VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH. 1. Úvodní slovo jednatele 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH. 1. Úvodní slovo jednatele 4"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

2 OBSAH 1. Úvodní slovo jednatele 4 2. Historie a současnost 6 Základní identifikační údaje společnosti 6 Předmět podnikání 7 Statutární orgány společnosti a její výkonné vedení 7 Organizační struktura 8 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 8 Základní údaje o poskytovaných službách 9 Datová síť 9 Optická metropolitní síť 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Hlavní investice 11 Lidské zdroje 11 Plánovaný vývoj Vybrané charakteristiky v historickém přehledu 12 Přehled počtu klientů 13 Vývoj obratu 13 Počet km optických sítí 13 Průměrné smluvně garantované rychlosti připojení Internetu v jednotlivých letech 13 Ekonomické údaje Finanční část 14 Zpráva nezávislých auditorů Ekonomická část Čestné prohlášení osoby zodpovědné za vypracování výroční zprávy 30

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE A JEDNATELE SPOLEČNOSTI 1 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE A JEDNATELE SPOLEČNOSTI 1 rád bych se v úvodu této výroční zprávy pokusil zrekapitulovat loňský rok, který byl z našeho pohledu mimořádně úspěšný. Rok 2007 byl pro společnost PODA s.r.o. rokem, kdy byla dokončena fúze se společnostmi TELTECH COM a.s. a 3K CZ, s.r.o. Rok 2007 byl také rokem, kdy naše společnost začala ve velké míře realizovat své plány v oblasti budování optických metropolitních sítí. Významné změny ve společnosti provedené v letech 2006 a 2007 zahrnující zvláště proces akvizice 2 společností přispěly ke konsolidaci a rozvoji společnosti, což i přes rostoucí náročnost konkurenčního prostředí mělo pozitivní vliv na dosažené celkové hospodářské výsledky firmy. K rozvoji společnosti přispěla také významnou mírou cesta investic do progresivních technologií v duchu nejmodernějších trendů. V roce 2007 se vedení společnosti zaměřilo na zahájení budování optických metropolitních sítí v Ostravě, Bohumíně a Havířově. Věřím, že tyto poměrně rozsáhlé investice se projeví v dalších letech zvýšenou poptávkou našich zákazníků po nových a kvalitních službách. Výsledky roku 2007 vytvořily dobré vstupní předpoklady pro přijetí dalších náročných cílů a plánů v roce 2008 v souladu se střednědobým podnikatelským záměrem rozvoje. Veškeré plány rozvoje ve společnosti PODA s.r.o. jsou realizovány s maximálním důrazem na produktivitu vykonávaných činností a poskytovaných služeb, s důrazem na efektivní vynakládání zdrojů a v neposlední řadě s důrazem na schopnost společnosti financovat rozvojové plány s optimálním poměrem vynaložení vlastních a cizích zdrojů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim zaměstnancům, jejichž každodenní svědomitá práce je základem našich výsledků, a také všem našim obchodním partnerům, bez nichž bychom takovýchto výsledků nemohli dosáhnout. Ing. Martin Šigut jednatel a ředitel PODA s.r.o. 4 5

4 HISTORIE A SOUČASNOST 2 HISTORIE A SOUČASNOST Firma PODA začala poskytovat své služby přístupu k síti Internet již od roku Jako právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku od roku Od svého založení se zaměřuje na poskytování přístupu k Internetu a poskytování hlasových služeb. V první letech svého podnikání se zaměřila především na firemní klientelu a od roku 2002 také na domácí zákazníky. V roce 2004 společnost otevřela svou pobočku v Brně a začala zde poskytovat kompletní portfolio svých služeb. V roce 2005 byly služby rozšířeny o poskytování telefonních linek na bázi VoIP. Tím se společnost změnila z poskytovatele internetu na plnohodnotného telekomunikačního operátora. Významným zlomem v historii firmy byl rok 2006, kdy byla zahájena fúze společnosti PODA s.r.o. se společností TELTECH COM a.s., která se na telekomunikačním trhu pohybovala od roku 2000 pod značkou Netopýr. Zápisy v obchodním rejtříku v průběhu roku 2007: V důsledku fúze společnosti PODA TELTECH a.s. a společnosti 3K CZ, s.r.o., jako společností zanikajících, sloučením se společností PODA s.r.o., jako společností nástupnickou, přešlo na společnost PODA s.r.o., jmění zanikající společnosti PODA TELTECH a.s., IČ: , se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ , a jmění zanikající společnosti 3K CZ, s.r.o., IČ: , se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 150/2663, PSČ , a to s účinností ke dni Rozhodným dnem fúze je PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ podnikání v elektronických komunikacích provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů provádění staveb, jejich změn a odstraňování přípravné práce pro stavby STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VÝKONNÉ VEDENÍ DALŠÍ ČLENOVÉ VEDENÍ: Ing. Pavel Friedrich, vedoucí úseku Projekce Praxe: OSVČ dodavatel společnosti MICOS s.r.o. Prostějov projekce kabelových televizí CATV s.r.o. Prostějov (dříve MICOS s.r.o. Prostějov), samostatný projektant střediska Ostrava TELTECH s.r.o., spolumajitel, jednatel, vedoucí střediska projekce TELTECH COM, a.s., vedoucí střediska projekce a přípravy výstavby telekomunikačních sítí a střediska dokumentace a provozu optických sítí 2006 dosud PODA s.r.o., vedoucí úseku Projekce David Trčka, vedoucí Správy IT Praxe: 1996 dosud PODA s.r.o., postupně zaměstnán ve funkcích: systémový specialista, vedoucí systémový specialista, v současné době technický ředitel HISTORIE A SOUČASNOST 2 Díky této akvizici došlo v průběhu roku 2007 k významnému posílení pokrytí služeb v mnoha lokalitách Ostravska a také k zásadnímu kroku v budování optické infrastruktury. Jednatel (od 7. července 1998): Ing. Martin Šigut, ředitel společnosti, zároveň řídí úsek Obchodu a marketingu Praxe: HIS a.s., člen představenstva odpovědný za ekonomiku TH system a.s., ekonomický ředitel OSVČ, automatizované zpracování dat OSVČ, poskytování telekomunikačních služeb, činnost převedena na PODA s.r.o dosud PODA s.r.o., jednatel, ředitel Ing. Pavla Štočková, vedoucí úseku Ekonomika Praxe: CZECH INTERNATIONAL, a.s., asistent představenstva společnosti Severomoravská energetika, a.s., vedoucí referent procesního řízení a dokumentace 2007 dosud PODA s.r.o., vedoucí úseku Ekonomika ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Sídlo: PODA s.r.o. Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ Pobočka: Brno, Cejl 20, PSČ IČ: Právní forma: společnost s ručením omezeným Datum vzniku: 7. července 1998 Obchodní rejstřík: zápis proveden do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka Základní kapitál: ,- Kč Jednatel (od 8. června 2007): Radim Slíva, vedoucí úseku Realizace Praxe: NHKG, a.s., samostatný technik úseku ochran a automatiky Protektorování Ostrava, s.p., energetik PODA s.r.o., obchodní zástupce K CZ, s.r.o., jednatel, ředitel 2007 dosud PODA s.r.o., jednatel, vedoucí úseku Realizace Způsob jednání za společnost: Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně ve všech věcech bez omezení. 6 7

5 HISTORIE A SOUČASNOST 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŘEDITEL SPOLEČNOSTI COM a.s. a 3K CZ, s.r.o., za účelem využití potenciálu jednotlivých společností a vytvoření stabilního a kapitálově silného celku, který bude schopen efektivněji provozovat podnikatelské činnosti. optických vedení umožňuje poskytování služeb ve vysoké kvalitě a se spolehlivostí, která je u rádiových spojů nedosažitelná. OBCHOD A MARKETING FIREMNÍ OBCHOD DOMÁCÍ OBCHOD KLIENTSKÉ CENTRUM POBOČKA BRNO PROJEKCE PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRING INVESTIČNÍ DOHLED A DOKUMENTACE SÍTĚ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Společnost PODA s.r.o. představuje oborově, organizačně, personálně i finančně prosperující telekomunikační firmu s vlastním týmem projektových pracovníků, správců sítě, systémových pracovníků a týmem techniků, kteří jsou schopni realizovat i rozsáhlé projekty. V oboru projektování datových a optických sítí, realizace dodávek připojení k síti Internet a zajištění kompletního a včasného servisu, ale i zákaznického servisu představuje PODA s.r.o. přední telekomunikační firmu v oblasti své působnosti. PODA s.r.o. má neustále rostoucí počet svých zákazníků ze všech tržních segmentů. PODA s.r.o. se snaží realizovat dodávky tak, aby s většinou svých zákazníků navázala dlouhodobý vztah, založený na znalosti zákaznické problematiky na vysoké míře vzájemné důvěry. V současné době se PODA s.r.o. především soustřeďuje na obsluhu segmentu domácích zákazníků. Společnost PODA s.r.o. se snaží svou nabídkou oslovit i zákazníky ze segmentu malých a středních firem a ze segmentu rozpočtových a příspěvkových organizací. Vnitřní struktura společnosti PODA, obchodní a realizační postupy jsou přizpůsobeny rozdílným požadavkům těchto tržních segmentů. PODA s.r.o. má neustále rostoucí trend ročního obratu, na konci roku 2007 dosáhl hodnoty vyšší než 80 mil. Kč. Pro zajištění dalšího zlepšování kvality poskytovaných služeb se vedení společnosti rozhodlo zavést a uplatňovat integrované řízení managementu jakosti a environmentu dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. SPRÁVA IT SYSTÉMOVÉ ODDĚLENÍ DISPEČINK REALIZACE PŘÍPRAVA AKCÍ REALIZACE AKCÍ EKONOMIKA VŠEOBECNÁ ÚČTÁRNA MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ ÚČTÁRNA SPISOVNA Podstatnou událostí roku 2007 se pro společnost PODA s.r.o. stalo dokončení fúze sloučením se společnostmi TELTECH COM a.s. a 3K CZ, s.r.o. Akvizice započala koncem května 2006 podpisem smlouvy o koupi akcií a jmenováním nového představenstva TELTECH COM a.s. V první fázi se vedení společnosti PODA s.r.o. soustředilo na provozní konsolidaci akvizované firmy. Větší část zaměstnanců TELTECH COM a.s. je nadále zaměstnána v nástupnické společnosti PODA s.r.o. a velmi rychle se adaptovala na nový systém řízení. Dalším krokem k provozní konsolidaci bylo sloučení datových sítí, především včlenění 356 aktivních bodů společnosti TELTECH COM a.s. do sítě PODA s.r.o. Sloučení datových sítí probíhalo až do poloviny října 2006 a celý proces si vyžádal investice ve výši tis. CZK. V rámci fúze došlo k navýšení základního kapitálu společnosti PODA s.r.o. o částku 16 mil. Kč na 20 mil. Kč. Z důvodu fúze došlo taktéž ke změně společenské smlouvy a rozšíření předmětu podnikání o živnosti, které přešly ze zanikajících společností na PODA s.r.o. Celý proces ekonomické stabilizace byl završen převodem zákazníků na jednotný ceník PODA s.r.o. Po provozní i ekonomické stránce je akvizice ukončena. Právně byl celý proces završen zapsáním fúze společností PODA s.r.o., TELTECH COM a.s. (dříve TELTECH COM a.s.) a 3K CZ s.r.o. do obchodního rejstříku. Nástupnickým subjektem je PODA s.r.o., zbylé dvě společnosti zanikly. Hlavním důvodem fúze bylo užší propojení společností PODA s.r.o., TELTECH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH Obecný přehled zajišťovaných služeb: připojení k síti Internet datové služby hlasové služby doplňkové služby (pronájem virtuálního WWW serveru, služby poštovního serveru mail.poda.cz, serverhosting, rozšířené služby virtuálního WWW serveru, služby DNS a registrace domén 2. řádu v doméně.cz) Rozsah poskytovaných služeb v oblasti přípravy a realizací řešení bezdrátových komunikačních systémů je velice široký a obecně lze říci, že zahrnuje vše potřebné pro komplexní realizaci libovolného bezdrátového připojení. Pro zákazníky PODA s.r.o. zajišťujeme převážně ucelené komplexní řešení pro bezdrátové komunikace. Síť společnosti PODA s.r.o. tvoří ucelený systém vybudovaný s použitím více technologií (podzemní vedení optických kabelů, bezdrátové datové spoje, nadzemní závěsné vedení optických kabelů, metalické účastnické rozvody). DATOVÁ SÍŤ PODA s.r.o. poskytuje telekomunikační služby výhradně prostřednictvím své vlastní datové sítě. V provozu je 1200 směrovačů (routerů), které tvoří propojený celek. PODA s.r.o. je členem uzlu NIX, se kterým je propojena kapacitou 4x1 Gbps a k tranzitním operátorům má kapacitu 4x1 Gbps. Společnost PODA s.r.o. se svou datovou sítí působí ve dvou regionech. Jedná se především o území měst Ostravy a Brna a okolních měst. Bezdrátová (radiová) síť PODA je vybudována s důrazem na kvalitu. V praxi to představuje 5 4 retranslačních stanic rozesetýchpo celém regionu tvořících páteřní síť. Retranslační stanice jsou propojeny optickými vlákny nebo vysokokapacitními bezdrátovými spoji v pásmech 18 a 10,5 Ghz. Z retranslačních stanic vede k zákazníkům více než 900 koncových bezdrátových spojů. OPTICKÁ METROPOLITNÍ SÍŤ Prostřednictvím optické sítě jsou poskytovány služby ostatním provozovatelům veřejných komunikačních sítí (T-Mobile Czech Republic a.s., ČD-Telematika a.s., Self Servis s.r.o., CESNET a další) a koncovým klientům společnosti PODA s.r.o. (služby přístupu k Internetu, hlasové služby, VPN, datové okruhy, přenos TV vysílání). Kromě propojení s telekomunikačními operátory disponuje síť PODA také napojením na akademické optické sítě provozované na území Ostravy VŠB TU Ostrava a Ostravskou univerzitou. Možnost využití vlastních OPTICKÁ METROPOLITNÍ SÍŤ V OSTRAVĚ Základ optické metropolitní sítě získala společnost PODA s.r.o. v průběhu úspěšné fúze se společností TELTECH COM a.s. V roce 2007 společnost PODA s.r.o. díky svým i dalším investičním zdrojům pokračovala ve výstavbě dalších tras optické metropolitní sítě. Délka podzemních kabelových tras v Ostravě je 50,2 km, v roce 2008 přibude dalších 18 km tras a přibližně stejné množství je ve fázi projekční přípravy. OPTICKÁ METROPOLITNÍ SÍŤ V HAVÍŘOVĚ Výstavba metropolitní sítě PODA s.r.o. v Havířově byla rozdělena do dvou fází. V první fázi byla optická síť budována jako nadzemní s využitím samonosných závěsných optických kabelů. Tato část sítě je budována jako dočasná a v roce 2008 začala výstavba podzemních optických vedení, která nadzemní nahradí v časovém horizontu 3 let. Délka nadzemních kabelových tras v Havířově je 3,6 km, podzemních tras 3,9 km a v roce 2008 přibyde dalších 9,9 km podzemních tras. OPTICKÁ METROPOLITNÍ SÍŤ V BOHUMÍNĚ Výstavba metropolitní sítě PODA s.r.o. v Bohumíně byla také rozdělena do dvou fází. V první fázi byla optická síť budována jako nadzemní s využitím samonosných závěsných optických kabelů. Tato část sítě je budována jako dočasná a v časovém horizontu 5-ti let bude nahrazena podzemním optickým vedením. Délka nadzemních kabelových tras v Bohumíně je 8,6 km, v roce 2008 bude dostavěno dalších 1,9 km nadzemních tras. 8 9

6 HISTORIE A SOUČASNOST 2 HLAVNÍ INVESTICE Vedení společnosti se na základě vývoje na telekomunikačním trhu rozhodlo pro přestavbu stávající telekomunikační sítě, aby i nadále byla PODA silným konkurentem ostatním účastníkům pohybujícím se ve stejné oblasti podnikání. V průběhu změny právní formy dojde i k navýšení základního jmění společnosti na 39 mil. Kč. Společnost bude mít akcie na doručitele, které nebudou veřejně obchodovatelné na burze cenných papírů. Byl vypracován investiční projekt, který si klade za cíl výměnu zastaralé datové sítě za modernější metropolitní optickou síť. Přípravné práce na budování optických sítí začaly už v roce Od roku 2007 probíhá výstavba optických metropolitních sítí především na území města Ostravy, kde jsou od počátku budovány podzemní kabelové trasy. V Havířově a Bohumíně byl projekt rozdělen do dvou etap. V první etapě je pokrytí řešeno nadzemním závěsným optickým vedením a následně v druhé etapě se budují podzemní kabelové trasy. Mezi hlavní zamýšlené investice v roce 2008 patří výstavba dalších optických metropolitních tras (27,9 km podzemních a 4 km nadzemních kabelových tras) a rozšíření služeb o IP TV. Společnost se rovněž snaží o získání nových klientů. Řada potenciálních klientů se nachází v konkurenčních společnostech. Jednou z možností, jak tyto klienty získat, je provedení úspěšné akvizice. Projekční činnost, která souvisí s budováním optických metropolitních sítí, si společnost zajišťuje vlastními lidskými zdroji. Zemní práce a další přípravné práce jsou řešeny dodavatelským způsobem. 36,21% LET 1,72% LET 1,35% LET 15,52% LET Přestože má společnost dostatek vlastních finančních zdrojů, rozhodlo se vedení společnosti využít také cizích zdrojů, především z důvodů urychlení výstavby. Na podzim roku 2007 byl poskytnut Československou obchodní bankou, a.s., úvěr ve výši 20 mil. Kč na výstavbu optických sítí. Zároveň byla Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., poskytnuta bankovní záruka k poskytnutému úvěru. VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ 44,83% LET 2 Poměrně rozsáhlé investice do metropolitních optických sítí umožní klientům poskytovat nové služby, jako např. rozvoj služby IP TV. Půjde jednak o rozšíření programové nabídky o další TV kanály, ale také o doplnění služby o zcela nové funkce (digitální videopůjčovna aj.). Bc. 5,17% VŠ 10,35% LIDSKÉ ZDROJE VOŠ 5,17% V rozvoji lidských zdrojů je ve firmě kladen důraz na aktivní přístup všech jednotlivců k samostudiu. Kromě základních a periodických školení druhých profesí, nutných k zajištění činností souvisejících s předmětem podnikání společnosti, probíhalo prohlubování kvalifikace na základě legislativních změn, nových pracovních postupů a technologií. Vedení společnosti také podporuje zvyšování a prohlubování kvalifikace ve formálním studiu. V současné době si zvyšuje svou kvalifikaci studiem 6 zaměstnanců na vysoké škole a řada zaměstnanců aktivně navštěvuje jazykové školy. PLÁNOVANÝ VÝVOJ V prvním čtvrtletí roku 2008 dojde k tranformaci společnosti PODA s.r.o. na akciovou společnost. Změna právní formy neznamená zrušení ani zánik původní společnosti, mění se pouze vnitřní právní poměry společnosti a právní postavení společníků. KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ Sociální politika K zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců jsou využívány především tyto benefity: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ( Kč) příspěvek na poukázku na stravování ( Kč) osobní účet ( Kč) ÚS S MATURITOU 79,31% 10 11

7 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY V HISTORICKÉM PŘEHLEDU 3 PŘEHLED POČTU KLIENTŮ PODA s.r.o se od svého založení zaměřuje na poskytování přístupu k síti Internet a na poskytování hlasových služeb. Zpočátku se firma zaměřila na firemní klintelu a až od roku 2002 se zaměřila na domácí zákazníky. V posledních letech došlo především k nárůstu domácích zákazníků, kterým se přizpůsobuje i portfolio poskytovaných služeb. POČET DOMÁCNOSTÍ PŘIPOJENÝCH K SÍTI PODA Vedení společnosti PODA s.r.o. předpokládá podle dlouhodobého vývoje a dle nárůstu počtu klientů při udržování nízké hladiny počtu pohledávek v roce 2008 obrat vyšší než 100 mil. Kč. Aby si společnost udržela i nadále vysoký počet spokojených klientů a samozřejmě i trvalý růst obratu společnosti, je velký důraz kladen na kvalitu poskytovaných služeb a samozřejmě na investice do nových progresivních technologií POČET KM OPTICKÝCH SÍTÍ předpoklad Ostrava Havířov 50,2 km podzemní + 18 km podzemní 3,9 km podzemní + 9,9 km podzemní Havířov 3,6 km nadzemní + 2,1 km nadzemní Bohumín 8,6 km nadzemní + 1,9 km nadzemní K síti PODA je v současné době trvale připojeno více než 760 organizací a firem a domácností. PRŮMĚRNÉ SMLUVNĚ GARANTOVANÉ RYCHLOSTI PŘIPOJENÍ K INTERNETU V JEDNOTLIVÝCH LETECH FIRMY A ORGANIZACE PŘIPOJENÉ K SÍTI PODA VYBRANÉ CHARAKTERISKTIKY V HISTORICKÉM PŘEHLEDU HOMELink HOMESpeed HOMEFiber kbps kbps kbps 3200 kbps 7500 kbps EKONOMICKÉ ÚDAJE VÝVOJ OBRATU Tržby za prodej výrobků a služeb Přidaná hodnota V následujícím grafu je uveden vývoj obratu od roku 1998 až po rok EBITDA EBIT VÝVOJ OBRATU V TISÍCÍCH KČ Hosp. výsledek před zdaněním Celková aktiva Vlastní kapitál Kapitál. vybavenost v % Nárůst tržeb v % Nárůst zisku v % EBITDA z tžeb v % Ziskovost v % Průměrný počet zaměstnanců

8 FINANČNÍ ČÁST 4 FINANČNÍ ČÁST Za rozhodný den fúze ve smyslu ust. 220 a odst. 3 písm. g) Obchodního zákoníku bylo stanoveno datum a toto datum bylo předběžně uvažováno za rozhodný den fúze při zpracování materiálů nezbytných k posouzení záměrů fúze. Ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze, tj. k zpracovala nástupnická společnost PODA s.r.o. konečnou účetní závěrku. Zároveň datum bylo posledním dnem běžného účetního a zdaňovacího období nástupnické společnosti (PODA s.r.o.). K rozhodnému dni fúze zpracovala PODA s.r.o. zahajovací rozvahu a od tohoto dne se veškerá jednání fúzovaných společností považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti. V rámci respektování zásady věrného zobrazení uvedla společnost do sloupce Minulé období Rozvahy k údaje ze Zahajovací rozvahy sestavené k rozhodnému dni fúze Tam, kde se v této Příloze uvádí stav v minulém období, rozumí se tím stav k rozhodnému dni fúze za všechny fúzující společnosti. Sloučení rozvah fúzujících společností na zahajovací rozvahu je podrobně popsáno v Příloze č. I k této Příloze. Společnost dále nevyplnila sloupec minulé období ve Výkazu zisků a ztrát za období až , a to v souladu s 4 odst. 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., protože náklady na získání srovnatelných údajů za všechny tři fúzující společnosti jsou neúměrné významu takto získaných údajů. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU FINANČNÍ ČÁST 4 Označení AKTIVA b čís. řád. Běžné účetní období Min. úč. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM Součet A až D A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III B. I. B. I. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I Zřizovací výdaje 5 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 Software Ocenitelná práva 8 Goodwill 9 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. B. II. 1. Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 17 Základní stádo a tažná zvířata 18 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 Oceňovací rozdíly k nabytému majetku B. III. B. III. 1. Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

9 FINANČNÍ ČÁST 4 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Označení AKTIVA b čís. řád. Běžné účetní období Min. úč. období Označení PASIVA čís. řád. Běžné účetní období Min. úč. období Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV C. I. C. I. 1. Zásoby Součet I.1. až I Materiál Nedokončená výroba a polotovary 34 Výrobky 35 Zvířata 36 Zboží 37 1 Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II Pohledávky z obchodních vztahů 40 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 Pohledávky - podstatný vliv 42 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 Dohadné účty aktivní 45 Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 47 C. III. C. III. 1. Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 Pohledávky - podstatný vliv 51 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 52 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. C. IV. 1. Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. D. I. 1. Časové rozlišení Součet I.1. až I Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 65 PASIVA CELKEM Součet A až C A. Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V A. I. A. I. 1. Základní kapitál Součet I.1. až I Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 Změny základního kapitálu 72 A. II. A. II. 1. Kapitálové fondy Součet II.1. až II Emisní ážio 74 Ostatní kapitálové fondy 75 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 A. III. A. III Rezerv. fondy, neděl. fond a ostat. fondy ze zisku Součet III.1. až III Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. A. IV Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 83 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV B. I. B. I. 1. Rezervy Součet I.1. až I Rezervy podle zvláštních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky 88 Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 90 B. II. B. II. 1. Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II Závazky z obchodních vztahů 92 Závazky - ovládající a řídící osoba 93 Závazky - podstatný vliv 94 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 95 Dlouhodobé přijaté zálohy 96 Vydané dluhopisy 97 Dlouhodobé směnky k úhradě 98 Dohadné účty pasivní 99 8 Jiné závazky Odložený daňový závazek Příjmy příštích období

10 FINANČNÍ ČÁST 4 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Označení PASIVA čís. řád. Běžné účetní období Min. úč. období Označení čís. řád. Skutečnost v účetním období běžném minulém B. III. B. III. 1. Krátkodobé závazky Součet III.1. až III Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 104 Závazky - podstatný vliv 105 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 111 Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. B. IV. 1. Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. C. I Časové rozlišení Součet I.1. až I Výdaje příštích období Výnosy příštích období 120 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní maržei. - A II. II. 1. Výkony Součet II.1. až II Tržby za prodej výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní výroby 6 Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba Součet B.1. až B Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota I. - A. + II. - B C. Osobní náklady Součet C.1. až C Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodařen rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I

11 FINANČNÍ ČÁST 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Označení čís. řád. Skutečnost v účetním období běžném minulém VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. VII. 1. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P. Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S splatná 56 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření výsledek hospodaření za běžnou činnost + za účetní období (+/-) za účetní období (+/-) mimořádný výsledek hospodaření - T. **** Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R

12 EKONOMICKÁ ČÁST 5 EKONOMICKÁ ČÁST V rozvaze jsou uvedena data za účetní období k , k , k a k , což je den mimořádné účetní závěrky. Hospodářský rok nástupnické společnosti PODA s.r.o. je od do Údaje ve výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny pro srovnání vždy za kalendářní rok k ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU EKONOMICKÁ ČÁST 5 Označení AKTIVA b čís. řád. Účetní období AKTIVA CELKEM Součet A až D A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III B. I. B. I. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I Zřizovací výdaje 5 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 Software Ocenitelná práva 8 Goodwill 9 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. B. II. 1. Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 17 Základní stádo a tažná zvířata 18 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 Oceňovací rozdíly k nabytému majetku B. III. B. III. 1. Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

13 EKONOMICKÁ ČÁST 5 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Označení AKTIVA čís. řád. Účetní období C. Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV C. I. C. I. 1. Zásoby Součet I.1. až I Materiál Nedokončená výroba a polotovary 34 Výrobky 35 Zvířata 36 Zboží 37 Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II Pohledávky z obchodních vztahů 40 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 Pohledávky - podstatný vliv 42 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 Dohadné účty aktivní 45 Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 47 C. III. C. III. 1. Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 Pohledávky - podstatný vliv 51 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. C. IV. 1. Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. D. I. 1. Časové rozlišení Součet I.1. až I Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 65 Označení AKTIVA b čís. řád. Účetní období PASIVA CELKEM Součet A až C A. Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V A. I. A. I. 1. Základní kapitál Součet I.1. až I Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 Změny základního kapitálu 72 A. II. A. II. 1. Kapitálové fondy Součet II.1. až II Emisní ážio 74 Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 A. III. A. III Rezerv. fondy, neděl. fond a ostat. fondy ze zisku Součet III.1. až III Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. A. IV Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 83 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV B. I. B. I. 1. Rezervy Součet I.1. až I Rezervy podle zvláštních předpisů 87 Rezerva na důchody a podobné závazky 88 Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 90 B. II. B. II. 1. Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II Závazky z obchodních vztahů 92 Závazky - ovládající a řídící osoba 93 Závazky - podstatný vliv 94 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 95 Dlouhodobé přijaté zálohy 96 Vydané dluhopisy 97 Dlouhodobé směnky k úhradě 98 Dohadné účty pasivní 99 Jiné závazky Odložený daňový závazek Příjmy příštích období

14 EKONOMICKÁ ČÁST 5 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Označení PASIVA čís. řád. Účetní období B. III. B. III. 1. Krátkodobé závazky Součet III.1. až III Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 104 Závazky - podstatný vliv 105 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 111 Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. B. IV. 1. Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. C. I Časové rozlišení Součet I.1. až I Výdaje příštích období Výnosy příštích období 120 Označení čís. řád. Účetní období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní maržei. - A II. II. 1. Výkony Součet II.1. až II Tržby za prodej výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní výroby 6 Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba Součet B.1. až B Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota I. - A. + II. - B C. Osobní náklady Součet C.1. až C Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodařen rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I

15 EKONOMICKÁ ČÁST 5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Označení čís. řád. Účetní období VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. VII. 1. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P. Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S splatná 56 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření výsledek hospodaření za běžnou činnost + za účetní období (+/-) za účetní období (+/-) mimořádný výsledek hospodaření - T. **** Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R

16 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA VYPRACOVÁNÍ VZ 6 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA VYPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Já, níže podepsaná Ing. Pavla Štočková, jako osoba zodpovědná za vypracování výroční zprávy PODA s.r.o. za rok 2007 prohlašuji, že: údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA VYPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 6 účetní závěrka za poslední účetní období byla ověřena auditorem a výrok auditora uvedený ve výroční zprávě odpovídá skutečnosti. Ing. Pavla Štočková Vedoucí úseku Ekonomika V Ostravě dne

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 7 2.2 Předmět podnikání 7 2.3 Statutární orgán společnosti a její výkonné

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost 11 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 14 2.2 Předmět podnikání

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32 Obsah Slovo předsedy představenstva................................. 3 Orgány společnosti k 31. 12. 2011............................... 4 Integrovaný systém řízení a certifikace..........................

Více

Obsah. AmpluServis, a.s.

Obsah. AmpluServis, a.s. 2012 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických zařízení, materiálovou

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Ob s a h. Výroční zpráva 2012

Ob s a h. Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 2 Ob s a h Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Zpráva představenstva...7 1. Základní údaje o společnosti...7 1.1. Identifikační údaje... 7 1.2. Založení společnosti... 7 1.3.

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1 Obsah 3 6 9 11 13 15 19 21 25 36 54 64 80 82 Základní údaje o akciové společnosti Finanční skupina Dimension Zpráva představenstva Organizační schéma koncernu Zpráva dozorčí rady

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru. Společnost dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc

Více

Základní údaje. Statutární orgány. Kontaktní údaje. Představenstvo. Dozorčí rada. Sídlo: Kolbenova 159/5, 190 02 Praha 9

Základní údaje. Statutární orgány. Kontaktní údaje. Představenstvo. Dozorčí rada. Sídlo: Kolbenova 159/5, 190 02 Praha 9 Výroční zpráva 2009 Obsah Základní údaje 2 Statutární orgány 2 Kontaktní údaje 2 Organizační struktura společnosti 4 Licence a oprávnění 4 Výpis z živnostenského rejstříku 4 Základní kapitál a vlastnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum Novodvorská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum Novodvorská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum Novodvorská, a.s. Dlouhá léta jsme vyhledávali odborníky pro naše stále se rozvíjející portfolio služeb. Vytvořili jsme tým schopný reagovat na rychlý vývoj technologií i požadavků

Více

Obsah: Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva. Základní údaje. Orgány společnosti

Obsah: Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva. Základní údaje. Orgány společnosti Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok 2006 Obsah: 3 Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 5 Základní údaje 6 Orgány společnosti 7 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

Obsah. Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.

Obsah. Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. 2012 Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. je výrobcem a dodavatelem tepla pro více než 3 300 domácností ve městě Mariánské Lázně a řadu klientů z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru. Obsah 1. Identifikační

Více

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 5 2.1. Úvodní slovo 6 2.2. Informace o výkonech a činnostech 8

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 5 2.1. Úvodní slovo 6 2.2. Informace o výkonech a činnostech 8 VÝROČní ZPRÁVA 1. Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika společnosti 3 1.3. Orgány společnosti 4 1.4. Ostatní skutečnosti 4 2. Zpráva představenstva o podnikatelské

Více

Obsah. Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.

Obsah. Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. je výrobcem a dodavatelem tepla pro více než 3 300 domácností ve městě Mariánské Lázně a řadu klientů z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru.

Více