Management Pohybových Aktivit - nabídka vyučovaných specializací mpa.opf.slu.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management Pohybových Aktivit - nabídka vyučovaných specializací mpa.opf.slu.cz"

Transkript

1 Management Pohybových Aktivit - nabídka vyučovaných specializací mpa.opf.slu.cz Basketbal Cílem výuky basketbalu je uplatnění jednotlivých herních činností jednotlivce v postupně složitějších herních cvičeních a hře. Výuka má dle možností charakter sportovního tréninku a její nedílnou součástí je využití zdravotních benefitů této dynamické kolektivní hry. U začátečníků je výuka zaměřena na osvojení a zdokonalení herních činností jednotlivce (lokomoce s míčem a bez míče, přihrávka, základy střelby), u pokročilých hráčů pak na jejich tvořivé využití ve hře a strategii týmového výkonu. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni samostatné rekreační hry včetně znalosti pravidel a základů strategie týmového výkonu. Uvědomují si přínos pohybových aktivit pro udržení zdravého životního stylu. Bowling Bowling je sport, který neklade výrazné fyzické omezení na hráče. Jeho výuka je tedy určena nejširšímu spektru studentů. Lekce bowlingu jsou zaměřeny na osvojení správné techniky hodu (postavení, rozběh, odhoz). Po úspěšném absolvování předmětu se studenti budou orientovat v pravidlech hry, budou znát její princip a základní pojmy. Florbal ženy Florbal je nejdynamičtěji se rozvíjející kolektivní hra současnosti. Cílem výuky florbalu je uplatnění jednotlivých herních činností jednotlivce v postupně složitějších herních cvičeních a hře. Výuka má dle možností charakter sportovního tréninku a její nedílnou součástí je využití zdravotních benefitů florbalu. Výuka předmětu Florbal ženy je zaměřena především na začínající až středně pokročilé hráčky. U začátečnic je kladen důraz na osvojení a zdokonalení herních činností jednotlivce (lokomoce s míčkem a bez míčku, přihrávka, základy střelby), u pokročilých hráček pak na jejich tvořivé využití ve hře a strategii týmového výkonu. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studentky schopny samostatné rekreační hry včetně znalosti pravidel a základů strategie týmového výkonu. Uvědomují si přínos pohybových aktivit pro udržení zdravého životního stylu. Florbal Florbal je nejdynamičtěji se rozvíjející kolektivní hra současnosti. Cílem výuky florbalu je uplatnění jednotlivých herních činností jednotlivce v postupně složitějších herních cvičeních a hře. Výuka má dle možností charakter sportovního tréninku a její nedílnou součástí je využití zdravotních benefitů florbalu. U začátečníků je výuka zaměřena na osvojení a zdokonalení herních činností jednotlivce (lokomoce s míčkem a bez míčku, přihrávka, základy střelby), u pokročilých hráčů pak na jejich tvořivé využití ve hře a strategii týmového výkonu. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni samostatné rekreační hry včetně znalosti pravidel a základů strategie týmového výkonu. Uvědomují si přínos pohybových aktivit pro udržení zdravého životního stylu.

2 IN-LINE bruslení Cílem výuky in-line bruslení je získání základních bruslařských dovedností a jejich uplatnění při vyjížďkách na inline bruslích. Důraz je kladen především na bezpečné chování při jízdě po veřejných komunikacích. Výuka je zaměřena převážně na fitness jízdu a její nedílnou součástí je využití zdravotních benefitů jízdy na in-line bruslích. U začátečníků je výuka zaměřena na osvojení a zdokonalení základní bruslařské techniky (jízda vpřed a vzad, změny směru a zastavení), u pokročilých bruslařů pak na prvky trikové jízdy a základy freestylu. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni samostatné fitness jízdy včetně znalosti pravidel pro organizaci skupinové vyjížďky. Uvědomují si přínos pohybových aktivit pro udržení zdravého životního stylu. Aktivní účast v rozsahu min. 5 účastí na blokové výuce. Forma výuky: bloková výuka (1 blok = 3 hod). Bloková výuka bude probíhat v pátek (případně v náhradním termínu) v dopoledních hodinách na následujících místech: Karviná - park Boženy Němcové, Třinec atletický stadion a lesopark, přehrada Olešná u Frýdku-Místku, případně jiné. Sraz účastníku vždy na místě, doprava individuální! Náklady na dopravu ve výši cca ,- Kč za semestr (dle účastí na jednotlivých výjezdech). Turistické aktivity Cílem předmětu Turistické aktivity je rozvoj tělesné zdatnosti studentů a získání základních poznatků o organizaci a vedení outdoorových aktivit. Důraz je kladen především na bezpečné chování při pohybu v přírodě. Výuka se skládá z jednotlivých bloků zaměřených na turistiku a vodní turistiku a její nedílnou součástí je využití zdravotních benefitů outdoorových pohybových aktivit. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni bezpečného samostatného pohybu v přírodě včetně znalosti pravidel pro organizaci skupinové túry či vyjížďky. Uvědomují si přínos pohybových aktivit pro udržení zdravého životního stylu. Aktivní účast v rozsahu min. 4 účastí na blokové výuce. Forma výuky: bloková výuka (1 blok = cca 4 hod). Bloková výuka bude probíhat v pátky. Náplní předmětu Turistické aktivity jsou pěší turistika a vodní turistika. Pro splnění zápočtu si student volí libovolně 4 účasti na blokové výuce. Sraz účastníku vždy na místě, doprava individuální! Místa, časy srazů a možnosti dopravy budou upřesněny. Náklady na dopravu ve výši cca ,- Kč za semestr (dle účastí na jednotlivých výjezdech). Fitness - CrossFit Hodiny jsou věnovány funkčnímu tréninku, kde do činnosti jsou zapojovány všechny svalové skupiny. Cvičí se s vlastní vahou, pomůckami a doplňkovými zátěžemi. V našich lekcích půjde o kondiční trénink kombinující různé tréninkové metody a přístupy a také různé prostory pro cvičení. Revoluční přístup CrossFitu spočívá v nazírání na kondiční trénování jako nástroj k současnému komplexnímu rozvoji hlavních fyzických předností: kardiovaskulární vytrvalost a celkovou výdrž, sílu, flexibilitu, výbušnost, rychlost, hbitost, rovnováhu, pohybovou koordinaci a přesnost. Lekce jsou určeny všem zájemcům o netradiční přístup k pohybové zdatnosti a funkčnímu tréninku. Odbíjená Cílem našich tréninků je tvořivé využití znalosti pravidel odbíjené. :-) Budeme se snažit o vytvoření takových hráčských návyků, které vedou k automatizaci chování hráče v obraně a útoku. Lekce jsou zaměřeny na aplikování zvládnutých základních herních činností hráče odbíjené do herních cvičení a hry. Nácvik je zaměřen na obranné postavení a údery, přechod do útoku a útočnou hru. Preferujeme aktivní hru v menším počtu hráčů a komplexnost nácviku činností. Tyto lekce nejsou určeny začátečníkům v odbíjené, avšak rádi uvítáme všechny, jež mají alespoň minimální herní zkušenosti a zájem se zlepšovat. Tenis Cílem našich lekcí je nácvik a zdokonalování základních tenisových úderů. Získání základního povědomí o úpravě a údržbě tenisových dvorců, sportovního vybavení pro tenis a sportovního náčiní. Výuka je určena jak začínajícím, tak i pokročilým hráčům a je rozdělena na kategorie: tenis začátečníci, tenis pokročilí. Využívány jsou jak proudové metody nácviku tak individuální příprava. Výuka probíhá dle sezóny v prostorách nafukovací haly a na venkovních kurtech.

3 Fitness a kondiční cvičení Předmět je určen zájemcům o kondiční cvičení s vlastním tělem či přídavnými odpory. Cílem je pokusit se sestavit individuální tréninkový plán s důrazem na odstranění vlastních svalových dysbalancí, celkové zpevnění těla a postupné zvyšování svalové síly. Budete vedeni k provádění cviků s ohledem na správné držení těla a bezpečné zvládnutí postupně zvyšující se velikost přídavného odporu. Za důležitý považujeme i nácvik partnerské dopomoci. Lekce mají kondiční charakter, z čehož plyne důraz na intenzitu a celkový charakter provádění cvičení. Plavání Předmět je určen všem zájemcům o plavání a je koncipován s ohledem na rozdílnou fyzickou zdatnost studentů a studentek. Výuka probíhá na krytém bazénu v Karviné a je zaměřena na naučení nebo zdokonalení jednotlivých plaveckých způsobů, na využití plavání jako rehabilitačního prostředku. Při hodinách se využívají cvičení, plavecké pomůcky a hry pro odstranění svalových dysbalancí, odpor vody používáme jako zátěž. Máte možnost seznámit se s základy záchrany tonoucího a dopomoci slabšímu plavci. Zdatnější plavci se mohou seznámit se základy sportovního tréninku a intervalovým tréninkem. Plavání mohou využít také dočasně zdravotně indisponovaní studenti jako formu rehabilitace po úrazu. Kopaná Předmět se specializuje především na sálovou kopanou (futsal). Je určen všem hráčům a hráčkám, kteří mají rádi specifika kolektivních her. Hodiny se svou intenzitou blíží sportovnímu tréninku, ve výuce budete mít možnost zdokonalit se ve zpracování a vedení míče, přihrávání, střelbě, procvičíte si základní útočné a obranné kombinace a jednoduché herní systémy. Výuka probíhá na Házenkářské hale, která svými parametry a vybavením splňuje požadavky pro kvalitní hru. Frisbee Předmět je určen všem zájemcům o netradiční pohybovou aktivitu. K pohybu a fyzické aktivitě se používá frisbee (létající disk). Během jednotlivých hodin se naučíte různé druhy hodů - backhand, forehand, overhead atd., naučíte se disk správně chytat. Tyto poznatky potom přeneseme do jednotlivých her s diskem, kdy některé se řadí mezi kolektivní a některé mezi individuální hry - Ultimate, Discolf, Double disc court, Discathlon, Field events. Všechny tyto hry se hrají bez rozhodčího, všechny sporné situace si řešíte sami na hřišti v duchu zásady Spirit of the game. Výuka probíhá na Házenkářské hale a ve venkovních prostorech města Karviné (park B. Němcové, venkovní hřiště Na Vyhlídce atd.). Stolní tenis Předmět je určen jak pokročilejším, tak začínajícím hráčům a hráčkám. Začátečníci se naučí držení pálky, základní postavení a hráčský střeh, základní úderové techniky a jejich využití při hře. Pokročilejší hráči si mohou zdokonalit nebo se naučit jednotlivé údery jako např. lift, topspin, drajv, smeč, čop, podání a příjem podání. Postupně se hráči seznámí s taktikou obranné a útočné hry, se specifiky dvouhry a čtyřhry. Výuka předmětu probíhá v tělocvičně Na Vyhlídce.

4 Badminton Předmět je určen jak pokročilejším zájemcům, kteří již absolvovali základy výuky badmintonu, tak začínajícím hráčům a hráčkám. Začínající hráči se naučí během 13 lekcí držení rakety, základní postavení a hráčský střeh, základní úderové techniky a jejich využití při hře. Pokročilejší hráči si zdokonalí jednotlivé úderové techniky - klír, drop, drajv, smeč, dynamiku pohybu po kurtu. Postupně se zaměříme na specifikaci hry ve dvouhře a čtyřhře, taktiku hry a pravidla. Výuka předmětu probíhá v tělocvičně Na Vyhlídce. Aquaerobic Je cvičení zaměřené na posilování a odstranění dysbalancí. Budeme se snažit o zvládnutí cvičení ve vodním prostředí, postupně v mělké a v hlubší vodě. Seznámíme se s typy aerobního cvičení: souvislé cvičení, intervalové cvičení, cyklické cvičení. Nabídka lekcí s různým zaměřením: rozvoj silových schopností, kardiorespirační program, rozvoj pohyblivosti, prevence a podpora zdraví. Seznámení s cvičením, které využívá aqua-pomůcky: pěnové válce, plavecké desky, vodní náramky. Skladba hodin a výběr typu lekce odpovídá pohybové úrovni a plavecké zdatnosti účastníků předmětu. Fitbalance Moderní přístup k aerobním a zdravotním cvičením. Základní aerobní cvičení s hudbou je doplněno o cvičení na BOSU. V hodinách jsou užívány další pomůzky jako jsou overbaly, gymbaly a posilovací gumy. Lekce jsou koncipovány jak kondičně tak na správné držení těla v různých polohách. Cvičení jsou zaměřena na funkční mobilizaci "CORE". Výuka předmětu probíhá v tělocvičně v budově na ul. Žižkové. Aerobní kondiční cvičení Obsahem výuky jsou různé formy aerobního cvičení s hudbou Dance aerobic, Hi Low aerobic, Mix aerobic, Step aerobic, P-class aerobic a další formy cvičení pro ženy jako jsou Kalanetika, Pilates nebo cvičení s gymbaly a overbaly. Hlavním cílem předmětu je rozvoj aerobní zdatnosti a případná redukce nadváhy. Dále také zlepšení koordinace pohybů končetin a celého těla v souladu s rytmem hudby či zvládnutí náročnějších krokových variací v sestavě o 16 a 32 taktech. Skladba hodin a rozdělení forem odpovídá zdatnosti a pohybovým zkušenostem jednotlivých frekventantů. Mix Aerobic Lekce se skládají ze tří částí: taneční - Dance Aerobic - aerobní cvičení sestavené do choreografických tanečních bloků, zaměřené na zvýšení fyzické kondice. V hodinách se jednotlivé bloky skládají ze základních kroků aerobicu a tanečních prvků. Dance aerobic je úvodní a hlavní částí lekce. Posilovací - Body Form (TBW) - silově-vytrvalostní trénink zaměřený na posílení hlavních svalových skupin celého těla. Pro rozcvičení a zahřátí používá jednoduché kroky spojené do nenáročných choreografií. Relaxační a protahovací - Port De Bras + tai chi. Port De Bras vychází z klasického tance a baletu. Cvičení je z řady Body and Mind (pomalé formy), které vede k uvolnění mysli i těla. Cvičení se obvykle skládá z aktivní části - cvičení s prvky tance, klasického posilování a nakonec následuje relaxační část. Tai chi je zařazené do závěrů lekcí. Využijeme krátké sestavy se zaměřením na správné dýchání slazené s pohybem těla při jednoduchém cvičení.

5 DANCE AEROBIC Dance Aerobic - aerobní cvičení sestavené do choreografických tanečních bloků, zaměřené na zvýšení fyzické kondice. V hodinách se jednotlivé bloky skládají ze základních kroků aerobicu a tanečních prvků. Dance aerobic je jednou z hlavních částí lekce. Další část výuky bude zaměřena na streetdance. Streetdance je nespoutaný inovativní taneční styl, který kombinuje vlastní osobní styl tanečníků a promyšlené choreografické prvky smíšené s improvizací. Mezi taneční techniky streetdance patří například hip hop, hype nebo funky. Aikido Aikido je japonské umění sebeobrany. Aikido je založeno na myšlence neagresivity, rozvíjí cvičícího jedince po fyzické i psychické stránce. Cílem tohoto bojového umění Aikido není útočníka zničit, ale mít nad ním plnou kontrolu a ponechat mu tak šanci, aby pochopil nesmyslnost svého konání. Absolvováním semestrální výuky dosáhne student základní úrovně znalostí o principech Aikida, naučí se základní obranné a odváděcí techniky. Studenti se také seznámí s technikou pádů. Důraz je kladen nejen na bojové aspekty Aikida, ale i na využití principů Aikida pro každodenní běžný život (etika, morálka, lidské vztahy, harmonie s přírodou apod.). Vyučující Marek Cvikl Jiří Helešic Michal Sebera Alena Helešicová Zuzana Vilimová

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Pro dvou a tříleté učební obory SOU, čtyř a pětileté studijní obory SOŠ čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých

Více

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova 6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova Obecné cíle výuky TV : Předmět TV a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k zodpovědnosti za své a seznámila je se všemi základy běžných sportovních

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 SPECIÁLNÍ ČÁST METODICKÝ PODKLAD ZPRACOVAL MGR. JIŘÍ SNÍTIL TÉMATA, HODINOVÁ DOTACE...4 SPORTOVNÍ TRÉNINK, ZÁKLADNÍ POJMY...8 SLOŽKY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU A JEJICH

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

VYUŽITÍ VARIABILNÍCH PROVOZŮ V OBSAHU VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ VARIABILNÍCH PROVOZŮ V OBSAHU VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Diplomová práce VYUŽITÍ VARIABILNÍCH PROVOZŮ V OBSAHU VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Růžena

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. pro čtyřletá gymnázia a SOŠ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. pro čtyřletá gymnázia a SOŠ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA pro čtyřletá gymnázia a SOŠ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j. 17 668/91-20

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Vypracovala: Milada Rýdlová ředitelka DDM Benešov Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika DDM 3. Cíle zájmového

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Studijní program: Studijní obor: Tělesné výchovy Ekonomika a management Sportovní management Srovnání činností Akademického

Více

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

1. Volnočasové aktivity, kroužky, kurzy, sportovní dopoledne

1. Volnočasové aktivity, kroužky, kurzy, sportovní dopoledne 1. Volnočasové aktivity, kroužky, kurzy, sportovní dopoledne 1.1. Pojetí vyučovacího předmětu a ) Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem je vést žáky kteří mají zájem o kroužky ve škole po škole k preventivní

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková

pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková 1 Obsah 1. Charakteristika pobočky:... 3 2. Materiální podmínky:... 4 3. Personální podmínky:... 5 4. Cíle pobočky:... 8 5. Formy zájm.

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Obsah. Obsah...5. Úvod...7

Obsah. Obsah...5. Úvod...7 Obsah Obsah...5 Úvod...7 Charakteristika atletiky...9 Postavení a význam atletiky...9 Atletika na základních školách... 11 Rozdělení a charakteristika atletických disciplín...17 Základní atletická pravidla...

Více

Fotbalová cvičení a hry

Fotbalová cvičení a hry Jaromír Votík Fotbalová cvičení a hry Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz tel. +420 220 386 401, fax +420 220 386 400 jako svou 2352. publikaci

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

Kondiční program pro vysokoškoláky

Kondiční program pro vysokoškoláky Kondiční program pro vysokoškoláky Zdeněk Valjent Ústav tělesné výchovy a sportu, ČVUT v Praze I. Úvod Člověk je součástí přírody a v přírodě platí, že přirozenou vlastností všech živočichů je pohyb. Ten

Více

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT!

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Nabídka ZÚ Křížová 18 (1954 1993) Křižíkova 10 (1993 1995) Brněnská 46 (1995 ) Brněnská 29 (2001 ) MOTTO: NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Webové stránky: www.ddmjihlava.cz E-mail:

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ Zápis všech účastníků (dětí i dospělých) probíhá centrálně v budově SVČ Ivančice, Zemědělská

Více