19. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne / ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/ ZM, b) n e s c h v a l u j e Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemen na p.p.č. 182/1 o výměře 1050 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od Římskokatolické farnosti Děkanství Dvůr Králové nad Labem, IČO: , se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Palackého čp. 99, 483/ ZM V s c h v a l u j e bezúplatný převod darování pozemků v k.ú. Dvůr Králové n.l. od Města Dvůr Králové nad Labem, IČO: , nám. T.G.Masaryka čp. 38, pro Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Wonkova, 1142, Hradec Králové p.p.č. 705/4 o výměře 2238 m 2 p.p.č. 705/8 o výměře 275 m 2 p.p.č. 3752/2 o výměře 4507 m 2 p.p.č. 148/1 o výměře 6015 m 2 p.p.č. 858, díl i1 o výměře 381 m 2 p.p.č. 3997, díl j1 o výměře 51 m 2 p.p.č. 756/13 o výměře 627 m 2 484/ ZM V n e s c h v a l u j e prodej p.p.č. 80/1 o výměře 2544 m 2 a p.p.č. 80/2 o výměře 164 m 2 v k.ú. Sylvárov za kupní cenu 160,-Kč/m 2, 485/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2020/23 o výměře 599 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 150,-Kč/m 2 (tj ,-kč), s tím že návrh na 1

2 vklad do katastru nemovitostí bude podán po předložení kupní smlouvy ve věci nabytí části oplocení mezi p.p.č. 2013/19 a p.p.č.2020/23. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2020/25 o výměře 77 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 500,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), s tím že návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán po předložení kupní smlouvy ve věci nabytí části oplocení mezi p.p.č. 2013/19 a p.p.č. 2020/25 Vyhotovení GP a návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, c) n e s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2020/25 o výměře 77 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 500,-Kč/m 2, 486/ ZM V schvaluje směnu p.p.č.705/13 o výměře 4141 m 2 (z vlastnictví města) za ideální ½ 4534 o výměře 4556 m 2 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, s tím že Město DK n/l odkoupí rozdílnou výměru pozemků o výměře 415 m 2 za 30,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí Město DK n/l. 487/ ZM V a) s c h v a l u j e nabytí ¼ podílu p.p.č o celkové výměře 51 m 2 a p.p.č. 2624/1 o celkové výměře 1513 m 2 v k.ú. Dvora Králové nad Labem, za kupní cenu 500,- Kč/m 2 (tj.6.375, ,- Kč), a ¼ podílu p.p.č o celkové výměře 51 m 2 za kupní cenu 1,- Kč/m 2 a p.p.č. 2624/1 o celkové výměře 1513 m 2 za kupní cenu 300,- Kč (tj. 13,- Kč ,- Kč). Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí bude hradit kupující, b) u k l á d á RM jednat s novými vlastníky o koupi p.p.č. 2630/1 o celkové výměře 615 m 2 a p.p.č. 2630/2 o celkové výměře 39 m 2 v k.ú. Dvora Králové nad Labem, Z: starosta T: / ZM V s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 1030/1 označené v geometrickém plánu č /2004 písm. a o výměře 13 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 ( tj 1.950,-Kč). Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit město, 489/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej p.p.č. 2660/1 o výměře 1479 m 2 a p.p.č. 4510/1 o výměře 8994 m 2, dle GP č /2005 a GP /2005, vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ,- Kč. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) s c h v a l u j e budoucí kupní smlouvu ve věci nabytí části p.p.č. 2649/1, p.p.č a p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za účelem výstavby ČOV, za kupní cenu 180,- Kč/m 2, v předloženém znění, 490/ ZM V schvaluje nabytí části p.p.č. 79 o výměře cca 10 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, od Ing. Karla a Ivy Lankových, Komenského č.p. 28, DK n/l, za 2

3 kupní cenu 1.200,-Kč/m 2. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 491/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 1114/4 o výměře 237 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 492/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 1688/24 o výměře 807 m 2, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 310,-Kč/m 2 (tj ,- Kč). Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, 493/ ZM V schvaluje záměr prodeje předem určenému zájemci st.p.č o výměře 181 m 2 a stavby na této parcele v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ,- Kč, 494/ ZM V a) revokuje část usnesení č. 426/ ZM, ve znění: nejméně za ,- Kč, b) s c h v a l u j e prodej st.p.č. 658/3 o výměře 45 m 2, p.p.č. 1623/10 o výměře 28 m 2, p.p.č. 1623/9 o výměře 1 m 2, p.p.č.4195 o výměře 34 m 2 a p.p.č. 1569/7 o výměře 50 m 2, o celkové výměře 158 m 2, vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové, za kupní cenu ,- Kč. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 495/ ZM V s c h v a l u j e prodej p.p.č. 1698/9 o výměře 28 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, 496/ ZM V schvaluje záměr Města DK n/l prodat p.p.č. 2253/9 o výměře 1317 m 2 a p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. s minimální vyvolávací cenou 400,- Kč/m 2, 497/ ZM V n e s c h v a l u j e nabytí p.p.č o výměře 5542 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 170,- Kč/m 2, 498/ ZM V schvaluje záměr prodeje areálu bývalých uhelných skladů: st.p.č. 482/2, 483, 2161, 2162, 4816 a p.p.č. 513, 519/1 a 522/2, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, o celkové výměře m 2 dle kritérií v tomto pořadí: 1. jednoduchá studie využití území včetně textového popisu 2. termín zahájení a dokončení stavby případná etapizace stavby či staveb 3

4 3. cena za m 2 pozemku 4. akceptování návrhu kupní smlouvy včetně garancí pro město 499/ ZM V s c h v a l u j e bezúplatný převod formou Darovací smlouvy neupotřebitelného majetku města na HZS Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města podpisem 500/ ZM V a) bere na vě d o m í informaci o sepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. 21 v čp. 2954, Štefánikova, DKn/L, na základě kterého se výlučným budoucím kupujícím stává Jana Nováková. b) bere na vě d o m í informaci o sepsání Dodatku č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady na bytovou jednotku č. 21 v čp. 2954, Štefánikova, DKn/L, 501/ ZM V s c h v a l u j e sepsání Dohody o převzetí závazku plynoucího z Kupní smlouvy ze dne uzavřené na bytovou jednotku č. 22 v čp. 2960, DKn/L, s účinností od , 502/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2151/43 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2150, 2151 a st.p.č a 3062 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. K. Světlé, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2151/11 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2150, 2151 a st.p.č a 3062 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. K. Světlé, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 503/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/231 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/223 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 504/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1751/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Thámova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 505/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/13 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za 4

5 celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/24 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 352/23 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 352 a st.p.č. 855/1 ul. Riegrova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 506/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2297/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč 4.000,- bude uhrazeno před podpisem kupní zbytek ve výši Kč ,- formou měsíčních splátek po Kč 4.000,- po dobu 34 měsíců a navýšení KC o 10%, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny a bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek a dále schvaluje v tomto smyslu předložený návrh kupní 507/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2300/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2300/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol.. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 508/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1074/113 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 5

6 509/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 401/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 401 a st.p.č. 143 ul. Švehlova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 401/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 401 a st.p.č. 143 ul. Švehlova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 401/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 401 a st.p.č. 143 ul. Švehlova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 510/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/223 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/213 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/111 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní e) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/212 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů, za kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč 3.950,- bude uhrazeno před podpisem kupní zbytek ve výši Kč ,- formou měsíčních splátek po Kč 3.000,- po dobu 29 měsíců a navýšení KC o 10%, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny a bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek a dále schvaluje v tomto smyslu předložený návrh kupní 511/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1956/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. nábř. Benešovo za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1956/25 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. nábř. Benešovo za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 6

7 c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1956/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. nábř. Benešovo za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 512/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 727/221, 222, 311 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 727 a st.p.č. 910/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. Bezručova, za celkovou kupní cenu Kč ,- (70.700, , ,-) a schvaluje předložený návrh kupní 513/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1031/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 28. října, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1031/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 28. října, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1031/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 28. října, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní d) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1031/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. 28. října, za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 514/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 463/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 463 a st.p.č. 165 ul. Rooseveltova za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 515/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 539/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 516/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2399/32 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/2 ul.5. května za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 517/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1157/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. Heydukova za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 7

8 518/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 125/311 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 125 a st.p.č. 389 ul. Husova za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 125/123 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 125 a st.p.č. 389 ul. Husova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh kupní 519/ ZM V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1228/22 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp a st.p.č. 1219/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní 520/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1031/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. 28. října v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem veřejnou dražbou s vyvolávací cenou Kč ,-, b) s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1678/23 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. nábř. Benešovo v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem veřejnou dražbou s vyvolávací cenou Kč ,-, c) s c h v a l u j e prodej volné bytové jednotky č. 1956/41 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. nábř. Benešovo v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem veřejnou dražbou s vyvolávací cenou stanovenou jako 80% znaleckého ocenění, 521/ ZM V a) ukonč u j e platnost usnesení ZM ze dne pod č. 374/ ZM a schvaluje vyplacení slevy 5% z kupní ceny za bytové jednotky v domě čp v ul. Bezručova jednotlivým kupujícím, b) s c h v a l u j e vyplacení slevy 5% z kupní ceny za bytové jednotky v domě č.p v ul. Štefánikova jednotlivým kupujícím, 522/ ZM V s c h v a l u j e vyplacení příspěvku v částce Kč ,- vlastníkům domu ve smyslu pravidel pro privatizaci domovního fondu v majetku města, které platily v době prodeje domu č.p v ul. Heydukova, 523/ ZM V a) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č ul. Dr. Kramáře v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po b) schvaluje záměr prodeje domu č.p. 773 se st.p.č. 948 ul. Bezručova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po 8

9 c) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č ul. Kotkova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po d) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č ul. Pod ZOO v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po e) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č ul. Pod ZOO v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po f) schvaluje záměr prodeje domu č.p. 301 se st.p.č ul. Sladkovského v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po g) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Plk. Švece v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po h) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po i) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po j) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po k) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po l) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po m) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po n) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 94 Sb. po o) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Štefánikova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 94 Sb. po p) schvaluje záměr prodeje domu č.p. 702 se st.p.č. 867/1 v ul. 5. května v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po q) schvaluje záměr prodeje domu č.p se st.p.č v ul. Kollárova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po 524/ ZM V a) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje domu č.p. 83 se st.p.č. 18 v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem na nám. T. G. Masaryka, 9

10 b) z a m í t á žádost o odkoupení nemovitostí domu čp. 83 a st.p.č. 18 na nám. T. G. Masaryka, ve Dvoře Králové nad Labem za cenu Kč ,-, c) u k l á d á RM jednat s vlastníky dotčených pozemků, d) u k l á d á RM rozetapizovat stavbu rekonstrukce č.p. 83, e) ukládá RM prověřit možnost získání dotace na rekonstrukci domu č.p. 83, Z: starosta T: / ZM V a) r u š í Vyhlášku č. 2/1999 o pronájmu obecních bytů ze dne ve znění Vyhlášky č. 4/1999 ze dne a Vyhlášky č. 1/2000 ze dne ke dni , b) s c h v a l u j e Pravidla pro hospodaření s městskými byty s účinností od , 526/ ZM V bere na vě domí splnění úkolu ZM č. usnesení 417f)/ ZM, 527/ ZM V a) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje st.p.č. 807/2 o výměře 575 m 2 zbořeniště a st.p.č. 807/3 o výměře 149 m 2 se stavbou občanské vybavenosti a stavbu občanské vybavenosti na st.p.č. 807/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) ukládá RM vyřešit věcné břemeno na st.p.č. 807/2, Z: starosta T: / ZM V s c h v a l u j e Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Dvora Králové nad Labem za rok 2004 jako součást Závěrečného účtu města Dvora Králové za rok 2004, 529/ ZM V a) s c h v a l u j e závěrečný účet Města Dvůr Králové n.l. za rok 2004, b) u z a v í r á v souladu s 17 odst. 5 a odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů projednání závěrečného účtu Města Dvora Králové n/l za rok 2004 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, 530/ ZM V a) s c h v a l u j e sdělení pro představenstvo Krematoria, a.s. Jaroměř ve formě vyjádření k případnému prodeji akcií Krematoria, a.s. Jaroměř v držení Města Dvůr Králové nad Labem v negativním smyslu, b) p o v ě ř u j e starostu města vypracováním a sdělením písemné odpovědi představenstvu Krematoria, a.s. Jaroměř ve výše uvedeném smyslu, 531/ ZM V a) schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec - Středisko Domov Svatého Josefa ŽIREČ, 10

11 b) s c h v a l u j e předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Oblastní charitou Červený Kostelec - Středisko Domov Svatého Josefa ŽIREČ, c) p o v ě ř u j e starostu města podpisem této 532/ ZM V a) s c h v a l u j e příspěvek ve výši ,- Kč pro Diakonii ČCE středisko ve Dvoře Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Diakonií ČCE středisko ve Dvoře Králové nad Labem, c) p o v ě ř u j e starostu města podpisem této 533/ ZM V a) s c h v a l u j e příspěvek ve výši ,- Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Dvůr Králové nad Labem, c) p o v ě ř u j e starostu města podpisem této 534/ ZM V s c h v a l u j e návrh zadání změny č. 6 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem, 535/ ZM V schvaluje pořízení změny č. 7 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem se záměrem umožnění výstavby prodejny LIDL se současnou úpravou autobusového nádraží (částečně pro přilehlé parkoviště a částečně pro nový terminál autobusové dopravy včetně zázemí), 536/ ZM V s c h v a l u j e, aby ve změně č. 7 územního plánu města byly prověřeny alternativní možnosti napojení průmyslové zóny ve směru na Zboží na vodu a elektrickou energii, 537/ ZM V a) s c h v a l u j e předloženou smlouvu mezi Východočeskou energetikou, a. s., Sladkovského 215, Hradec Králové, a Městem Dvůr Králové n/l o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) ve výši ,- Kč z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem ze dne , b) p o v ě ř u j e starostu města k podpisu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem ze dne mezi Východočeskou energetikou, a. s., Sladkovského 215, Hradec Králové, a Městem Dvůr Králové n/l, 538/ ZM V a) b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o stavu připravenosti k realizaci stavby: Úpravy parteru náměstí Odboje ve Dvoře Králové nad Labem, 11

12 b) s c h v a l u j e dopracování stávající projektové dokumentace ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, pro vydání nového územního rozhodnutí a nového stavebního povolení, c) u k l á d á RM zadat dopracování PD s úpravou rozšíření parkovacích míst o cca 5, pro zadání stavby dle zákona č. 40/2004 Sb. (Zákon o veřejných zakázkách) u autora původní projektové dokumentace, tj. ATELIER Zídka, Plocek, Misík, architekt. kancelář, spol. s r.o., Jižní 870, Hradec Králové, Z: starosta T: neprodleně d) z p l n o m o c ň u j e starostu města k podpisu nové SOD na dopracování PD o úpravy nutné pro vypsání výběrového řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., s úpravou dispozice, s firmou ATELIER Zídka, Plocek, Misík, architekt. kancelář, spol. s r.o., Jižní 870, Hradec Králové za navrženou částku ,- Kč vč. DPH, 539/ ZM V vyjadř u j e podporu přejmenování ZOO Dvůr Králové nad Labem na ZOO Safari Josefa Vágnera Dvůr Králové nad Labem, 540/ ZM V n e s c h v a l u j e prominutí poplatku z prodlení a trvá na vymáhání dlužné částky dalšími formami výkonu rozhodnutí, 541/ ZM V nesouhlasí se splácením dlužné částky nájemného ve výši ,50,- Kč a poplatku z prodlení z dlužného nájemného ve výši ,- Kč ke dni a trvá na vymáhání dlužné částky dalšími formami výkonu rozhodnutí, 542/ ZM V nesouhlasí se splácením dlužné částky nájemného ve výši ,- Kč a poplatku z prodlení z dlužného nájemného ve výši ,- Kč ke dni a trvá na vymáhání dlužné částky dalšími formami výkonu rozhodnutí, 543/ ZM V n e s c h v a l u j e poskytnutí nevratné finanční výpomoci na opravu kanalizační přípojky k domu čp. 107, ul. Palackého, Dvůr Králové n/l, 544/ ZM V schvaluje OZV č. 6/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, 545/ ZM V bere na vě d o m í informaci o podaných žádostech o dotace a granty pro Město Dvůr Králové n/l, 12

13 546/ ZM V s c h v a l u j e dodatek č. 2 Zřizovací listiny Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové n/l, kterým se vydává s účinností od úplné znění Zřizovací listiny Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové n/l ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , 547/ ZM V s c h v a l u j e dodatek č. 3 Zřizovací listiny Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, kterým se vydává s účinností od úplné znění Zřizovací listiny Městského muzea ve Dvoře Králové n/l ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne , 548/ ZM V a) n e s c h v a l u j e prominutí dluhu ve výši ,- Kč vůči ČR Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, b) schvaluje uzavření dohody o úhradě pohledávky v měsíčních splátkách ve výši 500,- Kč, 549/ ZM V s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku Města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2005, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky, 550/ ZM V b e r e n a v ě d o m í korespondenci adresovanou zastupitelstvu za období od minulého jednání, 551/ ZM V bere na vě d o m í zápis z finančního výboru ze dne , 552/ ZM V bere na vě d o m í zápis z jednání kontrolního výboru ze dne , 553/ ZM V vyhrazuje si právo schválit návrh dohody mezi vlastníkem ČOV a Městem Dvůr Králové n/l jako vlastníkem kanalizace města. Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 13

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 1157/2004 61. RM - V a) souhlasí s navrhovanou podobou knihy k 735. výročí první písemné zmínky

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti

Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti NÁVRH Příloha č. 3 usn. RM17 č. 17/239/VIII/2014 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti Město Česká Skalice vybudovalo v rámci stavby Odkanalizování aglomerace Česká Skalice páteřní kanalizační

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.22/2012 konaného dne 5. 11. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.mňuk od 15.35 hod. Omluveni : p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více