Ebola reakce České republiky. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ebola reakce České republiky. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D."

Transkript

1 Ebola reakce České republiky MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 10.Kongres Medicína katastrof Brno

2 Etiologicky, epidemiologicky a klinicky heterogenní skupina infekčních nemocí se společnými jmenovateli: vysoká úmrtnost (10-90 %) vysoká míra transmisivity vysoká míra vnímavosti populace limitované možnosti: prevence diagnostiky léčby

3 1. turistika 2. migrace obyvatel z důvodů pracovních a sociálně-politických 3. mise: vojenské, humanitární, výzkumné 4. dovoz exotických zvířat (především nelegální) 5. bioterorizmus

4 Virové hemoragické horečky Žádné riziko: Žlutá zimnice, Dengue, Rift valley, Kyasanur, Omsk (arbovirózy), Hantavirózy Nízké riziko: Lassa, jihoamerické arenavirózy Nového světa Vysoké riziko: Široká škála rizika mezilidského přenosu Ebola, Marburg, Krymžsko-konžská hemoragická horečka

5 vysoce nakažlivá virová hemoragická horečka s endemickým výskytem vázaným na africké deštné pralesy u indexových případů inkubační doba 1-2 týdny (2 21 dní) necharakteristické první příznaky (horečka, zimnice, malátnost, bolesti svalů) velice těžký klinický průběh s krvácivými projevy, horečka 38,6 C, intenzivní bolesti hlavy, průjem, zvracení, bolesti břicha, krvácení do kůže nebo podlitiny, vnitřní krvácení vysoká smrtnost (53-88 %)

6 původce RNA virus z čeledi Filoviridae 5 druhů viru Ebola nazvaných dle místa izolace: Bundibugyo (Uganda), Sudan, Zaire, Reston (Filipíny, Čína), Taï Forest (Pobřeží Slonoviny) virus v laboratorních podmínkách vyžaduje práci v režimu BSL-4

7 rezervoárem viru jsou pravděpodobně netopýři (čeleď kaloňovitých - Pteropodidae, živících se ovocem) a jiná infikovaná zvířata nebyl popsán přenos původce od nakažené osoby v inkubační době nebyl prokázán přenos viru vzduchem vysoké riziko mezilidského přenosu krví, tělními tekutinami (včetně slin, potu, mateřského mléka, spermatu), tkáněmi a orgány nakažené osoby s rozvinutým onemocněním v endemických oblastech jsou rizikovými především: výkony ve zdravotnických zařízeních rituální úkony při pohřbívání manipulace se zvířaty uhynulými v deštných pralesích konzumace masa zvířat z buše

8

9 první případ: 1976 v Zaire (dnes DRK) ve vesnici Yumbuku nedaleko řeky Ebola do roku 2014 celkem 24 epidemií s 2394 nemocnými včetně 1582 úmrtí všechny epidemie u lidí pouze na území Afriky případy v Evropě do roku 2014: 1x laboratorní nákaza (Anglie), 1x zjištěno onemocnění u opic (Itálie)

10 Historicky první epidemie Eboly na území západní Afriky Postižené země: Guinea, Libérie, Sierra Leone, Nigérie, Senegal, Mali

11

12 STÁT PŘÍPADY (potvrzené, suspektní, pravděpodobné) ÚMRTÍ SMRTNOST (%) Španělsko Senegal Mali USA Nigérie Guinea S. Leone Libérie Celkem

13

14

15 Počty registrovaných případů v zemích s iniciálním případem (případy) a s lokalizovaným přenosem Eboly Nigérie: 20 případů, z toho 8 úmrtí epidemie ukončena Senegal: 1 případ sledování kontaktů ukončeno Mali: 8 případů, z toho 6 úmrtí sledováno ukončeno USA: 4 případy, z toho 1 úmrtí sledování kontaktů ukončeno Španělsko: 1 případ, uzdraven sledování kontaktů ukončeno Velká Británie: dne potvrdila 1 případ Eboly u zdravotní sestry pracující v S. Leone (řádný přílet do VB) dne nahlásila medicínskou evakuaci zpět do země u vojenského zdravotnického pracovníkaobčana VB, který se poranil o jehlu při ošetřování nemocného Ebolou v S. Leone.

16 Systém připravenosti na řešení VNN v ČR východiska = realizační opatření podle usnesení vlády ze dne č. 785, které řeší implementaci Mezinárodních zdravotnických předpisů z rok 2005 realizační opatření jsou upravena dle výsledků jednání mezirezortní pracovní skupiny realizační opatření jsou rozpracována do podmínek krajů koordinace rozpracování je v gesci ředitelů krajských hygienických stanic komunikační platforma pro mezioborovou spolupráci při implementaci realizačních opatření = krajské epidemiologické komise

17 Systém připravenosti na řešení VNN (1) Postupy upravené součinnostními dohodami k zajištění neprodleného předání informací o mimořádných situacích podléhajících režimu MZP 2005 národnímu kontaktnímu místu: 1. ze vstupního místa pro leteckou dopravu 2. při aktivaci vybraných pozemních přechodů 3. v souvislosti s lodní dopravou 4. v případě radiačních hrozeb s možnými mezinárodními dopady 5. v případě chemických hrozeb s možnými mezinárodními dopady Postup upravený součinnostní dohodou k zajištění transportu vzorků biologického materiálu k detekci původců vysoce nakažlivých nemocí, pro kterou nejsou v ČR kapacity, do zahraničí (silami a prostředky MO)

18 Systém připravenosti na řešení VNN (2) Postup upravený smlouvou o laboratorním vyšetřování vzorků biologického materiálu k detekci původců vysoce nakažlivých nemocí, pro kterou nejsou v ČR kapacity, v zahraničí (smluvním stranami jsou Státní zdravotní ústav a Institut Roberta Kocha v Berlíně)

19 Systém připravenosti na řešení VNN (3) Činnosti upravené Směrnicí pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající MZP 2005 v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci: 1. ve zdravotnickém zařízení 2. na palubě letadla přistávajícího na letišti Ruzyně Vzít v úvahu mj. i skutečnost, že: ne každý pacient s VNN bude schopný převozu na Bulovku ne každé letadlo bezpodmínečně přistane v Praze, statut mezinárodního letiště je v Karlových Varech, Pardubicích, Ostravě, Brně

20 Algoritmus základních činností při stanovení podezření na VNN (na základě spolupráce lékaře prvního kontaktu a epidemiologa) Aktivace systému k zahájení komplexu opatření s cílem zamezit dalšímu šíření nákazy: transport izolace adekvátní vyšetření adekvátní léčba protiepidemická opatření v ohnisku nákazy

21 Postup při odhadu rizika u pacienta s podezřením na Ebolu

22 POBÝVAL JSTE V POSLEDNÍCH 3 TÝDNECH V ZEMI, KDE PROBÍHÁ EPIDEMIE EBOLY? ANO NE MÁTE HOREČKU NEBO MĚL JSTE HOREČKU V POSLEDNÍCH 24 HODINÁCH A PŘÍZNAKY (BOLEST HLAVY, BOLEST SVALŮ, PRŮJEM, ZVRACENÍ, BOLEST BŘICHA NEBO ŽALUDKU), KTERÉ BY MOHLY UKAZOVAT NA ONEMOCNĚNÍ EBOLOU? ANO NE ZAČNI POSTUPOVAT DLE SMĚRNICE MOŽNÝ KONTAKT ASYMPTOMATICKÝ PŘÍPAD

23 ANO NE 1. Došlo v uplynulých 21 dnech k poranění kůže nebo porušení integrity kůže (například bodnutí jehlou) nebo slizniční expozice krví nebo tělesným tekutinám nemocného s POTVRZENOU NÁKAZOU virem Ebola? 2. Došlo v uplynulých 21 dnech k přímému kožnímu kontaktu nebo kontaktu s krví nebo tělesnými tekutinami nemocného s POTVRZENOU NÁKAZOU virem Ebola bez odpovídajících OO(P)P? 3. Pracoval/a jste v uplynulých 21 dnech v laboratoři při zpracování krve nebo tělesných tekutin od nemocného s POTVRZENOU NÁKAZOU virem Ebola bez odpovídajících OOPP nebo standardních preventivních opatření zajišťujících biologickou bezpečnost? 4. Účastnil/a jste se v uplynulých 21 dnech pohřebních rituálů zahrnující přímý kontakt s lidskými ostatky v oblastech, kde probíhá epidemie Eboly, bez odpovídajících OO(P)P? POKRAČUJ DLE SMĚRNICE VYSOKÉ RIZIKO ANO K JAKÉKOLI OTÁZCE NE

24 1. Byla Vám nařízena nějaká protiepidemická opatření v zemi s výskytem Eboly? 2. Pohyboval/a jste se v oblasti, kde je hlášen výskyt onemocnění Ebolou? 3. Byla Vám nařízena nějaká protiepidemická opatření v souvislosti s Vaším cestováním do ČR? 4. Byl/a jste v úzkém kontaktu s osobou, která onemocněla Ebolou (doma nebo ve zdravotnictví)? 5. Byl/a jste ošetřen/a v jakémkoliv zdravotnickém zařízení v zemi s výskytem Eboly? 6. Měl/a jste pohlavní styk s nemocným s potvrzenou Ebolou nebo osobou, která se uzdravila z onemocnění Ebolou? 7. Jedl/a jste maso z buše, či primátů anebo ovoce, které mohlo být kontaminované močí a trusem netopýrů? 8. Přišel/a jste do kontaktu s živými či mrtvými zvířaty? 9. Byl/a jste v kontaktu s opicemi? ANO K JAKÉKOLI OTÁZCE NÍZKÉ RIZIKO NE NEZNÁMÉ RIZIKO

25 Možné varianty posouzení rizika u Eboly a navazující opatření Riziko Nízké Vysoké Postup Karanténa v místě pobytu (přechodného pobytu, kolej, vlastní byt) měření tělesné teploty samotnou osobou 2x denně, hlášení výsledků měření teploty denně OOVZ, po dobu 21 dní od opuštění země s výskytem Eboly. Ve výjimečných případech karanténa na spádovém infekčním oddělení. Karanténa na infekčním oddělení v Nemocnici Na Bulovce 21 dní od opuštění země s výskytem Eboly. V případě neznámého rizika osoba poskytne informace, neomezuje se jeho pohyb, upozorní se, že má sledovat svůj zdravotní stav po dobu 21 dní od opuštění země s výskytem Eboly.

26 Pohotovost a aktivace systému WHO vyhlásila Ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu zvýšená pohotovost systému v 5 podezřelých případech systém aktivován, byla ověřena akceschopnost systému podle přijatých Směrnic (2x v hl. m. Praze, po jednom případu v Pardubickém, Karlovarském a Olomouckém kraji)

27 denní monitoring vývoje epidemiologické situace ve světě denní monitoring vývoje epidemiologické situace v ČR prověření letecké dostupnosti postižených destinací (spolupráce s Řízením letového provozu, s. p.) prověření aktuálního pobytu ČS občanů v postižených destinacích (spolupráce s MZV, MPO, ambasádou v Akkře, Lékaři bez hranic) prověření počtů zahraničních studentů v ČR dle destinace původu (spolupráce s MŠMT, KHS)

28 informace pro vládu porady s odpovědnými pracovníky krajských hygienických stanic Metodické vedení poskytovatelů zdravotnických služeb doporučení hlavního hygienika ČR pro posádky letadel publikováno na webu Řízení leteckého provozu, s. p. Letecké informační služby účast na jednáních Výboru pro zdravotní bezpečnost EU informační letáky na mezinárodních letištích a na vysokých školách tiskové konference aktualizace informací na webu MZ

29 opakovaná jednání Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR (ÚEK) prověření akceschopnosti rezortů - cvičení postup při aktivaci systému při podezření na VNN v ordinaci a na letišti, možnosti repatriace opatření u celní správy postup při distribuci informačních letáků propojení aktivace a chodu civilního systému s činností CBO Těchonín identifikace osob v letecké dopravě - příletové karty zajištění informovanosti ambasád humanitární pomoc složení a logistika

30 Vysoká škola Fakulta Počet studentů Země původu Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta Plzeň 2 České vysoké učení Fakulta jaderná a fyzikálně technické v Praze inženýrská 1 Česká zemědělská Provozně ekonomická fakulta 1 univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství 1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta 1 Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a 1 práva, a. s. Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta 3 Česká zemědělská Provozně ekonomická fakulta 1 univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství 1 CELKEM 12 Guinea 7 Sierra Leone 5

31 Vysoká škola Fakulta Počet studentů Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta lékařská fakulta 2 Lékařská fakulta Hradec Králové 3 Farmaceutická fakulta Hradec Králové 1 Fakulta sociálních věd 1 Pedagogická fakulta 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta 2 Masarykova univerzita Lékařská fakulta 11 Lékařská fakulta 1 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta 3 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Farmaceutická fakulta 2 Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta 1 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu 1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní 1 Fakulta elektrotechnická 2 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská 2 Univerzita T. Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně 1 Provozně ekonomická fakulta 6 Česká zemědělská univerzita v Praze* Fakulta životního prostředí 3 Fakulta tropického zemědělství 5 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta 2 Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. 4 CELKEM 67

32

33 výstupní skríning v Guineji, Libérii a Sieře Leone hodnocen jako málo účinný nedohledatelný počet osob migrujících mezi postiženými zeměmi a ČR existence signálů o hrozbě bioterorizmu

34

35 Lokalizace pracoviště OOVZ na Letišti Václava Havla Praha

36

37

38 počet karet počet karet Zavedení Zavedení sběrných sběrných kontejnerů kontejnerů Celkem vybráno karet od týden do 1.1. týden

39

40 Schválena usnesením vlády ze dne č. 806 První finanční pomoc 2 mil Kč Materiální pomoc (filtrační polomasky, jednorázový overal, ochranné návleky na obuv, dezinfekční gel na ruce) v celkové hodnotě téměř 4 mil Kč Nabídka byla realizována v rámci koordinačního mechanismu CECIS EU (Common Emergency Communication and Information System) a dopravena dne do holandského přístavu Der Helder, odtud přepravena do Afriky, příjemce - organizace Save the Children International, působící v Libérii Další finanční pomoc 15 mil Kč

41 Sent: Wednesday, October 22, :28 PM To: Sekretariát NH Subject: Ebola Dnesniho dne nam byla dorucena nami objednana zasilka biologickeho materialu z Liberie. Tento material pochazi od timto virem infikovaneho pacienta. Aby tento material nebyl pouzit na uzemi CR k infikovani bezbrannych lidi, zaslete nam castku EUR. Penize budou predany ve forme cryptomeny BITCOIN a to ve 3 splatkach na 3 ruzne adresy, dle casoveho hormonogramu nize. Na zacatek plneni naseho pozadavku mate do pondeli , SEC. Poruseni jakkehokoliv z techto bodu ma za nasledek okamzite uvolneni infikovaneho materialu mezi bezbranne lidi na kteremkoliv miste v CR. Pokud na toto nebudete reagovat, po kontaminaci a uvolneni mame pripravene socialni site, twitter, facebook, youtube a tiskove prohlaseni do medii abychom obcany CR a navstevniky teto zeme varovali pred lhostejnosti organu k nasi vyzve. Nebudeme smlouvat o casu, biologicky material uchovavame v bio kontejnerech za snizene teploty. Ucinnost viru, ale jak urcite vite casem klesa, proto zadny z terminu nebude v zadnem pripade posouvan. Na sdeleni, smlouvani a vyhrozovani nebude bran zretel. Na tuto adresu nam zaslete primarni pro komunikaci, Vase stanovisko a adresu kam po splneni nasich podminek bude garantovane veskery biologicky material kterym disponujeme, dorucen v zapecetenych bio kontejnerech aby nedoslo k jeho expozici na verejnost. Nadale Vas nase skupina nebude nikdy kontaktovat.

42

43 Ano, nebylo to vždy jednoduché

44

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) OBSAH I. ÚVOD 3 II. IMPLEMENTACE MZP 2005 V ČESKÉ REPUBLICE 4 II. 1. Kapacity požadované

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Epidemie eboly v západní Africe

Epidemie eboly v západní Africe RYCHLÉ ZHODNOCENÍ RIZIKA Epidemie eboly v západní Africe Páté aktualizované vydání, 29. září 2014 Hlavní závěry a možnosti snížení rizika Od prosince 2013 a ke dni 23. září 2014 bylo v zasažených zemích

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Plán opatření při pandemii chřipky vyvolané novou variantou viru NÁRODNÍ PANDEMICKÝ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY

Plán opatření při pandemii chřipky vyvolané novou variantou viru NÁRODNÍ PANDEMICKÝ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY - 1 Vypracovali: MUDr. V. Polanecký RNDr. B. Tůmová, DrSc. Předloženo: MZ ČR v listopadu 2000 (první znění plánu) MZ ČR v dubnu 2004 (aktualizace původního textu) Recenzovali: Epidemiologický odbor MZ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění

Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Význam spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s veterinární službou v prevenci infekčních onemocnění diplomová práce Autor práce:

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED.

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED. 4 SARS Syndrom akutního respiračního selhání Roman Prymula, Miroslav Špliňo SARS Syndrom akutního respiračního selhání Autoři: doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Špliňo, CSc. Fakulta

Více

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita?

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Bakalářská práce Autor práce: Ilona Palátová Studijní programu: Veřejné

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví Č.j. MZDR 36368/2007 Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE) K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného

Více

PARDUBICKÝ KRAJ ZHODNOCENÍ LIKVIDACE OHNISEK PTAČÍ CHŘIPKY V PARDUBICKÉM KRAJI V ČERVNU A ČERVENCI 2007

PARDUBICKÝ KRAJ ZHODNOCENÍ LIKVIDACE OHNISEK PTAČÍ CHŘIPKY V PARDUBICKÉM KRAJI V ČERVNU A ČERVENCI 2007 PARDUBICKÝ KRAJ ZHODNOCENÍ LIKVIDACE OHNISEK PTAČÍ CHŘIPKY V PARDUBICKÉM KRAJI V ČERVNU A ČERVENCI 2007 Pardubice říjen 2007 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne 3. 10. 2007 Strana 2 / 18

Více

Pavla Dolanská, Blanka Korčišová a Viktor Mravčík

Pavla Dolanská, Blanka Korčišová a Viktor Mravčík Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních Pavla Dolanská, Blanka Korčišová a Viktor Mravčík RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008 St tnì zdravotnì stav CENTRUM ODBORN CH»INNOSTÕ Odbor podpory zdravì a hygieny dïtì a mladistv ch OddÏlenÌ psychosoci lnìch determinant zdravì a prevence rizikovèho chov nì PracoviötÏ prevence HIV/AIDS

Více

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty Dokumentace semináře AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii, staré téma nové cesty v říjnu 2004 na Krajském úřadu v Plzni. 1 OBSAH

Více

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ kolektiv autorů Vážení čtenáři, jistě znáte rčení, že zdraví je to nejcennější, co v životě máme. Chránit zdraví, život a důstojnost, předcházet nemocem a zmírňovat lidské

Více

OBOROVÁ PŘÍRUČKA Živnost: Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Novela ŽZ z 1. července 2008

OBOROVÁ PŘÍRUČKA Živnost: Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Novela ŽZ z 1. července 2008 Hospodářská komora České republiky Informační místo pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA Živnost: Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Novela ŽZ z 1. července 2008 Zpracovatel: Oborové

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: 1. Vzor informovaného souhlasu sterilizace vejcovodů..................................................

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE

EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE EBOLA CO MOŽNÁ NEVÍTE MUDr. Jana Vidunová ZZS Plzeňského kraje HISTORIE poprvé popsána již v roce 1976 název podle říčky Ebola nacházející na území dnešní Demokratické republiky Kongo od roku 1976 asi

Více