Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 DIČ: CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804"

Transkript

1 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 DIČ: CZ Laboratorní příručka Laboratoř Praha, Jankovcova 2 Platnost dokumentu: 20. února 2014 Datum vypracování: 16.únor 2014 Datum schválení: 17.únor 2014 Vypracoval: Schválil: Miloslava Kociánová Ing. Anabela Čížková, vedoucí laboratoře Garant dokumentu: Miloslava Kociánová, manažer kvality Verze: 07 Identifikace dokumentu: VD.PJ 02 Důvěrnost: Veřejné Výtisk č.: Ostatní informace: Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Verze: 06 platná od Strana 1 (celkem 28)

2 Obsah: 1. Úvod Předmluva Informace o laboratoři Identifikace laboratoře Základní údaje o laboratoři Zaměření laboratoře Vyšetřování vzorků dárců tkání a buněk Úroveň a stav akreditace Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Spektrum nabízených služeb Popis nabízených služeb Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Požadavkové listy (OLV) Požadavky na statimové vyšetření Ústní požadavky na vyšetření Používaný odběrový systém Příprava před vyšetřením Pacient Veterinární pacient Identifikační označení primárního vzorku Odběr vzorku Pacientské vzorky Veterinární vzorky Množství vzorku Likvidace použitých odběrových materiálů Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky Informace k dopravě vzorků Zvláštní požadavky na zajištění preanalytické fáze Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kritéria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup laboratoře při nedostatečné identifikaci na žádance nebo na biologickém materiálu Postup laboratoře při zaslání biologického materiálu, u kterého není označen požadavek na žádance Vyšetřování externími laboratořemi Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Hlášení výsledků v kritických intervalech Informace o formách vydávání výsledků, typech nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis Vydávání výsledků přímo pacientům Opakovaná a dodatečná vyšetření Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Konzultační činnost laboratoře Způsob řešení stížnosti Vydávání zdravotnického materiálu a odběrových pomůcek zákazníkům Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří Verze: 07 platná od Strana 2 (celkem 28)

3 6.1 Seznam vyšetření prováděných v laboratoři Seznam laboratoří provádějících vyšetření, které laboratoř neprovádí Související dokumentace Seznamy laboratoří Verze: 07 platná od Strana 3 (celkem 28)

4 1. Úvod 1.1 Předmluva Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové! Laboratorní příručku poskytujeme Vám všem, kteří potřebujete informace o Laboratoři Praha, Jankovcova 2, o systému řízení kvality naší práce, o dokumentaci pracovních postupů v laboratoři i o našich pracovnících. Obsahuje nabídku služeb, které poskytujeme našim zákazníkům v oblasti laboratorních vyšetřovacích metod. V přílohách k Laboratorní příručce jsou k dispozici seznamy prováděných vyšetření a seznam spolupracujících a smluvních laboratoří. Laboratorní příručka je vytvořena tak, aby splňovala požadavky pro akreditaci laboratoře, které vyplývají z národních akreditačních standardů pro zdravotnické laboratoře, z požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2007, ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, z ustanovení zákona č. 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách, z požadavků zdravotních pojišťoven, z doporučení příslušných odborných společností ČLS JEP a ze současných zvyklostí v laboratorní praxi v ČR. Laboratoř je také certifikována od DET NORSKE VERITAS CZ s.r.o. dle ISO 9001:2008. Tato verze Laboratorní příručky, platná od , zahrnuje významné změny, které probíhají ve společnosti synlab czech s.r.o. a v Laboratoři Praha, Jankovcova 2, která je i s odloučenými pracovišti nedílnou součástí společnosti. Doufáme, že zde najdete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou dobrou spolupráci. Ing. Anabela Čížková vedoucí laboratoře Verze: 07 platná od Strana 4 (celkem 28)

5 2. Informace o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře Název organizace synlab czech s.r.o. Identifikační údaje IČ: Typ organizace Statutární zástupce organizace Společnost s ručením omezeným; Provozování nestátního zdravotnického zařízení Jednatelé společnosti Adresa organizace U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Název laboratoře Laboratoř Praha, Jankovcova 2 Adresa laboratoře Jankovcova 2, Praha 7 Okruh působnosti laboratoře Vedoucí laboratoře Zástupce vedoucího laboratoře Vedoucí zdravotní laborant Manažer kvality Metrolog laboratoře Provádí laboratorní vyšetření pro ambulantní i lůžková zařízení Ing. Anabela Čížková MUDr. Tomáš Hrádek Jana Vilímová Miloslava Kociánová Markéta Jozová, DiS. Sekce biochemie a hematologie Odborný garant odbornosti 801 Odborný garant odbornosti 818 Vedoucí sekce RNDr. Gustav Louženský MUDr. Stanislav Kubů RNDr. Miloslav Semanský Sekce imunologie a infekční sérologie Odborný garant odbornosti 813 Odborný garant odbornosti 802, 805 Vedoucí sekce Ing. Štěpánka Luxová MUDr. Blanka Boualay Ing. Štěpánka Luxová Sekce příjmu vzorků Vedoucí sekce Hana Loubová 2.2 Základní údaje o laboratoři Laboratoř Praha, Jankovcova 2 - kontakty Vedoucí laboratoře Ing. Anabela Čížková Zástupce vedoucího laboratoře MUDr. Tomáš Hrádek Manažer kvality Kociánová Miloslava Metrolog Markéta Jozová, DiS. telefon: mobil: mobil: telefon: mobil: mobil: Vedoucí zdravotní laborant mobil: Verze: 07 platná od Strana 5 (celkem 28)

6 Jana Vilímová Správce dokumentace Norberta Hniličková Asistentka laboratoře Lenka Baierová mobil: Laboratoř Praha, Jankovcova 2 kontakty na vedoucí sekcí Vedoucí sekce biochemie a hematologie RNDr. Miloslav Semanský Vedoucí sekce imunologie a infekční sérologie Ing. Štěpánka Luxová Vedoucí sekce příjmu vzorků Hana Loubová Odloučené pracoviště Praha, Kartouzská 6 - kontakty Ing. Anabela Čížková telefon: mobil: telefon: mobil: telefon: mobil: mobil: Odloučené pracoviště Praha, Seydlerova 8 - kontakty Ing. Anabela Čížková telefon: mobil: telefon: mobil: Telefonické spojení na všechna pracoviště zprostředkují pracovnice callcentra Telefonické spojení na dispečink svozové služby společnosti je zajištěno na čísle na čísle 2.3 Zaměření laboratoře Laboratoř provádí biochemická, hematologická, imunologická a sérologická vyšetření Vyšetřování vzorků dárců tkání a buněk V roce 2010 obdržela laboratoř rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv povolení k vyšetřování vzorků dárců tkání a buněk podle zákona č. 296/2008 Sb. 2.4 Úroveň a stav akreditace Laboratoř je certifikovaná podle normy ISO 9001:2008, se zavedeným systémem managementu kvality. Laboratoř je akreditovaná akreditační autoritou ČIA, o.p.s (Český institut pro akreditaci) a snaží se o zabezpečení co nejvyšší kvality vyšetření. Laboratoř jako akreditovaná zdravotnická laboratoř provádí akreditovaná vyšetření v souladu s přílohou osvědčení o akreditaci. Osvědčení o akreditaci jsou dostupná na Laboratoř naplňuje ve své činnosti požadavky normy ISO 15189:2007 Zdravotnické laboratoře zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost a rovněž plní akreditační požadavky normy ISO 17025:2005. Laboratoř se řídí dostupnými doporučeními odborných společností, má zaveden systém vnitřní kontroly kvality a účastní se systému externí kontroly kvality SEKK Pardubice a EHK Státního zdravotního ústavu v Praze, Instand, RfB, ÖQUASTA, EQA, Labquality, Euroimmun a jiné. 2.5 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Laboratoř zajišťuje denní i noční provoz s definovaným spektrem rutinných nebo statimových a urgentních vyšetření a specializovaných vyšetření. Verze: 07 platná od Strana 6 (celkem 28)

7 Organizačně je rozdělena na jednotlivé odborné sekce, které tvoří logické celky podle jejich vybavení a prostorového rozmístění. Svoz vzorků biologického materiálu z ordinací vzdálených lékařů a nemocnic zajišťují pro laboratoř řidiči svozové služby společnosti. Laboratoř je vybavena moderními přístroji a analyzátory. Nedílnou součást tvoří i výpočetní technika (LIS - laboratorní informační systém), která pomáhá zabezpečovat vlastní provoz, tisk výsledků, kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, archiv výsledků a další. Laboratoř je obsazena vyškoleným personálem, způsobilým k provádění laboratorních vyšetření. V laboratoři pracují lékaři a vysokoškolsky vzdělaní analytici i laborantky převážně s odbornou specializací a s oprávněním pracovat ve zdravotnictví, dále personál pracující ve zdravotnictví pod odborným dohledem. 2.6 Spektrum nabízených služeb Laboratoř ve spolupráci s jinými odděleními společnosti synlab czech poskytuje: : vyšetření biochemická, hematologická, sérologická, imunologická, běžně získávaných biologických materiálů (krev, sérum, plasma, moč, mozkomíšní mok, jiné); vyšetření specializovaná; objednávky laboratorních vyšetření žádanky,; svoz biologického materiálů z nemocnic a ordinací lékařů, prostřednictvím oddělení dopravy společnosti synlab czech s.r.o.,; doručení výsledků laboratorních vyšetření v tištěné formě a v elektronické podobě (zabezpečenou cestou prostřednictvím programu SYNLABDATA a MISE); evidenci a transport vzorků k vyšetřením ve smluvních a spolupracujících laboratořích; odběrový materiál na základě požadavků lékařů, kteří provádí odběry biologického materiálu ve svých ordinacích, prostřednictvím obchodního oddělení, svozové služby a oddělení nákupu a skladového hospodářství společnosti synlab czech s.r.o; vhodné zpracování dat v laboratorním informačním systému; bezpečný a zajištěný přístup k elektronickým výsledkům laboratorních vyšetření. 2.7 Popis nabízených služeb Viz kapitola 6. této Laboratorní příručky. Seznam nabízených vyšetření je uveden na webových stránka - Přehled laboratoří Laboratoř Praha, Jankovcova 2 Laboratorní metody. Statimová vyšetření Laboratoř provádí statimová biochemická a hematologická vyšetření s dodáním výsledků do 2 hodin od příjmu vzorku do laboratoře. Tato vyšetření jsou uvedena na speciální statimové žádance a příjem vzorků pro statimová vyšetření je dostupný 24 hodin denně. Statimová vyšetření mají přednost před vyšetřováním ostatních materiálů a jejich výsledky jsou telefonicky hlášeny lékařem laboratoře nebo pověřenou laborantkou nebo pracovnicemi callcentra požadujícímu lékaři nebo na příslušné oddělení nemocnice či ambulance. Tato vyšetření jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu pacientů, či život ohrožující stav pacienta, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o pacienta či jeho život. Lékaři požadující vyšetření STATIM, musí používat statimové žádanky, které si objednává prostřednictvím obchodního zástupce, svozové služby nebo oddělení nákupu a skladového hospodářství. Statimové žádanky jsou k dispozici i na webových stránkách Žádanky Statim. Žádanky musí splňovat běžné požadavky k identifikaci nemocného jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, dále datum a čas odběru vzorku (tedy včetně hodiny a minuty odběru, např. 9,30 hod.), razítko ordinujícího lékaře s IČZ, odborností a adresou, požadavek odesílajícího zdravotnického zařízení, včetně tel. kontaktu a faxu, diagnózu, zdravotní pojišťovnu hradící péči za pacienta (označení kódem, např. 111, 222), korektně zaškrtnuté jednotlivé požadavky na vyšetření, případně čitelně napsané požadavky nad rámec nabízených vyšetření, které žadatel požaduje zabezpečit ve spolupracujících laboratořích, dále klinické údaje včetně údajů o terapii v souvislosti se stanovovanou diagnózou nebo typem požadovaného vyšetření apod. Vzorek s žádankou se do laboratoře dodává v červeném sáčku s nálepkou STATIM. Distribuci těchto pomůcek do ordinací lékařů zajišťují obchodní zástupci společnosti, případně řidič svozové služby nebo jejich dodání žádejte na telefonní lince callcentra. Urgentní vyšetření Verze: 07 platná od Strana 7 (celkem 28)

8 1. Laboratoř provádí urgentní vyšetření, což jsou vyšetření, kde lékař může požadovat dříve výsledek vzhledem k závažnosti stavu pacienta, ale nejde tato vyšetření zpracovat ve statimovém režimu, protože to metodika vyšetření neumožňuje. Urgentní vyšetření jsou specifikována na statimové žádance, viz Statimová vyšetření. 2. Některé vzorky je potřeba zpracovat mimořádně rychle po odběru, tj urgentně. Seznam doporučených urgentních vyšetření je k dispozici v kapitole 3.14 Zvláštní požadavky na zajištění preanalytické fáze. Odběrová pracoviště včas před odběrem vzorku zajišťují požadavek na urgentní svoz na dispečinku dopravy. Urgentní vzorek se žádankou se dodává do laboratoře v sáčku označeném bílou nálepkou s červeným nápisem urgentní materiál. Dodání této pomůcky si vyžádejte přímo u našich obchodních zástupců nebo prostřednictvím řidiče svozové služby nebo na telefonní lince callcentra. 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1 Základní informace Základní informace o odběrech primárních vzorků pro jednotlivá vyšetření jsou v přílohách k této Laboratorní příručce. Vyplnění tiskopisu Objednávka laboratorních vyšetření a identifikace primárního vzorku - viz kapitola 3.7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku; Popis odběrových nádobek pro primární vzorky - viz kapitola 3.5 Používaný odběrový systém; Typ primárního vzorku a množství, které je nutné pro analýzu - viz kapitola 3.8 Odběry vzorků a 3.9 Množství vzorku. Instrukce pro požadování dodatečných analýz viz kapitola 3.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření a kapitola 5.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření. 3.2 Požadavkové listy (OLV) Pro zaslání požadavků na vyšetření je potřebné vyplnit žádanky = OLV - Objednávku laboratorních vyšetření s uvedenými specifickými typy vyšetření. Laboratoř má k dispozici několik typů tiskopisů OLV - Objednávek laboratorních vyšetření (dále jen OLV ), které jsou k náhledu na webových stránkách Žádanky. OLV mají jednotnou úpravu. V záhlaví je místo pro vyplnění data a času odběru primárního vzorku, pro identifikaci odesílajícího zdravotnického zařízení a lékaře včetně IČZ, odbornosti, pro identifikaci pacienta, uvedení diagnózy, zdravotní pojišťovny, dále údaje, zda se jedná o vyšetření v rámci regresní náhrady nebo o pacienta, který si hradí vyšetření sám samoplátce. OLV slouží také jako statimová objednávka. Pro usnadnění orientace v odběrovém systému jsou na OLV jednotlivá vyšetření nebo skupiny vyšetření barevně shodná s uzávěrem odběrové zkumavky (např. hepatitidy - skupina žlutá - odběrová zkumavka se zlatým uzávěrem - srážlivá krev). OLV je určena pro dodání vzorku od jednoho pacienta. OLV zahrnuje nabídku vyšetření, která laboratoř běžně provádí. Pokud je požadováno zabezpečení dopravy vzorku ke specializovanému vyšetření ve spolupracující laboratoři, je potřebné požadavek zapsat zvlášť na OLV laboratoře nebo na žádanku o vyšetření příslušné spolupracující laboratoře (např. OLV Centrum lékařské genetiky a prenatální diagnostiky GENNET). Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na OLV: číslo pojištěnce (rodné číslo pacienta); příjmení, jméno pacienta; datum narození (povinný údaj, není-li obyvatelem ČR u pojištěných i u pacientů - samoplátců); kód zdravotní pojišťovny pacienta; základní diagnóza pacienta; datum a čas odběru*; typ vzorku (krev, moč, likvor, sliny ); podpis a razítko objednavatele zdravotnického zařízení; IČZ přidělené zdravotní pojišťovnou; číslo odbornosti žadatele vyšetření; telefonní kontakt na žadatele vyšetření, fax v případě potřeby označení požadovaných vyšetření (viz Seznamy vyšetření); Verze: 07 platná od Strana 8 (celkem 28)

9 vyznačení neodkladné analýzy STATIM; vyznačení údaje o regresní náhradě. * V případě, že není na žádance uveden datum a čas odběru, laboratoř není schopna evidovat dodržení správné preanalytické fáze. Upozorňujeme, že její nedodržení může mít vliv na kvalitu výsledku. 3.3 Požadavky na statimové vyšetření Za statimové vyšetření je považována každá OLV s označením STATIM. Vzorek je dodán na sekci s příslušnou OLV. Po přejímce vzorku a OLV provedou pracovníci laboratoře neprodleně a přednostně požadovanou analýzu. Výsledek je okamžitě po skončení analýzy telefonicky nebo faxem oznámen lékaři požadujícímu statimové vyšetření prostřednictvím callcentra nebo mimo pracovní dobu pracovníkem laboratoře na telefonní číslo uvedené na OLV. 3.4 Ústní požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: Dodatečná vyšetření požadovaná akutně (statim) budou neprodleně provedena po telefonickém doobjednání. Požadavek na doobjednání vyšetření se doplní v LIS k již zavedenému identifikačnímu číslu vzorku a do komentáře (text k tisku v LIS) se zapíše informace o doobjednaných vyšetřeních. Identifikace lékaře doobjednávajícího vyšetření je zadaná v LIS v hlavičce. Lékař požadující dodělávku je vyzván, aby zaslal dodatečnou žádanku, která je naskenována do IS Selma pod původním barcodem. Jestli telefonické doobjednání vyšetření nepožadoval ošetřující lékař, pak se uvede na kopii původní OLV: jméno a příjmení, kdo požadavek žádal a dodělávka se zadá pod nový barcod. Lékař požadující dodělávku ke které přiloží nový materiál, se zadá do IS Selma pod nový barcod.. Dodatečná vyšetření požadovaná v řádném režimu vyšetřování lze telefonicky rovněž doobjednat. Tato budou zaznamenána do LIS, obdobně jak je popsáno výše u doobjednání statimových vyšetření a provedena při další sérii analýz v rámci řádného postupu vyšetřování vzorků na laboratoři. Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést jen s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu ve vzorku biologického materiálu. O této skutečnosti (pokud to je potřebné) informuje personál laboratoře lékaře požadujícího telefonické doobjednání vyšetření. Informace o stabilitě vzorku lze získat rovněž z příloh této Laboratorní příručky. Analýzy biochemické, hormonů a tumorových markerů lze doobjednat do 10 dnů po odběru (tj. po dobu, kdy laboratoř skladuje vzorky). Vzorky moče pouze do 24 hodin. Hematologické vzorky KO a imunologické vzorky na vyšetření buněčné imunity do 24 hodin, imunohematologii ((KS, NAT) do 4 dnů. Vzorky séra na vyšetření protilátek proti infekčním agens a autoprotilátek se v laboratoř skladují po dobu 1 měsíce. Pracovník příjmu přijímá dodatečný požadavek na vyšetření od lékaře nebo od pracovníka callcentra. Požadavek na dodatečné vyšetření zadá do LIS k původnímu barcodu, zjistí zda lze vyšetření dodělat z důvodu preanalytiky a zapíše dodělávka..na základě telefonické žádosti lékaře do interní poznámky v LIS, včetně svého podpisu. Pracovník příjmu požádá lékaře o zaslání dodatečné žádanky, která se po zaslání označí stejným barcodem a zarchivuje. 3.5 Používaný odběrový systém K odběru žilní krve se používá hlavně uzavřený vakuový systém VACUTAINER. Pro usnadnění orientace v odběrovém systému jsou jednotlivá vyšetření nebo skupiny vyšetření označena na OLV barevně shodně s uzávěrem odběrové zkumavky (např. hepatitidy - skupina žlutá - odběrová zkumavka se zlatým uzávěrem - srážlivá krev). Materiál k vyšetření Typ odběrového materiálu Příklad použití Srážlivá žilní krev VACUTAINER zlatý, červený uzávěr Nesrážlivá žilní krev VACUTAINER hemokoagulační vyšetření, Běžná biochemická, sérologická, imunologická vyšetření + protilátky proti jednotlivým alergenům, tumorové markery, hormony Verze: 07 platná od Strana 9 (celkem 28)

10 Materiál k vyšetření Typ odběrového materiálu Příklad použití (citrát 1: 9) Nesrážlivá žilní krev (citrát 1 : 4) Nesrážlivá žilní krev (Na Heparin) modrý uzávěr VACUTAINER černý uzávěr VACUTAINER zelený uzávěr FW sedimentace erytrocytů Funkční testy leukocytů (fagocytární aktivita granulocytů, test lymfoblastické transformace BAT), subpopulace lymfocytů, Index APL v leukocytech Nesrážlivá žilní krev (NaF ) Nesrážlivá žilní krev (EDTA) VACUTAINER šedý uzávěr VACUTAINER fialový uzávěr Glykémie, laktát. ogtt, 3ml krve s EDTA Krevní obraz, 5 populační diferenciál, retikulocyty, mikroskopický diferenciál, trombocyty z nátěru, bazofilní tečkování erytrocytů, krevní skupina a Rh faktor, Coombsův test - přímý i nepřímý, screning antierytrocytárních protilátek, ESR-sedimentace erytrocytů, osmotická rezistence (jen po.- čt.), glykovaný hemoglobin, subpopulace lymfocytů, HLA B27, imunohematologický panel, parathormon, osteokalcin, CTX (β-crosslaps), P1NP, homocystein, ProGRP Nesrážlivá žilní krev (EDTA) Kapilára s protisrážlivým činidlem Nativní žilní krev (defibrinovaná krev) Nativní žilní krev se špejlí Arteriální krev VACUTAINER Fialový uzávěr Kapilára s protisrážlivým činidlem pouze na vyžádání diabetologické poradny Penicilinka se skleněnými kuličkami (10ml) Zkumavka bez přísad i gelu (5ml) Speciální odběrová stříkačka Preset s heparinem Pupečníková krev Skleněná zkumavka VACUTAINER s červeným uzávěrem Kostní dřeň Skleněná zkumavka VACUTAINER s fialovým (EDTA) nebo zeleným (heparin sodný) uzávěrem 6 ml krev z EDTA Krevní skupina a Rh faktor Coombsův test přímý, screening antierytrocytárních protilátek (ale pouze 1. odběr) Pro kapilární odběry glykovaného hemoglobinu (HbA1c), glykémie LE buňky Retrakce koagula ABR (krevní plyny) Ab anti Treponema, HBsAg, HCV imunohematolog. panel Nátěr kostní dřeně podložní sklíčko cytologické vyšetření, cytochemie Nátěr nosního sekretu podložní sklíčko eosinofily z nosního sekretu Synoviální tekutina Plastová zkumavka se zátkou COMP (protein chrupavky) Sliny Sputová zkumavka Zkumavka na sliny vzorek odebraný ráno, nalačno, před čištěním zubů Verze: 07 platná od Strana 10 (celkem 28)

11 Materiál k vyšetření Typ odběrového materiálu Příklad použití Sliny Zkumavky Salivette Kortizol, DHEA Odběr moče Odběr moče Plastová zkumavka s červenou zátkou (10ml) Moč může být uskladněn po dobu 24 hodin v chladničce (2-8 C). Plastová zkumavka se žlutým uzávěrem (10ml) Moč na Hamburgerův sediment 120 ml odběrové nádoby systému BD Vacutainer ) Ag Legionella pneumophila Ag - Streptococcus pneumoniae Ag Chlamydia trachomatis první ranní moč 15-30ml Pouze ranní: vyšetření moče chemicky a močového sedimentu, ery ve fázovém kontrastu, albuminurie Kdykoliv: osmolarita, glykosurie, amylasa,u-elektroforeza, u-if, 3 hod: Hamburgerův sediment. Sbíraná moč Odběr stolice na okultní krvácení Výpotky Sputum 3 litrové nádoby systému BD Vacutainer Speciální odběrová zkumavka se zeleným víčkem a záchytný systém na WC Sterilní plastová zkumavka se zátkou Sterilní plastová zkumavka se širším hrdlem ( sputovka ) a šroubovacím uzávěrem 24 hod.: Clearance kreatininu, odpady iontů, substrátů 8, 12 hod. spánková moč: albuminurie Okultní krvácení (FOB) imunohematolog. panel Ag-Legionella pneumoniae, BAL Výtěr - viry Výtěr bakterie Sterilní plastová zkumavka se zátkou Speciální dacronový tampon dodává laboratoř Tampony po dobu 4 hodin při pokojové teplotě (15-30 C) nebo 24 hodin v chladu (2-8 C). Ag Legionela pneumoniae, imunohematolog. panel, Přímý průkaz Ag chřipky, RSV, ADV Přímý průkaz Ag Chlamydia trachomatis 3.6 Příprava před vyšetřením Pacient Výsledky vyšetření vzorku pacienta může ovlivnit řada fyziologických i nefyziologických faktorů, které se mohou vyskytnout při manipulaci s biologickým materiálem. Krátkodobý stres u úzkostlivých a tenzních nemocných může vyústit ve změnu koncentrace některých analytů. Stres může ovlivnit hladinu četných součástí tělesných tekutin. Pacient má být proto relaxován a v klidu. Je-li pacient rozčílený, je nutné ho ponechat alespoň 15 minut v klidu před odběrem. Proto je důležité poskytnout pacientovi klidné, příjemné prostředí, které zajistí, že pacient je před odběrem vzorku uvolněn. Odběrová sestra musí: Před zahájením práce zkontrolovat správnost vyplněných údajů v záhlaví OLV. Pomocí kartičky pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny zkontrolovat platnost pojištění, rodné číslo a shodnost čísla (kódu) uvedeného na OLV s příslušnou zdravotní pojišťovnou, která vydala kartu pojištěnci. Zkontrolovat dostupnost odběrových pomůcek podle požadovaných vyšetření. Verze: 07 platná od Strana 11 (celkem 28)

12 Označit připravené zkumavky k odběru vzorku(ů) identifikačními údaji pacienta. Seznámit pacienta s postupem při odběru. Zkontrolovat identifikaci pacienta na připravených zkumavkách bezprostředně před provedením vlastního odběru vzorku(ů) materiálu na vyšetření. Základní pokyny pro pacienty Odběr krve nalačno Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, nalačno hlavně při vyšetření krevního cukru a tukového metabolizmu, také u ostatních biochemických, endokrinologických, hematologických, sérologických a imunologických vyšetření. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem je třeba vynechat tučná jídla a alkohol. U některých speciálních vyšetření, pokud to lze, má pacient vynechat 3 dny před odběrem i léky (po konzultaci s ošetřujícím lékařem). Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Výhodné je, vypije-li pacient před odběrem asi ¼ l čisté vody nebo neslazeného čaje. Orální glukózový toleranční test (ogtt) Po perorální aplikaci 75 g glukózy se sleduje koncentrace glukózy v krvi. Odběr žilní krve se provádí nalačno a 120 minut po zátěži. Před testem je vhodný dietní režim s definovaným obsahem sacharidů. Na odběrovém pracovišti dostane pacient glukózový roztok, který po odběru nalačno musí vypít během 10 minut. V průběhu testu nesmí pacient jíst, pít, kouřit, ani podstupovat fyzickou námahu. Pacient musí před odběrem podepsat informovaný souhlas na OGTT, který je k dispozici na příslušném odběrovém pracovišti nebo také umístěný na webových stránkách společnosti Je-li FPG ve výsledku z laboratoře >6,9 mmol/l (u těhotných >5,6 mmol/l) OGTT se neprovede a pacient se odešle s výsledkem FPG k ošetřujícímu lékaři. Vyšetření se provádí na našich odběrových pracovištích, informace jsou k dispozici na bezplatné lince callcentra Pacienti před vyšetřením musí podepsat informovaný souhlas. Odběr ranní moče - vyšetření močového sedimentu Odebírá se střední proud moče po omytí zevního genitálu. Sbíraná moč - vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera K vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera je třeba sbíraná moč za 3-hodinové období. Před sběrem nemá pacient přijímat nadměrné množství tekutin. Je nutná očista genitálií. Zvláště u žen je doporučeno omytí genitálií vodou a především nelze vyšetřovat v období menses. Z praktických důvodů se sběr provádí v ranních nebo dopoledních hodinách. Příjem tekutin má být během sběru moče asi do 300 ml, aby moč nebyla hypotonická očekávaná diuréza je nad 100 a pod 300 ml. Sběrná nádoba musí být čistě vymytá Pacient se před sběrem vymočí mimo sběrnou nádobu a od tohoto okamžiku sbírá moč přesně 180 minut. Celé množství sebrané moče se nejpozději do 1 hodiny od ukončení sběru doručí do laboratoře, jinak hrozí rozpad elementů. Sbíraná moč - vyšetření kreatininové clearance, odpadů iontů a substrátů Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (vody). Moč se obvykle sbírá 24 hodin od 06:00 hodin ráno, kdy se pacient vymočí do záchodu mimo sběrnou nádobu, a od tohoto okamžiku se sbírá veškerá moč. Je nutné i před stolicí se vymočit do sběrné nádoby. Po 24 hodinách další den ráno opět v 06:00 hodin se pacient vymočí naposledy do sběrné nádoby. Sběrná nádoba musí být čistě vymytá a uchovávána na chladném místě. Na konci sběrného období se moč promíchá, změří s přesností na mililitry a vzorek o objemu cca 10 ml se označí jménem, množstvím moče a sběrným obdobím. Pokud pacient nemá možnost přesně změřit objem, odešle do laboratoře celé množství sebrané moče nejpozději do 1 hodiny. Sběr moče na metabolické vyšetření K vyšetření je potřeba moč pacienta sbíraná v době od 6:00 do 6:00 hodin následujícího dne. Den určuje ošetřující lékař. Sběr moče musí být přesný, a proto musí pacient dodržovat přísně následující pokyny: Verze: 07 platná od Strana 12 (celkem 28)

13 1 Ke sběru moče pacient použije pouze nádobu čistě vymytou převařenou vodou, nebo nádobu, která mu byla vydána laboratoří. Lze použít např. láhev od Dobré Vody (nikoliv minerálky). 2 Pacient zahájí sběr moče v 6:00 hodin, dle instrukce ošetřujícího lékaře, kdy se vymočí mimo sběrnou nádobu. Čas nemusí být přesně 6:00, ale musí být pacientem zaznamenán přesně do kolonky Začátek sběru. Od této doby musí být veškerá moč sbírána do sběrné láhve. Pacient se nezapomene důkladně vymočit před event. stolicí!! Pacient ukončí sběr moče následující den v 6 hodin ráno, kdy se naposledy vymočí do sběrné láhve. Dobu močení pacient opět znamená do kolonky Konec sběru (na minutu přesně). Metabolické vyšetření při urolitiáze Cílem metabolického vyšetření je odhalit poruchy přeměny látkové a tím i možnou příčinu vzniku urolitiázy nebo narůstání již přítomného konkrementu, umožňuje též sledování průběhu léčby. Před vyšetřením a během sběru moče dodržuje pacient dietní a pitný režim a užívá léky dle doporučení lékaře. Kontrolní metabolické vyšetření: Pacient sbírá moč za 24 h (od 6.00 hodin ráno do 6.00 hodin následujícího dne). Ke sběru použije speciálně myté nádoby, které si vyzvedne na OKB, popřípadě lahve od destilované nebo Dobré vody. Hned po ukončení sběru se pacient dostaví na lačno k odběru krve, odevzdá sbíranou moč a uvede svou váhu a výšku. Vyhledávací metabolické vyšetření: Pacient sbírá moč za 24 h jako při kontrolním metabolickém vyšetření, ráno se dostaví na lačno k odběru krve, odevzdá moč a uvede váhu a výšku. Pak následuje test s destilovanou vodou, kdy pacient vypije 300 ml destil. vody a sbírá moč za 2 hodiny, poté následuje zátěžový test s kalciem: pacient vypije 300 ml vody s 1000 mg kalcia a sbírá moč za 4 hodiny. V této době může pacient sníst 1 rohlík. 3 Nádobu s močí pacient uchovává během sběru v chladu a dobře uzavřenou!!! 4 Pacient se ráno dostaví do laboratoře, kde odevzdá nádobu s močí a lístek se jménem a údaji o době sběru. 5 Pokud se pacientovi z jakýchkoliv příčin nepodaří sebrat veškerou moč, prosím přiznejte to!!! Vyšetření je nákladné a pro laboratoř pracné a chybný výsledek by mohl vést lékaře k nasazení nesprávné léčby. Odběr moče na vyšetření mikroalbuminurie Při prvním vyšetření, tj. při průkazu nebo vyloučení mikroalbuminurie, lze volit dvě alternativy: tzv. vyšetření z ranního mikčního vzorku nebo vyšetření ze sběru přes noc. Při vyšetření přes noc se pacient před spánkem vymočí a pak sbírá moč po celou noc včetně první ranní mikce (v praxi je to téměř vždy jen celý objem ranní mikce). Je třeba přesně stanovit interval mezi poslední mikcí před sběrem a ranní mikcí a to s přesností na minuty a současně objem nasbírané moči s přesnosti na 10 ml. Praxe ukázala, že pečlivé dodržení takového sběrného režimu je dosti často i na renomovaných lůžkových pracovištích nespolehlivé analogicky jako sběr za 24 hodin. Druhou alternativou je vyšetření z prvního nebo druhého ranního mikčního vzorku: někteří autoři (Mogensen a spol., 1995) dávají přednost prvnímu rannímu vzorku (moč je zahuštěná, exkrece albuminu není ovlivněna fyzickou aktivitou), jiní (Guder a spol. 1999) volí druhý ranní mikční vzorek, který je méně ovlivněn noční stázou moči v močovém měchýři s možnosti alterace jejich složek. Při vyšetření mikroalbuminurie z ranního mikčního vzorku, tj. bez sběru, se však vždy doporučuje současné stanovení kreatininu v moči a hodnocení poměru U-albumin/U-kreatinin. Vyšetření nemá být prováděno po předcházející fyzické námaze, při známkách infekce močových cest a u pacientů se známkami srdečního selhání. Pro diagnózu nebo vyloučení mikroalbuminurie je třeba tří vyšetření provedených během 3-6 měsíců. Pro mikroalbuminurii svědčí průkaz tří nebo dvou hodnot vyšších než je horní mez zvoleného rozmezí použité metody (Engliš 1994). U nemocných s již prokázanou mikroalbuminurií je možno při sledování vývoje onemocnění resp. účinku léčby používat již jen vyšetření indexu z ranního mikčního vzorku, přičemž vyšetření má být prováděno nejméně třikrát ročně. (Mogensen a spol. 1995). Adiuretinový test pro dospělé a) Provedení v ordinaci praktického lékaře: Verze: 07 platná od Strana 13 (celkem 28)

14 Pacient naposledy večeří v 18 hodin pouze suchou stravu, bez pití, nepije ani během následující noci a dále až do ukončení testu v 11 hodin dopoledne následujícího dne. Během testu nemají být podávány žádné léky, zvláště pak ne ty, jež by mohly zesílit hypertenzní účinek desmopresinu. Zvláště u hypertoniků monitorujeme po celou dobu antidiuretického účinku desmopresinu krevní tlak! V 7 hodin ráno se pacient vymočí, tento vzorek se zachová, dodá se do laboratoře a vyšetřuje se v něm osmolalita. Poté se aplikuje desmopresin (Adiuretin Spofa guttae nas.). Celkem se podají 4 kapky-po 2 do levého a pravého nosního průduchu. Po aplikaci kapek zůstává pacient v předklonu po 3 minuty se stisknutými nosními dírkami. Nos musí být průchodný, pacient nesmí mít rýmu! Aplikace se provádí opatrným stiskem kapátka nasměrovaným k nosní přepážce. V případě potřeby (chronický zánět nosu) je možná i sublinguální aplikace desmopresinu. Sbírají se 4 hodinové porce moče do plastových nádob na stanovení osmolality, tj.v 8, 9, 10 a 11 hodin. Jestliže to není možné (pacient nemočí), zredukuje se počet mikcí na dvě a pacient močí dvakrát - v 9 a v 11 hodin.všechny vzorky moče je třeba řádně označit, včetně vzorku moče před podáním desmopresinu. Vzorky moče před dodáním do laboratoře uchovávat v chladu a pak společně odeslat do laboratoře. Na konci močových sběrů odebereme pacientovi vzorek srážlivé krve na vyšetření sérové osmolality a k výpočtu osmotického indexu, který slouží také k posouzení koncentrační schopnosti ledvin. Dolní hranice fyziologických hodnot maximální koncentrační schopnost ledvin a osmotický index U osm/s osm po podání adiuretinu (desmopresinu): Věk : (roky) U Osm : mmol/kg mmol/kg mmol/kg mmol/kg mmol/kg 2.69 U osm/s osm : b) Provedení na odběrovém pracovišti: Pacient se po domluvě dostaví na jedno z odběrových pracovišť již s přípravkem Adiuretin gtt., který mu na předpis vystaví jeho ošetřující lékař a pacient si jej sám přinese. Pacient musí být lékařem poučen o dietě s omezeným příjmem tekutin a min. 4 hodinové délce provedení testu. Pacient má s sebou vyplněnou žádanku (OLV). Protože adiuretinový test není zatím na OLV uveden, požadavek se doplní do volného místa určeného pro poznámky. Test se provede na odběrovém pracovišti společnosti, obdobně, jak je podrobně uvedeno výše v bodě a). Sběr moče na vyšetření kyseliny vanilmandlové Vyšetření se provádí ve spolupracující laboratoři společnosti synlab czech s.r.o. Laboratoře Brno, Evropská 873. Doprava vzorků do laboratoře zajišťují řidiči společnosti denně. Stanovení se provádí ze sbírané moči za 24 hodin do sběrné nádoby s 10 ml 6M kyseliny chlorovodíkové (HCl - poskytuje společnost na vyžádání zákazníkem, možno využít callcentrum), která konzervuje sbíranou moč. 2 dny před sběrem a během něho nesmí jíst pacient ovoce, zeleninu, kávu, čaj, ovocné šťávy, mošty a jiné výrobky z ovoce a zeleniny a bylinek. Neužívat léky: zvláště vadí sulfonamidy, diuretika, jodové preparáty, salicyláty a rentgenové záření. V den sběru má být pacient převážně na lůžku a omezit příjem tekutin maximálně do 2 litrů. V hodinu začátku sběru (zpravidla v 06:00 hodin ráno) se pacient vymočí mimo sběrnou nádobu. Potom celou dobu (24 hodin) pacient močí do sběrné nádoby. Naposledy se do sběrné nádoby vymočí v hodinu, kdy končí sběr. Je důležité se vymočit do sběrné nádoby před stolicí, aby se zamezilo nekontrolované ztrátě moče mimo nádobu. Vadný sběr moče značně znehodnocuje kvalitu vyšetření. Ihned po ukončení sběru se veškerá moč promíchá, změří se celý objem moče s přesností na 10 ml. Vzorek o objemu cca 50 ml se odešle do laboratoře. Lahvička se vzorkem musí být označená jménem pacienta, množstvím moče a dobou sběru. Pokud pacient nemá možnost změřit objem moče s požadovanou přesností, je lépe všechnu nasbíranou moč přinést do laboratoře. Stolice na vyšetření okultního krvácení - FOB Pacient odebere vzorky stolice podle pokynů lékaře a postupuje podle pokynů na odběr stolice okultního krvácení a doručí je svému ošetřujícímu lékaři. Verze: 07 platná od Strana 14 (celkem 28)

15 Dietní opatření před testováním nejsou nutná. Testování by se nemělo provádět při menstruaci nebo při průjmu. Odebrání vzorku stolice: - vyšetřovaná osoba dostane speciální odběrovou zkumavku, záchytný systém na WC a s podrobným a snadno srozumitelným pokynem na odběr stolice okultního krvácení, - do speciální odběrové zkumavky odebere vyšetřovaná osoba vzorek z různých míst jedné stolice a vzorky stolice předá ošetřujícímu lékaři, - od odběru vzorku musí být speciální odběrová zkumavka se vzorkem uchovávána při teplotě 4 8 C. Stolice na vyšetření okultního krvácení - HemoCARE Pacient odebere vzorky stolice podle pokynů lékaře a pokynů uvedených na obalu soupravy pro test na okultní krvácení a doručí je svému ošetřujícímu lékaři. Spolehlivost výsledků závisí rozhodující mírou na správném provedení odběru vzorku pacientem. Proto je třeba podrobnější vysvětlení lékařem nebo sestrou. Dietní opatření: Pacientovi je nutno doporučit, aby po dobu 3 dnů před začátkem testu a po celou dobu testovací periody jedl stravu co možná nejbohatší na balastní látky, jako např. zeleninu, saláty, ovoce, celozrnný chléb, ořechy apod., a tím podnítil případné léze ke krvácení; pokud možno nejíst polosyrové masné výrobky, zvláště tatarský biftek, jelita, krvavé tlačenky apod., neboť by mohly způsobit falešně pozitivní výsledek testu; současné podávání tablet vitaminu C (zejména nad 1g/den) může vést k falešně negativnímu nálezu, doporučuje se vynechat takové léky 3 dny před a během testu. Testování by se nemělo provádět při menstruaci nebo při průjmu. Odebrání vzorku stolice: vyšetřovaná osoba dostane 3 testovací psaníčka s podrobným a snadno srozumitelným návodem s 9 špachtlemi (roztěrkami) pro odběr vzorků stolice; 3 dny po sobě odebere vyšetřovaná osoba vzorek velikosti hrachu ze 3 míst stolice a rozetře je pomocí vždy nové špachtle do oranžově orámovaných políček (A,B,C) testovacího psaníčka. Pokud se vyšetřovaná osoba nevyprazdňuje denně, test se časově prodlužuje, až získá vzorky ze 3 stolic po sobě. Všechna 3 testovací psaníčka se předají lékaři v obálce; před aplikací detekčního činidla by se stolice v testovacích psaníčkách měla nechat zaschnout po dobu 24 hod. V případě, že vyhodnocení psaníčka se vzorkem stolice se uskuteční po době delší než 14 dnů, může se citlivost testu snížit Veterinární pacient Hlavní zásady pro přípravu veterinárního pacienta a odběrového materiálu: Odběr nejlépe ráno, nalačno (obvykle 12 h hladovka, po periodě odpočinku, nepřijímaní léků, krmiva), požadavek lačnění je samozřejmě splněn u pacientů trpících nechutenstvím, u drobných savců by vzhledem k vysoké úrovni metabolismu neměla hladovka trvat déle než 6 h. klidné zacházení se zvířetem (při odběru zvíře sedí, nebo leží naboku, majitel je přítomen při odběre a uklidňuje zvíře hlazením) respektovaní asepse a antisepse (při odběru pracujeme v rukavicích, místo odběru je potřeba vydezinfikovat, srst vystříhat, příp. vyholit) odběr provádíme do zkumavek s doporučeným protisrážlivým roztokem (používáme jen komerčně vyráběné zkumavky určené na odběr krve, nikoliv vlastní typy jako pět lahve, flaštičky od lékovek a jiné ) odběry krve doporučujeme provádět z predilekčních míst (viz. Kapitola 3.8.2) odebírá se venózní krev do předem určené zkumavky dle požadavku na odběr (krevní obraz do zkumavky s EDTA, biochemické vyšetření krve do zkumavky s citrátem sodným atd. ) vlastní odběr krve musí být co nejšetrnější a co nejrychlejší (mírné zatažení části těla nejdéle 1 minutu) Verze: 07 platná od Strana 15 (celkem 28)

16 krev je nutné s protisrážlivým prostředkem dokonale promísit ihned po odběru se zkumavka 5-7x opakovaně převrátí dnem vzhůru NETŘEPAT!!! zabezpečit aby nedošlo k záměně zkumavek nejen odebraných (primárních), ale také zpracovaných (sekundárních), více viz.:3.6. Identifikační označení primárního vzorku. po odběru krve místo vydezinfikovat a pomoci gázy, příp. obvazu krátkou kompresy v místě vpichu zastavit krvácení. Pokud je přelepeno tampónem, po 1 hodině ho sundejte. 3.7 Identifikační označení primárního vzorku Primární vzorek musí být z důvodu jeho jednoznačné identifikace označen minimálně jménem pacienta a rokem jeho narození (nebo jeho rodným číslem). Vzorky pacientů určené k analýze bez identifikace se v laboratoř nesmí vyšetřovat (viz kapitola 4.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo OLV). Po kontrole přijatého materiálu a OLV jsou identifikační znaky pacienta, objednávajícího oddělení nemocnice a lékaře z OLV zadány do laboratorního informačního systému (LIS). Zadanému vzorku je přiřazeno identifikační laboratorní číslo, pod kterým je vzorek dále zpracováván. Přiřazené laboratorní číslo je pak vytištěno na výsledkovém listu. 3.8 Odběr vzorku Pacientské vzorky Odběr žilní krve 1. Odběr krve se provádí většinou ráno nalačno, pokud lékař nerozhodne jinak. 2. Večer před odběrem vynechejte tučná jídla, pijte dostatek tekutin. 3. Pokud je možné vynechat před odběrem užívané léky, lze tak učinit jedině po dohodě s ošetřujícím lékařem, nejlépe na dobu 3 dnů. 4. Před odběrem není vhodná přílišná fyzická námaha. 5. Ráno před odběrem doporučujeme vypít ¼ litru vody nebo neslazeného čaje. 6. Pokud trpíte alergií na dezinfekční prostředky nebo náplasti, upozorněte, prosím, na tuto skutečnost odebírající personál. 7.Odběr krve se provádí na základě požadavku lékaře, je třeba přinést s sebou vyplněnou objednávku laboratorního vyšetření. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu srážlivé a nesrážlivé žilní krve: V případě požadavku vyšetření na hemokulturu se vzorek odebírá jako první. Následně se provede - Odběr srážlivé krve: zkumavka s gelem bez přísad. Teprve potom následuje - Odběr nesrážlivé krve: zkumavka s - citrátem - K2-EDTA - heparínem - fluorid oxalátem Podle jednotlivých typů vyšetření se tedy doporučuje dodržet toto pořadí: - zkumavka pro hemokultury, - zkumavky bez přísad, - zkumavky pro hemokoagulaci, - ostatní zkumavky s přísadami. Doporučené pořadí odběru z jednoho vpichu pouze nesrážlivé žilní krve: Odběr pouze nesrážlivé krve: zkumavka s - K2 nebo 3-EDTA - citrátem - heparínem - fluorid oxalátem Verze: 07 platná od Strana 16 (celkem 28)

17 Pokud je odběr pouze na vyšetření koagulace (obvykle citrátové zkumavky), odebrat nejprve cca 2-3 ml krve (tato krev se nepoužije), a teprve potom naplnit druhou zkumavku na hemokoagulační vyšetření. Zabrání se tak kontaminaci vzorku tkaninovým tromboplastinem z místa odběru. Odběr kapilární krve Odběr kapilární krve provádí buď odběrová zdravotní sestra na odběrových pracovištích laboratoř nebo zdravotní sestry v ambulancích či na nemocničních odděleních. Je určen pro odběry na vyšetření glukózy, glykovaného hemoglobinu u obtížných odběrů, krevního obrazu a retikulocytů. Odběr se provádí z prstu v poloze vsedě nebo z patičky (novorozenci, kojenci). Důležité je dobře vydezinfikovat místo vpichu vhodným desinfekčním prostředkem. Místem vpichu je obvykle bříško prstu ruky (dlaňová část posledního článku prstu ruky), kterou pacient nepíše. Dezinfekci necháme oschnout. Je to důležité proto, aby nedošlo k hemolýze. Vpich se provádí lancetou s určenou hloubkou a šířkou vpichu nebo jednorázovou jehlou. Aby se předešlo infekci, je nutno při opakujících se punkcích vybírat různá místa vpichu. Odběr se musí uskutečňovat z dokonale prokrvených míst. Odběry z cyanotických, podchlazených prstů s obleněným oběhem krve jsou zbytečným trápením pacientů, výsledky mohou být značně zkreslené. Dokonalé prokrvení použitých míst je předpokladem správných výsledků a je třeba ho zajistit nejčastěji zahřátím (několikaminutový teplý zábal, teplá vodní lázeň po dobu 10 minut). Před vpichem je nutno kůži osušit. První kapku je nutné vždy otřít, protože může být kontaminována antiseptikem nebo tkáňovým mokem a pak by vedla ke zkreslení výsledků vyšetření. Při odběru se musíme vyhnout násilnému vytlačování krve z prstu, aby nedocházelo vlivem tlaku k vytlačení většího množství tkáňového moku a tím naředění krve. Ranní odběry kapilární krve k vyšetření glykémie se provádí zásadně nalačno. Při odběru vzorku na vyšetření ASTRUP setřeme první kapku krve a krev začneme sbírat až z druhé a následujících kapek. Musíme naplnit celou kapiláru bez vzduchových bublin. Po naplnění kapiláry do ní vložíme kovovou tyčinku a kapiláru na obou koncích zazátkujeme. Obsah promícháme opakovaným pohybem magnetu pod kapilárou. Zajistíme označení vzorku identifikačními údaji. Vzorek umístíme na led a zajistíme okamžitý transport do laboratoře. Odběry na hemokoagulační vyšetření Odběr min. 2,7ml žilní krve s citrátem sodným (modrý uzávěr) na jednotlivé skupiny vyšetření. K odběru venosní krve není potřeba zvláštní přípravy pacienta, je nutné dodržet poměr krve a citrátu, tolerujeme +- 10% pod a nad vyznačenou rysku. Ihned po odběru několikrát převrátit zkumavku (min. 10x). Stabilita a transport citrátové žilní krve při pokojové teplotě je 4hod. Stabilita a transport plazmy chudé na trombocyty je při pokojové teplotě 2hod. od odběru (odstředění 15min. při 2 500g - plazma chudá na PLT - pod 20 x 10 9 /l PLT před analýzou temperovat na pokojoou teplotu). Stabilita zamražené bezdestičkové plazmy (pod 10 x 10 9 /l PLT) je při -20 o C po dobu 4 týdnů (po první centrifugaci se odsaje horní část supernatantu a ten ještě jednou stočit při 2800g po dobu 15min.). Protrombinový test (Quick), aptt, Fibrinogen, Antitrombin III, D-dimer, Trombinový test (TT), Fibrin degradační produkty (FDP), - na komplex vyšetření 1 zkumavka, všechna vyšetření kromě FDP provádíme nepřetržitě ve statimovém i rutinním provozu.. FDP provádíme v rutinním provozu v pracovní dny od 7.00 do hod. - nelze stanovit ze zamražené plasmy. Speciální koagulace - Protein C, Protein S, APC rezistence, Lupus antikoagulans - na jednu nebo všechny metody 2x2,7ml (nutno dodržet poměr krve a citrátu) Pokud je zaslaná zmražená bezdestičková plazmu (cca 1ml na každé jedno vyšetření samostatně) - vzorek nesmí do analýzy rozmrznout ani být opakovaně zmražen. Nutný transport v mrazícím boxu při -20 o C - možné objednat svoz den předem, transport v termoskách nevhodný! Vyšetření provádíme 1 týdně nebo 2x podle počtu vzorků v rutinním provozu v pracovní dny hod. Odběry LE buňky Defibrinovaná krev 10-20ml nativní periferní žilní krve vstříknuté do penicilinky se skleněnými kuličkami, intenzivně 10 min třepat v ruce, čímž vznikne defibrinovaná krev (vysrážená fibrinová vlákna vytvoří chomáček sraženiny). Stabilita a transport při pokojové teplotě je 5 hod. Sběr materiálu v pracovní dny od 7.00 do hod., vyhodnocení 2x týdně. Výtěry z uretry se provádí během dne, pacient před výtěrem nesmí 3 hodiny močit Veterinární vzorky Způsob odběru: Verze: 07 platná od Strana 17 (celkem 28)

18 Zvíře je fixované ve stejný poloze po celou dobu odběru (majitel zvířete při fixaci asistuje). Při odběru krve zvolit takové místo, které je nejšetrnější k samotnému odběru a kde odběr krve trvá nejkratší čas (zvíře při odběre musí být co nejmíň stresované). Zvláště šetrný odběr musí být na hemokoagulační vyšetření, omezí se uvolnění aktivačních faktorů (komprese kratší než 30 s), metoda dvou stříkaček (krev z první na jakékoliv vyšetření, z druhé na hemokoagulační vyšetření za účelem vyloučení interference uvolněného TF). Krev musí do odběrové soupravy sama vytékat. V případě, že krev neteče zvolit jiné místo vpichu (krev nikdy v žádným případě nevytlačovat!!!). Po odběre krve zabezpečit zvířeti klid. Vzorky krve na hematologické vyšetření se odebírají z kapilár a vén. Místo odběru: - u psa, kočky: v. saphena lateralis, v. cephalica accesoria, - u skotu: v. jugularis externa, případně v. caudalis medians (v. coccygea), - u ovce, kozy: v. jugularis externa, v. caudalis medians (v. coccygea) - u koně: v. jugularis externa, - u prasete: vv. auriculares, - u hlodavců: vv. auriculares Odběr krve je sice možné u zvířat odebrat z dalších míst, ale tyto odběry nejsou vhodné pro účely hematologického vyšetření. 3.9 Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru: Klinická biochemie (pro rutinních analytů) Sérologie (pro rutinních analytů) Imunologie (pro rutinních analytů) Imunologie - průtoková cytometrie Hormony (pro rutinních analytů) Hematologie - krevní obraz + diff. Hematologie - Osmotická rezistence Hematologie - Imunohematologie KS+RH Hematologie Imunohematologie Coombs+NAT 10 ml krve ( 1 zkumavka) 10 ml krve ( 1 zkumavka) 10 ml krve ( 1 zkumavka) 5 ml krve (1 zkumavka) heparin, EDTA 10 ml krve ( 1 zkumavka) 3 ml - žilní krev (1 zkumavka s EDTA) 0,5ml - kapilární krev s EDTA 3 ml krve (1 zkumavka) 3 ml - krev (1 zkumavka s EDTA) 6 ml - krev (1 zkumavka s EDTA) Hematologie Quick+aPTT+TT+FBG+TT+DTI+AT+I II+D-dimer+FDP Hematologie - PC, PS, APC-R, Lupus antikoagulans Hematologie - Retrakce koagula Hematologie - Sedimentace erytrocytů - FW Sedimentace erytrocytů - ESR Hematologie - LE buňky Hematologie - IAF v leukocytech 2,7 ml (nutno dodržet poměr krve a citrátu) na každý blok metod (1 zkumavka) na jednu nebo všechny metody 2x2,7ml (nutno dodržet poměr krve a citrátu) 5ml - nativní krev se špejlí 5ml - krev (1 zkumavka s citrátem) 3 ml - žilní krev (1 zkumavka s EDTA) 10ml - defibrinované krve 4ml (heparin) - krev nebo 2 nátěry bez fixace Verze: 07 platná od Strana 18 (celkem 28)

19 Moč (chemické a morfologické vyšetř.) 10 ml (min. 5 ml) Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla. Při správném použití vakuových systémů je správný objem vzorku zajištěn kalibrovaným vakuovým podtlakem od výrobce Likvidace použitých odběrových materiálů Nakládání s odpady ze zdravotnictví se řídí obecně zákonem č. 185/2001 Sb. Jejich odstraňování se provádí ve smyslu vyhlášky 306/2012 Sb.., která upravuje podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Transport primárních vzorků do laboratoře: Ze svozu z odloučených odběrových pracovišť laboratoře. Svoz z odloučených odběrových pracovišť je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analýz. (viz Seznam odběrových pracovišť a informace o svozové službě na Odebraný materiál (vzorky) je předán svozové službě a spolu s dokumentací uložen v plastových stojánkách do termotašky. Doba přepravy trvá cca do 60 minut. Okamžitě po doručení je materiál přijat do laboratoře, roztříděn a označen pro další preanalytické úpravy nebo postupy. Ze svozu z ordinací lékařů a z nemocnic Svoz z ordinací lékařů je nutno provádět tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů. Podle stanoveného itineráře a časového harmonogramu rozpisu trasy schváleného vedoucím dopravy, objíždí řidič v určenou dobu jednotlivé lékaře. V případě poruchy vozidla je vedoucí dopravy povinen zabezpečit náhradní vozidlo, které převezme vzorky k dopravě do laboratoře. O této situaci musí být vyrozuměn lékař požadující vyšetření. Odebraný materiál je spolu s dokumentací uložen do igelitového sáčku, do chladícího boxu. Materiál je uložen v igelitovém sáčku odděleně od dokumentace, aby se zabránilo znehodnocení požadovaného vyšetření. Okamžitě po doručení svozem je materiál přijat do laboratoře, roztříděn a označen pro identifikaci a další preanalytické úpravy nebo postupy v laboratoři podle vypracovaných Standardních operačních postupů. Stabilita vzorků určených pro jednotlivá vyšetření v laboratoři je uvedena nebo na webových stránka - Přehled laboratoří Laboratoř Praha, Jankovcova 2 Laboratorní metody Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této vyhlášky byly stanoveny následující zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutno považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější stěna zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku laboratoří. Vzorky pacientů s podezřením na přenosné(á) virové(á) onemocnění či multirezistentní nozokomiální nákazu musí být vhodným způsobem označeny. Vzorky pacientů v předchozí době s již prokázaným přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou, musí být při následném požadavku na vyšetření rovněž viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do přepravního kontejneru tak, aby během přepravy nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem, ke kontaminaci nebo jinému znehodnocení vzorku. Při manipulaci se vzorky musí personál používat ochranné pracovní pomůcky v souladu s Provozním řádem laboratoře. Zaměstnanci laboratoře navíc musí postupovat ve své činnosti podle platné směrnicové základny a příslušných Standardních operačních postupů. Laboratoř a spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu. Verze: 07 platná od Strana 19 (celkem 28)

20 3.13 Informace k dopravě vzorků Zkumavky s biologickým materiálem musí být zasílány k vyšetření uzavřené a co nejdříve po odběru dodány do laboratoře. Vzorek krve po odběru (srážlivá krev) musí být scentrifugovány co nejdříve po přijetí do laboratoře.. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability. Pro dopravu vzorků k vyšetření v laboratoři je možné využívat svozovou službu společnosti, kterou organizačně řídí vedoucí oddělení dopravy. Ten ve spolupráci s obchodním oddělením organizuje svozovou službu tak, aby bylo zajištěno splnění požadavků na čas, rozmezí teplot, na zajištění neporušenosti vzorků, bezpečnosti dopravce, veřejnosti i přijímajícího pracoviště. Svozová služba zajišťuje rovněž dopravu vzorků do externích laboratoří (viz bod 4.4). Svozová služba zajišťuje také dodání písemných výsledků laboratorních vyšetření zákazníkovi. Rovněž dodává lékařům žádanky pro vyšetření, zdravotnické materiály a pomůcky pro odběr vzorků a informační materiály podle požadavků zákazníka a pokynů obchodního oddělení. Řidiči svozové služby se řídí závaznými dokumentovanými postupy ke správné přepravě biologických vzorků od zákazníka k vyšetření v laboratoři, stejně tak postupy pro předávání výsledků laboratorních vyšetření i zdravotnického materiálu zákazníkům laboratoře. Postupy jsou součástí dokumentace systému managementu kvality společnosti synlab czech s.r.o Zvláštní požadavky na zajištění preanalytické fáze Některá vyšetření z důvodu nestability biologického materiálu vyžadují mimořádně zajištěný odběr vzorku nebo mimořádně zajištěnou přepravu k bezodkladnému zpracování v laboratoři. Seznam takových vyšetření předkládáme v následující tabulce: Štítky k označení urgentního materiálu si vyžádejte u obchodního zástupce nebo na telefonní lince callcentra Požadované vyšetření Požadavek na odběr vzorku Požadavek na přepravu vzorku Acidobazická (ASTRUP) rovnováha arteriální krev, vzorek označit jako urgentní materiál, chladit, ale nenechat zmrznout ACP, ACP-P vzorek označit jako urgentní materiál Centrifugace do 4 hodin do 2 h dopravit do laboratoře na tajícím ledu, nesmí zmrznout APC rezistence +PC, PS, LA 2 modré zkumavky s citrátem. Přeprava vzorku v termoboxu při teplotě +15 o C až +25 o C do 2 hod. Stabilita vzorku je 4hod od odběru nebo lze 2xstočit, připravit bezdestičkovou plazmu a zamrazit. aptt nutno dodržet množství označené ryskou na zkumavce, vzorek označit jako urgentní materiál Bazotest Blastická transformace heparin, vzorek označit jako urgentní materiál heparin, LBT-odběry pouze v pondělí a čtvrtek (změna s novou žádankou na pátek). Vzorek označit jako urgentní materiál Přeprava vzorku v termoboxu při teplotě +15 o C až +25 o C do 2 hod. Stabilita vzorku je 4hod od odběru při teplotě +15 o C až +25 o C. Do 20 hodin, tak aby nebyla překročena stabilita vzorku (24 hod) Do 8 hodin, tak aby nebyla překročena stabilita vzorku CA ionizovaný vzorek označit jako urgentní materiál do 2 h dopravit do laboratoře Časná aktivace lymfocytů heparin, odběry od pondělí do čtvrtku. Vzorek označit jako urgentní materiál bezodkladně dopravit ke zpracování, tak aby nebyla překročena stabilita vzorku ECP vzorek označit jako urgentní materiál dopravit do laboratoře do 2 hod po odběru nebo odseparovat sérum Ery ve fázovém kontrastu vzorek označit jako urgentní materiál do 30 min dopravit do laboratoře Verze: 07 platná od Strana 20 (celkem 28)

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 6 Počet stran: 105 Datum platnosti: od 1.10.2014 Zpracoval: Mgr. Zuzana Rožnovská Zdeňka Martincová Schválil: RNDr. Blanka Zemanová MUDr. Július Špaňár MUDr. Elena Hamzová A

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Na tvorbě příručky se podíleli: RNDr. Pavla Vaculíková, MUDr. Hana Štroblová, Vanda Stloukalová, DiS. Platnost

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 110) OKBH Rumburk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a Úsek biochemie: Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická nemocnice, o.z. Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk Oddělení

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření 2008 Určeno pro uživatele laboratorních služeb 0/61 A. ÚVOD A-1. PŘEDMLUVA Předkládám širší

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Typ dokumentace: Veřejná Číslo verze: 02 Zpracoval/podpis: A. Špačková/1.3.2008/ Číslo výtisku: Schválil/dne/podpis: Ing. Švarcová/1.3.2008/ Platnost od: 1.3.2008 Jiné informace: Dokument je v platné verzi

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více