Konečně vím, jak najít práci, do které půjdu s chutí. e-book..cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konečně vím, jak najít práci, do které půjdu s chutí. e-book..cz"

Transkript

1 Konečně vím, jak najít práci, do které půjdu s chutí e-book.cz

2 Obsah Úvod Jakým způsobem najít práci Jak napsat životopis Jak napsat motivační dopis Chci uspět na pohovoru Zkušební doba Na závěr

3 Úvod MátePzaměstnání,PkteréPvámPnevyhovuje.PNeboPmátePdobrouP práci,palepneníptopúplněpono.pnebopprácipnemátepaphledáte.p PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe-bookPPracujte s chutí,kterýpvámp pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnoupprací. JePjedno,PjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxe,PjstePmaminkaPpoP mateřsképdovolené,pnebopčerstvýpabsolvent.pvypvšichnipnajdetep cennépradypvpnašempe-bookupapnapnašichpstránkáchp 2

4 Jakýmlzpůsobemlnajítlpráci Úvod Existujelmnoholzpůsobů3ljaklnajítlpráci.lNejdřívelselzamysletel nadltím3ljakýmlzpůsobemljstelvětšinoulnašlilpráci.ldostaliljstel tip?lnebolvásldoporučillznámý?lneboljstelbylilosloveni?lpokudl jstelodpovědělilaspoňlnaljednulotázkulkladně3lzískaliljstelprácil tak3ljakljillidélzískávajílnejčastějil lna doporučení.l Průzkumy ukazují, že téměř 50% zaměstnanců najde svou práci prostřednictvím známých. Využijtelprotolsvýchlkontaktůlilpřilhledánílnovélprácel loslovtel členylrodiny3lkamarády3lznámé3lbývalélspolupracovníkylal požádejteljelolpomoc.lrozmysletelsilvšaklpředem3ljakoulprácil hledáte.lpokudljstelužlsvélznáméloslovili3lnebojtelseljel požádatlolpomoclznovu.lčímldélelhledátelpráci3ltímlpřesnějil víte3ldoljakéholzaměstnánílbystelchtělilnastoupit.lmáteltakél zkušenosti. Nejčastějšímlzpůsobem3ljakllidélhledajílpráci3ljsoulinzerátylnal internetu.lvýhodoulje3lželnaljednomlmístěl lnalpracovníml portálul lnajdetelnejvětšílmnožstvílvolnýchlpracovníchlpozic.l Nevýhodoulpaklsamozřejmělje3lželnalnělodpovídálvelkél množstvíluchazečů.lnaljednulvolnoulpracovnílpozici3ltřebalvl administrativě3lreagujílběhemlpárlhodinlažlstovkyluchazečů.l Musítelprotolpočítatlsltím3lželvášlživotopislneprojdelprvotníl selekcílalvylselčastolnedostanetelanilklpohovoru. 3

5 Pokud-víteA-že-chcete-pracovat-pro-konkrétníhozaměstnavateleA-podívejte-se-přímo-na-jeho-internetové- Máte-zaměstnáníA-které-vám-nevyhovujeg-Nebo-máte-dobroustránkyg-Většinou-se-už-na-úvodní-webové-stráncepráciA-ale-není-to-úplně-onog-Nebo-práci-nemáte-a-hledátegzaměstnavatelů-nachází-odkaz-na-sekci-KariéraA-v-níž-najdetetaké-inzerátyA-které-neobjevíte-jindeg-Přímý-osobní-kontakt-je- Právě-pro-vás-jsme-připravili-eDbook-Pracujte s chutíakterý-vámpomůže-na-vaší-cestě-za-vysněnou-pracívhodný-pouze-v-případě-specifických-pracovních-pozica-jakojsou-třeba-prodejcig-u-administrativních-pozic-tento-způsobnedoporučujemeg-v-takovém-případě-můžete-zkusit-oslovitpotenciálního-zaměstnavatele-přes-sociální-sítěg Je-jednoA-jestli-máte-za-sebou-léta-praxeA-jste-maminka-pomateřské-dovolenéA-nebo-čerstvý-absolventg-Vy-všichni-najdetecenné-rady-v-našem-eDbooku-a-na-našich-stránkáchwwwgschutidopracegczg Při-hledání-práce-nepodceňujte-svůj-profil-na-FacebookuA-anina-sociální-síti-LinkedIng-Stále-více-personalistů-zkouší-najít-aoslovit-kandidáty-tímto-způsobemg-A-ještě-více-personalistů-nanich-hledá-informace-o-uchazečíchA-aby-si-ověřili-pravdivostúdajů-ze-životopisuA-nebo-si-jen-udělali-obrázek-o-tomA-jakkandidát-se-kandidát-na-internetu-prezentujeg Další-možností-je-podívat-se-na-inzeráty-personálních-agenturg- Inzeráty-sice-většinou-obsahují-anonymní-nabídky-práce-aneuvádějí-konečného-zaměstnavateleA-nebojte-se-přestodobrou-personální-agenturu-kontaktovatg-Může-mít-v-portfoliui-nějakou-jinou-vhodnou-poziciA-kterou-vám-mohou-nabídnoutg- Některé-pracovní-agentury-se-zase-specializují-na-krátkodobénebo-dlouhodobé-brigádyA-které-vám-pomohou-překlenoutobdobí-bez-práceg Někomu se při hledání zaměstnání osvědčí jeden způsob, ideální je samozřejmě kombinace více možností. 4

6 JakPnapsatPživotopis Úvod MátePzaměstnáníCPkteréPvámPnevyhovujeDPNeboPmátePdobrouP AťPužPnajdetePvhodnouPpracovníPnabídkuPnaPinternetuPneboP prácicpalepneníptopúplněponodpnebopprácipnemátepaphledátedp přespznámécpvždypbudetepkepsvojípprezentacippotřebovatp životopisdpživotopisgnebogtakégcurriculumgvitaeg(cv)pjep nejdůležitějšímpdokumentemcpvepkterémpbypopváspmělypbýtp PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPegbookPPracujtegsgchutíCkterýPvámP pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnouppracíd uvedenypvšechnyppotřebnépinformacecpjepvašímpprvnímp kontaktempspfirmoudp JePjednoCPjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxeCPjstePmaminkaPpoP mateřsképdovolenécpnebopčerstvýpabsolventdpvypvšichnipnajdetep cennépradypvpnašempegbookupapnapnašichpstránkáchp Personalista,gnebogpotenciálnígpřímýgnadřízenýgmajíg wwwdschutidopracedczd častogjengněkolikgsekundgnagto,gabygsighogprohlédli. AniPjedenPzPnichPvásPosobněPneznáDPŽivotopisPjePprotoPmusíP zaujmoutpapmusípvpněmpnajítpinformacecpkteréphledajícpabyp uchazečeppozvalipnappohovord Každýgživotopisgjegoriginál,gnikdegnenígdané,gjakgbygmělg vypadat.pmezipobecnáppravidlappatřícpžepcvpmápmítpjednucpmaxdp dvěpstránkydpmělpbypbýtpgrafickypjednotnýcptjdppoužitpjedenptypp písmadpdůležitépinformacepmohoupbýtpzvýrazněnycpnemělypbyp všakpbýtppoužitypžádnépspeciálnípefektycpobrázkycpanipvýraznép barvydpživotopispmusíppůsobitpprofesionálněpapbýtp strukturovaný: PPPjasnýCP PPPPstručný PPPpřehlednýD 5

7 Co uvést do životopisu? Životopis-je-rozdělen-do-jednotlivých-částí- -Kontaktní-údajeg- Máte-zaměstnáníg-které-vám-nevyhovuje6-Nebo-máte-dobrou- Profilg-Pracovní-zkušenostig-Vzdělání-a-případně-další- prácig-ale-není-to-úplně-ono6-nebo-práci-nemáte-a-hledáte6informaceg-jako-jsou-např6-další-dovednosti6-každá-částživotopisu-by-měla-obsahovat-hlavně-informaceg-které-se- Právě-pro-vás-jsme-připravili-eCbook-Pracujte s chutígkterý-vámpomůže-na-vaší-cestě-za-vysněnou-pracípřímo-váží-k-pracovní-pozicig-na-kterou-se-uchazeč-hlásí6- Kandidáti-často-vytvářejí-obsáhlé-životopisy-a-popisujínapříklad-pracovní-činnostig-které-s-jejich-budoucí-prací- Je-jednog-jestli-máte-za-sebou-léta-praxeg-jste-maminka-ponesouvisí6mateřské-dovolenég-nebo-čerstvý-absolvent6-Vy-všichni-najdetecenné-rady-v-našem-eCbooku-a-na-našich-stránkáchwww6schutidoprace6cz6 Pracovní-náplň-v-minulých-zaměstnáních-by-měla-být-popsánapřesně6-Mělo-by-být-uvedenog-jakých-konkrétních-výsledkůuchazeč-dosáhlg-co-se-mu-povedlo6-Především-podleuvedených-pracovních-zkušeností-se-totiž-personalistarozhodujeg-zda-pozve-uchazeče-na-pohovorg-nebo-ne6-Pokudjste-absolventig-napište-do-pracovních-zkušeností-praxi-běhemstudia6-V-případěg-že-jste-na-mateřské-dovolenég-nebonezaměstnaníg-uveďte-nějakou-pracovní-zkušenost- -brigádugstážg-pomoc-v-rodinné-firmě- -která-se-váže-k-zaměstnáníg-okteré-se-ucházíte6-pokud-takovou-zkušenost-nemáteg-uveďtesvé-poslední-zaměstnání6- V-případěg-že-se-kandidát-rozhodne-uvést-do-životopisu-takésvé-další-dovednostig-platí-stejná-doporučení-jako-v-případěpracovních-zkušeností6-Musí-se-především-vázat-k-budoucímuzaměstnání6-Jedná-se-například-o-jazykové-schopnostig-řidičskýprůkaz-nebo-specifické-PC-dovednostig-jejichž-požadavky-jsouuvedeny-v-inzerátu6-6

8 Co do životopisu neuvádět? V-současné-době-se-již-nedoporučuje?-aby-se-v-životopisu- Máte-zaměstnání?-které-vám-nevyhovujeg-Nebo-máte-dobrouuváděly-zájmy-nebo-záliby-uchazečeg-Otázkou-je-také-uvedenípráci?-ale-není-to-úplně-onog-Nebo-práci-nemáte-a-hledátegreferencíg-Někteří-zaměstnavatelé-uvedení-referencí-v-inzerátupřímo-vyžadujíg-Kandidát-by-měl-na-konec-svého-životopisu- Právě-pro-vás-jsme-připravili-eTbook-Pracujte s chutí?který-vámpomůže-na-vaší-cestě-za-vysněnou-pracíuvést-kontakt-na-dvě-až-tři-osoby?-které-o-něm-mohouposkytnout-relevantní-informaceg-pokud-to-zaměstnavatelnevyžaduje?-reference-se-do-životopisu-neuvádíg Je-jedno?-jestli-máte-za-sebou-léta-praxe?-jste-maminka-pomateřské-dovolené?-nebo-čerstvý-absolventg-Vy-všichni-najdete- A-co-může-kandidátovi-pomoci-odlišit-se-od-ostatních?-Třebacenné-rady-v-našem-eTbooku-a-na-našich-stránkáchwwwgschutidopracegczg použití-vhodné-fotografie?-tedy-takové?-která-je-profesionální?- adekvátní-pozici?-na-kterou-se-uchazeč-hlásíg-pomůže-takéuvést-pod-kontaktní-informace-svůj-profil- -stručnou-profesnícharakteristiku?-úspěchy?-pracovní-výsledkyg-ten?-kdo-životopisčte-tak-získá-rychlý-přehled-o-silných-stránkách-uchazečeg- Podívejte se na svůj životopis očima personalisty, který obsazuje pozici, o kterou máte zájem. 7

9 JakPnapsatPmotivačníPdopis Úvod MátePzaměstnání8PkteréPvámPnevyhovuje.PNeboPmátePdobrouP SpoluPsPživotopisemPjePvPněkterýchPinzerátechPuvedenaPtakéP práci8palepneníptopúplněpono.pnebopprácipnemátepaphledáte.p žádostpopzaslánípmotivačníhopdopisu.pcílem motivačního dopisu je popsat vaši motivaci získat práci, na kterou se hlásíte.toho8pkdopmotivačnípdopispčte8pbypmělpzaujmoutp PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe-bookPPracujte s chutí8kterýpvámp pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnoupprací. natolik8pabypvásppozvalpnappohovor.pnikdypneposílejtepobecněp formulovanépmotivačnípdopisy8pneadresné8pzkrátkaptakové8p JePjedno8PjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxe8PjstePmaminkaPpoP kterépposílajípvšichnipostatní.p mateřsképdovolené8pnebopčerstvýpabsolvent.pvypvšichnipnajdetep P cennépradypvpnašempe-bookupapnapnašichpstránkáchp VětšinaPinzerátůPvšakPmotivačníPdopisPnevyžadujePaP personalistépseppřipvýběrupvhodnýchpkandidátůpřídíppouzep informacemipzpživotopisu.pvptakovémppřípaděppošletepsp životopisempjenpkrátkýpprůvodnípdopis8ptj.pkrátképsdělenípvp u8pžepsepucházítepopurčitouppozicipapposílátepsvůjpživotopis.p 8

10 ChciPuspětPnaPpohovoru Úvod MátePzaměstnání PkteréPvámPnevyhovujeDPNeboPmátePdobrouP VášPmotivačníPdopisPaPživotopisPzaujalyPaPvyPjstePbyliPpozvániPnaP práci PalePneníPtoPúplněPonoDPNeboPpráciPnemátePaPhledáteDP pohovordppozvánkou začíná vaše komunikace s potenciálním zaměstnavatelem PkteráPbyPmělaPskončitP ideálněppodpisemppracovnípsmlouvydpužpvppřípaděppozvánkyp PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe:bookPPracujte s chutí kterýpvámp pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnouppracíd bychompmělipdodržovatpurčitáppravidladpmusímepvědět PoPjakouP pozicipsepjednádpveďtepsipprotopdatabázipvšechpinzerátů PnaP JePjedno PjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxe PjstePmaminkaPpoP kterépjstepodpovědělidpužpodppočátkupudržujtepspfirmoup mateřsképdovolené PneboPčerstvýPabsolventDPVyPvšichniPnajdeteP komunikacip PodpověztePrychle PslušněPaPvstřícněD cennépradypvpnašempe:bookupapnapnašichpstránkáchp wwwdschutidopracedczd Z pozvánky víte všechny důležité informace PtoPznamená: PPPoPjakouPpoziciPsePjednáP PPPPsPkýmPbudetePjednat PP kdypapkdepmátepbýt VPčase PkterýPvámPzbývá PsePtakPmůžetePnaPpohovorPpořádněP připravitdppřipvýběrovýchpřízeníchpseptotižpmůžetepsetkatpsp následujícímiptypyppohovorů:p PPPTelefonickýPpohovor PPPPInterviewP:PJedenPnaPjednoho AssessmentPCentrumPwACC PPPPanelovéPinterview PPPPSkupinovéPpohovory PPPPDotazníkyPneboPvideodotazníky JstePpřipraveniPaPnadešelPvášPdenPD PkdyPjdetePnaPpohovorDP 9

11 Člověk,.který.vás.nezná,.si.na.vás.udělá.první.dojem. Máte-zaměstnáníS-které-vám-nevyhovujeF-Nebo-máte-dobrou- během.30.vteřin. prácis-ale-není-to-úplně-onof-nebo-práci-nemáte-a-hledátef- Právě-pro-vás-jsme-připravili-eAbook-Pracujte.s.chutíSkterý-vámpomůže-na-vaší-cestě-za-vysněnou-pracíF Během-pohovoru-buďte-komunikativní-a-prodejte-svéschopnostiS-své-výsledkyS-své-silné-stránkyF-Připravte-siodpovědi-na-5.nejčastějších.otázek,.které.na.pohovoru. Je-jednoS-jestli-máte-za-sebou-léta-praxeS-jste-maminka-po- můžete.dostat: mateřské-dovolenés-nebo-čerstvý-absolventf-vy-všichni-najdete- cenné-rady-v-našem-eabooku-a-na-našich-stránkách- wwwfschutidopracefczf ---Proč-chcete-změnit-práci? ----Proč-se-ucházíte-o-tuto-pracovní-pozici? Proč-bychom-měli-vybrat-zrovna-Vás? ---Jaké-jsou-Vaše-silné-g-slabé-stránky? Jaké-jsou-Vaše-platové-představy? Připravte-si-také-vlastní-otázky-a-nebojte-se-zeptatF- Berte.pohovor.jako.profesionální.hru.dvou.stran..Každý- pohovor-je-zkušenosts-kterou-můžete-zúročit-v-budoucnuf- Připravte-se-na-toS-že-většina-výběrových-řízení-je-vícekolováF- Mezi-jednotlivými-koly-výběrového-řízení-může-být-velkáprodlevaS-nebo-že-může-dojít-k-dalším-změnám-BnapřF-zařazeníodborného-testuS-nebo-více-kolS-než-bylo-na-počátkuavizovánoKF-S-každým-dalším-kolem-se-ale-zvyšuje-vaše-šancena-toS-že-uspějeteF-A-na-každé-další-kolo-byste-měli-přípravěvěnovat-více-časuS-než-na-to-předchozíF- Důležité.je.zanechat.po.pohovoru.pozitivní.dojem.-Firmavás-nemusí-vybrat-na-poziciS-na-kterou-jste-reagovaliS-ale-můževám-nabídnout-nějakou-jinouS-nebo-vás-kontaktovat-vbudoucnuF?

12 ZkušebníPdoba Úvod MátePzaměstnánífPkteréPvámPnevyhovuje PNeboPmátePdobrouP ZkušebníPdobaPjePvPsoučasnéPdoběPstandardníPsoučástíP prácifpalepneníptopúplněpono PNeboPpráciPnemátePaPhledáte P pracovníchpsmluv PSloužíPkPtomufPabyPsiPzaměstnanecýiý zaměstnavatelýověřili,ýzdaýjsouýschopniývzájemněý spolupracovatpapzdapjimptatopspoluprácepvyhovuje PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe:bookPPracujteýsýchutífkterýPvámP pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnoupprací UveďmePsiPprotoPpárPzákladníchPinformacífPkteréPbystePoPníP JePjednofPjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxefPjstePmaminkaPpoP mělipvědět: mateřsképdovolenéfpnebopčerstvýpabsolvent PVyPvšichniPnajdeteP cennépradypvpnašempe:bookupapnapnašichpstránkáchp PPPZkušebníýdobaPmůžePtrvatPmaximálněý3ýměsíce,ýuý www schutidoprace cz vedoucíchýzaměstnancůý6ýměsíců. PPPPZkušebníPdobaPnesmíýbýtýdelšíýnežýpolovinaýdélkyý sjednanéhoýpracovníhoýpoměru. MusíPbýtPsjednánaPvýdenýnástupuýdoýpráce. PPPSamozřejmostíPjefPžePmusíPbýtPsjednánaýpísemněfPvětšinouP právěppřímopvppracovnípsmlouvě PPPPZaměstnavatelýiýzaměstnanecýmohouPpracovníPpoměrP PPPP zrušitpvepzkušebnípdoběpkdykolivfpaptopipbezýudáníýdůvodu. 11

13 Úvod NaPzávěr MátePzaměstnání!PkteréPvámPnevyhovuje?PNeboPmátePdobrouP ChcetePsePdozvědětPvíc: práci!palepneníptopúplněpono?pnebopprácipnemátepaphledáte?p PPPoPtom!PjakPsePpřipravitPnaPpohovor PrávěPproPvásPjsmePpřipraviliPe bookppracujte PPPPjakPnapsatPjednotlivéPčástiPživotopisu s chutí!kterýpvámp pomůžepnapvašípcestěpzapvysněnoupprací? napcopsipdátppozorpvpmotivačnímpdopisu PPPPPPPPPP apdalšípinformacepdůležitéppropvás!pkteříphledáteppráci? JePjedno!PjestliPmátePzaPsebouPlétaPpraxe!PjstePmaminkaPpoP mateřsképdovolené!pnebopčerstvýpabsolvent?pvypvšichnipnajdetep PodívejtePsePnaPnašePvideaPaPinformačníPmateriálycennéPradyPvPnašemPe bookupapnapnašichpstránkáchp www?schutidoprace?cz? www? Podívejte se na cz 12

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

EKONOM. OBCHODNÍ AKADEMIE OLOMOUC Koordinátor projektu: Ing. Romana Novotníková

EKONOM. OBCHODNÍ AKADEMIE OLOMOUC Koordinátor projektu: Ing. Romana Novotníková EKONOM nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 OBCHODNÍ AKADEMIE OLOMOUC Koordinátor projektu: Ing. Romana Novotníková 1 Do projektu EKONOM bylo zapojeno 5 vyučujících,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

Nábor a výběr zaměstnanců

Nábor a výběr zaměstnanců Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Nábor a výběr zaměstnanců PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Co to znamená být dobrým zaměstnancem? 1. Life-work

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Jak nalézt ideální zaměstnání

Jak nalézt ideální zaměstnání Jak nalézt ideální zaměstnání Jan Kopecký Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., All rights reserved. Kdo jsme? Siemens 2. největší elektrotechnická společnost na světě, 400 000 zaměstnanců ve 190 zemích mnoho

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Mgr. Daniela Havlíčková. Praha, 20. 1. 2014

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Mgr. Daniela Havlíčková. Praha, 20. 1. 2014 Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání Mgr. Daniela Havlíčková Praha, 20. 1. 2014 Roviny uznávání neformálního vzdělávání Uznání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání.

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

délka pobytu pro jednoho studenta 10 měsíců

délka pobytu pro jednoho studenta 10 měsíců Země: Španělsko Místo: Madrid Vysoká škola v zahraničí: UP Madrid Jazyk studia: španělština Koordinátor: 1 10 měsíců Motivační dopis ve španělském jazyce cca 1 A4 Chronologický životopis ve španělském

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/74.00182 Název projektu Cesta k práci Příjemce Občanské sdružení STUDNICE Datum

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

JAK SI NAJÍT PRÁCI???

JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků II PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Volba metod získávání pracovníků Při volbě vhodné metody získávání pracovníků hledáme

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Komunikace ICQ, Skype, chaty, blogy... 3 3.2 Založení

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

"Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého" Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA

Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA DOPROVODNÝ PROGRAM Seminární místnost č. 151 "Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého" 10,30-11,30 Životopis - základ pro vaše budoucí zaměstnání 11,45-12,45 Sociální sítě. Jak je

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Rady, tipy, doporučení Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Začínající podnikatelé Konference EEN, Praha, 4.11.2014 Klesá počet podnikatelů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Proč se rozhodnout PRO ERASMUS

Proč se rozhodnout PRO ERASMUS Proč se rozhodnout PRO ERASMUS Pokud váháte, zda se o Erasmus pobyt ucházet, nebo ne, níže naleznete argumenty, které by Vás mohly přesvědčit o tom, že realizace studijního zahraničního pobytu přináší

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Personální písemnosti životopis

Personální písemnosti životopis Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti životopis VY_32_INOVACE_ITP.3.14

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 č.j. 09/0163/15 Vodňany, 11.5.2015 Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Na základě 48 až 50 zákona č.111/1998

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1 PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Podtéma 3.1 Pracovní umístění a sledování pracovních příležitostí Rozhovor a návrh kariérního postupu Hodnocení a osobní profil Počáteční přístup a informace

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.:

Více

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání 1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace 2. setkání Obecné rady, než začnete hledat zaměstnání Co chcete dělat, jaké místo hledáte? Situace v oboru Dokumentace Vytvoření pracovního místa Připravování

Více

Sociální firma Hračkotéka. Metodika Job klubu. Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním

Sociální firma Hračkotéka. Metodika Job klubu. Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním Sociální firma Hračkotéka Metodika Job klubu Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním Tato metodika vznikla jako jeden z výstupů klíčové aktivity Job klub

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI z realizace kariérového

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ÚSPĚŠNÝ ŽIVOTOPIS ANEB SESTAVTE SI SPRÁVNĚ VAŠI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VIZITKU PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE

ÚSPĚŠNÝ ŽIVOTOPIS ANEB SESTAVTE SI SPRÁVNĚ VAŠI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VIZITKU PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE ANEB SESTAVTE SI SPRÁVNĚ VAŠI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VIZITKU PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE 2009 Lenka Černá, MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4 www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz

Více

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ Obsah Místo úvodu... 3 1. Kde hledat práci?... 4 2. Jak psát průvodní dopis... 6 3. Jak psát životopis... 7 4. Pohovor... 9 a) Příprava na pohovor... 9 b) Pohovor samotný... 10

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Metody výběrového řízení zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů společnosti Autor: Bc. Kristýna Sokolová, DiS. Vedoucí práce: Martina

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁSADY PRO PRÁCI ASISTENTA VIRTUÁLNÍHO POMOCNÍKA

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁSADY PRO PRÁCI ASISTENTA VIRTUÁLNÍHO POMOCNÍKA PROVOZNÍ ŘÁD ZÁSADY PRO PRÁCI ASISTENTA VIRTUÁLNÍHO POMOCNÍKA č.3 Všeobecné ustanovení Účel Účelem tohoto provozního řádu je stanovit postup, povinnosti a zodpovědnosti pro spolupracovníka, který vykonáva

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Atraktivní životopis v angličtině

Atraktivní životopis v angličtině Denisa Tošovská Atraktivní životopis v angličtině Strategie, tipy a ukázky působivých životopisů, motivačních dopisů a další korespondence Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Jak hledat práci a připravit se na výběrové řízení

Jak hledat práci a připravit se na výběrové řízení Jak hledat práci a připravit se na výběrové řízení WORKSHOP pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jak hledat práci a připravit se

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Místo, kde žijeme. Domov - adresa

Místo, kde žijeme. Domov - adresa Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Domov - adresa Ročník 3. Anotace Tento pracovní list slouží k tomu,

Více

pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Prava Nácvik a povinnosti pracovního cizinců pohovoru na českém a na pracovním si dát trhu pozor NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg.

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

JAK VYTVOŘIT PRACOVNÍ PORTFOLIO???

JAK VYTVOŘIT PRACOVNÍ PORTFOLIO??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK VYTVOŘIT PRACOVNÍ PORTFOLIO??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

1. Základní informace o firmě

1. Základní informace o firmě MOTTO SOUTĚŽE: VÍM UMÍM DOKÁŽU 1. Základní informace o firmě Název firmy:.(stanovit sami ve vazbě na zadané informace a obsah praktického úkolu) Právní forma: (libovolná) E-mail: v-u-d@volny.cz Telefon:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více