Modul Systém MTJ Service, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul Systém. 2006... MTJ Service, s.r.o."

Transkript

1

2

3 Představení V modulu Systém jsou zahrnuty kompletní funkce pro správu systému Soft-4-Sale. Správce systému zde může nastavit přístupová práva pro jednotlivé uživatele, provést upgrade systému, případně nastavit automatickou správu systému pomocí automatických akcí.

4

5 Obsah I Obsah 1 Přístupová práva... 2 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna Vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Příchody/Odchody Příchod/odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřitomnosti v práci Číselník svátků 3 Upgrade Reimport dat ze staré verze Reimport designéra Výroba dat satelitu Nastavení automatických... akcí 22 5 Správa systému Nastavení automatické... aktualizace souboru 24 7 Uživatelské nástrojové... lišty 24 8 Informace o Microsoft... Access 25 9 Informace o Soft-4-Sale Servisní funkce Datové tabulky Obnova připojení dat Obnova lišty nástrojů Systémové protokoly Konec I

6 II Index 27

7 1

8 2 1.1 Přístupová práva Základní filosofie přístupových práv je postavena na dvou variantách, jakým způsobem využívat uživatelské nastavení přístupových práv. První, základní varianta, kdy přístupové práva v podstatě nejsou využívána vůbec je situace, kdy uživatel pracuje bez definovaných uživatelů a zcela automaticky mu je přiděleno jméno USER, což je jméno uživatele, který má maximální přístupová práva přes celý systém. Takto funguje systém v jednouživatelských nastaveních a takto funguje systém po provedení instalace zcela standardně. Po provedení instalace má systém v sobě zabudováno již dopředu jméno uživatele user, má nastavena maximální přístupová práva a tento uživatele nemá přiděleno žádné heslo. Při spuštění ikony ke startu Soft-4-Sale se zcela standardně doplní jméno uživatele user a pokud tento uživatel nemá heslo, projde spuštění SOFT-4-SALE až do standardního běhu bez toho, aby bylo po uživateli požadováno heslo nebo jméno. Druhá varianta využití přístupových práv spočívá v tom, že po spuštění SOFT-4-SALE chce tento systém po uživateli zadat jméno a heslo. Tomuto jménu uživateli jsou nastavena konkrétní přístupová práva k jednotlivým modulům, k jednotlivým funkcím a toto nastavení probíhá samozřejmě pod vedením správce systému uživatelsky. Jak přejít ze standardního režimu práce uživatele user se svými maximálními přístupovými právy k režimu více uživatelů s uživatelsky zadanými přístupovými právy? Přechod mezi těmito dvěma režimy spočívá v několika krocích. První je vytvoření uživatelských záznamů pomocí funkce nový uživatel. Tato funkce vyvolá okno zadání nového uživatele, kde správce vyplní jméno nového uživatele, odkaz na obchodníka, což je odkaz do databáze obchodníků SOFT-4-SALE, a vyplní případně heslo tohoto uživatele. Pokud zadáváte uživatelské heslo nového uživatele musíte toto heslo zadat dvakrát.! Upozornění! Velká a malá písmena nehrají roli ve jménu uživatele ale jsou rozlišována v heslu. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Popis práv k jednotlivým oblastem Oblast zboží První přístupová oblast zboží má vztah k modulu zboží s výjimkou nákupních a dealerských cen. Pro dealerské a nákupní ceny existuje speciální kategorie dealerské ceny, která umožňuje číst a zpracovávat informace o nákupních cenách. Tato filosofie dělení modulu zboží se promítá do modulu

9 3 sklady, kde příjemka i výdejka obsahuje regulérní nákupní ceny z dokladu. Pokud uživatel, který má být skladníkem nemá přístup k dealerským cenám nemůže vyplnit kompletně výdejku a příjemku, protože ve výdejce příjemce by musel vidět aktuální nákupní ceny. To znamená, že kategorie B, která se týká dealerských cen a také nákupních cen je speciální oblast přístupových práv která uvolňuje právo čtení nebo zápisu nákupních cen do databáze zboží a nákupních cen do databáze skladové evidence. Současně s právem dealerských cen je i omezena dostupnost tzv. kalkulační kartě zboží, kdy se výpočet cen staví na nákupu v zahraniční měně a přepočítává se do Kč pomocí jednotlivých rabatových skupin, discountu a marží. I přepočet zahraničních cen I přehled zahraničních cen je vázán na úroveň B, dealerské ceny a nákupní. Celá oblast dealerských slev je samozřejmě vázána na oblast B dealerských slev. Oblast kontakty Modul kontakty se z hlediska přístupových práv dělí do dvou skupin, na oblast kontaktů a oblast marketingu. Oblast kontaktů se vztahuje k celé databázi kontaktů, kont. Osob, databázi záznamu z jednání a oblasti funkcí, které se týkají úkolů a jednání. Marketingová úroveň zpřístupňuje funkce definice marketingových výběrů, a to marketingových výběrů kontaktů osob a market. výběrů kontaktů. Tyto 2 submenu jsou v systému vázány na přístupovou úroveň marketing. Oblast nabídky Nabídky jsou vyřešeny samostatnou oblastí přístupových práv s klasickým dělením od úrovně NONE až po CONTROL. Nastavování některých číselníků variant nastavování číselníků kalkulačních rozpočtových položek je samozřejmě vázáno na úroveň CONTROL daného modulu. Oblast sklad Kategorie sklad a prodej se týkají modulu sklad. Modul sklad je rozdělen z hlediska přístupových práv na čistou skladovou evidenci, nad kterou je definován přístup pomocí kategorie sklad a potom oddělen speciálním způsobem oblast prodeje, do které zapadá i oblast pokladen. To znamená tvorba prodejky, práce s pokladnou, příjem a výdej hotovosti je vázáno na úroveň prodej. Pokladna má navíc rozdělena přístupová práva na horizontální úrovni. Toto dělení znamená, že uživatel, který má právo zápisu do pokladny může mít ještě určitou množinu pokladen, do kterých zapisovat může. Pro nastavení tohoto speciálního přístupu těchto horizontálních řezů v rámci pokladen a v rámci přístupových práv modulů pokladny je v menu pokladny speciální příkaz přístupová práva k pokladnám. Obdobným způsobem jsou vyřešeny horizontální řezy v rámci modulu sklad. Pomocí příkazu nastavení přístupových práv ke skladům (submenu Parametry modul Sklad) lze nastavit pro konkrétní uživatele přístup k vybraným skladům a zamezit tak dvěma skladníkům, aby si vzájemně přepisovali údaje pomocí výdajů a příjmů. Speciální součástí modulu sklad je oblast rezervací a řízení kvality. Vzhledem k funkcionalitě oblasti rezervací, která je vázána na zakázky, je právo přístupu do rezervací a právo zápisu rezervací vázáno na zakázkový systém, tzn. na kategorii Z". Přestože uživatel nemá přístup ke skladům, je schopen vytvořit prohlížecí rezervace daného skladu. Jediné co musí mít k tomu skladu nastaveno je právo čtení. Pokud nemá právo čtení skladu, nemá smysl, aby vůbec vykonával rezervační požadavky. Další speciální oblastí modulu skladu z hlediska přístupových práv je oblast řízení kvality, která zahrnuje evidenci výrobních čísel k jednotlivým zařízením a zápisy servisních a jiných událostí k daným zařízením. Oblast řízení kvality Kategorie řízení kvality se tedy vztahuje k příkazům v menu řízení kvality, navíc se vztahuje k realizaci příjemek a výdejek. Pokud se firma rozhodne využívat výrobní čísla a vůbec oblast řízení kvality. Skladník v takové situaci musí mít přístup nejenom do skladu, ale i do oblasti řízení kvality, protože uživatel, který tohoto chce využívat, musí mít právo zapsat nejenom nový stav zásob pomocí příjmů, ale i v rámci příjmů musí zapsat konkrétní výrobní čísla, která na sklad přijímá (respektive vybrat konkrétní výrobní čísla ze skladu, která vydává). Oblast zakázky Další kategorie přístupových práv se týkají modulu zakázky. V rámci zakázkového systému je rozdělení přístupových práv provedeno ještě detailněji než doposud, je od sebe odděleno z hlediska

10 4 přístupových práv. Obecný přístup k zakázkovému systému. Přístup k fakturacím, tzn. dokladům, které na sebe vážou konkrétní finanční prostředky, ať to jsou faktury vydané nebo přijaté, tj. kategorie fakturace a speciální přístup, který často nemusí být kombinován s přístupem k zakázkám je oblast objednávek. Opět se jedná o objednávky přijaté i vystavené. Tzn. vznik obchodního případu s řešením zásobovacích problémů pomocí přijaté objednávky (vystavených objednávek) je možný, aniž by uživatel měl přístup zakázkového systému, i když tato kombinace nedává příliš velký smysl. Ke kategorii zakázky patří i dodací listy, i interní doklady a samozřejmě přehledy zakázek a tiskové výstupy nad zakázkami jako takovými. Oblast projekty Pokračováním zakázek je modul projekty. K tomuto modulu se váží další kategorie přístupových práv, jednak základní kategorie projekty, která umožňuje přístup do modulu projekty jako takového a umožňuje přístup k plánovaným a skutečným nákladům strukturovaných projektů. Speciální přístupová práva jsou vázána na tzv. výkazy práce, toto je vyčleněno zcela záměrně proto, aby uživatelé, kteří mají právo zapisovat výkazy práce do systému, mohli tuto činnost vykonávat bez ohledu na to, zda mají nebo nemají přístup k zakázkovému systému, respektive k projektu. Oblast číselníky Závěrečné kategorie se týkají konfigurace systému jako celku. Kategorie číselníky zahrnuje kompletní menu číselníky v systému Soft-4-Sale, tzn. všechny příkazy, které jsou v tomto menu zahrnuty. Je třeba od sebe odlišit číselníky, které jsou zahrnuty v rámci daných modulů, přistup k těmto číselníkům je vázán úrovní CONTROL daného modulu, a číselníky, které mají vlastní menu v systému Soft-4-Sale a jsou tak obecné, že jsou vyčleněny mino všechny moduly (jedná se o stavy rozpracovanosti, oblasti produkce, segmenty trhu, teritoria). Pomocné texty, které se promítají, nabízejí ve všech variantách různých dokladů. Oblast replikace Další speciální kategorií jsou replikace, což je právo přístupu k modulu replikací, který umí vytvářet a přijímat databáze změn a je to úroveň, která vyžaduje jako absolutní nutnost právo čtení a právo zápisu do všech souborů. Pokud má uživatel spouštět tvorbu replikací a má spouštět nahrávání změnových databází v systému replikací, je třeba si uvědomit, že musí mít tím pádem právo číst a zapisovat do všech souborů. Oblast systém Poslední úroveň systémová je úroveň, na kterou jsou vázány některé příkazy na systémové úrovni v menu SYSTÉM, jako je např. reimport ze staré verze, a samozřejmě manipulace s uživateli, nastavování a vytváření nových uživatelů, nastavování přístupových práv, exporty a importy dat do systému. Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

11 Uživatelé Funkce otevře přehledové okno uživatelů systému Soft-4-Sale. Dvojklikem na šedé pole před názvem uživatele zobrazíte podrobné informace o schématu přístupu uživatele k systému. Ovládací prvky karty Zobrazí nastavení schématu pro vybraného uživatele. Založení nového uživatele. Zrušení stávajícího uživatele. Provede opětovné načtení dat z databáze a zobrazí tak znovu informace v aktuálním okně podle aktuálního stavu v databázi. Přepočte údaje na kartě. Otevře kartu pro nastavení podrobných uživatelských práv uživatele. Vytvoří a zkopíruje stávající uživatelská práva pro nového uživatele. Zobrazí náhled před tiskem přehledu uživatelských práv. Nastavení horizontálního řezu přístupových práv uživatele. Popis práv k jednotlivým oblastem Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem

12 6 Přehled přihlášených uživatelů Tisk přehledu uživatelů Otevře okno přehledu uživatelů s možností vytištění jednotlivých přístupových práv všech uživatelů. Vytištění přehledu uživatelů a jejich přístupových práv provedete ikonu pro tisk v nástrojové liště. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Detailní přístupová práva V případě podrobných přístupových práv uživatelů Soft-4-Sale můžete nastavit práva přístupu k jednotlivým funkcím vybraných modulů. Jedná se o pravá pro zobrazení (N), čtení (R) a zápis (W). Přiřazení práva provedeme odfajfknutím jednoho z typů práva (N, R, W).

13 7 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Definice uživatelského menu Konfiguraci povolení užívání jednotlivých funkcí nastavíme v modulu Systém - Přístupová práva Definice uživatelského menu. Otevře se Vám okno, kde v levé části vidíte seznam užívaných modulů ve stromovém zobrazení a v pravé části okna máte možnost výběru uživatele, pro kterého

14 8 nastavíte zobrazení menu. Formou zaškrknutí zvolené položky v menu zvolíme, které funkce menu mají být uživateli zobrazeny. V případě, že přiřazujeme více uživatelům stejná práva, potom stačí nastavit práva pro jednoho uživatele a pro další uživatele použít funkci nastav dle vzoru. V nabídkové roletě vybereme uživatele, kterého chceme použít jako vzor a klikneme na tlačítko nastav dle vzoru. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

15 Nový uživatel Po vyplnění karty nového uživatele se otevře tzv. mapa přístupových práv, kde správce systému vyplní přístupová práva daného uživatele k jednotlivým modulům. Tato mapa představuje šachovnici, kde na řádcích se objevují názvy jednotlivých funkčních oblastí od zboží po správu systému přes kontakty, sklady,..a ve sloupcích této mapy jsou typy přístupových práv postupně zleva NONE, uživatel nemá přístup k tomuto modulu ani ke čtení dat z tohoto modulu SCAN, uživatel nemá přístup k tomuto modulu, ale má právo načíst data z tohoto modulu. Varianta SCAN se nejčastěji používá k číselníkům, ke zboží, kdy uživatel sice nevidí menu číselníky, kde se číselníky vytváří a nastavují, ale v případě vyplňování karty kontaktu např. se mu ukáží hodnoty z naplněných číselníků, hodnoty číselníků oblastí, obchodníků atd. READ, uživatel má přístup k danému modulu a má právo číst data WRITE, uživatel má přístup k danému modulu a má právo číst i zapisovat data. Klasický čistý přístup k zápisu, kdy je uživateli umožněn nejen čtení, ale i zápis dat MANAG, manažerský přístup k danému modulu a k tomuto přístupu jsou navázány všechny strategické výstupy, které v tomto sytému lze mít. Mezi strategické výstupy patří všechny hromadné výstupy ze systému, tiskové výstupy, exporty ze sytému, statistické výstupy a do manažerského přístupu patří některé speciální funkce např. storno příjemky, výdejky, speciální funkcí v oblasti kontaktů je např. rušení duplicit, v oblasti vystavování faktur je oprava již dříve vystavené faktury, pro oblast zakázek zadání nového čísla zakázek, což se promítá do kompletně všech souvisejících dokladů dané zakázky CTRL, poslední, nejvyšší úrovní přístupových práv je přístup CONTROL. Tato úroveň umožňuje všechno co umožňovala úroveň MANAG a navíc k této úrovni přistupuje právo pro nastavení základních číselníků dané oblasti. Vytvořením záznamů nových uživatelů, přechod mezi variantou užívání systému s nebo bez přístupových práv není dosud ukončen. Stále platí, že po startu systému je mu doplněno jako jméno uživatele standardně USER a protože user nemá doposud heslo systém projde bez žádosti uživatele až do režimu práce s maximálními přístupovými právy uživatele user. Pro nastartování práce se jmény uživatelů je nutno zadat i uživateli user heslo, které by měl znát pouze správce systému. Od chvíle, kdy zavedete heslo uživateli user, bude systém vyžadovat jméno a heslo. Protože jednotliví uživatelé

16 10 neznají heslo superuživatele user budou nuceni zapsat svoje vlastní jméno a heslo.! Příklad! Modul Sklad s přístupem READ, znamená právo číst prodejky, příjemky, výdejky, převodky, stav zásob na skladě, mít přehled stavu zásob na skladě na obrazovce. Úroveň WRITE umožňuje zápis výdejky, příjemky, úroveň manažerská umožňuje některé speciální funkce, zápis příjemky s nulovým množstvím a pouze s finančním hodnocením, zápis vratky výdejky, vratky přijmu, storno příjemky, storno výdejky, úroveň manažerská navíc umožňuje statistické výstupy a hromadné tiskové výstupy, rekapitulační a ostatní tiskové výstupy. Tisk samotné výdejky a příjemky je samozřejmě vázán na úroveň READ pouze, úroveň CONTROL v této situaci má navíc práva k nastavení číselníku skladu, číselníku kódu pohybu, nastavení číselníku středisek tzn. Je to úroveň nutná k nastavení systému a která v průběhu prací je používána zcela výjimečně při změně konfigurace systému. Po vyplnění mapy přístupových práv je potřeba stisknout tlačítko RECALK, kdy se přístupová práva přepočítají a uloží se po přepočtu do systémové databáze SOFT-4-SALE. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Zrušení uživatele V případě, že chceme odstranit uživatele z výběru použijeme k tomu funkci zrušení uživatele v menu Systém - Přístupová práva - Zrušení uživatele. Z nabídky vybereme jméno uživatele, kterého chceme odstranit a klikneme na tlačítko zruš. Tlačítkem zpět zavřete okno. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

17 Změna Vašeho hesla V oblasti přístupových práv máte k dispozici další příkazy, mezi nimi i příkaz změna hesla. Tento příkaz použije správce pro zaheslování superuživatele. Zaheslování superuživatele user je možné využít i jako minimální variantu ochrany systému, kdy sice systém je vždy využíván pomocí uživatele user a nemá definovány žádné další uživatele, ale jeho spuštění je blokováno znalostí hesla. Tímto způsobem je možné používat SOFT-4-SALE na 1 počítači, ke kterému mají přístup 3 obchodníci, ale také 2 skladníci, kteří nemají právo do tohoto systému zasahovat, nemohou systém SOFT-4-SALE spustit, protože neznají heslo uživatele user. Příkaz změna heslo uživatele je dostupná každému uživateli vždy a týká se toho aktuálního uživatele, který právě pracuje. To znamená, pokud se přihlásí uživatel Josef pod svým heslem může sám sobě změnit heslo tak, že správce systému nezná heslo uživatele Josef. Jediné co může správce s takto zavedeným uživatelem udělat je zrušit tohoto uživatele jako takového. A zavést jej znovu pod jiným heslem a tak pozná uživatel Josef, že byla narušena ochrana systému a někdo se dostal do systému. Takto definovaná ochrana systémy SOFT-4-SALE zabrání přístupu uživatelů do modulů, ke kterým přístup nemají, ale nikdy nezabrání správci systému do toho systému vstoupit. Správce pravděpodobně vždy zná heslo uživatele user, který má maximální přístupové práva a správce systému si mohl vytvořit I speciálního uživatele, který má maximální přístupová práva do systému. Další příkazy dostupné v oblasti přístupových práv jsou přehled uživatelů, z tohoto přehledu lze jednotlivé uživatele znovu přepočítat pokud se jeví po upgradu tento akt nutný vykonat. Z této přehledové sestavy je možné dvojitým kliknutím otevřít schéma, mapu přístupu daného uživatele a modifikovat ji. To znamená k jednou nastaveným přístupovým právům se správce systému může vždy vrátit z přehledu uživatelů a opravit tyto přístupová práva na jinou variantu. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

18 Změna systémového hesla Systém Soft-4-Sale vyžadoval v několika málo bodech zadání systémového hesla. Uživatelům jsem sdělovali tajnou veřejnou informaci, že toto heslo je abc. Toto heslo se používalo v kritických situacích (ruční spuštění reimportu dat, při změně čísla satelitu). Míst, kde bylo toto systémové heslo nebylo mnoho, ale bylo významné. Protože bylo napsáno I v dokumentaci, mohlo by se stát, že některý méně zdatný uživatel použije funkci, která je velmi nebezpečná. Druhým důvodem pro změnu systémového hesla je ten, že jsme toto heslo použili pro zablokování nebezpečného příkazu povolení editace". Tento příkaz umožní na mnoha místech ze systému editovatelnou záležitost, která je v normálním stavu v pohledu read-only (pouze ke čtení), což je např. přehled stavu zásob, skladová karta, přehled příjemek. Všechny tyto místa jsou pro normálního uživatele nepřístupná k zápisu, ale pomocí povolení editace může jakýkoli uživatel tuto skutečnost změnit. Příkaz povolení editace je vázán na znalost systémového hesla a toto heslo může změnit pouze správce. Dosáhne tak toho, aby nebyl nový uživatel schopen spustit povolení editace a opravovat tak chyby, které nelze potom snadno zpravit. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Nové schéma Popis funkce je v přípravě... Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

19 Schéma přístupu Popis funkce je v přípravě... Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Hierarchie horizontálního řezu Pro horizontální řezy přístupovými právy existuje jedno pravidlo. Jedná se o ochranu a vyčlenění konkrétné informace pro určité uživatele. Př. Chci aby přístup k informacím o jednání této firmy měly pouze nejvyšší manažeři. Chci aby tento záznam z jednáni byl skryt ostatním uživatelům, nechci aby si ho četli. Chci aby tento úkol byl v systému úkolového managementu nepřístupný ostatním uživatelům. Doposud byly přístupová práva definována tak, že pokud měl uživatel právo ke čtení úkolů, viděl všechny. Nyní můžeme horizontálně rozříznout konkrétní obor informací na určité úrovně práv. Pro definici úrovně ochrany se používá jednotné tlačítko se dvěma bílými a jedním modrým pruhem. Celý systém je postaven na několika úrovních konfigurace. Úroveň konfigurace spočívá v tom, že uživatelé s nejvyššími právy musí vymyslet úroveň ochrany. Znamená to, že existují dvě implicitní úrovně ochrany: úroveň ochrany 0 ( úroveň ochrany obyčejných informací) tuto úroveň vidí všichni uživatelé. Úroveň ochrany 99 (implicitní možná nejvyšší úroveň ochrany) dostávají všichni uživatelé, jakmile jsou zavedeni do systému. Zařadíte li nového uživatele do systému a nadefinujete mu do jakých úrovní ochran se může dostat, automaticky dostává přístup k nejvyšším úrovním ochrany!! Musíte tedy jeho práva snížit. Kromě úrovní 0 a 99 máte k dispozici 98 úrovní ochran, které můžete sami nadefinovat.

20 14 Standardní postup potom vypadá tak jak je zde zvolen 0 je obyčejné, 01 je pro zasvěcené, 02 je tajné a 03 je přísně tajné. To jsou 3 úrovně ochran, které jsou definovány. Tyto úrovně potom použiji pro definici přístupových práv konkrétních uživatelů. Pokud si potom otevřu z přehledu uživatelů kartu detailních horizontálních řezů přístupových práv, mohu k souborům typu jednání, což jsou záznamy spisové služby (kontaktní Osoba Kontaktní osoby, Kontakt firmy, úkoly) definovat do jaké úrovně může tento uživatel vidět. Mohu mu tedy říci, že k jednání může do úrovně 01 a znamená to, že uvidí úroveň 0 a 01, ale vše co bude nad úrovní 01 neuvidí. Nebude je vidět ani v přehledu jednání v tisku ani na kartě jednání. Tato informace jako by pro něj v systému. Po definici tabulky úrovně ochran můžete zadávat úroveň ochrany u jednotlivých informačních záznamů. Při otevření konkrétního záznamu z jednání nebo karty kontaktu nebo úkolu se na těchto kartách vyskytuje nové tlačítko s modrým horizontálním pruhem. Po promáčknutí tohoto tlačítka se objeví se pomocná definice úrovně ochrany dat, kde máte možnost říci, jak vysoko si ceníte této informace. Můžete si zadat úroveň 02 tajné. Toto můžete učinit pouze v případě, že sám máte přístup k záznamům do úrovně 02. Pokud nemáte přístup do úrovně 03, nemůžete záznam vidět, ale ani vytvářet.

21 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Přihlásit se pod jiným uživatelem Přihlášení pod jiným uživatelem provedete výběrem uživatele z nabídky a zadáním přístupového hesla. Jméno aktuálního uživatele je šedě zobrazeno na pozadí okna. 15

22 16 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přehled přihlášených uživatelů Přehled přihlášených uživatelů Pro správu uživatelů v G5 je možno využít funkčnost, kterou nalezneme v menu Systém Uživatelé Přehled přihlášených uživatelů. V levé části okna je seznam uživatelů. Výběr se provádí klikem myši na daném řádku. Druhou variantou je možnost využití šipek pro posun a označení uživatelů pomocí mezerníku. V pravé sekci je nabídka událostí, které lze nad formulářem provádět. Jde o tyto funkce (odhlášení uživatele, poslání zprávy v rámci S4S interní, poslání zprávy na jméno počítače v rámci sítě LAN externí). Pro každou volbu máme vždy na výběr, buď provést akci nad všemi uživateli nebo pouze nad vybranými. Pro odhlášení uživatele je potřeba zadat čas, který zbývá do automatického odhlášení. Potvrzení volby je pomocí tlačítka Proveď. Interval pro nastavení je od jedné do šedesáti minut. Pro odeslání zprávy využijeme pole Text zprávy, kam se napíše informace, kterou potřebujeme sdělit ostatním uživatelům.

23 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem 1.2 Příchody/Odchody Menu příchody a odchody obsahuje funkce pro správu pracovní docházky zaměstnanců. Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Příchod/odchod Slouží k zapisování a evidenci příchodů a odchodů ze zaměstnání. 1. vyberte jméno obchodníka 2. doplňte čas příchodu 3. případně doplňte typ, popis, předpoklad 4. potvrďte tlačítkem proveď 17

24 18 Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Nepřítomnost V případě nepřítomnosti je to stejné jako u evidence příchodů a odchodů z práce. 1. výběr obchodníka 2. doplnit čas nepřítomnosti 3. případně typ, popis, předpoklad 4. kliknutím na tlačítko proveď uložíte záznam Příchod/Odchod Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Přehled docházky Základní Zobrazí přehledovou sestavu docházky zaměstnanců do práce. K omezení zobrazeného přehledu použijeme výběrových kritérií na kartě. Pomocí této funkce, získáte snadný a rychlý přehled o docházce všech zaměstnanců v daném období. Příchod/Odchod Nepřítomnost

25 Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Tisk docházky Vytiskne požadovanou sestavu přehledu docházky pro vybraného zaměstnance za dané období. Ovládací prvky karty UKAŽ TISK ZPĚT Zobrazení náhled před tiskem. Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Zavře aktuální okno. Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Číselník typů příchodů Natavení typů příchodů do zaměstnání. 19

26 20 Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Číselník typů odchodů Nastavení typů odchodů z práce. Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků

27 1.2.7 Číselník typů nepřitomnosti v práci Natavení důvodů nepřítomnosti v práci. Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník svátků Číselník svátků Popis funkce je v přípravě... Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci 1.3 Upgrade Reimport dat ze staré verze Reimport designéra Výroba dat satelitu 21

28 Reimport dat ze staré verze Systém dokáže znovu načtení dat ze staré verze Soft-4-Sale. Stará verze systému je uložena v adresáři C:\Softsale\OLDVER\*.mdb. Pro přístup k nastavení zdroje dat je zapotřebí znát systémové heslo, jako ochrana nejzávažnějších funkcí systému Soft-4-Sale. Reimport designéra Výroba dat satelitu Reimport designéra Popis funkce je v přípravě... Reimport dat ze staré verze Výroba dat satelitu Výroba dat satelitu Funkce pro výrobu dat satelitu pro replikace mezi uživateli. Postup: 1. výběr satelitu pro výrobu dat 2. tlačítkem GENERUJ spustíte výrobu dat satelitu Reimport dat ze staré verze Reimport designéra 1.4 Nastavení automatických akcí Popis funkce je v přípravě Správa systému Každý uživatel S4S má možnost nastavit vybrané parametry pro správu systému. Tuto funkčnost nalezneme v menu Systém Správa systému. Činnosti, které lze nastavit: Čištění databáze lze provést buď při spuštění S4S nebo při jeho zavření

29 23 Komprese na závěr zde máme dvě kritéria podle kterých zajistíme spuštění závěrečné komprese. První je při překročení časového intervalu (kdy nula = vypnuto), který nastavujeme ve dnech. Druhý je při překročení velikosti souboru s4s-main.mdb na pracovní stanici. Výchozí hodnota je nastavena pro velikost souboru a to na 100MB. Řízení proaktivit pokud chceme, aby nám systém aktivně sledoval stav proaktivit musí být nastavena intenzita kontroly. Čas je zadáván v sekundách a výchozí nastavení je 600 sekund (nula = vypnuto). Režimy nastavení proaktivit jsou: aktivní, neaktivní a neaktivní jen pro toto spuštění. Údržba v případě, že dojde k nekorektnímu končení S4S (výpadek proudu, nucený restart PC) probíhá údržba řídícího souboru na stanici. Pokud k nějaké takové situaci dojde je jako výchozí nastaveno provést údržbu při spuštění. Patch na této záložce je možno zobrazit seznam opravných patchů, které byly dosud aplikovány.

30 24 Ostatní zde je možnost nastavení žádat pro potvrzení o ukončení S4S, aby se systém neuzavře napoprvé. Uživatel může nastavit časový interval vypnutí S4S při nečinnosti, minimální doba je jedna minuta (nula = vypnuto). Poslední sekce na této záložce je spojena s nastavením otevírání více oken jednoho typu. Podrobnější informace jsou uvedeny v dané sekci 1.6 Nastavení automatické aktualizace souboru Nastavení automatické aktualizace souborů s4s-main.mdb a s4s-tmp.mdb. 1.7 Uživatelské nástrojové lišty Ve verzi G5 máte možnost nastavit si vlastní nástrojové lišty, které sem Vám budou zobrazovat v případě práce s aktuální oknem programu Soft-4-Sale. Funkce Nástrojové lišty se nachází v modulu Systém. Po kliknutí na tuto ikonu se Vám otevře okno pro nastavení uživatelských nástrojových lišt. Schéma a funkce jednotlivých tlačítek je graficky popsáno v obrázkové dokumentaci na konci dokumentu. Postup při tvorbě vlastní nástrojové lišty: 1. Musíme založit novou lištu, to provedeme kliknutím na tlačítko Nový. Následně zvolíme název nové lišty. Po zadání názvu a potvrzení tlačítkem OK se Vám objeví na pozadí prázdné okno s názvem lišty.

31 25 2. Nyní musíme zvolit, které funkce chceme, aby nástrojová lišta obsahovala. To provedeme přidáním jednotlivých funkcí ze seznamu ikon v uživatelské nástrojové liště (pravé dolní okno). Přidat nebo odebrat jednotlivé funkce je možné označením funkce a následným kliknutím na jednu z ikon určující směr přesunu. Před přidáváním jednotlivých funkcí je potřeba ověřit jestli jsme na aktivní liště (označena černě). Výběr ikon z uživatelské nástrojové lišty, ze kterých provádíme výběr, je možné zužit pomocí výběrových kritérií, které jsou umístěny níže. 3. Název, pořadí nebo zobrazení ikony je možno navolit v nastavení lišty, které se nachází v levém dolním rohu okna. 4. Jako poslední krok při tvorbě nové lišty je navolení podmínek pro zobrazení, viz. obrazová dokumentace. 1.8 Informace o Microsoft Access Zobrazí informace o aktuální nainstalované verzi produktu Microsoft Access. 1.9 Informace o Soft-4-Sale Zobrazí informace o aktuální nainstalované verzi systému Soft-4-Sale Servisní funkce Menu Servisní funkce obsahuje funkce pro správu dat systému Soft-4-Sale. Datové tabulky Obnova připojení dat Obnova lišty nástrojů Datové tabulky Popis funkce je v přípravě... Obnova připojení dat Obnova lišty nástrojů Obnova připojení dat Funkce Obnova připojení dat provede znovu načtení (připojení) souboru s4s-main.mdb. Hlavního systémového souboru. Datové tabulky Obnova lišty nástrojů Obnova lišty nástrojů Funkce umožní obnovu nástrojové lišty do původní podoby. Datové tabulky

32 26 Obnova připojení dat 1.11 Systémové protokoly Natavení automatického odeslání systémových protokolů (informací o běhu systému Soft-4-Sale) pro vývojové účely programátorů v MTJ Service, s.r.o. Pøejít na: Datové tabulky Obnova pripojení dat Obnova lišty nástroju 1.12 Konec Funkce ukončí práci v systému Soft-4-Sale.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Modul Replikace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Replikace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Modul replikace řeší situaci, kdy systém Soft-4-Sale je nainstalován na několika různých lokalitách, které mezi sebou nejsou propojeny on-line. Pod takto vzdálenou lokalitou si můžeme představit

Více

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o.

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o. Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Grafický návrh Ing.

Více

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o.

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o. Obsah Kapitoly Část I I. den školení PODZIM 2010 1 SQL verze 5... 5 2 Technické prostředí... 11 3 Administrator... 11 Synchronizace MS Outlook...

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1 Úvod... 2 Instalace Paradox Engine 5.01 for Windows... 3 Instalace systému IES... 3 A) nová instalace... 4 B) upgrade z nižší verze... 4 C) upgrade současné verze (update) = přepis programových souborů...

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 1 / 38 JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 2008-2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Hotel Lite pro Windows ve verzi 5.21 Příručka popisuje funkčnost

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 28-12-2006 Volba/změna skladu ze kterého prodáváte zboží. Pokud vydáváte zboží ze skladu např. číslo 1 a vyhledáváte zboží pomocí hypertextu, může se stát

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11 MANUÁL PROGRAMU 2 Obsah Část I Základní informace 6 1 Než... začnete... 6 2 O programu... OCEP 6 3 Národní... jazykové verze 8 4 Online... technická podpora 8 Část II Úvod do systému 10 1 Instalace...

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0)

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0) AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí Optimalizace Krmných Směsí (verze 4.0) UŽIVATELSKÁ PŘ ÍRUČ KA VÝPOČ ET KRMNÝCH SMĚ SÍ Optimalizace krmných směsí AgroKonzulta Žamberk

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

OKNA WH OKNA. Program pro konstrukci oken. Manuál k projekční části. Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice

OKNA WH OKNA. Program pro konstrukci oken. Manuál k projekční části. Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice Program pro konstrukci oken WH OKNA Manuál k projekční části OKNA Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice Tel.: 323 627 053-4 Fax: 323 627 059 www.winkhaus.cz, www.whokna.cz Strana 1 (celkem

Více

Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy. 2. přepracované a konsolidované vydání

Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy. 2. přepracované a konsolidované vydání Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy 2. přepracované a konsolidované vydání Tento dokument přibližuje obsluhu informačního systému Newton pro oční optiky a optometristy.

Více