Modul Systém MTJ Service, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul Systém. 2006... MTJ Service, s.r.o."

Transkript

1

2

3 Představení V modulu Systém jsou zahrnuty kompletní funkce pro správu systému Soft-4-Sale. Správce systému zde může nastavit přístupová práva pro jednotlivé uživatele, provést upgrade systému, případně nastavit automatickou správu systému pomocí automatických akcí.

4

5 Obsah I Obsah 1 Přístupová práva... 2 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna Vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Příchody/Odchody Příchod/odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřitomnosti v práci Číselník svátků 3 Upgrade Reimport dat ze staré verze Reimport designéra Výroba dat satelitu Nastavení automatických... akcí 22 5 Správa systému Nastavení automatické... aktualizace souboru 24 7 Uživatelské nástrojové... lišty 24 8 Informace o Microsoft... Access 25 9 Informace o Soft-4-Sale Servisní funkce Datové tabulky Obnova připojení dat Obnova lišty nástrojů Systémové protokoly Konec I

6 II Index 27

7 1

8 2 1.1 Přístupová práva Základní filosofie přístupových práv je postavena na dvou variantách, jakým způsobem využívat uživatelské nastavení přístupových práv. První, základní varianta, kdy přístupové práva v podstatě nejsou využívána vůbec je situace, kdy uživatel pracuje bez definovaných uživatelů a zcela automaticky mu je přiděleno jméno USER, což je jméno uživatele, který má maximální přístupová práva přes celý systém. Takto funguje systém v jednouživatelských nastaveních a takto funguje systém po provedení instalace zcela standardně. Po provedení instalace má systém v sobě zabudováno již dopředu jméno uživatele user, má nastavena maximální přístupová práva a tento uživatele nemá přiděleno žádné heslo. Při spuštění ikony ke startu Soft-4-Sale se zcela standardně doplní jméno uživatele user a pokud tento uživatel nemá heslo, projde spuštění SOFT-4-SALE až do standardního běhu bez toho, aby bylo po uživateli požadováno heslo nebo jméno. Druhá varianta využití přístupových práv spočívá v tom, že po spuštění SOFT-4-SALE chce tento systém po uživateli zadat jméno a heslo. Tomuto jménu uživateli jsou nastavena konkrétní přístupová práva k jednotlivým modulům, k jednotlivým funkcím a toto nastavení probíhá samozřejmě pod vedením správce systému uživatelsky. Jak přejít ze standardního režimu práce uživatele user se svými maximálními přístupovými právy k režimu více uživatelů s uživatelsky zadanými přístupovými právy? Přechod mezi těmito dvěma režimy spočívá v několika krocích. První je vytvoření uživatelských záznamů pomocí funkce nový uživatel. Tato funkce vyvolá okno zadání nového uživatele, kde správce vyplní jméno nového uživatele, odkaz na obchodníka, což je odkaz do databáze obchodníků SOFT-4-SALE, a vyplní případně heslo tohoto uživatele. Pokud zadáváte uživatelské heslo nového uživatele musíte toto heslo zadat dvakrát.! Upozornění! Velká a malá písmena nehrají roli ve jménu uživatele ale jsou rozlišována v heslu. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Popis práv k jednotlivým oblastem Oblast zboží První přístupová oblast zboží má vztah k modulu zboží s výjimkou nákupních a dealerských cen. Pro dealerské a nákupní ceny existuje speciální kategorie dealerské ceny, která umožňuje číst a zpracovávat informace o nákupních cenách. Tato filosofie dělení modulu zboží se promítá do modulu

9 3 sklady, kde příjemka i výdejka obsahuje regulérní nákupní ceny z dokladu. Pokud uživatel, který má být skladníkem nemá přístup k dealerským cenám nemůže vyplnit kompletně výdejku a příjemku, protože ve výdejce příjemce by musel vidět aktuální nákupní ceny. To znamená, že kategorie B, která se týká dealerských cen a také nákupních cen je speciální oblast přístupových práv která uvolňuje právo čtení nebo zápisu nákupních cen do databáze zboží a nákupních cen do databáze skladové evidence. Současně s právem dealerských cen je i omezena dostupnost tzv. kalkulační kartě zboží, kdy se výpočet cen staví na nákupu v zahraniční měně a přepočítává se do Kč pomocí jednotlivých rabatových skupin, discountu a marží. I přepočet zahraničních cen I přehled zahraničních cen je vázán na úroveň B, dealerské ceny a nákupní. Celá oblast dealerských slev je samozřejmě vázána na oblast B dealerských slev. Oblast kontakty Modul kontakty se z hlediska přístupových práv dělí do dvou skupin, na oblast kontaktů a oblast marketingu. Oblast kontaktů se vztahuje k celé databázi kontaktů, kont. Osob, databázi záznamu z jednání a oblasti funkcí, které se týkají úkolů a jednání. Marketingová úroveň zpřístupňuje funkce definice marketingových výběrů, a to marketingových výběrů kontaktů osob a market. výběrů kontaktů. Tyto 2 submenu jsou v systému vázány na přístupovou úroveň marketing. Oblast nabídky Nabídky jsou vyřešeny samostatnou oblastí přístupových práv s klasickým dělením od úrovně NONE až po CONTROL. Nastavování některých číselníků variant nastavování číselníků kalkulačních rozpočtových položek je samozřejmě vázáno na úroveň CONTROL daného modulu. Oblast sklad Kategorie sklad a prodej se týkají modulu sklad. Modul sklad je rozdělen z hlediska přístupových práv na čistou skladovou evidenci, nad kterou je definován přístup pomocí kategorie sklad a potom oddělen speciálním způsobem oblast prodeje, do které zapadá i oblast pokladen. To znamená tvorba prodejky, práce s pokladnou, příjem a výdej hotovosti je vázáno na úroveň prodej. Pokladna má navíc rozdělena přístupová práva na horizontální úrovni. Toto dělení znamená, že uživatel, který má právo zápisu do pokladny může mít ještě určitou množinu pokladen, do kterých zapisovat může. Pro nastavení tohoto speciálního přístupu těchto horizontálních řezů v rámci pokladen a v rámci přístupových práv modulů pokladny je v menu pokladny speciální příkaz přístupová práva k pokladnám. Obdobným způsobem jsou vyřešeny horizontální řezy v rámci modulu sklad. Pomocí příkazu nastavení přístupových práv ke skladům (submenu Parametry modul Sklad) lze nastavit pro konkrétní uživatele přístup k vybraným skladům a zamezit tak dvěma skladníkům, aby si vzájemně přepisovali údaje pomocí výdajů a příjmů. Speciální součástí modulu sklad je oblast rezervací a řízení kvality. Vzhledem k funkcionalitě oblasti rezervací, která je vázána na zakázky, je právo přístupu do rezervací a právo zápisu rezervací vázáno na zakázkový systém, tzn. na kategorii Z". Přestože uživatel nemá přístup ke skladům, je schopen vytvořit prohlížecí rezervace daného skladu. Jediné co musí mít k tomu skladu nastaveno je právo čtení. Pokud nemá právo čtení skladu, nemá smysl, aby vůbec vykonával rezervační požadavky. Další speciální oblastí modulu skladu z hlediska přístupových práv je oblast řízení kvality, která zahrnuje evidenci výrobních čísel k jednotlivým zařízením a zápisy servisních a jiných událostí k daným zařízením. Oblast řízení kvality Kategorie řízení kvality se tedy vztahuje k příkazům v menu řízení kvality, navíc se vztahuje k realizaci příjemek a výdejek. Pokud se firma rozhodne využívat výrobní čísla a vůbec oblast řízení kvality. Skladník v takové situaci musí mít přístup nejenom do skladu, ale i do oblasti řízení kvality, protože uživatel, který tohoto chce využívat, musí mít právo zapsat nejenom nový stav zásob pomocí příjmů, ale i v rámci příjmů musí zapsat konkrétní výrobní čísla, která na sklad přijímá (respektive vybrat konkrétní výrobní čísla ze skladu, která vydává). Oblast zakázky Další kategorie přístupových práv se týkají modulu zakázky. V rámci zakázkového systému je rozdělení přístupových práv provedeno ještě detailněji než doposud, je od sebe odděleno z hlediska

10 4 přístupových práv. Obecný přístup k zakázkovému systému. Přístup k fakturacím, tzn. dokladům, které na sebe vážou konkrétní finanční prostředky, ať to jsou faktury vydané nebo přijaté, tj. kategorie fakturace a speciální přístup, který často nemusí být kombinován s přístupem k zakázkám je oblast objednávek. Opět se jedná o objednávky přijaté i vystavené. Tzn. vznik obchodního případu s řešením zásobovacích problémů pomocí přijaté objednávky (vystavených objednávek) je možný, aniž by uživatel měl přístup zakázkového systému, i když tato kombinace nedává příliš velký smysl. Ke kategorii zakázky patří i dodací listy, i interní doklady a samozřejmě přehledy zakázek a tiskové výstupy nad zakázkami jako takovými. Oblast projekty Pokračováním zakázek je modul projekty. K tomuto modulu se váží další kategorie přístupových práv, jednak základní kategorie projekty, která umožňuje přístup do modulu projekty jako takového a umožňuje přístup k plánovaným a skutečným nákladům strukturovaných projektů. Speciální přístupová práva jsou vázána na tzv. výkazy práce, toto je vyčleněno zcela záměrně proto, aby uživatelé, kteří mají právo zapisovat výkazy práce do systému, mohli tuto činnost vykonávat bez ohledu na to, zda mají nebo nemají přístup k zakázkovému systému, respektive k projektu. Oblast číselníky Závěrečné kategorie se týkají konfigurace systému jako celku. Kategorie číselníky zahrnuje kompletní menu číselníky v systému Soft-4-Sale, tzn. všechny příkazy, které jsou v tomto menu zahrnuty. Je třeba od sebe odlišit číselníky, které jsou zahrnuty v rámci daných modulů, přistup k těmto číselníkům je vázán úrovní CONTROL daného modulu, a číselníky, které mají vlastní menu v systému Soft-4-Sale a jsou tak obecné, že jsou vyčleněny mino všechny moduly (jedná se o stavy rozpracovanosti, oblasti produkce, segmenty trhu, teritoria). Pomocné texty, které se promítají, nabízejí ve všech variantách různých dokladů. Oblast replikace Další speciální kategorií jsou replikace, což je právo přístupu k modulu replikací, který umí vytvářet a přijímat databáze změn a je to úroveň, která vyžaduje jako absolutní nutnost právo čtení a právo zápisu do všech souborů. Pokud má uživatel spouštět tvorbu replikací a má spouštět nahrávání změnových databází v systému replikací, je třeba si uvědomit, že musí mít tím pádem právo číst a zapisovat do všech souborů. Oblast systém Poslední úroveň systémová je úroveň, na kterou jsou vázány některé příkazy na systémové úrovni v menu SYSTÉM, jako je např. reimport ze staré verze, a samozřejmě manipulace s uživateli, nastavování a vytváření nových uživatelů, nastavování přístupových práv, exporty a importy dat do systému. Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

11 Uživatelé Funkce otevře přehledové okno uživatelů systému Soft-4-Sale. Dvojklikem na šedé pole před názvem uživatele zobrazíte podrobné informace o schématu přístupu uživatele k systému. Ovládací prvky karty Zobrazí nastavení schématu pro vybraného uživatele. Založení nového uživatele. Zrušení stávajícího uživatele. Provede opětovné načtení dat z databáze a zobrazí tak znovu informace v aktuálním okně podle aktuálního stavu v databázi. Přepočte údaje na kartě. Otevře kartu pro nastavení podrobných uživatelských práv uživatele. Vytvoří a zkopíruje stávající uživatelská práva pro nového uživatele. Zobrazí náhled před tiskem přehledu uživatelských práv. Nastavení horizontálního řezu přístupových práv uživatele. Popis práv k jednotlivým oblastem Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem

12 6 Přehled přihlášených uživatelů Tisk přehledu uživatelů Otevře okno přehledu uživatelů s možností vytištění jednotlivých přístupových práv všech uživatelů. Vytištění přehledu uživatelů a jejich přístupových práv provedete ikonu pro tisk v nástrojové liště. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Detailní přístupová práva V případě podrobných přístupových práv uživatelů Soft-4-Sale můžete nastavit práva přístupu k jednotlivým funkcím vybraných modulů. Jedná se o pravá pro zobrazení (N), čtení (R) a zápis (W). Přiřazení práva provedeme odfajfknutím jednoho z typů práva (N, R, W).

13 7 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Definice uživatelského menu Konfiguraci povolení užívání jednotlivých funkcí nastavíme v modulu Systém - Přístupová práva Definice uživatelského menu. Otevře se Vám okno, kde v levé části vidíte seznam užívaných modulů ve stromovém zobrazení a v pravé části okna máte možnost výběru uživatele, pro kterého

14 8 nastavíte zobrazení menu. Formou zaškrknutí zvolené položky v menu zvolíme, které funkce menu mají být uživateli zobrazeny. V případě, že přiřazujeme více uživatelům stejná práva, potom stačí nastavit práva pro jednoho uživatele a pro další uživatele použít funkci nastav dle vzoru. V nabídkové roletě vybereme uživatele, kterého chceme použít jako vzor a klikneme na tlačítko nastav dle vzoru. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

15 Nový uživatel Po vyplnění karty nového uživatele se otevře tzv. mapa přístupových práv, kde správce systému vyplní přístupová práva daného uživatele k jednotlivým modulům. Tato mapa představuje šachovnici, kde na řádcích se objevují názvy jednotlivých funkčních oblastí od zboží po správu systému přes kontakty, sklady,..a ve sloupcích této mapy jsou typy přístupových práv postupně zleva NONE, uživatel nemá přístup k tomuto modulu ani ke čtení dat z tohoto modulu SCAN, uživatel nemá přístup k tomuto modulu, ale má právo načíst data z tohoto modulu. Varianta SCAN se nejčastěji používá k číselníkům, ke zboží, kdy uživatel sice nevidí menu číselníky, kde se číselníky vytváří a nastavují, ale v případě vyplňování karty kontaktu např. se mu ukáží hodnoty z naplněných číselníků, hodnoty číselníků oblastí, obchodníků atd. READ, uživatel má přístup k danému modulu a má právo číst data WRITE, uživatel má přístup k danému modulu a má právo číst i zapisovat data. Klasický čistý přístup k zápisu, kdy je uživateli umožněn nejen čtení, ale i zápis dat MANAG, manažerský přístup k danému modulu a k tomuto přístupu jsou navázány všechny strategické výstupy, které v tomto sytému lze mít. Mezi strategické výstupy patří všechny hromadné výstupy ze systému, tiskové výstupy, exporty ze sytému, statistické výstupy a do manažerského přístupu patří některé speciální funkce např. storno příjemky, výdejky, speciální funkcí v oblasti kontaktů je např. rušení duplicit, v oblasti vystavování faktur je oprava již dříve vystavené faktury, pro oblast zakázek zadání nového čísla zakázek, což se promítá do kompletně všech souvisejících dokladů dané zakázky CTRL, poslední, nejvyšší úrovní přístupových práv je přístup CONTROL. Tato úroveň umožňuje všechno co umožňovala úroveň MANAG a navíc k této úrovni přistupuje právo pro nastavení základních číselníků dané oblasti. Vytvořením záznamů nových uživatelů, přechod mezi variantou užívání systému s nebo bez přístupových práv není dosud ukončen. Stále platí, že po startu systému je mu doplněno jako jméno uživatele standardně USER a protože user nemá doposud heslo systém projde bez žádosti uživatele až do režimu práce s maximálními přístupovými právy uživatele user. Pro nastartování práce se jmény uživatelů je nutno zadat i uživateli user heslo, které by měl znát pouze správce systému. Od chvíle, kdy zavedete heslo uživateli user, bude systém vyžadovat jméno a heslo. Protože jednotliví uživatelé

16 10 neznají heslo superuživatele user budou nuceni zapsat svoje vlastní jméno a heslo.! Příklad! Modul Sklad s přístupem READ, znamená právo číst prodejky, příjemky, výdejky, převodky, stav zásob na skladě, mít přehled stavu zásob na skladě na obrazovce. Úroveň WRITE umožňuje zápis výdejky, příjemky, úroveň manažerská umožňuje některé speciální funkce, zápis příjemky s nulovým množstvím a pouze s finančním hodnocením, zápis vratky výdejky, vratky přijmu, storno příjemky, storno výdejky, úroveň manažerská navíc umožňuje statistické výstupy a hromadné tiskové výstupy, rekapitulační a ostatní tiskové výstupy. Tisk samotné výdejky a příjemky je samozřejmě vázán na úroveň READ pouze, úroveň CONTROL v této situaci má navíc práva k nastavení číselníku skladu, číselníku kódu pohybu, nastavení číselníku středisek tzn. Je to úroveň nutná k nastavení systému a která v průběhu prací je používána zcela výjimečně při změně konfigurace systému. Po vyplnění mapy přístupových práv je potřeba stisknout tlačítko RECALK, kdy se přístupová práva přepočítají a uloží se po přepočtu do systémové databáze SOFT-4-SALE. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Zrušení uživatele V případě, že chceme odstranit uživatele z výběru použijeme k tomu funkci zrušení uživatele v menu Systém - Přístupová práva - Zrušení uživatele. Z nabídky vybereme jméno uživatele, kterého chceme odstranit a klikneme na tlačítko zruš. Tlačítkem zpět zavřete okno. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

17 Změna Vašeho hesla V oblasti přístupových práv máte k dispozici další příkazy, mezi nimi i příkaz změna hesla. Tento příkaz použije správce pro zaheslování superuživatele. Zaheslování superuživatele user je možné využít i jako minimální variantu ochrany systému, kdy sice systém je vždy využíván pomocí uživatele user a nemá definovány žádné další uživatele, ale jeho spuštění je blokováno znalostí hesla. Tímto způsobem je možné používat SOFT-4-SALE na 1 počítači, ke kterému mají přístup 3 obchodníci, ale také 2 skladníci, kteří nemají právo do tohoto systému zasahovat, nemohou systém SOFT-4-SALE spustit, protože neznají heslo uživatele user. Příkaz změna heslo uživatele je dostupná každému uživateli vždy a týká se toho aktuálního uživatele, který právě pracuje. To znamená, pokud se přihlásí uživatel Josef pod svým heslem může sám sobě změnit heslo tak, že správce systému nezná heslo uživatele Josef. Jediné co může správce s takto zavedeným uživatelem udělat je zrušit tohoto uživatele jako takového. A zavést jej znovu pod jiným heslem a tak pozná uživatel Josef, že byla narušena ochrana systému a někdo se dostal do systému. Takto definovaná ochrana systémy SOFT-4-SALE zabrání přístupu uživatelů do modulů, ke kterým přístup nemají, ale nikdy nezabrání správci systému do toho systému vstoupit. Správce pravděpodobně vždy zná heslo uživatele user, který má maximální přístupové práva a správce systému si mohl vytvořit I speciálního uživatele, který má maximální přístupová práva do systému. Další příkazy dostupné v oblasti přístupových práv jsou přehled uživatelů, z tohoto přehledu lze jednotlivé uživatele znovu přepočítat pokud se jeví po upgradu tento akt nutný vykonat. Z této přehledové sestavy je možné dvojitým kliknutím otevřít schéma, mapu přístupu daného uživatele a modifikovat ji. To znamená k jednou nastaveným přístupovým právům se správce systému může vždy vrátit z přehledu uživatelů a opravit tyto přístupová práva na jinou variantu. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

18 Změna systémového hesla Systém Soft-4-Sale vyžadoval v několika málo bodech zadání systémového hesla. Uživatelům jsem sdělovali tajnou veřejnou informaci, že toto heslo je abc. Toto heslo se používalo v kritických situacích (ruční spuštění reimportu dat, při změně čísla satelitu). Míst, kde bylo toto systémové heslo nebylo mnoho, ale bylo významné. Protože bylo napsáno I v dokumentaci, mohlo by se stát, že některý méně zdatný uživatel použije funkci, která je velmi nebezpečná. Druhým důvodem pro změnu systémového hesla je ten, že jsme toto heslo použili pro zablokování nebezpečného příkazu povolení editace". Tento příkaz umožní na mnoha místech ze systému editovatelnou záležitost, která je v normálním stavu v pohledu read-only (pouze ke čtení), což je např. přehled stavu zásob, skladová karta, přehled příjemek. Všechny tyto místa jsou pro normálního uživatele nepřístupná k zápisu, ale pomocí povolení editace může jakýkoli uživatel tuto skutečnost změnit. Příkaz povolení editace je vázán na znalost systémového hesla a toto heslo může změnit pouze správce. Dosáhne tak toho, aby nebyl nový uživatel schopen spustit povolení editace a opravovat tak chyby, které nelze potom snadno zpravit. Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Nové schéma Popis funkce je v přípravě... Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů

19 Schéma přístupu Popis funkce je v přípravě... Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Hierarchie horizontálního řezu Pro horizontální řezy přístupovými právy existuje jedno pravidlo. Jedná se o ochranu a vyčlenění konkrétné informace pro určité uživatele. Př. Chci aby přístup k informacím o jednání této firmy měly pouze nejvyšší manažeři. Chci aby tento záznam z jednáni byl skryt ostatním uživatelům, nechci aby si ho četli. Chci aby tento úkol byl v systému úkolového managementu nepřístupný ostatním uživatelům. Doposud byly přístupová práva definována tak, že pokud měl uživatel právo ke čtení úkolů, viděl všechny. Nyní můžeme horizontálně rozříznout konkrétní obor informací na určité úrovně práv. Pro definici úrovně ochrany se používá jednotné tlačítko se dvěma bílými a jedním modrým pruhem. Celý systém je postaven na několika úrovních konfigurace. Úroveň konfigurace spočívá v tom, že uživatelé s nejvyššími právy musí vymyslet úroveň ochrany. Znamená to, že existují dvě implicitní úrovně ochrany: úroveň ochrany 0 ( úroveň ochrany obyčejných informací) tuto úroveň vidí všichni uživatelé. Úroveň ochrany 99 (implicitní možná nejvyšší úroveň ochrany) dostávají všichni uživatelé, jakmile jsou zavedeni do systému. Zařadíte li nového uživatele do systému a nadefinujete mu do jakých úrovní ochran se může dostat, automaticky dostává přístup k nejvyšším úrovním ochrany!! Musíte tedy jeho práva snížit. Kromě úrovní 0 a 99 máte k dispozici 98 úrovní ochran, které můžete sami nadefinovat.

20 14 Standardní postup potom vypadá tak jak je zde zvolen 0 je obyčejné, 01 je pro zasvěcené, 02 je tajné a 03 je přísně tajné. To jsou 3 úrovně ochran, které jsou definovány. Tyto úrovně potom použiji pro definici přístupových práv konkrétních uživatelů. Pokud si potom otevřu z přehledu uživatelů kartu detailních horizontálních řezů přístupových práv, mohu k souborům typu jednání, což jsou záznamy spisové služby (kontaktní Osoba Kontaktní osoby, Kontakt firmy, úkoly) definovat do jaké úrovně může tento uživatel vidět. Mohu mu tedy říci, že k jednání může do úrovně 01 a znamená to, že uvidí úroveň 0 a 01, ale vše co bude nad úrovní 01 neuvidí. Nebude je vidět ani v přehledu jednání v tisku ani na kartě jednání. Tato informace jako by pro něj v systému. Po definici tabulky úrovně ochran můžete zadávat úroveň ochrany u jednotlivých informačních záznamů. Při otevření konkrétního záznamu z jednání nebo karty kontaktu nebo úkolu se na těchto kartách vyskytuje nové tlačítko s modrým horizontálním pruhem. Po promáčknutí tohoto tlačítka se objeví se pomocná definice úrovně ochrany dat, kde máte možnost říci, jak vysoko si ceníte této informace. Můžete si zadat úroveň 02 tajné. Toto můžete učinit pouze v případě, že sám máte přístup k záznamům do úrovně 02. Pokud nemáte přístup do úrovně 03, nemůžete záznam vidět, ale ani vytvářet.

21 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Přihlásit se pod jiným uživatelem Přehled přihlášených uživatelů Přihlásit se pod jiným uživatelem Přihlášení pod jiným uživatelem provedete výběrem uživatele z nabídky a zadáním přístupového hesla. Jméno aktuálního uživatele je šedě zobrazeno na pozadí okna. 15

22 16 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přehled přihlášených uživatelů Přehled přihlášených uživatelů Pro správu uživatelů v G5 je možno využít funkčnost, kterou nalezneme v menu Systém Uživatelé Přehled přihlášených uživatelů. V levé části okna je seznam uživatelů. Výběr se provádí klikem myši na daném řádku. Druhou variantou je možnost využití šipek pro posun a označení uživatelů pomocí mezerníku. V pravé sekci je nabídka událostí, které lze nad formulářem provádět. Jde o tyto funkce (odhlášení uživatele, poslání zprávy v rámci S4S interní, poslání zprávy na jméno počítače v rámci sítě LAN externí). Pro každou volbu máme vždy na výběr, buď provést akci nad všemi uživateli nebo pouze nad vybranými. Pro odhlášení uživatele je potřeba zadat čas, který zbývá do automatického odhlášení. Potvrzení volby je pomocí tlačítka Proveď. Interval pro nastavení je od jedné do šedesáti minut. Pro odeslání zprávy využijeme pole Text zprávy, kam se napíše informace, kterou potřebujeme sdělit ostatním uživatelům.

23 Popis práv k jednotlivým oblastem Uživatelé Tisk přehledu uživatelů Detailní přístupová práva Definice uživatelského menu Nový uživatel Zrušení uživatele Změna vašeho hesla Změna systémového hesla Nové schéma Schéma přístupu Hierarchie horizontálního řezu Přihlásit se pod jiným uživatelem 1.2 Příchody/Odchody Menu příchody a odchody obsahuje funkce pro správu pracovní docházky zaměstnanců. Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Příchod/odchod Slouží k zapisování a evidenci příchodů a odchodů ze zaměstnání. 1. vyberte jméno obchodníka 2. doplňte čas příchodu 3. případně doplňte typ, popis, předpoklad 4. potvrďte tlačítkem proveď 17

24 18 Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Nepřítomnost V případě nepřítomnosti je to stejné jako u evidence příchodů a odchodů z práce. 1. výběr obchodníka 2. doplnit čas nepřítomnosti 3. případně typ, popis, předpoklad 4. kliknutím na tlačítko proveď uložíte záznam Příchod/Odchod Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Přehled docházky Základní Zobrazí přehledovou sestavu docházky zaměstnanců do práce. K omezení zobrazeného přehledu použijeme výběrových kritérií na kartě. Pomocí této funkce, získáte snadný a rychlý přehled o docházce všech zaměstnanců v daném období. Příchod/Odchod Nepřítomnost

25 Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Tisk docházky Vytiskne požadovanou sestavu přehledu docházky pro vybraného zaměstnance za dané období. Ovládací prvky karty UKAŽ TISK ZPĚT Zobrazení náhled před tiskem. Provede tisk jednoho výtisku přímo na tiskárnu. Zavře aktuální okno. Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Číselník typů příchodů Natavení typů příchodů do zaměstnání. 19

26 20 Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků Číselník typů odchodů Nastavení typů odchodů z práce. Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci Číselník svátků

27 1.2.7 Číselník typů nepřitomnosti v práci Natavení důvodů nepřítomnosti v práci. Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník svátků Číselník svátků Popis funkce je v přípravě... Příchod/Odchod Nepřítomnost Přehled docházky Tisk docházky Číselník typů příchodů Číselník typů odchodů Číselník typů nepřítomnosti v práci 1.3 Upgrade Reimport dat ze staré verze Reimport designéra Výroba dat satelitu 21

28 Reimport dat ze staré verze Systém dokáže znovu načtení dat ze staré verze Soft-4-Sale. Stará verze systému je uložena v adresáři C:\Softsale\OLDVER\*.mdb. Pro přístup k nastavení zdroje dat je zapotřebí znát systémové heslo, jako ochrana nejzávažnějších funkcí systému Soft-4-Sale. Reimport designéra Výroba dat satelitu Reimport designéra Popis funkce je v přípravě... Reimport dat ze staré verze Výroba dat satelitu Výroba dat satelitu Funkce pro výrobu dat satelitu pro replikace mezi uživateli. Postup: 1. výběr satelitu pro výrobu dat 2. tlačítkem GENERUJ spustíte výrobu dat satelitu Reimport dat ze staré verze Reimport designéra 1.4 Nastavení automatických akcí Popis funkce je v přípravě Správa systému Každý uživatel S4S má možnost nastavit vybrané parametry pro správu systému. Tuto funkčnost nalezneme v menu Systém Správa systému. Činnosti, které lze nastavit: Čištění databáze lze provést buď při spuštění S4S nebo při jeho zavření

29 23 Komprese na závěr zde máme dvě kritéria podle kterých zajistíme spuštění závěrečné komprese. První je při překročení časového intervalu (kdy nula = vypnuto), který nastavujeme ve dnech. Druhý je při překročení velikosti souboru s4s-main.mdb na pracovní stanici. Výchozí hodnota je nastavena pro velikost souboru a to na 100MB. Řízení proaktivit pokud chceme, aby nám systém aktivně sledoval stav proaktivit musí být nastavena intenzita kontroly. Čas je zadáván v sekundách a výchozí nastavení je 600 sekund (nula = vypnuto). Režimy nastavení proaktivit jsou: aktivní, neaktivní a neaktivní jen pro toto spuštění. Údržba v případě, že dojde k nekorektnímu končení S4S (výpadek proudu, nucený restart PC) probíhá údržba řídícího souboru na stanici. Pokud k nějaké takové situaci dojde je jako výchozí nastaveno provést údržbu při spuštění. Patch na této záložce je možno zobrazit seznam opravných patchů, které byly dosud aplikovány.

30 24 Ostatní zde je možnost nastavení žádat pro potvrzení o ukončení S4S, aby se systém neuzavře napoprvé. Uživatel může nastavit časový interval vypnutí S4S při nečinnosti, minimální doba je jedna minuta (nula = vypnuto). Poslední sekce na této záložce je spojena s nastavením otevírání více oken jednoho typu. Podrobnější informace jsou uvedeny v dané sekci 1.6 Nastavení automatické aktualizace souboru Nastavení automatické aktualizace souborů s4s-main.mdb a s4s-tmp.mdb. 1.7 Uživatelské nástrojové lišty Ve verzi G5 máte možnost nastavit si vlastní nástrojové lišty, které sem Vám budou zobrazovat v případě práce s aktuální oknem programu Soft-4-Sale. Funkce Nástrojové lišty se nachází v modulu Systém. Po kliknutí na tuto ikonu se Vám otevře okno pro nastavení uživatelských nástrojových lišt. Schéma a funkce jednotlivých tlačítek je graficky popsáno v obrázkové dokumentaci na konci dokumentu. Postup při tvorbě vlastní nástrojové lišty: 1. Musíme založit novou lištu, to provedeme kliknutím na tlačítko Nový. Následně zvolíme název nové lišty. Po zadání názvu a potvrzení tlačítkem OK se Vám objeví na pozadí prázdné okno s názvem lišty.

31 25 2. Nyní musíme zvolit, které funkce chceme, aby nástrojová lišta obsahovala. To provedeme přidáním jednotlivých funkcí ze seznamu ikon v uživatelské nástrojové liště (pravé dolní okno). Přidat nebo odebrat jednotlivé funkce je možné označením funkce a následným kliknutím na jednu z ikon určující směr přesunu. Před přidáváním jednotlivých funkcí je potřeba ověřit jestli jsme na aktivní liště (označena černě). Výběr ikon z uživatelské nástrojové lišty, ze kterých provádíme výběr, je možné zužit pomocí výběrových kritérií, které jsou umístěny níže. 3. Název, pořadí nebo zobrazení ikony je možno navolit v nastavení lišty, které se nachází v levém dolním rohu okna. 4. Jako poslední krok při tvorbě nové lišty je navolení podmínek pro zobrazení, viz. obrazová dokumentace. 1.8 Informace o Microsoft Access Zobrazí informace o aktuální nainstalované verzi produktu Microsoft Access. 1.9 Informace o Soft-4-Sale Zobrazí informace o aktuální nainstalované verzi systému Soft-4-Sale Servisní funkce Menu Servisní funkce obsahuje funkce pro správu dat systému Soft-4-Sale. Datové tabulky Obnova připojení dat Obnova lišty nástrojů Datové tabulky Popis funkce je v přípravě... Obnova připojení dat Obnova lišty nástrojů Obnova připojení dat Funkce Obnova připojení dat provede znovu načtení (připojení) souboru s4s-main.mdb. Hlavního systémového souboru. Datové tabulky Obnova lišty nástrojů Obnova lišty nástrojů Funkce umožní obnovu nástrojové lišty do původní podoby. Datové tabulky

32 26 Obnova připojení dat 1.11 Systémové protokoly Natavení automatického odeslání systémových protokolů (informací o běhu systému Soft-4-Sale) pro vývojové účely programátorů v MTJ Service, s.r.o. Pøejít na: Datové tabulky Obnova pripojení dat Obnova lišty nástroju 1.12 Konec Funkce ukončí práci v systému Soft-4-Sale.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Internetový informační portál INTEGRI INFO

Internetový informační portál INTEGRI INFO Internetový informační portál INTEGRI INFO 09.06.2010 Obsah: Internetový informační portál INTEGRI INFO... 2 1. Přihlášení... 3 2. Struktura informačního portálu... 5 2.1 Lišta hlavního menu... 5 2.2 Rychlé

Více

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Mozilla Firefox nastavení Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Mozilla Firefox nastavení Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

Modul Marketing. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Marketing. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení je rozšiřujícím modulem k modulu Kontakty. Najdete zde kromě úkolového managmentu ještě mnohé další funkce pro hromadné manipulace s kontakty včetně marketingových statistik a křížových tabulek.

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více