19. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne / ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/ ZM, b) n e s c h v a l u j e Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemen na p.p.č. 182/1 o výměře 1050 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od Římskokatolické farnosti Děkanství Dvůr Králové nad Labem, IČO: , se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Palackého čp. 99, 483/ ZM V s c h v a l u j e bezúplatný převod darování pozemků v k.ú. Dvůr Králové n.l. od Města Dvůr Králové nad Labem, IČO: , nám. T.G.Masaryka čp. 38, pro Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Wonkova, 1142, Hradec Králové p.p.č. 705/4 o výměře 2238 m 2 p.p.č. 705/8 o výměře 275 m 2 p.p.č. 3752/2 o výměře 4507 m 2 p.p.č. 148/1 o výměře 6015 m 2 p.p.č. 858, díl i1 o výměře 381 m 2 p.p.č. 3997, díl j1 o výměře 51 m 2 p.p.č. 756/13 o výměře 627 m 2 484/ ZM V n e s c h v a l u j e prodej p.p.č. 80/1 o výměře 2544 m 2 a p.p.č. 80/2 o výměře 164 m 2 v k.ú. Sylvárov za kupní cenu 160,-Kč/m 2, 485/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2020/23 o výměře 599 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 150,-Kč/m 2 (tj ,-kč), s tím že návrh na 1

2 vklad do katastru nemovitostí bude podán po předložení kupní smlouvy ve věci nabytí části oplocení mezi p.p.č. 2013/19 a p.p.č.2020/23. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2020/25 o výměře 77 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 500,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), s tím že návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán po předložení kupní smlouvy ve věci nabytí části oplocení mezi p.p.č. 2013/19 a p.p.č. 2020/25 Vyhotovení GP a návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, c) n e s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2020/25 o výměře 77 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 500,-Kč/m 2, 486/ ZM V schvaluje směnu p.p.č.705/13 o výměře 4141 m 2 (z vlastnictví města) za ideální ½ 4534 o výměře 4556 m 2 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s tím že Město DK n/l odkoupí rozdílnou výměru pozemků o výměře 415 m 2 za 30,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí Město DK n/l. 487/ ZM V a) s c h v a l u j e nabytí ¼ podílu p.p.č o celkové výměře 51 m 2 a p.p.č. 2624/1 o celkové výměře 1513 m 2 v k.ú. Dvora Králové nad Labem, za kupní cenu 500,- Kč/m 2 (tj.6.375, ,- Kč), a ¼ podílu p.p.č o celkové výměře 51 m 2 za kupní cenu 1,- Kč/m 2 a p.p.č. 2624/1 o celkové výměře 1513 m 2 za kupní cenu 300,- Kč (tj. 13,- Kč ,- Kč). Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí bude hradit kupující, b) u k l á d á RM jednat s novými vlastníky o koupi p.p.č. 2630/1 o celkové výměře 615 m 2 a p.p.č. 2630/2 o celkové výměře 39 m 2 v k.ú. Dvora Králové nad Labem, Z: starosta T: / ZM V s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 1030/1 označené v geometrickém plánu č /2004 písm. a o výměře 13 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 ( tj 1.950,-Kč). Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit město, 489/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2660/1 o výměře 1479 m 2 a p.p.č. 4510/1 o výměře 8994 m 2, dle GP č /2005 a GP /2005, vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ,- Kč. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) s c h v a l u j e budoucí kupní smlouvu ve věci nabytí části p.p.č. 2649/1, p.p.č a p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem výstavby ČOV, za kupní cenu 180,- Kč/m 2, v předloženém znění, 490/ ZM V schvaluje nabytí části p.p.č. 79 o výměře cca 10 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, od Ing. Karla a Ivy Lankových, Komenského č.p. 28, DK n/l, za 2

3 kupní cenu 1.200,-Kč/m 2. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 491/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 1114/4 o výměře 237 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 492/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 1688/24 o výměře 807 m 2, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 310,-Kč/m 2 (tj ,- Kč). Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, 493/ ZM V schvaluje záměr prodeje předem určenému zájemci st.p.č o výměře 181 m 2 a stavby na této parcele v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ,- Kč, 494/ ZM V a) revokuje část usnesení č. 426/ ZM, ve znění: nejméně za ,- Kč, b) s c h v a l u j e prodej st.p.č. 658/3 o výměře 45 m 2, p.p.č. 1623/10 o výměře 28 m 2, p.p.č. 1623/9 o výměře 1 m 2, p.p.č.4195 o výměře 34 m 2 a p.p.č. 1569/7 o výměře 50 m 2, o celkové výměře 158 m 2, vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové, za kupní cenu ,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 495/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 1698/9 o výměře 28 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 496/ ZM V schvaluje záměr Města DK n/l prodat p.p.č. 2253/9 o výměře 1317 m 2 a p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. s minimální vyvolávací cenou 400,- Kč/m 2, 497/ ZM V n e s c h v a l u j e nabytí p.p.č o výměře 5542 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 170,- Kč/m 2, 498/ ZM V schvaluje záměr prodeje areálu bývalých uhelných skladů: st.p.č. 482/2, 483, 2161, 2162, 4816 a p.p.č. 513, 519/1 a 522/2, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, o celkové výměře m 2 dle kritérií v tomto pořadí: 1. jednoduchá studie využití území včetně textového popisu 2. termín zahájení a dokončení stavby případná etapizace stavby či staveb 3

4 3. cena za m 2 pozemku 4. akceptování návrhu kupní smlouvy včetně garancí pro město 499/ ZM V s c h v a l u j e bezúplatný převod formou Darovací smlouvy neupotřebitelného majetku města na HZS Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města podpisem 500/ ZM V a) bere na vě d o m í informaci o sepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. 21 v čp. 2954, Štefánikova, DKn/L, na základě kterého se výlučným budoucím kupujícím stává Jana Nováková. b) bere na vě d o m í informaci o sepsání Dodatku č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady na bytovou jednotku č. 21 v čp. 2954, Štefánikova, DKn/L, 501/ ZM V s c h v a l u j e sepsání Dohody o převzetí závazku plynoucího z Kupní smlouvy ze dne uzavřené na bytovou jednotku č. 22 v čp. 2960, DKn/L, s účinností od , 502/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2151/43 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2150, 2151 a st.p.č a 3062 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. K. Světlé, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2151/11 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2150, 2151 a st.p.č a 3062 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. K. Světlé, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 503/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/231 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/223 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 504/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1751/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Thámova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 505/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/13 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za 4

5 celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/24 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/23 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 506/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč 4.000,- bude uhrazeno před podpisem kupní zbytek ve výši Kč ,- formou měsíčních splátek po Kč 4.000,- po dobu 34 měsíců a navýšení KC o 10%, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny a bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek a dále schvaluje v tomto smyslu předložený návrh kupní 507/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2300/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2300/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol.. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 508/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1074/113 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 5

6 509/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 401/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 401 a st.p.č. 143 ul. Švehlova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 401/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 401 a st.p.č. 143 ul. Švehlova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 401/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 401 a st.p.č. 143 ul. Švehlova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 510/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/223 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/213 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/111 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní e) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/212 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč 3.950,- bude uhrazeno před podpisem kupní zbytek ve výši Kč ,- formou měsíčních splátek po Kč 3.000,- po dobu 29 měsíců a navýšení KC o 10%, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny a bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek a dále schvaluje v tomto smyslu předložený návrh kupní 511/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1956/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. nábř. Benešovo za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1956/25 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. nábř. Benešovo za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 6

7 c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1956/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. nábř. Benešovo za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 512/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 727/221, 222, 311 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 727 a st.p.č. 910/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. Bezručova, za celkovou kupní cenu Kč ,- (70.700, , ,-) a schvaluje předložený návrh kupní 513/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1031/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 28. října, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1031/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 28. října, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1031/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 28. října, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1031/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 28. října, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 514/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 463/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 463 a st.p.č. 165 ul. Rooseveltova za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 515/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 539/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 516/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2399/32 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/2 ul.5. května za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 517/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1157/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. Heydukova za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 7

8 518/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 125/311 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 125 a st.p.č. 389 ul. Husova za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 125/123 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 125 a st.p.č. 389 ul. Husova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 519/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1228/22 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp a st.p.č. 1219/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 520/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1031/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. 28. října v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem veřejnou dražbou s vyvolávací cenou Kč ,-, b) s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1678/23 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. nábř. Benešovo v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem veřejnou dražbou s vyvolávací cenou Kč ,-, c) s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1956/41 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. nábř. Benešovo v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem veřejnou dražbou s vyvolávací cenou stanovenou jako 80% znaleckého ocenění, 521/ ZM V a) ukonč u j e platnost usnesení ZM ze dne pod č. 374/ ZM a schvaluje vyplacení slevy 5% z kupní ceny za bytové jednotky v domě čp v ul. Bezručova jednotlivým kupujícím, b) s c h v a l u j e vyplacení slevy 5% z kupní ceny za bytové jednotky v domě č.p v ul. Štefánikova jednotlivým kupujícím, 522/ ZM V s c h v a l u j e vyplacení příspěvku v částce Kč ,- vlastníkům domu ve smyslu pravidel pro privatizaci domovního fondu v majetku města, které platily v době prodeje domu č.p v ul. Heydukova, 523/ ZM V a) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č ul. Dr. Kramáře v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po b) schvaluje záměr prodeje domu č.p. 773 se st.p.č. 948 ul. Bezručova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po 8

9 c) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č ul. Kotkova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po d) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č ul. Pod ZOO v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po e) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č ul. Pod ZOO v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po f) schvaluje záměr prodeje domu č.p. 301 se st.p.č ul. Sladkovského v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po g) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Plk. Švece v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po h) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po i) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po j) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po k) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po l) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po m) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po n) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 94 Sb. po o) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 94 Sb. po p) schvaluje záměr prodeje domu č.p. 702 se st.p.č. 867/1 v ul. 5. května v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po q) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Kollárova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po 524/ ZM V a) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje domu č.p. 83 se st.p.č. 18 v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem na nám. T. G. Masaryka, 9

10 b) z a m í t á žádost o odkoupení nemovitostí domu čp. 83 a st.p.č. 18 na nám. T. G. Masaryka, ve Dvoře Králové nad Labem za cenu Kč ,-, c) u k l á d á RM jednat s vlastníky dotčených pozemků, d) u k l á d á RM rozetapizovat stavbu rekonstrukce č.p. 83, e) ukládá RM prověřit možnost získání dotace na rekonstrukci domu č.p. 83, Z: starosta T: / ZM V a) r u š í Vyhlášku č. 2/1999 o pronájmu obecních bytů ze dne ve znění Vyhlášky č. 4/1999 ze dne a Vyhlášky č. 1/2000 ze dne ke dni , b) s c h v a l u j e Pravidla pro hospodaření s městskými byty s účinností od , 526/ ZM V bere na vě domí splnění úkolu ZM č. usnesení 417f)/ ZM, 527/ ZM V a) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje st.p.č. 807/2 o výměře 575 m 2 zbořeniště a st.p.č. 807/3 o výměře 149 m 2 se stavbou občanské vybavenosti a stavbu občanské vybavenosti na st.p.č. 807/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) ukládá RM vyřešit věcné břemeno na st.p.č. 807/2, Z: starosta T: / ZM V s c h v a l u j e Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Dvora Králové nad Labem za rok 2004 jako součást Závěrečného účtu města Dvora Králové za rok 2004, 529/ ZM V a) s c h v a l u j e závěrečný účet Města Dvůr Králové n.l. za rok 2004, b) u z a v í r á v souladu s 17 odst. 5 a odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů projednání závěrečného účtu Města Dvora Králové n/l za rok 2004 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, 530/ ZM V a) s c h v a l u j e sdělení pro představenstvo Krematoria, a.s. Jaroměř ve formě vyjádření k případnému prodeji akcií Krematoria, a.s. Jaroměř v držení Města Dvůr Králové nad Labem v negativním smyslu, b) p o v ě ř u j e starostu města vypracováním a sdělením písemné odpovědi představenstvu Krematoria, a.s. Jaroměř ve výše uvedeném smyslu, 531/ ZM V a) schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec - Středisko Domov Svatého Josefa ŽIREČ, 10

11 b) s c h v a l u j e předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Oblastní charitou Červený Kostelec - Středisko Domov Svatého Josefa ŽIREČ, c) p o v ě ř u j e starostu města podpisem této 532/ ZM V a) s c h v a l u j e příspěvek ve výši ,- Kč pro Diakonii ČCE středisko ve Dvoře Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Diakonií ČCE středisko ve Dvoře Králové nad Labem, c) p o v ě ř u j e starostu města podpisem této 533/ ZM V a) s c h v a l u j e příspěvek ve výši ,- Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Dvůr Králové nad Labem, c) p o v ě ř u j e starostu města podpisem této 534/ ZM V s c h v a l u j e návrh zadání změny č. 6 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem, 535/ ZM V schvaluje pořízení změny č. 7 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem se záměrem umožnění výstavby prodejny LIDL se současnou úpravou autobusového nádraží (částečně pro přilehlé parkoviště a částečně pro nový terminál autobusové dopravy včetně zázemí), 536/ ZM V s c h v a l u j e, aby ve změně č. 7 územního plánu města byly prověřeny alternativní možnosti napojení průmyslové zóny ve směru na Zboží na vodu a elektrickou energii, 537/ ZM V a) s c h v a l u j e předloženou smlouvu mezi Východočeskou energetikou, a. s., Sladkovského 215, Hradec Králové, a Městem Dvůr Králové n/l o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) ve výši ,- Kč z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem ze dne , b) p o v ě ř u j e starostu města k podpisu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem ze dne mezi Východočeskou energetikou, a. s., Sladkovského 215, Hradec Králové, a Městem Dvůr Králové n/l, 538/ ZM V a) b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o stavu připravenosti k realizaci stavby: Úpravy parteru náměstí Odboje ve Dvoře Králové nad Labem, 11

12 b) s c h v a l u j e dopracování stávající projektové dokumentace ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, pro vydání nového územního rozhodnutí a nového stavebního povolení, c) u k l á d á RM zadat dopracování PD s úpravou rozšíření parkovacích míst o cca 5, pro zadání stavby dle zákona č. 40/2004 Sb. (Zákon o veřejných zakázkách) u autora původní projektové dokumentace, tj. ATELIER Zídka, Plocek, Misík, architekt. kancelář, spol. s r.o., Jižní 870, Hradec Králové, Z: starosta T: neprodleně d) z p l n o m o c ň u j e starostu města k podpisu nové SOD na dopracování PD o úpravy nutné pro vypsání výběrového řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., s úpravou dispozice, s firmou ATELIER Zídka, Plocek, Misík, architekt. kancelář, spol. s r.o., Jižní 870, Hradec Králové za navrženou částku ,- Kč vč. DPH, 539/ ZM V vyjadř u j e podporu přejmenování ZOO Dvůr Králové nad Labem na ZOO Safari Josefa Vágnera Dvůr Králové nad Labem, 540/ ZM V n e s c h v a l u j e prominutí poplatku z prodlení a trvá na vymáhání dlužné částky dalšími formami výkonu rozhodnutí, 541/ ZM V nesouhlasí se splácením dlužné částky nájemného ve výši ,50,- Kč a poplatku z prodlení z dlužného nájemného ve výši ,- Kč ke dni a trvá na vymáhání dlužné částky dalšími formami výkonu rozhodnutí, 542/ ZM V nesouhlasí se splácením dlužné částky nájemného ve výši ,- Kč a poplatku z prodlení z dlužného nájemného ve výši ,- Kč ke dni a trvá na vymáhání dlužné částky dalšími formami výkonu rozhodnutí, 543/ ZM V n e s c h v a l u j e poskytnutí nevratné finanční výpomoci na opravu kanalizační přípojky k domu čp. 107, ul. Palackého, Dvůr Králové n/l, 544/ ZM V schvaluje OZV č. 6/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, 545/ ZM V bere na vě d o m í informaci o podaných žádostech o dotace a granty pro Město Dvůr Králové n/l, 12

13 546/ ZM V s c h v a l u j e dodatek č. 2 Zřizovací listiny Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové n/l, kterým se vydává s účinností od úplné znění Zřizovací listiny Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové n/l ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , 547/ ZM V s c h v a l u j e dodatek č. 3 Zřizovací listiny Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, kterým se vydává s účinností od úplné znění Zřizovací listiny Městského muzea ve Dvoře Králové n/l ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne , 548/ ZM V a) n e s c h v a l u j e prominutí dluhu ve výši ,- Kč vůči ČR Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, b) schvaluje uzavření dohody o úhradě pohledávky v měsíčních splátkách ve výši 500,- Kč, 549/ ZM V s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku Města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2005, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky, 550/ ZM V b e r e n a v ě d o m í korespondenci adresovanou zastupitelstvu za období od minulého jednání, 551/ ZM V bere na vě d o m í zápis z finančního výboru ze dne , 552/ ZM V bere na vě d o m í zápis z jednání kontrolního výboru ze dne , 553/ ZM V vyhrazuje si právo schválit návrh dohody mezi vlastníkem ČOV a Městem Dvůr Králové n/l jako vlastníkem kanalizace města. Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 13

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.03.2005 416/2005 17. ZM V bere na vě domí informaci o přípravách průmyslových zón

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

113. VÝPIS Z USNESENÍ

113. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 113. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.09.2006 713/2006 113. RM V s c h v a l u j e Dodatek o změně služby ČSOB Homebanking 24 č.3 a pověřuje

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.06.2006 731/2006 29. ZM V s c h v a l u j e Smlouvu o finančním příspěvku mezi Městem

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 17.06.2008 336/2008 12. ZM V odvolává Ing. Petra Mrázka z funkce místostarosty,

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 15.04.2010 685/2010 22. ZM V bere na vě d o m í informace o aktuálním stavu ve

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 27.03.2008 308/2008 11. ZM V n e s c h v a l u j e návrh na pořízení změny územního

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.03.2005 275/2005 71. RM V schvaluje pořádání tréninkového hokejového campu v termínu od 10.07.2005 do

Více

67. VÝPIS Z USNESENÍ

67. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 67. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.02.2005 107/2005 67. RM - V schvaluje zpětvzetí žalobního návrhu na vyklizení bytu proti žalované za podmínky,

Více

28. VÝPIS Z USNESENÍ

28. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 28. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 28.03.2006 673/2006 28. ZM V s c h v a l u j e sepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Více

92. VÝPIS Z USNESENÍ

92. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 92. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2006 1/2006-92. RM V a) s c h v a l u j e organizační změnu MěÚ spočívající v navýšení jednoho pracovníka

Více

73. VÝPIS Z USNESENÍ

73. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 73. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.04.2005 398/2005 73. RM V a) bere na vě domí plnění úkolu RM 342/2005-72. RM, b) bere na vě domí plnění

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

70. VÝPIS Z USNESENÍ

70. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 70. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.03.2005 228/2005 70. RM - V a) s o u h l a s í s navrhovanou podobou knihy k 735. výročí první písemné

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07. 09. 2004 858/2004 54. RM - V s c h v a l u j e výpověď nájemní smlouvy na garáž u čp. 963, Sladkovského,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 26.03.2009 484/2009 17. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2009 včetně

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

74. VÝPIS Z USNESENÍ

74. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 74. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové ze dne 03.05.2005 447/2005 74. RM V odkládá své rozhodnutí ve věci schválení plánu oprav komunikací pro rok 2005 v předloženém

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

108. VÝPIS Z USNESENÍ

108. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 108. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11.07.2006 593/2006-108. RM - V a) bere na vě domí Zápis č. 3/2006 z Bytové komise, která se konala dne

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004 265/2004 13. ZM b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové nad

Více

59. Výpis z USNESENÍ

59. Výpis z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 59. Výpis z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27. 10. 2004 1092/2004-59. RM - V r e v o k u j e usnesení č. 1052c)/2004 58.RM a schvaluje znění tohoto

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 6. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 14.06.2007 129/2007 6. ZM V u z a v í r á v souladu s 17, odst. 5 a odst. 7, písm.

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

94. VÝPIS Z USNESENÍ

94. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 94. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.01.2006 67/2006-94. RM V a) bere na vě d o m í právní stanovisko ve věci žádosti o vydání bezdůvodného

Více

77. VÝPIS Z USNESENÍ

77. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 77. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.06.2005 642/2005 77. RM V a) akcionář bere na vě d o m í výroční zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.09.2005 928/2005 83. RM - V s c h v a l u j e ceník za užívání sportovišť na sezónu 2005/2006 ve znění

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 26.8.2015 kancelář strosty 1. (61) Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005 - dětský den s večerním posezením

Více

98. VÝPIS Z USNESENÍ

98. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.03.2006 195/2006-98. RM V a) zmocň u j e lesmistra ML iniciovat změnu ve stanovách výboru Honebního společenstva

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

85. VÝPIS Z USNESENÍ

85. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 85. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.10.2005 1047/2005 85. RM V ukládá řediteli TSm vytřídit potřebný materiál v areálu bývalých uhelných skladů

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.09.2005 556/2005 21. ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/121 včetně

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic:

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic: USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014 Rada města Čelákovic: 755. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.11 a 4.8, s vyřazením bodu

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.12.2005 1311/2005 90. RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s Dukase s.r.o. na návrh a realizaci propagační

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 03.10.2006 804/2006 115. RM V s c h v a l u j e Dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi firmou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu. OBEC LÁNOV Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 11.9. 2014, od 17:30 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva Omluven: p. Vocásková,

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

37. VÝPIS Z USNESENÍ

37. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 37. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 27.10.2015 R/667/2015-37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Operační plán zimní údržby komunikací

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 5-2010 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 29. 4. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.04.2005 337/2005 72. RM V a) bere na vě d o m í informaci o soudním sporu, b) p o t v r z u j e procesní

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 10 Ověřovatelé: Matuš Leoš Volejník

Více