29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma"

Transkript

1 29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Zdarma Ulice 17. listopadu pod kruhovým objezdem. Ukončení rekonstrukce ulic Legionářská a 17. listopadu Tak už je to konečně tady rekonstrukce ulic Legionářská a 17. listopadu se blíží k závěru. V listopadu loňského roku byla slavnostně uvedena do předčasného provozu ulice Legionářská a nyní - 2. listopadu - bude slavnostně otevřena i druhá část této rozsáhlé stavby ulice 17. listopadu to znamená úsek od kruhové křižovatky u lázní až po most Jana Opletala. Most Jana Opletala a kruhová křižovatka na Denisově náměstí budou ještě pár dní v rukou dodavatelské firmy, ale ještě před letošní zimou budou také v provozu. V této souvislosti bych ráda poděkovala poslankyni Parlamentu České republiky paní Ing. Haně Orgoníkové a hejtmanu Královéhradeckého kraje panu Ing. Pavlu Bradíkovi, kteří významně pomohli získat finanční prostředky na rekonstrukci kruhové křižovatky na Denisově náměstí včetně mostu Jana Opletala. Zatímco v první polovině letošního roku se většině z nás tato stavba jevila jako sladká hudba vzdálené budoucnosti, dnes již vidíme, že díky přízni výše jmenovaných jde o příjemnou realitu. Ochotně nám pomohl i náměstek hejtmana pan Ing. Jaroslav Vácha. Nesmíme však zapomenout na oba hlavní investory stavby - Krajskou správu a údržbu silnic Královéhradeckého kraje v čele s panem ředitelem Ing. Iljou Kopáčkem a Město v čele s panem starostou Ing. Jiřím Rainem. foto: M. Záruba Neméně důležité je finanční přispění Státního fondu dopravní infrastruktury a pana Ing. Pavla Švagra, CSc. Nezbývá než doplnit tuto škálu příznivců Města o generálního dodavatele stavby SSŽ a.s., O. Z. Hradec Králové a jeho ředitele pana Ing. Tomáše Pateru. Na ulici v novém kabátě se již všichni těšíme a doufáme, že se nám stejné pomoci dostane při pokračování v rekonstrukci ulicemi 28. října a Smetanovy, kde probíhá silnice II/300, která je hlavním silničním tahem naším městem směrem na Prahu. Ing. Radmila Fiľakovská, odbor RAI Výběr z obsahu čísla Rozvaha nad dvěma uplynulými lety Veřejná dražba pozemků a bytů Sběr zahradního odpadu Informace z královédvorských škol Novinky ze ZOO Oznámení o době a místě konání voleb Podzimní fotbalové body Soutěž Znáte své město? o pěkné ceny Přílo h a Královédvorské KdeCo Předseda představenstva Městské nemocnice a.s., Ing. Petr Mrázek (vlevo) přebírá z rukou ředitele certifikačního orgánu CERT - ACO Ing. Pavla Charváta certifikát řízení jakosti a environmentálního managementu. foto: A. Vaníček Městská nemocnice získala certifikát kvality Dne 30. září 2004 proběhlo v salonku Hankova domu slavnostní předání certifikátu systému řízení jakosti a environmentálního managementu dle mezinárodních norem ISO 9001 : 2000 a ISO : Certifikáty při slavnostním aktu, kterého se zúčastnila řada osobností, převzali z rukou ředitele certifikačního orgánu CERT-ACO Kladno Ing. Pavla Charváta předseda představenstva nemocnice Ing. Petr Mrázek a manažerka kvality paní Jana Holanová. Přesto, že jsme první nemocnicí, která získala certifikaci integrovaného systému kvality a environmentu, proběhla tato událost za naprostého nezájmu sdělovacích prostředků. Pravděpodobně ne každý ví, co znamená certifikace systému dle norem ISO, a proto zřejmě nebude na škodu krátké vysvětlení. Zatímco v oblasti automobilového či elektronického průmyslu je certifikát kvality existenční záležitostí, kvalita ve zdravotnictví je předmětem diskusí a střetu protichůdných názorů na potřebu takové informace pro občana, tj.laika a zároveň schopnosti laika takovouto informaci pochopit. V civilizovaném světě je tento problém vyřešen a nemocnice dobrovolně prezentují své výsledky, lze dokonce říci, že se s nimi chlubí a prezentují před veřejností. Uplatnění systému řízení kvality je předpokladem pro získání smlouvy se zdravotními pojišťovnami. pokračování na straně 2 strana 1

2 pokračování ze strany 1 Co znamená certifikace systému řízení jakosti v praxi? Sděluje klientům a partnerům certifikované organizace to, že v organizaci platí pravidla podle kterých se organizace, to znamená všichni zaměstnanci, chovají a podle stanovených pravidel probíhají všechny procesy. To znamená, že každý zákrok, případně vyšetření, proběhne standardně dle schváleného postupu, nikoliv podle náhodného rozhodnutí lékaře či sestry. To v případě nemocnice zaručuje postup personálu dle schváleného návodu, pravidla a v důsledku zaručuje pacientovi poskytnutí úplného a bezpečného zákroku či vyšetření. V rámci Královéhradeckého kraje získala v letošním roce certifikaci systému řízení jakosti také opočenská nemocnice. Vedení Městské nemocnice, a.s., se otázkou kvality a formou její prezentace zabývalo již od roku Zejména v souvislosti s opakovaným pochybováním potřebnosti malých nemocnic, ne zcela průhledným způsobem výběrových řízení, vyvstává nezbytnost stanovení konkrétních pravidel pro výběr zdravotnických zařízení se kterými zdravotní pojišťovny uzavřou smlouvy. A tím základním parametrem výběru by měla být bezesporu kvalita, tj. jednoznačně požadavek a hledisko pacienta. V našem konkrétním případě má v současné době Městská nemocnice, a.s., smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami do poloviny roku 2006, a to pro oddělení interní, chirurgické, urologické a oddělení následné péče. Opakovaně, naposledy v letošním roce, byla obhajována existence urologického oddělení a až osobní zásah a rozhodnutí 1. náměstka hejtmana Ing. Rostislava Všetečky znamenalo prodloužení smlouvy s VZP pro urologické oddělení nemocnice na dobu obvyklou pro ostatní oddělení, tj. do poloviny roku Již dnes jsou připravována výběrová řízení, která budou podkladem pro uzavření smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami od roku 2006 a která budou probíhat v roce Vlastnímu zahájení přípravy certifikace předcházelo jednání s odborovou organizací, seznámení všech zaměstnanců s připravovanými změnami organizace, výběr týmu pracovníků,kteří budou na přípravě a zavedení systému na jednotlivých úsecích spolupracovat. Příprava a zavedení systému byla dokončena v prosinci Získaný certifikát má platnost 3 roky a v průběhu této doby je ověřován každoročně kontrolním auditem. Po uplynutí 3 let se organizace, pokud chce nadále používat certifikát, musí podrobit certifikačnímu auditu opakovaně v plném rozsahu. Co do této doby přinesla certifikace klientům nemocnice? Postupně dochází k obnově a modernizaci přístrojové techniky. Nemocnice nově vybavila pracoviště RTG přístroji splňujícími příslušné normy EU a naprosto minimálně zatěžující pacienta zářením. Novou diagnostickou technikou je vybaveno ultrazvukové pracoviště. Vysokou úroveň diagnostiky zajišťuje vybavení endoskopického pracoviště gastroskopem a kolonoskopem poslední generace. Pracoviště je zařazeno do celostátního programu prevence kolorektálního karcinomu. Lékaři chirurgického oddělení mají k dispozici moderní laparoskop, který standardně používají k šetrnému provedení spektra operací ohleduplných k pacientovi. Moderním přístrojovým vybavením disponuje kolektiv urologického oddělení. Nová endoskopická technika umožňuje provádět zákroky a provádět moderní léčebné postupy vedoucí k trvalému zkracování doby hospitalizace pacientů po zákrocích. Po zásadní rekonstrukci hlavní provozní budovy nemocnice v roce 2001, rekonstrukci budovy následné péče s podstatným zvýšením lůžkové kapacity v roce 2002 jsou za účasti vedení radnice prováděny postupně úpravy a změny zlepšující prostředí pro klienty nemocnice i personál. V současné době vrcholí příprava rekonstrukce stravovacího provozu tak, aby odpovídal platným normám. Co dodat závěrem? Vedení Městské nemocnice a celý kolektiv vykonal velký kus práce na zavedení systému řízení jakosti a zejména na vytvoření reálných předpokladů pro obhájení existence nemocnice po roce Vydal se náročnou, ale zcela nezbytnou cestou trvalého zlepšování úrovně práce a služeb pro klienta. Zdůrazňuji klienta, protože to vyjadřuje nejlépe vztah, kdy klient či zákazník si vybírá službu, kterou my nabízíme. A pouze jeho rozhodnutí musí být tím základním faktorem při rozhodování o potřebnosti či nepotřebnosti naší existence. Ing. Miroslav Vávra, CSc. Rozvaha nad dvěma uplynulými lety Blíží se polovina volebního období do obecních zastupitelstev, a proto pokládám za vhodné bilancovat. Když jsem plný optimismu vstupoval do politiky, předpokládal jsem, že logikou a zdravým selským rozumem lze zařídit a vykonat téměř vše. K tomu mi bude přínosem a hnacím motorem v práci konstruktivní opozice, jejíž invektivy nepřekročí únosnou míru. Každý z občanů, nechť si sám vytvoří úsudek, zda v našem městě tento výrok platí. A nyní k samotné rozvaze. Nebudu zde opakovat celý volební program sdružení, za které jsem kandidoval, a podrobně hodnotit, co vše se povedlo či zatím nepovedlo. Zmíním se jen o základních věcech. Dosud největší investicí, která v našem městě byla prostavěna, je nám všem známá rekonstrukce ulic Legionářské a 17. listopadu. V příštím roce bude tato stavba v našem městě dokončena. Na trase vzniknou první dva stálé kruhové objezdy, jež jistě přispějí k větší bezpečnosti i plynulosti dopravy. Z původního návrhu minulého vedení města bylo v organizačním řádu přesně 161 tabulkových míst pro úředníky. Nebojím se říci, že toto číslo je přehnané a nadnesené. Dnes má úřad po několika organizačních změnách 123 lidí. To znamená roční úsporu minimálně 10ti milionů Kč. Díky tomuto snižování počtu úředníků můžeme letos realizovat např. rekonstrukci Čechovy ulice. Dalším nesporným úspěchem v našem městě je zřízení průmyslové zóny. Konečně tedy má Dvůr Králové vlastní průmyslovou zónu a může oslovovat případné investory. Na tomto úkolu úřad již začal pracovat. Myslím, že nového investora bychom rádi v tomto městě přivítali všichni. Znamená pro nás tolik očekávaný nárůst pracovních možností. Konečně úspěchem je i po 14ti letech snížení ceny vodného a stočného. Oproti minulým letům, kdy cena vodného a stočného rostla meziročně až o 10 Kč, podařilo se ji v letošním roce snížit. Prozatím sice jen o 0,90 Kč, avšak v době, kdy všechny ceny mají rostoucí tendenci, jde o pozitivní zvrat ve vývoji této tolik problematické a diskutované otázky. Rád bych se zmínil též o dalším rozvoji naší nemocnice. V letošním roce získala certifikát systému řízení jakosti a environmentálního managementu ISO Takovýchto nemocnic v naší republice skutečně mnoho není. Nejen vedení města, ale i všichni zastupitelé vyvíjejí aktivity k jejímu dalšímu rozmachu, za což jim touto cestou děkuji. Posledním bodem, o kterém bych se rád zmínil, je skutečnost, že v příštím roce bude s největší pravděpodobností dokončena rekonstrukce a přístavba školy v Podharti. Vznikne tak důstojný stánek nejen pro naše děti, ale i pro všechny obyvatele města, kteří mohou nové prostory užívat pro své zájmové činnosti. Na listopadovém zasedání ZM se s konečnou platností rozhodne o koncepci základního školství v našem městě. Základní školy dostanou jasný signál o svém dalším působení v síti škol. Jde tedy vskutku o přelomový dokument. I přes tyto dílčí úspěchy jsem si vědom, že i nadále existuje v našem městě řada problémů, které je třeba řešit, a stále je co zvelebovat. Ing. Jiří Rain, starosta Setkání vedení města a královédvorských podnikatelů s ministrem průmyslu a obchodu Ing. Milanem Urbanem. foto: A. Jäger strana 2

3 Výpis z usnesení rady a zastupitelstva města Kompletní informace naleznete na úřední desce MěÚ a na 55. USNESENÍ RM ze dne Odbor všeobecné vnitřní správy RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon státní správy ve věci projednávání přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Kuks dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Odbor rozpočtu a financí RM schvaluje použití fondu 916 investičního fondu PO Městské lesy ve výši Kč na akci rekonstrukce Zátluckého rybníka. RM schvaluje Smlouvu o kontrolní činnosti č na přezkum hospodaření Města a metodickou pomoc související s přezkumem hospodaření a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. RM schvaluje příspěvkové organizaci Hankův dům čerpání z rezervního fondu ve výši 1, Kč na úhradu sálových židlí Odbor životního prostředí RM bere na vědomí postup řešení rekultivace skládky v lokalitě bývalé Elišákovy cihelny. Odbor majetkoprávní RM schvaluje záměr pronajmout část st. p. č. 888 o výměře 9 m² v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ukládá vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové n/l. záměr pronájmu části st. p. č. 888 o výměře 9 m² v k. ú.. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM schvaluje vypovězení smlouvy o spolupráci s OSNADO spol. s r. o. a komisionářské smlouvy s CK OSNADO spol. s r. o. k , ukládá vedoucímu odboru ŠKS tyto výpovědi zrealizovat, RM souhlasí se zachování prodejní ceny u zboží odkoupeného od OSNADO spol. s r. o. Kancelář starosty města RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise RM č. 7/2004 ze dne USNESENÍ RM ze dne Technické služby města RM schvaluje Ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové n/l s účinností od 1. října 2004, ve znění připomínek členů RM Odbor majetkoprávní RM schvaluje záměr pronajmout st. p. č o výměře 185 m², st. p. č o výměře 177 m², st. p. č o výměře 190 m², st. p. č o výměře 198 m², st. p. č o výměře 201 m², st. p. č o výměře 196 m², st. p. č o výměře 204 m², st. p. č o výměře 205 m², st. p. č. 4017/1 o výměře 108 m², st. p. č. 4017/2 o výměře 99 m², st. p. č. 4018/1 o výměře 174 m², st. p. č. 4018/2 o výměře 31 m², st. p. č o výměře 211 m², st. p. č o výměře 185 m², st. p. č o výměře 178 m², st. p. č o výměře 192 m² v k.ú., ukládá vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové n/l záměr pronájmu st. p. č o výměře 185 m², st. p. č o výměře 177 m², st. p. č o výměře 190 m², st. p. č o výměře 198 m², st. p. č o výměře 201 m², st. p. č o výměře 196 m², st. p. č o výměře 204 m², st. p. č o výměře 205 m², st. p. č. 4017/1 o výměře 108 m², st. p. č. 4017/2 o výměře 99 m², st. p. č. 4018/1 o výměře 174 m², st. p. č. 4018/2 o výměře 31 m², st. p. č o výměře 211 m², st. p. č o výměře 185 m², st. p. č o výměře 178 m², st. p. č o výměře 192 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. RM vyhlašuje II. kolo prodeje zbylých bytových jednotek v domě čp. 727 v ul. Bezručova neprodaných v kole prvním, byt č. 727/221 s podílem o velikosti 4241/23056 za nabídkovou cenu Kč, byt č. 727/222 s podílem o velikosti 5220/23056 za nabídkovou cenu Kč, byt č. 727/311 s podílem o velikosti 5613/23056 za nabídkovou cenu Kč, vyhlašuje II. kolo prodeje zbylých bytových jednotek v domě čp. 817 v ul. Heydukova neprodaných v kole prvním, byt č. 817/224 s podílem o velikosti 4090/77052 za nabídkovou cenu Kč, byt č. 817/211 s podílem o velikosti 3730/77052 za nabídkovou cenu Kč, byt č. 817/231 s podílem o velikosti 1850/77052 za nabídkovou cenu Kč, byt č. 817/121 s podílem o velikosti 4080/77052 za nabídkovou cenu Kč, byt č. 817/221 s podílem o velikosti 3925/77052 za nabídkovou cenu Kč, byt č. 817/124 s podílem o velikosti 4210/77052 za nabídkovou cenu Kč, byt č. 817/212 s podílem o velikosti 3960/77052 za nabídkovou cenu Kč, byt č. 817/223 s podílem o velikosti 4130/77052 za nabídkovou cenu Kč. Odbor rozpočtu a financí RM schvaluje předložené kalkulace cen a ceny pro uskutečňované podnájmy v ZŠ Schulzovy sady v následujícím sestavení: cenu za 1 hodinu podnájmu v tělocvičně ZŠ Schulzovy sady pro školní rok 2004/2005 ve výši 160 Kč a měsíční cenu podnájmu prodejní plochy nebytového prostoru v ZŠ Schulzovy sady pro školní rok 2004/2005 ve výši 600 Kč. Odbor rozvoje a investic RM schvaluje předložený návrh snížení nákladů u akce Rekonstrukce ulice Školní ve Dvoře Králové nad Labem,schvaluje předložený dodatek č. 2 ke SOD na akci: Rekonstrukce ulice Školní ve Dvoře Králové nad Labem, souhlasí se snížením nákladů na opravu ulice Školní ve Dvoře Králové nad Labem na částku 1, Kč, pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 2 ke SOD uzavřené s TSm. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM schvaluje Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 14/2004 Pravidla pro přidělování bytu zvláštního určení zvlášť upraveného pro ubytování zdravotně postižených osob (bezbariérového) dle předloženého návrhu. RM schvaluje konání oslav 735. výročí od první písemné zmínky o Dvoře, pověřuje ředitelku Hankova domu a ředitelku Městského muzea sestavením programu oslav, vč. přípravy vydání publikace, pověřuje vedoucího ŠKS zajištěním zhotovení a místění tabulí s textem:, věnné město českých královen. Partnerská města: Piegaro, Verneuil en Halatte, k tomuto výročí, schvaluje prodloužení termínu odevzdání grantových zásad do USNESENÍ ZM ze dne Finanční záležitosti ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Dvora Králové nad Labem za 1. pololetí roku Majetkové záležitosti ZM schvaluje prodej pozemkových parcel dle GP č /2004 veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb. s vyvolávací cenou 500,- Kč/m 2 každého draženého pozemku. Jedná se o následující pozemky: p.p.č. 2253/9 o výměře 1317 m 2, p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí bude hradit město. ZM schvaluje prodej p.p.č. 2004/1, části p.p.č. 2004/3, p.p.č. 2004/4, p.p.č. 2004/5, p.p.č. 2004/6, p.p.č. 2004/7 a p.p.č. 2004/8, vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, dle navržené parcelace pozemků a při výměře pozemků 790 m 2, 810 m 2, 715 m 2, 715 m 2 a 715 m 2, veřejnou dražbou dle zákona č. 26/ 2000 Sb., s vyvolávací cenou 400,- Kč/m 2 každého draženého pozemku, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí bude hradit město, ZM bere na vědomí zařazení pilíře s kamenným křížem na p. p. č. 46/2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové do seznamu kulturních památek, a to na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky dle ustanovení 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. ZM schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 1157/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. Heydukova, v k.ú., veřejnou dražbou s vyvolávací cenou 30% ZP tj. Kč ,-. ZM schvaluje prodej domu čp. 401 dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách nájemníkům. Vyhlášky, zřizovací listiny ZM schvaluje Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské Různé ZM schvaluje zřízení příspěvkové organizace Města Dům dětí a mládeže Jednička k ZM bere na vědomí informaci o vydání Rozhodnutí Ministerstva financí ČR ve věci prominutí odvodu do státního rozpočtu, včetně jeho příslušenství. Městské informační centrum na náměstí T. G. Masaryka upravuje v průběhu mimosezony (říjen - květen) své otevírací hodiny. V sobotu bude otevřeno od 9 do 13 hodin a v něděli zavřeno. Ve všední dny budou otevírací hodiny nezměněny Nyní si můžete v Městském informačním centru zakoupit tyto nové publikace: Vlastivědné čtení č. 5/III - 35 Kč Hankův dům, kniha která vyšla ke 130. výročí slavnostního otevření, součástí je pamětní mince - 80 Kč Pověsti Královédvorska Kč Procházka po ZOO Kč Královny a jejich věnná města Kč Dětský román (vzpomínky autorky Štréglové na dětská léta ve Dvoře Králové n.l. za 2 sv. války) - 65 Kč Prusko-rakouská válka v r na Trutovsku a Královédvorsku - 39 Kč Kuks Theatrum Fagi Kč Děkanský chrám - 95 Kč F. A. hrabě Sporck a jeho Řád sv. Huberta - 49 Kč Album starých pohlednic Podkrkonoší Kč strana 3

4 Veřejná dražba pozemků v ul. Nezvalova ve Dvoře Králové nad Labem Město Dvůr Králové n/ L připravuje prodej pozemkových parcel č. 2253/9 o výměře 1317 m 2 a p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v jižní části města a jsou přístupné z místní komunikace v ul. Nezvalova, která spojuje ul. Seifertova a Sochorova, poblíž č.p Dle Územního plánu Města Dvora Králové nad Labem se jedná o pozemky, kde je z části funkční využití pozemků OV všeobecné obytné území. Pro toto funkční využití pozemků je mimo jiné určené využití pro různé typy rodinných domů. Předmětné pozemky nejsou zainvestované žádnými inženýrskými sítěmi: - Plynofikace je možná napojením rodinných domů na stávající STL plynovod v ul. Nezvalova. Rodinné domy budou napojeny přípojkami, nebo vybudováním části nového STL plynovodu, z kterého budou přípojky vyvedeny. - Veřejný vodovod ani kanalizace nejsou v ul. Nezvalova vybudovány. Pro napojení nových rodinných domů na veřejný vodovod je nezbytné vybudování vodovodního řadu a to zokruhováním řadů v ul. Seifertova a Sochorova. Na veřejnou kanalizaci je možné napojit nové rodinné domy do šachty v ul. Sochorova nebo Seifertova. - Připojení rodinných domů na elektrickou energii bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelového vedení. Investorem el. zařízení distribučního charakteru bude VČE, a.s. s tím, že zákazník je povinen se podílet podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele distribuční sítě spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu ve výši vypočtené způsobem stanoveným podmínkami připojení a dodávek pro zákazníky. Možnosti prohlídky pozemků: dne od 14,30 hod. do 15,00 hod. (úterý) Předmětem dražby jsou: pozemek p.p.č. 2253/9 o výměře 1317 m 2 v k.ú. Dražba se koná dne od 9,00 hod. ve velkém sále Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem.L., zápis dražitelů je od 8,30 hod. do 9,00 hod. Dražební jistotu ve výši ,-Kč lze uhradit bankovním převodem na účet města vedený u Československé obchodní banky, a.s. č.ú /0300, VS: , nebo v hotovosti složit na uvedený účet, dále je možno uhradit dražební jistotu v den konání dražby na místě, nejpozději před zahájením předmětné dražby. Cena zjištěná dle znaleckého ocenění je ,- Kč. Vyvolávací cena pozemku p.p.č. 2253/9 o výměře 1317 m 2 v k.ú. je 500,- Kč/m 2, tj ,- Kč pozemek p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 v k.ú. Dražba se koná dne od 9,30 hod. ve velkém sále Hankova domu ve Dvoře Králové n.l., zápis dražitelů je od 9,00 hod. do 9,30 hod. Dražební jistotu ve výši ,-Kč lze uhradit bankovním převodem na účet města vedený u ČSOB, a.s. č.ú /0300, VS: , nebo v hotovosti složit na uvedený účet, dále je možno uhradit dražební jistotu v den konání dražby na místě, nejpozději před zahájením předmětné dražby. Cena zjištěná dle znaleckého ocenění je ,- Kč. Vyvolávací cena pozemku p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 v k.ú. je 500,- Kč/m 2, tj ,- Kč Veřejná dražba volných bytů do vlastnictví Zveme Vás na další veřejnou dražbu volných bytových jednotek v majetku Města. Dražba se uskuteční dne v sále HANKOVA DOMU ve Dvoře Králové nad Labem. Předmětem dražby jsou dvě bytové jednotky. Jedná se o byty v domech, kde se již prodávají byty dle zák. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách. První dražba je OPAKOVANÁ dražba volného bytu 1. dražba - byt č. 357/211 v čp. 357 ul. Heydukova Byt se nachází ve I. NP, o velikosti 1+1, II. kat. s výměrou: kuchyň -14,60 m 2, pokoj - 30,05 m 2, předsíň - 8,00 m 2, spíž - 1,20 m 2, koupelna - 10,75 m 2, WC - 1,50 m 2, CELKEM - 66,10 m 2 Možnosti prohlídky ve dnech: od do hod, od do hod, od do hod. Vyvolávací cena: Kč ,- Dražba se koná dne od 9.30 hod. v sále Hankova Domu, ve Dvoře Králové n/l, zápis dražitelů od 9.00 do 9.30 hod. Dražební jistotu ve výši Kč ,- lze uhradit bankovním převodem na účet města vedený u ČSOB, č.ú.: /0300, VS: , složením v hotovosti na výše uvedený účet, nebo v hotovosti v pokladně městského úřadu, dále je možno uhradit v hotovosti v den konání dražby na místě, nejpozději před zahájením předmětné dražby. Cena zjištěná dle znaleckého ocenění Kč ,- 2. dražba - byt č. 1073/214 v čp ul. Heydukova Byt se nachází ve I. NP, o velikosti 1+0, I. kat. s výměrou: pokoj s WC a sprch. koutem - 24,90 m 2, WC ½, na chodbě - 0,87 m 2, CELKEM - 25,77 m 2 Možnosti prohlídky ve dnech: od do hod, od do hod, od do hod Vyvolávací cena Kč ,- Dražba se koná dne od hod. v sále Hankova Domu, ve Dvoře Králové n/l, zápis dražitelů od 9.30 do hod. Dražební jistotu ve výši Kč 9.800,- lze uhradit bankovním převodem na účet města vedený u ČSOB, č.ú.: /0300, VS: , složením v hotovosti na výše uvedený účet, nebo v hotovosti v pokladně městského úřadu, dále je možno uhradit v hotovosti v den konání dražby na místě, nejpozději před zahájením předmětné dražby. Cena zjištěná dle znaleckého ocenění Kč ,- Podmínky účasti v dražbě: Občanství ČR, účastníkem dražby mohou být fyzické či právnické osoby za těchto podmínek: fyzická osoba musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro nabývání majetku na území ČR; právnická osoba, jejímž účastníky jsou výlučně fyzické osoby, splňující podmínky pod bodem a ; způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnost, tedy způsobilost k právním úkonům, která vzniká v plném rozsahu zletilosti; není dlužníkem města ani přžíspěvkových organizací zřízených městem; nebyl vyloučen z výběrového řízení pro udení nepravdivých údajů; zaplacení dražební jistoty ve výši 10% vyvolávací ceny. Účastník dražby předloží: platný občanský průkaz; pokladní stvrzenku o složení hotovosti nebo ověřenou kopii výpisu z účtu účastníka dražby obsahující zasílanou částku dražební jistoty, kopii příkazu k úhradě s potvrzením peněžního ústavu, že je příkaz neodvolatelný a částka příkazu je krytá; v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce; v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba, doklad o oprávněnosti k zastupování společnosti (práv. osoby). Účastník dražby podpisem prohlášení potvrdí před zápisem do seznamu dražitelů skutečnost, že splňuje podmínky pro účast v dražbě. Průběh dražby: dražba je veřejná - dobrovolná, dražby může být přítomen každý občan, který zaplatí vstupné - jednotné Kč 50,- účastník dražby vstupné neplatí dražební jistotu lze zaplatit převodem na účet města, složením v hotovosti na přepážce ČSOB nebo v hotovosti na místě před konáním dražby, v případě, že účastník dražby nevydraží nemovitost, dražební jistota zaplacená příkazem z účtu nebo složenkou je vratná do 7 dnů po ukončení dražby v případě, že účastník dražby nevydraží nemovitost, dražební jistota zaplacená na místě konání dražby je vratná po ukončení dražby; v případě, že vydražitel neuhradí vydraženou částku v daném termínu, dražební jistota propadá ve prospěch města; nejnižší podání je ve výši vyvolávací ceny a minimální příhoz je Kč 1.000,- Pokud bude cena dosažená vydražením do Kč ,-, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby (nejdéle do 1 hodiny od skončení dražby předmětného bytu); v případě, že cena dosažená vydražením bude v částce od Kč ,-, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do 10 dnů od skončení dražby předmětného bytu. V případě, že cena dosažená vydražením bude v částce vyšší než Kč ,-, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do 3 měsíců od skončení dražby předmětného bytu Pokud uhradí vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby v okamžiku udělení příklepu. K předání vydražené nemovitosti dojde bez zbytečných průtahů a po vzájemné dohodě s odborem správy majetku města. Průběh dražby se řídí zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a touto dražební vyhláškou. Škopová Iva, majetkoprávní odbor Zveřejnění 90/2004 Město DKn/L zveřejňuje svůj záměr prodat bytové jednotky obsazené nájemníky v druhém kole nabídek dle zák. 72/1994 Sb. v domě čp. 727 na st.p.č. 910/2 v ul. Bezručova - 3 bytové jednotky strana 4 Petrová Jaroslava, majetkoprávní odbor V případě dotazů se můžete obrátit na majetkoprávní odbor buď telefonicky na č Iva Škopová nebo na (byty), Jaroslava Petrová nebo (pozemky). Dražební vyhlášky je možné si prohlédnout i na internetu na adrese Po zveřejnění bude možné nechat si dražební vyhlášky ofotit v informačním centru města (podloubí). Daň z převodu nemovitosti ve výši 3% hradí vydražitel! v domě čp. 817 na st.p.č. 993 v ul. Heydukova - 8 bytových jednotek Nájemce bytové jednotky, která je zařazena do II. kola, má možnost přijmout nejvyšší nabídnutou cenu, pokud neuhradí kupní cenu a neuzavře kupní smlouvu do tří měsíců ode dne doručení II. nabídky, zaniká jeho předkupní právo a bytová jednotka bude prodána osobě, která podala nejvyšší nabídku. Zveřejnění je možné nechat si ofotit v informačním centru města nebo stáhnout na stránkách (úřední deska) Iva Škopová, majetkoprávní odbor

5 Nespalujte vše, co hoří! Často láteříme na komíny průmyslových podniků - mnohdy oprávněně. Je však kouř vycházející z našich vlastních komínků o tolik neškodnější? Možná, že právě z toho Vašeho unikají látky podobné bojovým plynům. V následujících řádcích se dozvíte, co byste do kotle, kamen či na ohniště dávat neměli, nechcete-li sobě, svým dětem či sousedům otravovat život. Při spalování v kamnech či v zahradě na ohništi může vznikat mnohem více nebezpečných látek než v průměrné spalovně. Hlavní příčiny jsou dvě - teploty hoření jsou nízké a palivo je málo okysličováno. Výsledkem je nedokonalé hoření. Navíc unikající kouř není narozdíl od spaloven nijak čištěn. Spalujete-li odpad v kamnech nebo na ohništi, uniká do ovzduší čpavek, fenoly, kyanidy, dehet a další jedovaté látky. Tyto látky nepříjemně zapáchají, vedou k bolestem hlavy či působí jako nervový jed. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek. Ještě nebezpečnějšími produkty spalování jsou dioxiny. Způsobují vývojové vady, neplodnost, hormonální a imunitní poruchy. Například tetrachlordibenzodioxin (TCDD) patří mezi nejsilnější syntetické jedy. Pokud tedy zjistíte, že někdo spaluje domovní odpad (zejm. plasty) např. na zahradě, rozhodně ho upozorněte, že tím vážně poškozuje zdraví lidí ve svém okolí. Pokud nepomůže domluva, je v takovém případě na místě zavolat městskou policii nebo kontaktovat orgány ochrany životního prostředí. Dále se budeme podrobněji zabývat odpady, které bývají v domácnostech spalovány nejčastěji. Plasty Plasty jsou obohaceny různými látkami, jako jsou změkčovadla, barviva a stabilizátory. Ty často obsahují těžké kovy - hlavně kadmium a zinek. Při spalování se těžké kovy jednak dostávají do ovzduší, jednak zůstávají v popelu. Při nedokonalém hoření vzniká také hodně oxidu uhelnatého. Tento plyn je jedovatý, neboť je schopen vázat krevní barvivo - hemoglobin. Tím znemožňuje přenos kyslíku krví, což může vést k vnitřnímu zadušení. Spalováním plastů se uvolňují také uhlovodíky, které přispívají ke vzniku fotochemického smogu. Dalším nebezpečím při spalování plastů je únik ftalátů, které mají schopnost hromadit se v lidském těle. Světová zdravotnická organizace je označila za ještě škodlivější než obávané polychlorované bifenyly. Vznikají i monomery příslušných plastů (nejčastěji etylén, propylen a styren), které působí negativně na naše zdraví. Nejnebezpečnější je spalování PVC. I dokonalé spalování při vysokých teplotách se považuje za velmi škodlivé. Hořením vzniká velké množství kyseliny chlorovodíkové, která silně dráždí horní cesty dýchací a již zmíněné dioxiny. Při spalování uniká také monomer PVC - vinylchlorid, který má karcinogenní účinky. Uvolňuje se i plynný chlor či ještě agresivnější fosgen. Jedná se o nebezpečné látky, které se používaly v 1. světové válce jako bojové plyny. Vysoké koncentrace mají za následek poleptání plic a okamžitou smrt, nižší vedou k nemocím dýchacích cest. Umělé textilie (polyamidy - silon, nylon) Při jejich nedokonalém hoření vzniká zejména čpavek. Ten již při nižších koncentracích dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnost a bolesti hlavy. V menším množství uniká i kyanovodík, který v malých koncentracích vyvolává škrábání v krku, zarudnutí spojivek, prudké bolesti hlavy a závratě. Pryž (guma) Spálením pryže vznikají oxidy síry, které dráždí dýchací cesty a saze. Ty obsahují již zmíněné aromatické uhlovodíky. Sběr zahradního odpadu TRÁVA - LISTÍ - VĚTVE Na níže uvedených místech budou přistaveny velkoobjemové kontejnery k odložení zahradního odpadu. V žádném případě nenoste jiné než uvedené druhy odpadů, obsluha - pracovník TSm - je nebude přijímat. ČTVRTEK Žireč - u obchodu* Klicperova u pekárny* Hradecká naproti Milcomu Žirecká Podstráň trafo Slunečná x Okružní Klazarova - v pol. ulice PÁTEK Seifertova u skládky* Jiráskova x Švecova Rokycanova x Poděbradova Raisova x Sylvárovská Čechova x Hlávkova* E. Krásnohorské x Do Lánů SOBOTA Žižkov* Smetanova býv. prodejna* Slovany - u zahrádek Sad Míru u zahrádek Alešova - u zahrádek Strž - u zahrádek PONDĚLÍ Pod Lesem x Purkyňova Heydukova x Luční Kotkova x Šafaříkova Tyršova x Nedbalova (u čp. 772) Dvořákova x Březinova Hradecká x Žižkova ÚTERÝ května u Lacinky* Raisova x Sochorova* Na Vyhlídce x Na Výsluní Lipnice u obchodu* Žireč - bytovky* Verdek* STŘEDA Zboží u Malibu* Máchova* Rašínovo nám Zborovská* Fibichova x Spoj. národů Roháčova x Rokycanova * stanoviště je v blízkosti kontejnerů na papír, sklo a plasty Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle nebo em: Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Dřevotříska Pro její výrobu se jako tmelící látky používají formaldehydové pryskyřice. Při hoření se rozkládají, čímž se uvolňuje formaldehyd a fenoly. Formaldehyd většinou shoří, fenoly unikají do ovzduší. Jedná se o nepříjemně zapáchající jedy se silně dráždivým účinkem. Organický odpad Spadané listí a trávu sice nepálíme v kamnech, ale zejména na jaře a na podzim je vidět a hlavně cítit dusivý kouř stoupající ze zahrad. Tento kouř obsahuje oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité látky. Spálením organického odpadu však doslova pouštíme do vzduchu skvělé hnojivo a měníme ho ve škodlivé plyny. Přitom obyčejný kompost nás může zbavit nejen listí, ale i kuchyňského bioodpadu. Napadené listí (např. strupovitostí, klíněnkou), které nelze dát do kompostu, můžeme spálit po vysušení společně se dřevem, které zajistí přístup kyslíku a vyšší teplotu. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Říjnový sběr nebezpečných odpadů V tomto roce již potřetí uspořádalo Město sběr nebezpečných odpadů, železného šrotu a objemného odpadu. Při této akci, která proběhla ve dnech , občané našeho města odevzdali více než 17 tun nebezpečných odpadů (přehled konkrétních druhů je uveden v následující tabulce). Název odpadu Množství v kg Oleje a tuky 220 Barvy, pryskyřice, lepidla 5213 Rozpouštědla 64 Kyseliny 26 Fotochemikálie 16 Pesticidy 70 Galvanické články: mokré autobaterie suché monočlánky Zářivky 14 Ledničky a mrazničky 5080 Elektrotechnický odpad televizory 5340 CELKEM Během svozu bylo dále sebráno 54 tun objemného odpadu, 2 tuny železného šrotu a 8 tun pneumatik. Velmi nás mrzí, že někteří občané i přes naše vysvětlování a prosby stále odkládají odpady na zastávkách mimo stanovenou dobu. Pravidelně se jedná zejm. o tyto zastávky Čechova x Hlávkova, Máchova ul., Fibichova x Spojených národů, Slunečná x Okružní. Při říjnovém svozu se přidala i zastávka Raisova x Sochorova. To, že volně povalující se odpady mohou být nebezpečné pro děti, snad již není potřeba zdůrazňovat. Dochází tím i ke zdržování pracovníků svozových firem, kteří musí veškerý odpad z hromad přebírat a nakládat dle druhů na příslušná vozidla, což pak mnohdy způsobí i opožděný příjezd na další zastávku. Tímto bych také chtěla pochválit pracovníky Technických služeb za vzornou likvidaci hromad na uvedených zastávkách. Nutno podotknout, že někde jim to dalo pořádně zabrat. Poděkovat bych chtěla i všem občanům, kteří nám práci podobným způsobem neztěžují. Další sběr proběhne v dubnu příštího roku. Termíny dubnového svozu budou oznámeny v Novinách královédvorské radnice a dalšími obvyklými způsoby (plakátovací plochy, informační vývěsky MěÚ). Ing. Eva Šírková, odbor ŽP strana 5

6 INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Aby škola nebyla strašákem Učitelky prvního stupně ZŠ Komenského připravily pro dvorské předškoláčky čtyři dopolední programy, které zábavnou formou seznámí děti se školním prostředím. Od září do prosince děti z mateřských škol navštíví čtyřikrát školu, kde budou mít možnost zahrát si na počítačích, zacvičit si v tělocvičně, vyzkoušet si práci v keramické dílně a před vánoci je čeká sladká práce ve školní kuchyňce. Aby se do školy mohly podívat i děti, které nenavštěvují mateřskou školu, nabízíme jejich rodičům možnost se dopoledních programů zúčastnit. Informace o těchto programech najdete na informační nástěnce v průjezdu u školy. Není nutné se předem přihlašovat, jen je potřeba dodržet stanovený čas začátku. Mgr. Jana Jebousková V Podharti se slavil Evropský den jazyků Naše škola se letos rozhodla připojit k oslavě Evropského dne jazyků, který každoročně připadá na 26. září, zcela netradičně. Vzhledem k tomu, že jsme od letošního školního roku a se zájmem veřejnosti úspěšně zahájili výuku anglického jazyka již od 1. třídy, mohla se v tento den zapojit celá škola. Všichni učitelé s velkou péčí, nápaditostí a chutí připravili zajímavé úkoly. Tříčlenné skupinky, které obcházely postupně jednotlivá stanoviště, sbíraly se zájmem body, aniž si stihly uvědomit, že vlastně procvičují učivo jednotlivých vyučovacích hodin. Samozřejmě nesměla chybět motivace cizím jazykem, která se jako tenká nitka protkávala všemi předměty. Ve větší či menší míře každý pocítil úspěch, což bylo naším záměrem. Dle zpětných informací žáky dopoledne zaujalo a slavnostní vyhlášení těch nejúspěšnějších i sladká odměna se staly tečkou za příjemně i zajímavě stráveným dopolednem. Bc. Ida Šturmová ZŠ Schulzovy sady škola s intenzivní výukou cizích jazyků Všudypřítomné volání po znalosti cizího jazyka nás v letošním školním roce vedlo k posílení výuky těchto předmětů. Žáci od čtvrtého ročníku se v současnosti učí němčině nebo angličtině tři hodiny týdně. Letos poprvé jsme v sedmém ročníku zvýšili počet hodin na čtyři. Lekce navíc umožňuje dětem získat více jazykové praxe při osvojování řeči formou rozhovorů, čtení s porozuměním, poslechu rodilých řečníků, samostatných projevů, her a dalších aktivit. S rozšířenou časovou dotací pro výuku cizích jazyků počítáme i v příštích letech. Všechny děti včetně nejmladších dostaly navíc příležitost seznámit se s cizími jazyky i v řadě zájmových kroužků němčiny a angličtiny již od prvních tříd. Letos začínáme s nepovinnou výukou ruštiny pro osmé a deváté třídy, která je výhodná pro studium na středních školách. Trochu nás mrzí menší zájem dětí (rodičů?) o německý jazyk. Vždyť touto řečí mluví dva sousední národy, se kterými udržujeme četné hospodářské i kulturní kontakty, v našem regionu má znalost němčiny hluboké historické kořeny, život přináší široké možnosti jejího aktivního užívání v zaměstnání i v soukromí a pro řadu dětí se jeví zvládání němčiny i schůdnější cestou během školní docházky. Na ZŠ Komenského se předškolní děti seznamují se školním protředím. Ekomládě 2004 Jednou z tradic ZŠ R. A. Dvorského se stává účast na soutěži EKOMLÁDĚ. Soutěž pořádá pro žáky 9. ročníků základních škol Královéhradeckého kraje Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola v Hořicích. Letošní, už 3. ročník, měl téma Člověk a voda v krajině. Čtyřčlenná družstva soutěžila ve znalostech např. ze zdravovědy, ornitologie a poznávání přírodnin, nechyběl ani všeobecný přírodovědný test. Soutěžilo celkem 18 družstev. Družstvo ZŠ R. A. Dvorského ve složení Pavlína Vobořilová, Romana Šormová, Dita Špringerová a Ondřej Polonček se umístilo na 9. místě. O lepší umístění naše žáky připravila záludná ukázka z rozeznávání hlasů ptáků. Přesto žáci prokázali široké znalosti z oblasti přírodovědy a za reprezentaci školy jim a panu učiteli Jiřímu Čapkovi, který je na soutěž připravoval, patří naše uznání a poděkování. Mgr. Renata Tauchmanová Moderní jazyková učebna a nově vybavená učebna informatiky s množstvím atraktivních výukových programů vytvářejí dobré materiální zázemí pro výuku cizích jazyků i do budoucna. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání počítá s výukou dvou cizích jazyků a na tuto situaci se ZŠ Schulzovy sady připravuje již nyní. Mgr. Ivan Jugl, ZŠ Schulzovy sady Výuka cizích jazyků v moderně vybavené jazykové učebně. foto: M. Slezák Novinky ze Základní umělecké školy V letošním školním roce se zapsalo celkem 445 žáků. Opět se otevřely všechny obory hudební, literárně-dramatický, výtvarný a taneční. Hudební obor po odmlce rozšířil výuku o žesťové nástroje. Hned v úvodu školního roku jsme se snažili spolupracovat s ostatními kulturními složkami našeho města. Dne 5. října ve Staré radnici zahájila ředitelka ZUŠ Ivana Černá výstavu uměleckých fotografií Josefa Fouska a kytarové kvarteto pod vedením p. uč. Michala Koudelky tam předneslo skladby renezančních mistrů. Dne 7. října na vernisáži v Městské knihovně Slavoj Dvůr Králové n.l. vystoupili s kulturním programem naši učitelé - zástupkyně ředitelky Jana Machková a p. uč. Zdeněk Jirousek. Žáci staršího oddělení literárně-dramatického oboru se zúčastnili zahájení festivalu Čekání na Václava v Klicperově divadle v Hradci Králové. Výtvarný obor v rámci připravovaného projektu Inspirace barokem vyjížděl první říjnový týden na výuku kresby v pleneru do Kuksu. V tanečním oboru pracuje skupina Angeles Dance Group, která se zúčastnila 8. a 9. října mistrovství Evropy v maďarském Dunajvaros a obsadila neuvěřitelné 3. místo. Tento vynikající úspěch jistě všechny posílí a dodá všem elán a chuť do další práce. Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ foto: ZŠ Schulzovy sady strana 6

7 Zahájení podzimní mezisezóny v ZOO Dvůr Králové Po úspěšném posledním víkendu letní sezóny byla zahájena v ZOO Dvůr Králové podzimní mezisezóna. V této době ZOO nabízí klasickou zahradu se všemi pavilony a s více než zvířaty ve výbězích po celou otevírací dobu, velké letní výběhy osazené africkými kopytníky a ptáky. V provozu není pouze safari, odkud se právě stěhují zvířata do svých zimovišť. I v této mezisezóně je možné v ZOO využít dopravu vláčky, které jezdí kolem letních výběhů. Po celou otevírací dobu je v provozu restaurace U lemura. Nejvýznamnějšími expozicemi jsou tropické pavilony Ptačí svět, Vodní světy, galerie Pravěk očima Zdeňka Buriana, Ostrov lemurů kata, pavilony a výběhy šelem, primátů, slonů, hrošíků a nočních zvířat. Návštěvníky lákají i novinky letošního roku: pavilon lvů a pavilon vzácné pralesní žirafy okapi. Ve výbězích mohou pozorovat i řadu mláďat, například tři měsíce stará koťata gepardů, samičku nosorožce černého, která se narodila v polovině září, nebo mládě poníka. Podzimní atmosféru dokreslují podzimní barvy listí stromů a keřů po celém areálu zahrady. Do ZOO mohou návštěvníci přijít i se psem, který musí být ovladatelný a po celou dobu na vodítku. ZOO je otevřena denně od hodin. Jana Myslivečková, propagace ZOO Psi, kteří na vás čekají - Ben celobílý střední kříženec, pes zvyklý žít v bytě, vhodný i k dětem - Fredy starší kokršpaněl, vděčný za místečko na gauči - Azor střední kříženec nalezen přivázaný u brány útulku, vhodný i k dětem - Max velký kříženec, vhodný na hlídání zahrady - Orin mladý velký kříženec, temperamentní, hodný - Robin střední kříženec zajímavého zbarvení, vděčný za pohlazení, vhodný k dětem - Filip malý celobílý kříženec, starší pohodář - Julča kříženec pudla, vhodná ke starším lidem - Jerry temperamentní černobílé štěně křížence - Asar černobílý střední kříženec, bojácný, ale ke svým lidem přítulný - Fanouš mladý celočerný kříženec zvyklý žít v bytě, vhodný k dětem, aktivní - Turbo starší černobílý kříženec špice, uštěkaný milovník lidí - Ogar obrovský kříženec vhodný na hlídání zahrady - Zina celočerná babička německého ovčáka, vděčná za pohodlné dožití na zahradě - Šíla velký černobílý kříženec, vhodný na hlídání zahrady - Brit kříženec hrubosrstého jezevčíka, milovník lidí Městský psí útulek je pro vás otevřen od pondělí do pátku v době a hod., o víkendech po telefonické dohodě. Pro mateřské, základní i střední školy Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže ve sběru sušených listů kopřiv dvoudomých Dne proběhlo při příležitosti světového Dne zvířat v ZOO Dvůr Králové slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zelené zlato. Soutěž byla vyhlášena při příležitosti mezinárodního Dne Země. Celkem bylo odevzdáno 144,53 kg sušených listů kopřiv. Někteří účastníci museli být ze soutěže vyřazeni, protože jejich kopřivy byly nekvalitní, neodpovídaly požadavkům a jejich hodnocení by bylo nefér vůči snaze ostatních soutěžících. Nejúspěšnější sběratele kopřiv jsme vyhodnotili při příležitosti oslav světového Dne zvířat. Stali se jimi: v kategorie jednotlivců: 3. místo Miroslava Pižlová z N.o Bydžova 2,8 kg 2. místo Michal a Kamila Bobrovi z Trutnovacelkem 9 kg 1. místo Nguen Be Ty z Prahy 5,5 kg v kategorie skupin: 3. místo Zvláštní škola z N. Bydžova 5,52 kg 2. místo Speciální škola pro děti s vadou řeči z Choustníkova Hradiště 7 kg 1. místo Ústav sociální péče ze Skřivan 55 kg Všem účastníkům děkujeme za jejich snahu a za ochotu něco udělat pro zvířata v ZOO. Malou odměnou jim byl i program, který jsme pro ně v naší ZOO připravili. 40 vítězných sběračů absolvovalo bohatý doprovodný program: po skupinách krmili gorily, šimpanze a žirafy, prostřednictvím odborného výkladu pracovníků ZOO se na Darwinově stanici dozvěděli i o dalších chovaných zvířatech v ZOO Dvůr Králové a poznávali je i podle přírodnin. V neposlední řadě si na některá z nich mohli i sáhnout a zblízka si je prohlédnout: na želvu zelenavou, šváby, myši, křečky, agamy vousaté a hroznýše královského. Na konec akce byla těmto vítězům soutěže poskytnuta jízda vláčkem po pěší části Safari zdarma. Ing. Tomáš Hajnyš, ZOO Dvůr Kralové nad Labem nabízíme exkurze (během kterých mohou také psy z útulku vyvenčit) s praktickými ukázkami výcviku psů a seznámíme žáky s problematikou toulavých psů. Městský psí útulek pro vás na prosinec připravil překvapení - každý, kdo si během tohoto měsíce vezme od nás psa do náhradní péče, dostane dárek od dodavatele krmiva pro náš útulek. Kočky v psím útulku během posledních pár týdnů se u nás objevilo několik koťat, pokud o ně máte zájem, jsou kdykoli k odběru (všechna jsou mourovatá). Daniela Hoblová Pejsci z útulku si procházku na Den zvířat určitě užili. Noviny královédvorské radnice Vzácný pelikán poprvé v České republice Výměnou za dva oryxe arabské získala Zoologická zahrada Dvůr Králové nový ptačí druh, který nebyl dosud v českých ZOO chován. Jedná se o pelikána skvrnozobého (Pelecanus philippensis), jehož tři páry přicházejí ze ZOO Srí Lanka (Department of National Zoological Garden of Sri Lanka). V Evropě jsou chováni pouze v pěti ZOO. Pelikán skvrnozobý se vyskytuje v úzkém pruhu mořského pobřeží na východě Indie a na ostrově Srí Lanka. V současné době je považován za nejméně početného pelikána ze všech osmi známých druhů, poslední odhady početnosti se pohybují kolem ptáků. Je zařazen v Červené knize ohrožených ptačích druhů. Jedná se o menší druh pelikána, dosahují hmotnosti 4 5 kg, samice jsou poněkud menší než samci. Obývají nejrůznější mokřadní biotopy a vodní plochy s dostatkem pobřežní vegetace. Živí se pouze rybami, denně spotřebují necelý kilogram ryb. Hnízdí v koloniích, často i s jinými druhy ptáků (čápi, volavky, kormoráni), hnízdo staví na stromech. Samice snáší 3 4 vejce, na kterých se oba rodiče střídají 30 dnů inkubace. Mláďata opouští hnízdo ve stáří téměř 4 měsíců. ZOO Dvůr Králové má již značnou tradici v chovu pelikánů, neboť chová 3 druhy pelikána bílého (Pelecanus onocrotalus), pelikána kadeřavého (Pelecanus crispus) a pelikána afrického (Pelecanus rufescens). Všechny se již podařilo úspěšně rozmnožit, dva druhy dokonce poprvé v ČR. Celkem již bylo odchováno více než 80 mláďat všech tří druhů. Nyní tedy má ZOO Dvůr Králové čtyři druhy pelikánů. Jana Myslivečková, propagace ZOO Den zvířat na Novém Světě V neděli 10. října jsme oslavili Den zvířat na cvičišti Kynologického klubu Nový svět DKnL. Letos sice bez tradičních ukázek výcviku psů, za to si to ale užili pejskové z útulku. Díky všem, kteří přišli (především maminky s dětmi), se mohlo proběhnout na procházce na Hrubých lukách 15 psů z útulku. Všechny akce, které pro vás letošní rok Kynologický klub Nový svět DKnL ve spolupráci s Jezdeckým oddílem a psím útulkem připravil (Den Země, Pochod za buřtem, Den dětí se zvířaty, Den zvířat), mohly proběhnout díky finanční podpoře Městského úřadu. Daniela Hoblová foto: D. Hoblová strana 7

8 O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje Starosta města podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje 1. Volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční dne 5. listopadu 2004 od hodin do hodin a dne 6. listopadu 2004 od hodin do hodin 2. Místem konání voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Volební okrsek č. 1 volební místnost: ZŠ KOMENSKÉHO - UČEBNA PŘÍZENÍ, ul. Komenského č. p. 795 Dukelská, Havlíčkova, Hradecká, Husitská, Jana Žižky, Josefa Hory, Komenského, Krátká (1713, 2249), Nám. T. G. Masaryka, Náměstí Republiky, Palackého, Přemyslova (50), Švehlova, Táboritská, Trocnovská, V Lukách, Věžní. Volební okrsek č. 2 volební místnost: TIBA, A.S. ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI - JÍDELNA PŘÍZEMÍ, ul. Dobrovského č. p listopadu, 28. října, Dobrovského, Dvořákova, Erbenova, Kollárova, Luční, Na Struze, Náměstí Denisovo, Náměstí Rašínovo, Náprstkova, Riegrova, Vojanova. Volební okrsek č. 3 volební místnost: JUTA, A.S., ZÁVOD 3, JÍDEL- NA 1. PATRO, ul. Eklova č. p. 312 Eklova, Hradební, Nábř. Benešovo, Nábřeží Jiřího Wolkera, Náměstí Odboje, Preslova, Přemyslova (52, 53, 161, 478, 1890), Revoluční, Rooseveltova, Sládkova. Volební okrsek č. 4 volební místnost: JASS, A. S., JÍDELNA 1. PATRO, ul. Jaroměřská č. p Heydukova (687, 744, 817, 871, 893, 894, 903, 936, 1035, 1052, 1073, 1074, 1088, 1089, 1157, 1158, 1159, 1177, 1277, 1450, 1639), Jaroměřská, Klazarova, Městská Podstráň (2921, 2935, 2937, 3005, č. e. 287) Nezvalova, Příčná, Raisova, Seifertova, Sochorova, Sylvárov (2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2518, 2519, 2520, 2521, 2523, 2525, 2533, 2534, 2557, 2922), Sylvárovská, V Zahrádkách, Vančurova, Všehrdova, Žirecká Podstráň (15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 85, 86, 87, 90, č. e. 212). Volební okrsek č. 5 volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. KVĚTNA, DÍLENSKÁ ŠATNA PŘÍZEMÍ, ul. 28. října č. p května, Bezručova, Boženy Němcové, Březinova, Drtinova, Josefa Suka, Leoše Janáčka, Městská Podstráň (104, 375, , 393, 394, 397, 398, 1894, 1896, 1936, 2180, 2450, 2646, 2647, 2701, 2794, 2896, 2906), Nádražní Pěšina, Smetanova, Staškova, Sylvárov (2528). Volební okrsek č. 6 je volební místnost: STAVEBNÍ FIRMA BOŘEK s.r.o PŘÍZEMÍ ADMINISTR. BUDOVY, ul. Poděbradova č. p Alešova, Heydukova (357, 705, 707, 784, 921, 935, 991, 992, 1289, 1290, 1291, 1693), Macharova, Mánesova, Poděbradova, Rokycanova. Volební okrsek č. 7 volební místnost: SPŠ NÁBŘEŽÍ JIŘÍHO WOL- KERA, KLUBOVNA V PŘÍZEMÍ ul. Nábřeží Jiřího Wolkera č. p. 132 Dr. Kramáře, Husova, Jaroslava Biliny, Milady Horákové, Odbojářů, Pod Safari, Pod Slévárnou, Roháčova, Slovany. Volební okrsek č. 8 volební místnost: SOŠ a SOU, KLUBOVNA V PŘÍZEMÍ, ul. Elišky Krásnohorské č. p. 2069, Elišky Krásnohorské. Volební okrsek č. 9 volební místnost: OBJEKT Č. P 212, 1. POSCHODÍ, ul. JIRÁSKOVA (NAD SKLENÁŘ- STVÍM VÝPRACHTICKÝ) Fibichova, Fügnerova (518, 521, 522, 523, 524), Jiráskova, Karlov, Libušina, Nerudova (1022, 1023, 1071, 1078, 1107, 1417, 1418, 1591, 1647, 1650, 1708, 1761, 1808, 1856, 2055, 2797), Plk. Švece, Sladkovského, Soukupova, Spojených národů, Thamova. Volební okrsek č. 10 volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODHARŤ, UČEBNA V PŘÍZEMÍ, ul. Máchova č. p. 884 Antonína Wagnera, Blahoslavova (1008), Chelčického, Klicperova, Krkonošská, Máchova, Na Výsluní, Nedbalova, Nerudova (631, 880, 881, 900, 901, 902, 913, 914, 986, 998, 999, 1019, 1021, 1027, 1060, 1108, 1139, 1298, 1680, 2087, 2088, 2125, 2216, 2662, 2699), Okružní, Pod Hřištěm, Pod Lesem, Puchmajerova, Purkyňova, Štítného, strana 8

9 Tyršova (648, 653, 654, 674, 772, 939, 1117, 1258, 1958, 2010, 2131, 2161, 2192, 2238, 2281, 2282, 2283, 2284, 2458, 2749, 2750, 2848, 2849, 2916, 2964, 2990, 3002), Vrchlického. Volební okrsek č. 11 volební místnost: MĚSTSKÁ KNIHOVNA SLA- VOJ, PŘÍZEMÍ, ul. Tylova č. p Blahoslavova (1193, 1194, 1195, 1196, 2052, 2054, 2112, 2113, 2172, 2215, 2640), Bratří Čapků, Čechova, Fügnerova (517), Hlávkova, Jungmannova, Kotkova, Legionářská (2829, 2830, 2831, 2832, 2981), Na Vyhlídce, Slunečná, Šafaříkova, Tylova, Tyršova (419, 554, 555, 556, 557, 559, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 652, 657, 751, 782, 940, 969, 1024, 1118, 1130, 1152, 1153, 1199, 1300, 1301, 1645, 1747, 1777, 1891, 1957, 2018, 2073, 2464, 2661, 2915), Zeyerova. Volební okrsek č. 12 volební místnost: ZŠ SCHULZOVY SADY, UČEBNA V PŘÍZEMÍ, ul. Školní č. p Čelakovského, Karolíny Světlé, Krátká (1743, 1838, 1846, 1876, 1967, 2212, 2301, 2381, 2435), Legionářská (406, 407, 520, 563, 567, 568, 569, 570, 571, 697, 1311, 1844, 2419, 2420, 2826, 2827, 2828), Na Příčce, Polní, Přímá, R. A. Dvorského, Sadová, Školní, Zahradní, Zborovská. Volební okrsek č. 13 je volební místnost: ZÁKL. ŠKOLA ŽIREČ, ŠKOLNÍ DRUŽINA V PŘÍZEMÍ, Žireč č. p. 11 Žireč Žirecká Podstráň (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, č. e. 146). Volební okrsek č. 14 volební místnost: MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍZEMÍ, Lipnice č. p. 64 Lipnice. Volební okrsek č. 15 volební místnost: RESTAURACE MALI- BU, SÁL RESTAURACE V PŘÍZEMÍ, Zboží č. p. 60 Zboží. Volební okrsek č. 16 volební místnost: MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠATNA V PŘÍZEMÍ, Verdek č. p. 72 Vorlech, Vorlešská, Verdek. Volební okrsek č. 17 volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRŽ, PŘÍZEMÍ, ul. Elišky Krásnohorské č. p Borovičky, Do Lánů, Eduarda Zbroje, Na Špačáku, Pod Zoo, Štefánikova, Ve Strži. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti. 5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. dne 21. října 2004 Ing. Jiří Rain, starosta města MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM se sídlem T. G. Masaryka č.p. 38, Dvůr Králové n/l zastoupené JUDr. Simonou Motlovou, tajemnicí MěÚ VYHLAŠUJE, v souladu s ustanovením 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce odborné referentky (odborného referenta) Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ, a to na úseku agendy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon č. 168/1999 Sb.)* Druh práce a místo výkonu práce odborná referentka (odborný referent) Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ, T. G. Masaryka č. p. 38, Dvůr Králové nad Labem, a to na úseku agendy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Platová třída odpovídající druhu práce dle platných předpisů Předpoklady pro vznik pracovního poměru - fyzická osoba, občan ČR, popř. cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se na tuto osobu podle zákona nehledí, jakoby nebyla odsouzena) a ovládání jednacího jazyka. Další požadavky pro vznik pracovního poměru: - ukončené středoškolské vzdělání, - znalost problematiky přestupků na úseku pojištění motorových vozidel uchazeč prokazuje čestným prohlášením, - organizační a řídící schopnosti, kreativita, komunikativnost, práce s PC uchazeč prokazuje čestným prohlášením, - praxe v oblasti veřejné správy vítána. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a datum a podpis uchazeče. Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: - životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností na úseku dopravy a silničního hospodářství, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, - telefonické spojení. Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: do na adresu Městský úřad, k rukám tajemníka, T. G. Masaryka 38, obálku označit VŘ pojištění vozidel - neotvírat Předpokládaný nástup do pracovního poměru po Upozornění Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou!!! - zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost úředníka. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů. Vyhlašovatel je povinen osobní údaje po ukončení výběrového řízení skartovat, pokud si je uchazeč nevyžádá písemně v přihlášce zpět. * Podrobnosti sdělí vedoucí odboru Ing. Ivan Lístek strana 9

10 Městská knihovna Slavoj byla navržena na cenu Knihovna roku V pátek 8. října se ředitelka Městské knihovny Slavoj, Mgr. Lenka Antošová, spolu se starostou města Ing. Jiřím Rainem, zúčastnili slavnostního vyhlášení cen Ministerstva kultury ČR Knihovna roku Akce probíhala za účasti prvního náměstka ministra kultury, Ing. Zdeňka Nováka, v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR. Státní cena Knihovna roku je každoročně udělována ve dvou kategoriích - základní knihovna, která je určena neprofesionálním obecním knihovnám a významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. V kategorii významný počin získal hlavní ocenění bývalý ředitel Národní knihovny PhDr. Vojtěch Balík za řízení knihovny v letech 1990 až V kategorii významný počin byla v letošním roce mezi 17 nominovanými knihovnami a osobnostmi z celé republiky i Městská knihovna Slavoj. Naši knihovnu do soutěže navrhla Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, a to především za realizaci kulturně výchovných aktivit (např. projekt reedukace dyslektiků Z handicapu přednost, multikulturní dílny, výtvarné dílny aj.) a za vydání publikace Pověsti Královédvorska. Královédvorská knihovna sice státní cenu nezískala, ale velkým úspěchem a oceněním práce všech zaměstnanců je skutečnost, že byla odbornou porotou vybrána mezi sedm nejlepších do užšího výběru. Mgr. Lenka Antošová Jak se hledala (a našla) nejoblíbenější kniha českých čtenářů Od 1. března až do 30. září mohli návštěvníci naší knihovny vidět na výpůjčních pultech ve všech odděleních žluté anketní lístky s názvem Moje kniha. Tuto anketu pořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Cílem bylo najít nejoblíbenější knihu českého národa. Aktivně hlasovalo přes obyvatel České republiky. V pondělí v hodin, v den zahájení Týdne knihoven 2004, byla vyhlášena ta nejoblíbenější kniha, a tou se stala pětidílná sága J. K. Rowlingové, nazvaná Harry Potter. Na druhém místě skončil Pán prstenů Johna R. R. Tolkiena a třetí místo obsadila kniha knih - Bible. Na dalších místech se umístily české tituly - Jirotkův Saturnin, Babička Boženy Němcové a také Krtečkova dobrodružství Zdeňka Milera. Četné hlasy čtenářů získaly Waltariho Egypťan Sinuhet, Saint-Exupéryho Malý princ, Vejce a já a Co život dal a vzal autorky Betty Mac Donaldové. Jedno z předních míst obsadily též Děti z Bullerbynu švédské autorky Astrid Lindgrenové. Seznam všech nominovaných titulů a další zajímavé údaje o oblíbených knihách najdete také na webové stránce Tato anketa proběhla také ve Velké Británii, kde první místo obsadil Pán prstenů J. R. R. Tolkiena před Pýchou a předsudkem anglické spisovatelky Jane Austenové. Je zajímavé, že Harry Potter v zemi svého původu skončil až na pátém místě. Marta Staníková Týden knihoven 2004 a Velké říjnové společné čtení Již podruhé byl Týden knihoven zahájen nonstop čtením. Číst se začalo v desítkách českých knihoven v pondělí od 9.00 hodin a četlo se z oblíbených knih našich nonstop čtenářů. V naší knihovně se jako první chopila své oblíbené knížky tajemnice Městského úřa- Starosta města Ing. Jiří Rain a ředitelka knihovny Mgr. Lenka Antošová s držitelem ceny Knihovna roku PhDr. Vojtěchem Balíkem. du, JUDr. Simona Motlová. Vybrala si knihu ze svého dětství, Z deníku kocoura Modroočka od Josefa Koláře, a předčítala ji dětem ze druhé třídy ZŠ Strž. Ty už netrpělivě svíraly na svých kolínkách knížky, které si přinesly s sebou k nám do dětského oddělení ze svých domácích knihovniček a čekaly, až budou moci i ony ukázat své čtenářské umění. Také čtvrtá a pátá třída z této školy a druháčci a šesťáci ze ZŠ R. A. Dvorského nám dokázali, že si s písmenky již hravě poradí. V odpoledních hodinách se střídali ve čtení náhodní čtenáři. Velké říjnové společné čtení bylo ukončeno v hodin vyhlášením vítězného titulu celostátní ankety Moje kniha. Součástí Čtení byla i velká tipovací soutěž na vítěze ankety. Správný odhad měli tři čtenáři, z nichž jsme vylosovali výherce. Tím se stala, a tričko s logem naší knihovny obdržela Lucie Slavíková. Gratulujeme. Marta Staníková INTERNETOVÁ TETIČKA A INTERNETOVÝ STRÝČEK - Internet skoro pro všechny Po úspěchu týdenního kurzu práce s internetem určeného seniorům, který pořádala v rámci Března měsíce internetu Městská knihovna Slavoj, jsme připravili další podobnou akci. Jedná se opět o bezplatný internetový kurz. Tentokrát je však určen i pro mladší internetuchtivé zájemce, kteří se cítili diskriminováni věkovým limitem 55 let. Proto jsme pro podzimní kurz zvolili jako spodní věkovou hranici 40 let. Kurz proběhne v týdnu od 1. do 5. listopadu. Zájemci mohou přijít kdykoli během výpůjčních hodin knihovny (pondělí a pátek od 9 do 17 hod., úterý a středa od 13 do 17 hod. a ve čtvrtek od 9 do 11 hod.). Na základě našich zkušeností jsme nevolili formu školení, ale jde o praktický kurz, během kterého si účastníci v praxi vyzkouší práci s internetem. Každému účastníku se bude individuálně věnovat kvalifikovaný lektor. Součástí kurzu bude opět soutěž, tentokrát o titul Internetová tetička a internetový strýček. Tento titul získá ten účastník, který prokáže největší zdatnost a šikovnost při práci na síti. Mgr. Lenka Antošová Celý svět je v novinách O tom, jak se svět dostává do novin se od letošního září dozvídají v Městské knihovně Slavoj žáci vyšších ročníků základních škol a středoškolští studenti. Posluchačka druhého ročníku žurnalistiky na Karlově Univerzitě v Praze Eva Kvasničková, kterou Královédvoráci znají především jako první novodobou královnu českých věnných měst, připravila přednášku o vzniku a historii novin. Její výklad je natolik poutavý, že téměř na dvě hodiny dokáže zaujmout třídu plnou dětí. Zajímavým faktem z historie novin je, že bulvární tisk není vynálezem doby dnešní, ale znali jej už čtenáři v 19. století. Tehdy vnikly palcové titulky, které hlásaly drby, násilnosti a skandály známých a vlivných lidí. A ještě další dva názvy nám daly noviny. Výraz novinářská kachna a výraz pro placená auta, čili taxi. Jakákoli neověřená a nepravděpodobná zpráva se dříve podepisovala zkratkou n. t.; v němčině slovo die Ente znamená kachna, a odtud tedy ta novinářská. Taxíkům dal jméno vrchní pošmistr francouzské pošty Franz von Taxis, který na počátku 16. století jako první zavedl pravidelné poštovní trasy a pevné termíny doručení zásilek. Pro nás dnes je neuvěřitelné, že do té doby chodila pošta i noviny nahodile. Pokud by se čtenáři novin chtěli dozvědět více o tom, jakou cestou se ubíraly noviny od první vytištěné zprávy až po dnešní podobu denního tisku, můžou se v nejbližší době těšit na přednášku Celý svět je v novinách. MgA.Eva Kolbabová Autogramiáda V sobotu 11. listopadu se od 10 hodin v Knihkupectví u Veselých uskuteční autogramiáda knihy Olgy Dneboské - Štréglové s názvem Dětský román aneb má Láska, která zachycuje vzpomínky autorky na dětská léta ve Dvoře Králové nad Labem v průběhu 2. světové války. Tato kniha odstartovala edici malých publikací o našem městě. strana 10

11 Opera Prodaná nevěsta byla dárkem královédvorskému publiku ke 130. výročí otevření Hankova divadla. Úvaha skoro sváteční Mimořádně slavnostní večer zažili návštěvníci Hankova domu ve Dvoře Králové n.l. Dramaturgie tohoto kulturního zařízení dokázala, jak se dá vkusně a citlivě připravit večer, na kterém se připomíná význam i výročí budovy, která se stala součástí města a 130 let hraje v jeho historii mimořádnou úlohu. O vznik Hankova domu se zasloužila nejen Obec královédvorská, ale i takové osobnosti českého národa jako byl dr. František Ladislav Rieger, František Palacký, František Augustin Brauner, Jan Wenzig, Jan Evagelista Purkyně, Vojta Náprstrek, Jindřich Fügner a další. Dobré vyznění kompozice celého večera už navodilo uvedení Smetanovy symfonické básně Z českých luhů a hájů. Právě její hudební obraz se monumentalizuje v obecnou oslavou českého národa a uchvacuje nádherným hymnickým motivem. Nikdy se nemůžeme nasytit krásou a moudrostí jejích myšlenek a při každém poslechu nalézáme nové její nové rysy silného uměleckého díla. Do této myšlenkové síly tónů zazněl komentář o historii Hankova domu v podání člena Národního divadla v Praze Petra Pelzera. Jestliže hudební báseň navodila svou líbezností mimořádnou atmosféru, potom podmanivý hlas tohoto mimořádného umělce s ní splynul a dovedl tento úvod k mimořádné dokonalosti. Proto i jednotlivé kapitoly historie vyzněly zcela přirozeně a jakoby odjakživa patřily k sobě. Jak šťastná ruka hudebního režiséra Oldřicha Skalického! Uvítací slova ředitelky Zuzany Čermákové už jenom navodila atmosféru k uvedení opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Kolikrát jsme ji už viděli, kolik předních sólistů jsme slyšeli a vždycky první jásavé fanfáry ouvertury nás strhnou do skladatelovy moci. Když se jim to podaří, srazí ji skladatel do hlubších poloh, kde se promění v šepotavý, stále stejnoměrný rytmický pohyb smyčcových nástrojů. Když potom všechny nástroje ovládnou její průbojné rázné akordy, cítíme zase, že to je ono očekávané rozuzlení, a že už toneme v záplavě radostné strhující hudby, kde její živelná českost je nepopiratelná. Pro slavnostní večer vybrala dramaturgie Hankova domu operní těleso - dalo by se říci okrajové - Slezské divadlo z Opavy. Opět záslužný čin! Znovu se potvrdilo, že i mimo velká kulturní města jsou silné umělecké soubory, které realizují díla s mimořádnou uměleckou precizností a zanícením. Opera Slezského divadla měla vždycky své dobré jméno a ve Dvoře Králové jej znovu prokázala. Hosté z Opavy přijeli do Dvora Králové se svým novým nastudováním a mile všechny překvapili. V režii Any Andělové-Pletichové a pod dirigentským vedením Jana Snítila jsme viděli nesmírně půvabné a citové představení, které se určitě zakouslo do srdíčka. Opavští hráli na jednoduché scéně (složitější by na jevišti Hankova domu dělala potíže), která tentokrát nepřipomínala líbivé české statky, ale měla blí- foto: V. Bartoška žeji k dekoraci keramiky moravského Slovácka. Umožnila vyniknout nejen výborným sólistům, ale i velice dynamickému pěveckému sboru a také mimořádně připravenému baletu tohoto tělesa. Právě tance v Prodané nevěstě podtrhují národní ráz opery. Polka, skočná, furiant tvoří neodmyslitelně vynikající doplnění, které v provedení opavských dominovalo svou kyprostí, oslňujícím a strhujícím elánem. I tyto scény - pro každý soubor nelehké - výborně doplnily tuto neopomenutelnou závěrečnou část opery, kdy při půvabných, houpavých rytmech klarinetů nemůžeme zapomenout na čisté, naivní kouzlo scén Vaškových. Po 28 letech se na jevišti Hankova domu objevila Prodaná nevěsta a bylo to dobře. Jiný dramatický výběr by lépe nevystihl význam tohoto slavnostního připomenutí kulturního domu, který pro královédvorskou veřejnost připravil mnoho zajímavých i vysoce uměleckých pořadů a stal se přirozeným střediskem dobré a vkusné zábavy i poučení. Plně zaplněný sál vytvořil po závěrečných taktech skutečně zasloužené ovace a poděkování opavským umělcům. Co zbává dodat? Rád bych tvůrcům tohoto uměleckého počinu a všem pracovníkům Hankova domu vyjádřil jen to prosté, ale upřímně ze srdce - děkujeme za krásný večer. Jistě nebude zbožným přáním, aby i další představení v letošním jubilejním roce zasáhla tak silně a emotivně jako toto představení Prodané nevěsty. Emanuel Matys Noviny královédvorské radnice Královská věnná města mají novou královnu Ten, kdo tuto svého druhu ojedinělou soutěž sleduje a zná, ví, že se uskutečnil již pátý ročník. Tentokrát bylo pořadatelem Město Polička. Celá soutěž byla choreograficky zajištěna přední českou módní návrhářkou Beatou Rajskou, která si připravila pro diváky nejen přehlídku devíti věnných měst a jejich kandidátek, ale také vystoupení Josefa Laufera. Mimo loňského ročníku se stal již tradičním moderátorem Volby královny věnných měst Jan Čenský. Mezi čestnými hosty mohli návštěvníci spatřit europoslance Vladimíra Železného a hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línku a hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka. Jako v předchozích ročnících musely soutěžící dívky předvést divákům a porotě nejenom milé vystupování a šarm, ale také chytrost, šikovnost a výmluvnost. Za naše město byla do soutěže vyslána studentka gymnázia Iva Holubcová. Ta díky podpoře rodiny, přátel a spolužáků předvedla velmi ojedinělé vystoupení a to nejenom ve volné disciplíně. Přestože si titul v letošním roce odvezla účastnice z Jaroměře Michaela Čapková, můžeme vystoupení Ivy v soutěži zařadit k těm nejlepším. Za předvedené úsilí a příkladnou reprezentaci našeho města v soutěži získala Iva nejenom zajímavou životní zkušenost, ale i poděkování od vedení našeho města v čele se starostou Ing. Jiřím Rainem v podobě zlatého náramku a květiny. Ještě jednou touto formou děkujeme Ivě Holubcové za její výjimečnou reprezentaci našeho města. Poděkování patří samozřejmě i tradičním sponzorům této soutěže: TIBA a.s., Penzion Za Vodou, Vánoční ozdoby DUV družstvo, Aeroklub Dvůr Králové n. L., Městské muzeum, stejně jako lidem, kteří se do přípravy naší kandidátky zapojili. Mezi ně patří Iva Kvasničková, Klára Thelenová, Zuzana Čermáková a kadeřnický salon Naďa. Marie Švábová, odbor ŠKS Vedoucí představitelé města děkují za reprezentaci města na soutěži Královna věnných měst Ivě Holubcové (uprostřed). foto: M. Švábová strana 11

12 Starosta města Ing. Jiří Rain zahajuje Královédvorské posvícení. foto: B. Machek Královédvorské posvícení pobavilo stovky lidí Ani chladné podzimní počasí a občasné dešťové přeháňky neodradily královédvorskou veřejnost od návštěvy tradičního posvícení. Program odstartovaly v pátek 24. září v podvečer soutěže a dětská diskotéka v režii Zábavního centra Zálabí. Večer pak patřil country skupině Sopen. V sobotu v 10 hodin Královédvorské posvícení oficiálně zahájil starosta města Ing. Jiří Rain. Zbytek dopoledne patřilo podium písničkám ze staré Prahy, se kterými k nám přijela Staropražská kapela. V průběhu jejího vystoupení roznášely hostesky mezi posluchače posvícenecké koláče od firmy Elstar. Odpoledne pak na návštěvníky čekala směsice revivalů. Po obědě ale nejdříve pobavila děti svou zábavnou show skupina SORRY Vlasty Španiela. Po třetí hodině se náměstím začaly rozléhat známé hity 70. let skupin ABBA, Bee Gees či Boney M, které přijela zahrát vrchlabská skupina Jam & Bazar. Revivalové odpoledne pokračovalo vystoupením Santana revivalu. Skladby žijící kytarové legendy Carlose Santany předvedli hudebníci z Hradce Králové v projektu Santana & Friends pod vedením Josefa Zámečníka a opět za účasti Vlastika Španiela. Přestávky mezi jednotlivými odpoledními vystoupeními vyplnily soutěže s pivní tematikou, které pořádalo Zábavní centrum Zálabí. Večer se na Masarykově náměstí trochu přitvrdilo. Svůj repertoár od populární skupiny Kabát zde představila místní formace Vaťák. Tato část programu sklidila podle reakce diváků asi největší ohlas. Známé skladby od seskupení okolo Josefa Vojtka si společně zazpívala velká část náměstí. Posvícení zakončila taneční zábava se skupinou Start. Kromě muziky, zábavy a lunaparku před Hankovým domem si návštěvníci užili jistě i dobré jídlo a pití. K dostání byly i různé řemeslné výrobky. Zajímavým zpestřením byla i soutěžní jízda historických automobilů a motocyklů, kterou tradičně uzavírá sezónu místní Veteran Car Club. Účastníci si mohli na více než 80 kilometrů dlouhé trati prohlédnou zajímavosti celého Královédorska. I přes nepříznivé počasí si cestu na náměstí našlo mnoho lidí, kteří domů odcházeli určitě spokojeni. Mgr. Dušan Kubica, odbor ŠKS Hankův dům MKZ vyhlašuje I. ročník výtvarné soutěže ZVÍŘE NENÍ VĚC Soutěž se koná pod záštitou starosty města Ing. Jiřího Raina a ve spolupráci se Zoologickou zahradou ve Dvoře Králové nad Labem. Zaměřuje se na vztah lidí ke zvířatům, která jsou současnými právními předpisy vykázána do postavení shodného s věcmi. Soutěž se vypisuje v oborech kresba, malba, grafika, plastika a je určena pro čtyři věkové kategorie I. kategorie mateřská škola II. kategorie třída III. kategorie třída IV. kategorie třída Formáty prací jsou libovolné, označení prací musí obsahovat: jméno autora, datum narození, kategorii, adresu autora, název školy, adresu, telefon, jméno výtvarného pedagoga. Uzávěrka soutěže je 15. listopadu Tři práce z každé kategorie budou vybrány odbornou porotou a oceněny na slavnostní vernisáži. Předsedou odborné poroty je výtvarník Miroslav Barták. Výstava vybraných prací se uskuteční v listopadu a prosinci 2004 ve výstavní síni Staré radnice ve Dvoře Králové nad Labem. Přihlášené práce zůstávají v majetku pořadatele a nevracejí se. Nepaspartované a nepodlepované práce zasílejte na adresu: Hankův dům MKZ, Nám. Odboje 299, Pozvánka Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov Vás srdečně zve na slavnostní zasedání, na kterém budou předány bezpříspěvkovým dárcům krve medaile prof. MUDr. Janského. Za 80 odběrů krve zlaté kříže. Za 40 odběrů krve zlaté medaile. Za 20 odběrů krve stříbrné medaile. Místo konání: Stará radnice nám. T. G. M., Konšelská síň, Datum konání: 10. listopadu 2004, zahájení v hod. Program: Zahájení, kulturní program, předání medailí a dárků Předpokládané ukončení zasedání v až hod. Podzvičinsko zavíralo turistickou sezónu Stalo se již malou tradicí, že sdružení Podzvičinsko na nejvyšším vrcholu této turistické oblasti otevírá a zavírá turistickou sezónu. Zvičina tak byla poslední zářijovou sobotu plná her, zábavy a poletujících draků. Chladné a deštivé počasí sice hlavnímu organizátorovi zábavného odpoledne, obecně prospěšné společnosti Terra Nostra, přidělalo Na Zvičině pouštěli draky malí i velcí. foto: D. Kubica Euroinfocentrum Řešíte podnikatelské problémy v EU? Chcete žádat o finanční podporu z fondů EU? Chcete si ověřit svého odběratele či dodavatele? Chcete spolupracovat se zahraničními partnery? Pak vám jistě pomohou pracovníci Euro Info centra pro podnikatele, které je řízeno Evropskou komisí s působností pro celý region Severovýchod (královéhradecký a pardubický kraj). Konzultace jsou bezplatné, k dispozici je i potřebná literatura. Euro Info Centrum je otevřeno denně od 8,00 do 16,00. Kontaktovat nás můžete na bližší informace naleznete na nebo nemálo starostí, ale díky porozumění provozovatele Raisovy chaty proběhla celá akce k všeobecné spokojenosti malých i velkých návštěvníků. V salónku se nejprve děti bavily při dovednostních soutěžích. Pak už ale všechny vyběhly na louku před chatu, kde odstartovala hlavní část programu, závod v pouštění draků. Do soutěže v několika kategoriích jich byly přihlášeny téměř čtyři desítky. Na zvičinské větrné hůrce se jim ve vzduchu opravdu líbilo a tak si každý z účastníků mohl domů přinést malou pozornost. Dostalo se i na opékání vuřtů, které byly pro všechny soutěžící připraveny zdarma. Závěrečné hodnocení se uskutečnilo opět v závětří, v salónku Raisovy chaty. Ceny všem předával náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Jaroslav Vácha. Toho můžeme směle označit za jakéhosi patrona Podzvičinska, protože je pravidelným účastníkem různých akcí sdružení. V červnu 2002 byl na Zvičině přítomen i na slavnostním otevírání téměř 400 km značených cyklotras, které procházejí touto turistickou oblastí ve všech směrech. Na své si přišli i fanoušci country muziky. O hudební doprovod se v průběhu celého odpoledne na Zvičině starala královédvorská skupina Flock. Po předání cen tak její písně celé odpoledne zakončily. Sice prokřehlí, ale spokojení se pak všichni rozjeli do svých domovů. Fotografie ze zakončení turistické sezóny i informace o aktivitách sdružení Podzvičinsko můžete získat na Mgr. Dušan Kubica, odbor ŠKS strana 12

13 Vedení města při návštěvě ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana. foto: A. Jäger V rámci posvícení se uskutečnila i poslední jízda členů Veterán Car Clubu. foto: D. Kubica V hudebním klubu Barakuda vystoupila skupina Tatabojs (Klára Nemravová a Mardoša). foto: D. Kubica Vítězný tým sběračů kopřiv z ústavu sociální péče ze Skřivan, který nasbíral 55 kg sušených lístků (foto: T. Hajnyš) Sobotní dopoledne patřilo na Královédvorském posvícení Staropražské kapele. foto: B. Machek Pravidelný svoz nebezpečného odpadu. foto: Ing. E. Šírková V představení Osmdesát svíček na ztraceným dortu v podání Divadla Semafor vystoupili i Jiří Suchý (vpravo) a Jitka Molavcová (vlevo). foto: V. Bartoška Posvíceneckému publiku se představila i královédvorská kapela Vaťák (zprava Ivan Man, Mirek Koutník). foto: B. Machek strana 13

14 Jolana Šturmová a Kamila Bočková se zúčastnily jedné z největších mezinárodních dětských výtvarných soutěží s názvem Shankarova mezinárodní výstava dětských kreseb v Dillí v Indii a byly oceněny prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stříbrnými plaketkami a certifikáty. Adventní koncert Českobratrský evangelický sbor spolu s Nadací Divoké husy pořádá první adventní neděli koncert komorního sdružení příčných fléten SYRINX a houslistky Jany Mádlové. Komorní sdružení SYRINX vzniklo v roce 1993 a v současné době pracuje v Základní umělecké škole v Praze 7. Členkami souboru jsou studentky vysokých škol, které pod vedením MgA. Magdaleny Bílkové Tůmové nastudovaly bohatý hudební repertoár. Koncertovaly na mnoha místech naší republiky i v cizině. Jana Mádlová studuje druhým rokem houslovou hru u prof. Františka Novotného na brněnské JAMU. Výtěžek tohoto benefičního koncertu bude zdvojnásoben Nadací Divoké husy a bude věnován na úhradu nákladů spojených s výstavbou nové budovy Diakonie, v níž je poskytována péče lidem postiženým Alzheimerovou chorobou. Svou účastí a příspěvkem můžete podpořit tyto tolik potřebné služby v našem městě. Koncert se bude konat v neděli 28. listopadu 2004 v hod. v královédvorském evangelickém kostele na náměstí Odboje (vedle gymnazia) strana 14 Dr. Petr Růžička Přehled sociálních služeb na Královédvorsku V loňském roce byl v rámci komunitního plánování zpracován informační materiál o sociálních službách. Jeho cílem je zlepšit informovanost a orientaci veřejnosti v nabídce sociálních služeb. V přehledu jsou uvedeni všichni poskytovatelé sociálních služeb na území Královédvorského regionu, dále pak poskytovatelé z Trutnovska, zajišťující služby i pro náš region. Jsou rozděleni podle cílových skupin obyvatel, pro které jsou služby určeny (matky s dětmi, mládež, zdravotně postižení, senioři). Dále materiál obsahuje poradenské služby, služby související, přehled finančních příspěvků a sociálních dávek a doplňující informace z oblasti zdravotnictví a školství. V září 2004 byl materiál aktualizován. Je Vám k dispozici na odboru školství, kultury a sociálních věcí, v recepci MěÚ, v informačním centru, v čekárnách praktických lékařů, na obecních úřadech a u následujících poskytovatelů sociálních služeb: Dvůr Králové n. L. Diakonie ČCE Benešovo nábřeží 1067 Domov důchodců Roháčova 2968 Domov sv. Josefa Žireč Domov penzion pro důchodce Sadová 2755 Dům s pečovatelskou službou El. Krásnohorské 2962 Královédvorská Arnika Dukelská 420 Občanská poradna Palackého 99 PRO BONO PUBLICO o.p.s.- Náměstí T.G. Masaryka 40 (vchod z ul. Komenského) Trutnov Most k životu o.p.s. Šikmá 300 RIAPS Náchodská 359 Obce Dům s pečovatelskou službou Mostek Ježkův dům Doubravice Ústav sociální péče pro osoby s mentálním postižením Hajnice Informace o poskytovatelích budou jednotlivě zveřejňovány v Novinách královédvorské radnice. Dnes přinášíme přehled finančních příspěvků a sociálních dávek. Přehled finančních příspěvků a sociálních dávek Okresní správa sociální zabezpečení Komenského Trutnov tel spojovatelka výplata nemocenských dávek výplata peněžité pomoci v mateřství posuzování zdravotních stavů u zdravotně postižených občanů přihlášky k evidenci plátce minimálního sociálního pojištění u OSVČ Městský úřad Trutnov Kontaktní místo Dvůr Králové n/l J. Hory tel přídavek na dítě sociální příplatek příspěvek na dopravu rodičovský příspěvek příspěvek na bydlení zaopatřovací příspěvek příspěvek na úhradu potřeb dítěte (děti v pěstounské péči) odměna pěstouna porodné pohřebné Městský úřad Dvůr Králové n/l Náměstí T. G. Masaryka Dvůr Králové n/l péče o rodinu a nezaměstnané v tíživé finanční situaci výplata dávek sociální péče rodinám s nezaopatřenými dětmi výplata dávek sociální péče nezaměstnaným výplata příspěvku při péči o osobu blízkou dítě (příspěvek rodiči, který pečuje o zdravotně postižené dítě, které vyžaduje mimořádnou péči) výplata příspěvku na výživu (plnění vyživovací povinnosti za otce, který řádně neplatí výživné) výplata jednorázových příspěvků živelné pohromy povodeň, požár klienti z obce Miloslava Buřilová, Marcela Krausová klienti z města Miluše Černá Vladimíra Hušková Zuzana Bittnerová Městský úřad Dvůr Králové n/l Náměstí T. G. Masaryka Dvůr Králové n/l péče o zdravotně postižené a staré občany pakované a jednorázové příspěvky sociálně potřebným starým a zdravotně postiženým občanům příspěvek při péči o blízkou nebo jinou bezmocnou osobu příspěvek na zřízení telefonní účastnické stanice příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu příspěvek na individuální dopravu příspěvek na zvýšené životní náklady v souvislosti s trvalým používáním ortopedických, kompenzačních a jiných pomůcek (např. naslouchadla, francouzské hole) příspěvek na opatření zvláštních pomůcek příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek na úpravu bytu mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany tel Iva Jarolímková Viera Vaňková péče o občany společensky nepřizpůsobené jednorázové dávky propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody péče o rodinu s výchovnými problémy dětí tel Jaroslava Poskočilová Městský úřad Dvůr Králové n/l Náměstí TGM Dvůr Králové n/l sociálně právní ochrana dětí a mládeže sociálně-právní pomoc při řešení rodinných a manželských problémů rodinám s nezletilými dětmi, těhotným matkám, svobodným matkám a rozvedeným rodičům pečujícím o nezl. děti výkon funkce opatrovníka při zastupování nezl. dětí u soudního řízení kontrola výkonu pěstounské péče, ústavní výchovy a soudních dohledů sociálně-právní pomoc budoucím osvojitelům a pěstounům vč. jejich přípravy tel Eva Kasalová Bc. Dagmar Motalová, Eva Pavlová DiS. příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ jen pro MŠ ve Dvoře Králové n. L. osvobození od příspěvku, pokud je příjem rodiny pod 1,25 násobkem hranice soc. potřebnosti tel Milena Bláhová Úřad práce Trutnov Detašované pracoviště Dvůr Králové n/l 17. listopadu el paní Martínková, Školová, Tůmová, Žáková. evidence uchazečů o zaměstnání stanovení podpory v nezaměstnanosti Kateřina Pištorová a Zuzana Bittnerová, odbor ŠKS

15 Mezinárodní den seniorů 1. říjen je od roku 1991 věnovaný Mezinárodnímu dni seniorů. Letos se k oslavám tohoto významného dne pro starší generaci připojila i Pečovatelská služba Města Dvůr Králové Pěčovatelská služba připravila v rámci Mezinárodního dne seniorů výlet do Prahy. foto: M. Janečková nad Labem, která přijala pozvání humanitární organizace Život 90 k návštěvě veletrhu Dny seniorů. Ty se již tradičně konaly na Slovanském ostrově v Praze v prostorách paláce Žofín pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí. Výlet byl nabídnut jako dárek klientům Pečovatelské služby. Vzhledem ke způsobu zajištění celé akce měli možnost se výletu zúčastnit i lidé převážně imobilní či jinak handicapovaní, kteří by se za normálních okolností takové cesty neodvážili. Pomoc nabídla firma Meyra z Janských Lázní, která zdarma zapůjčila dva invalidní vozíky. Skvělou atmosféru celého dne navíc umocnilo nádherné počasí a hudba tolik blízká srdcím těch dříve narozených, která provázela celý sváteční den ve venkovních prostorách. Vzhledem k radostné náladě, která celý den vládla mezi všemi zúčastněnými, se dá předpokládat, že se z tohoto dne stane tradice i u nás a na tento den se naváže důstojnými oslavami i příští rok. Marcela Janečková, vedoucí PS Odešel náš učitel a přítel Podobně jako mnoho jiných biologů, nás na počátku července zastihla velice smutná zpráva. Z našeho světa odešel jeden z předních českých zoologů RNDr. Ing. Luděk Jindřich Dobroruka. Byl to nejen jeden z nejlepších světových odborníků na stonožky a velký znalec pavouků skákavek, chovatel cizokrajných zvířat a kynolog, ale především vynikající člověk. Kdybychom měli vyjmenovat a dopodrobna rozepsat, co vše za svůj život Luděk Dobroruka napsal a objevil, dalo by to na dlouhosáhlý článek Jednalo se především o 140 odborných publikací a krátkých sdělení, dále 33 populárně vědeckých článků, 14 populárně vědeckých knih, 6 učebnic, 7 překladů a 10 plemenných knih, které vedl během působení v Zoo Praha a ve Východočeské zoologické zahradě. Účastnil se ale také rovněž expedic Ing. Vágnera do nitra Afriky, kde pomáhal při odchytu zvířat pro nově budovanou africkou expozici Východočeské ZOO. Ve výčtu bychom mohli pokračovat asi ještě hodně dlouho, ale to není účelem tohoto článku. Pro nás byl Luděk Dobroruka hlavně člověk, který si i přes nesmírně vyčerpávající silné astma nenechal své znalosti pro sebe. Dodnes nevíme, jak a kde bral energii na to, aby nás spolu se svou ženou Janou učil, jak se čte mezi řádky přírody. Co, proč a jak - to byly otázky, na které jsme museli neustále odpovídat. Manželé Dobrorukovi nikdy neprezentovali přírodu tak jak jsme zvyklí z učebnic, jako soubor více či méně nudných faktů, nýbrž postupně odhalovali jednotlivá tajemství a malé zázraky způsobem, který oslovil nejen biology, ale také širokou veřejnost. V této souvislosti si nemůžeme odpustit osobní poznámku: Nevíme co bychom dnes dělali, co studovali a co si zvolili za svoji budoucí profesi, kdybychom oba nezávisle nedostali v dětství od rodičů knihu manželů Dobrorukových Malá tajemství přírody. Tato kniha nás, ale určitě i mnoho ostatních, zavedla prakticky na pole vědy a nedokážeme si svůj život nyní představit jinak. Mladým lidem se Luděk Dobroruka věnoval již v Praze při své práci pedagoga na Středním odborném učilišti pro chovatele cizokrajných zvířat. Pod jeho vedením vyrůstali ošetřovatelé, kteří se uměli o zvířata nejen postarat, ale uměli je i pozorovat a snažili se jim porozumět. Od roku 1983, kdy ze zdravotních důvodů odešel ze ZOO Praha a odstěhoval se do Východočeského kraje, působil ve Východočeské zoologické zahradě jako vedoucí referent pro kulturně výchovnou činnost a pod jeho vedením pracovala i Stanice mladých, přírodovědců. I když od roku 1985 pracoval v Zoo již jako vedoucí zoolog na výzkumném ústavě, odborně vedl letní přírodovědné tábory, pořádané nejprve pod hlavičkou Stanice mladých přírodovědců a později jako součást činnosti Klubu NATURA, který v roce 1992 založil se svou ženou. Klub NATURA pořádá pro zájemce z řad žáků základních škol, studentů středních i vysokých škol i.pro pedagogické pracovníky a další dospělé přednášky, terénní exkurze, letní tábory a expedice do zahraničí. Za zmínku stojí i více jak dvacetileté působení Luďka Dobroruky v přípravné komisi biologické olympiády pro kategorii C a D. Luděk Dobroruka vedl řadu odborných prací účastníků biologických soutěží (Středoškolská odborná činnost a Biologická olympiáda apod.) a také diplomové práce. Mnohé z těchto prací dosáhly významných ocenění, jak na domácí tak na mezinárodní úrovni, a jejich autoři úspěšně dokončili studium na vysokých školách v ČR. Znalosti a pojmy se dají vysvětlit a naučit. Jsou ale některé věci a způsoby vnímání okolí, které se dají předat pouze srdcem a právě to jsme u Luďka nalezli. Luděk Dobroruka nám často říkával, že není těžké se v přírodě dívat, ale je velmi težké v přírodě vidět. Význam této věty jsme plně pochopili až nyní, kdy dokončujeme vysokoškolské studium a snažíme se naše znalosti předávat novým generacím biologů. Jsme přesvědčeni, že Luděk byl právě biolog a člověk, který lidem ve svém okolí otevíral oči, aby mohli v přírodě vidět. Na to nikdy nezapomeneme a bude-li to jen trochu v našich silách, poneseme jeho odkaz vstříc dalším generacím českých biologů. Petr Šípek, student 5. ročníku zoologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy, Praha. Mgr. Lenka Šejnohová, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, Botanický ústav Akademie věd, Brno Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města Dodatečně uveřejňujeme za červenec 2004 narozeného občánka Radka Hyka. V srpnu 2004 se nám narodili tito občánci: Antonín Špaček, Albert Doležal, Petra Sedláčková, Jakub Hofman, Šimon Janák, Adam Odl, Martin Kicler a Ondřej Balcar. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V měsíci září 2004 uzavřeli manželství tito snoubenci: - na Staré radnici: Stanislav Mikeš a Ivica Zenkevičienová Martin Badalec a Kateřina Prokůpková v barokní lékárně zámku Kuks: Ota Kmošek a Veronika Červená Jan Novák a Štěpánka Drahoráková Radek Hojný a Lucie Valešová Milan Kořínek a Radka Polášková Antonín Špáta a Kateřina Váchová Martin Hák a Dana Englichová Radek Štěpán a Gabriela Bažantová Tomáš Krejcar a Monika Grygerová Jan Hojný a Svatava Tulaková Miroslav Neumann a Světlana Zemková Ve stejném měsíci nás opustili: Ladislav Fňouk Oldřich Vrabec Vladimír Nosek Miloš Kotyz Jaroslav Novotný Milena Dušková Karel Štěpánek Zdeněk Šik Josef Čeněk Helena Fischová František Kirsch Lubomíra Pokorná František Maksymov Milan Kremlík Hilda Fišerová Eva Ježková, matrikářka strana 15

16 Fotbalové body Fotbalový podzim se pomalu blíží ke svému konci a ve dvorské kopané se nic nemění. A mužstvo pořád vítězí a všechny ostatní týmy jsou napůl úspěšné. Rezerva mužů si v tabulce konečně začala připisovat lepší výsledky a velmi příjemná byla především výhra v okresním derby na hřišti rezervy Trutnova 2:1. V dorostenecké kategorii se stále více daří mladším, kteří se pohybují narozdíl od svým kolegů ve středu tabulky, starší bojují jen o to, aby se vyhnuli poslední příčce. Podobná situace je i u žáků. Mladší baví diváky výborným fotbalem, za který jsou odměňováni i umístěním, starší se naopak trápí a jejich situace je velmi podobá té dorostenecké. Nejvíce ale veřejnost zajímá divizní tým dospělých a ten po další sérii tří výher stále vévodí tabulce, když před duelem v Ústí nad Orlicí měl náskok na druhý Jablonec B rovných 5 bodů! Všechny soutěže pokračují také v říjnu a fotbalisté všech věkových kategorií věří, že jejich zápasy navštíví co nejvyšší počet diváků. Tomáš Otradovský O prvoligovou házenou je v našem městě malý zájem Když si v roce 1999 vybojovali naši házenkáři účast mezi elitními prvoligovými mužstvy, bylo to nadšení, které se také promítlo v zájmu sportovní veřejnosti. Sportovní hala ZŠ ve Strži bývala zaplněna do posledního místečka a diváci byli pro hráče skutečným hracím motorem. Proto také soupeři z Čech i z Moravy přijížděli k utkání do našeho města s obavami a z naší nedobytné tvrze odjížděli vždy s prázdnou. Ta doba je v současnosti bohužel jen vzpomínkou! I v tomto soutěžním období se naši házenkáři probojovali mezi prvoligové celky České republiky, hráči se snaží uhrát se silnými soupeři co nejlepší výsledky, ale moc jim chybí větší podpora diváků. Pravidelně přicházejí jen ti nejvěrnější a když jich není více jak dvě stě, je to na takové, mnohdy dramatické a na góly bohaté zápasy žalostně málo. Po sedmi odehraných utkáních, z toho čtyři s moravskými celky, mají naši házenkáři na svém kontě patnáct bodů. Běh Schulzovými sady uspořádala škola Schulzovy sady ve spolupráci se všemi ostatními základními školami ve Dvoře Králové nad Labem 4. obnovený ročník tradičního závodu BĚH SCHULZOVÝMI SADY. Děti z 1. až 9. tříd z celého města měly možnost poměřit síly s vrstevníky v osmi kategoriích, na tratích probíhajících podzimním parkem. Tratě, přiměřené jejich věku, byly dlouhé od 500 metrů pro prvňáčky až po metrů pro deváťáky. Děti se k závodu postavily se vší vážností a na trati ze sebe vydaly maximum. Navíc si pořadatelé kladou za cíl především připravit dětem sportovní vyžití a poskytnout jim i radost z pohybu na zdravém vzduchu, což se jistě povedlo i díky sponzorům, v čele s firmou CARLA, která dopřála sladkou odměnu každému z pěti set nadšených závodníků. Celá akce se vydařila a spokojené výrazy v dětských obličejích, dávaly tušit, že se mnozí z nich již teď těší na příští ročník. Mgr. Jiří Baier, ZŠ Schulzovy sady V parku změřily své síly děti ze všech královédvorských škol. foto: ZŠ Schulzovy sady ********* Výsledkový servis ********* Fotbal MUŽI A (divize) 2. liga starších dorostenců Chrudim TJ Dvůr Králové 3:0 ČZ Strakonice Dvůr Králové 27:22 TJ Dvůr Králové SK Skuteč 4:3 1. HK Dvůr Kr. Kovo Ledeč n. Sáz. 27:32 Branky: 2 Holub, 2 Král 1. HK Dvůr Kr. Slavia VŠ Plzeň 20:31 FC Český Dub - TJ Dvůr Králové 1:2 HC TJ Náchod Dvůr Králové 21:24 Branky: Král, Kilevník Basketbal muži (3. liga) TJ Dvůr Králové SK Český Brod 1:0 TJ Dvůr Králové TJ BSK Jičín 72:80 Branka: Martin Růžička TJ Dvůr Kr. AŠ Mladá Boleslav 64:50 MUŽI B (1. B třída) Lední hokej Kosičky TJ Dvůr Králové 5:2 Liga žáků hokejových tříd - 6. třída TJ Dvůr Králové Lánov 1:1 HC PZ Kladno Dv. Kr./Náchod 8:4 Mostek TJ Dvůr Králové 2:0 HC Dv. Kr./Náchod Trutnov/N. Paka 1:2 TJ Dvůr Králové Volanov 2:1 HC Jabl. n. Nisou Dv. Kr./Náchod 3:4 FK Trutnov TJ Dvůr Králové 1:2 HC Dv.Kr./Náchod Benešov/Vlašim 5:1 Házená HC Dv. Kr./Náchod Lev Hr.c Kr. 1:6 1. liga - mužů 7. třída 1. HK Dvůr Kr. - KH Kopřivnice 32:24 HC PZ Kladno Dv. Králové/Náchod 9:4 nejvíce branek: Fiedor 10, Groh 8 HC Dv.r Kr./Náchod Trutnov/N. Paka 9:2 Náchod - 1. HK Dvůr Králové 30:23 HC Jabl. n. N. Dvůr Kr./Náchod 1:7 nejvíce branek: Fiedor 12 HC Dv. Kr./Náchod Benešov/Vlašim 9:2 1. HK Dvůr Kr. TJ Fatra Napajedla 25:25 HC Dvůr Kr./Náchod Lev Hr. Kr. 4:6 nejvíce branek: Fiedor 9, Jůza 5, Groh 4 1. HK Dvůr Kr. Sokol HC Přerov 25:21 8. třída nejvíce branek: Fiedor 6, Faltejsek 6, HC Dv. Kr./Náchod HC PZ Kladno 3:3 Richter 4 HC Trutnov/N. Paka Dv. Kr./Náchod 0:5 Sokol Vítkovice Dvůr Králové 28:23 HC Dvůr Kr./Náchod HC Jabl. n. N.6:4 nejvíce branek: Fiedor 10, Richter 4 HC Benešov/Vlašim Dv. Kr./Náchod 8:3 REKLAMA HC Lev Hr. Kr. Dvůr Kr./Náchod 4:2 9. třída HC Dv. Kr./Náchod HC PZ Kladno 3:5 HC Trutnov/Nová Paka Dvůr Králové/Náchod 1:10 HC Dvůr Králové/Náchod HC Jablonec n. Nis. 3:1 HC Benešov/Vlašim Dvůr Králové/Náchod 1:9 HC Lev Hradec Králové Dvůr Králové/Náchod 4:4 Junioři BK Nová Paka Dvůr Králové/Náchod 2:2 HC Dvůr Králové/Náchod SK Třebechovice 3:0 Dospělí - muži přípravné přátelské zápasy BK Nová Paka Dvůr Králové 4:10 HC Dvůr Králové HC Lomnice n. Popelkou 14:2 HC Dvůr Králové Sokol Staré Jesenčany 4:2 HC Dvůr Králové HC Trutnov 5:4 strana 16

17 : Noviny královédvorské radnice Soutěž Znáte své město? pokračuje i v tomto měsíci vyretušovaným obrázkem královédvorské radnice. Na této fotografii byly provedeny 4 změny. Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Stačí jen 4 změny (retuše) zakroužkovat, obrázek s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihnout a vhodit do osudí v Městském informační centru na náměstí TGM. Losování proběhne Výherce, pokud budou souhlasit, uveřejníme v příštím vydání. 1. cena Dvě vstupenky na prosincové předstvení v Hankově domě. 2. cena Videokazeta o Dvoře Králové nad Labem. 3. cena Kniha Královny a věnná města. Ze 40 tiketů v osudí byli vylosováni tři výherci, kteří jako většina soutěžících odhalili z původních pěti změn i změnu šestou, která nebyla zamýšlena autorem soutěže, ale vznikla při kontrastování fotografie (zvýrazněné kamenné zdivo na okrajích kostela). Do slosování bylo zahrnuto i 13 tiketů od žáků 6C R. A. Dvorského, kteří si tiket okopírovali. Zvýšili si tak šanci na výhru. Pravidla soutěže kopírování tiketů povolují. Ceny pro vítěze budou k vyzvednutí v Městském informačním centru od 1. listopadu. Vítězům gratulujeme. 3. místo - puzzle 2. místo - kniha Marie Pojezdná, Švehlova 46 Petra Hušková, Dukelská místo - videokazeta David Ježek, ZŠ R. A. Dvorského, 6C Martin Záruba, oddělení TAJ Řešení z minulého čísla: věž, prostřední okno na vyhlídce, pilíře, ručičky na hodinách, okno v dolní části kostela. Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... REKLAMA strana 17

18 ŘÁDKOVÁ INZERCE Inzerujte v Novinách královédvorské radnice Náklad: ks, zdarma pro každou domácnost Termín vydání: poslední čtvrtek v měsíci Termín podání inzerce: do termínu uzávěrky (cca 15. den v měsíci) Zadání inzerátu: písemná objednávka (možné i faxem a em) + inzerát v digitální podobě (disketa, CD, ) ve formátu jpg, cdr, pdf, textový inzerát ve formátu doc, rtf. Formát novin: A4-210 x 297 mm, tiskový formát: 184 x 275 mm, šířka 1 sloupce: 58 mm. Řádková inzerce: Standardní písmo: 1 znak - 1,50 Kč, tučné písmo: 1 znak - 2 Kč, max. 3 cm (6 řádků) Plošná inzerce: 1 cm 2 : 30 Kč, Min. 18 cm 2 Vložený list: Kč Příplatky: 20% za textové zpracování inzerátu Redakční rada si vyhrazuje právo výběru uveřejněných inzerátů! Bližší informace: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, odbor ŠKS, telefon: , , fax: , REKLAMA REKLAMA REKLAMA NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 kusů. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, , tel.: , , Redakční rada: Ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Dušan Kubica Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrka příštího vydání je strana 18

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vydává dne 11.09.2014 svým usnesením č. Z/602/2014

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

39. VÝPIS Z USNESENÍ

39. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 39. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.02.2008 127/2008 39. RM - V a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 6/2014

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 6/2014 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 6/2014 Pravidla pro pronajímání nebytových prostor, garáží a prostor sloužících k podnikání v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 173/2007 8. RM V a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek hodnocení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004 265/2004 13. ZM b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové nad

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015

OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015 OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací a chodníků pro rok 2014/2015 1 Úvodní ustanovení Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků je základním podkladem pro provádění úkonů spojených se zmírňováním

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/9867-2013/1654-2013/mrk Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Předmět zakázky, místo plnění, termín

Předmět zakázky, místo plnění, termín Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení a ZADAVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění veřejné dobrovolné dražby s názvem Dražba domu č.p. 234 a

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.05.2007 462/2007 16. RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na hlasovací zařízení Turning Point a

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ #1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ 1597/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1413/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: STAVEBNÍ

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 104/11a, PSČ 130 00, IČ: 4579707, DIČ: CZ4579707 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje v souladu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. S-15-00113 vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné. Místo dražby: Moravská zemská

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více