monitoring Modul monitor představuje "online okno" pro náhledy do zpraování a výroby. Vše v pořádku? PROXIA online monitor podává informace Modul PROXIA Online-Monitor vám umožňuje okamžitý náhled na aktuální situaci ve zpracování a výrobě. V reálném čase se zobrazují např. časy chodu a vedlejší časy, počty kusů nebo hodnoty zmetkovitosti. PROXIA Online-Monitor je takto stejně ideální nástroj pro mistra v jeho svěřené oblasti, jako pro plánovače nebo pro vedoucího výroby, kde se klade důraz spíš na globální pohled. A budete-li si přát, budete o událostech informováni formou SMS nebo u. Časová osa moderní forma MES monitoringu Pomocí PROXIA Online-Monitor můžete produktivitu vašich strojů zobrazit velmi přesně a znázornit ji graficky v grafu s časovou osou. Veškeré informace týkající se strojů jsou viditelné na první pohled. Mistr tedy např. má okamžitý přehled o produktivitě poslední směny. Mobile-Monitoring perfektní informovanost kdekoli Funkcí Mobile-Monitoring vám PROXIA Online- Monitor poskytuje možnost, abyste se informovali také mimo podnik o produktivitě, poruchách a zakázkovém pokroku. Včasné zjištění negativních vlivů na produktivitu zabraňuje nákladým časovým ztrátám ve výrobním a montážním procesu. Mobile- Monitoring je webová aplikace vyvinutá podle nejmodernějších standardů a funguje na každém smartphonu. Fakta & standardy PROXIA Monitoring: Zavčas zjistit negativní vlivy na produktivitu Vícestupňový deeskalační management Znázornění aktuální situace v reálném čase Webově orientovaný monitoring správná informovanost kdykoliv a kdekoliv Maximální bezpečnost pomocí webových aplikací Silverlight 13

14 KPI a OEE. Zjištění ukazatelů Pomocí ukazatelů dosáhnout zlepšení výkonu a hospodárnosti Key Performance Indicators (klíčové ukazatele výkonnosti), stručně KPI, slouží jako provozní parametry k zobrazení podnikového úspěchu či neúspěchu. Aktualita ukazatelů přitom sehrává významnou roli: Ukazují-li vám KPI, že v zadaném časovém období již nebudou realizovatelná plánovaná data, můžete do procesu příslušně zasáhnout. Srovnání realizovaných procesů s ukazateli aktuálních průběhů je kromě toho významnou součástí kontinuálního zlepšovacího procesu (KVP). PROXIA KPI analýza v reálném čase PROXIA KPI poskytuje detailní vyhodnocení týkající se všech relevantních veličin ovlivňujících procesy. Software přijímá automatizovaná potvrzení ze zařízení a strojů (MDE) a manuální potvrzení (BDE) a postupuje je konfigurovatelným výpočtovým vzorcům. Vazby, předpisy nebo závislosti jsou stejně volně konfigurovatelné jako rozvrh (layout) vyhodnocovacího zobrazení. Pomocí funkcí drilldown mimo to okamžitě zjistíte, kde se skrývá "původce problémů" ve vašem výrobním procesu resp. v podniku. OEE-Monitor zjištění produktivity Fakta & standardy PROXIA KPI a OEE: Vyhodnocování procesu jako základ pro kontinuální zlepšovací proces (KVP) Standardizovaná výpočetní matematika a definice podle standardního listu VDMA-Einheitsblatt DIN Výkonná funkce drill-down na lokalizaci rušivých ovlivňujících veličin Online ukazatele (OEE) Přesná znalost o disponibilitě strojů a efektivitě výroby je základem úspěšného (kontinuálního) optimalizačního procesu. Hodnota OEE je jeden z nejprůkaznějších ukazatelů pro výkon stroje, výrobní linky nebo celé výroby. Pomocí hodnoty OEE jsou bezprostředně zobrazovány ztráty efektivity, což umožňuje srovnání strojů nezávisle na právě produkovaném výrobku. PROXIA OEE-Monitor je vyhodnocovací modul pokrývající celou výrobu, který zobrazuje aktuální hodnotu OEE. Všechny relevantní osoby a oddělení jsou aktuálně informovány a mohou okamžitě reagovat. 14

15 MES v praxi. Reference Ferdinand Bilstein GmbH & Co. KG Použitím systému PROXIA MES jsme vždy včas informování o tom, kde se vyskytnou problémy a můžeme příslušně jednat, bez termínové tísně se všemi svými nevýhodami. Řešení MDE/BDE nám poskytuje větší transparentnost ve výrobě a umožňuje nám tak, lépe využívat stávající kapacity. Steeltec AG Schweiz Pomocí řešení PROXIA MES zjišťujeme velmi rychle a účinně všechny relevantní ukazatele z výroby. Toto nám zajišťuje optimální plánování produkce, což se koneckonců projevuje ve zřetelně měřitelném zkrácení dodacích lhůt. Pomocí PROXIA MES jsme připraveni na budoucnost! Reis Robotics GmbH & Co. KG Použitím dispečinkového software se nám daří rychleji a bezpečněji řídit úplný průběh naší výroby. V kombinaci MDE a BDE se nám podařilo celou záležitost objasnit a zvýšit naši výkonnost o 40%. Přídavné synergické efekty s významně zlepšeným materiálovým tokem a logistickými procesy nám pomohly dosáhnout velmi rychlou návratnost investic. Salzgitter Service und Technik GmbH Minimalizovat zásoby, efektivněji vyrábět a redukovat doby průběhu - tyto cíle jsme si stanovili při zavádění systému MES. Díky konzistentnímu řešení PROXIA MES jsme dnes připraveni čelit konjunkturním výkyvům a jsme konkurenceschopnější. A navíc: potřebovali jsme 6 měsíců od rozhodnutí až po produktivní systém, to je skvělý výkon! 15

16 PROXIA. Po celém světě PROXIA Software AG Německo Anzinger Str. 5 D Ebersberg Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Braunschweig Kaulenbusch 1a D Braunschweig Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Francie 8, rue des Lilas - BP F Mundolsheim CEDEX Telefon: +33 (0) Telefax: +33 (0) Polsko ul. Budowlanych 59 PL Tychy Telefon: Telefax: Německo - Jihozápad Mollenbachstr. 37 D Leonberg Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Rakousko Europaring F15, Campus 21 A-2345 Brunn am Gebirge Telefon: +43 (0) Telefax: +43 (0) Severní Amerika Kincey Avenue, Suite 142, Huntersville, NC Telefax: Německo - Západ Gottlieb-Daimler-Straße 2 D Holzwickede/Dortmund Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Švýcarsko Industriepark Logistikcenter 1 CH-6246 Altishofen Telefon: +41 (0) Telefax: +41 (0) Česká Republika Chlumecká 1539/7 CZ Praha-Kyje Telefon: Telefax:

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK...

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK... MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK 3... EXISTUJE MNOHO SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ PRO KONSTRUKCI OKEN. ČÍM JE 3E-LOOK TAK JEDINEČNÝ? 3E-LOOK je procesně orientovaný software pro konstrukci

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS :

www.unis.cz VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : VÝROBNÍ SYSTÉM PRO LISOVNY PLASTŮ PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY www.unis.cz OBLASTI VYUŽITÍ MES PHARIS : SBĚR TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ A NAHRÁVÁNÍ ŘÍDICÍCH PROGRAMŮ ODVODY PRÁCE U VSTŘIKOLISŮ, VYUŽITÍ

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Kompetence v řízení zásobovacího řetězce

Kompetence v řízení zásobovacího řetězce ORSOFT GmbH vyvíjí a implementuje funkční rozšíření pro systémy ERP. Středem pozornosti je přitom vytváření rozšiřujících modulů SCM, APS a MES pro systémy SAP ERP a SAP SCM (resp. SAP R/3 a SAP APO).

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. Luděk PIESCHE Vedoucí

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení COMOS Platform Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Efektivní správa dat po celý životní cyklus technologického zařízení

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME Vážení čtenáři, v tomto zpravodaji bychom Vás jako obvykle rádi seznámili s novinkami a trendy v CAx/PLM technologiích, které jsou motivovány především požadavky a očekáváním nejnáročnějších uživatelů.

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více