DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o."

Transkript

1 Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o :15 document id: P DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Číslo objednávky: Dodací lhůta: Standard Jazyk: Česky REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST ABCD, A.S. Hlavní adresa: Brněnská Praha 3 Telefon: , Fax: Web: Registrační adresa: Ostravská Praha Pobočka: Lounská Žatec Telefon: Předchozí názvy společnosti ABCDEFGHI, a.s., platné od ABCDEF, a.s., platné od ABCD NEW, a.s., platné od Předchozí adresy společnosti Předchozí registrační adresa: Brněnská Praha Coface číslo: IČ: DIČ: CZ Registrační status: registrovaná společnost Status aktivity: aktivní společnost Page 1 of 7

2 Platnost zprávy k: STRUČNÝ PŘEHLED KREDITNÍ INFORMACE INSOLVENCE: Podle dostupných informací se firma nenachází v konkurzu ani na ni není podán návrh na konkurz v České Republice. MAXIMÁLNÍ KREDIT: EUR ,00 Maximální kredit je nejvyšší možný dodavatelský úvěr za zboží či služby otevřený na průměrnou dobu 60 dnů (počítá se s tím, že průměrná společnost má 5 dodavatelů, kteří dodávají zboží či služby ve stejnou dobu) score: 6 - Přijatelné riziko Insolvenční / předběžné řízení Vysoké riziko Středně vysoké riziko Nízké riziko Credit Rating je vyjádřen score s hodnotou 0 (insolvence) až 10 (žádné score udává pravděpodobnost úpadku společnosti v příštích 12 měsících od data score. PLATEBNÍ MORÁLKA: Platby probíhají převážně v rámci podmínek. DALŠÍ RATINGOVÉ INFORMACE: Společnost je klasifikována jako středně velká společnost. Výše obratu CZK za rok 2013 poklesla o 0,72% ve srovnání s rokem Tato změna v minulém období činila 2,44%. Stálá aktiva poklesla o CZK a představují 16,75% z celkových aktiv. Zadluženost firmy je z velké části tvořena závazky k jedinému společníkovi. V souvislosti s globální finanční krizí firma předpokládá v příštím období pokles obratu o % MIMOSOUDNÍ INKASO Rozdělení dle výše dlužných částek Vysoké Středně vysoké Nízké 0% 100% 0% Středně vysoké dlužné částky 0% soud 0% uzavřeno negativně 100% otevřeno 0% uzavřeno pozitivně EUR ,00 (Datum faktury: ) Status: obdrženo ( ) Případ obdržen: CZK ,00 (Datum faktury: ) Status: otevřeno ( ) Případ obdržen: ÚDAJE O FIRMĚ Page 2 of 7

3 ZALOŽENO: 1950 REGISTRACE: Číslo C Praha, PRÁVNÍ FORMA: 1991 Akciová společnost Bývalá právní forma: Soukromý podnikatel platné od: 1991 HISTORIE: Závody pro motorová vozidla, n.p součást koncernu Rudý říjen ABCD, státní podnik ABCD, a.s. ZÁKLADNÍ KAPITÁL: Nominální kapitál: CZK ,00 od VLASTNÍCI: Informace o akcionářích společnosti nejsou k dispozici ani z oficiálních zdrojů ani od samotné společnosti. VEDENÍ SPOLEČNOSTI: Jméno Funkce Adresa KAPELA Martin (neznámo) jednatel KLÍČOVÉ PROVOZNÍ UKAZATELE PŘEDMĚT ČINNOSTI: NACE 4941 Silniční nákladní doprava Výše uvedené předměty činnosti byly zařazeny dle poslední revize klasifikace ekonomických činností NACE revize 2. Společnost vykonává činnosti zařazené v rámci kategorií Coface sector do: 'Motorová vozidla, motocykly, ostatní motorová vozidla a doprava'. OBRAT: CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 ZAMĚSTNANCI: Celkový počet pracovníků IMPORT: 2014 Polsko EXPORT: 2014 Itálie, Německo POBOČKY: Pobočka: Lounská Žatec Page 3 of 7

4 Žatec Telefon: NEMOVITOSTI: Stavba Adresa: Brněnská Praha 3 VELIKOST: 1000 m2 HODNOTA: CZK ,00 PODÍL: 100% FINANČNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: Položky uvedeny v měně česká koruna (CZK) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA AKTIVA AKTIVA CELKEM , , , ,00 DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek , , , , , , , , , ,00 OBĚŽNÁ AKTIVA , , , ,00 Zásoby , , , ,00 Krátkodobé pohledávky , , , ,00 Finanční majetek , , , ,00 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ , , , ,00 PASIVA PASIVA CELKEM , , , ,00 VLASTNÍ KAPITÁL , , , ,00 Základní kapitál , , , ,00 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření za účetní období , , , , , , , , , , ,00 CIZÍ ZDROJE , , , ,00 Dlouhodobé závazky , , ,00 Krátkodobé závazky , , , ,00 Bankovní úvěry a výpomoci ,00 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ , , , ,00 BILANČNÍ SUMA , , , ,00 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Page 4 of 7

5 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Obrat , , , ,00 Ostatní provozní výnosy , , , ,00 Celkové provozní výnosy , , , ,00 Výkonová spotřeba , , , ,00 Osobní náklady , , , ,00 Daně a poplatky , , , ,00 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku , , , ,00 Ostatní provozní náklady , , , ,00 Celkové provozní náklady PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Příjmy z finančního majetku Náklady z finančního majetku (včetně daně z příjmu pokud není uvedena samostatně) , , , , , , , , , , , , , , , ,00 z toho: nákladové úroky , , , ,00 Mimořádné výnosy , , , ,00 Daň ze zisku , , , ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ , , , ,00 Uvedené bilanční údaje jsou z oficiálních zdrojů a byly auditovány. (oficiálně publikovaná) účetní závěrka za rok / obsahuje chyby v logické struktuře dat nebo chybné údaje. (oficiálně publikovaná) účetní závěrka za rok / obsahuje chyby v logické struktuře dat nebo chybné údaje. FINANČNÍ ÚDAJE: Datum: Finanční údaje byly auditovány Auditor: Jan Dobrota Společnost: Auditorská firma, U Auditorů 6, Praha bez výhrad BANKOVNÍ SPOJENÍ: Československá obchodní banka, a. s. - Číslo účtu /0300 POMĚROVÉ UKAZATELE: Běžná likvidita 1,96 2,49 2,48 0,98 Pohotová likvidita 1,84 2,29 2,29 0,27 Okamžitá likvidita 0,60 0,60 0,76 0,02 Rentabilita celkových aktiv - ROA 14,87 11,07 12,17 3,38 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 49,15 22,72 31,04 17,66 Rentabilita tržeb - ROS 5,05 4,34 4,70 2,39 Obratovost pohledávek ve dnech 59,59 58,44 60,21 52,08 Doba splácení závazků ve dnech 48,14 34,75 39,41 206,77 Zadluženost 69,27 50,85 60,50 80,85 Čistý pracovní kapitál CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 Page 5 of 7

6 Běžná likvidita (Oběžná aktiva / Krátkodobé dluhy) Pohotová likvidita (Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek / Krátkodobé dluhy) Okamžitá likvidita Finanční majetek / Krátkodobé dluhy Rentabilita celkových aktiv - ROA (HV po zdanění / Celková aktiva) (%) Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (HV po zdanění / Vlastní kapitál) (%) Rentabilita tržeb - ROS HV po zdanění / Obrat * 100 (%) Obratovost pohledávek ve dnech (Krátkodobé pohledávky / Obrat) * 365(dny) Doba splácení závazků ve dnech (Závazky / Obrat) * 365 (dny) Zadluženost (Cizí zdroje / Celková pasiva) (%) Čistý pracovní kapitál (oběžná aktiva - krátkodobé závazky) Průměrné hodnoty poměrových ukazatelů pro podniky se 100 a více zaměstnanci v odvětví dopravy, skladování a spojů jsou následující: Běžná likvidita: 1,37 Pohotová likvidita: 1,47 Okamžitá likvidita: 0,55 ROA: 3,58 % ROE: 8,57 % ROS: 8,30 % Obratovost pohledávek: 87,19 dní Doba splácení závazků: 95,40 dní Zadluženost: 20,95 % Obrátka zásob: 10,52 dní Čistý pracovní kapitál: Kč DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KONTAKT SE SPOLEČNOSTÍ: Jméno a příjmení: Martin Kapela Funkce: jednatel Datum: Informace v kreditní informaci byly potvrzeny. KÓDY A DEFINICE PRO HODNOCENÍ BONITA 10 Téměř bez rizika 9 Velmi nízké riziko 8 Nízké riziko 7 Mírné riziko 6 Přijatelné riziko 5 Středně vysoké riziko 4 Podstatné riziko 3 Vysoké riziko 2 Velmi vysoké riziko insolvence 1 Extrémně vysoké riziko insolvence 0 Insolvence / Předběžné řízení PLATEBNÍ MORÁLKA Platby jsou prováděny velmi korektně. - Dle našich zkušeností platby probíhají pravidelně. - Platby probíhají převážně v rámci podmínek. - V současnosti není znám žádný negativní údaj o platební morálce - Dle dostupných informací došlo v minulosti k dočasné platební neschopnosti, která byla vyřešena v řádném termínu. - Platby probíhají nepravidelně. - Platby probíhají pomalu. - Platby jsou velmi zdlouhavé. - Platby jsou nesmírně zdlouhavé, velmi často jsou prováděny právní úkony. - Platby jsou pozastavené. Rozdělení dle výše dlužných částek Vysoké Středně vysoké Nízké > Euro > 500 Euro & < Euro < 500 Euro Page 6 of 7

7 Poskytnuté informace a/nebo data podléhají všeobecným obchodním podmínkám nebo podmínkám stanoveným v individuální smlouvě (objednávce) a mohou být použity pouze pro účel, pro který byly vyžádány. Děkujeme vám, že jste využili našich služeb. V případě jakýchkoliv dalších dotazů prosím kontaktujte naše Oddělení kreditních informací: Coface Czech Credit Management Services spol. s.r.o I.P Pavlova Praha 2 Tel.: Fax : *** Konec dokumentu *** Page 7 of 7

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2011. (včetně účetní uzávěrky)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2011. (včetně účetní uzávěrky) VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2011 (včetně účetní uzávěrky) Obchodní firma: PRO-DOMA, spol. s r.o. Sídlo: Praha 9 Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ 190 00 Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 Jméno společnosti: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941 A. Úvod 1. Základní údaje o firmě charakteristika společnosti Předmět

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více