69. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "69. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne / RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k 735.výročí první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem, b) s o u h l a s í s navýšením rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem o ,- Kč. Prostředky budou použity na přípravu a tisk knihy k 735.výročí první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem, 164/ RM V a) s o u h l a s í s navrhovaným programem oslav 735 let od první písemné zmínky o městě agenturou Armentum Hradec Králové, b) pověřuje ředitelku Hankova domu MKZ zajištěním těchto oslav na základě objednávky, kterou vystaví příslušný odbor MěÚ, 165/ RM V s o u h l a s í s navýšením stavu pracovníků v organizaci o jednu fyzickou osobu ze současných 7 na 8 /přepočtených na plně zaměstnané 6,625 na 7,125/, 166/ RM V s c h v a l u j e prodloužení termínu pro splnění úkolu č. 1349c)d)/ RM do , 167/ RM V u k l á d á starostovi města a řediteli Městské nemocnice a. s. Dvůr Králové n/l jednat o formě možné spolupráce ohledně Městské nemocnice a. s. s Královéhradeckým krajem, 168/ RM V souhlasí, aby renovace spotřebního materiálu do tiskáren pro Město Dvůr Králové nad Labem v roce 2005 prováděla firma Jan Mencl MEPAP,

2 169/ RM V doporuč u j e ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje zapracování záměru ve smyslu využití p.p.č. 1446/1, 1446/2, 1446/5 a 1447/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro bytovou výstavbu a lehký průmysl do změny č. 4 územního plánu města. Záměr bude moci zájemce uplatnit v budoucnu v rámci některé z dalších změn územního plánu města, 170/ RM V souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s INZAT spol. s r.o. ve věci zajištění nákupu spotřebního zboží a pověřuje starostu města jejím podpisem, 171/ RM V a) bere na vě d o m í informaci o ukončení účinnosti záměru města prodat p.p.č 297/2 v k.ú. Žireč Ves, za kupní cenu 250,- Kč/m 2 (tj ,-Kč), b) ukonč uje účinnost záměru prodat p.p.č. 297/2 v k.ú. Žireč Ves pod č. usnesení 738/ RM, c) doporuč u j e ZM schválit ukončení účinnosti záměru města prodat p.p.č 297/2 v k.ú. Žireč Ves, za kupní cenu 250,- Kč (tj ,-Kč), pod č. usnesení 268/ ZM, 172/ RM V a) bere na vě d o m í informaci, že žadatel písemně odstoupil od žádosti prodeje p.p.č. 921/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, dne , b) ukonč uje účinnost záměru prodat p.p.č. 921/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pod č. usnesení 947/ RM, c) doporuč u j e ZM schválit ukončení účinnosti záměru města prodat p.p.č. 921/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro za kupní cenu 250,- Kč/m 2 (tj ,-Kč), pod č. usnesení 348/ ZM, 173/ RM V a) doporuč u j e ZM neschválit prodej zastavěné části p.p.č 979/21 o výměře cca 30 m 2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu 500,- Kč/m 2 (tj ,- Kč) a prodej nezastavěné části p.p.č. 979/21 o výměře cca 40 m 2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu 120,- Kč/m 2 (tj. 4800,-Kč) v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru nevydat souhlas k dodatečnému povolení stavby o půdorysných rozměrech 6,1 x 6,4 m na části p.p.č. 979/21 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 174/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit nabytí části p.p.č 1133/34 o výměře cca 40 m 2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu 600,- Kč/m 2 (tj ,- Kč) v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující a vyhotovení GP bude hradit prodávající, b) doporuč u j e ZM neschválit nabytí části p.p.č 1133/34 o výměře cca 468 m 2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu 600,- Kč/m 2 (tj ,- Kč) v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, c) doporuč u j e ZM neschválit nabytí části p.p.č 1133/34 o výměře cca 2

3 520 m 2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu 600,- Kč/m 2 (tj ,- Kč) v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, d) doporuč u j e ZM neschválit nabytí části p.p.č 1133/34 o výměře cca 708 m 2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu 600,- Kč/m 2 (tj ,- Kč) v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 175/ RM V a) bere na vě d o m í informaci o ukončení účinnosti záměru města prodat st.p.č. 807/2 o výměře 575 m 2 a st.p.č. 807/3 o výměře149 m 2 v k.ú. Dvůr Králové n/l, b) ukonč uje účinnost záměru prodat st.p.č. 807/2 o výměře 575 m 2 a st.p.č. 807/3 o výměře 149 m 2 v k.ú. Dvůr Králové n/l pod č. usnesení 22/ RM, c) u k l á d á vedoucí odboru MP vyvěsit záměr prodeje st.p.č. 807/2 o výměře 575 m 2 a st.p.č. 807/3 o výměře 149 m 2 v k.ú. Dvůr Králové n.l. vč. stavby na tomto pozemku postavené, 176/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 3749/2 o výměře 120 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 1.000,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), pro InterCora, spol. s r.o., návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce MěÚ záměr města prodat p.p.č 3749/2 o výměře 120 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 177/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 756/17 o výměře 199 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,- Kč) pro firmu Carla, spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem, návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce MěÚ záměr města prodat p.p.č 756/17 o výměře 199 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 178/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej st.p.č o výměře 10 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 500,- Kč/m 2 (tj ,- Kč) pro firmu JASS, a.s., Jaroměřská 2353, Dvůr Králové nad Labem, návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce MěÚ záměr města prodat st.p.č o výměře 10 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 179/ RM V s c h v a l u j e prodloužení termínu k usnesení č. 122/2005 b) RM do , 180/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 2150/22 včetně 3

4 spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp. 2150, 2151 a st.p.č a 3062 za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 2150/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp. 2150, 2151 a st.p.č a 3062 ul. K. Světlé za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, 181/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 2297/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za celkovou kupní cenu Kč ,- a RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, 182/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 352/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, 183/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1751/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Thámova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, 184/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 357/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp. 357 a st.p.č. 808/1 ul. Heydukova veřejnou opakovanou dražbou s vyvolávací cenou Kč ,-, 185/ RM V s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 9 v čp. 40, nám. T. G. Masaryka, DKn/L, za cenu 1.000,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, pro účely zřízení pohostinského zařízení klubového charakteru se zaměřením pro mladé lidi, 186/ RM V a) s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 1 v čp. 72, Revoluční, DKnL s firmou MARKO DVŮR KRÁLOVÉ N/L, za cenu 1.150,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, pro účely zřízení prodejny galanterie. Nájemní smlouva bude uzavřena po uvedení nebytového prostoru do souladu se stavebnětechnickým stavem, b) neschvaluje udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku Města DKn/L, firmě MARKO DVŮR KRÁLOVÉ N/L, na základě které nebude před podpisem nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 1 v čp. 72, Revoluční, DKn/L, hradit kauci představující čtyřnásobek měsíčního nájemného vč. záloh na služby, c) schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na nebytový 4

5 prostor č. 1 v čp. 72, Revoluční, DKn/L s firmou MARKO DVŮR KRÁLOVÉ N/L, na základě kterého se s účinností od sníží výměra pronajímaných prostor o prostory skladu, nacházejícího se za budovou čp. 72, Revoluční, DKn/L, 187/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 6 v čp. 40, nám. T. G. Masaryka, DKn/L, za cenu 800,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let a bude se postupovat dle Pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku Města DKn/L ze dne , b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce městského úřadu záměr města pronajmout nebytový prostor č. 6 v čp. 40, nám. T. G. Masaryka, DKn/L, za cenu 800,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let a bude se postupovat dle Pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku Města DKn/L ze dne , 188/ RM V a) s c h v a l u j e výpověď nájemní smlouvy za předpokladu, že výpovědní důvod stále trvá, na nebytový prostor č. 1 v čp. 511, Tylova, DKn/L. Nájemní vztah skončí dle ujednání v NS ze dne k poslednímu dni v měsíci, ve kterém byla výpověď doručena, tj. ke dni , b) s c h v a l u j e podání žaloby na vyklizení nebytového prostoru č. 1 v čp. 511, Tylova DKn/L, za předpokladu, že výpovědní důvod stále trvá, v případě, že nedojde k vyklizení a předání nebytového prostoru nejpozději do , 189/ RM V a) u z a v í r á smlouvu mezi ZŠ Strž, zastoupenou ředitelkou, DKn/L, a FLETCHREM DKn/L, s účinností od , v předloženém znění, b) u z a v í r á smlouvu mezi ZŠ Strž, zastoupenou ředitelkou, DKn/L, a Jarmilou Hrochovou, s účinností od , v předloženém znění, c) u z a v í r á smlouvu mezi ZŠ Strž, zastoupenou ředitelkou, DKn/L, a Jaromírem Šafkou TOPIZOL, s účinností od , v předloženém znění, d) u z a v í r á smlouvu mezi ZŠ Strž, zastoupenou ředitelkou, DKn/L, a TJ SOKOL, DKn/L, s účinností od , v předloženém znění, e) u z a v í r á smlouvu mezi ZŠ Strž, DKn/L, a Městem DKn/L, nám. T. G. Masaryka 38, DKn/L, s účinností od , v předloženém znění, 190/ RM V a) s c h v a l u j e sepsání Dohody o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 2 v čp. 1, Palackého, DKn/L s firmou MULTIFOTO-lab, v. o. s., a to ke dni b) schvaluje záměr města sepsat nájemní smlouvu nebytový prostor č. 2 v čp. 1, Palackého, DKn/L s firmou PRO-FOTO s. r. o., DKn/L, za cenu 900,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, s účinností od c) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce 5

6 městského úřadu záměr města sepsat nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 2 v čp. 1, Palackého, DKn/L s firmou PRO-FOTO s. r. o., za cenu 900,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, 191/ RM V s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na byt č. 341 v čp. 400, Švehlova, DKn/L, a to na dobu určitou do K podpisu nájemní smlouvy dojde za předpokladu uhrazení soudního poplatku ve výši 1.000,- Kč, 192/ RM V bere na vě d o m í informaci o přechodech nájmu u následujících bytů: a) byt č. 31 v čp. 2297, Leoše Janáčka, DKn/L b) byt č. 22 v čp. 2297, Leoše Janáčka, DKn/L c) byt č. 12 v čp. 1961, Kollárova, DKn/L d) byt č. 31 v čp. 1989, nábř. Benešovo, DKn/L 193/ RM V a) s c h v a l u j e sepsání Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 32 v čp. 1159, Heydukova, DKn/L, na základě kterého bude smlouva prodloužena na dobu určitou 2 roky, tj. do , b) neschvaluje výměnu bytu č. 32 v čp. 1159, Heydukova, DKn/L za větší, 194/ RM V doporuč u j e ZM schválit sepsání Dohody na základě které budou po dobu 60-ti měsíců splácet dlužnou částku ve výši ,- Kč za splátky kupní ceny bytové jednotky č. 21 v čp. 2954, Štefánikova, DKn/L. V dohodě bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení platby některé ze splátek, 195/ RM V doporuč u j e ZM neschválit odpis pohledávky ve výši ,60 Kč z důvodu jejího promlčení, 196/ RM V a) s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 115, Palackého, DKn/L, b) s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 1 v čp. 115, Palackého, DKn/L, 197/ RM V a) bere na vě domí opětovnou žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 1 v čp. 2963, Štefánikova, DKn/L, b) t r v á na svém usnesení č. 129/ RM ze dne , c) u k l á d á vedoucímu odboru SMM navrátit zaplacenou kauci ve výši ,- Kč, 198/ RM V doporuč u j e ZM schválit vybudování vodovodního a kanalizačního řadu až po hranici p.p.č. 894/7 dle přiložené situace, 6

7 199/ RM V r e v o k u j e usnesení č. 97/ RM ze dne , týkající se výběrového řízení na zhotovitele realizační projektové dokumentace: Dětská hřiště ve Dvoře Králové nad Labem Strži v plném rozsahu, 200/ RM V s c h v a l u j e projednaný a předložený IZ na akci: Inženýrské sítě a komunikační napojení průmyslové zóny u Technických služeb města Dvůr Králové nad Labem, 201/ RM V bere na vě d o m í podmínky výběrového řízení na zhotovitele realizační projektové dokumentace veřejného osvětlení v ulicích Štítného, Purkyňova, Fibichova a Vrchlického ve Dvoře Králové n/l, ve znění připomínek členů RM, 202/ RM V s c h v a l u j e podání inzerátu na průmyslovou zónu v Prager Zeintung dle předložené přílohy, 203/ RM V bere na vě d o m í úpravu výše nájemného v domech čp. 2954, 2955 a 2963 o 2,8 % na základě roční míry inflace roku 2004 od měsíce dubna 2005, 204/ RM V souhlasí se splácením dlužné částky ve výši 6.667,- Kč s poplatkem z prodlení do zaplacení měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč počínaje měsícem březnem 2005 a s uzavřením dohody o způsobu úhrady. Současně pověřuje starostu města podpisem této dohody, 205/ RM V souhlasí s prominutím smluvní pokuty ve výši 996,- Kč a 558,50 Kč nájemci nebytových prostoru č. 1 v čp a č. 3 v čp v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové n/l, 206/ RM V a) bere na vě d o m í výsledek výběrového řízení na stavební úpravy a opravy Městských lázní, b) souhlasí se zněním smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Dvůr Králové n/l a firmou J. Pišta a spol., spol. s r.o., Dvůr Králové n/l, na stavební úpravy a opravy městských lázní, a pověřuje starostu podpisem smlouvy, 207/ RM V doporuč u j e ZM s c h v á l i t rozpočet Města Dvora Králové nad Labem na rok 2005, který je navržen jako vyrovnaný v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši ,02 tis. Kč + financování ,- tis. Kč = ,02 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši ,02 tis. Kč, 7

8 208/ RM V s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje středisko Dvůr Králové n/l LP a p o v ě ř u j e starostu města podpisem této Smlouvy, 209/ RM V s c h v a l u j e převod ve výši ,90 Kč u MŠ Drtinova z fondu rezervního fondu do fondu 916 investičního fondu, 210/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem oddílu házené na reprezentaci na mezinárodním turnaji mládeže ve Švédsku, a to na úhradu části jízdních nákladů, b) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem oddílu házené v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, 211/ RM V bere na vě d o m í nabídku vydavatelství Marra a žádost o finanční podporu pro časopis OBZOR na tvorbu časopisu o Královských věnných městech, 212/ RM V souhlasí, aby s účinností od roku 2005 byla úhrada podlahové plochy v Domově penzionu pro důchodce ponechána ve výši 16,42 Kč za 1m 2, 213/ RM V s c h v a l u j e Smlouvu o partnerství s Občanským poradenským střediskem o.p.s. a pověřuje starostu města jejím podpisem, 214/ RM V povoluje výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, odloučené pracoviště Verdek 72, na počet dětí 26 a pověřuje starostu podpisem této výjimky, 215/ RM V schvaluje s účinností od úhradu za úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, užívání výtahu, odvoz popela, smetí a splašků a čištění žump, kontrolu a čištění komína a vybavení obytných jednotek společnou televizní a rozhlasovou anténou, s výjimkou rozvodu a provozu kabelové televize v DPD Sadová 2755 ve výši 290 Kč pro jednoho obyvatele měsíčně, 216/ RM V a) souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Vysokoškolskému uměleckému souboru Pardubice pro studentku na reprezentaci města Dvůr Králové n/l na festivalu v Kanadě, b) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí finanční přípěvku s Vysokoškolským uměleckým souborem Pardubice a pověřuje starostu jejím podpisem, 8

9 217/ RM V schvaluje s účinností od a) úhradu za skutečné vybavení obytné jednotky DPD nábytkem v předložené výši, b) částku za pronájem poměrového měřidla tepla v DPD ve výši 12 Kč za 1 ks radiátoru /měsíc, c) částku za pronájem poměrových měřidel na teplou a studenou vodu v DPD v celkové výši 21 Kč za 1 obytnou jednotku/měsíc, 218/ RM V souhlasí, aby byl od roku 2005 zajištěn prostřednictvím DPD převoz obědů z Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, do jejího odloučeného pracoviště Dvořákova 728, a to bezúplatně. 219/ RM V nesouhlasí s podáním žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní sociální práce v romských komunitách, 220/ RM V a) schvaluje předložený návrh na rozdělení finančních příspěvků na podporu sportu do částky Kč a pověřuje starostu města k podpisu smluv, b) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem, c) doporuč u j e ZM schválit předložený návrh na rozdělení finančních příspěvků nad Kč, 221/ RM V bere na vě d o m í informace o kuželkářském oddílu a zprávu postupuje ZM, 222/ RM V a) z ř i z u j e, s účinností dnem Vodohospodářskou komisi, b) j m e n u j e, s účinností dnem , předsedou Vodohospodářské komise Václava Vodochodského, c) j m e n u j e, s účinností dnem , členy Vodohospodářské komise Ing. Zdeňka Koubu, Ing. Jana Draesslera, Ing. Libora Laše a Vlastimila Skočdopole, d) s c h v a l u j e, s účinností dnem Jednací řád Vodohospodářské komise RM Dvůr Králové nad Labem, 223/ RM V d o p o r u č u j e ZM vydat Statut osadního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 224/ RM V a) d o p o r u č u j e ZM vzít na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne , b) doporuč u j e ZM vzít na vědomí zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZM DKn/L ze dne , 9

10 225/ RM V j m e n u j e, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na návrh tajemnice městského úřadu, Ing. Ivanu Holubcovou, vedoucí Odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Dvůr Králové n/l, a to s účinností dnem , 226/ RM V bere na vě d o m í korespondenci adresovanou radě města za období od minulé schůze, 227/ RM V schvaluje program 17. zasedání ZM, které se bude konat v úterý dne : 1. Úvod, 2. Průmyslová zóna, 3. Majetkové záležitosti, 4. Finanční záležitosti, 5. Vyhlášky, zřizovací listiny, 6. Výbory ZM, 7. Různé, 8. Závěr. Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 10

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.03.2005 416/2005 17. ZM V bere na vě domí informaci o přípravách průmyslových zón

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

130. VÝPIS Z USNESENÍ

130. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 130. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.9.2010 R/896/2010-130. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. změnu podmínek pronájmu a užívání

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

129. VÝPIS Z USNESENÍ

129. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 129. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.09.2010 R/845/2010-129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. bere na vědomí 1.1. zápis z otevírání

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

74. VÝPIS Z USNESENÍ

74. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 74. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové ze dne 03.05.2005 447/2005 74. RM V odkládá své rozhodnutí ve věci schválení plánu oprav komunikací pro rok 2005 v předloženém

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.06.2010 R/587/2010-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem V s ukončením smlouvy na servis tiskových

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.03.2005 275/2005 71. RM V schvaluje pořádání tréninkového hokejového campu v termínu od 10.07.2005 do

Více

92. VÝPIS Z USNESENÍ

92. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 92. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2006 1/2006-92. RM V a) s c h v a l u j e organizační změnu MěÚ spočívající v navýšení jednoho pracovníka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24. 08. 2004 830/2004 53. RM - V doporuč u j e Z M schválit prodej bytové jednotky č. 463/221 včetně spoluvlastnického

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.03.2007 303/2007 11. RM V doporuč uje ZM při příležitosti návštěvy města prezidentem republiky přijetí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu (tisk R/926 a R/926A)

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu (tisk R/926 a R/926A) U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Kojetína, konané dne 25. března 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

94. VÝPIS Z USNESENÍ

94. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 94. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.01.2006 67/2006-94. RM V a) bere na vě d o m í právní stanovisko ve věci žádosti o vydání bezdůvodného

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

136. VÝPIS Z USNESENÍ

136. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 136. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.06.2014 R/374/2014-136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. schválit Zřizovací listinu Technických

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07. 09. 2004 858/2004 54. RM - V s c h v a l u j e výpověď nájemní smlouvy na garáž u čp. 963, Sladkovského,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 173/2007 8. RM V a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek hodnocení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 Usnení č. 272 /08 325 /08 272/08 Schválení programu 273/08 Kontrola usnení 274/08 Žádost o umístění reklamní tabule 275/08 Prodej

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2010 Usnesení č. 193 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22. 02. 2010. Usnesení č. 194 Rada města na základě protokolu ze zasedání komise

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 09.03.2015 R/147/2015-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Přehled čerpání a zdrojů sociálního

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.09.2005 928/2005 83. RM - V s c h v a l u j e ceník za užívání sportovišť na sezónu 2005/2006 ve znění

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.04.2005 337/2005 72. RM V a) bere na vě d o m í informaci o soudním sporu, b) p o t v r z u j e procesní

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zvýšení nákladního

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Zápis. ze 17. schůze Rady města Český Brod konané dne 11.8. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. ze 17. schůze Rady města Český Brod konané dne 11.8. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis ze 17. schůze Rady města Český Brod konané dne 11.8. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.03.2008 174/2008-42. RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje

Více

28. VÝPIS Z USNESENÍ

28. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 28. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 28.03.2006 673/2006 28. ZM V s c h v a l u j e sepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007 Usnení č. 902 /07 929 /07 902/07 Schválení programu 903/07 Kontrola usnení 904/07 Žádost o náhradu škody 905/07 Žádost 906/07 Majetkové

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 Usnesení č. 132 /06-170 /06 132/06 Schválení programu 133/06 Kontrola usnesení 134/06 Nájem zahrádek historický majetek 135/06 Prodej

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více