Výroční zpráva 2012 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM. Maximální servis při prodeji vašeho bytu či domu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM. Maximální servis při prodeji vašeho bytu či domu"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM Maximální servis při prodeji vašeho bytu či domu

2 P r o d e j a p r o n á j e m n e m o v i t o s t í BYTY POZEMKY DOMY KANCELÁŘE , Washingtonova 5, metro Muzeum, Praha 1 po-čt / 8.00 až pá / 8.00 až ( 2 )

3 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM O B S A h 3 ) Obsah a údaje o společnosti 4 ) Úvodní slovo ředitelky firmy a firemní prostory 5 ) Historie a současnost 6 ) Struktura společnosti, Maxima magazín, webové stránky 7 ) Předpokládaný vývoj společnosti, výzkum a vývoj, další informace o společnosti, události po datu účetní závěrky 8 ) Rozvaha 10 ) Výkaz zisku a ztráty 11 ) Příloha k účetní závěrce ) Zpráva nezávislého auditora 22 ) Vyjádření nezávislého auditora 25 ) Zpráva soudního znalce 26 ) Tržby z hlavní činnosti 27 ) Výsledek hospodaření 28 ) Provozní výsledek hospodaření ÚDA JE O SPOLEČNOSTI K Název společnosti: MAXIMA REALITY, s. r. o. Právní forma společnosti: Společnost s ručením omezeným Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Datum vzniku: Sídlo společnosti: Praha 1, Washingtonova 1624/5 Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ Jednatel společnosti: Marta Slánská Prokuristka společnosti: Bc. Zdeňka Jiříková Majitelka společnosti: Marta Slánská ( 3 )

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, společnost MAXIMA REALITY, s.r.o. byla založena roku Své podnikání jsme postavili na myšlence profesionálního servisu a osobního přístupu ke klientovi. Tento způsob práce se zúročil dnes naše společnost zaujímá jedno z předních postavení v oblasti prodejů a pronájmů nemovitostí v Praze a okolí. Jsme dynamickou a stabilní společností. Za uplynulý rok si u nás při podpisu smluv podalo ruce přibližně spokojených klientů. Nové bydlení si ve formě koupě či pronájmu pořídilo zákazníků i s jejich rodinami a stejný počet osob prodejem či pronájmem své nemovitosti získal kapitál, který často investoval do dalšího bydlení. MAXIMA REALITY si již od počátku pro svou podnikatelskou cestu stanovila jasné krédo: Nejlepší cestou k dlouhodobé prosperitě je spokojený klient, tvrdá práce, odbornost a čestnost. A toto heslo se jí již sedmnáctým rokem daří naplňovat. Potvrzením výše zmíněného je i ocenění Podnikatelka roku 2009 v kategorii do 100 zaměstnanců, které jsem jako ředitelka a majitelka společnosti obdržela. A dále získaný titul LADY PRO za rok 2011 od společnosti Comenius předávaný významným osobnostem České republiky. Marta Slánská, majitelka společnosti FIREMNÍ PROSTORY MAXIMA REALITY poskytuje svým klientům komplexní služby spojené s prodejem a pronájmem nemovitostí v Praze a blízkém okolí. Své firemní prostory má umístěny přímo v centru Prahy, jen 50 m od Václavského náměstí, ve Washingtonově ulici č. 5. Firma je proto výborně dostupná nejen klientům, kteří cestují hromadnou dopravou (stanice metra Muzeum), ale i pro klienty cestující automobilem (přímo u magistrály). GPS: 50 4'48.860"N, 14 25'50.445"E Rádi Vás ve svých prostorách uvítáme. ( 4 )

5 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM h I S TO R I E A S O U Č A S N O S T MAXIMA REALITY vznikla v roce 1997 bez jakéhokoliv zahraničního či úvěrového kapitálu. Naším cílem bylo vždy vytvořit energickou a silnou společnost poskytující dobrý servis zákazníkovi. Kvalitní služby směřované ke spokojenosti klienta nabízejícího a poptávajícího, komplexnost šíře služeb, vysoká profesionalita, ochota a rychlost služeb nás v krátké době zařadily mezi nejvýznamnější realitní kanceláře na českém trhu. Pro naši společnost je charakteristická kvalitní marketingová strategie, zajišťující vysoký zájem veřejnosti. Můžeme tedy MAXIMA REALITY vnímat jako pomyslnou burzu prodeje a pronájmu nemovitostí, na níž se týdně obrací okolo 530 nových klientů. Soustřeďuje velké množství nabídky nemovitostí (okolo ročně) i poptávky po nemovitostech (okolo poptávajících). Naše společnost se zabývá pronájmem i prodejem bytů a domů, prodejem pozemků a pronájmem komerčních prostor v Praze a okolí. Společnost poskytuje také své služby při prodeji developerských projektů. Dalšími doplňkovými službami je například investiční poradenství, výkup nemovitostí, kompletní finanční servis atd. Součástí společnosti je MAXIMA AKADEMIE, která realizuje vzdělávací program MAXIMA REALITY. Kvalitně vybraný personál i externí dodavatelé realitních služeb musí absolvovat řadu odborných (daňových, obchodních, právních aj.) školení a seminářů. Odbornost a způsobilost je pravidelně prověřována zkouškami. Spolupracující realitní makléři před zahájením spolupráce s naší společností musí absolvovat předepsanou odbornou zkoušku, po jejímž úspěšném absolvování jsou naší společností pro činnost realitního makléře certifikováni. Znalosti zaměstnanců a odbornost spolupracujících realitních makléřů jsou dále prohlubovány a prověřovány. Samotnou kapitolu vývoje tvoří založení vlastního časopisu MAXIMA MAGAZÍN, který společnost začala vydávat v roce Za rok 2012 jsme uskutečnili 1195 obchodních případů (prodejů nebo pronájmů nemovitostí), což představuje 100 obchodních případů za měsíc. Hodnota realizovaných obchodů v roce 2012 činila Kč s měsíčním obratem okolo 6,2 mil. Kč. Prioritou vedení společnosti bylo vždy vybudovat důvěryhodnou a spolehlivou společnost se stabilním zázemím. ( 5 )

6 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM S T R U K T U R A S P O L E Č N O S T I Ve společnosti MAXIMA REALITY pracovalo v roce 2012 v průměru 45 zaměstnanců a se společností spolupracovalo 27 vysoce kvalifikovaných certifikovaných realitních makléřů. Obchodníci jsou dle segmentů realitního trhu specializováni na konkrétní segmenty. Každý ze spolupracujících realitních makléřů je tedy specializován na určitou část trhu, což klientům zaručuje, že makléř má přesné a vysoce kvalifikované informace a znalosti o dané problematice a je schopen vhodnou nemovitost nebo vhodného zájemce nejen vyhledat, ale rovněž zákazníkovi odborně poradit a doporučit mu nejvhodnější řešení. Makléři hovoří světovými jazyky. Pevné administrativní zázemí společnosti MAXIMA REALITY tvoří mimo jiné bezchybná práce čtyřčlenného týmu finančního oddělení a šesti právníků. Právní kvalita sepisovaných smluv je zajištěna dvoustupňovou právní kontrolou. Právníci nejen že odhalují všechna případná rizika komplikovaných či nedořešených majetkoprávních vztahů, ale také je odstraňují, popř. doporučují zákazníkovi nejvhodnější řešení. Systém naší práce nám umožňuje úspěšně, kvalitně a rychle realizovat velké množství obchodních případů. M AX I M A M AG A Z Í N Roku 1998 firma MAXIMA REALITY poprvé vydala (při příležitosti konání veletrhu For Arch) časopis MAXIMA MAGAZÍN s přehledným průřezem nabídky nemovitostí k prodeji a pronájmu. S touto myšlenkou jsme zaznamenali výrazný úspěch, a proto jsme se rozhodli ve vydávání časopisu pokračovat ve vlastním grafickém STUDIU MAXIMA, které zabezpečuje nejen výrobu MAXIMA MAGAZÍNU, ale také veškerou profesionální prezentaci společnosti včetně kvalitních webových stránek. V současnosti má MAXIMA MAGAZÍN 16 plnobarevných, přehledných stran a vychází v nákladu průměrně ks výtisků jednou za dva týdny. Díky cílené distribuci MAXIMA MAGAZÍNU přímo do rukou potenciálních zájemců prostřednictvím GRAND PRINC, DENÍKU METRO a dalšími cestami zaznamenáváme silnou odezvu. Tak se MAXIMA MAGAZÍN podílí výraznou měrou na přílivu zákazníků do společnosti a tím i na jejím obratu. W E B O V É S T R Á N K Y ( 6 ) jsou jedny z nejnavštěvovanějších a nejpřehlednějších internetových stránek v oblasti realitních kanceláří. V posledním roce dosáhl počet návštěv uživatelů za měsíc a počet zobrazených stran za měsíc je Díky vysoké návštěvnosti a aktuální nabídce, jsou stránky nedílnou součástí kvalitní prezentace společnosti. Služba zasílání novinek z nabídky nemovitostí em umožňuje klientům MAXIMA REALITY každodenní informovanost o nových nemovitostech odpovídajících jejich požadavkům.

7 P Ř E D P O K L Á D A N Ý V Ý V O J S P O L E Č N O S T I V obchodním plánu pro rok 2013 je naším cílem nejen rozšíření společnosti a zvýšení počtu obchodníků, ale i rozšíření našeho podílu na českém trhu a upevňování důvěry klientů v naší společnost a realitní trh v České republice. V Ý Z K U M A V Ý V O J MAXIMA REALITY nemá ve svém předmětu podnikání vědecko-výzkumnou činnost. Společnost se neustále snaží rozšiřovat a zdokonalovat služby na realitním trhu a tím pozvednout celkovou úroveň, serióznost a bezpečnost služeb na trhu. D A L Š Í I N F O R M AC E O S P O L E Č N O S T I Společnost nemá v zahraničí žádnou organizační složku a nevlastní vlastní obchodní podíly. Jediným společníkem je paní Marta Slánská. U D Á LO S T I P O D AT U Ú Č E T N Í U Z ÁV Ě R K Y Do dne sestavení výroční zprávy nenastaly žádné události, které by mohly změnit pohled na společnost vykázaný v účetní závěrce za rok ( 7 )

8 R O Z VA h A K E D N I ( V T I S. KČ )

9 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM R O Z VA h A K E D N I ( V T I S. KČ )

10 ( 10 ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI (V TIS. KČ)

11 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM Příloha k účetní závěrce 2012 O B E C N É 1. P o p i s ú č e t n í j e d n o t k y Obchodní firma: Ú D A J E MAXIMA REALITY, s.r.o. Sídlo: Praha 1, Washingtonova 1624/5 IČ: Právní forma: Předmět podnikání: Společnost s ručením omezeným realitní služby činnost ekonomických a org. poradců obstaravatelská činnost v administrativě koupě a prodej zboží vydavatelství agenturní činnost v oblasti kultury pořádání odborných kurzů a školení zprostředkování obchodu a služeb inzertní služby Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Datum vzniku společnosti: Zapsána Městským soudem v Praze : oddíl C, vložka Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky 20 % a více procenty: Společník Rod. číslo Podíl Vklad (v tis. Kč) Splaceno Marta Slánská / % % Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V uplynulém období kromě změny jména prokuristky společnosti nebyla provedena žádná změna zapisovaná do obchodního rejstříku. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Statutární orgán Jednatel Jednatel: Marta Slánská Jednatel společnosti jedná jménem společnosti samostatně. Prokura: Dozorčí rada: Bc. Zdeňka Jiříková Není zřízena. ( 11 )

12 2. M a j e t k o v á č i s m l u v n í s p o l u ú č a s t ú č e t n í j e d n o t k y v j i n ý c h s p o l e č n o s t e c h Majetková spoluúčast vyšší než 20 %: společnost nemá žádný podíl v jiné společnosti. 3. Z a m ě s t n a n c i s p o l e č n o s t i, o s o b n í n á k l a d y (v tis. Kč) 4. P o s k y t n u t á p e n ě ž i t á č i j i n á p l n ě n í s t á v a j í c í m a b ý v a l ý m č l e n ů m o r g á n ů Společnost rozdělila v roce 2012 podíly na zisku ve výši Kč. A to z roku tis. Kč, z roku tis. Kč a z roku tis. Kč. 5. I n fo r m a ce o p o u ž i t ýc h ú če t n í c h m e todách, j e j i c h p o u ž i t í a z m ě ny p rove d e n é v ú če t n í m o b d o b í ( 12 ) Přiložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů, zvláště pak vyhlášky 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

13 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM 5. 1 Způsob ocenění majetku Zásoby Účtování zásob Společnost nevede skladové hospodářství. Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovací cenou Dlouhodobý majetek Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byly pořízeny a náklady s jeho pořízením související. Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou náklady uvedené ve vyhlášce 500/2002 Sb. v 47. Účetní jednotka se rozhodla při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku nezahrnovat úroky z úvěrů a půjček do ocenění dlouhodobého majetku. Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek vyrobený ve společnosti, pokud se aktivuje, je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové, osobní náklady a výrobní režii vztahující se k výrobě tohoto nehmotného či hmotného dlouhodobého majetku a dále nepřímé náklady vztahující se k výrobě majetku. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů Dlouhodobý nehmotný majetek Za dlouhodobý nehmotný majetek je při respektování zásad uvedených v 6 vyhlášky 500/2002 Sb. považován majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok, u kterého ocenění převyšuje částku 60 tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek Za dlouhodobý hmotný majetek jsou kromě majetku uvedeného v 7 vyhlášky 500/2002 Sb. dále považovány samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 1 rok, u kterého ocenění převyšuje částku 40 tis. Kč. V závislosti na změně postupů účtování změnila společnost v roce 2002 účetní směrnicí metodu účtování o drobném hmotném a nehmotném majetku. Drobný majetek pořízený do je evidován na účtech dlouhodobého majetku. Drobný hmotný majetek pořízený po je účtován jako materiál a drobný nehmotný majetek jako provozní náklad Způsoby odpisování dlouhodobého nehmotného a odpisovaného hmotného majetku Pro odpisování dlouhodobého hmotného majetku byly do konce roku 2002 zvoleny odpisy daňové. Pro majetek pořízený po stanovila společnost odpisy v závislosti na době použití majetku. Při stanovení doby odpisování byla zohledněna předpokládaná životnost a opotřebení dlouhodobého majetku. Majetek je odpisován rovnoměrně od následujícího kalendářního měsíce po uvedení do užívání. ( 13 )

14 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM 5. 3 Způsob stanovení opravných položek k majetku (v tis. Kč) Opravné položky k pohledávkám byly stanoveny s ohledem na 25 odst. 2 následujícím způsobem. Účetní jednotka využila ustanovení zákona o rezervách č. 593/92 Sb. a vytvořila dle 8a a 8c zákonné opravné položky v maximální možné výši. Avšak bez ohledu na předchozí větu společnost vytvořila opravné položky ke všem pohledávkám po splatnosti více než 365 dnů do výše 100 % a ke všem pohledávkám po splatnosti 180 dnů do výše 50 % jmenovité nebo pořizovací hodnoty pohledávky. K rizikovým jiným pohledávkám byla vytvořena 100% opravná položka Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu Společnost používá pro ocenění majetku a závazků v cizí měně na českou měnu aktuální kurzy ČNB v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku. Při nákupu a prodeji cizí měny za českou měnu je použit k ocenění kurz, za který byly cizí měny nakoupeny nebo prodány. Při postupném splácení pohledávek a závazků a při pohybech na účtech v účtových skupinách 21, 22 a 26 je kurzový rozdíl vyúčtován v okamžiku uskutečnění účetního případu. Ke konci rozvahového dne jsou závazky a majetek, vyjádřeny v cizí měně, přepočítány vždy kurzem ČNB platným k tomuto okamžiku. ( 14 )

15 D O P L ň U J Í C Í Ú D A J E 6. D o p l ň u j í c í i n f o r m a c e k R o z v a z e a k Vý k a z u z i s k u a z t r á t y 6. 1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Dlouhodobé bankovní úvěry Společnost nečerpá žádný dlouhodobý bankovní úvěr Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Společnost neobdržela v roce 2012 žádnou dotaci z veřejných rozpočtů Odložená daň Společnost vypočítala odložený daňový závazek z rozdílu daňové a účetní zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného majetku a sazby daně v roce Doměřená daň z příjmů za minulá účetní období Společnosti byla z důvodu podání dodatečného daňového přiznání za rok 2010 doměřena daň z příjmů ve výši 42 tis. Kč. Z důvodů podání opravného daňového přiznání za rok 2011 byla do nákladů 2012 zaúčtována daň 89 tis. Kč Rezervy Společnost netvořila v roce 2012 žádné rezervy Splatné závazky sociálního a zdravotního pojištění a výše evidovaných daňových nedoplatků Společnost nemá k žádné splatné závazky z titulu zákonného pojištění a daní. Zdravotní a sociální pojištění za 12/2012 bylo uhrazeno do ( 15 )

16 7. D o p l ň u j í c í i n f o r m a c e o m a j e t k u a z á v a z c í c h 7. 1 Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku v tis. Kč hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku v tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (leasing) Společnost nemá ani neměla uzavřenu žádnou leasingovou smlouvu. ( 16 )

17 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM Rozpis dlouhodobého hmotného majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem Společnost nemá žádný hmotný majetek zatížený zástavním právem Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením Společnost nemá žádný majetek s výrazně rozdílným oceněním Drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze Společnost pořídila v roce 2012 drobný majetek ve výši 277 tis. Kč. Tento majetek byl zaúčtován jako spotřeba materiálu a je evidován v soupisech drobného majetku Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč (brutto) K pohledávkám po splatnosti více než 365 dní byla vytvořena 100% opravná položka, k pohledávkám po splatnosti 181 až 365 dní byla vytvořena 50% opravná položka Závazky po lhůtě splatnosti v tis. Kč

18 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM 7. 3 Pohledávky a závazky s lhůtou splatnosti delší než 5 let Nejsou Závazky neuvedené v rozvaze Nejsou Pohledávky a závazky ke společníkovi Nejsou Krátkodobý finanční majetek Společnost kromě peněžních prostředků v hotovosti a na účtech v bankách neeviduje žádný jiný krátkodobý finanční majetek Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným mimořádným událostem. 8. V l a s t n í k a p i t á l 8. 1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu (v tis. Kč) Paní Marta Slánská, jako jediný společník, rozhodla v roce 2012 o rozdělení zisku ve výši tis. Kč, tento zisk byl po zdanění také vyplacen. Zbylá část zisku ve výši tis. Kč byla ponechána jako nerozdělená. ( 18 )

19 8. 2 Základní kapitál (v tis. Kč) S l e d o v a n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í 9. Tr ž b y z v l a s t n í č i n n o s t i (v tis. Kč)

20 ( 20 ) ZPRÁVA NEZÁVISLÉhO AUDITORA (PRVNÍ ČáST)

21 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM ZPRÁVA NEZÁVISLÉhO AUDITORA (DRUHá ČáST) ( 21 )

22 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM VYJÁDŘENÍ NEZÁVISLÉhO AUDITORA ( 22 )

23 ZPRÁVA SOUDNÍhO ZNALCE ( 23 )

24 ( 24 ) TRžBY Z hlavní ČINNOSTI (V TIS. KČ)

25 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM VÝSLEDEK hospodaření (V MIL. KČ) ( 25 )

26 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM PROVOZNÍ VÝSLEDEK hospodaření (V MIL. KČ) ( 26 )

27 15 jistot, proč prodávat byt nebo dům s MAXIMA REALITY vše naleznete pod jednou střechou šetříme Váš čas a peníze 1) Dostanete prvotřídní profesionální služby v oblasti prodeje bytů a domů, podpořené 17 lety tradice. 2) Nabízíme propracovanou marketingovou propagaci nemovitostí. 3) Vaši nemovitost prodáme v co nejkratší době a za nejoptimálnější cenu. 4) Disponujeme širokou databází aktivních klientů, kteří chtějí koupit byt nebo dům. 5) Nabízíme zdarma tržní odhady prodávaných nemovitostí vycházející z dlouhodobé zkušenosti profesionálních realitních makléřů. 6) Poskytujeme právní servis zkušených odborníků na problematiku realitního práva pro maximální jistotu a bezpečí. 7) Vypracujeme a zajistíme veškeré smluvní podklady a dokumentaci. 8) Jednáme za vás s úřady a institucemi (katastrální úřad, stavební úřad ). 9) Bezpečná úschova peněz kupní ceny v depozitní úschově MAXIMA REALITY zdarma. 10) Postaráme se o bezproblémovou návaznost prodeje vaší stávající nemovitosti a koupě nemovitosti nové. 11) Zajistíme pro vás vhodnou hypotéku a nejnižší možné úrokové sazby. 12) Pomůžeme vám s vyplněním a podáním daňového přiznání. 13) Nabízíme bezplatnou úschovu daně z převodu nemovitosti a její následné zaslání finančnímu úřadu po podání daňového přiznání. 14) Na vyžádání vám asistuje náš pracovník při předání nemovitosti kupujícímu. 15) Naše společnost má sjednáno Profesní pojištění odpovědnosti realitní kanceláře. Za celou dobu našeho působení nenastal důvod k poskytnutí pojistného plnění ze strany pojišťovny, neboť jednou z hlavních zásad MAXIMA REALITY je poskytovat služby svým klientům na nejvyšší profesionální úrovni. Obraťte se na profesionály! ,

28

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 SPLNÍME VAŠE SNY O BYDLENÍ Rychle Bezpečně Profesionálně PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM 602 713 713, 221 110 221 W W W. M A X I M A. C Z W a s h i n

Více

602 713 713, 221 110 110 Washingtonova 5, metro Muzeum, praha 1 2 ) po-čt 8.00 h až 19.30 h pá 8.00 h až 18.00 h

602 713 713, 221 110 110 Washingtonova 5, metro Muzeum, praha 1 2 ) po-čt 8.00 h až 19.30 h pá 8.00 h až 18.00 h Výroční zpráva 2013 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM Maximální servis při prodeji vašeho bytu či domu prodej a pronájem nemovitostí BYTY DOMY POZEMKY KANCELÁŘE www.maxima.cz 602 713 713, 221 110 110 Washingtonova

Více

602 713 713, 221 110 110 Washingtonova 5, metro Muzeum, praha 1 2 ) po-čt 8.00 h až 19.30 h pá 8.00 h až 18.00 h

602 713 713, 221 110 110 Washingtonova 5, metro Muzeum, praha 1 2 ) po-čt 8.00 h až 19.30 h pá 8.00 h až 18.00 h Výroční zpráva 2013 PRAŽSKÉ REALITNÍ CENTRUM Maximální servis při prodeji vašeho bytu či domu prodej a pronájem nemovitostí BYTY DOMY POZEMKY KANCELÁŘE www.maxima.cz 602 713 713, 221 110 110 Washingtonova

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

...stavební bytové družstvo založené ustavením, které bylo schváleno. rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne

...stavební bytové družstvo založené ustavením, které bylo schváleno. rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ...stavební bytové družstvo založené ustavením, které bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne 21. 7. 1959 byly přijaty stanovy družstva

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1 1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výroční zpráva 2010 Výrok nezávislého auditora Úvodní slovo Profil a historie společnosti Identifikace společnosti Hodnocení roku 2010 a výhled 2011 Finanční výsledky Vývoj

Více

Tádžmahal / Indie Výroční zpráva 2003 Obsah

Tádžmahal / Indie Výroční zpráva 2003 Obsah Výroční zpráva 2003 Tádžmahal / Indie Výroční zpráva 2003 3 Obsah Palác Tádžmahal nechal v indickém městě Agra postavit pátý mogulský císař Šáh Džahán pro svou milovanou ženu Mumtáz Mahál. Nejednalo se

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32 Obsah Slovo předsedy představenstva................................. 3 Orgány společnosti k 31. 12. 2011............................... 4 Integrovaný systém řízení a certifikace..........................

Více

OBSAH. Výroční zpráva 2009 Obsah

OBSAH. Výroční zpráva 2009 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah OBSAH Výroční zpráva 2009 Výrok nezávislého auditora 02 Úvodní slovo 05 Profil a historie společnosti 06 Identifi kace společnosti 06 Hodnocení

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2011 Akcionářská struktura

Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2011 Akcionářská struktura 1 2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. 6 Organizační schéma 2011 7 Akcionářská struktura 9 Činnosti společnosti 10 Činnost společnosti Fincentrum

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 IV. AKTIVITY SPOLEČNOSTI... 6 V. EKONOMICKÉ ÚDAJE...

I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 IV. AKTIVITY SPOLEČNOSTI... 6 V. EKONOMICKÉ ÚDAJE... VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 IV. AKTIVITY SPOLEČNOSTI... 6 A) STAV OBCHODU S ELEKTŘINOU A PLYNEM... 6 B) STAV OBCHODU

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Umíme zúročit své úspěchy

Umíme zúročit své úspěchy Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 212 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 213...1 Orgány společnosti...13 Zpráva dozorčí rady...14 Výkazy dle IFRS...18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2007 (01.01.2007 31.12.2007)

Výroční zpráva společnosti za rok 2007 (01.01.2007 31.12.2007) a. s. Výroční zpráva společnosti za rok 2007 (01.01.2007 31.12.2007) 1_ Osnova 1. Historické údaje 1.1. Vznik společnosti, akcionářská struktura 1.2. Provozy společnosti 1.3. Historie v ekonomických výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Factoring KB dosáhl nejvyššího obratu v historii společnosti ve výši 18 143 mil. Kč

Factoring KB dosáhl nejvyššího obratu v historii společnosti ve výši 18 143 mil. Kč STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2007 Factoring KB dosáhl nejvyššího obratu v historii společnosti ve výši 18 143 mil. Kč www.factoringkb.cz Vaše

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2011 - Obsah

Výroční zpráva 2011 - Obsah Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 - Obsah Výrok nezávislého auditora...3 Úvodní slovo...5 Profil a historie společnosti...9 Hodnocení roku 2011 a výhled 2012...10 Produkty a služby...13 Portfolio

Více

Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod

Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 EGP INVEST, spol. s r.o. Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 2 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ... 4 SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI...

Více