17. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne / ZM V bere na vě domí informaci o přípravách průmyslových zón v lokalitách Zboží a Sylvárov, 417/ ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 278/ ZM ve znění: ZM s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2004/1, části p.p.č. 2004/3, p.p.č. 2004/4, p.p.č. 2004/5, p.p.č. 2004/6, p.p.č. 2004/7 a p.p.č. 2004/8, vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, dle navržené parcelace pozemků a při výměře pozemků 790 m 2, 810 m 2, 715 m 2, 715 m 2 a 715 m 2, veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., s vyvolávací cenou 400,- Kč/m 2 každého draženého pozemku, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí bude hradit město, b) schvaluje směnu části spoluvlastnického podílu na p.p.č. 2001/1, 1984/7 a 2001/4 o celkové výměře 1.966,5 m 2 za část p.p.č. 2349/1 o výměře max. 500 m 2 z vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem, c) schvaluje nabytí části spoluvlastnického podílu na p.p.č. 2001/1, 1984/7 a 2001/4 o celkové výměře cca 1.466,5 m 2, za kupní cenu 250,-Kč/m 2, tj. celkem za cca ,- Kč, d) ZM schvaluje směnu části spoluvlastnického podílu na p.č. 2001/1, 1984/7 a 2001/4 o celkové výměře 1.966,5 m 2, za dvě stavební parcely, dle urbanistické studie 8/2002, označené čísly 13 a 18 o výměře cca 1280 m 2 z vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem, e) s c h v a l u j e nabytí části spoluvlastnického podílu na p.č. 2001/1, 1984/7 a 2001/4 o výměře cca 686 m 2 za kupní cenu 250,- Kč/m 2 s tím, že prodávající se bude finančně podílel na zasíťování pozemků č. 13 a 18, f) u k l á d á RM jednat s vedením a. s. TIBA, Dvůr Králové n/l, o možnosti odkoupení p.p.č v k.ú. Dvůr Králové n/l, 1

2 Z: starosta T: příští zasedání ZM 418/ ZM V s c h v a l u j e bezúplatný převod p.p.č. 182/1 v k.ú. Dvůr Králové n/l od Římskokatolické farnosti sv. Jana Křitele Děkanství Dvůr Králové nad Labem, IČO: , se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Palackého čp. 99, 419/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č.. 73/2 o výměře 1056 m 2 a p.p.č.. 73/3 o výměře 130 m 2 v k.ú. Sylvárov za dohodnutou kupní cenu 150,- Kč/m 2 tj. za celkovou kupní cenu ,- Kč. Vklad do KN hradí kupující, 420/ ZM V schvaluje směnu části p.p.č o výměře 122 m 2 za část p.p.č o výměře 122 m 2 v k.ú. Dvůr Králové n.l. bez další finanční kompenzace. Vklad do KN a GP hradí žadatelka, 421/ ZM V schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, o náhradách za užívání pozemků v majetku Města Dvůr Králové nad Labem, 422/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 3749/2 o výměře 120 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 1.000,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), pro InterCora, spol. s r.o. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 423/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 756/17 o výměře 199 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), pro Carla, spol. s r.o. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 424/ ZM V s c h v a l u j e prodej st.p.č o výměře 10 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 500,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), pro firmu JASS, a.s. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 425/ ZM V a) s c h v a l u j e bezúplatný převod vlastnictví přijetí daru od Královéhradeckého kraje, Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové do majetku Města Dvůr Králové nad Labem, Jedná se o pozemky pod chodníky včetně vzrostlých dřevin a zatravněné plochy podél chodníků: poz. parcela 3524/2 výměra 1085 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace 3524/ m / m 2 ostatní plocha silnice 3524/ m / m / m /4 180 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace 2

3 3784/5 403 m /6 260 m /7 234 m / m m 2 ostatní plocha jiná plocha m m m m m m m m m m m m m m m / m m m m m m m 2 ostatní plocha silnice m 2 ostatní plocha silnice m m 2 stav. parcela m 2 zastavěná plocha a nádvoří budova LV 4843 poz. parcela m 2 ostatní plocha silnice m m / m / m /1 417 m /2 542 m m m m m m m m m m m m m 2 3

4 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 2 a pozemky, které jsou obsaženy v geometrických plánech čísla /2003, /2003, /96, /94 a dosud nebyly majetkoprávně vypořádány, b) doporučuj e ZM schválit záměr bezúplatného převodu z vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví Královéhradeckého kraje, Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové: p.p.č. 705/4 o výměře 2238 m 2 p.p.č. 705/8 o výměře 275 m 2 p.p.č. 3752/2 o výměře 4507 m 2 p.p.č. 148/1 o výměře 6015 m 2 p.p.č. 858, díl i1 o výměře 381 m 2 p.p.č. 3997, díl j1 o výměře 51 m 2 p.p.č. 756/13 o výměře 627 m 2 426/ ZM V s c h v a l u j e prodej pozemků st.p.č. 658/3 o výměře 45 m 2, p.p.č. 1623/10 o výměře 28 m 2, p.p.č. 1623/9 o výměře 1 m 2, p..p.č o výměře 34 m 2 a p.p.č. 1569/7 o výměře 50 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o celkové výměře 158 m 2 pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové, za cenu dle znaleckého ocenění, nejméně však za ,- Kč, 427/ ZM V s c h v a l u j e nabytí p.p.č. 4730/2 o výměře 18 m 2 k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 1.200,- Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, 4

5 428/ ZM V schvaluje směnu p.p.č. 219 o výměře 483 m 2, p.p.č. 187/3 o výměře 113 m 2, které jsou ve vlastnictví Města DK n/l za p.p.č. 218/1 o výměře 525 m 2, zájemce odkoupí od města rozdílnou výměru pozemku o výměře 71 m 2 za kupní cenu 100,- Kč/m 2. Návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, 429/ ZM V s c h v a l u j e prodej st.p.č. 76/5 o výměře 28 m 2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Žireč Městys za kupní cenu 100,- Kč/m 2 (tj ,- Kč) pro HYDROHROM, s r.o. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti bude hradit kupující, 430/ ZM V s c h v a l u j e nabytí st.p.č. 348/5 o výměře 44 m 2 a dílu a přisloučeného do p.p.č o výměře 2 m 2 a p.p.č. 3877/3 o výměře 53 m 2 dle geometrického plánu č /2004 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, od Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové, za kupní cenu ,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí a vyhotovení geometrického plánu bude hradit kupující, 431/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 1725/1 o výměře 249 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 100,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti budou hradit kupující, 432/ ZM V n e s c h v a l u j e prodej p.p.č. 7 o výměře 290 m 2 za kupní cenu 30,- Kč/m 2, 433/ ZM V n e s c h v a l u j e nabytí p.p.č. 3358/9 o výměře 1007 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ,- Kč, 434/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 479/3 o výměře 2531 m 2 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové n/l, za kupní cenu 60,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, 435/ ZM V schvaluje změnu části textu usnesení č. 66/ ZM písm. f) ze dne , která spočívá ve změně jmen kupujících, 436/ ZM V n e s c h v a l u j e prodej st.p.č o výměře 83 m 2 a části p.p.č. 2307/5 o výměře 1125 m 2 v k.ú. Dvora Králové nad Labem, za kupní cenu 80,- Kč/m 2, 437/ ZM V a) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje nezainvestované části p.p.č. 2264/1 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Dvora Králové nad Labem, b) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje nezainvestované části p.p.č. 5

6 2264/1 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Dvora Králové nad Labem, c) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje nezainvestované části p.p.č. 2264/1, p.p.č. 2267/5, p.p.č. 2267/6 a p.p.č. 2267/4 o celkové výměře cca 1300 m 2 v k.ú. Dvora Králové nad Labem, 438/ ZM V odkládá své rozhodnutí ve věci nabytí ¼ podílu p.p.č o celkové výměře 51 m 2, p.p.č. 2624/1 o celkové výměře 1513 m 2 v k.ú. Dvora Králové nad Labem, ¼ podílu p.p.č o celkové výměře 51 m 2 a p.p.č. 2624/1 o celkové výměře 1513 m 2, p.p.č. 2630/1 o celkové výměře 615 m 2, p.p.č. 2630/2 o celkové výměře 39 m 2 v k.ú. Dvora Králové nad Labem, a u k l á d á RM jednat s majiteli o snížení kupní ceny, Z: starosta T: příští zasedání ZM 439/ ZM V schvaluje záměr Města DK n/l prodat p.p.č. 1688/24 o výměře 776 m 2 a část p.p.č. 1688/18 obě v k.ú. Dvůr Králové nad Labem tak jak věc leží a stojí ve smyslu ustanovení 501 Občanského zákoníku, formou obálkové metody, za min. kupní cenu 120,- Kč/m 2, 440/ ZM V s c h v a l u j e ukončení účinnosti záměru města prodat p.p.č. 297/2 v k.ú. Žireč Ves, za kupní cenu 250,- Kč pod č. usnesení 268/ ZM, 441/ ZM V a) s c h v a l u j e ukončení účinnosti záměru města prodat p.p.č. 921/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 250,- Kč (tj ,-Kč) pod č. usnesení 348/ ZM, b) s c h v a l u j e prodej p.p.č. 921/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, tak jak věc leží a stojí ve smyslu ustanovení 501 Občanského zákoníku, o výměře 233 m 2, za kupní cenu 100,- Kč (tj ,-Kč). Návrh na vklad bude hradit kupující, 442/ ZM V s c h v a l u j e prodej zastavěné části p.p.č. 979/21 o výměře cca 30 m 2 za kupní cenu 500,- Kč/m 2 a prodej nezastavěné části p.p.č. 979/21 o výměře 40 m 2 za kupní cenu 120,- Kč/m 2, 443/ ZM V a) schvaluje nabytí části p.p.č 1133/34 o výměře cca 40 m 2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu 600,- Kč/m 2 (tj ,- Kč) v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující a vyhotovení GP bude hradit prodávající, b) neschvaluje nabytí části p.p.č 1133/34 o výměře cca 468 m 2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu 600,- Kč/m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, c) neschvaluje nabytí části p.p.č 1133/34 o výměře cca 520 m 2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu 600,- Kč/m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, d) neschvaluje nabytí části p.p.č 1133/34 o výměře cca 708 m 2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu 600,- Kč/m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 6

7 444/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č.1980/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1979,1980,1981 a st.p.č. 2319, 2320, 2321 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č.1981/21 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1979, 1980, 1981 a st.p.č. 2319, 2320, 2321 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. Štefánikova, Kopřivové Janě, Štefánikova 1981, Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, 445/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2150/22 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2150, 2151 a st.p.č a 3062 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. K. Světlé, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2150/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2150, 2151 a st.p.č a 3062 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. K. Světlé, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2150/32 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2150, 2151 a st.p.č a 3062 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. K. Světlé, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, 446/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/124 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, b) 1) r u š í své usnesení ze dne pod č. 244c)/ ZM 2) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/111 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova za kupní cenu Kč ,-, s tím, že schvaluje úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč 5.000,- bude uhrazeno před podpisem kupní smlouvy, zbytek ceny ve výši Kč ,- bude uhrazen formou měsíčních splátek po Kč 1.300,- po dobu 37 měsíců a navýšením o 10%, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva na nesplacenou část kupní ceny a bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek, 3) s c h v a l u j e v tomto smyslu předložený návrh kupní smlouvy, c) s c h v a l u j e prodej bytových jednotek č. 817/224 a č. 817/221 včetně spoluvlastnických podílů na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova, za celkovou kupní cenu Kč ,- (Kč ,- + Kč ,-) a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, 447/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1751/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Thámova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, 7

8 448/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, 449/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/32 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka, Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, 450/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2300/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy, 451/ ZM V odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje bytové jednotky č. 1228/22 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp a st.p.č. 1219/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,-, z důvodu nových skutečností, 452/ ZM V m ě ní část textu usnesení ze dne pod písmenem d) 23. ZM, v části označení kupujících, 453/ ZM V s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 357/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 357 a st.p.č. 808/1 ul. Heydukova veřejnou opakovanou dražbou s vyvolávací cenou Kč ,-, 454/ ZM V schvaluje uzavření Dohody, na základě které bude dlužné nájemné vč. záloh na služby za pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 115, Palackého, DKn/L, ve výši ,- Kč hrazeno formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 5.000,- Kč. V dohodě bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení platby některé ze splátek, 8

9 455/ ZM V s c h v a l u j e sepsání Dohody, na základě které budou po dobu 60-ti měsíců splácet dlužnou částku ve výši ,- Kč, za splátky kupní ceny bytové jednotky č. 21 v čp. 2954, Štefánikova, DKn/L. V dohodě bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení platby některé ze splátek, 456/ ZM V n e s c h v a l u j e odpis pohledávky ve výši ,60 Kč, z důvodu jejího promlčení, 457/ ZM V bere na vě d o m í informaci o jednání ve věci směny ½ p.p.č. 4535, který je ve vlastnictví PF ČR restituční nárok, za p.p.č. 705/4 s další finanční kompenzací a směny ½ p.p.č. 4535, za p.p.č. 705/1 + část přilehlé cesty s další finanční kompenzací, 458/ ZM V bere na vě d o m í informaci o jednání ve věci nabytí pozemků mezi Labem a Hartským potokem za účelem přípravy území pro vlastní ČOV a prodeje části p.p.č a části p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 459/ ZM V u k l á d á starostovi uložit kontrolnímu oddělení prošetřit kauzu bytu čp v ul. Štefánikova a vyvodit odpovědnost konkrétní osoby, Z: starosta T: příští ZM 460/ ZM V s c h v a l u j e rozpočet Města Dvora Králové nad Labem na rok 2005, který je navržen jako vyrovnaný v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši ,02 tis. Kč + financování ,- tis. Kč = ,02 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši ,02 tis. Kč 461/ ZM V a) schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč pro Městskou nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové n/l, na zajištění provozu dětské LSPP, b) schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro Městskou nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové n/l, na zajištění provozu dětské LSPP, c) pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 462/ ZM V a) schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč pro Nadaci Adra na obnovu lokalit v Jihovýchodní Asii postižených ničivými vlnami tsunami, b) schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro výše uvedený účel, c) pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 463/ ZM V schvaluje předložený návrh na rozdělení finančních příspěvků na podporu 9

10 sportu Tělovýchovné jednotě, Tennis clubu a 1. HK Dvůr Králové nad Labem, se změnou v položce kulečník finanční příspěvek ,- Kč (do rezervy ,- Kč), 464/ ZM V bere na vě d o m í informace o kuželkářském oddílu, 465/ ZM V s c h v a l u j e Darovací smlouvu ve výši ,- Kč dle přílohy soupisu drobného majetku a zboží mezi Královéhradeckým krajem a Městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu jejím podpisem, 466/ ZM V souhlasí se změnou druhé části Čl. VII zřizovací listiny Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 ze dne , dle přílohy a pověřuje starostu města jejím podpisem, 467/ ZM V schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 o stanovení školských obvodů spádových škol zřízených Městem Dvůr Králové nad Labem, 468/ ZM V n e s c h v a l u j e zapracování záměru ve smyslu využití p.p.č. 1446/1, 1446/2, 1446/5 a 1447/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro bytovou výstavbu a lehký průmysl do změny č. 4 územního plánu města. Záměr bude moci zájemce uplatnit v budoucnu v rámci některé z dalších změn územního plánu města, 469/ ZM V n e s c h v a l u j e zapracování záměru pro možnost výstavby rodinného domu na p.p.č. 103/4 v k.ú. Sylvárov do změny č. 4 územního plánu města. Záměr bude moci zájemce uplatnit v budoucnu v rámci některé z dalších změn územního plánu města, 470/ ZM V schvaluje uzavření dohody o způsobu úhrady dlužného nájemného ve výši ,- Kč, měsíčními splátkami ve výši 1.000,- Kč počínaje měsícem březnem 2005, 471/ ZM V nesouhlasí s prominutím poplatku z prodlení ve výši ,70 Kč, 472/ ZM V p o t v r z u j e usnesení RM č. 104/ RM, 473/ ZM V a) v y d á v á Statut Osadního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, b) jmenuje členy Osadního výboru Žireč Jiřího Baiera ml. a Jaroslava Charváta, 10

11 474/ ZM V b e r e n a v ě d o m í Zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, Finančního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem a Osadního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem za období od posledního jednání ZM, 475/ ZM V bere na vě d o m í uznání dluhu ve výši ,80 Kč a schvaluje dohodu o způsobu úhrady tohoto dluhu nepravidelnými splátkami ve znění čl. III dohody, 476/ ZM V a) stanovuje, s účinností 1. dne měsíce následujícího po jednání zastupitelstva, v souladu s ustanovením 72 a 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění, měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva Města Dvůr Králové nad Labem takto: - pro výkon člena rady města ve výši Kč, - pro výkon funkce předsedy výboru nebo předsedy komise ve výši Kč, - pro výkon funkce člena výboru nebo komise ve výši Kč, - pro výkon funkce člena zastupitelstva města ve výši 650 Kč, b) stanovuje, že se v případě souběhu výkonu několika funkcí poskytne neuvolněnému členu Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, 477/ ZM V bere na vě d o m í rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne č.j. 9-11C 68/2001 s tím, že žalobce nepodá dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, pověřuje starostu a tajemnici MěÚ jeho výkonem a souhlasí s mimosoudním vyřešením běžících soudních sporů s ostatními strážníky městské policie, 478/ ZM V u k l á d á starostovi města uložit kontrolnímu oddělení prošetřit financování kanalizační přípojky čp. 37 a čp. 38 a o výsledku kontroly informovat ZM, Z: starosta T: příští zasedání ZM 479/ ZM V u k l á d á starostovi města uložit kontrolnímu oddělení prošetřit výběrové řízení na opravu městských lázní a uzavření smlouvy, Z: starosta T: příští zasedání ZM 11

12 480/ ZM V bere na vědomí korespondenci adresovanou ZM od minulého zasedání. Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 12

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 24.06.2010 722/2010 23. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.09.2005 556/2005 21. ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/121 včetně

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

28. VÝPIS Z USNESENÍ

28. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 28. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 28.03.2006 673/2006 28. ZM V s c h v a l u j e sepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 26.03.2009 484/2009 17. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2009 včetně

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07. 09. 2004 858/2004 54. RM - V s c h v a l u j e výpověď nájemní smlouvy na garáž u čp. 963, Sladkovského,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 21. září 2004 v salonku bývalého hotelu Starý ještěr v Hradci nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.03.2007 303/2007 11. RM V doporuč uje ZM při příležitosti návštěvy města prezidentem republiky přijetí

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

92. VÝPIS Z USNESENÍ

92. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 92. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2006 1/2006-92. RM V a) s c h v a l u j e organizační změnu MěÚ spočívající v navýšení jednoho pracovníka

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004 265/2004 13. ZM b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové nad

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. května 2013 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 573/19-596/19

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE. Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne ZASTUPITELSTVO OBCE

ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE. Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne ZASTUPITELSTVO OBCE ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne 12.5.2015 ZASTUPITELSTVO OBCE II. schvaluje 48/3/2015 Program tak, jak byl zveřejněn na úřední desce s tím, že za bod č. 4

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

U s n e s e n í č. 2/Z3/2011. U s n e s e n í č. 3/Z3/2011. U s n e s e n í č. 4/Z3/2011

U s n e s e n í č. 2/Z3/2011. U s n e s e n í č. 3/Z3/2011. U s n e s e n í č. 4/Z3/2011 Usnesení č. 1/Z3/2011-15/Z3/2011 ze 3. zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 14.2.2011 v budově Městského úřadu od 16.00 hodin. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.09.2005 928/2005 83. RM - V s c h v a l u j e ceník za užívání sportovišť na sezónu 2005/2006 ve znění

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 17.12.2009 Usnesení č. 243 /09-267 /09 243/09 Volba návrhové komise 244/09 Schválení programu 245/09 Kontrola usnesení ZM 246/09

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24. 08. 2004 830/2004 53. RM - V doporuč u j e Z M schválit prodej bytové jednotky č. 463/221 včetně spoluvlastnického

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 27. února 2014 od 16:30 hod. v

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Obec Rudník. Zastupitelstvo obce Rudník. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014

Obec Rudník. Zastupitelstvo obce Rudník. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014 ZO volí: 1/24/2014 - ZO volí členem rady obce pana Jiřího Vondráka. 2/24/2014 - ZO volí

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 2.4.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

usnesení ZM č. 735/9/09 ze dne Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Schváleno

usnesení ZM č. 735/9/09 ze dne Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Schváleno Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 22.10.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

74. VÝPIS Z USNESENÍ

74. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 74. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové ze dne 03.05.2005 447/2005 74. RM V odkládá své rozhodnutí ve věci schválení plánu oprav komunikací pro rok 2005 v předloženém

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE VACENOVICE č.243; PSČ: 696 06; IČO: 00285439 OBEC VACENOVICE Usnesení Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VACENOVICE, KONANÉHO DNE 28.5.2014 V 18 HODIN V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VACENOVICÍCH PROGRAM:

Více