Dynafleet online Administrace (ovládání vozového parku)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dynafleet online Administrace (ovládání vozového parku)"

Transkript

1 Dynafleet online Administrace (ovládání vozového parku) Verze strana 1 / 16

2 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune na příslušnou stránku) 1) Přihlášení do Dynafleet online ) Administrace - úvod ) Administrace funkce a ovládání ) Vytvoření uživatele ) Vytvoření řidiče ) Přiřazení aut a řidičů uživatelům ) Přiřazení vozidel uživateli typu přepravce ) Sledování vozidel ) Nastavení vytyčených oblastí (Geofencing) ) Aplikace pro iphone a ipad ) Kontakty na podporu Verze strana 2 / 16

3 1) Přihlášení do Dynafleet online Přihlášení provedete přes stránku Používejte buď Internet Explorer 7 a vyšší nebo Mozilla Firefox. Ostatní prohlížeče nejsou podporovány. Vaše heslo pro přihlášení jako administrátor naleznete na smlouvě nebo v u, který Vám přišel z Volvo Truck Czech. Pokud se tak nestalo, prosím kontaktujte naši podporu na adrese Můžete se přihlásit jako uživatel nebo administrátor. Administrátor ovládá flotilu, vytváří uživatele, řidiče a může měnit různá nastavení. Nyní se prosím přihlaste jako Administrátor, v tomto dokumentu se budeme totiž dále zabývat administrací. Verze strana 3 / 16

4 2) Administrace - úvod ve zkratce slouží k vytváření vozidel, řidičů, uživatelů, k úpravě jejich práv, nastavení sledování vozidel a dalších věcí. Obrazovka je rozdělena do 3 oblastí 1. Navigační menu (Informace, Mapy, Administrace) 2. Seznamy registrovaných vozidel, řidičů, uživatelů a vytyčených oblastí 3. Oblast s informacemi od Volvo, odkazem na nápovědu, návod a dokumenty Verze strana 4 / 16

5 Administrace funkce a ovládání Klikněte na záložku Administrace Vozidla Řidiči Uživatelé Body zájmu Vytyčené oblasti Abyste zobrazili seznam vozidel, musíte na ikonu dvou autíček kliknout levým tlačítkem myši. Pokud budete klikat na text Všechny vozy nic se nezobrazí Každému uživateli je nutno přiřadit vozidla a řidiče, se kterými může pracovat. Klikněte na tlačítko pro přiřazení vozidel a řidičů. Pokud chcete upravovat / vytvářet uživatele nebo řidiče klikněte na odpovídající symbol levým tlačítkem myši. Verze strana 5 / 16

6 3) Vytvoření uživatele Po kliknutí na tlačítko vytvořit uživatele se zobrazí nové okno, kde nadefinujete přihlašovací jméno, jméno, příjmení, heslo. Přihlašovací jméno musí obsahovat nejméně 6 znaků, heslo také 6 znaků a z nich jedno číslo. Pokud chcete, aby Vám Dynafleet posílal automatické reporty atd. musíte si nadefinovat ový alias kde může být cokoli, do okna napište adresu na kterou má zvolená informace chodit. Pak vyberte jazyk aplikace a políčko Role uživatele. Správce vozového parku slouží jen k ovládání vozového parku Uživatel pracuje s mapami, výkazy, může stahovat data běžná denní práce Přepravce vidí jen aktuální polohu přiřazených vozidel nic více Nezapomeňte vyplněné informace uložit! Každému uživateli udělejte jeho přihlášení, pokud budou dva uživatelé sdílet stejné uživatelské jméno a heslo, budou se navzájem ze systému vyhazovat. Příklad: Verze strana 6 / 16

7 4) Vytvoření řidiče Jsou dvě možnosti jak vytvořit řidiče: První možnost řidič ještě nejel autem s Dynafleet: Pokud řidič nikdy s vozidlem vybaveným Dynafleet nejel pak ho musíte zadat přes tlačítko vytvořit. Poznáte to tak, že není uveden (číslo jeho karty xxx000) v seznamu řidičů v levém sloupci kde je na obrázku zvýrazněn barevným obdélníkem. Pak kliknete na tlačítko vytvořit, zadáte jeho jméno, příjmení, tel. Číslo s předvolbou +420 a hlavně číslo jeho karty do tachografu, které má 16 míst a je tam hodně nul. Pak ještě zemi kde byla karta vydána. Druhá možnost řidič již s vozidlem jel: Pokud řidič již s vozidlem jel a najdete jeho číslo karty v seznamu v levém sloupci kde je zelený obdélník, tak klikněte na tlačítko se symbolem tužky v červeném rámečku. Řidiče nebo spíše číslo jeho karty přetáhněte do pracovního okna a po kliknutí na tlačítko se symbolem tužky doplníte jeho údaje. Pokud při ukládání řidiče napíše systém hlášení ID karty není jedinečné pak již řidič kartu v tachografu měl a musíte tohoto řidiče zadat podle Druhé možnosti. Smazání řidiče Jelikož jsou s řidičem svázaná data v Dynafleet (spotřeba atd.) řidiče jste sice schopni smazat, ale stále ho v administrátorském přihlášení uvidíte s červeným křížkem. Proto doporučuji před smazáním řidiče ho přejmenovat a před jeho jméno dát zz, tím pádem podle abecedy klesne na konec seznamu řidičů a nebude Vám překážet. Verze strana 7 / 16

8 První možnost vytvoření řidiče: Druhá možnost vytvoření řidiče: nejdříve přetáhněte číslo karty řidiče do pracovního okna (1.), pak dejte tužku (2.). Jakmile kliknete na tužku tak můžete začít upravovat údaje o řidiči. Verze strana 8 / 16

9 5) Přiřazení aut a řidičů uživatelům Klikněte na symbol řidiče Pak přetáhněte uživatele, kterého chcete upravovat do pracovního okna modrá šipka. Následně pomocí šipek v červeném rámečku přetáhněte vozidla a řidiče do sloupců přiřazené vozy a přiřazení řidiči, pak nová nastavení uložte tlačítkem uložit. Pokud do pracovního okna přetáhnete více uživatelů a všechny je označíte pak se po uložení všem najednou přiřadí zvolená vozidla a řidiči. Verze strana 9 / 16

10 6) Přiřazení vozidel uživateli typu přepravce Uživatel přepravce vidí jen přiřazená vozidla jejich aktuální polohu na mapě. Nemůže zobrazit jméno řidiče, historickou polohu ani spotřebu vozidel. Proto je tento uživatel vhodný pro Vaše zákazníky, kteří chtějí vidět, kde mají své zboží. Pokud jako administrátor nevidí tuto možnost, kontaktujte a my vám ji zapneme. a. Při vytváření uživatele musíte zvolit roli přepravce b. Přiřadíte mu vozidlo stejně jako na předchozí stránce, s tím rozdílem, že musíte nastavit i období, kdy vozidlo uvidí Od: a Do: Verze strana 10 / 16

11 7) Sledování vozidel Při registraci vozidla jsme Vám nastavili styl sledování. Je to schéma, podle kterého vozidlo posílá své polohy na mapě. Pokud by Vám nevyhovovala frekvence posílání poloh, můžete si sestavu sledování sami přenastavit. a. V záložce Administrace zvolíte možnost Styly sledování b. Zatrhnete vozidlo a dáte tlačítko Konfigurovat Verze strana 11 / 16

12 c. Objeví se menu, kde můžete zvolit styl, jakým chcete vozidlo sledovat a v jakém období. Doporučujeme nastavit datum Do až za několik let, protože když Vám datum Do projde tak se vozidlo na mapě zastaví a jeho polohy dále nejsou vidět. Zde vyberete styl sledování z nabídky. Doporučujeme Sledování a nebo Sledování a činnost řidiče Nezapomeňte nastavit koncové datum až za několik let aby se Vám načítání polohy neplánovaně nezastavilo. Vyvolání začátku nastavuje při jaké rychlosti vozidla se objeví první poloha. Vyvolání konce nastavuje po kolika minutách od vypnutí zapalování se zobrazí poloha zastavení. V ujeté vzdálenosti nastavíte po kolika kilometrech se bude aktualizovat poloha. V čase nastavíte po kolika minutách se bude aktualizovat poloha. Pokud máte balíček map, tak se vždy můžete ptát na aktuální polohu vozidla, proto nedoporučujeme nastavovat styl sledování příliš často. Může to prodlužovat čas generování výkazů kvůli velkému množství dat. Doporučujeme nastavení sledování nebo sledování a činnost řidiče, 50km; 10minut; 20km/h a 5min. Případně 25km; 10minut; 10km/h a 5min. Verze strana 12 / 16

13 8) Nastavení vytyčených oblastí (Geofencing) Pokud využíváte balíček služby mapa a sledování, můžete si nastavit na mapě oblasti obdélníkového tvaru. Pokud vozidlo do oblasti vjede tak Vám přijde upozornění do Předávání zpráv a do Výkazů / sestava sledování. Pokud si nastavíte oblasti např. kolem Vašeho místa, kde parkujete pravidelně vozidla tak jednoduše zjistíte, kdy vozidla přijela / odjela na toto místo. Také si tyto oblasti můžete nastavit např. na místa pravidelných nakládek / vykládek nebo naopak na místa kam mají řidiči zakázáno jezdit. a. Nejdříve si na mapě musíte vytvořit vytyčené oblasti pomocí tlačítka, které je umístěno na horní liště nad mapou. Na obrázku pod číslem 1. b. Budete vyzváni, abyste klikli na prostředek místa, kam chcete umístit vytyčenou oblast a za držení tlačítka myši táhli od tohoto bodu, dokud nebude oblast dost velká. Doporučujeme udělat oblast radši větší kvůli přesnosti systému GPS. Na obrázku pod číslem 2. c. Oblast musíte pojmenovat na obrázku pod číslem 3. Pokud zmáčknete tlačítko Výchozí Zprávy tak se Vám ten samý text napíše do všech tří typů vytyčených oblastí (přiblížení, opuštění a vstup). Samozřejmě si můžete pro každou zvolit jiný text. d. Musíte zatrhnout alespoň jeden typ uživatele, kterému bude upozornění chodit. Např. dispečera na obrázku najdete pod číslem 4. e. Samozřejmě na konci vše uložte tlačítkem Uložit Verze strana 13 / 16

14 Jakmile vytyčenou oblast uložíte, najdete ji v levém sloupci v menu Všechny vytyčené oblasti Takto vytvoříte a uložíte všechny vytyčené oblasti, které potřebujete. Vytyčené oblasti se do vozidel následně musí odeslat. Jelikož můžete každému vozidlu přiřadit jiné vytyčené oblasti, musíte nejdříve vytvořit skupinu oblastí. Např. výše na obrázku máme vytvořené 2 skupiny DEMO a Výjezdy Skupinu vytvoříte tak, že na Všechny vytyčené oblasti kliknete pravým tlačítkem myši, následně v menu vyberete Vytvořit novou skupinu. Tu si pojmenujete. Do této skupiny pak přetáhnete pomocí myši vytyčené oblasti. Např. vytvoříte si skupiny Sever, Jih. Do skupiny sever přetáhnete vytyčené oblasti, které se vztahují k Norsku, Švédsku atd. Do skupiny Jih přetáhnete oblasti, které se vztahují ke Španělsku, Francii atd. Vozidlům, které jezdí na jih odešlete skupinu Jih a vozidlům jezdícím na sever skupinu Sever. Samotné odeslání se provádí v záložce administrace v menu Skupiny vytyčených oblastí obrázek č.1.8. níže. Verze strana 14 / 16

15 Obrázek 1.8. Jakmile zvolíte tlačítko systém vás přesměruje do nového menu kde zatrhnete vozidla, kterým má být vytyčená oblast odeslána číslo 1. Následně vyberete skupinu, kterou chcete odeslat z menu pod seznamem vozidel - číslo 2. např. skupina jih. Po výběru skupiny dejte tlačítko odeslat - číslo 3. Po úspěšném odeslání vytyčených oblastí se ve sloupci objeví doručeno, potvrzeno a v seznamu oblastí u každé zámeček. Pokud 1. byste chtěli oblasti upravovat, musíte je nejdříve deaktivovat stejným postupem jako při odesílání jen místo názvu skupiny zvolíte v menu Deaktivovat - číslo 4. Po deaktivování zámečky zmizí a úprava je možná. 3. Odesílání i deaktivace může někdy trvat, jelikož systém čeká, až 4. je nastavení doručeno do všech vozidel. 2. Verze strana 15 / 16

16 9) Aplikace pro iphone a ipad V rámci Dynafleet jsme pro Vás připravili aplikaci pro iphone a ipad. Aplikace je zdarma a pro přihlášení můžete použít Vaše přihlašovací jméno a heslo do uživatelského účtu. Je připravena ke stáhnutí v App Store a vyhledáte ji zadáním hesla Dynafleet. Aplikace Vám umožní využívat funkce podle Vámi placeného balíčku služeb. 10) Kontakty na podporu Pokud Vám něco nepůjde nebo budete potřebovat poradit, kontaktujte prosím Vašeho prodejce nebo přímo podporu Dynafleet: Vit Jurajda, , Tereza Nehonská, , Mezinárodní podpora VAS, , Verze strana 16 / 16

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

DYNAFLEET ONLINE Vydání: Únor 2015

DYNAFLEET ONLINE Vydání: Únor 2015 DYNAFLEET ONLINE Vydání: Únor 2015 Představení Představení Nápověda k systému Dynafleet Online Nápověda online k systému Dynafleet Online, nazývaná také webová nápověda, je systém nápovědy nezávislý na

Více

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

T-MOBILE AUTOPARK. Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel. 1 Jak začít... 2 1.1 Jak se přihlásit... 2

T-MOBILE AUTOPARK. Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel. 1 Jak začít... 2 1.1 Jak se přihlásit... 2 T-MOBILE AUTOPARK Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel Obsah 1 Jak začít... 2 1.1 Jak se přihlásit... 2 1.2 Změna hesla... 3 1.3 Jak pracovat s aplikací... 3 1.3.1 Okno Průzkumník... 4 1.3.2

Více

Nápověda k systému CCS Carnet 2014

Nápověda k systému CCS Carnet 2014 Nápověda k systému CCS Carnet 2014 Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k pořízení nejnovějšího telematického systému v České republice CCS Carnet. V následujících

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.5.112 B2B CENTRUM a.s. 7.2014 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA COMDI POSTUP PRÁCE V PROGRAMU COMDI 7.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA COMDI POSTUP PRÁCE V PROGRAMU COMDI 7.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA COMDI POSTUP PRÁCE V PROGRAMU COMDI 7.0 POČÍTAČOVÁ PROFESNÍ A PRACOVNÍ DIAGNOSTIKA METODICKÁ PŘÍRUČKA POSTUP PRÁCE V PROGRAMU COMDI 7.0 TUTO PŘÍRUČKU DOPORUČUJEME PROSTUDOVAT PŘED

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 1. Spuštění a přihlášení k vipilotu Upozornění: Funkčnost služeb viphone je závislá na typu poskytovaného tarifu. Je tedy možné, že některé z následujících služeb

Více

Uživatelská příručka. HelpDesk

Uživatelská příručka. HelpDesk Uživatelská příručka HelpDesk 2 HelpDesk 2014 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní popis aplikace... 5 2.1. Přihlašovací stránka... 5 2.2. Standardní funkce... 5 2.3. Vstupní stránka... 8 2.4. Aplikace pro mobilní

Více

Obsah. ABRA Software a.s.

Obsah. ABRA Software a.s. Obsah 1 Minimum pro načtení a zobrazení dat z Abry Gx na ABRA e-shopu... 4 1.1 Zadejte dva údaje na skladové kartě... 4 1.2 Doplňte obrázky ke skladové kartě... 5 1.3 Zadejte jeden údaj na menu... 6 1.4

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Firemní účet 2.1 Můj účet 2.2 Moje rezervace 2.3 Moje stránka 2.4 Veřejný profil firmy 3. Práce s Kalendářem 3.1

Více

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY (wwwproskoly.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL WWWproškoly.cz manuál verze: 2.0, poslední aktualizace: 23. 7. 2015 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Jak webové stránky pro školy fungují... 5 3 Přihlášení

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

Aukce online Web Revolution

Aukce online Web Revolution Aukce online Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2008 0 Aukce online Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o.

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o. Map Explorer I Manuál Map Explorer Obsah 0 4 Část I Úvod 1 Instalace software... 4 2 První spuštění... 4 3 Otevření mapy... 7 4 Ukončení programu... 8 Část II Práce s Map Explorerem 1 Přehled 10... 10

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

ProEshop Uživatelský manuál

ProEshop Uživatelský manuál 1.15 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení Kapitola: Úvod 1 Obsah 2 Úvod... 8 3 Vlastnosti obchodu... 9 3.1 Víceuživatelské prostředí... 9 3.2 Podpora více jazyků...

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Nastavení služby Profi Komunikace (aplikace Microsoft Lync) jednoduchý uživatelský manuál

Nastavení služby Profi Komunikace (aplikace Microsoft Lync) jednoduchý uživatelský manuál Nastavení služby Profi Komunikace (aplikace Microsoft Lync) jednoduchý uživatelský manuál Obsah Úvod... 2 Stažení aplikace Microsoft Lync... 3 Instalace MS Lync... 5 První spuštění Microsoft Lync... 7

Více