NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC"

Transkript

1 Project No LLP ES LEONARDO LMP NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 OBSAH Představení a zařazení 2 Cílová skupina 3 Rozsah 4 Obecné a specifické cíle 5 Osnova 6 Metodika 8 Vyhodnocení 9 Materiální zázemí 10 Personální zajištění 11 Partneři projektu 12 1

3 Představení a zařazení Návrh vzdělávacího programu je založen na analýze vědomostí, dovedností a kompetencí, určených v profesním profilu, takže obsah tohoto kurzu a metodika výuky byly vytvořeny za použití profesního profilu jako minimálního předpokladu. Proto je důležité si uvědomit, že tento dokument odráží nejen modulární obsah kurzu a jeho jednotlivé části, ale také zahrnuje některé specifikace, potřebné pro správný průběh výuky. 2

4 Cílová skupina Cílovými skupinami kurzu jsou mechanici a technici, kteří mají znalosti o elektromechanice motorových vozidel minimálně na úrovni EQF # 3. V souladu s profesním profilem bude výuka koncipována tak, aby pokryla znalosti, dovednosti a kompetence úrovně EQF # 4. V tomto materiálu nejsou používány odlišné koncovky pro obě pohlaví, protože se jedná o objektivní návrh výuky, založený na znalostech, dovednostech a kompetencích, definovaných již dříve. 3

5 Rozsah Rozsah kurzu bude přizpůsoben specifikům e learningového systému, i když jsou v jeho rámci plánována i prezenční výuka. Na základě těchto předpokladů je plánován rozsah kurzu přibližně 500 hodin, což znamená 20 bodů v Evropském kreditním systému pro odborné vzdělávání ECVET (1 ECVET BOD = 25 hodin). Vzdělávání bude rozděleno do dvou modulů o rozsahu 310 hodin (z toho 70 praktické výuky) a 190 hodin (30 hodin praktické výuky). Délka trvání každé výukové jednotky je určena v osnově kurzu. 4

6 Obecný cíl a specifické cíle Obecným cílem je, aby účastníci během výuky získali znalosti, dovednosti a kompetence, potřebné pro provádění diagnostiky, údržby a oprav elektromobilů a jejich dobíjecích stanic, včetně montáže doplňků a provádění úprav na elektromobilech v oblasti elektrotechnické a elektronické, mechanické a hydraulické, a to v souladu s technologickými postupy a časovými rámci a dodržování určené kvality, bezpečnosti práce a požadavků ochrany životního prostředí. S ohledem na tento obecný cíl jsou specifické cíle, kterých by mělo být dosaženo na konci kurzu, následující absolvent by měl: Znát stavbu elektromobilů a popsat jejich hlavní součásti. Znát zákonitosti procesu dobíjení elektromobilů a potřebného zázemí a popsat hlavní části a funkce dobíjecích stanic. Být schopen zvolit stroje, nářadí, bezpečnostní opatření, zdroje a postupy, potřebné pro provádění údržby v oblasti elektromobilů a dobíjecích stanic. Diagnostikovat závady a opravit různé subsystémy a součásti elektromobilů a dobíjecích stanic. Znát bezpečnostní standardy a opatření, identifikovat bezpečnostní otázky a znát specifické prováděcí protokoly a protokoly oprav. Posoudit rizika používání elektromechanických systémů, chápat nezbytnost bezpečnostních, ochranných a signalizačních prvků. Znát základ technického a ekonomického managementu ve společnostech, mechanismy trhu práce a jeho regulace a normy. Ovládat dovednosti související s týmovou prací, kritickým myšlením, rozhodováním a vedením týmu. 5

7 Osnova Pro přehlednost a snadnější porozumění tématu byl kurz rozdělen do dvou základních modulů: Modul I: Elektromobil. Tento modul bude zaměřen na stavbu elektromobilů, jejich různé součásti a funkční skupiny. Modul II: Dobíjecí stanice. Tento modul bude zaměřen na proces dobíjení elektromobilů, potřebnou infrastrukturu a komponenty a hlavní funkce dobíjecí stanice. MODUL I: Elektomobil Jednotka I (40 h) Základní koncept elektropohonů, mechaniky, elektromechaniky a elektroniky, včetně základů elektromotorů, elektromechanických parametrů a veličin. Jednotka II (30 h) Stavba elektromobilu. o Nahrazení spalovacího motoru elektromotorem, optimalizace vozidel pro pohon elektromotorem, elektromotory v kolech apod. Jednotka III (60 h) Technická analýza komponentů: o Hnací systém elektromotory elektronické systémy přenos síly, nápravy, řízení o Systémy ukládání energie Baterie, palivové články, ultrakondenzátory, setrvačníky Dobíjecí systémy o Čidla, řídící jednotka a kontrolní systémy o Pomocné systémy atd. Jednotka IV (20 h) Plánování servisních úkonů Jednotka V (50 h): Bezpečnostní otázky o Bezpečnostní standardy a předpisy o Bezpečnostní otázky v oblasti elektromobilů Specifické otázky vhodného nářadí a vybavení Elektromechanická měření, otázky bezpečnosti diagnostického a opravárenského nářadí Osobní ochranné pomůcky a systémy Podmínky práce s vysokým napětím Vysokootáčkové rotační díly Nebezpečné látky Jednotka VI (20 h) Protokoly pro provádění preventivní údržby elektromobilů Jednotka VII (20 h) Protokoly pro opravy elektromobilů 6

8 MODUL II: Dobíjecí stanice Jednotka I (40 h) Základní principy procesu dobíjení a potřebná infrastruktura o Systémy dobíjení elektromobilů (bezkontaktní a kontaktní) o Vybavení pro dobíjení elektromobilů (dobíjecí zásuvky, sady kabelů, dobíjecí stanice úrovně 1 a 2) o Systémy ochrany osob pro zásobovací okruhy elektromobilů Jednotka II (40 h) dobíjecí stanice o Součásti, funkční principy a hlavní funkce o Úrovně dobíjení: definice, elektrické a časové parametry úroveň 1: pomalé dobíjení úroveň 2: rychlé dobíjení úroveň 3: ultrarychlé dobíjení o Bezdrátové dobíjecí systémy Jednotka III (40 h): Bezpečnostní otázky dobíjecích stanic o Bezpečnostní standardy a předpisy o Otázky provozní bezpečnosti Blokování elektřiny Automatické odpojení napájení Osobní ochrana proti zásahu elektrickým proudem o Otázky bezpečnosti údržby, diagnostiky a oprav Specifické otázky vhodného nářadí a vybavení Elektromechanická měření, otázky bezpečnosti diagnostického a opravárenského nářadí Jednotka IV (20 h) Protokoly pro provádění preventivní údržby Jednotka V (20 h) Protokoly pro opravy elektromobilů 7

9 Metodika Podle Evropského referenčního rámce pro zajištění kvality odborného vzdělávání EQAVET bude kurz metodicky pojat jako e learning, i když jeho součástí jsou i vyučovací hodiny s lektorem. Teoretický obsah kurzu bude vyvinut ve formě e learningové platformy, zřízené za tímto účelem, takže studenti si budou moci osvojit znalosti, dovednosti a kompetence s pomocí demonstračních videosnímků a animací, zařazených do odpovídajících výukových jednotek. Kromě toho budou využity motivační prvky ke zvýšení zájmu účastníků o učební proces, a to s ohledem na dosažení plánovaných cílů. 8

10 Vyhodnocení Za účelem vyhodnocení vzdělávacího programu bude použit Kirkpatrickův model vyhodnocení vzdělávání na úrovních I a II (spokojenost a učení). Dále bude prováděn monitoring vzdělávacího procesu vzdělavateli každé pilotní skupiny, aby bylo možno ověřit dosažení výukových cílů a dohled nad účastí na vzdělávání bude prováděn pomocí e learningové platformy. Vyhodnocování bude prováděno průběžně. Na základě specifik tohoto vzdělávacího kurzu a jeho charakteru ověřovacího běhu v rámci projektu ELEVTRA, podpořeného finančně Programem celoživotního vzdělávání Evropské komise, budou sbírána data za účelem vytvoření evaluačního dokumentu vytvořeného výukového materiálu. 9

11 Materiální zabezpečení Pro provedení kurzu je třeba mít k dispozici osobní počítač s připojením k internetu, vybavený prohlížečem animací, pokud je to třeba. Je také třeba mít k dispozici elektromobil pro provádění praktických cvičení na konci každého modulu. 10

12 Personální zajištění Pro odpovídající průběh výuky je třeba, aby skupina účastníků měla k dispozici spolupracovníka se zkušenostmi s elektromobily. Minimální kvalifikační předpoklady jsou inženýr nebo technik se znalostí Elektrických strojů a motorových vozidel. Elektronických ovládacích systémů. Elektronických systémů a čidel. 11

13 Project partnership Tento dokument byl vytvořen: Project Promoter: Fundación Metal Asturias (Spain) Ve spolupráci s : University of Oviedo (Spain) Hochschule Bochum (Germany) Integrovaná střední škola automobilní ISŠA (Czech Republic) Šolski Center Velenje (Slovenia) shecco sprl (Belgium) 12

PROFESNÍ PROFIL MECHANIK PRO OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC

PROFESNÍ PROFIL MECHANIK PRO OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC Projekt.č. 518423 LLP 1 2011 1 ES LEONARDO LMP PROFESNÍ PROFIL MECHANIK PRO OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC This project has been funded with support

Více

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ Jak vytvořit jednotku výsledků učení Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ 2 Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Projekt ELEVTRA. Zpráva z případových studií WP8

Projekt ELEVTRA. Zpráva z případových studií WP8 Projekt ELEVTRA. Zpráva z případových studií WP8 Obsah Zpráva pro hodnocení obsahu a činností Struktury vzdělávacího programu.... 3 Analýza případových studií... 3 Definice případových studií... 3 Několik

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 52 H/01 ELEKTROMECHANIK 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. PROFIL

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Školní vzdělávací program pro nástavbové studium Diagnostik motocyklů Bakalářská práce Brno 2009 Autor práce: Pavel Cihlář

Více

MECHANIK ELEKTROTECHNIK maturitní nástavba 26-41-L/51

MECHANIK ELEKTROTECHNIK maturitní nástavba 26-41-L/51 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Školní vzdělávací program MECHANIK ELEKTROTECHNIK maturitní nástavba denní forma studia

Více

E L E K T R I K Á Ř S L A B O P R O U D

E L E K T R I K Á Ř S L A B O P R O U D Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

Více

Příručka pro aplikaci modelu JOB ROTATION

Příručka pro aplikaci modelu JOB ROTATION Job Rotation e-služba posílení celoživotního vzdělávání v oblasti zemědělství Příručka pro aplikaci modelu JOB ROTATION With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. This project

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 39-41-L/01AUTOTRONIK - 2012 39-41-L/01 Autotronik Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ACTUATE ZPRÁVA. trolejbusy tramvaje hybridní autobusy. Pokročilé školení a vzdělávání řidičů pro. Bezpečné, ekonomické a ekologické řízení čistých

ACTUATE ZPRÁVA. trolejbusy tramvaje hybridní autobusy. Pokročilé školení a vzdělávání řidičů pro. Bezpečné, ekonomické a ekologické řízení čistých ACTUATE ZPRÁVA Koncept pro zavádění programů školení v oblasti bezpečného, ekonomického a ekologického řízení (eco-driving) pro různé druhy čistých dopravních prostředků: trolejbusy tramvaje hybridní autobusy

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK. Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK. Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Platnost: od 1. 9. 2009 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obsah Strana Identifikační údaje 3 Profil absolventa 3 Uplatnění absolventa 3 Očekávané kompetence 5 Způsob ukončení vzdělání 10 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová അ Školní vzdělávací program Elektromechanik Verze 1 Platnost od 1.9.2009 Č.j.: 1775/2012 Spis. skart. znak:

Více

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel:... 3 Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

23-68-H/01 AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel

23-68-H/01 AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel RVP 13-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program pro obor 23-68-H/01 AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel Mgr. Bc. Michal Šedivka Ředitel Střední školy automobilní Holice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obsah Strana Identifikační údaje 3 Profil absolventa 3 Uplatnění absolventa 3 Očekávané kompetence 5 Způsob ukončení vzdělání 10 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Více

Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013

Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 se bude maturitní zkouška konat v těchto studijních oborech: I. 39 41 L / 01 Autotronik II.

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program pro obor

Školní vzdělávací program pro obor Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL RVP:

Více

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Školní vzdělávací program pro obor AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice Zřizovatel : Pardubický

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK ELEKTROTECHNIK Školní vzdělávací program Mechanik

Více