DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ

2 Návod k použití pro síťový digitální video rekordér Hikvision Tento manuál a rovněž tak i software, který je v něm popisován, podléhají licenci a lze je kopírovat pouze v souladu s podmínkami takové licence. Obsah manuálu slouží pouze pro informaci a podléhá změnám bez předchozího oznámení. Společnost Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Hikvision) nelze činit odpovědnou za jeho obsah, případné chyby a nepřesnosti, které se mohou v manuálu vyskytnout. S výjimkou toho, co dovoluje licence, se nesmí žádná část této publikace kopírovat, ukládat do paměťových systému nebo předávat jakoukoliv formou nebo prostředky, elektronicky, mechanicky, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného povolení Hikvision. HIKVISION NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA HIKVISION SOFTWARE, VYJÁDŘENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH GARANCÍ NA PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL. HIKVISION NEPOSKYTNE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, GARANCE NEBO ZASTOUPENÍ K POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮM POUŽITÍ HIKVISION SOFTWARU TÝKAJÍCÍ SE JEHO SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, VHODNOSTI A POD. RIZIKO POUŽÍVÁNÍ HIKVISION SOFTWARU SPOČÍVÁ VÝHRADNĚ NA VÁS. NĚKTERÉ STÁTY ZAKAZUJÍ VYLOUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK, VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE ČINIT ODPOVĚDNÝMI SPOLEČNOST HIKVISION, JEHO VEDENÍ, ÚŘEDNÍKY, ZAMĚSTNANCE NEBO ZÁSTUPCE ZA JAKOUKOLIV NÁSLEDNOU, NÁHODNOU NEBO NEPŘÍMOU ŠKODU (VČETNĚ ŠKODY ZA ZTRÁTU OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU INFORMACÍ A POD.) PLYNOUCÍ Z POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT HIKVISION SOFTWARE, I KDYBY BYL HIKVISION VYROZUMĚN O MOŽNOSTECH TAKOVÝCH ŠKOD. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY ZAKAZUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NAHODILÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT. 1

3 Informace o právních normách Informace FCC Soulad s FCC: Při testech tohoto zařízení bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální přístroje podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zajistily rozumnou ochranu proti škodlivému rušení při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, užívá a může vyzařovat energii o radiové frekvenci a pokud není používané v souladu s návodem k použití, pak může způsobit škodlivé rušení radiových komunikací. Provoz tohoto zařízení v bytových oblastech pravděpodobně způsobí škodlivé rušení; v takovém případě bude na uživateli požadována náprava situace na jeho vlastní náklady. Podmínky FCC Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provozování podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci. EU Prohlášení o shodě Tento výrobek a je-li to aplikovatelné také dodávané příslušenství jsou označeny značkou CE a vyhovují proto aplikovatelným harmonizovaným evropským normám uvedeným pod Směrnicí pro nízké napětí 2006/95/EC, EMC směrnice 2004/108/EC. 2002/96/EC (WEEE směrnice): Výrobek označený tímto symbolem nemůže být v Evropské unii likvidován jako netříděný komunální odpad. Za účelem řádné recyklace vraťte tento výrobek místnímu dodavateli při koupi ekvivalentního nového zařízení, nebo jej odložte na určeném sběrném místě. Více informací viz: 2006/66/EC (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterie, které se v Evropské unii nemohou likvidovat jako netříděný komunální odpad. Specifické informace o bateriích najdete v informaci o výrobku. Baterie se označují tímto symbolem, což může také zahrnovat písemné označení informující o obsahu kadmia (Cd), olova (Pb) nebo rtuti (Hg). Za účelem řádné recyklace vraťte baterie svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Více informací viz: 2

4 Tento návod lze použít k zařízením: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH; DS-7204HVI-SV, DS-7208HVI-SV a DS-7216HVI-SV. Bezpečnostní instrukce Před připojením a provozováním DVR se, prosím, seznamte s následujícím: Ujistěte se, že je zařízení umístěno v dobře větraném a bezprašném prostoru. Zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřním prostředí. Zamezte styku jakýchkoliv kapalin s DVR. Zajistěte, aby podmínky prostředí odpovídaly specifikaci výrobce. Ujistěte se, že je zařízení řádně upevněno v rámu nebo ve skříni. Větší nárazy nebo otřesy působící na zařízení v důsledku pádu mohou poškodit citlivé elektronické součásti uvnitř zařízení. DVR je možné připojit na UPS. Před připojováním a odpojováním doplňků a příslušenství zařízení vypněte. Se zařízením je třeba používat HDD doporučený výrobcem. Nesprávné použití nebo výměna baterií mohou vést k nebezpečí exploze. Baterie nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem. Baterie likvidujte podle instrukcí výrobce baterií. 3

5 Hlavní vlastnosti výrobku Komprese PAL/NTSC adaptivní video vstupy. Video komprese H.264 s vysokou spolehlivostí a vynikající definicí. Enkodování až rozlišení WD1 (PAL: , NTSC: ) u DS-7200HWI-SH a DS-7200HVI-SV; a až 4CIF rezlišení pro DS-7200HVI-SH a DS-7200HFI-SH. Nezávislá konfigurace pro každý kanál, včetně rozlišení, rychlosti snímkování, rychlosti přenosu, kvality snímku, a duálního streamu. Kvalitu importovaných a exportovaných záznamů lze nakonfigurovat. Každý kanál podporuje dva druhy parametrů komprese, normální průběžný a komprese pro událost, což lze nakonfigurovat lokálně. Kódování pro kompozitní stream audio/video a video stream; audio a video synchronizace během kódování kompozitního streamu. Technologie vodotisku. Místní monitorování Simultánní výstupy HDMI, VGA a CVBS; simultánní živý náhled a přehrávání přes VGA a HDMI výstupy. Výstup HDMI a výstup VGA až do rozlišení P. Podporováno rozdělení živého náhledu na 1/4/6/8/9/16, sekvence zobrazení na obrazovkách je nastavitelná. Obrazovka živého náhledu se může přepínat do skupiny, k dispozici je také manuální přepínání a automatický cyklus, lze nastavit interval automatického cyklu. Pro živý náhled je k dispozici menu rychlého nastavení. Vybrané kanály živého náhledu lze stínit. Funkce detekce pohybu, odolnost proti neoprávněnému zásahu, upozornění na výjimku videa a na ztrátu videa. Privátní maska. Podporováno několik protokolů PTZ; PTZ preset, patrola a paterna. Přiblížení (zoom) kliknutím myší a pohyb PTZ tahem myší. Správa HDD 1 SATA hard disk pro DS-7200HVI-SH, DS-7200HVI-SV, DS-7204HFI-SH a DS-7204HWI-SH, a 2 SATA hard disky pro DS-7208/7216HFI-SH a DS-7208/7216HWI-SH, s maximálníé kapacitou 4TB na každý disk. Podporuje esata disk pro záznam nebo zálohování. Správa HDD skupin. Podporuje funkci standby HDD. Vlastnosti HDD: záložní záznam, pouze ke čtení, čtení/zápis - read/write (R/W). Správa kvóty HDD; různým kanálům lze přiřadit různou kapacitu. Podpora 8 síťových disků (8 NAS disks, or 7 NAS disks+1 IP SAN disk) Záznam, snímání, přehrávání Možnost konfigurace rozvrhu záznamů pro svátky. Cyklický a necyklický režim záznamu. Kódování parametrů pro video - normál a při události. Více typů záznamů: manuální, normální, poplach, pohyb, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach. 8 časových úseků záznamu s oddělenými typy záznamů. Předzáznam a následný záznam pro poplach, detekce pohybu pro záznam, čas předzáznamu pro rozvrh a manuální 4

6 záznam. Hledání souborů záznamů a sejmutých snímků podle událostí (Poplachový vstup/detekce pohybu). Uživatelská úprava tagů, hledání a přehrávání podle tagů. Uzamknutí a odemknutí souborů záznamů. Místní záložní záznam a snímání. Hledání a přehrávání souborů záznamů podle čísla kanálu, typu záznamu, počátečního času, koncového času atd. Analýza pohybu pro zvolenou oblast ve videu. Zvětšení při přehrávání (zoom). Přehrávání pozpátku. Podporuje pauzu, přetáčení, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání, přeskočení dopředu a přeskočení dozadu při přehrávání, lokalizaci tahem myši. Až 16-ch synchronní přehrávání v 4CIF v reálním čase. 4/8/16 kanálový synchronní přehrávání v 4CIF rozlišení pro DS-7200HVI/HFI-SH, a až WD1 rozlišení pro DS-7200HWI-SH a DS-7200HVI-SV. Zálohování Export video dat pomocí USB, SATA nebo esata disku. Export video klipů při přehrávání. Správa a údržba zálohovacích zařízení. Poplach a výjimky Konfigurovatelný čas zastřežení poplachových vstupů/výstupů. Poplach ztráty videa, detekce pohybu, neoprávněné manipulace, abnormálního signálu, neshody normy video vstupu/výstupu, neoprávněného přihlášení, odpojení sítě, konfliktu IP adresy, abnormálního záznamu/snímání, chyby HDD, zaplnění HDD atd. Poplach spouští zobrazení na celé obrazovce, audio poplach, upozornění dohlížecího centra, zaslání ů a poplachový výstup. Automatické obnovení při abnormálním systému. Další lokální funkce Uživatelé mohou ovládat pomocí čelního panelu, myši, dálkového ovladače a ovládací klávesnice. Tří-úrovňová správa uživatelů; uživatel admin může vytvářet provozní účty a definovat jejich provozní oprávnění, což zahrnuje omezení přístupu do kteréhokoliv kanálu. Záznam a vyhledávání provozu, poplachu, výjimek a záznamů událostí. Manuální spouštění a mazání poplachu. Import a export informací o konfiguraci zařízení. Síťové funkce 1 auto-adaptivní síťové rozhraní 10M/100M/1000M. Podporováno je IPv6. Podporovány protokoly TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, a iscsi. TCP, UDP a RTP pro unicast. Dálkové vyhledávání, přehrávání, stahování, uzamknutí a odemknutí souborů záznamů a resume selhání přenosu stahovaných souborů. Dálkové nastavení parametrů; vzdálený import/export parametrů zařízení. Dálkový náhled stavu zařízení, výpisu událostí systému a stavu poplachu. Operace vzdálené klávesnice. Dálkové uzamknutí a odemknutí ovládacího panelu a myši. Dálkové formátování HDD a aktualizace programu. Dálkové restartování systému a vypnutí. 5

7 Přenos transparentního kanálu RS-232, RS-485. Informace o poplachu a výjimce lze zaslat vzdálenému účastníku. Dálkový start/stop záznamu. Dálkový start/stop poplachového výstupu. Sejmuté snímky lze poslat FTP a FTP lze dálkově aktualizovat. Dálkové ovládání PTZ. Dálkové snímání snímků JPEG. Dvoucestný hlasový hovor a hlasové vysílání. Vestavěný WEB server. Podpora a vývoj: SDK pro systém Windows a Linux. Zdrojový kód aplikačního softwaru pro demo. Podpora vývoje a školení pro aplikační systém. 6

8 OBSAH Hlavní vlastnosti výrobku... 4 KAPITOLA Úvod Čelní panel Funkce dálkového ovladače IR Funkce USB myši Popis metody zadávání Zadní panel Spuštění a vypnutí DVR KAPITOLA Začínáme KAPITOLA Živý náhled Živý náhled - úvod Funkce v režimu živého náhledu Použití myši v živém náhledu Tabulka 3.2 Funkce myši v živém náhledu Použití přídavného monitoru Aux Lišta rychlého nastavení v režimu živého zobrazení Nastavení živého náhledu Kódování kanálu-zero Uzamknutí systému KAPITOLA Ovládání PTZ Nastavení PTZ Nastavení PTZ presetů, patrol a patern Nastavení presetů Vyvolání presetů Nastavení patrol Vyvolání patrol Nastavení paternů Vyvolání patern Lišta ovládání PTZ KAPITOLA Nastavení záznamu a sejmutí snímku Konfigurace parametrů kódování Konfigurace rozvrhu záznamu/snímání Konfigurace záznamu a snímání detekce pohybu Konfigurace záznamu/snímání spouštěných poplachem Manuální záznam a průběžné snímání Konfigurace záznamu a snímání o svátcích

9 5.7 Konfigurace dalších typů záznamů a snímání Konfigurace záložního záznamu a snímání Konfigurace skupiny HDD pro záznam a snímání Ochrana souborů KAPITOLA Přehrávání Přehrávání souborů záznamů Přehrávání podle kanálu Přehrávání podle času Přehrávání pomocí normálního vyhledávání videa Přehrávání podle vyhledávání událostí Přehrávání podle tagu Přehrávání podle systémového logu Pomocné funkce přehrávání Přehrávání snímek po snímku Chytré hledání Digitální zoom KAPITOLA Zálohování Zálohování souborů záznamů Rychlý export Zálohování pomocí normálního vyhledávání videa Zálohování pomocí hledání události Zálohování video klipů Správa zařízení pro zálohování KAPITOLA Nastavení poplachu Nastavení detekce pohybu Nastavení senzorů poplachu Detekce ztráty videa Detekce zakrytí videa Zpracování výjimek Nastavení odezvy na poplach KAPITOLA Nastavení sítě Konfigurace všeobecného nastavení Konfigurace pokročilého nastavení Konfigurace nastavení PPPoE Konfigurace DDNS Konfigurace NTP serveru Konfigurace FTP serveru Konfigurace SNMP Konfigurace vzdáleného příjemce poplachu Konfigurace Multicast

10 9.2.8 Konfigurace RTSP Konfigurace serveru a HTTP portů Konfigurace u Kontrola síťového přenosu Konfigurace detekce sítě Text síťového zpoždění a ztráty paketů Export síťových paketů KAPITOLA Správa HDD Inicializace HDD Správa síťového HDD Správa skupiny HDD Nastavení skupiny HDD Nastavení vlastností HDD Konfigurace režimu kvóta Kontrola stavu HDD Kontrola informací S.M.A.R.T Pro otestování zvolte detect Konfigurace poplachu porucha HDD KAPITOLA Nastavení kamery Konfigurace nastavení OSD Konfigurace privátní masky Konfigurace parametrů videa KAPITOLA Správa a údržba DVR Zobrazení informací o systému Zobrazení informací o zařízení Zobrazení informací o kameře Zobrazení informací o záznamech Zobrazení informací o poplachu Zobrazení informací o síti Zobrazení informací o HDD Hledání a export souborů záznamů událostí Import/Export konfiguračních souborů Aktualizace systému Aktualizace pomocí místního zálohovacího zařízení Aktualizace pomocí FTP Obnovení továrního nastavení KAPITOLA Ostatní13.2 Konfigurace všeobecného nastavení Konfigurace všeobecného nastavení Konfigurace dalšího nastavení Správa uživatelských účtů

11 Přidání uživatele Vymazání uživatele Editace uživatele Změna hesla administrátora Uzamknutí/odhlášení/restartování zařízení KAPITOLA Příloha Významový slovník Časté dotazy

12 KAPITOLA 1 Úvod 11

13 1.1 Čelní panel Čelní panel DS-7200HFI-SH je na Obr Obr. 1.1 Čelní panel Tabulka 1.1 Popis tlačítek ovládacího panelu Č. Název Popis funkce 1 NAPÁJENÍ ZAP/VYP Vypínač pro zapnutí / vypnutí. 2 STATUS Svítí červeně pokud HDD čte nebo zapisuje. 3 Tx/Rx V případě, že bliká zeleně síťové rozhraní pracuje správně. 4 USB rozhraní Pro připojení myši nebo Flashdisku. 5 IR přijímač Pro ovládání pomocí ovladače. 1.2 Funkce dálkového ovladače IR DVR lze také ovládat přiloženým IR dálkovým ovladačem, viz Obr Poznámka: Před použitím je třeba nainstalovat baterie (2 AAA). 12

14 Obr. 1.2 Dálkový ovladač Klávesy na dálkovém ovladači se podobají klávesám na čelním panelu, viz Obr. 1.2; jsou to: Tabulka 1.2 Popis tlačítek dálkového ovladače IR Č. Název Popis 1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Zapnutí/vypnutí zařízení. 2 DEV Zapnutí/vypnutí dálkového ovladače. 3 Alfanumerická tlačítka: Stejná jako alfanumerická tlačítka na čelním panelu. 4 Tlačítko EDIT Stejné jako tlačítko EDIT/IRIS+ na čelním panelu. 5 Tlačítko A Stejné jako tlačítko A/FOCUS+ na čelním panelu. 6 Tlačítko REC Stejné jako tlačítko REC/SHOT na čelním panelu. 7 Tlačítko PLAY Stejné jako tlačítko PLAY/AUTO na čelním panelu. 8 Tlačítko INFO Stejné jako tlačítko ZOOM+ na čelním panelu. 9 Tlačítko VOIP Stejné jako tlačítko MAIN/SPOT/ZOOM- 10 Tlačítko MENU Stejné jako tlačítko MENU/WIPER na čelním panelu. 11 Tlačítko PREV Stejné jako tlačítko PREV/FOCUS- na čelním panelu. 12 Tlačítko Stejné jako tlačítko DIRECTION/ENTER na čelním panelu. DIRECTION/ENTER 13 Tlačítko PTZ Stejné jako tlačítko PTZ/IRIS- na čelním panelu. 14 Tlačítko ESC Stejné jako tlačítko ESC na čelním panelu. 13

15 15 REZERVA Rezerva pro budoucí použití. 16 Tlačítko F1 Stejné jako tlačítko F1/LIGHT na čelním panelu. 17 Tlačítka ovládání PTZ Tlačítka pro ovládání clony, ostření a zoomu PTZ kamery. 18 Tlačítko F2 Stejné jako tlačítko F2/AUX na čelním panelu. Možné závady při dálkovém ovládání: Poznámka: Ujistěte se, že jste do dálkového ovladače nainstalovali řádně baterie. Ujistěte se, že je dálkový ovladač při ovládání zamířen na IR přijímač na čelním panelu. Pokud po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači nedochází k žádné odezvě, pak postupujte následovně: Kroky: 1. Pomocí myši nebo čelního panelu přejděte do menu Menu > Settings > General > More Settings (více nastavení). 2. Zkontrolujte a zapamatujte si DVR ID#. Tovární nastavení je ID# 255. Toto ID# platí pro všechny IR dálkové ovladače. 3. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko DEV. 4. Zadejte DVR ID# z kroku Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ENTER. Pokud se indikátor stavu Status rozsvítí zeleně, pak dálkové ovládání pracuje řádně. Pokud se indikátor Status zeleně nerozsvítí a nedojde k odezvě na dálkový ovladač, pak zkontrolujte následující: 1. Baterie jsou správně vloženy se správnou polaritou. 2. Baterie nejsou vybité. 3. IR přijímač není blokován. Pokud dálkové ovládání i nadále nepracuje, pak, prosím, vyměňte ovladač a znovu vyzkoušejte, nebo kontaktujte dodavatele zařízení. 14

16 1.3 Funkce USB myši S tímto DVR lze také použít běžnou 3-tlačítkovou USB myš (levé a pravé tlačítko, kolečko). Postup je následující: 1. USB myš připojte do USB rozhraní na čelním panelu DVR. 2. Myš by měla být automaticky nalezena. Pokud k tomu zřídka nedojde, může být přičinou, že tyto dvě zařízení nejsou kompatibilní. Pak proveďte kontrolu podle doporučeného seznamu zařízení, který získáte u svého dodavatele. Funkce myši: Tabulka 1.3 Popis ovládání myší Name Action Description Jedno kliknutí Živý náhled: Zvol kanál a ukaž menu rychlého nastavení. Menu: Vyber a zadej. Dvojité kliknutí Živlý náhled: Přepni mezi jednou obrazovkou a více obrazovkami. Levé kliknutí Kliknutí a táhnutí Ovládání PTZ: Wheeling. Odolnost proti narušení, privátní maska a detekce pohybu. Zvol cílovou oblast. Digitální zoom-in: Táhni a zvol cílovou oblast. Živý náhled: Potáhnutí kanálu/časové lišty. Pravé kliknutí Jedno kliknutí Živý náhled: Ukaž menu. Menu: Odchod z aktuálního menu do vyšší úrovně menu. Kolečko Otáčení nahoru Živý náhled: Předchozí obrazovka. Menu: Předchozí položka. Otáčení dolů Živý náhled: Další obrazovka. Menu: Další položka. 1.4 Popis metody zadávání Obr. 1.3 Softwarová klávesnice Popis tlačítek na softwarové klávesnici: Tabulka 1.4 Popis ikon softwarové klávesnice Ikona Popis Ikona Popis angličtina angličtina, velké znaky číslice symboly dolní/horní znak zpět 15

17 mezera zpět Enter 16

18 1.5 Zadní panel Typ: DS-7204-SH/SV Typ: DS-7208HVI/HFI/HWI-SH a DS-7208HVI-SV DS-7216HFI-SH and DS-7216HWI-SH Tabulka 1.5 Popis zadního panelu Č. Položka Popis 1 VIDEO IN BNC konektor pro analogový video vstup. 2 VIDEO OUT BNC konektor pro video výstup. 3 USB Interface USB pro myš a flashdisk. 4 HDMI HDMI vstup. 5 VGA Konektor pro připojení monitoru. 6 AUDIO IN Audio vstup. 7 AUDIO OUT Audio výstup 8 LAN Interface Rozhraní ethernet RJ-45 9 RS-485 Interface Rozhraní RS V Konektor napájení 11 Vypínač Zapnout/vypnout 12 Uzemnění Pro uzemnění zařízení. 17

19 1.6 Spuštění a vypnutí DVR Účel: Řádný postup pro spuštění a vypnutí DVR je nutný pro prodloužení jeho životnosti. Před spuštěním: Zkontrolujte správnost napájecího napětí podle specifikace DVR a správné zapojení a funkci uzemnění. Spuštění DVR: Kroky: 1. Zkontrolujte, zda je napájení připojeno do elektrické zásuvky. Velmi doporučujeme, aby se pro tento přístroj používal záložní napájecí zdroj UPS (Uninterruptible Power Supply UPS). Je-li připojeno napájecí napětí, pak LED indikátor napájení na čelním panelu má svítit červeně. 2. Stiskněte tlačítko POWER na čelním panelu. Indikátor napájení LED začně svítit zeleně, což znamená, že začíná spouštění zařízení. 3. Zkontrolujte správné připojení monitoru a jeho zapojení do el.sítě, zapnutí a nastavení vstupu. 4. Je možné že obrazovka bude na několik sekund černá. 5. Po dokončení spouštění zůstane LED indikátor napájení svítit zeleně. Vypnutí DVR Kroky: Existují dva správné způsoby jak vypnout DVR. Postupujte následovně: MOŽNOST 1: Standardní vypnutí 1. Vstupte do menu vypnutí - Shutdown. Menu > Shutdown Obr. 1.4 Menu vypnutí 2. Vyberte tlačítko pro vypnutí Shutdown. 18

20 3. Klikněte na tlačítko Yes. 4. Vypněte vypínač na zadním panelu. Restartování DVR Pokud se nacházíte v menu vypínání - Shutdown (Obr. 4), tak lze rovněž DVR restartovat. Kroky: 1. Kliknutím na Menu > Shutdown vstupte do menu vypínání Shutdown. 2. Pro uzamknutí DVR klikněte na tlačítko Lock, pro restartování DVR klikněte na tlačítko Reboot. 19

21 KAPITOLA 2 Začínáme 20

22 Při první spuštění nastavte rozlišení výstupu na monitor (standardní je: /60Hz): Po najetí DVR se defaultně spustí průvodce nastavením - Wizard, viz Obr Obr. 2.1 Rozhraní průvodce nastavením, který se otevře po najetí Funkce průvodce nastavením: 1. Průvodce nastavením Wizard - Vás provede některými důležitými kroky nastavení DVR. Pokud v této chvíli nechcete průvodce použít, klikněte na tlačítko Cancel. Také lze zvolit použití průvodce příště Start wizard when DVR starts?, pokud ponecháte zaškrtnutý rámeček vlevo. 2. Pro vstup do okna přihlášení - Login klikněte na tlačítko Next v okně průvodce, viz Obr

23 Obr. 2.2 Okno přihlášení 3. Zadejte heslo administrátora, tovární nastavení je Pro změnu hesla administrátora zatrhněte rámeček nové heslo administrátora - New Admin Password. Zadejte nové heslo a potvrďte heslo v příslušném poli. 5. Klikněte na tlačítko další - Next a vstoupíte do okna nastavení data a času Date, Time, viz Obr Obr. 2.3 Nastavení data a času 6. Po nastavení času klikněte na tlačítko další - Next, kterým přejdete zpět do okna průvodce nastavení sítě - Network Setup, viz Obr

24 Obr. 2.4 Konfigurace sítě 7. Po provedené konfiguraci parametrů sítě klikněte na tlačítko další - Next, čímž přejdete do okna správy HDD - HDD Management, viz Obr Obr. 2.5 Správa HDD 8. Pro inicializaci HDD klikněte na tlačítko Init. Inicializací se vymažou všechna data, která jsou na HDD uložena. 9. Pro vstup do okna nastavení záznamu - Record Settings - klikněte na další Next, viz Obr

25 Obr. 2.6 Nastavení záznamu 10. Pro zkopírování nastavení do dalších kanálů klikněte na - Copy, viz Obr Obr. 2.7 Nastavení kopírování záznamu 11. Pro dokončení průvodce úvodním nastavením klikněte na OK. 24

26 KAPITOLA 3 Živý náhled 25

27 3.1 Živý náhled - úvod Živý náhled ukazuje video obraz určité kamery v reálném čase. Po zapnutí se DVR automaticky přepne do režimu živého náhledu. Živý náhled je také v hierarchii menu nahoře, takže se lze dostat opakovaným stisknutím tlačítka ESC (v závislosti, kde se právě v menu nacházíte) do režimu živého náhledu. Ikony živého náhledu V režimu živého náhledu jsou v horním pravém kraji obrazovky pro každý kanál ikony, které ukazují stav záznamu a poplachu v jednotlivých kanálech, takže lze problémy rychle identifikovat. Ikony Tabulka 3.1 Popis ikon živého zobrazení Popis Poplach (ztráta videa, narušení, detekce pohybu nebo poplach senzorem) Záznam (manuální záznam, záznam podle rozvrhu, záznam od detekce pohybu nebo záznam spuštěný poplachem) Poplach a záznam 26

28 3.2 Funkce v režimu živého náhledu V režimu živého náhledu je k dispozici mnoho funkcí. Seznam funkcí je následující: Single Screen jedna obrazovka: na monitoru se ukazuje pouze jedna obrazovka. Multi-screen více obrazovek: na monitoru se najednou ukazuje více obrazovek. Auto-switch automatické přepínání: obrazovka se automaticky přepíná na další. Před aktivací automatického přepnutí je třeba nastavit čas prodlevy - dwell time jednotlivých obrazovek - Menu>Configuration>Live View>Dwell Time. All-day Playback celodenní přehrávání : přehrává video záznamy aktuálního dne. Aux/Main přepínání hlavního a přídavného výstupu: DVR zkontroluje připojení výstupních rozhraní za účelem definování rozhraní hlavního a přídavného (main/aux) výstupu. Priorita úrovní pro hlavní a přídavný výstup je HDMI>VGA>CVBS. To znamená, že pokud se používá HDMI, pak to bude hlavní výstup. Pokud se HDMI nepoužívá, hlavní výstup bude VGA Použití myši v živém náhledu Tabulka 3.2 Funkce myši v živém náhledu Název Popis Obr. 3.1 Menu po kliknutí pravým tlačítkem Menu Single Screen Jedna obrazovka Multi-screen Více obrazovek Previous Screen Předchozí obrazovka Next Screen Kliknutím pravým tlačítkem myši vstoupíte do hlavního menu systému. Přepněte do jedné celé obrazovky výběrem čísla kanálu z roletového seznamu. Výběrem z roletového seznamu nastavte uspořádání obrazovky. Přepněte na předchozí obrazovku Přepněte na další obrazovku. 27

29 Další obrazovka Start/Stop Auto-switch automatické přepínání All-day Playback Celodenní přehrávání Přídavný monitor Aux Zapnutí/vypnutí automatického přepínání obrazovek. Přehrávání videa vybraného kanálu. Přepněte do režimu přídavného výstupu a funkce hlavního výstupu se deaktivuje. Poznámka: Před použitím Start Auto-switch (zapnutí automatického přepínání) se musí nastavit čas prodlevy - dwell time v konfiguraci živého zobrazení. Poznámka: Pokud přepnete do režimu přídavného monitoru - Aux a přídavný monitor není připojen, pak se funkce myši zablokuje. Návrat to hlavního výstupu se provede pomocí tlačítka MAIN/AUX na dálkovém ovladači. Poznámka: Pokud příslušná kamera podporuje inteligentní funkci, tak po kliknutí pravým tlačítkem na tuto kameru bude zahrnuta možnost Reboot Intelligence Použití přídavného monitoru Aux V přídavném monitoru Aux jsou rovněž dosažitelné určité funkce živého náhledu. Jsou to tyto funkce: Single Screen jedna obrazovka: Přepnutí zvolené kamery na celou obrazovku. Kameru lze vybrat z roletového seznamu. Multi-screen více zobrazení: Přepnutí mezi různým uspořádáním obrazovky. Uspořádání lze vybrat z roletového seznamu. Next Screen další obrazovka: Při zobrazování v živém zobrazení méně kamer, než je jejich maximální počet, se kliknutím na tuto funkci přepne další sada zobrazení. Playback - přehrávání: Vstup do režimu přehrávání. PTZ: Vstup do režimu ovládání PTZ. Main Monitor hlavní monitor: Vstup do provozního režimu hlavního monitoru. Poznámka: V režimu živého zobrazení hlavního výstupního monitoru nejsou k dispozici operace menu při režimu výstupu Aux. Přepínání hlavního a pomocného vstupu Pokud je HDMI/VGA výstup nastavený jako hlavní můžete změnit na hlavní CVBS následujícím způsobem: 1. Použijte kolečko myši a dvakrát s ním klikněte na obrazovku. Objeví se následující zpráva: 28

30 2. Dvakrát kliknětě kolečkem pro potvrzení CVBS jako hlavního výstupu nebo klikněte tlačítkem na Zrušit/Cancel 3. Vyberte v Menu Výstupní mod 4. V okně zvolte Ano pro restart a jako hlavní výstup bude nastaveno CVBS Lišta rychlého nastavení v režimu živého zobrazení Na obrazovce každého kanálu je nástrojová lišta rychlého nastavení, která se ukáže, pokud přesunete myš do spodní části této obrazovky. Obr. 3.2 Lišta rychlého nastavení Tabulka 3.3 Popis ikon lišty rychlého nastavení Ikona Popis Ikona Popis Ikona Popis Aktivuje manuální záznam Okamžité přehrávání / Vyp/zap audio Sejmutí snímku Ovládání PTZ Digitální zoom Nastavení obrazu Zavřít Okamžité přehrávání ukáže pouze záznam posledních pět minut záznamu. Pokud není nalezen záznam, pak to znamená, že během posledních pěti minut nebyl žádný záznam pořízen. Digitální zoom může zvětšit vybranou oblast na celou obrazovku. Klikněte levým tlačítkem a přetáhněte červený rámeček na cílové místo, viz Obr

31 Obr. 3.3 Digitální zoom Volbou ikony nastavení obrazu lze vstoupit do menu nastavení obrazu. Pro výběr podle skutečné situace existuje pět přednastavených režimů. Nastavte parametry pro časový úsek (pro světelné podmínky). Mohou být nastaveny až dva časové úseky. Jednotlivé režimy jsou následující: Indoor - interiér: obraz je relativně jemný. Dim Light tlumené světlo : obraz je jemnější, než v ostatních dvou režimech. Outdoor - exteriér: obraz je relativně jasnější a ostřejší. Stupeň kontrastu a saturace je vysoký. Obr. 3.4 Nastavení obrazu - přednastavení Pro nastavení parametrů obrazu - Image Settings lze také zvolit vlastní režim - Customize mode; parametry jsou brightness - jas, contrast - kontrast, saturation saturace a hue - barvy. Pro obnovení přechozího nastavení klikněte na tlačítko Restore. Nastavení je možné zkopírovat pro jednotlivé kamery. - Klikněte na Copy a zaklikněte rámeček požadované kamery a potvrďte OK. 30

32 31

33 3.3 Nastavení živého náhledu Účel: Nastavení živého náhledu - Live View lze provést podle různých potřeb. Lze nastavit výstupní rozhraní - output interface, čas prodlevy obrazovky - dwell time, vypnout audio - mute nebo jej zapnout, číslo obrazovky pro každý kanál atd. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení živého náhledu - Live View. Menu> Configuration> Live View Obr. 3.5 Živý náhled - všeobecně Nastavení, které je k dispozici v tomto menu, obsahuje: Video Output Interface rozhraní výstupu videa: Určuje výstup pro konfiguraci nastavení. Výstupy obsahují HDMI (závisí na modelu), VGA, hlavní CVBS a poplachový výstup - Spot Output. Live View Mode režim živého zobrazení: Určuje režim zobrazení, který se má použít pro živé zobrazení. Dwell Time čas prodlevy: Čas prodlevy v s. Je to prodleva mezi přepnutím kanálu, pokud je v živém náhledu zapnuto automatické přepínání. Enable Audio Output aktivace audio výstupu: Zap/vyp audio výstupu pro zvolený video výstup. Event Output výstup události: Určení výstupu pro zobrazení videa události. Full Screen Monitoring Dwell Time čas prodlevy monitorování na celé obrazovce: Čas v s, po který se ukáže obrazovka poplachové události. 2. Nastavení pořadí kamer 32

34 Obr. 3.6 Pořadí kamer živého náhledu Nastavení pořadí kamer se provede následovně: 1) Zvolte náhled - View. 2) Na každé obrazovce klikněte nahoru a dolů a zvolte kanál, který si přejete zobrazit. Pokud se nastaví X, pak to znamená, že kanál nebude zobrazen. 3) Klikněte na tlačítko Apply. 33

35 3.4 Kódování kanálu-zero Účel: Někdy je zapotřebí vzdálené zobrazení mnoha kanálů v reálném čase z webového prohlížeče nebo softwaru CMS (Client Management System) za účelem snížení požadavku na šířku pásma bez ovlivnění kvality snímku. Jako možnost se nabízí kódování kanálu-zero. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení živého náhledu - Live View. 2. Zvolte záložku kódování zero-kanálu - Channel-Zero Encoding. Obr. 3.7 Živý náhled kódování kanálu-zero 3. Označte zatrhávací rámeček vpravo od aktivace kódování kanálu-zero - Enable Channel-Zero Encoding. 4. Nastavte rychlost snímkování - Frame Rate, Max. Bitrate (rychlost přenosu) Mode a Max. Bitrate. 34

36 3.5 Uzamknutí systému Účel: Po uzamknutí systému se monitor přepne do živého náhledu. Pokud chcete provádět nějaké operace, je třeba znát uživatelské jméno a heslo a znovu se přihlásit. Kroky: 1. Vstupte do menu vypnutí - Shutdown. Menu>Shutdown Obr. 3.8 Vypnutí 2. Klikněte na uzamknout - Lock. Poznámka: Po uzamknutí systému je jakékoliv kliknutí na obrazovku neplatnou operací. Pro odemknutí systému je třeba uživatelské jméno a heslo. 35

37 KAPITOLA 4 Ovládání PTZ 36

38 4.1 Nastavení PTZ Účel: Pro nastavení parametrů pro PTZ se řiďte následujícím postupem. Nastavení parametrů PTZ je třeba provést před nastavením PTZ kamery. Než začnete: Zkontrolujte, zda je řádně provedeno propojení PTZ a DVR přes rozhraní RS-485. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení PTZ. Menu >Camera> PTZ Obr. 4.1 PTZ - Všeobecně 2. V řádku Camera zvolte kameru pro nastavení PTZ. 3. Zadejte parametry PTZ kamery. Poznámka: Všechny parametry musí být přesně stejné, jako jsou parametry PTZ kamery. 4. Pokud chcete nakonfigurovat stejné nastavení u dalších PTZ kamer, klikněte na kopírovat - Copy. 5. Pro uložení a odchod z menu klikněte Apply. 37

39 4.2 Nastavení PTZ presetů, patrol a patern Než začnete: Ujistěte se, že presety, patroly a paterny jsou podporovány PTZ protokoly Nastavení presetů Účel: Pro nastavení lokality presetu, do které chcete nasměrovat kameru v případě vzniku události, se řiďte následujícími kroky: Kroky: 1. Vstupte do rozhraní ovládání PTZ. Menu>Camera>PTZ>More Settings Obr. 4.2 PTZ- více nastavení 2. Pro nastavení kamery do lokality, kde chcete nastavit preset, použijte směrová tlačítka. 3. Klikněte na kulatou ikonu před nastavením presetu - Save Preset. 4. Klikněte na číslo presetu pro uložení presetu. Pro uložení více presetu opakujte kroky 2-4. Pokud je počet presetů, které chcete uložit, větší než 17, můžete kliknout na [ ] a zvolit další čísla. Obr. 4.3 Více presetů 38

40 4.2.2 Vyvolání presetů Účel: Tato funkce umožňuje kameře zaměřit se do určené polohy, jako je okno, když dojde k události. Vyvolejte preset v rozhraní nastavení PTZ: Kroky: 1. Vstupte do rozhraní ovládání PTZ. Menu>Camera>PTZ>More Settings 2. Zatrhněte kulatou ikonu před vyvoláním presetu - Call Preset. Obr. 4.4 PTZ- vyvolání presetu 3. Zvolte číslo presetu. Vyvolání presetu v režimu živého náhledu: Kroky: 1. Pro vstup do menu nastavení PTZ v režimu živého náhledu stiskněte na čelním panelu tlačítko PTZ nebo klikněte na ikonu ovládání PTZ v liště rychlého nastavení. Obr. 4.5 Lišta PTZ 39

41 2. V seznamu menu vyberte kameru - Camera. 3. V seznamu presetů zvolte preset - Preset Nastavení patrol Účel: Patroly se nastavují za účelem pohybu PTZ do různých klíčových bodů; následuje setrvání v tomto bodě po nastavenou dobu a následně pohyb do dalšího klíčového bodu. Klíčové body korespondují s presety. Presety lze nastavit podle kroků, které jsou uvedeny výše v Nastavení presetů. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní ovládání PTZ. Menu>Camera>PTZ>More Settings 2. Zvolte číslo patroly 3. Pro zadání klíčových bodů patroly zvolte pod rámečkem volby patrol. Obr. 4.6 PTZ- Přidání klíčového bodu 4. Nastavte parametry klíčového bodu, jako je jeho číslo, doba prostoje v klíčovém bodě a rychlost patroly. Klíčový bod odpovídá presetu. Číslo klíčového bodu - Key Point No. určuje pořadí, ve kterém bude PTZ procházet patrolou. Doba - Duration určuje čas prodlevy v příslušném klíčovém bodě. Rychlost - Speed určuje rychlost, kterou se PTZ pohybuje z jednoho klíčového bodu do druhého. Obr. 4.7 Konfigurace klíčových bodů 5. Pro uložení klíčových bodů v patrole klikněte na OK. 40

42 Pro přidání více bodů opakujte výše uvedené kroky. Kliknutím na ikonu lze všechny klíčové body vymazat. Obr. 4.8 Vymazání klíčových bodů Vyvolání patrol Účel: Vyvolání patroly způsobí, že se PTZ pohybuje po cestě předdefinované patroly. Vyvolání patroly v rozhraní nastavení PTZ: Kroky: 1. V rozhraní nastavení PTZ. Menu> Camera> PTZ> More Settings 2. Zvolte číslo patroly a pro její vyvolání klikněte na. 3. Pro zastavení klikněte na. Obr. 4.9 Vyvolání patroly 41

43 Vyvolání presetu v režimu živého náhledu: Kroky: 1. Pro zobrazení ovládací lišty PTZ stiskněte PTZ na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači, nebo klikněte na ikonu ovládání PTZ v liště rychlého nastavení. 2. Na ovládací liště zvolte patrolu - Patrol. 3. Klikněte na patrolu, kterou chcete vyvolat. Obr Lišta PTZ - Patrola Nastavení paternů Účel: Paterny se nastavují zaznamenáním pohybu PTZ. Paternu lze vyvolat, tzn. iniciovat pohyb podle předdefinované cesty. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní ovládání PTZ. Menu>Camera>PTZ>More Settings 2. V rámečku volby zvolte číslo paterny. Obr PTZ- paternu 3. Pro pohyb s PTZ kamerou klikněte na a pomocí myši táhněte obraz nebo klikněte na osm směrových tlačítek v 42

44 ovládacím rámečku pod obrazem. Pohyb PTZ se zaznamená jako paterna. 4. Pro uložení paterny klikněte na. Pro uložení více patern opakujte výše uvedené kroky Vyvolání patern Účel: Pro pohyb s kamerou podle předdefinovaných patern postupujte následovně: Vyvolání paterny v rozhraní nastavení PTZ. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní ovládání PTZ. 2. Zvolte číslo paterny. 3. Klikněte na, pak se PTZ pohybuje podle paterny. Pro zastavení klikněte na. Obr PTZ- vyvolání paterny Vyvolání paterny v režimu živého náhledu. Kroky: 1. V režimu živého náhledu stiskněte ovládání PTZ na čelním panelu, nebo na dálkovém ovladači, nebo klikněte na ikonu ovládání PTZ v liště rychlého nastavení. 2. Pak na ovládací liště zvolte paternu - Pattern. 3. Klikněte na číslo paternu, kterou chcete vyvolat. 43

45 Obr Lišta PTZ - paterna 4.3 Lišta ovládání PTZ Pro vstup do lišty PTZ v režimu živého náhledu lze stisknout tlačítko ovládání PTZ na čelním panelu nebo dálkovém ovladači, nebo zvolit ikonu ovládání PTZ. Obr Lišta PTZ Tabulka 4.1 Popis ikon nástrojové lišty PTZ Ikona Popis Ikona Popis Ikona Popis Směrové tlačítko a tlačítko automatického cyklu Rychlost pohybu PTZ Zoom+, Ostření+, Clona+ Světlo zap/vyp Zoom-, Ostření-, Clona- Stěrač zap/vyp Zoom Střed Preset Patrola Paterna Menu 44

46 Předchozí položka Další položka Start paterna/patrola Zastavení pohybu paterny nebo patroly Minimalizování okna Exit 45

47 KAPITOLA 5 Nastavení záznamu a sejmutí snímku 46

48 5.1 Konfigurace parametrů kódování Než začnete: 1. Ujistěte se, že byl nainstalován HDD. Pokud nikoliv, tak jej nainstalujte a proveďte jeho inicializaci. (Menu>HDD>General) Obr. 5.1 HDD - Obecně 2. Pro kontrolu režimu zápisu na HDD klikněte na Advanced. 1) Pokud je režim HDD kvóta - Quota, tak nastavte maximální kapacitu záznamu a maximální kapacitu obrazu. Detailní informace jsou uvedeny v Kapitole 10.5 Konfigurace režimu - Kvóta. 2) Pokud je režim HDD skupina - Group, je třeba nastavit skupinu HDD (HDD group). Detailní informace jsou uvedeny v Kapitole 5.9 Konfigurace skupiny HDD pro záznam a snímání snímků. Obr. 5.2 Pokročilé nastavení HDD - Advanced Kroky: 1. Pro nastavení parametrů kódování - Encoding vstupte do rozhraní nastavení záznamu - Record: Menu>Record>Encoding 47

49 Obr. 5.3 Kódování záznamu 2. Parametry kódování pro záznam: Nastavete následující parametry pro Hlavní Stream (Normal) a Hlavní Stream (Událost): Typ streamu: Video nebo Video & Audio. Rozllišení: (WD1), 4CIF, 2CIF, CIF nebo QCIF. Bitrate: Konstantní nebo Variabilní Kvalita videa: 6 stupňů Frame Rate: Nastavení snímků za sekundu.. Max. Bitrate: General nebo Vlastní ( Kbps). Max Bitrate (Kbps): Maximální datový tok záznamu. Max. Bitrate Range Recommended: Doporučený datový tok. 4) Pre-record: Čas přednahrávání při události Post-record: Čas nahrávání po skončení události Expired Time (day): Čas uchování záznamu. Record Audio: Nahrávání zvuku. Enable 960Mode: Záznam WD1 1) Pro uložení nastavení klikněte na Apply. 2) Pro návrat do horní úrovně menu klikněte na OK. 3) Nastavení lze kopírovat do dalších kanálů kliknutím na Copy, pokud je nastavení použitelné také pro další kanály. 48

50 Obr. 5.4 Kopírování nastavení kamery Poznámka: Je třeba rozhodnout, zda chceme ukládat soubory záznamů kamery záznam/snímání snímků na záložní (redundantní) HDD. Záložní HDD se musí nakonfigurovat v nastavení HDD. Detailní informace viz Kapitola Nastavení vlastností HDD. Nastavení parametrů pro Sub-stream: 4) Pro uložení nastavení klikněte na Apply. 5) Pro návrat do horní úrovně menu klikněte na OK. 6) Nastavení lze kopírovat do dalších kanálů kliknutím na Copy, pokud je nastavení použitelné také pro další kanály. 49

51 5.2 Konfigurace rozvrhu záznamu/snímání Účel: Při nastavení rozvrhu záznamu bude kamera automaticky spouštět a zastavovat záznam podle nastaveného rozvrhu. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní rozvrh záznamu - Record Schedule. Menu>Record/Capture>Schedule 2. Nastavte rozvrh záznamu - Record Schedule 1) Zvolte rozvrh záznamu/snímání - Record/Capture. Obr. 5.5 Rozvrh záznamu 2) Zvolte kameru, kterou chcete nakonfigurovat. 3) Označte zatrhávací rámeček vpravo od aktivace rozvrhu - Enable Schedule. 4) Klikněte na Edit. 5) V informačním rámečku lze vybrat den, pro který chcete nastavit rozvrh. 6) Pro nastavení rozvrhu pro všechny dny klikněte na zatrhávací rámeček vpravo od celý den - All Day. Obr. 5.6 Editace rozvrhu 50

52 7) Pro nastavení jiného rozvrhu ponechte rámeček All Day nezatržený a nastavte čas začátku a konce - Start/End. Poznámka: Na každý den lze nakonfigurovat až 8 časových úseků. Časové úseky se nesmí překrývat. Pro nastavení rozvrhu záznamu/snímání pro další dny v týdnu opakujte výše uvedené kroky 5)-7). Pokud se má rozvrh nastavit také pro další dny, klikněte na kopírovat - Copy. Obr. 5.7 Kopírovaní rozvrhu do dalších dnů 8) Pro uložení nastavení a přechod zpět do vyšší úrovně menu klikněte na OK. 9) Pro uložení nastavení klikněte na Apply v rozhraní rozvrhu záznamu. Pro nastavení rozvrhu pro další kanály můžete opakovat kroky 5)-8). Pokud lze nastavení použít také pro další kanály, klikněte na Copy a pak vyberte kanál, do kterého chcete nastavení kopírovat. Obr. 5.8 Kopírovaní rozvrhu do dalších kanálů 51

53 Nastavení vyjímky záznamu pro svátek. Nastavení rozvrhu zakreslením: 1) Vyberte možnost Normal nebo Pohyb v pravé části 2) Vyberte požadovaný úsek rozvrhu a přetáhněte myší Pomocí Copy zkopírujte rozvrh pro požadované dny. 5.3 Konfigurace záznamu a snímání detekce pohybu Účel: Pro nastavení parametrů detekce pohybu se řiďte následujícími kroky. Pokud dojde k detekci pohybu, tak lze v režimu živého náhledu analyzovat video a provádět mnoho akcí na jeho zpracování. Aktivací funkce detekce pohybu lze spustit mnoho kanálů, které se začnou zaznamenávat nebo spustí monitorování na celé obrazovce, audio výstrahu, upozorní dohlížecí centrum a pod. Kroky: 52

54 1. Vstupte do rozhraní detekce pohybu. Menu>Camera>Motion Obr. 5.9 Detekce pohybu 2. Konfigurace detekce pohybu: 1) Zvolte kameru, kterou chcete konfigurovat. 2) Zatrhněte rámeček vpravo do aktivace detekce pohybu - Enable Motion Detection. 3) Táhnutím myší vytvořte oblast detekce pohybu. Pokud chcete nastavit detekci pohybu na celou oblast snímanou kamerou, klikněte na celou obrazovku - Full Screen. Pro vymazání oblasti detekce pohybu klikněte na vymazat - Clear. Obr Maska detekce pohybu 4) Klikněte na Handling, objeví se rámeček s informací o kanálu. 53

55 Obr Zpracování detekce pohybu 5) Zvolte kanály, ve kterých chcete spouštět záznam pomocí událostí detekce pohybu. 6) Pro uložení nastavení klikněte na Apply. 7) Pro návrat do horní úrovně menu klikněte na OK. 8) Opusťte menu detekce pohybu. 3. Vstupte do rozhraní pro nastavení rozvrhu - Schedule settings. Menu> Record> Schedule>Record/Capture Schedule Obr Rozvrh záznamu 1) Zatrhněte rámeček vpravo od položky aktivace rozvrhu - Enable Schedule. 2) Klikněte na Edit. 54

56 Obr Editace rozvrhu detekce pohybu 3) V informačním rámečku lze vybrat den, pro který se má nastavit rozvrh. 4) Jako Type nastavte pohyb - Motion. 5) Pro nastavení záznamu na celý den, zatrhněte rámeček vpravo od All Day. Obr Editace rozvrhu všechny dny 6) Pro nastavení jiného rozvrhu ponechte zatrhávací rámeček u All Day prázdný a nastavte počáteční a koncový čas - Start/End time. Poznámka: Pro každý den lze nastavit až 8 časových úseků. Časové úseky se nesmí vzájemně překrývat. Pro nastavení rozvrhu záznamu/snímání spuštěného detekcí pohybu na celý týden opakujte kroky 11)-13). Pokud lze stejný rozvrh nastavit i pro další dny, klikněte na Copy. 55

57 Obr Kopírování rozvrhu do dalších dnů 7) Pro návrat do vyšší úrovně menu klikněte na OK. Pro nastavení rozvrhu pro další kanály můžete opakovat uvedené kroky; pokud lze nastavení použít i pro jiné kanály, klikněte na Copy a následně vyberte kanál, do kterého chcete nastavení kopírovat. Obr Kopírování rozvrhu do dalších kanálů 56

58 5.4 Konfigurace záznamu/snímání spouštěných poplachem Účel: Pro konfiguraci záznamu nebo snímání spouštěného poplachem postupujte podle následujícího postupu: Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení poplachu - Alarm. Menu> Configuration> Alarm Obr Nastavení poplachu 2. Klikněte na poplachový vstup - Alarm Input. Obr Nastavení poplachu poplachový vstup 1) Zvolte číslo poplachového vstupu - Alarm Input a nastavte parametry poplachu. 2) Zvolte typ poplachu N.O (normally open = spínací kontakt) nebo N.C (normally closed = rozpínací kontakt). 3) Zatrhněte rámeček pro nastavení. 57

59 4) Klikněte na zpracování - Handling. Obr Zpracování poplachu 5) Zvolte kanály záznamu spouštěné poplachem. 6) Pro výběr kanálu zatrhněte rámeček. 7) Pro uložení nastavení klikněte na Apply. 8) Pro návrat do vyšší úrovně menu klikněte na OK. Pro konfiguraci parametrů dalších poplachových vstupů opakujte výše uvedené kroky. Pokud lze nastavení použít i pro další poplachové vstupy, klikněte na kopírovat - Copy a vyberte číslo poplachového vstupu. Obr Kopírování poplachových vstupů 3. Vstupte do rozhraní nastavení rozvrhu záznamu/snímání. Menu> Record> Schedule 1) Klikněte na rozvrh záznamu/snímání - Record/Capture. 2) Zatrhněte rámeček vpravo od aktivace rozvrhu - Enable Schedule. 58

60 Obr Rozvrh záznamu 3) Klikněte na Edit. 4) Nastavte typ poplachu - Type to Alarm 5) V textovém rámečku můžete zvolit den, pro který chcete nastavit rozvrh. 6) Pro nastavení záznamu na celý den zatrhněte rámeček za položkou celý den - All Day. 7) Pro nastavení dalšího rozvrhu ponechte rámeček u All Day prázdný a nastavte čas začátku/konce - Start/End. Poznámka: Pro každý den lze nastavit až 8 časových úseků. Jednotlivé úseky nesmí přes sebe přesahovat. Pro nastavení rozvrhu záznamu/snímání spouštěného poplachem na celý týden opakujte výše uvedené kroky 4)-7). Pokud lze rozvrh nastavit také na další dny, klikněte na kopírovat - Copy. 8) Pro návrat zpět do vyšší úrovně menu klikněte na OK. 59

61 5.5 Manuální záznam a průběžné snímání Účel: Pro nastavení parametrů pro manuální záznam a průběžné snímání se řiďte následujícími kroky. Při manuálním záznamu a průběžném snímání není třeba nastavovat rozvrh pro záznam nebo snímání. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní manuálního nastavení - Manual. Menu> Manual Případně stiskněte tlačítko REC/SHOT na čelním panelu. Obr Manuální záznam 2. Aktivace manuálního záznamu 1) V levé liště zvolte záznam - Record. 2) Pro změnu na klikněte na stavové tlačítko před číslem kamery. 3. Vypněte manuální záznam. Klikněte na stavové tlačítko pro změnu na. Poznámka: Po restartování budou zrušeny veškeré aktivní manuální záznamy. 4. Zapnutí a vypnutí průběžného snímání. 1) V levé liště zvolte průběžné snímání - Continuous Capture. 60

62 Obr Průběžné snímání 2) Pro změnu na klikněte na stavové tlačítko před číslem kamery. 3) Vypněte průběžné snímání. 4) Pro změnu na klikněte na stavové tlačítko. Poznámka: Po restartování se všechno průběžné snímání vymaže. 61

63 5.6 Konfigurace záznamu a snímání o svátcích Účel: Pro konfiguraci rozvrhu záznamu nebo snímání na svátky v příslušném roce se řiďte následujícími kroky. Pro záznam a snímání o svátcích může být požadován jiný plán. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení záznamu - Record. Menu>Record 2. V levé liště zvolte svátek - Holiday. Obr Nastavení pro svátky 3. Aktivujte editaci rozvrhu o svátcích. 1) Pro vstup do rozhraní editace klikněte na. Obr Editace nastavení o svátcích 62

64 2) Zatrhněte rámeček vpravo od aktivace - Enable. 3) Z roletového seznamu zvolte režim. Pro formát dne pro konfiguraci rozvrhu o svátcích existují tři různé režimy. 4) Nastavte počáteční a koncové datum - Start/End Date. 5) Pro uložení nastavení klikněte na Apply. 6) Pro odchod z rozhraní editace klikněte na OK. 4. Vstupte do rozhraní nastavení rozvrhu záznamu/snímání - Record/Capture. Menu> Record> Schedule 1) Zvolte záznam/snímání - Record/Capture. 2) Zatrhněte rámeček vpravo do aktivace rozvrhu - Enable Schedule. 3) Klikněte na Edit. 4) Zvolte svátek - Holiday z roletového seznamu rozvrhů - Schedule. Obr Editace rozvrhu - svátek 5) Z roletového seznamu typů - Type zvolte pohyb - Motion. 6) Pokud se požaduje záznam po celý den, zatrhněte rámeček celý den - All Day. Pokud nikoliv, ponechte jej prázdný. 7) Nastavte čas začátku a konce pro rozvrh pro svátek - Start/End time. Poznámka: Pro každý den lze nastavit až 8 časových úseků. Časové úseky se nesmí překrývat. V časovém přehledu kanálu jsou uvedeny rozvrhy pro běžný den i pro svátek. Pro nastavení rozvrhu pro svátky pro další kanály opakujte kroky 4)-7). Pokud lze rozvrh pro svátek použít pro další kanály, klikněte na kopírovat - Copy a vyberte kanál, pro který chcete nastavení použít. 63

65 5.7 Konfigurace dalších typů záznamů a snímání Účel: Další typy záznamů a snímání se týkají záznamů a snímání spouštěných Motion Alarm (pohyb nebo poplach) a Motion & Alarm (pohyb a poplach). Detekce pohybu a záznam a snímání poplachu viz Kapitola 5.3 a Kapitola 5.4. V této kapitole bude pouze popsána konfigurace pro záznam a snímání spouštěné Motion Alarm (pohyb nebo poplach) a Motion & Alarm (pohyb a poplach). Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení záznamu - Record. Menu> Record> Schedule 2. Zvolte záznam/snímání - Record/Capture. Obr Rozvrh záznamu 3. Zadejte záznam spouštěný pohyb nebo poplach - Motion Alarm nebo pohyb a poplach - Motion & Alarm. 1) Zvolte kanál pro který chcete rozvrh nastavit. 2) Zatrhněte rámeček vpravo od aktivace rozvrhu - Enable Schedule. 3) Klikněte na Edit. 4) V roletovém seznamu typů - Type zvolte Motion Alarm nebo Motion & Alarm. 64

66 Obr Editace rozvrhu pohyb nebo poplach - Motion Alarm 5) Pro zadání celodenního záznamu zatrhněte rámeček vpravo od celý den - All Day. 6) Pokud budete zadávat další rozvrhy, ponechte rámeček All Day nezatržený a nastavte počáteční a koncový čas - Start/End time. Poznámka: Pro každý den lze nastavit až 8 časových úseků. Časové úseky se nesmí překrývat. Pro nastavení rozvrhu na celý týden opakujte výše uvedené kroky. Pokud lze rozvrh použít rovněž pro další dny, klikněte na kopírovat - Copy. 7) Pro uložení nastavení klikněte na Apply. 8) Pro návrat zpět do vyšší úrovně menu klikněte na OK. Pro další kanály a jejich rozvrhy záznamů a snímání spouštěných Motion Alarm (pohyb nebo poplach) a Motion & Alarm (pohyb a poplach) opakujte výše uvedené kroky. Pokud lze nastavení použít rovněž pro další kanály, kliknět na kopírovat - Copy a pak zvolte číslo kanálu. 65

67 5.8 Konfigurace záložního záznamu a snímání Účel: Aktivování záložního záznamu a snímání, což znamená, že se soubory záznamů a sejmuté snímky uloží nejen na R/W HDD, ale také na záložním HDD, představuje efektivní posílení spolehlivosti dat a jejich bezpečnosti. Kroky: 1. Vstupte ro rozhraní informací o HDD - HDD Information. Menu> HDD Obr HDD všeobecně 2. Pro vstup do rozhraní nastavení místního HDD zvolte HDD a klikněte na. 1) Nastavte vlastnosti HDD HDD Property na záložní - Redundant. Obr HDD všeobecně - editace 2) Pro uložení nastavení klikněte na Apply. 66

68 3) Pro návrat zpět do vyšší úrovně menu klikněte na OK. Poznámka: Před nastavením vlastností HDD na záložní Redundant se musí nastavit režim uložení Storage v pokročilém nastavení HDD - Advanced na skupinu - Group. Detailní informace viz Kapitola 10.4 Správa skupiny HDD. Musí existovat přinejmenším jeden další HDD, který bude ve stavu čtení zápis - Read/Write. 3. Vstupte do rozhraní nastavení záznamu Record. Menu> Record> Encoding 1) Zvolte Record. Obr Kódování záznamu 2) Zvolte kameru, kterou chcete nakonfigurovat. 3) Klikněte na více nastavení - More Settings. Obr Kódování záznamu - více 4) Nastavte záložní záznam/snímání - Redundant Record/Capture na Yes. 5) Pro uložení nastavení a návrat zpět do vyšší úrovně menu klikněte na OK. Výše uvedené kroky opakujte pro nastavení dalších kanálů. 67

69 5.9 Konfigurace skupiny HDD pro záznam a snímání Účel: HDD lze seskupit a soubory záznamů a sejmuté snímky uložit v určité skupině HDD. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení HDD. Menu>HDD Obr HDD všeobecně 2. Na levé liště zvolte pokročilé - Advanced. Zkontrolujte zda režim uložení HDD je skupina - Group. Pokud tomu tak není, nastavte na Group. Detailní informace viz Kapitola 10.4 Správa skupiny HDD. 3. V levé liště zvolte všeobecně General. Pro vstup do editačního rozhraní klikněte na. 4. Konfigurace skupiny HDD. 1) Pro skupinu HDD vyberte číslo skupiny. 2) Klikněte na použít - Apply a potom v následném rámečku klikněte na Yes pro uložení nastavení. 3) Pro návrat zpět do vyšší úrovně menu klikněte na OK. Pro konfiguraci více skupin HDD opakujte výše uvedené kroky. 5. Zvolte kanály pro uložení souborů záznamů a sejmutých snímků v HDD skupině. 1) V levé liště zvolte pokročilé - Advanced. 68

70 Obr HDD pokročilé 2) V roletovém seznamu zaznamenat do skupiny HDD - Record on HDD Group zvolte číslo skupiny. 3) Zaškrtněte kanály, které chcete uložit do této skupiny. 4) Pro uložení nastavení klikněte na Apply. Poznámka: Po provedení konfigurace skupin HDD lze nakonfigurovat nastavení záznamu a snímání - Recording and Capture podle postupu uvedeného v Kapitole

71 5.10 Ochrana souborů Účel: Za účelem ochrany souborů záznamů před přepsáním lze soubory záznamů uzamknout nebo nastavit vlastnosti HDD na pouze pro čtení - Read-only. Ochrana souborů uzamknutím souborů záznamů: Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení přehrávání - Playback. Menu> Playback Obr Přehrávání 2. Zvolte kanály, se kterými chcete pracovat, zatržením rámečku. 3. Nastavte typ záznamu, typ souboru, počáteční/koncový čas - Start/End time. 4. Pro zobrazení výsledku klikněte na hledat - Search. Obr Přehrávání výsledky hledání 5. Ochrana souborů záznamů. 70

72 1) Najděte soubory záznamů, které chcete chránit, a pak klikněte na ikonu, která se změní na, což znamená, že je soubor uzamknut. Poznámka: Uzamknout lze pouze soubory záznamů, které jsou větší než 1GB; pokud tomu tak není, nelze je chránit uzamknutím. 2) Pro odemknutí klikněte na, ikona se změní na a soubor už není nadále chráněn. Obr Upozornění na odemknutí Ochrana souborů nastavením vlastností HDD na pouze pro čtení - Read-only Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení HDD. Menu> HDD Obr HDD všeobecně 2. Pro editaci HDD, který chcete chránit, klikněte na. 71

73 Obr HDD všeobecně - editace Poznámka: Pro editaci vlastností HDD je třeba nastavit režim uložení na HDD na skupinu Group, viz Kapitola Správa 10.4 Skupina HDD. 3. Nastavte HDD na pouze pro čtení - Read-only. 4. Pro uložení nastavení a návrat zpět do horní úrovně menu klikněte na OK. Poznámky: Na HDD, který je nastaven pouze pro čtení - Read-only, nelze uložit žádný soubor. Pokud chcete soubory uložit, musí se vlastnosti změnit na R/W. Poznámka: Pokud má DVR pouze jeden HDD, který je nastaven na pouze pro čtení - Read-only, pak DVR nemůže uložit žádný soubor. K dispozici je pouze živý náhled. Pokud nastavíte HDD na pouze pro čtení - Read-only když DVR na něj ukládá soubory, pak se soubor uloží na další R/W HDD. Pokud je instalován pouze jeden HDD, pak se záznam zastaví. 72

74 KAPITOLA 6 Přehrávání 73

75 6.1 Přehrávání souborů záznamů Přehrávání podle kanálu Účel: Přehrávání video souborů záznamů určitého kanálu v režimu živého náhledu. Podporováno je přepínání kanálu. Okamžité přehrávání podle kanálu: Kroky: S použitím myši zvolte v režimu živého náhledu kanál a klikněte na tlačítko v liště rychlého nastavení. minut. Poznámka: Přehrávány budou pouze soubory záznamů, které byly zaznamenány na tomto kanálu během posledních pěti Obr. 6.1 Rozhraní rychlého přehrávání Celodenní přehrávání podle kanálu 1. Vstupte do rozhraní celodenního přehrávání - All-day Playback. Myš: Klikněte pravým tlačítkem na kanál v režimu živého náhledu a zvolte v menu celodenní přehrávání - All-day Playback, viz Obr

76 Obr. 6.2 Menu po kliknutí pravým tlačítkem v živém náhledu Čelní panel: Pro přehrávání souborů záznamů kanálu v režimu živého náhledu s jednou obrazovkou stiskněte tlačítko PLAY. V režimu živého náhledu s více obrazovkami se budou přehrávat soubory záznamu horního levého kanálu. Poznámka: Stisknutím numerických tlačítek během procesu přehrávání se přepne přehrávání na odpovídající kanály. 2. Správa přehrávání. Nástrojová lišta ve spodní části rozhraní přehrávání se může použít pro ovládání postupu přehrávání, viz Obr Obr. 6.3 Rozhraní celodenního přehrávání Menu výběru kanálu a času se zobrazí při pohybu myši na pravou stranu rozhraní přehrávání. Klikněte na kanál/y, pokud chcete přepnout přehrávání na jiný kanál nebo provádět simultánní přehrávání více kanálů, viz Obr

77 Obr. 6.4 Rozhraní celodenního přehrávání se seznamem kanálů Data označená barvami: : Pro tento den neexistuje soubor záznamu. : Pro tento den existuje záznam nebo záznamy (ne dnešní den). : Umístění kurzoru myši. Obr. 6.5 Nástrojová lišta celodenního přehrávání Tabulka 6.1 Detailní vysvětlení nástrojové lišty celodenního přehrávání Tlačítko Operace Tlačítko Operace Tlačítko Operace Tlačítko Operace / Audio zap/vyp / Start/Stop pro klip 30s dopředu 30s zpět Přidej Přidej Snížení Správa tagů defaultní tag uživatelský tag rychlosti Pauza / přehrávání Pauza dozadu/ přehrávání/ Přehrávání Zvýšení / Přehrávání/ Stop dozadu/ rychlosti Přehrávání Jeden snímek jednoho snímku přehrávání dozadu Předchozí den Další den Schovej Exit Časová lišta Čára typu videa / Zoom +/- 76

78 časová lišta Poznámka: 1. Indikátor průběhu přehrávání: pro vyhledání snímků klikněte myší na kterýkoliv bod indikátoru průběhu přehrávání nebo potáhněte lištu. 2. Typ čáry videa: představuje normální záznam (manuální nebo podle rozvrhu); představuje záznam události (pohyb, poplach, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach) Přehrávání podle času Účel: Přehrávání video souborů zaznamenaných během specifikovaného časového rozmezí. Podporováno je simultánní přehrávání více kanálů a přepínání kanálů. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní přehrávání - Playback. Menu>Playback 2. Pro vstup do rozhraní přehrávání zadejte podmínky hledání a klikněte na tlačítko přehrávání - Playback. Obr. 6.6 Hledání videa podle času V rozhraní přehrávání - Playback: Pro ovládání procesu přehrávání lze použít nástrojovou lištu ve spodní části, viz Obr

79 Obr. 6.7 Rozhraní přehrávání podle času Obr. 6.8 Nástrojová lišta přehrávání podle času Tabulka 6.1 Detailní vysvětlení nástrojové lišty přehrávání podle času Tlačítko Operace Tlačítko Operace Tlačítko Operace Tlačítko Operace / Audio zap/vyp / Klip Start/Stop 30s dopředu 30s dozadu Přidat defaultní tag Přidat uživatelský tag Správa tagů Snížení rychlosti Pauza přehrávání Pauza přehrávání/ dozadu/ Přehrávání/ Přehrávání Zvýšení / Přehrávání dozadu/ / Stop jednoho snímku rychlosti Jeden snímek přehrávání dozadu Hledání videa Exit Skryj Indikátor průběhu Čára typu videa Poznámka: 1. Indikátor průběhu přehrávání: pro lokalizaci speciálních snímku klikněte myší na kterýkoliv bod indikátoru průběhu nebo indikátor potáhněte. 2. O čáře typu videa: představuje normální záznam (manuální nebo podle rozvrhu); představuje záznam události (pohyb, poplach, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach - motion alarm, motion & alarm) Přehrávání pomocí normálního vyhledávání videa Účel: Přehrávání video souborů s omezením typu záznamu a času záznamu. Video soubory z výsledného seznamu se přehrávají postupně a je podporován přepínač kanálů. Typy záznamů jsou Normal, Motion (pohyb), Alarm (poplach), pohyb nebo poplach, 78

80 pohyb a poplach - Motion / Alarm, Motion & Alarm, Manual a vše. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní vyhledávání souborů záznamů - Record File Search. Menu>Playback Pro vstup do rozhraní výsledků hledání zadejte nejprve podmínky hledání a pak stiskněte tlačítko hledat - Search. Obr. 6.9 Normální vyhledávání videa 2. Zvolte soubor záznamu, který chcete přehrávat. Pokud je ve výsledcích hledání Search result pouze jeden kanál, stisknutím tlačítka přehrávání na celé obrazovce tohoto kanálu. Pokud je více než jeden kanál, stisknutím tlačítka přejdete do kroku 3 a kroku 4. přejdete do rozhraní Obr Výsledky normálního vyhledávání videa 3. Zvolte kanály pro simultánní přehrávání. Poznámka: Možné kanály pro simultánní přehrávání jsou stejné jako kanály vybrané při vyhledávání souborů záznamů v kroku 1. Kanál se souborem záznamu v kroku 2 je hlavní kanál během přehrávání více kanálů a je zobrazen v horním levém rohu. 4-ch, 8-ch a 16-ch zařízení podporují 4-ch, 8-ch a 16-ch simultánní přehrávání. 79

81 Obr Volba kanálů pro synchronní přehrávání 4. Rozhraní synchronního přehrávání. Pro ovládání procesu přehrávání lze použít nástrojovou lištu ve spodní části rozhraní přehrávání. Obr Rozhraní pro 4-ch synchronní přehrávání Pohybem myší do pravé části rozhraní přehrávání se zobrazí skrytý seznam souborů záznamů. 80

82 Obr Rozhraní 4-ch synchronního přehrávání s video seznamem Obr Nástrojová lišta normálního přehrávání Tabulka 6.2 Detailní vysvětlení nástrojové lišty normálního přehrávání Tlačítko Operace Tlačítko Operace Tlačítko Operace Tlačítko Operace / Audio zap/vyp / Klip Start/Stop 30s dopředu 30s dozadu Přidat defaultní tag Přidat uživatelský tag Správa tagů Snížení rychlosti Pauza přehrávání Pauza přehrávání/ / dozadu/ Přehrávání/ Zvýšení Přehrávání dozadu/ / Přehrávání jednoho Stop rychlosti Jeden snímek snímku přehrávání dozadu Předchozí soubor Další soubor Hledání videa Exit Skrýt nástrojovou Čára typu Indikátor průběhu lištu videa Poznámky: 1. Indikátor průběhu přehrávání: pro lokalizaci speciálních snímku klikněte myší na kterýkoliv bod indikátoru průběhu nebo indikátor potáhněte. 2. O čáře typu videa: představuje normální záznam (manuální nebo podle rozvrhu); představuje záznam události (pohyb, poplach, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach - motion alarm, motion & alarm) Přehrávání podle vyhledávání událostí Účel: Přehrávání video souborů na jednom nebo více kanálů vyhledaných s omezením času událostí (např. poplachový vstup a 81

83 detekce pohybu). Je podporován přepínač kanálů. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní přehrávání - Playback. Menu>Playback 2. Zvolte záložku událost - Event a vstupte do rozhraní přehrávání událostí - Event. 3. Jako typ události zvolte poplachový vstup - Alarm Input. 4. Pro vstup do rozhraní výsledků hledání klikněte na tlačítko hledat - Search. Obr Hledání videa podle poplachového vstupu Pokud chcete přehrávat video soubory spojené s detekcí pohybu, zvolte jako typ události pohyb - Motion a klikněte na tlačítko hledat - Search. Zobrazí se rozhraní výsledků hledání. Obr Hledání videa podle pohybu 5. Pro vstup do rozhraní přehrávání klikněte na tlačítko. Pokud je zde poplachovým vstupem aktivovaný pouze jeden kanál, pak se stisknutím tlačítka rozhraní přehrávání tohoto kanálu na celé obrazovce. Pokud bylo aktivováno několik kanálů, stisknutím tlačítka se dostanete do kroku 7 a pak 8. Poznámka: Lze nakonfigurovat přehrávání před a přehrávání následné. dostanete do 82

84 Obr Výsledky hledání videa podle poplachového vstupu 6. Pro zobrazení informací o zaznamenaném souboru, např. čas začátku, konečný čas, velikost souboru atd. klikněte na tlačítko detaily - Details. Obr Rozhraní detailů událostí 7. Rozhraní přehrávání. Nástrojovou lištu v dolní části rozhraní přehrávání lze využít pro ovládání přehrávání. 83

85 Obr Rozhraní přehrávání podle události Skrytý seznam událostí lze zobrazit pohybem myší do pravé části rozhraní přehrávání. Obr Rozhraní přehrávání se seznamem poplachových vstupů Obr Nástrojová lišta přehrávání podle události Tabulka 3 Detailní vysvětlení nástrojové lišty přehrávání podle událostí Tlačítko Operace Tlačítko Operace Tlačítko Operace Tlačítko Operace 30s / Audio zap/vyp / Klip Start/Stop 30s dozadu dopředu Přidat uživatelský Správa Snížení Přidat defaultní tag tag tagů rychlosti Pauza přehrávání Pauza přehrávání/ Zvýšení / dozadu/ / Přehrávání/ Stop rychlosti Přehrávání dozadu/ Přehrávání jednoho 84

86 Jeden snímek snímku přehrávání dozadu Předchozí událost Další událost Hledání události Exit Skryj Indikátor průběhu Čára typu videa Poznámky: 1. Indikátor průběhu přehrávání: pro lokalizaci speciálních snímku klikněte myší na kterýkoliv bod indikátoru průběhu nebo indikátor potáhněte. 2. O čáře typu videa: představuje normální záznam (manuální nebo podle rozvrhu); představuje záznam události (pohyb, poplach, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach - motion alarm, motion & alarm) Přehrávání podle tagu Účel: Video tag umožňuje zaznamenat příslušnou informaci jako osoby a umístění určitého časového bodu během přehrávání. Také je možné používat video tag/y pro vyhledávání souborů záznamů a umístění časového bodu. Než začnete přehrávat podle tagu: 1. Vstupte do rozhraní přehrávání - Playback. Obr Rozhraní přehrávání podle času Pro přidání defaultního tagu stiskněte tlačítko. Pro přidání uživatelského tagu a zadání názvu tagu stiskněte tlačítko. Poznámka: K jednomu video souboru lze přidat maximálně 64 tagů. 2. Správa tagů. Pro kontrolu, editaci nebo vymazání tagu/ů stiskněte tlačítko. 85

87 Obr Rozhraní správy tagů Kroky: 1. Vstupte do rozhraní přehrávání. Menu>Playback Pro vstup do rozhraní přehrávání podle tagů zvolte záložku Tag. Zvolte kanály, typ tagu a čas; po stisknutí hledání - Search pak vstoupíte do rozhraní hledání výsledků. Poznámka: Vybrat lze dva typy tagů: All a Tag Keyword. Zadejte klíčové slovo - keyword pokud volíte Tag Keyword. Obr Hledání videa podle tagu 2. Nastavte podmínky přehrávání a správu tagů. Zvolte název tagu souboru záznamu, který chcete přehrát; lze jej editovat nebo vymazat. Podle aktuální potřeby lze nastavit čas přehrávání před a čas následný. Poznámka: Čas přehrávání před a čas následného přehrávání se přidá k časovému bodu tagu. 86

88 Obr Výsledky hledání videa podle tagu 3. Přehrávání podle tagu. Pro přehrávání příslušného souboru záznamu zvolte tag a stiskněte tlačítko. Obr Rozhraní přehrávání podle tagu Skrytý seznam tagů se zobrazí pohybem myši do pravé části rozhraní přehrávání. 87

89 Obr Rozhraní přehrávání podle tagů s video seznamem Obr Nástrojová lišta přehrávání podle tagu Tabulka 4 Detailní vysvětlení nástrojové lišty přehrávání podle tagu Tlačítko Operace Tlačítko Operace Tlačítko Operace Tlačítko Operace / Audio zap/vyp / Klip Start/Stop 30s dopředu 30s dozadu Přidat defaultní tag Přidat uživatelský tag Správa tagů Zpomalení / Pauza přehrávání Pauza přehrávání/ dozadu/ Přehrávání/ Přehrávání dozadu/ / Přehrávání jednoho Jeden snímek snímku přehrávání dozadu Stop Zrychlení Předchozí tag Další tag Hledání tagu Exit Skryj Indikátor průběhu Čára typu videa Poznámky: 1. Indikátor průběhu přehrávání: pro lokalizaci speciálních snímků klikněte myší na kterýkoliv bod indikátoru průběhu nebo indikátor potáhněte. 2. O čáře typu videa: představuje normální záznam (manuální nebo podle rozvrhu); představuje záznam události (pohyb, poplach, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach - motion alarm, motion & alarm) Přehrávání podle systémového logu Účel: Přehrávání souborů záznamů příslušných kanálů po vyhledání systémových záznamů událostí. Kroky: 88

90 1. Vstupte do rozhraní hledání záznamů událostí - Log Search. Menu>Maintenance>Log Search Zadejte čas hledání a typ a stiskněte tlačítko hledat - Search. Obr Systémové rozhraní hledání záznamů událostí (log) 2. Zvolte log se souborem záznamu a stiskněte tlačítko pro vstup do rozhraní přehrávání. Poznámka: Pokud není v časovém bodě logu žádný soubor záznamu, objeví se zpráva není odpovídající soubor záznamu - no related record file. Obr Výsledek hledání systémového záznamu událostí (log) 3. Rozhraní přehrávání. Pro ovládání procesu přehrávání lze použít nástrojovou lištu v dolní části rozhraní přehrávání. 89

91 Obr Rozhraní přehrávání podle záznamu událostí (podle logu) 90

92 6.2 Pomocné funkce přehrávání Přehrávání snímek po snímku Účel: Při vzniku abnormální události lze přehrávat snímek po snímku, aby bylo možné zkontrolovat detaily videa. Kroky: Použití myši: Vstupte do rozhraní přehrávání - Playback a klikněte na tlačítko a, až se rychlost změní na jednotlivý snímek - Single. Jedno kliknutí na obrazovku přehrávání představuje přehrávání jednoho snímku. Také je možné použít tlačítko v nástrojové liště. Použití čelního panelu: Pro nastavení rychlosti na jeden rámeček - Single otáčejte vnitřním kolečkem Jog Shuttle ve směru proti hodinovým ručičkám, nebo stiskněte tlačítko. Jedno kliknutí na tlačítko představuje přehrávání jednoho snímku Chytré hledání Účel: Za účelem snadné a přesné lokalizace události detekce pohybu na indikátoru průběhu přehrávání můžete analyzovat určitou oblast(scénu) dynamicky a dostat všechny událostí týkající se detekce pohybu, který se vyskytnul v této oblasti. Kroky: 3. Vstupte do rozhraní přehrávání - Playback a přehrajte video. Obr Rozhraní přehrávání podle času 4. Pro přechod do rozhraní selekce analýzy oblasti klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte chytré vyhledávání - Smart Search. 91

93 Obr Menu po kliknutí pravým tlačítkem v přehrávání - Playback 5. Pro nastavení celé obrazovky jako cílové oblasti hledání stiskněte tlačítko. Po vyznačení oblasti/í stiskněte tlačítko pro provedení chytrého vyhledávání v této oblasti. Poznámka: Jsou podporovány režimy více oblastí - Multi-area a hledání na celé obrazovce - full-screen searching. Obr Vyznačení oblasti chytrého hledání Výsledky inteligentní analýzy: Čára typu videa: : Normální soubor záznamu; : Soubor záznamu události; : Dynamický soubor záznamu. Při pohybu myší do pravé části rozhraní přehrávání se zobrazí skrytý seznam souborů záznamů. 92

94 Obr Výsledky chytrého hledání - Smart Search se seznamem videa Obr Nástrojová lišta přehrávání při chytrém hledání Tabulka 5 Detailní vysvětlení nástrojové lišty přehrávání při chytrém hledání Tlačítko Operace Tlačítko Operace Tlačítko Operace Tlačítko Operace / Audio zap/vyp / Klip Start/Stop 30s dopředu 30s dozadu Přidat defaultní tag Přidat uživatelský tag Správa tagů Zpomalit / Pauza přehrávání Pauza přehrávání/ dozadu/ Přehrávání/ Přehrávání dozadu/ / Přehrávání jednoho Jeden snímek snímku přehrávání dozadu Stop Zrychlení Předchozí výsledek Další výsledek chytrého hledání chytrého hledání Hledání videa Exit Skrýt Indikátor průběhu Čára Čára typu chytrého videa hledání Poznámky: 1. Indikátor průběhu přehrávání: pro lokalizaci speciálních snímků klikněte myší na kterýkoliv bod indikátoru průběhu nebo indikátor potáhněte. 2. O čáře typu videa: představuje normální záznam (manuální nebo podle rozvrhu); představuje záznam události (pohyb, poplach, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach - motion alarm, motion & alarm). 93

95 6.2.3 Digitální zoom Kroky: 1. Pro vstup do rozhraní digitálního zoomu - Digital Zoom klikněte pravým tlačítkem myši na kanál pod přehráváním a zvolte Digital Zoom. 2. Pohybujte červeným čtyřúhelníkem a obraz v něm se zečtyřnásobí. Obr Oblast digitálního zoomu Obr Menu po kliknutí pravým tlačítkem v přehrávání Menu po kliknutí pravým tlačítkem: Poznámka: Toto menu se mírně liší podle rozhraní přehrávání. Tabulka 6 Detailní vysvětlení menu po kliknutí pravým tlačítkem v přehrávání Tlačítko Funkce Návrat do rozhraní vyhledávání Vstup do rozhraní digitálního zoomu Analýza pohybu ve specifikované oblasti Ovládací rozhraní ukaž a skryj Návrat do rozhraní přehrávání 94

96 KAPITOLA 7 Zálohování 95

97 7.1 Zálohování souborů záznamů Rychlý export Účel: Rychlý export souborů záznamů do zálohovacího zařízení. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní exportu videa - Video Export. Zvolte kanál/y, které chcete zálohovat, a stiskněte tlačítko rychlý export - Quick Export. Poznámka: 1. Trvání souborů záznamů daného kanálu nesmí přesahovat jeden den. Jinak se objeví zpráva pro rychlý export je dovoleno max 24 hodin - Max. 24 hours are allowed for quick export. 2. Počet kanálů pro synchronní export nesmí přesáhnout 4. Jinak se objeví zpráva pro synchronní rychlý export jsou dovoleny max 4 kanály - Max. 4 channels are allowed for synchronous quick export. Obr. 7.1 Rozhraní rychlého exportu 2. Export. Přejděte do rozhraní Export, zvolte zálohovací zařízení a stiskněte tlačítko Export. Poznámka: Zde je použito zařízení USB Flash; v další sekci Normální zálohovaní najdete více o zálohovacích médiích podporovaných tímto zařízením. 96

98 Obr. 7.2 Rychlý export s použitím USB1-1 Zůstaňte v rozhraní exportu dokud není dokončen export všech souborů záznamů. Obr. 7.3 Export dokončen 3. Zkontrolujte výsledky zálohování. Zkontrolujte soubor záznamu v rozhraní exportu a stiskněte tlačítko. Poznámka: Přehrávač player.exe se bude během exportu rovněž automaticky exportovat. Obr. 7.4 Kontrola výsledků rychlého exportu pomocí USB1-1 97

99 7.1.2 Zálohování pomocí normálního vyhledávání videa Účel: Soubory záznamů lze zálohovat na různá zařízení, jako jsou zařízení USB (USB flashdisk, USB HDD) Zálohování s použitím USB flashdisk a USB HDD Kroky: 1. Vstupte do rozhraní exportu. Menu>Export>Normal 2. Pro vstup do rozhraní výsledků hledání nastavte podmínky hledání a stiskněte tlačítko hledat - Search. Obr. 7.5 Normální vyhledávání videa pro zálohování 3. Zvolte soubory záznamů, které chcete zálohovat. Chcete-li zkontrolovat soubor záznamu a přehrát jej, stiskněte tlačítko. Zatrhněte rámeček před soubory záznamů, které chcete zálohovat. Poznámka: Velikost aktuálně vybraných souborů se zobrazí v dolním levém rohu okna. Obr. 7.6 Výsledky normálního hledání videa pro zálohování 4. Export. 98

100 Klikněte na tlačítko Export a spusťte zálohování. Poznámka: Pokud nebude připojené zařízení USB rozpoznáno: Klikněte na tlačítko opakování - Refresh. Připojte zařízení znovu. Zkontrolujte kompatibilitu u dodavatele. USB flash nebo USB HDD můžete také pomocí tohoto zařízení naformátovat. Obr. 7.7 Export při normálním vyhledávání videa pomocí USB Flash Zůstaňte v rozhraní exportu dokud není dokončen export všech souborů záznamů, tj. dokud se nezobrazí zpráva export dokončen - Export finished. Obr. 7.8 Export dokončen 5. Kontrola výsledků zálohování. Zvolte soubor záznamu v rozhraní exportu - Export a pro jeho kontrolu stiskněte tlačítko. Poznámka: Během exportu souboru se také automaticky exportuje přehrávač player.exe. 99

101 Obr. 7.9 Kontrola výsledku exportu s použitím USB Flash Zálohování s použitím USB vypalovačky a SATA vypalovačky Kroky: 1. Vstupte do rozhraní exportu. Menu>Export>Normal 2. Pro vstup do rozhraní výsledků hledání zadejte podmínky hledání a stiskněte tlačítko hledat - Search. Obr Normální hledání videa pro zálohování 3. Zvolte soubory záznamů, které chcete zálohovat. Pokud chcete soubor záznamu zkontrolovat, stiskněte tlačítko pro jeho přehrání. Pro zálohování souboru zatrhněte rámeček před příslušným souborem záznamu, který chcete zálohovat. Poznámka: Velikost aktuálně vybraných souborů je zobrazena v dolním levém rohu okna. 100

102 Obr Výsledky normálního hledání videa pro zálohování 4. Export. Pro spuštění zálohování klikněte na tlačítko Export. Poznámka: Pokud nebude připojená USB vypalovačka nebo SATA vypalovačka rozpoznána: Klikněte na tlačítko opakování - Refresh. Připojte zařízení znovu. Zkontrolujte kompatibilitu u dodavatele. Obr Export při normálním hledání videa pomocí USB vypalovačky Zůstaňte v rozhraní exportu dokud není dokončen export všech souborů záznamů, tj. dokud se nezobrazí zpráva export dokončen - Export finished. 101

103 Obr Export dokončen 5. Kontrola výsledků zálohování. Zvolte soubor záznamu v rozhraní exportu a stiskněte tlačítko pro jeho kontrolu. Poznámka: Během exportu souboru se také automaticky exportuje přehrávač player.exe. Obr Kontrola výsledků exportu při použití USB vypalovačky Zálohování pomocí hledání události Účel: Zálohování souborů záznamů spojených s událostí pomocí USB zařízení (USB flash, USB HDD). Podporovány jsou rychlé zálohování - Quick Backup a normální zálohování - Normal Backup. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní Export. Menu>Export>Event 1) Z roletového seznamu typu událostí Event zvolte poplachový vstup - Alarm Input. 2) Zvolte číslo poplachového vstupu a čas. 3) Pro vstup do rozhraní výsledků hledání stiskněte tlačítko hledat - Search. 102

104 Obr Hledání událostí pro zálohování 2. Vyberte soubor záznamu pro export. 1) Pro vstup do rozhraní Export vyberte poplachový vstup ze seznamu a stiskněte tlačítko rychlého exportu - Quick Export. 2) Stisknutím tlačítka - Details se dostanete do rozhraní detailních informací o všech aktivovaných kanálech pomocí zvoleného poplachového vstupu. Poznámka: typy událostí zahrnují poplachový vstup - Alarm Input a pohyb - Motion. 3) Stisknutím tlačítka rychlý export - Quick Export se provede export všech souborů všech kanálů spuštěných zvoleným poplachovým vstupem. Obr Výsledek hledání událostí 4) Po kliknutí na tlačítko - Details se zobrazí detailní informace o souboru záznamu, např. čas spuštění, čas ukončení, velikost souboru atd. Poznámka: Velikost aktuálně vybraných souborů je zobrazena v levém dolním rohu okna. 103

105 Obr Rozhraní detailů událostí 3. Export. Klikněte na tlačítko Export a začněte se zálohováním. Poznámka: Pokud není připojené USB zařízení rozpoznáno: Klikněte na tlačítko obnovit - Refresh. Připojte opětovně zařízení. Zkontrolujte kompatibilitu zařízení s jeho dodavatelem. Pomocí tohoto zařízení je možné také USB flash nebo USB HDD formátovat. Obr Export podle událostí s použitím USB Flash Zůstaňte v rozhraní exportu dokud se neobjeví oznámení o dokončení exportu - Export finished. 104

106 Obr Export dokončen 4. Zkontrolujte výsledky zálohování. Poznámka: Během exportu souboru záznamu se také automaticky exportuje přehrávač player.exe. Obr Kontrola výsledků exportu události pomocí USB Flash Zálohování video klipů Účel: Lze vybrat video klipy během přehrávání pro přímý export pomocí USB zařízení (USB flash, USB HDD) Kroky: 1. Vstupte do rozhraní přehrávání - Playback. Viz Kapitola Pro spuštění nebo zastavení souboru záznamu klipu/ů stiskněte během přehrávání tlačítka a na nástrojové liště. 3. Po dokončení klipu odejděte z rozhraní přehrávání; následně budete vyzváni k uložení klipů. Poznámka: Pro každý kanál lze vybrat maximálně 30 klipů. 105

107 Obr Rozhraní přehrávání podle času 4. Pro uložení video klipů a vstup do rozhraní Export klikněte na Yes, pro odchod bez uložení klipů klikněte na No. Obr Upozornění na uložení klipů 5. Export. Stiskněte tlačítko Export a začněte se zálohováním. Poznámka: Pokud není USB zařízení rozpoznáno: Klikněte na tlačítko obnovit - Refresh. Připojte opětovně zařízení. Zkontrolujte kompatibilitu zařízení u dodavatele. Pomocí tohoto zařízení lze také USB flash a USB HDD formátovat. 106

108 Obr Export video klipů pomocí USB Flash Zůstaňte v rozhraní exportu dokud není dokončen export všech souborů záznamů a nezobrazí se zpráva export dokončen - Export finished. Obr Export dokončen 6. Kontrola výsledků zálohování. Poznámka: Během exportu souboru záznamu se automaticky exportuje přehrávač player.exe. Obr Kontrola výsledků exportu video klipů pomocí USB Flash 7.3 Správa zařízení pro zálohování Správa USB flash, USB HDD. 1. Vstupte do rozhraní výsledků hledání souborů záznamů. Menu>Export>Normal Pro vstup do výsledků hledání nastavte podmínky hledání a stiskněte tlačítko hledat - Search. Poznámka: Musí být vybrán alespoň jeden kanál. 107

109 Obr Normální hledání videa pro zálohování 2. Zvolte soubory záznamů, které chcete zálohovat. Pro vstup do rozhraní exportu stiskněte tlačítko Export. Poznámka: Musí být vybrán alespoň jeden soubor záznamu. Obr Výsledky normálního hledání videa pro zálohování 3. Správa zařízení pro zálohování. Pokud chcete v zařízení pro zálohování vytvořit novou složku, stiskněte tlačítko nová složka - New Folder. Pokud chcete vymazat soubor záznamu nebo složku v zařízení pro zálohování, pak složku nebo soubor označte a stiskněte tlačítko. Pro přehrávání souboru záznamu zvolte v zařízení pro zálohování příslušný soubor a stiskněte tlačítko. Pro formátování zařízení pro zálohování stiskněte tlačítko Format. Poznámka: Pokud není USB zařízení rozpoznáno: Klikněte na tlačítko obnovit - Refresh. Připojte opětovně zařízení. Zkontrolujte kompatibilitu zařízení u dodavatele. 108

110 Obr Správa USB Flash Správa USB vypalovaček a SATA vypalovaček 1. Vstupte do rozhraní výsledků hledání souborů záznamů. Menu>Export>Normal Pro vstup do rozhraní výsledků hledání nastavte podmínky hledání a stiskněte tlačítko Search. Poznámka: Musí být vybrán alespoň jeden kanál. Obr Normální hledání videa pro zálohování 2. Zvolte soubory záznamů, které chcete zálohovat. Pro vstup do rozhraní exportu stiskněte tlačítko Export. Poznámka: Musí být vybrán alespoň jeden soubor záznamu. 109

111 Obr Výsledek normálního hledání videa pro zálohování 3. Správa zařízení pro zálohování. Pokud chcete vymazat soubor z CD/DVD, na kterém lze přepisovat záznam, stiskněte tlačítko vymazat - Erase. Poznámka: Pro tuto operaci musíte mít CD/DVD s možností přepisování záznamu. Poznámka: Pokud není USB nebo SATA vypalovačka rozpoznána: Klikněte na tlačítko obnovit - Refresh. Připojte zařízení opětovně. Zkontrolujte kompatibilitu zařízení u dodavatele. Obr Správa USB vypalovačky 110

112 KAPITOLA 8 Nastavení poplachu 111

113 8.1 Nastavení detekce pohybu Kroky: 1. Vstupte do rozhraní detekce pohybu - Motion Detection v menu správy kamer - Camera Management a zvolte kameru, pro kterou chcete detekci pohybu nastavit. Menu> Camera> Motion Obr. 8.1 Rozhraní nastavení detekce pohybu 2. Nastavte oblast detekce a citlivost. Označte rámeček aktivace detekce pohybu - Enable Motion Detection a pomocí myší nastavte oblast/i detekce a na liště citlivosti přesuťe ukazatel na požadovanou citlivost. Stiskněte tlačítko zpracování - Handling a nastavte akce, které jsou odezvou na poplach. Obr. 8.2 Nastavení oblasti detekce a citlivosti 112

114 3. Klikněte na záložku spouštění kanálu - Trigger Channel a zvolte jeden nebo více kanálů, které začnou nahrávat/snímat nebo se přepnou na celou obrazovku, pokud se poplach detekce pohybu spustí. Obr. 8.3 Nastavení spouštění kanálů při detekci pohybu 4. Nastavte rozvrh zastřežení kanálu. Pro nastavení rozvrhu zastřežení kanálů zvolte záložku rozvrh zastřežení - Arming Schedule. Zvolte den v týdnu; pro každý den lze nastavit až 8 časových úseků. Poznámka: Časové úseky se nesmí opakovat a nesmí se překrývat. Obr. 8.4 Nastavte rozvrh zastřežení při detekci pohybu 5. Pro nastavení akcí, které mají být odezvou na poplach detekcí pohybu, klikněte na záložku zpracování - Handling (viz Kapitola 8.6). Pro nastavení rozvrhu zastřežení pro další dny v týdnu opakujte výše uvedené kroky. Také lze kliknout na kopírovat - Copy a zkopírovat rozvrh zastřežení do dalších dnů. Pro dokončení nastavení detekce pohybu kanálu klikněte na tlačítko OK. 113

115 6. Pokud chcete nastavit detekci pohybu pro další kanál, opakujte výše uvedené kroky nebo nastavení zkopírujte. Poznámka: Není možné kopírovat akce spouštěcího kanálu - Trigger Channel. Obr. 8.5 Kopírování nastavení detekce pohybu 114

116 8.2 Nastavení senzorů poplachu Účel: Nastavení metod zpracování poplachu externích senzorů. Kroky: 1. Vstupte do nastavení poplachu - Alarm Settings v konfiguraci systému - System Configuration a zvolte poplachový vstup. Menu> Configuration> Alarm Pro vstup do rozhraní nastavení vstupu poplachu - Alarm Input Settings zvolte záložku vstup poplachu - Alarm Input. Obr. 8.6 Rozhraní stavu poplachu v konfiguraci systému 2. Nastavení metod zpracování zvoleného poplachového vstupu. Pro nastavení akcí jakožto odezvy na poplach klikněte na rámeček nastavení - Setting a pak na tlačítko zpracování - Handling. Obr. 8.7 Rozhraní nastavení poplachového vstupu 3. Zvolte záložku spouštění kanálu - Trigger Channel a vyberte jeden nebo více kanálů, které při vstupu externího poplachu 115

117 začnou zaznamenávat/snímat nebo spustí zobrazení na celém monitoru. 4. Zvolte záložku rozvrh zastřežení - Arming Schedule a proveďte jeho nastavení. Zvolte den v týdnu; pro jeden den lze nastavit max 8 časových úseků. Poznámka: Časové úseky se nesmí opakovat nebo se překrývat. 5. Pro nastavení akcí, které budou odezvou na poplach, poplachového vstupu, zvolte záložku zpracování - Handling (viz Kapitola 8.6). Pro nastavení rozvrhu zastřežení pro další dny v týdnu opakujte výše uvedené kroky. Také lze využít tlačítka kopírovat - Copy a rozvrh zastřežení zkopírovat do dalších dnů. Obr. 8.8 Nastavení rozvrhu zastřežení poplachového vstupu 6. Je-li to třeba, zvolte záložku vazba PTZ PTZ linking a nastavte přiřazení PTZ poplachovému vstupu. Pro dokončení nastavení poplachového vstupu nastavte parametry PTZ linking a stiskněte OK. Poznámka: Zkontrolujte, prosím, zda PTZ nebo speed dome podporuje vazbu PTZ linking. Jeden poplachový vstup může spouštět presety, patrolu nebo paternu více než jednoho kanálu. Presety, patroly a paterny jsou ale exkluzivní. Obr. 8.9 Nastavení vazby PTZ pro poplachový vstup 116

118 7. Pokud chcete nastavit metodu zpracování pro další poplachový vstup, opakujte výše uvedené kroky nebo nastavení zkopírujte. Obr Kopírování nastavení poplachového vstupu 117

119 8.3 Detekce ztráty videa Účel: Detekce ztráty videa a nastavení akce/í jako odezvy na poplach. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní ztráty videa - Video Loss ve správě kamer - Camera Management a zvolte kanál, který chcete detekovat. Menu> Camera> Video Loss Obr Rozhraní nastavení ztráty videa 2. Nastavení metody zpracování ztráty videa. Pro nastavení metody zpracování ztráty videa zatrhněte rámeček aktivace poplachu při ztrátě videa - Enable Video Loss Alarm a stiskněte tlačítko zpracování - Handling. Obr Nastavení metody zpracování ztráty videa 118

120 3. Nastavení rozvrhu zastřežení kanálu. Pro nastavení rozvrhu zastřežení kanálu zvolte záložku rozvrh zastřežení - Arming Schedule. Zvolte jeden den v týdnu; lze nastavit až 8 časových úseků pro každý den. Poznámka: Časové úseky se nesmí opakovat a překrývat. Obr Nastavení rozvrhu zastřežení pro ztrátu videa 4. Pro nastavení reakcí na poplach ztráty videa zvolte záložku zpracování - Handling (viz Kapitola 8.6). Pro nastavení rozvrhu zastřežení pro další dny opakujte výše uvedené kroky. Také lze použít tlačítko kopírovat - Copy a zkopírovat rozvrh zastřežení do dalších dnů. Pro dokončení nastavení ztráty videa kanálu klikněte na tlačítko OK. 5. Pokud chcete nastavit metodu zpracování ztráty videa pro další kanál, opakujte výše uvedené kroky, nebo výše uvedené nastavení zkopírujte do dalšího kanálu. Obr Kopírování nastavení ztráty videa 119

121 8.4 Detekce zakrytí videa Účel: Spuštění poplachu při zakrytí objektivu a provedení odpovídajících akcí. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní zakrytí videa - Video Tampering ve správě kamer - Camera Management a zvolte kanál, pro který chcete detekovat zakrytí videa. Menu> Camera> Tamper-proof Obr Rozhraní nastavení detekce zakrytí videa 2. Nastavte metodu zpracování zakrytí videa kanálu. Zatrhněte rámeček aktivace zakrytí videa - Enable Video Tampering. Na liště citlivosti nastavte vhodnou citlivost tahem ukazatele. Pomocí myši nastavte oblast, ve které se má detekovat zakrytí videa. Pro nastavení metody zpracování zakrytí videa stiskněte tlačítko Handling. 120

122 Obr Nastavení oblasti detekce a citlivosti zakrytí videa 3. Nastavte rozvrh zastřežení a odezvu na poplach kanálu. 1) Pro nastavení rozvrhu zastřežení kanálu zvolte záložku rozvrh zastřežení - Arming Schedule. 2) Zvolte den v týdnu a max. 8 časových úseků pro každý den. Poznámka: Časové úseky se nesmí opakovat nebo se překrývat. Obr Nastavení rozvrhu zastřežení zakrytí videa 4. Pro nastavení odezvy na poplach zakrytí videa zvolte záložku Handling (viz. Kapitola 8.6). Pro nastavení rozvrhu zastřežení pro další dny v týdnu opakujte výše uvedené kroky. Rozvrh zastřežení lze také kopírovat do dalších dnů. Pro dokončení nastavení zakrytí videa kanálu klikněte na OK. 5. Pokud chcete nastavit metodu zpracování ztráty videa pro další kanál, opakujte kroky dva a tři, nebo výše uvedené nastavení do dalšího kanálu zkopírujte. Obr Kopírování nastavení zakrytí videa 121

123 8.5 Zpracování výjimek Účel: Nastavení výjimek se týká metod zpracování různých výjimek, např.: HDD Full: Zaplnění HDD. HDD Error: Chyba zápisu na HDD nebo nenaformátovaný HDD. Network Disconnected: Rozpojení síťového kabelu. IP Conflicted: Duplicitní IP adresa. Illegal Login: Nesprávné uživatelské ID nebo heslo. Abnormal Video Signal: Nestabilní video signál. Input / Output Video Standard Mismatch: Vstupní/výstupní video standardy nejsou kompatibilní. Abnormal Record/Capture: Není místo na uložení souborů záznamů nebo sejmutých snímků. Kroky: Vstupte do rozhraní výjimek - Exception konfigurace systému - System Configuration a nastavte různé výjimky. Menu> Configuration> Exceptions Detailní akce jako odezvy na poplach viz Kapitola 8.6. Obr Rozhraní nastavení výjimek 122

124 8.6 Nastavení odezvy na poplach Účel: Nastavení akcí, které mají být aktivovány jako odezvy na poplach nebo výjimku, což zahrnuje monitování na celé obrazovce - Full Screen Monitoring, akustické varování - Audible Warning (bzučák), uvědomění dohlížecího centra - Notify Surveillance Center, stažení snímku do FTP - Upload Picture to FTP, spouštění poplachového výstupu - Trigger Alarm Output a zaslání mailu - Send . Monitorování na celé obrazovce Pokud dojde ke spuštění poplachu, pak místní monitor (VGA nebo BNC monitor) zobrazí na celé obrazovce video z kanálu, který je nakonfigurován na monitorování na celé obrazovce při výskytu poplachu. Pokud se poplach spustí najednou ve více kanálech, pak se jejich celá obrazovka bude přepínat v intervalu 10 s (tovární nastavení času prodlevy). Různý čas prodlevy lze nastavit v Menu > Configuration >Live View> Alarm Picture Dwell Time. Automatické přepínání bude ukončeno, jakmile se poplach zastaví. Následuje přechod do rozhraní živého náhledu. Poznámka: Během nastavení spouštění kanálu - Trigger Channel je třeba nastavit kanál/y, pro které je požadováno monitorování na celé obrazovce. Akustické varování Spouštění akustického pípání při detekci poplachu. Uvědomění dohlížecího centra Vyslání poplachového signálu vzdálenému příjemci poplachu při výskytu poplachu. Poplachový příjemce je označení pro PC, který má nainstalovaný Remote Client. Poznámka: Poplachový signál bude vyslán automaticky v režimu detekce po nakonfigurování vzdáleného příjemce poplachu. Detaily o konfiguraci vzdáleného příjemce poplachu viz Kapitola Vyslání sejmutých snímků do FTP Sejmutí snímku po spuštění poplachu a jejich vyslání do FTP serveru. Poznámka: Nejprve nastavte FTP adresu a vzdálený FTP server. ové spojení Zaslání u s poplachovou informaci příjemci nebo příjemcům při detekci poplachu. Detaily o konfiguraci u viz Kapitola

125 KAPITOLA 9 Nastavení sítě 124

126 9.1 Konfigurace všeobecného nastavení Účel: Než se bude DVR provozovat v síti, musí se řádně nakonfigurovat síťové nastavení. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení sítě - Network Settings. Menu > Configuration > Network Obr. 9.1 Rozhraní nastavení sítě 2. Zvolte záložku všeobecně - General. 3. V rozhraní všeobecného nastavení - General Settings lze konfigurovat následující nastavení: typ NIC, adresa IPv4, brána IPv4, MTU a DNS Server. Pokud je k dispozici DHCP server, pak lze kliknout na zatrhávací rámeček DHCP pro automatické získání IP adresy a dalšího nastavení sítě z tohoto serveru. Poznámka: Platný rozsah hodnot MTU je 500 ~ Po provedené konfiguraci všeobecného nastavení, klikněte na tlačítko pro uložení nastavení Apply. 9.2 Konfigurace pokročilého nastavení Konfigurace nastavení PPPoE Účel: Tento DVR také umožňuje přístup přes Ethernet pomocí protokolu Point-to-Point (PPPoE). Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení sítě - Network Settings. Menu > Configuration > Network 2. Pro vstup do rozhraní nastavení PPPoE zvolte záložku PPPoE, viz Obr

127 Obr. 9.2 Nastavení rozhraní PPPoE 3. Pro aktivaci této funkce zatrhněte rámeček PPPoE. 4. Zadejte jméno uživatele - User Name, heslo - Password, a potvrďte heslo - Confirm Password pro přístup do PPPoE. Poznámka: Uživatelské jméno a heslo by měl přidělit Váš ISP. Obr. 9.3 Rozhraní nastavení PPPoE 5. Pro uložení a odchod z tohoto rozhraní klikněte na tlačítko Apply. 6. Po úspěšném nastavení systém požádá o restartování zařízení za účelem aktivace nového nastavení; po restartu je automaticky připojeno PPPoE dial-up. Pro zobrazení stavu PPPoE připojení lze vstoupit do Menu > Maintenance > System Info > Network. Viz Kapitola 12.1 Zobrazení systémových informací pro stav PPPoE Konfigurace DDNS Účel: Pokud je DVR nastaven pro používání PPPoE jako defaultního připojení sítě, pak lze nastavit pro přístup do sítě Dynamic DNS (DDNS). 126

128 Před registrací u Vašeho ISP se požaduje konfigurace systému pro použití DDNS. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení sítě - Network Settings. Menu > Configuration > Network 2. Pro vstup do rozhraní nastavení DDNS zvolte záložku DDNS, viz Obr Obr. 9.4 Rozhraní nastavení DDNS 3. Pro aktivaci této funkce zatrhněte rámeček DDNS. 4. Zvolte DDNS Type. K dispozici jsou čtyři různé typy DDNS: IPServer, DynDNS, PeanutHull a NO-IP. IPServer: Zadejte Server Address pro IPServer. Obr. 9.5 Rozhraní nastavení IPServer DynDNS: 1) Zadejte adresu serveru - Server Address pro DynDNS (např. members.dyndns.org). 2) V textovém poli DVR Domain Name, zadejte doménu získanou z DynDNS webu. 3) Zadejte uživatelské jméno - User Name a heslo - Password registrované na DynDNS webu. 127

129 Obr. 9.6 Rozhraní nastavení DynDNS PeanutHull: Zadejte jméno uživatele a heslo získané z PeanutHull webu. Obr. 9.7 Rozhraní nastavení Peanut Hull NO-IP: Vstupte do informací o účtu v odpovídajících polích. Viz nastavení DynDNS. 1) Zadejte adresu serveru - Server Address pro NO-IP. 2) V textovém poli názvu domény - DVR Domain Name zadejte doménu získanou z NO-IP webu (www.no-ip.com). 3) Zadejte jméno uživatele - User Name a heslo - Password registrované na NO-IP webu. 128

130 Obr. 9.8 Rozhraní nastavení NO-IP 5. Pro uložení a opuštění rozhraní klikněte na tlačítko Apply Konfigurace NTP serveru Účel: Pro zajištění přesného data a času systému lze na DVR nakonfigurovat server protokolu síťového času - Network Time Protocol (NTP) Server. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení sítě - Network Settings. Menu > Configuration > Network 2. Pro vstup do nastavení NTP zvolte záložku NTP, viz Obr Obr. 9.9 Rozhraní nastavení NTP 3. Pro aktivaci funkce zatrhněte rámeček Enable NTP. 4. Nakonfigurujte následující nastavení NTP: Interval: časový interval mezi dvěma synchronizačními akcemi s NTP serverem. Jednotkou jsou minuty. 129

131 NTP Server: IP adresa NTP serveru. NTP Port: Port NTP serveru. 5. Pro uložení a opuštění rozhraní klikněte na tlačítko Apply. Poznámka: Interval časové synchronizace lze nastavit od 1 do min, defaultní hodnota je 60 min. Pokud je DVR připojen k veřejné síti, je třeba použít NTP server, který má funkci synchronizace času, jako je server National Time Center (IP Address: ). Pokud je DVR nastaven na zákaznickou síť, pak lze použít software NTP pro zřízení NTP serveru pro časovou synchronizaci Konfigurace FTP serveru Účel: Pro zřízení duálního obousměrného přenosu kontrolních souborů přes Internet lze na DVR nakonfigurovat FTP. Na FTP server lze rovněž předávat sejmuté snímky z DVR. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení sítě - Network Settings. Menu > Configuration > Network 2. Pro vstup do rozhraní nastavení FTP - FTP Settings zvolte záložku FTP, viz Obr Obr Rozhraní nastavení FTP 3. Pro aktivaci této funkce zatrhněte rámeček Enable FTP. 4. Nakonfigurujte nastavení NTP, včetně FTP serveru, portu, uživatelského jména - user name, hesla - password a adresáře - directory. 130

132 Obr Konfigurace nastavení FTP Adresář: V poli adresáře - Directory, lze zvolit kořenový adresář - Root Directory, nadřízený adresář - Parent directory a sekundární adresář - secondary directory. Při výběru Parent Directory je možné použít název zařízení - Device Name, číslo zařízení - Device No nebo IP zařízení - Device IP pro název adresáře; při výběru sekundárního adresáře - Secondary Directory lze použít jako název adresáře název kamery - Camera Name nebo číslo kamery - Camera No. 5. Pro uložení a opuštění rozhraní klikněte na tlačítko Apply. Poznámka: Ujistěte se, prosím, že před nastavením FTP parametrů byl spuštěn vzdálený FTP server Konfigurace SNMP Účel: Pro získání informací o stavu zařízení a parametrech lze použít protokol SNMP. Kroky: 1. vstupte do rozhraní nastavení sítě - Network Settings. Menu > Configuration > Network 2. Pro vstup do rozhraní SNMP Settings zvolte záložku SNMP, viz Obr Obr Rozhraní nastavení SNMP 131

133 3. Pro aktivaci SNMP označte zatrhávací rámeček vpravo. 4. Nakonfigurujte nastavení SNMP. Obr Konfigurace nastavení SNMP 5. Pro uložení a odchod z tohoto rozhraní stiskněte tlačítko Apply. Poznámka: Před nastavením SNMP stáhněte software SNMP a zjistěte informace o zařízení přes port SNMP. Po nastavení adresy Trap může DVR posílat zprávy o událostech a výjimkách do dohlížecího centra Konfigurace vzdáleného příjemce poplachu Účel: Po konfiguraci vzdáleného příjemce poplachu zašle DVR po spuštění poplachu poplachovou událost nebo zprávu o výjimce příjemci. Vzdálený příjemce poplachu musí mít nainstalován software Network Video Surveillance. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení sítě - Network Settings. Menu > Configuration > Network 2. Pro vstup do rozhraní více nastavení zvolte záložku More Settings, viz Obr

134 Obr Rozhraní více nastavení 3. Zadejte IP a port příjemce poplachu - Alarm Host IP a Alarm Host Port do textových polí. Alarm Host IP je IP adresa vzdáleného PC, na kterém je nainstalován software Network Video Surveillance (e.g., ivms-4000), a Alarm Host Port musí být stejný, jako poplachový monitorovací port konfigurovaný v softwaru (tovární nastavení portu je 0). Obr Konfigurace příjemce poplachu 4. Pro uložení a opuštění rozhraní klikněte na tlačítko Apply Konfigurace Multicast Účel: Pro realizaci živého náhledu pro více než 128 kamer v síti lze nakonfigurovat multicast. Adresa multicast je v rozsahu Class-D IP, tj až Doporučuje se používat IP adresu v rozsahu od do Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení sítě - Network Settings. 133

135 Menu > Configuration > Network 2. Pro vstup do rozhraní více nastavení zvolte záložku More Settings, viz Obr Zvolte Multicast IP, viz Obr Při přidání zařízení do softwaru Network Video Surveillance, musí být adresa multicast stejná jako multicast IP DVR. Obr Konfigurace Multicast 4. Pro uložení a opuštění rozhraní stiskněte tlačítko Apply Konfigurace RTSP Účel: RTSP (Real Time Streaming Protocol) je síťový řídicí protokol pro použití v zábavných a komunikačních systémech pro řízení streamingu media serverů. Kroky: 1. Vstupte do menu nastavení sítě - Network Settings kliknutím na Menu > Configuration > Network. 2. Pro vstup do rozhraní více nastavení zvolte záložku More Settings, viz Obr Obr Rozhraní nastavení RTSP 134

136 3. Zadejte RTSP port do textového pole RTSP Service Port. Tovární nastavení portu RTSP je 554 a lze jej měnit podle různých požadavků. 4. Pro uložení a opuštění menu klikněte na tlačítko Apply Konfigurace serveru a HTTP portů Účel: Server a HTTP porty lze měnit v menu Network Settings. Tovární nastavení portu serveru je 8000 a portu HTTP 80. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení sítě - Network Settings. Menu > Configuration > Network 2. Pro vstup do rozhraní více nastavení zvolte záložku More Settings, viz Obr Zadejte nový Server Port a HTTP Port,viz Obr Obr Menu nastavení příjemce/ostatní 4. Do textových polí zadejte Server Port a HTTP Port. Tovární nastavení pro Server Port je 8000 a pro HTTP Port 80; volbu lze provést podle různých požadavků. 5. Pro uložení a opuštění rozhraní klikněte na tlačítko Apply. Poznámka: Server Port je třeba nastavit v rozsahu ; používá se pro přístup softwaru vzdáleného klienta. HTTP port se používá pro vzdálený IE přístup Konfigurace u Účel: Systém lze nakonfigurovat pro zasílání ových upozornění všem určeným uživatelům při detekci poplachové události atd. Před konfigurací nastavení ů se musí DVR připojit k místní síti (LAN), která zajišťuje SMTP mailový server. Síť musí být také připojena buď na intranet nebo internet v závislosti na ových účtech, na které chcete posílat oznámení. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení sítě - Network Settings. Menu > Configuration > Network 135

137 2. Nastavte IPv4 Address, IPv4 Subnet Mask, IPv4 Gateway a Preferred DNS Server v menu nastavení sítě - Network, viz Obr Obr Rozhraní nastavení sítě 3. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Apply. 4. Pro vstup do rozhraní nastavení u klikněte na záložku . Obr Rozhraní nastavení u 5. Nakonfigurujte následující nastavení u: Enable Server Authentication (optional) aktivace autentifikace serveru (volitelné): Pro aktivaci autentifikace serveru zatrhněte rámeček vpravo. User Name jméno uživatele: Uživatelský účet u odesilatele pro autentifikaci SMTP serveru. Password: Heslo u odesilatele pro autentifikaci SMTP serveru. SMTP Server: IP adresa SMTP Serveru nebo jméno příjemce (např. smtp.263xmail.com). SMTP Port No.: SMTP port. Tovární nastavení TCP/IP portu použité pro SMTP je 25. Enable SSL (optional): Klikněte na zatrhávací rámeček pro aktivaci SSL, pokud to požaduje SMTP server. Sender: Jméno odesilatele. Sender s Address: ová adresa odesilatele. 136

138 Select Receivers: Zvolte příjemce. Lze nakonfigurovat až tři příjemce. Receiver: Jméno uživatele, který se má uvědomit. Receiver s Address: ová adresa uživatele, který se má uvědomit. Enable Attached Pictures: Pokud chcete posílat y s připojenými poplachovými snímky, zatrhněte rámeček aktivace připojení snímku - Enable Attached Picture. Interval je čas dvou sousedních poplachových snímků. Zde lze také nastavit SMTP port a aktivovat SSL. Interval: Interval se týká času mezi dvěma akcemi zasílání připojených snímků. Test: Zašle textové zprávy pro ověření komunikace s SMTP serverem. 6. Pro uložení ového nastavení klikněte na tlačítko Apply. 7. Pro text, zda je ové nastavení funkční, lze použít tlačítko Test. Objeví se odpovídající upozornění, viz Obr Obr Upozornění při testování u 137

139 9.3 Kontrola síťového přenosu Účel: Síťový přenos lze kontrolovat a získat o DVR informace v reálném čase: stav připojení - linking status, MTU, rychlost odesílání/přijímání - sending/receiving rate atd. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní Network Traffic. Menu > Maintenance > Net Detect Obr Rozhraní siťového přenosu 2. Na tomto rozhraní lze sledovat informace o rychlosti odesílání - sending rate a rychlosti příjmu - receiving rate. Údaje o přenosu se aktualizují každou 1 s. 138

140 9.4 Konfigurace detekce sítě Účel: Stav připojení sítě DVR lze získat pomocí detekční funkce sítě, včetně síťového zpoždění, ztráty paketů atd Text síťového zpoždění a ztráty paketů Kroky: 1. Vstupte do rozhraní síťového přenosu - Network Traffic. Menu > Maintenance > Net Detect 2. Pro vstup do menu detekce sítě klikněte na záložku Network Detection, viz Obr Obr Rozhraní detekce sítě 3. Zadejte adresu určení do textového pole Destination Address. 4. Pro spuštění testování síťového zpoždění a ztráty paketů klikněte na tlačítko Test. Výsledky testu se zobrazí v okně. Pokud test selže, objeví se chybové hlášení, viz Obr Obr Výsledku testu síťového zpoždění a ztráty paketů Export síťových paketů 139

141 Účel: Po připojení DVR k síti lze snímané síťové datové pakety exportovat na USB-flash disk, SATA/eSTATA CD-RW a další lokální zálohovací zařízení. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní siťového přenosu - Network Traffic. Menu > Maintenance > Net Detect 2. Pro vstup do rozhraní detekce sítě klikněte na záložku Network Detection. 3. Zvolte zálohovací zařízení z roletového seznamu názvu zařízení - Device Name, viz Obr Poznámka: Pokud se místní zálohovací zařízení nezobrazí, klikněte na tlačítko aktualizace - Refresh. Pokud detekce záložního zařízení selže, zkontrolujte, zda je kompatibilní s DVR. Pokud není formátování správné, můžete zálohovací zařízení naformátovat. Obr Export síťových paketů 4. Pro spuštění exportu klikněte na tlačítko Export. 5. Po dokončení exportu klikněte na OK pro dokončení exportu paketů, viz Obr Obr Zpráva o exportu paketů Poznámka: Vždy lze exportovat až 1M dat. 140

142 KAPITOLA 10 Správa HDD 141

143 10.1 Inicializace HDD Účel: Nově nainstalovaný hard disk (HDD) se musí před použitím v DVR nejprve inicializovat. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní HDD Information. Menu > HDD>General. Obr Rozhraní informací o HDD 2. Zvolte HDD, který se má inicializovat. 3. Klikněte na tlačítko Init. Obr Potvrzení inicializace 4. Pro začátek inicializace stiskněte tlačítko OK. Obr Spuštění inicializace 5. Po provedení inicializace HDD se stav HDD změní z Uninitialized na Normal. 142

144 Obr Změna stavu HDD na Normal Poznámka: Inicializace HDD vymaže všechna data na HDD. 143

145 10.2 Správa síťového HDD Účel: Do DVR lze přidat alokovaný NAS nebo disk IP SAN a používat jej jako síťový HDD. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní HDD Information. Menu > HDD>General. Obr Rozhraní informací o HDD 2. Pro vstup do rozhraní Add NetHDD klikněte na tlačítko Add, viz Obr Obr Rozhraní informací o HDD 3. Přidejte alokovaný NetHDD. 4. Zvolte typ NAS nebo IP SAN. 5. Nakonfigurujte nastavení NAS nebo IP SAN. Přidání disku NAS: 144

146 1) Zadejte adresu NetHDD IP address v textovém poli. 2) Zadejte adresář NetHDD Directory v textovém poli. 3) Klikněte na tlačítko OK pro přidání nakonfigurovaného disku NAS. Poznámka: Lze přidat až 8 NAS disků. Obr Přidání NAS disku Přidání IP SAN: 1) Zadejte adresu NetHDD IP address v textovém poli. 2) Klikněte na tlačítko hledání - Search pro dosažitelné IP SAN disky. 3) Ze seznamu níže zvolte IP SAN disk. 4) Klikněte na tlačítko OK pro přidání zvoleného IP SAN disku. Poznámka: Lze přidat 1 IP SAN disk. Obr Přidání IP SAN disku 6. Po úspěšném přidání NAS nebo IP SAN disku se vraťte do informačního menu HDD. Přidaný NetHDD se zobrazí v seznamu. 145

147 Poznámka: Pokud není přidaný NetHDD inicializován, pak proveďte jeho inicializaci, tj. označte jej a klikněte na tlačítko Init. Obr Inicializace přidaného NetHDD 146

148 10.4 Správa skupiny HDD Nastavení skupiny HDD Účel: Ve skupinách lze spravovat více HDD. Video zvolených kanálů lze zaznamenávat do určité skupiny HDD; to je dáno nastavením HDD. Kroky: 1. Vstupte do režimu ukládání - Storage Mode. Menu > HDD > Advanced 2. Nastavte režim - Mode na skupinu - Group, viz Obr Obr Rozhraní režimu ukládání 3. Klikněte na tlačítko použít - Apply, objeví se následující upozornění - Attention. Obr Upozornění na restartování 4. Pro restartování zařízení a aktivaci změn klikněte na tlačítko Yes. 5. Po restartování přístroje vstupte do rozhraní HDD Information. Menu > HDD > General 6. Ze seznamu vyberte HDD a klikněte na ikonu pro vstup do rozhraní místního nastavení - Local HDD Settings, viz Obr

149 Obr Rozhraní místního nastavení HDD 7. Zvolte číslo skupiny Group pro aktuální HDD. Poznámka: Tovární nastavení čísla skupiny pro každé HDD je Pro potvrzení nastavení klikněte na tlačítko OK. Obr Potvrzení nastavení skupiny HDD 9. Objeví se upozornění Attention, pro dokončení nastavení klikněte na tlačítko Yes Nastavení vlastností HDD Účel: Vlastnosti HDD lze nastavit na redundancy, read-only nebgo na read/write (R/W). Před nastavením vlastností HDD nastavte prosím režim ukládání na skupinu - Group (viz kroky 1-4 Kapitoly Nastavení skupin HDD). HDD lze nastavit na pouze ke čtení - read-only, aby se zabránilo přepsání důležitých souborů, když je HDD plný, což by se stalo v režimu přepisování záznamu - overwrite. Pokud je HDD nastaven na záložní - redundancy, pak se video může zaznamenávat jak na záložní HDD, tak na R/W HDD, což zajišťuje vysokou bezpečnost a spolehlivost záznamů videa. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní HDD Information. Menu > HDD > General 2. Zvolte HDD ze seznamu a klikněte na ikonu ; tím vstoupíte do rozhraní místního nastavení - Local HDD Settings, viz Obr

150 Obr Nastavení vlastností HDD 3. Nastavte vlastnosti HDD na R/W, Read-only nebo Redundancy. 4. Klikněte na tlačítko OK pro uložení nastavení a opuštění rozhraní. 5. Vlastnosti HDD budou zobrazeny v seznamu v menu informací - HDD Information. Poznámka: Pokud chcete nastavit HDD na záložní, pak na DVR musí být nainstalovány alespoň dva HDD, jeden má nastavení R/W. 149

151 10.5 Konfigurace režimu kvóta Účel: Každou kameru lze nakonfigurovat s přiřazenou kvótou pro ukládání souborů záznamů nebo sejmutých snímků. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní režimu ukládání - Storage Mode. Menu > HDD > Advanced 2. Nastavte režim - Mode na kvóta - Quota, viz Obr Poznámka: Změna se uplatní po restartování DVR. Obr Rozhraní nastavení režimu ukládání 3. Zvolte kameru, pro kterou chcete nakonfigurovat kvótu. 4. Do textových polí zadejte max. kapacitu záznamů - Max. Record Capacity (GB) a max. kapacitu snímků - Max. Picture Capacity (GB), viz Obr Obr Konfigurace kvóty záznamů/snímků 5. Je-li to třeba, lze kopírovat nastavení kvóty aktuální kamery do dalších kamer. Pro vstup do menu kopírování 150

152 kamery - Copy Camera klikněte na tlačítko Copy, viz Obr Obr Nastavení kopírování do dalších kamer 6. Zvolte kameru/y, do které se má kopírovat stejné nastavení kvóty. Lze také kliknout na zatrhávací rámeček Analog pro výběr všech kamer. 7. Pro ukončení nastavení kopírování a návrat zpět do rozhraní režimu ukládání klikněte na tlačítko OK. 8. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Apply. Poznámka: Pokud se kapacity kvóty nastaví na 0, pak budou všechny kamery používat pro záznam a snímání snímků celou kapacitu HDD. 151

153 10.6 Kontrola stavu HDD Účel: Kontrola stavu nainstalovaných HDD na DVR za účelem okamžité kontroly a údržby v případě selhání HDD. Kontrola stavu HDD v rozhraní HDD Information Kroky: 1. Vstupte do rozhraní HDD Information. Menu > HDD>General 2. Zkontrolujte stav každého HDD, který je zobrazen v seznamu, viz Obr Obr Zobrazení stavu HDD (1) Poznámka: Pokud je stav HDD normální nebo spící - Normal nebo Sleeping, pracuje normálně. Pokud je stav neinicializovaný nebo abnormální - Uninitialized nebo Abnormal, proveďte inicializaci HDD. Pokud by inicializace HDD selhala, pak jej nahraďte za nový. Kontrola stavu HDD v rozhraní HDD Information Kroky: 1. Vstupte do rozhraní System Information. Menu > Maintenance > System Info 2. Pro zobrazení stavu každého HDD v seznamu klikněte na záložku HDD, viz Obr

154 Obr Zobrazení stavu HDD (2) 153

155 10.7 Kontrola informací S.M.A.R.T Účel: S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) je monitorovací systém HDD pro detekci a hlášení různých indikátorů spolehlivosti, které mohou upozornit na budoucí poruchy. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení S.M.A.R.T Settings. Menu > HDD > S.M.A.R.T. 2. Zatrhněte rámeček aktivace Enable S.M.A.R.T. 3. Zvolte HDD pro zobrazení jeho informačního seznamu S.M.A.R.T, viz Obr Obr Rozhraní nastavení S.M.A.R.T Detekce špatných sektorů na disku 154

156 - Pro otestování zvolte detect 155

157 10.8 Konfigurace poplachu porucha HDD Účel: Lze konfigurovat poplach při chybě HDD, je-li stav HDD neinicializováno nebo abnormální - Uninitialized nebo Abnormal. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní výjimky - Exceptions. Menu > Configuration > Exceptions 2. Z roletového seznamu volte typ výjimky chyba - HDD Error. 3. Pro výběr typu poplachu při chybě HDD klikněte na zatrhávací rámečky níže, viz Obr Poznámka: Typ poplachu lze nastavit na: Audio Warning (akustická signalizace), Notify Surveillance Center (upozornění dohlížecího centra), Send (zaslání u) a Trigger Alarm Output (spouštění poplachového výstupu), viz Kapitola 8.6 Nastavení akcí jako odezvy na poplach. Obr Konfigurace poplachu chyba HDD 4. Pokud se zvolí spouštění poplachového výstupu - Trigger Alarm Output, lze také z níže uvedeného seznamu zvolit poplachový výstup, který se má spustit. 5. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Apply. 156

158 KAPITOLA 11 Nastavení kamery 157

159 11.1 Konfigurace nastavení OSD Účel: Konfigurace nastavení OSD (On-screen Display) kamery. Lze nastavit datum/čas, název kamery atd. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní konfigurace OSD. Menu > Camera > OSD 2. Zvolte kameru pro nastavení konfigurace OSD. 3. V textovém poli zadejte název kamery - Camera Name. 4. Kliknutím na ovládací rámeček nakonfigurujte zobrazené jméno, datum a týden - Display Name, Display Date a Display Week. 5. Zvolte formát data - Date Format, formát času -Time Format a režim zobrazení - Display Mode. Obr Rozhraní konfigurace OSD 6. Nastavte polohu OSD kliknutím myší a přetáhnutím textového rámečku v předchozím okně. 7. Kopírování nastavení kamery - Copy Camera 1) Pokud chcete kopírovat nastavení OSD aktuální kamery do dalších kamer, klikněte na tlačítko Copy pro vstup do rozhraní kopírování kamery - Copy Camera, viz Obr Obr Nastavení kopírování do dalších kamer 158

160 2) Zvolte kameru/y, u které se má použít stejné nastavení OSD. Také lze kliknout na zatrhávací rámeček Analog a zvolit všechny kamery. 3) Pro dokončení kopírování nastavení a návrat zpět do rozhraní konfigurace - OSD Configuration klikněte na tlačítko OK. 8. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Apply Konfigurace privátní masky Účel: Možnost konfigurace čtyřstranných zón privátní masky, které se operátorovi nezobrazí. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení privátní masky - Privacy Mask Settings. Menu > Camera > Privacy Mask 2. Zvolte kameru pro nastavení privátní masky. 3. Pro aktivaci funkce klikněte na zatrhávací rámeček aktivace - Enable Privacy Mask. Obr Rozhraní nastavení privátní masky 4. Tahem myší nastavte v okně požadovanou zónu. Zóny budou označeny různými barevnými rámečky. Poznámka: Lze nakonfigurovat až 4 privátní masky a nastavit velikost každé oblasti. 5. Nakonfigurované zóny privátní masky lze vymazat kliknutím na odpovídající ikonu vymazání zón Clear Zone1-4 na pravé straně okna, nebo vymazat všechny zóny kliknutím na Clear All. 159

161 Obr Nastavení oblasti privátní masky 6. Kliknutím na tlačítko Copy lze kopírovat nastavení privátní masky aktuální kamery do dalších kamer, viz krok 7 Kapitoly 11.1 Konfigurace nastavení OSD. 7. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Apply Konfigurace parametrů videa Kroky: 1. Vstupte do rozhraní nastavení obrazu - Image Settings. Menu > Camera > Image Obr Rozhraní nastavení obrazu 2. Zvolte kameru pro nastavení parametrů obrazu. 3. Zvolte režim z roletového seznamu - Mode. K dispozici je pět režimů: Standard, Indoor - interiér, Dim Light tlumené světlo, Outdoor exteriér a Customize uživatelský režim. 4. Pokud je zvolen uživatelský režim Customize, lze nastavit parametry videa, včetně jasu - Brightness, 160

162 Contrast, Saturation a Hue - barev, viz Obr Obr Konfigurace uživatelského nastavení obrazu 5. Pro kopírování nastavení aktuální kamery do ostatních kamer lze kliknout na tlačítko Copy. Viz krok 7 Kapitola 11.1 Konfigurace nastavení OSD. 6. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Apply. 161

163 KAPITOLA 12 Správa a údržba DVR 162

164 12.1 Zobrazení informací o systému Zobrazení informací o zařízení Kroky: 1. Vstupte do rozhraní informací o systému. Menu > Maintenance > System Info 2. Pro vstup do menu informací o zařízení - Device Information klikněte na záložku Device Info. Zobrazí se název zařízení - device name, model, výrobní číslo - serial No., firmware version a verze kódování - encode version, viz Obr Obr Rozhraní informací o zařízení Zobrazení informací o kameře Kroky: 1. Vstupte do rozhraní informací o systému - System Information. Menu > Maintenance > System Info 2. Pro vstup do menu informací o kameře - Camera Information klikněte na záložku Camera. Zobrazí se stav jednotlivých kamer, viz Obr

165 Obr Rozhraní informací o kamerách Zobrazení informací o záznamech Kroky: 1. Vstupte do rozhraní informací o systému. Menu > Maintenance > System Info 2. Pro vstup do menu informací o záznamech - Record Information pro čtení stavu záznamů a parametrů kódování jednotlivých kamer klikněte na záložku Record, viz Obr Obr Rozhraní informací o záznamech Zobrazení informací o poplachu Kroky: 1. Vstupte do rozhraní informací o systému - System Information. 164

166 Menu > Maintenance > System Info 2. Pro vstup do menu informací o poplachu - Alarm Information klikněte na záložku Alarm. Zobrazí se informace o poplachu, viz Obr Obr Rozhraní informací o poplachu Zobrazení informací o síti Kroky: 1. Vstupte do rozhraní informací o systému - System Information. Menu > Maintenance > System Info 2. Pro vstup do menu informace o síti - Network Information klikněte na záložku Network. Zobrazí se informace o síti, viz Obr Obr Rozhraní informace o síti 165

167 Zobrazení informací o HDD Kroky: 1. Vstupte do rozhraní informace o systému - System Information. Menu > Maintenance > System Info 2. Pro vstup do menu informací o HDD klikněte na záložku HDD. Zobrazí se stav HDD, volná kapacita Free Space, vlastnosti Property atd., viz Obr Obr Rozhraní informací o HDD 166

168 12.2 Hledání a export souborů záznamů událostí Účel: Operace, poplachy, výjimky a informace o DVR lze ukládat do souborů záznamů o událostech - log files, které lze kdykoliv prohlížet a exportovat. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní vyhledávání záznamů událostí Log Search. Menu > Maintenance > Log Search Obr Rozhraní vyhledávání záznamů událostí 2. Nastavte podmínky hledání záznamu událostí, podle kterých vyhledávání proběhne, včetně počátečního času - Start Time, konečného času - End Time, hlavního typu - Major Type a vedlejšího typu - Minor Type. 3. Pro spuštění vyhledávání klikněte na tlačítko hledání - Search. 4. Soubory záznamů událostí, které vyhovují podmínkám hledání, se zobrazí na seznamu viz níže. Poznámka: Najednou lze zobrazit až 2000 souborů záznamů událostí. 167

169 Obr Výsledky vyhledávání záznamů událostí 5. Pro zobrazení detailních informací klikněte na tlačítko jednotlivého záznamu, nebo použijte dvojité kliknutí na záznam, viz Obr. 9. K prohlížení příslušného video souboru, je-li k dispozici, lze také kliknout na tlačítko. Obr Detaily záznamu o událostech 6. Pokud chcete soubory záznamů událostí exportovat, klikněte na tlačítko Export pro vstup do menu Export, viz Obr

170 Obr Export souborů záznamů událostí 7. Zvolte zařízení pro zálohování z roletového seznamu názvu zařízení - Device Name. 8. Pro export souborů záznamů událostí do zvoleného zálohovacího zařízení klikněte na Export. Pro vytvoření nové složky v zálohovacím zařízení lze kliknout na tlačítko New Folder, nebo klikněte na tlačítko Format a zálohovací zařízení před exportem záznamu událostí naformátujte. Poznámka: 1) Před prováděním exportu záznamu události připojte zálohovací zařízení k DVR. 2) Soubory záznamů událostí exportované do zálohovacího zařízení budou pojmenovány podle času exportu, např logBack.txt Import/Export konfiguračních souborů Účel: Soubory konfigurace DVR lze exportovat do místního zařízení pro zálohování; konfigurační soubory jednoho DVR lze importovat do dalších DVR, pokud se mají nakonfigurovat na stejné parametry. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní import/export konfiguračních souborů - Import/Export Configuration File. Menu > Maintenance > Import/Export 169

171 Obr Import/Export konfiguračních souborů 2. Pro export konfiguračních souborů do zvoleného místního zálohovacího zařízení klikněte na tlačítko Export. 3. Pro import konfiguračního souboru zvolte soubor z vybraného zálohovacího zařízení a klikněte na tlačítko Import. Po dokončení souboru konfigurace se musí DVR restartovat. Poznámka: Po dokončení importu konfiguračních souborů se zařízení automaticky restartuje. 170

172 12.4 Aktualizace systému Účel: Firmware v DVR lze aktualizovat pomocí místního zálohovacího zařízení nebo vzdáleného FTP serveru Aktualizace pomocí místního zálohovacího zařízení Kroky: 1. Propojte DVR s místním zálohovacím zařízením, na kterém se nachází soubor firmwaru pro aktualizaci. 2. Vstupte do rozhraní aktualizace - Upgrade. Menu > Maintenance > Upgrade 3. Pro vstup do menu místní aktualizace klikněte na záložku Local Upgrade, viz Obr Obr Rozhraní místní aktualizace 4. Zvolte aktualizační soubor ze zálohovacího zařízení. 5. Pro spuštění aktualizace klikněte na tlačítko Upgrade. 6. Po dokončení aktualizace restartujte DVR, aby se nový firmware aktivoval Aktualizace pomocí FTP Než začnete: Nakonfigurujte PC (na kterém se provozuje FTP server) a DVR na stejnou LAN (Local Area Network). Spusťte TFTP software třetí strany na PC a zkopírujte firmware do kořenového adresáře TFTP. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní aktualizace - Upgrade. Menu > Maintenance > Upgrade 2. Pro vstup do rozhraní místní aktualizace - local upgrade klikněte na záložku FTP, viz Obr

173 Obr Rozhraní FTP aktualizace 3. Vstupte do textového pole adresy FTP serveru - FTP Server Address. 4. Pro spuštění aktualizace klikněte na tlačítko Upgrade. 5. Po dokončení aktualizace restartujte DVR za účelem aktivace nového firmwaru. 172

174 12.5 Obnovení továrního nastavení Kroky: 1. Vstupte do rozhraní továrního nastavení - Default. Menu > Maintenance > Default Obr Obnovení továrního nastavení 2. Pro obnovení továrního nastavení klikněte na tlačítko OK. Poznámka: S výjimkou parametrů sítě (IP adresa, maska podsítě, brána, MTU, defaultní cesta a port serveru) se všechny ostatní parametry obnoví na tovární nastavení. 173

175 KAPITOLA 13 Ostatní 174

176 13.2 Konfigurace všeobecného nastavení Účel: Pomocí Menu > Configuration > General interface lze nakonfigurovat výstupní normu BNC, výstupní rozlišení - VGA output resolution, rychlost ukazatele myši - mouse pointer speed. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní všeobecného nastavení - General Settings. Menu > Configuration > General 2. Zvolte záložku General. Obr Rozhraní všeobecného nastavení 3. Nakonfigurujte následující nastavení: Language - jazyk: Tovární nastavení jazyka je English. CVBS Output Standard výstupní norma: zvolte výstupní normu CVBS - NTSC nebo PAL, což musí odpovídat vstupní normě videa. VGA Resolution - rozlišení: Zvolte výstupní rozlišení VGA, které musí být stejné jako rozlišení obrazovky monitoru. HDMI Resolution - rozlišení: Zvolte rozlišení HDMI, které musí být stejné jako rozlišení obrazovky monitoru. Time Zone časové pásmo: Zvolte časové pásmo. Date Format formát data: Zvolte formát data. System Date systémové datum: Zvolte systémové datum. System Time systémový čas: Zvolte systémový čas. Mouse Pointer Speed rychlost ukazatele myši: Zvolte rychlost ukazatele myši; lze nastavit 4 úrovně. Enable Wizard aktivace průvodce: Zapněte/vypněte průvodce při spouštění zařízení. Enable Password aktivace hesla: Aktivace/vypnutí hesla pro přihlášení. 4. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Apply. 175

177 13.3 Konfigurace dalšího nastavení Kroky: 1. Vstupte do rozhraní obecného nastavení - General Settings. Menu > Configuration > General 2. Pro vstup do rozhraní dalšího nastavení - More Settings klikněte na záložku More Settings, viz Obr Obr Rozhraní dalšího nastavení 3. Nakonfigurujte následující nastavení: Device Name název zařízení: Nastavte název DVR. Device No.: Nastavte výrobní číslo DVR. Číslo zařízení lze nastavit v rozsahu 1~255, tovární nastavení je 255. Output Mode výstupní režim: Zvolte výstupní režim: Standard, Bright - světlý, Gentle jemný nebo Vivid - živý. CVBS Output Brightness výstupní jas: Nastavte výstupní jas videa. Operation Timeout čas odchodu: Nastavte čas odchodu z menu, např. pokud je nastaveno 5 Minutes, potom systém opustí aktuální operační menu a vrátí se do živého náhledu po 5 minutách od poslední aktivity v menu. 4. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Apply. 176

178 13.4 Správa uživatelských účtů Účel: DVR má tovární účet: Administrator. Uživatelské jméno administrátora je admin a heslo je Administrator má oprávnění přidávat a mazat uživatele a konfigurovat parametry uživatelů Přidání uživatele Kroky: 1. Vstupte do rozhraní správa uživatelů - User Management. Menu > Configuration > User Obr Rozhraní správa uživatelů 2. Pro vstup do rozhraní pro přidání uživatele - Add User klikněte na tlačítko přidat - Add. Obr Menu přidání uživatele 177

179 3. Zadejte informace o novém uživateli, včetně User Name jméno uživatele, Password - heslo, Level - úroveň a User s MAC Address MAC adresu uživatele. Level - úroveň: Nastavte úroveň uživatele na Operator nebo Guest - host. Různé uživatelské úrovně mají různá operační oprávnění. Operator: Uživatelská úroveň Operator má oprávnění pro dvoucestné audio ve vzdálené konfiguraci - Remote Configuration všechny operační oprávnění v konfiguraci kamery - Camera Configuration. Guest - host: Uživatel host nemá oprávnění pro dvoucestné audio ve vzdálené konfiguraci - Remote Configuration, má povoleno pouze místní/vzdálení přehrávání v konfiguraci kamery - Camera Configuration. User s MAC Address MAC adresa uživatele: MAC adresa vzdáleného PC, který se přihlašuje k DVR. Pokud se nakonfiguruje a aktivuje, pak je přístup do DVR umožněn pouze vzdálenému uživateli s touto MAC adresou. 4. Pro uložení nastavení a návrat do rozhraní správy uživatelů - User Management klikněte na tlačítko OK. Na seznamu se objeví nově přidaný uživatel, viz Obr Obr Přidaný uživatel na seznamu v rozhraní správa uživatelů 5. Pro vstup do rozhraní nastavení oprávnění - Permission zvolte uživatele a pak klikněte na tlačítko, viz Obr

180 Obr Rozhraní nastavení oprávnění uživatele 6. Nastavte operační oprávnění uživatele - Local Configuration místní konfigurace, Remote Configuration vzdálená konfigurace a Camera Configuration konfigurace kamery. Local Configuration místní konfigurace Local Log Search místní hledání v záznamu událostí: Hledání a prohlížení záznamů událostí a systémových informací DVR. Local Parameters Settings místní nastavení parametrů: Konfigurace parametrů, obnovení továrních parametrů a import/export konfiguračních souborů. Local Advanced Operation - místní pokročilé operace: Správa HDD (inicializace HDD, nastavení vlastností HDD), aktualizace firmwaru systému, vymazání I/O poplachového výstupu. Local Shutdown Reboot místní odhlášení, restartování: Odhlášení nebo restartování DVR. Remote Configuration vzdálená konfigurace Remote Log Search vzdálené vyhledávání v záznamech událostí: Vzdálené prohlížení záznamů událostí, které jsou uloženy v DVR. Remote Parameters Settings vzdálené nastavení parametrů: Vzdálená konfigurace parametrů, obnovení továrního nastavení a import/export konfiguračních souborů. Remote Serial Port Control vzdálené ovládání sériového portu: Konfigurace nastavení portů RS-232 a RS-485. Remote Video Output Control vzdálené ovládání výstupu videa: Vyslání ovládacího signálu vzdáleného tlačítka. Two-Way Audio dvoucestné audio: Realizace dvoucestného radiového spojení vzdáleného klienta a DVR. Remote Alarm Control - vzdálené ovládání poplachu: Dálkové zastřežení (zpráva o poplachu a výjimce vzdálenému klientovi) a ovládání poplachového výstupu. Remote Advanced Operation vzdálené pokročilé operace: Vzdálené ovládání HDD (inicializace HDD, nastavení vlastností HDD), aktualizace systémového firmwaru, vymazání I/O poplachového výstupu. Remote Shutdown/Reboot dálkové odhlášení/restartování: Možnost dálkového odhlášení nebo restartování DVR. Camera Configuration konfigurace kamery Remote Live View vzdálený živý náhled: Vzdálený náhled živého videa vybrané kamery/kamer. Local Manual Operation místní manuální operace: Místně spustit/zastavit manuální záznam, 179

181 snímání snímků a poplachový výstup zvolené kamery/kamer. Remote Manual Operation - vzdálené manuální operace: Dálkově spustit/zastavit manuální záznam, snímání snímků a poplachový výstup zvolené kamery/kamer. Local Playback místní přehrávání: Místní přehrávání souborů záznamů zvolené kamery/kamer. Remote Playback vzdálené přehrávání: Vzdálené přehrávání souborů záznamů zvolené kamery/kamer. Local PTZ Control místní ovládání PTZ: Místně ovládat pohyb PTZ zvolené kamery/kamer. Remote PTZ Control vzdálené ovládání PTZ: dálkové ovládání pohybu PTZ zvolené kamery/kamer. Local Video Export místní video export: Místní exportování souborů záznamů zvolené kamery/kamer. 7. Pro uložení nastavení a odchod z rozhraní klikněte na tlačítko OK. Poznámka: Obnovit tovární nastavení je dovoleno pouze pro uživatelský účet admin Vymazání uživatele Kroky: 1. Vstupte do rozhraní zprávy uživatelů - User Management. Menu > Configuration > User 2. V seznamu zvolte uživatele, kterého chcete vymazat, viz Obr Obr Vymazání uživatele 3. Klikněte na ikonu vymazání uživatele Editace uživatele Kroky: 1. Vstupte do rozhraní správy uživatelů - User Management. Menu > Configuration > User 2. V seznamu zvolte uživatele, kterého chcete editovat, viz Obr

182 Obr Editace uživatele 3. Pro vstup do rozhraní editace uživatele - Edit User klikněte na ikonu, viz Obr Obr Rozhraní editace uživatele 4. Editujte informace o uživateli. Editovat lze user name jméno uživatele, password - heslo, level úroveň a MAC address. 5. Pro uložení a odchod z menu klikněte na tlačítko OK Změna hesla administrátora Účel: Změna hesla administrátora v menu správa uživatelů - User Management. Kroky: 1. Vstupte do rozhraní správy uživatele - User Management. Menu > Configuration > User. 2. Pro vstup do menu změny hesla - Change Password klikněte na záložku Change Password, viz Obr. 181

183 Obr Změna hesla 3. V tomto menu zadejte staré heslo, nové heslo a nové heslo potvrďte. 4. Pro uložení změn klikněte na tlačítko Save. 182

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Návod k použití NVR DS-9600/8600/7600NI-ST Series Verze 2.1.1

Návod k použití NVR DS-9600/8600/7600NI-ST Series Verze 2.1.1 Návod k použití NVR DS-9600/8600/7600NI-ST Series Verze 2.1.1 Návod k použití DS-8100HFI-ST Series DVR Návod k použití pro síťový digitální video rekordér Hikvision Tento manuál a rovněž tak i software,

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

TruVision NVR 21 ( TVR 21) Rychlý průvodce

TruVision NVR 21 ( TVR 21) Rychlý průvodce TruVision NVR 21 ( TVR 21) Rychlý průvodce P/N 1072630A-EN REV 1.0 ISS 02MAY13 Copyright Trademarks and patents Contact information 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix is part

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití. Instalační Manuál Ver. 1.2

IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití. Instalační Manuál Ver. 1.2 IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití Instalační Manuál Ver. 1.2 1 Úvod 1.1 Stručně o výrobku IP kamery lze použít pouze jako součást bezpečnostního systému. Vhodný profesionální

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST. HVR řady WHR-8000-HFIST. Uživatelský manuál Verze 2.2.0

NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST. HVR řady WHR-8000-HFIST. Uživatelský manuál Verze 2.2.0 NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST HVR řady WHR-8000-HFIST Uživatelský manuál Verze 2.2.0 1 Informace o předpisech Informace o předpisech FCC Splnění předpisů FCC:Toto zařízení bylo testováno

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka IP Kamera Centrální Správa 755-251 Klientská Aplikace (BSVIEW.EXE) říjen, 2009 verze 1.0 Uživatelská příručka OBSAH 1 Úvod... 3 2 Systémové požadavky... 3 3 Instalace... 3 4 Správa zařízení... 4 4.1 Přidání

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Herní klávesnice-návod k použití

Herní klávesnice-návod k použití Herní klávesnice-návod k použití Systémové požadavky: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 PC s vestavěným USB Portem (1.1/2.0) jednotka CD-ROM 50 mb volného místa na pevném disku Instalace: Nejprve připojte

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Instalační manuál 8-Ch DVR

Instalační manuál 8-Ch DVR Instalační manuál 8-Ch DVR Instalace HDD a DVD RW 1. Instalace HDD Upozornění: 1. DVR podporuje max. 2 SATA HDD. Používejte jen doporučené modely HDD viz. tab. 2. Odpojte napájení před demontáží krytu

Více

Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 2013-05 V4.0

Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 2013-05 V4.0 Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 IP Kamery Zoneway Uživatelský manuál 2013-05 V4.0 Index 1. PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU... 3 1.1. SHRNUTÍ...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH Platnost ceníku od 16.4. 2012 Stránka 1 z 6 ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků 4D01 CP-DY48H2 Vnitřní barevná kamera Senzor 1/3" SONY CCD. Rozlišení 480 TV řádků. Citlivost 1 lux @ F 1.2. Objektiv

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

DIGITUS Plug&View MiniNVR

DIGITUS Plug&View MiniNVR DIGITUS Plug&View MiniNVR Průvodce rychlou instalací (PRI) DN-16150 Obsah balení 1 x Rekordér DIGITUS Plug&View MiniNVR 1 x Napájecí adaptér USB 5 V/2 A 1 x Infračervený přijímač 1 x Průvodce rychlou instalací

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder Uživatelský manuál DVR Digital Video Recorder Kapitola 1: DVR Funkce DVR funkce MPEG4 komprese; Video vstup / výstup: 4kanálový video vstup 1kanálový video výstup; Audio vstup / výstup: 1kanálový audio

Více

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití DVR0404ME-UE-GC DVR do auta Rychlý návod k použití Obsah: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Specifikace... 4 Obsah balení... 6 Popis portů a zapojení... 7 Ovládání... 7 Bezpečnostní pokyny... 7 Úvod Celkový

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Hybridní videorekordér

Hybridní videorekordér Hybridní videorekordér Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600, hot-line 565 659 630 ( 8.00 16:30) www.variant.cz cctv@variant.cz Tato dokumentace je

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...4 Obsah dodávky...5 Popis částí

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3 USB Digitální Mikroskop (20x-400x) V1.3 Manuál Poděkování Děkujeme za Váš nákup našich výrobků - jedná se o high-tech a zároveň snadno použitelný digitální mikroskop. S touto vychytávkou uvidíte unikátní

Více