Podnikatelské prostředí v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské prostředí v ČR"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice Podnikatelské prostředí v ČR Alan Guinn, Oldřich Kratochvíl, Iveta Matušíková Kunovice, 2009

2 Autor: Prof. Alan Guinn, Ing. Oldřich Kratochvíl, Honorary professor, Dr.h.c., MBA Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., h.doc. Název: Podnikatelské prostředí v ČR Vydavatel: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice 2009 Jazyková redakce: Mgr. Františka Šedivá Recenzenti za redakční radu vydavatelství EPI, s.r.o.: Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. Prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc. ISBN

3

4 O autorech Professor Alan Guinn has served as CEO of two Corporations and Managing Director of two additional groups. Currently CEO of The Guinn Consultancy Group, Inc., Professor Guinn focuses on marketing, human resources, and new product implementations. He also serves as an advocate and trainer at the highest levels of Government. He s currently the Dean of Graduate Studies at Rushmore University, and a former Adjunct Faculty Member at National College, He has successfully developed curricula for study in educational projects in Africa, Europe, Asia and South America, and has recently collaborated on books and developed white papers on business trends, management and leadership, Homeland security, and worldwide growth issues. Prof. Alan Guinn He was recognized in 2001 as a Fortune 500 Business Development Guru. He is a Fellow in the International Centre for Consulting Excellence. He shares strategic business relationships and consults with International, Est., the international Legal, Auditing, and Accounting firm, based in Dubai, UAE; with Cost Segregation Analysts, LLC, based in California, USA; with ILT-Inc, a software development group based in New York; and with Web Ingenuity, a software development start up and originator of Your Online Organizer. As a quoted contributor to the E-Learning Guild s 834 Tips for Successful Online Instruction, and identified as an Obvious Expert in the 2004 guide How to Position Yourself as The Obvious Expert, He serves on both the Board of Visitors for the College of Arts and Sciences, and the Executive Alumni Committee at Tennessee Technological University. Visit his website at Ing. Oldřich Kratochvíl, Honorary professor, Dr.h.c., MBA se narodil v roce 1948 v ČR v krásném prostředí Moravského Slovácka. Absolvoval vysokou školu - obor Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě. Studium ukončil v roce 1971 na Vysoké škole dopravní v Žilině ve Slovenské republice. Po skončení studia vysoké školy pracoval nejprve jako asistent na této vysoké škole v Žilině, následovalo působení v telekomunikacích, odkud přešel do oblasti zavádění informačních technologií do zemědělství. Absolvoval pedagogické studium na UJEP Brno. V roce 1991 založil jednu z prvních soukromých středních odborných škol v ČR. V témže roce založil také první vyšší odbornou školu v ČR. V roce 1995 vedl akreditaci první soukromé vysoké školy pod irskou legislativou v ČR a v roce 1999 založil druhou soukromou vysokou školu v ČR pod českou legislativou. Ing. Oldřich Kratochvíl, H. prof., Dr.h.c., MBA Byl prvním předsedou Asociace soukromých středních škol v ČR a Asociace soukromých vysokých škol v ČR. V roce 1991 absolvoval stáž na univerzitách v Kanadě. Spolupracoval při zavádění soukromého vysokého školství v ČR s KL Transfer a PTH Eidhoven v Holandsku. Od roku 1997 spolupracuje s REA

5 Moskva a od roku 2006 s MOSAP Moskva a Vysokou školou v Podolsku v Rusku. Vysoká škola REA Moskva mu roku 2005 udělila čestnou vědeckou hodnost Doctor honoris causa, v roce 2007 byl jmenován Honorary Professor pro obor zahraniční obchod na MOSAP v Moskvě, kde je členem katedry zahraničního obchodu. Je členem vědeckých rad Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Vysoké školy ekonomiky a managementu v Bratislavě a Vysoké školy ve Sládkovičově. Od roku 1991 do roku 2006 zastával funkci ředitele střední školy. Od roku 1991 až doposud působí jako ředitel Vyšší odborné školy právní a od roku 1991 působí jako rektor soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. V pedagogické práci, výzkumu a publikaci se specializuje na management, strategický management, marketing, mezinárodní marketing, komunikaci, pedagogiku, didaktiku, vývoj technologií ve školství a přímé zahraniční investice. Byl členem pléna Rady vysokých škol v ČR a je členem České konference rektorů v ČR. Publikuje v ČR, SR, Rusku a prostřednictvím Rushmore University v USA. Je členem redakční rady APZ v Bratislavě časopisu Policejná teória a prax v SR. Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., h. doc. se narodila 16. dubna 1977 v Uherském Hradišti. Absolvovala gymnázium v Uherském Brodě a Filozofickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě ve studijním oboru anglický jazyk francouzský jazyk (učitelství pro střední školy). gr. Iveta atušíková,.d., h. doc. Po skončení vysoké školy v roce 2000 nastoupila na Soukromé gymnázium a střední odbornou školu, s.r.o. a Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích kde postupně působila ve funkcích vedoucí katedry cizích jazyků a statutární zástupkyně ředitele. Od roku 2006 působí jako ředitelka na Soukromém gymnáziu a střední odborné škole v Kunovicích a od roku 2004 jako prorektorka pro pedagogickou činnost na Evropském polytechnickém institutu, s.r.o. Od roku 2005 studuje na Rushmore university doktorandské studium v oboru Educational Leadership. V roce 2007 se stala hostující docentkou na vysoké škole ve Sládkovičově. Ve své pedagogické práci se specializuje zejména na jazyk anglický, jazyk francouzský, management, marketing a leadership.

6 Poděkování Autoři děkují svým spolupracovníkům, kteří jim pomáhali studijní text zpracovat. Děkují Ing. Ivě Matušíkové, DiS., B.B.S. vedoucí útvaru strategického řízení soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za pomoc při technickém zpracování materiálu. Paní Ing. Andrei Šimonové, DiS. vedoucí tiskového oddělení za grafické zpracování studijního textu. Děkují paní Mgr. Františce Šedivé za provedenou korekci a recenzentům za připomínky, které přispěly ke kvalitě textu. Ing. Iva Matušíková, DiS., B.B.S. Autoři by byli rádi, kdyby participace mladých kolegů při realizaci tohoto textu byla pro ně přínosem. Přejí jim, aby získané zkušenosti brzy realizovali ve své vlastní vědecké a publikační činnosti. Ing. Andrea Šimonová, DiS.

7

8 Obsah O AUTORECH... 4 PODĚKOVÁNÍ... 6 ÚVOD MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY ZÁKLADNÍ ELEMENTY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČR PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČR EKONOMICKÁ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR Ekonomická složka podnikatelského prostředí podniková sféra Ekonomická složka podnikatelského prostředí zemědělství Ekonomická složka podnikatelského prostředí cestovní ruch POLITICKÁ A LEGISLATIVNÍ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ TECHNOLOGICKÁ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ETICKÁ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY PODNIKÁNÍ V ČR KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY LITERATURA SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM ZÁKLADNÍCH POUŽITÝCH ZKRATEK

9

10

11 Úvod Úvod Monografie Podnikatelské prostředí ČR je výstupem výzkumného projektu vnitřního grantového systému Výzkum podnikatelského prostředí vybraných zemí, který je realizovaný na soukromé vysoké škole Evropský polytechnický institut s.r.o. pod vedením O. Kratochvíla a I. Matušíkové od roku V roce 2007 vstoupili do výzkumného týmu děkan Rushmore univerzity, pan prof. A. Guinn a v roce 2008 se řešitelský tým rozrostl o další zahraniční akademické pracovníky, vedoucího ústavu světové ekonomiky akademika prof. R. I. Khasbulatova, rektora REA v Moskvě pana Dr. I. V. Gišina a děkan fakulty zahraničního obchodu REA v Moskvě pana prof. Genadije Smirnova s cílem rozšířit tuto monografii o další země na východ od ČR. Výzkum této problematiky byl zahájen na soukromé vysoké škole EPI, s.r.o. v roce 2003 proto, že akademická obec, spolupracující instituce podnikatelské i veřejné správy a později i politici na komunální úrovni potřebovali stručnou, ale výstižnou charakteristiku podnikatelského prostředí pro svoji oblast činnosti. Zvláště podnikatelé a manažeři malých a středních podniků při svých analýzách musí pečlivě sledovat všechny oblasti podnikatelského prostředí, ale především musí být schopni predigovat z vývojových řad a nově nastupujících ekonomických a společenských faktorů (které ovlivňují dnešní hospodářství a určují jeho zítřejší podobu) budoucnost oblastí, v nichž působí. S rychle nastupující globalizací vstupují také podnikatelé a manažeři malých a středních podniků do podnikatelských prostředí jiných zemí, často vzdálených tisíce kilometrů a s významně odlišným kulturním společenským prostředím. Proto další výzkum, výzkumný tým soustřeďuje na obdobný výzkum podnikatelských prostředí dalších zemí. Odborná veřejnost má již dnes k dispozici vynikající výsledky práce týmu paní profesorky Kadeřávkové [16], na jejíž práci se často odvoláváme. V práci se snažíme umožnit čtenáři vlastní komparaci skutečného vývoje podnikatelského prostředí ČR zachyceného uváděnými statistickými údaji, výzkumy mnoha společností, reálnými událostmi v ekonomice a společnosti v ČR se strategickými cíly, které si pro tuto oblast vytkla vláda ČR. Dalším cílem týmu bylo zviditelnit skutečné propojení hospodářského vývoje v EU a globálního podnikatelského prostředí s hospodářským, ekonomickým a sociálním vývojem v ČR v roce Nejvýznamnější makroekonomická data uvádíme v časových řadách jak v tabulkách, pro názornost tak i v grafech. Některá makroekonomická data se drobně odlišují podle autory použité metodiky. Uvádíme je tak jak byly zveřejněny i se zdroji. Monografie vychází v prosinci roku To je období, kdy po náznacích globální krize, které přicházely na konci roku 2007 a v prvních měsících roku 2008 tato krize prostřednictvím krize finančních systémů zemí světa a následně podnikatelské sféry nastupuje v plné síle. NAFTA, ASEAN, EU a země G8 se pokouší čelit krizi společně koordinovaným úsilím. O výsledcích tohoto úsilí rozhodne rok Součástí monografie je 175 tabulek, jejichž seznam čtenář pro snadnější orientaci nalezne v oddíle Seznam tabulek a 281 grafů, jejichž seznam čtenář pro snadnější orientaci nalezne v oddíle Seznam grafů. Monografie je k dispozici nejen v knižní podobě, ale zájemce ji může získat také v elektronické podobě. Dr. I. V. Grišin Rektor REA Moskva Prof. R. I. Khasbulatov Vedoucí ústavu světové ekonomiky Prof. G. Smirnov Děkan fakulty ZAO REA Moskva 13

12 Úvod 14

13 Hlavní problémy podnikání v ČR 1 Malé a střední podniky základní elementy podnikatelského prostředí ČR Podnik vznikl v 19. století jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Podnik můžeme chápat také jako společenství lidí, kteří jsou spojeni za účelem zabezpečování různých činností ve prospěch podniku. Podnik vstupuje na trh a tam zabezpečuje pro jiné různé produkty (zboží nebo služby) především za účelem dosažení zisku 1. Od manufaktury se podnik lišil svou úzkou vnitropodnikovou specializací pracovníků. Se vznikem podniku bylo možno k práci využívat méně kvalifikovanou, a tedy i levnější pracovní sílu. Se vznikem podniků se výroba rychle zvyšovala a lidské zdroje byly lépe využity. Zdrojem zisku podniku v ČR byl v 19. století a na počátku 20. století kapitál, lidské zdroje a půda. Šlo o industriální pojetí společnosti i podniku. V počátcích historie podniku vedl podnik majitel, později si k této práci najal specialisty. Většinou šlo o odborníka v příslušné profesi. F.W.Taylor Tomu odpovídala také struktura podniku v této době: Vedení Majitel Henry Fayol Dodavatelé Výroba Zákazníci Stura podniku v počátcích jeho vzniku Obr. č. 1: Struktura podniku v počátcích jeho vzniku Cílem managementu podniku v počátcích této industriální doby bylo vyrobit co nejlevněji a s co největším ziskem. Tehdejší podnikatelské prostředí podporovalo výrobu. Čeští podnikatelé, stejně jako teoretici řízení v té době (např. Taylor, Veber, Fayol) hledali prosperitu podniku uvnitř podnikových procesů. V dalším svém vývoji podniky mohutní. Postupně se člení na malé, střední a velké podniky. Přístupy k řízení malých a středních podniků a velkých, nadnárodních korporací získávají svá specifika. Velké podniky ve snaze získat co největší kapitál jej získávají prostřednictvím akcionářů. Nakonec se zcela odděluje vedení podniku od vlastníků. Ve firmě vznikají tři skupiny lidí se specifickými cíli: akcionáři (vlastníci) management zaměstnanci Prostředí, v němž podniky dnes v ČR existují, je významně ovlivněno vlivem globalizace a globální ekonomické krize. Tyto jevy se staly významným faktorem ve vývoji podniků. Max Weber Tři nejvýznamnější sociální skupiny, které ovlivňují chod podniku Giddensova definice globalizace

14 Hlavní problémy podnikání v ČR Globalizační vlny Alvin Tofler Tři významné vědecké revoluce v novodobých dějinách: 1455 vynález knihtisku Johann Gutenbergen 1950 plošný rozvoj rádia a televize 90. léta 20. století rozvoj internetu Milton Friedman Anthony Giddens definuje globalizaci následovně: Globalizace představuje zintenzivnění celosvětových sociálních vztahů, které spojuje vzdálené lokality takovým způsobem, že místní události jsou konfrontovány s událostmi dějícími se mnoho mil daleko a naopak. První vlna globalizace vzniká v období objevných cest v 16. století. Druhá vlna globalizace probíhá v době expanze industriálního kapitálu od poloviny 19. století do jeho devadesátých let. V roce 1980 vydává Alvin Tofler 2 práci The Third Wave, v níž poprvé změny v podnikatelském prostředí nazývá třetí vlnou, která je obdobím vzestupu nadnárodního kapitálu od konce druhé světové války. Za čtvrtou vlnu globalizace je možné považovat poslední léta 20. století a první léta 21. století. Ve čtvrté vlně globalizace se rychle rozvíjí technologie i techniky řízení. Současná globální ekonomická krize urychlí vývoj výrobních technologií i technik řízení. Je taktéž nezbytné, aby státy, ale i světová ekonomická triáda (NAFTA, EU, ASEAN) spolu úzce spolupracovaly v zájmu nejen vyřešení krize, ale také v zájmu vybudování takových mantinelů pro finanční i hospodářský globální systém, aby se v budoucnu zajistil rozvoj světové ekonomiky. Největšími změnami tedy dnes prochází vývoj okolního prostředí podniku. Nákupy technologií na leasing významně sjednocují technologickou úroveň podniků v globálním prostředí. Výroba neustále roste a moderní svět se setkává s problémem nadvýroby a potřeby určité globální regulace vývoje hospodářství světa. Od 90. let vzniká vysoká nadvýroba v ČR. Problém již není jen výrobek levně vyrobit. Mění se také postavení podniku ve společnosti. Z instituce, jejímž cílem byl především zisk pro vlastníky podniku, se stává instituce, která má širší odpovědnost, než jen ke svým vlastníkům. I v ČR je dnes již neudržitelný přístup amerického ekonoma Miltona Friedmana, podle něhož je maximalizace zisku hlavním nebo dokonce jediným cílem podniku [2]. Podnik musí plnit očekávání mnoha dalších subjektů, které nazýváme stakeholdeři (ti, kteří mají zájem na činnosti firmy). Primárně sem patří především: zaměstnanci vlastníci (akcionáři) zákazníci dodavatelé konkurence malo/velkoobchod věřitelé Mezi sekundární stakeholdery patří: místní společenství 2 Toffler je americký sociolog a futurolog. Narodil se Poukázal na ekologické důsledky rozvoje techniky v moderní společnosti. Prosazuje radikální reformy demokratického systému. Původně byl novinář, korespondent ve Washingtonu a později spoluvydavatel časopisu Fortune, přednášel externě na Cornellově univerzitě a New School For Social Research, z oblasti pedagogiky a sociologie. Je laureátem četných amerických i zahraničních cen a čestným doktorem několika univerzit. Jeho stěžejním dílem byl Šok z budoucnosti /Future shock/, 1970, Předzvěsti a naděje /Previews and Promises/. 16

15 Hlavní problémy podnikání v ČR veřejní aktivisté média obchodní asociace zahraniční vlády stát veřejnost atd. Ke konci 20. století se střední podniky s bouřlivým rozvojem informačních technologií a kapitálu který využívají, postupně transformují do nové organizace viz. obr. č. 2: Informační systém Outsourcing Marketing Sítě dodavatelů Nákup Výroba PR MIS Výzkum Zákazníci Obchod Odbyt Personalistika EKO - ÚČTO Právo Logistika top Nečinnost Správní rada Informační systém Akcionáři Obr. č. 2: Pojetí struktury podniku ve 20. století Pivovar Krajina Podíl na trhu v % Anheuser- USA 21,3 Busch InBev SABMiller Velká 13,1 Británie Heineken Holandsko 9,3 Carlsberg Dánsko 6,8 Molson Kanada/USA 3,3 Coors Modelo Mexiko 2,9 Tsingtao Čína 2,9 Beijing Yanjing Čína 2,3 Tabulka č. 1: Největší pivovary na světě (2008) Zdroj: [289] Obor Region ČR EU Globální prostředí Velké podniky stále více fůzují, aby si vytvořily výhodné konkurenční podmínky. Například v červenci 2008 proběhla příprava na fúzi InBevy (belgická pivovarská firma) a Anheuser-Busch na jednu z největších fúzí nápojářského a potravinářského průmyslu. Hodnota, která vznikne fúzí činí 52 miliard dolarů. Vzniká největší pivovar na světě, který získal více než 20 % kontroly světového trhu piva. V listopadu 2008 byla tato fúze schválena akcionáři obou společností. Ve Francii v roce 2008 rozhodli akcionáři o spojení společenství Suez a 17

16 Hlavní problémy podnikání v ČR Gaz de France. Nový gigant GDF Suez je svojí hodnotou 100 milionů eur druhým největším energetickým koncernem v Evropě (největší energetickým podnikem je Electricité de France EdF). Jeho obrat bude činit 74 miliard eur. Co tím GDF Suez získá? a) stane se významným hráčem na globálním trhu energie b) celkový instalovaný výkon jejích elektráren stoupne z nynějších zhruba 65 tisíc megawatt na 100 tisíc megawatt v roce 2013 c) zvýší si své ambice v oblasti budování jaderných elektráren d) akcionáři mohou počítat s růstem ceny akcií i dividend. Tabulka č. 2 uvádí největší společnosti světa podle obratu. Z 15 je jich 7 z USA, což svědčí o roli USA ve světové ekonomice a následně i odpovědnosti USA za řešení současné globální ekonomické krize. Umístění 2007 Umístění Wal-Mart Společnost Země odvětví Obrat (v mil. eur.) USA Maloobchod Stres Exxon Mobil USA energetika Royal Dutch Nizozemsko/Británie Energetika Shell BP Británie Energetika Toyota Japonsko Výrobce Motor automobilů Chevron USA Výrobce automobilů Total Francie Energetika General USA Výrobce Motors automobilů Ford USA Výrobce automobilů Donovo USA Energetika Philips General USA Průmysl, Electric finance China Čína Energetika Petroleum Volkswagen Německo Výrobce automobilů Daimler Německo Výrobce automobilů Eni Itálie energetika Tabulka č. 2: Největší společnosti světa podle obratu (2008) Zdroj: [209] Obří fůze v ČR Také v ČR probíhají fúze podniků. Antimonopolní úřad řešil za poslední tři roky (2008) více než 150 akvizicí a žádnou z nich nezakázal. Například Agrofert získal fúzi Kostelecké uzeniny, Agrotec, Agri CS, OSEVA a požádal o další fúzi s První žateckou. Agrofert tak získává významné postavení v ČR na potravinářském trhu. Obří giganti často vytvoří společné podniky. Například ČEZ a maďarské petrochemické skupiny MOL, založili firmu CM European Power International, 18

17 Hlavní problémy podnikání v ČR která má v zemích střední a jihovýchodní Evropy budovat paroplynové elektrárny. První za 1,4 miliardy eur, vzniknou na Slovensku a v Maďarsku. Oběma zemím se již dnes elektřiny nedostává, a to se jim díky ekonomickému růstu stále zvyšuje spotřeba, a tedy i potřeba stavět nové elektrárny. Společný podnik je součástí širší dohody obou společností z prosince roku 2007, na jejímž základě ČEZ letos za 11 miliard koupila sedm procent akcií MOL. Ten zase koupil dceřinu firmu ČEZ I&C Energo. Fúzující podniky získávají nové trhy, větší kapitál a výrazně lepší konkurenční postavení v globalizujícím trhu. Novým fenoménem vývoje podniku se stávají tzv. páteřní virtuální podniky, které s malým počtem pracovníků dosahují ohromné výkony prostřednictvím jiných firem. V době globalizace jim patří budoucnost. Právě tyto velké podniky jsou významným odběratelem produkce malých a středních podniků. Firmy bohatnou. Poradenská společnost Ernst & Young (E & Y) uvádí tržní hodnoty nejdražších firem světa k : Petrochina Čína petrochemie Exxon Mobil USA petrochemie General Electric USA petrochemie China Mobile Čína telekomunikace ICBC Čína bankovnictví Microsoft USA informační technologie Gazprom Rusko petrochemie Royal Dutch Shell Nizozemí petrochemie AT&T USA telekomunikace Sinopec Čína petrochemie Graf č. 1: Nejdražší firmy světa (hodnota v miliardách dolarů) (2007) Zdroj: [291] Páteřní virtuální podnik Největší firmy EU podle obratu: 1. Největší obrat měl v roce 2007 Nizozemský Royal Dutch Shell - ropa a zemní plyn (257,9 miliard EUR, zaměstnanců) 2. Na druhém místě se v roce 2007 svým obratem umístil Britský BP - ropa a zemní plyn (obrat 192,8 miliard EUR, zaměstnanců) 3. Třetí místo za rok 2007 patří svým obratem Francouzské firmě TOTAL ropa a zemní plyn s obratem 136,8 miliard EUR a počtem zaměstnanců Na čtvrtém místě se za rok 2007 umístila německá firma Volkswagen - automobily s ročním obratem 108,9 miliard EUR a počtem zaměstnanců Páté místo patří německé firmě Daimler automobily s ročním obratem 99,4 miliard EUR s počtem zaměstnanců

18 75,8 58,8 52,6 34,7 18,4 18, ,1 12,4 11,9 11,4 8,3 8,2 7,9 7,9 Hlavní problémy podnikání v ČR V ČR je nejdražší firma ČEZ 3, a.s., který s cenou asi 30 miliard eur je nejdražší firmou ve střední Evropě: 720,7 333,1 163,3 138,5119,3 ČEZ Erste Telefonica O2 Komerční banka Česká spořitelna ArcelorMittal CETV Unipetrol Zentiva Orco Graf. č. 2: Nejdražší společnosti, s jejichž akciemi se v tuzemsku obchoduje (k ) Zdroj: [292] Třinecké železárny Pražská enrgetika Philip Morris Hypoteční banka Avia Metrostav Vitkovice JM Plynárenská SM Plynárenská VGP ArcellorMittal 111,5 Tatra 79,1 Podnikatelské prostředí je určujícím faktorem vývoje podniku Unipetrol CETV ČEZ Třinecké železárny Komerční banka Pražská energetika Paramo 44,1 44,1 41,9 41,4 41,1 38,5 35,6 Česká spořitelna 20,5 Graf. č. 3: Které akcie v Česku v roce 2007 vynesly nejvíce (v %, k ) Zdroj: [292] Hybnou silou podniku jsou řídící pracovníci. Řídící pracovník (manažer 4 ) samozřejmě potřebuje umět řídit procesy uvnitř podniku, ale musí být také stéle 3 Leden Manažer je zaměstnanec nebo smluvně najatý pracovník výrobního nebo obchodního podniku, který je samostatně zodpovědný za řízení společnosti, její pobočky nebo oddělení. Jeho odměna je většinou svázána s úspěchy i neúspěchy svěřené společnosti nebo oddělení. 20

19 Hlavní problémy podnikání v ČR více schopen hledat příležitosti v okolním prostředí svého podniku. Okolní prostředí začíná mít na prosperitu podniku rozhodující vliv. Podnik potřebuje bleskově reagovat na globální změny technologií, na změny konkurence, na sociální změny ve společnosti atd. S postupující globalizací mu konkurentem může být kdokoliv kdekoliv na světě. Současná krize tuto kompetenci zdůrazňuje. V roce 1989 ČR přijala tržní systém hospodaření. Na kapitalistický systém přešla v době, kdy se však ve světě mění sama podstata kapitalismu. Hlavním zdrojem zisku začínají být informace a znalosti. Manažeři se proto musí učit řídit znalosti a aplikovat znalosti na znalosti. Prodat vyrobené zboží je složité a novou příležitostí je integrovat do podniku dodavatele i odběratele (viz obr. č. 2). Vznikají sítě, v nichž bývalí konkurenti spolupracují. Dokonce i velké podniky se snaží přeměnit na síť podnikatelů, aby přežily. Svět se stále více člení na bohatý sever a chudý jih. ČR se připojila k bohatšímu severu. Civilizace světa 5 hledají způsob, jak na této planetě společně žít. Probouzí se Asie, Afrika ještě spí. Bohatý sever, chudý jih A právě v této chvíli bychom se měli zamyslet nad tím, k čemu naše úsilí směřuje. Jak řídit podnik, aby sloužil zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům i společnosti. Jak řídit naši společnost, abychom našim dětem nezničili jejich životní prostředí. Mění se nejen podstata kapitalismu, ale i sociální prostředí. Zdá se, že se s rozvojem ICT budeme zčásti vracet k přímé demokracii. Manažeři potřebují překonat hranice svých podniků a plně se v rámci své komunity zapojit do společenského a politického života. Čím vyšší pozici ve firmě zastávají, tím více času by měli věnovat práci v externím podnikovém prostředí. Do řídících funkcí podniků se budou stále více vracet ti, kteří působili ve volených veřejných funkcích. Ředitel podniku ve své práci musí brát v úvahu skutečnost, že podnik není jen výrobní institucí, ale že je současně také sociální struktury, která realizuje životní cíle zákazníků, zaměstnanců, zisky majitelů, rozvoj technologií, systémů a podnikových znalostí. V současném podnikatelském prostředí rozeznáváme v ČR malé, střední a velké podniky. Do kategorie malých a středních podniků (MSP) řadíme podnikatelský subjekt, který má méně než 250 zaměstnanců (v přepočtu na plný pracovní úvazek) s vlastním ročním obratem do 50 milionů euro nebo konečnou roční rozvahu do 43 miliónů euro. Musí splňovat kritérium nezávislosti, tj., že není vlastněn z 25 % a více subjektem, který definici MSP nesplňuje; nebo je vlastněn více subjekty, jež toto kritérium nesplňují a společně mají více než 25 % hlasovacích práv. Tato hranice může být překročena v případě, že vlastníkem je z Podnik je sociální instituce MSP malé a střední podniky Definice MSP 5 Profesor Huntington ve své práci Střet civilizací [1] definuje šest civilizací (čínská, japonská, hinduistická, islámská, západní, latinskoamerická), které dnes spolu obývají tuto zemi. Západní civilizaci tvoří Evropa, Severní Amerika, Austrálie, Nový Zéland a další země osídlené Evropany. Samuel P. Huntington 21

20 Hlavní problémy podnikání v ČR více než 25 % instituce, která nekontroluje podnikání MSP (např. veřejná investiční společnost). Počet podnikatelů v krajích roste Společnost Ernst & Young již 22 roků organizuje soutěž o světového podnikatele. Výtězové soutěže: 2007: Guy Laliberté, zakladatel a výkonný ředitel Cirque du Solil (Kanada) 2006: Bill Lunch, prezident Imperiál Holdings (Jižní Afrika) 2005: Wayne Huizenga, prezident společnosti Huizenga Holdings, Inc. (USA) 2004: Tony Tan Caktiong, prezident společnosti Jollibee Foods Corporation (Filipíny) 2003: Narayana Murthy, zakladatel a prezident společnosti Infosys Technologies Limited (Indie) 2002: Stefan Vilsmeier, prezident a výkonný ředitel společnosti BrainLAB AG (Německo) ČR 14,4 14,5 15,4 16,4 16,2 15,3 15,5 Hlavní město Praha 19,4 19,4 21,6 21,5 21,2 20,4 20,9 Středočeský kraj 15,4 16,1 18,0 18,2 19,3 17,7 16,6 Jihočeský kraj 14,9 14,7 15,0 15,7 16,7 14,4 14,6 Plzeňský kraj 14,0 13,7 14,1 14,3 14,4 14,9 14,6 Karlovarský kraj 13,1 14,0 15,6 16,5 14,9 14,6 15,7 Ústecký kraj 12,1 12,0 13,0 14,2 13,3 13,0 13,2 Liberecký kraj 15,0 13,9 15,8 18,0 16,3 15,3 16,4 Královéhradecký kraj 14,3 14,8 15,2 17,8 16,7 15,2 16,2 Pardubický kraj 14,0 13,3 15,3 16,5 13,7 13,2 12,8 Vysočina 12,3 14,0 14,0 14,0 13,5 13,9 12,7 Jihomoravský kraj 14,8 14,6 14,2 16,7 16,5 15,1 15,8 Olomoucký kraj 11,5 13,2 11,6 13,8 13,8 13,5 14,0 Zlínský kraj 15,0 14,1 14,7 15,9 17,5 16,3 16,0 Moravskoslezský kraj 11,1 11,1 12,1 13,0 12,4 11,6 12,2 Tabulka č. 3: Počet podnikatelů (v % zaměstnaných pracovních sil) Zdroj: [94] Ekonom č ( ) uvedl nejúspěšnější MSP v žebříčku Štiky českého byznysu Žebříček Štiky českého byznysu připravuje tuzemská dcera společnosti Coface, jež působí celkem v osmapadesáti zemích světa. Jejím úkolem je zpracovávat informace, které slouží k hodnocení bonity podniků. Ročně tak jen v České republice Cofage analyzuje na pětadvacet tisíc společností. Vstupní údaje získává z veřejně dostupných zdrojů, jako je Sbírka listin, doplňuje a ověřuje je však tým analytiků. Pořadí firem určují dosažené standardní statistické ukazatele, jako je obrat či zisk, ale posuzují se i další aspekty, především vývoj hospodaření firem za poslední tři roky, jejich platební schopnost a morálka a regionální perspektiva. Pro vlastní umístění je rozhodující hodnota Indexu 1000 Coface, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií: růstu obratu, ROE (poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu), ROA (poměru hospodářského výsledku po zdanění k celkovým aktivům), běžné likvidity a míry zadluženosti. Za každé z těchto pěti kritérií lze získat až 200 bodů, maximum je 1000 bodů. 6 Pořadí 2007 Index 1000 Coface ,7 Firma Accord Praha, s.r.o. Kraj Počet zaměstnanců Obrat 2006 (v Kč) Zisk 2006 (v Kč) Praha ,8 Ivitas, a.s. Moravskoslezský , , ,8 Kareta, s.r.o. Elektro S Štěpánek, s.r.o. Scheu + Wirth Praha, Moravskoslezský Karlovarský Praha Obor činnosti Obchod, opravy, nemovitosti Nemovitosti, zpracovatels ký průmysl Stavebnictví, zpracovatels ký průmysl Obchod, opravy, stavebnictví, zprac. Prům. Stavebnictví, nemovitosti 6 Ekonom č ( ) uvedl žebříček Štiky českého byznysu

21 Hlavní problémy podnikání v ČR , , , , ,3 Pořadí 2007 Index 1000 Coface s.r.o. Aluhut, a.s. GRM Systéme, s.r.o. BIA Verder, s.r.o. Stamp Uni, s.r.o. Arboeko, s.r.o. Tabulka č. 4: Štiky českého byznysu 2007 Zdroj: [295] , , , , , , , , Firma Sandwik Chomutov Precision Tubes, s.r.o. Esab Vamberk, s.r.o. Metrans, a.s. Wienerber ger cihlářský průmysl, a.s. Goodyear Dunlop Aires Czech, s.r.o. TNT Express Worldwid e, s.r.o. Global Stres, a.s. Škoda Electric, a.s. Robe show lighting, s.r.o. D Plast- Eftec, a.s. Středočeský Olomoucký Praha Karlovarský Středočeský Kraj Počet zaměstnanců Obrat 2006 (v Kč) Zisk 2006 (v Kč) Ústecká Královéhradecký Praha Jihočeský Praha Praha Praha Plzeňský Zlínský Zlínský Tabulka č. 5: Nejziskovější firmy z TOP 100 ČR (2007) Zdroj: [295] zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy obchod, opravy, zpracovatels ký průmysl obchod, opravy, zpracovatels ký průmysl Zemědělství, obchod, opravy Obor činnosti zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy Doprava, spoje, zpracovatels ký průmysl zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy Obchod, opravy, atd. Doprava, spoje Obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy 23

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Business Breakfast českého nákupu Nákup a nákupní prostředí v České republice

Business Breakfast českého nákupu Nákup a nákupní prostředí v České republice Nákup a nákupní prostředí v České republice Výstupy ze setkání ředitelů a manažerů nákupu 23. dubna 2014 Setkání manažerů nákupu Dne 23.4. 2014 proběhlo první setkání ředitelů a manažerů nákupu pořádané

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Aktualizovaný program cvičení a témata semestrálních prací N_STFS Současné teorie finančních služeb (zima 2012) Skupina cfph

Aktualizovaný program cvičení a témata semestrálních prací N_STFS Současné teorie finančních služeb (zima 2012) Skupina cfph Aktualizovaný program cvičení a témata semestrálních prací N_STFS Současné teorie finančních služeb (zima 2012) Skupina cfph 1. cvičení 10. 10. 2012 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena Společně dokážeme více AIG ve světě AIG v ČR 90 + let na pojistném trhu 88M + klientů obrat 68 mld. dolarů 20 + let v České republice 1. zahraniční neživotní pojišťovna po roce 1989 působnost ve130 + zemích

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Kuchařka pro úspěšné finanční ředitele

Kuchařka pro úspěšné finanční ředitele Kuchařka pro úspěšné finanční ředitele Jaké jsou zásady správného finančního řízení podniku 20. ledna 2010, Praha SAS Fórum 2010 Praha Arthur D. Little GmbH organizační složka Danube Hause Karolinská 650/1

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

sazby vyšší, bylo by hůř). ČNB sáhla k netradičním nástrojům.

sazby vyšší, bylo by hůř). ČNB sáhla k netradičním nástrojům. Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2015 Téma 12 Současné problémy hospodářské teorie a politiky. Intervence ČNB, listopad 2013 Klesá hrubý domácí produkt, roste nezaměstnanost

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více