Technická specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038)"

Transkript

1 Příloha č. 2 k č.j. PPR /ČJ Technická specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038) 1. Úvod 1.1 Ideový záměr Projekt vychází z těchto základních myšlenek: 1) na povrchu slisovaných zásilek drog (heroinu, kokainu, hašiše, metamfetaminu apod.) pod vysokým tlakem vznikají mechanoskopické stopy, které nesou znaky individuální identifikace, a tedy 2) existuje možnost komparace reliéfů kovových částí lisů, které nesou specifické znaky po opracování nebo opotřebení s reliéfem zobrazeným na lisovaném produktu, popřípadě i s obalem lisované látky (sáčkem) 3) vytvoření mezinárodní kriminalistické sbírky stop na lisovaných zásilkách (zadokumentovaných reliéfů) by umožnilo provádět komparaci těchto stop za účelem zjištění, zda zásilka slisovaná na stejném zařízení nebyla jinde zajištěna v jiném předcházejícím případě na mezinárodní úrovni. Na základě vydaného stanoviska mohou pak zainteresované státy cestou následné otevřené právní pomoci, zvolit další postup při dokazování trestné činnosti. Díky spojení s dalšími zásilkami s vysokou perspektivou již proti organizované skupině působící na území více států a nejen proti jednotlivci. 1.2 Základní cíl navrhovaného projektu je: 1) zajistit speciální technické zařízení pro dokumentaci povrchu slisovaných bloků drog. 2) vytvořit mezinárodní kriminalistickou sbírku (databázi) stop reliéfů slisovaných zásilek drog, včetně automatického rozpoznávacího software pro nalezení shody stop. 3) zapojit do provozování systému další uživatele z dalších zemí (konference, cesty). 1.3 Přínos výsledků navrhovaného projektu: 1) z pohledu kriminalistiky se tak na mezinárodní scéně boje proti obchodu s drogami může objevit nový spojovací článek mezinárodních trestních řízení. Pokud v rámci mezinárodní spolupráce najdeme odpověď na základní kriminalistickou otázku projektu a to, zda byly zásilky lisovány stejným zařízením, lze logickou analýzou

2 pohybu zásilek drog dospět k území státu, kde dochází k lisování a kde je významný článek celé organizované skupiny osob pachatelů 2) informace a poznatky získávané na základě realizace mezinárodní sbírky stop na povrchu slisovaných zásilek mohou mít zásadní kriminologický význam a být zdrojem informací o jednáních pachatelů na území jednotlivých států, směrů a intenzity mezinárodních obchodů s drogami 3) takto získané informace mohou být rovněž důvodem změny taktiky a zaměření pozornosti policejních složek jednotlivých států při rozvržení sil a prostředků, vynaložených na boj proti mezinárodnímu obchodu s drogami 4) aplikace projektu bude znamenat úsporu značných finančních prostředků a celkové zefektivnění a zkvalitnění trestních řízení a komplikace pro zločinecké prostředí 1.4 Aktivity globální pohled na projekt Celý projekt je rozdělen do 3 následujících aktivit: 1) Dodávka speciální technické zařízení pro dokumentaci povrchu slisovaných bloků drog (je součástí jiné veřejné zakázky). 2) Tvorba základu pro mezinárodní kriminalistickou sbírku (databázi) stop reliéfů slisovaných zásilek drog (dodávka HW a SW). Tento SW je právě předmětem této veřejné zakázky (HW je součástí jiné veřejné zakázky). 3) Zapojit do provozování systému další uživatele z dalších zemí konference (je součástí jiné veřejné zakázky). 2. Konkretizace předmětu zakázky Základním předmětem veřejné zakázky je (i) vývoj SW, (ii) impletementace SW a (iii) školení dodaného systému podle specifikace uvedené níže. Níže uvedené zadání je minimálním požadavkem zadavatele na specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu. Uchazeč může tento minimální požadavek případně doplnit / rozšířit, zejména pokud jej na základě svých odborných znalostí, a dosavadních zkušeností shledá nedostatečným / neúplným, tj. doplnit ve své nabídce tzv. přidanou hodnotu. Všude, kde je uvedeno uchazeč/zhotovitel navrhne dle svých potřeb..., princip...je předmětem vývoje..., řešení ponecháváme na uchazeči/zhotoviteli... a pod. je uchazeč/zhotovitel povinen pracovní verze návrhů, řešení, principů apod. prezentovat na kontrolních dnech. 2.1 Vývoj SW Speciální zakázkový SW představuje jádro celého projektu a jeho cílem bude řešení výše popsaného problému hledání shody disponibilních digitálních obrazů. Uchazeč/Zhotovitel musí dodat systém s následující základní funkcionalitou: uživatelské rozhraní pro vkládání a vytěžování obrazů (klientská aplikace),

3 uchování vložených digitálních obrazů včetně jejich metadat do datového skladu, vlastní detekční a rozpoznávací algoritmus, grafické znázornění výstupů, informační tok při procesu ztotožnění, administrační rozhraní pro zásahy konfiguraci systému, přístupy uživatelů z internetu i intranetu MV. Vyvinutý systém musí být: nezávislý na formátu pořízeného obrazu (raw, tiff, jpeg a jiné), musí být schopen pracovat s obrázky pořízenými třetími stranami, funkční s vysokou mírou spolehlivosti nalezení shod při předem dané minimální kvalitě obrazu (jas, kontrast, počet pixelů apod.). Zadavatel si vyhrazuje tyto vlastnosti testovat na uchazeči/zhotoviteli předaných obrázcích Uživatelské rozhraní pro přihlášení, vkládání a vyhledávání obrazů (klientská aplikace) Závazné minimální požadované vlastnosti uživatelského rozhraní: Každý uživatel se bude přihlašovat pod svým unikátním přihlašovacím jménem a heslem. Po úspěšném přihlášení se mu zobrazí úvodní obrazovka s logem projektu Reliéf a logem Švýcarských fondů. Dále uvidí menu s výběrem možností: Odhlásit se, Změna hesla, Help, Cz/En, Vložit obrázek, Hledat obrázek. Význam prvních 3 položek je zřejmý, odpovídá obvyklým konvencím. Výběrem položky Cz/En dojde k přepnutí jazykové mutace aplikace (český a anglický jazyk)ů Při výběru Vložit obrázek se otevře dialogové okno, kde si vybere na svém datovém médiu daný obrázek, vypíše požadované údaje do informační karty (informace o okolnostech zajištění drogy/lisu, druh a množství drogy, identifikace případu = č.j., apod.) a po stisku Uložit se provede uložení obrázku spolu s vypsanými údaji a identifikací uživatele. Před vlastním uložením se provede kontrola, zda v datovém skladu není již totožný záznam a dále kontrola na minimální kvalitativní požadavky obrázku (aby umožnil porovnávání) Při výběru Hledat obrázek se nabídne možnost vyhledávání obrázků v datovém skladu dle různých kritérií (údaje zadávané při vložení). Dále bude možno automaticky vyhledávat obrázky podobné k zadanému (již vloženému). Systém jich nabídne vždy víc, u každého uvede váhu podobnosti. Kliknutím na konkrétní obrázek se tento otevře spolu s jeho kartou. Pokud uživatel posoudí, že jde o shodu s hledaným, SW nabídne možnost provázání obou (ztotožnění). Každý obrázek spolu s jeho kartou bude možno vytisknout a uložit jako pdf a html dokument. Každá činnost uživatele se loguje.

4 2.1.2 Uchování vložených digitálních obrazů včetně jejich metadat do datového skladu Základní minimální požadované vlastnosti datového skladu: Datový sklad představuje relační SQL databáze viz. kap Strukturu datového modelu navrhne zhotovitel dle svých potřeb, nelze dopředu korektně specifikovat. Pouze doporučujeme z důvodu rychlosti přenést co nejvíc operací na stranu databázového stroje (procedury, funkce). V datovém skladu se uchovávají v kolekcích všechny obrázky spolu s jejich informačními kartami, vazby mezi nimi a dále i logy o činnosti uživatelů. Max. počet kolekcí a obrázků v datovém skladu bude omezen pouze velikostí přiděleného diskového prostoru na serveru a teoretickými omezeními databázové platformy Vlastní detekční a rozpoznávací algoritmus Závazné minimální požadované vlastnosti detekčního a rozpoznávacího algoritmu: Detekční a rozpoznávací algoritmus musí umožňovat podobnostní vyhledávání obrázků, invariantní na barvu i velikost obrázku. Mimo vyhledávání obecných obrázků je nutno algoritmus natrénovat na specifika obrázků obsahujících mechanoskopické stopy lisů na zásilkách drog. Vstupem algoritmu je jeden konkrétní referenční obrázek a množina obrázků z databáze. Výstupem je pak výpis obrázků nejpodobnějších k referenčnímu spolu s uvedením míry (skóre, pravděpodobnosti) podobnosti. Vlastní princip algoritmu je předmětem vývoje, nicméně doporučujeme pro každý obrázek vytvořit tzv. deskriptor (n-rozměrný vektor, popisují specifické vlastnosti obrázku) a při porovnávání měřit metriky deskriptorů v n-rozměrném prostoru. K trénování algoritmu lze s výhodou použít neuronové sítě. Algoritmus bude přístupný jako webová služba Grafické znázornění výstupů Grafické prvotní rozvržení výstupů v aplikaci ponecháváme na uchazeči/zhotoviteli, konkrétní upřesnění uchazečem/zhotovitelem bude probíhat na základě postupu vývojových prací Informační tok při procesu ztotožnění Popis ztotožňování je uveden v odstavci V databázi se může nalézat více podobných (shodných) obrázků od více uživatelů, což vyžaduje možnost vícenásobných vazeb Administrační rozhraní pro zásahy konfiguraci systému Z administračního rozhraní budou dostupné tyto funkcionality prohlížení, export a mazání logů prohlížení, zakládání a mazání uživatelských účtů zastavení a spuštění aplikace export dat z datového skladu do strukturované podoby

5 zálohování/obnovení databáze statistiky a reporty Každá činnost administrátora v administračním rozhraní se loguje Přístupy z internetu i intranetu MV Datový sklad i detekční a rozpoznávací algoritmus bude běžet pouze na serveru umístěném v intranetu MV, uživatelská aplikace bude dostupná jak z intranetu MV, tak i z internetu (publikování z demilitarizované zóny PČR přes centrální místo služeb). Internetová i intranetová aplikace budou přistupovat k jednomu společnému datovému skladu i detekčnímu a rozpoznávacímu algoritmu. 2.2 Implementace SW Vyvinutý serverový SW bude běžet na HW technologii, umístěné v prostorách PČR. Zhotovitel bude tento SW implementovat do hardwarové a softwarové platformy, respektující ICT standardy Policie ČR: operační systém serveru MS Windows server 2012 aplikační platforma MS IIS 8 nebo Apache/Tomcat programovací jazyk aplikace.net Framework 4 a vyšší nebo PHP 5 a vyšší / Python 3 a vyšší / Java 7 a vyšší databázová platforma MS SQL 2012 standard nebo PostgreSQL Parametry serveru budou procesor min. 2GHz / 2 jádra, min. 24GB RAM, min. 500 GB diskové pole RAID-5, konektivita min. 10Mbit/s. Klientská aplikace bude plně webová, podporované prohlížeče budou Internet Explorer verze 8 a vyšší, Mozilla Firefox verze 25 a vyšší nebo Google Chrome verze 32 a vyšší. Parametry klientské stanice budou procesor min. 2GHz / 2 jádra, min. 2GB RAM, min. 200 GB HDD, konektivita min. 2Mbit/s. Síťová komunikace bude možná přes protokoly http i https (šifrování přenosu). 2.3 Školení uživatelů a administrátorů Po ukončení implementace zhotovitel proškolí 4 osoby objednavatele v roli administrátorů a 10 osob objednavatele v roli uživatele. Součástí školení bude dodání manuálů v českém jazyce, případně v anglickém jazyce pro administrátora a uživatele, a to v jak elektronické formě, tak i tištěné formě (4ks pro administrátora a 10 ks pro uživatele). Obsah školení uživatele kompletní popis SW, jenž umožní uživateli následnou bezproblémovou práci Obsah školení administrátora jako školení uživatele plus:

6 zálohování a obnova dat změny v nastavení SW, které nejsou přístupné uživatelům podrobný popis SW, jenž umožní diagnostikovat a řešit poruchy 2.4 Obsah záruky Uchazeč/Zhotovitel je povinen poskytnout záruku minimálně po dobu 2 let (doba udržitelnosti projektu). Uchazeč/Zhotovitel musí poskytovat následující služby: bezpečnostní i funkční aktualizace všech komponentů systému školení k provedeným aktualizacím jak pro uživatele, tak pro administrátora v rozsahu úměrném provedeným změnám trénování, tj. operace, k odladění algoritmů a úprava algoritmů na různé typy vstupních dat veškeré SW opravy a úpravy 3 Požadavky zadavatele na personální zajištění Uchazeč/Zhotovitel je povinen nominovat jen experty, kteří nejsou státními zaměstnanci ani pracovníky státní správy ČR (mohou být zaměstnanci VŠ, Akademie věd apod.), a kteří se nepodíleli na přípravě zadání veřejné zakázky. 3.1 Experti, kteří garantují technickou kvalifikaci uchazeče/zhotovitele Tato skupina expertů je definovaná jako experti, kteří mají zásadní úlohu na realizaci smlouvy. Jejich kvalifikační profily jsou následující: Expert 1 - Projektový manažer: Úroveň a zaměření vzdělání: vysokoškolské vzdělání - technické inženýrství, informatika, aplikační informatika znalost strategického a operativního řízení, prokázaná předložením kopií certifikátů: Projektový manažer buď IPMA Level C nebo PRINCE2 a zároveň ITIL V3 Service Transition a ITIL V3 Service Operation organizační schopnosti zkušenosti z oblasti relační SQL databáze zkušenosti z oblasti tvorby uživatelských přístupů jazykové znalosti znalost anglického jazyka Projektový manažer musí mít prokazatelnou praxi u společnosti(í) s rozsáhlými zkušenostmi s návrhem a tvorbou informačních systémů. Musí mít min. 5 let praktických zkušeností: s analýzami dat, databází a procesů,

7 s návrhem a vývojem strukturovaných databází, vedoucí týmu musí mít zkušenosti s návrhem a zajištěním softwarových prostředků potřebných ke stabilnímu a dynamického chodu strukturovaných databází. Expert 2 - Softwarový inženýr - specializace zpracování obrazu vzdělání: VŠ, (technické inženýrství, informatika, aplikační informatika) praxe v oboru tvorby SW (obecně) min. 3 roky praxe v softwarovém zpracování obrazu prokázaná alespoň jednou publikací, praxe s tvorbou detekčního a rozpoznávacího SW algoritmu Případná změna na pozici Expert 1 a Expert 2 je možná jen tehdy, pokud nastala z důvodů, které uchazeč/zhotovitel nemohl v době podání nabídky předvídat. Uchazeč/Zhotovitel je povinen v případě změny nabídnout nejméně ekvivalentní náhradu, tzn. experta, který splňuje kvalifikační požadavky podle zadávací dokumentace. Změna podléhá schválení zadavatele. 3.2 Ostatní experti a subdodavatelé Uchazeč/Zhotovitel může pro plnění této zakázky nominovat další experty s tím, že pokud tak učiní, uvede specifikaci jejich pozic v plnění projektu a přiloží jejich průběh odborné praxe. Průběh odborné praxe expertů, kteří nepatří k expertům garantujícím technickou kvalifikaci uchazeče/zhotovitele, se neposuzují. Zadavatel požaduje, aby následující věcně vymezená část veřejné zakázky nebyla plněna subdodavatelem: 2.1 Vývoj SW a 2.2 Implementace SW. Pro plnění ostatních částí zadání objednatel připouští účast subdodavatele (tisk manuálů, výroba CD/DVD, organizace školení a seminářů atd.). V případě, že uchazeč/zhotovitel bude subdodavatele technické asistence znát již v době podávání nabídky, uvede tuto skutečnost ve své technické nabídce, a to včetně specifikace jejího konkrétního obsahu. Pokud by se uchazeč/zhotovitel z objektivního důvodu po uzavření smlouvy rozhodl plnit část plnění veřejné zakázky prostřednictvím jiného subdodavatele, než jak uvedl ve své nabídce, může se tak stát jen na základě písemné žádosti uchazeče/zhotovitele a s předchozím písemným souhlasem zadavatele. 4. Řízení zakázky / kontrolní dny 4.1 Zázemí/zařízení, které zadavatel zajistí pro uchazeče/zhotovitele Pověřený zástupce zadavatele vytvoří 3 členný tým expertů konzultantů, složený ze zaměstnanců Policejního prezídia, Národní protidrogové centrály a Kriminalistického ústavu, kteří budou expertům uchazeče/zhotovitele po celou dobu projektu k dispozici. Tento tým poskytne uchazeči/zhotoviteli informace nezbytné pro plnění zadání. Pověřený zástupce zadavatele zajistí expertům přístup do určených prostor útvaru a seznámí je s přístupovým režimem objektů.

8 Pověřený zástupce zadavatele zajistí součinnost správců sítě, přípravu dat, seznam uživatelů, atd. 4.2 Zařízení zajišťované uchazečem/zhotovitelem Softwarové licence, nezbytně nutné na řešení projektu (osobní vybavení expertů ze strany uchazeče/zhotovitele), hradí uchazeč/zhotovitel z vlastních zdrojů (nejsou součástí financování projektu objednatelem). 4.3 Konečný příjemce Konečným příjemcem je Policie ČR. Za zadavatele byl ustanoven vedoucí projektu zakázky plk. Jan Hořínek, a budou jmenováni zástupci zadavatele v řídícím expertním týmu (zaměstnanci PP, NPC a KÚP), ustaveném speciálně pro tento projekt, ve kterém budou zastoupeny všechny odbornosti potřebné pro řešení projektu. Vedoucí projektu bude kontrolovat a dozorovat řešení jednotlivých dílčích kroků. Finální zakázku převezme plk. Jan Hořínek. 4.4 Řídící struktura Pro řízení a kontrolu realizace projektu bude ustanoven Řídící expertní tým (ŘET) zaměstnanců PP, NPC a KÚP a zástupců uchazeče/zhotovitele, který se bude scházet v souladu s věcným plněním smlouvy, obvykle každých 6 týdnů viz níže 4.5 Kontrolní dny, nebo na výzvu vedoucího projektu zadavatele. Vedoucí projektu a zástupci zadavatele v řídícím technickém týmu (zaměstnanci PP, NPC a KÚP) budou dohlížet na činnost uchazeče/zhotovitele a na zdárný průběh zakázky, ustavený speciálně pro tento projekt. Tento tým bude k dispozici po celou dobu působení uchazeče/zhotovitele a bude případně korigovat a vzájemně konzultovat veškeré činnosti viz kapitola 4.5 Kontrolní dny. 4.5 Kontrolní dny Termíny konání kontrolních dnů Kontrolní dny se budou konat obvykle každých 6 týdnů, nebo na výzvu vedoucího projektu zadavatele za přítomnosti ŘET, případně dalších pozvaných osob (pozorovatelů), např. zástupců Národní koordinační jednotky Programu švýcarskočeské spolupráce (Ministerstvo financí), zástupců donora apod Standardní agenda kontrolního dne: a) Uchazeč/Zhotovitel: Povinná prezentace průběžného postupu a výsledků plnění smlouvy. Uchazeč/Zhotovitel je povinen prezentovat konkrétní průběžné výsledky své práce ke dni konání kontrolního dne. Klíčové části prezentace předá zadavatel písemně. Počínaje druhou polovinou období plnění je uchazeč/zhotovitel povinen prezentovat návrh fungujících částí systému na počítači na základě obrázků dodaných zadavatelem. Neplnění této povinnosti,

9 nebo technicky nevyhovující či časově neodpovídající průběžné výsledky mohou být důvodem pro odstoupení od smlouvy viz níže nápravná opatření. b) Pověřený zástupce zadavatele: Schvaluje, případně komentuje, připomínkuje a doporučuje změny k uchazečem/zhotovitelem prezentovaném průběžném postupu a výsledkům plnění smlouvy. Uchazeč/Zhotovitel je povinen respektovat případné komentáře a připomínky a požadavku na změny ze strany pověřeného zástupce zadavatele v dalším své práce. Neplnění této povinnosti, může být důvodem pro odstoupení od smlouvy viz. níže nápravná opatření Nápravné opatření a) Konstatují-li zástupci objednatele v ŘET, že zhotovitel průběžně neplní smlouvu viz výše, upozorní na tuto skutečnost zhotovitele písemným sdělením vedoucího projektu zakázky spolu s odpovídajícím termínem nápravy. b) Pokud zhotovitel nezjedná nápravu opakovaně podle odstavce a) nebo b) nebo na písemnou výzvu podle a), pověřený zástupce zadavatele informuje uchazeče/zhotovitele písemným sdělením pověřeného zástupce zadavatele spolu s odpovídajícím termínem nápravy. c) Pokud ani po upozornění podle b) uchazeč/zhotovitel nezjedná nápravu, zadavatel odstoupí od smlouvy. Uchazeč/Zhotovitel nemá v tomto případě nárok na úhradu žádných plateb (dosavadních nákladů plnění smlouvy) 5. Výstupy požadavky na obsah a kvalitu Uchazeč/Zhotovitel dodá požadovaný software v termínech a kvalitě podle uzavřené smlouvy, specificky podle: a) technické specifikace pro část B Projekt RELIEF specializovaný zakázkový SW pro rozpoznání obrazu (CH-038); b) požadavků pověřených zástupců zadavatele vzešlých z kontrolních dnů podle kap. 4.5 této Přílohy a c) nabídky uchazeče/zhotovitele. Uchazeč/Zhotovitel poskytne zadavateli plný přístup ke zdrojovému kódu softwaru. Odpovědný zástupce zadavatele (podle kap. 4.1) potvrdí uchazeči/zhotoviteli akceptační protokol podle kap. III. Dodací podmínky, čl. 3 Smlouvy. Podpis akceptačního protokolu pověřeným zástupcem zadavatele je podmínkou proplacení faktury uchazeče/zhotovitele. 6. Zvláštní požadavky Nabídka včetně veškerých požadovaných dokumentů musí být zpracována výhradně v českém jazyce, prospekty a obdobné doplňující materiály mohou být

10 rovněž v jazyce anglickém. Není-li některý doklad předkládán v českém jazyce, musí být přiložen rovněž jeho překlad do českého jazyka; tato povinnost se nevztahuje na prospekty a doplňující materiály podle předchozí věty. Uchazeč/Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel je na základě 2 odst. (1) a 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace vztahující se k jeho působnosti a v případě uzavření smlouvy uděluje zadavateli souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost. Uchazeč/Zhotovitel je povinen předložit v nabídce čestné prohlášení o tom, že nabízený systém je plně lokalizován pro platnou českou legislativu a český jazyk a že se zavazuje tuto lokalizaci udržovat po dobu 2leté záruky. Vzhledem k povaze informací v dokumentech, které jsou předmětem agendy útvaru, všichni pracovníci ze strany uchazeče/zhotovitele, včetně případných subdodavatelů, kteří budou mít přístup k vlastním dokumentům, nebo k jejich elektronické podobě, jejich účast na projektu bude podmíněna čestným prohlášením o mlčenlivosti předloženým vedoucímu projektu (viz kapitola 4.3) před započetím díla. Uchazeč/Zhotovitel se zavazuje, že dodané řešení umožní flexibilnost v souvislosti se změnou legislativního rámce a dále se pak zavazuje, že morální životnost dodaného řešení bude minimálně 5 let.

11 Informativní doplněk Přílohy 2: Příklady reliéfů Informativní doplněk slouží pro informaci uchazečů, s jakým obrazovým materiálem bude muset vyvíjený SW pracovat Informativní příloha nebude součástí smlouvy. Obrázky jsou seřazeny ve dvojicích, vždy čistý obraz a obraz s vyznačenou shodou v markantech.

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1 Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013 Autor RH SID, s.r.o. 1 Obsah: 1 Internetový informační portál Integri G5i... 3 2 Minimální konfigurace pro provoz G5i... 3 3 Přihlášení... 4 4 Struktura informačního

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 ZADAVATEL: Městská část Praha 21 Sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 Jednající: Zdeněk Růžička, starosta IČ: 00240923 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001618/2015 5.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Hloušek 956 999 245 724 524 010 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Identifikace zakázky Název zakázky 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek Zpracováno MČ Praha 2, 29.7.2009 Zadavatel

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Konfigurace webového prohlížeče Verze 01-04 2013 e-utilityreport - vyjadřování k existenci sítí OBSAH OBSAH... 2 1. O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 2 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ... 3 2.1

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Město Pec pod Sněžkou

Město Pec pod Sněžkou č.j. 359/11/Be VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Severovýchod

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Webový portál pro DODOM Poptávkový dokument

Webový portál pro DODOM Poptávkový dokument Webový portál pro DODOM Poptávkový dokument 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Požadavky... 4 2.1 Obecně o systému... 4 2.2 Kdo bude v systému pracovat a jaká bude mít práva... 4 2.3 Dělení systému a popis

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Třebízského 1010 e-mail: cag@cag.cz internet: http://www.cag.cz Bankovní spojení: 106237073/0300 IČO: 639 08 352 Číslo zakázky

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY správa logistického zabezpečení odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů

Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů Zadavatel NÁZEV: Ministerstvo práce a sociálních věcí SÍDLO: Na Poříčním Právu 1, Praha 2 IČ: 00551023 ZASTOUPENÝ: Mgr. Martin Žárský

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Strana 1 Hardwarová infrastruktura Návrh řešení musí obsahovat návrh hardwarové infrastruktury. Doporučujeme využít stávající infrastrukturu zadavatele.

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více