2. P O Č A S Í :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. P O Č A S Í 1 9 9 5 :"

Transkript

1 1

2 O B S A H : 1. Úvod str Počasí 1995 str Politické klima doby str Správa věcí veřejných str Domovní správa str Technické služby str Finance hospodaření str Inženýrské sítě a věci stavební str Školství str Kultura str Zdravotnictví str Sociální věci str Místní hospodářství a byty str Letopisci str Životní prostředí str Podnikání a živnost str Bezpečnost str Církve str Sport str Politické strany str Společenské organizace: str Český červený kříž Sdružení zdravotně postižených Myslivecké sdružení Radotín Dobrovolný hasičský sbor Český rybářský svaz Baráčníci 22. Různé str Závěr str. 41 2

3 1. Ú V O D : Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Rok s rokem se sešel, ani jsme se nenadáli. Nové místní zastupitelstvo, zvolené v listopadu loňského roku už pracuje naplno. Výsledky voleb do místního zastupitelstva (dále jen MZ) nebyly v Radotíně nijak překvapivé. Totéž se dá říci i o volbě pětičlenné rady MZ, zejména pokud jde o funkce starosty a místostarosty. Starosta Ing. Jiří Holub a místostarosta doc. Dr. Ing. František Vláčil, CSc zůstávají nadále ve svých funkcích právem. Hovoří pro ně výsledky jejich práce v uplynulém volebním období a lze si jen přát, aby jim elán, rozvaha a trpělivost vydržely i v nadcházejícím volebním období. To, že první dva muži radotínské radnice byli ve volbách znovu zvoleni do svých funkcí, není v našich krajích nijak samozřejmé. V okolních obcích se totéž podařilo pouze černošickému starostovi. Připomeňme si složení rady MZ: Starosta Ing. Jiří Holub, 64 let, ODS Místostarosta Doc. Dr. Ing. František Vláčil, CSc, 69 let, nezávislý, na kandidátce ODS Členové rady: Ing. Milan Bouzek, 47 let, ODS Michal Bouša, 47 let, ODS MUDr. Olga Janatová, 41 let, nezávislá, na kandidátce ČSSD 3

4 2. P O Č A S Í : Průměrné roční hodnoty udávané Českým hydrometeorologickým ústavem ukazují poněkud teplejší a sušší rok, ale blízký dlouhodobému normálu. Pokud jde o jednotlivé měsíce, byl nápadně teplý červenec s odchylkou průměrné teploty +3,2 st.c, se šestnácti dny s maximální teplotou přes 30 st.c. Maximální naměřená teplota ve stínu byla 35,3 st.c. Připomínalo to červenec Srpen byl krásný, ale spíše v mezích normy. Příjemné počasí panovalo i v říjnu, zato září se nepovedlo, bylo chladno a dosti deštivo. Velmi chladné byly listopad a prosinec, s odchylkou průměrné teploty 2,3 a -2,0 st.c. Nejnižší naměřená teplota vzduchu během roku byla 13,4 st.c, tedy v přijatelných mezích. Podklady k této kapitolce jsou uloženy v šanonu KRONIKA II. (archiv Letopisecké komise). 4

5 3. P O L I T I C K É K L I M A D O B Y : Na mezinárodní scéně došlo v roce 1995 k několika potěšujícím událostem: - Pod mezinárodním tlakem došlo konečně po pěti letech k dohodě s bývalou Jugoslávií a pod dohledem značných mezinárodních vojenských sil tam nastal klid zbraní. - V Irsku prožili po třiceti letech nesvárů druhé mírové vánoce. - Došlo k mírové dohodě mezi organizací pro osvobození Palestiny (Arafat) a Izraelem, bohužel některé teroristické organizace tuto dohodu odmítají. Je ovšem obava, že mír v těchto oblastech je velmi křehký. - Nepodařilo se uhasit válečné požáry v Čečensku, Afganistánu a jinde. - Některé teroristické organizace začaly používat nové, přímo ďábelské metody. Tak v japonském velkoměstě zamořili bojovým plynem sarinem metro a způsobili řadě lidí smrt a tisícům vážně poškodili zdraví. Vnitropoliticky byl pro Českou republiku rok 1995 dosti neklidný. Opakované protesty lékařů vedly k odvolání ministra zdravotnictví, ale situace se tím nijak neuklidnila. Také železničáři si tvrdě prosazovali svoje požadavky. Uklidnění rozhodně nepřinesly demonstrace na protest proti změnám v sociálním zákonodárství zorganizované ústředím odborů. Byly i pozitivní okolnosti: - Nárůst výroby, produktivity i reálných mezd. - Do rafinerie Kralupy přitekla první ropa z Ingoldstadtu a prolomila tím dosavadní úplnou závislost na dodávkách z východu. - Českou republiku navštívil již podruhé papež. 5

6 4. S P R Á V A V Ě C Í V E Ř E J N Ý C H : Agenda Místního úřadu v Radotíně je rozčleněna do pěti odborů a sekretariátu, které řídí tajemnice paní Hana Žižková. Jsou to: - Odbor finanční se šesti pracovníky, vedoucí odboru paní Tišlová - Odbor správní s pěti pracovníky, vedoucí odboru paní Reinholdová. Sem patří i pečovatelská služba se čtyřmi pracovníky, včetně řidiče, vedoucí oddělení paní Macháčková. Prvním rokem je sem přičleněna Velká i Malá Chuchle a Lochkov. - Odbor stavební se šesti pracovníky, vedoucí odboru pan Hujer. Státní správu mimo Radotína též i pro výše uvedené tři přičleněné obce. Sem patří i referát životního prostředí, vykonává Ing. Janderka též pro uvedené obce. - Odbor investiční se třemi pracovníky, vedoucí Ing. Hlaváček. - Odbor živnostenský se třemi pracovníky, vedoucí paní Jurčková opět se stání správou přičleněných obcí. Volených místních zastupitelů Městské části Praha Radotín pro volební období je patnáct. Ze svého středu si zvolili pětičlennou radu MZ. Ostatní členové MZ: Mgr. Hanzlík, Ing. Binhack, Ing. Šindelka, Ing. Farník, Kozáková, Hurdálek, PhDr. Strádalová, CSc, Vobecký, Kužel, Cyprián. Zvolení zastupitelé předsedají nebo pracují v komisích MZ: finanční, stavební, školské a kulturní, místního hospodářství a bytové, životního prostředí, sociální, letopisecké, kontrolní a povodňové. Rada MZ dohodla rozdělení činností, které budou sledovat jednotliví členové rady: Ing. Holub starosta: cizí stavební akce, naše investiční činnost, rozpočet, financování investic. Doc. Vláčil zástupce starosty: životní prostředí, ochrana přírody, odpadní hospodářství, partnerství Burglengenfeld, spolupráce s policií, veřejný pořádek, živnosti, hygiena, kulturní oblast. Ing. Bouzek radní: finanční záležitosti rozpočet, sledování zřízených organizací, investice, územní plán. MUDr. Janatová radní: oblast sociální, zdravotní. Pan Bouša radní: oblast školství, byty, mládež, sport. Byl zhotoven jednací řád zastupitelstva a text upraven podle připomínek na zasedání MZ. Místní úřad Radotín zajistil vyřazení letopočtu na veškeré psí známky, které byly vydány s platností pro rok V zájmu čistoty veřejných prostranství byly z fondu životního prostředí zakoupeny sáčky pro likvidaci psích výkalů. Celkový náklad na tuto akci nepřekročil 12 tis. Kč, sáčky jsou vydávány proti potvrzení o zaplacení dávky za psa. 6

7 Na návrh vedoucí knihovny stanovila rada MZ roční poplatek 60,- Kč pro dospělé čtenáře v místní knihovně. Rada MZ prominula Sokolu poplatky za pořádání sokolského plesu, tomboly a karnevalu s tím, že veškerý výnos z těchto akcí bude věnován na sportovní činnost jednoty. Po schválení Magistrátem hl.m. Prahy zakoupil místní úřad v rámci převzetí pečovatelské služby pro oblast Radotín, Lochkov, Malá i Velká Chuchle automobil Škoda pick-up. V souladu s výsledky konkurzního řízení pověřuje rada MZ vedením Kulturního střediska za paní Jiřinu Duškovou paní Janu Petrovou. Podle výsledku konkurzního řízení pověřuje rada MZ paní Vlaďku Macháčkovou vedením pečovatelské služby. Protože se množí krádeže kol, probíhá značení kol městskou policií. Množí se též případy vykrádání aut, starosta žádá o zvýšenou ostrahu v obci. Rada rozhodla ustavit komisi pro prodej bytových domů ve složení: starosta Ing. Holub, radní Ing. Bouzek, Ing. Šindelka, Ing. Binhack, p. Bouša a vedoucí Domovní správy p. Papula. Finanční odbor zpracoval počítačovou evidenci majitelů psů a zaplacených poplatků. V přítomné době je evidováno 694 platičů poplatků a 727 psů. Rada MZ rozhodla použít částku 70 tis. Kč z rušeného ekologického fondu místního úřadu na dofinancování akce Vodovod Na Pískách. Byl uskutečněn převod nájemní smlouvy budovy č. 1111, ul. Ke Zděři z NTM na FITLINE (jedná se o sportovní zařízení). Rada MZ rozhodla jmenovat člena zastupitelstva pana Hurdálka na jeho vlastní žádost členem kontrolní komise. Po dobu mateřské dovolené vedoucí stavebního úřadu Ing. Böhmové pověřuje rada MZ touto funkcí se všemi právy a povinnostmi od pana Jiřího Hujera a jako zástupce stavebního odboru po stejnou dobu jmenuje paní Zdislavu Šmrhovou. Rada MZ rozhodla jmenovat výběrovou komisi na dodávku projektu nové základní školy ve složení: p. Hujer, Ing. Hlaváček, Ing. Holub, Ing. Stodola, Dr. Martinovská zástupkyně primátora hl.m. Prahy. Místní úřad pronajal parkoviště na novém sídlišti před obchodním domem za 250 tis. Kč ročně firmě Vít, která je majitelem celého komplexu obchodních budov s tím, že bude zachována plocha 20 x 27 m využívaná pro parkování obyvatel sídliště a že parkoviště může využívat veřejnost mimo prodejní dobu obchodního domu. Při uzavírání smlouvy s firmou Vít bylo dohodnuto zrušení stánkového prodeje a odstranění stánků. Rada MZ schválila umístění stánků v prostoru bývalé polikliniky do konce roku. Poplatky za pronájem stánků a místa k prodeji činí: nájemné za 1m2 6,- 7

8 Kč na den, příspěvek na odpad 15,- Kč na den. V případě zaplacení poplatku za celý měsíc předem se poskytuje sleva 40%. Pevný stánek stojí 1500,- Kč na měsíc. V dubnu t.r. převzal Místní úřad Radotín pečovatelskou službu od OÚSS Prahy 5. Pečovatelskou službu zajišťují 4 pracovníci pro oblast Radotín, Velká a Malá Chuchle a Lochkov. Pečovatelská služba je zajišťována v domě s pečovatelskou službou Na Benátkách 461 a v terénu. Pečovatelských služeb v současné době využívá 44 klientů. V současné době se správní odbor zaměřuje na práci v terénu. Ve spolupráci s obvodními lékaři a sociální pracovnicí MÚ v Radotíně vyhledává osamělé, nemocné a staré občany, kteří tyto služby potřebují. Je zde také již vytvořena spolupráce s interní nemocnicí v Třebotově, která správnímu odboru oznámí propuštění občanů, u kterých by se měla pečovatelská služba zavést. Pečovatelská služba zajišťuje hygienické potřeby klienta, mytí vlasů, koupele, péči o inkontinentní klienty, převazy, léčebné koupele, podávání léků, nákupy, pochůzky, odvoz klientů na lékařské vyšetření, na pedikúru, ke kadeřníkovi, dovoz obědů a jejich podání, úklid domácnosti, zajišťuje praní a drobné opravy prádla v prádelně na Zbraslavi. Spolupráce lékařů všech oborů s pečovatelskou službou je velice pěkná. Dům pečovatelské služby byl letos vybaven zahradním nábytkem, který umožnil obyvatelům posezení v pěkném prostředí. Byl také zaveden telefon, čímž odpadl stres obyvatelů v případě nutnosti přivolání lékařské pomoci. Od počátku roku neeviduje správní odbor žádnou stížnost. Z roku 1994 přešlo 18 přestupků do roku V tomto roce k nim přibylo 73 přestupků. Vyřízeno bylo již 58 přestupků. V letošním roce vydal správní odbor 157 rybářských lístků, za které bylo vybráno 5.930,- Kč. Letos bylo přiděleno 9 bytů. Správnímu odboru bylo letos oznámeno 18 pořádaných akcí převážně zaměřených na oblast lidové zábavy. Od se ruší obecním úřadům působnost v rozhodování o veřejných produkcích a pořadatelé již nebudou mít ohlašovací povinnost. Správní odbor dokončil zařazování evidenčních karet do počítače. Stav obyvatelstva trvale hlášeného ke konci roku 1995 je v Radotíně 6988 osob. Do správního odboru patří tyto referáty: matriční agenda, ověřování listin, hřbitovní agenda, sociální úsek. Do matriky zemřelých bylo zapsáno za Radotín 75 případů úmrtí, Lochkov 7, Malá a Velká Chuchle 22, rozených dětí bylo v těchto obcích 45, 5, 12. Bylo napsáno 13 žádostí o přiznání vdovského důchodu. Rada MZ jmenuje hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda - Hana Žižková, tajemnice MÚ, členové Ing. Petr Binhack, předseda finanční komise, Marta Tišlová vedoucí finančního odboru, Ivana Sumanová samostatný finanční referent. 8

9 Rada MZ rozhodla změnit statut kina a kulturního střediska z příspěvkových na rozpočtové organizace s formou hospodaření rozpočtového zařízení MÚ Praha Radotín. Rada MZ rozhodla o pronájmu zbývajících prostor objektů bývalé Akumulátorky takto: Policii ČR 3 místnosti, Záchranné službě hl.m. Prahy, Stavbám silnic a železnic (firma budující podjezd v obci), firmě EKIS (provádí stavby v obci a zajišťuje v objektu topení). Ostatní zbývající prostory budou pronajaty po výběrovém řízení podle účelu a důležitosti pro potřeby obce. Místní zastupitelstvo na svém II. zasedání dne odsouhlasilo převedení akcií, které Městská část Praha Radotín dostala v rámci privatizace Pragocementu Praha s tím, že současně žádá Zastupitelstvo hl.m. Prahy o jejich svěření MČ Praha Radotín a o souhlas s jejich prodejem hlavnímu akcionáři Pragocementu Heidelberger Zement (75% akcií), který s úmyslem dobudovat zdravotnické zařízení v Radotíně nabízí odkoupení za plnou nominální hodnotu akcií tj ,- Kč/ks, ačkoliv jejich cena na burze je podstatně nižší. Místní zastupitelstvo Praha Radotín žádá Radu hl.m. Prahy aby výnos povinného odvodu z prodeje byl zařazen do rozpočtu 1995 na rekonstrukci budovy místního úřadu a na dostavbu zdravotnického zařízení v Radotíně. 9

10 5. D O M O V N Í S P R Á V A : V Radotíně spravuje 80 domů v hodnotě celkem 99 miliónů korun. Místní úřad nabídl nájemníkům k prodeji polovinu těchto domů. Vycházel přitom z odhadní ceny snížené o určité procento podle technického stavu domu. Podle posledních údajů reflektují na tuto nabídku nájemníci z 32 domů. Příjem z nájemného je cca 3 milióny korun ročně, na běžnou údržbu a opravy se vynakládá zhruba polovina, 540 tis. Kč činí pojistné, cca 400 tis. Kč je počítáno na materiál. Vyskytuje se ovšem mnoho neplatičů. Přesáhne-li dlužná částka 2.000,- Kč, podá se žaloba u soudu. Na soudní řízení se však čeká půl roku až rok. Když už je soudní jednání nařízeno, zhruba jedna třetina nájemníků dlužné nájemné zaplatí, případně se dohodne s Domovní správou na splátkách. Pak se žaloba stáhne, v ostatních případech soud rozhodne. Průměrně je u soudu podáno 60 žalob. Uvažuje se o tom, jména neplatičů zveřejňovat v místním měsíčníku Šemík. V tuto dobu je v Radotíně 76 neplatičů, z nich 15 má dluh vyšší než ,- Kč. Celková částka dluhu dosahuje asi 350 tis.kč. Místní úřad vydal seznam bytových domů, které má v úmyslu odprodat ve smyslu Zásad transformace postupu bytového fondu přijatých Zastupitelstvem hl.m. Prahy. Seznam 19 restituovaných domů v Radotíně je uložen ve fasciklu Kronika II. v archivu letopisecké komise. Totéž se týká i vydaných pozemků. 10

11 6. T E C H N I C K É S L U Ž B Y : Průběžně plní vše co mají v náplni práce. A není toho málo: pravidelný odvoz a likvidace separovaného odpadu velkoobjemových kontejnerů z deseti periodicky obsazovaných stanovišť, pravidelný odvoz obsahu odpadkových košů, sekání parkové zeleně, uliční zeleně podél silnic, zeleně podél řeky, na předmostí lávky pro pěší, na různých prostranstvích s nepříliš upraveným povrchem, kropení (smývání) silnic, strojní zametání ulic podle harmonogramu pro celý Radotín, ruční dočišťování centra, zimní údržba a posyp, komplexní jarní úklid, dopravní značení na místních komunikacích, vylepování plakátů, údržba laviček a plakátovacích zařízení, přistavování kontejnerů na stavební výkopy apod., údržba místních komunikací a chodníků, průklest, porážení suchých či nemocných stromů, údržba živých plotů, čištění místní dešťové kanalizace, veškeré různé drobnější práce podle potřeby, údržba a úklid hřbitovů. Potěšitelné je respektování separovaného sběru radotínskými občany. Velkoobjemové kontejnery obsahují to, k čemu jsou podle viditelných nápisů určeny. Začínáme se chovat ekologicky. V letošním roce přibylo TS nové oplocení urnového háje a pomoc při přestěhování části úřadu. Ke všem aktivitám je určen majetek TS. 11

12 7. F I N A N C E - H O S P O D A Ř E N Í : Plnění rozpočtu Městské části Praha Radotín v roce 1995: - Celkem příjmy 70, ,96 - Celkem výdaje 52, ,64 - Přebytek hospodaření + 16, ,92 Po finančním vypořádání s Magistrátem hl.m. Prahy a připočtení zůstatku ostatních účelových fondů MČ činí celkový zůstatek fondů + 14, ,- Příjmy se skládaly z příjmů od rozpočtových organizací, správních poplatků, místních poplatků, dotací ze státního rozpočtu a Magistrátu hl.m. Prahy. Výdaje byly směrovány na vodní hospodářství, dopravu, školství, zdravotnictví kulturu, vnitřní správu, sociální věci, místní hospodářství, stavebnictví. Vlivem převodu prostředků z prodeje akcií Pragocementu ve výši 19, ,- Kč určených na stavbu zdravotnického zařízení II., na účet MÚ byly vysoce naplněny úroky z účtů vedených v České spořitelně. Za poslední tři roky bylo v obci proinvestováno cca 200 miliónů korun. 12

13 8. I N Ž E N Ý R S K É S Í T Ě A V Ě C I S T A V E B N Í : Čtyři léta uplynulého volebního období utekla jako voda. V letošním roce místní úřad v započaté práci pokračoval. Výčet akcí je rozsáhlý, i když všechny nejsou na první pohled vidět. Maximum investičních prostředků je vloženo do podzemních sítí, ať je to kanalizace, voda, plyn nebo elektrické rozvody, rozhlas, kabelová televize, telefon. Letos byla započata akce vodovod Radotín Černošice. Vodovod investují Černošice, resp. majitelé velkých pozemků, které hodlají zastavět. Černošice nemají dostatek vodních zdrojů, Pražské vodárny jim vodu poskytnou z vodojemu na Zderazské, Černošice naopak Radotínu ze svého malého vodního zdroje přenechají vodu pro oblast Na Pískách. Navíc vybudují část vodovodu mimo vlastní trasu, a to v ulici Na Viničkách mezi Kolovou a Javořiskou. V rámci překládky nového vodovodu bude zrušen cca 60 let starý řad a veškeré přípojky budou napojeny na nový řad. Kromě uvedených stavebních akcí je rozpracována celá řada menších. Všechny tyto akce přinášejí během výstavby nepříjemnosti, různá omezení, znečištění vozovek, které budou vykoupeny zlepšením služeb i životního prostředí. Bohužel ještě stále je nutno intenzivně dohánět to, co zde již dávno mělo býti provedeno. Koncepce stavebního rozvoje v roce je založena v šanonu Kronika 1995 II. Ulice, v kterých byla provedena kanalizace, voda a plyn v roce 1994: - Slinková plyn - K cementárně kanalizace, plyn, voda - Pod Klapicí kanalizace - Na Výšince kanalizace - Věštínská I. část kanalizace, plyn, voda - Na Benátkách kanalizace, plyn, voda V roce 1995: - Vrážská v úseku od Jankovky až ke staré poště - Věštínská II. část - U Jankovky - V Parníku - Kraslická - Matějovského - Výpadová v úseku Na Benátkách Tachovská V tomto roce proběhla rekonstrukce místního úřadu. Účelem bylo rozšíření kancelářských prostor pro pracoviště MÚ, zvláště pro připojení Lochkova, Malé a Velké Chuchle v některých agendách. 13

14 Řešení: přízemí a patro drobné dispoziční úpravy s novým vstupem krytým markýzou. Pod sedlovou střechou půdní vestavba s novými kancelářemi. K tomuto účelu byla provedena nová železobetonová podlaha a stávající krov byl podepřen ocelovou konstrukcí. Stávající rozvody, (UT, voda, elektřina) byly vyměněny, objekt byl napojen na novou kanalizaci. Kotelna připravena na plynový provoz. Objekt byl opatřen novou střešní krytinou a novou fasádou. Investiční náklady 7, ,- Kč. Kulturní středisko Koruna dostalo nový kabát. Fasáda je v odstínech okrové tak, jako byla původně. Bylo opraveno oplocení. Náklady ,- Kč. Největší stavební akcí v tomto roce je Centrum Radotín akce Radotín podjezd plus kabelizace. Zahájena byla v létě 1995 a to úsekem na Výpadové, od ulice K Přívozu, zahrnuje Horymírovo náměstí, most přes potok, zasahuje k Portlandu a první etapa končí u nám. Osvoboditelů. Druhá etapa bude plynule navazovat. Zahrne ulici Kraslickou až ke zderazské s přejezdem přes vlečku a bude dokončena v roce V rámci této akce bude provedena veškerá kabelizace v této oblasti. Kanalizační sběrač CLX přípravné práce zahájeny, bylo položeno výtlačné potrubí od Přeštínské do Lahovic, tunelován úsek od místního úřadu k Přívozu a výtlačné potrubí od Přívozu ke křižovatce Výpadová a Šárovo kolo. Všeobecně kanalizaci v ostatních oblastech lze začít budovat až po dokončení a zprovoznění sběrače CLX do Lahovic. Rychlost postupu bude dána množstvím investičních prostředků i skutečností, že spolu se sítěmi se rekonstruuje i celá vozovka i s novými podkladními vrstvami. Byla dokončena projekční příprava I. stupně základní školy integrované se zvláštní školou, která je v restituovaném objektu. Umístění na pozemku bývalých uhelných skladů. V plném proudu je zástavba rodinných domků v oblasti Lahovské stavební společností, která bude muset ve Višňovce po vykoupení pozemků investovat veškeré komunikace a sítě. 14

15 9. Š K O L S T V Í : Při místním zastupitelstvu pracuje školská komise. Jejím předsedou je pan učitel základní školy Karel Hanzlík, takže spolupráce školy se školskou komisí je velice úzká. Převážně část členů se aktivně podílí v řešení problémů. Dva členové přestali do komise docházet. Zbývající členové pí. Rysová, pí. Urbanová, pí. Procházková, p. Voleman, p. Sedláček, p. Hanzlík se pravidelně zúčastňují akcí ŠKK. Komise navázala spolupráci i s pravidelnými hosty, kteří přicházejí na zasedání školské komise, jako pan ředitel Bek ze základní školy a vedoucí místní knihovny pí. Mašková. Gymnázium: Ve školním roce je na gymnáziu 8 tříd, celkem 259 žáků. Poprvé byl otevřen i první ročník šestiletého studia tzn. pro žáky po ukončení šesté třídy ZŠ. Maturoval jeden ročník, a to velmi úspěšně z 36 žáků 16 prospělo a 20 prospělo s vyznamenáním. O dobré úrovni žáků gymnázia svědčily i výsledky ministerské prověrky, která proběhla v dubnu 1995, v níž žáci 47 vybraných škol z celé ČR vypracovávali testy z řady předmětů. Sedmé místo v této konkurenci je jistě velkým úspěchem. Vedle vlastní vzdělávací činnosti byla již tradičně pro žáky připravena řada akcí kulturních (koncerty, divadla), sportovních i poznávacích (exkurze Východní Čechy, Jižní Morava, Český ráj aj.). K tradičním akcím již patří výměnný zájezd studentů do Francie město Angers, který byl letos zvlášť zajímavý dvoudenním výletem do oblasti Normandie, po stopách invaze spojenců z roku Letos se nové pí prof. Černé podařilo vytvořit na škole pěvecký sbor, který si hned v prvním roce své existence dokázal získat dobrou pověst. Základní škola v Radotíně: V roce 1995 nedošlo ke změnám ve vedení školy, takže ředitelem zůstává pan Jaroslav Bek, jeho zástupkyněmi pí. Jaroslava Boháčová (pro I. stupeň) a pí. Marie Urbanová (pro II. stupeň). Ve škole dále pracovalo 38 pedagogů, 4 vychovatelky ve školní družině, 1 hospodářka, 2 školnice, 3 topiči, 7 uklízeček, ve školní jídelně pracovalo 10 žen. Do roku 1995 vstoupilo 642 žáků. Během roku došlo k mnoha déledobým obsencím učitelek ze zdravotních důvodů. Ve všech případech byl zajištěn chod školy, který by bez ochotných důchodců nebyl možný. Žáci se zúčastnili tří lyžařských kurzů, dvou týdenních zájezdů do Itálie. S tzv. Klubem cestovatelů cestovalo mnoho žáků do sousedního Německa a Rakouska. Při prvním zájezdu v novém školním roce 95 se dva žáci 5. tř. dopustili v německém obchodním domě krádeže, byli vyšetřováni německou policií, jejich jednání bylo důvodem k udělení dvojek 15

16 z chování. Ke stejnému závěru vyústilo šikanování žáka skupinou jiných žáků. S násilím a hrubostmi jsou ve škole stále větší problémy, bohužel rodiče takto se projevujících dětí stojí častěji na jejich straně. Dne 2. října přijela do Radotína výprava německých dětí padesát žáků s doprovodem čtyř učitelů a ředitele z partnerského města Burglengenfeld. Ubytováni byli v hotelovém domě u nádraží ČD. Stálí obyvatelé si stěžovali, že byli velice hluční a v hotelu dělali nepořádek. Druhý den pobytu strávili hosté v Praze, její krásy obdivovali spíše pedagogové než žáci. Ve snaze uchránit žáky před následky užívání drog byl pozván do školy ředitel protidrogového odd. Ministerstva vnitra ČR mjr. Jiří Komorous. Jeho vystoupení sami žáci velice ocenili. Na jeho návštěvu pak navázalo divadelní představení My děti ze stanice ZOO, které nastudoval dramatický kroužek Základní umělecké školy v Radotíně. Po roční přestávce se Základní škola Radotín opět vyšvihla na první místo v obvodu Prahy 5 v soutěži O nejsportovnější školu. V matematické soutěži Klokánek 95 uspěl žák 4. B Lukáš Veselý, který obsadil 3. místo z 1480 řešitelů, ze 150 možných bodů jich dosáhl 145. V zeměpisné olympiádě byl Jan Bek z 8.A čtvrtý v Praze 5. Hlídka mladých zdravotníků zvítězila ve zdravotnické soutěži ČCK v Praze 5, v celé Praze byli devátí. Jakub Stupka z 5.C skončil na 3. místě v Praze 5 v soutěži Pythagoriáda. Suchan z 1.C a Zmatlíková z 5.B se dostali mezi 30 oceněných dětí v celostátní soutěži Červený čáp. Účastnilo se jí 2500 dětí. Byla to výtvarná soutěž s tématem ochrany ohroženého druhu čápů. V září nebyla otevřena žádná 9. třída, současní osmáci už půjdou v roce 1996 do 9. ročníku povinně. Na jaře byla uzavřena smlouva o spolupráci s ředitelem VZP pro Prahu západ, na jejímž základě dostaly všechny děti k Dětskému dni ovoce a vítězové mnoha soutěží hezké ceny. Na podzim proběhly celkem 3 úspěšné sběrové akce: papíru, kaštanů a hraček pro děti z bývalé Jugoslávie. Ani této škole se nevyhnula chřipková epidemie. Zvláštní škola: Budova Zvláštní školy v Radotíně v Karlické 38 bude sloužit školním účelům do Škola se bude stěhovat do dřevěného objektu v Karlické Zřizovatelem školy je i nadále školský úřad Praha 5. Jednou z hlavních náplní ZvŠ v tomto roce byla snaha o vnější a vnitřní opravy dřevěného objektu. Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, venkovní nátěr budovy a střechy, vnitřní nátěry a vybavení tříd novým školním nábytkem. I přes úbytek žáků v posledních dvou letech má škola v daném regionu své opodstatnění, protože do Radotína dojíždí celá řada dětí z okolních vesnic a dojíždění do Prahy by pro ně bylo velmi náročné. 16

17 Během školního roku se žáci zúčastnili spousty sportovních soutěží v obvodu Prahy 5. Pravidelně navštěvují dětská představení pražských divadel a různé výstavy pro žáky vhodné. Vyvrcholením kulturní činnosti je červnová zahradní slavnost, vystoupení všech žáků, na kterou jsou zváni rodiče a přátelé školy. Základní umělecká škola v Radotíně: Je na vysoké úrovni. Škola organizuje veřejná vystoupení žáků, což je pro ně motivací k práci. V roce 1995 to byl 8.2. koncert těch nejmladších Pódiová zkušenost, koncert Hraje celá rodina, obě vystoupení v kulturním středisku. V březnu účast v celopražské soutěži komorních souborů ZUŠ trio radotínské školy získalo třetí cenu, koncert žákl opět v KS, vystoupení žáků na Festivalu ZUŠ 1995 v pražském Klementinu, vystoupení žákyně literárně dramatického na tomtéž festivalu v divadle Na zábradlí, konec dubna výstava prací žáků výtvarného oboru v Umělecko průmyslovém muzeu v rámci Festivalu ZUŠ, tři žákyně tanečního oboru pod vedením Mgr. Jany Tomanové, CSc se zúčastnily mezinárodní baletní zkoušky v Monte Carlu, 3.5. k 50. výročí II. světové války sál KS, byl uskutečněn zájezd do družebního města Burglengenfeld v SRN a vystoupení žáků na tamějším Jarním koncertě, koncert Skladatelé dětem, jehož první část byla věnována životnímu jubileu hudebního skladatele Jana Hanuše, absolventský koncert žákyně klavírního oddělení Hany Slavíkové v sále konzervatoře na Maltézském náměstí. Květen, červen účast žáků na čtyřech koncertech Festivalu nejmladších klavíristů v budově kláštera sv. Anežky České, koncert Chvilka se slovem a hudbou v obřadní síni Libeňského zámku v rámci festivalu Libeňské jaro mladých, představení literárně dramatického oboru My děti ze stanice ZOO ve zbraslavském divadle Jana Kašky, totéž představení pro 8. a 9. třídy ZŠ Radotín, 5.6. absolventský koncert žáků, na kterém se poprvé představil čerstvě vzniklý komorní orchestr ZUŠ sál KS, 7.6. opět koncert nejmladších Pódiová zkušenost v sále KS, taneční vystoupení ve zbraslavském kině, 27. a poznávací zájezd učitelů, rodičů a žáků do německého Pasova zorganizovala Společnost přátel ZUŠ v Radotíně výstava prací žáků výtvarného oboru v sále KS, další pódiová zkušenost v sále KS, předehrávka žáků akordeonového a dechového oddělení v sále KS, koncert žáků dechového oddělení v kinosále 1. Základní školy Praha Barrandov, vánoční koncert sv. Jakuba na Zbraslavi. Tentýž program byl plánován též pro vystoupení v Radotíně, ale neuskutečnil se z důvodu zdravotních prázdnin. Střední odborné učiliště strojírenské: V roce 1995 neproběhly v tomto učňovském zařízení žádné závažnější změny. V SOU se učí třetím rokem úspěšně vedle sebe chlapci i dívky. Chlapci se učí v oborech: mechanik strojů a zařízení (4 roky s maturitou), strojní mechanik strojů a zařízení (3 roky), nástrojař, klempíř. Dívky se učí 17

18 v oboru: technicko administrativní pracovnice (3 roky). Od školního roku 1995/1996 mají dívky, absolventky tříletého učebního oboru možnost dále studovat na nástavbovém dálkovém studiu technicko hospodářské a správní činnosti a tím získat maturitu. Celkem bylo v SOU v roce 1995 ve studiu 268 učňů, z toho 146 dívek v jedenácti třídách. V Domově mládeže, který dříve sloužil k ubytování žáků, je po úpravě prostor zřízeno se souhlasem hygienika 7 tříd převážně pro odborné předměty. Volné prostory v bývalé budově stravovacího zařízení a částečně i v Domově mládeže jsou pronajímány a SOU si tímto finančním přínosem zlepšuje svoje hospodaření. Dalším přínosem je produktivní práce žáků, za kterou žáci dostávají odměnu. Společnosti Teekanne, Dialaph a Forpex ročně za pronájem přispívají SOU do jeho pokladny částkou ,- Kč za produktivní práci žáků SOU získalo ,- Kč, z kterých bylo žákům vyplacené ,- Kč na odměnách. Podle platných předpisů byl na základních školách opět povinně zaveden 9. ročník. Vedení SOU bylo tak postaveno před nelehký úkol urychleně řešit další existenci SOU v následujících letech. Mateřská škola na nám. Osvoboditelů: Mateřskou školu navštěvovalo 125 dětí. 64 dětí odešlo do základní školy, 12 dětí mělo odloženou školní docházku. Děti jsou rozděleny do pěti tříd po 25. Pracuje zde celkem 17 dospělých osob: ředitelka Rohlíková, učitelky Beková, Sebastianidesová, Bechyňová, Menšíková, Nájemníková, Šubrtová, Müllerová a dvě důchodkyně Čapková a Soukupová, dále školnice, dvě uklizečky, pradlena, vedoucí školní kuchyně a dvě kuchařky. Paní učitelky vyjely s dětmi třikrát do školy v přírodě. Během školního roku byly děti poměrně zdrávy, postihlo je však chřipková epidemie v prosinci. Školku navštívilo několik divadélek, poslední bylo i s mikulášskou nadílkou. Školka oslavila Dětský den soutěžemi, karnevalem a táborákem. Pro děti byl pořádán plavecký výcvik v Radlicích a výuka anglického jazyka. Během zimy prasklo dvakrát topení a vyplavilo třídy a šatny, bylo nutno opět vymalovat. Dělala se výměna kohoutů u ústředního topení. Místní úřad zakoupil pro školu čtyři pračky vzduchu. Mateřská škola v Býšovské ulici: Má dvě smíšená oddělení, odd. Sluníček a Tučňáků. V každém je vždy kolem 26 dětí. O děti pečují čtyři učitelky a šest provozních zaměstnanců. Škola zajišťuje výuku angličtiny, cvičení jógy, jednou týdně plavání, dvakrát do roka školu v přírodě. Škola má svůj hudební kroužek. Jednou měsíčně se jezdí s dětmi do divadla, dvakrát za rok do Památníku písemnictví. Ve školce se slaví vánoce i velikonoce. Mateřská škola v Radotíně, Sídliště 1100: Celkem je zapsáno 72 dětí otevřena jsou tři oddělení. Hlavní úkoly školy jsou zaměřeny u nejmladších dětí na zdokonalování návyků sebeobsluhy, hygienických, kulturních a estetických. U 18

19 střední věkové skupiny se nejvíc dbá na oblast hudební výchovy. Předškolní děti jsou připravovány na vstup do základní školy. Rovněž i v této škole se vyučuje angličtina. Předškolní děti se velice rády zúčastňují plaveckého výcviku. Školka pořádá dvakrát za rok školu v přírodě v Koutu na Šumavě. Ve velkém počtu braly děti vitamín Juwim. Školka se zapojila do sběrové akce papíru s agenturou Úsměv. Sebraly celkem 1300 kg umístily se na dvacátém místě z 60 škol a získaly věcnou cenu v hodnotě 500,- Kč. Děti se zúčastnily výtvarné soutěže Namaluj mi kytičku. Ve škole byla uspořádána mikulášská a vánoční nadílka, zábavné odpoledne k MDD, společný výlet do ZOO, rozloučení s předškoláky, táborový oheň na ukončení školního roku s opékáním špekáčků. Do základní školy odchází 21 dětí. Celý objekt byl za prázdninového provozu vymalován, byla provedena rekonstrukce střechy. Do druhé třídy byl zakoupen klavír. Jesle: Jsou zařízením místního úřadu. Zapsaných dětí je 55 na kapacitu 50. Využití za rok 1995 je 72,8%. Ze sponzorských darů byly zakoupeny hračky v ceně ,- Kč. Vnitřní vybavení je stále na dobré úrovni, takže nebylo třeba dalších úprav. Děti během roku navštívily několik divadelních představení. 19

20 10. K U L T U R A : Kulturní středisko MÚ Radotín: Pro akce kulturního střediska je k dispozici sál v I. patře a přízemí domu U Koruny. Oba prostory jsou využívány pro vlastní činnost kulturního střediska (KS) a současně jsou pronajímány za úplatu na základě uzavřených dohod o pronájmu. Kulturní středisko bylo v roce 1995 samostatnou příspěvkovou organizací MÚ a hospodařilo s přidělenou dotací od MÚ. V zařízení pracují tři pracovnice (z toho jedna uklízečka a jedna administrativní pracovnice na půl úvazku) a čtyři externí pracovníci lektoři kursů. Kurzovní činnost: kurzy angličtiny, kurz jógy, kurzy kalanetiky, taneční kurz. Základní umělecká škola uskutečnila jedenáct koncertních vystoupení pro veřejnost, byla instalována výstava obrazů a kreseb radotínských výtvarníků za účasti 10 vystavovatelů (Bláha, Ing. Hrbková, Jahodářová, Klusáček, Kubový, Löffelmann, Pečený, MUDr. Radová, Richter, Rubeš). Také zde probíhají různé schůze, zasedání místního zastupitelstva apod. Za úplatu se sál pronajímá prodejním a propagačním akcím, autoškole, politickým stranám, sdružení a skupinám různých zájmových činností. Ve spolupráci s místním úřadem bylo pro radotínské důchodce uspořádáno sedm jednodenních zájezdů. V oblíbených Večerech U Koruny vystoupili umělci Carmen Mayerová s manželem Petrem Kostkou, Helena Cihelníková, Jaroslav Marek, Jiří Šmejkal, Štěpán Rak, Luba Skořepová, Václav Vydra, Mirek Novák, skupina Údolí děsu, skupina p. Kubece s pořadem To byl pan Hašler, byl pořádán vánoční koncert místní základní uměleckou školou. Večer americké country, přednáška o Antarktidě, módní přehlídka. K oslavám 50 let výročí osvobození byla t.r. letopiseckou komisí uspořádána přednáška k tomuto tématu. Základní umělecká škola se oslav zúčastnila v Koruně 3.5., 8.5. položila delegace z místního úřadu, ze sokola a zástupce politických vězňů věnce k památníkům osvobození. Pietního aktu se zúčastnila veřejnost. Kino JAS: Kino JAS je v tomto roce v rekonstrukci, takže se nehraje. Počátkem příštího roku 1996 bude opět v provozu, i když si pro slabší zájem návštěvníků na sebe nevydělá a je nutné, aby jej místní úřad dotoval. Místní knihovna: 20

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích sídlo: Markvartovická 52/48, 74714 Ludgeřovice telefon/fax: 595052578/595052278 urad@ludgerovice.cz ID datové schránky: n9bb3cx Úřední hodiny: pondělí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán )

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) Cílem Vládního plánu je

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více