Modul Systém MTJ Service, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul Systém. 2006... MTJ Service, s.r.o."

Transkript

1

2

3 Představení V modulu Systém jsou zahrnuty kompletní funkce pro správu systému Soft-4-Sale. Správce systému zde může nastavit přístupová práva pro jednotlivé uživatele, provést upgrade systému, případně nastavit automatickou správu systému pomocí automatických akcí.

4

5 Obsah I Obsah 1 Přístupová práva... 2 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna Vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Příchody/Odchody Příchod/odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřitomnosti v práci Číselník svátků 3 Upgrade Reimport dat ze staré verze Reimport designéra Výroba dat satelitu Nastavení automatických... akcí 22 5 Správa systému Nastavení automatické... aktualizace souboru 24 7 Uživatelské nástrojové... lišty 24 8 Informace o Microsoft... Access 25 9 Informace o Soft-4-Sale Servisní funkce Datové tabulky Obnova připojení dat Obnova lišty nástrojů Systémové protokoly Konec I

6 II Index 27

7 1

8 2 1.1 Přístupová práva Základní filosofie přístupových práv je postavena na dvou variantách, jakým způsobem využívat uživatelské nastavení přístupových práv. První, základní varianta, kdy přístupové práva v podstatě nejsou využívána vůbec je situace, kdy uživatel pracuje bez definovaných uživatelů a zcela automaticky mu je přiděleno jméno USER, což je jméno uživatele, který má maximální přístupová práva přes celý systém. Takto funguje systém v jednouživatelských nastaveních a takto funguje systém po provedení instalace zcela standardně. Po provedení instalace má systém v sobě zabudováno již dopředu jméno uživatele user, má nastavena maximální přístupová práva a tento uživatele nemá přiděleno žádné heslo. Při spuštění ikony ke startu Soft-4-Sale se zcela standardně doplní jméno uživatele user a pokud tento uživatel nemá heslo, projde spuštění SOFT-4-SALE až do standardního běhu bez toho, aby bylo po uživateli požadováno heslo nebo jméno. Druhá varianta využití přístupových práv spočívá v tom, že po spuštění SOFT-4-SALE chce tento systém po uživateli zadat jméno a heslo. Tomuto jménu uživateli jsou nastavena konkrétní přístupová práva k jednotlivým modulům, k jednotlivým funkcím a toto nastavení probíhá samozřejmě pod vedením správce systému uživatelsky. Jak přejít ze standardního režimu práce uživatele user se svými maximálními přístupovými právy k režimu více uživatelů s uživatelsky zadanými přístupovými právy? Přechod mezi těmito dvěma režimy spočívá v několika krocích. První je vytvoření uživatelských záznamů pomocí funkce nový uživatel. Tato funkce vyvolá okno zadání nového uživatele, kde správce vyplní jméno nového uživatele, odkaz na obchodníka, což je odkaz do databáze obchodníků SOFT-4-SALE, a vyplní případně heslo tohoto uživatele. Pokud zadáváte uživatelské heslo nového uživatele musíte toto heslo zadat dvakrát.! Upozornění! Velká a malá písmena nehrají roli ve jménu uživatele ale jsou rozlišována v heslu. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Popis práv k jednotlivým oblastem Oblast zboží První přístupová oblast zboží má vztah k modulu zboží s výjimkou nákupních a dealerských cen. Pro dealerské a nákupní ceny existuje speciální kategorie dealerské ceny, která umožňuje číst a zpracovávat informace o nákupních cenách. Tato filosofie dělení modulu zboží se promítá do modulu

9 3 sklady, kde příjemka i výdejka obsahuje regulérní nákupní ceny z dokladu. Pokud uživatel, který má být skladníkem nemá přístup k dealerským cenám nemůže vyplnit kompletně výdejku a příjemku, protože ve výdejce příjemce by musel vidět aktuální nákupní ceny. To znamená, že kategorie B, která se týká dealerských cen a také nákupních cen je speciální oblast přístupových práv která uvolňuje právo čtení nebo zápisu nákupních cen do databáze zboží a nákupních cen do databáze skladové evidence. Současně s právem dealerských cen je i omezena dostupnost tzv. kalkulační kartě zboží, kdy se výpočet cen staví na nákupu v zahraniční měně a přepočítává se do Kč pomocí jednotlivých rabatových skupin, discountu a marží. I přepočet zahraničních cen I přehled zahraničních cen je vázán na úroveň B, dealerské ceny a nákupní. Celá oblast dealerských slev je samozřejmě vázána na oblast B dealerských slev. Oblast kontakty Modul kontakty se z hlediska přístupových práv dělí do dvou skupin, na oblast kontaktů a oblast marketingu. Oblast kontaktů se vztahuje k celé databázi kontaktů, kont. Osob, databázi záznamu z jednání a oblasti funkcí, které se týkají úkolů a jednání. Marketingová úroveň zpřístupňuje funkce definice marketingových výběrů, a to marketingových výběrů kontaktů osob a market. výběrů kontaktů. Tyto 2 submenu jsou v systému vázány na přístupovou úroveň marketing. Oblast nabídky Nabídky jsou vyřešeny samostatnou oblastí přístupových práv s klasickým dělením od úrovně NONE až po CONTROL. Nastavování některých číselníků variant nastavování číselníků kalkulačních rozpočtových položek je samozřejmě vázáno na úroveň CONTROL daného modulu. Oblast sklad Kategorie sklad a prodej se týkají modulu sklad. Modul sklad je rozdělen z hlediska přístupových práv na čistou skladovou evidenci, nad kterou je definován přístup pomocí kategorie sklad a potom oddělen speciálním způsobem oblast prodeje, do které zapadá i oblast pokladen. To znamená tvorba prodejky, práce s pokladnou, příjem a výdej hotovosti je vázáno na úroveň prodej. Pokladna má navíc rozdělena přístupová práva na horizontální úrovni. Toto dělení znamená, že uživatel, který má právo zápisu do pokladny může mít ještě určitou množinu pokladen, do kterých zapisovat může. Pro nastavení tohoto speciálního přístupu těchto horizontálních řezů v rámci pokladen a v rámci přístupových práv modulů pokladny je v menu pokladny speciální příkaz přístupová práva k pokladnám. Obdobným způsobem jsou vyřešeny horizontální řezy v rámci modulu sklad. Pomocí příkazu nastavení přístupových práv ke skladům (submenu Parametry modul Sklad) lze nastavit pro konkrétní uživatele přístup k vybraným skladům a zamezit tak dvěma skladníkům, aby si vzájemně přepisovali údaje pomocí výdajů a příjmů. Speciální součástí modulu sklad je oblast rezervací a řízení kvality. Vzhledem k funkcionalitě oblasti rezervací, která je vázána na zakázky, je právo přístupu do rezervací a právo zápisu rezervací vázáno na zakázkový systém, tzn. na kategorii Z". Přestože uživatel nemá přístup ke skladům, je schopen vytvořit prohlížecí rezervace daného skladu. Jediné co musí mít k tomu skladu nastaveno je právo čtení. Pokud nemá právo čtení skladu, nemá smysl, aby vůbec vykonával rezervační požadavky. Další speciální oblastí modulu skladu z hlediska přístupových práv je oblast řízení kvality, která zahrnuje evidenci výrobních čísel k jednotlivým zařízením a zápisy servisních a jiných událostí k daným zařízením. Oblast řízení kvality Kategorie řízení kvality se tedy vztahuje k příkazům v menu řízení kvality, navíc se vztahuje k realizaci příjemek a výdejek. Pokud se firma rozhodne využívat výrobní čísla a vůbec oblast řízení kvality. Skladník v takové situaci musí mít přístup nejenom do skladu, ale i do oblasti řízení kvality, protože uživatel, který tohoto chce využívat, musí mít právo zapsat nejenom nový stav zásob pomocí příjmů, ale i v rámci příjmů musí zapsat konkrétní výrobní čísla, která na sklad přijímá (respektive vybrat konkrétní výrobní čísla ze skladu, která vydává). Oblast zakázky Další kategorie přístupových práv se týkají modulu zakázky. V rámci zakázkového systému je rozdělení přístupových práv provedeno ještě detailněji než doposud, je od sebe odděleno z hlediska

10 4 přístupových práv. Obecný přístup k zakázkovému systému. Přístup k fakturacím, tzn. dokladům, které na sebe vážou konkrétní finanční prostředky, ať to jsou faktury vydané nebo přijaté, tj. kategorie fakturace a speciální přístup, který často nemusí být kombinován s přístupem k zakázkám je oblast objednávek. Opět se jedná o objednávky přijaté i vystavené. Tzn. vznik obchodního případu s řešením zásobovacích problémů pomocí přijaté objednávky (vystavených objednávek) je možný, aniž by uživatel měl přístup zakázkového systému, i když tato kombinace nedává příliš velký smysl. Ke kategorii zakázky patří i dodací listy, i interní doklady a samozřejmě přehledy zakázek a tiskové výstupy nad zakázkami jako takovými. Oblast projekty Pokračováním zakázek je modul projekty. K tomuto modulu se váží další kategorie přístupových práv, jednak základní kategorie projekty, která umožňuje přístup do modulu projekty jako takového a umožňuje přístup k plánovaným a skutečným nákladům strukturovaných projektů. Speciální přístupová práva jsou vázána na tzv. výkazy práce, toto je vyčleněno zcela záměrně proto, aby uživatelé, kteří mají právo zapisovat výkazy práce do systému, mohli tuto činnost vykonávat bez ohledu na to, zda mají nebo nemají přístup k zakázkovému systému, respektive k projektu. Oblast číselníky Závěrečné kategorie se týkají konfigurace systému jako celku. Kategorie číselníky zahrnuje kompletní menu číselníky v systému Soft-4-Sale, tzn. všechny příkazy, které jsou v tomto menu zahrnuty. Je třeba od sebe odlišit číselníky, které jsou zahrnuty v rámci daných modulů, přistup k těmto číselníkům je vázán úrovní CONTROL daného modulu, a číselníky, které mají vlastní menu v systému Soft-4-Sale a jsou tak obecné, že jsou vyčleněny mino všechny moduly (jedná se o stavy rozpracovanosti, oblasti produkce, segmenty trhu, teritoria). Pomocné texty, které se promítají, nabízejí ve všech variantách různých dokladů. Oblast replikace Další speciální kategorií jsou replikace, což je právo přístupu k modulu replikací, který umí vytvářet a přijímat databáze změn a je to úroveň, která vyžaduje jako absolutní nutnost právo čtení a právo zápisu do všech souborů. Pokud má uživatel spouštět tvorbu replikací a má spouštět nahrávání změnových databází v systému replikací, je třeba si uvědomit, že musí mít tím pádem právo číst a zapisovat do všech souborů. Oblast systém Poslední úroveň systémová je úroveň, na kterou jsou vázány některé příkazy na systémové úrovni v menu SYSTÉM, jako je např. reimport ze staré verze, a samozřejmě manipulace s uživateli, nastavování a vytváření nových uživatelů, nastavování přístupových práv, exporty a importy dat do systému. Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

11 Uživatelé Funkce otevře přehledové okno uživatelů systému Soft-4-Sale. Dvojklikem na šedé pole před názvem uživatele zobrazíte podrobné informace o schématu přístupu uživatele k systému. Ovládací prvky karty Zobrazí nastavení schématu pro vybraného uživatele. Založení nového uživatele. Zrušení stávajícího uživatele. Provede opětovné načtení dat z databáze a zobrazí tak znovu informace v aktuálním okně podle aktuálního stavu v databázi. Přepočte údaje na kartě. Otevře kartu pro nastavení podrobných uživatelských práv uživatele. Vytvoří a zkopíruje stávající uživatelská práva pro nového uživatele. Zobrazí náhled před tiskem přehledu uživatelských práv. Nastavení horizontálního řezu přístupových práv uživatele. Popis práv k jednotlivým oblastem Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem

12 6 Přehled přihlášených uživatelů Tisk přehledu uživatelů Otevře okno přehledu uživatelů s možností vytištění jednotlivých přístupových práv všech uživatelů. Vytištění přehledu uživatelů a jejich přístupových práv provedete ikonu pro tisk v nástrojové liště. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Detailní přístupová práva V případě podrobných přístupových práv uživatelů Soft-4-Sale můžete nastavit práva přístupu k jednotlivým funkcím vybraných modulů. Jedná se o pravá pro zobrazení (N), čtení (R) a zápis (W). Přiřazení práva provedeme odfajfknutím jednoho z typů práva (N, R, W).

13 7 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Definice uživatelského menu Konfiguraci povolení užívání jednotlivých funkcí nastavíme v modulu Systém - Přístupová práva Definice uživatelského menu. Otevře se Vám okno, kde v levé části vidíte seznam užívaných modulů ve stromovém zobrazení a v pravé části okna máte možnost výběru uživatele, pro kterého

14 8 nastavíte zobrazení menu. Formou zaškrknutí zvolené položky v menu zvolíme, které funkce menu mají být uživateli zobrazeny. V případě, že přiřazujeme více uživatelům stejná práva, potom stačí nastavit práva pro jednoho uživatele a pro další uživatele použít funkci nastav dle vzoru. V nabídkové roletě vybereme uživatele, kterého chceme použít jako vzor a klikneme na tlačítko nastav dle vzoru. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

15 Nový uživatel Po vyplnění karty nového uživatele se otevře tzv. mapa přístupových práv, kde správce systému vyplní přístupová práva daného uživatele k jednotlivým modulům. Tato mapa představuje šachovnici, kde na řádcích se objevují názvy jednotlivých funkčních oblastí od zboží po správu systému přes kontakty, sklady,..a ve sloupcích této mapy jsou typy přístupových práv postupně zleva NONE, uživatel nemá přístup k tomuto modulu ani ke čtení dat z tohoto modulu SCAN, uživatel nemá přístup k tomuto modulu, ale má právo načíst data z tohoto modulu. Varianta SCAN se nejčastěji používá k číselníkům, ke zboží, kdy uživatel sice nevidí menu číselníky, kde se číselníky vytváří a nastavují, ale v případě vyplňování karty kontaktu např. se mu ukáží hodnoty z naplněných číselníků, hodnoty číselníků oblastí, obchodníků atd. READ, uživatel má přístup k danému modulu a má právo číst data WRITE, uživatel má přístup k danému modulu a má právo číst i zapisovat data. Klasický čistý přístup k zápisu, kdy je uživateli umožněn nejen čtení, ale i zápis dat MANAG, manažerský přístup k danému modulu a k tomuto přístupu jsou navázány všechny strategické výstupy, které v tomto sytému lze mít. Mezi strategické výstupy patří všechny hromadné výstupy ze systému, tiskové výstupy, exporty ze sytému, statistické výstupy a do manažerského přístupu patří některé speciální funkce např. storno příjemky, výdejky, speciální funkcí v oblasti kontaktů je např. rušení duplicit, v oblasti vystavování faktur je oprava již dříve vystavené faktury, pro oblast zakázek zadání nového čísla zakázek, což se promítá do kompletně všech souvisejících dokladů dané zakázky CTRL, poslední, nejvyšší úrovní přístupových práv je přístup CONTROL. Tato úroveň umožňuje všechno co umožňovala úroveň MANAG a navíc k této úrovni přistupuje právo pro nastavení základních číselníků dané oblasti. Vytvořením záznamů nových uživatelů, přechod mezi variantou užívání systému s nebo bez přístupových práv není dosud ukončen. Stále platí, že po startu systému je mu doplněno jako jméno uživatele standardně USER a protože user nemá doposud heslo systém projde bez žádosti uživatele až do režimu práce s maximálními přístupovými právy uživatele user. Pro nastartování práce se jmény uživatelů je nutno zadat i uživateli user heslo, které by měl znát pouze správce systému. Od chvíle, kdy zavedete heslo uživateli user, bude systém vyžadovat jméno a heslo. Protože jednotliví uživatelé

16 10 neznají heslo superuživatele user budou nuceni zapsat svoje vlastní jméno a heslo.! Příklad! Modul Sklad s přístupem READ, znamená právo číst prodejky, příjemky, výdejky, převodky, stav zásob na skladě, mít přehled stavu zásob na skladě na obrazovce. Úroveň WRITE umožňuje zápis výdejky, příjemky, úroveň manažerská umožňuje některé speciální funkce, zápis příjemky s nulovým množstvím a pouze s finančním hodnocením, zápis vratky výdejky, vratky přijmu, storno příjemky, storno výdejky, úroveň manažerská navíc umožňuje statistické výstupy a hromadné tiskové výstupy, rekapitulační a ostatní tiskové výstupy. Tisk samotné výdejky a příjemky je samozřejmě vázán na úroveň READ pouze, úroveň CONTROL v této situaci má navíc práva k nastavení číselníku skladu, číselníku kódu pohybu, nastavení číselníku středisek tzn. Je to úroveň nutná k nastavení systému a která v průběhu prací je používána zcela výjimečně při změně konfigurace systému. Po vyplnění mapy přístupových práv je potřeba stisknout tlačítko RECALK, kdy se přístupová práva přepočítají a uloží se po přepočtu do systémové databáze SOFT-4-SALE. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Zrušení uživatele V případě, že chceme odstranit uživatele z výběru použijeme k tomu funkci zrušení uživatele v menu Systém - Přístupová práva - Zrušení uživatele. Z nabídky vybereme jméno uživatele, kterého chceme odstranit a klikneme na tlačítko zruš. Tlačítkem zpět zavřete okno. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

17 Změna Vašeho hesla V oblasti přístupových práv máte k dispozici další příkazy, mezi nimi i příkaz změna hesla. Tento příkaz použije správce pro zaheslování superuživatele. Zaheslování superuživatele user je možné využít i jako minimální variantu ochrany systému, kdy sice systém je vždy využíván pomocí uživatele user a nemá definovány žádné další uživatele, ale jeho spuštění je blokováno znalostí hesla. Tímto způsobem je možné používat SOFT-4-SALE na 1 počítači, ke kterému mají přístup 3 obchodníci, ale také 2 skladníci, kteří nemají právo do tohoto systému zasahovat, nemohou systém SOFT-4-SALE spustit, protože neznají heslo uživatele user. Příkaz změna heslo uživatele je dostupná každému uživateli vždy a týká se toho aktuálního uživatele, který právě pracuje. To znamená, pokud se přihlásí uživatel Josef pod svým heslem může sám sobě změnit heslo tak, že správce systému nezná heslo uživatele Josef. Jediné co může správce s takto zavedeným uživatelem udělat je zrušit tohoto uživatele jako takového. A zavést jej znovu pod jiným heslem a tak pozná uživatel Josef, že byla narušena ochrana systému a někdo se dostal do systému. Takto definovaná ochrana systémy SOFT-4-SALE zabrání přístupu uživatelů do modulů, ke kterým přístup nemají, ale nikdy nezabrání správci systému do toho systému vstoupit. Správce pravděpodobně vždy zná heslo uživatele user, který má maximální přístupové práva a správce systému si mohl vytvořit I speciálního uživatele, který má maximální přístupová práva do systému. Další příkazy dostupné v oblasti přístupových práv jsou přehled uživatelů, z tohoto přehledu lze jednotlivé uživatele znovu přepočítat pokud se jeví po upgradu tento akt nutný vykonat. Z této přehledové sestavy je možné dvojitým kliknutím otevřít schéma, mapu přístupu daného uživatele a modifikovat ji. To znamená k jednou nastaveným přístupovým právům se správce systému může vždy vrátit z přehledu uživatelů a opravit tyto přístupová práva na jinou variantu. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

18 Změna systémového hesla Systém Soft-4-Sale vyžadoval v několika málo bodech zadání systémového hesla. Uživatelům jsem sdělovali tajnou veřejnou informaci, že toto heslo je abc. Toto heslo se používalo v kritických situacích (ruční spuštění reimportu dat, při změně čísla satelitu). Míst, kde bylo toto systémové heslo nebylo mnoho, ale bylo významné. Protože bylo napsáno I v dokumentaci, mohlo by se stát, že některý méně zdatný uživatel použije funkci, která je velmi nebezpečná. Druhým důvodem pro změnu systémového hesla je ten, že jsme toto heslo použili pro zablokování nebezpečného příkazu povolení editace". Tento příkaz umožní na mnoha místech ze systému editovatelnou záležitost, která je v normálním stavu v pohledu read-only (pouze ke čtení), což je např. přehled stavu zásob, skladová karta, přehled příjemek. Všechny tyto místa jsou pro normálního uživatele nepřístupná k zápisu, ale pomocí povolení editace může jakýkoli uživatel tuto skutečnost změnit. Příkaz povolení editace je vázán na znalost systémového hesla a toto heslo může změnit pouze správce. Dosáhne tak toho, aby nebyl nový uživatel schopen spustit povolení editace a opravovat tak chyby, které nelze potom snadno zpravit. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Nové schéma Popis funkce je v přípravě... Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

19 Schéma přístupu Popis funkce je v přípravě... Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Hierarchie horizontálního řezu Pro horizontální řezy přístupovými právy existuje jedno pravidlo. Jedná se o ochranu a vyčlenění konkrétné informace pro určité uživatele. Př. Chci aby přístup k informacím o jednání této firmy měly pouze nejvyšší manažeři. Chci aby tento záznam z jednáni byl skryt ostatním uživatelům, nechci aby si ho četli. Chci aby tento úkol byl v systému úkolového managementu nepřístupný ostatním uživatelům. Doposud byly přístupová práva definována tak, že pokud měl uživatel právo ke čtení úkolů, viděl všechny. Nyní můžeme horizontálně rozříznout konkrétní obor informací na určité úrovně práv. Pro definici úrovně ochrany se používá jednotné tlačítko se dvěma bílými a jedním modrým pruhem. Celý systém je postaven na několika úrovních konfigurace. Úroveň konfigurace spočívá v tom, že uživatelé s nejvyššími právy musí vymyslet úroveň ochrany. Znamená to, že existují dvě implicitní úrovně ochrany: úroveň ochrany 0 ( úroveň ochrany obyčejných informací) tuto úroveň vidí všichni uživatelé. Úroveň ochrany 99 (implicitní možná nejvyšší úroveň ochrany) dostávají všichni uživatelé, jakmile jsou zavedeni do systému. Zařadíte li nového uživatele do systému a nadefinujete mu do jakých úrovní ochran se může dostat, automaticky dostává přístup k nejvyšším úrovním ochrany!! Musíte tedy jeho práva snížit. Kromě úrovní 0 a 99 máte k dispozici 98 úrovní ochran, které můžete sami nadefinovat.

20 14 Standardní postup potom vypadá tak jak je zde zvolen 0 je obyčejné, 01 je pro zasvěcené, 02 je tajné a 03 je přísně tajné. To jsou 3 úrovně ochran, které jsou definovány. Tyto úrovně potom použiji pro definici přístupových práv konkrétních uživatelů. Pokud si potom otevřu z přehledu uživatelů kartu detailních horizontálních řezů přístupových práv, mohu k souborům typu jednání, což jsou záznamy spisové služby (kontaktní Osoba Kontaktní osoby, Kontakt firmy, úkoly) definovat do jaké úrovně může tento uživatel vidět. Mohu mu tedy říci, že k jednání může do úrovně 01 a znamená to, že uvidí úroveň 0 a 01, ale vše co bude nad úrovní 01 neuvidí. Nebude je vidět ani v přehledu jednání v tisku ani na kartě jednání. Tato informace jako by pro něj v systému. Po definici tabulky úrovně ochran můžete zadávat úroveň ochrany u jednotlivých informačních záznamů. Při otevření konkrétního záznamu z jednání nebo karty kontaktu nebo úkolu se na těchto kartách vyskytuje nové tlačítko s modrým horizontálním pruhem. Po promáčknutí tohoto tlačítka se objeví se pomocná definice úrovně ochrany dat, kde máte možnost říci, jak vysoko si ceníte této informace. Můžete si zadat úroveň 02 tajné. Toto můžete učinit pouze v případě, že sám máte přístup k záznamům do úrovně 02. Pokud nemáte přístup do úrovně 03, nemůžete záznam vidět, ale ani vytvářet.

21 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Přihlásit se pod jiným uživatelem Přihlášení pod jiným uživatelem provedete výběrem uživatele z nabídky a zadáním přístupového hesla. Jméno aktuálního uživatele je šedě zobrazeno na pozadí okna. 15

22 16 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přehled přihlášených uživatelů Přehled přihlášených uživatelů Pro správu uživatelů v G5 je možno využít funkčnost, kterou nalezneme v menu Systém Uživatelé Přehled přihlášených uživatelů. V levé části okna je seznam uživatelů. Výběr se provádí klikem myši na daném řádku. Druhou variantou je možnost využití šipek pro posun a označení uživatelů pomocí mezerníku. V pravé sekci je nabídka událostí, které lze nad formulářem provádět. Jde o tyto funkce (odhlášení uživatele, poslání zprávy v rámci S4S interní, poslání zprávy na jméno počítače v rámci sítě LAN externí). Pro každou volbu máme vždy na výběr, buď provést akci nad všemi uživateli nebo pouze nad vybranými. Pro odhlášení uživatele je potřeba zadat čas, který zbývá do automatického odhlášení. Potvrzení volby je pomocí tlačítka Proveď. Interval pro nastavení je od jedné do šedesáti minut. Pro odeslání zprávy využijeme pole Text zprávy, kam se napíše informace, kterou potřebujeme sdělit ostatním uživatelům.

23 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem 1.2 Příchody/Odchody Menu příchody a odchody obsahuje funkce pro správu pracovní docházky zaměstnanců. Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Příchod/odchod Slouží k zapisování a evidenci příchodů a odchodů ze zaměstnání. 1. vyberte jméno obchodníka 2. doplňte čas příchodu 3. případně doplňte typ, popis, předpoklad 4. potvrďte tlačítkem proveď 17

24 18 Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Nepřítomnost V případě nepřítomnosti je to stejné jako u evidence příchodů a odchodů z práce. 1. výběr obchodníka 2. doplnit čas nepřítomnosti 3. případně typ, popis, předpoklad 4. kliknutím na tlačítko proveď uložíte záznam Příchod/Odchod Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Přehled docházky Základní Zobrazí přehledovou sestavu docházky zaměstnanců do práce. K omezení zobrazeného přehledu použijeme výběrových kritérií na kartě. Pomocí této funkce, získáte snadný a rychlý přehled o docházce všech zaměstnanců v daném období. Příchod/Odchod Nepřítomnost

25 Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Tisk docházky Vytiskne požadovanou sestavu přehledu docházky pro vybraného zaměstnance za dané období. Ovládací prvky karty UKAŽ TISK ZPĚT Zobrazení náhled před tiskem. Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Zavře aktuální okno. Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Číselník typů příchodů Natavení typů příchodů do zaměstnání. 19

26 20 Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Číselník typů odchodů Nastavení typů odchodů z práce. Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků

27 1.2.7 Číselník typů nepřitomnosti v práci Natavení důvodů nepřítomnosti v práci. Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník svátků Číselník svátků Popis funkce je v přípravě... Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci 1.3 Upgrade Reimport dat ze staré verze Reimport designéra Výroba dat satelitu 21

28 Reimport dat ze staré verze Systém dokáže znovu načtení dat ze staré verze Soft-4-Sale. Stará verze systému je uložena v adresáři C:\Softsale\OLDVER\*.mdb. Pro přístup k nastavení zdroje dat je zapotřebí znát systémové heslo, jako ochrana nejzávažnějších funkcí systému Soft-4-Sale. Reimport designéra Výroba dat satelitu Reimport designéra Popis funkce je v přípravě... Reimport dat ze staré verze Výroba dat satelitu Výroba dat satelitu Funkce pro výrobu dat satelitu pro replikace mezi uživateli. Postup: 1. výběr satelitu pro výrobu dat 2. tlačítkem GENERUJ spustíte výrobu dat satelitu Reimport dat ze staré verze Reimport designéra 1.4 Nastavení automatických akcí Popis funkce je v přípravě Správa systému Každý uživatel S4S má možnost nastavit vybrané parametry pro správu systému. Tuto funkčnost nalezneme v menu Systém Správa systému. Činnosti, které lze nastavit: Čištění databáze lze provést buď při spuštění S4S nebo při jeho zavření

29 23 Komprese na závěr zde máme dvě kritéria podle kterých zajistíme spuštění závěrečné komprese. První je při překročení časového intervalu (kdy nula = vypnuto), který nastavujeme ve dnech. Druhý je při překročení velikosti souboru s4s-main.mdb na pracovní stanici. Výchozí hodnota je nastavena pro velikost souboru a to na 100MB. Řízení proaktivit pokud chceme, aby nám systém aktivně sledoval stav proaktivit musí být nastavena intenzita kontroly. Čas je zadáván v sekundách a výchozí nastavení je 600 sekund (nula = vypnuto). Režimy nastavení proaktivit jsou: aktivní, neaktivní a neaktivní jen pro toto spuštění. Údržba v případě, že dojde k nekorektnímu končení S4S (výpadek proudu, nucený restart PC) probíhá údržba řídícího souboru na stanici. Pokud k nějaké takové situaci dojde je jako výchozí nastaveno provést údržbu při spuštění. Patch na této záložce je možno zobrazit seznam opravných patchů, které byly dosud aplikovány.

30 24 Ostatní zde je možnost nastavení žádat pro potvrzení o ukončení S4S, aby se systém neuzavře napoprvé. Uživatel může nastavit časový interval vypnutí S4S při nečinnosti, minimální doba je jedna minuta (nula = vypnuto). Poslední sekce na této záložce je spojena s nastavením otevírání více oken jednoho typu. Podrobnější informace jsou uvedeny v dané sekci 1.6 Nastavení automatické aktualizace souboru Nastavení automatické aktualizace souborů s4s-main.mdb a s4s-tmp.mdb. 1.7 Uživatelské nástrojové lišty Ve verzi G5 máte možnost nastavit si vlastní nástrojové lišty, které sem Vám budou zobrazovat v případě práce s aktuální oknem programu Soft-4-Sale. Funkce Nástrojové lišty se nachází v modulu Systém. Po kliknutí na tuto ikonu se Vám otevře okno pro nastavení uživatelských nástrojových lišt. Schéma a funkce jednotlivých tlačítek je graficky popsáno v obrázkové dokumentaci na konci dokumentu. Postup při tvorbě vlastní nástrojové lišty: 1. Musíme založit novou lištu, to provedeme kliknutím na tlačítko Nový. Následně zvolíme název nové lišty. Po zadání názvu a potvrzení tlačítkem OK se Vám objeví na pozadí prázdné okno s názvem lišty.

31 25 2. Nyní musíme zvolit, které funkce chceme, aby nástrojová lišta obsahovala. To provedeme přidáním jednotlivých funkcí ze seznamu ikon v uživatelské nástrojové liště (pravé dolní okno). Přidat nebo odebrat jednotlivé funkce je možné označením funkce a následným kliknutím na jednu z ikon určující směr přesunu. Před přidáváním jednotlivých funkcí je potřeba ověřit jestli jsme na aktivní liště (označena černě). Výběr ikon z uživatelské nástrojové lišty, ze kterých provádíme výběr, je možné zužit pomocí výběrových kritérií, které jsou umístěny níže. 3. Název, pořadí nebo zobrazení ikony je možno navolit v nastavení lišty, které se nachází v levém dolním rohu okna. 4. Jako poslední krok při tvorbě nové lišty je navolení podmínek pro zobrazení, viz. obrazová dokumentace. 1.8 Informace o Microsoft Access Zobrazí informace o aktuální nainstalované verzi produktu Microsoft Access. 1.9 Informace o Soft-4-Sale Zobrazí informace o aktuální nainstalované verzi systému Soft-4-Sale Servisní funkce Menu Servisní funkce obsahuje funkce pro správu dat systému Soft-4-Sale. Datové tabulky Obnova připojení dat Obnova lišty nástrojů Datové tabulky Popis funkce je v přípravě... Obnova připojení dat Obnova lišty nástrojů Obnova připojení dat Funkce Obnova připojení dat provede znovu načtení (připojení) souboru s4s-main.mdb. Hlavního systémového souboru. Datové tabulky Obnova lišty nástrojů Obnova lišty nástrojů Funkce umožní obnovu nástrojové lišty do původní podoby. Datové tabulky

32 26 Obnova připojení dat 1.11 Systémové protokoly Natavení automatického odeslání systémových protokolů (informací o běhu systému Soft-4-Sale) pro vývojové účely programátorů v MTJ Service, s.r.o. Pøejít na: Datové tabulky Obnova pripojení dat Obnova lišty nástroju 1.12 Konec Funkce ukončí práci v systému Soft-4-Sale.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO

PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO Jak získat uživatelské jméno a heslo: V současné době zřizuje uživatelské účty do aplikace zástupce dodavatele informačního systému

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Evropský sociální fond Střední škola umělecká a řemeslná "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Tento tematický plán je pro

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Přihlášení uživatele

Přihlášení uživatele Přihlášení uživatele 1 Portál B2B 3.0 1.1 O portálu Cílem Portálu B2B je zprostředkovávat zaměstnancům ŠKODA AUTO a jejich obchodním partnerům (importérům, dealerům atd.) důležité informace a umožňovat

Více

BS Atrak 2.0 Funkce systému

BS Atrak 2.0 Funkce systému BS Atrak 2.0 Funkce systému Zobrazit kontakty LAIC Přihlásit se do systému Konfigurovat prostředí aplikace Správce systému Konfigurovat lokalizaci prostředí Navigovat se po nabídce modulů Odhlásit se ze

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.7.245 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 28.12.2011 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012)

Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012) Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012) Tento manuál popisuje základní operace internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. a změny v roce 2012. Nejdůležitější změnou

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. 1.Výměna IP adres u zákazníků Kabelové televize 2.Nastavení TCP/IP pro Windows 95/98/Me 3.Nastavení TCP/IP pro Windows 2000 4.Nastavení TCP/IP pro Windows XP 5.Zavedení do systému DHCP 1. Výměna IP adres

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více