Podnikatelské prostředí v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské prostředí v ČR"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice Podnikatelské prostředí v ČR Alan Guinn, Oldřich Kratochvíl, Iveta Matušíková Kunovice, 2009

2 Autor: Prof. Alan Guinn, Ing. Oldřich Kratochvíl, Honorary professor, Dr.h.c., MBA Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., h.doc. Název: Podnikatelské prostředí v ČR Vydavatel: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice 2009 Jazyková redakce: Mgr. Františka Šedivá Recenzenti za redakční radu vydavatelství EPI, s.r.o.: Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. Prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc. ISBN

3

4 O autorech Professor Alan Guinn has served as CEO of two Corporations and Managing Director of two additional groups. Currently CEO of The Guinn Consultancy Group, Inc., Professor Guinn focuses on marketing, human resources, and new product implementations. He also serves as an advocate and trainer at the highest levels of Government. He s currently the Dean of Graduate Studies at Rushmore University, and a former Adjunct Faculty Member at National College, He has successfully developed curricula for study in educational projects in Africa, Europe, Asia and South America, and has recently collaborated on books and developed white papers on business trends, management and leadership, Homeland security, and worldwide growth issues. Prof. Alan Guinn He was recognized in 2001 as a Fortune 500 Business Development Guru. He is a Fellow in the International Centre for Consulting Excellence. He shares strategic business relationships and consults with International, Est., the international Legal, Auditing, and Accounting firm, based in Dubai, UAE; with Cost Segregation Analysts, LLC, based in California, USA; with ILT-Inc, a software development group based in New York; and with Web Ingenuity, a software development start up and originator of Your Online Organizer. As a quoted contributor to the E-Learning Guild s 834 Tips for Successful Online Instruction, and identified as an Obvious Expert in the 2004 guide How to Position Yourself as The Obvious Expert, He serves on both the Board of Visitors for the College of Arts and Sciences, and the Executive Alumni Committee at Tennessee Technological University. Visit his website at Ing. Oldřich Kratochvíl, Honorary professor, Dr.h.c., MBA se narodil v roce 1948 v ČR v krásném prostředí Moravského Slovácka. Absolvoval vysokou školu - obor Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě. Studium ukončil v roce 1971 na Vysoké škole dopravní v Žilině ve Slovenské republice. Po skončení studia vysoké školy pracoval nejprve jako asistent na této vysoké škole v Žilině, následovalo působení v telekomunikacích, odkud přešel do oblasti zavádění informačních technologií do zemědělství. Absolvoval pedagogické studium na UJEP Brno. V roce 1991 založil jednu z prvních soukromých středních odborných škol v ČR. V témže roce založil také první vyšší odbornou školu v ČR. V roce 1995 vedl akreditaci první soukromé vysoké školy pod irskou legislativou v ČR a v roce 1999 založil druhou soukromou vysokou školu v ČR pod českou legislativou. Ing. Oldřich Kratochvíl, H. prof., Dr.h.c., MBA Byl prvním předsedou Asociace soukromých středních škol v ČR a Asociace soukromých vysokých škol v ČR. V roce 1991 absolvoval stáž na univerzitách v Kanadě. Spolupracoval při zavádění soukromého vysokého školství v ČR s KL Transfer a PTH Eidhoven v Holandsku. Od roku 1997 spolupracuje s REA

5 Moskva a od roku 2006 s MOSAP Moskva a Vysokou školou v Podolsku v Rusku. Vysoká škola REA Moskva mu roku 2005 udělila čestnou vědeckou hodnost Doctor honoris causa, v roce 2007 byl jmenován Honorary Professor pro obor zahraniční obchod na MOSAP v Moskvě, kde je členem katedry zahraničního obchodu. Je členem vědeckých rad Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Vysoké školy ekonomiky a managementu v Bratislavě a Vysoké školy ve Sládkovičově. Od roku 1991 do roku 2006 zastával funkci ředitele střední školy. Od roku 1991 až doposud působí jako ředitel Vyšší odborné školy právní a od roku 1991 působí jako rektor soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. V pedagogické práci, výzkumu a publikaci se specializuje na management, strategický management, marketing, mezinárodní marketing, komunikaci, pedagogiku, didaktiku, vývoj technologií ve školství a přímé zahraniční investice. Byl členem pléna Rady vysokých škol v ČR a je členem České konference rektorů v ČR. Publikuje v ČR, SR, Rusku a prostřednictvím Rushmore University v USA. Je členem redakční rady APZ v Bratislavě časopisu Policejná teória a prax v SR. Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., h. doc. se narodila 16. dubna 1977 v Uherském Hradišti. Absolvovala gymnázium v Uherském Brodě a Filozofickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě ve studijním oboru anglický jazyk francouzský jazyk (učitelství pro střední školy). gr. Iveta atušíková,.d., h. doc. Po skončení vysoké školy v roce 2000 nastoupila na Soukromé gymnázium a střední odbornou školu, s.r.o. a Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích kde postupně působila ve funkcích vedoucí katedry cizích jazyků a statutární zástupkyně ředitele. Od roku 2006 působí jako ředitelka na Soukromém gymnáziu a střední odborné škole v Kunovicích a od roku 2004 jako prorektorka pro pedagogickou činnost na Evropském polytechnickém institutu, s.r.o. Od roku 2005 studuje na Rushmore university doktorandské studium v oboru Educational Leadership. V roce 2007 se stala hostující docentkou na vysoké škole ve Sládkovičově. Ve své pedagogické práci se specializuje zejména na jazyk anglický, jazyk francouzský, management, marketing a leadership.

6 Poděkování Autoři děkují svým spolupracovníkům, kteří jim pomáhali studijní text zpracovat. Děkují Ing. Ivě Matušíkové, DiS., B.B.S. vedoucí útvaru strategického řízení soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za pomoc při technickém zpracování materiálu. Paní Ing. Andrei Šimonové, DiS. vedoucí tiskového oddělení za grafické zpracování studijního textu. Děkují paní Mgr. Františce Šedivé za provedenou korekci a recenzentům za připomínky, které přispěly ke kvalitě textu. Ing. Iva Matušíková, DiS., B.B.S. Autoři by byli rádi, kdyby participace mladých kolegů při realizaci tohoto textu byla pro ně přínosem. Přejí jim, aby získané zkušenosti brzy realizovali ve své vlastní vědecké a publikační činnosti. Ing. Andrea Šimonová, DiS.

7

8 Obsah O AUTORECH... 4 PODĚKOVÁNÍ... 6 ÚVOD MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY ZÁKLADNÍ ELEMENTY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČR PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČR EKONOMICKÁ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR Ekonomická složka podnikatelského prostředí podniková sféra Ekonomická složka podnikatelského prostředí zemědělství Ekonomická složka podnikatelského prostředí cestovní ruch POLITICKÁ A LEGISLATIVNÍ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ TECHNOLOGICKÁ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ETICKÁ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ SLOŽKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY PODNIKÁNÍ V ČR KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY LITERATURA SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM ZÁKLADNÍCH POUŽITÝCH ZKRATEK

9

10

11 Úvod Úvod Monografie Podnikatelské prostředí ČR je výstupem výzkumného projektu vnitřního grantového systému Výzkum podnikatelského prostředí vybraných zemí, který je realizovaný na soukromé vysoké škole Evropský polytechnický institut s.r.o. pod vedením O. Kratochvíla a I. Matušíkové od roku V roce 2007 vstoupili do výzkumného týmu děkan Rushmore univerzity, pan prof. A. Guinn a v roce 2008 se řešitelský tým rozrostl o další zahraniční akademické pracovníky, vedoucího ústavu světové ekonomiky akademika prof. R. I. Khasbulatova, rektora REA v Moskvě pana Dr. I. V. Gišina a děkan fakulty zahraničního obchodu REA v Moskvě pana prof. Genadije Smirnova s cílem rozšířit tuto monografii o další země na východ od ČR. Výzkum této problematiky byl zahájen na soukromé vysoké škole EPI, s.r.o. v roce 2003 proto, že akademická obec, spolupracující instituce podnikatelské i veřejné správy a později i politici na komunální úrovni potřebovali stručnou, ale výstižnou charakteristiku podnikatelského prostředí pro svoji oblast činnosti. Zvláště podnikatelé a manažeři malých a středních podniků při svých analýzách musí pečlivě sledovat všechny oblasti podnikatelského prostředí, ale především musí být schopni predigovat z vývojových řad a nově nastupujících ekonomických a společenských faktorů (které ovlivňují dnešní hospodářství a určují jeho zítřejší podobu) budoucnost oblastí, v nichž působí. S rychle nastupující globalizací vstupují také podnikatelé a manažeři malých a středních podniků do podnikatelských prostředí jiných zemí, často vzdálených tisíce kilometrů a s významně odlišným kulturním společenským prostředím. Proto další výzkum, výzkumný tým soustřeďuje na obdobný výzkum podnikatelských prostředí dalších zemí. Odborná veřejnost má již dnes k dispozici vynikající výsledky práce týmu paní profesorky Kadeřávkové [16], na jejíž práci se často odvoláváme. V práci se snažíme umožnit čtenáři vlastní komparaci skutečného vývoje podnikatelského prostředí ČR zachyceného uváděnými statistickými údaji, výzkumy mnoha společností, reálnými událostmi v ekonomice a společnosti v ČR se strategickými cíly, které si pro tuto oblast vytkla vláda ČR. Dalším cílem týmu bylo zviditelnit skutečné propojení hospodářského vývoje v EU a globálního podnikatelského prostředí s hospodářským, ekonomickým a sociálním vývojem v ČR v roce Nejvýznamnější makroekonomická data uvádíme v časových řadách jak v tabulkách, pro názornost tak i v grafech. Některá makroekonomická data se drobně odlišují podle autory použité metodiky. Uvádíme je tak jak byly zveřejněny i se zdroji. Monografie vychází v prosinci roku To je období, kdy po náznacích globální krize, které přicházely na konci roku 2007 a v prvních měsících roku 2008 tato krize prostřednictvím krize finančních systémů zemí světa a následně podnikatelské sféry nastupuje v plné síle. NAFTA, ASEAN, EU a země G8 se pokouší čelit krizi společně koordinovaným úsilím. O výsledcích tohoto úsilí rozhodne rok Součástí monografie je 175 tabulek, jejichž seznam čtenář pro snadnější orientaci nalezne v oddíle Seznam tabulek a 281 grafů, jejichž seznam čtenář pro snadnější orientaci nalezne v oddíle Seznam grafů. Monografie je k dispozici nejen v knižní podobě, ale zájemce ji může získat také v elektronické podobě. Dr. I. V. Grišin Rektor REA Moskva Prof. R. I. Khasbulatov Vedoucí ústavu světové ekonomiky Prof. G. Smirnov Děkan fakulty ZAO REA Moskva 13

12 Úvod 14

13 Hlavní problémy podnikání v ČR 1 Malé a střední podniky základní elementy podnikatelského prostředí ČR Podnik vznikl v 19. století jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Podnik můžeme chápat také jako společenství lidí, kteří jsou spojeni za účelem zabezpečování různých činností ve prospěch podniku. Podnik vstupuje na trh a tam zabezpečuje pro jiné různé produkty (zboží nebo služby) především za účelem dosažení zisku 1. Od manufaktury se podnik lišil svou úzkou vnitropodnikovou specializací pracovníků. Se vznikem podniku bylo možno k práci využívat méně kvalifikovanou, a tedy i levnější pracovní sílu. Se vznikem podniků se výroba rychle zvyšovala a lidské zdroje byly lépe využity. Zdrojem zisku podniku v ČR byl v 19. století a na počátku 20. století kapitál, lidské zdroje a půda. Šlo o industriální pojetí společnosti i podniku. V počátcích historie podniku vedl podnik majitel, později si k této práci najal specialisty. Většinou šlo o odborníka v příslušné profesi. F.W.Taylor Tomu odpovídala také struktura podniku v této době: Vedení Majitel Henry Fayol Dodavatelé Výroba Zákazníci Stura podniku v počátcích jeho vzniku Obr. č. 1: Struktura podniku v počátcích jeho vzniku Cílem managementu podniku v počátcích této industriální doby bylo vyrobit co nejlevněji a s co největším ziskem. Tehdejší podnikatelské prostředí podporovalo výrobu. Čeští podnikatelé, stejně jako teoretici řízení v té době (např. Taylor, Veber, Fayol) hledali prosperitu podniku uvnitř podnikových procesů. V dalším svém vývoji podniky mohutní. Postupně se člení na malé, střední a velké podniky. Přístupy k řízení malých a středních podniků a velkých, nadnárodních korporací získávají svá specifika. Velké podniky ve snaze získat co největší kapitál jej získávají prostřednictvím akcionářů. Nakonec se zcela odděluje vedení podniku od vlastníků. Ve firmě vznikají tři skupiny lidí se specifickými cíli: akcionáři (vlastníci) management zaměstnanci Prostředí, v němž podniky dnes v ČR existují, je významně ovlivněno vlivem globalizace a globální ekonomické krize. Tyto jevy se staly významným faktorem ve vývoji podniků. Max Weber Tři nejvýznamnější sociální skupiny, které ovlivňují chod podniku Giddensova definice globalizace

14 Hlavní problémy podnikání v ČR Globalizační vlny Alvin Tofler Tři významné vědecké revoluce v novodobých dějinách: 1455 vynález knihtisku Johann Gutenbergen 1950 plošný rozvoj rádia a televize 90. léta 20. století rozvoj internetu Milton Friedman Anthony Giddens definuje globalizaci následovně: Globalizace představuje zintenzivnění celosvětových sociálních vztahů, které spojuje vzdálené lokality takovým způsobem, že místní události jsou konfrontovány s událostmi dějícími se mnoho mil daleko a naopak. První vlna globalizace vzniká v období objevných cest v 16. století. Druhá vlna globalizace probíhá v době expanze industriálního kapitálu od poloviny 19. století do jeho devadesátých let. V roce 1980 vydává Alvin Tofler 2 práci The Third Wave, v níž poprvé změny v podnikatelském prostředí nazývá třetí vlnou, která je obdobím vzestupu nadnárodního kapitálu od konce druhé světové války. Za čtvrtou vlnu globalizace je možné považovat poslední léta 20. století a první léta 21. století. Ve čtvrté vlně globalizace se rychle rozvíjí technologie i techniky řízení. Současná globální ekonomická krize urychlí vývoj výrobních technologií i technik řízení. Je taktéž nezbytné, aby státy, ale i světová ekonomická triáda (NAFTA, EU, ASEAN) spolu úzce spolupracovaly v zájmu nejen vyřešení krize, ale také v zájmu vybudování takových mantinelů pro finanční i hospodářský globální systém, aby se v budoucnu zajistil rozvoj světové ekonomiky. Největšími změnami tedy dnes prochází vývoj okolního prostředí podniku. Nákupy technologií na leasing významně sjednocují technologickou úroveň podniků v globálním prostředí. Výroba neustále roste a moderní svět se setkává s problémem nadvýroby a potřeby určité globální regulace vývoje hospodářství světa. Od 90. let vzniká vysoká nadvýroba v ČR. Problém již není jen výrobek levně vyrobit. Mění se také postavení podniku ve společnosti. Z instituce, jejímž cílem byl především zisk pro vlastníky podniku, se stává instituce, která má širší odpovědnost, než jen ke svým vlastníkům. I v ČR je dnes již neudržitelný přístup amerického ekonoma Miltona Friedmana, podle něhož je maximalizace zisku hlavním nebo dokonce jediným cílem podniku [2]. Podnik musí plnit očekávání mnoha dalších subjektů, které nazýváme stakeholdeři (ti, kteří mají zájem na činnosti firmy). Primárně sem patří především: zaměstnanci vlastníci (akcionáři) zákazníci dodavatelé konkurence malo/velkoobchod věřitelé Mezi sekundární stakeholdery patří: místní společenství 2 Toffler je americký sociolog a futurolog. Narodil se Poukázal na ekologické důsledky rozvoje techniky v moderní společnosti. Prosazuje radikální reformy demokratického systému. Původně byl novinář, korespondent ve Washingtonu a později spoluvydavatel časopisu Fortune, přednášel externě na Cornellově univerzitě a New School For Social Research, z oblasti pedagogiky a sociologie. Je laureátem četných amerických i zahraničních cen a čestným doktorem několika univerzit. Jeho stěžejním dílem byl Šok z budoucnosti /Future shock/, 1970, Předzvěsti a naděje /Previews and Promises/. 16

15 Hlavní problémy podnikání v ČR veřejní aktivisté média obchodní asociace zahraniční vlády stát veřejnost atd. Ke konci 20. století se střední podniky s bouřlivým rozvojem informačních technologií a kapitálu který využívají, postupně transformují do nové organizace viz. obr. č. 2: Informační systém Outsourcing Marketing Sítě dodavatelů Nákup Výroba PR MIS Výzkum Zákazníci Obchod Odbyt Personalistika EKO - ÚČTO Právo Logistika top Nečinnost Správní rada Informační systém Akcionáři Obr. č. 2: Pojetí struktury podniku ve 20. století Pivovar Krajina Podíl na trhu v % Anheuser- USA 21,3 Busch InBev SABMiller Velká 13,1 Británie Heineken Holandsko 9,3 Carlsberg Dánsko 6,8 Molson Kanada/USA 3,3 Coors Modelo Mexiko 2,9 Tsingtao Čína 2,9 Beijing Yanjing Čína 2,3 Tabulka č. 1: Největší pivovary na světě (2008) Zdroj: [289] Obor Region ČR EU Globální prostředí Velké podniky stále více fůzují, aby si vytvořily výhodné konkurenční podmínky. Například v červenci 2008 proběhla příprava na fúzi InBevy (belgická pivovarská firma) a Anheuser-Busch na jednu z největších fúzí nápojářského a potravinářského průmyslu. Hodnota, která vznikne fúzí činí 52 miliard dolarů. Vzniká největší pivovar na světě, který získal více než 20 % kontroly světového trhu piva. V listopadu 2008 byla tato fúze schválena akcionáři obou společností. Ve Francii v roce 2008 rozhodli akcionáři o spojení společenství Suez a 17

16 Hlavní problémy podnikání v ČR Gaz de France. Nový gigant GDF Suez je svojí hodnotou 100 milionů eur druhým největším energetickým koncernem v Evropě (největší energetickým podnikem je Electricité de France EdF). Jeho obrat bude činit 74 miliard eur. Co tím GDF Suez získá? a) stane se významným hráčem na globálním trhu energie b) celkový instalovaný výkon jejích elektráren stoupne z nynějších zhruba 65 tisíc megawatt na 100 tisíc megawatt v roce 2013 c) zvýší si své ambice v oblasti budování jaderných elektráren d) akcionáři mohou počítat s růstem ceny akcií i dividend. Tabulka č. 2 uvádí největší společnosti světa podle obratu. Z 15 je jich 7 z USA, což svědčí o roli USA ve světové ekonomice a následně i odpovědnosti USA za řešení současné globální ekonomické krize. Umístění 2007 Umístění Wal-Mart Společnost Země odvětví Obrat (v mil. eur.) USA Maloobchod Stres Exxon Mobil USA energetika Royal Dutch Nizozemsko/Británie Energetika Shell BP Británie Energetika Toyota Japonsko Výrobce Motor automobilů Chevron USA Výrobce automobilů Total Francie Energetika General USA Výrobce Motors automobilů Ford USA Výrobce automobilů Donovo USA Energetika Philips General USA Průmysl, Electric finance China Čína Energetika Petroleum Volkswagen Německo Výrobce automobilů Daimler Německo Výrobce automobilů Eni Itálie energetika Tabulka č. 2: Největší společnosti světa podle obratu (2008) Zdroj: [209] Obří fůze v ČR Také v ČR probíhají fúze podniků. Antimonopolní úřad řešil za poslední tři roky (2008) více než 150 akvizicí a žádnou z nich nezakázal. Například Agrofert získal fúzi Kostelecké uzeniny, Agrotec, Agri CS, OSEVA a požádal o další fúzi s První žateckou. Agrofert tak získává významné postavení v ČR na potravinářském trhu. Obří giganti často vytvoří společné podniky. Například ČEZ a maďarské petrochemické skupiny MOL, založili firmu CM European Power International, 18

17 Hlavní problémy podnikání v ČR která má v zemích střední a jihovýchodní Evropy budovat paroplynové elektrárny. První za 1,4 miliardy eur, vzniknou na Slovensku a v Maďarsku. Oběma zemím se již dnes elektřiny nedostává, a to se jim díky ekonomickému růstu stále zvyšuje spotřeba, a tedy i potřeba stavět nové elektrárny. Společný podnik je součástí širší dohody obou společností z prosince roku 2007, na jejímž základě ČEZ letos za 11 miliard koupila sedm procent akcií MOL. Ten zase koupil dceřinu firmu ČEZ I&C Energo. Fúzující podniky získávají nové trhy, větší kapitál a výrazně lepší konkurenční postavení v globalizujícím trhu. Novým fenoménem vývoje podniku se stávají tzv. páteřní virtuální podniky, které s malým počtem pracovníků dosahují ohromné výkony prostřednictvím jiných firem. V době globalizace jim patří budoucnost. Právě tyto velké podniky jsou významným odběratelem produkce malých a středních podniků. Firmy bohatnou. Poradenská společnost Ernst & Young (E & Y) uvádí tržní hodnoty nejdražších firem světa k : Petrochina Čína petrochemie Exxon Mobil USA petrochemie General Electric USA petrochemie China Mobile Čína telekomunikace ICBC Čína bankovnictví Microsoft USA informační technologie Gazprom Rusko petrochemie Royal Dutch Shell Nizozemí petrochemie AT&T USA telekomunikace Sinopec Čína petrochemie Graf č. 1: Nejdražší firmy světa (hodnota v miliardách dolarů) (2007) Zdroj: [291] Páteřní virtuální podnik Největší firmy EU podle obratu: 1. Největší obrat měl v roce 2007 Nizozemský Royal Dutch Shell - ropa a zemní plyn (257,9 miliard EUR, zaměstnanců) 2. Na druhém místě se v roce 2007 svým obratem umístil Britský BP - ropa a zemní plyn (obrat 192,8 miliard EUR, zaměstnanců) 3. Třetí místo za rok 2007 patří svým obratem Francouzské firmě TOTAL ropa a zemní plyn s obratem 136,8 miliard EUR a počtem zaměstnanců Na čtvrtém místě se za rok 2007 umístila německá firma Volkswagen - automobily s ročním obratem 108,9 miliard EUR a počtem zaměstnanců Páté místo patří německé firmě Daimler automobily s ročním obratem 99,4 miliard EUR s počtem zaměstnanců

18 75,8 58,8 52,6 34,7 18,4 18, ,1 12,4 11,9 11,4 8,3 8,2 7,9 7,9 Hlavní problémy podnikání v ČR V ČR je nejdražší firma ČEZ 3, a.s., který s cenou asi 30 miliard eur je nejdražší firmou ve střední Evropě: 720,7 333,1 163,3 138,5119,3 ČEZ Erste Telefonica O2 Komerční banka Česká spořitelna ArcelorMittal CETV Unipetrol Zentiva Orco Graf. č. 2: Nejdražší společnosti, s jejichž akciemi se v tuzemsku obchoduje (k ) Zdroj: [292] Třinecké železárny Pražská enrgetika Philip Morris Hypoteční banka Avia Metrostav Vitkovice JM Plynárenská SM Plynárenská VGP ArcellorMittal 111,5 Tatra 79,1 Podnikatelské prostředí je určujícím faktorem vývoje podniku Unipetrol CETV ČEZ Třinecké železárny Komerční banka Pražská energetika Paramo 44,1 44,1 41,9 41,4 41,1 38,5 35,6 Česká spořitelna 20,5 Graf. č. 3: Které akcie v Česku v roce 2007 vynesly nejvíce (v %, k ) Zdroj: [292] Hybnou silou podniku jsou řídící pracovníci. Řídící pracovník (manažer 4 ) samozřejmě potřebuje umět řídit procesy uvnitř podniku, ale musí být také stéle 3 Leden Manažer je zaměstnanec nebo smluvně najatý pracovník výrobního nebo obchodního podniku, který je samostatně zodpovědný za řízení společnosti, její pobočky nebo oddělení. Jeho odměna je většinou svázána s úspěchy i neúspěchy svěřené společnosti nebo oddělení. 20

19 Hlavní problémy podnikání v ČR více schopen hledat příležitosti v okolním prostředí svého podniku. Okolní prostředí začíná mít na prosperitu podniku rozhodující vliv. Podnik potřebuje bleskově reagovat na globální změny technologií, na změny konkurence, na sociální změny ve společnosti atd. S postupující globalizací mu konkurentem může být kdokoliv kdekoliv na světě. Současná krize tuto kompetenci zdůrazňuje. V roce 1989 ČR přijala tržní systém hospodaření. Na kapitalistický systém přešla v době, kdy se však ve světě mění sama podstata kapitalismu. Hlavním zdrojem zisku začínají být informace a znalosti. Manažeři se proto musí učit řídit znalosti a aplikovat znalosti na znalosti. Prodat vyrobené zboží je složité a novou příležitostí je integrovat do podniku dodavatele i odběratele (viz obr. č. 2). Vznikají sítě, v nichž bývalí konkurenti spolupracují. Dokonce i velké podniky se snaží přeměnit na síť podnikatelů, aby přežily. Svět se stále více člení na bohatý sever a chudý jih. ČR se připojila k bohatšímu severu. Civilizace světa 5 hledají způsob, jak na této planetě společně žít. Probouzí se Asie, Afrika ještě spí. Bohatý sever, chudý jih A právě v této chvíli bychom se měli zamyslet nad tím, k čemu naše úsilí směřuje. Jak řídit podnik, aby sloužil zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům i společnosti. Jak řídit naši společnost, abychom našim dětem nezničili jejich životní prostředí. Mění se nejen podstata kapitalismu, ale i sociální prostředí. Zdá se, že se s rozvojem ICT budeme zčásti vracet k přímé demokracii. Manažeři potřebují překonat hranice svých podniků a plně se v rámci své komunity zapojit do společenského a politického života. Čím vyšší pozici ve firmě zastávají, tím více času by měli věnovat práci v externím podnikovém prostředí. Do řídících funkcí podniků se budou stále více vracet ti, kteří působili ve volených veřejných funkcích. Ředitel podniku ve své práci musí brát v úvahu skutečnost, že podnik není jen výrobní institucí, ale že je současně také sociální struktury, která realizuje životní cíle zákazníků, zaměstnanců, zisky majitelů, rozvoj technologií, systémů a podnikových znalostí. V současném podnikatelském prostředí rozeznáváme v ČR malé, střední a velké podniky. Do kategorie malých a středních podniků (MSP) řadíme podnikatelský subjekt, který má méně než 250 zaměstnanců (v přepočtu na plný pracovní úvazek) s vlastním ročním obratem do 50 milionů euro nebo konečnou roční rozvahu do 43 miliónů euro. Musí splňovat kritérium nezávislosti, tj., že není vlastněn z 25 % a více subjektem, který definici MSP nesplňuje; nebo je vlastněn více subjekty, jež toto kritérium nesplňují a společně mají více než 25 % hlasovacích práv. Tato hranice může být překročena v případě, že vlastníkem je z Podnik je sociální instituce MSP malé a střední podniky Definice MSP 5 Profesor Huntington ve své práci Střet civilizací [1] definuje šest civilizací (čínská, japonská, hinduistická, islámská, západní, latinskoamerická), které dnes spolu obývají tuto zemi. Západní civilizaci tvoří Evropa, Severní Amerika, Austrálie, Nový Zéland a další země osídlené Evropany. Samuel P. Huntington 21

20 Hlavní problémy podnikání v ČR více než 25 % instituce, která nekontroluje podnikání MSP (např. veřejná investiční společnost). Počet podnikatelů v krajích roste Společnost Ernst & Young již 22 roků organizuje soutěž o světového podnikatele. Výtězové soutěže: 2007: Guy Laliberté, zakladatel a výkonný ředitel Cirque du Solil (Kanada) 2006: Bill Lunch, prezident Imperiál Holdings (Jižní Afrika) 2005: Wayne Huizenga, prezident společnosti Huizenga Holdings, Inc. (USA) 2004: Tony Tan Caktiong, prezident společnosti Jollibee Foods Corporation (Filipíny) 2003: Narayana Murthy, zakladatel a prezident společnosti Infosys Technologies Limited (Indie) 2002: Stefan Vilsmeier, prezident a výkonný ředitel společnosti BrainLAB AG (Německo) ČR 14,4 14,5 15,4 16,4 16,2 15,3 15,5 Hlavní město Praha 19,4 19,4 21,6 21,5 21,2 20,4 20,9 Středočeský kraj 15,4 16,1 18,0 18,2 19,3 17,7 16,6 Jihočeský kraj 14,9 14,7 15,0 15,7 16,7 14,4 14,6 Plzeňský kraj 14,0 13,7 14,1 14,3 14,4 14,9 14,6 Karlovarský kraj 13,1 14,0 15,6 16,5 14,9 14,6 15,7 Ústecký kraj 12,1 12,0 13,0 14,2 13,3 13,0 13,2 Liberecký kraj 15,0 13,9 15,8 18,0 16,3 15,3 16,4 Královéhradecký kraj 14,3 14,8 15,2 17,8 16,7 15,2 16,2 Pardubický kraj 14,0 13,3 15,3 16,5 13,7 13,2 12,8 Vysočina 12,3 14,0 14,0 14,0 13,5 13,9 12,7 Jihomoravský kraj 14,8 14,6 14,2 16,7 16,5 15,1 15,8 Olomoucký kraj 11,5 13,2 11,6 13,8 13,8 13,5 14,0 Zlínský kraj 15,0 14,1 14,7 15,9 17,5 16,3 16,0 Moravskoslezský kraj 11,1 11,1 12,1 13,0 12,4 11,6 12,2 Tabulka č. 3: Počet podnikatelů (v % zaměstnaných pracovních sil) Zdroj: [94] Ekonom č ( ) uvedl nejúspěšnější MSP v žebříčku Štiky českého byznysu Žebříček Štiky českého byznysu připravuje tuzemská dcera společnosti Coface, jež působí celkem v osmapadesáti zemích světa. Jejím úkolem je zpracovávat informace, které slouží k hodnocení bonity podniků. Ročně tak jen v České republice Cofage analyzuje na pětadvacet tisíc společností. Vstupní údaje získává z veřejně dostupných zdrojů, jako je Sbírka listin, doplňuje a ověřuje je však tým analytiků. Pořadí firem určují dosažené standardní statistické ukazatele, jako je obrat či zisk, ale posuzují se i další aspekty, především vývoj hospodaření firem za poslední tři roky, jejich platební schopnost a morálka a regionální perspektiva. Pro vlastní umístění je rozhodující hodnota Indexu 1000 Coface, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií: růstu obratu, ROE (poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu), ROA (poměru hospodářského výsledku po zdanění k celkovým aktivům), běžné likvidity a míry zadluženosti. Za každé z těchto pěti kritérií lze získat až 200 bodů, maximum je 1000 bodů. 6 Pořadí 2007 Index 1000 Coface ,7 Firma Accord Praha, s.r.o. Kraj Počet zaměstnanců Obrat 2006 (v Kč) Zisk 2006 (v Kč) Praha ,8 Ivitas, a.s. Moravskoslezský , , ,8 Kareta, s.r.o. Elektro S Štěpánek, s.r.o. Scheu + Wirth Praha, Moravskoslezský Karlovarský Praha Obor činnosti Obchod, opravy, nemovitosti Nemovitosti, zpracovatels ký průmysl Stavebnictví, zpracovatels ký průmysl Obchod, opravy, stavebnictví, zprac. Prům. Stavebnictví, nemovitosti 6 Ekonom č ( ) uvedl žebříček Štiky českého byznysu

21 Hlavní problémy podnikání v ČR , , , , ,3 Pořadí 2007 Index 1000 Coface s.r.o. Aluhut, a.s. GRM Systéme, s.r.o. BIA Verder, s.r.o. Stamp Uni, s.r.o. Arboeko, s.r.o. Tabulka č. 4: Štiky českého byznysu 2007 Zdroj: [295] , , , , , , , , Firma Sandwik Chomutov Precision Tubes, s.r.o. Esab Vamberk, s.r.o. Metrans, a.s. Wienerber ger cihlářský průmysl, a.s. Goodyear Dunlop Aires Czech, s.r.o. TNT Express Worldwid e, s.r.o. Global Stres, a.s. Škoda Electric, a.s. Robe show lighting, s.r.o. D Plast- Eftec, a.s. Středočeský Olomoucký Praha Karlovarský Středočeský Kraj Počet zaměstnanců Obrat 2006 (v Kč) Zisk 2006 (v Kč) Ústecká Královéhradecký Praha Jihočeský Praha Praha Praha Plzeňský Zlínský Zlínský Tabulka č. 5: Nejziskovější firmy z TOP 100 ČR (2007) Zdroj: [295] zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy obchod, opravy, zpracovatels ký průmysl obchod, opravy, zpracovatels ký průmysl Zemědělství, obchod, opravy Obor činnosti zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy Doprava, spoje, zpracovatels ký průmysl zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy Obchod, opravy, atd. Doprava, spoje Obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy zpracovatels ký průmysl, obchod, opravy 23

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009 All Stars Pořadí Název firmy ŠKODA AUTO a.s. ČEZ, a. s. STUDENT AGENCY, s.r.o. Kofola a.s. 5. Zentiva, a.s. 6. Komerční banka, a.s. 7. Plzeňský Prazdroj, a. s. 8. 9. 10. Česká pojišťovna a.s. Skanska CS

Více

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena Společně dokážeme více AIG ve světě AIG v ČR 90 + let na pojistném trhu 88M + klientů obrat 68 mld. dolarů 20 + let v České republice 1. zahraniční neživotní pojišťovna po roce 1989 působnost ve130 + zemích

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c.

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. ž i v o t o p i s Přednášející v předmětech: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vzdělání a profesionální praxe: 1966 : SVVŠ Veselí nad Moravou 1971

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Brno, 29.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Praha, 12.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Deset historicky největších fúzí a akvizic (dle hodnoty obchodu) Předmluva Fúze a akvizice jsou v anglofonních zemích a na světových trzích označovány zkratkou M&A, kde M znamená merges (fúze) a A jsou

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace Česká spořitelna Partner pro inovace Program TOP Inovace Obsah Česká spořitelna Současná pozice na trhu Skupina Erste Inovace v České spořitelně Koncept Inovačního Centra Program TOP INOVACE Case Study

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Finanční fórum Zlaté koruny 2008 Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady České národní banky Dopady úvěrové krize na českou ekonomiku

Více