LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská (vrchní laborantka) Datum schválení: Platnost od: Revize: 1x za 2 roky Ověřil(a): MUDr. Eugen Liška (lékařský garant) Řízený výtisk č.: 1 Datum tisku: Schválil(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Rozdělovník: vedoucí OKBH - 1 -

2 Strana: 2/94 Počet příloh: 1 OBSAH A Úvod LP A-01 Předmluva 4 B Informace o laboratoři LP B-01 Identifikace laboratoře a údaje 5 LP B-02 Základní informace o laboratoři 5 LP B-03 Zaměření laboratoře 6 LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště 6 LP B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení 6 LP B-06 Spektrum nabízených služeb 7 LP B-07 Popis nabízených služeb 7 C Manuál pro odběry primárních vzorků LP C-01 Základní informace 9 LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) 10 LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření 11 LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření 12 LP C-05 Používaný odběrový systém 13 LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením 14 LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku 15 LP C-08 Odběr vzorku 15 LP C-09 Množství vzorku 17 LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 18 LP C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky 18 LP C-12 Informace k dopravě vzorků 19 LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků 19 D Preanalytické procesy v laboratoři LP D-01 Příjem žádanek a vzorků 20 LP D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků 20 LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky 21 LP D-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi 21 E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech 23 LP E-02 Informace o formách vydávání výsledků 24 LP E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv 24 LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům 25 LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření 25 LP E-06 Změny výsledků a nálezů 25 LP E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku 26 LP E-08 Konzultační činnost laboratoře 27 LP E-09 Způsob řešení stížnosti 27 LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří 28 LP E-11 Samoplátci a cizinci

3 Strana: 3/94 Počet příloh: 1 F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří LP F-01 Abecední seznam vyšetření 30 LP F-02 Abecední seznam funkčních testů 88 G Pokyny a instrukce LP G-01 Pokyny pro oddělení 91 LP G-02 Pokyny pro pacienty 93 H Přílohy LP H-01 Požadavkový list (žádanka)

4 Strana: 4/94 Počet příloh: 1 A - ÚVOD LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, tato laboratorní příručka je určena všem uživatelům laboratorních služeb a to jak odborníkům (klinikům, ambulantním lékařům, zdravotnickému personálu), tak i laické veřejnosti (našim pacientům). Laboratorní příručka obsahuje informace o provozu a organizaci laboratoře, o všech vyšetřeních prováděných na našem oddělení. Součástí jsou i pokyny pro správnou přípravu pacienta před odběrem vzorku, příjem vzorků a jejich zpracování a vydávání výsledkových listů. Obsah Laboratorní příručky je koncipován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO15189 Zdravotnické laboratoře zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. Jejich dodržování by mělo vést k eliminaci výskytu chyb, ke zvýšení ochrany pacienta a kvality prováděných vyšetření. Doufáme, že v ní naleznete všechny potřebné informace důležité pro naši vzájemnou spolupráci. Kolektiv pracovníků Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA,a.s., Městská nemocnice Neratovice - 4 -

5 Strana: 5/94 Počet příloh: 1 LP B-01 Identifikace laboratoře B Informace o laboratoři Název organizace: ALMEDA,a.s., Městská nemocnice Neratovice Identifikační údaje: IČO: Typ organizace: nestátní zdravotnické zařízení Statutární zástupce organizace: Dipl.-Ing. Dr. Jochen Sagadin, MBA Mgr. Zuzana Kolbasová, MBA členové představenstva společnosti Adresa: Název laboratoře: Oddělení klinické biochemie a hematologie Adresa: Umístění: budova nemocnice, 2.n.patro Okruh působnosti laboratoře: - akutní a neakutní lůžková péče - odborné ambulance - ambulance praktických lékařů Vedoucí oddělení: Ing. Zuzana Hrubcová Telefonické spojení: vedoucí oddělení: laboratoř: , Provozní doba: nepřetržitý provoz LP B-02 Základní informace o laboratoři Název laboratoře: Adresa: Vedoucí oddělení: Lékařský garant Vrchní laborantka Provozní doba: Oddělení klinické biochemie a hematologie Ing. Zuzana Hrubcová tel.: MUDr. Eugen Liška tel.: Václava Drahoňovská tel.: nepřetržitý provoz tel.: ,

6 Strana: 6/94 Počet příloh: 1 LP B-03 Zaměření laboratoře Oddělení klinické biochemie a hematologie je součástí zdravotnického zařízení ALMEDA,a.s., Městská nemocnice Neratovice. OKBH provádí odběry krve biochemická vyšetření imunochemická vyšetření hematologická vyšetření LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště Laboratoř je evidována v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a připravuje se na zavedení a plnění Národních akreditačních standardů pro klinické laboratoře dle normy ČSN EN ISO Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. Laboratoř má zaveden systém interní kontroly kvality a účastní se systému externího hodnocení kvality SEKK Pardubice, řídí se platnou legislativou a dostupnými doporučeními odborných společností. LP B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Laboratoř poskytuje služby pro akutní i neakutní lůžkovou péči, ambulantní specialisty a praktické lékaře. Zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Organizačně je rozdělena na jednotlivé úseky podle jejich vybavení a prostorového rozmístění: 1. odběrové pracoviště 2. pracoviště pro příjem materiálu a administrativu 3. pracoviště klinické biochemie 4. pracoviště analýzy moče 5. pracoviště hematologie Pracovní režim OKBH je popsán v následujících tabulkách. Pracovní režim odběrového pracoviště pondělí pátek 7:00 11:00 rutinní odběry pondělí pátek 11:00 13:00 statimové odběry Pracovní režim laboratorní části OKBH, pracoviště pro příjem materiálu a administrativy 6:00 19:00 příjem a zpracování biologického materiálu pro lůžkové oddělení a výdej výsledků 6:45 7:00 7:00 11:00 glykemické křivky příjem biologického materiálu k rutinním vyšetřením z odběrového pracoviště, ambulancí a svozu 6:00 10:30 příjem biologického materiálu pro spolupracující laboratoř 7:00 19:00 průběžné zpracování přijatého materiálu, provádění analýz 19:00 7:00 ústavní pohotovostní služba 7:00 15:00 průběžný tisk, třídění a výdej výsledkových listů nepřetržitě 24 hod. statimový provoz - 6 -

7 Strana: 7/94 Počet příloh: 1 Provoz laboratoře zajišťuje 7 laborantek a 1 administrativní pracovnice ve směnném provozu do 19:00 hodin, po kterém následuje ústavní pohotovostní služba ve všední den 19:00 7:00 hodin, o víkendech a svátcích od 7:00 7:00 hodin následujícího dne. Svoz vzorků biologického materiálu zajišťuje laboratoř nemocniční svozovou službou. Vybavení laboratoře: biochemický analyzátor imunochemický analyzátor hematologický analyzátor analyzátor krevních plynů analyzátor glukózy koagulometr analyzátor pro stanovení glykovaného hemoglobinu analyzátor pro chemickou analýzu moči centrifugy mikroskopy LP B-06 Spektrum nabízených služeb OKBH ALMEDA, a.s., Městská nemocnice Neratovice poskytuje: odběry žilní a kapilární krve biochemická vyšetření imunochemická vyšetření hematologická vyšetření koagulační vyšetření funkční a zátěžové testy skladování krevních konzerv a mražené plazmy konzultační služby zajištění vyšetření, které laboratoř neprovádí LP B-07 Popis nabízených služeb Akutní provoz Provádí se vyšetření statim a vyšetření z vitální indikace. Statimová vyšetření: - provádějí se nepřetržitě 24 hodin - mají přednost před ostatními vyšetřeními - biologický materiál je předáván osobně na OKBH - žádanky jsou označeny STATIM a musí obsahovat minimálně: jednoznačnou identifikaci pacienta, datum a hodinu odběru, identifikační razítko oddělení, podpis lékaře, jednoznačně vyznačené požadavky - biologický materiál je dodán společně se žádankou a je označen jménem, příjmením a rodným číslem pacienta (identifikační číslo) - laborantka telefonicky informuje oddělení nebo ambulanci, že statimová vyšetření jsou zpracována - laboratoř informuje telefonicky oddělení o výsledcích nacházejících se v kritických intervalech, ostatní výsledky mají oddělení k dispozici v NIS. V případě, že se jedná o statimové vyšetření vyžádané ambulantním nebo praktickým lékařem, laboratoř nahlásí telefonicky výsledky vyšetření

8 Strana: 8/94 Počet příloh: 1 Vyšetření z vitální indikace: - provádějí se nepřetržitě 24 hodin - mají přednost před ostatními vyšetřeními - biologický materiál je předáván osobně na OKBH - žádanky jsou označeny VITÁLNÍ INDIKACE (VI) a musí obsahovat minimálně: jednoznačnou identifikaci pacienta, datum a hodinu odběru, identifikační razítko oddělení, podpis lékaře, jednoznačně vyznačené požadavky - biologický materiál je dodán společně se žádankou a je označen jménem, příjmením a rodným číslem pacienta (identifikační číslo) - laboratoř informuje telefonicky oddělení o výsledcích, a to i průběžných, zaznamenává čas a komu byly výsledky hlášeny Tabulka vyšetření poskytovaných v režimu statim a vitální indikace sérum glukóza, urea, kreatinin, natrium, kalium, chloridy, vápník, fosfor, hořčík, bilirubin celkový a konjugovaný, AST, ALT, GGT, LDH, AMS, ALP, CK, CRP, albumin, celková bílkovina, laktát, troponin T hs, myoglobin krev krevní obraz se strojovým 5-populačním diferenciálem, ABR (ph, pco2, po2) plazma APTT, INR (Quick), D-Dimer moč chemicky a močový sediment, amyláza v moči Rutinní provoz - vyšetření se provádějí v pracovních dnech - výsledky vyšetření jsou vydávány v den doručení materiálu - žádanka obsahuje jednoznačnou identifikaci pacienta (rodné nebo jiné identifikační číslo, jméno, příjmení), kód zdravotní pojišťovny pacienta, hlavní diagnózu, datum požadavku, identifikační razítko oddělení nebo ambulance (IČP, odbornost, jméno lékaře, telefon), jméno odebírajícího pracovníka, datum a čas odběru - biologický materiál je dodán se žádankou a je označen jménem, příjmením, rodným číslem popř. jiným identifikačním číslem pacienta Tabulka vyšetření poskytovaných v rutinním provozu sérum glukóza, urea, kreatinin a clearence kreatininu, kyselina močová, natrium, kalium, chloridy, železo, vápník, fosfor, hořčík, bilirubin celkový a konjugovaný, AST, ALT, GGT, ALP, AMS, LDH, cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, troponin T hs, CK, celková bílkovina, albumin, CRP, TSH, T4, freet4, T3, hcg, myoglobin krev krevní obraz se strojovým 5-populačním diferenciálem, přímé eosinofily, retikulocyty, ABR (ph, pco2, po2), laktát, glykovaný hemoglobin, sedimentace erytrocytů, OGTT (Orální glukózový toleranční test), glykemický profil plazma APTT, INR (Quick), D-Dimer, fibrinogen moč chemické a morfologické vyšetření, Hamburgerův sediment, amyláza, glukóza, natrium, kalium, chloridy, vápník, fosfor, urea, kreatinin, kyselina močová stolice stěr na roupy Ústavní pohotovostní služba ÚPS probíhá v pracovních dnech od 19:00 do 7:00 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě 24 hodin. Všechny požadavky jsou zpracovávány v režimu STATIM a podléhají pravidlům a požadavkům na akutní provoz, popř. vitální indikaci

9 Strana: 9/94 Počet příloh: 1 C Manuál pro odběry primárních vzorků LP C-01 Základní informace LP F-01 Abecední seznam vyšetření LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku LP C-05 Používaný odběrový systém LP C-09 Množství vzorku LP G-01 Pokyny pro oddělení LP G-02 Pokyny pro pacienty LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření Abecedně seřazená vyšetření s informacemi o odběru primárního vzorku ke každé jednotlivé metodě. Základní informace pro správné vyplnění identifikace pacienta na žádanku pro rutinní a statimové vyšetření. Zásady pro označení primárního vzorku. Pokyny k používání odběrového systému pro získání primárního vzorku. Informace o typu primárního vzorku a jeho množství, které se má odebrat. Pokyny pro oddělení a pacienty, jak postupovat při získávání primárních vzorků. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz, včetně opakování chybných analýz. Další souvisejících kapitoly Laboratorní příručky: LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření LP C-05 Používaný odběrový systém LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku LP C-08 Odběr vzorku LP C-09 Množství vzorku LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita LP C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky LP C-12 Informace k dopravě vzorků LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků LP D-01 Příjem žádanek a vzorků LP D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky - 9 -

10 Strana: 10/94 Počet příloh: 1 LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) Základním požadavkovým listem OKBH je žádanka ve formátu A4 zelené barvy s názvem Objednávka laboratorního vyšetření ˮ, viz příloha laboratorní příručky LP H-01. V případě vyšetření, které laboratoř neprovádí, jsou k dispozici požadavkové listy spolupracujících laboratoří. žádanka je určena pro současné dodání více materiálů od jednoho pacienta horní část požadavkového listu je určena pro vyplnění údajů o pacientovi, odběru a osobě požadující vyšetření žádanka je určena pro rutinní i statimové vyšetření, v případě režimu STATIM se zaškrtne červeně označené pole u požadavku Statim žádanka zahrnuje nabídku vyšetření, které provádí laboratoř, s označením typu biologického materiálu vyšetření, která nejsou v nabídce, lze zapsat do pravé dolní části žádanky (Jiná sdělení laboratoři), nebo použít požadavkový list spolupracující laboratoře Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu Jméno a příjmení pacienta Rodné číslo pacienta nebo přidělené identifikační číslo pojišťovnou (není-li pacient obyvatelem ČR a je pojištěný v ČR) Datum narození (není-li pacient obyvatelem ČR a i u samoplátců) Kód zdravotní pojišťovny pacienta Minimálně základní diagnóza pacienta Název oddělení nebo ambulance (součástí razítka) Jméno lékaře ordinujícího vyšetření IČP a odbornost lékaře (součástí razítka) Podpis lékaře Telefonický kontakt na oddělení nebo ambulanci Datum a čas odběru Identifikace osoby provádějící odběr Požadovaná vyšetření (označení křížkem) Urgentnost analýzy (statim, vitální indikace) Nepovinné údaje: doplňující informace k diagnóze, klinické informace doplňující informace o typu primárního vzorku, podmínky, za kterých byl primární vzorek získán informace o datu a času zahájení transportu vzorku do laboratoře informace o vydání výsledku, např. předání osobně pacientovi, požadovanou kopii jakékoliv jiné údaje, které považuje lékař za vhodné sdělit laboratoři Laboratoř nesmí přijmout tyto požadavkové listy: žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I) žádanku hospitalizovaného pacienta s razítkem ambulance žádanku u pacientů ve věku 19 let a starších s razítkem pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost (odbornost 002), pracoviště pediatrie (odbornost 301) žádanku pro muže s razítkem gynekologické ambulance nebo oddělení (odbornost 603,604)

11 Strana: 11/94 Počet příloh: 1 Postup při nesprávné identifikaci viz dokument LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci Postup při odmítnutí vzorku viz dokument LP D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků Požadavkové listy jsou skladovány po předepsanou dobu 5 let. LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření 1) Indikace akutních vyšetření v lůžkových zařízeních: - u pacientů právě přijatých v těžkém stavu - při náhlé změně zdravotního stavu pacienta - při radikální změně léčby - u pacientů napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí - před naléhavým operačním výkonem, kdy anestezie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné laboratorní vyšetření 2) Indikace akutních vyšetření v ambulantní složce: - u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného pokud ošetřující lékař zjistí závažný biochemický nález, je povinen zajistit předání nálezu při hospitalizaci 3) Postup pro přijetí biologického materiálu a požadavkových listů: - biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán na OKBH neprodleně po odběru - biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s předepsaným požadavkovým listem označeným STATIM - biologický materiál a požadavkový list na akutní vyšetření se předávají na OKBH osobně, tj. do rukou laborantky - požadavkový list na akutní vyšetření musí obsahovat povinné identifikační znaky, viz LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) - biologický materiál musí být řádně označen (jméno a příjmení pacienta, identifikační číslo pacienta) 4) Zpracování akutních vyšetření a hlášení výsledků: - analýza akutně požadovaných vyšetření se provede neprodleně po přijetí materiálu - výsledky akutních vyšetření se vydávají v podobě tištěného výsledkového listu, u hospitalizovaných pacientů i v elektronické podobě (NIS) - laborantka telefonicky informuje oddělení nebo ambulanci, že akutní vyšetření jsou zpracována - kritické hodnoty výsledků sděluje laborantka telefonicky, na žádost lékaře může telefonicky sdělit i výsledky ostatních vyšetření - za telefonicky sdělené výsledky vyšetření laboratoř nenese odpovědnost, pro lékaře jsou rozhodující a závazné výsledky předané v tištěné nebo elektronické podobě 5) Akutní provoz na OKBH: - požadavky na akutní vyšetření jsou přijímány denně 24 hodin nepřetržitě - rozsah akutních vyšetření je uveden v dokumentu LP B-07 Popis nabízených služeb - přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, neměl by se ale zneužívat

12 Strana: 12/94 Počet příloh: 1 LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, po telefonickém doobjednání, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel : Dodatečná vyšetření požadovaná v režimu STATIM jsou neprodleně provedena po telefonickém doobjednání, požadavek je zapsán do LIS ( doobjednáno na žádost lékařeˮ ), oddělení musí dodatečně zaslat požadavkový list (do 24 hodin). LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná vyšetření požadovaná v režimu RUTINA lze telefonicky doobjednat, požadavek je zapsán do LIS ( doobjednáno na žádost lékařeˮ ), oddělení nebo ambulance musí dodatečně zaslat požadavkový list (do 24 hodin). LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření Laboratoř skladuje vzorky pro dodatečné analýzy podle následující tabulky: sérum 7 dní v lednici při teplotě +2 až +8 C krev do konce provozní doby daného dne plazma do konce provozní doby daného dne moč do konce provozní doby daného dne Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dáno stabilitou analytu v biologickém materiálu. Tabulka nejméně stabilních analytů glukóza 24 hodin po separaci při teplotě C bilirubin 8 hodin po separaci při teplotě C Na, K, Cl 8 hodin po separaci při teplotě C krevní obraz 6 hodin při teplotě C Protrombinový čas týká se získané plazmy 6 hodin při teplotě C APTT - týká se získané plazmy 6 hodin při teplotě C D-Dimer - týká se získané plazmy 6 hodin při teplotě C Po uplynutí uvedeného časového intervalu nebude laboratoř tato vyšetření provádět a je nutný nový odběr vzorku. Stability všech vyšetřovaných analytů jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření v dokumentu LP F-01 Abecední seznam vyšetření

13 Strana: 13/94 Počet příloh: 1 LP C-05 Používaný odběrový systém Základní odběrový systém: uzavřený vakuový systém B-D Vacutainer Doplňkové odběrové pomůcky: kapiláry, plastové zkumavky, plastové kelímky, plastové nádobky se šroubovacím červeným víčkem, kónické plastové zkumavky, mikrozkumavky s uzávěrem, mikrokapiláry Jehly určené k venepunkci: jehla Vacutainer černá, zelená nebo žlutá a jednorázový držák na jehly Kopíčka pro kapilární odběr: sterilní lancety PENTA 5 Typ biologického materiálu Typ odběrového materiálu Příklad použití Srážlivá žilní krev (S - sérum) Plastová zkumavka B-D Vacutainer s gelem a aktivátorem srážení - žlutý uzávěr Plastová zkumavka B-D Vacutainer s gelem a aktivátorem srážení - červený uzávěr Plastová zkumavka s gelem dětská + kapilára Nesrážlivá žilní krev (Na-citrát 3,8%; 0,129M) (P plazma) Nesrážlivá žilní krev (K3EDTA, K2EDTA) (B krev) Plastová zkumavka B-D Vacutainer - modrý uzávěr Plastová zkumavka B-D Vacutainer 2 nebo 4 ml - fialový uzávěr Běžná biochemická, sérologická, imunologická vyšetření, analýza hormonů, tumorových markerů Koagulační vyšetření šetrně promíchat, doručit nejdéle do 60 min od odběru, délka transportu může ovlivnit výsledek vyšetření Hematologické vyšetření (krevní obraz a diferenciální počet leukocytů, retikulocyty, přímé eosinofily), Glykovaný hemoglobin Nesrážlivá žilní krev (Na-citrát (0,129M) 1+4) Nesrážlivá kapilární krev Nesrážlivá kapilární krev (Li heparin) Moč ranní Moč sbíraná Skleněná zkumavka B-D Vacutainer - černý uzávěr Plastový kep čirý naplněný systémovým roztokem - 1 ml, mikrokapilára o objemu 20 ul Mikrozkumavka s kapilárou - fialová, antikoagulant K3EDTA Kapilára s heparinem lithným 115 ul Plastová kónická zkumavka žlutý nebo červený uzávěr, plastové kelímky, plastové nádobky se šroubovacím červeným víčkem Plastová nádobky se šroubovacím červeným víčkem pro vzorek moče se změřeným objemem Sedimentace Glykémie Laktát Krevní obraz u dětí Acidobazická rovnováha (ABR, ASTRUP) Chemické vyšetření moče a močového sedimentu Běžná biochemická analýza moče

14 Strana: 14/94 Počet příloh: 1 Laboratoř akceptuje odběrové zkumavky i jiných firemních odběrových systémů při splnění podmínek správného odběru. Související kapitoly Laboratorní příručky: LP C-08 Odběr vzorku LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) LP H-01 Objednávka laboratorního vyšetření LP F-01 Abecední seznam vyšetření LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením Základní pokyny pro pacienty: Odběr krve nalačno (viz LP G-02 Pokyny pro pacienty) odběr se provádí obvykle ráno nalačno pacient by měl odpoledne a večer před odběrem vynechat tučná jídla a alkohol pokud to lze, má pacient vynechat 3 dny před odběrem léky ráno před odběrem nemá trpět žízní, je vhodné vypije-li pacient před odběrem asi ¼ l vody nebo neslazeného čaje Odběr ranní moče (viz LP G-02 Pokyny pro pacienty) před odběrem omýt zevní genitál vodou a mýdlem zachycuje se střední proud moče označit zkumavku jménem a celým rodným číslem Sběr moče (viz LP G-02 Pokyny pro pacienty) pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin; za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin, to znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda) veškerá moč se shromažďuje do plastové sběrné nádoby po ukončení sběru, pacient promíchá obsah sběrné nádoby, změří celkový objem nasbírané moče s přesností na 100 ml, odlije vzorek moče do plastové zkumavky o objemu 10 ml, označí jej jménem a rodným číslem takto označený vzorek doručí do laboratoře s údaji o objemu a času sběru

15 Strana: 15/94 Počet příloh: 1 LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Vzorky pacientů určené k analýze bez úplné identifikace pacienta se v laboratoři nesmí vyšetřovat. Po kontrole žádanky a přijatého materiálu jsou identifikační znaky pacienta zadány do laboratorního informačního systému, zadanému vzorku je automaticky přiřazeno laboratorní číslo, které je softwarem laboratorního informačního systému a tiskárnou čárových kódů zpracováno ve specifický nezaměnitelný čárový kód vytištěný na identifikačním štítku (obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo, typ materiálu). Tento kód je nalepen na primární zkumavku se vzorkem. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu. Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem dokumentu LP C-02 Požadavkové listy (žádanky). Řešení nesprávné identifikace vzorku a žádanky viz LP D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků, LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. LP C-08 Odběr vzorku Stručné pokyny k odběru vzorků Odběr žilní krve Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno v poloze vsedě (v případě vyžádání pacienta i vleže) z kubitální žíly. Odběrová sestra posoudí kvalitu žilního systému v loketní jamce. Masáž, palpace rukou mohou způsobit změny některých komponent, proto nejsou vhodné. Dostává-li pacient infuze do jedné končetiny, musí se provést náběr z druhé. Odběrová sestra vydezinfikuje předpokládané místo vpichu, je nutné nechat kůži oschnout.. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se nasazují zkumavky. Jakmile začne krev proudit do zkumavky, je nutné odstranit turniket. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit do držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Je-li ve zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat 5-ti až 10-ti násobným šetrným převracením. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu : - Zkumavka pro biochemii - Zkumavka pro koagulace - Zkumavka pro hematologii - Zkumavka pro sedimentaci erytrocytů Místo vpichu i s jehlou se zakryje čtverečkem buničiny nebo tamponem a pomalu se vytáhne jehla. Poté se přitiskne tampon na místo vpichu a doporučí se pacientovi tisknout místo vpichu asi 2 minuty. Nakonec se místo přelepí náplastí, která se ponechá alespoň 15 minut po odběru

16 Strana: 16/94 Počet příloh: 1 Odběr kapilární krve Kapilární odběr je určen pro stanovení glykémie, OGTT, glykemického profilu, acidobazické rovnováhy (ABR) nebo pro případy, kdy nelze provést žilní odběr, především u malých dětí. Odběr se provádí z prstu, v poloze v sedě. Odběr se musí uskutečnit z dokonale prokrvených míst. Odběry z cyanotických, podchlazených prstů mohou způsobit zkreslení výsledků. Po vydezinfikování místa vpichu vhodným dezinfekčním prostředkem je třeba nechat dezinfekci oschnout. Vpich se provádí lancetou s určenou hloubkou a šířkou vpichu nebo jednorázovou jehlou o standardní hloubce 3 mm. Aby se předešlo infekci, je nutné při opakujícím se vpichu vybírat různá místa. Po vpichu se první kapka setře čtverečkem buničiny, a pak teprve následuje odběr do kapiláry. Při odběru se musíme vyhnout násilnému vytlačování krve z prstu, aby nedocházelo ke kontaminaci krve neurčitým množstvím tkáňového moku. Odběr ranního vzorku moče Před odběrem moče se pacient důkladně omyje vodou a mýdlem, do zkumavky zachytí střední proud moče, zkumavku uzavře a označí jménem a celým rodným číslem. Sběr moče Provádí se po důkladném poučení pacienta o způsobu sběru podle druhu vyšetření moče. Pacient se ráno v 6:00 hodin vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu a teprve od této doby bude veškerou moč, i při stolici, sbírat do sběrné lahve. Takto postupuje až do konce sběrné doby, tj. do 6:00 hodin následující den. Po ukončení sběru, pacient promíchá obsah sběrné nádoby, změří celkový objem nasbírané moče, po ukončení sběru, pacient promíchá obsah sběrné nádoby, změří celkový objem nasbírané moče s přesností na 100 ml, odlije vzorek moče do plastové zkumavky o objemu 10 ml, označí jej jménem a rodným číslem takto označený vzorek doručí do laboratoře s údaji o objemu a času sběru. Podrobné informace: LP G-01 Pokyny pro oddělení LP G-02 Pokyny pro pacienty LP F-01 Abecední seznam vyšetření

17 Strana: 17/94 Počet příloh: 1 LP C-09 Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru: Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů) 5 ml krve Imunochemie (hormony, nádorové markery, troponin) 5 ml krve na 5 metod Hematologie (platí pro krevní obraz, diferenciální počet leukocytů a retikulocyty) 2 nebo 4 ml krve podle odběrové zkumavky Koagulační vyšetření (APTT, Quick, D-dimer, fibrinogen) 2 ml citrátové krve nutné dodržení poměru krve a citrátu Krevní plyny (ABR) - kapilární krev 1 kapilára Krevní plyny - arteriální nebo venózní krev 1 ml krve Moč - chemické a morfologické vyšetření 10 ml Moč sbíraná vzorek 10 ml moče před odlitím změřit celkový objem nasbírané moče s přesností na 100 ml Upozornění: Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku na každé zkumavce je ryska, po kterou má být naplněna. Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz LP F-01 Abecední seznam vyšetření

18 Strana: 18/94 Počet příloh: 1 LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení: transport primárních vzorků z lůžkových oddělení si zajišťují oddělení sama pro přenos odebraného materiálu se používají plastové stojánky a košíky odebraný biologický materiál se transportuje do laboratoře co nejdříve po odběru nesrovnalosti týkající se dokumentace nebo odebraného materiálu řeší laborantka ihned, a to zásadně se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport materiál na všechna vyšetření je nutno předat službě OKBH osobně Transport primárních vzorků do laboratoře z odběrové místnosti: transport primárních vzorků z odběrové místnosti si zajišťují sama laboratoř Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu: svoz biologického materiálu je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů odebraný biologický materiál je uložen do transportního termoboxu (termobox obsahuje chladící vložky, stojánky) Dodržení času určeného pro stabilitu analytů, je kontrolován časem odběru vzorku a časem přijetí vzorku do laboratoře. Podrobné informace ke stabilitě analytů viz LP F-01 Abecední seznam vyšetření. LP C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční, žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku, vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny, vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Klinická laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu

19 Strana: 19/94 Počet příloh: 1 LP C-12 Informace k dopravě vzorků Zkumavky s materiálem musí být zasílány do laboratoře uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy ( centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. U citlivých analýz je nutné dodržet časy stability. Při extrémních vnějších podmínkách je nutné vzorky transportovat v termoboxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem. Laboratoř zajišťuje svoz nemocniční svozovou službou a je realizován s ohledem na tyto zásady. Pokud má ordinace lékaře požadavek na odvoz materiálu požádá telefonicky laboratoř. Podrobné informace ke každému analytu viz LP F-01 Abecední seznam vyšetření. Další informace: LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu Do laboratoře je materiál dodán buď, přímo pacientem nebo jeho zákonným zástupcem v případě odběru v ordinaci ošetřujícího lékaře personálem laboratoře z odběrové místnosti, která je součástí oddělení OKBH personálem z jednotlivých oddělení nemocniční svozovou službou ze vzdálených ordinací lékařů Materiál je ihned roztříděn podle typu materiálu (biochemie, hematologie, koagulační stanovení, immunochemická stanovení, močová analýza) a ještě týž den zpracován. Výsledky jsou doručeny lékařům druhý den. Materiál ze svozu Materiál je po odebrání v externí ambulanci lékaře vložen do samostatného obalu, ten do termoboxu, průvodky do plastových desek nebo do jiného plastového sáčku, aby nedošlo ke kontaminaci žádanky odebraným materiálem. Termobox je vybaven v horkých dnech mrazící vložkou (vzorky se nesmí přímo dotýkat mrazící vložky) nebo se jedná o termobox s možností připojení do napájení v autě. Po přivezení do laboratoře je materiál zkontrolován a roztříděn k dalšímu zpracování. Výsledky doručí řidič při dalším transportu druhý den

20 Strana: 20/94 Počet příloh: 1 D Preanalytické procesy v laboratoři LP D-01 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta a biologického materiálu Související dokumenty LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku LP C-09 Množství vzorku LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Biologický materiál, který je určený k analýze, nesmí laboratoř přijmout bez správné identifikace. Nezbytnou identifikaci pacienta a biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (čárového kódu) tvoří příjmení a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo číslo pojistky u cizinců) kontrola údajů na požadavkovém listě zkumavka s biologickým materiálem je označena příjmením pacienta a rodným číslem; pokud je na zkumavce pouze příjmení, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta. Výjimku mohou tvořit pouze pacienti, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (osoby, u nichž jsou z nejrůznějších důvodů povinné identifikační znaky k dispozici pouze v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je však povinno o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Novorozenci příjmení a náhradní rodné číslo, pod kterým bude zapsán do LIS. Po obdržení platného rodného čísla budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo. Jiný způsob označení biologického materiálu je nepřípustný a je důvodem k odmítnutí vzorku. Pokud je žádanka dodána bez jakéhokoliv biologického materiálu, je informován lékař a žádanka je vyřazena. LP D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu nebo požadavkového listu v laboratoři Odmítnout lze žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza, datum odběru vzorku) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta žádanku dospělého pacienta s odborností pediatrie, žádanku muže s odborností gynekologie, žádanku ambulantního pacienta s odborností lůžkového oddělení žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem zkumavku, u níž je množství odebraného materiálu mimo povolené rozmezí ± 10 % od rysky (riziko sražení vzorků, nebo naopak naředění protisrážlivým činidlem)

21 Strana: 21/94 Počet příloh: 1 nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu (viz LP D-01 Příjem žádanek a vzorků, LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)) nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi (viz LP F-01 Abecední seznam vyšetření) neoznačenou nádobu s biologickým materiálem biologický materiál bez žádanky LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postupy laboratoře při nesprávné identifikaci na žádance nebo na biologickém materiálu 1. RUTINNÍ požadavky Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Provede se zápis do formuláře Kniha neshod. Žádanka se trvale archivuje. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí biologického materiálu. V rámci oddělení v nemocnici je zdravotnímu personálu, který vzorek přinesl, vrácena žádanka a je proveden nový odběr biologického materiálu se správnou identifikací. Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v laboratoři zpracuje pro skladování (centrifugace krve, odlití) a uskladní s ohledem na požadované typy vyšetření, je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, vyžádá se od odesílajícího lékaře kompletní žádanka nebo doplňující údaje. Provede se zápis do formuláře Kniha neshod. Poté může být vzorek zpracován a vydán výsledek. 2. URGENTNÍ požadavky Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance, při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu nebo při rozporu identifikace na žádance a biologickém materiálu se požadované vyšetření provede a do LIS se zadá pod identifikací uvedenou na biologickém materiálu (případně laboratorním kódem nebo jako neznámý ). Laboratoř se neprodleně spojí s odesílajícím oddělením a vyžádá si kompletní údaje, případně identifikaci pacienta. Teprve po náležité identifikaci a doplnění všech údajů je možné výsledek vydat. Provede se zápis do formuláře Kniha neshod. LP D-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi Spolupracující laboratoř: CITYLAB (Praha 6, Čílova 303/10) Vyšetření, která neprovádí OKBH Neratovice, jsou provedena spolupracující laboratoří. Jedná se o vyšetření z oblasti: - biochemie a hematologie (tel.: ) - mikrobiologie, bakteriologie, ATB, TBC (tel: ) - infekční sérologie, imunologie, alergologie, molekulární biologie (tel.: ) - gynekologické cytologie (tel.: ) - mykobakterií (tel.: ) Podrobnější informace jsou k dispozici v naší laboratoři na telefonním čísle (301)

22 Strana: 22/94 Počet příloh: 1 Postup práce se spolupracující laboratoří: Laboratoř obdrží biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, ale zajišťuje jejich analýzu ve spolupracující laboratoři pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího oddělení či lékaře a materiál zaeviduje je-li součástí žádanky i vyšetření, které se provádí v naší laboratoři, pracovnice příjmu žádanku ofotí, kopie je předána spolupracující laboratoři, originál se archivuje na OKBH vzorky pro vyšetření ve spolupracující laboratoři jsou přijímány denně požadavky na vyšetření spolupracujících laboratoří se vyplňují do jejich žádanek, které jsou na požádání k dispozici v laboratoři vzorky jsou předávány spolupracující laboratoři v týdnu prostřednictvím příjmového pracoviště naší laboratoře, o víkendech si transport zajišťuje každé oddělení samostatně na základě telefonické domluvy se spolupracující laboratoří. Transport vzorků zajišťuje svozová služba spolupracující laboratoře. výsledky ze spolupracující laboratoře pro lékaře v místě sídla laboratoře (tzn. Neratovice) jsou doručeny na OKBH a poté předány osobně nebo svozovou službou lékařům pro ostatní lékaře jsou výsledky doručovány spolupracující laboratoří poštou

23 Strana: 23/94 Počet příloh: 1 E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech Na výrazně patologické (kritické) výsledky upozorňuje laboratoř telefonicky ošetřujícího lékaře nebo jiného klinického pracovníka zodpovědného za péči o pacienta, a to bez ohledu na to, zda byly požadovány v režimu rutina nebo statim. Postup při hlášení kritických hodnot: - pověřený pracovník informuje telefonicky lékaře nebo oddělení a zpětně si vyžádá zopakování nahlášených údajů od osoby, která výsledek přijímala - provede se záznam do LIS ve formě poznámky pro interní potřebu (komu byl výsledek sdělen, čas, případně lékař nebo ošetřující personál nezastižen) - výsledek dostává lékař vždy v tištěné podobě, popř. i v elektronické formě (NIS) - u pacientů s opakovanými kritickými nálezy se tento výsledek nehlásí Tabulka kritických hodnot pro biochemická vyšetření VYŠETŘENÍ DOSPĚLÍ DĚTI DO 10 LET JEDNOTKY POD NAD POD NAD K 3,0 6,0 3,0 6,0 mmol/l Vápník 1,8 2,9 1,8 2,9 mmol/l Glukóza v plazmě 15-nový nález 3,0(novorozenci 10-nový nález 3,0 Glukóza v séru 20-diabetici pod 2,0) 15-diabetici mmol/l ALT ukat/l AST ukat/l CRP mg/l Tabulka kritických hodnot pro hematologická vyšetření VYŠETŘENÍ DOSPĚLÍ DĚTI DO 10 LET JEDNOTKY POD NAD POD NAD Hemoglobin g/l Leukocyty /l Protrombinový čas 5,0 5,0 INR

24 Strana: 24/94 Počet příloh: 1 LP E-02 Informace o formách vydávání výsledků Předávání výsledků v tištěné podobě se týká všech výsledků, rutinních i statimových. Výsledky jsou roztříděny podle oddělení a ambulancí, včetně výsledků vyšetření ze spolupracujících laboratoří (pokud realizují transport svých výsledků přes laboratoř). Jednotlivá oddělení si výsledky vyzvedávají přímo v laboratoři, ambulantním lékařům jsou výsledky doneseny administrativní pracovnicí nebo pověřenou laborantkou do jednotlivých ordinací. Lékařům mimo objekt nemocnice předávají výsledky řidiči nemocniční svozové služby. Ve vyjímečných případech může být výsledek vydán přímo pacientovi, viz LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientovi. Všechny výsledky analýz jsou ukládány do archivu v LIS a jsou kdykoli k nahlédnutí, popř. lze výsledek znovu vytisknout a zaslat lékaři. Předávání výsledků elektronickou cestou se týká jednotlivých oddělení a ambulancí v rámci nemocnice. Výsledky jsou elektronicky zasílány do NIS Medicalc. Telefonické sdělování výsledků Telefonicky se sdělují výsledky v kritických intervalech, viz LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech. Výsledky statimových vyšetření mohou být telefonicky sděleny požadujícímu lékaři, do LIS je zaznamenán čas a komu byl výsledek sdělen, viz LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření. Pacientovi může být telefonicky sdělen výsledek INR, provede se záznam do LIS - čas a komu byl výsledek sdělen. Rozhodující a směrodatný je pro lékaře výsledek v tištěné podobě, OKBH za telefonicky sdělené výsledky nenese další odpovědnost. LP E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají v tištěné podobě, v případě oddělení a ambulancí v rámci nemocnice je výsledek také zaslán do nemocničního informačního systému Medicalc. Typy laboratorních výsledků vydávaných v tištěné podobě 1. Kompletní výsledkový list, který prošel lékařskou kontrolou. 2. Výsledky statimových vyšetření, které prošly lékařskou kontrolou. 3. Předběžné výsledky statimových vyšetření, které prošly kontrolou laborantky, nikoliv lékařskou kontrolou, týká se výsledků během denního provozu. 4. Výsledky statimových vyšetření, které prošly kontrolou laborantky v době pohotovostní služby. Na výsledkovém listě je uvedena kontrola i schvalovatel jako SLUŽBA s razítkem se jménem laborantky, která má službu. 5. Archivní nález tiskne se z databáze. Na výsledkovém listě je toto rozlišeno datumem prvního výtisku

25 Strana: 25/94 Počet příloh: 1 Výsledkový list obsahuje: název laboratoře, která výsledek vydala, jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo) název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří datum a čas tisku nálezu nezaměnitelnou identifikaci vyšetření, výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné, biologické referenční intervaly v případě potřeby textové interpretace výsledků jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.) identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu Uchovávání kopií výsledků, archivování: Výsledky jsou archivovany elektronicky a kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS, v tištěné formě po dobu 5 let. LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient (pokud na žádance chybí označení osobně, pracovník laboratoře dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat) nebo jedná-li se o samoplátce jedná se o pacienta, který je často monitorován (koagulace, diabetici) pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže kartou pojištěnce ZP nebo občanským průkazem Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce nebo přeložené a sešité sponkami. Výsledky se vydávají na příjmu laboratoře. LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná a opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za podmínek uvedených v kapitole LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření. LP E-06 Změny výsledků a nálezů Opravy výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem se provádí pro: identifikaci pacienta výsledkovou část změnu kódu zdravotní pojišťovny změn v opravách týkajících se zdravotnického zařízení požadujícího vyšetření (IČZ lékaře, odbornost lékaře, doplnění dalších odborností lékaře, adresa, telefon, oddělení u nemocnic apod.)

26 Strana: 26/94 Počet příloh: 1 Oprava identifikace pacienta Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, příjmení a jména nebo pojišťovny před odesláním protokolu (výsledkového listu). Oprava identifikace se provádí buď při zadávání požadavků nebo po skončení práce v rámci oprav databáze v archivu. Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). O opravě v identifikaci pacienta provede opravující osoba záznam do poznámky v LIS. Oprava výsledkové části Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány. Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům! K neshodám může dojít z různých příčin (např. záměna biologického materiálu a žádanky v laboratoři nebo na oddělení, náhodná chyba při měření, vzduchová bublinka nebo sraženina v biologickém materiálu, nepozornost, překlep). Postup laboratoře v případě opravy výsledkového listu 1. Je informován vedoucí laboratoře, popř. vrchní laborantka; pokud dojde k neshodě 2. V době pohotovostní směny informace proběhne v nejbližší pracovní den. 3. Neprodleně je telefonicky informován lékař, který vyšetření požadoval, o dané neshodě, o příčině a následné nápravě. 4. Vytiskne se výsledkový list s vydaným nesprávným výsledkem. 5. Provede se záznam o změně výsledku v LIS ( datum změny, z hodnoty na hodnotu, důvod změny, kdy, a který lékař byl informovám o změně výsledku a jméno pracovníka, který opravu provedl). 6. Vytiskne se nový výsledek, je kontaktován pracovník odpovědný za NIS, který zde výsledek opraví (v poznámce je uveden text záznamu o změně). 7. Je proveden záznam do Knihy neshod (F026). 8. Kopie obou výsledkových listů z LIS jsou archivovány u vrchní laborantky. LP E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Dostupností se rozumí časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do vytištění výsledkového listu. Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 90 % dodaných vzorků. Zbývajících 10 % je vyhrazeno pro situace, kdy je nutné vzorek ředit, probíhají urgentní analýzy, start analýzy je nutno odložit z důvodu technické poruchy, údržby nebo opravy přístroje, apod.. Prostřednictvím LISu laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas zhotovení výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu). Pro většinu rutinních biochemických a hematologických vyšetření je dostupnost výsledků ještě téhož dne, pouze ve výjimečných případech mohou být neurgentní vzorky centrifugovány a ponechány k analýze na příští den, což je dáno na vědomí lékaři požadujícím dané vyšetření. Vzorek v režimu STATIM má přednost před ostatními vzorky, vyšetřuje se přednostně a po analýze se ihned výsledek nahlásí lékaři a v případě oddělení, která jsou součástí nemocnice, je výsledek zaslán do NIS. Dostupnost takového vyšetření je maximálně 2 hodiny

27 Strana: 27/94 Počet příloh: 1 LP E-08 Konzultační činnost laboratoře Individuální dotazy na práci laboratoře jsou umožněny kontaktem s pracovníky vedení : MUDr. Eugen Liška Ing. Zuzana Hrubcová, vedoucí oddělení OKBH Laboratoř příjem materiálu Laboratoř kancelář vrchní laborantka LP E-09 Způsob řešení stížností Přijímání stížností: Ústní i písemnou stížnost, není-li přímo určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá kterýkoliv pracovník laboratoře. Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci, informuje o této připomínce vedoucího laboratoře nebo vrchní laborantku. Stížnost, která je adresována přímo vedení laboratoře, je předána vždy vedoucímu oddělení nebo vrchní laborantce. Zjevně neoprávněná stížnost je vždy předána k řešení vedení laboratoře. Vyřizování stížností: Ústní stížnost: Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit okamžitě, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vrchní laborantce. Vrchní laborantka provede záznam do formuláře Knihy stížností (F024) (zaznamená datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje předmět stížnosti a způsob jejího řešení, navržená opatření, kdo je (byl) pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření). Pokud si stěžující osoba přála písemnou odpověď, přiměřeným způsobem ji vypracuje a zajistí její předání vedoucí OKBH (formulář F029 Odpověď na stížnost). Kopie se přiloží do Knihy stížností. Není-li možné stížnost ústně vyřešit okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi, minimálně se sdělí předpokládaný termín vyřízení stížnosti. Pracovník, který stížnost přijal, informuje vrchní laborantku. Vrchní laborantka provede registraci stížnosti do Knihy stížností (F024). Registruje se datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany), předmět stížnosti, sdělený návrh řešení a dohodnutý způsob odpovědi. Po zjištění veškerých skutečností a jejich analýze vrchní laborantka nebo vedoucí laboratoře formuluje řešení. Do Knihy stížností se uvede způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. Toto řešení je přiměřeným způsobem sděleno stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám). Pokud si stěžující přeje písemnou odpověď (formulář F029 Odpověď na stížnost), vypracuje ji vrchní laborantka nebo vedoucí oddělení a kopie se přiloží do Knihy stížností

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Dopravní zdravotnictví a.s. Poliklinika Plzeň, Oddělení laboratoří Oddělení klinické biochemie a hematologie Počet stran: 36 Laboratorní příručka OKBH Vydání č.: 4 Platnost od: 24.10.2013 Výtisk č.: 2

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie Podklady pro spolupráci i OKBH a klinickými pracovišti Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti! Oddělení klinické biochemie a hematologie

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV ŘÍJEN 2013 LP str. 1/90 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE NEMOCNICE SOKOLOV Zpracoval(a): Ing.Nusová Mariana Vedoucí OKBH Kontrola: MUDr.Herzik Petr Lékařský garant Schválil(a): Ing.Nusová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD.

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř pro poruchy hemostázy Zpracovatel: Dr. Ing. František Mareček Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. Podpis: Garant dokumentu: Dr. Ing. František

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 78) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Úrazová nemocnice v Brně Ponávka 6, 662 50 Brno pošt. přihr. 107 tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Zpracoval: 6.1.2014 Účinnost: 6.1.2014 Schválil: Revize

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Poliklinika Města Bystřice n.p. s.r.o. OKBH Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: květen 2015 Verze: 03 Platnost do: aktualizace Počet stran: 34 Kód dokumentu:

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S ČINNOSTÍ ÚKB VYHODNOCENÍ Dotazníky byly rozeslány během měsíce duben 2008. Zpětně bylo

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

S_OKBH_02 Laboratorní příručka

S_OKBH_02 Laboratorní příručka Celkem stran: 167 Směrnice oddělení S_OKBH_02 Oddělení klinické biochemie a hematologie Městská Nemocnice Městec Králové a.s. Prezidenta Beneše 343 289 03 Městec Králové Výtisk č.: Platnost od: 11.5.2015

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více