Kurt Diemberger MIMO NEBEZPECI. V tomto c ısle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurt Diemberger MIMO NEBEZPECI. V tomto c ısle"

Transkript

1 H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u V YDA VA HOROLEZECKY ODDIL CAO DE CIN Rocnık 2, cıslo 8 Srpen 2000 MIMO NEBEZPECI Kurt Diemberger í V ı te, proc lezete? Ne. Na tuto ota zku nelze odpoedet. Je zodpoezena tım, co dela te: Torı te. Myslıte. Cıtıte se sýastny. Cıtıte pra telstı nekoho druhžho. Je to proste ziot a y jej prozıa te Ö V tomto c ısle Co noe ho CAO Dˇcın Vıkend s O tzikem Wildspitze podruhe Der Berg ruft! Jo, to jsem jes tˇ pil Vysoke Tatry Strıpky Vyrocı Pozanka na sportonı akce Oke nko HK Varnsdorf C eka nas a dalsıě CAO News 1 Emilio Comici, Dolomity 1934

2 Co noe ho CAO De cın? Informace z oddıloýho de nı. JirıChara Predseda CAO Dˇcın Pr a z dniny rcholı. Oddıloou schuzi mel tentokra t rıdit Jirka Kudrnac, protoz e Cha ra odjel do C eskšho ra je na doolenou. Na schuzi sak prisel jako poslednıö Neprobehla ani redakcnı rada, Zippich neydrz el a odesel. Protoz e prıstıschuze CAO Decın ychazıdo termınu hlanı oddıloö akce, posoua se jejıkonanıaz na nejblizsıstredu, tedy na praidelnöm c ase na praidelnöm mıste. Oddıl opet hodne cestoal. Hned dakra t se cast lezcuydala do O tzta lsky ch Alp Š nejpre sami muz i, podruhš i s manz elkami. V obou prıpadech ystoupili na nejyssı rchol tšto oblasti Wildspitze m. Milan Spatenka si ytoril noy yskoy rekord. Nastıili jsme takš Vysokš Tatry. Hokejka sice neysla, ale i tak se ylezlo dost pekny ch a hodnotny ch cest. Lezli jsme A dru, na Kleti, na Suska ch, na Zelenšm rchu, Prıhrazech a samozrejme i nasichú oblastech Š Laba ku, Tisš, Ra jci a Ostroe. Srpen dopra l prechodne trochu klidu nasim strojum Š horska kola poetsinou slouz ila pouze jako ynikajıcı dopranı prostredek. Prıstı mesıc bychom meli opet trochu zmerit sıly podzimnıch oddıloy ch casoka ch (iz da le). Blızıcı se babı lštoú slibuje elkš mnoz stı akcı. Spolecne s HO Spartak Ustı nad Labem jede cast oddılu do Sy carska na Eiger, prnım ty dnu zarı odjız dı expedicnı ozidla na ty den do Dolomit a pla nu jsou dalsı alpskš kopce na kratsı y jezdy. Letosnı lšto zatım nebylo nic moc. Snad se druha pule poede ıc. Takto byl í Ledoy muzö nebo takž O tzik nalezen. Telo bylo zpola zalitž ledu. (zdroj i-net) z nej ucha zı z iot, prıroda ho milosrdne prikry a snehoou perinou a priprauje ho na spa nek, ktery bude trat pet a pul tisıce let. V nedeli dne 19. zarı roku 1991 manz elš Erika a Helmut Simonoi z Norinberka probudili muz e z ledoce, nalezli jeho mrtolu tšmer e stau, jak zalehl pred tisıci lety. Vıkend s O tzikem Petr StÓ pan CAO Dˇcın J e asi konec lšta. Muz atletickš postay, sto sedesa t centimetruysoky, e eku mezi 25 Š 40 let pomalu sestupuje po zasnezenšm übocı hory. Ta hora se dnes jmenuje Finallspitze m. Stojı na hranici mezi Rakouskem a Ita liı. To muz tehdy nemohl edet a ani ho to prılis nezajımalo. Mel jinš starosti, jak uloit lisku a nakrmit se, jak ydelat kuz i a oblšci se. Na sobe ma tri rsty oblecenı, je pripraen na mraziš pocası. Na nohou ma dobre zateplenš boty, siroky opasek, legıny, koz ich, kaba t a cepici yrobenou z mededı kuz e. U sebe ma toulec plny sıpu, medenou sekyru s rukojetı, batoh s dreenou krosnou, de nadoby yrobenš z kury. V jednš z nich je uhlı. Takš ma opasek s malou tastickou na mensı pomucky, jako je kremen a podobne. Na tele ma tetoa nı. Na hle zacına foukat silny ıtr od seeru, pocası se zhorsuje, poletuje snıh. Muz se snazı dostat do doliny. Sbıha po zledoately ch kamenech. Smeka se mu noha a pada do kamennš rokle, s dırou hlae se plazı po ledoci. Pod elky m kamenem zusta a lez et a pomalu Led jiz ca stecne odta l - O tzik se setka a s daca tym stoletım V sobotu CAO Decın e sloz enı Kudrnac, Spatenka, Stepa n stojı pod okapem infostrediska e esnici Vent O zta lsky ch Alpa ch. Kosı takoou silou, z e se cesty menı potoky. C eka me na dana ctou, podle pa na Boha na jedena ctou, ktera rozhodne. Takš jo. Kostelık odbıjı dana ct (jedena ct), presta a prset a my yrazıme na Breslauer Hňtte m. Kolem druhš hodiny jsme na chate. Nocleh stojı 160 silinku, na prukazky dosta a me poloicnı sleu. Neprsı, tak ystupujem na Urkandkolm m. Ra no je zataz eno, poletuje snıh. Vycha zıme na turu, protoz e cıl tšto akce je ystoupit na rchol Wildspitze m. Precha zıme Mitterkraener a pod sedlem Mitterkarjoch doha nıme konoje, kterš ysly pred nami, y stup se zpomaluje. Skupiny pred nami proslapujı stopu, pres noc napadlo tricet cm snehu. Vsak se takš zacınajı ysypa at z leby. CAO News 2

3 Krok za krokem stoupa me. Goracoa bunda, boty Alaska gore, myslım na O tziho Muz e z ledoceú, jak asi stoupal on bota ch z kuz e a cepici z mededa. Na rcholu jsme pul jedena ctš, mrzne a fouka ıtr. U krız e se fotıme, Milan Spatenka ma yskoy rekord. Jeste ten den sestupujeme do Ventu a odjız dıme do Tumpenu, asi dacet km. Kempujeme pod Engelswand, prıjemna lezecka stena. Padesa t yny toany ch cest, jedna az tri dšlky. Lezeme celš dopoledne, sem tam poprcha a. Nad na mi jsou preisy, tak jsme pohode. Hory jsou mlze. Stale mi nejde do hlay ten O tzik, moje gorac oö boty od Hudyho a ty jeho trepky. Byl to trdy chlapık. Wildspitze podruhe JirıKudrnac CAO Dˇcın Pri stoupa nı z labem do sedla (nejna rocnejsı cast y stupu) bylo jiz nesnesitelnš edro. I kdyz s na mi sli damy Š manz elky ne ktery ch noy ch adeptu lezenı hora ch, dosa hli jsme rcholu Wildspitze docela slusnšm case. Byl super yhled Š fakt bomba. Akora t nad Sy carskem se chystala nejaka bourka, a tak jsme po 45 minuta ch osla na rcholu utıkali dolu. Ten üprk byl docela opodstatneny, protoz e brzo zacalo snezit. Pri üteku po moršne ledoce jsme si zpomneli na Jardu Uhera na Matterhornu Š neboď cely prostor byl nabit elektrinou a nektery m kolegum zacali prskatú spicky cepınu. Rychle jsem dobehli do chaty a oslaili ıtezstı. V nedeli jsme zase za na dhernšho pocası sestoupili do Ventu. D alo by se rıct, z e Wildspitze (3.774 m) se stala oddıloou horou CAO, alespon pro cast lezcu se za jmy o VHT. Tentokra t jsme yrazili patek dopoledne Pocası bylo super, a tak jsme hned sobotu ra no yrazili smerem Breslauer hutte (2.900 m). Zamluili jsme si nocleh a po kra tkš pauze yrazili smer rchol. Slo to docela dobre, pouze snıh byl elmi rozbredly, a tak nekterı jedinci bez koz eny ch bot meli brzo rybnık ponoz ka ch. Pa r udaj pro prıpadne za jemce : DC Š Kufstein Š Vent : 730 km Parkonš Vent Š 50 ATS / den Vent Š Breslauer hute Š 2.5 hod Breslauer hutte Š Wildspitze Š 3.5 hod. (nena rocnš) Breslauer Hutte Š prespa nı, 80 ATS pro cleny AV nebo C HS Pio na Breslauer hutte Š 45 ATS Ostatnı 160 ATS (spaca k nenı nutny Š jsou tam deky) Kemp Solden (stan, auto, 2 osoby ) Š cca 250 ATS (Fotografie jsou z ystupu 27. Ř 30. cerence 2000) CAO News 3

4 WILDSPITZE Milan Cestr CAO Dˇcın N a poslednı schuzi CAO prinesl Petr Stepa n a Milan Spatenka fotky z ystupu na druhou nejyssı horu Rakouska Š Wildspitzi (3772 m). Ja jsem s nimi bohuz el jet nemohl a chtel jsem yrazit o tyden pozdeji. Milan Spatenka mi sak narhnul, z e za 14 dnı s Filipem Secky m a manz elkami chtejı ystoupit na Dachstein. Me se toto zamloualo a nadhodil jsem Milanoi, zda se nepokusit znou o Wildspitzi cetne nasich drahy ch poloicek, jelikoz se mi Wildspitze zda la zajımaejsı. V tšto chıli se dostail na schuzi i Kudrna, poypra el o jejich ystupu a kdyz jsme mu prozradili, co jsme s Milanem ymysleli, rekl, z e si se rozmyslı a da edet, zda pojede. Vsechny predpoe di na sliboaly peknš pocası a tak zby ala poslednı ota zka, zda pojede Kudrna ci nikoli. Predpoeö ho ale presedcila a pa tek dopoledne sichni yrazıme smer Rakousko Š Vent. Vecer kolem osmš prijız dıme do Soldenu. Ubytoa a me se kempu e stanech, protoz e pro ystup na chatu Breslauer hňtte bylo jiz pozde. Ra no se probouzıme, na obloze plechú a tak 8 hodin naseda me na lanoku e Ventu a necha a me se yšzt asi 500 yskoy ch metru. Odtud zacına lastnı ystup na chatu Breslauer a Wildspitzi. Po zhruba jednš hodine pricha zıme na chatu. Zde si zajisď ujeme ubytoa nı a po obcerstenı yrazıme 11 hodin na rchol. Podpurnš druz sto (Radka Kurdnacoa ) na nas cekalo zde. Po pulhodine chuze se zacınajı kameny menit e snıh, nezby a nam tedy nic jinšho, nez nazout z eleza pokracoat. Zacına se blız it asi nejtezsı mısto ystupu, 100m dlouhy ysnezeny z lab. Zdola a me ho sak pomocı jistenı celkem snadno. V sedle nad z labem se naazujeme na de lana. Prnı edl Kudrna, za nım Lenka a ja. Druhš e sloz enı Filip, Mirka, Katka a Milan. Pres snehoš plato sak cesta neubıha tak rychle, jak jsme pocıtali. Snıh byl jiz mekky a nohy se zacınali borit, projeuje se i yska. Pred tretı hodinou dorazıme tesne pod rchol, kde je jediny lezecky üsek. Poslednıch 20 m a rchol je nas. Na dhernš panora ma, kterš jsem nımal jiz pri y stupu jsem si naplno ychutnal klidu az zde. Vzpomnel jsem si na Petra Stepa na, ktery tu byl pred 14 dny a moc toho neidel (snad mu se ynahradı alespon nase zabery). Za chıli dorazı Filip se sy mi kolegy na lane. Zacıname tocit rchološ zabery, jeste nejakš snımky a zacına probıhat oslaa duchu Jirko Ö Filipe Ö Milane Ö atdú. Ze siesty na s ale ya dı üder hromu na obzoru. Pri pohledu na opa leny rsek rchološho krız e elmi rychle opoustıme rchol, druz sto noacku pres nejtezsı üsek spoustıme se sloy, z e je potreba co nejrychleji sestoupit. (dohnali jsme je az pod z labem, zali nase sloa elmi azne). Do chaty jsme nastestı dorazili cas, jeste nez zacalo prset a prihnala se boure, pozdeji zacalo i snezit. Chata byla pora dne narana, nastestı jsme si zajistili nocleh pred y stupem. V hospode nebylo zadnš olnš mısto a tak jsme si dali s Kudrnou alespon tocena kaú na doplnenı tekutin. Ra no byla obloha zase ymetena, nejyssı stıty byly lehce pocukroa ny noy m snehem. Pred nami byl jiz pouze sestup do Ventu. Nasedli jsme do aut a pod mesteckem Au jsme se mıstnı rıc ce ykoupali. Holky nas chteli zakerne natocit, ale liem teploty ody zjistili, z e to nema cenu. Po koupeli a obede jsme yrazili domu. Myslım si, z e se ylet elmi ydaril. Drobnš sra my se jiste elmi rychle zahojı a zustanou nadhernš zpomınky. C tyri clenoš y pray se techto mıstech pohyboali poprš, ytorili si yskoy rekord a erım, z e to nich zanechalo elky zazitek. Vy let do Alp ocima manz elky milonıka hor AUTOR: LENKA CESTROVA FOTO: ARCHIV J. KUDRNACE Nejsem typ c loe ka, ktery by k ziotu potreboal huntoat si te lo chozenım po horach. Proto, kdyz mi muj miloany manz el narhl odjet na ıkend do Alp a ylýzt si na Wildspitzi, moc jsem se s te stım nerozply ala. Ale nakonec jsem preci jen na tento napad kyla. VzdyŠ to bylo jen na da dny. On jich, chudak, musel u more pretrpe t c trnact! Jes te pred odjezdem jsme se ses li s Kudrnac oy mi a Jirka zac al yprae t, jak oni, c trnact dnı predtım, tuto horu pokorili. Zac ala jsem silne pochyboat o tom, zda jsem se se souhlasem, zdolat tento kopec, neukapila. V patek rano jsme preci jen yrazili spolu s Kudrnac oy mi, Spatenkoy mi a Secky mi. Cesta byla dlouha a edro aute c loe ku taky neprida. Vec er jsme dojeli do alpskýho me stec ka So lden, kde jsme se ubytoali mıstnım kempu. Kdyz jsem ide la ysku kopcu okolo nas, znoa se objeily pochybnosti nad mou üc astına tomto zajezdu. To preci nemuz u yjıt! CAO News 4

5 Nastal den D. V sobotu jsme yjeli z kempu do nedalekýho Ventu, kde zac al nas ystup. Sice kousek lanokou, ale od ysky 2300 m jsme s lapali pe sky. Asi po hodine cesty, ktera mi ubec nepripadala tak te zka, jak jsem si predstaoala, jsme dorazili na Breslauer hátte. Doplnili jsme sıly a jedenact hodin hura k rcholu. To co nasledoalo bych shrnula asi takto: kameny, skaly a pak uz jen snıh a snıh. Stale jsem nechapala, co je na tom krasnýho, takhle se drıt. Nakonec, po c tyrech hodinach, jsme ylezli na rchol. Prestaala jsem se diit, co Milan a jemu podobnı, na horach idı. Jako na dlani jsme meli sechny kopce s irokým okolı, sude byl klid, zadnı lidýě Proste pohoda. Z tý nas os em za chıli yedla blızıcı se bourka. Proto jsme zabalili e ci potrebný k oslae zdolanı rcholu a rychle (mısty az moc) sestoupili na chatu, kde byl zajis te n nocleh. V nede li nas jes te c ekal sestup do Ventu k autum a poledne jsme yrazili k nas im domoum. A jak bych zhodnotila tento ıkend? Mısty spa leny oblic ej a krk (pry jsem ypadala jak malomocna ), bolae nohy, puchy re, ale super pocit, ze jsem zdolala druhou nejyssı horu Rakouska. Byla to drina, ale sta la za to! Vysoke Tatry Malý ohlýdnutıza nas te ou kdysi tak nas te oany ch hor Petr StÓ pan CAO Dˇcın V sobotu Tatra ch prsı. C eka me hospode e Staršm Smokoci co bude dal. Chceme ylšzt Hokejku zapadnı Lomnici. Tak se jdem alespon zeptat na horskou sluz bu, jaka je predpoeö. Sluz bu ma zrona Gejza Hak. Kdyz je Tatra ch Gejza Hak, na obloze ani mrak.ú Toto porekadlo dnes zda se nefunguje. Na dotaz jakš bude pocası rozsafne odetil: JÉ, to kebych edel. Ale inac je to celkom dobre, aj kokot mi este stojı..ú Da le jsme se dozedeli, z e na Teryne je plno Š probıha ty den JAMES, oslauje se 50 let yrocı ystupu Hokejky. Zmena pla nu Š jdeme na Zbojandu. Milan Mysık, Martin Chmelac, Radek Machar, Jarda Uher, Fanda Sandrlık a ja. Stoupa me Velkou studenou dolinou, pocası se ylepsuje, zacına sıtit slunce, sude tecou potoky ody, z prahu pod Slakoskou prehybou spada odopa d. Kladu si ota zku, proc jsem tolik let, tak kra snš hory zanedba al. Pet a pul hodiny jızdy autem! Kracım na cele, kaz dšho dle zyku slusne a hlasite zdraım, etsinou dosta a m odpoeö. Nahle se z pod preisu prede mnou ztycuje urostly strazce TANAPu. Hlasite zdraım Hore zdar!ú. Nic. Jen ysılene hledı kamsi do Vareskoy kotliny a bedlie sleduje, jestli se sisti dobre pasou. Pasa k sisďuje za to placeny. Prıste pozdraım Grňss Gott Š to si udela bouli na cele, jak se bude klanet. Na Zbojande nas chata r ubytoal na podalu za sto pade s poinou snıdanı. Slea na prukazku funguje. V nedeli po snıdani hodinka chuze a jsme pod Sirokou. Pocası dobry, trosku fouka ıtr. Uher, Sandrlık a ja nastupujem do cesty Tresnoy pilır za V od Pa lenıc ka. Mysa k, Chmela a Machar na cestu za VI prao od Motyky. Pod nastupem se oblška me a naazujem, pohlšdnu na Fandu a trestım neerıcne oci. Fanda to mel rychly, zal si na sebe kraďasy a natelnık, jak Tisš. Oblecenı ma pry na chate. Fandu jsme oblškli a uz se lezlo. Cesta je to pekna, doporucuji. Sestoupili jsme z rcholu do Priecneho sedla nad nami Za padnı hrana na Priecnu ez u za V, tak jsme ji s Jardou dali. Fanda si nata hl ruku a uz s nami nelezl. Mezi tım kluci sestoupili a nalezli do Motyky (V). Slanili jsme z Priecnš ez e a potoz e byl jeste cas, tak jsme nastoupili za klukama. Na rcholu jsme byli za 1.45 min. Pak jsme se loudali na chatu a edli reci. V noci bourka, rano mraky. Pocası nic moc. Padlo rozhodnutı Š sestup a nahradnı program lezenı Demenoskš doline. Ve dana ct hodin jsme uz lezli na apne. A o pulnoci jsme byli doma. Secteno a podtrz eno tri cesty Tatra ch a par cest na a pne. Celkem dobry ıkend. Der Berg ruft! Zajımay tip na y stau Zdroj i-net V dobe od 15. dubna 2000 do 4. listopadu 2001 probıha Altenmarktu rakouskš spolkoš zemi Salcbursko jedinecna a origina lnı ystaa "Der Berg ruft!" (Hora ola ) o historii horolezectı a alpinismu. Altenmarkt je jedno z yhleda any ch stredisek salcburskšho sportonıho area lu SPORTWELT AMADE, kterš se rozkla da cca 40 km jiz ne od Salcburku u dalnice Tauernautobahn blızko da lnicnı kriz oatky Ennstal. Vy staa se kona pri prılez itosti 200. yrocı pršho ystupu na nejyssı rakousky rchol Groäglockner. Tomuto tšmatu je na y stae enoa na jedna samostatna a rozsa hla expozice s mnoha specificky zamereny mi predstaenımi a prednaskami cetne unika tnı ıcedimenziona lnı projekce. Vy stau charakterizuje a bude charakterizoat mnoho samostatny ch prednasek, sympoziı a expozic po celou dobu 18-ti mesıcu tra nı ystay. Je moz nš surfoat databance stoky nejzajımaejsıch hor a lidı, kterı je zdolali, nebo podniknout irtua lnı y let na kluza ku, ktery as dopraı behem trı minut k Mount Eerestu, Matterhornu nebo Kilimanzaru. Ve ysoce modernım kine s 250 mısty muz ete shlšdnout nejnapınaejsı dokumenty i amatšrskš filmy... Takoa to ystaa s mnoz stım rozlicny ch expozic, s mnoz stım doboy ch i soucasny ch elkoplosny ch fotografiı, s mnoz stım multimedia lnıch animacı, s rozsa hly m mnoz stım historicky ch dokumentu popisujıcıch a zachycujıcıch aktinı cinnost cloeka hora ch a predesım alpskšm regionu, s informacemi o osudu mnoha objeiteluhor, s informacemi o minulšm a soucasnšm horolezectı, o horolezectı z en atd., dosud nebyla Erope organizoa na. Organizacnı zajistenı ystay realizuje spolecnost SALZBURGER LAND TOURISMUS GmbH. Organiza tori pocıtajı s üc astı okolo 480 tisıc na stenıkuz celšho seta. Hlanımi tšmaty y stay jsou: Direttissima - Nejš tsı stš ny Alpa ch (Eiger, Matterhorn, Mont Blanc, Monte Rosa, Bernina, Ortler, Drei Zinnen, Marmolada, jsou pojmy, kterš majı na ystae sou rozsa hlou historickou i soucasnou prezentaci) CAO News 5

6 Osmitisıcoky - Str echa sš ta (Cesty na 14 osmitisıcoy ch rcholu jsou nejen obtız nš, nebezpecnš, ci prıkrš. Jsou to cesty, ktery mi procha zel yoj setošho horolezectı, od rozsa hly ch ty moy ch expedic az po jednoduchy a rychly alpsky styl. Vystay se üc astnı i mnoho yznamny ch soucasny ch osobnostı setošho horolezectı.) Horolezectı jako dobrodruzstı (V 70.letech prinası do Eropy americtı lezci filozofii olnšho lezenı. Jednım z yznamny ch predstaitelutohoto zpusobu lezenı je i tyrolsky alpinista, fotograf a spisoatel Heinz Zak. Jeho fotografie i myslenky jsou soucastı rozsa hlš expozice na y stae.) Z eny - Reoluce hora ch (Ve sete ola danšm muz i i z eny dosahujı sy ch cılu, prozıajı lastnı dobrodruz stı, realizujı proy stupy... Kdysi musely sou cinnost tajit a proa dely ystupy dokonce prelecenı za muz e.) Poš ry, ba je a myty o rcholech hor i o horske m sš tš (Odeka touha cloeka odhalit tajemstı nedostupny ch oblastı, objeit horskš skrıtky a setkat se s ba jny mi bytostmi pretra a dodnes.) Serpoe a jejich sš t (Portršty slany ch Serpu, lidı malšho zrustu, ale slany ch sou odahou a ytralostı, uka zky tradicnıch serpsky ch jıdel Momos a Tsampa,..) Messner jako umš lec (Reinhold Messner inicioal umelecky projekt "Ka men yssı nez muz "...)..a dalsı doproodne ystay a expozice (Vy staa je y znamny m mezina rodnım férem. Jsou zde organizoa na setka nı s yznamny mi horolezci a alpinisty z celšho seta, jsou organizoa na diskusnı pa sma s promıta nım diapozitiuz mnoha horsky ch oblastı seta,..) Oteıracı doba ystay: lšto: pondelı az nedele od 10:00-18:00 zima: pondelı az nedele od 14:00-21:00 Vstupne : Dospelı: 160 ATS Deti (8-18): 80 ATS Rodina (2 dospelı a sechny deti): 390 ATS Skupina (15 a ıce osob): dospelı 130 ATS, deti 50 ATS Jak ten cas letı Prina sıme a m nekolik zna mych lezeckych osobnostı na fotografiıch z naseho archiu. Pozna te je? (R esenı: Jarosla Uher, Simona Burdoa, Karel Belina, Pael Paouk Cerny, Io Fompe Noy, Radek Soucek, Zdenek Hubka, Petr Lastoicka ml., Jaromır Pospısil) J O, TO JSEM JESTE PIL, aneb jak se lezlo kdyz piec ko stalo kac ku s edesat... V dobach, kdy jsme se ıce druz ili, biakoali a posedaali po lezenı u ohnıcku e skalnım kralostı, ypraˇly se prı bˇhy lezcu. Mobiloa doba prı bˇhum nepreje. Vypraˇnı se smrsklo na prijetı esemesky a prı bˇhy upadajı pomalu zapomenutı. Aby se tak nestaalo, k tomu by mˇla slouz it nas e rubrika s nazem ú Jo, to jsem jes tˇ pil, aneb jak se lezlo kdyz piecko stalo kacku s edesat. Nebojte se zerejnit soje Řlety, po le tech se staajı balzamem, ktery osˇzı horolezeckou, osmami ztyranou dus i. CAO News 6

7 Zde a m nabızıme prıb e h druhy: Zombie TEXT: JIRIHOUBA CHARA Blahž pameti, kdy horolezecka akce Podzimnı lezenı jeste byala na Vrabinci, se uda lo toto: V pa tek, prnı den srazu, jsme po lezenı sesli do Techloic do restaurace Pod kastanem, objednali si pio a tesili se na dalsı kamara dy. Brzy dorazil i Hynek. Prijel z Teplic e wartburgu, kteržho si pujcil od otcıma. Zaparkoal pred hospodou edle nasich expedicnıch ozidel. Za baa dosta ala sta le etsı obra tky, nikomu se moc nechtelo do lhkžho a studenžho listopadožho ecera. Vsimli jsme si, ze restauraci se pozolna zacınali scha zet hosıci s holymi lebkami. My jsme rozjarenı a cerenych etroka ch pusobili mezi cernymi bundami a maska coymi kalhotami dost dine, a tak nebylo diu, ze to brzy zacalo hospode jiskrit. Byl cas ypadnout. Zaplatili jsme a meli se k odchodu. Spolecne s na mi se sak houstnoucı atmosfžre zedla cela obroska grupa lebkounu. Nejmın se jim lıbil kupodiu pra e Hynek Ř byl tž dobe drobounky, hubenoucky, ale naa to mel notne. Vra oraym krokem zamıril prımo k wartburgu a skini mu zastoupili cestu. Vypukla strkanice, kdy jsme jednak odra zeli toky lebek a jednak se snazili Hynkoi sebrat klıce od ozu. V nastalžm zmatku Hynek preci jenom nejak lezl do auta, nahodil motor a s nejyssımi moznymi ota ckami prudce yrazil za ohlusujıcıho reu zteklych skinu, kterym tım ujızde la yhlıdla obeý. Stihli pouze nekolikra t kopnout do blatnıku, ci trısknout do kapoty. Hynek zmizel oblaku prachu. Bylo jasnž, ze na hrada budeme my. Takž jsme na nic necekali a po loka lnıch bojuka ch se propracoali k autum a takž ujeli, zanecha ajıc za sebou rozzurenž nacky, kterı se z nedostatku jinž moznosti zacali rezat alespon mezi sebou. Auta jsme nechali pod Vrabincem (wartburg nikde) a pomalu stoupali nahoru. Dosli jsme na rchol, pa rkra t zaolali na ztracenžho Hynka a pak zalezli do spaca ku. Ra no arıme snıdani a ceka me, zda se Hynek neobjeı. Pak jsme sesli pod dolnı cestu a zacali lžzt. Asi za hodinku se pod stenou objeila elice zla stnı postaicka Ř spıs stın nez cloek. Odnekud se yloupl zjene nesuj Hynek bez ecı, sedl si na parez a pobledly oblicej skryl dlanıch. Hned jsme se sebehli a Hynek, ktery ypadal jako Zombie na m ypra el, jak skoncila jeho nocnı jızda. V rychlosti, kterou pomalu nabıral po odjezdu od restaurace, prejel obyklž mısto na parkoa nı pod Vrabincem a uha nel nocı sta le da l az skoncil jednž z prudkych zata cek i s ypujcenym autem prıkope. Auto trcelo zadnı ca stı sice trochu do ozoky, nicmžne Hynek usoudil, ze ma celku dobrou polohu na prenocoa nı. Sklopil sedacku a usnul sladkym spa nkem spraedliych. Ra no bylo tezkž, preelice tezkž probuzenı. Z nocnıho neochejnžho reka nezustalo ubec nic. Sklesle dosel do esnice pro traktor, aby ho yta hl, ohledal skody zpusobenž pa dem do skarpy, a pak, jako e sna ch, dosel pod ska ly pro mora lnı podporu spolubojonıku pred neeselou cestou domu. Prıstıho rocnıku se Hynek z nejakžho duodu uz nez castnil TETA KLA RA, aneb stezky manz elky horolezceě A protoz e esele prı hody zazıajı nejen drsnı lezci, ale i jejich drahe poloicky ci prı telkynˇ, je zde druha rubrika yhradnˇ (anebo te mˇr yhradnˇ) pro z eny. Tam-tamy nesly nade jnou zprau, ze s prıbe hem prijde Simona Burdoa. Snad prıs tım c ısleú Dne 4. zarıoslaısý narozeniny Milan Schwarz, znama osobnost z restaurace Pod cısarem Ostroe. Prejeme pený zdraıa stale stejne z iotnıho elanu! Dne 7. zarıoslaısý narozeniny (34) taký s pic koy lezec a y borny kamarad Pael Paouk Cerny z Bynoa, c len CAO De cın. Prejeme s e nejlepsı, mnoho sportonıch üspe chu a rodinou pohodu!!! Pouhy den potý, 8. zarıoslaınarozeniny (35) horolezec Daid LosŠa k, z De cına. Prejeme hodne s te stı meditaci, praci i osobnım z iote! Dne 12. zarıoslaısý narozeniny (54) taký y konnostnıhorolezec a kamarad Petr Zippich St pa n, z Labský Strane, c len CAO De cın. Takz e s echno nejlepsıa hodne pe kny ch zaz itku z cest! Dne 18. zarıoslaısý narozeniny Alena And loa, z Labský Strane. Prejeme pený zdraı a rodinou pohodu! SUSKA SE. Nic co by sta lo za to, prohnat to bula remö ~ STRIPKY DVE ZPRA VY Z TATER VYSOKE TATRY, SLOVENSKO C ERVENEC V y r o c ı z a r ı jch-. cerence (SITA) - V ütery ecer nasli da horolezci telesnš pozustatky e znacnšm stupni rozkladu. Na zaklade nalezeny ch dokumentu se zjistilo, z e jde o sedmadacetiletšho Tomasze Andrzeje Mirowskšho. CAO News 7

8 V ysokš Tatry 12. cerence - Bylo nalezeno telo e snehošm poli pod sedlem Prielom. Zatım nebylo identifikoa no, ale pradepodobne jde o Pola ka Michala S., ktery je nezestny uz od 19. prosince. CHMATA CI OPE T NA TAHU DŠCIN, TEPLICKA ULICE 25. C ERVENCE 2000 M ensım rozladenım skoncil ütery praidelny lezecky den e skala ch. Sraz byl jako obykle hod. pred budoou energetiky na Teplickš ulici. Tam lezci z CAO nasedli do jednoho ozu a druhy ponechali na parkoisti. Po peknšm odpoledni Tisš se pred desa tou hodinou ecernı ra tili do Decına na parkoiste. Druhš auto se zda lo by t pora dku, takz e se klidu rozloucili a rozjeli k domoum. A az doma majitel zjistil, z e mu nekdo auto ykradl a slusne za sebou zarel. Do jednš hodiny noci pak tralo sepisoa nı protokolu na policii (koncert pro da prsty a staricky psacı stroj). Skoda ,- Kc. Podstatne hur dopadl pred casem kolega Honza Saska Š tomu praš poledne ukradli ze stejnšho parkoiste ronou celš auto - noou audinuö JÉ, tak uz to nekdy u nas chodı. Ale jak podotkl s üsmeem Zippich: ňaspon bude o cem psa t Č WAS IST DAS PASTYR? OSTROV C ERVENEC 2000 U smena prıhoda se prihodila Karloi Belinoi a Mıroi Mzourkoi. Karel daroal sšmu zna mšmu z Nemecka proy stup na ması Pastyr. Dole se pak lezec z Nemecka ptal, co to znamena Nemecky pastyr. Karel s Mırou chıli premysleli a pak poıdajı. Das ist SchĚffer.Ú Tak se jmenoal i jejich nemecky kolegaö OSTROV CAMP 4. OD NASEHO ZPRAVODAJE 22. C ERVENCE 2000 O stro se sta le drzı na prednım mıste pomyslnšm z ebrıc ku oblıbenosti lezecky ch oblastı Seeroceskšho kraje o cemz sedcı jeho nasteoanost. Kaz da oblast ma samozrejme sš yznaace i odpurce Š extršmnı lezci yhleda ajı sta le casteji oba brehy Labskšho üdolı, hledaci klidu si zajedou na Tokan ci do Jetrichoic, pohodlny mi nastupy a rozmanitou ska lou cest se yznacuje Tisa, ale Ostro jakoby skloubil od kaz dšho neco. K oblıbenosti sak nemalou merou prispıajı i mıstnı osezony Š restaurace Noa peka rna a zejmšna restaurace Pod cısar em u kempu. O ıkendu je to takoy mensı Camp 4. Pozdra z Francie prisel od Jindrisky R eha kož. Horolezec Reinhold Messner chce po letech opet zdolat Nanga Parbat PRAHA 4.C ERVENCE 2000 "N anga Parbat je yza. Ta hora je mojı prnı osmitisıcokou a zaroen mym prokletım. Vabı me sy m osudem," rekl neda nšm rozhooru pro SME slany italsky horolezec Reinhold Messner - cloek, ktery 16. rıjna 1986 zdolal jako prnı cloek na sete i poslednı himala jskou osmitisıcoku. Sš rozhodnutı opet ystoupit na Nanga Parbat potrdil e ctrtek 29. cerna, den trica tšho sedmšho yrocı smrti sšho bratra Gňntera, ktery zahynul pra e na tšto 8125 metruysokš hore. "Zacal jsem uz s prıpraou, o konecnšm termınu jeste nejsem rozhodnut," rekl petapadesa tilety Messner na setoš y stae EXPO Hannoeru, kde ma sojı samostatnou expozici. "Vy stup na Nanga Parbat byl mojı prnı expedicı Himala jıch a hned klıc oou y praou mšho z iota," zpomına Messner. "Naucil jsem se na nı zıt e sech dimenzıch cetne tš nejetsı lidskšm z iote, kterou je smrt. Na stıt jsme zaütocili spolu s Gňnterem, ale pri sestupu na s zastihlo hroznš pocası. Museli jsme nouzoe biakoat osmitisıcoš ysce, ale nemeli jsme spaca ky. Najednou nas chytila laina a ja myslel, z e je po na s. Po prnım soku jsem si uedomil, z e se muz u pohyboat a pomerne rychle jsem se zpod nı dostal." Samotnšho Messnera poaz oali za mrtšho. Kdyz se po sesti dnech objeil mezi lidmi, lekli se ho jako prızraku. Skoncil na klinice, kde mu amputoali tezce omrzlš prsty a propustili ho az po CAO News 8

9 trech mesıcıch. "Pochopil jsem, z e od smrti sšho bratra neutecu, kdyz opustım hory. Proto jsem se ra til ke sšmu snu." K Messneroy m prukopnicky m himala jsky m y stupum patrı i zdola nı Mount Eerestu, ktery roku 1978 spolu s Petrem Habelerem poprš zlezl alpsky m zpusobem bez kyslıkoy ch prıstroju, coz pozdeji poprš dejina ch zopakoal i jako sélo ystup. V poslednıch letech se Messner ziditelnil jako clen Eropskšho parlamentu za Eropskou alianci zeleny ch, ale i jako autor bestselleru Yetti - legenda a skutecnost. Za hadny plny otaznık pr isel od Honzy Hora ka: Nazdar Jirko. Jak zijes? Jak bylo na dooleny? Pocası je hnusny a tak me ani neadı, ze musim bejt praci. No teř uz elkej napor prestal. Musim ydelaat, protoze jsem trochu naboril auto. Clanek ode me urcite nebude. Je jedno proc. Rekni Liboroi. Zatim cau Horacek Proy stup Kammerlandera pred jeho sjezdem z K2 PRAHA 22. C ERVNA 2000 E xtršmnımu horolezci Hansi Kammerlanderoi (43) z jiz nıch Tirol a jeho spolulezci Konradu Aueroi se ramci himala jskš expedice na K2 podaril proy stup. Oba ystoupili - jak rıkajı, jako aklimatizacnı turu - na rchol 6250 metruysokš hory nad predsunuty m zakladnım taborem K2. Sdelil to mlucı Kammerlandera, Sieghard Pircher, rozhooru pro agenturu APA. Po kra tkš regeneraci zakladnım tabore postaenšm e ysce 5800 metru hodla Kammerlander bez kyslıkoy ch prıstroju a bez nosicu zlšzt tuto s 8611 metry druhou nejyssı horu seta. Na extršmne lehky ch lyzıch se specia lnım titanoy m azanım, kterš ma yloucit moz nost odepnutı, se potom chysta K2 sjet. Podle slo sšho mlucıho musı nejdrıe Kammerlander, ktery yrazı ke zdola nı sš jiz 13. osmitisıcoky, presne zjistit snehoš podmınky a moz nou trasu sjezdu. "V nasledujıcıch dou dnech bude e ysce metru ybudoa n yskoy ta bor", sdelil Pircher. Pircher: "Kdy Hans Kammerlander na osmitisıcoku yrazı, nenı dosud presne napla noa no. To bude zalez et na dobe nezbytnšho odpocinku a takš na pocası." Kammerlander jiz muz e mıt nabra ny sechny sıly pro ystup, ale pocası nam nemusı yjıt strıc, rekl mlucı. "Vhodny by byl y stup mezi 9. a 13. cernem. To je üplnek a tak by pocası melo by t stabilnejsı", dodal Pircher. skupin lidı. Byly dny, kdy se pocet lidı na Gerlachu blız il ke stoce," rekl reditel Sta tnıch lesu Tatranskšho narodnıho parku Mikulas Michelcık. Uahy o zprıstupnenı Gerlachu nemajı podle neho opodstatnenı ani z hlediska ekonomiky, ekologie ci bezpecnosti. "Vytorenı znacenšho chodnıku tezkšm uz horolezeckšm teršnu by bylo financne narocnš. Krome toho by se yrazne zysila ürazoost. Podobny mi napady se muz eme zaby at, az dokazeme zajistit üdrz bu existujıcıch chodnıku," dodal. Na starosti je majı pra e Sta tnı lesy TANAP-u. Rocne do üdrz by inestujı od 600-tisıc do miliénu korun. "V absolutnıch cıslech je to stejna suma jako pred deseti lety, ubec tam nenı zohlednena inflace, rust nakladu. Delame to asi za ctrtinu toho, co pred lety," dodal Maria n Sturcel ze Sta tnıch lesutanap-u. Mnohš z chodnıkujsou naprıc snaze o üdrz bu prımo dezola tnım stau, zejmšna castech sedel a ysokohorsky ch prechodech. Tento rok by na radu meli prijıt opray a y mena technicky ch pomucek jako retezua skob Priecnom sedle, Prielome, ci na Poz skom hrebeni. Po letosnı trdš zime, laina ch a kalamite bude nutnš inestoat i do opray cest dolina ch. Naprıklad Ticha dolina je tuto sezénu üplne uzarena, laina strhla rozsa hlou cast chodnıku. Proto üahy o ytarenı noy ch znaceny ch chodnıkuzusta ajı e Vysoky ch Tatra ch nada le jen poloze snenı. SLONI KAMENY LUZICKE HORY C ERVENEC 2000 J ako hrbety bılych slonupusobı na dia ka pri pohledu od JZ kuriéznı skupina skal nazy any ch Bılš, nebo takš ystiz neji, Slonı kameny. Kdysi horolezecka oblast, dnes (od roku 1955) prırodnı rezerace. Prestoz e ska ly majı na zu kamenyú, jedna se o pomerne elikš pıskocoš eze. Na nejetsı (Velky slon) ede cesta po umely ch stupech. O Malšm slonu pruodci z roku 1980 trdı, z e je jiz nelezitelny. Jako jediny ma na rcholu sta le jeste slanoacı kruh. Neznı to tak trochu jako y za? Uahy o zprıstupnenı Gerlachoskšho stıtu jsou nerea lnš. VYSOKE TATRY 24. C ERVENCE 2000 G erlachosky stıt jako dominanta Tater a nejyssı rchol na Sloensku je pro nastenıky hor prıstupny pouze doproodu kalifikoanšho horskšho udce s mezina rodne platnou licencı. V minuly ch letech se sta alo, z e na metruysokš hore sta alo o mnoho ıce lidı, nez dooloal nastenı ra d Tatranskšho narodnıho parku. Moz na i proto se tatransky m pohorım zacaly sırit üahy o moz nosti zprıstupnenı Gerlachu pro turisty znaceny m chodnıkem. "Takošto snahy jsou nerea lnš a napad zrejme znikl jako reakce na obrosky tlak na toto üzemı. Autorum napadu slo o eliminoa nı nelega lnı udcoskš cinnosti. Na Gerlach muz e horsky udce šst najednou maxima lne pet lidı, denne muz e na rchol yjıt nejıce pet KALIBUS V OSTROVE OSTROV SRPEN 2000 P o delsı dobe se tomto mesıci objeil Ostroe Karel Kalibus Kruschina, kdysi nadejny lezec. Prestoz e bylo jeste idet, k lezenı jsem ho bohuz el nepremluil. Doufejme, z e se e skala ch objeı casteji a prıste snad i s ercajkem! Haj hou. CAO News 9

10 TA NA LOSTA KOVA SE U SPE SNE ZOTAVUJE DŠCIN SRPEN 2000 Z d a se, ze Tana Losďakoa se üspesne zotauje po neda nš autohaa rii. Jak jsme informoali minulšm cısle, mela Tana spolecne s Liborem Sobodou aznou nehodu, kdyz jim na Kamenickš ulici prımo pred kola motocyklu jel podnapily muz se skodokou. Ta ne üsteckš nemocnici yrobili krunyr prımo na mıru. Ten bude muset nosit nejmšne tri mesıce. Nicmšne oba jsou jiz pohode ( ra mci moz nostı) a uz s nami nastıili napr. ska ly Ostroe i kdyz zatım jen jako dia ci. (Na snımku Tana s Liborem Labskž stra ni.) BRAVO ROSTO! DŠCIN SRPEN 2000 N a y kony Rosti Stefa nka se MONTAN casto objeoaly reakce typu: Tak to bych teda chtel idet na lastnı oci!ú, Procpak to nepreleze pred neky m z na s!ú atd., atd. Hlanım inkizitorem tomto taz enı se ustanoil RT = Rosďa Tomanec. Muset nekomu dokazoat sou pradu je protina ec. Uz Leonardo da Vinci radil sy m blızky m: Nikdy neysetluj! Pra telš to nepotrebujı a nepra telš ti stejne neuerı.ú I k prelezenı sy ch trapny ch sedmicek (VII) potrebuji etsinou pohodu a klid a taky parďaka, se ktery m si rozumım. Pocit, z e nekdo stojı dole a duchu si lastne preje, abych to neylezl, nenı zrona motiacnı. Rosďa Stefa nek sak sem ytrel zrak (i kdyz si to zatım nepriznali). Zaolal Tomancoi a pozal sechny za jemce aď se jedou podıat, jak se traerz za 8b leze. Nikdo najednou nemel zajem, jen RT uz counout nemohl. A tak jeli. Ve Fontainebleau Stefa nek pred RT prelezl traerz 8b. Tecka. (Zpracoa no dle MONTANY 4/2000) Cyklisticke casoky CAO DÓ cın Pozanka na sportonı akci Presnˇ po pul roce opˇt zmˇrı me se sıly cyklistickych casokach. Termıny podzimnı ca s ti jsou: nede le c asoka na 100 km a utery c asoka do rchu. Trasy obou casoek i praidla zustaajı stejne, jako jarnı ca sti. Nepropasni sou s anci prodat, co jsi za 6 me sıc trde natr noal!! (Blizsıinformace poda Chara, Uher.) Zde jsou da obra zky z letosnı jarnı ca sti: Casoka na 100 km (zlea: Jerabek, Charoa, Uher, Chara, Hofman, Stepan, Jerabek jr., Vlc ek.) FOTO: MILAN UHDE CESTR Casoka do rchu (zlea: Chara, Hanus, Vlc koa, Stepan, Vaishar a Vlc ek.) FOTO: JAROSLAV UHER Pozna mka: Z jarnı ca sti casoek existuje archiu CAO Decın elice zdarily film, ktery muze pomoci prohlždnout taktiku jednotliych castnıku! Doporucuji film pred startem shlždnout. GRAND PRIX SLOVAKIA 2000 SILICKA PLANINA 21. ú 23. C ERVENCE 2000 V nedeli 23. cerence t.r. skoncila na Sloensku GRAND PRIX SLOVAKIA 2000 orientacnım behu. Z naseho oddılu se Velkš ceny züc astnili Jana a Jaromır Pospısiloi. K za odu Jaromır poznamenal: í Naprosto neopakoatelny teržn. Tady se to bloudı!ö CAO News 10

11 LUCKA HROZOVA DŠCIN SRPEN 2000 V t e chto dnech se dokoncuje dokumenta rnı film o mladš lezkyni Lucce Hrozoš z Decına Boletic, ktery u na s natacel sta b nemeckš teleize. Lucka leze opradu dobre (iz. naprıklad zpra a CAO News 5) a neusta le se zlepsuje. na rcholu je dobıra k. K puodnım 12 ti cesta m pribylo dalsıch 7 a pa r ariant. Peknš lezenı na jedno dopoledne (nebo odpoledne) Š jinak opet pouze mıstnı y znam. (Velky ka men - iz. malž foto.) V nejblizsım okolı techto dou nastıeny ch oblastı je nekolik dalsıch skal, ale sechny bez rozdılu jsou zarostlš a pro lezce bez zajımaosti Š ZLATE CECHY SEVERNI! i C EKA NA S. KALENDAR AKCI CAO DECIN Nenı nutne yhrat ale zucastnit se... Lucka Hrozoa leze cestu Skalda Xa Tise. - Mezinarodnı festial horolezeckych film. Od 24. do 27. srpna probˇhne Teplicıch nad Metujı dalsı rocnık MFHF. Festial je doplnˇn radou doproodnych akcı ú ruzne zaody (lezenı, MTB, bˇh), ystay a koncerty. V okolı nepreberne mnoz stı lezeckych cılu. - Soute ska ť zaod na MTB. Dne se kona okolı Dˇcına zaod na horskych kolech. Tra mˇrı kolem 90 km. - Hlanı akce CAO ú prnım tydnu zarı ( ). Zajezd do Dolomit do oblasti Brenta. Lezenı, Via Ferraty, turistika. Odjezd patek 1.9. z Dˇcına. Info Chara. - Cyklistick c asoky CAO Decın ú nedˇli casoka na 100 km, Řtery casoka do rchu. Trasa zustaa stejna, jako jarnı ca sti. Nepropasni s anci prodat, co jsi za 6 mˇsıcu natre noal!! Info Chara, Uher. JIZNI C ECHY LEZECK TER NY SUMAVA SRPEN 2000 O pra zdnina ch nastıil nas reportšr behem sš doolenš na Sumae de tamnı lezeckš oblasti. Zde jsou jeho postrehy: 1. Ska ly na Kleti. Kleďsky granulit, nacha zı se asi 500 m pod rcholem Kleti. Jedna dojita ez, ostatnı masıky. Ska ly jsou utopenš lese a proto dost lhkš. Jistenı ny ty, nenı zde rcholoa kniha ani slanenı. Jen loka lnı yznam. Z Kleti pekny yhled Š napr. na TemelınÖ 2. Velky ka men. Nekdy takš Ska la na Zelenšm rchu. Mezi mıstnımi je zna ma pod nazem Krız oy rch podle elkšho bılšho z eleznšho krız e na rcholu. Cesty edou penšm materia lu, jistenı ny ty a kruhy, O K NKO HK VARNSDORF Z CHYSTANY CH AKCI HK VARNSDORF zarı - lezenı pıskocoych oblastech (Vlhos, Blızeedly) rıjen - zaod horskych kol Podzimnı dychanek, Srbska Kamenice - lezenı Jizerskych horach - Poslednı slanˇnı Jetrichoice ( ) Informace na tel.: 0413/ , , nebo mobil CAO News 11

12 CAO News H o ro le ze c k y c a so p is se e r o c e sk eh o r e g io n u Vy za: Hledame touto cestou pro nas c asopis stal zpraodaje (dopisoatele) z cel ho Seeroc esk ho kraje i z jinych region. Zajemci pis te na adresu: Redakce CAO News, Hrdinu 365, Dˇcın 32, anebo olejte na telefonnı cıslo Vas im Řkolem by bylo zpracoaanı kratkych zpra ci reportazı z dˇnı kolem horolezeckych (sportonıch) oddılu, rozhooru se zajımaymi lidmi, aktualit i informacı o pripraoanych akcıch atp. Abychom casopis jes tˇ ıce zkalitnili pristoupili jsme cerenci k nˇkolika zmˇnam. Prednˇ jsme rozsırili redakcnı radu. Zejme na teú o prazdninach je nas na praci kolem casopisu malo. Podarilo se nam sehnat (a stale shanıme dalsı) nˇkolik stalych zpraodaju z nejblizsıho okolı ale i ze zdalenˇjsıch kraju. Vˇrı me, z e forma stalych zpraodaju pomuz e zleps it obsahoou stranku. Stale platı, z e elice radi zerejnıme i as e zpray, clanky, nazory, fotografie atd. Nemusı to byt na dˇ stranky ú stacı kratce co se kde dˇlo nebo bude dıt. Velice bychom take priıtali informace o noych cestach ( od I do XIIa..). Forma je liboolna ú nejlepsı je samozrejmˇ , ale stacı i zaolat. U POZORNE NI PRO CLENY CAO DE CIN POZOR! V UTERY 29. SRPNA V OSTROVŠ PROBŠHNE PO PRAVIDELNEM LEZENI KRATKA SCH ZKA UC ASTNIK ZAJEZDU DO DOLOMIT! PRIS T IODDILOVA SCH ZE SE VZHLEDEM K TOMUTO ZAJEZDU DO DOLOMIT BUDE KONAT AZ NEJBLIZSIDALSISTREDU PO NAVRATU ú TJ. 13. ZARI2000 V RESTAURACI ZA VŠTREM. ZACATEK SCH ZE JE JAKO VZDY OD 18:00 HOD. PRO C LENY REDAKC NIRADY CAO News OD 17:45 HOD. NA PROGRAMU BUDE LEZENI, FOTO, CYKLISTICKE C ASOVKY A DALSI PRIPRAVOVANE AKCE! TE SIM SE NA SETKANIS VAMI! Malš ohlšdnutı za prnım pololetım letosnıho rocnıku CAO News. Titulnıstranky CAO News - leden az c erenec 2000 Snad se am tedy bude osmic ka CAO News lıbit. A az budete balit suj expedic nıkletr, nezapomente pribalit blok a tuz ku na s echny ty krasný zaz itky, který Vas jiste na cestach potkajı! My ostatnıse na ne te sıme! Prıjemn prozitı zbytku prazdnin, mnoho zajımaych zazitk a s Ěastn naraty ze s ech dobrodruzstı preje sym c tenar m redakc nı rada CAO News. Neoznacene prı spˇky jsou dılem redakcnı rady. Redakcnı rada se schazı praidelnˇ 15 minut pred zahajenım schuze CAO Dˇcın anebo dle potreby na zaolanı. V prıstım cısle: Noý cesty Dolomity oblast Brenta Praidelný rubriky Tretıprıbe h J, to jsem jes te pil Informace z regionu a mnoho dalsıhoě Chces by t IN? Tak c ti CAO News!!! CAO News - C asopis horolezecke ho oddılu CAO Dˇcın ú Pouze pro nitrnı potrebu oddılu ú Sıdlo redakce: CAO Dˇcın, Hrdinu 365, Dˇcın XXXII, , Czech republic, tel.: nebo Naklad: neueden ú Sazba: Microsoftď Word 2000 ú Zdarma Climbing ú Adenture - Outdoors CAO News 12

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Radovan Kucha - severní st na Eigeru

Radovan Kucha - severní st na Eigeru Radovan Kucha - severní st na Eigeru 2. zá í je to 49 let Rozhovor na Horyinfo http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2008100021&nazevclanku=radovan-kucharslavi-osmdesate-narozeniny S Radovanem Kucha

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Manuál Komáří Pasekou

Manuál Komáří Pasekou Manuál Komáří Pasekou Udělali jsme vysněné možným a tím jsme dali smysl naší nesmyslné přítomnosti zde... Reinhold Messner 326. STŘEDISKO ZÁLESÁKA - BRNO ZÁLESÁK - STŘEDISKO ČÁSLAV ZÁLESÁK - ZLÍN 1 MLADCOVÁ

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011.

ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011. ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011. strana 1 Milí kufráci a úsviťáci, Je 31. prosince a já se snažím

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

KURZ HOROLEZECTVÍ - část 6.

KURZ HOROLEZECTVÍ - část 6. KURZ HOROLEZECTVÍ - část 6. HO Baník Karviná, o.s. - 1 - OBSAH 1. NÁKRES CESTY 3 2. NÁZVOSLOVÍ SKALNÍCH TVARŮ 4 3. KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY 5 4. LITERATURA 6 Revize : 0 Datum : 06 / 2008 KEBRT Miloslav - 2

Více

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ Co to je přívlastek? - větný člen, který závisí na podstatném jméně ve větě a rozvíjí jeho význam - shodný přívlastek se shoduje v pádě s podstatným jménem, neshodný ani to - napsat

Více

KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Klub Krušnohorců, Tonerman, CDS holding s. r. o Český Dub

KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Klub Krušnohorců, Tonerman, CDS holding s. r. o Český Dub KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Klub Krušnohorců, Tonerman, CDS holding s. r. o Český Dub připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, příznivce

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Společná fota na straně

Společná fota na straně Ty největší hlody již na straně 2. Společná fota na straně 4. Více na straně 8. Jak jistě každý z Vás ví, v letošním roce se v Praze, ve dnech 5. a 6.7, konal XV. Všesokolský slet, který byl vyvrcholením

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Sportovní soutěž obcí VSH 2015 celkové propozice 1 / 5 21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Přehled hlavních

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. O nás Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. Naše činnost se dělí na: Pravidelné schůzky v klubovně Akce na jeden den

Více

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO DĚTSKÝ DEN Na konci měsíce května uspořádali dobrovolní hasiči pro děti dětský den. Přípravy začaly už v brzkých ranních hodinách, aby vše bylo připraveno

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 20. října 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 ROZHODNUTÍ

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 ROZHODNUTÍ Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne SBS/29510/2014/OBÚ-02/4

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 Obsah 1. Základní informace o společnosti... 3 2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

ZPRAVODAJ. KUFR a ÚSVIT Únor 2011. 1., 8., 15., 22. úterý Sauna 4.-6. víkend Vysočina na běžkách 25.-27. víkend Úsvitcon 26.

ZPRAVODAJ. KUFR a ÚSVIT Únor 2011. 1., 8., 15., 22. úterý Sauna 4.-6. víkend Vysočina na běžkách 25.-27. víkend Úsvitcon 26. ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Únor 2011 1., 8., 15., 22. úterý Sauna 4.-6. víkend Vysočina na běžkách 25.-27. víkend Úsvitcon 26. - sobota Pustevny Zpravodaj Kufru a Úsvitu Únor 2011. strana 1 Milí přátelé, Máme

Více

P 8-50 Inf: E.Biedermanová 724258088 pochody.lansperk@seznam.cz 19. března

P 8-50 Inf: E.Biedermanová 724258088 pochody.lansperk@seznam.cz 19. března lán činnosti KČT Hlinsko na rok 2016 Turistické akce KČT Hlinsko a akce z kalendáře pochodů v našem okolí v dosahu vlaku a autobusu. Nejsou zde akce z kalendáře ardubického kraje. Legenda: L = lyže, =

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti červenec 2015

Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti červenec 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti červenec 2015 2. července 2015 od 20:00 hodin Členové SDH Mirovice zavlažili celý mirovický park na Masarykově náměstí

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

Západní Krkonoše 15.12.2009

Západní Krkonoše 15.12.2009 Motto: Když cestují, zvláště nyní, maximálně využívám svobodu, kterou mám. Nemám rád rutinu, stereotyp, nudu. Mám rád změnu, nevědět co nastane za chvíli, zítra, kde budu nocovat, koho nového potkám. Západní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Sbírka B - Př. 1.1.5.3

Sbírka B - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný pohyb Příklady sřední obížnosi Sbírka B - Př...5. Křižoakou projel rakor rychlosí 3 km/h. Za dese minu po něm projela ouo křižoakou sejným směrem moorka rychlosí 54 km/h. Za jak dlouho a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV Číslo jednací: 18972/2013/OŽP-St-3 Oprávněná úřední osoba: Blanka Strnadová 491 504 339, strnadova@broumov-mesto.cz

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat

Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat Stránka č. 1 z 8 Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat 25. srpna 2010 5:00 Každým rokem se snažíme zmapovat několik nových karpatských pohoří. Letos padla konečně volba na Rodnu, hory

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací

Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací Stránka č. 1 z 5 Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací 10. září 2007 9:31 Jít a dívat se minimálně pět dní na lidskou civilizaci jenom shora! Tenhle nevšední zážitek si můžete dopřát,

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

1. turnus 4. 10. 7. 2016 Hlavní vedoucí tábora: Jiří Houdek Družinoví vedoucí: Michaela Havelková, Lukáš Pacholík, Petra Pokorná, Marie Benešová

1. turnus 4. 10. 7. 2016 Hlavní vedoucí tábora: Jiří Houdek Družinoví vedoucí: Michaela Havelková, Lukáš Pacholík, Petra Pokorná, Marie Benešová Ve Vlašimi 13. června 2016. Vážení rodiče, posíláme Vám podrobné a důležité informace ohledně příměstského tábora, který se uskuteční v termínech 4. 10. 7. 2016 (1. turnus) a 11. 17. 7. 2016 (2. turnus)

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj.

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. Ej horenka horuje 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 2. Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 3. Ej, gajdošku

Více

44. ročník DP Za Posledním puchýřem 2015 - Znojmo

44. ročník DP Za Posledním puchýřem 2015 - Znojmo 44. ročník DP Za Posledním puchýřem 2015 - Znojmo 13. - 15. 11. 2015 se ve Znojmě a okolí uskutečnil tradiční turistický pochod na závěr turistické sezóny. Akci připravil KČT Kudrna Brno, KČT Jihomoravská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Časopis chráněného bydlení Mnichovo Hradiště

Časopis chráněného bydlení Mnichovo Hradiště ČÍSLO ZDARMA, Olšina čp. 1, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště Masopustní rej Dobré tradice je hezké dodržovat, a tak jsme se rozhodli, že když už máme měsíc únor, který je na maškarní tou správnou dobou,

Více

Karta Osttirol s Glockner Dolomiten Card

Karta Osttirol s Glockner Dolomiten Card Karta Osttirol s Glockner Dolomiten Card S kartou "Osttirol s Glockner Dolomiten Card" můžete jednou zdarma navštívit 22 různých přírodních a kulturních zajímavostí, lanovek, koupališť atd. v regionu Osttirol

Více

ZPRAVODAJ Vč divize. Výsledky 21. kola:

ZPRAVODAJ Vč divize. Výsledky 21. kola: Společná STK KKKS a PKKS ZPRAVODAJ Vč divize Číslo 21 - ročník 2008/09 Trutnov 04.04.2009 Zpracoval : I.Kulich Pokud dobře počítám, je rozhodnuto o vítězství. Vítězem Východočeské divize ročníku 2008-9

Více

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Druhé pokračování úspěšné kampaně tiskárny Printo. Ostrava má šanci vytvořit

Více

Pražský Pohár 15.6.2014

Pražský Pohár 15.6.2014 Pražský Pohár 15.6.2014 Soutěž SAMC- cvičení jednotlivců podle lektora, cena diváka pódiových skladeb!! Republiková otevřená soutěž jednotlivců je určena všem začátečníkům a hlavně dětem které cvičí komerční

Více

1.4.1 Výroky. Předpoklady: Výrok je sdělení, u něhož má smysl otázka, zda je či není pravdivé

1.4.1 Výroky. Předpoklady: Výrok je sdělení, u něhož má smysl otázka, zda je či není pravdivé 1.4.1 Výroky Předpoklady: Výrok je sdělení, u něhož má smysl otázka, zda je či není pradié Číslo π je iracionální. pradiý ýrok Ach jo, zase matika. není ýrok V rozrhu máme deset hodin matematiky týdně.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU.

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU. 1. PŘEČTĚTE SI VĚTU A PROVEĎTE ÚKOL. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut úkol provede a pacient ho napodobí. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut zakryje

Více

Tomáš Dvořák. V roce 2006 účinkoval jako jeden z tanečníků-celebrit v reality show České televize StarDance když hvězdy tančí.

Tomáš Dvořák. V roce 2006 účinkoval jako jeden z tanečníků-celebrit v reality show České televize StarDance když hvězdy tančí. Tomáš Dvořák Tomáš Dvořák (* 11. května 1972 Zlín) je český desetibojař, trojnásobný mistr světa a držitel bývalého světového rekordu a dosud druhého nejlepšího výsledku všech dob (8994 bodů, Praha 1999).

Více

Kde ochutnáte pivo Ferdinand:

Kde ochutnáte pivo Ferdinand: Pivovar Ferdinand, Benešov u Prahy Stejně jako v každém městě ve středověku i v Benešově vařili pivo měšťané. K úpadku pivo- varnictví došlo v období třiceti- leté války. K renesanci a oživení přispělo

Více

Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.7.2012

Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.7.2012 Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.7.2012 Přítomni: Bláhová Pavla, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Navrátil Luboš, Píša Pavel Omluveni: Čutka Pavel Hosté: Svobodová Hana, Balek Zdeněk Občané

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

Vaše redakce. Nazdar čtenáři! Lampyris nevyšel, a nevyšel ani v říjnu, v listopadu a dokonce ani

Vaše redakce. Nazdar čtenáři! Lampyris nevyšel, a nevyšel ani v říjnu, v listopadu a dokonce ani -- 1 -- -- 2 -- Nazdar čtenáři! Po téměř půlroční odmlce se vám do rukou dostává dvacáté třetí číslo dvouměsíčníku světlušek. Podíváte-li se na číslo předchozí, tak snadno zjistíte, že toto číslo jsme

Více

Dotazník. Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších. Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších,

Dotazník. Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších. Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších, Dotazník Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších, dostává se Vám do rukou dotazník, o jehož vyplnění bychom

Více

OdPrDoS (Od Pramene Do Soutoku) Vltava - 2007

OdPrDoS (Od Pramene Do Soutoku) Vltava - 2007 www.hahy.cz 1 / 36 OdPrDoS (Od Pramene Do Soutoku) Vltava - 2007 Akce spolku HaHy, která je poctěna zařazením do kalendáře cyklistického klubu Mike si klade vysoký cíl: Na bicyklech projet asi nejznámější

Více

Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf

Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf A taky štěkám vše nejlepší k narozkám Sáře! Haf, haf, haf, haf Už známe termín letošního tábora! Bude 30.

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Příměstský tábor o JARŇÁKÁCH. Cílová skupina. Cíl projektu

Příměstský tábor o JARŇÁKÁCH. Cílová skupina. Cíl projektu Příměstský tábor o JARŇÁKÁCH Tento projekt se bude konat v areálu Beachklubu Prankrác v době jarních prázdnin Prahy 1-4. To znamená v termínu 29.2. 4.3. 2016 a 7.3.-13.3.2016. Program se uskuteční v 5

Více

Návrh akcí 2012 ke schválení na VČS KČT SLOVAN Pce 25. 1. 2012 poslední aktualizace 25. 1. 2012

Návrh akcí 2012 ke schválení na VČS KČT SLOVAN Pce 25. 1. 2012 poslední aktualizace 25. 1. 2012 Návrh akcí ke schválení na VČS KČT SLOVAN Pce 25. 1. poslední aktualizace 25. 1. LEDEN 1. 1., 14. 1. 14. 1. 21. 1., 25. 1., středa 31. 1. vodácký ples lyžařská a ČMCC 64. ročník Novoročního setkání cyklo

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Vydáno nákladem více než ekonomickým Vytisknuto mimo pracovní dobu Úvodní slovo MiČ Ilustrace PaJu Grafické a textové úpravy by Elouk - PaJu

Vydáno nákladem více než ekonomickým Vytisknuto mimo pracovní dobu Úvodní slovo MiČ Ilustrace PaJu Grafické a textové úpravy by Elouk - PaJu Jan Bezděk Pavla Jurigová a Michal Čagánek Vydáno nákladem více než ekonomickým Vytisknuto mimo pracovní dobu Úvodní slovo MiČ Ilustrace PaJu Grafické a textové úpravy by Elouk - PaJu 0 Jan Bezděk Pavla

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Zpráva o činnosti odboru KČT VHT TJ Spartak Přerov za rok 2009. 2.2.2010 KČT VHT TJ Spartak Přerov 1

Zpráva o činnosti odboru KČT VHT TJ Spartak Přerov za rok 2009. 2.2.2010 KČT VHT TJ Spartak Přerov 1 Zpráva o činnosti odboru KČT VHT TJ Spartak Přerov za rok 2009 2.2.2010 KČT VHT TJ Spartak Přerov 1 Akce 2009 V roce 2009 uspořádal odbor 31 akcí vysokohorské, pěší, cyklo a lyžařské turistiky, což je

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce "Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu

Více

Počet hráčů: 2-4 Věk: od 10 let Hrací doba: cca 45 minut. byliny = 3 body (5/5) lebka (0/10)

Počet hráčů: 2-4 Věk: od 10 let Hrací doba: cca 45 minut. byliny = 3 body (5/5) lebka (0/10) Počet hráčů: 2-4 Věk: od 10 let Hrací doba: cca 45 minut Obsah 200 destiček: 112 letních a 88 zimních destiček Potrava bobule = 1 bod (30 letních/30 zimních destiček) hlízy = 2 body (18/18) Vzácný majetek

Více

P Ř I H L Á Š K A N A TÁ B O R c h la p c i

P Ř I H L Á Š K A N A TÁ B O R c h la p c i P Ř I H L Á Š K A N A TÁ B O R c h la p c i Pořadatel: středisko AXINIT Brno Termín tábora: 18. 7. 1. 8. 2015 Místo konání: tábořiště u Žižkova Pole Cena tábora: 2 300,- Kč Osobní údaje účastníka tábora:

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

Pravidla Indiánské stezky

Pravidla Indiánské stezky sout ěž za měřená na ochran u přírod y a pa máte k, na tábor n ic ké a turistic ké d o vednosti pra v i d la soutěže soutěžní řád Pravidla Indiánské stezky Stezka je určena dětem, mládeži i dospělým ve

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Památná místa naší země a našich dějin

Památná místa naší země a našich dějin V rámci celoroční činnosti DSK Motýlek se koná jeden z výletů vlastivědného cyklu: Památná místa naší země a našich dějin V letošním roce pokračujeme s výlety po krásách naší země s připomenutím historie

Více