Kopírovací p ílohy Pracovní listy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kopírovací p ílohy Pracovní listy"

Transkript

1 Kopírovací p ílohy Pracovní listy

2 SVĚT PENĚZ Zamyšlení o penězích Jaký význam hrají v našem životě peníze? Co pro nás znamenají? Co nám dávají a berou? Někomu možná přinášejí představu moci, úspěšnosti, společenského uznání, pohodlného života, neomezených možností. Pro jiného jsou důvodem ke strachu, nepřátelství, závisti, riskování, podvodům. Pro většinu lidí souvisí s poctivou prací, vytvářením hodnot, jsou zdrojem a prostředkem obživy, plánování a uskutečňování svých snů. Odmalička jste jistě o penězích slýchávali v různých situacích. Slovo peníze často zaznívá v rodičovských argumentech, kterými svým dětem zdůvodňují, proč jim něco mohou či nemohou koupit, proč chodí do zaměstnání, jak se nakupuje, k čemu slouží pokladnička v podobě prasátka. Změnily se nějak peníze a jejich význam během vývoje lidské společnosti? Jak k penězům přistupovat, abychom respektovali dávnou moudrost našich předků, že peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán?. Úkol: Jaký je tvůj vlastní vztah a postoj k penězům? Napiš krátkou úvahu na toto téma: 1. KAPITOLA Příloha č. 1

3 Jednotná evropská měna SVĚT PENĚZ Pozn. Euro je jednotná měna Evropské měnové unie. Oficiální zkratka pro euro je EUR. Značka této jednotné měny ( ) má podobu písmene E proťatého dvěma jasně vyznačenými souběžnými vodorovnými čarami. Inspirací k jejímu vytvoření bylo řecké písmeno epsilon. Značka eura tedy odkazuje ke kolébce evropské civilizace a zároveň je první hláskou názvu Evropa. Souběžné čáry značí stabilitu eura. Pro používání eura platí stejná pravidla jako pro používání národní měny. Při cestě do jiného státu eurozóny ale není třeba měnit peníze, porovnávat a přepočítávat ceny, případně ztrácet čas hledáním směnárny s nejvýhodnějším směnným kursem. Bankovky navrhl Robert Kalina z rakouské centrální banky. Náměty jsou výrazně symbolické povahy a vycházejí z jednotlivých historických fází, ve kterých se vytvářelo architektonické dědictví Evropy. Na přední straně (aversu) každé bankovky dominují okna a brány jako symboly ducha otevřenosti a spolupráce v EU. Na zadní straně (reversu) bankovek je znázorněn most z určité historické epochy jde o metaforické vyjádření komunikace mezi lidmi v Evropě a mezi Evropou a ostatním světem. Bankovky jsou různě velké a jsou vytištěny v odstínech zelené, žluté, modré, nafialovělé a oranžové barvy. A jak vypadají mince? Zadní strana mincí nese národní symboly, které si každá zúčastněná země sama zvolila. Přední strana mincí je ve všech členských státech stejná a je na ní znázorněna mapa Evropy na pozadí příčných čar s hvězdami z vlajky Evropské unie. O konečné podobě mincí rozhodla široká veřejnost. Své názory sdělovali jednotliví občané, spotřebitelské organizace i zástupci nevidomých a slabozrakých osob. Bankovky nesou nejmodernější zabezpečovací prvky, s nimiž lze snadno odhalit padělky, což znamená, že padělání je maximálně ztíženo (hlubotisk, vodoznak, soutisková značka, ochranný proužek, fólie s hologramem, iridiscentní pruh, opticky proměnlivá barva). Úkol: ➊ Čti souvisle a pozorně text, přemýšlej o tom, které z uvedených informací jsou pro tebe známé, které jsou nové, na které se chceš ještě zeptat. Nevyrušuj se ze čtení a udělej si pouze na konci patřičného řádku do sloupce poznámky odpovídající smluvní značku. Tou může být zatržítko ( známá informace), plus (+ nová informace) a otazník (? otázky). ➋ Po přečtení celého článku si přepiš do záznamového listu stručné a věcné znění informace (potvrzené/ /nové) nebo otázky. Získáš tak přehledný, strukturovaný zápis informací k danému tématu. 1. KAPITOLA Příloha č. 2

4 SVĚT PENĚZ Jednotná evropská měna záznamový list Úkol: V textu o společné evropské měně (euro) jsme mohli narazit na informace, které již známe. Vedle nich jsme si mohli přečíst informace, které jsou pro nás nové. Mohlo se také stát, že jsme při čtení studijního textu došli k místům, která nám nejsou zcela srozumitelná a vyvolávají v nás otázky. Poznamenej si konkrétní poznatky ze studijního textu do záznamové tabulky. to vím + nová informace? otázka, která mě napadá 1. KAPITOLA Příloha č. 3

5 SVĚT PENĚZ Platební karty Co jsou platební karty? Jsou to malé plastikové karty, které umožňují bezhotovostně platit a vybírat z bankomatu peníze v hotovosti. Nahrazují tedy finanční hotovost, jsou formou bezhotovostního placení. Platební karty můžeme v naprosté většině případů používat i v zahraničí. Jak jsou chráněny? Používáním platební karty se vyhneme nebezpečí zcizení peněz. Samotná karta je proti zneužití chráněna heslem (číselným kódem = PIN) a podpisovým vzorem. Při použití platební karty pro výběr peněz z bankomatu či pro platbu za zboží či služby tedy zadáváme své heslo ke kartě (PIN) nebo podepisujeme pokladní doklad. Zatímco při krádeži hotovosti své peníze už neuvidíte, v případě odcizení platební karty ji můžete zablokovat, a zloděj se tak k penězům nedostane. Zablokování se provádí přes zvláštní telefonní číslo, které vám sdělí banka. Pro případ výběru z bankomatu je blokace provedena okamžitě, pro platby u obchodníků je účinná většinou až od následujícího dne. Jaké jsou výhody platebních karet? Platba kartou je snadná, rychlá, a neplatíme za ni většinou žádný poplatek. Síť obchodů, které přijímají platební karty, se neustále rozrůstá. Některé platební karty je možné využívat i v zahraničí. Platba kartou v zahraničí je rovněž většinou bez poplatku, ale za výběr z bankomatu si banky poplatky účtují. K většině karet je také poskytována nějaká forma pojištění (např. pojištění při cestách do zahraničí či úrazové pojištění). Rozsah a výše pojištění se odvíjí od ceny platební karty. Obecně platí, že čím dražší platební karta, tím je možné ji použít na více platebních místech doma i v zahraničí a má také lepší pojištění. Jaký je rozdíl mezi kartou debetní a kreditní? Debetní platební karta je spojena s běžným účtem a slouží k čerpání našich vlastních finančních prostředků z účtu. Můžeme k ní mít nastavený kontokorentní úvěr, který nám umožňuje čerpat za stanovených podmínek i do minusu. Každé použití karty je následně přeneseno na náš účet. Většina bank nabízí debetní platební kartu automaticky a bezplatně při založení běžného účtu. Kreditní karta je kartou úvěrovou, to znamená, že pomocí ní čerpáme finanční prostředky banky. Smlouva o zřízení kreditní karty je tedy smlouvou o úvěru. Výše uvedené skutečnosti jsou obecnými informacemi o platebních kartách. Sazebníky poplatků a podmínky konkrétních bankovních domů se však liší, a proto je třeba tyto obecné informace dávat do souvislostí a srovnávat je s aktuální nabídkou a s aktuální situací. 1. KAPITOLA Příloha č. 4

6 HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI Základní informace o sociálních dávkách: Dávky poskytované státem v závislosti na příjmech domácnosti a) přídavky na děti b) sociální příplatek c) dávky pěstounské péče d) příspěvek na bydlení Dávky poskytované bez ohledu na příjem domácnosti a) rodičovský příspěvek b) porodné c) pohřebné Dávky nemocenského a důchodového pojištění a) nemocenské podpora při pracovní neschopnosti b) podpora při ošetřování člena rodiny c) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství + peněžitá pomoc v mateřství d) dávky důchodového pojištění (starobní, invalidní, pozůstalostní) Úkol: Zjistěte, které dávky vám mohou pomoci řešit uvedené situace. Přiřaďte k jednotlivým situacím správné písmeno. Druhy dávek porodné dávky pěstounské péče přídavky na děti příspěvek na bydlení podpora v nezaměstnanosti příspěvek na bydlení rodičovský příspěvek sociální příplatek zdravotní a sociální pojištění placené státem dávka mimořádné okamžité pomoci příspěvek na živobytí příspěvek na péči o osobu blízkou. Konkrétní situace Rodina se stará o postiženého bratra, který je na vozíku. Bydlíme draze, dáme na nájem asi 40 % celkového příjmu. Sousedi nás vytopili, potřebujeme zmírnit následky. Jsme doma 4 sourozenci (5, 9, 11 a 13 let). Rodiče se starají o mě a další 3 děti z dětského domova. Je mi 12 let a chodím na ZŠ. Studuji, bydlím na privátu v podnájmu, živím se příležitostnými brigádami. Maminka je na rodičovské dovolené s mladší sestřičkou a tatínek přišel o práci (je registrován na úřadu práce). Jsme dva sourozenci a bydlíme jen s maminkou, která je teď po úrazu v částečném invalidním důchodu. Bydlíme ve zdravotně nevyhovujícím bytě, čekáme na přidělení nového bytu. Rodičům se narodila dvojčata. Rodiče jsou registrovaní na úřadu práce bez nároku na podporu, starají se o dvě děti (3 a 7 let). 2. KAPITOLA Příloha č. 5

7 HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI Hospodaření domácnosti Úkol: ➊ Doplň odpovědi na jednotlivé otázky vycházející z lekce o Hospodaření domácnosti Co je společným rysem všech domácností? Jmenuj druhy osobních potřeb (hmotné, ). Jak se nazývají dvě základní složky rozpočtu domácnosti? Uveď alespoň 5 výdajových položek rozpočtu. Uveď alespoň 5 příjmových položek rozpočtu. Skutečným příjmem do rozpočtu je hrubá mzda, nebo čistá mzda? Jakou procentní část tvoří srážky ze mzdy? Jmenuj alespoň 5 příkladů státních dávek. Co znamená termín deficitní hospodaření domácnosti? Co znamená termín přebytkové hospodaření domácnosti? ➋ Zkontroluj správnost svých odpovědí porovnáním s údaji ve svých studijních materiálech. 2. KAPITOLA Příloha č. 6

8 VÝHODNÉ NAKUPOVÁNÍ Jak se tvoří cena Co ovlivňuje výši ceny výrobku či služby: náklady na výrobu či provedení služby (materiál, platy zaměstnancům, nájem, splátky leasingu na stroje, náročnost na skladovací prostory atd.) charakter výrobku, (cena pro osobní automobily vzniká odlišně od ceny např. běžného pečiva, auto kupujeme několikrát za život, pečivo téměř denně atd.) konkurence na trhu daného zboží, (budou-li na trhu dva typy čokolády, bude její cena nejspíše vyšší, než bude-li se nabízet 20 druhů čokolád atd.) poptávka po daném zboží, (s rostoucím zájmem spotřebitelů může cena zboží či služby růst) nabídka daného zboží, (s rostoucím množstvím výrobků na trhu může cena výrobku klesat) image výrobku a atraktivnost značky jakost, kvalita výrobku a příslušenství nutnost poskytovat záruku, servisní služby spojené s používáním výrobku požadovaný rabat výrobce či poskytovatele. 3. KAPITOLA Příloha č. 7

9 DOVOLENÁ Cestovní smlouva informace o zájezdu Základní informace Cestovní kancelář je před uzavřením cestovní smlouvy povinna v katalogu a případně jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat zájemce o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu. Povinné informace cestovní kanceláře před konáním zájezdu: termín zahájení a ukončení zájezdu cena zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy uvedení případů, kdy je zákazník povinen zaplatit odstupné při odstoupení od smlouvy, jeho výše místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředek a jeho charakteristika nebo třída údaj o ubytování (poloha, charakteristika, vybavenost, charakteristické znaky) a stravování předpokládaná trasa, včetně časů a míst zastávek, program zájezdu údaje o pasových a vízových požadavcích a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení údaje o minimálním počtu zákazníků ke konání zájezdu a termín oznámení příp. zrušení zájezdu údaj o rozsahu a podmínkách povinného pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře údaj o lhůtě, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba údaj o možnosti uzavřít individuální pojištění pro cesty a pobyt, včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu Veškeré tyto informace může nepochybně cestovní kancelář sdělit zákazníkovi též tím způsobem, že mu je předá v návrhu cestovní smlouvy. 4. KAPITOLA Příloha č. 8

10 ZODPOVĚDNÉ ZADLUŽOVÁNÍ Výběr věřitele Základní informace Věřitel je osoba, od které si půjčujeme peníze. Každý věřitel může nabízet jiné podmínky (doba a výše splátek, výše úroků, poplatky, sankce), ale i jiný způsob komunikace nebo jiný způsob uzavírání smluv. Věřitele si vybíráme my sami a měli bychom to dělat promyšleně a zodpovědně. Jak postupovat? Výběr věřitele Zjistěte si, jaký finanční produkt je pro řešení vaší situace nejvhodnější (hypotéka, stavební spoření, půjčka, spotřebitelský úvěr, prodej na splátky atd.). Vyhledejte věřitele, který se na tyto produkty specializuje, zjistěte si o něm dostupné informace. Obracejte se nejdříve na velké banky (mají levnější úvěry). U nebankovních společností dávejte přednost těm, o kterých existuje dostatek informací. Nejméně bezpečné mohou být neznámé společnosti inzerující v novinách a letácích. Pokud se chcete zabývat nabídkou od neznámých společností, zjistěte si o nich nejdříve co nejvíce informací, např. u Sdružení obrany spotřebitele, které tyto reference sbírá. Zajímejte se, kde a jak lze úvěr uzavřít. Bezpečnější je osobní jednání s konkrétním člověkem v kamenné pobočce než jen prostřednictvím internetu, pošty či telefonu. Všímejte si toho, zda se zprostředkovatel úvěru sám dostatečně orientuje v nabízeném produktu a smluvních podmínkách, zda je schopen zasvěceně zodpovědět vaše dotazy. Vyžadujte smlouvu k přečtení v klidu, s předstihem před jejím podepsáním. Porovnejte podmínky ve smlouvě s podmínkami podanými ústně. V případě, že něčemu nerozumíte nebo máte pochybnosti, obraťte se na nezávislého odborníka. Parametry a podmínky úvěru Vybrali jste vhodného věřitele? Pak se znovu soustřeďte na jeho podmínky. Pokládejte otázky, které vám pomohou odkrýt konkrétní parametry a podmínky úvěru. Kolik peněz si mohu půjčit? Jak a v jaké částce je budu splácet? Kolik celkem za tyto peníze zaplatím (včetně všech dalších úroků a poplatků)? Mohu půjčku splatit dříve? Za jakých podmínek? Jaké žádáte jištění (co se stane, když nebudeme schopni splácet své závazky)? Jak je ve smlouvě zaručena moje právní ochrana? (ohrožením může být rozhodčí doložka, pokud je rozhodce předem určen). Kontrolní úkol: Vysvětli, proč je při rozhodování o zadlužení důležitý i zodpovědný výběr věřitele. 5. KAPITOLA Příloha č. 9

11 KUPUJEME AUTO Auto na leasing, nebo na úvěr? Základní informace: Hledisko Leasing Úvěr Daňové výhody pro podnikatele Uzavření smlouvy Pojištění vozu Vlastnictví auta Splátky nájemného jsou daňově uznatelným nákladem. Rychlé, zpravidla lze sjednat přímo při koupi vozu. Zpravidla je součástí splátek. Při plnění má jako první nárok leasingová společnost. Ne vždy si kupující může vybrat pojišťovnu dle svého přání. Jsme vlastníky až po uhrazení všech splátek a ukončení leasingu. Po celou dobu leasingu jsme pouze nájemci. Vytváří se odpisy na auto, které je majetkem firmy. Pomalejší, je požadován doklad o příjmech, popř. ručitel. Sjednává si kupující sám (dle svého výběru pojišťovny). V případě pojistné události je plnění zasláno přímo kupujícímu. Jsme vlastníky od okamžiku koupě. Volné nakládání s vozidlem Ano, ale jen v souladu s podmínkami leasingu. Není samozřejmostí, že můžeme auto za úplatu pronajmout. V průběhu leasingu nelze převést vlastnictví vozidla na jinou osobu, a to ani v rodině bez respektování podmínek leasingové společnosti. Ano. Můžeme vozidlo dále pronajímat, prodat či vyměnit. Spotřebitelský úvěr není vázán na věc, která je z něj pořízena. Stejně tak můžeme auto dát do zástavy či poskytnout jako záruku. Kontrolní úkol: Prodiskutujte ve skupině výhody a nevýhody obou produktů a dohodněte se, ve kterých situacích je vhodnější využít leasing a v kterých úvěr. Svou volbu odůvodněte. 6. KAPITOLA Příloha č. 10

12 SPOŘENÍ, INVESTICE Jak ušetřit v domácím rozpočtu Potřebujete v domácnosti ušetřit a nevíte, od čeho začít? Měsíčně lze u některých rodin snížit výdaje až o tisíce korun, aniž by to výrazně zhoršilo kvalitu života; u některých položek tomu může být dokonce naopak. Přinášíme vám inspirativní manuál, na čem může člověk ušetřit. Připravte si měsíční rozpočet. Na jednu stranu papíru sepište výdaje za jídlo, domácnost, oblečení, zábavu, dopravu, školy a na druhou stranu své příjmy, tedy výplatu, alimenty, sociální dávky, drobné podnikání, případně pronájem. Minimální rezerva na půl roku I když to někdy může být těžké, snažte se z každého měsíčního platu alespoň něco ušetřit. Výsledkem spoření by měla být dlouhodobá rezerva ve výši alespoň dvou měsíčních platů. Pokud však splácíte hypotéku, měl by váš finanční polštář být mnohem vyšší, ve výši až půlročního platu. Desatero opatření: 1. Zapisujte si jeden měsíc všechny rodinné výdaje. Když si seznam na konci měsíce projdete, uvidíte, kolik zbytečností jste si pořídili. 2. Pokud kouříte, přestaňte nebo tento zlozvyk alespoň omezte. Pro kuřáky, kteří vykouří krabičku cigaret v ceně 60 korun denně, znamená přestat kouřit úsporu až Kč ročně. 3. Jezděte méně autem a používejte více hromadnou dopravu. Pokud jezdíte každý den do práce autem 15 km tam a 15 km zpět, najedete za rok km. Podle spotřeby auta a ceny paliva vás toto pohodlí bude stát přibližně Kč. Například roční jízdenka na MHD v Praze stojí oproti tomu Kč. 4. Snižte výdaje za energie. Na internetu snadno najdete kvalitní bezplatné energetické poradny či poradce. Podle ČSÚ za 2. čtvrtletí 2009 utratil průměrný Čech za energie Kč měsíčně. Pokud by se vám podařilo snížit spotřebu energie alespoň o deset procent měsíčně, ušetříte za rok Kč. Některé rodiny situaci začaly řešit také tak, že se příbuzní začali stěhovat do jednoho společného bytu. Není to optimální z hlediska soužití, ale náklady to sníží. Je ale pravda, že když lidé začnou masově více šetřit na energiích, výrobci a dodavatelé o to více zdraží. Vy si ale alespoň vytvoříte polštář na horší časy. 5. Méně do restaurací. Noste si do práce/školy častěji obědy z domova a místo chození na večeři do restaurací pozvěte přátele k vám domů. Kdybyste nahradili alespoň tři obědy v restauraci (100 Kč) týdně za jídlo připravené doma (50 Kč), ušetříte ročně Kč. 6. Zbytečné věci. Nemusíte mít všechno oblečení značkové a nemusíte mít všechno, co vidíte a po čem toužíte. Slušné džíny pořídíte za Kč nebo také za Kč. Ideální příležitostí jak ušetřit, jsou Vánoce. Dříve si lidé dělali radost sušenými jablky a pomeranči, tak proč dnes každému v rodině nedat jen jeden dárek; třeba knihu, cenově přiměřenou kosmetiku či cédéčko. Vánoce s dárky za Kč pro rodinu mohou být stejně krásné jako ty za dvacet. Obchodníci, kteří teď často vydávají své staré globální skladové zásoby za novinky, aby se na Vánocích zahojili, sice tuto radu neuvítají, ale vaše bilance se vylepší. 7. Efektivní odpočinek. Kdo byl zvyklý chodit například do posilovny, měl by si spočítat, zda není efektivnější cvičit doma nebo v přírodě. Pokud za jednu návštěvu posilovny zaplatíte 100 Kč a chodíte 2x týdně, ročně vás sportování stojí přes Kč. 8. Spořte. Peníze, které každý měsíc ušetříte, nenechávejte ležet na běžném účtu. Dejte je zhodnotit buď na termínovaný vklad nebo na spořicí účet. 9. Místo placení složenek na poště nebo zadávání papírových příkazů v bance si zařiďte internetbanking. Ušetříte nejen čas, ale i peníze. Za platby složenkou platíme poměrně velké poplatky. Platby pomocí internetbankingu naproti tomu mohou být zcela bez poplatků. 10. Šetřete náklady na bankovní účet. Vyberte si takovou banku, která je vhodná pro vaše potřeby i peněženku, tedy třeba takovou, kde můžete mít zdarma účet s kartou, internetovým bankovnictvím i dvěma výběry z bankomatu. 7. KAPITOLA Příloha č. 11

13 NÁKLADY NA BYDLENÍ Náklady na bydlení osmisměrky Náklady spojené s bydlením představují jednu z největších výdajových položek rodinných rozpočtů. Pod termín náklady na bydlení spadá řada konkrétních položek. Jejich výši v některých případech ovlivnit nemůžeme (např. daň z nemovitosti), ale v jiných můžeme náklady snižovat pouhou změnou v našem chování (např. snížení nákladů na energie). Úkol: V osmisměrce je ukryto 15 slov / slovních spojení, s kterými se v kapitole Náklady na bydlení jistě setkáte. A S S A L H Z O R A Z K E T A L P O P Í H Ú S P O R N Á O P A T Ř E N Í P O N H Y P O T E Č N Í Ú V Ě R O N L O P E U C O L K G U Z T R E W Q Ě L K J L L D U J L K U J H G F D I P U Z T R A D O O I S M L U V N Í N Á J E M N É T Y V P Š P O O I U Z T T T R E W A I E B A N T L K V H G F Y D S N A N P O K É Z M Ě P O A I U V Z T Y R I E W Q Z K K W N M N N B V C X L X Ř Y P O I A C E E Í A S É D F G P H T J D K L Q T I T T Q W E N R T Í Z K U I A Y X C E G A H A S D Á F N G E H J K P K L Q L O L G Q W E J M R L T Z U I D O P A E L P E I G R E N E Í N R Á L O S Z R V O O D A S Z M D F G H J K L Q W E R I K P A D F G N J K L L K J H G F D S Z E J O R D Z É N L E T I V O N B O T I Úkol: Která slova a slovní spojení se ti podařilo nalézt? Poznamenej si je: KAPITOLA Příloha č. 12

14 NOVÉ BYDLENÍ Bydlení z hlediska vlastnictví Základní informace druh bydlení výhody záruky nevýhody omezení Bydlení ve vlastní nemovitosti jsem vlastník Bydlení v družstevním bytu jsem nájemce Bydlení v nájemním domě/bytu jsem nájemce Vlastníkem je fyzická osoba (osoby, společenství vlastníků) zapsaná v katastru nemovitostí (KN). Vlastník neplatí nájem. Zásadní rozhodnutí dělá pouze vlastník (kdo, kde, co, jak v domě či bytě bude/nebude). Vlastník s ním může samostatně nakládat (prodat, pronajmout, ). Zákonná ochrana (zápis v KN). Možnost ručit nemovitostí (úvěr). Vlastník může více regulovat náklady na bydlení (voda, energie, ). Povinnost udržovat a spravovat nemovitost má vlastník družstvo. Nájemce je členem družstva. Zákonná ochrana (nájemní smlouva s družstvem). Nájemce má právo spolurozhodovat o fungování družstva, údržbě, výši nájmu. Nájemce má větší vliv na nakládání s bytem, než je tomu u nájemních bytů. Členství lze i s bytem prodat. Povinnost udržovat a spravovat nemovitost má vlastník osoba, obec, stát, Zákonná ochrana (nájemní smlouva s majitelem). Důvody k výpovědi z nájmu stanoví zákon: Nájemní právo Občanský zákoník ( 685 a následné). Vlastnictví zavazuje (článek 11 odst. 3 LZLPS) vlastník domu se musí o majetek starat tak, aby neohrozil (neobtěžoval) lidi a věci v okolí. Je povinen svůj byt udržovat, přispívat a podílet se na správě domu, v němž je byt umístěn. Pokud je vlastníků více, musí se o nakládání s nemovitostí dohodnout. Vlastník platí daň z nemovitosti (ročně) a daň z převodu nemovitosti. Nájemce má povinnost platit družstvu sjednaný příspěvek do fondu oprav, podílí se na společných nákladech (výtah, úklid, osvětlení, ). Musí dodržovat stanovy (pravidla) a rozhodnutí družstva. Musí žádat družstvo o souhlas v případě plánování stavebních úprav bytu. Nesmí ohrožovat či omezovat práva ostatních nájemců. Nájemce platí majiteli nájem a podílí se na společných nákladech (výtah, úklid, osvětlení, ) Nájemní smlouvu lze vypovědět. Nájemce je povinen byt udržovat, nemá právo dělat zásahy do bytu bez povolení majitele. Nájemce spolurozhoduje o výši nájmu nebo správě bytu. Bydlení v podnájmu jsem podnájemník Dočasné používání bytu, který má někdo jiný v nájmu a zrovna jej nepotřebuje. Podnájem bytu nebo jen jeho části. Zákonná ochrana podnájemníka (podnájemní smlouva s nájemcem). Platbu za podnájem určuje nájemce. Podnájem 719 Občanského zákoníku K podnájmu musí dát písemný souhlas majitel bytu, jinak je smlouva neplatná. Lze dát výpověď bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou tři měsíce (pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak). Smlouva o podnájmu skončí také ukončením nájemní smlouvy bytu. Kontrolní úkol ➊ Porovnejte své znalosti o typech bydlení s informacemi v tabulce. Označte zvýrazňovačem informace, které jsou pro vás nové. ➋ Jaký druh bydlení se vztahuje na vaši modelovou domácnost? Připravte si argumentaci k výhodám a nevýhodám tohoto druhu bydlení pro vaši modelovou domácnost. 9. KAPITOLA Příloha č. 13

15 SMLOUVY Nekalé praktiky některých poskytovatelů spotřebitelského úvěru Neúplné nebo zavádějící informace Splátky jen 590 Kč měsíčně spotřebitel si musel sám spočítat celkovou cenu úvěru. Úrok jen 12 % vysoké poplatky učinily úvěr mnohem dražším, chyběl údaj o RPSN. Při ústním projednání nebyla řeč o podmínkách sankcí a smluvních pokut. RPSN jen 12 % v dalším textu malým písmem uvedeno, že se jedná o měsíční částky!!!. Různá velikost písma, obsáhlost a nepřehlednost smlouvy. Jednostranně nevýhodné smluvní podmínky Smlouvu nelze vypovědět, vysoká pokuta za vypovězení smlouvy. Nepřiměřené sankce za porušení dílčí podmínky (přesahující původní částku úvěru), nemožnost splatit úvěr dříve. Rozhodčí doložka. Vysoká celková cena úvěru. Neúměrné záruky (úvěr Kč jištěný nemovitostí za 1,5 milionu). Uzavírání smlouvy Přečtěte si smlouvu tady na místě. To ve smlouvě není, ale platí to. Odkaz na interní obchodní podmínky (nejsou přílohou nebo jsou obsáhlé). Poskytování úvěru bez ověření schopnosti klienta splácet. 11. KAPITOLA Příloha č. 14

16 SMLOUVY Smlouva o spotřebitelském úvěru Novela zákona o spotřebitelském úvěru (platnost od ) ukládá věřiteli povinnost poskytnout spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy zákonem stanovené informace, přičemž veškeré tyto informace musí být stejně výrazné (stejným písmem). Jedná se o: roční procentní sazbu nákladů úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích celkovou výši spotřebitelského úvěru výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem dobu trvání spotřebitelského úvěru v případě splátkového prodeje cenu zboží a výši případné zálohy informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě (pojištění) podmínky a výši sankcí. Zákon je tedy zaměřen zejména na problém informovanosti spotřebitele. Všechny konkrétní finanční podmínky závisí pouze na ujednáních věřitele a spotřebitele. Zákon žádné limity nestanovuje. Další požadavky zákona: Smlouva musí být vždy písemná a všechny informace na reklamě a smlouvě musí být stejně výrazné. Nesplnění obsahu smlouvy a její písemné formy neznamená, že by smlouva měla být neplatná. Věřitel se ale dopouští správního deliktu. Věřitel (zprostředkovatel) musí na požádání spotřebiteli vysvětlit všechny nejasné body. Věřitel je povinen zjistit bonitu klienta. Zákonem je dána možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů po jejím podpisu. Tím se automaticky ruší všechny případné doplňkové služby, jako např. pojištění. Smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru (splátkový prodej) zaniká okamžikem vrácení zboží nebo služby. Zákon umožňuje předčasné, částečné nebo úplné splacení úvěru a stanovuje limity příslušných poplatků. 11. KAPITOLA Příloha č. 15

17 VIZE MÉHO ŽIVOTA Ohlédnutí za finančním vzděláváním poznatky Základní informace Následující přehled obsahuje základní vědomosti a dovednosti z oblasti finanční gramotnosti. Posuďte sami, které z nich jste už získali a které pro vás zůstávají nepochopené. Výsledky jsou důležité hlavně pro vás samotné, nejedná se o žádný školní test na známky. Klíčovým pojmem našeho finančního vzdělávání bylo zodpovědné rozhodování. Otestujte si nyní, do jaké míry jste pochopili jeho podstatu a opravdu ho zvládáte. Finančně gramotný žák ano částečně ne vysvětlí, co po stránce ekonomické znamená pojem domácnost objasní pojem životní úroveň, uvede alespoň 5 kritérií jejího posuzování vysvětlí význam vedení rozpočtu domácnosti sestaví základní rozpočet domácnosti s konkrétními položkami odvodí své osobní potřeby a zahrne je do výdajů rozpočtu vysvětlí pojem dávky a daně, uvede jejich příklady vysvětlí rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou vypočítá čistou mzdu pomocí kalkulátoru vysvětlí podstatu hospodaření deficitního, přebytkového a vyrovnaného na schématu vysvětlí princip nakládání s penězi prostřednictvím základních finančních produktů a služeb vysvětlí podstatu půjčování peněz spočítá celkové náklady spojené s půjčkou (nákupem na splátky) porovná různé možnosti půjček podle zvolených kritérií vyjmenuje rizikové faktory některých peněžních půjček uvede příklady dalších nákladů při pořizování auta (poukazu na dovolenou, bydlení) vysvětlí hlavní rozdíl mezi leasingem a spotřebitelským úvěrem uvede příklad úsporných opatření na snížení nákladů na bydlení vysvětlí rozdíl mezi hotovostní a bezhotovostní platbou, uvede příklady, vysvětlí jejich výhody a rizika vyjmenuje některé ochranné prvky bankovek 12. KAPITOLA Příloha č. 16

18 VIZE MÉHO ŽIVOTA (pokr.) Finančně gramotný žák ano částečně ne zjistí aktuální kurs určité měny a vypočte převod na naši měnu pomocí kalkulátoru popíše výhody a rizika platebních karet vysvětlí rozdíl mezi platební kartou debetní a kreditní vyjmenuje alespoň 3 pravidla bezpečného používání platební karty vysvětlí, co znamená investice do vlastního bydlení vyjmenuje finanční produkty vhodné pro pořizování bydlení vysvětlí princip spoření a investování peněz, uvede příklady, výhody a rizika vysvětlí výhody a nevýhody úvěrových finančních produktů, uvede jejich příklad objasní rozdíl mezi zadlužením a předlužením, uvede jejich možné příčiny uvede alespoň 5 pravidel obrany před nezodpovědným zadlužováním vyjmenuje základní požadavky na obsah smlouvy vysvětlí nevýhody a rizika práce načerno vysvětlí rizikové faktory při uzavírání smlouvy, odvodí z nich pravidla zodpovědného rozhodování vyjmenuje alespoň 5 zásad zodpovědného nakupování vysvětlí princip reklamace zboží vysvětlí, co znamená investice do vlastního zdraví vysvětlí principy zodpovědného finančního rozhodování orientuje se ve finanční situaci, posoudí rizika, navrhne zodpovědné řešení použije získané poznatky k osobnímu rozhodování a plánování Kontrolní úkol ➊ Vyhodnocení proveď tak, že uděláš křížek do správné kolonky. Kritériem vyhodnocení je tvůj vlastní názor. ➋ O skutečném zvládnutí každé z uvedených vědomostí nebo dovedností bys měl/a být schopen/schopna podat důkaz, přesvědčit. ➌ Vyhodnoť míru své osobní zodpovědnosti při plnění tohoto úkolu. 12. KAPITOLA Příloha č. 16 (pokr.)

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Standardy finanční gramotnosti

Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti Projekt Rozumíme penězům 1. Hospodaření domácnosti [1] 1.1. Domácnost prostřednictvím definování osobních životních potřeb dojít k poznání možností jak tyto potřeby uspokojit

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu?

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Mgr. Zuzana Válková Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Odpověď: Ano, zboží vrátit můžeme, dokonce

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Realizace projektu probíhá ví Jihomoravském

Více

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME?

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Neutrácíme doma více, než vyděláváme? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje Pro účely vzdělávání v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00016 s názvem Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí" si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Osobní finance. Půjčky a úvěry 1. část

Osobní finance. Půjčky a úvěry 1. část Osobní finance Půjčky a úvěry 1. část Půjčky a úvěry půjčky, úvěry úroková míra, úroková sazba, úrok, RPSN klasifikace úvěrů spotřebitelský úvěr G.Oškrdalová: Osobní finance 2 Půjčka vs. úvěr Vymezení

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO160 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více