Podnikatelské prostředí v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské prostředí v ČR"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice Podnikatelské prostředí v ČR Alan Guinn, Oldřich Kratochvíl, Iveta Matušíková Kunovice, 2009

2 Autor: Prof. Alan Guinn, Ing. Oldřich Kratochvíl, Honorary professor, Dr.h.c., MBA Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., h.doc. Název: Podnikatelské prostředí v ČR Vydavatel: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice 2009 Jazyková redakce: Mgr. Františka Šedivá Recenzenti za redakční radu vydavatelství EPI, s.r.o.: Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. Prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc. ISBN

3

4 O autorech Professor Alan Guinn has served as CEO of two Corporations and Managing Director of two additional groups. Currently CEO of The Guinn Consultancy Group, Inc., Professor Guinn focuses on marketing, human resources, and new product implementations. He also serves as an advocate and trainer at the highest levels of Government. He s currently the Dean of Graduate Studies at Rushmore University, and a former Adjunct Faculty Member at National College, He has successfully developed curricula for study in educational projects in Africa, Europe, Asia and South America, and has recently collaborated on books and developed white papers on business trends, management and leadership, Homeland security, and worldwide growth issues. Prof. Alan Guinn He was recognized in 2001 as a Fortune 500 Business Development Guru. He is a Fellow in the International Centre for Consulting Excellence. He shares strategic business relationships and consults with International, Est., the international Legal, Auditing, and Accounting firm, based in Dubai, UAE; with Cost Segregation Analysts, LLC, based in California, USA; with ILT-Inc, a software development group based in New York; and with Web Ingenuity, a software development start up and originator of Your Online Organizer. As a quoted contributor to the E-Learning Guild s 834 Tips for Successful Online Instruction, and identified as an Obvious Expert in the 2004 guide How to Position Yourself as The Obvious Expert, He serves on both the Board of Visitors for the College of Arts and Sciences, and the Executive Alumni Committee at Tennessee Technological University. Visit his website at Ing. Oldřich Kratochvíl, Honorary professor, Dr.h.c., MBA se narodil v roce 1948 v ČR v krásném prostředí Moravského Slovácka. Absolvoval vysokou školu - obor Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě. Studium ukončil v roce 1971 na Vysoké škole dopravní v Žilině ve Slovenské republice. Po skončení studia vysoké školy pracoval nejprve jako asistent na této vysoké škole v Žilině, následovalo působení v telekomunikacích, odkud přešel do oblasti zavádění informačních technologií do zemědělství. Absolvoval pedagogické studium na UJEP Brno. V roce 1991 založil jednu z prvních soukromých středních odborných škol v ČR. V témže roce založil také první vyšší odbornou školu v ČR. V roce 1995 vedl akreditaci první soukromé vysoké školy pod irskou legislativou v ČR a v roce 1999 založil druhou soukromou vysokou školu v ČR pod českou legislativou. Ing. Oldřich Kratochvíl, H. prof., Dr.h.c., MBA Byl prvním předsedou Asociace soukromých středních škol v ČR a Asociace soukromých vysokých škol v ČR. V roce 1991 absolvoval stáž na univerzitách v Kanadě. Spolupracoval při zavádění soukromého vysokého školství v ČR s KL Transfer a PTH Eidhoven v Holandsku. Od roku 1997 spolupracuje s REA

5 Moskva a od roku 2006 s MOSAP Moskva a Vysokou školou v Podolsku v Rusku. Vysoká škola REA Moskva mu roku 2005 udělila čestnou vědeckou hodnost Doctor honoris causa, v roce 2007 byl jmenován Honorary Professor pro obor zahraniční obchod na MOSAP v Moskvě, kde je členem katedry zahraničního obchodu. Je členem vědeckých rad Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Vysoké školy ekonomiky a managementu v Bratislavě a Vysoké školy ve Sládkovičově. Od roku 1991 do roku 2006 zastával funkci ředitele střední školy. Od roku 1991 až doposud působí jako ředitel Vyšší odborné školy právní a od roku 1991 působí jako rektor soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. V pedagogické práci, výzkumu a publikaci se specializuje na management, strategický management, marketing, mezinárodní marketing, komunikaci, pedagogiku, didaktiku, vývoj technologií ve školství a přímé zahraniční investice. Byl členem pléna Rady vysokých škol v ČR a je členem České konference rektorů v ČR. Publikuje v ČR, SR, Rusku a prostřednictvím Rushmore University v USA. Je členem redakční rady APZ v Bratislavě časopisu Policejná teória a prax v SR. Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., h. doc. se narodila 16. dubna 1977 v Uherském Hradišti. Absolvovala gymnázium v Uherském Brodě a Filozofickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě ve studijním oboru anglický jazyk francouzský jazyk (učitelství pro střední školy). gr. Iveta atušíková,.d., h. doc. Po skončení vysoké školy v roce 2000 nastoupila na Soukromé gymnázium a střední odbornou školu, s.r.o. a Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích kde postupně působila ve funkcích vedoucí katedry cizích jazyků a statutární zástupkyně ředitele. Od roku 2006 působí jako ředitelka na Soukromém gymnáziu a střední odborné škole v Kunovicích a od roku 2004 jako prorektorka pro pedagogickou činnost na Evropském polytechnickém institutu, s.r.o. Od roku 2005 studuje na Rushmore university doktorandské studium v oboru Educational Leadership. V roce 2007 se stala hostující docentkou na vysoké škole ve Sládkovičově. Ve své pedagogické práci se specializuje zejména na jazyk anglický, jazyk francouzský, management, marketing a leadership.

6 Poděkování Autoři děkují svým spolupracovníkům, kteří jim pomáhali studijní text zpracovat. Děkují Ing. Ivě Matušíkové, DiS., B.B.S. vedoucí útvaru strategického řízení soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za pomoc při technickém zpracování materiálu. Paní Ing. Andrei Šimonové, DiS. vedoucí tiskového oddělení za grafické zpracování studijního textu. Děkují paní Mgr. Františce Šedivé za provedenou korekci a recenzentům za připomínky, které přispěly ke kvalitě textu. Ing. Iva Matušíková, DiS., B.B.S. Autoři by byli rádi, kdyby participace mladých kolegů při realizaci tohoto textu byla pro ně přínosem. Přejí jim, aby získané zkušenosti brzy realizovali ve své vlastní vědecké a publikační činnosti. Ing. Andrea Šimonová, DiS.

7

8 Obsah O AUTORECH... 4 PODĚKOVÁNÍ... 6 ÚVOD MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY ZÁKLADNÍ ELEMENTY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČR PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČR EKONOMICKÁ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR Ekonomická složka podnikatelského prostředí podniková sféra Ekonomická složka podnikatelského prostředí zemědělství Ekonomická složka podnikatelského prostředí cestovní ruch POLITICKÁ A LEGISLATIVNÍ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ TECHNOLOGICKÁ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ETICKÁ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY PODNIKÁNÍ V ČR KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY LITERATURA SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM ZÁKLADNÍCH POUŽITÝCH ZKRATEK

9

10

11 Úvod Úvod Monografie Podnikatelské prostředí ČR je výstupem výzkumného projektu vnitřního grantového systému Výzkum podnikatelského prostředí vybraných zemí, který je realizovaný na soukromé vysoké škole Evropský polytechnický institut s.r.o. pod vedením O. Kratochvíla a I. Matušíkové od roku V roce 2007 vstoupili do výzkumného týmu děkan Rushmore univerzity, pan prof. A. Guinn a v roce 2008 se řešitelský tým rozrostl o další zahraniční akademické pracovníky, vedoucího ústavu světové ekonomiky akademika prof. R. I. Khasbulatova, rektora REA v Moskvě pana Dr. I. V. Gišina a děkan fakulty zahraničního obchodu REA v Moskvě pana prof. Genadije Smirnova s cílem rozšířit tuto monografii o další země na východ od ČR. Výzkum této problematiky byl zahájen na soukromé vysoké škole EPI, s.r.o. v roce 2003 proto, že akademická obec, spolupracující instituce podnikatelské i veřejné správy a později i politici na komunální úrovni potřebovali stručnou, ale výstižnou charakteristiku podnikatelského prostředí pro svoji oblast činnosti. Zvláště podnikatelé a manažeři malých a středních podniků při svých analýzách musí pečlivě sledovat všechny oblasti podnikatelského prostředí, ale především musí být schopni predigovat z vývojových řad a nově nastupujících ekonomických a společenských faktorů (které ovlivňují dnešní hospodářství a určují jeho zítřejší podobu) budoucnost oblastí, v nichž působí. S rychle nastupující globalizací vstupují také podnikatelé a manažeři malých a středních podniků do podnikatelských prostředí jiných zemí, často vzdálených tisíce kilometrů a s významně odlišným kulturním společenským prostředím. Proto další výzkum, výzkumný tým soustřeďuje na obdobný výzkum podnikatelských prostředí dalších zemí. Odborná veřejnost má již dnes k dispozici vynikající výsledky práce týmu paní profesorky Kadeřávkové [16], na jejíž práci se často odvoláváme. V práci se snažíme umožnit čtenáři vlastní komparaci skutečného vývoje podnikatelského prostředí ČR zachyceného uváděnými statistickými údaji, výzkumy mnoha společností, reálnými událostmi v ekonomice a společnosti v ČR se strategickými cíly, které si pro tuto oblast vytkla vláda ČR. Dalším cílem týmu bylo zviditelnit skutečné propojení hospodářského vývoje v EU a globálního podnikatelského prostředí s hospodářským, ekonomickým a sociálním vývojem v ČR v roce Nejvýznamnější makroekonomická data uvádíme v časových řadách jak v tabulkách, pro názornost tak i v grafech. Některá makroekonomická data se drobně odlišují podle autory použité metodiky. Uvádíme je tak jak byly zveřejněny i se zdroji. Monografie vychází v prosinci roku To je období, kdy po náznacích globální krize, které přicházely na konci roku 2007 a v prvních měsících roku 2008 tato krize prostřednictvím krize finančních systémů zemí světa a následně podnikatelské sféry nastupuje v plné síle. NAFTA, ASEAN, EU a země G8 se pokouší čelit krizi společně koordinovaným úsilím. O výsledcích tohoto úsilí rozhodne rok Součástí monografie je 175 tabulek, jejichž seznam čtenář pro snadnější orientaci nalezne v oddíle Seznam tabulek a 281 grafů, jejichž seznam čtenář pro snadnější orientaci nalezne v oddíle Seznam grafů. Monografie je k dispozici nejen v knižní podobě, ale zájemce ji může získat také v elektronické podobě. Dr. I. V. Grišin Rektor REA Moskva Prof. R. I. Khasbulatov Vedoucí ústavu světové ekonomiky Prof. G. Smirnov Děkan fakulty ZAO REA Moskva 13

12 Úvod 14

13 Hlavní problémy podnikání v ČR 1 Malé a střední podniky základní elementy podnikatelského prostředí ČR Podnik vznikl v 19. století jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Podnik můžeme chápat také jako společenství lidí, kteří jsou spojeni za účelem zabezpečování různých činností ve prospěch podniku. Podnik vstupuje na trh a tam zabezpečuje pro jiné různé produkty (zboží nebo služby) především za účelem dosažení zisku 1. Od manufaktury se podnik lišil svou úzkou vnitropodnikovou specializací pracovníků. Se vznikem podniku bylo možno k práci využívat méně kvalifikovanou, a tedy i levnější pracovní sílu. Se vznikem podniků se výroba rychle zvyšovala a lidské zdroje byly lépe využity. Zdrojem zisku podniku v ČR byl v 19. století a na počátku 20. století kapitál, lidské zdroje a půda. Šlo o industriální pojetí společnosti i podniku. V počátcích historie podniku vedl podnik majitel, později si k této práci najal specialisty. Většinou šlo o odborníka v příslušné profesi. F.W.Taylor Tomu odpovídala také struktura podniku v této době: Vedení Majitel Henry Fayol Dodavatelé Výroba Zákazníci Stura podniku v počátcích jeho vzniku Obr. č. 1: Struktura podniku v počátcích jeho vzniku Cílem managementu podniku v počátcích této industriální doby bylo vyrobit co nejlevněji a s co největším ziskem. Tehdejší podnikatelské prostředí podporovalo výrobu. Čeští podnikatelé, stejně jako teoretici řízení v té době (např. Taylor, Veber, Fayol) hledali prosperitu podniku uvnitř podnikových procesů. V dalším svém vývoji podniky mohutní. Postupně se člení na malé, střední a velké podniky. Přístupy k řízení malých a středních podniků a velkých, nadnárodních korporací získávají svá specifika. Velké podniky ve snaze získat co největší kapitál jej získávají prostřednictvím akcionářů. Nakonec se zcela odděluje vedení podniku od vlastníků. Ve firmě vznikají tři skupiny lidí se specifickými cíli: akcionáři (vlastníci) management zaměstnanci Prostředí, v němž podniky dnes v ČR existují, je významně ovlivněno vlivem globalizace a globální ekonomické krize. Tyto jevy se staly významným faktorem ve vývoji podniků. Max Weber Tři nejvýznamnější sociální skupiny, které ovlivňují chod podniku Giddensova definice globalizace

14 Hlavní problémy podnikání v ČR Globalizační vlny Alvin Tofler Tři významné vědecké revoluce v novodobých dějinách: 1455 vynález knihtisku Johann Gutenbergen 1950 plošný rozvoj rádia a televize 90. léta 20. století rozvoj internetu Milton Friedman Anthony Giddens definuje globalizaci následovně: Globalizace představuje zintenzivnění celosvětových sociálních vztahů, které spojuje vzdálené lokality takovým způsobem, že místní události jsou konfrontovány s událostmi dějícími se mnoho mil daleko a naopak. První vlna globalizace vzniká v období objevných cest v 16. století. Druhá vlna globalizace probíhá v době expanze industriálního kapitálu od poloviny 19. století do jeho devadesátých let. V roce 1980 vydává Alvin Tofler 2 práci The Third Wave, v níž poprvé změny v podnikatelském prostředí nazývá třetí vlnou, která je obdobím vzestupu nadnárodního kapitálu od konce druhé světové války. Za čtvrtou vlnu globalizace je možné považovat poslední léta 20. století a první léta 21. století. Ve čtvrté vlně globalizace se rychle rozvíjí technologie i techniky řízení. Současná globální ekonomická krize urychlí vývoj výrobních technologií i technik řízení. Je taktéž nezbytné, aby státy, ale i světová ekonomická triáda (NAFTA, EU, ASEAN) spolu úzce spolupracovaly v zájmu nejen vyřešení krize, ale také v zájmu vybudování takových mantinelů pro finanční i hospodářský globální systém, aby se v budoucnu zajistil rozvoj světové ekonomiky. Největšími změnami tedy dnes prochází vývoj okolního prostředí podniku. Nákupy technologií na leasing významně sjednocují technologickou úroveň podniků v globálním prostředí. Výroba neustále roste a moderní svět se setkává s problémem nadvýroby a potřeby určité globální regulace vývoje hospodářství světa. Od 90. let vzniká vysoká nadvýroba v ČR. Problém již není jen výrobek levně vyrobit. Mění se také postavení podniku ve společnosti. Z instituce, jejímž cílem byl především zisk pro vlastníky podniku, se stává instituce, která má širší odpovědnost, než jen ke svým vlastníkům. I v ČR je dnes již neudržitelný přístup amerického ekonoma Miltona Friedmana, podle něhož je maximalizace zisku hlavním nebo dokonce jediným cílem podniku [2]. Podnik musí plnit očekávání mnoha dalších subjektů, které nazýváme stakeholdeři (ti, kteří mají zájem na činnosti firmy). Primárně sem patří především: zaměstnanci vlastníci (akcionáři) zákazníci dodavatelé konkurence malo/velkoobchod věřitelé Mezi sekundární stakeholdery patří: místní společenství 2 Toffler je americký sociolog a futurolog. Narodil se Poukázal na ekologické důsledky rozvoje techniky v moderní společnosti. Prosazuje radikální reformy demokratického systému. Původně byl novinář, korespondent ve Washingtonu a později spoluvydavatel časopisu Fortune, přednášel externě na Cornellově univerzitě a New School For Social Research, z oblasti pedagogiky a sociologie. Je laureátem četných amerických i zahraničních cen a čestným doktorem několika univerzit. Jeho stěžejním dílem byl Šok z budoucnosti /Future shock/, 1970, Předzvěsti a naděje /Previews and Promises/. 16

15 Hlavní problémy podnikání v ČR veřejní aktivisté média obchodní asociace zahraniční vlády stát veřejnost atd. Ke konci 20. století se střední podniky s bouřlivým rozvojem informačních technologií a kapitálu který využívají, postupně transformují do nové organizace viz. obr. č. 2: Informační systém Outsourcing Marketing Sítě dodavatelů Nákup Výroba PR MIS Výzkum Zákazníci Obchod Odbyt Personalistika EKO - ÚČTO Právo Logistika top Nečinnost Správní rada Informační systém Akcionáři Obr. č. 2: Pojetí struktury podniku ve 20. století Pivovar Krajina Podíl na trhu v % Anheuser- USA 21,3 Busch InBev SABMiller Velká 13,1 Británie Heineken Holandsko 9,3 Carlsberg Dánsko 6,8 Molson Kanada/USA 3,3 Coors Modelo Mexiko 2,9 Tsingtao Čína 2,9 Beijing Yanjing Čína 2,3 Tabulka č. 1: Největší pivovary na světě (2008) Zdroj: [289] Obor Region ČR EU Globální prostředí Velké podniky stále více fůzují, aby si vytvořily výhodné konkurenční podmínky. Například v červenci 2008 proběhla příprava na fúzi InBevy (belgická pivovarská firma) a Anheuser-Busch na jednu z největších fúzí nápojářského a potravinářského průmyslu. Hodnota, která vznikne fúzí činí 52 miliard dolarů. Vzniká největší pivovar na světě, který získal více než 20 % kontroly světového trhu piva. V listopadu 2008 byla tato fúze schválena akcionáři obou společností. Ve Francii v roce 2008 rozhodli akcionáři o spojení společenství Suez a 17

16 Hlavní problémy podnikání v ČR Gaz de France. Nový gigant GDF Suez je svojí hodnotou 100 milionů eur druhým největším energetickým koncernem v Evropě (největší energetickým podnikem je Electricité de France EdF). Jeho obrat bude činit 74 miliard eur. Co tím GDF Suez získá? a) stane se významným hráčem na globálním trhu energie b) celkový instalovaný výkon jejích elektráren stoupne z nynějších zhruba 65 tisíc megawatt na 100 tisíc megawatt v roce 2013 c) zvýší si své ambice v oblasti budování jaderných elektráren d) akcionáři mohou počítat s růstem ceny akcií i dividend. Tabulka č. 2 uvádí největší společnosti světa podle obratu. Z 15 je jich 7 z USA, což svědčí o roli USA ve světové ekonomice a následně i odpovědnosti USA za řešení současné globální ekonomické krize. Umístění 2007 Umístění Wal-Mart Společnost Země odvětví Obrat (v mil. eur.) USA Maloobchod Stres Exxon Mobil USA energetika Royal Dutch Nizozemsko/Británie Energetika Shell BP Británie Energetika Toyota Japonsko Výrobce Motor automobilů Chevron USA Výrobce automobilů Total Francie Energetika General USA Výrobce Motors automobilů Ford USA Výrobce automobilů Donovo USA Energetika Philips General USA Průmysl, Electric finance China Čína Energetika Petroleum Volkswagen Německo Výrobce automobilů Daimler Německo Výrobce automobilů Eni Itálie energetika Tabulka č. 2: Největší společnosti světa podle obratu (2008) Zdroj: [209] Obří fůze v ČR Také v ČR probíhají fúze podniků. Antimonopolní úřad řešil za poslední tři roky (2008) více než 150 akvizicí a žádnou z nich nezakázal. Například Agrofert získal fúzi Kostelecké uzeniny, Agrotec, Agri CS, OSEVA a požádal o další fúzi s První žateckou. Agrofert tak získává významné postavení v ČR na potravinářském trhu. Obří giganti často vytvoří společné podniky. Například ČEZ a maďarské petrochemické skupiny MOL, založili firmu CM European Power International, 18

17 Hlavní problémy podnikání v ČR která má v zemích střední a jihovýchodní Evropy budovat paroplynové elektrárny. První za 1,4 miliardy eur, vzniknou na Slovensku a v Maďarsku. Oběma zemím se již dnes elektřiny nedostává, a to se jim díky ekonomickému růstu stále zvyšuje spotřeba, a tedy i potřeba stavět nové elektrárny. Společný podnik je součástí širší dohody obou společností z prosince roku 2007, na jejímž základě ČEZ letos za 11 miliard koupila sedm procent akcií MOL. Ten zase koupil dceřinu firmu ČEZ I&C Energo. Fúzující podniky získávají nové trhy, větší kapitál a výrazně lepší konkurenční postavení v globalizujícím trhu. Novým fenoménem vývoje podniku se stávají tzv. páteřní virtuální podniky, které s malým počtem pracovníků dosahují ohromné výkony prostřednictvím jiných firem. V době globalizace jim patří budoucnost. Právě tyto velké podniky jsou významným odběratelem produkce malých a středních podniků. Firmy bohatnou. Poradenská společnost Ernst & Young (E & Y) uvádí tržní hodnoty nejdražších firem světa k : Petrochina Čína petrochemie Exxon Mobil USA petrochemie General Electric USA petrochemie China Mobile Čína telekomunikace ICBC Čína bankovnictví Microsoft USA informační technologie Gazprom Rusko petrochemie Royal Dutch Shell Nizozemí petrochemie AT&T USA telekomunikace Sinopec Čína petrochemie Graf č. 1: Nejdražší firmy světa (hodnota v miliardách dolarů) (2007) Zdroj: [291] Páteřní virtuální podnik Největší firmy EU podle obratu: 1. Největší obrat měl v roce 2007 Nizozemský Royal Dutch Shell - ropa a zemní plyn (257,9 miliard EUR, zaměstnanců) 2. Na druhém místě se v roce 2007 svým obratem umístil Britský BP - ropa a zemní plyn (obrat 192,8 miliard EUR, zaměstnanců) 3. Třetí místo za rok 2007 patří svým obratem Francouzské firmě TOTAL ropa a zemní plyn s obratem 136,8 miliard EUR a počtem zaměstnanců Na čtvrtém místě se za rok 2007 umístila německá firma Volkswagen - automobily s ročním obratem 108,9 miliard EUR a počtem zaměstnanců Páté místo patří německé firmě Daimler automobily s ročním obratem 99,4 miliard EUR s počtem zaměstnanců

18 75,8 58,8 52,6 34,7 18,4 18, ,1 12,4 11,9 11,4 8,3 8,2 7,9 7,9 Hlavní problémy podnikání v ČR V ČR je nejdražší firma ČEZ 3, a.s., který s cenou asi 30 miliard eur je nejdražší firmou ve střední Evropě: 720,7 333,1 163,3 138,5119,3 ČEZ Erste Telefonica O2 Komerční banka Česká spořitelna ArcelorMittal CETV Unipetrol Zentiva Orco Graf. č. 2: Nejdražší společnosti, s jejichž akciemi se v tuzemsku obchoduje (k ) Zdroj: [292] Třinecké železárny Pražská enrgetika Philip Morris Hypoteční banka Avia Metrostav Vitkovice JM Plynárenská SM Plynárenská VGP ArcellorMittal 111,5 Tatra 79,1 Podnikatelské prostředí je určujícím faktorem vývoje podniku Unipetrol CETV ČEZ Třinecké železárny Komerční banka Pražská energetika Paramo 44,1 44,1 41,9 41,4 41,1 38,5 35,6 Česká spořitelna 20,5 Graf. č. 3: Které akcie v Česku v roce 2007 vynesly nejvíce (v %, k ) Zdroj: [292] Hybnou silou podniku jsou řídící pracovníci. Řídící pracovník (manažer 4 ) samozřejmě potřebuje umět řídit procesy uvnitř podniku, ale musí být také stéle 3 Leden Manažer je zaměstnanec nebo smluvně najatý pracovník výrobního nebo obchodního podniku, který je samostatně zodpovědný za řízení společnosti, její pobočky nebo oddělení. Jeho odměna je většinou svázána s úspěchy i neúspěchy svěřené společnosti nebo oddělení. 20

19 Hlavní problémy podnikání v ČR více schopen hledat příležitosti v okolním prostředí svého podniku. Okolní prostředí začíná mít na prosperitu podniku rozhodující vliv. Podnik potřebuje bleskově reagovat na globální změny technologií, na změny konkurence, na sociální změny ve společnosti atd. S postupující globalizací mu konkurentem může být kdokoliv kdekoliv na světě. Současná krize tuto kompetenci zdůrazňuje. V roce 1989 ČR přijala tržní systém hospodaření. Na kapitalistický systém přešla v době, kdy se však ve světě mění sama podstata kapitalismu. Hlavním zdrojem zisku začínají být informace a znalosti. Manažeři se proto musí učit řídit znalosti a aplikovat znalosti na znalosti. Prodat vyrobené zboží je složité a novou příležitostí je integrovat do podniku dodavatele i odběratele (viz obr. č. 2). Vznikají sítě, v nichž bývalí konkurenti spolupracují. Dokonce i velké podniky se snaží přeměnit na síť podnikatelů, aby přežily. Svět se stále více člení na bohatý sever a chudý jih. ČR se připojila k bohatšímu severu. Civilizace světa 5 hledají způsob, jak na této planetě společně žít. Probouzí se Asie, Afrika ještě spí. Bohatý sever, chudý jih A právě v této chvíli bychom se měli zamyslet nad tím, k čemu naše úsilí směřuje. Jak řídit podnik, aby sloužil zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům i společnosti. Jak řídit naši společnost, abychom našim dětem nezničili jejich životní prostředí. Mění se nejen podstata kapitalismu, ale i sociální prostředí. Zdá se, že se s rozvojem ICT budeme zčásti vracet k přímé demokracii. Manažeři potřebují překonat hranice svých podniků a plně se v rámci své komunity zapojit do společenského a politického života. Čím vyšší pozici ve firmě zastávají, tím více času by měli věnovat práci v externím podnikovém prostředí. Do řídících funkcí podniků se budou stále více vracet ti, kteří působili ve volených veřejných funkcích. Ředitel podniku ve své práci musí brát v úvahu skutečnost, že podnik není jen výrobní institucí, ale že je současně také sociální struktury, která realizuje životní cíle zákazníků, zaměstnanců, zisky majitelů, rozvoj technologií, systémů a podnikových znalostí. V současném podnikatelském prostředí rozeznáváme v ČR malé, střední a velké podniky. Do kategorie malých a středních podniků (MSP) řadíme podnikatelský subjekt, který má méně než 250 zaměstnanců (v přepočtu na plný pracovní úvazek) s vlastním ročním obratem do 50 milionů euro nebo konečnou roční rozvahu do 43 miliónů euro. Musí splňovat kritérium nezávislosti, tj., že není vlastněn z 25 % a více subjektem, který definici MSP nesplňuje; nebo je vlastněn více subjekty, jež toto kritérium nesplňují a společně mají více než 25 % hlasovacích práv. Tato hranice může být překročena v případě, že vlastníkem je z Podnik je sociální instituce MSP malé a střední podniky Definice MSP 5 Profesor Huntington ve své práci Střet civilizací [1] definuje šest civilizací (čínská, japonská, hinduistická, islámská, západní, latinskoamerická), které dnes spolu obývají tuto zemi. Západní civilizaci tvoří Evropa, Severní Amerika, Austrálie, Nový Zéland a další země osídlené Evropany. Samuel P. Huntington 21

20 Hlavní problémy podnikání v ČR více než 25 % instituce, která nekontroluje podnikání MSP (např. veřejná investiční společnost). Počet podnikatelů v krajích roste Společnost Ernst & Young již 22 roků organizuje soutěž o světového podnikatele. Výtězové soutěže: 2007: Guy Laliberté, zakladatel a výkonný ředitel Cirque du Solil (Kanada) 2006: Bill Lunch, prezident Imperiál Holdings (Jižní Afrika) 2005: Wayne Huizenga, prezident společnosti Huizenga Holdings, Inc. (USA) 2004: Tony Tan Caktiong, prezident společnosti Jollibee Foods Corporation (Filipíny) 2003: Narayana Murthy, zakladatel a prezident společnosti Infosys Technologies Limited (Indie) 2002: Stefan Vilsmeier, prezident a výkonný ředitel společnosti BrainLAB AG (Německo) ČR 14,4 14,5 15,4 16,4 16,2 15,3 15,5 Hlavní město Praha 19,4 19,4 21,6 21,5 21,2 20,4 20,9 Středočeský kraj 15,4 16,1 18,0 18,2 19,3 17,7 16,6 Jihočeský kraj 14,9 14,7 15,0 15,7 16,7 14,4 14,6 Plzeňský kraj 14,0 13,7 14,1 14,3 14,4 14,9 14,6 Karlovarský kraj 13,1 14,0 15,6 16,5 14,9 14,6 15,7 Ústecký kraj 12,1 12,0 13,0 14,2 13,3 13,0 13,2 Liberecký kraj 15,0 13,9 15,8 18,0 16,3 15,3 16,4 Královéhradecký kraj 14,3 14,8 15,2 17,8 16,7 15,2 16,2 Pardubický kraj 14,0 13,3 15,3 16,5 13,7 13,2 12,8 Vysočina 12,3 14,0 14,0 14,0 13,5 13,9 12,7 Jihomoravský kraj 14,8 14,6 14,2 16,7 16,5 15,1 15,8 Olomoucký kraj 11,5 13,2 11,6 13,8 13,8 13,5 14,0 Zlínský kraj 15,0 14,1 14,7 15,9 17,5 16,3 16,0 Moravskoslezský kraj 11,1 11,1 12,1 13,0 12,4 11,6 12,2 Tabulka č. 3: Počet podnikatelů (v % zaměstnaných pracovních sil) Zdroj: [94] Ekonom č ( ) uvedl nejúspěšnější MSP v žebříčku Štiky českého byznysu Žebříček Štiky českého byznysu připravuje tuzemská dcera společnosti Coface, jež působí celkem v osmapadesáti zemích světa. Jejím úkolem je zpracovávat informace, které slouží k hodnocení bonity podniků. Ročně tak jen v České republice Cofage analyzuje na pětadvacet tisíc společností. Vstupní údaje získává z veřejně dostupných zdrojů, jako je Sbírka listin, doplňuje a ověřuje je však tým analytiků. Pořadí firem určují dosažené standardní statistické ukazatele, jako je obrat či zisk, ale posuzují se i další aspekty, především vývoj hospodaření firem za poslední tři roky, jejich platební schopnost a morálka a regionální perspektiva. Pro vlastní umístění je rozhodující hodnota Indexu 1000 Coface, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií: růstu obratu, ROE (poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu), ROA (poměru hospodářského výsledku po zdanění k celkovým aktivům), běžné likvidity a míry zadluženosti. Za každé z těchto pěti kritérií lze získat až 200 bodů, maximum je 1000 bodů. 6 Pořadí 2007 Index 1000 Coface ,7 Firma Accord Praha, s.r.o. Kraj Počet zaměstnanců Obrat 2006 (v Kč) Zisk 2006 (v Kč) Praha ,8 Ivitas, a.s. Moravskoslezský , , ,8 Kareta, s.r.o. Elektro S Štěpánek, s.r.o. Scheu + Wirth Praha, Moravskoslezský Karlovarský Praha Obor činnosti Obchod, opravy, nemovitosti Nemovitosti, zpracovatels ký průmysl Stavebnictví, zpracovatels ký průmysl Obchod, opravy, stavebnictví, zprac. Prům. Stavebnictví, nemovitosti 6 Ekonom č ( ) uvedl žebříček Štiky českého byznysu

21 Hlavní problémy podnikání v ČR , , , , ,3 Pořadí 2007 Index 1000 Coface s.r.o. Aluhut, a.s. GRM Systéme, s.r.o. BIA Verder, s.r.o. Stamp Uni, s.r.o. Arboeko, s.r.o. Tabulka č. 4: Štiky českého byznysu 2007 Zdroj: [295] , , , , , , , , Firma Sandwik Chomutov Precision Tubes, s.r.o. Esab Vamberk, s.r.o. Metrans, a.s. Wienerber ger cihlářský průmysl, a.s. Goodyear Dunlop Aires Czech, s.r.o. TNT Express Worldwid e, s.r.o. Global Stres, a.s. Škoda Electric, a.s. Robe show lighting, s.r.o. D Plast- Eftec, a.s. Středočeský Olomoucký Praha Karlovarský Středočeský Kraj Počet zaměstnanců Obrat 2006 (v Kč) Zisk 2006 (v Kč) Ústecká Královéhradecký Praha Jihočeský Praha Praha Praha Plzeňský Zlínský Zlínský Tabulka č. 5: Nejziskovější firmy z TOP 100 ČR (2007) Zdroj: [295] zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy obchod, opravy, zpracovatels ký průmysl obchod, opravy, zpracovatels ký průmysl Zemědělství, obchod, opravy Obor činnosti zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy Doprava, spoje, zpracovatels ký průmysl zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy Obchod, opravy, atd. Doprava, spoje Obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy 23

Bc. Šárka Chadtová. Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů

Bc. Šárka Chadtová. Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví Magisterské prezenční studium Bc. Šárka Chadtová Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu

Více

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

BURZA. jeden ze symbolů transformace. Konference o předsednictví v Evropské unii. Unikátní průzkum Aktuální stav správy a řízení společností

BURZA. jeden ze symbolů transformace. Konference o předsednictví v Evropské unii. Unikátní průzkum Aktuální stav správy a řízení společností CL_number 22.qxd:Sestava 1 13.11.2009 19:19 Stránka 1 ČASOPIS PRO AKCIONÁŘE A ČLENY SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ L I S T O P A D 2 0 0 9 BURZA jeden ze symbolů transformace rozhovor s Ing. Petrem Koblicem, generálním

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Anastasiia Bondarenko Vliv globalizace na řízení hotelu Bakalářská práce 2014 Vliv globalizace na řízení hotelu Bakalářská práce Anastasiia Bondarenko Vysoká

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trendy malých a středních podniků v ČR, USA a Německu Barbora Kuhnová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ V RÁMCI GLOBALIZOVANÉHO TRHU PRO MSP (zaměření na mezinárodní marketing a zahraniční obchod)

Více

Jaro 2011 SYMBOL ÚSPĚCHU. Zdeněk Mahler. Nejcennějším kapitálem musí být myšlenka. Obdivované české fi rmy PAVEL HURDA. Konkurence je pro nás výzvou

Jaro 2011 SYMBOL ÚSPĚCHU. Zdeněk Mahler. Nejcennějším kapitálem musí být myšlenka. Obdivované české fi rmy PAVEL HURDA. Konkurence je pro nás výzvou Jaro 2011 SYMBOL ÚSPĚCHU Zdeněk Mahler Nejcennějším kapitálem musí být myšlenka Obdivované české fi rmy PAVEL HURDA Konkurence je pro nás výzvou Světová premiéra První parfém od Bruce Willis e SMART GUYS

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Podpora malých a středních podniků v EU a ČR

Podpora malých a středních podniků v EU a ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Podpora malých a středních podniků v EU a ČR Bakalářská práce Autor: Vlastimil Šesták Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ

VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ (Bakalářská práce) Autor:

Více

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM. Deset let Exportní ceny DHL, str. 12. Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str.

3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM. Deset let Exportní ceny DHL, str. 12. Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str. 3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str. 6 7 Deset let Exportní ceny DHL, str. 12 VYUŽIJTE ZKUŠENOSTÍ A SLUŽEB VÍCE NEŽ 30 ZAHRANIČNÍCH

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ MANAŽER ROKU 2014 tvím prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Jsou naším národním pokladem a tak bychom se k nim měli chovat. (je to text z loňska, zalomte

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize Analysis of the manufacturing company during the economic crisis Nikol

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Analýza podmínek podnikání ve městě. Tereza Battová

Analýza podmínek podnikání ve městě. Tereza Battová Analýza podmínek podnikání ve městě Tereza Battová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu podmínek podnikání ve městě a vliv podnikání na jeho rozvoj. V teoretické části

Více