19. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne / ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/ ZM, b) n e s c h v a l u j e Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemen na p.p.č. 182/1 o výměře 1050 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od Římskokatolické farnosti Děkanství Dvůr Králové nad Labem, IČO: , se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Palackého čp. 99, 483/ ZM V s c h v a l u j e bezúplatný převod darování pozemků v k.ú. Dvůr Králové n.l. od Města Dvůr Králové nad Labem, IČO: , nám. T.G.Masaryka čp. 38, pro Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Wonkova, 1142, Hradec Králové p.p.č. 705/4 o výměře 2238 m 2 p.p.č. 705/8 o výměře 275 m 2 p.p.č. 3752/2 o výměře 4507 m 2 p.p.č. 148/1 o výměře 6015 m 2 p.p.č. 858, díl i1 o výměře 381 m 2 p.p.č. 3997, díl j1 o výměře 51 m 2 p.p.č. 756/13 o výměře 627 m 2 484/ ZM V n e s c h v a l u j e prodej p.p.č. 80/1 o výměře 2544 m 2 a p.p.č. 80/2 o výměře 164 m 2 v k.ú. Sylvárov za kupní cenu 160,-Kč/m 2, 485/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2020/23 o výměře 599 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 150,-Kč/m 2 (tj ,-kč), s tím že návrh na 1

2 vklad do katastru nemovitostí bude podán po předložení kupní smlouvy ve věci nabytí části oplocení mezi p.p.č. 2013/19 a p.p.č.2020/23. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2020/25 o výměře 77 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 500,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), s tím že návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán po předložení kupní smlouvy ve věci nabytí části oplocení mezi p.p.č. 2013/19 a p.p.č. 2020/25 Vyhotovení GP a návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, c) n e s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2020/25 o výměře 77 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 500,-Kč/m 2, 486/ ZM V schvaluje směnu p.p.č.705/13 o výměře 4141 m 2 (z vlastnictví města) za ideální ½ 4534 o výměře 4556 m 2 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s tím že Město DK n/l odkoupí rozdílnou výměru pozemků o výměře 415 m 2 za 30,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí Město DK n/l. 487/ ZM V a) s c h v a l u j e nabytí ¼ podílu p.p.č o celkové výměře 51 m 2 a p.p.č. 2624/1 o celkové výměře 1513 m 2 v k.ú. Dvora Králové nad Labem, za kupní cenu 500,- Kč/m 2 (tj.6.375, ,- Kč), a ¼ podílu p.p.č o celkové výměře 51 m 2 za kupní cenu 1,- Kč/m 2 a p.p.č. 2624/1 o celkové výměře 1513 m 2 za kupní cenu 300,- Kč (tj. 13,- Kč ,- Kč). Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí bude hradit kupující, b) u k l á d á RM jednat s novými vlastníky o koupi p.p.č. 2630/1 o celkové výměře 615 m 2 a p.p.č. 2630/2 o celkové výměře 39 m 2 v k.ú. Dvora Králové nad Labem, Z: starosta T: / ZM V s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 1030/1 označené v geometrickém plánu č /2004 písm. a o výměře 13 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 ( tj 1.950,-Kč). Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit město, 489/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2660/1 o výměře 1479 m 2 a p.p.č. 4510/1 o výměře 8994 m 2, dle GP č /2005 a GP /2005, vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ,- Kč. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) s c h v a l u j e budoucí kupní smlouvu ve věci nabytí části p.p.č. 2649/1, p.p.č a p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem výstavby ČOV, za kupní cenu 180,- Kč/m 2, v předloženém znění, 490/ ZM V schvaluje nabytí části p.p.č. 79 o výměře cca 10 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, od Ing. Karla a Ivy Lankových, Komenského č.p. 28, DK n/l, za 2

3 kupní cenu 1.200,-Kč/m 2. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 491/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 1114/4 o výměře 237 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 492/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 1688/24 o výměře 807 m 2, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 310,-Kč/m 2 (tj ,- Kč). Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, 493/ ZM V schvaluje záměr prodeje předem určenému zájemci st.p.č o výměře 181 m 2 a stavby na této parcele v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ,- Kč, 494/ ZM V a) revokuje část usnesení č. 426/ ZM, ve znění: nejméně za ,- Kč, b) s c h v a l u j e prodej st.p.č. 658/3 o výměře 45 m 2, p.p.č. 1623/10 o výměře 28 m 2, p.p.č. 1623/9 o výměře 1 m 2, p.p.č.4195 o výměře 34 m 2 a p.p.č. 1569/7 o výměře 50 m 2, o celkové výměře 158 m 2, vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové, za kupní cenu ,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 495/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 1698/9 o výměře 28 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 496/ ZM V schvaluje záměr Města DK n/l prodat p.p.č. 2253/9 o výměře 1317 m 2 a p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. s minimální vyvolávací cenou 400,- Kč/m 2, 497/ ZM V n e s c h v a l u j e nabytí p.p.č o výměře 5542 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 170,- Kč/m 2, 498/ ZM V schvaluje záměr prodeje areálu bývalých uhelných skladů: st.p.č. 482/2, 483, 2161, 2162, 4816 a p.p.č. 513, 519/1 a 522/2, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, o celkové výměře m 2 dle kritérií v tomto pořadí: 1. jednoduchá studie využití území včetně textového popisu 2. termín zahájení a dokončení stavby případná etapizace stavby či staveb 3

4 3. cena za m 2 pozemku 4. akceptování návrhu kupní smlouvy včetně garancí pro město 499/ ZM V s c h v a l u j e bezúplatný převod formou Darovací smlouvy neupotřebitelného majetku města na HZS Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města podpisem 500/ ZM V a) bere na vě d o m í informaci o sepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. 21 v čp. 2954, Štefánikova, DKn/L, na základě kterého se výlučným budoucím kupujícím stává Jana Nováková. b) bere na vě d o m í informaci o sepsání Dodatku č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady na bytovou jednotku č. 21 v čp. 2954, Štefánikova, DKn/L, 501/ ZM V s c h v a l u j e sepsání Dohody o převzetí závazku plynoucího z Kupní smlouvy ze dne uzavřené na bytovou jednotku č. 22 v čp. 2960, DKn/L, s účinností od , 502/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2151/43 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2150, 2151 a st.p.č a 3062 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. K. Světlé, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2151/11 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2150, 2151 a st.p.č a 3062 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. K. Světlé, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 503/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/231 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/223 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 504/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1751/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Thámova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 505/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/13 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za 4

5 celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/24 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/23 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 506/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč 4.000,- bude uhrazeno před podpisem kupní zbytek ve výši Kč ,- formou měsíčních splátek po Kč 4.000,- po dobu 34 měsíců a navýšení KC o 10%, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny a bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek a dále schvaluje v tomto smyslu předložený návrh kupní 507/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2300/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2300/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol.. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 508/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1074/113 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 5

6 509/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 401/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 401 a st.p.č. 143 ul. Švehlova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 401/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 401 a st.p.č. 143 ul. Švehlova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 401/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 401 a st.p.č. 143 ul. Švehlova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 510/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/223 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/213 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/111 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní e) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/212 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč 3.950,- bude uhrazeno před podpisem kupní zbytek ve výši Kč ,- formou měsíčních splátek po Kč 3.000,- po dobu 29 měsíců a navýšení KC o 10%, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny a bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek a dále schvaluje v tomto smyslu předložený návrh kupní 511/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1956/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. nábř. Benešovo za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1956/25 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. nábř. Benešovo za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 6

7 c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1956/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. nábř. Benešovo za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 512/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 727/221, 222, 311 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 727 a st.p.č. 910/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. Bezručova, za celkovou kupní cenu Kč ,- (70.700, , ,-) a schvaluje předložený návrh kupní 513/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1031/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 28. října, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1031/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 28. října, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1031/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 28. října, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1031/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 28. října, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 514/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 463/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 463 a st.p.č. 165 ul. Rooseveltova za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 515/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 539/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 516/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2399/32 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/2 ul.5. května za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 517/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1157/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. Heydukova za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 7

8 518/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 125/311 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 125 a st.p.č. 389 ul. Husova za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 125/123 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 125 a st.p.č. 389 ul. Husova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 519/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1228/22 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp a st.p.č. 1219/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 520/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1031/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. 28. října v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem veřejnou dražbou s vyvolávací cenou Kč ,-, b) s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1678/23 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. nábř. Benešovo v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem veřejnou dražbou s vyvolávací cenou Kč ,-, c) s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1956/41 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. nábř. Benešovo v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem veřejnou dražbou s vyvolávací cenou stanovenou jako 80% znaleckého ocenění, 521/ ZM V a) ukonč u j e platnost usnesení ZM ze dne pod č. 374/ ZM a schvaluje vyplacení slevy 5% z kupní ceny za bytové jednotky v domě čp v ul. Bezručova jednotlivým kupujícím, b) s c h v a l u j e vyplacení slevy 5% z kupní ceny za bytové jednotky v domě č.p v ul. Štefánikova jednotlivým kupujícím, 522/ ZM V s c h v a l u j e vyplacení příspěvku v částce Kč ,- vlastníkům domu ve smyslu pravidel pro privatizaci domovního fondu v majetku města, které platily v době prodeje domu č.p v ul. Heydukova, 523/ ZM V a) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č ul. Dr. Kramáře v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po b) schvaluje záměr prodeje domu č.p. 773 se st.p.č. 948 ul. Bezručova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po 8

9 c) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č ul. Kotkova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po d) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č ul. Pod ZOO v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po e) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č ul. Pod ZOO v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po f) schvaluje záměr prodeje domu č.p. 301 se st.p.č ul. Sladkovského v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po g) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Plk. Švece v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po h) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po i) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po j) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po k) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po l) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po m) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po n) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 94 Sb. po o) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 94 Sb. po p) schvaluje záměr prodeje domu č.p. 702 se st.p.č. 867/1 v ul. 5. května v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po q) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Kollárova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po 524/ ZM V a) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje domu č.p. 83 se st.p.č. 18 v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem na nám. T. G. Masaryka, 9

10 b) z a m í t á žádost o odkoupení nemovitostí domu čp. 83 a st.p.č. 18 na nám. T. G. Masaryka, ve Dvoře Králové nad Labem za cenu Kč ,-, c) u k l á d á RM jednat s vlastníky dotčených pozemků, d) u k l á d á RM rozetapizovat stavbu rekonstrukce č.p. 83, e) ukládá RM prověřit možnost získání dotace na rekonstrukci domu č.p. 83, Z: starosta T: / ZM V a) r u š í Vyhlášku č. 2/1999 o pronájmu obecních bytů ze dne ve znění Vyhlášky č. 4/1999 ze dne a Vyhlášky č. 1/2000 ze dne ke dni , b) s c h v a l u j e Pravidla pro hospodaření s městskými byty s účinností od , 526/ ZM V bere na vě domí splnění úkolu ZM č. usnesení 417f)/ ZM, 527/ ZM V a) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje st.p.č. 807/2 o výměře 575 m 2 zbořeniště a st.p.č. 807/3 o výměře 149 m 2 se stavbou občanské vybavenosti a stavbu občanské vybavenosti na st.p.č. 807/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) ukládá RM vyřešit věcné břemeno na st.p.č. 807/2, Z: starosta T: / ZM V s c h v a l u j e Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Dvora Králové nad Labem za rok 2004 jako součást Závěrečného účtu města Dvora Králové za rok 2004, 529/ ZM V a) s c h v a l u j e závěrečný účet Města Dvůr Králové n.l. za rok 2004, b) u z a v í r á v souladu s 17 odst. 5 a odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů projednání závěrečného účtu Města Dvora Králové n/l za rok 2004 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, 530/ ZM V a) s c h v a l u j e sdělení pro představenstvo Krematoria, a.s. Jaroměř ve formě vyjádření k případnému prodeji akcií Krematoria, a.s. Jaroměř v držení Města Dvůr Králové nad Labem v negativním smyslu, b) p o v ě ř u j e starostu města vypracováním a sdělením písemné odpovědi představenstvu Krematoria, a.s. Jaroměř ve výše uvedeném smyslu, 531/ ZM V a) schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec - Středisko Domov Svatého Josefa ŽIREČ, 10

11 b) s c h v a l u j e předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Oblastní charitou Červený Kostelec - Středisko Domov Svatého Josefa ŽIREČ, c) p o v ě ř u j e starostu města podpisem této 532/ ZM V a) s c h v a l u j e příspěvek ve výši ,- Kč pro Diakonii ČCE středisko ve Dvoře Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Diakonií ČCE středisko ve Dvoře Králové nad Labem, c) p o v ě ř u j e starostu města podpisem této 533/ ZM V a) s c h v a l u j e příspěvek ve výši ,- Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Dvůr Králové nad Labem, c) p o v ě ř u j e starostu města podpisem této 534/ ZM V s c h v a l u j e návrh zadání změny č. 6 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem, 535/ ZM V schvaluje pořízení změny č. 7 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem se záměrem umožnění výstavby prodejny LIDL se současnou úpravou autobusového nádraží (částečně pro přilehlé parkoviště a částečně pro nový terminál autobusové dopravy včetně zázemí), 536/ ZM V s c h v a l u j e, aby ve změně č. 7 územního plánu města byly prověřeny alternativní možnosti napojení průmyslové zóny ve směru na Zboží na vodu a elektrickou energii, 537/ ZM V a) s c h v a l u j e předloženou smlouvu mezi Východočeskou energetikou, a. s., Sladkovského 215, Hradec Králové, a Městem Dvůr Králové n/l o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) ve výši ,- Kč z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem ze dne , b) p o v ě ř u j e starostu města k podpisu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem ze dne mezi Východočeskou energetikou, a. s., Sladkovského 215, Hradec Králové, a Městem Dvůr Králové n/l, 538/ ZM V a) b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o stavu připravenosti k realizaci stavby: Úpravy parteru náměstí Odboje ve Dvoře Králové nad Labem, 11

12 b) s c h v a l u j e dopracování stávající projektové dokumentace ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, pro vydání nového územního rozhodnutí a nového stavebního povolení, c) u k l á d á RM zadat dopracování PD s úpravou rozšíření parkovacích míst o cca 5, pro zadání stavby dle zákona č. 40/2004 Sb. (Zákon o veřejných zakázkách) u autora původní projektové dokumentace, tj. ATELIER Zídka, Plocek, Misík, architekt. kancelář, spol. s r.o., Jižní 870, Hradec Králové, Z: starosta T: neprodleně d) z p l n o m o c ň u j e starostu města k podpisu nové SOD na dopracování PD o úpravy nutné pro vypsání výběrového řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., s úpravou dispozice, s firmou ATELIER Zídka, Plocek, Misík, architekt. kancelář, spol. s r.o., Jižní 870, Hradec Králové za navrženou částku ,- Kč vč. DPH, 539/ ZM V vyjadř u j e podporu přejmenování ZOO Dvůr Králové nad Labem na ZOO Safari Josefa Vágnera Dvůr Králové nad Labem, 540/ ZM V n e s c h v a l u j e prominutí poplatku z prodlení a trvá na vymáhání dlužné částky dalšími formami výkonu rozhodnutí, 541/ ZM V nesouhlasí se splácením dlužné částky nájemného ve výši ,50,- Kč a poplatku z prodlení z dlužného nájemného ve výši ,- Kč ke dni a trvá na vymáhání dlužné částky dalšími formami výkonu rozhodnutí, 542/ ZM V nesouhlasí se splácením dlužné částky nájemného ve výši ,- Kč a poplatku z prodlení z dlužného nájemného ve výši ,- Kč ke dni a trvá na vymáhání dlužné částky dalšími formami výkonu rozhodnutí, 543/ ZM V n e s c h v a l u j e poskytnutí nevratné finanční výpomoci na opravu kanalizační přípojky k domu čp. 107, ul. Palackého, Dvůr Králové n/l, 544/ ZM V schvaluje OZV č. 6/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, 545/ ZM V bere na vě d o m í informaci o podaných žádostech o dotace a granty pro Město Dvůr Králové n/l, 12

13 546/ ZM V s c h v a l u j e dodatek č. 2 Zřizovací listiny Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové n/l, kterým se vydává s účinností od úplné znění Zřizovací listiny Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové n/l ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , 547/ ZM V s c h v a l u j e dodatek č. 3 Zřizovací listiny Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, kterým se vydává s účinností od úplné znění Zřizovací listiny Městského muzea ve Dvoře Králové n/l ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne , 548/ ZM V a) n e s c h v a l u j e prominutí dluhu ve výši ,- Kč vůči ČR Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, b) schvaluje uzavření dohody o úhradě pohledávky v měsíčních splátkách ve výši 500,- Kč, 549/ ZM V s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku Města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2005, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky, 550/ ZM V b e r e n a v ě d o m í korespondenci adresovanou zastupitelstvu za období od minulého jednání, 551/ ZM V bere na vě d o m í zápis z finančního výboru ze dne , 552/ ZM V bere na vě d o m í zápis z jednání kontrolního výboru ze dne , 553/ ZM V vyhrazuje si právo schválit návrh dohody mezi vlastníkem ČOV a Městem Dvůr Králové n/l jako vlastníkem kanalizace města. Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 13

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.03.2005 275/2005 71. RM V schvaluje pořádání tréninkového hokejového campu v termínu od 10.07.2005 do

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004 265/2004 13. ZM b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové nad

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

74. VÝPIS Z USNESENÍ

74. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 74. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové ze dne 03.05.2005 447/2005 74. RM V odkládá své rozhodnutí ve věci schválení plánu oprav komunikací pro rok 2005 v předloženém

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

94. VÝPIS Z USNESENÍ

94. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 94. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.01.2006 67/2006-94. RM V a) bere na vě d o m í právní stanovisko ve věci žádosti o vydání bezdůvodného

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.09.2005 928/2005 83. RM - V s c h v a l u j e ceník za užívání sportovišť na sezónu 2005/2006 ve znění

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.09.2005 556/2005 21. ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/121 včetně

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 26.8.2015 kancelář strosty 1. (61) Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005 - dětský den s večerním posezením

Více

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu. OBEC LÁNOV Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 11.9. 2014, od 17:30 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva Omluven: p. Vocásková,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 5-2010 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 29. 4. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

37. VÝPIS Z USNESENÍ

37. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 37. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 27.10.2015 R/667/2015-37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Operační plán zimní údržby komunikací

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 10 Ověřovatelé: Matuš Leoš Volejník

Více

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu (tisk R/926 a R/926A)

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu (tisk R/926 a R/926A) U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Kojetína, konané dne 25. března 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

39. VÝPIS Z USNESENÍ

39. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 39. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.02.2008 127/2008 39. RM - V a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.45 hod Omluveni : p.libor

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Znění dopisu pro hejtmana JmK ohledně žádosti o okamžitou revokaci usnesení

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12.

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 XV./1.- 3. 1. Rozšíření programu zasedání o bod č. XV/13. Změna č. 1 Územního plánu Hladké Životice

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 7. řádné jednání Rady města, konané dne 19.3.2014 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.06.2010 R/587/2010-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem V s ukončením smlouvy na servis tiskových

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Niedermertl, Židuliaková, Dušek,

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ:

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ: Příloha USNESENÍ z 25. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 23. dubna 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Závěrečný účet

Více