Kopírovací p ílohy Pracovní listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kopírovací p ílohy Pracovní listy"

Transkript

1 Kopírovací p ílohy Pracovní listy

2 SVĚT PENĚZ Zamyšlení o penězích Jaký význam hrají v našem životě peníze? Co pro nás znamenají? Co nám dávají a berou? Někomu možná přinášejí představu moci, úspěšnosti, společenského uznání, pohodlného života, neomezených možností. Pro jiného jsou důvodem ke strachu, nepřátelství, závisti, riskování, podvodům. Pro většinu lidí souvisí s poctivou prací, vytvářením hodnot, jsou zdrojem a prostředkem obživy, plánování a uskutečňování svých snů. Odmalička jste jistě o penězích slýchávali v různých situacích. Slovo peníze často zaznívá v rodičovských argumentech, kterými svým dětem zdůvodňují, proč jim něco mohou či nemohou koupit, proč chodí do zaměstnání, jak se nakupuje, k čemu slouží pokladnička v podobě prasátka. Změnily se nějak peníze a jejich význam během vývoje lidské společnosti? Jak k penězům přistupovat, abychom respektovali dávnou moudrost našich předků, že peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán?. Úkol: Jaký je tvůj vlastní vztah a postoj k penězům? Napiš krátkou úvahu na toto téma: 1. KAPITOLA Příloha č. 1

3 Jednotná evropská měna SVĚT PENĚZ Pozn. Euro je jednotná měna Evropské měnové unie. Oficiální zkratka pro euro je EUR. Značka této jednotné měny ( ) má podobu písmene E proťatého dvěma jasně vyznačenými souběžnými vodorovnými čarami. Inspirací k jejímu vytvoření bylo řecké písmeno epsilon. Značka eura tedy odkazuje ke kolébce evropské civilizace a zároveň je první hláskou názvu Evropa. Souběžné čáry značí stabilitu eura. Pro používání eura platí stejná pravidla jako pro používání národní měny. Při cestě do jiného státu eurozóny ale není třeba měnit peníze, porovnávat a přepočítávat ceny, případně ztrácet čas hledáním směnárny s nejvýhodnějším směnným kursem. Bankovky navrhl Robert Kalina z rakouské centrální banky. Náměty jsou výrazně symbolické povahy a vycházejí z jednotlivých historických fází, ve kterých se vytvářelo architektonické dědictví Evropy. Na přední straně (aversu) každé bankovky dominují okna a brány jako symboly ducha otevřenosti a spolupráce v EU. Na zadní straně (reversu) bankovek je znázorněn most z určité historické epochy jde o metaforické vyjádření komunikace mezi lidmi v Evropě a mezi Evropou a ostatním světem. Bankovky jsou různě velké a jsou vytištěny v odstínech zelené, žluté, modré, nafialovělé a oranžové barvy. A jak vypadají mince? Zadní strana mincí nese národní symboly, které si každá zúčastněná země sama zvolila. Přední strana mincí je ve všech členských státech stejná a je na ní znázorněna mapa Evropy na pozadí příčných čar s hvězdami z vlajky Evropské unie. O konečné podobě mincí rozhodla široká veřejnost. Své názory sdělovali jednotliví občané, spotřebitelské organizace i zástupci nevidomých a slabozrakých osob. Bankovky nesou nejmodernější zabezpečovací prvky, s nimiž lze snadno odhalit padělky, což znamená, že padělání je maximálně ztíženo (hlubotisk, vodoznak, soutisková značka, ochranný proužek, fólie s hologramem, iridiscentní pruh, opticky proměnlivá barva). Úkol: ➊ Čti souvisle a pozorně text, přemýšlej o tom, které z uvedených informací jsou pro tebe známé, které jsou nové, na které se chceš ještě zeptat. Nevyrušuj se ze čtení a udělej si pouze na konci patřičného řádku do sloupce poznámky odpovídající smluvní značku. Tou může být zatržítko ( známá informace), plus (+ nová informace) a otazník (? otázky). ➋ Po přečtení celého článku si přepiš do záznamového listu stručné a věcné znění informace (potvrzené/ /nové) nebo otázky. Získáš tak přehledný, strukturovaný zápis informací k danému tématu. 1. KAPITOLA Příloha č. 2

4 SVĚT PENĚZ Jednotná evropská měna záznamový list Úkol: V textu o společné evropské měně (euro) jsme mohli narazit na informace, které již známe. Vedle nich jsme si mohli přečíst informace, které jsou pro nás nové. Mohlo se také stát, že jsme při čtení studijního textu došli k místům, která nám nejsou zcela srozumitelná a vyvolávají v nás otázky. Poznamenej si konkrétní poznatky ze studijního textu do záznamové tabulky. to vím + nová informace? otázka, která mě napadá 1. KAPITOLA Příloha č. 3

5 SVĚT PENĚZ Platební karty Co jsou platební karty? Jsou to malé plastikové karty, které umožňují bezhotovostně platit a vybírat z bankomatu peníze v hotovosti. Nahrazují tedy finanční hotovost, jsou formou bezhotovostního placení. Platební karty můžeme v naprosté většině případů používat i v zahraničí. Jak jsou chráněny? Používáním platební karty se vyhneme nebezpečí zcizení peněz. Samotná karta je proti zneužití chráněna heslem (číselným kódem = PIN) a podpisovým vzorem. Při použití platební karty pro výběr peněz z bankomatu či pro platbu za zboží či služby tedy zadáváme své heslo ke kartě (PIN) nebo podepisujeme pokladní doklad. Zatímco při krádeži hotovosti své peníze už neuvidíte, v případě odcizení platební karty ji můžete zablokovat, a zloděj se tak k penězům nedostane. Zablokování se provádí přes zvláštní telefonní číslo, které vám sdělí banka. Pro případ výběru z bankomatu je blokace provedena okamžitě, pro platby u obchodníků je účinná většinou až od následujícího dne. Jaké jsou výhody platebních karet? Platba kartou je snadná, rychlá, a neplatíme za ni většinou žádný poplatek. Síť obchodů, které přijímají platební karty, se neustále rozrůstá. Některé platební karty je možné využívat i v zahraničí. Platba kartou v zahraničí je rovněž většinou bez poplatku, ale za výběr z bankomatu si banky poplatky účtují. K většině karet je také poskytována nějaká forma pojištění (např. pojištění při cestách do zahraničí či úrazové pojištění). Rozsah a výše pojištění se odvíjí od ceny platební karty. Obecně platí, že čím dražší platební karta, tím je možné ji použít na více platebních místech doma i v zahraničí a má také lepší pojištění. Jaký je rozdíl mezi kartou debetní a kreditní? Debetní platební karta je spojena s běžným účtem a slouží k čerpání našich vlastních finančních prostředků z účtu. Můžeme k ní mít nastavený kontokorentní úvěr, který nám umožňuje čerpat za stanovených podmínek i do minusu. Každé použití karty je následně přeneseno na náš účet. Většina bank nabízí debetní platební kartu automaticky a bezplatně při založení běžného účtu. Kreditní karta je kartou úvěrovou, to znamená, že pomocí ní čerpáme finanční prostředky banky. Smlouva o zřízení kreditní karty je tedy smlouvou o úvěru. Výše uvedené skutečnosti jsou obecnými informacemi o platebních kartách. Sazebníky poplatků a podmínky konkrétních bankovních domů se však liší, a proto je třeba tyto obecné informace dávat do souvislostí a srovnávat je s aktuální nabídkou a s aktuální situací. 1. KAPITOLA Příloha č. 4

6 HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI Základní informace o sociálních dávkách: Dávky poskytované státem v závislosti na příjmech domácnosti a) přídavky na děti b) sociální příplatek c) dávky pěstounské péče d) příspěvek na bydlení Dávky poskytované bez ohledu na příjem domácnosti a) rodičovský příspěvek b) porodné c) pohřebné Dávky nemocenského a důchodového pojištění a) nemocenské podpora při pracovní neschopnosti b) podpora při ošetřování člena rodiny c) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství + peněžitá pomoc v mateřství d) dávky důchodového pojištění (starobní, invalidní, pozůstalostní) Úkol: Zjistěte, které dávky vám mohou pomoci řešit uvedené situace. Přiřaďte k jednotlivým situacím správné písmeno. Druhy dávek porodné dávky pěstounské péče přídavky na děti příspěvek na bydlení podpora v nezaměstnanosti příspěvek na bydlení rodičovský příspěvek sociální příplatek zdravotní a sociální pojištění placené státem dávka mimořádné okamžité pomoci příspěvek na živobytí příspěvek na péči o osobu blízkou. Konkrétní situace Rodina se stará o postiženého bratra, který je na vozíku. Bydlíme draze, dáme na nájem asi 40 % celkového příjmu. Sousedi nás vytopili, potřebujeme zmírnit následky. Jsme doma 4 sourozenci (5, 9, 11 a 13 let). Rodiče se starají o mě a další 3 děti z dětského domova. Je mi 12 let a chodím na ZŠ. Studuji, bydlím na privátu v podnájmu, živím se příležitostnými brigádami. Maminka je na rodičovské dovolené s mladší sestřičkou a tatínek přišel o práci (je registrován na úřadu práce). Jsme dva sourozenci a bydlíme jen s maminkou, která je teď po úrazu v částečném invalidním důchodu. Bydlíme ve zdravotně nevyhovujícím bytě, čekáme na přidělení nového bytu. Rodičům se narodila dvojčata. Rodiče jsou registrovaní na úřadu práce bez nároku na podporu, starají se o dvě děti (3 a 7 let). 2. KAPITOLA Příloha č. 5

7 HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI Hospodaření domácnosti Úkol: ➊ Doplň odpovědi na jednotlivé otázky vycházející z lekce o Hospodaření domácnosti Co je společným rysem všech domácností? Jmenuj druhy osobních potřeb (hmotné, ). Jak se nazývají dvě základní složky rozpočtu domácnosti? Uveď alespoň 5 výdajových položek rozpočtu. Uveď alespoň 5 příjmových položek rozpočtu. Skutečným příjmem do rozpočtu je hrubá mzda, nebo čistá mzda? Jakou procentní část tvoří srážky ze mzdy? Jmenuj alespoň 5 příkladů státních dávek. Co znamená termín deficitní hospodaření domácnosti? Co znamená termín přebytkové hospodaření domácnosti? ➋ Zkontroluj správnost svých odpovědí porovnáním s údaji ve svých studijních materiálech. 2. KAPITOLA Příloha č. 6

8 VÝHODNÉ NAKUPOVÁNÍ Jak se tvoří cena Co ovlivňuje výši ceny výrobku či služby: náklady na výrobu či provedení služby (materiál, platy zaměstnancům, nájem, splátky leasingu na stroje, náročnost na skladovací prostory atd.) charakter výrobku, (cena pro osobní automobily vzniká odlišně od ceny např. běžného pečiva, auto kupujeme několikrát za život, pečivo téměř denně atd.) konkurence na trhu daného zboží, (budou-li na trhu dva typy čokolády, bude její cena nejspíše vyšší, než bude-li se nabízet 20 druhů čokolád atd.) poptávka po daném zboží, (s rostoucím zájmem spotřebitelů může cena zboží či služby růst) nabídka daného zboží, (s rostoucím množstvím výrobků na trhu může cena výrobku klesat) image výrobku a atraktivnost značky jakost, kvalita výrobku a příslušenství nutnost poskytovat záruku, servisní služby spojené s používáním výrobku požadovaný rabat výrobce či poskytovatele. 3. KAPITOLA Příloha č. 7

9 DOVOLENÁ Cestovní smlouva informace o zájezdu Základní informace Cestovní kancelář je před uzavřením cestovní smlouvy povinna v katalogu a případně jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat zájemce o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu. Povinné informace cestovní kanceláře před konáním zájezdu: termín zahájení a ukončení zájezdu cena zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy uvedení případů, kdy je zákazník povinen zaplatit odstupné při odstoupení od smlouvy, jeho výše místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředek a jeho charakteristika nebo třída údaj o ubytování (poloha, charakteristika, vybavenost, charakteristické znaky) a stravování předpokládaná trasa, včetně časů a míst zastávek, program zájezdu údaje o pasových a vízových požadavcích a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení údaje o minimálním počtu zákazníků ke konání zájezdu a termín oznámení příp. zrušení zájezdu údaj o rozsahu a podmínkách povinného pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře údaj o lhůtě, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba údaj o možnosti uzavřít individuální pojištění pro cesty a pobyt, včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu Veškeré tyto informace může nepochybně cestovní kancelář sdělit zákazníkovi též tím způsobem, že mu je předá v návrhu cestovní smlouvy. 4. KAPITOLA Příloha č. 8

10 ZODPOVĚDNÉ ZADLUŽOVÁNÍ Výběr věřitele Základní informace Věřitel je osoba, od které si půjčujeme peníze. Každý věřitel může nabízet jiné podmínky (doba a výše splátek, výše úroků, poplatky, sankce), ale i jiný způsob komunikace nebo jiný způsob uzavírání smluv. Věřitele si vybíráme my sami a měli bychom to dělat promyšleně a zodpovědně. Jak postupovat? Výběr věřitele Zjistěte si, jaký finanční produkt je pro řešení vaší situace nejvhodnější (hypotéka, stavební spoření, půjčka, spotřebitelský úvěr, prodej na splátky atd.). Vyhledejte věřitele, který se na tyto produkty specializuje, zjistěte si o něm dostupné informace. Obracejte se nejdříve na velké banky (mají levnější úvěry). U nebankovních společností dávejte přednost těm, o kterých existuje dostatek informací. Nejméně bezpečné mohou být neznámé společnosti inzerující v novinách a letácích. Pokud se chcete zabývat nabídkou od neznámých společností, zjistěte si o nich nejdříve co nejvíce informací, např. u Sdružení obrany spotřebitele, které tyto reference sbírá. Zajímejte se, kde a jak lze úvěr uzavřít. Bezpečnější je osobní jednání s konkrétním člověkem v kamenné pobočce než jen prostřednictvím internetu, pošty či telefonu. Všímejte si toho, zda se zprostředkovatel úvěru sám dostatečně orientuje v nabízeném produktu a smluvních podmínkách, zda je schopen zasvěceně zodpovědět vaše dotazy. Vyžadujte smlouvu k přečtení v klidu, s předstihem před jejím podepsáním. Porovnejte podmínky ve smlouvě s podmínkami podanými ústně. V případě, že něčemu nerozumíte nebo máte pochybnosti, obraťte se na nezávislého odborníka. Parametry a podmínky úvěru Vybrali jste vhodného věřitele? Pak se znovu soustřeďte na jeho podmínky. Pokládejte otázky, které vám pomohou odkrýt konkrétní parametry a podmínky úvěru. Kolik peněz si mohu půjčit? Jak a v jaké částce je budu splácet? Kolik celkem za tyto peníze zaplatím (včetně všech dalších úroků a poplatků)? Mohu půjčku splatit dříve? Za jakých podmínek? Jaké žádáte jištění (co se stane, když nebudeme schopni splácet své závazky)? Jak je ve smlouvě zaručena moje právní ochrana? (ohrožením může být rozhodčí doložka, pokud je rozhodce předem určen). Kontrolní úkol: Vysvětli, proč je při rozhodování o zadlužení důležitý i zodpovědný výběr věřitele. 5. KAPITOLA Příloha č. 9

11 KUPUJEME AUTO Auto na leasing, nebo na úvěr? Základní informace: Hledisko Leasing Úvěr Daňové výhody pro podnikatele Uzavření smlouvy Pojištění vozu Vlastnictví auta Splátky nájemného jsou daňově uznatelným nákladem. Rychlé, zpravidla lze sjednat přímo při koupi vozu. Zpravidla je součástí splátek. Při plnění má jako první nárok leasingová společnost. Ne vždy si kupující může vybrat pojišťovnu dle svého přání. Jsme vlastníky až po uhrazení všech splátek a ukončení leasingu. Po celou dobu leasingu jsme pouze nájemci. Vytváří se odpisy na auto, které je majetkem firmy. Pomalejší, je požadován doklad o příjmech, popř. ručitel. Sjednává si kupující sám (dle svého výběru pojišťovny). V případě pojistné události je plnění zasláno přímo kupujícímu. Jsme vlastníky od okamžiku koupě. Volné nakládání s vozidlem Ano, ale jen v souladu s podmínkami leasingu. Není samozřejmostí, že můžeme auto za úplatu pronajmout. V průběhu leasingu nelze převést vlastnictví vozidla na jinou osobu, a to ani v rodině bez respektování podmínek leasingové společnosti. Ano. Můžeme vozidlo dále pronajímat, prodat či vyměnit. Spotřebitelský úvěr není vázán na věc, která je z něj pořízena. Stejně tak můžeme auto dát do zástavy či poskytnout jako záruku. Kontrolní úkol: Prodiskutujte ve skupině výhody a nevýhody obou produktů a dohodněte se, ve kterých situacích je vhodnější využít leasing a v kterých úvěr. Svou volbu odůvodněte. 6. KAPITOLA Příloha č. 10

12 SPOŘENÍ, INVESTICE Jak ušetřit v domácím rozpočtu Potřebujete v domácnosti ušetřit a nevíte, od čeho začít? Měsíčně lze u některých rodin snížit výdaje až o tisíce korun, aniž by to výrazně zhoršilo kvalitu života; u některých položek tomu může být dokonce naopak. Přinášíme vám inspirativní manuál, na čem může člověk ušetřit. Připravte si měsíční rozpočet. Na jednu stranu papíru sepište výdaje za jídlo, domácnost, oblečení, zábavu, dopravu, školy a na druhou stranu své příjmy, tedy výplatu, alimenty, sociální dávky, drobné podnikání, případně pronájem. Minimální rezerva na půl roku I když to někdy může být těžké, snažte se z každého měsíčního platu alespoň něco ušetřit. Výsledkem spoření by měla být dlouhodobá rezerva ve výši alespoň dvou měsíčních platů. Pokud však splácíte hypotéku, měl by váš finanční polštář být mnohem vyšší, ve výši až půlročního platu. Desatero opatření: 1. Zapisujte si jeden měsíc všechny rodinné výdaje. Když si seznam na konci měsíce projdete, uvidíte, kolik zbytečností jste si pořídili. 2. Pokud kouříte, přestaňte nebo tento zlozvyk alespoň omezte. Pro kuřáky, kteří vykouří krabičku cigaret v ceně 60 korun denně, znamená přestat kouřit úsporu až Kč ročně. 3. Jezděte méně autem a používejte více hromadnou dopravu. Pokud jezdíte každý den do práce autem 15 km tam a 15 km zpět, najedete za rok km. Podle spotřeby auta a ceny paliva vás toto pohodlí bude stát přibližně Kč. Například roční jízdenka na MHD v Praze stojí oproti tomu Kč. 4. Snižte výdaje za energie. Na internetu snadno najdete kvalitní bezplatné energetické poradny či poradce. Podle ČSÚ za 2. čtvrtletí 2009 utratil průměrný Čech za energie Kč měsíčně. Pokud by se vám podařilo snížit spotřebu energie alespoň o deset procent měsíčně, ušetříte za rok Kč. Některé rodiny situaci začaly řešit také tak, že se příbuzní začali stěhovat do jednoho společného bytu. Není to optimální z hlediska soužití, ale náklady to sníží. Je ale pravda, že když lidé začnou masově více šetřit na energiích, výrobci a dodavatelé o to více zdraží. Vy si ale alespoň vytvoříte polštář na horší časy. 5. Méně do restaurací. Noste si do práce/školy častěji obědy z domova a místo chození na večeři do restaurací pozvěte přátele k vám domů. Kdybyste nahradili alespoň tři obědy v restauraci (100 Kč) týdně za jídlo připravené doma (50 Kč), ušetříte ročně Kč. 6. Zbytečné věci. Nemusíte mít všechno oblečení značkové a nemusíte mít všechno, co vidíte a po čem toužíte. Slušné džíny pořídíte za Kč nebo také za Kč. Ideální příležitostí jak ušetřit, jsou Vánoce. Dříve si lidé dělali radost sušenými jablky a pomeranči, tak proč dnes každému v rodině nedat jen jeden dárek; třeba knihu, cenově přiměřenou kosmetiku či cédéčko. Vánoce s dárky za Kč pro rodinu mohou být stejně krásné jako ty za dvacet. Obchodníci, kteří teď často vydávají své staré globální skladové zásoby za novinky, aby se na Vánocích zahojili, sice tuto radu neuvítají, ale vaše bilance se vylepší. 7. Efektivní odpočinek. Kdo byl zvyklý chodit například do posilovny, měl by si spočítat, zda není efektivnější cvičit doma nebo v přírodě. Pokud za jednu návštěvu posilovny zaplatíte 100 Kč a chodíte 2x týdně, ročně vás sportování stojí přes Kč. 8. Spořte. Peníze, které každý měsíc ušetříte, nenechávejte ležet na běžném účtu. Dejte je zhodnotit buď na termínovaný vklad nebo na spořicí účet. 9. Místo placení složenek na poště nebo zadávání papírových příkazů v bance si zařiďte internetbanking. Ušetříte nejen čas, ale i peníze. Za platby složenkou platíme poměrně velké poplatky. Platby pomocí internetbankingu naproti tomu mohou být zcela bez poplatků. 10. Šetřete náklady na bankovní účet. Vyberte si takovou banku, která je vhodná pro vaše potřeby i peněženku, tedy třeba takovou, kde můžete mít zdarma účet s kartou, internetovým bankovnictvím i dvěma výběry z bankomatu. 7. KAPITOLA Příloha č. 11

13 NÁKLADY NA BYDLENÍ Náklady na bydlení osmisměrky Náklady spojené s bydlením představují jednu z největších výdajových položek rodinných rozpočtů. Pod termín náklady na bydlení spadá řada konkrétních položek. Jejich výši v některých případech ovlivnit nemůžeme (např. daň z nemovitosti), ale v jiných můžeme náklady snižovat pouhou změnou v našem chování (např. snížení nákladů na energie). Úkol: V osmisměrce je ukryto 15 slov / slovních spojení, s kterými se v kapitole Náklady na bydlení jistě setkáte. A S S A L H Z O R A Z K E T A L P O P Í H Ú S P O R N Á O P A T Ř E N Í P O N H Y P O T E Č N Í Ú V Ě R O N L O P E U C O L K G U Z T R E W Q Ě L K J L L D U J L K U J H G F D I P U Z T R A D O O I S M L U V N Í N Á J E M N É T Y V P Š P O O I U Z T T T R E W A I E B A N T L K V H G F Y D S N A N P O K É Z M Ě P O A I U V Z T Y R I E W Q Z K K W N M N N B V C X L X Ř Y P O I A C E E Í A S É D F G P H T J D K L Q T I T T Q W E N R T Í Z K U I A Y X C E G A H A S D Á F N G E H J K P K L Q L O L G Q W E J M R L T Z U I D O P A E L P E I G R E N E Í N R Á L O S Z R V O O D A S Z M D F G H J K L Q W E R I K P A D F G N J K L L K J H G F D S Z E J O R D Z É N L E T I V O N B O T I Úkol: Která slova a slovní spojení se ti podařilo nalézt? Poznamenej si je: KAPITOLA Příloha č. 12

14 NOVÉ BYDLENÍ Bydlení z hlediska vlastnictví Základní informace druh bydlení výhody záruky nevýhody omezení Bydlení ve vlastní nemovitosti jsem vlastník Bydlení v družstevním bytu jsem nájemce Bydlení v nájemním domě/bytu jsem nájemce Vlastníkem je fyzická osoba (osoby, společenství vlastníků) zapsaná v katastru nemovitostí (KN). Vlastník neplatí nájem. Zásadní rozhodnutí dělá pouze vlastník (kdo, kde, co, jak v domě či bytě bude/nebude). Vlastník s ním může samostatně nakládat (prodat, pronajmout, ). Zákonná ochrana (zápis v KN). Možnost ručit nemovitostí (úvěr). Vlastník může více regulovat náklady na bydlení (voda, energie, ). Povinnost udržovat a spravovat nemovitost má vlastník družstvo. Nájemce je členem družstva. Zákonná ochrana (nájemní smlouva s družstvem). Nájemce má právo spolurozhodovat o fungování družstva, údržbě, výši nájmu. Nájemce má větší vliv na nakládání s bytem, než je tomu u nájemních bytů. Členství lze i s bytem prodat. Povinnost udržovat a spravovat nemovitost má vlastník osoba, obec, stát, Zákonná ochrana (nájemní smlouva s majitelem). Důvody k výpovědi z nájmu stanoví zákon: Nájemní právo Občanský zákoník ( 685 a následné). Vlastnictví zavazuje (článek 11 odst. 3 LZLPS) vlastník domu se musí o majetek starat tak, aby neohrozil (neobtěžoval) lidi a věci v okolí. Je povinen svůj byt udržovat, přispívat a podílet se na správě domu, v němž je byt umístěn. Pokud je vlastníků více, musí se o nakládání s nemovitostí dohodnout. Vlastník platí daň z nemovitosti (ročně) a daň z převodu nemovitosti. Nájemce má povinnost platit družstvu sjednaný příspěvek do fondu oprav, podílí se na společných nákladech (výtah, úklid, osvětlení, ). Musí dodržovat stanovy (pravidla) a rozhodnutí družstva. Musí žádat družstvo o souhlas v případě plánování stavebních úprav bytu. Nesmí ohrožovat či omezovat práva ostatních nájemců. Nájemce platí majiteli nájem a podílí se na společných nákladech (výtah, úklid, osvětlení, ) Nájemní smlouvu lze vypovědět. Nájemce je povinen byt udržovat, nemá právo dělat zásahy do bytu bez povolení majitele. Nájemce spolurozhoduje o výši nájmu nebo správě bytu. Bydlení v podnájmu jsem podnájemník Dočasné používání bytu, který má někdo jiný v nájmu a zrovna jej nepotřebuje. Podnájem bytu nebo jen jeho části. Zákonná ochrana podnájemníka (podnájemní smlouva s nájemcem). Platbu za podnájem určuje nájemce. Podnájem 719 Občanského zákoníku K podnájmu musí dát písemný souhlas majitel bytu, jinak je smlouva neplatná. Lze dát výpověď bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou tři měsíce (pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak). Smlouva o podnájmu skončí také ukončením nájemní smlouvy bytu. Kontrolní úkol ➊ Porovnejte své znalosti o typech bydlení s informacemi v tabulce. Označte zvýrazňovačem informace, které jsou pro vás nové. ➋ Jaký druh bydlení se vztahuje na vaši modelovou domácnost? Připravte si argumentaci k výhodám a nevýhodám tohoto druhu bydlení pro vaši modelovou domácnost. 9. KAPITOLA Příloha č. 13

15 SMLOUVY Nekalé praktiky některých poskytovatelů spotřebitelského úvěru Neúplné nebo zavádějící informace Splátky jen 590 Kč měsíčně spotřebitel si musel sám spočítat celkovou cenu úvěru. Úrok jen 12 % vysoké poplatky učinily úvěr mnohem dražším, chyběl údaj o RPSN. Při ústním projednání nebyla řeč o podmínkách sankcí a smluvních pokut. RPSN jen 12 % v dalším textu malým písmem uvedeno, že se jedná o měsíční částky!!!. Různá velikost písma, obsáhlost a nepřehlednost smlouvy. Jednostranně nevýhodné smluvní podmínky Smlouvu nelze vypovědět, vysoká pokuta za vypovězení smlouvy. Nepřiměřené sankce za porušení dílčí podmínky (přesahující původní částku úvěru), nemožnost splatit úvěr dříve. Rozhodčí doložka. Vysoká celková cena úvěru. Neúměrné záruky (úvěr Kč jištěný nemovitostí za 1,5 milionu). Uzavírání smlouvy Přečtěte si smlouvu tady na místě. To ve smlouvě není, ale platí to. Odkaz na interní obchodní podmínky (nejsou přílohou nebo jsou obsáhlé). Poskytování úvěru bez ověření schopnosti klienta splácet. 11. KAPITOLA Příloha č. 14

16 SMLOUVY Smlouva o spotřebitelském úvěru Novela zákona o spotřebitelském úvěru (platnost od ) ukládá věřiteli povinnost poskytnout spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy zákonem stanovené informace, přičemž veškeré tyto informace musí být stejně výrazné (stejným písmem). Jedná se o: roční procentní sazbu nákladů úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích celkovou výši spotřebitelského úvěru výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem dobu trvání spotřebitelského úvěru v případě splátkového prodeje cenu zboží a výši případné zálohy informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě (pojištění) podmínky a výši sankcí. Zákon je tedy zaměřen zejména na problém informovanosti spotřebitele. Všechny konkrétní finanční podmínky závisí pouze na ujednáních věřitele a spotřebitele. Zákon žádné limity nestanovuje. Další požadavky zákona: Smlouva musí být vždy písemná a všechny informace na reklamě a smlouvě musí být stejně výrazné. Nesplnění obsahu smlouvy a její písemné formy neznamená, že by smlouva měla být neplatná. Věřitel se ale dopouští správního deliktu. Věřitel (zprostředkovatel) musí na požádání spotřebiteli vysvětlit všechny nejasné body. Věřitel je povinen zjistit bonitu klienta. Zákonem je dána možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů po jejím podpisu. Tím se automaticky ruší všechny případné doplňkové služby, jako např. pojištění. Smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru (splátkový prodej) zaniká okamžikem vrácení zboží nebo služby. Zákon umožňuje předčasné, částečné nebo úplné splacení úvěru a stanovuje limity příslušných poplatků. 11. KAPITOLA Příloha č. 15

17 VIZE MÉHO ŽIVOTA Ohlédnutí za finančním vzděláváním poznatky Základní informace Následující přehled obsahuje základní vědomosti a dovednosti z oblasti finanční gramotnosti. Posuďte sami, které z nich jste už získali a které pro vás zůstávají nepochopené. Výsledky jsou důležité hlavně pro vás samotné, nejedná se o žádný školní test na známky. Klíčovým pojmem našeho finančního vzdělávání bylo zodpovědné rozhodování. Otestujte si nyní, do jaké míry jste pochopili jeho podstatu a opravdu ho zvládáte. Finančně gramotný žák ano částečně ne vysvětlí, co po stránce ekonomické znamená pojem domácnost objasní pojem životní úroveň, uvede alespoň 5 kritérií jejího posuzování vysvětlí význam vedení rozpočtu domácnosti sestaví základní rozpočet domácnosti s konkrétními položkami odvodí své osobní potřeby a zahrne je do výdajů rozpočtu vysvětlí pojem dávky a daně, uvede jejich příklady vysvětlí rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou vypočítá čistou mzdu pomocí kalkulátoru vysvětlí podstatu hospodaření deficitního, přebytkového a vyrovnaného na schématu vysvětlí princip nakládání s penězi prostřednictvím základních finančních produktů a služeb vysvětlí podstatu půjčování peněz spočítá celkové náklady spojené s půjčkou (nákupem na splátky) porovná různé možnosti půjček podle zvolených kritérií vyjmenuje rizikové faktory některých peněžních půjček uvede příklady dalších nákladů při pořizování auta (poukazu na dovolenou, bydlení) vysvětlí hlavní rozdíl mezi leasingem a spotřebitelským úvěrem uvede příklad úsporných opatření na snížení nákladů na bydlení vysvětlí rozdíl mezi hotovostní a bezhotovostní platbou, uvede příklady, vysvětlí jejich výhody a rizika vyjmenuje některé ochranné prvky bankovek 12. KAPITOLA Příloha č. 16

18 VIZE MÉHO ŽIVOTA (pokr.) Finančně gramotný žák ano částečně ne zjistí aktuální kurs určité měny a vypočte převod na naši měnu pomocí kalkulátoru popíše výhody a rizika platebních karet vysvětlí rozdíl mezi platební kartou debetní a kreditní vyjmenuje alespoň 3 pravidla bezpečného používání platební karty vysvětlí, co znamená investice do vlastního bydlení vyjmenuje finanční produkty vhodné pro pořizování bydlení vysvětlí princip spoření a investování peněz, uvede příklady, výhody a rizika vysvětlí výhody a nevýhody úvěrových finančních produktů, uvede jejich příklad objasní rozdíl mezi zadlužením a předlužením, uvede jejich možné příčiny uvede alespoň 5 pravidel obrany před nezodpovědným zadlužováním vyjmenuje základní požadavky na obsah smlouvy vysvětlí nevýhody a rizika práce načerno vysvětlí rizikové faktory při uzavírání smlouvy, odvodí z nich pravidla zodpovědného rozhodování vyjmenuje alespoň 5 zásad zodpovědného nakupování vysvětlí princip reklamace zboží vysvětlí, co znamená investice do vlastního zdraví vysvětlí principy zodpovědného finančního rozhodování orientuje se ve finanční situaci, posoudí rizika, navrhne zodpovědné řešení použije získané poznatky k osobnímu rozhodování a plánování Kontrolní úkol ➊ Vyhodnocení proveď tak, že uděláš křížek do správné kolonky. Kritériem vyhodnocení je tvůj vlastní názor. ➋ O skutečném zvládnutí každé z uvedených vědomostí nebo dovedností bys měl/a být schopen/schopna podat důkaz, přesvědčit. ➌ Vyhodnoť míru své osobní zodpovědnosti při plnění tohoto úkolu. 12. KAPITOLA Příloha č. 16 (pokr.)

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Úvod. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu www.pripravitprozivot.cz.

Úvod. Více informací o projektu PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT je možno získat na internetových stránkách projektu www.pripravitprozivot.cz. PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikační standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) OVĚŘENÍ 1. A. Peníze A. 1 Formy peněz Hotovostní

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA Strojírenské

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti.

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti. Implementace finanční gramotnosti TITULNÍ STRANA ve školní praxi PODNIKÁNÍ 64 41 l/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník TITULNÍ STRANA...1 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA...4 1.1 Pojetí

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KLEMPÍŘ AUTOKLEMPÍŘ 23-55-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KLEMPÍŘ AUTOKLEMPÍŘ 23-55-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KLEMPÍŘ AUTOKLEMPÍŘ 23-55-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...

Více

Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus.

Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus. Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus. Finanční gramotnost Co je obsahem tohoto pojmu Hospodaření domácnosti

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 MATEMATIKA...5 1.1

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy Bakalářská práce 2013/2014 Autor: Kateřina Janáková Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více