Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna"

Transkript

1 Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna

2 1,5 l h N v ro h eto účas l 67 ž. N y j ě Pe Pe. P n, k r d l d, l T ň Me k v. R k r ra ě od l. S es r v z n Prod n k r j poč posá, t n žs v. Je nác posá p b l í j č st í h í! T v z p zd j ys - n K k noš ý p há. Fot N v ro h : J Ma, Ná hod, osta : T má K. D l oto r n j e n w. kos e..

3 Radnice informuje Rostislav Petrák: Rád bych podpořil zaměstnanost ve městě a volnočasové aktivity V únoru načne nový starosta města Rostislav Petrák svůj druhý čtvrtrok na radnici Červeného Kostelce. Jak se aklimatizoval? A co chystá za změny? Čtěte dále v rozhovoru, který nyní výjimečně nahrazuje tradiční slovo starosty. Jak byste zhodnotil období po svém nástupu? Snažil jsem se co nejrychleji se zapracovat a vstřebat veškeré postupy, které jsou pro výkon mé funkce nezbytné. To mi zabralo dobu zhruba do Vánoc. Mezi Vánoci a Novým rokem byl konečně prostor zamyslet se, co nového v chodu města a městského úřadu konkrétně zavést a co zlepšit. Teď když už se orientujete v problematice, nelitujete toho, že jste do toho šel? To určitě ne, práce starosty mě baví a myslím si, že mě ani nijak nevyčerpává, i když se zde kolikrát zdržím i do pozdních hodin. Zbylý osobní čas věnuji svým dětem. V jakém stavu jste město přebral od svého předchůdce? Co se týče financí, myslím, že město je v dobrém stavu, a to i přes poměrně velkou loňskou investici města: opravu ul. Langrova, Rybničná a Žďárská. Pozitivně musím hodnotit množství rozběhnutých investičních akcí na rok Je vidět, že předchozí pan starosta věnoval své práci opravdu hodně času a úsilí. Kolik Vás navštěvuje lidí ve Vašich konzultačních hodinách (pondělí hod.)? Většinou se staví 2 4 občané. Záměr přímé komunikace se tak naplňuje jak z pohledu možnosti podání stížností a připomínek, tak i z pohledu návrhů a doporučení. Jsem rád, že občané tuto možnost využívají. Co požadujete od městských úředníků? Na novoročním přivítání se zaměstnanci jsem všem připomněl, že bych chtěl, aby úředník byl pro občana průvodcem v zákonech a vyhláškách a byl mu vstřícným pomocníkem. Myslím si, že se to v některých případech již daří. Co se týče systematizace práce, snažíme se zaměřit obzvlášť na problematiku dotací a projektového řízení. Plánujeme také uspořádat pro úředníky pravidelná školení, obzvlášť co se týče komunikace, efektivity práce, spolupráce mezi odbory, projektové a týmové práce a samozřejmě školení v oblasti nové legislativy. Kam byste rád nasměroval tok peněz ve svém volebním období? Tam, kam to bude třeba. V posledních dnech je zpracován návrh zásadního dokumentu strategického plánu města, následovat bude akční plán, konkrétní studie a projekty. Stávající studie a projekty přezkoumáme vzhledem k aktuálním požadavkům a budeme vytvářet nové studie a projekty, třeba i trochu do šuplíku, abychom byli připraveni pružně reagovat na výzvy v novém dotačním období (2022). Věřím, že při veřejném projednání návrhu strategického plánu, který chceme uspořádat v březnu, se naši spoluobčané aktivně zapojí a těším se na jejich návrhy. Jaké konkrétní oblasti budete chtít tedy podpořit? Rád bych podpořil zaměstnanost ve městě, vnímám to jako základní podmínku pro spokojený a kvalitní život. To se dá z pozice města uskutečnit podporou investorů, a to v několika směrech: zajištěním kvalitní dopravní dostupnosti Červeného Kostelce a hlavně průmyslové zóny na plánovanou rychlostní silnici R11. V této oblasti budeme aktivně komunikovat s ministerstvem dopravy a ŘSD. Samozřejmě chceme úzce spolupracovat se stávajícími zaměstnavateli, připravovat průmyslovou zónu pro další investory, zajistit spojení města a průmyslové zóny pomocí cyklostezky atd. Jaké jsou Vaše další priority? Další v pořadí je podpora volnočasových aktivit. Co se týče kultury, je většina lidí spokojena, což vyplynulo z dotazníků, které byly jedním ze zdrojů přípravy strategického plánu a o jejichž výsledcích jste si mohli přečíst ve zpravodaji 09/2014 a na webu města. Výraznou současnou slabinou v oblasti volnočasových aktivit je stav sportovišť a podpora zájmové činnosti, tam je co dohánět. Dle mého názoru by město mělo vytvořit podmínky pro volnočasové aktivity a jejich podporu. Rádi bychom vytvořili klíč pro příspěvky na činnost, a to převážně na podporu aktivit s dětmi. Jakým způsobem toto zajistíme, závisí na dalších diskuzích. Jaké změny v chodu města jste již provedl? Aktivně se zajímáme o přeložku silnice I/14 a výstavbu R11 a v souvislosti s tím chceme zlepšit i dopravu v centru města, debatujeme nad strategickým plánem města, necháváme provést forenzní audit na MKS, což by mělo ukončit dohady nad fungováním střediska v minulosti, začali jsme komunikovat zhruba s pěti zaměstnavateli, zahájili jsme jednání o komplexním řešení sportovišť v oblasti Svojsíkova parku, pracujeme na sjednocení image úřadu, abychom šli s aktuálními trendy, chceme posílit odbor rozvoje města o jednoho zaměstnance, abychom byli dostatečně připraveni na nové dotační období, připravujeme akce ke 40. výročí úmrtí gen. Kratochvíla a 70. výročí konce 2. sv. války, snažíme se otevřeně komunikovat. Je něco, co Vás ve městě vyloženě trápí? Určitě je třeba se v širším časovém horizontu zaměřit na možné scénáře průmyslových areálů v centru města. Dalším složitým tématem je doprava na náměstí a v jeho okolí. Jakým způsobem chcete vtáhnout do rozhodování města občany? Přiznám se, že nevím, jak je zapojit přímo do rozhodování města za občany rozhodují jimi zvolení zastupitelé. Na druhou stranu silně vnímám, že je třeba názorům občanů naslouchat a k tomu slouží otevřená diskuse se zastupiteli, práce v komisích rady a také mé pondělní konzultační hodiny. Samozřejmě máme také možnost uspořádání referenda. Tuto možnost nevylučuji, ale je nutné posoudit účelnost tohoto rozhodovacího nástroje dle váhy tématu, účasti občanů atd. Jaký profesní vztah máte s ostatními zastupiteli? Beru je jako kolegy a jejich názory plně respektuji. Každý z nich má právo na to, aby se vyjádřil, takže při diskuzích na schůzkách a zasedáních zastupitelů plním spíše roli moderátora držím debatu ve věcných mantinelech, snažím se o udržení konstruktivní kritiky, navrhuji řešení problémů atp. Otázky i foto: Tomáš Kábrt Úřední dny MěÚ Červený Kostelec Pondělí 8 12, hod. Úterý 8 11, hod. Středa 8 12, hod. Čtvrtek Zavřeno Pátek 8 11 hod., zavřeno má odb. výstavby, matrika, sociální, evidence obyvatel Tel: (ústředna) Web: 1

4 2 Radnice informuje Informace z jednání zastupitelstva města (výběr ze zápisu ZM z , více na ZM schvaluje 1. rozpočet města na rok 2015 ve výši celkových příjmů ,00 Kč, z toho daňové příjmy ve výši ,00 Kč, nedaňové příjmy ,00 Kč, výdaje v celkové výši ,00 Kč, z toho činí běžné výdaje ,00 Kč a kapitálové výdaje ,00 Kč. Saldo rozpočtu činí ,00 Kč a bude vyrovnáno zapojením převáděných prostředků z roku oprávnění RM k provádění rozpočtových úprav do výše Kč, 3. zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 upravující odvody ze vstupného, Nadšenci zajišťující ledové plochy si zaslouží obdiv Rád bych prostřednictvím tohoto článku poděkoval všem dobrovolníkům a nadšencům, kteří se podíleli na realizaci a funkčnosti veřejných kluzišť v Červeném Kostelci. I když rozmary letošní paní zimy byly a jsou velmi vrtkavé, pracuje v našem městě skupina nadšenců, kteří nedbají na své volno a bedlivě sledují rtuť teploměru a zprávy o počasí za jediným účelem. Tím je výroba ledové plochy nejen pro své pobavení, ale i pro pobavení široké sportuchtivé veřejnosti. Nutno podotknout, že neváhali i do pozdních večerních a brzkých ranních hodin být na hřišti a kropit ledovou 4. výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva (navýšení o 150 Kč měsíčně u všech kategorií), 5. zapojení do vzděl. programu Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec. ZM ukládá 1. kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření MKS ve vytipovaných oblastech dle žádosti Ing. Romana Kejzlara. 2. kontr. výboru provedení kontroly hospodaření s majetkem města v areálu Brodský. ZM jmenuje 1. Ing. Rostislava Petráka určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu. ZM pověřuje 1. tajemníka úřadu pořizováním, evidencí a informací o plnění úkolů. Zveme vás na zasedání zastupitelstva města Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 26. února v 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla. Informace z jednání rady města (výběr ze zápisů RM z , a , více na RM schvaluje 1. postup hodnotící komise při posouzení a hodnocení nabídek včetně pořadí nabídek ve veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska. Vítěznou firmou je STYLBAU, s.r.o., s nabídkovou cenou bez DPH Kč a 50 dny doby realizace díla. 2. cenu vodného a stočného od : Vodné: 27,00 Kč vč. DPH Stočné: 33,00 Kč vč. DPH Voda předaná: 19,29 Kč bez DPH, 22,18 Kč vč. DPH (jiným obcím). 3. uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodního, kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu a čistírny odpadních vod mezi městem Červený Kostelec a Vodou Červený Kostelec s.r.o. a dále schvaluje na základě vypočtené ceny výši nájemného za pronajatý majetek ve výši Kč bez DPH. 4. zaslání výzvy firmám k podání nabídky na akci Sanace zdiva suterénních prostor v budově zdravotního střediska v rámci výběrového řízení Sanace zdiva suterénních prostor v budově zdr. střediska. 5. zaslání výzvy firmám k podání nabídky na akci Úprava hřiště Základní školy v Horním Kostelci č. p. 182 v rámci výběrového řízení Úprava hřiště Základní školy Horní Kostelec. 6. uzavření nájemní smlouvy s firmou Navita a. s. na pronájem části pozemku p.č k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce za účelem umístění stavby autobusové zastávky U Bašů. 7. uzavřít Smlouvu o přijímání karet platební terminály KB s Komerční bankou a. s. (zajištění možnosti placení kartou v pokladně MěÚ). 8. zaslání výzvy pěti firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů (vypracování kompletní projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení, provádění stavby vč. související inženýrské činnosti a zajištění autorského dozoru). 9. přijetí dotace na realizaci akce Snížení energetické náročnosti Zdravotního střediska v Červeném Kostelci na základě vydaného Rozhodnutí z Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace. 10. uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje mezi Královéhradeckým krajem a městem Č. Kostelec. 11. vzor smlouvy o nájmu hrobového místa pro veřejné pohřebiště v Č. Kostelci a svěřuje působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na hrobová místa finančnímu odboru MěÚ Č. Kostelec 12. ceník nájemného hrobového místa na hřbitově v Červeném Kostelci včetně služeb spojených s nájmem a ceník za jiné služby související s provozováním hřbitova. RM zamítá - uzavření Dodatku č. 2 k souhrnu smluvních dohod ze dne na akci I/14 Červený Kostelec, OŽK. Ing. Rostislav Petrák Na pokladně MěÚ můžete nově platit také kartou Pokladna MěÚ v Červeném Kostelci nově disponuje platebním terminálem. Jedná se o vstřícný krok vůči občanům město Červený Kostelec z toho neplyne žádný finanční profit, naopak, banka si účtuje za provedení platby poplatek. Věra Šimková plochu, aby vznikl dostatečně silný a kvalitní led. Možná, že by si člověk řekl, jestli to má vůbec smysl, když další týden bude obleva. Ale jak je vidět, smysl to má a lidé z Č. Kostelce a okolí mohli a někde stále mohou, když počasí dovolí, bez problému využívat ledová hřiště v Kostelci na Koubovce, ve Lhotě na hřišti za potokem, na Bohdašíně u hospody, ve Stolíně na hřišti u hasičárny a v Olešnici u sokolovny. I když, jak jsem již zmínil, počasí letos je dost skoupé na dlouhodobý mráz, oproti loňskému roku je to lepší a město se snaží alespoň materiálně pomoci těmto nadšencům prostřednictvím nářadí, úpravou podkladu pod led, případně dodáním materiálu na mantinely. A nyní už si jenom můžeme přát, aby nebyly veliké teplotní výkyvy, jako tomu je v době, kdy píšu tento článek. Text i foto: Richard Bergmann

5 Radnice informuje Červený Kostelec zná strategický plán svého rozvoje v letech Co to pro nás znamená? Město Červený Kostelec stejně jako jiná města v této době si nechalo zpracovat strategický plán města. Práce na něm probíhaly v průběhu roku 2014 a na základě vámi vyplněných dotazníků a dalších zdrojů ho zpracovala firma Východočeská rozvojová s.r.o. Tento pro každé město zásadní dokument stručně řečeno analyzuje stav města a doporučuje, v jakých oblastech je třeba vyvinout aktivitu ať už investiční, komunikační, podpůrnou aj. Podrobněji strategický plán popisuje tento článek Ing. Jiřího Škody ze zpracovatelské firmy, který také strategický plán představil 14. ledna zastupitelům. Nyní město vytvoří odborné pracovní skupiny, které budou vymýšlet konkrétní návrhy, jak dané oblasti posílit, a tyto pak město prezentuje občanům. Stane se tak nejspíš v březnu. Sledujte zpravodaj a městský web! Účel a význam dokumentu Strategický plán rozvoje města ( strategický plán ) je základním koncepčním dokumentem pro řízení města a jeho rozvoje. Obvykle je zpracováván na období 4-7 let a jeho platnost tak překračuje volební období. Tím je zajištěna kontinuita rozvoje města a omezeny nežádoucí výkyvy dané případnou změnou politické reprezentace města. V případě Červeného Kostelce je jeho časovým horizontem rok Kromě kontinuity, předvídatelnosti a srozumitelnosti předpokládaného rozvoje má sloužit i jako významný podklad pro čerpání dotační podpory na identifikované projektové záměry města jak z národních zdrojů, tak zejména těch evropských (současné plánovací období EU končí ne náhodou také rokem 2020). Významnou úlohu při jeho přípravě sehrává veřejnost (občané města) a klíčoví aktéři, již ve městě vykonávají svoji činnost a ovlivňují jeho život příspěvkové a neziskové organizace, podnikatelské subjekty a další. Strategický plán je tak platformou pro sladění představ jednotlivců i skupin o dalším směřování města, o jeho prioritách, cílech a ambicích. Strategický plán řeší celkové směřování města, nikoli však konkrétní dílčí aktivity. Tedy například řeší, zda je třeba ve městě dále podporovat rozvoj veřejné infrastruktury (například výstavbu dětských hřišť) a jakou má tato aktivita pro město prioritu. Ale již neřeší, kde konkrétně bude nějaké hřiště vybudováno či jaká bude jeho podoba. Stejně tak je třeba vidět rozdíl mezi ním a územním plánem. Zatímco strategický plán je koncepcí, popisující hlavní silné a slabé stránky města a potenciály jeho rozvoje a na tomto základě formuluje rozvojové priority města, územní plán je dokument technického charakteru, který řeší především využití území a vzájemné souvislosti mezi aktivitami a investicemi v něm. Přestože mezi oběma dokumenty je významný vztah, jejich účel, zaměření i obsah je rozdílný. Průběh zpracování strategického plánu v Červeném Kostelci Práce na strategickém plánu byly zahájeny na přelomu roku V prvním pololetí pak probíhaly zejména analytické činnosti sběr dat a informací a jejich vyhodnocování, rešerše relevantních koncepčních a dalších dokumentů, zpracování analýz v jednotlivých oblastech života města, srovnávání s jinými územními celky a vyhodnocování hlavních problémů a předpokladů rozvoje města. Současně byly připraveny dotazníky pro zapojení veřejnosti a klíčových skupin života ve městě (podnikatelé, neziskové a příspěvkové organice), jejichž cílem bylo poznání jejich názorů a preferencí, jejich vnímání situace města a jeho potřeb. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 410 jednotlivců, a jelikož lze předpokládat, že obvykle byl vyplněn jeden dotazník za domácnost, lze usuzovat na účast až kolem 400 domácností města. To představuje velmi významný podíl a signalizuje celkový zájem veřejnosti o dění ve městě a o jeho rozvoj. Právnických osob se zúčastnilo celkem 59. Rybářské lístky vydává MěÚ v Červeném Kostelci Upozorňujeme rybáře, že rybářský lístek vydává občanům České republiky s trvalým pobytem v Červeném Kostelci, Červené Hoře, Horní Radechové, Slatině nad Úpou a Zábrodí, popřípadě cizincům, kteří se v těchto obcích zdržují, Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP. Do roku 2012 vydával rybářské lístky Městský úřad Náchod, po novele zákona o rybářství se rybáři v našem správním obvodu obrací s žádostí na náš úřad. Žádost je k dispozici v kanceláři odboru výstavby a ŽP nebo na stránkách města v sekci dokumenty, kategorie žádosti a formuláře. Jiří Prokop, odbor výstavby a ŽP Jak analytické podklady, tak výsledky dotazníkových šetření jsou podkladem pro zpracování návrhové části strategického plánu, jež bude specifikovat témata a oblasti, na které by město mělo být zaměřeno při svém dalším rozvoji. V rámci pracovních skupin a odborných komisí zastupitelstva města, v nichž budou vždy zapojeni i odborníci na příslušnou oblast, stejně jako zástupci občanů města, bude v únoru 2015 probíhat diskuse nad konkrétním návrhem zaměření rozvojové strategie, jež bude představena občanům města a podrobena veřejné diskusi tak, aby výsledná podoba strategického plánu co nejvíce reflektovala jak objektivní potřeby města, tak názory jeho občanů. Vypracování návrhu strategického plánu v rámci pracovních skupin a komisí je předpokládáno přibližně v polovině března 2015 s tím, že následně bude tento návrh představen veřejnosti s cílem získání zpětné vazby od občanů. Na tomto základě bude následně strategický plán dopracován do konečné podoby tak, aby sloužil rozvoji našeho města na základě co nejširšího konsensu. Ing. Jiří Škoda, Východočeská rozvojová Sníh v Červeném Kostelci odklízí i nový traktor Zimní údržbu zajišťuje svou první sezonu nový traktor, využívaný odborem místního hospodářství. Traktor ZETOR PROXIMA 80 město stál téměř 1 mil. Kč. Pracovníci OMH ho mají k dispozici od října. Traktor ZETOR PROXIMA 80 bude zajišťovat nejen zimní údržbu, ale také svoz bioodpadu v letním období. Vybrán byl na základě výběrového řízení, do něhož se přihlásily čtyři firmy. Vítěznou se stala firma AGRICO s.r.o., Týniště nad Orlicí s cenou Kč bez DPH (konečná částka Kč). Text: Tomáš Kábrt 3

6 Radnice informuje Investiční akce města uskutečněné v roce 2014 Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec Výstavbou nové správní budovy byl řešen špatný stav zázemí pro pracovníky místního hospodářství. Budova, která je propojena optickým kabelem na server města, byla umístěna v místě stávajícího objektu, který byl v rámci stavby zbourán. Stavba je dokončena a užívána. Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice Tato akce řešila výměnu zdroje tepla z uhlí na propanové hospodářství a rozvod plynu k novému plyn. kotli. Dále byl zateplen obvodový plášť budovy vč. nové krytiny střechy. Stavba je dokončena a užívána. Prodloužení lesní pěšiny Jedná se o propojení lesních pěšin v lese Občina novými částmi chodníků se stávajícími chodníky v obci. Povrch je štěrkový, konce jsou z betonové zámkové dlažby. Stavba je dokončena, na jaře bude štěrková část dosypána a znovu urovnána. I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) Na stavbu byl proveden společný výběr zhotovitele s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Součástí společné stavby byla oprava stávajících nevyhovujících chodníků podél silnice I/14, kompletní výměna vedení kabelů veřejného osvětlení včetně výměny stožárů, oprava výměna nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu včetně výměn šoupat, kanalizačních šachet, poklopů a hydrantů. Tyto práce realizovalo město Červený Kostelec. ŘSD ČR realizovalo výměnu živičného krytu vč. silničních pásků mimo náměstí. Stavba je dokončena a předána. Rekonstrukce ul. Langrova, Žďárská, Rybničná Projekt řešil kompletní rekonstrukci veřejného prostoru tří ulic vč. inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, přeložka části plynu, přeložka sdělovacích kabelů, osazení chrániček pod komunikacemi pro případné přeložení vrchního vedení NN do země). Stavba je dokončena a předána. Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace (+ domovní přípojky) Zhotovení těchto dvou akcí je naplánováno na dva roky, s ukončením do Pro rok 2015 nám zbývá dokončit stoku A4 a zahájit práce na kanalizačních přípojkách. Demolice objektu čp. 452, ul. 17. listopadu Tato akce byla koordinována se stavbou I/14. V prostoru po demolici je rozprostřena ornice a plocha je oseta travinou. Za odbor pro rozvoj města Jiří Prouza Upozornění pro chovatele včel! Pro zabezpečení ochrany včel je každá právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel, podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a prováděcího práv. předpisu, ve znění pozdějších předpisů, povinna písemně oznámit zdejšímu úřadu do 28. února údaje týkající se umístění trvalých stanovišť včelstev na území Č. K. Bezpečnost Byla zahájena zjišťovací řízení MěÚ informuje, že byla zahájena zjišťovací řízení koncepcí: Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a Národní plán povodí Labe podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Je možné podat své vyjádření na Ministerstvo živ, prostředí, odbor posuzování vlivů na živ. prostředí a integrované prevence. Bližší info na fyzické a elektronické úřední desce MěÚ. Prosinec na městské policii: Zapadlý autobus, útok řetězem na hlavu a mladík na záchytce 4 Dopravní přestupky: 49 Ostatní přestupky (proti veř. pořádku aj.): 3 Podezření z trest. činu (předáno PČR): 1 Signály tísňových tlačítek: 9 Oznámení: 45 Dopravní přestupky: 24 parkování bez parkovacích hodin, 20 zákaz stání (z toho 16 zákaz stání v ul. Žižkova ve dnech prodeje v Albi, kdy dochází ke ztížení průjezdnosti), 5 ostatní Ostatní přestupky: 2 zaběhnutý pes, 1 podezření z ublížení na zdraví (viz ) Výběr z oznámení Strážníci městské policie 2 hod. řídili dopravu v Olešnici ve Vísce poté, co na náledí zapadl autobus s cestujícími Tajemník MěÚ Ing. Petr Fišer varoval strážníky městské policie před případnými dopisy s jedem, které v těchto dnech přicházely na úřady a ministerstva v ČR V ul. 17. listopadu asistovali strážníci u dopravní nehody dvou OA bez zranění V ul. Končinská zasahovali strážníci u dopravní nehody dvou OA se zraněním. Video za zásahu viz článek Co vidí hasič při zásahu u požáru nebo dopravní nehody? Hlídka MP vyrazila do ul. Budovatelská, kde opilý mladík znepříjemnil svým rodičům a prarodičům předvánoční přípravy, když začal ničit vybavení domu a slovně i fyzicky napadal všechny přítomné. Strážníci proto mladého agresora odvezli na záchytku do Hradce Králové V čase 1.30 hod. obdržela hlídka MP žádost PČR o spolupráci při pátrání po muži, který se údajně chce někde v oblasti Lhota pokusit o sebevraždu. Strážníci ihned vyjeli do nahlášené oblasti. Muž byl ve 4.30 hod. nalezen v jedné z garáží. Díky tomu se muže podařilo zachránit Strážníci vyjeli k domu v oblasti U Devíti křížů, kde majitel neotevíral dveře. Hlídka skrz okno zahlédla zeslabeného Městská policie Č. K. Adresa: Žižkova 365, Červený Kostelec Tel Non-stop mobil: muže ležícího na zemi, zavolala hasiče, kteří dveře otevřeli. Muži byla okamžitě zavolána rychlá záchranná služba Na MP bylo nahlášeno napadení, když jednoho z mužů, kontrolujícího dělníky v lese v Zábrodí u křižovatky k rybníku Špinka, napadl jiný muž. Vzhledem k tomu, že se jednalo o útok silným řetězem a muž mířil na hlavu, hlídka MP po domluvě s PČR překlasifikovala původní přestupek na trestný čin pokusu o těžké ublížení na zdraví a předala případ PČR. Muž vyšel z útoku s tržnou ránou na hlavě a podlitinami v obličeji. Tomáš Kábrt, Michal Škoda

7 Bezpečnost Jaký je rozdíl mezi dobrovolnými hasiči a jednotkou požární ochrany? Zrcátko měsíce V Červeném Kostelci máme několik sborů dobrovolných hasičů (SDH) a jednu jednotku požární ochrany (JPO). Jaký je v tom rozdíl? Na to by měl odpovědět následující text, který také přináší počet zásahů JPO v letech 2013 a SDH je sdružení dobrovolných hasičů s vlastní právní subjektivitou. Těchto sdružení máme v Červeném Kostelci 6 SDH v Č. Kostelci, SDH ve Lhotě, SDH ve Stolíně, SDH v Olešnici, SDH v Horním Kostelci, SDH v Bohdašíně. Takto znějí zakladatelské listiny. Každé SDH má svého starostu sboru, který sbor zastupuje. JPO je zřizována obcí nebo městem a je zastoupena velitelem JPO, které je dle poplachových plánů (požárního nebezpečí a dojezdových časů) zařazeno do určité kategorie. Toto zařazení určí HZS. Členové JPO jsou vybíráni z jednotlivých SDH. JPO Červený Kostelec je zařazena do kategorie JPO II/2 s předurčeností na dopravní nehody, což znamená, že družstvo v počtu 3+1 (velitel, strojník a dva hasiči) vyjedou s povolanou technikou do 5 min od vyhlášení poplachu ten vychází z krajského operačního střediska v Hradci Králové. K těmto výjezdům jsou určena 3 družstva: SDH Č. Kostelec, Lhota a Stolín. Zbylá 3 družstva, SDH Horní Kostelec, Bohdašín a Olešnice, jsou družstvo s pouze místní působností. Všechna družstva jsou k zásahům vyškolena, vycvičena a vybavena dostupnou technikou a mají k užívání hasičské zbrojnice. Veškerá technika, výzbroj, výstroj a budovy jsou v majetku města. Zástupci města popřáli obyvatelům domovů důchodců Tak jako každý rok byla i letos uskutečněna předvánoční návštěva v domovech důchodců v Náchodě, v České Skalici, v Malé Čermné, v Polici a v Tmavém Dole. 33 obyvatelům, kteří jsou v nich umístění a jsou původem z našeho města, byl předán dárkový balíček, květiny a obrázková brožura o Červeném Kostelci. Dárky předali a hodně zdraví do nového roku popřáli místostarosta pan Bergmann a vedoucí sociálního odboru pan Tošovský. Ing. Michal Tošovský Tříkrálová sbírka vynesla oblastní charitě nejvíce peněz za 5 let! Stejně jako v předchozích letech i letos (už po patnácté), vyšly do ulic našeho města a okolních vesnic skupinky tří (i více) králů, aby potěšily obyvatele koledou a vybraly do pokladniček dary pro Oblastní charitu v Č. Kostelci. Po koledování se všichni koledníci sešli v Háčku, kde odevzdali peníze a občerstvili se tradičním gulášem. Jako odměnu obdrželi hřejicí polštářek s nápisem Dobrý skutek zahřeje. Celkem se v Č. Kostelci a okolí (Olešnice, Č. Hora, Stolín, Slatina, Boušín, Bohdašín, Horní Rybníky a Zábrodí, Maršov u Úpice, H. Radechová) vybralo Kč. Sbírky se zúčastnilo 59 skupinek. Dále se pro oblastní charitu koledovalo v Úpici, Rtyni v P., Batňovicích, M. a V. Svatoňovicích a v Suchovršicích. ( Kč), v Jaroměři a okolních vesnicích ( Kč) a v Hostinném a okolí, kde pod Oblastní charitu Č. Kostelec spadá místní pečovatelská služba. Celkový výnos byl Kč, což je nejvíce za posledních pět let! Podobně jako loni byli koledníci očekáváni a kromě peněz dostali velké množství nejrůznějších sladkostí a ovoce. Z vykoledovaných peněz se naší charitě vrátí 65 %, ty budou použity v jednotlivých střediscích OCH Červený Kostelec v Hospici Anežky, v mobilním hospici, v pečovatelské službě, v ambulanci paliativní medicíny a v mateřském centru v Háčku. Zbylých 35 % použije Charita Česká republika pro celostátní projekty, přibližně 10 % je určeno pro humanitární pomoc v zahraničí. Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost a věříme, že nám zachovají přízeň i v příštím roce. V neposlední řadě děkujeme všem vedoucím skupinek i dětem za jejich obětavost a věnovaný čas. Děkujeme! Mgr. Marcela Frýbová, foto: T. Kábrt Hasiči Telefony: 150 (oper. středisko v HK) 112 (tísňové volání) Celkový počet výjezdů JPO (2013/2014): 79 / 91 Požáry: 18/16 Dopravní nehody: 15/19 Technická pomoc (odchyt nebezpečného hmyzu, únik provozních kapalin, otevření dveří, přívalové deště apod.): 42/53 Planý poplach: 4/3 Červánek přednesl divadlu vánoční poselství Petr Nejman, Tomáš Kábrt Ve zlatou neděli nám před již tradičně naplněným hledištěm divadla přednesl DPS Červánek a komorní sbor Jitřenka společně s akordeonovým souborem Musica Harmonica své vánoční poselství. Mimo skladby s vánoční tematikou Červánek v úvodu přednesl původem jihoamerickou píseň Ave Maria, jejímž autorem je Arvid Platpers a která je právě v podání Červánku obzvlášť působivá. Krátce po této písni zazněla stejně tak výjimečná jímavá skladba Going Home, která je americkou zlidovělou písní vycházející z Larga Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Stejně tak nezklamala vystoupení jednotlivých sólistů sboru i jeho přípravných oddělení. Skutečnost, že sami členové sboru si jednotlivé části vystoupení uváděli a především potom efektní nástup se svíčkami na jednu ze skladeb nám připomněl, že to jsou právě naše děti, jež nám přinášejí toto krásné vánoční poselství, které nás nutí k zamyšlení nad tím, co je ve skutečnosti v našich životech důležité. V závěrečné části vystoupení vygradovalo díky účasti souboru Musica Harmonica, která se nejprve prezentovala vlastními skladbami a následně i společným vystoupením s pěveckým sborem, za což všichni sklidili velký potlesk. Nakonec bych ještě ráda poděkovala za rodiče malých zpěváků manželům Kubečkovým a také pí učitelce Ivetě Vepřekové, kteří se postarali nejenom o secvičení celého programu, ale i o dramaturgii vystoupení, výzdobu jeviště a další záležitosti. A tímto jim také přeji mnoho úspěchů v náročné práci, které se věnují, do dalších let. B. Bejrová 5

8 Zrcátko měsíce Vlastimil Klepáček a jeho ochotničtí kolegové úspěšně uvedli hru Voskovce a Wericha Nebe na zemi Divadelní soubor NA TAHU má za sebou premiéru nově nastudované hry. Nyní padla volba na muzikál skvělé autorské i herecké dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich Nebe na zemi, odehrávající se v malém městě kdekoliv a kdykoliv je vám libo, neboť jak říká bůh Merkur ve hře, nezáleží na jménu obce, lidi, lidi ti jsou všude stejní Premiéra se uskutečnila v sobotu 13. prosince před plným hledištěm Divadla J. K. Tyla. Muzikál Nebe na zemi je zápletková fraška se společenskokritickým laděním vtipně ztvárněným díky nápaditému peru známé autorské dvojice Voskovec a Werich. Režisér Vlastimil Klepáček tuto hru pojal trochu méně útočně: Rozhodl jsem se ubrat trochu kritiky a přidat lyriky, což zasáhlo především výběr písní. Adresnou satiru původních autorských písní tak (vyjma jedné, závěrečné) vystřídaly lyrické písně náchodského Swing sextetu. Že se ale nejedná o novou hru Vlastimila Klepáčka, ale stále o Nebe na zemi Voskovce a Wericha, svědčí další režisérovo přiznání: Do textu hry jsem se snažil zasahovat co nejméně, protože ke slovutné dvojici V+W vzhlížím s neskonalou úctou a obdivem. I tak se však, jak je u regionálních ochotníků obvyklé, dočkáme několika narážek na lokální témata. Hlavní role dvou intrikářských správců Jupiterova chrámu, v Osvobozeném divadle náležící Voskovci a Werichovi, ztvárnily Naďa Eflerová s Milenou Langrovou. Jupitera, který z Olympu sejde do blíže nespecifikovaného maloměsta a snaží se zjistit, zda lidé mají opravdu nebe na zemi, hraje Richard Bergmann v alteraci s Cyrilem Šourkem. Dále se na jevišti objevili např. Jana Polášková (alternuje Marie Chaloupková), Petr Misík, Helena Binterová, Vlastimil Klepáček, Marcela Nejmanová a další. Režisérská maršálská hůl Vlastimila Klepáčka, při zkouškách chvílemi zoufalstvím odhazovaná a střídaná hrozícími pěstmi, však vedla herecké kroky svého ansámblu dobře, alespoň soudě dle reakcí plného hlediště Divadla J. K. Tyla, které se přišlo podívat na premiéru hry v sobotu 13. prosince večer. Publikum od začátku představení velmi dobře reagovalo na humorné repliky či celé scény a na závěr odměnilo výkon svých ochotníků dlouhotrvajícím potleskem. Velmi vydařený výkon herců také v zákulisí okomentoval jeden ze členů ansámblu ohromenými slovy: Přátelé, vy jste to zahráli, jak kdybyste to hráli už podesátý! a nechybělo ani upřímné poděkování evidentně spokojeného režiséra. K úspěšné regionální premiéře jistě pomohla již dvě ostrá představení, která soubor absolvoval na Slovensku. O nezapomenutelném výletě do slovenského kláštera vypráví režisérova reportáž Kterak kostelečtí ochotníci opustili vlast... (viz str. 7), která stojí za přečtení! Text i foto: Tomáš Kábrt Prvenství v rekordním Silvestrovském sjezdu na Prodance získal Trautenberk se svou čeládkou Oblíbený Silvestrovský sjezd na Prodance, akce několika červenokosteleckých nadšenců, se letos konal již počtrnácté. Tato číslovka veselé akci přála po třech letech totiž před sjezdem napadl sníh a teploty padly dokonce až pod nulu. I proto si sjezd zapsal pravděpodobný rekord, a to jak v počtu posádek, tak návštěvníků, kterých se silvestrovského dopoledne sešlo na Prodance mezi čtyřmi a pěti sty (!). Plný svah Červenokostelečanů se mohl těšit na veselé sjezdy jedenácti posádek všech věkových kategorií (a počítáme-li ježibabu z mrazíkovského týmu, výčet představitelných věkových kategorií se ještě zvýší). Díky zimnímu počasí závodníci nemuseli využít kolečka zato bylo třeba teplého oblečení a nápoje. O poslední zmíněné se postaral tradiční bar U Zlé Mařeny. Prodanku si tak za obecného veselí sjeli dvakrát mj. kosí sestry ve svém pohodlném rozměrném hnízdě, čeládka z mlýna, závodní bob, zahrádkáři, bugatka s fordem, dalmatin, tankista, všechny hlavní postavy z Mrazíka (snad jen loupežníci chyběli), zahrádkáři na obří mrkvi, Trautenberk s Ančí, Kubou i hajným a také hrobník, kterému však těsně před rozjezdem ukradly jeho rakev dvě mumie z našeho hřbitova. Jejich nečekaný přeskok zídky a následný výraz v očích okolních malých diváků stál za vidění! Kostýmy všech posádek byly skvělé. Moc si vážíme času, který Červenokostelečáci obětovali pro tuhle legraci, zhodnotil za organizátory Josef Řezníček. Po třech letech nám také napadl sníh, přišel rekordní počet diváků, takže celkově vzato paráda! dodal nadšeně. Čtyři sta až pět set lidí soudě dle počtu rozdaných hlasovacích lístků volilo po první jízdě vítěze. Hlas lidu rozhodl následně: na 5. místě skončily kosí sestry. Velký úspěch červenokosteleckých zahrádkářů, obří turbo mrkev, skončila spolu s jejími pěstiteli těsně pod stupni vítězů možná i kvůli tomu, že každou jízdou ohrozila diváky. Bronzovou medaili zakope spolu s vitálními nebožtíky červenokostelecký hrobník. Jak chutná stříbro, mohla okusit Marfuša spolu s dalšími postavami z Mrazíka. A zasloužená zlatá medaile se jistě bude vyjímat v chalupě Trautenberkovi. Tyto posádky byly také oceněny drobnými cenami. Vítězi jsou však všichni, za to, že jsme se díky nim dobře pobavili, uvedl na závěr Josef Řezníček. Text i foto: Tomáš Kábrt 6

9 Zrcátko měsíce Kterak kostelečtí ochotníci opustili vlast a přes očistec do kláštera vstoupili Ve dnech, kdy uplakaný listopad předával vládu štědrému prosinci léta páně 2014, vydala se skupina odvážných ochotníků z divadelního souboru NA TAHU v Červeném Kostelci na dalekou výpravu do slovenského Lučence a Fiľakova. Na cestu si vzali kromě svačiny a sudu vína pro případ ztroskotání i čerstvě nastudovanou hru J. Voskovce a J. Wericha Nebe na zemi, aby tam s ní na bratrech Slovácích spáchali předpremiéru. Po průjezdu územím jižní Moravy, které jsme museli projet bez přestávky a vysokou rychlostí, aby herci nepožádali o vinněpolitický azyl v některém ze zdejších sklépků, se náš miniautobus, řízený vodníkem Milanem Hrstkou, vklínil statečně mezi slovenské kopce. S časovým předstihem jsme šťastně dorazili do Lučence, a tak jsme ze všeho nejdřív dostali večeři. Byli jsme rádi. To víte, nevyzkoušené představení může dopadnout všelijak, ale co už jednou český ochotník sní a vypije, to už z něj nikdo nedostane. Divadlo se však docela podařilo a někteří herci tak propadli klamnému pocitu uspokojení. Ti zkušenější, kteří zde již vloni položili základní kámen spolupráce mezi národy oblíbeným představením Kuchařka a generál, věděli, že to nejtěžší teprve přijde. Nebáli jsme se ale ničeho, protože naší průvodkyní se již od prvních chvil příjezdu stala naše oblíbená a neúnavná dobrá víla a kulturní anděl strážný Miládka Bolyošová a ta s námi také odjela na ubytování do svého bydliště Fiľakova. Když jsme se dozvěděli, že budeme bydlet v místním plně funkčním františkánském klášteře, vyrazila nám husí kůže i mezi prsty na nohou. Průměrný ochotník totiž bývá nemravný a nevěřící požitkář, kterého u nás rozumný duchovní drží šestimetrovou tyčí dál od kostela. Navíc hra Nebe na zemi s kněžími nezachází zrovna v rukavičkách a teď nás chtějí šoupnout mezi mnichy do kláštera. Není to past? Co když nás zamknou v celách a nechají si nás tam na převýchovu? Co když zbytek života strávíme ve studené, kamenné kobce o chlebu a vodě zkoušením pašijových her? Naštěstí se naše obavy ukázaly jako liché. V klášteře bylo čisto, útulno a příjemně vytopeno, že i pavouci se ve svých sítích u stropu povalovali jen v trenýrkách. Prostě nebe na zemi. Ovšem toto nebe jsme si museli nejdříve zasloužit a projít očistcem. Jen jsme si v rychlosti odložili věci a už nás tam Miládka vedla. Byl umístěn ve sklípku neboli pivnici a ovládal ho zkušenou rukou její manžel, ďábelsky dobrý vinař jménem Attila. Obklopeni akátovými a dubovými sudy s výborným a silně návykovým vínem jsme očistili své duše humorem a zpěvem. Naše srdce zbarvil do ruda vypitý Cabernet Frank a oči jak baterky rozsvítilo Rulandské šedé, což se nám velmi hodilo cestou domů, neboť hodina už nebyla ani tak pozdně noční, jako brzce ranní. Po snídani v klášterním reflektáři nás čekala prohlídka kostela kláštera. Hned jak se objevil náš průvodce, páter Rafael, bylo pánské části zájezdu jasné, že je vyřízena. Byl to vysoký, dobře vypadající, příjemný a vzdělaný tak asi pětatřicátník s dlouhými vlnitými vlasy a naše hérečky se do něj okamžitě zamilovaly. Páter Rafael nám ukázal a zajímavým výkladem doprovodil snad všechny místnosti v klášteře i kostele. Od kotelny a skladu potravin přes kuchyň, knihovnu, posilovnu a další kulturní i společenské místnosti v klášteře až po zákristii, kostel a zvonici. I na varhany jsme si mohli zahrát a ptát se prostě na cokoliv. Ukázal nám prostě všechno a pánům to úplně stačilo, jen dámy vzdychaly, že mohl ukázat ještě o kousek víc. Na závěr nás pohostil slivovicí a tím si získal i pány. Ale nejen on, i všichni ostatní páteři v klášteře se k nám chovali moc mile a přívětivě, tak jsme je za trest pozvali na večerní představení. Po obědě v kultůrnom dome jsme se tedy začali pomalu připravovat na druhé představení. Fiľakovské divadlo nám bylo příjemně známé nejen z naší loňské návštěvy, ale i proto, že všechna divadla, ve kterých jsme zatím na Slovensku hráli Fiľakovo, Lučenec a Brezno jsou díky uniformní socialistické výstavbě téměř stejná. Představení jsme přežili my i diváci, ale takové jako v Lučenci to nebylo. Prohýřená noc byla znát a i mírná nesoustředěnost je na předpremiéře vidět daleko víc než na zažitém a několikrát reprízovaném představení. Po večeři s místním kulturním vedením jsme se vrátili do klášterního reflektáře, každý dal do placu, co měl dobrého k jídlu, Attila přivezl pár lahví božského vína s pekelným účinkem a v družné debatě s představeným kláštera Stankem i ostatními pátery jsme strávili příjemně zbytek večera. Ráno jsme brzy posnídali, rozloučili se s pátery i klášterem, s vínakrálem Attilou Prvním a hlavně s naší patronkou, Miládkou Dobrotivou. Všem jsme poděkovali za přízeň a dokonalé zaopatření a v 8.00 vyrazili k domovu. Bylo dobře, že jsme vyrazili tak brzy, protože jsme se stačili vrátit do rodného Podkrkonoší dřív, než náledí sevřelo do ledového náručí celou republiku. Myslím, že setkání materiální poživačnosti divadelníků a duchovního světa františkánů dopadlo asi tak 1:0 pro klášter. Naše světská rozjívenost na nich určitě žádné viditelné stopy nezanechala, zatímco my jsme se jejich mírností a přívětivostí zdáli trochu polepšeni. Já jsem alespoň měl dojem, že mi na lopatkách vyrážejí křídla andělská a nad hlavou že mi svítí svatozář. Ale možná taky, že mne jen bolela záda, jek jsem sebou praštil cestou ze sklípku, a na hlavě mi svítí jen každou režií se zvětšující lysina. Za DS NA TAHU Vlastik Klepáček, foto: archiv DS NA TAHU, Tomáš Kábrt 7

10 Společenská kronika Blahopřejeme Výroční sňatky V prosinci 2014 oslavil životní jubileum 90 let Otto Středa, pln svěžesti i humoru, s rodinou a se svými nejbližšími přáteli z divadelního souboru NA TAHU. Blahopřejeme! Poděkování Děkuji pí Bc. M. Frankové za milé blahopřání a za dary od města Červený Kostelec k mému životnímu výročí. Annemarie Koudelková Rodiče Klárky Klimešové by touto cestou chtěli poděkovat celému týmu Charitní ošetřovatelské služby v Červeném Kostelci za jejich vstřícnou péči o dceru po operaci dolních končetin. Děkujeme všem. Klimešovi Srdečně děkuji MěÚ za blahopřání, květiny a dárky k mým 85. narozeninám a milou návštěvu p. Labíka. Lenka Kolisková Děkuji velmi upřímně touto cestou za milé návštěvy, kterých se mi dostalo při mých 90. narozeninách, zvláště městskému úřadu v čele s Ríšou Bergmanem, dále hasičům ze Stolína, straně KDU- ČSL, invalidům, členům divadelního souboru na TAHU při setkání v divadle a za milé dary, květiny a hlavně za příjemné posezení a pěkné popovídání. S velkými díky Otto Středa s rodinou Ráda bych poděkovala celému kolektivu MŠ Náchodská. Ti všichni se zapojili a připravili nádherný vánoční stromeček do místního hospice. Děkuji V. Šrůtková Církve Láska je vydržet s někým celý život. V. Páral Gratulujeme našim milým spoluobčanům manželům Ireně a Zdeňkovi FLÉGLOVÝM z Červeného Kostelce k jejich zlaté svatbě, kterou si připomněli na konci minulého roku. Milí manželé Fléglovi, za město Č. Kostelec vám blahopřejeme k vašemu padesátiletému výročí od uzavření manželství. Ať vám příští společné roky přinesou zdraví, pohodu a stále dostatek tolerance, lásky a radostí. Za SPOZ a matriku MěÚ L. Regnerová Vzpomínáme Před pěti lety, dne 12. ledna, jsme se rozloučili s naší drahou manželkou, maminkou a babičkou pí Evženií Hubkovou. S úctou na ni vzpomínáme. Manžel a syn s rodinou a S hlubokým zármutkem oznamujeme všem divadelním přátelům a známým, že nás ve svých 98 letech opustila naše vynikající herečka, laskavá a milá paní Pavlína Labíková. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. Ochotníci z DS NA TAHU Poděkování Děkujeme za projevy účasti a květinové dary všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s naší drahou maminkou, babičkou a prababičkou paní Pavlínou Labíkovou. Poděkování patří také divadelnímu souboru NA TAHU za účast a čestnou stráž u rakve s nejstarší členkou souboru. Poděkování patří i zástupcům hronovských ochotníků, kteří se přišli se svou bývalou kolegyní rozloučit. Rodina Labíkova a Diblíkova Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín Církev čs. husitská 8 Příprava na biřmování (bude udělováno v příštím roce 2015) je vždy ve čtvrtek v hod. (v rámci vzdělávání středoškoláků) neděle přeložen svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), při všech mších sv. žehnání svící, mše sv. 7 a 18 hod., od 16 hod. příležitost ke svátosti smíření a po mši sv. se bude udělovat svatoblažejské požehnání první pátek v měsíci, mše sv. 7 a 18 hod., od 16 hod. příležitost ke svátosti smíření, po večerní mši sv. novokněžské požehnání (P. Tomáš Enderle) neděle před začátkem postní doby, celodenní adorace, 18 hod. svátostné požehnání, 19 hod. v divadle představení Oskar a růžová paní (benefiční pro hospic) Popeleční středa začátek doby postní, den přísného postu, mše sv. 7 a 18 hod., při obou bude udělováno znamení popelce V postní době se modlíme pobožnost křížové cesty: v pátek hod. (před mší sv.), v neděli 18 hod. se svátostným požehnáním Společenství manželů V pátek na faře v 19 hod. (po mši sv.) 6. 2., Vzdělávání starších středoškoláků Každý čtvrtek v hod. na faře Vzdělávání dospělých farníků Každé druhé pondělí v 19 hod. na faře 2. 2., , Farní stránky: Pravidelně Neděle 10 hod. Bohoslužby Podnělí hod. Úvod do Bible Úterý 18 hod. Biblická hodina farní duchovní obnova s br. biskupem Šanderou Popeleční středa 17 hod. pobožnost Postní pobožnosti každý čtvrtek v postu od 17 hod. (26. 2., 5. 3., , , ) Kázáním poslouží hosté. Čtvrtek od 18 hod. Potkali jsme stromy promítání fotografií O. Nermutě a J. Kejzlarové ve spol. místnosti v 1. patře

11 Praktické informace Mobilní sběrna nebezpečného odpadu V únoru bude proveden mobilní sběrnou pravidelný sběr nebezpečného odpadu podle čl. 4 odst. 8 obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 (tj. sběr zbytků spotřební chemie, olejů a tuků, barev, lepidel, pryskyřicí a baterií a akumulátorů) a pravidelný sběr elektroodpadu podle čl. 4 odst. 9 této vyhlášky (tj. sběr komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů vyřazených elektrických a elektronických zařízení) v souladu s opatřením rady města č. 6/2013. Dále takto v souladu s opatřením rady města č. 2/2014 probíhá pravidelný sběr vyřazených pneumatik do 5 kusů na osobu a to první sobotu v měsíci podle následujícího rozpisu: Okružní 7. února od 8 do 8.30 hod. Lhota u závor 7. února od 8.35 do 9 hod. 5. května u Penny Marketu 7. února od 9.05 do 9.30 hod. Olešnice u Konášů 7. února od 9.35 do 10 hod. Tento sběr není určen pro objemný a ostatní odpad! Ten je zajišťován v dalších sobotách. Nebezpečný odpad s obsahem azbestu, tedy i eternit se v rámci mobilní sběrny již nevybírá! Upozornění k mobilní sběrně Pozorně si pročtěte záhlaví tohoto rozpisu, pro jaké konkrétní odpady je nebezpečný a ostatní svoz určen. Nebudete se muset vracet domů s odpadem, který vám obsluha sběrny nepřijme. Odpad musí být předán přímo obsluze mobilní sběrny k uložení do sběrného automobilu. Jakýkoliv jiný způsob odkládání odpadu je považován za zakládání černé skládky. Není také dovoleno odebírat odpad předaný k uložení do mobilní sběrny. Takovéto případy budou považovány za odcizení. Výše uvedené odpady patří do mobilní sběrny a ne ke kontejnerům určených pro odpad tříděný! Kontejnery na tříděný odpad je třeba využívat ohleduplně V našem městě je zaveden již řadu let sběr tříděného odpadu. Na 39 stanovištích v obvodu města je umístěno 78 žlutých kontejnerů na plasty, 50 zelených na sklo a 25 modrých na papír. Dále je umístěno 5 červených kontejnerů na vysloužilá drobná elektrozařízení. Dalším je pak kontejner na použitý textil, který provozuje Diakonie Broumov. Jsou tak vytvořeny podmínky pro možnost odpady náležitě třídit a tím přispívat k ochraně životního prostředí a následnému průmyslovému zpracování. Jelikož výrobci nepreferují systém vratných obalů, počet odpadů tak neúměrně narůstá. Na všech tedy záleží, aby odpady umísťovali do nádob k tomu určených. V případě, že je kontejner již naplněn, bylo by rozumné vyčkat, až bude vyprázdněn, a teprve potom odpad uložit. K čistotě města jistě nepřispívá, povalují li se odpadky kolem kontejnerů na veřejných prostranstvích. Nádoby pro ukládání odpadů jsou určeny výhradně pro občany města a nikoliv pro podnikatelské subjekty a živnostníky, jak je uvedeno v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 a v Opatření rady města č.2/2014. Odpadový papír, zvláště pak kartonové rozměrné krabice od různých prodejců zaplní jednorázově celý kontejner, takže občané již pak nemají kam drobný papír dát a ponechávají jej mimo kontejnery! Papír se sváží jednou týdně zpravidla v pátek, takže se tento odpad válí a poletuje kolem celý týden a je promočen a znehodnocen. Odpady Mobilní sběrna ostatního odpadu V únoru bude pokračovat pravidelný odvoz odpadu mobilní sběrnou podle čl. 4 odst. 10 a odst. 12 obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 (tj. sběr objemného odpadu starý nábytek, odpadní sanitární výrobky apod., a ostatního komunálního odpadu v malém množství do 100 kg [1 kolečko] neobsahující nebezpečné složky papír, lepenka, kovy, drátěné sklo, autosklo, textil, jedlý olej a tuk, barvy, dřevo). Zároveň takto bude probíhat zpětný odběr použitých elektrozařízení podle čl. 5 odst. 2 výše uvedené vyhlášky (tj. zařízení inf. technologií a telekom. zařízení, spotřebitelská zařízení, solární panely, el. hračky, vybavení pro volný čas a sporty). Palackého u sport. haly Lhota pod kravínem Lhota u závor Divadelní Bohdašín u kapličky Horní Kostelec u Hobla 14. února od 8 do 9 hod. 14. února od 9.05 do 10 hod. 21. února od 8 do 9 hod. 21. února od 9.05 do 10 hod. 28. února od 8 do 9 hod. 28. února od 9.05 do 10 hod. Tento sběr není určen pro nebezpečný odpad a pneumatiky! Sběr těchto odpadů je zajišťován zvlášť vždy v první sobotu v měsíci podle rozpisu. Odvoz a likvidace odpadu je určena pro občany města (nikoliv pro podnikatelské subjekty). Pro použitý textil je určen kontejner Diakonie Broumov na autobusovém nádraží, který je vyvážen vždy v pondělí a ve čtvrtek. Je-li kontejner plný, dovezte textil až po jeho vyprázdnění a nenechávejte jej ležet vedle kontejneru. Tím dojde k znehodnocení textilu a zůstane nepořádek. Podnikatelské subjekty by měly uzavřít smlouvy o likvidaci svých odpadů se svozovou firmou Transport Trutnov, tedy pobočkou firmy Marius Pedersen, která zajišťuje svoz veškerých odpadů pro naše město. Ukládání jejich odpadů do výše uvedených kontejnerů je neoprávněnou likvidací! Odpadový papír lze též odevzdat ve sběrně druhotných surovin. Přispívejme tedy společně k čistotě našeho města a ke zlepšování životního prostředí! Za odbor místního hospodářství Jaromír Středa, zástupce vedoucího OMH. 9

12 Praktické informace 10 Nabídka práce Obchodní družstvo Impro, Zábrodí, Končiny 111, provozovna laserového kovoobrábění Zábrodí, Končiny nabízí: volné místo svářeč CO 2 - dvousměnný provoz - zkušenosti se svářením hliníkového a nerez plechu výhodou - platný svářečský průkaz podmínkou pomocník obsluhy CNC strojů - nepřetržitý provoz - platné oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku - praxe v oboru výhodou - dobré platové podmínky, nástup možný ihned Kontakt: pí. Prouzová tel , MediClinic a.s. shání pro lokalitu Broumov a Meziměstí praktického lékaře pro děti a dorost Pro naše zavedené a fungující ordinace hledáme posilu týmu: lékaře se zájmem o dětské a dorostové lékařství. Nabízíme nadstandardní mzdové ohodnocení, týden dovolené navíc, placený týden na odborná školení, 3 dny na zotavenou podporu dalšího vzdělávání, firemní e-learning plný pracovní úvazek, možno i kratší pracovní smlouva na dobu neurčitou pracovní nabídka je vhodná pro lékaře/lékařky na MD služební vůz i k soukromým účelům Požadujeme vysokoškolské vzdělání, odbornou/specializovanou způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. schopnost samostatného rozhodování morální a občanskou bezúhonnost vstřícný přístup k pacientům Benefity nadstandardní lékařská péče příspěvek na investiční životní pojištění možnost ubytování v objektu ordinace/příspěvek na ubytování MediClinic a.s., Hana Janečková, Hvožďanská 2053/3, tel , Praha 4, Městské kulturní středisko Č. Kostelec vyhlašuje konkurz na místo výlepáře Výlep probíhá na 27 plochách v Č. Kostelci a blízkém okolí vždy v pondělí a úterý. Materiál zajištěn, fin. podmínky po dohodě. Nástup možný ihned. Pro bližší info: pí Lenka Slavíková, Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, hledá spolupracovníky na částečný či plný úvazek Požadavky: komunikativnost, flexibilita. Bližší info: Klára Nosková, nebo v kanceláři Sokolská 3, Č. Kostelec Notářka Úřední dny JUDr. Heleny Součkové v zasedací místnosti MěÚ: 13. února, 20. března, 17. dubna Úř. hodiny: hod. Konakt: , Stomatologická služba Rozpis služeb Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, Nové Město n. M. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8 12 hod. 7. a MUDr. Ivana Vejmolová Náchodská 548, Velké Poříčí, tel MUDr. Jarmila Vokůrková Větrník 720, Červený Kostelec, tel MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325, Červený Kostelec, tel a MUDr. Alena Zdražilová Denisovo nábřeží 665, Náchod, tel a MUDr. Renata Čábelková Jiřího z Poděbrad 937, Hronov, tel Diakonie Broumov Během roku se sbírky ošacení pro Diakonii Broumov konají pravidelně každou první sobotu v měsíci od 10 do 11 hod. na autobusovém nádraží. Kdykoliv je také možné využít kontejner na textil na stejném místě. Více na: Zajímavosti Astronomické informace Slunce: Slunce stupuje 19. února do znamení Ryb. Měsíc: Měsíc je 4. února v úplňku, 12. února v poslední čtvrti, 19. února v novu, 25. února v první čtvrti. Odzemím prochází 6. února, přízemím 19. února. Konjunkce Měsíce s planetami, tedy vzájemná přiblížení na obloze, nastávají 4. února (s Jupiterem), 13. února (se Saturnem), 21. února (s Venuší, poblíž se nachází také Mars). Planety sluneční soustavy: Merkur je nepozorovatelný. Večer nad západem svítí Venuše a Mars, na ranní obloze Saturn. Největší planeta sluneční soustavy, Jupiter, září nad obzorem v průběhu celé noci, nastávají ideální pozorovací podmínky. Již v malém dalekohledu spatříme jeho čtyři nejjasnější měsíce pojmenované Io, Europa, Ganymedes a Kallisto. Zajímavé úkazy: V době od 5. do 22. února jsou z našeho území dobře viditelné večerní průlety Mezinárodní vesmírné stanice ISS, časy přeletů včetně mapky získáte odesláním dotazu na elektronickou adresu formou automatické odpovědi. Na palubě ISS je v současné době šest kosmonautů. Večerní pozorování probíhají na hvězdárně každý den s výjimkou neděle, program doplněný výkladem začíná v 19 hodin. Přes den, od 10 do 16 hodin, můžete kromě pondělí pozorovat fotosféru i chromosféru Slunce. Více informací o úkazech a akcích hvězdárny v únoru najdete nawww.obsupice.cz. Jiří Kordulák, hvězdárna v Úpici

13 Zajímavosti V Saar Gummi se pracuje bezpečně Saar Gummi Czech Životní prostředí Šplhavci Zajímavou skupinou ptáků jsou šplhavci zastoupení u nás čeledí datlovitých. V konkurenci ptačích druhů žijících na stromech si postupně vytvořili anatomické adaptace, které jim umožňují pohyb po kmenech a svislých větvích a získávání hmyzí potravy ze dřeva stromů. Šplhání po kmenech jim umožňují krátké a silné nohy s dvěma prsty otočenými dopředu a dvěma dozadu a ocas z tuhých per, kterým se opírají o kmen. V silném a tvrdém zobáku mají dlouhý a vychlípitelný jazyk, kterým vybírají hmyz a jeho larvy ze dřeva. Jejich zbarvení je hodně rozdílné, od černého datla a převážně šedohnědého krutihlava přes zelenavé žluny až k č e r n o b í l ý m strakapoudům s četnými červenými znaky na hlavách. Nápadní jsou i svými hlasovými projevy, Tesání datla černého podle kterých Recertifikační audit OHSAS A EMS, který probíhal na konci listopadu v našich závodech v Červeném Kostelci a ve Velkém Poříčí i ve skladu v Červeném Kostelci (objekt bývalého Oerlikonu), potvrdil bezpečnou práci ve firmě. Norma OHSAS stanoví podmínky systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), EMS je systém environmentálního řízení a týká se tedy životního prostředí. Náročnou prověrku jsme absolvovali úspěšně a na následující tři roky jsme tak opakovaně získali certifikáty podle norem ISO a OHSAS Audit realizovala nadnárodní společnost Bureau Veritas, která následně vystavila i certifikáty. Při auditu nebyla zjištěna žádná tzv. velká neshoda. V jednom případě byl vyzdvižen a ceněn nadstandartní přístup naší společnosti za uplatňování opatření nad rámec zákonných povinností. To potvrzuje velmi vysoký standard a odpovědný přístup SGC k péči o zaměstnance, k podmínkám a prostorům, ve kterých pracují, i k životnímu prostředí. V polovině prosince se ve firmě také uskutečnilo požární cvičení, zaměřené speciálně na budovu nové výrobní haly mísírny směsí. Cílem tohoto cvičení bylo zkontrolovat protipožární opatření a vyhodnotit je po ročním provozu. Cvičení se zúčastnila profesionální jednotka z Velkého Poříčí, dobrovolní hasiči z Červeného Kostelce a Stolína. Prohlídku prostor nám žádná norma nenařizuje, je to však velmi dobrá možnost, aby se hasiči důkladně seznámili s veškerými prostorami a přístupovými cestami. V případě požáru se tak budou schopni v zakouřených prostorách lépe orientovat, rychleji zasáhnout a případně poskytnout pomoc lidem v objektu. Hana Říhová, personalistka, foto: David Kráčmar zkušenější pozorovatel spolehlivě určí většinu z nich. Nejhojnějším našim zástupcem datlovitých je strakapoud velký, který obývá nejen lesy všech typů, ale není vzácný ani v zahradách. V zimě rád zaletuje na ptačí krmítka. U nich se může někdy potkat s podobně zbarveným nejmenším zástupcem čeledě, strakapoudem malým, který není větší než vrabec. V dubových lesních porostech žije řídce strakapoud prostřední a my jej můžeme pozorovat například v Babiččině údolí. Opravdu už jen vzácně se do našeho regionu v okolí Jaroměře nebo České Skalice zatoulá teplomilný strakapoud jižní. V horských listnatých a smíšených lesích žije řídce strakapoud bělohřbetý a jen staré a rozpadajících se horské smrčiny našich nejvyšších hor vzácně obývá datlík tříprstý. Hned po datlu největší je žluna zelená. Není tak hojná jako strakapoud velký, ale i s ní se občas můžeme potkat v parcích a zahradách. Mnohem vzácnější a více lesní je o něco menší žluna šedá. V našem regionu se také poměrně zřídka potkáme s jako skřivan velkým krutihlavem obecným, který si Rodným krajem Vyšlo 49. číslo vlastivědného sborníku Rodným krajem Od konce minulého roku je na obvyklých distribučních místech k dostání další, již 49. sborník Rodným krajem, vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků. Obsah čísla najdete na webu jako jediný z našich šplhavců sám netesá hnízdní dutinu, ale používá prázdných příbytků svých příbuzných. Přibližně jako vrána velký je datel černý. Samec má na hlavě velký červený širák a Samec strakapouda velkého jeho družka jen malý tralaláček stejné barvy v týlu. Je to přísný obyvatel lesa, ale v době toku a obsazování hnízdišť jej můžeme viděti i ve volné krajině. V lese se sám prozradí velkými otvory na bázi kmenů, kterými proniká do hnízd stromových mravenců, jejichž kukly opravdu miluje. S výjimkou krutihlava, který zimuje v Africe jižně od Sahary, jsou naši šplhavci i v zimním období stálí nebo potulní a mohou se tak objevit i tam, kde nehnízdí. Potom se s některými, ale nejspíše se strakapoudem prostředním, můžeme setkat i na krmítkách v našem městě. Text a foto Tomáš Diviš 11

14 Z historie 12 Muzejní depozitář Motto: Od včel pochází med, od hada jed V depozitáři, tedy v našem muzejním depozitáři nad knihovnou, jsou pro pozorného návštěvníka v nabídce mnohé zajímavosti. Třeba nevzhledné desky, jakoby vytažené z hromady uhlí, označené letopočtem A malým razítkem Včelařský spolek Červený Kostelec. Tyto desky nám věnoval do depozitáře chalupář z vesnice Světlá pod Hořičkami. Našel je kde jinde než za trámem na půdě. V deskách jsou písemné materiály včelařského spolku, které nasbíral tehdejší jednatel pan Josef Udatný (ul. Náchodská č.753) za rok Že tam jsou zajímavosti charakterizující dobu protektorátu, je jisté. Tak třeba německy-česká informace pro včelařské spolky v protektorátu z Cituji: Podle vyhlášky Českomoravského Svazu pro drůbež, vejce a med, jsou držitelé včelstev povinni z medné sklizně v r odvést 50 %, nejméně však 2 kg z každého vyzimovaného včelstva. Konec citátu. Medné výnosy v té době nebyly vysoké. Na druhou stranu, i když byly potraviny na lístky, tedy i cukr, včelaři, organizovaní včelaři, dostávali zvláštní příděly cukru (museli zaplatit). V roce 1943 to bylo 7,5 kg cukru na 1 vyzimované včelstvo. Kostelečtí včelaři, je to tam černé na Školy Střední škola se mimo jiné také zaměřuje na celoživotní vzdělávání dospělých. Kromě výuky dálkového studia, kde mají lidé možnost ke svému výučnímu listu dostudovat také maturitní nástavbu, se také zaměřuje na výuku různých kurzů. V současnosti má v nabídce 9 kurzů zaměřených na rozšíření znalostí ovládání počítačů, počítačovou grafiku, daňovou evidenci, pracovní právo, ale také třeba na olejomalbu bližší info na Celá řada kurzů je realizována dokonce zdarma v rámci nerůznějších projektů EU. V prosinci se škole podařilo pro výuku vybraných kurzů získat akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže vydávaná osvědčení nyní budou akceptovatelná více zaměstnavateli v celé ČR. V akreditaci dalších kurzů budeme pokračovat tak, aby všechny naše kurzy tuto akreditaci získaly. Škola také požádala o certifikaci v oblasti kvality poskytování školských služeb. bílém, vykázali v tomto roce 379 včelstev, a tak dostali vlakem příděl 2850 kg cukru. Život v protektorátu, to byl život na příděl. Tzv. lístkový systém. To už čerpám informace z jiných pramenů, ale je dobré si to připomenout. Málokdo už o tom asi něco ví. Nacisté se snažili maximálně regulovat hospodářství, jež podřídili válečnému úsilí. Proto hned zavedli potravinové lístky a lístky na mýdlo! V prosinci 1939 pak i poukázky na textil a obuv. Přidělovalo se podle národností. Němci měli nárok na více potravin (a lepších) než Češi. Od roku 1939 měl každý občan ve věku nad 14 let měsíčně nárok například na 2 kg masa, 840 g tuku, 150 g krup, 3,6 kg mouky, 1,6 kg cukru, 160 g kávoviny, 16 vajec a podobně. A také například na 1/4 l mléka denně. Zásobování se ale zhoršovalo. V roce 1944 tvořil příděl masa na měsíc už jen 1 kg, vajec jen 4 ks, cukru 1,2 kg a brambor 6 kg. Ještě připomenu, že od roku 1941 byly lístky i na tabák a tabákové výrobky, tzv. tabatěrky. Příděl na 1 dospělou osobu byl 30 cigaret týdně pozor, i pro nekuřáky. Nebo 6 doutníků. Kvetl výměnný obchod. Pamatovalo se i na to, aby zemědělci-samozásobitelé dostávali tyto lístky jen na výrobky, které sami nevyráběli. Pro běžného obyvatele SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Akreditace a certifikace Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky Celým procesem se jí podařilo úspěšně projít a oba certifikáty, o které se ucházela, také získala. Prvním z nich je certifikát School Quality Management osvědčující, že škola je řízena efektivně v souladu s mezinárodně uznávanými standardy kvality managementu. Druhým pak je certifikát Students Friendly School osvědčující, že vybavení školy je na moderní úrovni a že škola má příhodné podmínky pro realizaci vzdělávacího procesu v intencích moderní školy 21. století. Platnost obou certifikátů je jeden rok a následně se škola podrobí dalšímu auditu. Obory otvírané ve šk. roce 2015/16 Modelářství a návrhářství oděvů 4 roky, maturitní Ekonomika a podnikání 4 roky, maturitní Veřejnosprávní činnost 4 roky, maturitní Podnikání 3 roky, dálková maturitní nástavba byl nejviditelnější nevýhodný kurz koruny k marce, který okupanti nastavili na 10:1, ačkoliv reálný kurz nepřevyšoval 4:1. Když jsem myšlenky zavedl až sem, je nutno také zdůraznit, že německé banky si přisvojily devizové rezervy bývalé ČSR. Dokonce i ty, které byly uloženy v zahraničních bankách. Celkem se předpokládá, že Němci ukradli 45,3 tun zlata. Rok 2015 je mimo jiné i rokem, kdy vzpomeneme 70 let od skončení II. světové války. A tak bude prostor na připomenutí i jiných oblastí života. Vrátím se na začátek ke včelám s poznámkou kdo má med v komoře, neshání lékaře. Zapsal doma se vzpomínkou na muzejní depozitář Otto Hepnar Prameny: Jan Randák a kolektiv: Dějiny Českých zemí, foto: PollyDot o dobré uplatnitelnosti absolventů svědčí nejlépe prospěchová stipendia, která studentům v rámci studia hradí zaměstnavatelé ke studiu nepřijímáme podle testů z matematiky povinná maturita z matematiky se našich oborů netýká Bližší informace o příjímacím řízení na Marek Špelda, ředitel

15 Školy Karneval v Horním Kostelci Infocentrum ZŠ Horní Kostelec Po loňském úspěchu pořádala v sobotu 17. ledna škola v Horním Kostelci v restauraci U Hobla karneval pro děti. Opět se sešly masky v hojném počtu potkali jste zde berušku, piráta, víly, princezny, krále, vojáky, rytíře, také Sněhurku, vodníka, indiány, ale i spoustu jiných masek Zúčastnilo se na 80 dětí v doprovodu svých rodičů. Lákadlem byla bohatá tombola vytvořená ze sponzorských darů rodičů dětí i firem Bofa Náchod, Saar Gummi Czech a Albi. Všem děkujeme za dodané dary. Karnevalem provázely paní učitelky v pirátských kostýmech. Po počáteční promenádě masek byla každá maska odměněna lízátkem a rozvrhem. Následně pirátka Radka vyhlásila soutěž o tajemný název pirátského korábu, který se skládal ze dvou slov. Postupně během odpoledne se odtajňovala písmenka pro nápovědu. Vítězové, kteří uhodli název lodi Všehoschopní korzáři, si odnesli sladkou odměnu mořský dort. Každý se v průběhu celého odpoledne mohl podílet na vytvoření pirátské vlajky. Kreslili malí i velcí. Písničky k tanci střídaly pirátské soutěže: házení zlaťáků do truhly, sbírání víček s písmeny a skládání slova pirát, skládání pirátského klíče, jízda na korábu, předávání dalekohledu. Za splněnou soutěž následovala sladká odměna. Zprávy z informačního centra v Červeném Kostelci V době, kdy píšeme tento článek do červenokosteleckého zpravodaje, se nám zatím zima moc nevyznamenala, a tak nabízí sníh pouze ve vyšších nadmořských polohách. Nicméně stále doufáme, že měsíc únor přinese zimní atmosféru i do našeho kraje a umožní nám využívat všechny zimní radovánky. Přáli bychom to hlavně dětem, které zahájí letošní únor jarními prázdninami. I v letošní turistické sezoně provozuje o.p.s. Branka síť skibusů v našem regionu. Celkově jsou organizovány dvě základní trasy. Ta první vede z Náchoda přes Kudowu Zdrój do polského Karlówa a umožní vám návštěvu Stolových hor v Polsku. Přes Červený Kostelec pak vede trasa skibusu na hřeben Jestřebích hor, konkrétně trasa z Náchoda přes Hronov, Červený Kostelec, Malé Svatoňovice až na Odolov. Umožní vám tak napojení na bohatou síť udržovaných běžkařských tras v Jestřebích horách a přilehlém okolí. Skibusy budou jezdit až do , a to vždy každou sobotu. Víme určitě, že skibusy budou jezdit, jestli bude dostatek sněhu, to už bohužel plánuje někdo jiný. Rádi vám samozřejmě v IC pomůžeme s naplánováním nějakého výletu v tomto zimním období. I nadále jsou u nás k dispozici zimní turistické noviny v Kladském pomezí (zdarma). Pro běžkaře máme zase k dispozici zimní mapu Kladského pomezí s vyznačenými trasami pro běžecké lyžování (5 Kč), takže můžete v klidu vyrazit na nějaký ten menší či větší výlet do zimní krajiny. Jak jsme již psali v minulém zpravodaji, první měsíce roku jsou pro nás v IC především obdobím příprav na nadcházející letní sezonu. V té nás bude čekat pokračování projektu Toulavý baťoh organizovaného Brankou, o.p.s. Těšit se však můžete také na nový informační materiál a turistickou soutěž související s nově vybudovanými rozhlednami v celém Kladském pomezí (na české i polské straně regionu). Novinek bude jistě mnoho a budeme vás o nich průběžně informovat. A budete li chtít vyrazit za kulturou například na koncerty, divadla, muzikály apod., neváhejte nás kontaktovat. Prodáváme vstupenky nejen na červenokostelecké a náchodské akce, ale i akce odehrávající se v celé ČR, a tak vám rádi pomůžeme s výběrem. Tip na výlet Výlet přes Jestřebí hory trasa z Radvanic až do Hronova (23km) Ve výčepu se prodávaly limonády, zákusky a další drobné občerstvení. Po zakončení karnevalu si děti vyzvedly ceny z tomboly a spokojeně odcházely domů. Text i foto: Jana Illnerová Jízdní řád skibusů Cestovní a inf.centrum naleznete v Havlíčkově ulici 654. Kontaktní telefonní čísla jsou , , případně je možné využít naše e maily: či naše webové stránky: A samozřejmě nás naleznete i na Facebooku, Twitteru či Google+. Ing. Roman Kejzlar, Ing. Bronislava Kejzlarová (IC Červený Kostelec) Radvanice, zastávka ČD u zastávky začíná modrá turistická značka, po které půjdeme cca 1,5 km cestou do obce Radvanice, kde přejdeme na červenou turistickou značku a hned za obcí by to mělo být již na lyže. Mírným stoupáním po cca 2,5 km dojedeme do osady Paseky. Zde vyhledáme červené značení cyklotrasy č a dojedeme mírně klesajícím terénem k Bílému kůlu a se zelenou turistickou značkou po Panské cestě až do Odolova. Z Odolova pak vlevo po zelené turistické značce stoupáme lesní cestou kolem Kryštofových kamenů k rozcestníku U Švédského vrchu na osadou Chlívce. Dále již klesáme k silnici Červený Kostelec Stárkov, kterou přejdeme a u rozcestníku Nad Chlívci odbočíme na modrou turistickou značku a po 1 km jízdy přejdeme na červenou turistickou značku k Maternici rozcestí. Dále stoupáme k rozcestníku U jírovy hory a sjedeme až do Hronova. Ing. R. Kejzlar, IC Č. K., s využitím Zimních map Zima v Kladském pomezí. K zakoupení v IC Červený Kostelec 13

16 Městská knihovna Vážení čtenáři a přátelé červenokostelecké knihovny, zimní čas v únoru již trošku slibuje jaro. A i když venku je třeba pod nulou, lidské dušičky se už na jaro připravují. Trošku tomu nahrává svátek sv. Valentýna, který se však tolik změnil v komerční přehlídku kýčovitých dárků, že ho většina lidí nepřijala za své. Objevil se však dobrý nápad. Valentýnský svátek 14. února je nejen svátkem zamilovaných proč ne, (lásky není nikdy dost!), ale stal se také Mezinárodním dnem darování knih. Určitě lze v jeden den oslavit obojí a udělat radost nejen pouhým darováním, ale také obsahem zvoleným podle svého vkusu. A pokud je někdo zamilovaný a zvolí knihu jako vyjádření svého citu, dárek bude mít trvalou hodnotu a připomínat radost jistě déle než různé věci a květiny, i když jako žena vím, že ty hodně potěší. Takže zkuste to darujte svým milým knihu, třeba verše, zamilovaný příběh, anebo vždyť sami víte, co mají rádi. Knížek vychází mnoho a jsou krásné. A pokud vám knihu nikdo nedaruje, nezoufejte, přijďte do knihovny, máme jich tu opravdu hodně. Když si vezmu k ruce statistiku z loňského roku, která se právě uzavírá, mohu s radostí konstatovat, že meziročně si občané Červeného Kostelce vypůjčili o dvacet tisíc knih více, z čehož mám skutečně velkou radost. A na druhé straně velmi nás to zavazuje. Jsem ráda, že máme vaši důvěru a na policích knihy, které máte rádi. Městská knihovna Otevírací doba dospělí Po 9 12, hod. Út 9 15 hod. St zavřeno Čt hod. Pá 9 12 hod. So hod. (včetně prázdnin) Otevírací doba mládež Út 9 17 hod. (prázd hod.) Pá hod. Kontakt , web: Z jednoho z Klubáčů Zimní čas v básních Jana Skácela a v dílech kosteleckých dětí Pro první čtvrtinu nového roku byla pro prostory knihovního průjezdu zvolena výstavka s námětem zimy. Práce dětí z výtvarného oboru Základní umělecké školy jsou zde zastoupeny dvěma soubory. První reaguje na zimní čas v prostředí města, druhý se pokouší ztvárnit téma benátského karnevalu, tedy varianty staročeského masopustu. Dětská dílka jsou doplněna výběrem z básní vynikajícího moravského básníka Jana Skácela ( ). Jsou zde představeny dvě jeho uspávanky pro děti i básně určené pro dospělé čtenáře. Setkávání s Katkou Jirouškovou a dalšími od 18 hod. Soucit, obětavost a ne-schopnost vidět pravdu. Umíme ve správnou chvíli říci ne? Únorový program pořádaný ve spolupráci s městskou knihovnou. Klub Pohoda každé pondělí od 16 do 18 hod Jak s ním naložíme beseda s paní Marií Kadaníkovou. Téma je přesunuté z ledna 2015, kdy se beseda neuskutečnila Belianské Tatry cestopisný film s vyprávěním pana Zdeňka Nývlta Beseda nad knihou Miloslava Švandrlíka Černý baron od Botiče Bez omezení povídání o knize, kterou napsal známý operní pěvec Štefan Margita. Zveme vás do knihovny Albert Albi klub vědomostních her pro děti i dospělé Konat se bude ve čtvrtek 5. a 19. února od 16 do 18 hod. (Některé vědomostní hry od firmy ALBI je možno hrát v knihovně v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež a některé je možno zapůjčit pro vaše rodinná vědomostní klání.) Klubáč úterní podvečerní kluby pro děti od 17 do 18 hod Klubáč s knihou České zvyky a obyčeje (autorka: Alena Vondrušková) Masopustní období, ve kterém se právě nacházíme, nám přijde prozářit Hanka Škodová, pravidelná aktivní účastnice vyhlášeného masopustu ve středočeských Roztokách. Podle jejího vzoru si pokusíme vyrobit své vlastní masky nebo přestrojení a zatančit si v kole pospolu. Masopust držíme, nic se nehádáme, pospolu. Proč bychom se hádali, když jsme se tak setkali, pospolu Klubáč s knihou: Kronika tak řečeného Dalimila Druhým únorovým hostem bude pan Filadelfo Giuliano. Jméno vám dobře napovídá, že se jedná o Itala. Nebojte se ale, mluví jak italsky, tak i krásně česky. Tento profesor italského jazyka si s námi popovídá o nástrahách práce překladatale (momentálně pracuje na překladu české Dalimilovy kroniky) a určitě zmíní i něco z italsko-českých reálií Klubáč s knihou Hustej internet (autorka: Lenka Eckertová) Naším hostem bude protentokrát psycholožka a spolupracovnice Linky bezpečí Radka Hnyková. Společně s již zmíněnou knihou se bude snažit dětem přiblížit nástrahy práce s internetem, samozřejmě co nejzajímavější formou Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba Úterý 3. února od 9 do 10 hod. Příjemný únor s dobrou a třeba i darovanou knihou vám z knihovny přeje Marcela Fraňková

17 Spolky, organizace Vlastivědný spolek Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec informuje V návaznosti na nadcházející významná výročí v roce 2015 se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o zapůjčení, případně darování fotod o k u m e n t a c e a dobových písemností do sbírek muzejního depozitáře spolku. Vděčni budeme samozřejmě i za případné ústní informace, které rádi zdokumentujeme. Především hledáme následující témata: Generál Jan Kratochvíl (dobové fotografie, dokumentace z doby jeho po- VoSLI v Jednotě Vánoční guláš o Štědrém dnu potěšil 11 lidí Právě před rokem jsme začali na tomto místě pro vás zprostředkovávat informace o činnosti našeho spolku v Červeném Kostelci. Je pro nás potěšením, že si tato rubrika nalezla své čtenáře a pozvánky na naše akce u vás nalezly odezvu. Potěšila nás hojná účast na našich akcích, které jsme v roce 2014 zorganizovali přednášky a besedy v multifunkčním centru či vánoční výstava ve výstavní síni. I na letošní rok připravujeme podobné akce a průběžně o nich na těchto stránkách budeme informovat. Od letošního roku jsme nuceni změnit systém konzultačních dnů v rámci muzejního depozitáře, který funguje v multifunkčním centru v Městské knihovně v Červeném Kostelci. Nově budou konzultační dny (otevřeno pro veřejnost) realizovány každou sobotu, a to od 10 do 12 hod. I nadále samozřejmě zůstává možnost individuálních konzultací po vzájemné domluvě. Budeme samozřejmě rádi, pokud využijete této možnosti a navštívíte nás v muzejním depozitáři. A samozřejmě uvítáme jakékoliv historické písemnosti, fotodokumentaci či podrobné informace k našemu regionu, významným osobnostem či rodákům města nebo událostem města. Myslíme si, že je třeba zachovávat tyto informaci pro budoucí generace. Informace o činnosti Vlastivědného spolku jsou pravidelně zveřejňovány v naší vývěsní skříňce, kterou naleznete v Červeném Kostelci, přímo na náměstí T. G. M. vpravo od Elektro Juránek. Věříme, že i tato vývěsní skříňka vám (ať jste či nejste členy Vlastivědného spolku) více zpřístupní informace o činnosti našeho spolku. Již nyní se těšíme na setkání s vámi a přejeme mnoho příjemných dní. Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku Výzva: Hledáme dobové fotografie a písemnosti! bytu v Červeném Kostelci, případně i výpovědi osob z osobních kontaktů) 70. výročí ukončení 2. sv. války (info o době okupace, období 2. sv. války) Vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem (rukopisy, kresby, dokumenty k historii sborníku) Dále prosíme občany o zapůjčení litografických kamenů (nejlépe s kresbou) a barevných tisků, např. pohlednic a svatých obrázků vytištěných kamenotiskovou technikou před rokem 1947 na výstavu malířů v březnu Možnost zapůjčení exponátů sdělte, prosím, do 20. ledna 2015 na tel nebo Děkujeme. Spolek VoSLI v Jednotě společně s Oblastní charitou Č. Kostelec zajistil na Štědrý den vydávání vánočního guláše pro osamělé a soc. slabé. Bylo vydáno 11 porcí a ještě zůstalo. Že by u nás bylo tak málo lidí potřebných? Vše proběhlo v příjemné vánoční atmosféře v přístřešku u fotbalového stadionu, za což patří dík majiteli hospůdky panu Pfeifrovi. Oživením byla návštěva jedné čtyřčlenné rodiny s dětmi, která přinesla vánoční cukroví, a účastníkům byly také předány dárky, které vyrobily děti z mateřské školy v Háčku. Tímto děkujeme jim i jejich paní učitelce Ježkové. Program Pravidelná setkání spolku se uskuteční jako vždy ve středu v lichých týdnech, tentokrát ve skladu spěšnin na vlakovém nádraží od hod. St Hostem bude homeopatička Kateřina Hofmanová. St Volné téma se Santoshou VS Peč. dům u Jakuba Jaký byl začátek nového roku 2015 v pečovatelském domě? Nový rok jsme zahájili slavnou vánoční mší svatou, kterou sloužil P. Baschant společně s panem kaplanem. Hudební doprovod zajistil Antonín Nývlt. Mše byla sloužena za všechny živé i zemřelé klienty pečovatelské služby. V závěru si všichni zúčastnění z plných plic zazpívali téměř všechny vánoční koledy a tím se rozloučili s vánoční dobou. Nechybělo ani příjemné posezení a popovídání s panem farářem a s panem kaplanem při kávě a cukroví. Začátkem ledna uvítali obyvatelé pečovatelského domu vzácné hosty, kterými byli tři králové. Také nás přišly potěšit děti z pěveckého sboru Hlahol. Zazpívaly pásmo zimních písniček. Poslední tečkou za vánoční dobou bylo vystoupení flétnového sborečku ze zdejší ZUŠ v Č. Kostelci. Naše pečovatelská služba se snažila, aby hlavně v době vánoční, naši klienti nezažili pocit samoty a prožili dny plné dobra a vzájemné lásky. Setkáme-li se s člověkem, kterému je třeba pomoci a uděláme to, ten okamžik jsou Vánoce, a tak se my všichni snažme, aby Vánoce byly celý rok. Text i foto: Lenka Vlčková Rybáři Připravujeme Rybářská členská schůze Sobota 21. března od 19 hod. malý sál Divadla J. K. Tyla Zveme vás na členskou schůzi MO ČSR v Červeném Kostelci. Občerstvení zajištěno. Účast povinná. Petrův zdar. Srdečně zve výbor. 15

18 16 Spolky, organizace Fotoklub Červený Kostelec Fotoklub při MKS Červený Kostelec rok po obnovení činnosti Na svém prvním letošním setkání členové červenokosteleckého fotoklubu především rozebírali a hodnotili reprezentativní kolekce fotografií mezinárodní soutěže Ratibořický mapový okruh, tentokrát Fotoklubů Ústí nad Orlicí a Svitavy. Z vlastní činnosti byla následně také připomenuta úspěšná první společná výstava na podzim loňského roku, promítání fotografií pro veřejnost v domě s pečovatelskou službou U Jakuba, ve společenské místnosti Církve československé husitské a v městské knihovně, kde četní návštěvníci odměnili potleskem pořady Krkonošská putování, Klub českých turistů KČT Červený Kostelec zakončil rok 2014 tradičně Rozloučení s rokem 2014 provedli příznivci turistiky našeho města silvestrovskou odpolední vycházkou. Ve 13 hod. se sešlo 29 turistů na autobusovém nádraží, odkud jsme nejdříve zamířili na hřbitov uctít kyticí květů a zapálením svíček památku naší členky a dlouholeté organizátorky oblíbených vycházek a výletů Míly Beránkové. Poté jsme přes Lipka, Lhotu a les Žďár obešli naše město a již tradičně jsme zakončili celoroční činnost a silvestrovskou vycházku v družné zábavě v klubu U Jakuba. V duchu staré osvědčené pranostiky Jak na Nový rok, tak po celý rok se vydávají příznivci turistiky na novoroční výstup na Žaltman. Tak také tomu bylo 1. ledna 2015, kdy se letos této akce zúčastnilo více jak 100 lidí. Týden uplynul jako voda a my jsme se opět sešli ve čtvrtek 8. ledna v počtu 24 turistů a vyrazili na vycházku k Olešnici. V mrazivém zimním počasí ještě před příchodem teplé vlny. Zveme tímto do našich řad všechny slušné lidi, kteří by se k nám chtěli příště přidat. O. R. Sedm divů Krkonoš, Přes pár údolí, přes pár hor (Kejzlarová Nermuť), Duchovní památky českopolského příhraničí (Kejzlarová, Kutílek, Vondráček, Nermuť) či Rendez vous s fotografiemi Pavla Rejtara. S velkým ohlasem u sousedů se setkala také účast osmi červenokosteleckých autorů na listopadové výstavě Rtyňské foto. V souvislosti s tímto neúplným výčtem žádám všechny členy fotoklubu, aby sepsali a fotografiemi dokumentovali vlastní aktivity, abychom je mohli využít pro propagaci a pro archiv fotoklubu, požádal Jan Kutílek. Z návrhů na letošní činnost má největší podporu účast v mezinárodní soutěži fotoklubů Ratibořický mapový okruh s využitím pro mnohé prvních zkušeností při sestavení reprekolekce, příprava klubové výstavy s větším zaměřením na činnost lidí, s širším zobrazením člověčích činností ve všech podobách a s větším akcentem na osobitou tvorbu autora (podzim 2015 ve spolupráci s MKS), zrealizovat společný výlet za fotografováním, účastnit se soutěže a výstavy Rtyňské foto a dalších Prvním setkáním našich důchodců je promítání fotoseriálů a filmů ze zájezdů roku 2014 (autoři L. Kolisko a Z. Nývlt) ve čtvrtek 26. února od 9 nebo od 13 hod. Zároveň bude účastníkům předán Plán zájezdů 2015 i s organizačními změnami (pouze jeden termín, ruší se předběžné přihlášky, placení v úterý asi 1 měsíc před zájezdem, den čtvrtek atd.). V tento den se platí cena zájezdů do Prahy (středy 18. března a 15. dubna) a záloha na Harrachov. Při zájezdech využijeme kolegu se zeměpisnými znalostmi ČR pro organizaci a vedení některých zájezdů našich důchodců. Červenokostelečtí důchodci Kalendárium akcí Městské kulturní středisko Expedice Annapurna Čaj o páté Středa 11. února od 18 hod. malý sál Divadla J. K. Tyla Beseda a promítání o jarní sólo scéně dvou kamarádů nepálskými Himálajemi. Součástí akce je také ochutnávka tradičního nepálského čaje. Slovem a obrazem provází cestovatel Ondřej Němeček. Prodej vstupenek na místě. Vstupné: 50 Kč aktivit okolních fotoklubů a připravit program k prezentaci pro veřejnost. K tomu vyzývám všechny členy našeho fotoklubu, konstatoval na závěr Oldřich Nermuť. Únorová schůzka fotoklubu se uskuteční ve středu 11. února v 18 hod. v malém sále divadla, kde bude k prohlídce a hodnocení připravena další kolekce fotoklubů z mezinárodní soutěže Ratibořický mapový okruh, snad si také promítneme nové zimní úlovky členů, kteří je přinesou na flešce, a tam si připomeneme 364 dní od znovuobnovení činnosti. Tehdy a tam zveme všechny zájemce, pro všechny připomínáme, že jsme na webu fotoklubck.webgarden.cz. ON Stručná termínovka Setkání u filmů Klub U Jakuba Praha (exkurze, Sejdeme se na Cibulce) Praha (exkurze, Sejdeme se na Cibulce) Českem okolo kladského výběžku Berounsko Harrachov (třídenní pobytový) Jeseníky (turistický) Turnovsko Moravský kras tajný výlet Adventní Praha Neděle 22. února od 14 do 18 hod. Grafoklub Srdečně zveme nejen starší generaci na vychutnání si klasického čaje o páté. K tanci a poslechu hraje Josef Langer z Hronova. Přijďte se zastavit, posedět, poslechnout či si zatančit na staré známé melodie. Občerstvení zajištěno. Termíny příštích setkání: , , , Vstupné: 45 Kč

19 Kalendárium akcí Městské kulturní středisko Připravujeme: Východočeská přehlídka amat. činoherního a hudebního divadla Č. Kostelec března Divadlo J. K. Tyla Pořádá Impuls Hradec Králové, Městské kulturní středisko Červený Kostelec, Divadelní soubor NA TAHU při MKS Červený Kostelec a Volné sdružení východočeských divadelníků za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Permanentka: 300 Kč, pro držitele div. předplatného 250 Kč a pro členy div. výboru za 150 Kč. Předprodej bude spuštěn 2. února v IC. Středa hod. DS NA TAHU při MKS Červený Kostelec J. Voskovec, J. Werich: Nebe na zemi Úprava a režie: Vlastimil Klepáček Mytologická komedie o slabostech lidských hod. DS KLICPERA Chlumec nad Cidlinou Georges Feydeau: Brouk v hlavě Režie: Jaroslav Málek Komedie omylů, záměn, nedorozumění a rychlých převleků Čtvrtek hod. DS NA TAHU při MKS Červený Kostelec Na motivy J. Vrchlického: Noc na Karlštejně Úprava a režie: Marcela Kollertová Divadelní hra se zpěvy na motivy J. Vrchlického. Opravdu mohou žít muži bez žen? 15 hod. ĎYVADLO NEKLID Trutnov Joan Shirley: Vražda sexem Úprava a režie: Petr Vanžura Někdo umřít musí. Přesto je to komedie. Proto je to komedie hod. Divadlo A. Jiráska Jednota divadelních ochotníků Úpice Jaromír Ptáček: Konec dětí Režie: Vladimír Hetflejš Drama matky v současném světě Pátek hod. Divadelní soubor VRCHLICKÝ Jaroměř Ray Cooney: Peklo v hotelu Westminster Režie: Eva Urbancová Drobná chybička v ubytovacím pořádku rozpoutá v hotelu Westminster doslova peklo. 16 hod. Divadelní Klub Vrchlabí Hoří, má panenko Režie: Václav Vondruška Veselá jevištní úprava slavného filmu hod. DS ZDOBNIČAN Vamberk Agatha Christie: A pak už tam nezbyl ani jeden (Deset malých černoušků) Úprava a režie: Alexandr Gregar Světoznámá detektivka, ve které ale nechybí ani humor! Deset lidí, deset tajemství, osm vražd. Sobota hod. Divadlo Jesličky Josefa Tejkla, Hradec Králové Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad Úprava a režie: Josef Jan Kopecký Absurdní drama o konci jedné éry - a nástupu nové. O višních, lidech, lásce, kulečníku a chatařích. 14 hod. U.F.O. unie ftipných osobností, Týniště n. O. Jindřich Bartoš: Schopnosti žen Režie: Jindřich Bartoš Zamýšleli jste se někdy nad schopností žen zamilovat se do naprostých pitomců? 17 hod. TRIARIUS, Česká Třebová Florian Zeller: Ten druhý Úprava a režie: Josef Jan Kopecký Komorní psychodrama o vztazích, pravidlech, přátelství a nevěře. O představách. O životě ve dvou. O samotě. O ženách a mužích. O nás hod. DS HÝBL při Kult.centru Česká Třebová J. Suchý, F. Havlík, K. J. Erben: Kytice Úprava a režie: Jiří Jireš Hudební komedie z repertoáru DIVADLA SEMAFOR na motivy balad K. J. Erbena Neděle hod. Divadlo EXIL, Pardubice Kelly McAllister: Putování s urnou Režie: Naďa Kubínková Hořká komedie o smrti, o vášni a také kostlivcích ve skříni. 14 hod. Náchodská divadelní scéna, z.s. Náchod Bengt Ahlfors: Popel a pálenka Úprava a režie: Lída Šmídová Co všechno vyšlo najevo, když po manželovi zbyla jen urna s popelem a domácí pálenka. Koncert Police Symphony Orchestra Sobota 14. března od 18 hod. Divadlo J. K. Tyla Police symphony orchestra je orchestr složený z nadšených muzikantů z celého regionu, kteří považují za své domovské město Polici n. M. Přestože společně vystupují pouhých 5 let, na svém kontě už mají několik zahraničních turné, spolupráci s předními českými interprety M. Kubišovou, Dashou, O. Rumlem, P. Jandou a aranžéry (V. Hybšem, M. Kumžákem ad.). Vstupné: 120 Kč, předprodej vstupenek od 13. února v IC Maškarní bál: Překvap svou maskou Sobota 28. března od 20 hod. Grafoklub Pořádá DS NA TAHU. Vstupné: 70 Kč, předprodej v IC od Dětský filmový festival Program bude upřesněn na plakátech a webu města. Na správné adrese Pátek 27. března od hod. Divadlo J. K. Tyla Divadelní soubor Zdobničan Vamberk Představení v rámci divadelního předplatného. Ve Francii úspěšná komedie o čtyřech ženách žijících v jednom bytě, které se naráz nezávisle na sobě rozhodnou najít muže Režie: Alena Joachimsthalerová, hrají: Blahoslava Kašparová, Renata Vašátková, Jana Myšáková, Alena Joachimsthalerová, Karel Uhlíř, Petr Barvínek, Oldřich Plašil, Milan Bůžek Vstupné: 120 Kč, 110 Kč, 100 Kč, předprodej probíhá od 17. února v IC Červený Kostelec. Divadelní předplatné už jen do 16. února Do pondělí 16. února máte možnost zakoupit v IC Č. Kostelec permanentku na divadelní předplatné na rok 2015! 17

20 Kalendárium akcí 18 Bydlím, bydlíš, bydlíme února výstavní síň MěÚ Jako ohlédnutí za podzimním Dnem architektury berte výstavu Bydlím, bydlíš, bydlíte Výtvarné oddělení ZUŠ zde vystaví kresby a trojrozměrné práce z papíru a keramické hlíny. Dále zde budou k nahlédnutí návrhy studentů architektury z Brna, Prahy a Liberce. Otevřeno v pracovní dny: 9 12, hod., so 9 12 hod., ne hod. Masopustní průvod Základní umělecká škola Úterý 17. února ve hod. ulice města ZUŠ zve na Masopustní průvod masky vyjdou ve hod. od sokolovny a pro obveselení občanů budou hrát, zpívat a tancovat v ulicích města. Účast maskované veřejnosti vítána. Hasiči Horní Kostelec Dětský maškarní rej Sobota 7. února od 13 hod. městská sokolovna Na odpoledne plné her, tance, soutěží a dobré zábavy zvou všechny děti a jejich rodiče pořadatelé. Hasičský ples Sobota 7. února od 20 hod. městská sokolovna Hudba: Fontána. Místenky v prodeji od 26. ledna v trafice Dali. TJ Sokol Olešnice Sokolský ples Sobota 14. února od 20 hod. sokolovna v Olešnici Hraje skupina Styl. Dětský karneval Neděle 15. února od 14 hod. sokolovna v Olešnici Oblastní charita Č. Kostelec Oskar a Růžová paní Neděle 15. února od 19 hod. Divadlo J. K. Tyla Klicperovo divadlo v Hradci Králové Zveme vás na divadelní představení napsané podle novely Érica Emmanuele Schmitta. Jedná se o křehce jímavý a nadějeplný komorní příběh o přátelství mezi těžce nemocným chlapcem a jeho ošetřovatelkou. Režie: Ivan Balaďa, hrají: Jan Sklenář a Martina Eliášová. Vstupné dobrovolné! Divadelní představení proběhne v rámci Světového dne nemocných (11. února). Jana Kejzlarová a Oldřich Nermuť Potkali jsme stromy Čtvrtek 19. února od 18 hod. Sbor Církve čs. husitské, společenská místnost v 1. patře Tradiční promítání fotografií Jany Kejzlarové a Oldřicha Nermutě s vyprávěním autorů, na které zveme veškerou veřejnost. Hana Kubinová Zájezd na muzikál: Duch Sobota 28. února ve 14 hod. Brno Odjezd: 9.30 hod. Č. K. aut. nádraží Hraje: Hud. scéna Městského div. Brno Cena: 930 Kč, studenti, důchodci a držitelé ZTP sleva 30 % z ceny lístku při včasné rezervaci. V ceně: vstupenka na představení + doprava. Přihlášky a bližší informace na tel nebo na Věra Šrůtková Připravujeme Benefiční výstava Jen tak pro radost března od 17 hod. výstavní síň MěÚ Zahájení: Čtvrtek 19. března v 16 hod. Na vernisáži obdrží každý účastník číslo, které se zúčastní losování. Budeme losovat tři výherce, kteří obdrží nádherné ceny. Sortiment bude opět rukodělná tvorba. Výstava bude pokračovat následující dny vždy od 9 do 17 hod., a to až do 22. března. Od pátku až do neděle budou mít malí i velcí možnost vyzkoušet si různé tvůrčí činnosti. V pátek 20. března budete mít možnost zdobit perníčky a vyzkoušet si malování madeirových vajíček voskem. V sobotu 21. března si budete moci opět malovat, a to vyfouknutá vajíčka barevným voskem a dále si vyrobit motýlka pedigovou technikou. V neděli 22. března se mohou přijít něčemu přiučit i tatínkové a zavzpomínat mohou i dědečkové, a to při pletení pomlázky až z 8 proutků, a připravit se tak na letošní Velikonoce. Tuto neděli zde proběhne od 15 hod. soutěž v pletení pomlázky. Pokud nám bude přát štěstí, přijde v tuto neděli i kouzelník, který umí síťovat, a předvede vám své umění. Výstava Jen tak pro radost bude ukončena v neděli 22. března v 17 hod. Vstupné: Dobrovolné. Tentokrát benefice podpoří diagnostické pracoviště Náchod, které se zabývá diagnozou rakoviny prsu. Těšíme se na vás. Věra Šrůtková Benefiční koncert kapely Fámy a přednáška o rakovině prsu Pátek 20. března hod. Divadlo J. K. Tyla Srdečně vás zveme na benefiční koncert kapely Fámy. Zahájení proběhne v 19 hod. přednáškou MUDr. Šárky Lukešové na téma rakovina prsu. Poté se vám představí pacientky tohoto onemocnění svými příběhy. V rámci tzv. otevřené debaty budete mít možnost se zeptat paní primářky onkologie Náchod nebo i pacientek samotných na věci spojené s touto nemocí. Cca od 20 hod. proběhne koncert blugrassové kapely Fámy. Korunky poputují na diagnostické pracoviště onemocnění rakoviny prsu Náchod. Vstupné: 100 Kč, zakoupíte je v IC Červený Kostelec. Partneři: 123zajezdy.cz, MKS Červený Kostelec. Generální partneři: město Červený Kostelec, SmartGIS Těšíme se na vás. Věra Šrůtková spolu s Fámy

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 25.6.2014 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie, Červený

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 6.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 4.3.2015 kancelář starosty 1. (37) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (38) Žádost

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 15.7.2015 kancelář starosty 1. (76) Intenzifikace ČOV 2. (77) Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y Obec Plavy V Y H L Á Š K A č. 1/99 Obec Plavy vydává podle ustanovení 36 odst. 1. písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 29 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 15. řádné jednání Rady města, konané dne 7. 7. 2010 v 16:00 hod. kancelář starosty R-2010/15/1 Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace uzavření Smlouvy o budoucí

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 17. řádné jednání Rady města, konané dne 30.7.2014 kancelář starosty 1. (49) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace Jiří Prouza

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 9.3.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (2) Rekonstrukce vodovodu v ulici

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice.

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Zápis č. 4/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009 Rozpočtované příjmy: Paragraf v tis. Kč (položka ) HLAVNÍ ČINNOST 1111 Daň z příjmů fyz. osob 2.000,0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 400,0

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012 kancelář starosty 1. (10) Stavební úpravy č.p. 26, Komenského, Červený Kostelec 2. (1) Oprava lesních pěšin v lesoparku

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 kancelář starosty 1. (32) Žádost Divadelního souboru NA TAHU 2. (43) Oprava komunikace v Olešnici u Červeného Kostelce

Více